KVG PR6

Практична робота № 6
Основи роботи з табличними процесорами.
У комірку А1 занести своє прізвище, ім’я ; по-батькові.
Скопіювати зміст комірки А1 у комірки В1–В3 (вказати всі можливі засоби).
Розширити стовпчик А до належного розміру (вказати всі можливі засоби).
Розмістити зміст комірок В1–ВЗ в декілька рядків.
Відформатувати зміст комірок В1–ВЗ, використовуючи різні шрифти, заповнення, рамки та положення тексту у комірках.
У комірку С1 занести свою дату народження: наприклад, 16.01.87, скопіювати вміст комірки С1 у комірки С2–С4.
Відформатувати вміст комірок С2–С4, використовуючи різні формати дати.
У комірку D1 занести поточний день тижня, у комірку Е1  назву поточного місяця, у F1  цифру року, у G1  поточну дату.
Використати авторозширення стовпчиків D–G.
Використовуючи вбудовані списки та крапку автозаповнення, занести інформацію по стовпчиках (наприклад, D2–D13 –- середа, четвер, ...., вівторок; Е2–Е13 -1998, 1999,...; F2–F13  18.04.99, 19.04.99,.... і т. і,).
Використовуючи пункт меню СЕРВИС, створити новій список з назв місяців: січень, лютий, ..., грудень, та з його допомогою занести назви місяців у комірки D15–D26.
У комірки H1–H10занести цифри від 1 до 10, використовуючи пункт меню ПРАВКА або крапку автозаповнення.
У комірку I1 занести число, ціла частина якого складається з суми цифр дати народження, а дробова частина  з тих же цифр у зворотному порядку. Наприклад: дата народження 16.01.1980. Ціла частина дорівнює 16+1 +1980=1997, дробова  7991. Число 1997,7991.
Скопіювати зміст комірки I1 у комірки I2–I6:
У комірці I2 використати грошовий формат з двома дробовими знаками,
У комірці ІЗ використати числовий цілий формат з відокремленням тисяч,
У комірці I4 використати екпоненціальний числовий формат,
У комірці I5 збільшити розрядність до 6 знаків,
У комірці I6 зменшити розрядність до 1 знаку після десяткової коми.
Скопіювати зміст комірок I2–I6 у комірки .J2–J6:
Для усіх комірок J2–J6 використати грошовий формат з двома знаками,
У комірку J7 занести формулу для підрахунку суми комірок J2–J6,
У комірці J8 підрахувати ту ж суму за допомогою панелі інструментів.
У комірку А2 занести 25% (вказати усі способи занесення процентного формату числа.).
У комірки АЗ–А7 занести числа у процентному форматі (від 10% до 90%).
Вставити новий рядок на початку таблиць, занести назву лабораторної роботи, розширити висоту рядка.
Вставити новий стовпчик на початку таблиці, пронумерувати всі рядки, використовуючи пункт меню ПРАВКА або крапку автозаповнення.
Переглянути роботу перед роздрукуванням та роздрукувати роботу:
у альбомному форматі з колонтитулами: верхній назва роботи, нижній прізвище студента,
у книжковому форматі тільки частину таблиці з формулами (замість значень  форму
21) Побудова діаграм за варіантами (стор:3-17)

ПОБУДОВА ДІАГРАМ

Діаграма - графічне подання числових даних. Вони використаються для аналізу й порівняння даних, подання їх у наочному виді. Для побудови діаграм в Excel спочатку необхідно ввести дані на аркуш, потім виділити область (або області, можна несуміжні) даних, по яких буде будуватися діаграма. Для побудови діаграми використається Майстер діаграм, він запускається командою меню Вставка/Діаграма або кнопкою панелі інструментів Стандартна.
Майстер діаграм пропонує чотири кроки, на кожному кроці можна подивитися вид діаграми натисканням кнопки “Перегляд результату” у нижній частині вікна Майстри. Там же перебувають керуючі кнопки майстра Скасування, Назад, Далі, Готово. Натискання кнопки Готове виконується на останньому кроці, якщо зробити це раніше, те частина операцій по створенню діаграми не буде завершена.

Крок 1 У діалоговому вікні показані різні типи діаграм, які вміє будувати Excel. З них потрібно вибрати й указати тип діаграми, що ви хочете створити. Після вибору натисніть кнопку Далі.

Майстер діаграм дозволяє створювати діаграми 14 стандартних видів площинного й об'ємного подання (з областями, лінійчата, гистограмма, графік, кільцева, крапкова й ін.) і 22 нестандартних типу. Тип використовуваної діаграми вибирається залежно від самих даних і від того, яким образом ви хочете їх представити. Нижче наведені основні типи діаграм.
Кругова. Використається для порівняння частин, що становлять ціле.
Лінійчата. Використається для порівняння величин, що змінюються в часі.
Гистограмма. Схожа на лінійчату діаграму. Використається для порівняння декількох наборів даних.
Графік. Використається тоді, коли необхідно простежити зміну деякого параметра протягом певного періоду часу.
Крапкова. Схожа на графік. Використається для порівняння декількох (часто експериментальних) наборів даних, які виводяться у вигляді крапок.
З областями. Також схожа на графік. Допомагає аналізувати зміну значень деякого параметра на якімсь проміжку часу.

Крок 2. У наступному вікні необхідно вказати осередку, уміст яких ви хочете представити на діаграмі. Це можна зробити декількома способами:

- набравши інтервал вручну в списку ДІАПАЗОН;
- виділивши інтервал за допомогою миші (при цьому, якщо вікно Майстра діаграм закриває потрібний інтервал, його можна відсунути, “вчепившись” мишею за заголовок).

Тут же треба вказати, де перебувають дані - у стовпцях або в рядках, і вказати інтервал, що містить назви рядів даних для легенди. Легенда показує назви й маркери даних на діаграмі. Якщо в легенді не уведено ніяких назв, то поруч із міткою коштує назву РЯД1, РЯД2 і т.д. Уведення даних для легенди роблять за допомогою закладки Ряд.

Крок 3. Наступне діалогове вікно призначене для остаточного оформлення виду діаграми. Тут можна вказати, чи варто додавати до тексту легенду з назвами й маркерами даних, а також можна ввести назви діаграми, осей X, Y і т.д. Для цього потрібно відкрити відповідну закладку.

Крок 4. В останнім діалоговому вікні Excel просить указати, де ви хочете розмістити діаграму: на окремому аркуші або на вже наявному (після вибору натисніть кнопку Готове).

Ви одержали діаграму, впроваджену в один з робочих аркушів. Якщо вас щось не влаштовує в побудованій діаграмі, то її можна відредагувати.

Переміщення, зміна розмірів, редагування діаграми

Для переміщення й зміни розмірів діаграми її попередньо необхідно виділити. Щоб виділити діаграму, помістите на ній покажчик миші й клацніть лівою кнопкою миші. Навколо діаграми з'явиться тонка рамка з розмірними маркерами - маленькими чорними квадратиками в кутах і на серединах сторін рамки.
Для редагування діаграми її необхідно виділити, а потім клацнути на ній правою кнопкою миші (з'явиться контекстно-залежне меню).
У меню, що з'явився, необхідно вибрати той елемент діаграми, що збираєтеся редагувати:

Тип діаграми ... Вихідні дані ... Параметри діаграми ... Розміщення ...


Варіант 1
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2;2] графіки слідуючих функцій:
y=sin(x)e-2x , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(x)cos(x), z=3cos2(2x)sin(x).
(c) Побудувати поверхню z=x2-2y2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3-2,92x2+1,4355x+0,791136=0.
Варіант 2
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2;2] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(13 EMBED Equation.3 1415x)-3cos(13 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(213 EMBED Equation.3 1415x)-2sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=3x2-2sin2(y)y2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].

(d) Знайти всі корені рівняння
x3-2,56x2-1,3251x+4,395006=0.
Варіант 3
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2,5;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=5sin(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x), z=cos(213 EMBED Equation.3 1415x)-2sin3(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=5x2cos2(y)-2y2ey при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3-2,84x2-5,6064x-14,766336=0.
Варіант 4
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,5;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=3sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x)cos2(313 EMBED Equation.3 1415x), z=2cos2(213 EMBED Equation.3 1415x)-3sin(313 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1]
z=13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
(d) Знайти всі корені рівняння
x3-2,84x2-5,6064x-14,766336=0.
Варіант 5
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,8;1,8] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;3] графіки слідуючих двох функцій:

y=2sin(13 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(13 EMBED Equation.3 1415x)sin(313 EMBED Equation.3 1415x).

(c) Побудувати поверхню z=2x2cos2(x)-2y2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3+0,85x2-0,4317x+0,043911=0.
Варіант 6
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,8;1,8] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;3] графіки слідуючих двох функцій:

y=3sin(313 EMBED Equation.3 1415x)cos(213 EMBED Equation.3 1415x), z=cos3(413 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x).

(c) Побудувати поверхню z=2e0,2xx2-2y4 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3-0,12x2-0,47x+0,191=0.
Варіант 7
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:

y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415

(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-3;0] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(413 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(313 EMBED Equation.3 1415x)-cos(13 EMBED Equation.3 1415x )sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=x2-2e0,2yy2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,77x2-0,25x+0,017=0.
Варіант 8
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-3;0] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin2(213 EMBED Equation.3 1415x)cos3(413 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(313 EMBED Equation.3 1415x)-cos3(13 EMBED Equation.3 1415x )sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=x2-2e0,3yy2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,7x2-0,25x+0,02=0.
Варіант 9
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:

y=sin(313 EMBED Equation.3 1415x)+2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(313 EMBED Equation.3 1415x), z = cos(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x )sin2(13 EMBED Equation.3 1415x).

(c) Побудувати поверхню z = x - e2y при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,88x2-0,4x+0,037=0.
Варіант 10
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:

y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:

y=cos(313 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x)+2sin(313 EMBED Equation.3 1415x)cos(213 EMBED Equation.3 1415x) , z=cos2(13 E
·MBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x).

(c) Побудувати поверхню z=13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,78x2-0,83x+0,146=0.
Варіант 11
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:

y=2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x)+sin(313 EMBED Equation.3 1415x), z=cos(213 EMBED Equation.3 1415x)sin2(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(413 EMBED Equation.3 1415x).

(c) Побудувати поверхню z=3x2sin2(x)-5e2yy при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+2,28x2-1,93x-3,9=0.
Варіант 12
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:

y=2sin(x)cos(x), z=3cos2(2x)sin(x).

(c) Побудувати поверхню z=x2-2y2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3-2,92x2+1,4355x+0,791136=0.
Варіант 13
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:

y=2sin(13 EMBED Equation.3 1415x)-3cos(13 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(213 EMBED Equation.3 1415x)-2sin(13 EMBED Equation.3 1415x).

(c) Побудувати поверхню z=3x2-2sin2(y)y2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3-2,56x2-1,3251x+4,395006=0.
Варіант 14
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:

y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415


z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=5sin(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x), z=cos(213 EMBED Equation.3 1415x)-2sin3(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=5x2cos2(y)-2y2ey при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3-2,84x2-5,6064x-14,766336=0.
Варіант 15
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=3sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x)cos2(313 EMBED Equation.3 1415x), z=2cos2(213 EMBED Equation.3 1415x)-3sin(313 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1]
z=13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
(d) Знайти всі корені рівняння: x3-2,84x2-5,6064x-14,766336=0.
Варіант 16
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;3] графіки слідуючих двох функцій:
y=3sin(313 EMBED Equation.3 1415x)cos(213 EMBED Equation.3 1415x), z=cos3(413 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=2e0,2xx2-2y4 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3-0,12x2-0,47x+0,191=0.
Варіант 17
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,8;1,8] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-3;0] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(413 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(313 EMBED Equation.3 1415x)-cos(13 EMBED Equation.3 1415x )sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=x2-2e0,2yy2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,77x2-0,25x+0,017=0.
Варіант 18
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,8;1,8] графіки слідуючих функцій:

y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415


z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-3;0] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin2(213 EMBED Equation.3 1415x)cos3(413 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(313 EMBED Equation.3 1415x)-cos3(13 EMBED Equation.3 1415x )sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=x2-2e0,3yy2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,7x2-0,25x+0,02=0.
Варіант 19
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,5;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=sin(313 EMBED Equation.3 1415x)+2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(313 EMBED Equation.3 1415x), z = cos(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x )sin2(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z = x - e2y при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,88x2-0,4x+0,037=0.
Варіант 20
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2,5;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=sin(313 EMBED Equation.3 1415x)+2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(313 EMBED Equation.3 1415x), z = cos(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x )sin2(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z = x - e2y при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3+0,88x2-0,4x+0,037=0.
Варіант 21
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2;2] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415

(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=cos(313 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x)+2sin(313 EMBED Equation.3 1415x)cos(213 EMBED Equation.3 1415x) , z=cos2(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,78x2-0,83x+0,146=0.
Варіант 22
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2;2] графіки слідуючих функцій:
y=sin(x)e-2x , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x)+sin(313 EMBED Equation.3 1415x), z=cos(213 EMBED Equation.3 1415x)sin2(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(413 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=3x2sin2(x)-5e2yy при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+2,28x2-1,93x-3,9=0.
Варіант 23
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-2;2] графіки слідуючих функцій:

y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415


z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x)+sin(313 EMBED Equation.3 1415x), z=cos(213 EMBED Equation.3 1415x)sin2(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(413 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=3x2sin2(x)-5e2yy при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+2,28x2-1,93x-3,9=0.
Варіант 24
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,5;1,5] графіки слідуючих функцій:

y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=cos(313 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x)+2sin(313 EMBED Equation.3 1415x)cos(213 EMBED Equation.3 1415x) , z=cos2(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,78x2-0,83x+0,146=0.
Варіант 25
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,8;1,8] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=sin(313 EMBED Equation.3 1415x)+2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(313 EMBED Equation.3 1415x), z = cos(13 EMBED Equation.3 1415x)-cos(313 EMBED Equation.3 1415x )sin2(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z = x - e2y при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,88x2-0,4x+0,037=0.
Варіант 26
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-3;0] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin2(213 EMBED Equation.3 1415x)cos3(413 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(313 EMBED Equation.3 1415x)-cos3(13 EMBED Equation.3 1415x )sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=x2-2e0,3yy2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,7x2-0,25x+0,02=0.
Варіант 27
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-3;0] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(413 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(313 EMBED Equation.3 1415x)-cos(13 EMBED Equation.3 1415x )sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=x2-2e0,2yy2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,77x2-0,25x+0,017=0.
Варіант 28
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415


z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;3] графіки слідуючих двох функцій:
y=3sin(313 EMBED Equation.3 1415x)cos(213 EMBED Equation.3 1415x), z=cos3(413 EMBED Equation.3 1415x)sin(13 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=2e0,2xx2-2y4 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3-0,12x2-0,47x+0,191=0.


Варіант 29
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;3] графіки слідуючих двох функцій:
y=2sin(13 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(13 EMBED Equation.3 1415x)sin(313 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню z=2x2cos2(x)-2y2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння x3+0,85x2-0,4317x+0,043911=0.
Варіант 30
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,7;1,5] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[-2;2] графіки слідуючих двох функцій:
y=3sin(213 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x)cos2(313 EMBED Equation.3 1415x), z=2cos2(213 EMBED Equation.3 1415x)-3sin(313 EMBED Equation.3 1415x).
(c) Побудувати поверхню при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1]
z=13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

(d) Знайти всі корені рівняння x3-2,84x2-5,6064x-14,766336=0.
Практична робота №6Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 19153864
    Размер файла: 583 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий