KVG PR6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана
Кафедра інформатики

Практична робота №6

з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”
Тема: ” Основи роботи з табличними процесорами“

Виконала: Васькевич Лілія Андріївна
студентка 1ї групи І-го курсу
спеціальності 6507
Перевірив: Кравченко В.Г.Київ-2013
Завдання на практичну роботу
У комірку А1 занести своє прізвище, ім’я ; по-батькові.
Скопіювати зміст комірки А1 у комірки В1–В3 (вказати всі можливі засоби).
Розширити стовпчик А до належного розміру (вказати всі можливі засоби).
Розмістити зміст комірок В1–ВЗ в декілька рядків.
Відформатувати зміст комірок В1–ВЗ, використовуючи різні шрифти, заповнення, рамки та положення тексту у комірках.
У комірку С1 занести свою дату народження: наприклад, 16.01.87, скопіювати вміст комірки С1 у комірки С2–С4.
Відформатувати вміст комірок С2–С4, використовуючи різні формати дати.
У комірку D1 занести поточний день тижня, у комірку Е1  назву поточного місяця, у F1  цифру року, у G1  поточну дату.
Використати авторозширення стовпчиків D–G.
Використовуючи вбудовані списки та крапку автозаповнення, занести інформацію по стовпчиках (наприклад, D2–D13 –- середа, четвер, ...., вівторок; Е2–Е13 -1998, 1999,...; F2–F13  18.04.99, 19.04.99,.... і т. і,).
Використовуючи пункт меню СЕРВИС, створити новій список з назв місяців: січень, лютий, ..., грудень, та з його допомогою занести назви місяців у комірки D15–D26.
У комірки H1–H10занести цифри від 1 до 10, використовуючи пункт меню ПРАВКА або крапку автозаповнення.
У комірку I1 занести число, ціла частина якого складається з суми цифр дати народження, а дробова частина  з тих же цифр у зворотному порядку. Наприклад: дата народження 16.01.1980. Ціла частина дорівнює 16+1 +1980=1997, дробова  7991. Число 1997,7991.
Скопіювати зміст комірки I1 у комірки I2–I6:
У комірці I2 використати грошовий формат з двома дробовими знаками,
У комірці ІЗ використати числовий цілий формат з відокремленням тисяч,
У комірці I4 використати екпоненціальний числовий формат,
У комірці I5 збільшити розрядність до 6 знаків,
У комірці I6 зменшити розрядність до 1 знаку після десяткової коми.
Скопіювати зміст комірок I2–I6 у комірки .J2–J6:
Для усіх комірок J2–J6 використати грошовий формат з двома знаками,
У комірку J7 занести формулу для підрахунку суми комірок J2–J6,
У комірці J8 підрахувати ту ж суму за допомогою панелі інструментів.
У комірку А2 занести 25% (вказати усі способи занесення процентного формату числа.).
У комірки АЗ–А7 занести числа у процентному форматі (від 10% до 90%).
Вставити новий рядок на початку таблиць, занести назву лабораторної роботи, розширити висоту рядка.
Вставити новий стовпчик на початку таблиці, пронумерувати всі рядки, використовуючи пункт меню ПРАВКА або крапку автозаповнення.
Переглянути роботу перед роздрукуванням та роздрукувати роботу:
у альбомному форматі з колонтитулами: верхній назва роботи, нижній прізвище студента,
у книжковому форматі тільки частину таблиці з формулами (замість значень  форму
21) Побудова діаграм за варіантами (стор:3-17)
Варіант 5
(а) Побудувати в різних системах координат при хє[-1,8;1,8] графіки слідуючих функцій:
y=13 EMBED Equation.3 1415 , g=13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
z=13 EMBED Equation.3 1415
(b) Побудувати в одній системі координат при хє[0;3] графіки слідуючих двох функцій:

y=2sin(13 EMBED Equation.3 1415x)cos(13 EMBED Equation.3 1415x), z=cos2(13 EMBED Equation.3 1415x)sin(313 EMBED Equation.3 1415x).

(c) Побудувати поверхню z=2x2cos2(x)-2y2 при x,y13 EMBED Equation.3 1415[-1,1].
(d) Знайти всі корені рівняння
x3+0,85x2-0,4317x+0,043911=0.
Письмовий опис дій по виконанню завдань
Наводимо курсив на комірку А1, де вводимо Васькевич Лілія Андріївна.
Для копіювання або переміщення вмісту вічка або його частини в інше вічко виконаєте наступні дії: Виділите копійоване вічко. Виберіть команду Копіювати (Сміттю) у меню Правка (Edit) якщо необхідно скопіювати вміст вічка. Аби перемістити дані, виберіть в цьому ж меню команду Вирізувати (Cut). Довкола вічка з'явиться рамка, що біжить, показує, що її вміст поміщений в буфер обміну. Аналогічний результат буде отриманий, якщо після виділення даних натискувати кнопку Копіювати (Сміттю) або Вирізувати (Cut) на панелі інструментів Стандартна. Клацніть комірку, в яке потрібно скопіювати або перемістити дані. Виберіть команду Вставити (Paste) у меню Правка (Edit) або натискуйте кнопку Вставити (Paste) на панелі інструментів Стандартна . При копіюванні і переміщенні даних можна користуватися командами контекстного меню, яке з'явиться після клацання правою кнопкою миші виділеного вічка або діапазону вічок. Якщо перед тим, як вставити вміст вічка, виділити не одне вічко, а діапазон, то вміст вічка буде скопійований у всі вічка діапазону. Пам'ятаєте, що при копіюванні або переміщенні нові дані замінять інформацію, що зберігалася у вічках. 

Для розширення стовбця потрібно обрати вкладку Главная-Ячеки-Формат-Ширина столбца, або Автоподбор ширины столбца, або Ширина по умолчанию.

Виділяємо зміст комірок В1-В3 і протягуємо його вниз на кількість рядків, яка нам необхідна.

Відформатувати ми можемо за допомогою панелі Главная, де ми можемо вибрати різні шрифти, заповнення рамки, заповнення тексту у комірці.

Копіювання робимо аналогічно як у завдання номер 2.

Формати дати ми змінюємо за допомогою вкладки Главная-Число-Числовые форматы.

Вводимо необхідний текст.

Для авторозширення комірок D і G використовуємо вкладку Главная-Ячеки-Формат-Автоподбор ширины столбца.
Виділяємо комірку з текстом, натискаємо праву кнопку в миші, і автоматично комірки заповнюються наступними місяцями, щодо років ми робими аналогічні дії потім вибираємо Прогрессия, де вказуємо По столбцам, Прогрессия арифметическая, і крок 1.

Для цього потрібно вибрати Файл-Параметры-вкладка Дополнительно-кнопочка "Изменить списки"- Новый список а також вказати елементи списка. Далі вибираємо необхідну комірку, вписуємо перший місяць, а далі затискаємо праву кнопку миші і тягнемо до необхідної нам комірки, відбудеться автоматичне заповнення.

В необхідну комірку вносимо число один, далі затискаємо праву кнопку миші і тягнемо до потрібної комірки у висвітленому вікні вибираємо Прогрессия, вказуємо По столбцам, Прогрессия арифметическая, і крок 1.

Відповідно до завдання вписуємо число 2010,0102.
Копіюємо конкретне число в комірки комірки I2–I6. Для застосування різних необхідних форматів для кожної комірки використовуємо вкладку Главная-Число-Числовые форматы
Формат денежный
Другие числовые форматы, ставимо галочку біля «разделитель групп разрядов»
Формат экспоненциальный.
Вибираємо «увеличить разрядность» до потрібної кількості знаків після коми.
Вибираємо «уменшить разрядность» до потрібної кількості знаків після коми.

Для того, щоб копіювати вміст комірок I2–I6 у комірки .J2–J6, необхідно виділити текст конкретних комірок і на вкладці Главная вибрати кнопку Копировать, потім виділити потрібні комірки і вибрати на панелі значок Вставить.
Виділяємо необхідні комірки використовуємо вкладку Главная-Число-Числовые форматы, і вибираємо Денежный.
Для цього необхыдно вибрати вкладку Формулы-Матиматические, обираэмо формулу СУММ.
Суму знаходимо за допомогою значка суми, що знаходиться на панелі інструментів.

Відсоткове число можна ввести через клавіатуру, а також вкладку Число- Форматы числа.
Для цього ми вводимо в комірку А3 число 0,1, проводимо вниз до необхідної комірки, у діалоговому вікні вибираємо Прогрессия-Арифметическая з кроком 0,1. Далі виділяємо потрібні комірки і через вкладку Числа-Форматы чисел вибираємо Процентовый формат.

Для того, щоб на початку листа створити новий рядок потрібно виділити комірку А1 вибрати вкладку Главная-Ячейки-Вставить-вставить строки на лист. Далі вводимо «Основи роботи з табличними процесорами». Щоб змінити висоту ми виділяємо наш рядок, вибираємо Формат-Висота строки, де в діалоговому вікні вибираємо потрібну нам висоту.

Для того, щоб на початку листа створити новий стовбчик потрібно виділити комірку А2 вибрати вкладку Главная-Ячейки-Вставить-вставить столбцы на лист.  Далі введимо номер в першу комірку стовбця, а потім виділяємо її та розкриємо список, що випадає "Заповнити". На вкладці "Головна" в меню табличного редактора він поміщений в групу команд "Редагування". Вибераємо у цьому списку команду "Прогресія". Задаємо напрямок нумерації, поставивши відмітку напроти пункту "по рядках" або "по стовпцях". У секції "Тип" вибераємо спосіб заповнення клітинок номерами. Вибираємо крок 1. У полі "Граничне значення" вказуємо номер останньої клітинки, яка повинна бути пронумерована.

Щоб створити колонтитули вибираємо вкладку Вставка-Колонтитулы, обираэмо верхній і нижній колунтитул, де вписуємо необхдну нам інформацію.


Варіант 5
А) Для того, щоб створити потрібний нам графік спершу необхідно створити два стовбця з значеннями х та у. Для цього потрібно під коміркою х вписати перше його значення, тобто -1,8, а далі за принципом прогресії заповнюємо комірки стовбця до значення 1,8. Під коміркою у записуємо необхідну нам формулу, але не в звичному вигляді, а з використанням значень, які потребує даний редактор, у формулі замість х вписуємо назву комірки в якій знаходить його значення. Натискаємо enter і отримуємо значення у. Протягуємо від отриманого значення вниз і отримуємо значення у при всіх присутніх значеннях х. Далі вибираємо Вставка-Графік, також необхідно зайти при роботі з графіком у Конструктор – Вибрать даные і встановити межі в яких має будуватись графік.

В другому випадку до х=0 ми застосовуємо першу функцію, а далі ми застосовуємо другу функцію, і за допомогою них вираховуємо значення у.

У третьому випадку ми задаємо необхідні функції на проміжках потрібних нам значень, таким чином, отримуємо значення у. Число 1, ми пишемо 2 рази, адже воно включається у дві функції. Все інше робимо аналогічно.

Б) Щоб створити два графіка в одній системі, потрібно аналогічно заповнити начення для двох систем, потім виділити їх та вибрати Вставка-График, також потрібно у Конструктор-Выбор даных відзначити в яких межах графіки будуть відображатись, а також інші необхідні налаштування.

В) Для того, щоб створити графік поверхні, необхідно комірку  В2 вести формулу. Для цього застосовуємо знак абсолютного посилання. Ми бачимо, що в значеннях x змінюється рядок, а стовпчик залишається незмінним – А; в значеннях y навпаки – змінюється стовпчик, а рядок залишається незмінним – 1. Тому у формулі ==2*(A2)^2*COS(A2)^2-2*(B1)^2 поставимо знак абсолютного посилання перед позначенням стовпчика А і перед номером рядку =2*($A2)^2*COS(A2)^2-2*(B$1)^2. Для побудови поверхні виділимо діапазон комірок, який містить таблицю значень функцій та її аргументів, і викликаємо майстра діаграм. Вибираємо тип діаграми Поверхность. На другому кроці вибираємо вид поверхні. Заповнюємо діалогове вікно.


Г) для знаходження розв’язку рівняння, спершу ми намалювали графік конкретного рівняння, як описано в попередніх завданнях (на інтервалі -1 до 1). Далі за допомогою Даные-Анализ-Поиск решения, де в діалоговому вікні вводимо назву комірки з цільовою функцією і з змінною функцією. Та натискаємо Ок. Розв’яок висвітлиться у цільовій комірці.

Результати виконання зазначених завдань
В процесі виконання практичної роботи №6, я навчилася працювати у табличному редакторі, редагувати дані, створювати формули, малювати графіки, знаходити значення Х.


Практична робота №6, Васькевич Л.А., 1група, 6507


13PAGE \* MERGEFORMAT141415
24.03.2013р 14ст.Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 19153974
    Размер файла: 1 010 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий