suraktar tolik


[email protected]
795655180340ИНФОРМАТИКА
00ИНФОРМАТИКА

(ТЕСТ 1500СҰРАҚ ЖАУАБЫМЕН)
№ сұрақ a b c d e Д/ж
1 Паскальда Read операторының қызметі – шығару есептеу енгізу бейнелеу көшіру 3
2 MsWord. Нөмірленген парақтарды өзгерту қалай жүзеге асырылады? Колонтитулдың кез-келген аймағында екі рет шерту Кез келген жерге тышқанды шерту Нөмірден кейін тышқанның оң құлағын шерту Тышқанның оң түймесін екі рет шерту Бет нөмірінде тышқанды екі рет шерту 5
3 Турбо Паскальда мәзірдегі «compile» командасы – бұл ? бағдарламаны тексеру, компилляциялау тексерілген дұрыс бағдарламаға мән беру тексерілген дұрыс бағдарламаның нәтижесін көру қате бағдарламаны өңдеу бағдарламаны сақтау 1
4 Қазіргі заманғы компьютер қай ғалымның принципі бойынша құрастырылған? Вильгельм Лейбництің Блез Паскалдің Джон Фон Нейманның Конрада Цузенің Говард Эйкеннің 3
5 MsWord құжатына суретті орнату? Вставка-Сурет(Рисунок)-Картинкалар Сервис-Параметрлер Файл-Бет параметрі-Макет Түр(Вид)-Сурет Кесте (таблица)-Сурет 1
6 Компьютердің жүйелік блогына кандай құрылғы кірмейді? Шина Микропроцессор Қатты диск Дисктетік Принтер 5
7 Монитор – ол: манипуляторлы (қолмен епті іс жасалатын) түрдегі құрылғы алфавиттік-цифрлық деректерді, сонымен бірге басқару командаларын шығаруға арналған құрылғы үлкен көлемді деректерді және бағдарламаларды ұзақ уақыт сақтауға арналған құрылғы экранға мәтіндік және графикалық ақпараттарды шығаруға арналған құрылғы ақпараттарды баспаға шығаруға арналған құрылғы 4
8 Экранда пернелер тақтасынан енгізілген символ түсетін орынды көрсететін белгі... Тышқан Курсор Бағыттауыш Бос орын Мәзір 2
9 Қай пернені басқанда қолданушы командасын енгізуді аяқтайды? Backspace Spacebar Esc Tab Enter 5
10 Қай перне орындалған командадан бас тарту пернесі? QUIT TAB HOME ESC INSERT 4
11 Курсорды жолдың басына орналастыратын перне? Num Lock Delete Home End Shift 3
12 Ақпаратты сақтау құрылғысын анықта: қатты магниттік диск модем құрылғысы принтер құрылғысы сканер құрылғысы желілік тақша 1
13 Компьютерді өшіру кезінде ақпарат не істейді? «қатты дискіден» өшіріледі тұрақты есте сақтау құрылғысынан жойылады оперативті жадтан жойылады магниттік дискіден өшіріледі компакт-дискіден өшіріледі 3
14 CD-RW дискісінің қызметі ақпаратты CD дискіге бірнеше рет жазу және CD дискіден ақпаратты оқу үшін қолданылады Иілгіш дискіден ақпарат оқу, жазу үшін қолданылады ақпаратты CD дискіге бір рет жазу және CD дискіден ақпаратты оқу үшін қолданылады CD дискіден ақпаратты тек қана оқу үшін қолданылады CD дискіден ақпаратты тек қана оқу үшін қолданылады;
дискіні қалпына келтіру үшін қолданылады 1
15 Бит - ағылшын тіліндегі Bіn (binary digit) деген қысқарған сөзге келесі анықтамалардың қайсысы сәйкес келетінін анықтаңыз Екі-ондык таңба Оналтылық сан Алтылық таңба бестік таңба Екілік таңба 5
16 Бір байтта қанша бит болады? 10 бит 12 бит 8 бит 100 бит 20 бит 3
17 Информацияның ең кіші өлшем бірлігін көрсетіңіз Бит Екі сөз Таңба Гц Сөз 1
18 Ақпаратты өңдеу және сақтауға арналған әмбебап құрылғысы: Модем Дисковод Адаптер Принтер Компьютер 5
19 Алғашқы компьютер қай жылы шықты? 1946 ж 1931ж 1985 ж 1872ж 1917ж 1
20 Микропроцессор - бұл: Басып шығару құрылғысы Компьютердің негізгі торабы (узел) Информацияны сақтайтын құрылғы Байланыс каналы Енгізу құрылғысы 2
21 MS Excel.Келесі жазу ###### нені білдіреді? Есептелген нәтиже формулаға сәйкес келмейді Ұяшыққа санның ұзындығы сәйкес келмейді Нәтиже дұрыс енгізілмеген Деректердің мәтіндік түрі Маска енгізу 2
22 MS Excel. А1:А10 ұяшықтарында сандардың минималды мәнін табу формуласы: =мин(А1:А10) = минимальное А1: А10 мин(А1:А10) мин А1:А10 =(А1:А10) 1
23 EXCEL.Мәні автоматты жаңарып тұратын мерзімді (дата) ұяшыққа қалай енгізуге болады? Вставка, ДАТА командасымен = ДАТА() функциясын енгізу керек = СЕГОДНЯ () функциясын енгізу керек Ұяшыққа мерзім форматын қойып, ағымдағы мерзімді қою керек Сервис, Обновление командасымен 3
24 MS Excel. А5, В4 - бұл : Ұяшықтың аралас адрестелуі Ұяшықтар диапазондары Ұяшықтың абсолюттік адрестелуі Формула тұрған ұяшық Ұяшыктың салыстырмалы адрестелуі 5
25 Excel.Кесте ішіне курсор орналасқан жолдың алдына жаңа бос жол енгізу үшін мына команда орындалады… Түзету (Правка) - Жолдар қосу (Добавить строки) Кірістіру (Вставка) - Қатарлар (Строки) Формат (Формат) - Жолдар қосу (Добавить строки) Түр (Вид) - Жолдар қосу (Добавить строки) Түзету (Правка) - Бағаналар қосу (Добавить столбцы) 2
26 EXCEL. А1 ұяшығында 9 саны, ал В1 ұяшығында 2 саны жазылған болсын. Егер С1 ұяшығында = А1+В1 формуласы жазылған болса, оның мәні нешеге тең болады? 4,5 18 81 14 11 5
27 MS Excel. А1:А10 ұяшықтарында сандардың максималды мәнін табу формуласы: =(А1:А10) =макс(А1:А10) минА1:А10 мак(А1:А10) =макс А1:А10 2
28 MS Excel.Басқа парақтың ұяшығына сілтеме жасау үшін ұяшық адресі алдында парақ аты және қайсы белгі қойылады? Леп белгісі (!) Екі таңба ($$) Қосарланған леп белгі (!!) Қос таңба () Таңба ) 1
29 MS Word. Құжатты толығымен ерекшелеудің (выделить все) пернелер комбинациясын көрсет: Ctrl+A Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+O Ctrl+H 1
30 MS Word.Терілген мәтін қандай кеңейтілумен (типпен) сақталады? *.BAT *.EXE *.DOC *.COM *.TXT 3
31 MS Word. Арнайы символдарды енгiзу командасы? Түзету(Правка)-Символ Қою(Вставка)-Символ Кесте(Таблица)-Формула Қою(Вставка)-Пiшiм(Формат) Қою(Вставка)-Надпись 2
32 MS Word. Текстердi бiрнеше бағанға (колонка) бөлiп жазу командасы? Кесте(Таблица)-Обьект Кесте(Таблица)- Формула Қою(Вставка)-Бағандар(Колонки) Пiшiм(Формат)-Бағандар(Колонки) Пiшiм(Формат)-Картинки 4
33 MS Word. WordArt обьектiсiн iске қосу командасы? Қою(Вставка) - Рисунок - Обьект WordArt Кесте(Таблица)- Обьект WordArt Қою(Вставка) -Пiшiм(Формат) Қою(Вставка) - Обьект Сервис-Параметры 1
34 MsWord. Символдарды енгізу? вставка-символ формат-шрифт түр-символ түр-табуляция формат-абзац 1
35 Windows операциялық жүйесінің құрамындағы текстік редакторды көрсетіңіз: WordPad Calendar Clock Internet Paint 1
36 SpaceBar пернесiнiң қызметi? Символарды бас әрiппен жазу Символдарды өшiру Цифрларды енгiзу Символдар арасында бос орын қалдыру Символдарды кiшi әрiппен енгiзу 4
37 Windows операциялық жүйесінің анықтамалық жүйесін шақыру: Файл - Справка Контексті меню - Справка Пуск - Справка F12 пернесі Жүйелік меню — Справка 3
38 CD-ROM дегенiмiз - Басқа компьютерлермен телефон арнасы арқылы ақпарат алмасу құрылғысы Магниттiк таспада ақпараттарды сақтау құрылғысы Компакт-дискiлердi тiкелей оқитын құрылғы Ақпараттарды баспаға шығару құрылғысы Файлдар және каталогтармен жұмыс жасайтын бағдарлама 3
39 Windows жүйесiнiң негiзгi мүмкiндiгi: Бiр уақытта бiрнеше программалармен жұмыс жасау Бiр уақытта бiр программамен жұмыс жасау Каталог және файлдармен жұмыс жасау Вирусқа қарсы бағдарламалармен жұмыс жасау Архивтеу бағдарламаларымен жұмыс жасау 1
40 Паскальда Read операторының қызметі – шығару есептеу енгізу бейнелеу көшіру 3
41 Турбо Паскальда мәзірдегі «compile» командасы – бұл ? бағдарламаны тексеру, компилляциялау тексерілген дұрыс бағдарламаға мән беру тексерілген дұрыс бағдарламаның нәтижесін көру қате бағдарламаны өңдеу бағдарламаны сақтау 1
42 MsWord. Нөмірленген парақтарды өзгерту қалай жүзеге асырылады? Колонтитулдың кез-келген аймағында екі рет шерту Кез келген жерге тышқанды шерту Нөмірден кейін тышқанның оң құлағын шерту Тышқанның оң түймесін екі рет шерту Бет нөмірінде тышқанды екі рет шерту 5
43 MsWord құжатына суретті орнату? Вставка-Сурет(Рисунок)-Картинкалар Сервис-Параметрлер Файл-Бет параметрі-Макет Түр(Вид)-Сурет Кесте (таблица)-Сурет 1
44 Ms Word.Тізім (Списки) құру үшін келесі команданы орындау керек? Формат- Тізім (Списки) Түр (Вид)-Тізім(Списки) Кірістіру (Вставка)-Тізім(Списки) Файл-Тізім(Списки) Enter пернесі 1
45 Word. Қырқып алу (Вырезать) командасының қысқа командасы? CTRL+A CTRL+X CTRL+C CTRL+P CTRL+N 2
46 Графикалық бағдарламаларды көрсет: MS Excel, MS Access Adobe Photoshop, Power Point, Adobe Flash Блокнот, Калькулятор, Word Pad Turbo Паскаль, Delphi Outlook Express, WWW 2
47 Графика түрлерін көрсетіңіз: Инженерлік, машиналық, компьютерлік Қызметтік, өндірістік бұқаралық, әдеби машиналық графика Жарнамалық графика 1
48 Компьютерлік графиканың қолдану салалары: Архитекторлық, конструкторлық Жарнамалық графика,машиналық графика Ғылыми, іскерлік, конструкторлық, суреттеу, жарнамалық графика Қызметтік, өндірістік графика сервистік графика, қолданбалы графика 3
49 Компьютердің жадында нүктелерден құралған графика түрі Растрлық Векторлық Үш өлшемді Фрактальді Символ 1
50 Растрлық бейненің сапасы немен анықталады? Пиксельдер санымен Бейненің өлшемімен Сақталған суреттің биттер санымен Суреттің атымен Символдар санымен 1
51 RGB қандай ұғымды білдіреді? Red, Green Right, Good, Bad Red, Great, Black Red, Green, Black Red, Green, Blue 5
52 Macromedia Flash мүмкіндіктері: Мультимедиялық презинтациялар құру, фильмдерді құру,анимацияларды құру Мәтіндік құжат құру, өңдеу, сурет салу Есеп шығару, статистикалық мәліметтерді дайындау, функциялардың мәнін анықтау Мәліметтер қорымен жұмыс жасау, кесте, сұраныс құру, баспаға шығару Ақпараттарды өңдеу, жинау, сақтау, жіберу 1
53 Adobe Photoshop-та қабаттармен жұмыс істеуге арналған палитра Navigator Layers Channels History Brush 2
54 Adobe Photoshop программасында жаңа құжат құру үшін қандай команданы орындаймыз? File/New (Файл/Новый) File/Open (Файл/Открыть) File/Save (Файл/Сохранить) File/Import (Файл/Импорт) File/Exit (Файл/выход) 1
55 Adobe Photoshop. Тіктөртбұрышты аймақты белгілеу үшін қолданылатын құрал Pencil (Карандаш) Lasso (Лассо) Magic Wand (Волшебная палочка) Move (Перемещение) Rectangular Marquee (Прямоугольное выделение) 5
56 Photoshop программасында жасалған құжат кеңейтілуі JPG PSD PNG GIF CDR 2
57 Photoshop. Объектілерді жылжыту құралы Clone Stamp (Штамп) Move (Перемещение) Pencil (Карандаш) Lasso (Лассо) Magic Wand (Волшебная палочка) 2
58 Программа- бұл Алгоритмдік тіл; Машина тіліндегі нұсқаулар жиыны; Компьтердегі жұмыс жоспары; Таңбалар жүйесі; Оператор; 2
59 Пернетақта жатады Енгізу құрылғысына; Ақпаратты жинау; Шығару құрылғысына; Жүйелік блокқа; Қосымша құрылғыларға; 1
60 Сканер жатады Енгізу құрылғыларына; Шығару құрылғыларына; Жүйелік блокқа; Ақпаратты жинаушыларға; Сақтау құрылғысына; 1
61 Wіndows жүйесі -бұл: мәтіндік интерфейс; программалық қабықша; операциялық жүйе; сервистік программа; электрондық кесте; 3
62 Excel төмендегі функцияларды орындайды? Статистикалық, математикалық, қаржылық Гистограммалар, цилиндр, конус Сандық, түзету, қоршау Сегменттік, сегменттік емес Фрагмент және толық 1
63 Excel диаграммасының типтері? Статистикалық, математикалық, қаржылық, мерзім-уақытын өзгерту Стандартты, стандартты емес сандық, шекті, түзетілген сегменттік, сегменттік емес фрагмент және толық 2
64 MS EXCEL.Легенда - ол - диаграмманың атауын және маркерлерін көрсететін диаграмма элементі диаграмма жазылған файл диаграмманы өңдеуге бөлінген орынды көрсететін диаграмма элементі диаграмма шаблоны мәліметтерді жазу 1
65 MS EXCEL.Кітапты “автосохранение” (автоматты қорғау)? мәліметтердің жоғалуын жою кітаптың көшірмесін алу кітапты басқа атпен сақтау кестені сақтау үшін кесте бөлігін бекіту 1
66 MS EXCEL.Кітапты автоматты түрде қорғау үшін төмендегі командалар қолданылады? Сервис-Защита Сервис-Настройка Сервис-Параметры Вид-Отображать Вид-Сохранить 1
67 MS Access. Кесте негізінде құрылатын обьектілер: Кесте, форма, жазба Форма, есеп беру, сұраныстар Атрибуттар, жазба, файлдар Форма , жазба, файлдар Өріс, жазба, кесте 2
68 MS EXCEL.А1:А10 ұяшықтарының ең кішісін тап: =МАКС(А1:А10) =МИН(А1:А10) =МАЧ(А1 :А10) =MINIMUM(A1:A10) =МАК(А1:А10) 2
69 Excel.Ұяшыққа формуланы енгізуді растау үшін: [ESC]-пернесін басамыз Басқа ұяшықта тышқанды шертеміз ENTER пернесін басу Файл-Сохранить командасын орындаймыз [CTRL]-пернесін басамыз 3
70 Exсel.Есептеулер ненің көмегімен орындалады? Диаграмма және формула тек қана стандартты функциялардың көмегімен Функция мен диаграмма Формула және функция Тек қана формула көмегімен 5
71 Excel.Жұмыс кітабындағы парақты алып тастау үшін Парақты белгілеп контекстік мәзірді шақыру керек «Удалить » командасын орындау керек Парақты алып тастауға болмайды Парақ жарлығын шертіп , Backspase батырмасын шерту керек Парақ жарлығын шертіп, Delete батырмасыен басу керек Парақ жарлығында екі рет шертіп Delete батырмасын басу керек 1
72 MsWord. Қарапайым Кесте (Таблица) құру? Вставка-Кесте Кесте (Таблица)-Кестені қосу (Добавить таблицу) Түр-Кесте (Таблица) Файл-Кесте (Таблица) Формат-Кесте 2
73 MsWord. Сөз арасындағы бос орын (пробел) саны … болу керек? екі бір үш бос орын болмайды екіден кем емес 2
74 MsWord. Дұрыс жазылу қандай командамен тексеріледі? Сервис-Правописание Терезе-Правописание Файл-Правописание Файл-Орфография Түр - Правописание 1
75 Ms Word. Табу (Найти) және Өту (Перейти) меню пункті не үшін белгіленген? Құжатта сөз іздеу және курсорды сол сөзге ауыстыру Символдарды өзгерту Парақ соңына рамка қою Объектіні іздеу және соған өту Команданы іздеу және оны орындау 1
76 Ms Word.Қай менюінде құжаттың альбомды және кітапты режим ориентациясын таңдайды? Формат Файл Түзету (Правка) Түр (Вид) Сервис 2
77 Ms Word. Енгізу (Вставка) менюі қандай мүмкіндік береді? Текстке әртүрлі объект және текстік элемент қою Құжатты сақтау, ашу және бет параметрін қою Экранда құжат көрсету формасын таңдау Құжатты форматтау Бір ашық терезеден басқаға өту 1
78 EXCEL.Диаграмманы құру шебері үшінші қадамда нені анықтауды талап етеді: Диаграмманың орналасуын Диаграмма параметрлерін Деректер көзін Диаграмма түрін Диаграмманы сақтауды 2
79 MS EXCEL.Формуланы көшіргенде немесе орнын ауыстырғанда автоматты өзгеретін ұяшық адресі: Құрастырылған адрес Логикалық адрес Салыстырмалы адрес Абсолютті адрес Аралас адрес 3
80 Excel.Сандардың ішіндегі ең үлкенін табу функциясы қайсысы? РАНГ МИН МАКС MAX MIN 3
81 MS Excel.Кестеге жаңа бағана кipicтipy қандай бұйрықпен орындалады? Қою (Вставка) - Бағана (Столбцы) F1 пернесі арқылы Пішім (Формат) — Бағана (Столбцы) Түр(Вид) - Бағана (Столбцы) Түзету (Правка) - Бағана (Столбцы) 1
82 MS Excel.Ұяшықтар диапазонында А1:А3 Keлeci сандар орналасқан 12, 3, 15. = СРЗНАЧ(А1:АЗ) функциясының көмегімен анықталатын мәнді табыңыз 30 15 10 3 20 3
83 Excel.Формуланы қалай кірістіреді Вставка-Функция Вставка-Диаграмма Правка-Функция Формат-Функция Вставка-График 1
84 Excel. Алдында енгізілген информацияны түзету Ұяшықты белгілеп, [CTRL] пернесін басамыз [F2]-нi басамыз немесе осы ұяшықта екі рет шертеміз Ұяшықты белгілеп, [Del] пернесін басамыз Правка-Очистить командасын береміз Ұяшықты белгілеп, [ALT] пернесін басамыз 2
85 Microsoft Excel электрондык, кестесін іске косу үшін орындалатын әрекеттер тізбегі Іске қосу(Пуск) - Стандарттар - Программалар - Microsoft Excel Іске қосу(Пуск) — Стандарттар - Microsoft Excel Іске косу (Пуск) - Программалар - Microsoft Excel Іске косу(Пуск) - Программалар — Стандарттар - Microsoft Excel Іске қосу(Пуск) - Құжаттар - Microsoft Excel 3
86 MS Excel.Мәліметтерді баспаға беру: Кою- Баспаға беру Сервис-Баспаға беру Терезе- Баспаға беру Файл-Баспаға беру Анықтама- Баспаға беру 4
87 Ms Word.Терезеден құрал-сайман тақтасының бәрін алып тастаса, онда …. Құжатпен толық жұмыс істеуге болады Құжатпен жұмыс істеу мүмкін емес Терезе размері өзгереді Бірнеше функцияға жол жоқ Құжатты көшіріп алуда қиындық туады 1
88 Ms Word.Формат менюінің қызметі? құжатты форматтау, безендіру құжатты сақтау, ашу және бет параметрін қою экранда құжатты көрсету формасын таңдау текстке әртүрлі объект және тексттік элементтер қою бір ашық терезеден басқаға өту 1
89 Ms Word. Сервис менюі қандай мүмкіндік береді? құжатты редакциялау құжатты ашу, сақтау және бет параметрін қою экранға құжат көрсету формасын таңдау текстке әртүрлі объект және тексттік элементтер қою Mіcrosoft Word әртүрлі жұмыс режимі үшін опция қою, текст қатесін тексеру 5
90 Ms Word. Қандай команда көмегімен фон түстерін орнатуға болады? сервис-фон терезе-заливка формат-фон түр-параметрлер-заливка файл-фон заливки 3
91 Ms Word. Қандай меню көмегімен автотекстті енгізуге болады? Түр (Вид) Сервис Түзету (Правка) Вставка (Кірістіру) Формат 4
92 Ms Word. Символ аралық интервалды орнату командасы? вставка-символ вставка-интервал формат-шрифт-интервал формат-абзац файл-кесте параметрлері 3
93 Word. Қандай пернелер комбинациясы баспаға жіберу командасын орындайды? Alt+O Shіft+P Shіft+O Ctrl+P Ctrl+O 4
94 Ms Word. Қандай командамен қоршау ішіне Мәтін (Надпись) орналастырылады? Кірістіру (Вставка)-Надпись Кірістіру (Вставка)-Объект Кірістіру (Вставка)-Текст Кірістіру (Вставка)-Подпись Кірістіру элементі 1
95 Ms Word.Қандай функционалды пернені пайдаланып Көмекшіні (Справка) шығаруға болады? F2 F1 F11 F4 F1-Ғ12 2
96 MS EXCEL.ПРОИЗВЕД(F8: F9) формуласы келесі әрекеттердің қайсысын орындайды? F8 жэне F9 ұяшықтардағы мәндерді көбейтеді F8 жэне F9 ұяшықтардағы мәндерді бөледі F8 жэне F9 ұяшықтардағы мәндерді айырмасын табады Жақшадағы аргументтерді көбейтеді F8 жэне F9 ұяшықтардағы мәндерді қосады 1
97 EXCEL. Салыстырмалы адрес мәніне сәйкес келетін өрнекті көрсетіңіз: $А22 А$22 +$А$22 A22 А$22$ 4
98 Excel.Кітапты өзгертуден қорғау үшін: Файл->Защита (қорғау)->Защитить лист (парақты қорғау) Жанама менюді шақырып->Защита (қорғау)-> Книга (кітап) Правка (тузету)->Книга (кітап)->Защита (қорғау) формат->Ячейка (Ұяшық)->Защита (қорғау) Сервис->Защита (қорғау)->Защитить книгу (кітапты қорғау) 5
99 EXCEL.Қосындыны есептейтін функцияны көрсет: =СУММ(тізім) =MAX(Ti3iM =SIN(X) =SQRT(X) =MIN(тізім) 1
100 MS EXCEL.СРЗНАЧ(А1:А4) формуласы ненi есептейдi? А1-ден А4-ке дейiнгi ұяшық сандарын көбейту А1-ден А4-ке дейiнгi ұяшық сандарының арифметикалық орта мәнiн есептеу А1-ден А4-ке дейiнгi ұяшық сандарынының ең үлкен мәнiн анықтау А1-ден А4-ке дейiнгi ұяшық сандарының ең кiшi мәнiн анықтау А1-ден А5-ке дейiнгi ұяшық сандарын қосындысын есептеу 2
101 MS Excel.Функцияларды iске қосу командасы? Түзету(Правка)-Функция Пiшiм(Формат)-Ұяшық (Ячейка) Қою(Вставка)-Жұмыс парағы(Лист) Қою(Вставка)-Функция Қою(Вставка)-Диаграмма 4
102 MS Excel-де СРЗНАЧ функциясының қызметi? Арифметикалық орта мәнiн есептеу Қосынды есептеу Көбейтiндi есептеу Автоматты түрде ұяшықтағы сандардың қосындысын есептеу Ең үлкен мәнiн анықтау 1
103 MS Excel бағдарламасында Автосумма батырмасы қызметi? Сандарды дәрежелеу Арифметикалық ортасын есептеу Автоматты түрде ең үлкен мәнiн анықтау Автоматты түрде ұяшықтағы сандардың қосындысын есептеу Автоматты түрде ұяшықтағы сандардың көбейтiндiсiн есептеу 4
104 MS Excel.СРЗНАЧ, МИН, МАКС, СЧЕТ функциялары қай категорияға кiредi... Математикалық Логикалық Қаржылық Статистикалық Текстiк 4
105 MS Excel.В3 адресi ненi бiлдiредi? В бағанының орнын 3-ші қатардың орнын В бағаны мен номерi 3-шi қатардың қиылысындағы ұяшықты 3-шi қатар мен В бағанының арасындағы ұяшықты В бағанымен номерi 3-шi қатардың ұяшықтар қосындысын 3
106 MS Excel.А1 ұяшығындағы сандық мәлiметтi куб дәрежесiне шығару формуласы =А1*3 =СТЕПЕНЬ(A1;3) =А1^3 =А1+А3 =А3*А1 2
107 Ms Excel.Ұяшықта баған мәнi өзгерiп, қатар мәнi тұрақты болу үшiн - ? В10 $B$10 $B10 B$10 B10:C10 4
108 Ms Excel.Жұмыс парағының қорғауын алып тастау үшiн? Пiшiм(Формат)-ұяшықтар(Ячейка)-Қорғауды алып тастау(Снять защиту) Сервис-Қорғау(Защита) Сервис-Қорғау(Защита)-Жұмыс кiтабын қорғау(Защитить книгу) Сервис-Қорғау(Защита)-Жұмыс парағынан қорғауды алып тастау(Снять защиту листа) Сервис-Параметры-Қорғау(Защита) 4
109 Ms Excel.Бiрiншi символ (=) теңдiктен басталса ұяшыққа қандай мәлiмет енгiзiледi? Диаграмма Сан Текст Сурет Формула, Функция 5
110 Жойылған файлды қайтаруға болады? Қайтару жолы жоқ Барлық жағдайда дискні форматтағаннан кейін Чиптің белгілі бір түрі үшін Windows 98 – де ғана Егер файл “Корзинада” болса 5
111 Обьектінің (файл немесе бума) көлемін қалай анықтаймыз? Жанама меню (контексное меню) – Қасиет (Свойства) командалары арқылы Түр (Вид) – Көлем (Размер) – командалары арқылы Түзету (правка) – Алдын ала көру (предварительный просмотрҚ командалары арқылы Файл - Алдын ала көру (предварительный просмотрҚ командалары арқылы Көлемі есептер панелінде көрсетілген 1
112 Windows ОЖ – нің жарлығы (ярлык) дегеніміз не? Ерекшеленген экран аймағы Командалық файлдың графикалық бейнеленуі Анықтама .bmp кеңейтілуі бар файлға енгізілген графикалық обьект Файлдың қасиеті 2
113 Windows – тің қай терезесінде дискеталардың мазмұнын қарауға болады? Internet Explorer Мой документ терезесінде Қоржын (Корзина) Басқару панелі Проводник немесе Мой компьютер 5
114 Windows операциялық жүйесінде файл атының дұрыс жазылуын көрсет Работа сделана!doc ИЗД.doc Это реферат doc/? .*ИДЗ.doc ИЗД. Xls? 2
115 Файл аты файл Сіздің құжаттарыңыздың бірінші ақ жолы Алфавиттің бас әріптерін құрайтын мәтін 256 символ құрайтын кез келген өрнек Кез келген символдар 4
116 WINDOWS. Пуск менюін шақыру үшін ... пернесін басу керек: [TAB+End] [Ctrl+ESC] [ALT+Сtrl] [ESC+Shift] F9+Shift 2
117 Windows. Бір программа терезесінен ашық тұрған екінші программа терезесіне «Жылдам» өту пернесі: Del Alt + F4 Alt + Tab Ctrl + Esc Shift + Del 3
118 Windows операциялық жүйесінің жұмысын аяқтау үшін: Жұмыс терезелерін жабу және Пуск-жүйеден шығу (выход из системы) ФАЙЛ – Шығу (Выход) командасын таңдау ESC пернесін басу немесе ФАЙЛ – Шығу(Выход) командасын таңдау Барлық терезелерді жабу, Пуск батырмасын басып, Жұмысты аяқтау(Завершение работы) командасын таңдау ДК сөндіру немесе Пуск-қайта жүктеу(перезагрузка) 4
119 Windows-та компьютерді қайта жүктеу үшін пернелер комбинациясы: Alt+Tab Ctrl+Alt+Del Shift+Alt Shift+Ins Ctrl+Shift 2
120 Операциялық жүйені қайта жүктеуге арналған перне: ESC INSERT ENTER CTRL RESET 5
121 Дискілі операциялық жүйені қайта іске қосу үшін арналған пернелер комбинациясы: CTRL+F1+DEL CTRL+ALT+DEL ESC+F1 ENTER+F2 CTRL+ALT+F2 2
122 Вирустардан қорғауға арналған бағдарламалар: Антивирустар Брандмаузерлер Архиваторлар Антиспаммерлер Сканерлер 1
123 Windows ортасында қолданылатын архиваторлар: Defrag, AVP, RAR AIDS, ZIP, ScanDisk WinRAR, LHARC WinZIP, ARJ, ZIP, Doc WinZIP, WinRAR 5
124 Антивирустық кұралдар келесі жүйелерге жатады? Деректер қорын басқару жүйесіне Қолданбалы графикалық бағдарламаларға Қызмет көрсету жүйелеріне Операциялық жүйелерге Бақылау жүйелеріне 3
125 Архиватор бағдарламасы не үшін арналған? Мәтінді қарап-көру үшін Компьютер қорларын басқару үшін Электрондық кестені редакциялау үшін Файл мөлшерін кішірейту үшін Бейнені қысу үшін 4
126 Turbo Pascal бағдарламасы қай бағдарламамен тығыз байланысты Access Excel Word Delphi Basic 4
127 Turbo Pascal –да бүтін типті айнымалыны сипаттау i: integer; j: inter; i: float; j: real; i: char; 1
128 Turbo Pascal –да нақты типті айнымалыны сипаттау x: integer; y: real; x: char; y: string[5]; x: int; 2
129 Turbo Pascal –да жолдық айнымалыны сипаттау S: real; S: char; S: char[200]; S: String[255]; S: integer; 4
130 Монитор – ол: манипуляторлы (қолмен епті іс жасалатын) түрдегі құрылғы алфавиттік-цифрлық деректерді, сонымен бірге басқару командаларын шығаруға арналған құрылғы үлкен көлемді деректерді және бағдарламаларды ұзақ уақыт сақтауға арналған құрылғы экранға мәтіндік және графикалық ақпараттарды шығаруға арналған құрылғы ақпараттарды баспаға шығаруға арналған құрылғы 4
131 CD-RW дискісінің қызметі ақпаратты CD дискіге бірнеше рет жазу және CD дискіден ақпаратты оқу үшін қолданылады Иілгіш дискіден ақпарат оқу, жазу үшін қолданылады ақпаратты CD дискіге бір рет жазу және CD дискіден ақпаратты оқу үшін қолданылады CD дискіден ақпаратты тек қана оқу үшін қолданылады CD дискіден ақпаратты тек қана оқу үшін қолданылады;
дискіні қалпына келтіру үшін қолданылады 1
132 Ақпаратты берілу формалары: Әлеуметтік, саяси, экономикалық, техникалық, діни Ғылыми, басқару, өндірістік, тұрмыстық Математикалық, медициналық, биологиялық, психологиялық Мәтіндік, графикалық, символдық, дыбыстық Дыбыстық, дәмдік, иістік, визуалды 4
133 Жедел жады неге арналған? Ақпаратты өшіргеннен кейін сақтау үшін Компьютердің дұрыс жүктелуін тексеру үшін Ақпаратты ұзақ уақыт сақтау үшін Ақпаратты көшіру үшін Ақпаратты қысқа мерзімде сақтау және өңдеу үшін 5
134 Негізгі микропроцессорға математикалық операцияларды орындауға көмектесетін кұрылғы. Принтер Сопроцессор Қоректену блогі Джойстик Стример 2
135 Компьютерлік вирус дегеніміз не? Шағын көлемді құрылғылардың жұмыс істеуіне әсер ететің утилитер Арнайы жазылған шағын көлемді программа Алгаритмдік тілде жазылған сөздік Арнайы жазылған операциялық жүйе Арнайы жазылған шағын көлемді кұрылғының драйвері 2
136 MS Excel. Экранда торды бейнелеу үшін қандай мәзір қолданылады? Сервис–Параметры–Вид-Сетка Вид–Панель инструментов–Вид–Отображать Сервис–Настройка–Вид Формат–Параметры–Вид–Отображать Правка–Настройки–Вид–Отображать 1
137 MS Excel. Формуланың дұрыс жазылуы: А3*100-В3 =A3*100:B3 =A3*100-B3 :A3*100:B3 -A3*100:B3 3
138 MS Excel. Берілгендерді сұрыптау ... орындалады. шарт бойынша берілгендер таңдамасы басқа таблица шарты бойынша берілгендер таңдамасы басқа кітап шарты бойынша берілгендер таңдамасы ұяшықтар диапазонын ерекшелеу өсу не кему бойынша 5
139 MS Excel. Фильтрация – бұл: таңдаудың анықталған шарттарына жауап беретін қатарларды экранға шығару ұяшықтар диапазонын ерекшелу таблица бөлігін жоюдан сақтау үшін белгілеу басқа таблица шарты бойынша берілгендер таңдамасы басқа кітап шарты бойынша берілгендер таңдамасы 1
140 MS Excel. Берілгендер фильтрациясы жүзеге асырылады: Түзету (Правка) мәзірі арқылы Қою (Вставка) мәзірі арқылы Пішім (Формат) мәзірі арқылы Сервис мәзірі арқылы Берілгендер (Данные) мәзірі арқылы 5
141 Принтер жатады Енгізу құрылғысына; Шығару құрылғысына; Ақпаратты жинаушыларға; Жүйелік блокқа; Қосымша құрылғыларға; 2
142 MіcroSoft Excel-де кестеге бағана қосу қандай командамен орындалады? вставка-столбцы формат-столбцы түр-столбцы түзету-столбцы F1 пернесі арқылы 1
143 MS Excel. Функцияны шақыру үшін қандай команда орындалуы керек? кірістіру-функция формат-ұяшық файл-функция сервис-функция Enter пернесін басу 1
144 MSExcel Функцияны шақыру үшін қандай команда орындалуы керек? вставка-функция формат-ұяшық файл-функция сервис-функция Enter пернесін басу 1
145 Excel-де санды пайыздық қатынаста беру үшін қандай бұйрықты орындау қажет? Формат–Ячейки–Число–Процентный Вставка–Ячейка–Число–Процентный Вид–Панель инструментов–Число–Процентный Көрсетілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ Сервис–Параметры–Число–Процентный 1
146 Excel-де экранға форматтау саймандар тақтасын орнату үшін ... командасын орындау керек. Вид–Параметры–Формула Сервис–Параметры–Вид Формат–Ячейки–Вид Вид–Панель инструментов–Форматирование Вид–Панель инструментов–Стандартная 4
147 MS Excel. С4 ұяшығында 1000 саны жазылған D4 ұяшығына =С4 деп енгізілгенде ағымдағы ұяшықтағы мән: 200 1000 300 100+200 400 2
148 Excel-дегі арифметикалық өрнектегі дұрыс емес операторды көрсетіңіз? : - )- + * 3
149 Excel-де текстік мәндерді біріктіретін операторды көрсетіңіз? + @ & # * 3
150 Есептеу техникасының дамуындағы бірінші буында ___ пайдаланылған. Интегралдық схемалар Вакумдық шамдар Үлкен интегралдық схемалар Транзисторлар Микросхемалар 2
151 Ақпаратты жіберу жылдамдығының ең кіші өлшемі бірлігі: 1Мбайт сек 1байт сек 1килобит сек 10бит сек 1бит сек 5
152 Екілік санау жүйесінің негізі 16 1 2 10 8 3
153 Turbo Pascal тілінде пернетақтадан енгізілген мәліметті оқитын оператор write(x) repeat() read(x) clrscr then 3
154 Электрондық кесте ұяшығына ... енгізуге болмайды. Мәтін Сан Формула Дата Графикалық объект 5
155 MS EXCEL. Файлды сақтау пернелер комбинациясы? Ctrl + N Crtl + O F8 Ғ9 Ctrl + S 5
156 Excel – де кесте дегеніміз? Жұмыс парағы Баған Жолақ Жұмыс аймағы Ұяшық 1
157 EXCEL. Диаграмма құру мастері бірінші қадамда нені анықтауды талап етеді? Диаграмма түрін Диаграмма параметрлерін Диаграмманы сақтауды Диаграмманың орналасуын Деректер көзін 1
158 EXCEL-де жұмыс парақтарын консолидациялау командасы: Тышқанның оң батырмасы – Консолидация Данные – Консолидация Файл – Консолидация Сервис - Консолидация Тышқанның сол батырмасы – Консолидация 2
159 Excel. Файлдар типiн көрсетiңiз? *.cdr *.bmp *.pcx *.xls *.txt 4
160 MS Excel. Блокты белгiлеудiң дұрыс үлгiсiн көрсетiңiз? A1-C10 C10+A1 A1:C10 C10/A1 C10*A1 3
161 MS Excel.Қатар мен бағанның қиылысқан жерi? Блок Диаграмма График Таблица Ұяшық 5
162 MS Excel.Жаңа қатарды қалай қосады? Кестелер(Таблицы)-Қатар қосу(Добавить строки) Қою(Вставка)-Қатарлар(Строки) Қою(Вставка)-Символ Түзету(Правка)-Қатарлар(Строки) Сервис-Қатарлар(Строки) 2
163 MS Excel.Жаңа бағанды қалай қосады? Қою(Вставка)-Символ қосу(Добавить Символ) Қою(Вставка)-Функция Түзету(Правка)-Қатарлар(Строки) Қою (Вставка) - Бағандар (Столбцы) Түзету(Правка)-Бағандар қосу(Добавить столбцы) 4
164 Excel-де қанша қатар бар? 32000 256 4 65536 12000 4
165 MS Excel.Ұяшықтағы санның түбiрiн табу функциясы? СРЗНАЧ МИН МАКС СУММА КОРЕНЬ 5
166 MS Excel.Ұяшықтағы санды дәрежелеу функциясы? СУММА МАКС СРЗНАЧ СТЕПЕНЬ МИН 4
167 MS Excel.Қатарлар қалай белгiленген? Бүтiн сандармен Латын әрiптерiмен Орыс әрiптерiмен Рим цифр ларымен Символдармен 1
168 MS Excel.Диаграмма орнату командасы? Файл-Диаграмма Пiшiм(Формат)-Диаграмма Түзету(Правка)-Диаграмма Қою(Вставка)-Диаграмма Қою(Вставка)-Символ 4
169 MS Excel-де ұяшық дегенiмiз не? Баған мен парақтың қиылысындағы блоктар Бағандардың қиылысқан жерi Жұмыс парақтары жиынтығы Жұмыс кiтаптары жиынтығы Баған мен қатардың қиылысқан жерi 5
170 Excel. Сандық деректерді графиктік түрде көрсету? Құрама кесте Диаграмма Ауқым Кесте Редакция 2
171 Excel. Бағана немесе қатарды қай мәзірмен жасырып қоюға болады? Правка Данные Формат Сервис Вставка 3
172 EXCEL. Ұяшықтың аралас адресі: Көшіру немесе жылжыту барысында өзгермейтін адрес Көшіру немесе жылжыту барысында бір параметрі өзгеріп, ал екіншісі өзгермейтін адрес Көшіру кезінде алмасатын адрес Формуланы басқа параққа көшіру немесе жылжыту кезінде екі параметріде өзгеретін адрес Формуланы басқа параққа жылжыту кезінде ғана өзгермейтін адрес 2
173 Excel-дегі «минимальды мәнді» есептейтін функция: ЗНАЧМИН МИНЗНАЧ МАКС МИН МИНА 4
174 Excel. Ұяшықтағы санды проценттік түрде жазу үшін қандай команда орындау керек? Сервис- Число-Процентный Файл-Сохранить-Процентый Формат -Ячейки -Число-Процентный Вид-Панель ирструментов Число-Процентный Вставка –Ячейка- Процентный 3
175 MS Excel. 20000 саны экспоненциалды түрде қалай жазылады? 2,00Е+04 02,Е+04 2,00Е+05 2,00Е+03 20000 1
176 Excel.Қай функция (С5:C15) ұяшықтары аралығындағы сандардың санын анықтайды? КОЛИЧ (C5:C15) CЧЕТ(C5:C15) CЧЕТЗ(C5:C15) СЧЕТЧИК(C5:C15) EСЛИ(C5>0;5;15) 2
177 Excel. Қалыпты жағдайда мәнді енгізу амалын аяқтағаннан соң “12.12.06” символдар жиыны қандай түрге ие болады? Дата Логикалық Сілтеме Мәтіндік Сандық 1
178 Excel. Жұмыс парағын жою үшін: Түзету (Правка) –Парақты жою (Удалить лист) Файл-Жою ( Удалить ) Түр (Вид ) - Жаңа парақ (новый лист) Кірістіру (Вставка ) - Парақ (лист) Сервис –парақ(лист) –Жою (Удалить) 1
179 MS Excel. Абсолютті сілтемені көрсетіңіз? $B4 $B B4 $B$4 B$4 4
180 EXCEL.Көшіру барысында адрестер автоматты түрде өзгеру үшін қай адрес қолданылады? Адрестер жиыны Логикалық сілтеме Салыстырмалы сілтеме Аралас сілтеме Абсолюттік сілтеме 3
181 EXCEL. Парақ атын өзгерту үшін не істеу керек: Правка-Переименовать -жаңа атауды енгізу Файл-Переименовать- жаңа атауды енгізу Сервис-Лист- жаңа атауды енгізу Парақ жарлығында екі рет шертіп, жаңа атауды енгізу керек Парақ жарлығында екі рет шертіп, Сервис-Настройка орындау керек 4
182 MS Excel.E8 ұяшығының орналасуы: Е бағаны, 8 қатар 8 қатар Е қатары,8 бағаны Е бағаны, 4 қатар А бағаны,1 қатар 1
183 Ms Excel. Легенда дегеніміз: График құруға арналған масштаб Диаграмма шаблоны Диаграмада көрсетілген мәліметтер қатары атын көрсетіп тұратын диаграмма элементі Диаграмада көрсетілген жұмыс кітабындағы қатардың атын көрсететін элемент Диаграмада көрсетілген Суреттер мен графиктері бар файл аты 3
184 Excel ұяшығына формула енгізу үшін қандай белгіден бастау керек? теңдік белгісінен бастау керек тор белгісінен бастау керек ешқандай белгі қажет емес леп белгісінен бастау керек меншіктеу белгісінен бастау керек 1
185 MS Excel. $K1 бұл: Ұяшықтың абсолюттік адрестелуі Ұяшықтар диапазондарының адресі Формула адресі Ұяшықтың салыстырмалы адрестелуі Ұяшықтың аралас адрестелуі 5
186 MS Excel.Берілген ұяшықтар адресінен абсолютті адресті көрсетіңіз: $P$52 Р P$52 $P52 Р52 1
187 MS Excel.Ағымдық ұяшық: бос ұяшық ерекше тік төртбұрышпен белгіленген ұяшық ерекше деректер бар ұяшық А1 ұяшығы бағананың соңғы ұяшығы 2
188 Excel.Формула енгізу үшін қандай белгіден бастау керек? ешқандай белгі қажет емес леп белгісінен кейін тор белгісінен кейін меншіктеу белгісінен кейін теңдік белгісінен кейін 5
189 MS Excel.Ұяшыққа мәліметті енгізуді аяқтау үшін қай перне қолданылады? Enter Ctrl Tab+F1 Esc Alt 1
190 MS EXCEL.Н5 ұяшығына жазылған =$B5*$V$5 формуласын Н7 ұяшығына көшіргенде қандай формула алынады: =$B7*$V$5 =B5*$V$7 =B7*$V$7 =H7 =B5*$V$5 1
191 Excel.«минимальді мәнді» есептейтін функция: МИНА ЗНАЧМИН МАКС МИН МИНЗНАЧ 4
192 МS Ехсеl. Ағымды ұяшықтың мәні ... көрсетіледі. күй жолағында тақырып жолында формула шеңберінде формула жолағында саймандар тақтасында 4
193 MS EXCEL.Қандай адрестелуде көшірме алғанда сілтеме адресі өзгермейді? Гиперсілтеме Салыстырмалы Абсолюттік Web - беттер Аралас 3
194 Excel. Тік төртбұрыш құрайтын ұяшықтар тобын былай деп атайды: Ұяшықтар төртбұрышы Ұяшықтар диапазоны Ұяшықтар интервалы Жарлық Жолдар жинағы 2
195 Excel. Кестелік процессордың атқаратын негізгі қызметі: Кестелік мәліметтерді автоматты түрде өңдеу Суреттік мәліметтерді өңдеу Көлемді информация жиындарын басқару Сурет салу Мәтіндер жасау және түзету 1
196 Ms Excel.Файл қалай аталады? Жұмыс парағы Мәтiндiк құжат Графикалық құжат Жұмыс кiтабы Берiлгендер қоры 4
197 Ms Excel.Берiлгендердi сүзгiлеудiң (фильтр) қандай түрлерi бар? Тұрақты сүзгi, Автосүзгi Кеңейтiлген сүзгi (Расширенный фильтр) Сұраныс сүзгi, Сүзгiлеу Қарапайым сүзгi, Автосүзгi Автосүзгi, Кеңейтiлген сүзгi 5
198 MS EXCEL - .... Мәтінді редактор Электрондық кесте Операциялық жүйе Презентация құру бағдарламасы Программалық қаб 2
199 MS Excel.Ұяшыққа ақшалай (денежную) форма қалай қойылады? сервис-число-денежный түзету-ұяшық-число-денежный түр-ұяшық-число-денежный формат-ұяшық-число-денежный данные-итоги 4
200 MS Excel.Берілген қадаммен мәліметтер жиынын енгізуге болады? мәліметтер жиыны орындалмайды Түзету-Заполнить-Прогрессия Сервис-Прогрессия-Заполнить Сервис баптау- настройка-параметры данные-проверка 2
201 MіcroSoft Excel-де ерекшеленген бағана енін қалай орнатуға болады? формат-баған-ені/ширина/ түзету-бағана-ені сервис-бағана-ені көрсетілген жауаптарда дұрысы жоқ түр-бағана-ені 1
202 Excel-де ұяшықтағы жазулардың орналасуын өзгерту үшін қандай бұйрықты орындау керек? Формат–Ячейки–Рамка–Надпись Формат–Ячейки–Шрифт–Надпись Сервис-Нарпавление текста Формат–Ячейки–Выравнивание–Надпись Формат–Ячейки–Вид–Надпись 4
203 Excel-де Сақтау бұйрығы: Ctrl+A Ctrl+Z Ctrl+N Ctrl +O Ctrl+S 5
204 MS Excel-де қандай оператор адрестікке жатады? "%" "<>" "&" "+" " :" 5
205 MS Excel. Кітапқа қандай бұйрық көмегімен жаңа парақты қосуға болады? Вставка–Лист Формат–Лист Правка–Добавить Сервис–Добавить Вид–Добавить 1
206 MS Excel. Диаграмма шеберінің қанша қадам терезесі бар? 2 1 4 6 5 3
207 MS Excel. Бірнеше ұяшықтарды қандай бұйрық арқылы біріктіруге болады? Формат–Ячейки–Выравнивание- Обьединить ячейки Формат–Ячейки–Вид- Обьединить ячейки Формат–Ячейки–Граница- Обьединить ячейки Формат–Ячейки–Обычный–Тип- Обьединить ячейки Формат–Ячейки–Все форматы–Тип- Обьединить ячейки 1
208 Excel-де Кірістіру (Вставка)-Парақ(Лист) бұйрығын таңдаған кезде жаңа парақ қайда қойылады? Ерекшеленген жұмыс парағының алдына Соңғы жұмыс парағынан кейін Бірінші жұмыс парағының алдына Екінші жұмыс парағының алдына Жұмыс парағын ерекшелегеннен кейін 1
209 16-лық санау жүйесінде 11 бірлік нәтижесі қалай жазылады 1А Ғ 1Ғ 16 В 5
210 Жанама (контекстік) мәзірді қолдану арқылы жаңа бума құру бұйрығы Тышқанның сол жақ батырмысын басып,Файл Создать- Папка Тышқанның оң жақ батырмасын басып, Создать-Папку Тышқанның оң жақ батырмасын басып , Вставить Инустименттер панелінде Создать папку батырмасын басу Правка –Создать –Папка 2
211 Вирусқа қарсы программаларды көрсетіңіз: Antıvırus Kaspersky, Doctor Web WinRar,WinZip,Aidstest Aidstest,WinRar,WinZip UNIX, MS DOS, Aidstest WinZip,MS DOS, Aidstest 1
212 Он алтылық санау жүйесінің негізі 10 16 2 8 32 2
213 Процессордың өте жылдам істейтін (жедел жадтан басқа) шағын көлемді жадысын ....деп атаймыз Буфер жад Тұрақты жад Кэш жад Қосымшасы Кеңейтілген бөлігі 3
214 1 Килобайт неге тең? 24 8 бит 1024 байт 1 бит 1000 байт 3
215 1 Мегабайт 1024 байтқа сәйкес келеді 256 байтқа сәкес келеді 1000 Кб сәйкес келеді 1024 Кб сәйкес келеді 2000 Кб сәйкес келеді 4
216 1 Гбайт неге тең? 256 Гбайт 1000 Кбайт 5120 Гбайт 5124 Гбайт 1024 Мбайт 5
217 Компьютерді уақытша «ұйықтату» үшін қандай пернені қолданамыз? Wake Sleep Break Pause Tab 2
218 Turbo Pascal тілінде Тандау операторы: for i:=1 to n do repeat until h<0 if x>=then Case x of
0:begin end;
1:begin end while j<0 do begin end 4
219 Сегіздік санау жүйесінде келесі сандар қолданылады 0,1,2,3,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7 8 0,1 0,1,2,3,5,6,7,8,9,А,В,С,Д,Е,F 2
220 ДК-ге графикалық ақпараттарды (сурет,мәтін) енгізу құрылғысы: Сурет жинағыш аппарат Сканер Плоттер Модем Принтер 2
221 Мәтінді сканер арқылы компьютерге енгізу...программасымен орындалады Adobe IIIustrator Adobe Photoshop Page Maker Fine Reader MS Power Point 4
222 Информацияны берудің бір түрінен келесі түріне өту процесі калай аталады Дефрагментациялау Кодтау Сканерлеу Аудару Форматтау 2
223 Windows. Пернетақтаның көмегімен терезені қалай жабуға болады ? Shift+F1 пернелерін (бірге) басу Alt+F1 пернелерін (бірге) басу Ctrl + F6 пернелерін (бірге) басу. CTRL+ESC пернелерін (бірге) басу ALT+F4 пернелерін (бірге) басу 5
224 Windows ортасындағы файл атының ең үлкен ұзындығы ? 8 символ 1024 символ 255 символ Windows-та файлдың ұзындығына шек қойылмаған 6 символ 3
225 Windows. Қандай қолданбалы программаның кеңейтілуі .xls символдарымен белгіленеді? MS Word нүктелік сурет MS Excel жүйелік файл орындалатын файл 3
226 Windows. Қандай қолданбалы программаның кеңейтілуі .doc символдарымен белгіленеді? MS Word MS Excel дыбыс жазу жүйелік файл MS Access 1
227 Windows құрамында қойылатын графикалық редактор: WRITE NOTEPAD CALENDAR PAINT CLOCK 4
228 Windows ортасында жұмыс істегенде «Вырезать (Кесу) » командасына қай пернелер бірігуі сәйкес келеді: Ctrl + Х Ctrl + P Ctrl + C Ctrl + V Ctrl + B 1
229 Жұмыс үстелінің фондық түсін өзгерту үшін қандай команданы орындау керек? Сервис – Фон астарлы беті (вкладка) Іске қосу (пуск) – Есептер тақтасы (панеь задач) - Фон астарлы беті (вкладка) Іске қосу (пуск) – Баптау (Настрока) – Басқару панелі (панеь управление) – офармление и темы – Экран - Фон астарлы беті (вкладка) Іске қосу (пуск) – Басқару панелі (панель управление) – Экран – Фон астарлы беті (вкладка) меню ( меню) - Фон астарлы беті (вкладка)-экран 3
230 Windows-та анықтама терезесін шақыру: F2 F3 F9 F4 F1 5
231 Ақпараттың қандай түрлерi бар? Мәтiндiк, сандық Символдық, мәтiндiк Диаграммалық, дыбыстық, сандық Мәтiндiк, графиктiк, дыбыстық, сандық Сандық, дыбыстық, мәтiндiк, формулалық 4
232 Компьютер қай санау жүйесi бойынша жұмыс iстейдi? Екiлiк Ондық Бестiк Он алтылық Сегiздiк 1
233 Cанау жүйелерi мына топтарға жiктеледi: Арабтық, римдiк Позициялық және позициялық емес Латындық, арабтық Разрядтық тор және қатар түрiнде Арнайы командалар 2
234 Деректер бұл ... Өңдеуге қолайлы түрiнде берiлген информация Ақша түрiндегi информация Информация түсiнiгiнiң синонимы Бiлiм түсiнiгiнiң синонимы Тәжiрбиемен тексерiлетiн нәтиже 1
235 Ақпараттық жүйе дегенiмiз бұл ... Ақпараттарды алу және өңдеу әдiстер жинағы Компьютерлендiрудi дамытудың жеткiлiктi шарттары Мәлiметтердi өңдеуге қатысты құралдар, әдiстердiң өзара байланыс жиынтығы Сандық мәлiметтердi өңдеуге арналған электрондық құрылғы Желiлiк байланыс 1
236 Ctrl пернесiнiң қызметi: Құптау және растау Таңдау және орындау Пернелер комбинациясында пайдаланылады Машина ресурстарын тарату Компьютер жұмысын басқару 3
237 Алгоритмнің анықтылығына қойылатын талап: Алгоритм әрекеті бірмәнсіз орындалған Алгоритм әрекеті нақты анықталған және бірмәнді болу керек Нәтиже берілген сандар қадамынан алыну керек Алгоритм әрқашан анықталған мәнмен қамтамасыз етеді Алгоритм анықталған класқа жататын есептерді шешу үшін қолданылады 2
238 Алгоритмнің блок-схемасын құрғанда параллелограмм нені бейнелейді: Көмекші алгоритмді шақыру Деректерді енгізу және шығару Мәліметтерді көрсету Параметрлерді есептеу Шартты талдау 2
239 Алгоритмдердің сипаттау тәсілдері: Ауызша, операторлық, графиктік Мектептік, Ауызша, алгоритмдік Табиғи, алгоритмдік, графиктік Блок-схема, бағдарлама, мәтін Ауызша, таңбалық, графиктік 3
240 Алгоритм нәтижесі деп нені айтады? Нәтижелік алгоритмнің әрекеті нақты анықталған және бірмәнді болу керек Нәтижелік алгоритм есептеу түріндегі есептерді шешу үшін қажет Нәтиже анықталған сандар қадамы бойынша алынған болу керек немесе шешімнің болмауы көрсетілуі керек Нәтижелік алгоритмді тек анықталған бағдарламалау тілінде бағдарламаларды жазу үшін қолдануға болады Алгоритм жұмысының нәтижесі әрқашан бүтін сан түрінде болу керек 3
241 Есепті шешу кезінде анықталған тізбекті әрекеттердің бірнеше рет қайталануын қарастыратын алгоритм түрін көрсетіңіз. Векторлық Тармақталған Сызықты Күрделі құрылымды аралас Қайталанатын 5
242 Алгоритм нәтижелілігі нені білдіретінін көрсетіңіз: Нәтижелі алгоритмнің әрекеттері дәл және бірмағыналы анықталуы керек Нәтиже берілген қадам санымен шығу керек немесе шешімі жоқ екендігі көрсетілуі керек Алгоритм жұмысының нәтижесі әрқашанда бүтін санмен көрсетілуі қажет Нәтижелі алгоритм тек есептеу түріндегі есептерді шешу үшін жарамды Нәтижелі алгоритмді тек нақты бағдарламалау тілінде ғана бағдарламаны жазу үшін қолдануға болады 2
243 Бағдарламаның трансляциясы– дегеніміз: Бағдарламаның құрылған мәтінін тексеру Файлдарды жою Олардан мәтін құру Дискіге бағдарламаның мәтінін жазу Бағдарламаның мәтінін машина тіліне аудару 5
244 Алгоритмдеу. Циклдік алгоритм: Бір немесе бірнеше логикалық шарттары бар алгоритм Машиналық кодқа жазу алгоритмі Негізгі алгориге қосалқы алгоритм Команда топтары бірнеше рет қайталанып тұратын алгоритм Бірінен соң бірі жүретін алгоритм 4
245 Алгоритмнің графикалық түрде ұсынылуы қалай аталады: Ауызша сипатталу Формулалар тізбегі Кесте Блок-схема Логикалық сипатталу 4
246 Транслятор — бұл программа: Бағдарлама командаларын орындайды бастапқы объектті модульге тиісті бағдарламалардын объектті модульдерін қосады Бағдарлама командаларын анықтайды және орындайды Айнымалылар мәнін өзгертуге және қарап шығуға құралдарды береді Бағдарлама мәтінін машиналық кодқа аударады 5
247 Сызықты құрылымды бағдарламаның белгісін көрсетіңіз: Бір кіріс және бірнеше шығыстар Бір кіріс және екі шығыстар Бірнеше кірістер және бір шығыс Екі кіріс және екі шығыстар Бір кіріс және бір шығыс 5
248 Алгоритмнiң қандай түрлерi бар?. Графиктiк, Текстiк, Сызықтық(тізбектелген) Сызықтық (тізбектелген), Тармақталу, Циклдық (қайталанушы) Кестелiк, Текстiк, Формалық, Программалық Сызықтық(тізбектелген), Текстiк, Қайталанушы Графиктiк, Символдық, Текстiк 2
249 Сызықтық алгоритм дегенiмiз не? Алға қойылған мақсатқа жету немесе есептi шешу бағытында орындаушыға берiлетiн нұсқаулар жиыны Белгiлi атпен магниттiк дискiде сақталған файлдар жиыны Берiлген нұсқауларды ешбiр шартқа тәуелсiз жәй қарапайым түрде рет-ретiмен орындайтын қадамдар жиыны Кейбiр нұсқаулардың шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты бiрнеше рет орындалуы Шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр қадамдарды орындамай нәтижеге жетуi 3
250 Тармақталу алгоритмi дегенiмiз не? Алға қойылған мақсатқа жету немесе есептi шешу бағытында берiлетiн нұсқаулар тiзбегi Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр қадамдарды орындамай нәтижеге жету Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр нұсқауларының біреуінің орындалуы Есептi шешу барысында қолданылатын электрондық кесте Белгiлi бiр атпен сақталған информациялар жиыны 3
251 Алгоритмнiң қандай түрлерi бар? Графиктiк, Текстiк, Сызықтық(тізбектелген) Сызықтық(тізбектелген), Тармақталу, Циклдық (қайталанушы) Кестелiк, Текстiк, Формалық, Программалық Сызықтық(тізбектелген), Текстiк, Қайталанушы Графиктiк, Символдық, Текстiк 2
252 Алгоритмдi құру түрлерiн атаңыз Графиктiк, Сызықтық(тізбектелген), Текстiк Табиғи (күнделiктi) тiлде, Блок-схема (графиктiк), Алгоритмдiк тiлде Блок-схема, Алгоритмдiк тiлде, Графиктiк тiлде Сызықтық(тізбектелген), Тармақталу, Қайталанушы (Циклдық) Табиғи (күнделiктi) тiлде, Қайталанушы, Тармақталу 2
253 Мониторлар сәуле сигналымен басқарылатын түріне байланысты бөлінеді цифрлық және терминальдық аналогтік және цифрлық аналогтық және планшеттік цифрлық және планшеттік біртүсті және аналогтық 2
254 Біздің заманымызға дейін V ғасырда есептеу үшін қолданылған арнайы тақталарды қалай атады: Арифмометр. Компьютер. ЭВМ. Абак. ENIAC. 4
255 Алгоритмдi графикалық түрде көрсету-? Табиғи (күнделiктi) түрiнде Программа түрiнде Блок-схема түрiнде Алгоритмдiк тiлде Сызықтық түрде 3
256 Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр нұсқаулардың бiреуінің орындалуы қандай алгоритм? алгоритм сызықтық алгоритм тармақталған алгоритм циклдік алгоритм диаграмма 3
257 Бұл қай оператордың жазылу ережесі := ? алмастыру операторы бос оператор меншіктеу мәліметтерді енгізу мәліметтерді шығару 3
258 Есептеу техникасының дамуындағы бірінші буынында ... пайдаланылған: Вакумдық ( электрондық) шамдар. Интегралдық схемалар. Үлкен интегралдық схемалар. Микросхемалар. Транзисторлар. 1
259 Алғашқы компьютер қай мемлекетте шықты: Германияда. КСРО-да. АҚШ-та. Жапонияда. Англияда 3
260 ЭЕМ-нің үшінші кезеңінде ... физикалық негіз болып табылады: Интегралдық схемалар. Үстемі үлкен интегралдық схемалар. Электрондық лампалар. Оптикалық талшықтар. Жартылай өткізгіштер. 1
261 Тұнғыш рет алгоритмдер теориясының негіздері қандай ғалымның еңбектерінде жарық көрді: Чарльз Бэббидж. Блез Паскаль. С.А. Лебедев. Алан Тьюринг. Фон Нейман 4
262 Компьютерлік графика – бұл ақпаратты өңдейтін ғылым геометриялық кескіндер қасиеттерін зерттейтін сурет салу барысында компьютер ресурстарын басқаратын ғылым математикалық формулаларға негізделген ғылым суреттерді өңдеу, салу тәсілдері мен әдістерін оқытатын ғылым 5
263 Компьютерлік графиканың негізгі бағыттары іскерлік, ғылыми, көркемдік және жарнамалық, инженерлік, web ғылыми, инженерлік, web іскерлік, ғылыми, тұрмыстық көркемдік және жарнамалық, инженерлік, нүктелік тұрмыстық, инженерлік, іскерлік 1
264 Компьютерлік графиканың бейнелеу тәсіліне байланысты бөлінуі растрлық және фракталдық үш өлшемдік және векторлық растрлық, фракталдық және векторлық растрлық және үш өлшемді растрлық, векторлық, фракталдық және үш өлшемді 3
265 Растрлық графиканың негізгі элементі сызық нүкте Сызық, доға, шеңбер және төртбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер математикалық формула символ 2
266 Фракталдық графиканың базалық элементі Математикалық формула Нүкте Сызық Кесінді Қисық 3
267 Векторлық кескіндер сурет, иллюстрациялық кескіндер Сызық, доға, шеңбер және төртбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер Доға, ұзындық, фрагменттер Кесінді, қисық, канал, штамп Кескін, графика, үшінші тәртіпті қисықтар 2
268 Файлды сақтау үшін орындалатын команда Файл-Сохранить Ғ5 пернесін Пуск-файл Контексті меню-соханить как Жүйелік меню-сохранить 1
269 Ақпаратты жіберу жылдамдығының ең кіші өлшемі бірлігі ... 1Мбайт сек 1бет сек 1килобит сек 10бит сек 1байт сек 5
270 Есептер тақтасы (панель задач) не үшін керек Керек емес есептерді тез өшіру үшін Екпінді программадан басқа екпінді программаға тез өту үшін Windows жүйенің интерфейсін көркемдеу үшін ДК-де сақталған кез-келген файлды тез өшіру Windows элементін қоржынға жіберместен көшіру 2
271 «Винчестер» қандай құрылғы болып табылады: Ақпаратты сақтау құрылғысы Ақпаратты шығару құрылғысы Ақпаратты түрлендіру құрылғысы Ақпаратты енгізу құрылғысы Ақпаратты өңдеу құрылғысы 1
272 Байт-ол Оналтылық санау жүйесінің төрт санының тізбегі Сегіз санының жинақтық тізбегі Ондык сандар Оператаивті есте сақтау құрылғысында әріптің кодын өзгертетін құрал Сегіз биттен тұратын тізбек 5
273 Плоттер бұл – Сызбаларды, графиктерді, мәтіндерді қағазға шығару құрылғысы Информацияны бейнелеудің ең керекті түрі Тексті қағазға шығару құрылғысы Басқа компьютерлермен информация алмасу құрылғысы Иілгіш дискідегі барлық информацияларды тез сақтау 1
274 Ақпараттық процесс деген не? Ақпараттың сапасын Ақпаратты беру, сақтау және өңдеу процестерін анықтау Сөйлеу, ымдау, кино көру, сурет салу Ақпараттың көлемін анықтау ЭЕМ-ға ақпараттарды енгізу 2
275 Қазіргі заман компьютерлері қай ғалымның принциптері бойынша құрастырылған: Блез Паскаль. Вильгельм Лейбниц. Джон Фон Нейман. Говард Эйкен. Конрад Цузе. 3
276 Ондық жүйедегі 11 санының екілік санға ауысқандағы түрі: 1011. 0101. 1010. 110. 1001. 1
277 Ондық жүйедегі 12 санын екілік жүйедегі санға айналдыр: 0001 екілік сан. 0010 екілік сан. 1010 екілік сан. 1001 екілік сан. 1100 екілік сан. 5
278 Екілік жүйеде мына ... цифрлары қолданады: 4 және 3. 5 және 4. 1 және 2. 0 және 1. 8 және 5. 4
279 Ондық санау жүйесіндегі 10 саны сегіздік санау жүйесінде қалай жазылады: 11. 13. 12. 15. 10. 3
280 Он алтылық санау жүйесінде неше символдар (цифр және әріптер) қолданылады: Он. Екі. Он алты. Сегіз. Тоғыз. 3
281 Ондық санау жүйесінің негізін ата: 8. 2. 11. 16. 10. 5
282 Оналтылық санау жүйесі ... арқылы құрылады : 0 мен 1. Қолданылатын цифрлар мен биттер саны. 0-ден 9-га дейінгі сандар және латынның алғашқы алты әpiптepi. 0-ден 9-га дейінгі сандар. Қолданылатын цифрлар саны. 3
283 Санау жүйесі дегеніміз-бұл: Сандарды белгілі сандық мәні бар символдар арқылы беру тәсілі. Санды атау және жазу әдістерінің жиынтығы. Сандарды экспоненциалды түрде беру. Әріптер орнына сандарды қою. Сандарды тұрақты орынды үтірлі түрде беру. 2
284 Сандарды кескіндеу тәсіліне қарап санау жүйелері мына тoптарға жіктеледі: Арабтық, римдік. Латын. Позициялық және позициялық емес. Разрядтық тор және қатар түріне берілген. Арнайы командалар. 3
285 Санды атау және жазу әдістерінің жиынтығы қалай аталады: Сандық зандылық.. Санау жүйесі. Кодтау жүйесі. Жетекшілік. Пайдаланушының жетекшілігі. 2
286 2 ондық саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады: 10. 01. 1010. 11. 00. 1
287 10 ондық саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады: 1100. 1111. 0101. 0010. 1010. 5
288 16-лық санау жүйесіндегі 10 санын анықта: 1F. F. A. 16. 1A. 3
289 101 екілік саны қандай ондық санға тең: 5. 7. 3. 11. 9. 1
290 1010 1011 1101 екілік саны он алтылық жүйеде қалай жазылады: 6D4. B89. ABD. 53P. 6A1. 3
291 Растрлық кескіндеудің артықшылықтарын атаңыз Геометриялық кескіндерді салуға арналған Векторлық кескіндерді бейнелеуге арналған Растрлық кескіндерді масштабтауға арналған Растрлеу әдістерін қолдану Растрлық кескінді түзетуге, әдемілей түсуге, нүктелерді, қажет болмаса ішінара алып тастауға не қоюлатуға арналған 5
292 Растрлық кескіндеудің кемшілігін көрсетіңіз Геометриялық кескіндерді өзгерте алмайтындығы Кескін масштабын өзгерткенде кескін сапасын жоғалтатыны Растрлық бейнелердің өңделмеуі Объектілердің растрленбеуі Кескін сапасының аздығы 2
293 Графикалық ақпараттың нүктелер түрінде ұсынылуын көрсетіңіз Векторлық түрде Фракталды түрде Растрлық түрде Сызық түрде Геометриялық кескіндер түрінде 3
294 Растрлық графикада қолданылытын қосымша программалар Corel Photo, Adоbe РhotoShop, Photo Finish Corel Draw, Adobe Illustrator, FreeHand Corel Draw Adobe Illustrator Corel Photo 1
295 10001 және 1111 сандарының қосындысы екілік жүйедеге неге тең: 111111. 101010. 110011. 111000. 100000. 5
296 0110+1010 екілік сандардың қосындысы қай сан: 10000. 01010. 11100. 11110. 10110. 1
297 Мына 10110-111 екілік сандардың айырмасы неге тең: 1111. 1001. 1000. 1011. 1110. 1
298 Алгоритм келесі қасиетке ие болуы керек: Универсалдылық, нәтижелілік. Түсініктілік, анықтылық, шектілік. Анықтылық, нәтижелілік, жалпылық. Детерминацияланған, нәтижелілік. Шектілік, шектелген. 3
299 Ақпарат дегеніміз не: Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар. Сандар мен әріптер. Материяның көптүрлі қасиеті. Дәлдік және сенімділік. Бағдаршамның жарығы. 1
300 Ақпаратты сақтайтын құрылғы: Тышқан. Монитор. Пернетақта. Қатты диск. Қоректендіру блогы. 4
301 Әрекеттер жүйелілігін ретімен орындау арқылы нәтиже алуды қамтамасыз ететін алгоритмнің типін көрсетіңіз: Сызықтық. Рекурсивтік. Құрама. Циклдік. Тармақталған. 1
302 Алгоритмді ұсынудың графикалық формасы - бұл: Алгоритмді сөзбен әрбір қадамның жазбасы түрінде бейнелеу. Алгоритмді операторлардың жүйелілігі түрінде бейнелеу. Блок схема түрінде бейнелеу. Алгоритмді бір ізді бейнелеу. Алгоритмді кестелер түрінде бейнелеу. 3
303 Алгоритм дегеніміз: Анық ерекшеленген ережелер тізбегі. Ережелер жүйесі. Түпкі берілгендер негізінде ізделінді нәтижеге әкелетін орындаушыға берілетін командалардың нақты тізбегі. Орындаушыға берілетін сұрақтар тізбегі. Дәл, түсінікті анық командалардың тізбектері. 3
304 Компьютерлік графика кескіндерін құру әдісінің түрлерін көрсетіңіз Стохастикалық, геометриялық Векторлық, итерациялық Растрлық, векторлық және фракталдық Растрлеу, масштабтау Амплитудалы модуляция және жиелік модуляциясы 3
305 Қандай бағдарламалар графикалық редакторлар деп аталады? мульфильмдер құруға арналған программалар суреттерді өңдеуге арналған программалар драйверлер ақпаратты өңдеу, тасымалдауды жүзеге асыратын программалар сурет салу кезінде компьютерді басқаратын программалар 2
306 Бейнеадаптер... монитордың жұмысын басқарады дисплей тереңдігі жедел есте сақтау құрылғысы графикалық ақпаратты интернетке орналастырады графикалық ақпаратты бейнежадына сақтайды 1
307 MS Excel. Берілгендер(Данные)–қорытынды(Итоги) бұйрығын орындамас бұрын не істеу керек? форматтау өңдеу түзету сұрыптау фильтрация 4
308 MS Excel.Қажет критерий бойынша берілгендер таңдамасын жүзеге асыру үшін … қолданылады Фильтр Өңдеу Таңдама Формат Табу 1
309 MS Excel. Қай пернелер комбинациясы арқылы Шығу бұйрығын шақыруға болады? F7+Alt Alt+F4 F10 F5+Alt F4 2
310 Компьютерді іске қосу үшін пайдаланатын батырма: SLEEP RESET POWER WAKE UP PAUSE BREAK 3
311 Антивирустық бағдарламалар – бұл: Программа – утилиталар Компьютерлік вирустарды анықтайтын және емдейтін программалар Программа – архиваторлар Файлдық менеджерлер Сканерлейтін және танитын программалар 2
312 Лазерлік, «матрицалық», «буріккіш» ұғымдары қай құрылғыға қатысты
айтылған? Плоттерге Мониторға Модемге Сканерге Принтерге 5
313 Компьютерлік сауаттылық – бұл … Ғылыми зерттеуде ЭЕМ-ді пайдалана білу ЭЕМ-ді қолданып оқу, жазу, санау және сурет салу, сондай-ақ ақпараттарды іздеу әрекеттерін орындай алу Қоршаған дүниені таңбалар мен сигналдар түрінде бейнелеу Ақпаратты алуға байланысты ғылыми білімді қолдану Оқу және жаза білу 2
314 MS Access. Деректер қорының қасиеттерін көру(свойства) және өзгерту Сервис-Параметры Файл-Свойства базы данных Сервис-Настройка Вид-Свойства Правка-Настройка 2
315 MS Access. Егер өрістер мәліметтеріне жиі сілтеме жасайтын болсақ, онда мұндай өріс анықталған болады? міндетті белгіленген анықталған іздеу өрісі индекстелген 5
316 MS Access.Меню командасын жылдам шақыратын пиктограммалар тобы? меню қатары қалып-күй қатары элементтер тақтасы саймандар тақтасы нысандардың астарлы беттері 4
317 MS Access.Деректер базасын құру шебері қандай мүмкіндік береді? мәліметтерді өңдеуде қолдануға деректер базасының нысандарын құруда Шаблондарды қолдануға мәліметтер схемасын құруда нысандарды енгізуге мәліметтерді бірнеше кестеден іріктеуде 2
318 Кез келген бip символ компьютерде қанша орын алады? 10 бит 1 байт 1 бит 8 байт 16 бит 2
319 Windows. <Ctrl+Alt+Delete> пернелерін орындалатын әрекет? Диспетчер задач шақырылады "Завершение работы" терезесі шығады Ештеңе болмайды Белсенді программа жұмысын аяқтайды Белсенді терезе жабылады 1
320 Пернелік тақта бөліктері: Функционалдық, қызметші, арнайы басқарушы, алфавитті-цифрлық Алфавиттік, функционалдық Калкуляторлық Арнайы, цифрлық Қызметші, алфавитті-цифрлық 1
321 Delete пернесінің атқаратын кызметі: Символдық пернелермен 6ipre басылса, жоғарғы регистр таңбалары
(бас әpin) тершеді Курсордан кейінгі символды жояды Курсорға дейінгі символды жояды Бас әрптерді тұракты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды Басқа пернелермен бipre басылып компьютер жұмысын баскарады 2
322 Enter пернесінің кызметі: Алдынғы кайтару Бағдарламадағы үзіліс Енгізу Алдыңгы қозғалысты болдырмау Регистрлерді ауыстыру 3
323 Windows элементтін қоржынға жіберместен өшіру Delete +Enter Shift+tab Shift+Delete Alt+tab Ctrl+PageUp 3
324 Ms Access.Кiлттiк өрiс не үшiн керек? Кестелердi байланыстыру үшiн Кестелердi импорттау үшiн Формаларды байланыстыру үшiн Кестелердi көшiру үшiн Кестелердi құру үшiн 1
325 Ms Access.Бірнеше өрiске кiлт қай перне көмегiмен қойылады? Shift Alt Ctrl Tab Enter 3
326 Windows жүйесінде бумалар және файлдармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді Калькулятор Internet Exsplorer Блакнот Қоржын Сілтеуіш (Проводник) 5
327 Word Рad программасы-бұл Мәтіндік редакторы Электрондық кесте Word-тың қиындатылған түрі Графикалық редактор Қолданбалы бағдарлама 1
328 Windows жүйесінде қолданылатын архивтеу бағдарламасы AVP, DrWeb WinZip, WinRar Defrag, AVP, RAR WinRar, LHARC WinZip,DrWeb 2
329 Windows операциялық жүйесінде файл атының дұрыс жазылуын көрсет Работа сделана!doc ИЗД.doc Это реферат doc/? .*ИДЗ.doc ИЗД. Xls? 2
330 WINDOWS. Пуск менюін шақыру үшін ... пернесін басу керек: [TAB+End] [Ctrl+ESC] [ALT+Сtrl] [ESC+Shift] F9+Shift 2
331 Windows-та компьютерді қайта жүктеу үшін пернелер комбинациясы: Alt+Tab Ctrl+Alt+Del Shift+Alt Shift+Ins Ctrl+Shift 2
332 Ақпараттың қандай түрлерi бар? Мәтiндiк, сандық Символдық, мәтiндiк Диаграммалық, дыбыстық, сандық Мәтiндiк, графиктiк, дыбыстық, сандық Сандық, дыбыстық, мәтiндiк, формулалық 4
333 Компьютер қандай санау жүйесi бойынша жұмыс iстейдi? Екiлiк Ондық Бестiк Он алтылық Сегiздiк 1
334 Сандарды кескiндеу тәсiлiне қарай санау жүйелерi мына топтарға жiктеледi: Арабтық, римдiк Позициялық және позициялық емес Латындық, арабтық Разрядтық тор және қатар түрiнде Арнайы командалар 2
335 Деректер (берілгендер) бұл ... Өңдеуге қолайлы түрiнде берiлген информация Ақша түрiндегi информация Информация түсiнiгiнiң синонимы Бiлiм түсiнiгiнiң синонимы Тәжiрбиемен тексерiлетiн нәтиже 1
336 Ақпараттық жүйе дегенiмiз бұл ... Ақпараттарды алу және өңдеу әдiстер жинағы Компьютерлендiрудi дамытудың жеткiлiктi шарттары Мәлiметтердi өңдеуге қатысты құралдар, әдiстердiң өзара байланыс жиынтығы Сандық мәлiметтердi өңдеуге арналған электрондық құрылғы Желiлiк байланыс 1
337 Ақпаратты өңдеудегi негiзгi операцияларды орындаушы ЭЕМ құрылғысы Жад Процессор Принтер Тышқан Пернетақта 2
338 Компьютер құрылғыларының үздiксiз жұмыс iстеуiн ұйымдастырушы бағдарлама бұл.. Архивтеу программалары Формулалар редакторы Операциялық жүйе Информация жиыны Презентациялар жиыны 3
339 Белгiлi бiр атпен магниттiк дискiде жазылған бiртектес информациялар жиыны - ? Информация Каталог Жарлық Файл Формула 4
340 Бiр топ файлдар тiзiмiне қойылған атау? Файл Код Информация Каталог Слайд 4
341 Принтер түрлерiн көрсетiңiз Матрицалық, лазерлiк, құйылмалы Графиктiк, текстiк, символдық Сызықтық, тармақталу, қайталанушы Пернелiк, бейнелiк, дыбыстық Матрицалық, функциялық 1
342 Пернетақтада CapsLock пернесiнiң қызметi? Үлкен әрiптер теру режимi Цифрлар теру режимi Бос орын қою Символдарды өшiру Символдарды белгiлеу 1
343 Windows ортасында терезедегi "Х" батырмасының қызметi? Жабу Шығу Сақтау Уақытша жабу Қалпына келтiру 1
344 Windows ортасында Alt+F4 пернелерiнiң қызметi? Кез келген программаны iске қосады Компьютердi iске қосып, программаларды көрсету Компьютерде программалардың жұмысын аяқтап, компьютердi өшiру Дискiнi вирусқа тексерiп көрсетедi Дискiге мәлiметтердi сақтау 3
345 Ms Access.Қайсы режим арқылы өрiске кiлт орнатамыз? Форма шеберi Кесте шеберi Кестелер режимi Конструктор режимi Форма режимi 4
346 Ақпаратты берілу формалары: Әлеуметтік, саяси, экономикалық, техникалық, діни Ғылыми, басқару, өндірістік, тұрмыстық Математикалық,медициналық,биологиялық,психологиялық Мәтіндік, графикалық, символдық, дыбыстық Дыбыстық, дәмдік, иістік, визуалды 4
347 Ақпараттың анықтығы (достоверность) дегеніміз –ол: ақпараттың тұтынушы сұранысына сәйкес келмеу мүмкіндігі, а қпараттың сыртқы сипатын береді ақпараттың тұтынушы мұқтаждығына (сұранысына) сәйкес келу мүмкіндігі,ақпараттың сыртқы сипатын береді ақпараттың оны қабылдауға мүмкіндік беретін қасиеті, ақпараттың сыртқы сипатын береді ақпараттың жасырын қателері болмайтын қасиеті, ақпараттың сыртқы сипатын береді бейнеленетін объектіні барынша сипаттап, ақпараттың сыртқы сипатын береді 5
348 Ақпараттық магниттік дискілерде жазуға және оқуға арналған құрылғы : Дискжетек Иілгіш диск Ұзақ мерзімді жад Тұрақты есте сақтау құрылғысы Жедел жад 1
349 Информацияның қасиеттері: көріктілік, толық түсті, ұстамды, оқшауланған,жуықталуы нұсқалығы, жуықталуы, дер кезінде алу мүмкіндігі, көріктілік толықтылық, сиымдылық, ерекшеленуі, көріктілік, жуықталуы дәлдігі, толықтығы, қажеттілігі, бағалығы, түсініктілігі, анықтылығы толықтығы, қажеттілігі, нұсқалығы, көріктілік, толық түсті, ұстамды, 4
350 Компьютер жедел жады неге арналған? Ақпаратты өшіргеннен кейін сақтау үшін Компьютердің дұрыс жүктелуін тексеру үшін Ақпаратты ұзақ уақыт сақтау үшін Ақпаратты көшіру үшін Ақпаратты қысқа мерзімде сақтау және өңдеу үшін 5
351 Курсордың сол жағындағы тұрған белгіні өшіру пернесі: Alt Insert Backspase Home Delete 3
352 Күн-Апта-Айдың кестесін құру үшін қай папка қолданылады? MS Outlook программасының КОНТАКТЫ MS Outlook Express пограммасының ИСХОДЯЩИЕ MS Otlook Express программасының ЧЕРНОВИКИ MS Outlook Express пограммасының ИСХОДЯЩИЕ MS Outlook программасының КАЛЕНДАРЬ 5
353 Windows-тің негізгі (іске қосушы) файлы – бұл: Windows. Windows wind98.com Windows. Com wind.com win.com 5
354 Объектінің жанама (контекстік) мәзірін қалай шығаруға болады ? оның белгісін тышқан батырмасының сол жағымен шерту Обьектіні тышқан көрсеткішімен көрсету Оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен шерту оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен екі рет шерту Оның белгісін тышқан белгісінің сол жағымен екі рет шерту 3
355 Негізгі микропроцессорға математикалық операцияларды орындауға көмектесетін кұрылғы. Принтер Сопроцессор Қоректену блогі Джойстик Стример 2
356 Қалып қатары бұл: Мәтіннің соңғы жолағы Курсор орналасқан мәтін жолағы Функционалдық белгілері бойынша топталған батырмалар мен тізімдердің жиынтығы Тышқанның оң батырмасын басқанда шақырылатын әрекеттердің тізімі Бағдарлама терезесінің төмен бөлігінде орналасқан жатық қатар 5
357 Процессордың амалдарды орындайтын жылдамдығы Процессордын разряталуы Жедел жад Кэш – жад өлшемі Тактілік жиілік Қатты дискінің сыйымдылығы 4
358 Алмастыру буферінің атқаратын қызметі Жаңа бума құру және сақтау Файлдарды сақтау және құру Объектілерді көшіру және тасымалдау Мәтін үзіндісін өшіру және сақтау Жана файлдар құру және сақтау 3
359 Сілтеуіш (Проводник) терезесінің оң жағында не берілген? Ағымдағы буманың құрылған уақты және өлшемі Келесі буманың құрылымы С: дискісінің ағаш тәрізді құрылымы Дискідегі барлық каталогтардың мазмұны Ағымдағы буманың (каталогтың) мазмұны 5
360 Компьютерлік вирус дегеніміз не? Шағын көлемді құрылғылардың жұмыс істеуіне әсер ететің утилитер Арнайы жазылған шағын көлемді программа Алгаритмдік тілде жазылған сөздік Арнайы жазылған операциялық жүйе Арнайы жазылған шағын көлемді кұрылғының драйвері 2
361 Калькуляторда Bin батырмасы қандай қызмет атқарады? Көрсетіліп тұрған санды он алтылық санау жүйесіне аударады Сегіздік санау жүйесіне аударады Ондық санау жүйесіне аудару Екілік санау жүйесіне аударады Триадаға (үштік) аударады 4
362 Пернетақтаның атқаратын қызметі? Дербес компьютердің тетіктік басқару құрылғысы Ақпараттарды баспаға басып шығаруға арналған құрылғы Ақпараттарды бейнелеп көрсетуге арналған құрылғы Ақпараттарды компьютерге енгізуге арналған құрылғы Ақпараттарды магниттік лентада сақтауға арналған 4
363 NumLock пернесiнiң қызметi - ? Цифрлар теру режимi Үлкен әрiптермен жазу Кiшi әрiптермен жазу Төмен жылжыту Бос орын қалдыру 1
364 Ақпараттың ең кiшi өлшем бiрлiгi? КилоБайт МегаБайт ГегаБайт Бит МегаБит 4
365 Windows. Графикалық элементті қалай жоюға болады? <Ctrl+-> Выделить, <Del> Выделить, <F8> Выделить, <Esc> <Shift+~> 2
366 Windows ОЖ-де басты меню орналасқан қатарды былай атайды: Есептер панелі (Панель задач) Саймандар панелі
(Панель инструментов) Меню жолы (Строка меню) Басқару панелі (Панель управления) MS Office панелі (Панель MS Office) 1
367 Ms Access.Өрiс дегенiмiз не? Кестедегi қатар Конструктор терезесi Берiлгендер облысы Кестедегi бағана Жазба 4
368 Курсорды бiр бет жоғарыға өткiзу пернесi - ? Сaps Lock PageUp PageDown NumLock Home 2
369 Ms Access-те файл қалай аталады? Жұмыс парағы Жұмыс столы Терезе Берiлгендер қоры Электрондық кесте 4
370 Ms Access.Жаңа файл құру командасы? Шебердi iске қосу(Запуск мастера) Берiлгендер қорын ашу(Открыть базу данных) Жаңа берiлгендер қоры (Новая база данных) Менiң құжаттарым Бос презентация (Пустая презентация) 3
371 Ms Access.Форманы құру командасы? Файл-Үлгi(Форма) Үлгi(Форма)-Құру(Создать) Сұраныс(Запрос)-Үлгi(Форма) Кесте(Таблица)-Құру(Создать) Макрос-Ашу (Открыть) 2
372 Ms Access.Есептiң (Отчет) қызметi? Берiлгендердi сақтайды Бiр және бiрнеше операцияларды автоматты түрде орындауға мүмкiндiк бередi Информацияны редакциялауға мүмкiндiк бередi Берiлгендердi iрiктеуге мүмкiндiк беретiн шарт Информацияны қорытуға және баспаға шығаруға мүмкiндiк бередi 5
373 Ms Access. Мәлiметтер қорының негiзгi түсiнiктерi бұл - Өрiс, жазба Кесте, Ұяшық Баған, қатар Жеке беттер Электрондық кестелер 1
374 Ms Access.Объектілерді байланыстыру үшін мәліметтер схемасын (схема данных) орнату? Файл-Экспорт Сервис-Схема данных Вид-Таблица Вставка-Форма Вид-Схема 2
375 Резиденттi вирус дегенiмiз: Жедел жадқа көшiрiлiп жазылып әсер етедi Жедел жадқа тұрақты күйде жазылмайды Дискiдегi файлдық жүйенi өзгертетiн вирустар Текстiк файлдарды зақымдайтын вирустар Арнайы жазылған шағын көлемдi программа 1
376 Резиденттi емес вирус - Жедел жадқа көшiрiлiп жазылып әсер етедi Жедел жадқа тұрақты күйде жазылмайды Дискiдегi файлдық жұйенi өзгертетiн вирустар Текстiк файлдарды зақымдайтын вирустар Арнайы жазылған шағын көлемдi программа 2
377 Бағдарламалау тiлдерiн көрсетiңiз: MS Word, MS Excel MS DOS, NORTON COMMANDER Pascal, Basic, Фортран Windows, Paint MS Access, MS PowerPoint 3
378 Ms Access.Отчет (есеп) мәліметтерді кескіндеудің қай жағдайында қолданылады? экранға шығаруда кесте түрінде бағана түрінде баспаға жіберуде қатар түрінде 4
379 Ms Access.Деректер базасы – бұл … Атаулары бар құрылымдық деректердің жиынтығы Қолданбалы программалар жиынтығы Ақпараттық құрылғылар жиынтығы Аппараттық-программалық құрылғылар жиынтығы нысанды сипаттайтын бірер жинақтауыш 1
380 Архивтік файлдың кеңейтілуі? .zıp .exe .dat .xls .mdb 1
381 Компьютерде орындалатын программалар … болып бөлінеді (жіктеледі)? жүйелік, қолданбалы, программа тілі басқаратын, ойындық жәй және көп дәрежелі операциялық жүйе және BІOS үйрететін (оқытатын), интерактивті 1
382 Алгоритмдік тілдегі қызметші сөздер деп нені айтады: Басқа алгоритмдер құрамында қолданылмайтын көмекші алгоритмдер Тұрақты мәні бар константалар Басқа алгоритмдер құрамында қолданылатын көмекші алгоритмдер Ақпаратты кодтау жүйесіне енетін командаларды жазу үшін қолданылатын сөздер Бір рет және мәңгіге белгіленген сөздер, мағыналар және қолдану тәсілдері 5
383 Алгоритмнің анықтылығына қойылатын талап: Алгоритм әрекеті бірмәнсіз орындалған Алгоритм әрекеті нақты анықталған және бірмәнді болу керек Нәтиже берілген сандар қадамынан алыну керек Алгоритм әрқашан анықталған мәнмен қамтамасыз етеді Алгоритм анықталған класқа жататын есептерді шешу үшін қолданылады 2
384 MS Access. Барлық өрістерді бір бірінің астында орналастыру үшін автоформаның қандай түрін құру керек? ленталық кестелік қиылысқан бағандық қатарлық 4
385 MS Access. Деректердің қандай түрі максимал мәні 65536 символ болатын мәтін немесе мәтінмен сандар комбинациясын қабылдай алады? ақша түріндегі деректер МЕМО өрісі OLE нысанаының өрісі санауыш түріндегі деректер сандық түрдегі деректер 4
386 MS Access. Реляциялық деректер базасы түрінде көрсетіледі? екі өлшемді кесте үш өлшемді кесте деректердің желілік құрылымы мәліметтер схемасы элементтері деректердің кез келген құрылымы 1
387 MS Access.Төмендегі нысандардың жоғарғы деңгейдегі нысандарға бағыныштылығын көрсететін деректер құрылымы қалай аталады? кестелік құжаттық логикалық иерархиялық желілік 4
388 Мәліметтерді баспаға шығаруға арналған MS Access обьектісі: Форма Отчет (есеп) Макрос Кесте Запрос 2
389 Есепті шешу кезінде анықталған тізбекті әрекеттердің бірнеше рет қайталануын қарастыратын алгоритм түрін көрсетіңіз. Векторлық Тармақталған Сызықты Күрделі құрылымды аралас Қайталанатын 5
390 Бағдарламаның трансляциясы– дегеніміз: Бағдарламаның құрылған мәтінін тексеру Файлдарды жою Олардан мәтін құру Дискіге бағдарламаның мәтінін жазу Бағдарламаның мәтінін машина тіліне аудару 5
391 Транслятор — Бағдарлама командаларын орындайды бастапқы объектті модульге тиісті бағдарламалардын объектті модульдерін қосады Бағдарлама командаларын анықтайды және орындайды Айнымалылар мәнін өзгертуге және қарап шығуға құралдарды береді Бағдарлама мәтінін машиналық кодқа аударады 5
392 Тармақталған алгоритм - Бірінен соң бірі орындалатын командалар Бағынышты алгоритм Бір немесе бірнеше логикалық шарттан тұратын алгоритм Бірнеше циклдан тұратын алгоритм Машина кодындағы алгоритм 3
393 Access. Қай команда енгізілген мәліметті автоматты түрде нөмірлейді? Логикалық Нөмер Санауыш (Cчетчик) Мемо Сан 3
394 Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр нұсқаулардың бiреуінің орындалуы қандай алгоритм? алгоритм сызықтық алгоритм тармақталған алгоритм циклдік алгоритм диаграмма 3
395 Қоржын не үшін қолданылады ? Компьютерлік вирусты сақтау Жойылған файлдарды уақытша сақтау Архивті файлды сақтау Файлды түзеу Файлды каталогқа көшіру 2
396 4-ші буын машиналарының негізгі элементтік базасы Үлкен интегралды схемалар Транзисторлар Электромагниттік реле Доиод Электрошамдар 1
397 Есептеу техникасының дамуындағы бірінші буында _____пайдаланылған. Интегралдық схемалар Вакумдық шамдар Үлкен интегралдық схемалар Транзисторлар Микросхемалар 2
398 Желілі операциялық жүйені көрсет windows 95 MS-DOS Windows NT MS Eхсel МS Access 3
399 Дербес компьютер құрамына кірмейтін құрылғы Дисплей Пернетақта мен тышқан Жүйелік блок Ксерокс Дискжетек 4
400 Информациялар өлшемінің ең кіші бірлігі бит байт Файл Программа Жарлық 1
401 Архивтеу дегеніміз не? Файлдарды жою Дискіні фарматтау Мәліметтер базасын құрастыру Дискінің мазмұнын вирусқа тексеру Файлдар мен папкаларды сығу 5
402 Файлды сақтау үшін орындалатын бұйрық Файл-Сохранить f5 пернесін Пуск-файл Контексті мәзір-соханить как Жүйелік мәзір-сохранить 1
403 Ақпаратты жіберу жылдамдығының ең кіші өлшемі бірлігі: 1Мбайт сек 1байт сек 1килобит сек 10бит сек 1бит сек 5
404 Есептер тақтасының (панель задач) қызметі не? Керек емес есептерді тез өшіру үшін Екпінді бағдарламадан басқа екпінді бағдарламаға тез өту үшін Windows жүйенің интерфейсін көркемдеу үшін ДК-де сақталған кез-келген файлды тез өшіру Windows элементін қоржынға жіберместен көшіру 2
405 Архивттік файлдың кеңейтілуі .dat .mdb .doc .rar .xls 4
406 Процессордың тактілік жиілігі немен өлшенеді? Герцпен Файлмен Ампермен Байтпен Вольтпен 1
407 Информация өлшемінің ең кіші бірлігі: Программа Бит Байт Файл жарлық 2
408 Екілік санау жүйесінің негізі 16 1 2 10 8 3
409 Модем дегеніміз не? Байланыс арналары арқылы компьютерлер арасында ақпарат алмасу құрылғысы Магниттік таспадағы мәлімет жинақтауыш құрылғысы Компьютерді басқаратын манипулятор типтес құрылғы Мәліметтерді қатты дискіден шығаратын құрылғы Мәліметтерді экранға шығаратын құрылғы 1
410 Windows. Егер терезеде обьекті толық көрінбесе, терезе бойында ... көмегімен қозғалуға болады. Тапсырмалар тақтасы Жылжыту сызығының тақырып атауының мәзір жолының сілтеуіш бағдарламасы 2
411 End пернесінің қызметі? курсорды ағымдағы жолдың (қатардың) соңына қою курсорды қатар алдына қою курсорды экранның оң жақ төменгі бұрышына қою курсорды құжаттың басына қою курсорды құжаттың соңына қою 1
412 MS Word. Ctrl+P пернелер комбинациясының қызметі? баспаға беру көшіріп алу орнына қою қырқып алу барлығын легілеу 1
413 Мультимедиа құрылғысына не жатады? принтер, сканер, дыбыстық карта дыбыстық карта, видеокарта, динамика монитор, принтер, плоттер сканер, монитор, тышқан монитор, принтер, сканер 2
414 Айырбастау буфері – бұл тестік программаларды сақтау үшін арнайы жады Файл және папканы айырбастау программасы Уақытша сақтау объектілері үшін оперативті жады аймағы Өшірілген файлды сақтау аймағы Қызметші команданы сақтау үшін жады аймағы 3
415 Файлды архивтен шығару командасы? Add to Zіp Extract to Go to Add іn RAR Creat 2
416 Өңдеу кезеңдеріне байланысты информациялар бейнеленеді өзгермелі және тұрақты мәтіндік және графукалық өзгермелі, қосалқы, аралық және қорытынды енгізілетін, шығарылатын және ішкі және сыртқы жоспарлы, нормативтік-анықтамалық, есепті және лездік 4
417 Мәліметтер (деректер) - бұл… нақты білу нәтижесі өңдеуге ыңғайлы түрде берілген информациялар кез келген информация шығу көзінен берілетін барлық мәліметтер анық болмағандарын алып тастаудан қалғаны 2
418 MS Excel. Қандай бұйрық көмегімен баған атын тігінен орналастыруға болады? Формат–Ячейки–Выравнивание-Орентация Формат–Ячейки–Вид-Орентация Формат–Ячейки–Граница-Орентация Формат–Ячейки–Заголовок–Обычный–Тип Формат–Ячейки–Все форматы–Тип 1
419 Компьютерге қосылған сыртқы құрылғыларымен байланысты қамтамасыз ететін программалар Қолданушы интерфейсінің құралдары Іздеу серверлері Қолданбалы программалар Утилиттер Драйверлер 5
420 Дербес компьютердің қай түйінінде ақпараттар сақталады Микропроцессорларда Мониторда Қатты магниттік дискіде Уақыт есептегіште Аналық платада 3
421 Windows-тің стандарттық программасына мыналар жатады: Word, Excel Блокнот, Калькулятор, Paint Excel Word, Суреттерді қарап шығару Word 2
422 Блокнот бағдарламасында мәтінді алмастыру буферіне көшіретін пернелер комбинациясы: Shift+C Ctrl+S Ctrl+E Ctrl+A Ctrl+C 5
423 ZІP жинақтаушы: берілгендерді сақтайтын сыртқы құрылғы архивті zіp файлдарды құратын құрылғы компакт дискілермен жұмыс жасайтын құрылғы аналогты сигналды сандыққа айналдыратын құрылғы дыбыстық сигналды аналогтыға айналдыратын құрылғы 2
424 3,5 дюмдік дискінің максималды сыйымдылығы 1,2 Мбайт 360 Кбайт 650 Мбайт 1,44 Мбайт 480 Кбайт 4
425 Дискіні форматтау дегеніміз дискіге белгілі бір қалып беру жолдарды/дорожка/ нөмірлеу және дискіні секторларға бөлу ақпаратты сақтау және санау мәліметтерді архивациялау файл, каталогтардывирусқа қарсы тексеру 2
426 Сканер- Текстік немесе графиктік ақпаратты компьютерге ендіруге арналған қондырғы Графиктер салуға арналған қондырғы Ақпаратты желі арқылы жіберетін қондырғы Ақпаратты сақтауға арналған құрылғы Текстік немесе графиктік ақпаратты компьютерге шығаруға арналған қондырғы 1
427 Мониторлар сәуле сигналымен басқарылатын түріне байланысты бөлінеді цифрлық және терминальдық аналогтік және цифрлық аналогтық және планшеттік цифрлық және планшеттік біртүсті және аналогтық 2
428 Модем-бұл... Телефон желісі арқылы компьютерлерде ақпарат алмасуды ұйымдастыру қондырғысы Дербес компьютерлерді жергілікті желіге біріктіретін қондырғы Графиктер тұрғызуға арналған қондырғы Электрондық почта түйіні Дыбыстық сигналды аналогты сигналға түрлендіру қондырғысы 1
429 Ms Word. Шрифт және оның параметрлері қандай команда арқылы орындалады? Вставка-Абзац Сервис-параметры Сервис-шрифт Түзету-алмастыру Формат-шрифт 5
430 Модем арқылы ақпаратты беру жылдамдығының өлшем бірлігі байт бод Кбайт бит/сек бит/см 4
431 Мәліметтерді қабылдаудағы модем функциялары сандық сигналды аналогтыға түрлендіру аналогты сигналды сандыққа түрлендіру ДК-ді локальді жүйеге қосу ДК-ді глобальді жүйге қосу дыбыстық сигналды аналогтыға түрлендіру 2
432 Монитор экранының мүмкіндігі экранда тік және көлденең бойынша нүктелер саны экран нүктесі жүзеге асыра алатын түс оттенкаларының саны экранға сыятын мәтіндік символдар саны файлдың графикалық адаптациясы монитордың диагоналы бойынша өлшемі 1
433 Ms Word.Маркерленген тізім құру, оның түрін өзгерту командалары? Кірістіру(Вставка)-сноска Кірістіру(Вставка)-символ Кірістіру(Вставка)-маркер Формат-тізім-маркерлер Формат-границы и заливка-маркерлер 4
434 Ms Word.Символ аралық интервалды орнату командасы? түр-абзац сервис-интервал түзету-интервал формат-шрифт-интервал орнату формат-абзац 4
435 Есептер панеліндегі ағымдағы уақыт(дата) көрсетіліп тұру үшін не істеу керек? Пуск-Орнықтыру-Есептер панелі-Сағатты көрсету Сервис-Орнықтыру-Сағат Контекстік меню-Сағатты көрсету Файл-Сағат-Орнықтыру правка -сағат-Орнықтыру 1
436 Wіndows-тың қай терезесінде диск құрамын көруге болады тек Сілтеуіш тек Менің компьютерім бастау(пуск)-баптау Басқару тақтасы Сілтеуіш және Менің компьютерім 5
437 Жұмыс столын безендіруді қалай өзгертеді? Жанама мәзірден Свойства Файл-Свойства Вид-Свойства Вид-Строка состояния Правка-Свойства 1
438 MS Excel. Формула қатары бейнелейді активті ұяшықта қолдануға болатын формулалар тізімін активті ұяшықтағы берілгендерді немесе формуланы активті ұяшыққа енгізілген формула нәтижесін формуланы басқа параққа тек көшіргенде ғана өзгеретін ұяшық адресін формуланы тек жылжыту кезінде ғана өзгермейтін ұяшық адресін 2
439 MS Excel. Қай мәзірде ұяшық форматы өзгертіледі? Файл–Формат ячейки Формат–Ячейки Данные–Формат ячейки Сервис–Формат ячейки Вид–Формат ячейки 2
440 MS Excel. Формуланы көшіргенде немесе жылжытқанда ұяшық адресі автоматты түрде өзгеру үшін қолданады салыстырмалы адрес абсолютті адрес аралас адрес құрама адрес логикалық адрес 1
441 Жарлық (ярлык) дегенiмiз не? Экран бетiмен тышқан сiлтемесiнiң қозғалуы және командаларды орындау тәсiлi Белгiлi бiр атпен магниттiк дискiде сақталған информациялар жиыны Белгiлi бiр обьектiмен тiкелей қатынас жасауды iске асыратын командалық файл Жаңа информациялық технологиялар қызметiн басқару және бақылау Қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар туралы мәлiметтердi беру және қабылдау 3
442 Дискiдегi орынды үнемдеу үшiн файлдың көлемiн кiшiрейтуге арналған программа бұл... Архивтеу программалары Вирусқа қарсы программалар Текстiк редакторлар Графиктiк редакторлар Операциялық жүйелер 1
443 WINDOWS жүйесiнде қоржын (корзина) не үшiн керек? Дискiнi тазалайтын бума Жаңадан ашылған файлдар сақталатын орын Өшiрiлген файлдарды сақтайтын орын Файлдарды вирусқа тексеру Файлдарды архивтеу 3
444 Windows жүйесiнде PrintScreen пернесiнiң қызметi қандай? Контекстiк менюдi шақыру Экран бейнесiн буферге көшiредi Экрандағы бейне қағазға басылып шығады Графиктiк редакторды iске қосу Кез келген команданы компьютерге енгiзу 2
445 Ms Word. Кестені екіге бөлу командасы? Кесте-кестені бөлу Кесте-свойства кесте кірістіру-аралық/үзік/ кірістіру-жаңа кесте бастау Кесте-ұяшықты бөлу 1
446 WINDOWS ортасында Калькулятор программасын қалай iске қосады? Iске қосу(Пуск)-Бағдарламалар(Программы) -Стандартты-Блокнот Iске қосу(Пуск)-Бағдарламалар(Программы) - Стандартты-Калькулятор Iске қосу(Пуск)-Калькулятор Iске қосу(Пуск)-Құжаттар(Документы)-Калькулятор Iске қосу(Пуск)-Баптау(Настройка)-Стандартты -Калькулятор 2
447 WINDOWS жүйесiнде жанама меню қалай ашылады? Мой компьютер арқылы Тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы Файл менюi арқылы Тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы Enter пернесiн басу арқылы 4
448 Paint графиктiк редакторында файлдар типi -? *.bak *.doc *.xls *.bmp *.bio 4
449 Компьютерден информацияларды қағазға басып шығару құрылғысы? Сканер Процессор Принтер Тышқан Монитор 3
450 MsWord. Гиперссылка-бұл …? Түрлі-түсті асты сызылған мәтін немесе графиктер, кез-келген құжатқа, фрагментке, файлға өтуге мүмкіндік береді Басқа сөйлемдегі графикалық құрылым ерекшеленген мәтін фрагментінде құжатты өңеу тәсілі бет соңына немесе құжат соңында ығыстыру аталған құжатты автоматты түрде үйлестіру 1
451 TAB пернесінің атқаратын қызметі? көшіріп алу ығыстыру орнына қою 7 символ бос орынға жылжу саңдық пернені іске қосу 4
452 Гиперссылка (гиперсілтеме) жасау қандай команда көмегімен орындалады? Кірістіру (Вставка)-гиперссылка Кірістіру (Вставка)-символ Кірістіру (Вставка)-файл Кірістіру (Вставка)-объект Кірістіру (Вставка)-сурет 1
453 MS Excel. Ұяшықтарды топтау не үшін қажет? Нәтижені алу үшін есептерді тез орындау Ұяшықтарды тез форматтау Ұяшықтарды тез ерекшелеу Кестенің көшірмесі алынатын бөлігін ерекшелеу Кесте бөлігін жоюды болдырмау үшін 1
454 MS Exсel. Қайсысы санның түбірін табу функциясы? Sin (сан) Tan(сан) Cos (сан) Min (сан) Корень (сан) 5
455 MS Excel. Мәтіндік түрдегі деректер мәні қалыпты жағдайда ұяшықтың ішінде қалай орналасады? Оң жақ шеті бойынша Ұзындығы бойынша Ені бойынша Центрі бойынша Сол жақ шеті бойынша 5
456 MS Excel. Төмендегi адрестеудiң қайсысы абсолюттi екенiн көрсетiңiз A$25,$E12 D8:A1,B10:F7 E1$,$$V1 $D$1,$I$56 D7,S12$$ 4
457 MS Excel. Төмендегi адрестеудiң қайсысы аралас екенiн көрсетiңiз A$25,$E12 E1$,$$V1 D8:A1,B10:F7 D7,S12$$ $D$1,$I$56 1
458 MS Excel. Төмендегi адрестеудiң қайсысы салыстырмалы екенiн көрсетiңiз D7,S12$$ A$25,$E12 М25,12Е А1:С12,Р$10 F2, H45 5
459 MS Excel. Е15 ұяшығындағы санның синусын табу функциясы қайсы =COS(Е15) =SINUS(Е15) =SIN(Е15) =SN(Е15) =СИНУС(Е15) 3
460 MS Excel. С1:F5 блогының қосындысын есептейтiн формуланы көрсетiңiз =C1+F5 =CУМ(C1;F5) C1+D5 =C1+F5 =СУММ(C1:F5) 5
461 MS Excel. 1-шi символ ( ' ) апострофтан басталса ұяшыққа қандай мәлiмет енгiзiледi? Формула Диаграмма Сан Мәтін График 4
462 MS Excel. Формула .... арқылы құрылады Функция шеберi Диаграмма арқылы Сорттау командасы арқылы Данные командасы арқылы Автоформат командасы арқылы 1
463 MіcroSoft Excel. Ұяшықтағы мәліметті жою қалай орындалады? ұяшықты ерекшелеп Delete пернесін басу ұяшықты ерекшелеп Enter пернесін басу өткізу /пробел/ пернесін басу ctrl және shіft пернесін бір мезгілде басу F4 пернесін басу 1
464 RAM немесе жедел есте сақтау құрылғысы (ОЗУ) дегеніміз - Компьютер өшірілгенде берілгендері өшірілетін сыртқы жады Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған арнайы жады Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған сыртқы жады Берілгендерді уақытша сақтайтын ішкі жады Компьютер өшкенде берілгендері өшпейтін сыртқы жады 4
465 Ms Word.Файлды автоматты сақтау командасын орнату? формат-параметры-сақтау-автосақтау сервис-параметры-сақтау-автосақтау формат-бағыттау-сақтау-автосақтау сервис-автоалмасу-автосақтау сервис-бағыттау-сақтау-автосақтау 2
466 Компьютер қорегі ток көзіне қосылғаннан кейін бірден операциялық жүйенің жүктелуінің бастапқы кезеңі? Компьютерді тестілеу MS DOS-тың бастапқы жүктелуінің программасын дискіден іздеу Іo.sys-ті есептеу Командаларды анықтау Шалғай құрылғыларды анықтау 1
467 Insert пернесінің қызметі көшіру орнына қою ығыстыру (кірістіру) баспаға беру сандық пернелерді енгізу 3
468 Ығыстыру (кірістіру) командасын қай перне арқылы орындалады? Insert Home End Num Lock Esc 1
469 Esc пернесінің қызметі Қайтару (болдырмау) Көшіріп алу Орнына қою Өшіру Бір парақ жоғары көтеру 1
470 Alt, Ctrl, Shift пернелерінің қызметі Болдырмау Өшіру Көшіру Қос пернелік Ығыстыру 4
471 Қос пернелік қызмет атқаратын пернелерді көрсет CapsLock Alt, Ctrl, Shift Delete Home End 2
472 Ms PowerPoint бағдарламасы-ол: презентация жасайтын бағдарлама мәтін жазатын бағдарлама электронды кесте бағдарлама мәліметтер қоры бағдарлама жасайды 1
473 Файлдың атын өзгерту үшін қандай команда орындалады? Жанама мәзір(Контекстное меню) -Атын өзгерту( Переименовать) файл-Атын өзгерту(Переименовать) Пішін(Формат) -Атын өзгерту(Переименвать) Түзету(Правка)-Атын өзгерту( Переименовать) Сервис-Атын өзгерту(Переименовать) 1
474 Оңдық санау жүйесіндегі 3 санын екілік санау жүйесіне ауыстыр: 01 00 11 10 1 3
475 Wіndows – бұл біртектес көпесепті ОЖ-нің графикалық интерфейсі қолданбалы программа ЭЕМ үшін берілген ОЖ қызметші командаларды сақтау үшін жады аймағы файл және папканы басқару программасы 1
476 Wіndows-та соңғы әрекетті қайтару қай перне комбинациясымен іске асырады? Alt+Shіft Shіft+Tab Alt+PgUp Delete+X Ctrl+Z 5
477 Ақпаратты шығару құрылғысы: Оперативтік жады Процессор Монитор Пернетақта Қоректендіру блогы 3
478 Мәліметтерді компьютерге енгізуге мүмкіндік беретін құрылғыларын анықтаңыз: Тышқан Принтер Джойстик Сканер Пернетақта 5
479 «КОМПЬЮТЕР» сөзі жедел есте сақтау құрылғысында канша екілік разряд (бит) болады? 36 18 64 9 72 5
480 Программа жасаудың қандай кезеңінде синтаксистік қателер табылады және түзетіледі: Программаны компьютер тіліне аудару (трансляция). Есепті алгоритмдеу. Сүйемелдеу. Есептің қойылымы. Программа жұмысының нәтижелерін талдау. 1
481 Керек файлдарды, программаларды, құжаттарды, бумаларды, ярлыктарды іздеу? Пуск-Іздеу-Файлдар және Бумалар Файл-Ашу Жүйелік меню- Іздеу Контекстік меню- Іздеу Мұндай мүмкіндік жоқ 1
482 Ерекшеленген объектіні қиып алып қысқа команда арқылы алмастыру буферіне қою? Ctrl+X Alt+X Ctrl+PgUp Delete+X Ctrl+Z 1
483 Жұмыс столы - бұл құжат және бірнеше объектісі бар экран аймағы құрылғыны бекіту программа құжаты уақытша тоқтатылған программа аймағы терезе қосымша аймағы сұхбат терезе 1
484 Wіndows операциялық жүйесінде алмастыру буферінде көшіріп алу қай пернелер комбинациясында іске асырылады? Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+PgUp Delete+X Ctrl+Z 1
485 Wіndows ОЖ стандарттық программасына … жатады? WіnZіp Mіcrosoft Word Mіcrosoft Excel Калькулятор Сілтеуіш 4
486 Нәтижесі ақиқат, не жалған болатын кез келген логикалық (бульдік) өрнектің типі ? ІNTEGER REAL BYTE CHAR BOOLEAN 5
487 Алға қойылған мақсатқа жету немесе берілген есепті шешу бағытында арнайы ережелер бойынша орындаушыға жинақты түрде берілген нұсқаулар тізбегінің аталуы. Программа Алгоритм Жүйе Бума Команда 2
488 Алгоритм сөзі қайсы ғалымның атының латынша аталуынан келіп шыққан? Ал-Хорезми Беруний Ибн-Сина Аль-Фараби Яссавий 1
489 Алгоритмнің - "басы" қызметші сөзіне дейінгі алғашқы бөлігінің аталуы алгоритм тақырыбы алгоритм денесі программа алгоритм командасы алгоритм 1
490 Паскаль бағдарламалау тілінде айнымалылардың сипатталу бөлімі – begin uses program var end 4
491 Алгоритмдердің сипаттау тәсілдері: Ауызша, операторлық, графиктік Мектептік, алгоритмдік Табиғи, алгоритмдік, графиктік Блок-схема, бағдарлама, мәтін Ауызша, таңбалық, графиктік 3
492 Циклдік алгоритм: Бір немесе бірнеше логикалық шарттары бар алгоритм Машиналық кодқа жазу алгоритмі Негізгі алгоритмге қосалқы алгоритм Команда топтары бірнеше рет қайталанып тұратын алгоритм Бірінен соң бірі жүретін алгоритм 4
493 Алгоритмнiң қандай түрлерi бар? Графиктiк, Текстiк, Сызықтық Сызықтық, Тармақталу, Циклдық (қайталанушы) Кестелiк, Текстiк, Формалық, Программалық Сызықтық, Текстiк, Қайталанушы Графиктiк, Символдық, Текстiк 2
494 Алгоритмдеу. Сызықтық алгоритм дегенiмiз не? Алға қойылған мақсатқа жету немесе есептi шешу бағытында орындаушыға берiлетiн нұсқаулар жиыны Белгiлi атпен магниттiк дискiде сақталған файлдар жиыны Берiлген нұсауларды ешбiр шартқа тәуелсiз жәй қарапайым түрде рет-ретiмен орындайтын қадамдар жиыны Кейбiр нұсқаулардың шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты бiрнеше рет орындалуы Шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр қадамдарды орындамай нәтижеге жетуi 3
495 Алгоритмдi графикалық түрде көрсету - ? Табиғи (күнделiктi) түрiнде Программа түрiнде Блок-схема түрiнде Алгоритмдiк тiлде Сызықтық түрде 3
496 Компилятор - идентификатор машиналық командалар процедуралық бағдарламалау бағдарламаның синтаксисін тексеріп, синтаксистік қателерді хабарлайды жұмыс істеу барысында процессор оның бағдарламалау тілінен аударған кезекті әр операторын бірден орындайды 4
497 Графикамен жұмыс icтeyгe арналған Windows-тың стандарттық бағдарламасы: Photoshop Paint Binder MS Word Power Point 2
498 Power Point.Слайдтың фрагментіне қозғалыс және дыбыс беру ... деп аталады Демонстрация Презентация Анимация Архивтеу Сорттау 3
499 Power Point.F5 пернесінің қызметі? Слайдты көрсетуді бастау (начать слайд) Баспаға беру Көшіріп алу Дұрыс жазылуын тексеру Параметрлерін орнату 1
500 MS Word.Сызғышты (Линейка) енгізу командасы? Түр (Вид)-Сызғыш Сервис-түр Файл-Параметры Түзету (Правка)-Вставить Түр-настройка 1
501 MS Word.Автоматты тасымалдау командасының жүзеге асуы? Сервис-Параметр Сервис-Тіл-Тасымал қою-Автоматты қою Формат-Абзац Түр-Тасымалдау Түзету (Правка)-Вставить 2
502 Программа деп нені түсінесің: Латын сөзінің аудармасы, проблема дегенді білдіреді. Есепті шешу алгоритмін жүзеге асыратын командалар тізбегі. Есептегі берілген шамаларды оқу. Компьютерде есеп шығару үшін керек тізбектелген командалар тізбегі. Есепті түсінікті шығару үшін керек алгоритм. 2
503 MS Excel. Формула қатарларын қосу (ажырату) қандай командамен орындалды? Вид-Строка формула Правка-Настройки-Вид Формат –Параметры-Вид Сервис-Настройка-Вид Сервис-Параметры-Вид 1
504 MS Exсel. Жаңа жұмыс парағын кірістіру үшін Сервис -Жаңа парақ Файл-Қосу Кірістіру (Вставка)- Парақ (лист) Түр (вид) –Жаңа парақ(новый лист) Түзету(Правка)-Жаңа парақ (Новый лист) 3
505 MS Excel. Функция шеберін қосуға болады? Түр(вид) Қою (вставка) Формат Түзету (правка) Сервис 2
506 Microsoft Excel. Қатардың қажет биіктігін тағайындау командасы: Вставка – Строка – Высота Вид – Строка – Высота Формат – Строка – Высота Высота Высота строки 3
507 MS Excel. Ұяшығына формула енгізу қандай белгіден бастау керек? - # := ! = 5
508 MS Excel. Қай мәзір көмегімен жұмыс кітабын жасыруға болады Данные Правка-Скрыть Вставка Окно-Скрыть Сервис 4
509 MS Excel. Қатар биіктігі мен баған енін өзгерту үшін қай мәзірді қолдану керек? Вид Правка Данные Вставка Формат 5
510 Mіcrosoft Word мәтіндік процессорын қалай жүктейміз? Пуск- Word Пуск-Программалар- Mіcrosoft Word Менің компьютерім- Word Менің құжаттарым-Mіcrosoft Word Enter пернесі 2
511 Word.Құжаттың соңғы парағының ең соңына ауыстыратын пернелер комбинациясы: PgUp Ctrl + Home End Ctrl + End Home 4
512 Ms Word. Бетті номерлеу жолы Қою-Блок-схема Сервис-Қою-Картинка Қою-Символ Қою-Бет номерлері Қою-Тізім 4
513 MS Word. Берілген мәтіннің бөлігін жою үшін келесі пернені қолданамыз: Файл-Жабу (Закрыть) Түзету (Правка) – Көшіру (Копировать) командасы арқылы Көшіру (Копировать) командасы арқылы Мәтінді белгілеу-Delete Қою (Вставить) командасы арқылы 4
514 MS Word.Мәтінінің басына жылдам бару пернесі: Pg Up Ctrl + End PgDn Delete Ctrl + Home 5
515 MS Word.Түрлі обьектілерді енгізу үшін келесі технология қолданылады? Point – and – Click OLE Drag – and – Drop Select WYSIWYG 2
516 MS Word. Құжатқа жаңа парақты қосу командасы? Формат – Параметры страницы F1 пернесі Вставка – Разрыв Вид – Панели инструментов Сервис – Параметры – Общие 3
517 Excel. Кестеге бағана қосу үшін қандай іс - әрекет орындау керек? Таблица - Баған қосу (Добавить столбцы) Формат-Баған (Столбцы) Ұяшықты белгілеу және Қою (Вставка) - БЮаған қосу (Добавить столбцы) Ұяшықты белгілеу және Таблица - Ұяшықты бөлу (Разбить ячейку) Бағана айналасынан аймақты белгілеу және Қою(Вставка) - Баған қосу (Добавить столбцы) 5
518 MS Word.Кірістіру (Вставка) мәзірінің Сурет (Рисунок) белігінің атқаратын қызметі: Құрылған диаграмманы түзету Жұмыс үстеліне сурет орналастыру Ағымдағы жұмыс парағына сурет орналастыру Ерекшеленген мәзір аймағына объект орналастыру Суреттерді алмастыру 3
519 Mіcrosoft Word мынадай болып табылады. Операциялық жүйелер Қосалқы программалар Таблицалық процессор Программалау тілі Мәтіндік процессор 5
520 Word.Масштаб командасының қызметі? Терезеден мәтінді қағазға шығарғанда үлкейтуге немесе кішірейтуге Ерекшеленген фрагменттен шрифтің үлкендігін өзгертуге Курсордың үлкендігін өзгертуге Терезедегі мәтінді үлкейтуге немесе кішірейтуге Мәтін бар терезені үлкейтіп, кішірейтіп көрсетуге 5
521 MS Word.Мәтіннің бip бөлігін кeciп алу (вырезать) үшін мынадай командалар орындау керек? Мәтінді ерекшелеу - Түзету (Правка)- Қиып алу Мәтінді ерекшелеу - Пішім - Қиып алу Мәтінді ерекшелеу - Сервис - Қиып алу Мәтінді ерекшелеу - Файл - Киып алу Мәтінді ерекшелеу - Түр - Kөшipy 1
522 CTRL+O пернелер комбинациясының қызметі Жаңадан құжат ашу Бұрын сақталған құжаттарды ашу Баспаға беру Сақтау Баспаға беру 2
523 CTRL+S пернелер комбинациясының қызметі Жаңадан құжат ашу Баспаға беру Бұрын сақталған құжаттарды ашу Құжатты сақтау Баспаға беру 4
524 MS Word.Кестедегi сандарды қосу, көбейту амалдарын орындау командасы? Кесте(Таблица)-Формула Кесте(Таблица)-Кесте(Таблица) Кесте(Таблица)-Қосу(Добавить) Кесте(Таблица)-Автопiшiм(Автоформат) Кесте(Таблица)-Жiберу(Отправить) 1
525 MS Access. Деректердің реляциялық базасы ... қолдануға негізделеді. Суреттерді Кестелерді Бұтақтарды Векторларды Графтарды 2
526 MS Access. Белгілі бір оқиғаға жауап беру үшін, бірнеше әрекетті құрылымды көрсететін объект қалай аталады? Есеп беру Сұраныс Кестелер Макрос Форма 4
527 MS Access. Белгілі шартқа сәйкес келетін және қажетті ақпаратты таңдап алуға мүмкіншілік беретін обьект: Есеп беру Макрос Кесте Форма Сұраныс 5
528 MS Access. Кесте құрылымын өзгерту қайсы режимде орындалады? конструктор кестелер шебер мәліметтер схемасы формалар 1
529 MS Access. Өрісте символдар санын көрсететін конструктор режимінің қасиеті? өріс размері өріс форматы жазбаларды өсу тәртібінде сұрыптау фильтрді болдырмау мәтіндік мәліметтерді сұрыптау 1
530 MS Access. Деректер базасында жазба деп ... Аталады Базада сақталатын кез-келген деректер Деректер базасының таблицалары Қатардағы деректер жиынтығы Барлық объектілердің қасиеттері Бағаналардағы деректердің жиынтығы 3
531 Ms Access. Мәліметтер қорының қай терезесінде байланыс орнатылады "Мәліметтер схемасы" терезесінде Негізгі терезеде "Байланыс" (Связь) терезесінде "Мәліметтер базасы" терезесінде Балалық(дочернем) терезесінде 1
532 MS Word. Сурет (Рисунок) командасы орналасқан меню? Кірістіру (Вставка) Сервис Түзету Пішім Формат 1
533 MS Word.Файл-Баспаға беру (Печать) командасы қызметі? Сканерден компьютерге көшіріледі Мәтін қағазға шығарылады Парақ параметрлерін өзгертеді Баспаға беру алдында қарауға мүмкіндік береді Экранға шығарылады 2
534 MS Word редакторында ерекшеленген абзацтардың нөмірлерін кірістіру үшін орындалатын команда: Кірістіру-Тізім-Нөмірленген. Пішім-Тізім-Көпдеңгелі. Түзету-Тізім-Нөмірленген. Пішім-Тізім-Нөмірленген. Кірістіру-Тізім-Нөмірленген. 4
535 Программа дегеніміз: Сақтау, өңдеу, беру мүмкіндігін қамтамасыз ететір формальді түрде берілген информация. Бірдей типті мәндер жиыны орналасатын жадтың ең кіші облысы. Қойылған есептерді шешу үшін пайдаланатын инструкциялар тізбегі. ЭЕМ үшін қолданылатын амалдар тізбегі. ЭЕМ үшін қолданылатын амалдардың реттелген тізбегі, қандай да бір есепті шешудің алгоритмі – машиналық тілде жазылған. 5
536 MS Access. Есеп беру (Отчет) дегеніміз: Құжатты баспаға шығаруға арналған объект Word орындайтын бірнеше әрекеттерді структураландырылып сипаттайтын объект Құжатты өшіруге арналған объект Құжатты құруға арналған объект Құжатты сақтауға арналған объект 1
537 MS Access. Деректер базасын құруды неден бастайсыз? Тестілеу процесінен Кестелерді құрудан Программалаудан Сұраныс құрудан Жоба құрудан 2
538 MS Access. МЕМО типтес өрісіндегі мәліметтердің мазмұны не болып табылады? Ұзын мәтін немесе мәтін мен сандар комбинациясы Логикалык мәндер Есептеулерді өткізу үшін сандық мәліметтер Логикалық амалдар MS Access кестесіне енгізілген объект 1
539 MS Access. Деректер схемасының міндеті: Кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу Берілген өріс бойынша математикалық есептеулер жүргізеді және нәтижесін шығарады Деректерді графикалық бейнелеу Ол Visual Basic тілінде жазылған программалық процедуралар Берілген өлшем бойынша деректерді таңдауды қамтамасыз етуші қоымша құрал 1
540 MS Access. Өрістің типін көрсетіңіз: Егер өрістің аты “туылған күні ” болса Текстік Күн/уақыты (дата/время) Сандық Ақшалы (денежный) Логикалық 2
541 MS Access. Деректер қоры өрісінің қасиетіне жатпайды: Өріс өлшемі Өріс аты Өріс шекарасы Өріс ұзындығы Өріс типі 3
542 MS Access. Бағдарламасын іске қосу? Пуск – Программы-Стандартные-Aссеss Пуск – Документы – Aссеss Пуск – Программы – MS Office- MS Aссеss Пуск – Настройка – Aссеss Пуск – Стандартные – Aссеss 3
543 MS Access. Өрістен өріске өтетін пернені көрсетіңіз? DEL ALT TAB CTRL SHIFT 3
544 MS Access. Кестенi қолдан құру тәсiлi? Кесте шеберi (Мастер таблиц) Кесте режимi (Режим таблиц) Конструктор Импорт Автоесеп(Автоотчет) 3
545 MS Access. Құрылған файлдар типi қандай? *.html *.txt *.mdb *.xls *.doc 3
546 MS Access. Үлгiнi (форма) шебер (мастер) арқылы құру? Үлгi(Форма)-Құру(Создать)-Конструктор Үлгi(Форма)-Ашу(Открыть)-Үлгi шеберi(Мастер форм) Кесте(Таблица)-Құру(Создать)-Үлгi шеберi(Мастер форм) Үлгi (Форма) - Құру (Создать) -Үлгi шеберi (Мастер форм) Үлгi(Форма)-Құру(Создать)-Автоүлгi(Автоформа) 4
547 MS Access. Мастер таблиц не үшiн керек? Кестенi автоматты түрде құру Кестенi автоматты түрде көшiру Кестенi қолдан құру Кестенi құрылым бойынша құру Басқа кестелермен байланыстыру үшiн 1
548 MS Access. Кесте конструкторы не үшiн керек? Кестенi мәлiметпен толтыру үшiн Кестенi автоматты түрде құру үшiн Өрiс атаулары мен типтерiн қолдан құру үшiн Өрiс атаулары мен типтерiн көшiру үшiн Кестенi шебер (мастер) арқылы құру үшiн 3
549 MS Access. Кесте конструкторындағы өрiс типтерiн көрсетiңiз Мәтiндiк(текстовый), МЕМО өрiсi, сандық(числовой), дата/уақыт (дата/время), ақшалық (денежный), есептегiш(счетчик), логикалық(логический), ОLЕ объектiсi, гиперсiлтеме(гиперссылка) мәтiндiк(текстовый),МЕМО, ақшалық (денежный), логикалық(логический), ОLЕ объектiсi Есептегiш(счетчик),логикалық(логический), ОLЕ объектiсi МЕМО өрiсi,сандық(числовой), дата/уақыт (дата/время) Сандық(числовой), ақшалық(Денежный), құжаттық 1
550 MS Access. Кестенi байланыстыру командалары? Қою(Вставка)-Берiлгендер схемасы(Схема данных) Сервис-Берiлгендер схемасы (Схема данных) Берiлгендер схемасы (Схема данных) Түзету(Правка)-Берiлгендер схемасы(Схема данных) Сервис-Правка 2
551 MS Access. Кестедегі жазбаны бірмәнді анықтауға: кілт қолданылады форма қолданылады запрос қолданылады нөмір қолданылады нөмір қолданылмайды 1
552 MS Access. Қай режимде өрістің типі өзгертіледі? Кесте режимінде Кесте шебері режимінде Сұраныста Меню режимінде Конструктор режимінде 5
553 MS Access. Деректер қоры құрылымын анықтайтын объектіні қалай атайды Есеп беру Кесте Парақ Сұраныс Үлгі 2
554 MS Access. Деректер базасының объектілері: Өрістер, жазбалар Жолдар, бағаналар Кесте, сұраныс, форма, есеп беру, макрос, модуль Ұяшықтар, жұмыс парағы Әдістер, қасиеттер, оқиғалар 3
555 MS Access. Негізгі кесте деп: Байланысқа түйінді өрісімен қатынасқан кестені айтады Бағыныңқы кестелердің жиынын айтады Мәліметтер тұтастығын қамтамасыз ететін кестені айтады Барлық мәліметтерден құрылған кестені айтады Мәліметтер базасына қызмет көрсететін кестені айтады 5
556 MS Access. Отчеттарды кұру режимінің ең қарапайымы қайсы? Шебер (Мастер) Конструктор Автоесеп Сүзгі Автоүлгі 1
557 MS Access. Баспаға шығару үлгісін дайындап шығаратын құрал қалай аталады? Деректер схемасы Есеп беру (Отчет) конструкторы Сұраныстар конструкторы Кестелер конструкторы Формалар конструкторы 2
558 MS Access. Мәліметтерді талдау және ipiктey қызметін атқаратын арнайы объект: Сұраныстар (запросы) Үлгілер (формы) Есептер (отчеты) Модульдер Макростар 1
559 MS Access. Кестедегі жазбалардың нөмірлері сақталатын өpic қалай аталады? Жазба Форма Санауыш (Счетчик) Отчет Кілт 3
560 MS Access. Кестенi автоматты түрде құру командасы? Мастер таблиц Конструктор Режим таблиц Таблица Мастер форм 1
561 MS Access. Кесте режимiнде өрiс атауларын қалай енгiземiз? Уақытша өрiс атауларын екi рет шерту арқылы Уақытша жазбаны басу арқылы Кестеге екi рет шерту арқылы Кiлттi басу арқылы Запуск батырмасын басу арқылы 1
562 MS Access. Көлемi 256 символдан асатын текст және сандарды қамтитын өрiс типi? Сандық МЕМО Мәтiндiк Логикалық Ақшалық 2
563 MS Access. Кестелер … тұрады. өрістер мен жазбалардан шарттар мен деректерден бір типтегі өрістерден өзгермелі типтегі өрістерден шарт арқылы таңдалған жазбалардан 1
564 MS Access. Өріске сурет енгізу үшін, оған деректердің қайсы типін көрсетеді? тестілік МЕМО өрісі сандық OLE нысанының өрісі гиперсілтеме 4
565 MS Access. Бір құжаттан екінші құжатқа ауысу мәзірі Терезе (Окно) Формат Сервис Записи Вставка 1
566 INTERNET. Телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бip-бipiмен қандай хаттамамен мәлімет алыса алады? TCP/IP URL CRT IP TCP 1
567 INTERNET. Сайт дегеніміз - Жергілікті - есептеу желісі арқылы хабарлама беретін жұмысшы топ Кәдімгі текстік және графикалық информациямен қатар, басқа құжаттарға жасалған сілтемелері бар құжат, және бұл сілтемелер берілген құжаттың текстік фрагменттеріне немесе графикалық объектілеріне қойылған Бір адам немесе ұйым дайындаған, қандай да бір Web-серверде орналасқан Web-беттері жиынтығы Сурет, мәтін, гиперсілтемесін қамтитын *.doc кеңейтілуі бар файл Есептеулер жүргізетін электрондық кесте 3
568 INTERNET. Ауқымды желі неден тұрады? Функционалдық желілерден тұруы мумкін Кез келген ауқымды желі жергілікті желілерден тұруы мүмкін Жеке қосылған компьютерлерден (алыстатылған компьютерлерден) немесе жеке қосылатын енгізу/шығару құрылғыларынан тұруы мүмкін Ауқымды желі басқа ауқымды желілерден тұруы мүмкін Кез келген аукымды желі басқа жеке қосылған компьютерлерден (алыстатылған компьютерлерден) немесе жеке қосылатын енгізу/шығару құрылғыларынан тұруы мүмкін 2
569 INTERNET. Желідегі компьютерлер жұмыс жасайтын ережелер жиынтығы қалай аталады: Протокол (Хаттама) Схема Сервер Желі Маршрут жасаушы 1
570 INTERNET. Электронды почтаның мекен-жайын жазу кезінде қандай арнайы символ қолданылады @ $ # * & 1
571 INTERNET. Желіге қосылған басқа компьютерлер пайдалана алатын файлдарды сақтауға арналған жоғарғы көлемді қатты дискісі бар дербес компьютер қалай аталады? Концентратор Сервер Желілік интерфейс Желілік операциялық жүйе Модем 2
572 Интернет желісінде жұмыс істеуге арналған программа Microsoft Access Microsoft Excel Qutlook Express Ms Word Internet Explorer 5
573 WІNDOWS-тың желілік архитектурасын қандай блоктар құрады? Хаттама, контроллер Клиент,хаттама Сервер, адаптер Адаптер, хаттама, клиент, сервер Контроллер, хаттама 4
574 MAІL.RU адресі не үшін керек? .ехе кеңейтілуі бар программаларды файлдарға беру Графикалық емес броузерлер жұмысы үшін арналған Телеконференциялар Электрондық пошта арқылы хабардың беру протоколы Файлдарды реттеу үшін қолданады 4
575 INTERNET. Компьютердің физикалық адресіне сәйкес қойылған әріптерден құралған мағынасы бар символдық адрес қалай аталады: Маршрутизатор Абсолюттік Протокол Домендік IP-адрес 5
576 Offline дегеніміз не? Гипермәтінді құжаттарды желіге қосу Желі тұрақты болған жағдайда жүйені желіге қосу Компьютерді реттеу амалы Желі тұрақсыз болған жағдайда жүйені желіге қосу Файлдарды алмастыру амалы 4
577 Провайдер дегеніміз – ол: Қолданушы есімі, компьютер атауы Өзінің клиенттерін жүйеге қосуды қамтамасыз ететін коммерциялық қызмет көрсету Жүйелік администратор Жүйе аралық протоколдармен берілетін ақпараттың өлшем бірлігі Цифрлық телефондық жүйе түйіні 2
578 INTERNET. Файлды электронды хатқа қосу үшін орындау керек Вставка – Файл командасын орындау керек немесе қыстырғыш (скрепка) түріндегі сайманды қолдану керек Файл – вставить командасын орындау керек немесе қыстырғыш (скрепка) түріндегі сайманды қолдану керек Хатты және файлды бір бумада жіберу Хатқа файлдың мазмұнын көшіру керек Вставка – Файл командасын орындау керек немесе Буфер сайманын қолдану керек 1
579 Интернет. Домен дегеніміз: Программаның жұмыс істеуіне қажетті берілгендерді беретін компьютер Интернеттегі компьютерлер тобының ортақ бөлігі, ол компьютердің орналасқан жерін және сол ұйымның категориясын анықтайды Web – беттер немесе гиперсілтеме Жеке адамға немесе ұйымға тиісті қандайда бір Web – серверде орналасқан Web – беттер жиыны Пайдаланушының чаттарда қолданатын арнайы аты 2
580 Компьютерлер желіде қалай танылады? IP ( Internet Protocol) адрестерінің көмегімен Желідегі компьютерлердің номерлері бойынша URL көмегімегі арқылы Компьютердің техникалық сипаттамасы бойынша Абсолюттік адрестердің көмегі арқылы 1
581 Локальді компьютерлік желіде қатысушылар ұйымының жұмысын басқаратын адам жүйелік... деп аталынады Администратор Браузер Сервер Клиент Провайдер 1
582 ON-LINE режимі жүйеде ақпаратты беруге негізделген: пакет режимінде нақты уақыт режимінде спутниктік байланыс бойымен телефон байланысы арқылы байланыс кабельдері бойымен 2
583 Интернеттің коммуникациялық қызметі? Телеконференциялар, бірге сөйлесу Электрондық пошта, WWW, UseNet, ІRC Чаттар,АТС Бірлескен локаль желісі,стационар желісі Телеконференциялар,АТС 2
584 Интернет адрестер жүйесінде ҚР-на берілген домен аты қандай? кzt гk гkt кz к 4
585 Хаттама-бұл … Электрондық пошта Электрондық жәшікті ашқандағы ережелер жиыны Компьютер желімен ара-қатынаста болғандағы ережелер жиыны Электрондық поштаның абонентін іздеу программасы ASCІL-форматтағы файлдар 3
586 Интернет. FTP адресі қызметі? .ехе кеңейтілуі бар программаларды файлдарға беру Графикалық емес броузерлер жұмысы үшін арналған Телеконференцияларды қамтамасыз ететін жұмыс Желі хаттамасы WWW –да ақпаратты жіберу 3
587 Іздеу серверлері - бұл … Электрондық поштаның абонентін іздеу программасы Интернет желісіне кіргізетін фирмалар Басқа барлық желі серверлерінде бар ақпаратты іздейтін, жинайтын және реттейтін желі тораптары Пошта алушылардың электрондық адрестерінің тізімі Интернет қызметінің тізімі 3
588 Гипермәтiн дегенiмiз не? Экранда ашық тұрған құжаттың бiр бөлiгiнен екiншi бөлiгiне тез көшудi қамтамасыз ететiн текстiк байланыс Құжаттардың бөлiктерiн телефон желiсi арқылы бiрiктiру және байланыстыру Интернет жүйесiндегi арнайы қызмет атқаратын жеке беттер жиынтығы Электрондық поштаға тiркелу мақсатындағы орындалатын iс-әрекеттердi бақылайтын программа Компьютерден керектi мәлiмттi iздеу мақсатындағы орындалатын командалар жиыны 1
589 Ұжымдық пiкiр-талас жүргiзуге арналған желi мүмкiндiгi қалай аталады? Телекоммуникация Электрондық пошта Телеконференция WWW HTML 3
590 Web беттер — бұл WWW-да қолданатын өзара байланысты графикалық құжаттар Қарапайым құжаттар Дискте сақталып тұрған құжаттардың беттері Компьютер дискісіндегі өзара байланысты графикалық құжаттар Компьютердегі құжаттардың файлдары 1
591 E-mail-бұл: Пошталық сервер Интернетте нақты уақыт режимінде араласу Web-броузер Электрондық пошта Деректер базасы 4
592 HTML (Hyper Text Markup Language) болып табылады: Web - беттерді қарау құралы программалау тілі интернет - сервер сервер Web - беттерді құру құралы 5
593 URL – бұл … Ресурстың универсал көрсеткіші Интернетте таңбалардың кодталынуы Гипермәтіндерді белгілеу тілі Жоғарғы деңгейдің домені Домендік аттар жүйесі 1
594 MS Access. Ctrl+Z пернелер комбинациясының қызметі? көшіріп алу Орнына қою Артқа қайту (болдырмау) қырқып алу сурет қою 3
595 Винчестер- ол: Баспаға шығаратын құрылғы Лазерлі диск Қатты дискідегі ақпараттарды жинақтаушы Жұмсақ (гибкий) дискідегі ақпараттарды жинақтаушы Көмекші плата 3
596 Бит - ағылшын тіліндегі Bіn (binary digit) деген қысқарған сөзге келесі анықтамалардың қайсысы сәйкес келетінін анықтаңыз Екі-ондык таңба Оналтылық сан Алтылық таңба бестік таңба Екілік таңба 5
597 Ақпараттық магниттік дискілерде жазуға және оқуға арналған құрылғы : Дискжетек Иілгіш диск Ұзақ мерзімді жад Тұрақты есте сақтау құрылғысы Жедел жад 1
598 Процессордың амалдарды орындайтын жылдамдығы Процессордын разряталуы Жедел жад Кэш – жад өлшемі Тактілік жиілік Қатты дискінің сыйымдылығы 4
599 Калькулятор бағдарламасындағы Bin аударғышы қандай қызмет атқарады? Көрсетіліп тұрған санды он алтылық санау жүйесіне аударады Сегіздік санау жүйесіне аударады Ондық санау жүйесіне аудару Екілік санау жүйесіне аударады Триадаға (үштік) аударады 4
600 Процессордың тактылық жиілігі немен өлшенеді? Герцпен Файлмен Ампермен Байтпен Вольтпен 1
601 Интернет адрестер жүйесінде Ресей-ге берілген домен аты қандай? *.kz *.com *.ru *.kg *tk 3
602 Программа дегеніміз не: Арифметикалық амал таңбалары. Латын алфавитінің қаріптері. Алгоритмдерді программалау тілінде жазу. Грек алфавитінің қаріптері. Орыс алфавитінің қаріптері. 3
603 Алгоритм термині қандай ұлы математиктің атымен аталған: Чарльз Беббидж. Вильгельм Лейбниц. Джон фон Нейман. Ада Лавлейс. Мухаммед әл-Хорезми. 5
604 Өңдеу сатысында информация былай бөлінеді: Алғашқы, екінші, аралық, шығыс. Ішкі, сыртқы, кіріс, шығыс. Жоспарланған, нормативті-анықтамалы, оперативті және есепке алу. Айнымалы және тұрақты. Мәтіндік және графикалық. 2
605 Іс-әрекеттерді бірінен кейін бірін орындау қандай алгоритм: Сызықты. Тармақталу. Есептік. Қайталану. Көмекші. 1
606 Алгоритмдік тілде айнымалы шама атына өрнек мәнінің тіркелуі: Мәннің реттелуі. Мәннің меншіктелуі. Мәннің берілуі. Мәннің қайталануы. Мәннің сақталынуы 2
607 Алгоритм тармақталған деп аталады, егер: Кейбір шартқа байланысты кейбір командалар реті қайталанса. Нәтиже кейбір шартқа тәуелді болса. Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың осы немесе басқа реті бір рет қана орындалса. Алгоритмнің командалар тізбегі реті бойынша бір рет қана орындалса. Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың реті шексіз көп қайталанса. 3
608 Алгоритм циклдік болып аталады, егер: Кейбір шартқа байланысты кейбір командалар реті қайталанса. Нәтиже кейбір шартқа тәуелді болса. Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың осы немесе басқа реті бір рет қана орындалса. Алгоритмнің командалар тізбегі реті бойынша бір рет қана орындалса. Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығы. 1
609 Информация алмасуға арналған стандартты кодты ата: TCP/IP хаттама. Кодтаушы. ASCII коды. ACCESS коды. КОИ-21 коды. 3
610 Алгоритмнің қасиеттері. Информацияны өндеу процесі ретімен жазылған жеке-жеке нұсқаулардан құралған тізбектен тұруы-ол: Алгоритмнің үздіктілігі. Алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы. Алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі. Алгоритмнің нәтижелілігі. Алгоритмнің қасиеттеріне жатпайды. 1
611 Алгоритмнің қасиеттері. Нұсқаулар шексіз көп болмай, қорытындысында оның нәтижесі болу: Алгоритмнің үздіктілігі. Алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы. Алгоритмнің нәтижелілігі. Алгоритмнің қасиеттеріне жатпайды. Алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі. 3
612 Информациялық қорлар - бұл: Әр түрлі мамандандырылған білікті мамандар топтарының интеллектуалды қызметтер өнімі. Өнеркәсіптің экономикалық қорлары. Мамандандырылган топтар жиыны. Өнеркәсіптің ғылыми-техникалық қорлары. Білікті мамандар жиыны. 1
613 Информацияның қасиеттері: Нұсқалығы, жуықталуы, дер кезінде алу мүмкіндігі. Көріктілік, толық түсті, ұстамды, оқшауланған. Толықтығы, қажеттілігі, нұсқалығы. Дәлдігі, толықтығы, бағалығы, түсініктілігі, анықтылығы. Толықтылық, сыйымдылық, ерекшеленуі. 3
614 Файл дегеніміз не? Ярлық Мәліметтер жиынтығы Дара атпен дискіде жазылған мәліметтер жиынтығы Программа Анықталған информация 3
615 Файлдардың аттарында қай таңба кез-келген cимволдарды білдіреді % - + * “ 4
616 Shift пернесі қандай қызмет атқарады: Орыс алфавитін ағылшын алфавитіне ауыстыру Соңғы амалдан бас тарту Меңзерді (курсорды) жол басына орналастыру Бас әрпін және арнаулы символдарды енгізу Бас әріптерді жазу және өшіру 4
617 16-лық санау жүйесінде 12 бірлік нәтижесі қалай жазылады 1А Ғ 1Ғ 16 С 5
618 Монитор не үшін қажет? Жұмыс істеп тұрған компютердрегі ақпаратты айқын көріп шығу Жұмыс істеп тұрған компьютерде ақпаратты әзірше жабу Ақпратты қатты көшірме түрінде шығару Мәліметерді баспадан шығару Экраннан ақпаратты енгізу 1
619 Компьютердің жұмыс өнімділігі неге байланысты? Тышқанның жұмыс шапшандығына Процесор такт жиілігіне Пернелерді басу шапшандығына Қоректендіру кернеуіне дисплей экраныныңғ өлшеміне 2
620 Жарлық құру нұсқасын көрсет Анықтама (Справка)-Жарлық (Ярлық) құру командалары арқылы Түзету (прарка)-Жарлық (Ярлық) құру командалары арқылы Сервис-Жарлық (Ярлық) құру командалары арқылы Түр (Вид) – Жарлық (Ярлық) құру командалары арқылы Файл-Жарлық (Ярлық) құру командалары арқылы 5
621 Файл тіркемелерінің қайсысы архивтік файлдікі емес? .ARJ .ZIP .RAR .XLS WinRAR 4
622 Файлды архивтен шығару үшін қандай бұйрық беріледі? New View Add Open Extract 5
623 Әртүрлі объектілерден, процесстерден шығатын мәліметтер жиыны ол: Ақпарат. Сигналдар. Ақпараттық процессор. Сөздік. Деректер. 1
624 Ақпаратты енгізу құрылғысы: Процессор. Оперативті жады. Монитор. Пернетақта. Қоректендіру блогы. 4
625 Пернетақта – бұл: Ақпараттарды бейнелеп көрсетуге арналған құрылғы. Дербес компьютердің тетіктік басқару құрылғысы. Ақпараттарды баспаға басып шығаруға арналған құрылғы. Ақпараттарды компьютерге енгізуге арналған құрылғы. Ақпараттарды магниттік таспада сақтауға арналған құрылғы. 4
626 Перифериялық құрылғыларға қандай құрылғы жатады: Электронды схемалар. Қоректену блогі. Сканер. Аталық қондырғы. Бейне шығару қондырғысы. 3
627 Сканер – бұл: Компьютерге мәтіндік және графикалық информация оқу үшін арналған құрылғы. Желі бойынша информация жіберуге арналған құрылғы. График құруға арналған құрылғы. Дербес компьютерлерді локальды желілерге біріктіруге арналған құрылғы. Дыбыстық сигналды аналогтық сигналға ауыстыру құрылғысы. 1
628 Принтердің кандай түрлері: Матрицалык, сызыктық. Планшеттік, бүріккіш, лазерлік. Матрицалык, бүріккіш, лазерлік. Калькуляторлық, Алфавиттік, функционалдық. 3
629 Арифметикалық-логикалық амалдар орындау құрылғысы: Тышқан. Микропроцессор. Пернетақта. Дисплей. Жады. 2
630 Ішкі модем қайда орналасқан: Мониторда. Жүйелік блоктың артқы қабырғасында. Аналық тақшада. Жадыда. Шинада. 2
631 Акпаратты өндеуге және сақтауға арналған әмбебап құрылғысы: Модем. Адаптер. Принтер. Компьютер. Дисковод. 4
632 Дыбыс шығару құрылғысы: Сканер. Тышқан. Пернетақта. Монитор. Дыбыс колонкалары. 5
633 Компьютер жұмыс істеп тұрғанда ағымдағы ақпаратты сақтайтын құрылғы: Компьютердің жедел (оперативтік) жады. Принтер. Қатты және иілгіш магниттік дискілердегі мәлімет жинақтауыш. Модем. Монитор. 1
634 Қатты диск дегеніміз: Белгілі бір тәртіппен реттелген секторлар жиыны. Мәліметтер мен программаларды ұзақ уақыт сақтайтын құрылғы. Белгілі бір тәртіппен реттелген кластерлер жиыны. Файлдық жүйе жиыны. Мәліметтерді уақытша есте сақтайтын құрылғы. 2
635 Компакт диск - бұл: Магниттік диск. Көлемі 1,44 Мб аспайтын иілгіш дискілер. Оптикалық дискілер. Белгілі металдан жасалған және вакуумдық орауышқа жасырылған дискілер. USB порт арқылы компьютерге қосылатын, алып салуға болатын ақпаратты сақтау құрылғысы. 3
636 Графикалық бейнені компьютерге енгізу үшін қажет құрылғыны көрсетіңіз: Принтер. Сканер. Монитор. Модем. Плоттер. 2
637 Негізгі микропроцессорға математикалық операцияларды орындауға көмектесетін құрылғы: Джойстик. Стример. Принтер. Сопроцессор. Қоректену блогі. 4
638 Информацияны енгізу құрылғыларына ... жатады: Пернетақта, сканер. Принтер, пернетақта, модем. Монитор, модем, пернетақта. Монитор, принтер, сканер. Сканер, монитор, тышқан. 1
639 Компьютерден информацияны шығаруға қатысты құрылғыны таңдаңыз: Монитор, принтер. Тышқан. Джойстик. Дискжетек, винчестер. Пернетақта. 1
640 Компьютер дегеніміз не: Есептеулердегі және берілгендерді машина жадысына енгізу құрылғысы. Информацияны сақтау және өндеудегі әмбебап құрылғысы. Информацияны сақтау құрылғысы. Интернет жүйесіне қосылуға арналған құрылғы. Компакт дискілердегі мәліметтерді оқу құрылғысы. 2
641 Мультимедиялық құрылғыларға жататындар: Модем, сканер, плоттер. Дыбыстық карта, видеокарта,динамиктер. Сканер, монитор, тышқан. Монитор, принтер, сканер. Принтер, сканер,дыбыстық карта. 2
642 Жүйелік блок құрамына кірмейтін құрылғы: Қатты диск. Пернетақта. Процессор. Кэш-жады. Жедел жады. 2
643 Винчестер ... - болып табылады: Ақпаратты шығару құрылғысы. Ақпаратты өңдеу және сақтау құрылғысы. Ақпаратты сақтау құрылғысы. Ақпаратты енгізу құрылғысы. Ақпаратты өңдеу құрылғысы. 2
644 Плоттер бұл: Сызбаларды, графиктерді қағазға шығару құрылғысы. Информацияны бейнелеудің ең керекті түрі. Тексті қағазға басып шығару құрылғысы. Басқа компьютерлермен информация алмасу құрылғысы. Иілгіш дискідегі барлық информацияларды тез сақтау. 1
645 Графиктік және мәтіндік ақпаратты қағазға басып шығаратын құрылғығы: Принтер. Монитор. Тышқан. Сканер. Клавиатура. 1
646 ЭЕМ-нің негізгі блоктары: Түзеткіш,жад, процессор, енгізу құрылғысы. Қоректену блогы, күшейткіш, процессор,түзеткіш. Енгізу-шығару құрылғысы, процессор,есте сақтау құрылғысы. Монитор,пернетақта,тышқан,сканер. Принтер, тышқан, пернетақта, сканер. 3
647 Ақпаратты шығару құрылғыларына жатпайтын құрал: Принтер. Дыбыс колонкалары. Дисплей. Плоттер. Сканер. 5
648 Ақпарат принтерге қай құрылғыдан беріледі: Модемнен. Жедел есте сақтау құрылғысынан. Сыртқы есте сақтау құрылғысынан. Пернетақтадан. Процессордан. 2
649 Аналық тақша дегеніміз не: Мәтіндік және графикалық ақпаратты кескіндеуге арналған құрылғы. Көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және компьютерде барлық есептеулер мен ақпарат өңдеу жұмыстарын жүргізетін электрондық микросхема. Мәтіндік және графикалық ақпараттарды компьютердің жедел жадынан қағазға басып шығаруға арналған құрылғы. Компьютер құрылғыларын байланыстыратын өткізгіштер тобы. Процессор, жедел жады микросхемалары, шина және басқа да құрылғылар орналасқан дербес компьютердің негізгі тақшасы. 5
650 Оңдық санау жүйесінің негізін көрсет: 2 8 16 10 32 4
651 Компьютер өшкен кезде жадының қай түрі өзінің мазмұнын жояды тұрақты сақтау жадысы сыртқы сақтау жадысы Тұрақты сыртқы жадысы оперативтік сақтау жадысы СD Rom 4
652 Плоттер бұл- Сызбаларды,графиктерді қағазға шығару құрылғысы Тексті қағазға шығару құрылғысы Басқа компьютерлермен информация алмасу құрылғысы Информацияны бейнелеудің ең керекті түрі Иілгіш дискідегі барлық информацияларды тез сақтау 1
653 Жанама (контекстік) мәзірді қолдану арқылы жаңа бума құру бұйрығы Тышқанның сол жақ батырмысын басып,Файл Создать- Папка Тышқанның оң жақ батырмасын басып, Создать-Папку Тышқанның оң жақ батырмасын басып , Вставить Инустименттер панелінде Создать папку батырмасын басу Правка –Создать –Папка 2
654 Автоматты жүктеу –бұл: Файлдарды және бумаларды басқару программасы Windows 98 жұмысының әрбір сеанс алдында программаны автоматты жүктеу Жұмыс столында тышқанды екі рет басу арқылы программаны жүктеу Файл объектілерінің автоматты ауысу программасы Объектіге жылдам қатынау (жұмыс столынан) 3
655 Вирусқа қарсы программаларды көрсетіңіз: Antıvırus Kaspersky, Doctor Web WinRar,WinZip,Aidstest Aidstest,WinRar,WinZip UNIX, MS DOS, Aidstest WinZip,MS DOS, Aidstest 1
656 Жұмыс үстелінің стандартты белгілерінің қайсысы файлдар жүйесін көруге мүмкіндік береді? MS Office Менің компьютерім Қоржын Портфель Желі 2
657 Ақпаратты сақтайтын құрылғы: Қатты диск Қоректендіру блогы Тышқан Пернетақта Монитор 1
658 Он алтылық санау жүйесінің негізі 10 16 2 8 32 2
659 Процессордың өте жылдам істейтін (жедел жадтан басқа) шағын көлемді жадысын ....деп атаймыз Буфер жад Тұрақты жад Кэш жад Қосымшасы Кеңейтілген бөлігі 3
660 Компьютерде жұмыс істеп тұрғанда ағымдағы ақпаратты сақтайтын құрылғы.... Принтер Модем Қатты және иілгіш магниттік дисклердегі мәлімет жинақтауыш Компьютердің жедел (оперативтік) жады Монитор 4
661 Компьютерлік вирустарды іздеп және емдейтін программаларды табыңыз AIDS, Zip, ScanDisk Defrag, Norton Antivirus Defrag, AVP, RAR, Norton Antivirus Zip, ScanDisk Antıvırus Kaspersky, DrWeb, Norton Antivirus 5
662 Бір Килобайт неге тең? 24 8 бит 1024 байт 1 бит 1000 байт 3
663 Бір мегабайт 1024 байтқа сәйкес келеді 256 байтқа сәкес келеді 1000 Кб сәйкес келеді 1024 Кб сәйкес келеді 2000 Кб сәйкес келеді 4
664 Дара аты бар деректер жиынтығы ..... деп аталады Тректі жол (Трековая дорожка) Сектор Дискілік кеңістік Каталог Файл 5
665 Микропроцессор дегеніміз: Мәтінді және графиктік мәтінді баспаға шығаратын құрылғы ДК құрылғыларын басқаратын құрылғы Магниттік таспада берілгендерді сақтайтын құрылғы Ақпаратты өңдейтін және есептеу жұмыстарын орындайтын шағын электронды схема Компьютерге ақпаратты енгізуді жеңілдететін құрылғы 4
666 Компьютерден информацияны шығаруға қатысты құрылғыны таңдаңыз: принтер Тышқан Дискжетек Джойстик Пернетақта 1
667 Бір Гбайт неге тең? 256 Гбайт 1000 Кбайт 5120 Гбайт 5124 Гбайт 1024 Мбайт 5
668 Информацияны түрлендіру, жинау, сақтау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым? Кибернетика Информация Телекомуникация технологиясы Ақпараттық технология Информатика 5
669 Деректерді қабылдауда модемнің атқаратын қызметі: Мәтіндік және графикалық ақпаратты кескіндеуге арналған құрылғы. Цифрлы сигналды аналогты сигналға ауыстыру. Аналогтысигналды цифрлы сигналға ауыстыру. Дыбыстық сигналды аналогты сигналға ауыстыру. Дербес компьютерлерді көрші компьютерлерге біріктіруге арналған құрылғы. 3
670 Дискжетекші құрылғысының (дисковод) қызметі: Информацияны қағазға басып шығару. Информацияны өңдеу. Информацияны енгізу. Информацияны дискіден оқу және жазу. Дыбыстық информацияны өңдеу. 4
671 Компьютердегі ең үлкен электронды тақша: Шина. Видеокарта. Контроллер. Винчестер. Аналық тақша (жүйелік). 5
672 Мәліметті резервте сақтау үшін қолданылатын магниттік таспадағы жинақтауыш құрылғы: Плоттер. Джойстик. Стример. Планшет. Сканер. 3
673 Модем дегеніміз не: Қағазға сұлбаны (чертежді) басып шығару құырлығысы. Компьютерге мәтіндік және графикалық информацияны енгізу құрылғысы. Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен алмасу құрылғысы. Информацияны оқу құрылғысы. Тышқанды алмастыру құрылғысы. 3
674 Принтер дегеніміз: Қолданбалы программалардың сұранысы бойынша енгізу-шығару операциясын орындайтын жүйелік программа. Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында ақпарат алмасу құрылғысы. Компьютерлердің жедел жадында өңделетін ақпаратты экранда көру үшін қажет құрылғысы. Тек қана графикалық ақпаратты қағазға шығаруға арналған құрылғы. Мәтіндік және графикалық ақпараттарды компьютерлердің жедел жадынан қағазға басып шығаруға арналған құрылғы. 5
675 Төмендегі әрекеттердің қайсысын компьютер орындай алмайды: Фильмдер көрсету. Адам сияқты ойлау. Адам құрған программаларды орындау. Есептеулерді орындау. Космостық корабльді басқару. 2
676 Төмендегілердің қайсысы ДҚ-ның ақпараттық бөлігіне кірмейді: Монитор. Операциялық жүйе. Процeссор. Сыртқы естеу сақтау құрылғысы. Тұрақты есте сақтау құрылғысы. 4
677 Жедел жады неге арналған: Ақпаратты қысқа мерзімде сақтау және өңдеу үшін. Ақпаратты ұзақ уақыт сақтау. Компьютердің дұрыс жіктелуі тексеру үшін. Ақпаратты көшіру үшін. Ақпаратты компьютерді сөндіргенге дейін сақтау. 1
678 Компьютердің жедел жадын не деп атайды: CD-ROM. RAM (Random Access Memory). ROM (Read Only Memory). Hardware. Software. 2
679 Компьютердің жұмысын басқаратын интегралдық микросхема тобы: Орталық процессор. Жады, принтер HDD, монитор. Жедел (оперативті) жады. Чипсет. Жүйелік блок. 1
680 Компьютердің жұмысын басқаратын программаларды не деп атайды: Hardware. ROM (Red Onli Memori). Ram (Random Access Memori). Software (программалық жасақтама) CD-ROM. 4
681 Ms Word. Құжаттық файлды белгілі бір форматта сақтау үшін Құжатты көркемдеу Бет мөлшері Шрифт көлемін қою Бет параметрлерін орнату Файл типін анықтау керек 5
682 Ms Word. Файл менюінің қызметі? құру, сақтау, құжатты баспаға шығару көшірмесін түсіру, құжат бөлімін қою, символды табу файлдар стилін орнату тереземен жұмыс үшін жайлы жағдай құру құжат стилін құру 1
683 Ms Word. Түр (Вид) менюінің қызметі? құру, сақтау, құжатты баспаға шығару көшірмесін түсіру, құжат бөлімін қою, символды файлдар стилін орнату тереземен жұмыс үшін жайлы жағдай құру құжат стилін құру 4
684 Microsoft Word. Формат менюінің қызметі? Саймандар тақта түрін өзгерту Стил, абзац, қаріп параметрін орнату Таблица сеткасын, автотексті қою құжатты баспаға шығару, сақтау, құру құжат түрін сақтау 2
685 Ms Word. Терезе (Окно) менюінің қызметі? құжат түрін сақтау құжат стилін сақтау бірнеше құжатпен жұмыс текст айналасына рамка қою сурет салу 3
686 Ms Word. Түзету (Правка) менюінің қызметі? құжат бөлігін көшіріп алу, өзгерту, символдар табу т.б құжатты баспаға шығару, сақтау, құру саймандар тақтасын өзгерту текст айналасына рамка қою қорғаныс қою, дұрыс жазылуын тексеру 1
687 Ms Word. Құжаттан бір сөзді іздеу үшін қолданылатын қысқа команда? CTRL+F CTRL+C CTRL+V CTRL+P CTRL+S 1
688 Ms Word. Формат-Регистр командасының қызметі Мәтінді өшіру Мәтінді туралау Мәтінді есептеу Мәтінді түстерге бояу Мәтінді үлкен әріп және кіші әріп, бас әріппен жазу 5
689 Word құжатына Excel парақтарын енгізу қай командамен орындалады? Кірістіру (Вставка)–Объект Кірістіру (Вставка)–Файл Түзету (Правка)–Вставить Кірістіру (Вставка)–Лист Түзету (Правка)–Лист 1
690 Ms Word. Мәтіндерді түгелдей үлкен әріптерге ауыстыру командасы? Пішім (Формат)-Абзац Пішім (Формат)-Фон Сервис-Параметры Пішім (Формат)-Регистр Пішім (Формат) 4
691 Microsoft WORD. Құжатты баспаға беруде Барлығы (Все) командасын орындасақ? Барлық парақ баспаға шығады Екі парақ шығады Ағымдық парақ шығады Ешқандай парақ шықпайды Принтер жұмысын тоқтатады 1
692 MS WORD. Кестеге жолдар (строки) қосу командасы? Вставка /таблица/ячейки Формат/таблица/строки Формат /таблица/столбцы Таблица/добавить/ строки Вставка/добавить/строки 4
693 Ms Word. Мәтінді жылжыту мүмкіндігін ...береді Қалып күй қатары Бас тақырып жолы Стандартты саймандар тақтасы Сызғыш Қозғалту жолақтары 4
694 MS Word редакторында файлды қалай құруға болады? Файл - Өшіру (Удалить) Файл - Құру (Создать) Файл- Ашу (Открыть) Түзету (Правка)-Қырқып алу (Вырезать) Файл - Сақтау (Сохранить) 2
695 Ms Word. Құжатты баспаға шығаруда ағымдық (текущая) белгісі қойылса онда ... Курсор тұрған парақ баспаға шығады Барлық парақ шығады Баспаға шықпайды Құжат жабылады Алдын-ала көру терезесі ашылады 1
696 Ms Word редакторы бұл – Операциялық қабықша Қызметші программа Операциялық жүйе Қолданбалы программа Драйвер 4
697 Ms Word – та Формат (пішін)менюі: Құжатты ашады, сақтайды және парақтар параметрлерін тағайындау Экранда құжаттың көріну түрін таңдау Құжаттарды пішімдеу Бір терезеден екінші терезеге ауысу Мәтінге әр түрлі объектілер орналастыру 3
698 Ms Word. Құжатқа ағымдық күн-мезгілді енгізу командасы? Вставка-Символ Сервис-настройка Формат-Дата/время Вставка-Дата/время Окно-дата/время 4
699 MS Word-та қалып-күй қатарындағы 2/12 мәлiметi ненi бiлдiредi? Терiлiп жатқан ағымдық бет нөмерi Ағымдағы текст бөлiгiн көрсетедi Текстiң басынан есептегенде курсор тұрған орын 2-бетте, ал құжат барлығы 12 беттен тұрады Текстiң басынан есептегенде курсор тұрған орын 12-бетте, ал құжат барлығы 2 беттен тұрады Курсорға дейiнгi қатарлар саны 2/12 3
700 Ms Word-тан шығу үшін: Ctrl+F1 пернелерін басу Файл-Выход немесе Alt+F4 пернелерін басу Файл - Открыть командасын орындау Caps Lock пернесін басу арқылы ESC пернесін басу арқылы 2
701 Бір есепті операциялық жүйеге жатады? MS-DOS OS/2 Windows/NT Unix Windows/95 1
702 Төменде келтірілген құрылымдардың қайсысы әріптік және сандық белгілерді компьютердің жадына енгізеді? Процессор Перне тақта Монитор Плоттер Принтер 2
703 Файл немесе бір топ файлды өшіру: Қажет файлды ерекшелеп – Правка – Отправит в корзину Қажет файлды ерекшелеу – Сервис – Удалить Қажет файлды ерекшелеу – Файл – Удалить Қажет файлды ерекшелеу – Формат – Удалить Ғ12 пернесі немесе сервис-удалить 3
704 Төменде келтірілген бағдарламалардың қайсысы вирусқа қарсы бардарламалар болып табылады Antıvırus Kaspersky STATISTIKA COREL MATCAD PAINT 1
705 Сегіздік санау жүйесінің базисін келесі сандар құрайды: 0,1 0,1,2,3,4,5,6,7 8 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,T,F 2
706 Информация - ол Тіркеліп және өңделетін фактілер, құбылыстар мен хабарлар жиыны Тек құжат түрінде берілген хабарлар жиыны Радиолық және телевизиондық хабарлама жиыны Дыбысты және басылған хабарлар жиыны Газеттік мақала, мәлімдеме және жарнама хабарлар жиыны 1
707 Компьютерді уақытша «ұйықтату» үшін қандай пернені қолданамыз? Wake Sleep Break Pause Tab 2
708 Толық жол көрсетілген:C:\DOC\DIOR.TXT. Файлдың толық атын көрсет DOC\DIOR.TXT TXT C:\DOC DIOR.TXT C:\DOC\DIOR.TXT 4
709 Жүйелік блокқа қандай құрылғы кірмейді? Принтер Тұрақты жады Контролерлер Оперативтік жады Микропроцессор 1
710 Сегіздік санау жүйесінде келесі сандар қолданылады 0,1,2,3,5,6,7,8,9 0,1,2,3,4,5,6,7 8 0,1 0,1,2,3,5,6,7,8,9,А,В,С,Д,Е,F 2
711 ДК-ге графикалық ақпараттарды (сурет,мәтін) енгізу құрылғысы: Сурет жинағыш аппарат Сканер Плоттер Модем Принтер 2
712 Компьютердің бағдарламалық жасақтауын ... деп атаймыз: Hardware RAM Software ROM SVGA 3
713 Тышқан параметрлерін келтіруге (настройки) қолданылатын нұсқа: Пуск-Настройка-Мышь Сервис- Настройка-Мышь Пуск-Выполнить-Мышь Справка –Мышь Пуск- Настройка- Панель управления- Мышь 5
714 Утилиттер-бұл: Модульдер Компиляторлар Редакторлар Қосымша программалар Трансляторлар 4
715 Төменде көрсетілген бағдарламалардың қайсысы Windows ОЖ-де стандартты пограммалар болып табылады Word, Блокнот, Excel, Windows Excel, Windows, Қызметті, Ойындар Word, Excel, Windows Калькулятор, Блокнот, Paint Калькулятор, Блокнот, Windows 4
716 Жойылған файлды қайтаруға болады ма? Барлық жағдайда дискіні форматтағаннан кейін Windows 98-де ғана Қайтару жолы жоқ Чиптің белгілі бір түрі үшін Жойылған файл Қоржында(Корзина) орналасса 5
717 Қай программа тіркемесі архиватор болмайды? XLS ZIP ARJ WinRAR RAR 1
718 MS Word. Колонтитул қою жолы: Кірістіру (Вставка)-картинка Түзету (Правка)-Колонтитул Кірістіру (Вставка)-символ Түр (Вид)-колонтитул Түр (Вид)- бет номерлері 4
719 Ms Word. Кестедегі сандардың қосындысын есептеу командасы: Кесте (Таблица)- Автоформат-SUM Кесте (Таблица)-Ұяшықтарды біріктіру (Объединить ячейки) Кесте (Таблица)-Формула-SUM Кесте (Таблица)-Ұяшықтарды бөлу (Разбить ячейки) Автосумма батырмасын басу арқылы 3
720 Ms Word редакторында жасалынған енгізулерді қайталату үшін қолданылатын пернелер комбинациясы: Alt + Z Ctrl + V Ctrl + F4 Alt + Esc 2
721 MS WORD ортасында Сохранить командасы қолданылады? Файлға өзгерістер енгізу үшін Файлды жедел жадыда сақтау үшін Файлды дискіге сақтау үшін Файлды жедел жадыдан жою үшін Файлды өзгерткеннен кейін сол атымен сақтау үшін 3
722 Ms Word редакторында Сервис-Тезаурус командасының қызметі? Сөздерді реттейді Сөздерге синоним табады Сөздерді алмастырады Сөздерді жояды Мәтінді ерекшелейді 2
723 Ms Word редакторында курсорды жолдың басына ауыстыратын перне Home Page up Enter End Page Down 1
724 Мicrosoft WORD - та файлға парольді қою мынадай амалдармен орындалады Сервис-Қауіпсіздік параметрлері Файл-Сақтау-Сервис-Қауіпсіздік параметрлері Формат-Сақтау-Сервис-Қауіпсіздік параметрлері Түзету –Сақтау –Сервис –Қауіпсіздік параметрлері Түр –Сақтау –Сервис-Қауіпсіздік параметрлері 1
725 MS Word. Кестедегі мәліметтерді өсу, кему бойынша сорттау (сортировка) командасын көрсет: Кесте (Таблица)- Сортировка Кесте (Таблица)- Формула Кесте (Таблица)- Автоформат Кесте (Таблица)- кесте қасиеті (свойства таблицы) Сервис-статистика 1
726 Ms Word-та масштабты қалауыңыз бойынша орнату командасы? Пішін (Формат)-Масштаб Түр (Вид) - Масштаб Кірістіру (Вставка)-Файл Файл –Параметр страницы Түр (Вид)-Бүкіл экран (Во весь экран) 2
727 Ms Word-та қажетті сөзді тауып жаңа сөзге ауыстыру комбинациясы: Alt + Z Ctrl + H Ctrl +V Ctrl +A Alt + Esc 2
728 MS Word. Clip Gallery дегеніміз: Белгілі бір есепті орындайтын командалар тізбегі Графикалық объектілер мен видеофайлдар жинағы Стильдер мен шаблондар кітапханасы Мәтінді безендіруге арналған үлгілердің жинағы Шрифттер кітапханасы 2
729 MS Word. Бас әріптер режимінен шығу үшін қай пернені басады? Caps Lock Alt Enter Ctrl+X Ctrl+V 1
730 Ms Word. Алмасу буферінен фрагментті орнату келесі пернелер арқылы орындалады: CTRL + X CTRL + C CTRL + L CTRL + D CTRL + V 5
731 Ms Word.Кестеге қосымша қатар қосу пернесі? Tab Shift Shift + Caps Lock Caps Lock Delete 1
732 Місrosoft Word-та бет нөмірлерін қою: Кірістіру (Вставка) - Бет нөмірлері (Номера страниц) Формат - Бет нөмірлері (Номера страниц) Сервис - Бет нөмірлері (Номера страниц) Терезе (Окно)- Бет нөмірлері (Номера страниц) Файл- Бет немірлері (Номера страниц) 1
733 МS Word. Сохранить как командасы не үшін қолданылады? Бip қосымшамен екінші қосымшаның объектілерін байланыстыру үшін Файлды желі арқылы жіберу Жаңа бума құру немесе файлды сақтау Файлды басқа атпен немесе басқа жерде сақтау үшін Алмастыру буферімен жұмыс icтey 4
734 Ms Word-та мәтін тізімінің келесі түрлері бар: маркерленген, нөмірленген, графиктік араб сандар, рим сандар, маркерлер маркерленген, графиктік маркерленген, сандық маркерленген, нөмірленген, бірнеше деңгейлік 5
735 MS Word. Мәтіндік немесе парақты рамкамен қоршау үшін ...... таңдау керек Формат — Границы и заливка Вставка- Разрыв Формат- Табуляция Правка- Вставить Файл – Колонки 1
736 Ms Word. Формула редакторын қалай шақыруға болады? Формат- Объект - Microsoft Equation Сервис- Объект - Microsoft Equation Файл- Объект - Microsoft Equation Kipicтipy (Вставка)- Рисунок -Microsoft Equation Kipicтipy (Вставка)- Объект- Microsoft Equation 5
737 МS Word. Бағдарлама терезесінде жаңа құжат құру үшін Сервис мәзірінен Создать бұйрығын таңдау керек Файл мәзірінен Открыть бұйрығын таңдау керек Файл мәзірінен Құру (Создать) бұйрығын таңдау керек Вид мәзірінен Открыть бұйрығын таңдау керек Вид мәзірінен Создать бұйрығын тандау керек 3
738 Информацияны түрлендіру , жинау, сақтау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым Телекоммуникация технологиясы Математика Кибернетика Информатика Ақпараттық технология 4
739 Монитор не үшін қажет? Жұмыс істеп тұрған компьютерде ақпаратты айқын көріп шығу Ақпаратты қатты көшірме түрінде шығару Жұмыс істеп тұрған компьютерде ақпаратты әзірше сақтау Экраннан ақпаратты енгізу Мәліметерді баспадан шығару үшін 1
740 Мәтінді сканер арқылы компьютерге енгізу...программасымен орындалады Adobe IIIustrator Adobe Photoshop Page Maker Fine Reader MS Power Point 4
741 Жұмыс столы – бұл: Кейбір обьектілерді құрайтын және бума болып табылатын экран аймағы Диалог терезесі немесе қосымшалар терезесі Құрылғыларды баптау программаларын құрайтын бума Уақытша тоқтап тұрған программаларды құрайтын аймақ Қосымшалар терезесінің аймағы 1
742 Бас мәзірді шақыру қалай орындалады? Саймандар тақтасы (Контексное меню) арқылы Іске қосу (Пуск) батырмасы арқылы Элементтер тақтасы ( Паналь элементов) арқылы Басқару тақтасы (Панель управление) арқылы Жанама меню(Контексное меню) арқылы 2
743 Информацияны берудің бір түрінен келесі түріне өту процесі калай аталады Дефрагментациялау Кодтау Сканерлеу Аудару Форматтау 2
744 Иілгіш дискінің мазмұнын көру үшін орындалатын әрекет Менің компьютерім-Диск 3,5(А) Жанама (Контексное) меню-Диск 3,5 (А) Іске косу (Пуск)-Диск 3,5 (А) F11 пернесі немесе 3,5 (А) CapsLock пернесі 1
745 Проводник (сілтеуші) терезесінде Саймандар тақтасын орнықтыру үшін ... пайдалану керек Жанама мәзірден Түр-Саймандар тақтасы Файл-Терезе-Саймандар тақтасы Түр-Саймандар тақтасы Тақырып қатарына жанама меню шақырып, Саймандар тақтасы бөлімін таңдайміз Сервис-Параметры-Саймандар тақтасы 3
746 Объектінің жанама (контексті) мәзірін қалай шақыруға болады? Объектіні тышқан көрсеткішімен көрсету Оның белгісін тышкан батырмасының сол жағымен шерту Оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен екі рет шерту Оның белгісінде тышқан батырмасының оң жағын бір рет шерту Оның белгісін тышқан батырмасының сол жағымен екі рет шерту 4
747 Винчестер қандай құрылғы болып табылады: Ақпаратты сақтау құрылғысы Ақпаратты шығару құрылғысы Ақпаратты түрлендіру құрылғысы Ақпаратты енгізу құрылғысы Ақпаратты өңдеу құрылғысы 1
748 Компьютерлік желі архитектурасының жеті мүмкін деңгейінде қажет үйлесімділікті қамтамасыздандыру үшін, арнайы стандарттар болады, олар қалай аталады? Сервистер Утилиттер Шиналар Интерфейстер Хаттамалар 5
749 Жедел жадының ең кіші аймағы Машиндік сөз Килобайт Файл Байт Мегабайт 4
750 Байт-ол Оналтылық санау жүйесінің төрт санының тізбегі Сегіз санының жинақтық тізбегі 0 немесе 1 бейнеленетін информация көлемін өлшейтін бірлік Оператаивті есте сақтау құрылғысында әріптің кодын өзгертетін құрал Сегіз биттен тұратын тізбек 5
751 Курсордың оң жағындағы тұрған белгіні өшіру пернесі Delete Alt Home Backspase Insert 1
752 Плоттер бұл – Сызбаларды, графиктерді, мәтіндерді қағазға шығару құрылғысы Информацияны бейнелеудің ең керекті түрі Тексті қағазға шығару құрылғысы Басқа компьютерлермен информация алмасу құрылғысы Иілгіш дискідегі барлық информацияларды тез сақтау 1
753 Компьютердің жұмыс өнімділігі неге байланысты: Дисплей экранының өлшеміне. Тышқанмен жұмыс шапшаңдығына. Қоректендіру кернеуіне. Процессор жилігіне. Пернелерді басу шапшаңдығына. 4
754 Компьютердегі қандай құрылғы адамның ойлау қабілетінің қызметін атқарады: Принтер. Дисковод. Процессор. Пернетақта. Модем. 3
755 Кэш-жады қай құрылғы құрамында орналасқан: Жедел жады. Дискілік жады. Тұрақты есте сақтау жадысы. Процессор. Сканер. 1
756 Мәліметтер мен логикалық операцияларды орындайтын процессордың қызметтік бөлігі: Оперативті зерде. Арифметикадық-логикалық құрылым (АЛҚ). СЗҚ (ВЗУ). Сыртқы зерде. ТЗҚ (ПЗУ). 2
757 Негізгі микропроцессорға математикалық операцияларды орындауға көмектесетін құрылғы: Сопроцессор. Стример. Қоректену блогі. Джойстик. Принтер. 1
758 Процессордың өте жылдам істейтін шағын көлемді жадысы қалай аталады: Көлеңкелі жады. Қосымша жады. Кеңейтілген жады. Стандартты жады. Кэш-жады. 5
759 Жедел жадының ең кіші аймағы: Машиндік сөз. Килобайт. Файл. Мегабайт. Байт. 5
760 Компьютер өшіргенде кезде жадының қай түрі өзінің мазмұнын жояды: Сыртқы сақтау жадысы. Тұрақты сақтау жадысы. Оперативтік сақтау жадысы. Тұрақты сыртқы жадысы. CD-ROM. 3
761 Процессордың ерекше жоғары жылдамдықты жады: CMOS. BIOS. CASH. ROM. RAM. 3
762 Компьютер жұмыс істеп тұрғанда ағымдағы ақпаратты сақтайтын құрылғы: Модем. Принтер. Компьютердің жедел (оперативтік) жады. Монитор. Қатты және иілгіш магниттік дискілердегі мәлімет жинақтауыш. 3
763 Компьютерді өшіргенде ... барлық ақпарат жойылады: Қатты дискідегі. Иілгіш дискідегі. Тұрақты жадтағы. CD-ROM дискідегі. Оперативті жадтағы. 5
764 Оперативтік жады арналған: Өзгертілмейтін ақпаратты сақтау үшін. Ақпаратты ұзақ уақыт сақтау үшін. Ақпаратты қысқа уақыт сақтау үшін. Ақпаратты жоюға. Өзгертілмейтін ақпаратты ұзақ уақыт сақтау үшін. 3
765 Алмасу буфері дегеніміз: Жады. Аумақ. Құжат. Файл. Фрагмент. 1
766 Компьютердің ішкі жадын құрайды: Сыртқы жады, жедел жад. Буфер, тұрақты жад. Жедел жады, тұрақты жады. Кэш-жады, буфер. Сыртқы жады, кэш-жады. 3
767 Арифметикалық-логикалық амалдар орындау құрылғысы: Тышқан. Микропроцессор. Пернетақта. Дисплей. Жады. 2
768 CD компакт дисктің сыйымдылығы: 800 Mb. 7 Gb. 360 kb. 1,44 Mb. 100 кb дейін. 1
769 Орындалу барысында программа қайда сақталады: Клавивтурада. Мониторда. Жедел жадыда. Процессорда. Винчестерде. 3
770 ROM немесе тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ) дегеніміз не: Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған сыртқы жады. Информацияны тұрақты сақтау үшін арналған арнайы жады. Компьютер өшірілгенде берілгендері өшірілетін жады. Берілгендерді уақытша сақтауға арналған ішкі жады. Компьютер өшірілгенде берілгендері өшпейтін сыртқы жады. 2
771 Процессордың тактылық жиілігі немен өлшенеді: Ампермен. Файлмен. Герцпен. Байтпен. Вольтпен. 3
772 Процессор разрядтылығы – бұл: ЭЕМ түсіндіре алатын бұйрықтар мен деректер тізбегі. Қарапайым амалдар санын көрсететін өлшемдер жүйесі. Бір тактіде өз регистрлерінде қанша деректер битін қабылдап және өндейтіндігін көрсетеді. Тактілік жиілік. Жедел жадқа қатынасу санын азайту үшін процессордың ішінде буферлік аймақты жасайды. 3
773 Байт дегеніміз не: 1 немесе 0 арқылы өркектелетін ақпарат бірліктерінің саны. Сегіз биттен тұратын тізбек. ОСҚ-дағы (ОЗУ) әріптің кодын өзгерту әдісі. Төрт он алтылық цифрдың комбинациясы. Төрт сегіздік цифрдың комбинациясы. 2
774 1 Гбайт: 1024 Мбайт. 1000 Мбайт. 1000000 Кбайт. 1024000 Мбайт. 1000 Кбайт. 1
775 Бит дегеніміз не: Цифрлардың саны. Компьютердің жадында орналасқан ең кіші элемент. Ақпарат мөлшерінің ондық бірлігі. Ақпарат мөлшерінің ең аз бірлігі. Жәндік. 4
776 Бір Мбайт неге тең: 1024 Кбайтка. 1000 байтқа. 1000 битке. 10000 битке. 100 байтқа. 1
777 Модем арқылы информацияны жіберудегі жылдамдықтың өлшем бірлігі: Байт. Кбайт. М/сек. Бод (бит/сек). Байт/сек. 4
778 «ТЕСТ» сөзі неше биттен тұрады: 10. 32. 16. 4. 2. 2
779 Delete(Del) және Backspace (BS) пернелерінің айырмашылығы: Del – курсордан кейінгі символды өшіру, ал Bs – курсордың алдындағы символды өшіру. BS – сақтау пернесі, Del - өшіру пернесі. BS - өшіру пернесі, ал Del – көшіру пернесі. BS – қалпына келтіру, Del - өшіру. Ешқанда айырмашылығы жоқ. 1
780 Del пернесінің атқаратын қызметі: Символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі. Курсорға дейінгі символды жояды. Курсордан кейінгі символды жояды. Бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немес алып тастайды. Басқа пернелермен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады. 3
781 End пернесінің атқаратын қызметі: Меңзерді (курсорды) құжат басына орналастыру. Меңзерді (курсорды) құжат соңына орналастыру. Меңзерді (курсорды) экранның оң жақ бұрышына орналастыру. Меңзерді (курсорды) жолдың басына орналастыру. Меңзерді (курсорды) жолдың соңына орналастыру. 5
782 End пернесі курсорды қайда апарады: Жолдың басына. Баған аяғына. Беттің басына. Жолдың аяғына. Беттің аяғына. 4
783 Esc пернесінің атқаратын қызметі: Символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары теріледі. Курсорды жолдың соңына қояды. Басқа пернелермен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады. Бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немес алып тастайды. Соңғы орындалған команданы қайтарады. 5
784 Пернетақта. Insert пернесі бұл: Жаңа жолға көшу. Команданы енгізу. Символдарды өшіру. Курсор үстінде тұрған символды өшіру. Енгізу - алмастыру режиміне өту. 5
785 Жұмыс столында бір мезгілде неше терезе ашуға болады? Бірнеше Ашуға болмайды Тек Word редакторын ашуға болады Тек графикалық бағдарламаларды ашуға болады Бір 1
786 Құжат түрі дегеніміз не Құжаттың кеңейтілуі Windows –та файлды бейнелейтін сурет Құжат көлемі Құжа аты Қатқыл дискідегі құжттың орналасқан 1
787 Ақпараттық процесс деген не? Ақпараттың сапасын Ақпаратты беру, сақтау және өңдеу процестерін анықтау Сөйлеу, ымдау, кино көру, сурет салу Ақпараттың көлемін анықтау ЭЕМ-ға ақпараттарды енгізу 2
788 Төмендегілердің қайсысы дербес компьютердің аппараттық бөлігіне кірмейді? Процессор Операциялық жүйе Сыртқы есте сақтау құрылғысы Тұрақты есте сақтау құрылғысы Монитор 2
789 Микропроцессор не үшін арналған? Сыртқы құрылғыларды басқару Компьютердің қимылының жеделдігін басқару Өңдеу үшін дискіден оқу Нақты сандармен математикалық есептеулер жүргізу Барлық есептеу амалдарын орындау және информацияны өңдеу 5
790 Каталог (папка) деген не? ат берілген файлдардың жиынтығы мәтіндік құжат қандай да бір программа кейбір мәнді сақтайтын программа сегменті дәптер сақталатын портфель 1
791 Компьютердің негізгі бөліктері: Жүйелік блок, монитор, пернетақта, тышқан Монитор, пернетақта, маус Жады, жүйелік блок, сканер Жады, жүйелік блок, принтер, монитор Монитор, принтер 1
792 Жадының ұяшығында сақталатын екілік жүйенің саны қалай аталады: Кбайт Бит Гбайт Байт Мбайт 2
793 Компьютерді іске қосу үшін пайдаланатын батырма: SLEEP RESET POWER WAKE UP PAUSE BREAK 3
794 Ақпаратты компьютерге енгізу құрылғысын көрсетіңіз: Принтер Жүйелік блок Плоттер Пернетақта Музыкалық колонкалар 4
795 Ақпаратты тасымалдау үшін пайдаланатын құрал: Жедел жад Винчестр Принтер Дисплей Дискета 5
796 Антивирустық бағдарламалар – бұл: Программа – утилиталар Компьютерлік вирустарды анықтайтын және емдейтін программалар Программа – архиваторлар Файлдық менеджерлер Сканерлейтін және танитын программалар 2
797 Файлдарды архивтеу дегеніміз – ақпарат көлемін кішірейту (сығу) Файлды жою Компьютерлік вирустардан қорғау Файлдарды тестілеу Жойылған файлдарды қайта қалпына келтіру 1
798 Принтер құрылғысы - бұл: Текстік және графикалық мәліметтерді қағазға басып шығару Қатты дискіде бүкіл ақпараттарды тез сақтау Компьютерге текстік және графикалық ақпараттарды есептеу Басқа компьютерлермен телефон желісі арқылы ақпарат алмасу Сызуларды қағаз бетіне шығару 1
799 Алмасу буфері дегеніміз: Құжат Жады Аумақ Файл Фрагмент 2
800 Информатикадағы акпараттың көлемін өлшейтін негізгі өлшем бірлігі: 1 бас 1 кг 1 бит 1 бар 1 бод 3
801 «Лазерлік», «матрицалық», «буріккіш» ұғымдары қай құрылғыға қатысты
айтылған? Плоттерге Мониторға Модемге Сканерге Принтерге 5
802 ДЭЕМ-ның жүйелік блогі неден тұрады: Микропроцессор, ОЕСҚ, ТЕСҚ, қоректену блогі, енгізу шығapy портттары Перифериялық құрылғы Микропроцессор, Пернетақта тақта ЖЕСҚ, ТЕСҚ қоректену блогі қамтиды Микропроцессор, ақпаратты енгізу құрылғысы, ақпаратты шығару
құрылғысы 1
803 Компьютерлік сауаттылық – бұл … Ғылыми зерттеуде ЭЕМ-ді пайдалана білу ЭЕМ-ді қолданып оқу, жазу, санау және сурет салу, сондай-ақ ақпараттарды іздеу әрекеттерін орындай алу Қоршаған дүниені таңбалар мен сигналдар түрінде бейнелеу Ақпаратты алуға байланысты ғылыми білімді қолдану Оқу және жаза білу 2
804 Бір байт информация - бұл: кез-келген 10 нөл мен бірдің тізбегі 2 цифр тізбегі кез-келген 8 символ тізбегі кез-келген 8 нөл мен бірдің тізбегі кез-келген 4 цифр тізбегі 4
805 Ақпаратты өңдеу және сақтауға арналған әмбебап құрылғысы: Модем Дисковод Адаптер Принтер Компьютер 5
806 Алғашқы компьютер қай жылы шықты? 1946 ж 1931ж 1985 ж 1872ж 1917ж 1
807 Ақпарат дегеніміз не? Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар Дәлдік және сенімділік, нақтылық Материяның көптүрлі қасиеті және таңбалар түрінде берілген сигналдар Бағдарламаның жарлығы жән орындалған бұйрықтар Сандар мен әріптерден тұратын таңбалар жиынтығы 1
808 Архитектура. Микропроцессор - бұл: Басып шығару құрылғысы Компьютердің негізгі торабы (узел) Информацияны сақтайтын құрылғы Байланыс каналы Енгізу құрылғысы 2
809 Жедел жадтың өлшем бірлігі қандай? Ампер Герц Кв.мм Байт Вольт 4
810 Жүйелік блок дегеніміз не? Тышқанды алмастыру құрылғысы Файлдармен жұмыс кезінде операциялық жүйе пайдаланатын аймақ Акпаратты енгізу құрылғысы Процессор регистрі Дербес компьютердің негізгі электрондық құрылғылары мен қоректендіру блогы орналасқан блок 5
811 Деректер - бұл: өңдеуге қолайлы түрінде берілген информация тәжірибемен тексерілген нәтиже ақша түріндегі информация информация түсінігінің синонимы білім түсінігінің синонимы 1
812 Модем деген не? Компютерге мәтіндік және графикалық информацияны енгізу құрылғысы Телефон тізбегі арқылы компьютерлер арасында информациямен алмасу құрылғысы Информацияны оқу құрылғысы Қағазға сұлбаны басып шығару құрылғысы Тышқанды алмастыру құрылғысы 2
813 MS Word мәтіндік редакторында кесте ішінде келесі ұяшыққа көшу үшін қолданылатын
перне ... Space Backspace Enter Tab End 4
814 Word. Бағдарламалық қамтамасыз етудің қандай бөлігі болып табылады Қолданбалы бағдарлама Сервистік бағдарлама Архивті бағдарлама Өңдеу бағдарлама Вирустық бағдарлама 1
815 Word. Формулалар редакторын көрсет? WortArt ClipCallery MS Equation 3.0 WordPad MS Access 3
816 MS Word. Кесте ұяшықтарын бiрiктiру командасы? Кесте (Таблица)-Қатарлар қосу (Добавить строки) Кестелер (Таблицы) - Ұяшықтарды бiрiктiру (Обьединить ячейки) Кесте (Таблица)-Кестенi бөлу (Разбить таблицу) Кесте (Таблица)-Автопiшiм (Автоформат) Кесте (Таблица)-Бағандарды бiрiктiру (Обьединить стольбцы) 2
817 МS Word. Алдын-ала қарап шығу (Предварительный просмотр) командасының қызметі Құжатты баспадан бұрын қарап шығу Ағымдағы папкалардың файлдарын қарап шығу Ашылатын құжаттарды қарап шығу Файл қателерін түзету Дискеттен информацияны қарап шығу 1
818 МS Word. Мәтін теру кезінде жоларалық интервалды қалай орнатуға болады? Азат жол (Абзац) - Пішімдеу (Формат) Файл - Азат жол (Абзац) - Жоларалық (Междустрочный) өрісінен қажеттісін таңдау Пішімдеу (Формат) - Азат жол (Абзац) - Жоларалық (Междустрочный) өрісінен қажеттісін таңдау Пішімдеу (Формат) - Азат жол (Абзац) - Аралық (Интервал) өрісінен қажеттісін таңдау Пішімдеу (Формат) - Азат жол (Абзац) - Туралау (Выравнивание) өрісінен қажеттісін таңдау 3
819 Пернетақта қандай қызмет атқарады? Информация басып іпыгару Информацияны кодтау Деректерді тексеру Дербес компьютерге имформация енгізу үшін Информация енгізу және басып шығару 4
820 Процессор дегеніміз не? Ешқандай қызмет атқармайтын, компьютердің жұмысына қатысы жоқ электрондық микросхема Көптеген жартылай өткізгішті элементтерден тұратын және
компьютерде барлық есептеулер мен ақпарат өңдеу жұмыстарын жүргізетін электрондық микросхема Деректер базаларын басқару жүйелері Жыпылықтап тұратьш тік сызықша тәрізді енгізілетін символ орнын
көрсетіп тұратын таңба Мәтіндік және графикалық ақпаратты кескіндеуге арналған құрылғы 2
821 1 Кбайт: 512 байт 1000 байт 1000000 байт 1024 байт 256 байт 4
822 Қай құрылғы шығару құрылғысына жатпайды? сканер матрицалык принтер монитор принтер лазерлік принтер 1
823 Компьютердің қатты дискісі не үшін арналған? Деректерді уакытша сақтау ушін (компютерді қосқанға дейін) Есептеуіш операцияларды өткізу үшін Деректерді сақтау үшін Басқа компьютерлермен қосу ушін Акпаратты басуға шығару үшін 3
824 ЭЕМ-нің бірінші ұрпағы ... негізінде құрылған интегралдық схемалар транзисторлар электрондық шамдар чиптер логикалық элементтер 3
825 Винчестер дегеніміз: Ақпаратты магниттік таспадан касетаға жазатын құрылғы Компакт-дискіден ақпаратты оқитын құрылғы Сирек колданылатын деректерді сақтайтын және деректерді резервтеу құрылғысы Ақпаратты қағазға шығару құрылғысы Қатты дискідегі жинақтағыш 5
826 Бip символ компьютерде қанша орын алады? 10 бит 1 байт 1 бит 8 байт 16 бит 2
827 Дискі жетек құрылғысының (дисковод) қызметі Информацияны дискіден оқу және жазу Информацияны енгізу Информацияны қағазға басып шығару Дыбыстың информацияны өңдеу Информацияны өңдеу 1
828 Раgе Down пернесінің атқаратын қызметі: Курсорды мәтін бойынша бір бет жоғары көтереді Курсорды мәтін бойынша бір бет төмен жылжытады Символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары
(бас әріп) теріледі Соңғы орындалған команданы қайтарады Бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды 2
829 Деректерді алмасу буферіне (буфер обмена) көшіру үшін қолданылатын пернелер комбинациясын көрсет Сtrl+С Сtrl+Delete Сtrl+Z Сtrl+Ү Shift+Insert 1
830 Пернелер тақтасының көмегімен терезені .... арқылы жабады Аlt+ Ғ1 пернелер комбинациясы Сtrl+ Ғ6 пернелер комбинациясы Аlt+Ғ4 пернелер комбинациясы Shift+Ғ1 пернелер комбинациясы Сtrl+Еsс пернелер комбинациясы 3
831 Windows. <Ctrl+Alt+Delete> пернелерін орындалатын әрекет? Диспетчер задач шақырылады "Завершение работы" терезесі шығады Ештеңе болмайды Белсенді программа жұмысын аяқтайды Белсенді терезе жабылады 1
832 Терілген жолды аяқтау үшін қолданылатын перне: ENTER ESC DEL SHIFT INS 1
833 Пернелік тақта бөліктері: Функционалдық, қызметші, арнайы басқарушы, алфавитті-цифрлық Алфавиттік, функционалдық Калкуляторлық Арнайы, цифрлық Қызметші, алфавитті-цифрлық 1
834 Пернетақтада Delete пернесінің атқаратын кызметі: Символдық пернелермен 6ipre басылса, жоғарғы регистр таңбалары
(бас әpin) тершеді Курсордан кейінгі символды жояды Курсорға дейінгі символды жояды Бас әрптерді тұракты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды Басқа пернелермен бipre басылып компьютер жұмысын баскарады 2
835 Пернетақта. Enter пернесінің кызметі: Алдынғы кайтару Бағдарламадағы үзіліс Енгізу Алдыңгы қозғалысты болдырмау Регистрлерді ауыстыру 3
836 Бірнеше файлдарды бірден бөліп алу үшін тышқанға косымша қолданасыз- Ins Alt Shift Tab Enter 3
837 Shift пернесің атқаратын қызметі: Символдық пернелермен бipгe басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әpiп) теріледі Соңғы орындалған команданы қайтарады Курсорды жолдың соңына жылжытады Бас әpiптepдi тұрақты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды Басқа пернелермен бipгe басылып компьютер жұмысын басқарады 1
838 Microsoft фирмасы қандай операциялық жүйені жасады? Linux Unix Macintosh Windows Apple 4
839 Стандартты саймандар тақтасының құрамына қандай батырмалар жиыны кірмейді? Мәтіннің өрнектеу масштабын өзгерту Мәтіннің фрагментін туралау Іс-әрекеттің болдырмау және қалпына келтіру Файлды ашу және файлда құжатты сақтау Буферге көшіру және буферден кірістіру 1
840 Қолданбалы бағдарламаны көрсет баспа жүйелері кестелік процессорлар архиватор антивирустық құралдар операциялық жүйе 2
841 Windows операциялық жүйесі орнатылған кезде, автоматты түрде жарлықтары "Стандартты" тобына орналасатын бағдарламаларды атаңыз: Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот,Фотошоп Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Microsoft Word Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Мультимедиа Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Ойын (Игра) Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Microsoft Excel 4
842 Алмастыру буфері арқылы файлды көшіргенде келесіні орындау керек: Терезе (Окно) - көшіріп алу(Копировать) Түзету(Правка) -көшіріп алу( Копировать)—орнына қою( Вставить) Файл -көшіріп алу( Копировать)-орнына қою(Вставить) Түзету(Правка)-Көшіріп алу(Копировать),Түзету(Правка)-Орнына қою(Вставить) Түзету(Правка)-Қырқып алу(Вырезать) -Орнына қою(Вставить) 4
843 Windows аумағында жұмыс жасаған кезде бірнеше ашық терезелердің ішінде ең белсенді терезе: Басқаларына қарағанда түсі арқылы ерекшеленетін терезе Көрсеткіш тұрған жерде Басқаларынан үлкен терезе Ортасында орналасқан терезе Басқаларына қарағанда көп ақпаратты терезе 1
844 Файлдық жүйенің дискідегі кұрлымы: Кесте түрлі Динамикалық Желілік Ағаш (дерево) түрлі Сызықты 4
845 Windows. Егер терезеде объекті толық көрінбесе, терезе бойында ...көмегімен қозғалуға болады. жылжыту сызығының атауының (заголовка) сілтеуішті (курсор) меню жолының Пуск 1
846 Сілтеуіш (Проводник) бағдарламасында Бума құру нұсқасын көрсет Түр (Вид), Құру (Создать) Анықтама (Справка), Құру Сервис, Құру Түзету (Правка), Папка Файл, Құру (Создать) 5
847 Windows. Файлдағы мәліметтерді өзгерткенде өзгертілген уақыты, күні компьютер жадысында сақталады ма? уақытша ақталады сақталады кейде сақталмайды сақталмайды кейде сақталады 2
848 Объектінің контекстік мәзірін қалай шыгаруға болады ? оның белгісін тышқан батырмасының сол жағымен шерту Обьектіні тышқан көрсеткішімен көрсету Оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен бір рет шерту оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен екі рет шерту Оның белгісін тышқан белгісінің сол жағымен екі рет шерту 3
849 Жұмыс үстелінде бір мезетте неше терезе ашуға болады. Бір Қалауынша Екі Үш Төрт 2
850 Windows-тің негізгі файлы –бұл wind.com wind.98.com Windows.windows win.com Windows. Com 4
851 Сілтеуіш (Проводник) терезесінің оң жағында не берілген Ағымдағы буманың құрылған уақыты және өлшемі Ағымдағы буманың құрылымы С: дискісінің ағаш тәрізді құрылымы Дискідегі барлық каталогтардың мазмұны Ағымдағы буманың (каталогтың) мазмұны 5
852 Windows элементтін қоржынға жіберместен өшіру Delete +Enter Shift+tab Shift+Delete Alt+tab Ctrl+PageUp 3
853 Windows. Егер терезеде объекті толық көрінбесе, терезе бойында ... көмегімен қозғалуға болады. Пуск Жылжыту сызығының Атауының меню жолының Cілтеуіш 2
854 Windows ОЖ-де стандартты программалар көрсет: Калькулятор, Блокнот, Paint Word, Блокнот, Windows Exсel,Windows, Қызметті, Ойындар Калькулятор, Блокнот, Windows Word, Exсel, Windows 1
855 Файлдар аттарында қай таңба кез-келген символдарды білдіреді % - + * “ 4
856 Windows жүйесінде бумалар және файлдармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді Калькулятор Internet Exsplorer Блакнот Қоржын Сілтеуіш (Проводник) 5
857 Word Рad программасы-бұл Мәтіндік редакторы Электрондық кесте Word-тың қиындатылған түрі Графикалық редактор Қолданбалы бағдарлама 1
858 Есептер тақтасы қайда орналасқан? Сұхбат терезеде Сілтеуіште Тақырып қатарында Қосымша терезеде Жұмыс үстелінде 5
859 Қандай ақпарат Сілтеуіш (Проводник) оң жақ шетінде орналасқан ? Ағымдағы папканың құрылымы Дискілер мен папкалар құрылымы Басты меню құрылымы Барлық файлдар құрылымы ДК құрылымы 1
860 Windows жүйесінде қолданылатын архивтеу бағдарламасы AVP, DrWeb WinZip, WinRar Defrag, AVP, RAR WinRar, LHARC WinZip, ARJ 2
861 Файлдың аты кеңейтілуінен қай таңба арқылы бөлінеді? . (нүкте) : (қос нүкте) бос орын , (үтір) (сұрақ белгісі) 1
862 Windows ОЖ – де бас мәзір орналасқан қатарды былай атайды: Есептер панелі ( Панель задач) Файлдвқ жолы (Строка меню) MS Offise панелі( Панель MS Offise) Басқару панелі (Панель управления) Саймандар панелі (панель инструментов) 1
863 Файлдық жүйеде бума ( Папка) құру деген нені білдіреді? Жаңа файл ашу Файлдар тобына ат беру Түбірлік каталогтағы файлдардың тізімін толтыру Файлдарды түбірдегі каталогқа көшіру Файлдарды ҒАТ – дискі кестесіне тіркеу 2
864 Windows ОЖ – де уақыт пен мерзімді қалай баптауға болады? Программа – Уақыт және мерзім (Дата и времия) командаларын таңдау арқылы Құжаттар (Документы) – Стандарттық - Уақыт және мерзім (Дата и времия) командаларын таңдау арқылы Іске қосу (Пуск) – Баптау (Настройка) – Басқару тақтасы (Панель управления) Уақыт және мерзім (Дата и времия) командаларын таңдау арқылы Іске қосу (Пуск) – Программалар – Стандарттық – Уақыт және мерзім командаларын таңдау арқылы Іске қосу (Пуск) – Стандарттық - Уақыт және мерзім (Дата и времия) командаларын таңдау арқылы 3
865 Операциялық жүйе сақталады: Пайдаланушы каталогта Қатты магниттік дискіде Арнайы DOS каталогта Иілгіш жүйелік дискіде Компакт дискіде 2
866 Файл немесе бір топ файлды өшіру: Қажет файлды ерекшелеп – Түзету(Правка) – Кәрзинаға жіберу(Отправит в корзину) Қажет файлды ерекшелеу – Сервис – Жою(Удалить) Қажет файлды ерекшелеу – Файл – Жою(Удалить) Қажет файлды ерекшелеу – Формат – жою(Удалить) Ғ12 пернесі немесе кірістіру -жою (удалить) 3
867 Жұмыс үстелінің фондық түсін өзгерту үшін қандай команданы орындау керек? Сервис – Фон астарлы беті (вкладка) Іске қосу (пуск) – Есептер тақтасы (панеь задач) - Фон астарлы беті (вкладка) Іске қосу (пуск) – Баптау (Настрока) – Басқару панелі (панеь управление) – офармление и темы – Экран - Фон астарлы беті (вкладка) Іске қосу (пуск) – Басқару панелі (панель управление) – Экран – Фон астарлы беті (вкладка) меню ( меню) - Фон астарлы беті (вкладка)-экран 3
868 Өшірілген файлды қайтаруға болады? Қайтару жолы жоқ Барлық жағдайда дискні форматтағаннан кейін Чиптің белгілі бір түрі үшін Windows 98 – де ғана Егер файл “Корзинада” болса 5
869 Обьектінің (файл немесе бума) көлемін қалай анықтаймыз? Жанама меню (контексное меню) – Қасиет (Свойства) командалары арқылы Түр (Вид) – Көлем (Размер) – командалары арқылы Түзету (правка) – Алдын ала көру (предварительный просмотрҚ командалары арқылы Файл - Алдын ала көру (предварительный просмотрҚ командалары арқылы Көлемі есептер панелінде көрсетілген 1
870 Windows ОЖ – нің жарлығы (ярлык) дегеніміз не? Ерекшеленген экран аймағы Командалық файлдың графикалық бейнеленуі Анықтама .bmp кеңейтілуі бар файлға енгізілген графикалық обьект Файлдың қасиеті 2
871 Windows – тің қай терезесінде дискеталардың мазмұнын қарауға болады? Internet Explorer Мой документ терезесінде Қоржын (Корзина) Басқару панелі Проводник немесе Мой компьютер 5
872 Windows операциялық жүйесінде файл атының дұрыс жазылуын көрсет Работа сделана!doc ИЗД.doc Это реферат doc/? .*ИДЗ.doc ИЗД. Xls? 2
873 Файл аты неден тұрады? файл Сіздің құжаттарыңыздың бірінші ақ жолы Алфавиттің бас әріптерін құрайтын мәтін 256 символ құрайтын кез келген өрнек Кез келген символдар 4
874 WINDOWS. Пуск менюін шақыру үшін ... пернесін басу керек: [TAB+End] [Ctrl+ESC] [ALT+Сtrl] [ESC+Shift] F9+Shift 2
875 Windows. Бір программа терезесінен ашық тұрған екінші программа терезесіне «Жылдам» өту пернесі: Del Alt + F4 Alt + Tab Ctrl + Esc Shift + Del 3
876 Windows операциялық жүйесінің жұмысын аяқтау үшін: Жұмыс терезелерін жабу және Пуск-жүйеден шығу (выход из системы) ФАЙЛ – Шығу (Выход) командасын таңдау ESC пернесін басу немесе ФАЙЛ – Шығу(Выход) командасын таңдау Барлық терезелерді жабу, Пуск батырмасын басып, Жұмысты аяқтау(Завершение работы) командасын таңдау ДК сөндіру немесе Пуск-қайта жүктеу(перезагрузка) 4
877 Windows-та компьютерді қайта жүктеу үшін пернелер комбинациясы: Alt+Tab Ctrl+Alt+Del Shift+Alt Shift+Ins Ctrl+Shift 2
878 Операциялық жүйені қайта жүктеуге арналған перне: ESC INSERT ENTER CTRL RESET 5
879 Операциялық жүйені қайта іске қосу үшін арналған пернелер комбинациясы: CTRL+F1+DEL CTRL+ALT+DEL ESC+F1 ENTER+F2 CTRL+ALT+F2 2
880 Вирустардан қорғауға арналған бағдарламалар: Антивирустар Брандмаузерлер Архиваторлар Антиспаммерлер Сканерлер 1
881 Windows ортасында қолданылатын архиваторлар: Defrag, AVP, RAR AIDS, ZIP, ScanDisk WinRAR, LHARC WinZIP, ARJ, ZIP, Doc WinZIP, WinRAR 5
882 Антивирустық кұралдар келесі жүйелерге жатады? Деректер қорын басқару жүйесіне Қолданбалы графикалық бағдарламаларға Қызмет көрсету жүйелеріне Операциялық жүйелерге Бақылау жүйелеріне 3
883 Архиватор бағдарламасы не үшін арналған? Мәтінді қарап-көру үшін Компьютер қорларын басқару үшін Электрондық кестені редакциялау үшін Файл мөлшерін кішірейту үшін Бейнені қысу үшін 4
884 Windows-та анықтама терезесін шақыру: F2 F3 F9 F4 F1 5
885 Ақпараттың қандай түрлерi бар? Мәтiндiк, сандық Символдық, мәтiндiк Диаграммалық, дыбыстық, сандық Мәтiндiк, графиктiк, дыбыстық, сандық Сандық, дыбыстық, мәтiндiк, формулалық 4
886 Компьютер қандай санау жүйесi бойынша жұмыс iстейдi? Екiлiк Ондық Бестiк Он алтылық Сегiздiк 1
887 Сандарды кескiндеу тәсiлiне қарай санау жүйелерi мына топтарға жiктеледi: Арабтық, римдiк Позициялық және позициялық емес Латындық, арабтық Разрядтық тор және қатар түрiнде Арнайы командалар 2
888 MS Access. Деректер бұл … Өңдеуге қолайлы түрiнде берiлген информация Ақша түрiндегi информация Информация түсiнiгiнiң синонимы Бiлiм түсiнiгiнiң синонимы Тәжiрбиемен тексерiлетiн нәтиже 1
889 Ақпараттық жүйе дегенiмiз бұл ... Ақпараттарды алу және өңдеу әдiстер жинағы Компьютерлендiрудi дамытудың жеткiлiктi шарттары Мәлiметтердi өңдеуге қатысты құралдар, әдiстердiң өзара байланыс жиынтығы Сандық мәлiметтердi өңдеуге арналған электрондық құрылғы Желiлiк байланыс 1
890 Пернетақтада Ctrl пернесiнiң қызметi: Құптау және растау Таңдау және орындау Пернелер комбинациясында пайдаланылады Машина ресурстарын тарату Компьютер жұмысын басқару 3
891 Компьютердiң iшкi жадын қайсылары құрайды? Тұрақты жады, жедел жады Кэш жады және иілгіш магниттік диск Сыртқы жады және ішкі жады Қатты және иiлгiш диск СD-ROM, DVD-ROM 1
892 Процессор мен жедел жад арасында дәнекер (буфер) ретiнде қолданылатын жад қалай аталады? Кэш жад Тұрақты жад Жедел жад Ішкi жад Сыртқы жад 1
893 Дербес компьютердiң жүйелiк блогы .... арналған Ақпаратты ендiруге Ақпаратты қағаз бетiне шығаруға Берiлгендердi тасымалдауға, сақтауға, өңдеуге Дыбыстарды шығаруға Ақауларды жоюға 3
894 Енгiзу пернесiн ата Tab Enter Shift Alt Esc 2
895 Негiзгi жадының қолданушы үшiн ең қажеттi қасиетi... Қажеттi қуат шамасы ватт бойынша 1 секундта орындалу жылдамдығы Байт бойынша көлемi Физикалық өлшемi Ақпаратты тасымалдау мүмкiндiгi 3
896 Ақпаратты өңдеудегi негiзгi операцияларды орындаушы ЭЕМ құрылғысы Жад Процессор Принтер Тышқан Пернетақта 2
897 Компьютер құрылғыларының үздiксiз жұмыс iстеуiн ұйымдастырушы бағдарлама бұл.. Архивтеу программалары Формулалар редакторы Операциялық жүйе Информация жиыны Презентациялар жиыны 3
898 Белгiлi бiр атпен магниттiк дискiде жазылған бiртектес информациялар жиыны - ? Информация Каталог Жарлық Файл Формула 4
899 Бiр топ файлдар тiзiмiне қойылған атау? Файл Код Информация Каталог Слайд 4
900 Иілгіш 3,5 дюймдiк дискеттiң информация көлемi - ? 720Гб 5,25Мб 3,25Мб 1,44кб 1,44Мб 5
901 Принтер түрлерiн көрсетiңiз Матрицалық, лазерлiк, құйылмалы Графиктiк, текстiк, символдық Сызықтық, тармақталу, қайталанушы Пернелiк, бейнелiк, дыбыстық Матрицалық, функциялық 1
902 CapsLock пернесiнiң қызметi? Үлкен әрiптер теру режимi Цифрлар теру режимi Бос орын қою Символдарды өшiру Символдарды белгiлеу 1
903 Архивтеу программалары дегенiмiз не? Өшiрiлген файлдарды сақтауға арналған программа Дискiдегi орынды үнемдеу үшiн файлдың көлемiн кiшiрейтiп сақтауға арналған программа Дискiдегi орынды үнемдеу үшiн файлдың көлемiн үлкейтiп сақтауға арналған программа Дискiнi тазалауға арналған программа Дискiнi вирусқа тексеруге арналаған программа 2
904 Компьютерлiк вирустарға қарсы (антивирустық) программаларды көрсетiңiз? WinZip, WinRar DrWeb, Kaspersky Antıvırus WINDOWS, Paint MS Word, MS Excel MS DOS, MS Access 2
905 Иiлгiш магниттiк диск қандай жадқа жатады? Тұрақты Сыртқы Жедел Iшкi Кэш 2
906 ЭЕМ программалары қандай топтарға жiктеледi? Текстiк бағдарламалар, Графиктiк бағдарламалар Операциялық жүйелер, Жүйелiк бағдарламалар Жүйелiк бағдарламалар, Қолданбалы бағдарламалар,Бағдарламалық тілдер Электрондық кестелер, Мәлiметтер қоры MS DOS, NC, Windows жүйелерi 3
907 Утилиттерге қандай бағдарламаларды жатқызады? Текстiк редакторлар, графиктiк редакторлар, электрондық кестелер Сервистiк программалар, операциялық жүйелер, жүйелiк программалар,қолданбалы программалар Антивирустық бағдарламалар, архивтеу бағдарламалар, тест бағдарламалар Оқыту бағдарламалары, ойнау бағдарламалары Автоматтандыру жүйелерi, информациялық жүйелер 3
908 Файлдық жүйенi өзгертетiн вирустар қысқаша қалай аталады? Boot-вирустар Көрiнбейтiн вирустар Ұстауыш вирустар DIR-вирустар Резиденттi вирустар 5
909 1 байт информация неше биттi құрайды? 1 бит 1024 бит 8 бит 8 байт 16 бит 3
910 MS EXCEL. Электронды кестеде формулаға кірмейді: арифметикалық амалдар белгілері ұяшық аттары тырнақшадағы мәтін сандар мәтін 5
911 MS EXCEL-ді іске қосу? Пуск-Программы-MS Office-MS EXCEL Пуск-Программы-Стандартная-MS EXCEL Пуск-MS EXCEL Мой компьютер-MS EXCEL Пуск-Документы-MS EXCEL 1
912 MS EXCEL. Бір жұмыс парағындағы ұяшықтар саны 4523215 16000 32000 16777216 65536 4
913 MS EXCEL.Қатарлардың максималдық саны: 65536 12350 15673 14286 16384 1
914 MS EXCEL.Бір ұяшыққа қанша символ енгізуге болады. 32000 16834 37000 256 65536 1
915 Монитордың екiншi аты? Адаптер Сервер Дисплей Диск Винчестер 3
916 Компьютерге информацияны енгiзу құрылғысы? Монитор Диск Пернетакта Жады Принтер 3
917 Информатика пәнi ненi зерттейдi? Информацияны жинау, сақтау, түрлендiру, жеткiзу, пайдалану, зерттеу туралы Қоршаған орта туралы программалар құрастыру Басқа компьютерлер мен адам арасындағы байланысты жылдамдату туралы ғылым Тарихи жазбалар мен бейнелер жиынтығы туралы Жануарлар мен өсiмдiктер қасиеттерiн, тiршiлiгiн бақылау және басқару туралы 1
918 Информация сақталатын сыртқы құрылғы? Дискет Монитор Принтер Тышқан Пернетақта 1
919 Windows ортасында терезедегi _ Ықшамдау(Свернуть) батырмасының қызметi? Терезенi жабу Терезеден шығу Терезенi үлкейту Терезенi қалпына келтiру Терезенi уақытша жабу 5
920 Windows ортасында терезедегi "Х" батырмасының қызметi? Жабу Шығу Сақтау Уақытша жабу Қалпына келтiру 1
921 Windows ортасында Alt+F4 пернелерiнiң қызметi? Кез келген программаны iске қосады Компьютердi iске қосып, программаларды көрсету Компьютерде программалардың жұмысын аяқтап, компьютердi өшiру Дискiнi вирусқа тексерiп көрсетедi Дискiге мәлiметтердi сақтау 3
922 Тапсырмалар тақтасы (Панель задач) дегенiмiз бұл - Бағдарлама жарлықтары мен белгiлемелерi орналасқан экранның ауданы Windows қосымшасы арқылы барлық орындалатын тапсырмалар Бiр қосымшадан келесiсiне оңай өту мүмкiндiгiн туғызатын жолақ Пайдаланушы шақырған соңғы 15 құжаттар тiзiмi Бас мәзір, тілдерді ауыстыру, сағат т.б. жабық қосымшалар орналасқан экранның ауданы 5
923 Iске қосу мәзiрiн ағымдық ететiн пернелер комбинациясын көрсетiңiз Alt+Esc Shift+Esc Ctrl+Esc Ctrl+Tab Ctrl+Enter 3
924 NumLock пернесiнiң қызметi - ? Цифрлар теру режимi Үлкен әрiптермен жазу Кiшi әрiптермен жазу Төмен жылжыту Бос орын қалдыру 1
925 Үлкен әрiптер теру режимi пернесiн көрсет Delete Backspace Esc CapsLock NumLock 4
926 Монитор қандай қызмет атқарады? Мәлiметтердi қағазға баспаға шығарады Мәлiметтердi дискiге сақтайды Экранға информацияларды шығарып көрсетедi Информацияларды енгiзедi Информацияны өңдейдi 3
927 Ақпараттың ең кiшi өлшем бiрлiгi? КилоБайт МегаБайт ГегаБайт Бит МегаБит 4
928 Қатты дискiнiң екiншi аты? Процессор Пентиум Винчестер Дискет Принтер 3
929 Windows. Графикалық элементті қалай жоюға болады? <Ctrl+-> Выделить, <Del> Выделить, <F8> Выделить, <Esc> <Shift+~> 2
930 Жарлық дегеніміз … Әртүрлі программалар орындайтын экранның төртбұрышты қоршаулы аумағы Дискінің белгілі бір атаумен аталған мәліметтерді сақтау аумағы Әртүрлі объектілер орналасатын Windows операциялық жүйесінің экраны Белгілі бір объектімен тікелей қатынас жасауды іске асыратын командалық файл Тақырып жолы, Мәзір жолы, Аспаптар тақтасы, Сырғыту сызғышы,
Үлкейту-кішірейту пернесі орналасқан бума(каталог) 4
931 Бас мәзірді ашу үшін: Файл - Бас меню Кез келген терезенің тақырып жолында тышқан батырмасын екі рет
шерту қажет Мой компьютер - Бас меню Тышқанның оң батырмасын шерту қажет Пуск батырмасын бір рет шерту қажет 5
932 Жанама меню кай кезде ашылады? Кез келген объект белгісінде тышқанның оң батырмасын шерткен кезде Іске қосу (Пуск) батырмасында тышқанды шерткен кезде Меню катарындағы бұйрықтың кез-келгенінде тышқанды шерткен кезде Менің компьютерім немесе сілтеуіш терезесіндегі объектілерде тышқанның сол жақ батырмасын бip рет шерткенде ашылады Кез келген шарт белгіде тышқан нұсқамасын бip-eкi секунд ұстап тұрғанда 1
933 Бас Mәзip меню құрамына енбейді: Бағдарламалар Өндеу Тіл индикаторы Іздеу Құжаттар 3
934 Windows ОЖ-де басты меню орналасқан қатарды былай атайды: Есептер панелі (Панель задач) Саймандар панелі (Панель инструментов) Меню жолы (Строка меню) Басқару панелі (Панель управления) MS Office панелі (Панель MS Office) 1
935 Операциялық жүйе сақталады: Арнайы DOS каталогта Қатты магниттік дискіде Пайдаланушы каталогында Иілгіш жүйелік дискіде Компакт-дискіде 2
936 Бір ашық құжаттан екіншісіне бірден өту үшін: Саймандар тақтасында барлық ашық құжаттардың батырмаларын шерту Терезедегі барлық құжаттарды кезекпен ашу <Терезе - Ажырату> командасын орындау <Терезе> мәзірін ашып төменгі бөлікте қажет құжат атын таңдау Барлық құжаттарды бірмезгілде ашуға болмайды 4
937 Windows -та терезенің қандай түрлері болмайды? құжат терезе анықтамалық терезе сұхбат терезе бума терезе тізім терезе 5
938 Windows 98 - бұл: Архиватор программасы Графикалық редактор Пернетақта драйвері Операциялық жүйе Мәтіндік редактор 4
939 Windows операциялық жүйесінің құрамындағы текстік редакторды көрсетіңіз: WordPad Calendar Clock Internet Paint 1
940 Жұмыс столы - бұл: Кейбір объектілерді құрайтын және бума болып табылатын экран аймағы Уақытша тоқтап тұрған программаларды құрайтын аймақ Диалог терезесі немесе қосымша терезелер Қосымшалар терезесінің аймағы Құрылғыларды баптау программаларын құрайтын бума 1
941 Курсорды бiр бет жоғарыға өткiзу пернесi - ? Сaps Lock PageUp PageDown NumLock Home 2
942 Курсорды бiр бет төмен түсiру пернесi - ? Tab Esc PageDown PageUp Insert 3
943 Курсорды бiрден қатар басына өткiзу пернесi - ? Shift End Tab Home Alt 4
944 Курсорды бiрден қатар соңына өткiзу пернесi - ? PageUp Tab End Insert Delete 3
945 Курсордың оң жағындағы символдарды өшiру пернесi? Del BackSpace Insert CapsLock Tab 1
946 Курсордың сол жағындағы символдарды өшiру пернесi? CapsLock Insert Shift End BackSpace 5
947 SpaceBak пернесiнiң қызметi? Символарды бас әрiппен жазу Символдарды өшiру Цифрларды енгiзу Символдар арасында бос орын қалдыру Символдарды кiшi әрiппен енгiзу 4
948 Информация дегенiмiз не? Сыртқы ортадан iшке қабылданатын, iштен сыртқа берiлетiн мәлiметтер жиынтығы ЭЕМ-де информациялардың берiлу жолдары мен тәсiлдерi Информацияны өңдеу, сақтау, жинақтау ЭЕМ-де информацияны қағазға басып шығару Сыртқы ортамен байланысты орнату немесе қайта алып тастау тәсiлдерi 1
949 Магниттiк дискінің екінші аты? Flash DVD CD Винчестер CD-Rom 4
950 Қайсысы қолданбалы бағдарламаға жатады? баспа жүйелері кестелік процессорлар архиватор антивирустық құралдар операциялық жүйе 2
951 Windows операциялық жүйесінің анықтамалық жүйесін шақыру: Файл - Справка Контексті меню - Справка Пуск - Справка F12 пернесі Жүйелік меню — Справка 3
952 Windows операциялық жүйесі орнатылған кезде, автоматты түрде жарлықтары "Стандартты" тобына орналасатын программаларды атаңыз: Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Фотошоп Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Microsoft Word Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Мультимедиа Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот Word Pad, Paint, Калькулятор, Блокнот, Microsoft Excel 4
953 Windows аумағында жұмыс жасаған кезде бірнеше ашық терезелердің ішінде ең белсенді терезе: Басқаларына қарағанда түсі арқылы ерекшеленетін тақырыпша Көрсеткіш тұрған жердегі тақырыпша Басқаларынан үлкен болып тұрған терезе Ортасында орналасқан терезе Басқаларына қарағанда көп ақпаратты терезе 1
954 Жұмыс столында жаңа бума құру үшін: Менің компьютерім -Создать-папку Тышканның оң жақ батырмасы – Создать - Папку Тышканның оң жақ батырмасы – Файлдар арқылы Тышканның оң жақ батырмасы – Каталогтар арқылы Тышқанның сол жақ батырмасы – Создать - Папку 2
955 Файлдық жүйенің дискідегі кұрылымы: Кесте түрлі Динамикалық Сандық түрде Ағаш (дерево) түрлі Сызықтық түрлі 4
956 Файлдардың типін анықтау үшін нeнi білу керек? Файлдың орналасқан орынын Файлдың толық атын Файл өлшемін Файл орналасқан каталогтың атын Файл кеңейтілуін 5
957 Операциялық жүйелерге жататындар; MS-DOS, Unix, Windows MS-Excel, MS-Access MS-Office, Coler Draw MS-Word, Word Pad, Power-Point WinRar,WinZip 1
958 Терезенің ықшамдау (свернуть) батырмасы не үшін қажет? Есептер тақтасына терезені ықшамдау үшін Есептер тақтасында терезені басқа орынға көшіру үшін Есептер тақтасында терезе өлшемін қалпына келтіру үшін Есептер тақтасында терезені түгел экранға ашу үшін Есептер тақтасында терезені жабу үшін 1
959 Дискілік операциялық жүйені таңдаңыз: Windows 2000 MS-DOS Windows XP Windows 98 MS Word 2
960 Экранның Қасиеті (Свойства) терезесін қалай шақыруға болады? Тышқанның сол жақ, батырмасын есептер панеліне басып, контекстік
менюден Қасиеті(Свойства) командасын таңдау Тышқанның сол жақ батырмасын есептер панелінде орналасқан уақыт
индикаторына eкi рет басу Тышқанның сол жақ батырмасын Пуск батырмасына екі рет басу Жұмыс столының кез келген бос жеріне тышқанның оң жақ батырмасын басып, контекстік менюден Қасиеті(Свойства) командасын таңдау Тышқанның оң жақ батырмасын Пуск батырмасына екі рет басу 4
961 Қай терезенің көмегімен компьютердегі дискілер туралы мәліметті қарап алуға болады? «Менің құжаттарым» Портфель Желілік орта Коржын «Менің компьютерім» 5
962 CD-ROM дегенiмiз - Басқа компьютерлермен телефон арнасы арқылы ақпарат алмасу құрылғысы Магниттiк таспада ақпараттарды сақтау құрылғысы Компакт-дискiлердi тiкелей оқитын құрылғы Ақпараттарды баспаға шығару құрылғысы Файлдар және каталогтармен жұмыс жасайтын бағдарлама 3
963 Windows жүйесiнiң негiзгi мүмкiндiгi: Бiр уақытта бiрнеше программалармен жұмыс жасау Бiр уақытта бiр программамен жұмыс жасау Каталог және файлдармен жұмыс жасау Вирусқа қарсы бағдарламалармен жұмыс жасау Архивтеу бағдарламаларымен жұмыс жасау 1
964 Резиденттi вирус дегенiмiз: Жедел жадқа көшiрiлiп жазылып әсер етедi Жедел жадқа тұрақты күйде жазылмайды Дискiдегi файлдық жүйенi өзгертетiн вирустар Текстiк файлдарды зақымдайтын вирустар Арнайы жазылған шағын көлемдi программа 1
965 Резиденттi емес вирус - Жедел жадқа көшiрiлiп жазылып әсер етедi Жедел жадқа тұрақты күйде жазылмайды Дискiдегi файлдық жұйенi өзгертетiн вирустар Текстiк файлдарды зақымдайтын вирустар Арнайы жазылған шағын көлемдi программа 2
966 Сканер дегенiмiз - Компакт-дискiлердi оқитын құрылғысы Ақпаратты сақтау құрылғысы Иiлгiш дискiден ақпаратты оқу құрылғысы Графиктiк және текстiк мәлiметтердi тiкелей оқитын құрылғысы Ақпаратты баспаға шығару құрылғысы 4
967 Дискжетек (дисковод) дегенiмiз - Компакт-дискiлердi оқитын құрылғысы Ақпаратты сақтау құрылғысы Иiлгiш дискiден ақпаратты оқу құрылғысы Графиктiк және текстiк мәлiметтердi тiкелей оқитын құрылғысы Ақпаратты баспаға шығару құрылғысы 3
968 Бағдарламалау тiлдерiн көрсетiңiз: MS Word, MS Excel MS DOS, NORTON COMMANDER Pascal, Basic, Фортран Windows, Paint MS Access, MS PowerPoint 3
969 Файл типi (тiркемесi) қанша символдан аспау керек: 8 3 1 5 256 2
970 Norton Commander-бұл … Дискіде орынды үнемдеу үшін, файл көлемін азайтуға мүмкіндік программа Утилит программа Бағдарламалық қабықша Вирусқа тексеру программасы Файлдарды сығу программасы 3
971 Архиватор бағдарламасы не үшін керек? Файлдарды қысу үшін Мәтінді түзету үшін Вирусқа тексеру үшін Құрылғыларды анықтау үшін zіp-жинақтауышты қосу үшін 1
972 Архивтік файлдың кеңейтілуі? .zıp .exe .dat .xls .mdb 1
973 ОЖ Wіndows-те жұмыс сеансын аяқтау үшін не істеу керек? Жұмыс терезелерін жабу ФАЙЛ-ШЫҒУ командасын таңдау Бүкіл терезелерді жауып, “ПУСК” батырмасын басып, “Жұмысты аяқтау” командасын таңдау “Esc” пернесін басу ДК-ді өшіру 3
974 Тышқан параметрлерін орнықтыру үшін қандай команданы қолданамыз? Пуск- Орнықтыру-Тышқан Пуск- -Басқару панелі-Тышқан Сервис-Орнықтыру Анықтама-Тышқан Менің компьютерім-Тышқан 2
975 Төменде көрсетілген программалық өнімдердің қайсысы операциялық қоршам (қабықша ) болып табылады MS Word MS Excel Norton Commander MS DOS Windows 3
976 Компьютерде орындалатын программалар … болып бөлінеді (жіктеледі)? жүйелік, қолданбалы, программа тілі басқаратын, ойындық жәй және көп дәрежелі операциялық жүйе және BІOS үйрететін (оқытатын), интерактивті 1
977 Паскальда Read операторының қызметі – шығару есептеу енгізу бейнелеу көшіру 3
978 Блок-схемада енгізу командасының белгіленуі? тіктөртбұрыш шеңбер ромб параллелограм трапеция 4
979 Паскальда Read, readln, write, writeln операторларының айырмашылығы – бір-біріне көшіру жаңа жолдан бастау кері қайту өшіру сақтау 2
980 Интерпретатор - Бағдарламалау тілінде бағдарлама құру машиналық командалар орындалып, бағдарлама іске қосылады процедуралық бағдарламалауға жатады бағдарламаның синтаксисін тексеріп, синтаксистік қателерді хабарлайды жұмыс істеу барысында процессор оның бағдарламалау тілінен аударған кезекті әр операторын бірден орындайды 5
981 Турбо Паскальда мәзірдегі «compile» командасы – бұл ? бағдарламаны тексеру, компилляциялау тексерілген дұрыс бағдарламаға мән беру тексерілген дұрыс бағдарламаның нәтижесін көру қате бағдарламаны өңдеу бағдарламаны сақтау 1
982 Алгоритмдік тілдегі қызметші сөздер деп нені айтады: Басқа алгоритмдер құрамында қолданылмайтын көмекші алгоритмдер Тұрақты мәні бар константалар Басқа алгоритмдер құрамында қолданылатын көмекші алгоритмдер Ақпаратты кодтау жүйесіне енетін командаларды жазу үшін қолданылатын сөздер Бір рет және мәңгіге белгіленген сөздер, мағыналар және қолдану тәсілдері 5
983 Орындаушы дегеніміз не: Берілген алгоритмді орындай алатын субъект немесе объект Берілген алгоритмді орындай алатын объект Машиналық командалар орындалып, бағдарлама іске қосылады Нұсқаулардыорындаушы Берілген алгоритмді орындай алатын адам 1
984 Алгоритмнің анықтылығына қойылатын талап: Алгоритм әрекеті бірмәнсіз орындалған Алгоритм әрекеті нақты анықталған және бірмәнді болу керек Нәтиже берілген сандар қадамынан алыну керек Алгоритм әрқашан анықталған мәнмен қамтамасыз етеді Алгоритм анықталған класқа жататын есептерді шешу үшін қолданылады 2
985 Алгоритмнің блок-схемасын құрғанда параллелограмм нені бейнелейді: Көмекші алгоритмді шақыру Деректерді енгізу және шығару Мәліметтерді көрсету Параметрлерді есептеу Шартты талдау 2
986 Алгоритмдердің сипаттау тәсілдері: Ауызша, операторлық, графиктік Мектептік, Ауызша, алгоритмдік Табиғи, алгоритмдік, графиктік Блок-схема, бағдарлама, мәтін Ауызша, таңбалық, графиктік 3
987 Алгоритм нәтижесі деп нені айтады? Нәтижелік алгоритмнің әрекеті нақты анықталған және бірмәнді болу керек Нәтижелік алгоритм есептеу түріндегі есептерді шешу үшін қажет Нәтиже анықталған сандар қадамы бойынша алынған болу керек немесе шешімнің болмауы көрсетілуі керек Нәтижелік алгоритмді тек анықталған бағдарламалау тілінде бағдарламаларды жазу үшін қолдануға болады Алгоритм жұмысының нәтижесі әрқашан бүтін сан түрінде болу керек 3
988 Есепті шешу кезінде анықталған тізбекті әрекеттердің бірнеше рет қайталануын қарастыратын алгоритм түрін көрсетіңіз. Векторлық Тармақталған Сызықты Күрделі құрылымды аралас Қайталанатын 5
989 Алгоритм нәтижелілігі нені білдіретінін көрсетіңіз: Нәтижелі алгоритмнің әрекеттері дәл және бірмағыналы анықталуы керек Нәтиже берілген қадам санымен шығу керек немесе шешімі жоқ екендігі көрсетілуі керек Алгоритм жұмысының нәтижесі әрқашанда бүтін санмен көрсетілуі қажет Нәтижелі алгоритм тек есептеу түріндегі есептерді шешу үшін жарамды Нәтижелі алгоритмді тек нақты бағдарламалау тілінде ғана бағдарламаны жазу үшін қолдануға болады 2
990 Бағдарламаның трансляциясы– дегеніміз: Бағдарламаның құрылған мәтінін тексеру Файлдарды жою Олардан мәтін құру Дискіге бағдарламаның мәтінін жазу Бағдарламаның мәтінін машина тіліне аудару 5
991 Алгоритмдеу. Циклдік алгоритм: Бір немесе бірнеше логикалық шарттары бар алгоритм Машиналық кодқа жазу алгоритмі Негізгі алгориге қосалқы алгоритм Команда топтары бірнеше рет қайталанып тұратын алгоритм Бірінен соң бірі жүретін алгоритм 4
992 Алгоритмнің графикалық түрде ұсынылуы қалай аталады: Ауызша сипатталу Формулалар тізбегі Кесте Блок-схема Логикалық сипатталу 4
993 Бағдарламалау. Транслятор — бұл программа: Бағдарлама командаларын орындайды бастапқы объектті модульге тиісті бағдарламалардын объектті модульдерін қосады Бағдарлама командаларын анықтайды және орындайды Айнымалылар мәнін өзгертуге және қарап шығуға құралдарды береді Бағдарлама мәтінін машиналық кодқа аударады 5
994 Алгоритмдеу. Тармақталған алгоритм - Бірінен соң бірі орындалатын командалар Бағынышты алгоритм Бір немесе бірнеше логикалық шарттан тұратын алгоритм Бірнеше циклдан тұратын алгоритм Машина кодындағы алгоритм 3
995 Сызықты құрылымды бағдарламаның белгісін көрсетіңіз: Бір кіріс және бірнеше шығыстар Бір кіріс және екі шығыстар Бірнеше кірістер және бір шығыс Екі кіріс және екі шығыстар Бір кіріс және бір шығыс 5
996 Алгоритмнiң қандай түрлерi бар?. Графиктiк, Текстiк, Сызықтық(тізбектелген) Сызықтық (тізбектелген), Тармақталу, Циклдық (қайталанушы) Кестелiк, Текстiк, Формалық, Программалық Сызықтық(тізбектелген), Текстiк, Қайталанушы Графиктiк, Символдық, Текстiк 2
997 Сызықтық алгоритм дегенiмiз не? Алға қойылған мақсатқа жету немесе есептi шешу бағытында орындаушыға берiлетiн нұсқаулар жиыны Белгiлi атпен магниттiк дискiде сақталған файлдар жиыны Берiлген нұсауларды ешбiр шартқа тәуелсiз жәй қарапайым түрде рет-ретiмен орындайтын қадамдар жиыны Кейбiр нұсқаулардың шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты бiрнеше рет орындалуы Шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр қадамдарды орындамай нәтижеге жетуi 3
998 Алгоритмнiң қандай түрлерi бар? Графиктiк, Текстiк, Сызықтық(тізбектелген) Сызықтық(тізбектелген), Тармақталу, Циклдық (қайталанушы) Кестелiк, Текстiк, Формалық, Программалық Сызықтық(тізбектелген), Текстiк, Қайталанушы Графиктiк, Символдық, Текстiк 2
999 Тармақталу алгоритмi дегенiмiз не? Алға қойылған мақсатқа жету немесе есептi шешу бағытында берiлетiн нұсқаулар тiзбегi Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр қадамдарды орындамай нәтижеге жету Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр нұсқаулардың бiреуінің орындалуы Есептi шешу барысында қолданылатын электрондық кесте Белгiлi бiр атпен сақталған информациялар жиыны 3
1000 Алгоритмдi құру түрлерiн атаңыз Графиктiк, Сызықтық(тізбектелген), Текстiк Табиғи (күнделiктi) тiлде, Блок-схема (графиктiк), Алгоритмдiк тiлде Блок-схема, Алгоритмдiк тiлде, Графиктiк тiлде Сызықтық(тізбектелген), Тармақталу, Қайталанушы (Циклдық) Табиғи (күнделiктi) тiлде, Қайталанушы, Тармақталу 2
1001 Алгоритмдi графикалық түрде көрсету-? Табиғи (күнделiктi) түрiнде Программа түрiнде Блок-схема түрiнде Алгоритмдiк тiлде Сызықтық түрде 3
1002 Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр нұсқаулардың бiреуінің орындалуы қандай алгоритм? алгоритм сызықтық алгоритм тармақталған алгоритм циклдік алгоритм диаграмма 3
1003 := Бұл қандай оператордың жазылу ережесі ? алмастыру операторы бос оператор меншіктеу мәліметтерді енгізу мәліметтерді шығару 3
1004 MS DOS –та файлды көшіру үшін … COPY RD DEL COPY CON TYPE 1
1005 Қоржын не үшін қолданылады ? Компьютерлік вирусты сақтау Жойылған файлдарды уақытша сақтау Архивті файлды сақтау Файлды түзеу Файлды каталогқа көшіру 2
1006 Num Lock пернесінің көмегімен: Кез-келген әрекетті орындамай тоқтатуды жүзеге асырады. Курсордыбасқару/цифрларды теру режимдеріне ауысу. Компьютерді өшіріп қайта іске қосу әрекетін орындайды. Курсордың сол жағындағы символды өшіреді. Мәтінді түзету кезінде кестенің келесі қосу әрекетін орындайды. 2
1007 Page Down пернесінің атқаратын қызметі: Символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі. Соңғы орындалған команданы қайтарады. Курсорды мәтін бойынша бір бет алға жылжытады. Курсорды мәтін бойынша бір бет кері жылжытады. Бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немес алып тастайды. 3
1008 Reset пернесі не үшін қажет: Операциялық жүйені қайтадан іске қосу. Файлдарды және программаны жазу. Компьютерді өшіру. Компьютерді іске қосу. Программаларды өшіру. 1
1009 Sleep түймешесі не үшін қажет: Компьютердің ұйқы режиміне көшу үшін. Анықтама шақыру үшін. Басты менюді шақыру үшін. Контексттік менюді шақыру үшін. Экрандағы мәліметті алмасу буферіне көшіру үшін. 1
1010 Бас әріптерді тұрақты теретін жоғарғы регистрді іске қосатын пернені табыңыз: Shift. Tab. Esc. Caps Lock. Ctrl. 4
1011 Компьютерді қайтa жүктеу тәсілі: Жүйелік блоктағы «Power» кнопкасын басу. «Ctrl+A» кнопкаларын басу. «Ctrl+Z» кнопкаларын басу. «Ctrl+R» кнопкаларын басу. Жүйелік блокта «Reset» кнопкасын басу. 5
1012 Курсорды бір парақ төмен қою үшін: End пернесін басу. Page Down пернесін басу. Enter пернесін басу. Home пернесін басу. Page Up пернесін басу. 2
1013 Курсорды жол басына қою: PageUp пернесін басу. End пернесін басу. PageDownпернесін басу. Enter пернесін басу. Home пернесін басу. 5
1014 Операциялық жүйені қайта жүктеуге арналған перне: Esc. Reset. Enter. Ctrl. Insert. 2
1015 Пернені басу және ұстау арқылы төменгі және жоғарғы регистрге ауыстыруға арналған перне: Shift. Enter. Ctrl. Insert. Caps Lock. 1
1016 Cөздер мен әріптер арасына бос орын жасау пернесі: Shift. Home. Esc. End. Space Bar. 5
1017 Компьютерден информацияны өшіру үшін ... пернесі қолданылады: CTRL. ENTER. SРАСЕ. DELETE. ЕSС. 4
1018 Файл атауы неден тұрады: Сіздің құжатыңыздың бірінші ақ жолы. Алфавиттің бас әріптерін құрайтын мәтін. 256 символ құрайтын кез келген өрнек. Кез келген символдар. Екі бөліктен: файлдың өзінің аты және кеңейтілуі(расширение). 5
1019 Файлдың атауы кеңейтілуінен қай таңба арқылы бөлінеді: , (үтір). ? (сұрақ белгісі). . (нүкте). : (қос нукте). бос орын. 3
1020 Файл деген не: Анықталған информация. Жарлық. Мәліметтер жиынтығы. Программа. Дара атпен дискіге жазылған мәліметтер жиыны. 5
1021 Файлдың аттарында қай таңба кез келген символдарды білдіреді: %(пайыз) +(қосу) -(азайту) !(леп белгісі) *(жұлдызша) 5
1022 Windows операциялық жүйесінің стандартты программалары: Менің компьютерім, Менің құжаттарым, Қоржын. Тақырып жолы, Мәзір жолы, Аспаптар тақтасы, Сырғыту сызғышы, Үлкейту-Кішірейту пернесі және т.б. Word Pad, Блокнот, Калькулятор, Раіnt. Монитор, принтер, сканер, модем. MS Word, МS ЕхсеІ, MS Ассеss. 3
1023 Windows-те терезесін жабу үшін қай пернелер комбинациясы пайдаланылады: Alt+F4. Alt+F3. Ctrl+F3. Ctrl+F4. Shift+F4. 1
1024 Windows-та терезенің қандай түрлері болмайды: Тізім терезесі. Құжат терезесі. Сұхбат терезесі. Анықтамалық жүйелер терезесі. Бума терезесі. 1
1025 Әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы қалай аталады: Сервистік программалар. Архивтеу программасы. Утилиттер. Антивирустық программа. Мәтіндік редактор. 1
1026 Бағдарламалық жабдықтаудың құрамдас негізгі бөлігі: Бағдарламалау тілдері мен компьютерлік вирустар. Инструменталды құрылғылар мен жүйелік БҚ. Бағдарлама комплиятор және бағдарлама интерпретатор Драйвер және операциялық жүйе. Қолданбалы БЖ және жүйелік БЖ. 5
1027 Жүйе – бұл: Техникалық объект. Табиғаты жағынан бірдей элементтердің кез-келген жинағы. Табиғаты жағынан әртүрлі элементтердің кез-келген жинағы. Өзара байланысты элементтердің жиынтығы. Тек математикалық ұғым. 4
1028 Жүйелік дискета не үшін керек: Операциялық жүйені жүктеу үшін. Есептерді шешу алгоритмін жүзеге асыратын командалар тізбегі. Файлдарды жүйелеу. Есептегі берілген шамаларды оқу. Архивтелген файлдарды сақтау. 1
1029 Контекстік меню ... басу арқылы шақырылады: Scroll Lock. F10 пернесін. F1 пернесін. Тышқанның оң жақ кнопкасын. Тышқанның сол жақ кнопкасын. 4
1030 Лицензиялық программалық қамтамасыз ету ... қорғалған: Программистердің бүкіл әлемдік қоғамымен. Осы программалық қамтамасыз етуді құрған жеке тұлғамен. Тауарлық белгімен және авторлық құқықпен және ҚР заңнамасымен. Осы программалық қамтамасыз етуді құрған заңды тұлғамен. Меншік тұлғамен. 3
1031 Операциялық жүйенің атқаратын қызметі: Компьютердің сыртқы кұрылғыларын басқару. Компьютер экранының, принтерінің бастапқы параметрлерін орнату және өзгерту. Компьютердегі мәліметтерді көшіреді, өшіреді, олардың орнын ауыстырады, қағазға шығарады және оларды жаңадан құрайды. Компьютердің барлық әрекеттерін басқарады. Мәтіндер теру, кестелер жасау және мәліметтер базасын құру. 4
1032 Жойылған файлды қайтару жолы … Қоржын (корзина)-Қалпына келтіру(восстановить) Менің компьютерім-Қалпына келтіру(восстановить) Менің құжаттарым-Қалпына келтіру(восстановить) Бума (папка)-Қалпына келтіру(восстановить) Пуск-Қалпына келтіру(восстановить) 1
1033 Операциялық жүйеге жатады: MS DOS, Windows NT. MS Word, Word Pad, Power Point. MS Excel, FoxPro. C++, Borland Pascal. MS Office. 1
1034 Компьютерді жүктеудің бірінші кезеңінде не орындалады: Жүйелік файлдар жүктеледі. Аппараттық POST-диагностика жүргізіледі. Динамикалық қосылатын кітапханалар жүктеледі. Операциялық жүйенің драйверлері жүктеледі. Операциялық жүйенің ядросы жүктеледі. 2
1035 Операциялық жүйенің негізгі қызметтері - бұл: Адам мен компьютер арасында диалогты қамтамасыз ету. Компьютерді тоқтату мүмкіндігін қамтамасыз ету. Компьютер қорларын үлестіру. Әртүрлі құрылғылар әрекеттестігін қамтамасыз ету. Клавиатура сұрауын реттеуді ұйымдастыру. 4
1036 Операциялық жүйе түрлері: Word, Excel, Access. Проводник, Менің компьютерім, Тапсырмалар тақтасы. Windows XP, Windows NT, Unix, MS DOS. Меню қатары, Саймандар тақтасы, Жұмыс аумағы. Far, Norton Commander, Bios. 3
1037 Операциялық жүйе файлдарын сақтайтын дискета: Жедел жад. Ұзақ мерзімді жад. Дисковод. Иілгіш дискі. Жүйелік дискета. 5
1038 Төмендегі берілген программалық өнімдердің қайсысы операциялық қабық болып табылады: MS DOS. Windows. Word. Software. Norton Commander. 5
1039 Утилиттер – бұл: Модульдер. Редакторлар. Трансляторлар. Компиляторлар. Қосымша программалар. 5
1040 Файлдың атын және типін қай символ ажыратады: Доллар белгісі. Нүкте. Сұрақ белгісі. Жұлдызша. Қос нүкте. 2
1041 Файлдардың қай типтері операциялық жүйеден тікелей іске қосылады: .exe, .com,.doc. .com, .exe, .dat. .exe, .dat,.doc. .com, .exe, .bat. .bat,.dat,.bwt. 4
1042 Файлдық жүйенің дискідегі құрылымы: Ағаш тәрізді. Кесте түрі. Динамикалық. Сызықты. Желілік. 1
1043 Файлдық жүйе қандай құрылымнан тұрады: Стэктік. Желілік. Кестелік. Сприалдық. Иерархиялық. 5
1044 Windows. Қоржын не үшін қолданылады: Өшірілген файлдарды уақытша сақтау үшін. Файлдарды өшіру үшін. Файлдарды редакторлау үшін. Файлдарды сақтау үшін. Файлдарды көріп шығу үшін. 1
1045 Windows –тің негізгі файлы – бұл (іске қосушы файлы): Windows.com. Wind.com. Windows.windows. Wind98.com. Win.com. 5
1046 Windows элементін қоржынға жіберместен өшіру: Alt+Tab. Delete. Shift +Tab. Alt+PgUp. Shift+Delete. 5
1047 Құжат түрі дегеніміз - : Windows-та файлды бейнелейтін сурет. Құжаттың кеңейтілуі. Құжат көлемі. Құжат аты. Қатты дискідегі құжатты орналасқан орны. 2
1048 Жұмыс столында бір мезгілде неше терезе ашуға болады: Бір. Екі. Төрт. Үш. Бірнеше. 5
1049 Windows. Құжаттың атын «Жылдам» ауыстыру (переименование) пернесі: F1. F2. F3. F5. F6. 2
1050 Шешімді басқару мен қабылдаудың ең қиын міндеттерін ... шешеді: Экономикалық пакеттер. Желілік технологиялар. Жасанды зерде жүйелері. Бухгалтерлік есеп жүйелері. Операциялық жүйелер. 5
1051 Жұмыс үстеліндегі жарлық көмегімен файлды қалай ашуға болады: Ерекшелеп және тышқанды басу. Пуск → Программы→ Запуск. Проводник → Открыть. Қажет жарлыққа тышқанды екі рет шерту. Файл → Открыть. 4
1052 Жарлықты қалай құрады: Файл → Ярлык (Жарлық) құру командалары арқылы. Вид (Түр) → Ярлык (Жарлық) құру командалары арқылы. Правка (Түзету) → Ярлык (Жарлық) құру командалары арқылы. Сервис → Ярлык (Жарлық) құру командалары арқылы. Справка (Анықтама) → Ярлык (Жарлық) құру командалары арқылы. 1
1053 Объектінің контексті мәзірін қалай шақыруға болады: Оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен шерту. Оның белгісін тышқан батырмасының оң жағымен екі рет шерту. Оның белгісін тышқан батырмасының сол жағымен шерту. Объектіні тышқан көрсеткішімен көрсету. Оның белгісін тышқан батырмасының сол жағымен екі рет шерту. 1
1054 Соңғы операцияны алып тастау үшін: Правка (Түзету) →Отменить(Болдырмау). Файл → Отменить(Болдырмау). Вид (Түр) → Отменить(Болдырмау). Правка (Түзету) →Заменить(Ауыстыру). ALT+F4 пернесін бір мезгілде басу. 1
1055 Контекстік менюді қолдану арқылы жаңа бума кұру: Инструменттер панелінде Создать папку батырмасын басу. Тышқанның coл жақ батырмасын басып, Файл → Создать → Папка. Тышқанның оң жак батырмасын басып Вставить. Правка →Создать→ Папка. Тышқанның оң жақ батырмасын басып, Создать → Папка. 5
1056 Бумалар не үшін арналған: Информация жіберу. Желі бойынша информация жіберу. Файлдарды вирусқа тексеру. Файлдармен жұмыс істеуге ыңғайлы. Архивтік деректер құру. 4
1057 Windows жүйесінің негізгі функцияларына жатпайды: Бір уақытта бірнеше программалармен жұмыс істеуін. Файлдық жүйемен жұмыс істеуді қамтамасыз ету. Қолданбалы программалардың жұмыс істеуін басқару. Компьютердің барлық құрал-жабдықтарын баскару. Вирус закымдаған программаларды автоматты түрде жою. 3
1058 Windows операциялык жүйесінде тышқан көмегімен терезе өлшемін езгертуге болады ма: Тек қана жүйелік менюдің Размер командасымен өзгертуге болады. Тышқан көрсеткішін терезе шекарасына қойып, керекті бағытқа жылжыту. Өзгертуге болмайды. Жағдайға байланысты. Тек қана құжаттың терезесін. 2
1059 Экран бетіне файлды, программаны бейнелейтін қысқаша жазуы бар кішірейтілген графикалық бейне қалай аталады: Бума. Жарлық. Жұмыс столы. Терезе. Белгіше. 5
1060 Жұмыс столының стандартты белгілерінің қайсысы файлдар жүйесін көруге мүмкіндік береді: Портфель. MS Offise. Желі. Қоржын. Менің компьютерім. 5
1061 Калькуляторда Bin аударғышы қандай қызмет атқарады: Екілік санау жүйесіне аударады. Көрсетіліп тұрған санды он алтылық санау жүйесіне аударады. Сегіздік санау жүйесіне аударады. Триадага (үштік) аударады. Ондық санау жүйесіне аударады. 1
1062 Windows-та жұмыс істегенде қолданылатын калькулятордың режимдері: Обычный, инженерный. Простой, сложный. Обычный. Инженерный. Программируемый. 1
1063 Есептер тақтасы: Windows қосымшасы арқылы атқарылатын барлық есептер. Қолданушының жақын арада пайдаланылған 15 құжаттың тізімі. Экранның төменгі жолағындағы жеңіл түрде бір қосымшадан екінші қосымшаға ауысы жолағы. Жабық қосымшалар орналасқан экранныңаймағы. Пиктограммалар мен жарлық программалар орналасқан экранның аймағы. 3
1064 Wіndows-та “Бәрін ерекшелеу” үшін қандай перне комбинациясы қолданылады? Ctrl+Z Ctrl+X Alt+PgUp Delete+X Ctrl+A 5
1065 Есептер тақтасы (панель задач) қайда орналасқан? Бас менюда кейбір экранның шетінде MS Offіce тақтасында Қосымша терезе астында экранның төменгі жағында 5
1066 Төменде көрсетілген бағдарламалардың қайсысы архиватор программасына жатады? Norton Commander ScanDіsk WіnRAR, WіnZіp MathcadPro CorelDraw 3
1067 “Жарлық”(Ярлык) – бұл нақты бағдарламаны жүктеу файлы вирусқа тексеру үшін жады аймағы қызметші командаларды сақтау үшін жады аймағы программаға сілтеме құжат немесе бірнеше объект графикалық объект құру программасы 4
1068 Өмір сүру ортасында компьютерлік вирустар …. болады. жүктеме резидентті қауіпті паразитті қауіпсіз 1
1069 Қай перне үлкен әріп режимін орнату немесе алып тастау қызметін атқарады? Backspace CapsLock NumLock Alt Shіft 2
1070 Жұқтыру амалында компьютерлік вирустар қандай болады? Қауіпті емес Желілі Резидентті емес Репликаторлар Файлды 2
1071 CapsLock батырмасының қызметі Курсорды қатар соңына қою Цифрды уақытша өшіріп және қосу режимі Арнайы символдарды енгізу үшін Үлкен әріпті енгізу режимін орнатады немесе алып тастады. Орыс алфавиті режмимін латын алфавитіне және керісінше ауыстыру 4
1072 Wіndows операциялық жүйесінде қандай файл аты орынды? ИДЗ.doc *ИДЗ.doc ?ИДЗ.xls Работа сделана!.doc Это реферат? Doc 1
1073 Пернетақта. End пернесінің қызметі? курсорды ағымдағы жолдың (қатардың) соңына қою курсорды қатар алдына қою курсорды экранның оң жақ төменгі бұрышына қою курсорды құжаттың басына қою курсорды құжаттың соңына қою 1
1074 Сілтеуіш (проводник) программасының қызметі Тексті редакциялау Файл және папканы басқару Файл объектілерін ауыстыру программасы Архивтеу Вирусқа қарсы программа 2
1075 Калькулятор неше түрге бөлінеді? 1 2 2,5 3 4 2
1076 MS Word редакторында Ctrl+P пернелер комбинациясының қызметі? баспаға беру көшіріп алу орнына қою қырқып алу барлығын легілеу 1
1077 MS Word.Терезе элементтеріне не жатады? Тақырып қатары, мәзір қатары, терезе басқару батырмасы, қалып күй қатары Екі тақта, министатус қатары, меню, көмек беру қатары Қалып күй қатары, терезе басқару батырмасы, мини-статус қатары саймандар тақтасы, мини-статус қатары, меню көмек беру қатары команда қатары, терезе басқару батырмасы, мини-статус қатары 1
1078 MS Word.(Мәзір) меню қатарының ішкі командалары тағы қайда қайталанады? есептер тақтасында элементтер тақтасында минис-статус қатарында саймандар тақтасында қалып күй қатарында 4
1079 Мультимедиа құрылғысына не жатады? принтер, сканер, дыбыстық карта дыбыстық карта, видеокарта, динамика монитор, принтер, плоттер сканер, монитор, тышқан монитор, принтер, сканер 2
1080 Айырбастау буфері – бұл тестік программаларды сақтау үшін арнайы жады Файл және папканы айырбастау программасы Уақытша сақтау объектілері үшін оперативті жады аймағы Өшірілген файлды сақтау аймағы Қызметші команданы сақтау үшін жады аймағы 3
1081 Дискіні тексеру бағдарламасы …? Диск қабатының дефектісіне байланысты физикалық қатені табу үшін арналған бағдарлама берілген блокты қатты дискіге файлды қайта жазу үшін арналған бағдарлама қатты дискінің логикалық қателіктерін орнату үшін арналған бағдарлама компьютерді дискпен тексеру үшін арналған бағдарлама дискіні вирусқа тексеру үшін арналған бағдарлама 1
1082 Интернет. MAІL.RU адресі не үшін керек? .ехе кеңейтілуі бар программаларды файлдарға беру Графикалық емес броузерлер жұмысы үшін арналған Телеконференциялар Электрондық пошта арқылы хабардың беру протоколы Файлдарды реттеу үшін қолданады 4
1083 Компьютердің физикалық адресіне сәйкес қойылған әріптерден құралған мағынасы бар символдық адрес қалай аталады: Маршрутизатор Абсолюттік Протокол Домендік IP-адрес 5
1084 Offline дегеніміз не? Гипермәтінді құжаттарды желіге қосу Желі тұрақты болған жағдайда жүйені желіге қосу Компьютерді реттеу амалы Желі тұрақсыз болған жағдайда жүйені желіге қосу Файлдарды алмастыру амалы 4
1085 Интернет. Провайдер дегеніміз – ол: Қолданушы есімі, компьютер атауы Өзінің клиенттерін жүйеге қосуды қамтамасыз ететін коммерциялық қызмет көрсету Жүйелік администратор Жүйе аралық протоколдармен берілетін ақпараттың өлшем бірлігі Цифрлық телефондық жүйе түйіні 2
1086 Файлды электронды хатқа қосу үшін орындау керек Вставка – Файл командасын орындау керек немесе қыстырғыш (скрепка) түріндегі сайманды қолдану керек Файл – вставить командасын орындау керек немесе қыстырғыш (скрепка) түріндегі сайманды қолдану керек Хатты және файлды бір бумада жіберу Хатқа файлдың мазмұнын көшіру керек Вставка – Файл командасын орындау керек немесе Буфер сайманын қолдану керек 1
1087 Домен дегеніміз: Программаның жұмыс істеуіне қажетті берілгендерді беретін компьютер Интернеттегі компьютерлер тобының ортақ бөлігі, ол компьютердің орналасқан жерін және сол ұйымның категориясын анықтайды Web – беттер немесе гиперсілтеме Жеке адамға немесе ұйымға тиісті қандайда бір Web – серверде орналасқан Web – беттер жиыны Пайдаланушының чаттарда қолданатын арнайы аты 2
1088 Компьютерлер желіде қалай танылады? IP ( Internet Protocol) адрестерінің көмегімен Желідегі компьютерлердің номерлері бойынша URL көмегімегі арқылы Компьютердің техникалық сипаттамасы бойынша Абсолюттік адрестердің көмегі арқылы 1
1089 Локальді компьютерлік желіде қатысушылар ұйымының жұмысын басқаратын адам жүйелік... деп аталынады Администратор Браузер Сервер Клиент Провайдер 1
1090 ON-LINE режимі жүйеде ақпаратты беруге негізделген: пакет режимінде нақты уақыт режимінде спутниктік байланыс бойымен телефон байланысы арқылы байланыс кабельдері бойымен 2
1091 Интернеттің коммуникациялық қызметі? Телеконференциялар, бірге сөйлесу Электрондық пошта, WWW, UseNet, ІRC Чаттар,АТС Бірлескен локаль желісі,стационар желісі Телеконференциялар,АТС 2
1092 Интернет адрестер жүйесінде ҚР-на берілген домен аты қандай? кzt гk гkt кz к 4
1093 Хаттама-бұл … Электрондық пошта Электрондық жәшікті ашқандағы ережелер жиыны Компьютер желімен ара-қатынаста болғандағы ережелер жиыны Электрондық поштаның абонентін іздеу программасы ASCІL-форматтағы файлдар 3
1094 FTP адресі қызметі? .ехе кеңейтілуі бар программаларды файлдарға беру Графикалық емес броузерлер жұмысы үшін арналған Телеконференцияларды қамтамасыз ететін жұмыс Желі хаттамасы WWW –да ақпаратты жіберу 3
1095 Интернет. Іздеу серверлері - бұл … Электрондық поштаның абонентін іздеу программасы Интернет желісіне кіргізетін фирмалар Басқа барлық желі серверлерінде бар ақпаратты іздейтін, жинайтын және реттейтін желі тораптары Пошта алушылардың электрондық адрестерінің тізімі Интернет қызметінің тізімі 3
1096 Интернет. Гипермәтiн дегенiмiз не? Экранда ашық тұрған құжаттың бiр бөлiгiнен екiншi бөлiгiне тез көшудi қамтамасыз ететiн текстiк байланыс Құжаттардың бөлiктерiн телефон желiсi арқылы бiрiктiру және байланыстыру Интернет жүйесiндегi арнайы қызмет атқаратын жеке беттер жиынтығы Электрондық поштаға тiркелу мақсатындағы орындалатын iс-әрекеттердi бақылайтын программа Компьютерден керектi мәлiмттi iздеу мақсатындағы орындалатын командалар жиыны 1
1097 Ұжымдық пiкiр-талас жүргiзуге арналған желi мүмкiндiгi қалай аталады? Телекоммуникация Электрондық пошта Телеконференция WWW HTML 3
1098 Web беттер — бұл WWW-да қолданатын өзара байланысты графикалық құжаттар Қарапайым құжаттар Дискте сақталып тұрған құжаттардың беттері Компьютер дискісіндегі өзара байланысты графикалық құжаттар Компьютердегі құжаттардың файлдары 1
1099 Интернет. E-mail-бұл: Пошталық сервер Интернетте нақты уақыт режимінде араласу Web-броузер Электрондық пошта Деректер базасы 4
1100 Интернет. HTML (Hyper Text Markup Language) болып табылады: Web - беттерді қарау құралы программалау тілі интернет - сервер сервер Web - беттерді құру құралы 5
1101 URL – бұл … Ресурстың универсал көрсеткіші Интернетте таңбалардың кодталынуы Гипермәтіндерді белгілеу тілі Жоғарғы деңгейдің домені Домендік аттар жүйесі 1
1102 Ctrl+Z пернелер комбинациясының қызметі? көшіріп алу Орнына қою Артқа қайту (болдырмау) қырқып алу сурет қою 3
1103 ЭЕМ архитектура. Винчестер- ол: Баспаға шығаратын құрылғы Лазерлі диск Қатты дискідегі ақпараттарды жинақтаушы Жұмсақ (гибкий) дискідегі ақпараттарды жинақтаушы Көмекші плата 3
1104 Бит - ағылшын тіліндегі Bіn (binary digit) деген қысқарған сөзге келесі анықтамалардың қайсысы сәйкес келетінін анықтаңыз Екі-ондык таңба Оналтылық сан Алтылық таңба бестік таңба Екілік таңба 5
1105 Ақпараттық магниттік дискілерде жазуға және оқуға арналған құрылғы : Дискжетек Иілгіш диск Ұзақ мерзімді жад Тұрақты есте сақтау құрылғысы Жедел жад 1
1106 Процессордың амалдарды орындайтын жылдамдығы Процессордын разряталуы Жедел жад Кэш – жад өлшемі Тактілік жиілік Қатты дискінің сыйымдылығы 4
1107 Bin калькуляторда қандай қызмет атқарады? Көрсетіліп тұрған санды он алтылық санау жүйесіне аударады Сегіздік санау жүйесіне аударады Ондық санау жүйесіне аудару Екілік санау жүйесіне аударады Триадаға (үштік) аударады 4
1108 Процессордың тактылық жиілігі немен өлшенеді? Герцпен Файлмен Ампермен Байтпен Вольтпен 1
1109 Интернет адрестер жүйесінде Ресей-ге берілген домен аты қандай? *.kz *.com *.ru *.kg *tk 3
1110 Ms Word. Құжаттық файлды белгілі бір форматта сақтау үшін Құжатты көркемдеу Бет мөлшері Шрифт көлемін қою Бет параметрлерін орнату Файл типін анықтау керек 5
1111 Ms Word. Файл менюінің қызметі? құру, сақтау, құжатты баспаға шығару көшірмесін түсіру, құжат бөлімін қою, символды табу файлдар стилін орнату тереземен жұмыс үшін жайлы жағдай құру құжат стилін құру 1
1112 Ms Word. Түр (Вид) менюінің қызметі? құру, сақтау, құжатты баспаға шығару көшірмесін түсіру, құжат бөлімін қою, символды файлдар стилін орнату тереземен жұмыс үшін жайлы жағдай құру құжат стилін құру 4
1113 Microsoft Word. Пішін (Формат) менюінің қызметі? Саймандар тақта түрін өзгерту Стил, абзац, қаріп параметрін орнату Таблица сеткасын, автотексті қою құжатты баспаға шығару, сақтау, құру құжат түрін сақтау 2
1114 Ms Word. Терезе (Окно) менюінің қызметі? құжат түрін сақтау құжат стилін сақтау бірнеше құжатпен жұмыс текст айналасына рамка қою сурет салу 3
1115 Ms Word. Түзету (Правка) менюінің қызметі? құжат бөлігін көшіріп алу, өзгерту, символдар табу т.б құжатты баспаға шығару, сақтау, құру саймандар тақтасын өзгерту текст айналасына рамка қою қорғаныс қою, дұрыс жазылуын тексеру 1
1116 Ms Word. Құжаттан бір сөзді іздеу үшін қолданылатын қысқа команда? CTRL+F CTRL+C CTRL+V CTRL+P CTRL+S 1
1117 Ms Word. Формат-Регистр командасының қызметі Мәтінді өшіру Мәтінді туралау Мәтінді есептеу Мәтінді түстерге бояу Мәтінді үлкен әріп және кіші әріп, бас әріппен жазу 5
1118 Word құжатына Excel парақтарын енгізу қай командамен орындалады? Кірістіру (Вставка)–Объект Кірістіру (Вставка)–Файл Түзету (Правка)–Вставить Кірістіру (Вставка)–Лист Түзету (Правка)–Лист 1
1119 Ms Word. Мәтіндерді түгелдей үлкен әріптерге ауыстыру командасы? Пішім (Формат)-Абзац Пішім (Формат)-Фон Сервис-Параметры Пішім (Формат)-Регистр Пішім (Формат) 4
1120 Microsoft WORD. Құжатты баспаға беруде Барлығы (Все) командасын орындасақ? Барлық парақ баспаға шығады Екі парақ шығады Ағымдық парақ шығады Ешқандай парақ шықпайды Принтер жұмысын тоқтатады 1
1121 MS WORD. Кестеге жолдар (строки) қосу командасы? Вставка /таблица/ячейки Формат/таблица/строки Формат /таблица/столбцы Таблица/добавить/ строки Вставка/добавить/строки 4
1122 RGB қандай ұғымды білдіреді? Red, Green Right, Good, Bad Red, Great, Black Red, Green, Black Red, Green, Blue 5
1123 Графика. Macromedia Flash мүмкіндіктері: Мультимедиялық презинтациялар құру, фильмдерді құру,анимацияларды құру Мәтіндік құжат құру, өңдеу, сурет салу Есеп шығару, статистикалық мәліметтерді дайындау, функциялардың мәнін анықтау Мәліметтер қорымен жұмыс жасау, кесте, сұраныс құру, баспаға шығару Ақпараттарды өңдеу, жинау, сақтау, жіберу 1
1124 Adobe Photoshop. Қабаттармен жұмыс істеуге арналған палитра Navigator Layers Channels History Brush 2
1125 Adobe Photoshop бағдарламасында жаңа құжат құру үшін қандай команданы орындаймыз? File/New (Файл/Новый) File/Open (Файл/Открыть) File/Save (Файл/Сохранить) File/Import (Файл/Импорт) File/Exit (Файл/выход) 1
1126 Adobe Photoshop-та тіктөртбұрышты аймақты белгілеу үшін қолданылатын құрал Pencil (Карандаш) Lasso (Лассо) Magic Wand (Волшебная палочка) Move (Перемещение) Rectangular Marquee (Прямоугольное выделение) 5
1127 Программа- бұл Алгоритмдік тіл; Машина тіліндегі нұсқаулар жиыны; Компьтердегі жұмыс жоспары; Таңбалар жүйесі; Оператор; 2
1128 Клавиатура жатады Енгізу құрылғысына; Ақпаратты жинау; Шығару құрылғысына; Жүйелік блокқа; Қосымша құрылғыларға; 1
1129 Сканер құрылғысы жатады Енгізу құрылғыларына; Шығару құрылғыларына; Жүйелік блокқа; Ақпаратты жинаушыларға; Сақтау құрылғысына; 1
1130 Принтер жатады Енгізу құрылғысына; Шығару құрылғысына; Ақпаратты жинаушыларға; Жүйелік блокқа; Қосымша құрылғыларға; 2
1131 Wіndows жүйесі -бұл: мәтіндік интерфейс; программалық қабықша; операциялық жүйе; сервистік программа; электрондық кесте; 3
1132 Windows. Пернетақтаның көмегімен терезені қалай жабуға болады ? Shift+F1 пернелерін (бірге) басу Alt+F1 пернелерін (бірге) басу Ctrl + F6 пернелерін (бірге) басу. CTRL+ESC пернелерін (бірге) басу ALT+F4 пернелерін (бірге) басу 5
1133 Тақырып қатарында нелер көрсетілген: Файл атауы. Файл, Мәліметтер қоры, Түр, Қою, Формат, Сервис. Файл, Түзету, Түр, Қою, Формат. Файлды жабу. Сервис, Кесте, Презентация, Анықтама. 1
1134 «Пуск» пернесінің қолданылуы: Контексті менюді шақыру. Басты менюді шақыру. Анықтаманы шақыру. Экрандағы буферге көшіру. Компьютердің жұмысын тыныштық тәртіпке ауыстыру үшін. 2
1135 Жұмыс үстелінің фондық түсін өзгерту үшін қандай команданы орындау керек: Жанама меню (Контекстное меню) – Фон астарлы беті (вкладка). Сервис – Фон астарлы беті (вкладка). Іске қосу (пуск) – Баптау (Настройка) – Басқару панелі (Панель управления) – оформление и темы – Экран – Фон астарлы беті (вкладка). Іске қосу (пуск) – Есептер тақтасы (панель задач) - Фон астарлы беті (вкладка). Іске қосу (пуск) – Басқару панелі (Панель управления) – Фон астарлы беті (вкладка). 3
1136 Графиктік режимдегі экранның мүмкіндік қабілеті немен анықталады: Экран жолдары мен бағандары санымен. Экран жолындағы және бағандағы пикселдер санымен. Экрандағы жолдар санымен. Символдардағы байттар санымен. Экрандағы бағандар санымен. 2
1137 Дискіні форматтау дегеніміз не: Дискіге арнайы форма беру. Информацияны сақтау немесе оқу. Дискі жолдарын нөмірлеу және оны секторларға бөлу. Жинақтағыштарды вирусқа тексеру. Архивтеу. 3
1138 Драйвер – бұл ...: ДЭЕМ-де орнатылған кейбір құрылғының жұмысын басқаратын программа. Принтер кареткасын жылжытатын қосылғыш. Ақпараттарды басқаратын программалар кешені. Компьютерді біріктіретін құрылғы. Компьютерді басқаратын құрылғы. 1
1139 Қолданбалы программалар және перифериялық құрылымдар жұмыстарын басқаратын жүйелік программалар қалай аталады: Контейнер. Енгізу/шығару құрылымы. Каталог. Драйвер. Файлдар. 4
1140 Менің компьютерім бумасы қандай мүмкіндік береді: Қате өшірілген файлдарды қалпына келтіру. Компьютердің желілік ресурсын көру. Бас менюді шағыру. Компьютер мазмұнын көру. Соңғы ашылған он құжаттың тізімін көрсету. 4
1141 Ақпараттық сигнал қандай түрде беріледі: Үздіксіз, дискретті. Сызықтық. Тактілі. Жиіліктік. Дыбыстық. 1
1142 Презентация дегеніміз не: Баяндама жасау. Суреттер жиыны. Белгілі 6ip ретпен орналасқан мәліметтер жиыны. Слайд деп аталатын жеке кадрлардың жиынтығынан тұратын айрықша текті электрондық құжат. Жеке парақ. 4
1143 Анимация дегеніміз не: Дербес компьютер мен пайдаланушы арасындағы байланысты қамтамасыз ету. Диаграмманың 6ip түpi. Барлық объектілерді қимыл-қозғалысқа келтіру немесе слайдтағы объектілердің шығу peтi. Слайдтарды сұрыптау. Сыртқы қолданбалы программаларда құрылған графиктік бейнелер. 3
1144 Power Point. Слайдтың фонын қалай – өгертуге болады: Тышқанның оң жағындағы батырманы шертіп Применить оформление пункті арқылы. Контекстік менюде Фон пункті арқылы. Контекстік менюде Цветовая схема пункті арқылы. Сервис пункт менюін таңдап Автографика пункті арқылы. Тышқанның оң жағындағы батырманы шертіп Разметка слайда пункті арқылы. 2
1145 MS Word. Абзацты ерекшелеу үшін сол абзац ішінде тышқанның ... шерту қажет: Сол батырмасын екі рет. Сол батырмасын үш рет. Сол батырмасын бір рет. Оң батырмасын бір рет. Оң батырмасын екі рет. 1
1146 MS Word -та алмасу буферін орнату келесі пернелер арқылы орындалады: SHIFT+INSERT. CTRL+INSERT. SHIFT+DELETE. CTRL+D. CTRL+L. 2
1147 MS Word. Бас әріп режимін қосатын пернені көрсет: CTRL. ALT. Shift. Enter CapsLock. 5
1148 MS Word. Белгіленген абзацты текстің соңына қою үшін: Правка менюіненЗаменить командасын таңдап, курсорды текстің соңына апарып Правка менюінен Вставить командасын таңдау. Файл менюіненЗаменить командасын таңдап, курсорды текстің соңына апарып Правка менюінен Вставить командасын таңдау. Правка менюінен Удалить командасын таңдап, курсорды текстің соңына апарып Правка менюінен Вставить командасын таңдау. Абзацты белгілеп, Правка менюінен Вырезать командасын таңдап, курсорды текстің соңына апарып Правка менюінен Вставить командасын таңдау. Клавиатурадан F5 командасын теру. 4
1149 MS Word. Берілген мәтінде кіші әріптерді бас әріптерге немесе бас әріптерді кіші әріптерге ауыстыру үшін келесі команданы колданамыз: Контекстік менюдің ішінде «Регистрды өзгерту» командасын тандау. Вид → Регистр. Қою; Кіші/Бас әріптер. Формат →Регистр. Файл → Беттің параметрлері. 4
1150 MS Word. Бір мезгілде қанша терезе ашуға болады: Біреу. Үшеу. Екеу. Төртеу. Қалауын бойынша. 5
1151 MS Word. Буферден деректерді ағымдағы құжатқа кіріктіру пернелер комбинациясы: Shift+Del. Ctrl+Ins. Shift+Ins. Shift+F12. Ctrl+P. 3
1152 MS Word. Бүкіл тексті жою (тазарту) командасын таңдаңыз: Файл-Жабу. Сарs Loск пернесін басу. Бағыттауышты мәтін басына қойып, «Del» пернесін басу. Правка-Выделить все, Правка-Очистить(Удалить). Бағыттауышты мәтін басына қойып, Правка-Удалить. 4
1153 MS Word. Жанама менюды шақыру үшін қолданылатын пернелер комбинациясы: Alt + Esc. Ctrl + Alt. Alt + F10. Shift+F10. Shift +F1. 5
1154 MS Word. Жол аралық интервалды өзгерту үшін қандай командар қолданылады: Файл-Бет параметрі. Формат-Абзац. Сервис-Баптау. Саймандар панеліндегі батырма. Правка – Айырбастау. 2
1155 MS Word. Кестеге жолдар кіріктіру (қосу) - бұл: Вставка/ Таблица/ Ячейки. Формат/ Таблица/ Строки. Таблица/ Добавить/ Строки. Формат/ Таблица/ Столбцы. Вставка/ Добавить/ Строки. 3
1156 MS Word. Қай меню пункті колонтитулдар кірістіру мүмкіндігін береді: Правка. Формат. Вид. Файл. Вставка. 2
1157 MS Word. Қалып-күй қатары - бұл: Word құжаты терезесінің төмен бөлігінде орналасқан информациялық қатар. Тышқанның оң батырмасын басқанда шақырылатын әрекеттердің тізімі. Курсор орналасқан мәтін жолағы. Функционалдық белгілері бойынша топталған батырмалар мен тізімдердің жиынтығы. Мәтіннің соңғы жолағы. 1
1158 MS Word. Қалып-күй қатары (строка состояния) терезенің қай жерінде орналасқан: Терезенің сол жақ бөлігінде. Бас мәзірде. Терезенің төменгі жағында. Терезенің оң жақ шетінде. Терезенің жоғары жағында. 3
1159 MS Word. Қалыптың (Вид ) құрылымы мынандай бөліктерден тұрады: Бірнеше беттен тұратын кұрылым. Ескертулер мен ұсыныстар. Қалыптың тақырыбы, Жоғарғы колонтитул, Төменгі колонтитул, Мәліметтер аймағы, Ескертулер. Жоғарғы колонтитул, Төменгі колонтитул. Қалыптың тақырыбы және Мәліметтер аймағы. 3
1160 MS Word. Қандай құрал кестелерде қолданылатын рамкаларды таңдау, заливки, шрифт, түр (цвет), дайын форматтарды мүмкіндік береді: Границы и заливка. Автоподбор. Автоформат. Сортировка. Границы. 1
1161 MS Word. Құжатты баспаға жіберер алдында алдын ала көру үшін қолданылатын команда: Пішімдеу (формат) мәзіріндегі Қаріп (шрифт) командасы. Файл мәзіріндегі Алдын ала көру (предварительный просмотр) командасы. Саймандар тақтасындағы Орналастыру (вставить) командасы. Файл мәзіріндегі Құру (Создать) командасы. Файл мәзіріндегі Ашу (Открыть) командасы. 2
1162 MS Word. Құжатты баспаға шығару командалары: Сервис-Касиет. Сервис-Баптау. Сервис-Параметрлерді баспаға шыгару. Файл-Бет параметрі. Файл - Баспаға шығару. 5
1163 MS Word. Құжат беттерінің режимін өзгертетін командасы орналасқан меню атауы: Вид. Формат. Сервис. Правка. Файл. 5
1164 MS Word. Құрылып қойылған құжаттарды қандай мәзір командалар көмегімен ашуға болады: Пішім-Ашу. Файл- Ашу. Файл-Сақтау. Түр-Ашу. Түзету -Ашу. 2
1165 MS Word. Құжаттары принтерден шығарғанда көшірменің санын көрсетуге болады ма: Тек бетті шығаруға болады. Тек тақ беттерді шығаруға болады. Тек жұп беттерді шығаруға болады. Көшірменің кез-келген санын шығаруға болады. Тек екінші бетті шығаруға болады 4
1166 MS Word құжатыны түрлі объектілерді енгізу үшін келесі технология қолданылады: Select. Drag-and-Drop. OLE. WYSIWYG. Point-and-Click. 3
1167 MS Word. Мәтін тергенде жаңа абзацқа өтетін перне: Alt. Ctrl. Esc. Enter. Tab. 4
1168 MS Word. Мәтінді түгел ерекшелеу үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет: Сервис-Выделить все. Формат-Выделить все. Вид-Выделить все. Правка-Выделить все. Файл-Выделить все. 4
1169 МS Word-та орфографияны тексеру жолы былай болады: Анықтама- Орфoграфия. Сервис-Орфoграфия. Түзету-Орфoграфия. Қою-Орфoграфия. Түр-Орфoграфия. 2
1170 MS Word. Правка менюінің негізгі командалары: Шрифт, абзац, список, границы и заливки. Создать, открыть, закрыть, сохранить. Вырезать, копировать, вставить. Разрыв, номера страниц, дата и время. Обычный,электронный документ, разметка страницы. 3
1171 MS Word. "Правка" мәзірі не үшін қолданылады: Аспаптар панелін өзгерту қызметін аткарады. Арнайы символдар қою қызметін аткарады. Орфографиясын тексеру қызметін аткарады. Кұжатты кұру, сактау жәңе қағазға басып шыгару қызметін аткарады. Құжат бөлігін өзгерту және көшіру кызметін атқарады. 5
1172 MS Word редакторы мынандай мәселелерді шеше алмайды: Кестедегі сұрыптауларды жүргізуді. Кесте, суреттер мен мәтірдерді пішімдеуді. Құжатты көбейтуді. Мәттіндік құжаттармен жұмыс істеуді. Үлкен көлемдегі мәтіндік ақпаратты сақтауды. 2
1173 MS Word. «Сервис» менюі: Мәтінге әр түрлі объектілер және мәтіндік элементтер орналастыру. Құжатты ашу, сақтау, парақтар параметрін тағайындау. Word жұмысының әр түрлі режимдерінің опцияларын тағайындау. Экрандағы құжаттың көріну түрін таңдау. Құжаттарды редакциялау. 3
1174 MS Word. Сөзді ерекшелеу үшін: Сол сөз ішінде тышқанды үш рет шерту керек. Сол сөз ішінде тышқанды бір рет шерту керек. Сол сөз ішінде тышқанды екі рет шерту керек. Сол жақ шеттегі бос орында тышқанды шерту. CTRL пернесін басулы күйде ұстап тышқан орын сөз ішінде шерту. 3
1175 MS Word. Терезесінің қай элементі мәтінді жылжыту мүмкіндігін береді: Қалып күй қатары. Бас тақырып жолы. Стандартты саймандар тақтасы. Сызғыш. Қозғалту жолақтары. 5
1176 MS Word. Терілген мәтінді (тексті) дискіге сақтап қою: Файл менюінің Сохранить командасы. Правка менюінің Сохранить командасы. Вставка менюінің Сохранить командасы. Формат менюінің Сохранить (Новый документ) белгісінде тышқандьг екі peт шерту керек. Вид менюінің Сохранить (Новый документ) белгісіңде тышқанды екі peт шерту керек. 1
1177 MS Word. Тізім сұхбаттық терезесінде өзгертуге болмайды: Маркерленген тізімді нөмірленген тізімге ауыстыру. Маркерленген тізімді көп деңгейлі тізімге ауыстыру. Тізім элементтерінің мазмұнын. Құрылған тізімнің деңгейін. Нөмірленген тізімді маркерленген тізімге ауыстыру. 3
1178 MS Word. Түзету менюінің негізгі командалары: Түзету, Ашу, Жабу, Сақтау. Қаріп, Кәдімгі құжат, Шекаралар және бояу. Қиып алу, Көшіру, Кіріктіру. Бөлу, Бет нөмірлері, Мерзім және уақыт. Кәдімгі, Веб-құжат, Беттерді белгілеу, Құрылым. 3
1179 MS Word файлдарының кеңейтілуі: *.ppt. *.txt. *.bmp. *.xls. *.doc. 5
1180 MS Word. Файл менюінің негізгі командалары: Орфография, бағана, бет нөмірі. Құру, ашу, жабу, сактау. Кесте қосу, кесте кою, басты құжат. Тақырып, бағана, бет нөмірі. Қиып алу, көшіру, орналастыру, тазалау. 2
1181 MS Word. Формат – Абзац командасын орындағанда ашылатын сұхбат терезесінде өзгеретін интервалдар (қате жауапты көрсет): Символдар арасындағы аралықтарды. Жоларалық интервалды. Абзац алдындағы немесе одан кейінгі аралықты. Сол жақ өрістен абзацтың теріс (выступ) немесе оң (отступ) аралығы. Азат жолы. 1
1182 Ms Word. Формат менюінің командалары қандай қызмет атқарады: Құжатты баспаға береді. Қаріп параметрлерін орнатады, регистрді орнатады. Автомәтін, кесте кірістіреді. Құжатты сақтайды. Саймандар тақталарының түрін өзгертеді. 2
1183 MS Word. Формула редакторын қалай шақыруға болады: Кіріктіру (Вставка ) – Объект - Microsoft Equation. Кірістіру (Вставка ) - Microsoft Equation. Сервис- Microsoft Equation. Файл -Microsoft Equation. Формат - Microsoft Equation. 1
1184 MS Word. «Формат (Пішім)→Список (Тізім) → Нумерованный (Нөмірленген)» бұйрығы таңдалғанда ашылатын сұхбат терезесіне кірмейтін объектілер: Бас әріппен жазатын әріптер. Кіші әріппен жазатын әріптер. Грек символдары. Рим цифрлары. Араб цифрлады. 3
1185 MS Word -тан шығу үшін: Сaps Lock пернесін басу. Файл-Выход командасын орындау немесе Аlt+F4 пернелерін басу. ЕSС пернесін басу. Файл-Закрыть командасын орындау. Сtrl+F1 пернелерін басу. 2
1186 MS Word. Экранға координаталық сызғышты шығару үшін қай менюді қолданамыз: Кесте. Формат. Түр. Сервис. Түзету. 3
1187 Жұмыс кітабы дегеніміз не: Жұмыс үстелі. MS Excel электрондық кестенің құжаты. Жұмыс кеңістігі. Бағаналар мен жолдардың қиылысқан жері. Ұяшықтардың жиыны. 2
1188 MS Access. Кестенің атқаратын қызметі: Деректерді енгізу құралы. Баспа құрылғысына деректерді шығаруға арналған. Кез-келген деректер базасының негізгі объектісі. Мұнда базадағы барлық деректер сақталады. Ыңғайлы түрде пайдаланушыға деректерді бейнелеу. Деректерді іріктейтін және талдайтын арнайы құрал. 3
1189 MS Excel. А1:А10 ұяшықтарының ең кіші санын тап: =MIN(A1:A1). =МАКС(A1:A10). =MАК(A1:A10). =MАХ(A1:A10). =MИН(A1:A10). 5
1190 MS Excel. А1:А5 ұяшықтарының қосындысын табу үшін қандай формула қолданылады: =sum(a1:a5). сумма(a1:a5). =СУММА(a1:a5). сложить(a1:a5). сумм(a1:a5). 3
1191 MS Excel. Е8 ұяшығының орналасуы: 8 қатар. Е қатары, 8 бағаны. Е бағаны, 4 қатар. Е бағаны, 8 қатар. А бағаны, 1 қатар. 4
1192 MS Excel. B$3 түрінде жазылған ұя адресі қай түрге жатады: Салыстырмалы. Абсолютті. Қарапайым. Аралас. Күрделі. 4
1193 MS Excel. D5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады: Жергілікті. Салыстырмалы. Мекендік. Аралас. Абсолюттік. 2
1194 MS Excel. $E$5-бұл: Ұяшықтың аралас адрестелуі. Ұяшықтың салыстырмалы адрестелуі. Ұяшықтар диапазонының адресі. Ұяшықтың абсолютті адрестелуі. Формула адресі. 4
1195 МS Ехсеl-де пернесінің атқаратын қызметі: Диаграмма шеберін іске қосу. Функция енгізу. Автоқосынды. Көбейту. Бөлу. 3
1196 MS Excel-де 20000 саны экспоненциалды түрде қалай жазылады: 2,00Е+05. 20000. 2,00Е+04. 2,00Е+03. 02,Е+04. 1
1197 MS Excel. Ағымдағы ұяшық дегеніміз не: Белгіленген ұяшықтар тізбегі. Арнайы формулалар. Курсор орналасқан ұяшық. Электрондық кестедегі ұяшық. Бірнеше ұяшықтар тобы. 3
1198 MS Excel. Ағымдағы ұяшыққа мәліметті енгізуді аяқтау үшін қай перне қолданылады: Ctrl. Alt. Esc. Enter. Tab+F1. 4
1199 MS Excel. Автосүзгіні қолдану: Файл - Сүзгі (Фильтр) - Автосүзгі (Автофильтр) - сүзгілеу шартын беру. Сервис - Сүзгі (Фильтр) - Автосүзгі (Автофильтр) - сүзгілеу шартын беру. Мәліметтер (Данные ) - Сүзгі (Фильтр) - Автосүзгі (Автофильтр) -сүзгілеу шартын беру. Сүзгі (Фильтр) - Автосүзгі (Автофильтр) - сүзгілеу шартын беру. Пішімдеу (Формат) - Сүзгі (Фильтр) - Автосүзгі (Автофильтр) -сүзгілеу шартын беру. 3
1200 MS Excel. Берілген функциялардың қайсысы статистикалық болады: ПЛПРОЦ. МИН. COS. ЕСЛИ. DATA. 1
1201 MS Excel. Берілген шарттардағы қанағаттандыратын жазуларды тізімінен таңдап алуға қандай команда пайдаланылады: ФОРМАТ\ ДАННЫЕ\РАШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. ДАННЫЕ\ ФИЛЬТР\ РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. ТАБЛИЦА\ АВТОФИЛЬТР. ТАБЛИЦА\ ФИЛЬТР. ТАБЛИЦА\ РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР. 2
1202 Microsoft Excel –бұл: Программалық қабықша. Антивирустық программа. Операциялық жүйе. Кестелік процессор. Мәтіндік редактор. 4
1203 MS Excel. Диаграмма дегеніміз не: Бірнеше ұяшықтар тобы. Мәтіндік редакторда қолданылатын жазу түрі. Автотолтыру кезінде ағымдағы ұяшық қоршауының төменгі бұрышында орналасқан кішкене қара түсті шаршы. Автотолтыру кезінде ағымдағы ұяшық қоршауының жогарғы бұрышында орналасқан кішкене қара түсті шаршы Жұмыс кітабының бір парағына енгізілген графиктік объект. 5
1204 MS Excel -дегі диаграмма – бұл: MS Excel -дегі қолданылмайтын ұғым. Формулаларды қолданудың тиімді әдісі. Ұяшықтарға тек қана формулаларды қолданудың нәтижесінде құрылатын график. Кестелік мәліметтер арасындағы байланысты көрсететін графиктік бейнелеу. Еркін мазмұнды сурет. 3
1205 MS Excel. Диаграмманы құру мастері төртінші қадамда нені анықтауды талап етеді: Диаграмманы сақтауды. Диаграмма түрін. Диаграмма параметрлерін. Диаграмманың орналасуын. Деректер көзін. 4
1206 MS Excel. Дұрыс емес арифметикалық операторды көрсетіңіз: / (бөлу). > (үлкен белгісі). ^ (дәрежеге шығару). % (пайыз). - (азайту). 3
1207 MS Excel. Ескерту (примечание ) дегеніміз не, және ол қалай жасалады: Кестенің жарлығы; Файл – Создать – Ярлык командасы. Ұяшықты адрестеу; Сервис – Примечание командасы. Ұяшықты форматтау шарты, Формат – Условное форматирование командасы. Excel – де ескерту құру мүмкін емес. Бұл ұяшыққа түсініктеме, Вставка – Примечание командасы 5
1208 MS Excel. ЕСЛИ функциясы қандай категорияға жатады: Мәтіндік. Логикалық. Қаржылық. Математикалық. Статистикалық. 2
1209 MS Excel. Жаңа парақ құру қандай командамен орындалады: Вставка –Лист. Вставка-Ячейка. Файл –Открыть. Правка-Открыть. Вставка-Открыть. 1
1210 MS Excel. Жолдың биіктігін және бағанның енін өзгерту үшін менюдегі ...бөлімін пайдалану керек: Формат. Правка. Вставка. Вид. Данные. 1
1211 MS Excel-ді жүктеу үшін қандай командалар ретін орындау қажет: Іске қосу-MS Word. Іске қосу-Бағдарлама-MS Excel. Іске қосу-MS Access. Іске қосу-Бағдарлама-Стандартты-MS Excel. Іске қосу-MS EXCEL.ПУСК→MS Excel. 2
1212 MS Excel. Жұмыс кітабын қалай ашамыз: ... Деп сақтау (Сохранить как ...) – Қажетті файлды тандау – ОК. Түзету (Правка ) – Ашу (Открыть) – Қажетті файлды таңдау – ОК. Файл – Ашу (Открыть) – Қажетті файлды таңдау – ОК. Сервис – Ашу (Открыть ) – Қажетті файлды таңдау – ОК. Мәліметтер (Данные ) – Ашу (Открыть ) – Қажетті файлды таңдау – ОК. 3
1213 MS Excel. Жұмыс кітабындағы парақты алып тастау ...: Парақ жарлығын шертіп, Delete батырмасын басу керек. Паракты алып тастауға болмайды. Парақты белгілеп, контекстік мәзірді шақыру керек және «Удалить» командасын орындау керек. Парак жарлығында екі рет шертіп, Delete батырмасъш басу керек. Парак жарлығын тертіп, Backspase батырмасын басу керек. 1
1214 MS Excel. Жұмыс парағын жою: Вид (Түр) → Новый лист (Жаңа парақ). Сервис → Лист (Парақ) → Удалить (Жою). Вставка (Кірістіру) → Лист (Парақ)ю Правка (Түзету) → Удалить лист (Парақта жою). Файл → Удалить (Жою). 4
1215 MS Excel. Жұмыс парағының ішінде деректерді орналастыратын ең аз құрылым … бірлігі: Ұяшық. Кітап. Байт. Ақпарат. Макрос. 1
1216 MS Excel - де жұмыс парақтарын қандай бұйрық консолидациялайды: Сервис- Данные- Консолидация. Файл-Консолидация. Тышқанның сол батырмасы- Консолидация. Данныe-Консолидация. Тышқанның оң батырмасы- Консолидация. 4
1217 MS Excel. Қандай бүктеме ұяшықтарды бірлестіреді, мәтіннің жолдамасын өзгертеді және сөздерді бір ұяшықта қалпына келтіреді (Объeдинение ячеек, Переносить по словам): Границы. Выравнивание. Число. Вид. Защита. 2
1218 MS Excel. Диаграмманы құру мастерінің неше қадамы бар: 5. 4. 3. 2. 1. 2
1219 MS Excel. Менюдің қандай бөлімі көмегімен формулалар жолы және қалып күй қатарын қосып- ажыратып қоюға болады: Таблица. Вид. Файл. Формат. Вставка. 2
1220 MS Excel-де қандай оператор адрестік болып табылады: : % <> ! + 1
1221 MS Excel. Қатарды толық белгілеу үшін ...: Тақырып жарлығына шертеміз. Тышқанның оң жақ батырмасына шертеміз. Қатардың номеріне шертеміз. Тышқанның батырмасын басып тұрып, белгілеуді астыға созамыз. Правка → Выделить командасын орындаймыз. 3
1222 MS Excel. Кестедегі деректерді деректер базасы ретінде пайдалану үшін негізгі менюдің ... пунктін орындау қажет: ВИД. ВСТАВКА. ТАБЛИЦА. ФОРМАТ. ДАННЫЕ. 5
1223 MS Excel.Қосындыны есептейтін функцияны көрсетіңіз: SQRT(X). MIN(тізім). SIN(X). MAX(тізім). СУММ(тізім). 5
1224 MS Excel. Курсордың оң жақ төменгі шетіне алып барғандағы шыққан «плюс» таңбасы қалай аталады: Бояғыштар. Редактор. Қарындаш. Толтыру маркері. Фон. 4
1225 MS Excel. Легенда дегеніміз - бұл: График құруға арналған масштаб. Диагарамма шаблоны. Диаграммада көрсетілген мәліметтер қатары атын көрсетіп тұратын диаграма элементі. Диаграммасы бар жұмыс кітабы. Суреттер мен графиктері бар файл аттары. 3
1226 MS Excel-дегі математикалық функцияны ата: ППЛАТ. НЗ. РАНГ. LN. ЕСЛИ. 3
1227 MS Excel. Мәліметтер базасын сұрыптау үшін қолданылатын әрекеттер: Түр (Вид )-Сұрыптау(Сортировка ). Мәліметтер(Данные)-Сұрыптау(Сортировка ). Сервис – Сұрыптау(Сортировка ). Пішімдеу (Формат) –Сұрыптау(Сортировка ). Файл – Сұрыптау(Сортировка ). 4
1228 MS Excel-де ұялар аралығы қай түрде жазылады: =А1:В4 =А1-В4 =А1+В4 =А1,В4 =А1;В4 1
1229 MS Excel. Ұяшықтар блогы қалай белгіленеді: Бірінші және соңғы ұяшықтың адресі арқылы. Бірінші және соңғы ұяшықтың жол номері арқылы. Бірінші және соңғы ұяшықтың бағана әріпі арқылы. Бірінші ұяшықтың адресі арқылы. Ортаңғы ұяшықтың адресі арқылы. 1
1230 MS Excel. Ұяшықтарды жұмыс кітабының бір парағынан екінші парағына қалай көшіреді: Қажет ұяшықтарды белгілейміз Түзету (Правка ) - Көшірмесін алу (Копировать), екінші парақты ашып Файл - Орналастыру (Вставить). Қажет ұяшықтарды белгілейміз Түзету (Правка ) - Кешірмесін алу (Копироватъ), екінші парақты ашып Түзету (Правка ) – Орналастыру (Вставить). Қажет ұяшықтарды белгілейміз Сервис – Көшірмесін алу (Копировать), екінші парақты ашып Түзету (Правка ) - Орналастыру (Вставить). Түзету (Правка ) -Көшірмесін алу (Копировать) - Түзету (Правка ) -Орналастыру (Вставить). Ұяшыктарды жұмыс кітабының бір парағынан екіншісіне көшіру мүмкін емес. 2
1231 MS Excel-де ұяшықтардың кандай форматы кездеспейді: Мәтіндік. Экспоненциалдык. Дата. Сандық. Логарифмдық. 5
1232 MS Excel. Ұяшықтың салыстырмалы адресі дегеніміз: $ көмегімен және бағана және (немесе ) қатар номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі. Бағаның номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі. Бағаның және қатарлардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі. Латын әріптерінен құралған ұяшықтың белгіленуі. Қатарлардың номерлерінен құрылған ұяшықтардың белгіленуі. 3
1233 MS Excel. Ұяшыкқа сілтеме жасау үшін адрестердін ... түрлері қолданылады: Абсолютті, салыстырмалы, аралас. Салыстырмалы,абсолютті,карапайым. Абсолютті, аралас, қарапайым. Салыстырмалы, аралас, карапайым. Абсолютті,қарапайым, аралас. 1
1234 MS Excel ұяшығына формула енгізу қандай белгіден басталады: #. :=. =. ешқандай белгі қажет емес. !. 3
1235 MS Excel. Салыстыру операцияларында қандай символ пайдаланылады: @. %. >. $. #. 3
1236 MS Excel. Сандық деректерді графиктік түрде беруде пайдаланылатын элемент: Диаграмма. Құрама кесте. Ауқым. Кесте. Редакция. 1
1237 MS Excel. Сандардың ішіндегі ең үлкенін табу функциясы қайсысы: МИН. РАНГ. МАХIM. МАКС. MIN. 4
1238 MS Excel -дегі формулалар ... көмегімен құрылады: Автоформат командасының. Функция шеберінің. Сортировка командасының. Диаграмма шеберінің. Данные командасының. 2
1239 MS Excel электрондық кестеде адрестеудің түрлері: Қарапайым және күрделі. Абсолютті және абсолютті емес. Абсолютті, салыстырмалы және аралас. Жай және қарапайым. Тура бағытта және кері бағытта. 3
1240 MS Excel. Электрoндық кестеде келісім бойынша қанша парақ болады: 3. 2. 4. 5. 6. 1
1241 MS Excel электрондық кестесіндегі бағаналардың саны қанша: 125. 256. 1256. 65536. 452. 2
1242 MS Excel электрондық кестесіндегі жолдардың саны қанша: 256. 452. 65536. 1256. 125. 3
1243 MS Excel. Электрондық кестеде нені еңгізу теңдік (=) белгісінен басталады: Жол. Сурет. Мәтін. Формула. Сан. 4
1244 MS Excel. Электрондық кестенің нeгізгі элементін ата: Мәндер. Өpic. Берілгендер. Клетка. Ұяшық. 5
1245 MS Excel электрондық кестеде төмендегі мәліметтерді автоматты толтыруға болады: Апта күндері, сандар, диаграмма аттары. Айлар, апта күндері және сандар. Айлар, апта күндері, диаграмма аттары. Формулалар, диаграммалар. Студенттер аттары және студенттердің үлгерім бағалары. 2
1246 ДББЖ (деректер базаларын басқару жүйесі) - бұл: Құрылымдалған деректердің жиынтығы. Деректер алмасу үшін программалар кешені. ДБ-да деректерді сақтау, қосу, жою және редакциялау үшін қолданылатын программалық жүйе. Компьютерлік модельдеу жүргізу үшін программалар кешені. Компьютерді қолдана отырып, баскару шешімдерін қабылдау жүйесі. 3
1247 Деректер базасы - бұл: Объектінің физикалық құрылымы. Деректерді ұйымдастырудың және пайдаланудың функционалдық аспектісін бейнелеуді жинақтап пәндік аймақ пен олардың байланысын формалды көрсетеді. Ақпарат сақтауға арналған ұйымдастырылған құрылым. Объектінің,құбылысты, процесті суреттеуге арналған багдарламалық және тілдік құралдар жиынтығы. Сыныптау және кодтау жүйелерінің көрсеткіштер, кұжаттар жиынтығы. 2
1248 Деректер базалары. Деректердің моделін көрсетіңіз: Геометриялық. Ішкі, сыртқы. Математикалық. Иерархиялық. Құрылымдық. 4
1249 Деректердің реляциялық базасы ....қолдануға негізделеді. Суреттерді. Бұтақтарды. Векторларды. Графтарды. Кестелерді. 5
1250 MS Access-те кесте неден құрылған: Өрістерден және бағандардан. Жолдардан және жазулардан. Формалардан және есептерден. Өрістер және жазбалар. Тек қана жазбалардан. 1
1251 Кез келген мәліметтер базасының негізгі объектісі: Қалыптар (Формы). Кесте (Таблица). Сұраныс (Запрос). Есептер (Задачи). Макростар. 2
1252 Қай операциялық жүйелердің басқаруымен ACCESS программасы жұмыс істейді: OS/5. MS DOS. PC DOS. OS/2. WINDOWS 95,98,2000. 5
1253 Мәліметтер базасын басқару жүйесі дегеніміз не: Жаңа мәліметтер базасын құруға, оны мәліметтермен толтыруға, оның мазмұнын редакциялауға, оларды реттеуге арналған программалық құралдар кешені. Деректерді экранда бейнелеу және оларды басқаруға қолданылатын құрал. Программалау тілдерін тиімді пайдалануға арналған программалық құралдар кешені. Мәліметтер базасын құруға, жүргізуге, бірігіп қолдануға арналған графикалық құралдар кешені. Пайдаланушының қойған шарты арқылы деректерді таңдап алуға қолданылатын құрал. 1
1254 Мәліметтер базасын басқару жүйелерін көрсетіңіз: FineReader,Prompt98, Qtrans, RAR. MS Excel, Powertweak. FoxPro, FoxBASE, MS Access. MS Word, AVP, Dr Web. MS Power Point, Cach Man. 3
1255 Мәліметтер базасын басқару жүйесіне ... жатады: MS Power Point. МS Outlook. МS Access. МS Word. МS Excel. 3
1256 Мәліметтер базасы дегеніміз – бұл: Ұйымдастырылған өзара логикалық байланыстағы бағаналар мен жолдардың жиынтығы. Мәліметтердің реттелген, өзара байланысты жиынтығы. Әртүрлі кестелердісақтайтын файл. Ұйымдастырылғанөзара логмкалық байланыстағы жазбалардың жиынтығы. Арнайы бума. 2
1257 Мәліметтердің қандай моделі болмайды: Фреймдік. Көпдеңгейлі. Желілік. Иерархиялық. Реляциялық. 1
1258 Мәліметтер базасында тізімді қандай да бір сипаттамасы бойынша белгілі ретпен орналастыру операциясы қалай аталады: Мәліметтер (Данные). Сұрыптау (Сортировка). Іздеу (Поиск). Автосүзгі (Автофильтр). Сүзгі (Фильтр). 2
1259 Мәліметтер базасында «Фамилия» бағанының жазбаларын өсу реті бойынша сұрыптау кезінде МS Ассess программасы фамилияларды қалай орналастырады: Алфавит бойынша Я-дан бастап А-ға дейін. Кезкелген ретпен орналастырады. Тек қана Я әрпінен басталатын фамилияларды орналастырады. Тек қана А әрпінен басталатын фамилияларды орналастырады. Алфавит бойынша А-дан Я-га дейін. 3
1260 Мәліметтер базасының «фамилия» бағанындағы «К» әріпінен басталатын тұрғындардың фамилияларын іріктеп алу критериін көрсетіңіз: ?*К К* ?К К? *К 2
1261 MS Access. OLE өрісіне не қоюға болады: Файл. Иілгіш диск жарлығын. Таңдау шарты. Бума. Дискіге сілтеме. 1
1262 MS Access. МЕМО өрісіндегі деректер мазмұны не: Мүмкін мәндердіңбірі бар логикалық мәндер. MS Access кестесіне енгізілген немесе байланысқан объект. Есептеулерді қажет етпейтін текст немесе сандар. Анықталмаған ұзындықтағы символдар тізбегі. Есептеулерді өткізу үшін қолданылатын сандық мәліметтер. 4
1263 MS Access. МЕМО өрісі: 65535 символға дейінгі үлкен көлемді мәтінді сақтауға арналған. Нақты сандарды сақтауға арналған. 255 символға дейінгі мәтіндік ақпаратты сақтауға арналған. Логикалық мәліметтерді сақтауға арналған. Ондай өріс жоқ. 1
1264 MS Access. Алғашқы кілт бұл -: Кестелер арасындағы байланысты қамтамасыз ететін қайталанбайтын жазба. Негізгі кестедегі жазбалар. Бірнеше кестелердің өрістері мен жазбаларын байланыстыратын қайталанбайтын кесте. Бірнеше кестелердің өрістері мен жазбаларын байланыстыратын қайталанатын кесте. Кестелер арасындағы байланысты қамтамасыз ететін қайталанбайтын өріс. 5
1265 MS Access. Алфавит бойынша фамилия өрісін реттеу үшін қай команда қолданылады: Фильтрлеу. Сұрыптау. Филътрацияны ұлғайту. Іздестіру. Түзету. 2
1266 MS Ассеss. Аталған объектілердің қайсысы MS Ассеss деректер қорының объектісіне жатпайды: Форма. Таблица. Диаграмма. Отчет. Макрос. 3
1267 MS Access. Атрибут дегеніміз – бұл: Ақпараттық құралдар жиыны. Объекті сипаттайтын көрсеткіш. Кестенің алғашқы кілті. Деректер схемасы кілті. Айнымалы өрісі. 2
1268 MS Ассеss-те белгілі бір оқиғаға жауап беру үшін, бірнеше әрекетті құрылымды көрсететін объект қалай аталады: Форма. Сұраныс. Макрос. Есеп беру. Кестелер. 3
1269 MS Access. Деректер базасын құрудың шебері режимі – бұл: Кесте құрылымын құруды тездететін бағдарлама. ДБ-ны қашықтағы серверге импорттауға мүмкіндік беретін режим. Деректерді бірлесе пайдалану үшін кестеге қосылу. ДБ құрудағы әмбебап қолдану әдісі. Формалды атаулары бар: поле1, поле2 және т.б. барлық өрістер дайындамасы. 1
1270 MS Ассеss -тегі деректерді баспаға шығаруга пайдаланатын кұрал қалай аталады: Сұраныс. Отчет. Таблица. Конструктор. ДБ. 2
1271 MS Acсess. Деректер өрісінің аттары – бұл: Кестелер атаулары. Файл атаулары. Бағандар атаулары. Деректер қорының атауы. Жолдын аты. 3
1272 MS Access. Деректер схемасының міндеті: Берілген өріс бойынша математикалық есептеулер жүргізеді және нәтижесін шығарады. Деректерді графикалық бейнелеу. Берілген өлшем бойынша деректерді таңдауды қамтамасыз етуші қосымша құрал. Кестелер мен олардың арасындағы байланыстарды бейнелеу. Ол Visual Basic тілінде жазылған программалық процедуралар. 4
1273 MS Access. Диалогты терезелер ішкі беті (вкладка) дегеніміз: Бағана тақырыбы аймағы. Осы жерде тышқанды шерткенде бағана толығымен белгіленеді. Терезе немесе тізімде мәліметтерді жылжытуға арналған екі перне мен жүгіртпесі бар объект. Параметрлерді енгізуге арналған диалогты терезенің информациялық сыйымдылығын үлкейтуге арналған объект. Жол тақырыбы аймағы. Орнатылған немесе алынып тасталған – екі жағдайда да жұмыс істейтін басқару элементі. 3
1274 MS Access ДББЖ автоматты түрде орындалатын әрекеттер жиынтығын қалай атайды: Пішіндер. Кестелер. Сұраныстар. Есеп берулер. Макростар. 4
1275 MS Access. Егер терезеде кестенің бір жазуы ғана шықса, онда бұл режим қандай түрде анықталады: Сұраныс (запрос). Есеп беру (очет). Форма. Кесте (таблица). Макростар. 3
1276 MS Access. Есеп беру неге арналған: Сұрыптау үшін. Деректерді іздестіру үшін. Деректерді нақты түрде экранда бейнелеу үшін. Деректерді сақтау үшін. Деректерді қағазға шығару үшін. 5
1277 MS Access-тегі жазба - бұл: Объектінің физикалық құрылым. Таблицаның қатарына (жолына) жазылған мәліметтер. Объекті әдістері мен қасиеттері. Базаны толтыруда берілген өрісті міндеттілікпен толтыруды анықтайтын қасиет. Деректер типтері. 2
1278 MS Access. Жазба дегеніміз – бұл: Бағаналардағы деректердің жиынтығы. Базада сақталатын кез-келген деректер. Деректер базасының таблицалары. Жолдағы деректер жиынтығы. Барлық объектілердің қасиеттері. 4
1279 MS Access. Жазбаларды ретпен нөмірлеуге арналған, деректердің арнайы типін көрсетіңіз: Гиперсілтеме (Гиперссылка). ОLЕ объектісінің өрісі (Поле ОLЕ обекта). Ауыстырым шебері (Мастер подстановок). Мерзімі/уақыты (Дата/Время). Есептегіш(Счетчик). 5
1280 MS Access-те информацияны сақтау қоймасы – бұл: Отчет. Кесте. Форма. Запрос. Файл. 2
1281 MS Access-те индекс дегеніміз не: Мәліметтерді экранда көрсету мен оларды басқаруға арналған құрал. Бір жолды толығымен белгілеуге мүмкіндік беретін, жолдың сол жағындағы тіктөртбұрыш аймақ. Кестеде жазбаны бірмәнді түрде анықтауға арналған өріс. Сұраныстағы жазбалар нөмірінен тұратын өріс. Индекстелген өрістің мәні бойынша кестеде жазбаларды автоматты сұрыптау құралы. 3
1282 MS Access. Индекстердің екі түрі бар. Олар - : Өріс мәнінің қайталануына рұқсат беретін және рүқсат бермейтін. Параллельді және тізбекті. Жәй және күрделі. Айнымалы және тұрақты. Мәтіндік және сандық. 3
1283 MS Access. «И» әріпінен басталатын барлық фамилияларды шығару үшін қандай шартты жазу керек: >И И# И? *И И* 5
1284 MS Access. Кестеде бір өрістен екінші өріске көшу үшін қандай перне қолданылады: End. Esc. Tab. Enter. Shift+Tab. 3
1285 MS Acсess. Кестелер арасында байланыс орнату үшін қолданылатын сұқбат терезесі қалай аталады: Кестелер. Есеп берулер. Формалар. Сұраныстар. Деректер схемасы. 5
1286 MS Access. Кестелер арасында байланыс ұйымдастыратын өріс: Өріс. Отчет. Сұраныс. Форма. Кілт. 5
1287 MS Access. Кестенің атқаратын қызметі: Кез келген деректер базасының негізгі объектісі. Мұнда базадағы барлық деректер сақталады. Деректерді іріктейтін және талдайтын арнайы құрал. Деректері енгізу құралы. Баспа кұрылғысына деректерді шығаруға арналған. Ыңғайлы түрде пайдаланушыға деректерді бейнелеу. 1
1288 MS Ассеss -те кесте жазбаларын белгілеу аймағы дегеніміз – бұл: Бағана тақырыбы аймағы. Осы жерде тышқанды шерткенде, бағана толығымен белгіленеді. Жол тақырыбы аймағы. Жолды толығымен белгілеуге арналған екі перне мен жүгіртпесі бар объект. Жолдың барлығынбелгілеуге мүмкіндік беретін, жолдың сол жағындағы тіктөртбұрышты аймақ. Тышқанмен байланысты жылжымалы белгі. 4
1289 MS Access. Кестені құру Конструктор режимінде деректер типін анықтайтын бағана: Санаушы. Деректер типі. OLE объектісінің өрісі. Сипаттау. Өрістің аты. 2
1290 MS Access -те кесте өрістерін белгілеу аймағы дегеніміз не: Бағананы толығымен белгілеуге мүмкіндік беретін, тышқанмен байланысты жылжымалы белгі. Кестедегі бағана тақырыбы аймағы. Осы жерде тышқанды шерткенде, бағана толығымен белгіленеді. Жолды толығымен белгілеуге арналған екі перне мен жүгіртпесі бар объект. Жолды толығымен белгілеуге мүмкіндік беретін, тышқанмен байланысты жылжымалы белгі. Объектпен байланысқан меню. 2
1291 MS Access. Қолданушыға сұрақтар қоймай құрылатын форманың түр: Қарапайым форма. Сұраныс негізіндегі форма. Автоформа. Көпкестелі форма. Бағаналы форма. 3
1292 MS Acсess. Кесте өрісінде Студенттің аты жөнін енгізу керек, деректердің қандай типін таңдаған жөн: Дата/Время. Сандық. МЕМО өрісі. Мәтіндік. Санаушы. 4
1293 MS Access. Конструктор режимі қандай қызмет атқарады: Деректерді сорттайды. Деректер фильтрациясын шығарады. Баспаға шығарады. Деректер жинағын шығарады. Өрістің түрін таңдайды. 5
1294 MS Ассеss. Конструктор режимінде қандай қасиет өрістегі символдар санын анықтайды: Маска ввода(енгізу маскасы). Формат поля (өріс форматы). Размер поля (өріс өлшемі). Режим ІМЕ (ІМЕ режимі). Условие назначение (мәнге қойылатын шарт). 3
1295 MS Access. Қандай деректер реляциялық деп аталады: Бір кестеден және есеп беруден тұратын деректер. Бірнеше кестеден және олардың арасындағы қатынастардан тұратын деректер. Бір кестеден және сұраныстардан тұратын деректер. Формадан құралған деректер. Бір кестеден тұратын деректер. 2
1296 MS Access. Қай команда енгізілген мәліметті автоматты түрде номірлейді: Нөмір. Жою. Сан. Санауыш (счетчик). Мемо. 4
1297 Windows ортасындағы файл атының ең үлкен ұзындығы ? 8 символ 1024 символ 255 символ Windows-та файлдың ұзындығына шек қойылмаған 6 символ 3
1298 Ms Word. Терезе (Окно) менюінің қызметі? құжат түрін сақтау құжат стилін сақтау бірнеше құжатпен жұмыс текст айналасына рамка қою сурет салу 3
1299 Ms Word. Түзету (Правка) менюінің қызметі? құжат бөлігін көшіріп алу, өзгерту, символдар табу т.б құжатты баспаға шығару, сақтау, құру саймандар тақтасын өзгерту текст айналасына рамка қою қорғаныс қою, дұрыс жазылуын тексеру 1
1300 Ms Word. Құжаттан бір сөзді іздеу үшін қолданылатын қысқа команда? CTRL+F CTRL+C CTRL+V CTRL+P CTRL+S 1
1301 Ms Word. Формат-Регистр командасының қызметі Мәтінді өшіру Мәтінді туралау Мәтінді есептеу Мәтінді түстерге бояу Мәтінді үлкен әріп және кіші әріп, бас әріппен жазу 5
1302 Word құжатына Excel парақтарын енгізу қай командамен орындалады? Кірістіру (Вставка)–Объект Кірістіру (Вставка)–Файл Түзету (Правка)–Вставить Кірістіру (Вставка)–Лист Түзету (Правка)–Лист 1
1303 Ms Word. Мәтіндерді түгелдей үлкен әріптерге ауыстыру командасы? Пішім (Формат)-Абзац Пішім (Формат)-Фон Сервис-Параметры Пішім (Формат)-Регистр Пішім (Формат) 4
1304 Microsoft WORD. Құжатты баспаға беруде Барлығы (Все) командасын орындасақ? Барлық парақ баспаға шығады Екі парақ шығады Ағымдық парақ шығады Ешқандай парақ шықпайды Принтер жұмысын тоқтатады 1
1305 MS WORD. Кестеге жолдар (строки) қосу командасы? Вставка /таблица/ячейки Формат/таблица/строки Формат /таблица/столбцы Таблица/добавить/ строки Вставка/добавить/строки 4
1306 Ms Word. Мәтінді жылжыту мүмкіндігін ...береді Қалып күй қатары Бас тақырып жолы Стандартты саймандар тақтасы Сызғыш Қозғалту жолақтары 4
1307 MS Word редакторында файлды қалай құруға болады? Файл - Өшіру (Удалить) Файл - Құру (Создать) Файл- Ашу (Открыть) Түзету (Правка)-Қырқып алу (Вырезать) Файл - Сақтау (Сохранить) 2
1308 Ms Word. Құжатты баспаға шығаруда ағымдық (текущая) белгісі қойылса онда ... Курсор тұрған парақ баспаға шығады Барлық парақ шығады Баспаға шықпайды Құжат жабылады Алдын-ала көру терезесі ашылады 1
1309 Ms Word редакторы бұл – Операциялық қабықша Қызметші программа Операциялық жүйе Қолданбалы программа Драйвер 4
1310 Ms Word – та Формат (пішін)менюі: Құжатты ашады, сақтайды және парақтар параметрлерін тағайындау Экранда құжаттың көріну түрін таңдау Құжаттарды пішімдеу Бір терезеден екінші терезеге ауысу Мәтінге әр түрлі объектілер орналастыру 3
1311 Ms Word. Құжатқа ағымдық күн-мезгілді енгізу командасы? Вставка-Символ Сервис-настройка Формат-Дата/время Вставка-Дата/время Окно-дата/время 4
1312 MS Word-та қалып-күй қатарындағы 2/12 мәлiметi ненi бiлдiредi? Терiлiп жатқан ағымдық бет нөмерi Ағымдағы текст бөлiгiн көрсетедi Текстiң басынан есептегенде курсор тұрған орын 2-бетте, ал құжат барлығы 12 беттен тұрады Текстiң басынан есептегенде курсор тұрған орын 12-бетте, ал құжат барлығы 2 беттен тұрады Курсорға дейiнгi қатарлар саны 2/12 3
1313 Ms Word-тан шығу үшін: Ctrl+F1 пернелерін басу Файл-Выход немесе Alt+F4 пернелерін басу Файл - Открыть командасын орындау Caps Lock пернесін басу арқылы ESC пернесін басу арқылы 2
1314 MS Word. Колонтитул қою жолы: Кірістіру (Вставка)-картинка Түзету (Правка)-Колонтитул Кірістіру (Вставка)-символ Түр (Вид)-колонтитул Түр (Вид)- бет номерлері 4
1315 Ms Word. Кестедегі сандардың қосындысын есептеу командасы: Кесте (Таблица)- Автоформат-SUM Кесте (Таблица)-Ұяшықтарды біріктіру (Объединить ячейки) Кесте (Таблица)-Формула-SUM Кесте (Таблица)-Ұяшықтарды бөлу (Разбить ячейки) Автосумма батырмасын басу арқылы 3
1316 Ms Word редакторында жасалынған енгізулерді қайталату үшін қолданылатын пернелер комбинациясы:Alt + Z Ctrl + V Ctrl + F4 Alt + Esc 2
1317 MS WORD ортасында Сохранить командасы қолданылады? Файлға өзгерістер енгізу үшін Файлды жедел жадыда сақтау үшін Файлды дискіге сақтау үшін Файлды жедел жадыдан жою үшін Файлды өзгерткеннен кейін сол атымен сақтау үшін 3
1318 Ms Word редакторында Сервис-Тезаурус командасының қызметі? Сөздерді реттейді Сөздерге синоним табады Сөздерді алмастырады Сөздерді жояды Мәтінді ерекшелейді 2
1319 Ms Word редакторында курсорды жолдың басына ауыстыратын перне Home Page up Enter End Page Down 1
1320 Мicrosoft WORD - та файлға парольді қою мынадай амалдармен орындалады Сервис-Қауіпсіздік параметрлері Файл-Сақтау-Сервис-Қауіпсіздік параметрлері Формат-Сақтау-Сервис-Қауіпсіздік параметрлері Түзету –Сақтау –Сервис –Қауіпсіздік параметрлері Түр –Сақтау –Сервис-Қауіпсіздік параметрлері 1
1321 MS Word. Кестедегі мәліметтерді өсу, кему бойынша сорттау (сортировка) командасын көрсет: Кесте (Таблица)- Сортировка Кесте (Таблица)- Формула Кесте (Таблица)- Автоформат Кесте (Таблица)- кесте қасиеті (свойства таблицы) Сервис-статистика 1
1322 MS Access-тің қай объектісі басқа кестелерден алынған өрістерден виртуалды кестелерді құруға мүмкіндік береді: Қалып (Форма). Есеп беру (Отчет). Модуль. Сұраныс (Запрос). Макрос. 4
1323 MS Access. Қай режимде өрісті бейнелеп, типін таңдаймыз: Анық көріну режимінде. Кесте режимінде. Есеп беру режимінде. Конструктор режимінде. Деректер терезе режимінде. 4
1324 MS Access. Қай режимде өрістің типі өзгертіледі: Монитор. Кесте шебері. Конструктор. Кесте. Динамикалық мәзір. 3
1325 MS Ассеss. Қай режимде теру, түзету, фильтрация жасау, сорттау және деректерді табу мүмкіндіктері бар: Сұраныс (Запрос). Кесте (Таблица). Макрос. Есеп беру (Отчет). Форма. 2
1326 MS Access-те құрылған файлдың кеңейтілуі: *.doc. *.bas. *.mdb. *.txt. *.xls. 3
1327 MS Access. Логикалық мәндерді сақтау үшін деректердін қандай типін таңдауға болады: МЕМО орісі. Дата/время. Санаушы. Ақшалай. Логикалық. 5
1328 MS Ассеss -тің макеті жасалып немесе өзгертілетін «Кесте» объектісіндегі терезенің жұмыс тәртібі: Предварительный просмотр (Алдын ала көру). Структура(Құрылым). Схема данных. Конструктор. Форма. 4
1329 MS Access. Мәліметтер базасының «Возраст» өрісіндегі 100 жастан асатын тұрғындарды іріктеу алу критериін көрсет: 1??? 1?* ??1 1** 1*? 4
1330 MS Access. Мәліметтер базасының қандай түрлерін қарастырады: Компьютерлік. Желілік. Құрылымдық. Қатысты (реляциялық). Ағаш тәріздес 4
1331 MS Access мәліметтер базасында қаржылық шаманы жазу үшін қай типті көрсетеміз: Санауыш (Счетчик). Қаржылық (Денежный). МЕМО өрісі. Мәтіндік (Текстовый). Сандық (Числовой). 2
1332 MS Access мәліметтер базасында мәтіндік тип қанша символ жазуға мүмкіндік береді: 256. 255. 64. 32000. 34000. 2
1333 MS Access. Мәліметтердің қай типін сұрыптауға болмайды: Счетчик типі. Сандық тип. Мәтіндік тип. Дата/время типі. МЕМО типі. 1
1334 MS Ассеss. Мәліметтер қорының анықтамасын қай пернемен шақырамыз: F10. F12. Esc. F1. Enter. 4
1335 MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі қандай объектімен жұмыс атқармайды: Форма. Презентация. Есеп беру. Сұраныс. Кесте. 2
1336 MS Ассеss -те мәліметтер немен сипатталады: Атрибутымен. Сипаттамасымен. Алаңымен. Макетімен. Атауы және типімен. 5
1337 MS Access «Обязательное поле» өрісі нені талап етеді: Бұл өрісте мәліметтер сәйкес келуін талап етеді. Бұл өрісті деректер қорындағы барлық кестеде мәндетті түрде қолдануын талап етеді. Бұл өрісте мәліметтер сәйкес келмеуін талап етеді. Бұл өрістік мәнді міндетті түрде енгізуді талап етеді. Бұл өріс тек мәтіндік немесе сандық болуын талап етеді. 4
1338 MS Access. Отчеттың, сұраныстың (запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді: Конструктор режимі. Макрос режимі. HELP режимі. Фильтрлеу режимі. Шебер режимі. 1
1339 MS Access. Өріс дегеніміз не: Желіге кipy үшін пайдаланушы енгізуге тиіс код. Өңделетін ақпараттарды сақтауға арналған арнайы бөлік. Файл жазбасының дербес мағынасы бар қызметтік бөлігі, яғни кесте түpiндегі мәліметтер базасының 6ip бағанасы. Файлдағы өзгерістер мен хабарлар сияқты әрекеттер тізімі. Операторлық сызба. 3
1340 MS Access. Өрістерді индекстеу үшін не керек: Деректерді сүзгіден өткізу үшін қолданылады. Жазбаларды іздеуді жылдамдату үшін қолданылады Өріс міндеттілігін бекіту үшін қолданылады. Деректерді сүзгіден өткізу және өріс міндеттілігін бекіту үшін қолданылады Алғашқы кілтті бекіту үшін қолданылады. 2
1341 MS Access. Өріске сурет қою үшін өріс қандай типті болуы қажет: OLE объект өрісі. Мәтіндік. Гиперсілтеме. Сандық. MEMO. 1
1342 MS Access. Өрістерінің типтерін ата: Логикалық,мерзімдік,дыбыстық,сандық,ақшалықжәне OLE. Сандық, символдық,дыбыстық,логикалық және OLE. Сандық, символдық,графиктік,музыкалық. Сандық, мәтіндік, гипермәтіндік,логикалық. Сандық, символдық,дыбыстық,логикалық. 1
1343 MS Access. Егер өрістің атауы «дәрі дәрмектің саны» болса, онда оның мәндерінің типін көрсетіңіз: Сандық. Ақшалы. Тексттік. Күндік. Логикалық. 1
1344 MS Ассеss. Егер өрістің атауы«құны және бағасы» болса, онда оның мәндерінің типін көрсетіңіз: Логикалық. Ақшалы (денежный). Күндік (дата/время). Текстік. Сандық. 2
1345 MS Access. Егер өрістің атауы «туылған күні» болса, онда оның мәндерінің типін көрсетіңіз: Текстік. Күні/уақыты (дата/время). Сандық. Ақшалы (денежный). Логикалық. 2
1346 MS Access. Пайдаланушы әрекетін шектеу үшін Конструктор режиміндегі қандай өріс қажет: Маска ввода (енгізу маскасы). Обязательное поле (міндетті өріс). Подпись (қолтаңба). Әрекеттер шектелген. Условие на значение (мәнге қойылатын шарт). 1
1347 MS Access режимдері бас менюдің кай пункті арқылы ауысады: Вид. Сервис. Правка. Формат. Файл. 1
1348 MS Access-те санауыш (счетчик) дегеніміз не: Сандық мәліметтерді енгізуге арналған өріс. Кестеде жазбаны бірмәнді түрде анықтауға арналған өріс. Графикалық мәліметтерді енгізуге арналған өріс. Кестедегі жазбалар нөмірінен тұратын өріс. Сұраныстағы жазбалар нөмірінен тұратын өріс. 2
1349 MS Access. Сүзгі (Фильтр) - : Белгілі бір шарт бойынша өрістерді іріктеу тәсілі. Белгілі бір шарт бойынша файлдарды іріктеу тәсілі. Басқа қосымшалардан енгізілетінөріс. Белгілі бір шарт бйоынша кестелерді іріктеу тәсілі. Белгілі бір шарт бойынша жазбаларды іріктеу тәсілі. 5
1350 MS Access. Сүзгіні құру үшін қандай команда қолданылады: Информация – Фильтр поиска (іздеу сүзгісі). Записи (жазба) – Фильтр (сүзгі). Правка (түзету) - Поиск (іздеу) – Фильтр (сүзгі). Правка (түзету) - Фильтр (сүзгі). Поиск (іздеу) – Фильтр (сүзгі) – Найти (табу). 2
1351 МS Ассеss. Сұраныс (запрос) – бұл: Жаңа тізім. Мәліметтер орынының есебі. Мәліметтерді сұрыптау. Қойылған шартқа сәйкес таңдалынған мәліметтер. Мәліметтер тізімі. 4
1352 МS Ассеss. Сұраныс (Запрос) дегеніміз: НТМL кодында жазылатын айрықша объект. Макрос. Мәліметтерді енгізу құралы. Мәліметтер базасынан немесе ақпараттык іздестіру жүйесінен керекті ақпарат беруді талап ету. Мәліметтерді баспаға шығару. 4
1353 МS Ассеss. Сұраныстың ерекшелігін ата: Қолданушыға тек толтыруға рұксат етілген өрістерді толтыру құралдарын ұсынады. Негізгі кестелердегі мәліметтердің негізінде уақытша қорытыңды кесте кұрады. Арнаулы безендіру элементтері бар. Операцияларды автоматтандырады. Мәліметтер базасының кұрылымын анықтайды. 2
1354 MS Access. Сұрыптауға жатпайтын деректер типін көрсетіңіз: Сандық. Сандық, гиперсілтемелер. Гиперсілтемелер, MEMO. Ақшалық,мерзім/уақыт, мәтіндік. OLE. 5
1355 MS Access. Сұраныс (запрос) қызметі: Деректерді іздестіру. Сұрыптау. Деректерді нақты түрде бейнелеу. Деректерді сақтау. Есептерді қалыптастыру. 1
1356 MS Acсess. Тандауға арналған сұранысты орындау кезінде: Тандау шарттарын қанағаттандыратын мәліметтер бір немесе бірнеше кестелерден таңдалынып нақты бір ретпен шығарылады. Индекстелетін өрістің мәні бойынша кестеде жазбаларды автоматгы түрде сұрыпталады. Жаңа мәліметтер базасы құрылады. Тандау шарттарына қанағаттандыратын мәліметтер автоматты түрде баспаға шығарылады. Кестелер арасындағы байланыстар езгереді. 1
1357 MS Access. Текстік файлдан мәліметтерді импорттау үшін келтірілген командалардың қай тізбегін пайдаланамыз: Сервис- Внешние данные- Импорт. Вставка- Импорт - Из файла. Файл- Импортировать - Внешние данные. Внешние данные- Импорт -Тестовый файл. Файл- Внешние данные- Импорт. 5
1358 MS Ассеss. Телефон анықтамасы: үш өрістен тұратын деректер. Фамилия, адрес және телефон номері. Қай өріс КІЛТТІК (ключевым) болады: Телефон номері. Фамилия және адрес. Фамилия. Адрес және телефон. Адрес. 1
1359 Желінің ең қарапайым топологиясын көрсетіңіз: Сақина. Асимметрия. Шина. Сопақ түріндегі. Жұлдыз. 3
1360 «Браузер» түсінігінің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз: WWW қызметінің ресурстарын шолу бағдарламасы. Интернет қызметін ұсынушы. Электрондық пошта. Іздеуші сервер. Сұрыптаушы сервер. 1
1361 Бір ғимарат ішіндегі немесе қатар орналасқан ғимараттардағы дербес компьютерлер мен принтерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі қалай аталады: Ғимараттық желі. Жергілікті желі (LAN). Біртұтас желі. Аймақтық-таратылған желі (WAN). Дербес желі. 2
1362 Бippaнгтi желі - бұл: Жергілікті желілер. Ауқымды желі. Бip операциялық жүйе арқылы басқарылып жұмыс істейтін желілер. Бip текті желілер. Ерекшеленген сервері жоқ, барлық ЭЕМ-дердің қатынас құқыктары бірдей желілер. 5
1363 Желіге қосылған басқа компьютерлер пайдалана алатын файлдарды сақтауға арналған жоғарғы көлемді қатты дискісі бар дербес компьютер қалай аталады: Желілік операциялық жүйе. Модем. Желілік интерфейс тақшалары. Концентратор. Сервер. 5
1364 Компьютерлік желі дегеніміз - : ЭЕМ жиыны. Файл жиыны. Әр жерге орналастырылған ЭЕМ жүйесі. Бір жерге орналастырылған ЭЕМ жүйесі. Байланыс арналары арқылы біріктірілген, әр жерде орналасқан ЭЕМ жүйесі. 5
1365 Компьютерлік желі - : Бірігіп есеп шығару үшін бірнеше ЭЕМ-ді біріктіру. Үлкен ЭЕМ-ға байланыс каналдарымен қосылған комплекс терминалдары. Мультимедиалық компьютер принтерімен, модемімен және факсімен. Компьютерлік желілерде ақпаратты өңдеу технологиясы. Бір орталыққа орналастырылған компьютерлер тобы. 1
1366 Ресурстардың көзі болып саналатын компьютер қалай аталады: Шина. Провайдер. Сервер. Жұлдыз. Домен. 3
1367 IP дегеніміз - : Программалау тілі. Жоғарғы деңгейдегі программалау тілі. TELNET қызметінің қолданбалы хаттамасы. Желілік деңгейінің хаттамасы, информацияның қайда берілгенін анықтайды. Транспорттық дейгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады. 4
1368 ТСР дегеніміз - : Файлдарды беру қызметінің хаттамасы. Каталог тізбегі. Қолданбалы хаттама. Транспорттық денгейінің хаттамасы, информацияның беруін басқарады. Желілік деңгейінің хаттамасы, информацияның қайда берілгенін анықтайды. 4
1369 Әр мемлекетке орналасқан абоненттерді байланыстыратын желі қалай аталады: Региональдық. Глобалдық. Корпоративті. Вертикалді. Желілік. 2
1370 World Wide Web - : Ақпараттық кеңістік. Гиперсілтеме. Жеке құжат. Интернет. Дүниежүзілік өрмек. 5
1371 Web- беттерді көруге арналған программа қалай аталады: Гипермәтін. Web-серфинг. Гипермәтіндік сілтеме. Браузер. Тегтер. 4
1372 Web парақтың кеңейтілуінің атауы: *.txt. *.exe. *.doc. *.html. *.web. 4
1373 Гиперсілтеме өрісінің қызметі: Логикалық деректерді сақтау. Бұл объект оны таптар өріс деректерін қолмен енгізбей, ашылған тізімнен таңдау үшін оны автоматты түрде енгізуге болады. Мультимедиялық объектілерді сақтау. Интернеттің WEB-объектілерінің URL адресін сақтау. Мәтіннің үлкен көлемін сақтау. 4
1374 Домен дегеніміз - : Пошталық қосалқы аттар. @ таңбасының оң жағындағы орналасқан және абоненттің орналасқан тұрағын анықтайтын сөз. @ белгісі. Мәлімет баратын елдің коды. ҚазақстанРеспубликасының коды. 2
1375 Провайдер дегеніміз: Ингернетке қосу құрылғысы. Сервер. Электрондық анықтама. Интернетке тікелей қосуды, олардың серверлермен қатынас құруын жүзеге асыратын заңды тұлға. Программада кездесетін кез-келген қате. 4
1376 Протокол – ол: Іс қағазы. Желіде мәліметтерді өткізуді ұйымдастыру ережесі. Желіде мәліметтерді сақтау ережесі. Мәліметтер пакеті. Желіде мәліметтерді структуралау. 2
1377 Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін қандай құрылғы қолданылады: Модем. Шина. CD ROM құрылғысы. Процессор. Дыбыстық карта. 1
1378 Хаттамалар дегеніміз - : Телефон тізбектерін пайдалануға арналған келісімді шарттар. Деректер қоймасы. Деректерді толық және қатесіз беруге келіскен және бекітілген ережелер. Деректерді беру құнына шарттар. Берілген деректердің қысқа жазылуы. 3
1379 Internet дегеніміз-ол: Локальдық жүйе. Республикалық компьютерлік жүйе. Бүкіл әлемдік компьютерлік жүйе. Қалалық компьютерлік жүйе. Компьютерлік жүйе. 3
1380 Интернет желісінде электрондық поштаның адресі берілген: [email protected] Пошта сақталатын компьютер атауы қандай: @user_name. mtu-net.ru. user_name. [email protected] ru. 2
1381 Интернеттің online режимінде тікелей сұхбаттасу формасы: Хабарлама жолы. Фильтр. Электрондық кітап. Чат. Хост-компьютер. 4
1382 Электрондық пошта дегеніміз: Компьютер желісі бойынша хабарларды жөнелту, оқу мен сақтауға арналған қызметтік программалар жүйесі. Интернетке тікелей қосуды, олардың серверлермен қатынас құруын жүзеге асыратын заңды тұлға. Электрондық анықтама. Сервер. Программада кездесетін кез-келген қате. 1
1383 Электрондық пошта нені тасымалдауға мүмкіндік береді: Мәліметтер мен қосымша берілген файлдарды. Тек мәліметтерді. Бейне кескіндерді. Пішіндегі файлдарды. Тек файлдарды. 1
1384 Компьютерлік вирусқа қарсы қолданылатын программаларды көрсет: WinRAR, WinZIP. UNIX, MS DOS. Aidstest, WinRAR. WinZIP, MS DOS. Aidstest, Doctor Web. 5
1385 Компьютерлік вирус дегеніміз не: Арнайы жазылған операциялық жүйе. Шағын көлемді құрылғылардың жұмыс істеуіне әсер ететің утилиттер. Алгоритмдік тіл. Арнайы жазылған шағын көлемді программа. Арнайы жазылған шағын көлемді құрылғының драйвері. 2
1386 Компьютерлік вирустарды іздеп және емдейтін праграммаларды анықтаңыз: DrWeb, Norton Antivirusw. frag, Norton Antivirus. IDS, ZIP, ScanDisk. D isk, ZIP. Defrag, AVP, RAR, Norton Antivirus. 1
1387 Резиденттік программа: Тұрақты жадыда сақталады. Жадыда тұрақты сақталмайды. Вирусты тауып, оны жояды. Қысылған түрде болады. Архивте болады. 1
1388 Өз еркімен басқа программаларға қосылып, оларды құртатын программа: Вирус. Антивирус. Почта. Почталық вирус. Программа. 1
1389 Программа-доктор дегеніміз не: Деректер қорында сақталатын ағымдық жағдайды файлдық жүйелер мен жүйелік облыстар жағдайымен салыстырады және күдікті өзгерістер жайлы хабарлайды. Өзінің вирустық қорымен салыстыра отырып файлдар мен жүктеуші секторлардағы вирустарды анықтайды және вирустар кодын алып тастау арқылы емдейді. Сеанс кезінде программаның күдікті әрекеттерін тауып хабарлайды. Қатты дискінің тек негізгі жүктеуші жазбасын ғана вирустарға тексереді. Вирустардың нақты класынан сақтанумен айналысады. 2
1390 Программа-ревизор: Өзінің вирустық қорымен салыстыра отырып файлдар мен жүктеуші секторлардағы вирустарды анықтайды және вирустар кодын алып тастау арқылы емдейді. Деректер қорында сақталатын ағымдық жағдайды файлдық жүйелер мен жүйелік облыстар жағдайымен салыстырады және күдікті өзгерістер жайлы хабарлайды. Вирустардың нақты класынан сақтанумен айналысады. Қатты дискінің тек негізгі жүктеуші жазбасын ғана вирустарға тексереді. Сеанс кезінде программаның күдікті әрекеттерін тауып хабарлайды. 2
1391 Программа-қарауылы (фильтр): Дискідегі файлдық жүйенің және жүйелік аймақтын бастпқы қалпымен салыстырып, базада сақталған және күдікті өзгертулерді хабарлайды. Сеанс кезінде программаның күдікті іс-әрекетін ұстап алып, оны хабарлайды. Қатты дисктегі басты жүктеме жазбасын вирустарға тексереді. Өзінің вирустық қорымен салыстыра отырып файлдар мен жүктеуші секторлардағы вирустарды анықтайды және вирустар кодын алып тастау арқылы емдейді. Вирустардың нақты класынан сақтанумен 2
1392 Қазіргі заманғы вирустар екіге бөлінеді: Вирус, антивирус. Резидентті, резидентті емес. Жұқалы вирус, жұқпалы емес вирус. Күшті вирус, әлсіз вирус. Резидентті, антивирус.айналысады. 2
1393 Компьютер жадында әрқашан сақталатын вирус қалай аталады: Жойылмайтын вирус. Timer. Жүйелік. Резидентті. Резидентті емес. 4
1394 Зақымдалған программамен жұмыс кезінде резиденттік вирустар қайда болады: Оперативті жадыда. Дискетада. Ешқайда. Әр кезде әрқалай. Каталогта. 1
1395 DIR вирусы: Операциялық жүйені жояды. Құрылым құрылғыларын өзгертеді. Барлық құрылғыларға тарайды. Дисктік файлдық жүйені өзгертеді. Операциялық жүйені жоймайды. 4
1396 Антивирустық программалар қандай программалар болып табылады: Қолданбалы программалар. Программалау жүйелері. Аспаптық құралдар. Кестелік процессор. Жүйелік программалар. 1
1397 Берілген программалардың қайсысы архиватор программаларына жатады: MathacadPro. WinRAR. Norton Commander. ScanDisk. Corel Draw. 2
1398 Файлды архивтен ашу үшін қандай команда беріледі: Open. Add. View. New. Extract. 1
1399 Файлды архивтеу дегеніміз не: Файлды жою. Файлды немесе файлдар тобын сығу. Жойылған файлдарды қайта қалыпқа келтіру. Компьютерлік вирустерден қорғау. Файлдарды тестілеу. 2
1400 Архивтеу дегеніміз: Файлдар мен бумаларды сығу. Файлдарды жою. Дискіні форматтау. Мәліметтер базасын құрастыру. Дискінің мазмұнын вирусқа тексеру. 1
1401 Архивтік файлдың кеңейтілуі: *.dat *.tif *.doc *.xel *.rar 5
1402 Қай программа архиватор болмайды: WinRAR. ZIP. XLS. ARJ. RAR. 3
1403 Көп көлемді ақпараттарды сығушы программа: Драйвер. Қабырша. Архиватор. Операциялық жүйе. Редактор. 3
1404 Zip – жинақтағыш - бұл: Дыбыстық сигналдарды аналогты информацияларды информацияларға аудару құрылғылары. Аналогты информацияларды цифрлық информацияларға аудару. Архивті zip-файлдар құруға арналған программа. Компакт-дискілермен жұмыс істеуге арналған құрылғы. Деректерді сақтауға арналған құрылғы. 3
1405 Ауқымды (глобальды) компьютерлік желіде компьютерлер арасында байланыс орнату үшін мынадай ресурстар қажет: Компьютер, модем, желіде жұмыс істеуді сүйемелдейтін бағдарламалық жабдықтамалар; Компьютер, желілік адаптер, байланыс арнасы (каналы), осыларға сәйкес бағдарламалық жабдықтамалар, Компьютер, модем, желілік адаптер; Компьютер, телефондық аппарат, интернет - карта. Деректерді сақтауға арналған құрылғы. 2
1406 Модем мынадай қызмет атқарады: Модуляция жасайды (екілік информацияны аналогтық түрге айналдыру) Демодуляция жасайды (аналогтық информацияны екілік түрге айналдыру) Модуляция және демодуляция жасайды; Сигналдарды күшейту. Деректерді сақтауға арналған құрылғы. 3
1407 Телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бір бірімен қандай хаттамамен мәлімет алыса алады? ІР ТСР/ІР ТСР URL АВ 2
1408 ТСР хаттамасы қандай қызмет атқарады? Мәліметтерді бірнеше бөліктерге бөледі Мәліметтерді жөнелту ісін атқарады Мәліметтерді бір жүйеге келтіреді Мәліметтерді құрастырады Деректерді сақтауға арналған құрылғы. 2
1409 Интернет желісімен жұмыс істеу үшін ... болу керек. Компьютер, модем, телефон Компьютер, сканер, модем Компьютер, телефон Компьютер, модем, принтер Компьютер, модем 1
1410 Сервердің бірінші бетіне жазылатын адрес? ІР адресі URL адресі DNS адресі SRL адресі FTP адресі 2
1411 Екі желінің мәлімет алмасуының ережелерін, ақпарат форматтарын, принципін анықтау заңдылығы Желі торабы Протокол (хаттама) Ақпараттық сервер Провайдер Сақина 2
1412 Бірдей хаттамаларды пайдаланатын желілерді байланыстыратын компьютер? Сервер Желі торабы Провайдер Протокол Шина 2
1413 Белгілі бір мәселеге арналған мәліметтер жиыны Протокол Провайдер Телеконференция Броузер Агент 3
1414 Гипермәтінді көру программасы Интернет Жергілікті желі Netscape Navigator Броузер Агент 4
1415 Интернетке кіретін әрбір компьютердің төрт блоктан тұратын өз адресі ІР адресі URL адресі DNS адресі SRL адресі FTP 1
1416 Интернет мәліметтерін жеңіл көруге болатын графикалық интерфейс мүмкіндігін беретін желі INTERNET ARPANET WWW USENET FTP 3
1417 һttр://www.sоссеr.ru/dіnаmо/rus/(іndex.һtml адресіндегі indeх.һtml нені білдіреді? Протокол Адрестің домендік бөлігі Сервердің каталог аты Web парақтары файлының аты Хаттама 4
1418 Сервердің сыртқы функциясына не жатады? Ақпаратты сақтау Ақпаратты көру Ақпаратты тасымалдау Ақпаратты көшіру Хаттама 3
1419 Желідегі пакеттердің адрестелуін іске асыратын хаттама? ТСР ТСР/IР ІР URL FTP 3
1420 Провайдер торабымен дербес компьютердің байланысын қамтамасыз ететін құрылғы? Сканер Монитор Модем Процессор Диск 3
1421 Интернетпен қосылуды жүзеге асыратын заңды тұлға Сервер Протокол Провайдер Модем Экономист 3
1422 Web сайт жасауға арналған программалау тіліне гипермәтіндік белгілеу тілі НТМL НТТР Раsсаl Java Qbasic 1
1423 Бір адамның меншігіндегі өзіндік URL адресі бар Wоrld Wide Web парақтарының жиыны Сайт Адрес Торап Парақ Логин 1
1424 Бір - бірімен қашықта, мыңдаған шақырымда орналасқан бірнеше жергілікті желілерді байланыстыратын жабық желі түрі Корпоративтік желі Ауқымды желі Жергілікті желі Компьютерлік желі Жауаптың барлығы дұрыс 1
1425 Локальды желілерді бір-бірімен байланыс конфигурациясы не деп аталады? Форма Байланыс Ресурс Топология Жүйе 4
1426 Windows операциялық жүйесінде WЕВ-бетін көру үшін пайдаланылатын программа? MS WORD Internet Explorer MS Ассеss МS Ехсеl Outlook Express 2
1427 INTERNET телеконференция қызметін көрсетіңіз : Бірнеше қолданушылардың арасындағы мәселелерді талқылау және алмасу мүмкіндіктері Электрондық пошта Ауа-райы қызметі Тестілеу қызметі Танысу қызметі 1
1428 Wеb сайттар құру үшін гипермәтіндік қандай тіл қолднанамыз: Dеlрһі Раsсаl Fortran С++ НТМL 5
1429 Электронды хатқа файлды енгізу үшін: Хат пен файлды бір бумада жібереміз Вставка-Файл командасын орындаймыз немесе Буфер инструментін қолданамыз Файл құрамын хатқа көшіреміз? Вставка-Файл командасын немесе скрепка тәрізді белгіні қолднамыз Файл-Вставка командасын немесе скрепка тәрізді белгіні қолднамыз. 4
1430 Бір мекемеде компьютерлерді біріктіретін торап қалай аталады? Компьютерлік Жергілікті Аймақтық Глобальды Локальды 2
1431 Ең қарапайым желі топологиясы: Асимметрия Шина Жұлдыз Овал түрінде Сақина 2
1432 Файлдарды тасымалдау қызметі - бұл: Wais. FТР. DNS. ІСQ. IRC. 2
1433 INTERNET-те Е-mаіl қызметінің тағайындалуын көрсетіңіз: Мәтінмен жұмыс. Ойын. Электронды почта. Мәліметтер қоры. Тестілеу кұралы. 3
1434 НТМL - бұл: Құрылымдық сұраныс тілі Гипермәтін жіберу хаттамасы Бағдарламалау тілі Гипермәтіндік программалау Файлдарды беру хаттамасы 4
1435 Браузерлер қай программа түріне жатады? Архиваторлар Реттеу Антивирустық Драйверлер Коммуникациялық 5
1436 Internet бетінін адресінің дұрыс жазылуын көрсетіңіз: htp://www.mail.ru http/www.mail.ru http://www.mail.ru http://www.mail-ru htp://www:.mail:ru 3
1437 Домен - бұл: Иеленушінің ұйымдастыру категориясы мен компьютердің орналасу орнын анықтайтын Интернеттегі компьютерлер тобы атауының жалпы бөлігі Қарапайым мәтіндік және графикалық информациялармен қатар басқа құжатгарға гиперсілтемелері болады Программалардың жұмысына керекті мәліметгерді желі аркылы беретін компьютер Чатта пайдаланатын қолданушының арнайы аты Web-серверлердің біреусінде ұйымдар мен жеке тұлғаларға қатысты Web-беттерініңжиынтығы 4
1438 Электронды почтаның адресі дұрыс көрсетілмеген: [email protected]аі1.ru. [email protected] KrfV#ok.kz. [email protected] [email protected] 4
1439 INTERNET-те Rambler серверінін тағайындалуын көрсетініз: Шын уақыт режимінде сөйлесу мүмкіндігі. Танысу қызметі. Ауа райын болжау. Тестілеу қызметі. Іздеу сервері. 5
1440 Гиперсілтеме мүмкіндік береді: Құжатты сақтауға Ендірменің орнатылған жеріне көшуге Суреттерді қарауға Құжатгы архивтеуге Жаңа құжаттарды құруға 2
1441 Байланыс каналдары (телефондык, спутниктік және басқалары) мүмкіндік береді: Ақпаратты өңдеуге. Ақпаратты өндіруге. Ақпаратты тасымалдауға. Ақпаратты жинауға. Ақпаратгы сақтауға. 3
1442 Сандық информацияны сигналдарға түрлендіруге және телефон желісі бойынша тасымалдауға арналған құрылғы калай аталады? Компьютер Антенна Телетайп Модем Телефон 4
1443 Web-құжатты көретін программа не деп аталады? Графикалық редактор Мәтіндік редактор Мультимедиа проигрывател Модем Браузер 5
1444 Электронды поштамен жұмыс жасайтын программа: AutoCad Outlook Express Microsoft Word Microsoft Access Microsoft Excel 2
1445 Желі топологиясының түрлері: Шина, асимметрия Сақина, асимметрия, жұлдыз Овал түрінде Сервистік Шина, сақина, жұлдыз 5
1446 Internet Ехрlоrеr-бұл: Электронды поштаны жүктеу үшін арналған жарлық Internet желісін ашуға арналған көмекші көрсеткіш Бума мен файлдарды басқару программасы Өзара байланыстағы құжаттардың жүйесімен жұмыс жасайтын программа Жүктелінетін файл 2
1447 Сақина топологиясы: Басқа топологияларға қарағанда кабельді өте аз жұмсайды Тасымалдау ортасы қымбат емес және жұмыс істеуде жеңіл Барлық компьютерлер үшін қатынау теңдігі бірдей Дұрыс жұмыс істеуде терминаторды қажет етеді Дұрыс жауабы жоқ 3
1448 Шина топологиясы: Басқа топологияларға қарағанда кабельді өте көп жұмсайды Тасымалдау ортасы қымбат емес және жұмыс істеуде жеңіл Басқа топологияларға қарағанда тапсырмаларды тез орындайды Желідегі компьютерлер саны жұмыс қызметінің жылдамдығына әсер етеді Дұрыс жауабы жоқ 2
1449 Жұлдыз топологиясы Басқа топологияларға қарағанда кабельді өте аз жұмсайды Бір кабельдің үзілуі бүкіл желінің жұмысын тоқтатады Басқа топологияларға қарағанда конфигурациясын өзгерту қиынырақ Желідегі басқару мен бақылау ортақ жүргізіледі Дұрыс жауабы жоқ 4
1450 Интернеттің алғаш жасалған жері (отаны): АҚШ Албания Канада Ұлыбритания Қазақстан 1
1451 Телекоммуникациялык желіде жұмыс істеу үшін: Компьютер, модем, телефон желісі Компьютер, сканер, модем Компьютер, телефон Модем, принтер, компьютер Дұрыс жауабы жоқ 4
1452 Желілердің неше типі бар: 2 3 8 5 6 2
1453 WWW дегеніміз не? Электрондық пошта Хаттама Бүкіләлемдік желі Мультимедиа Программа 3
1454 Веб-бет - бұл: Сайт дизайны Ойыншық Ақпаратпен мазмұндалған құжат Суреттер Графика 1
1455 Гиперсілтеме деп - Қажетті ақпаратты іздеу, жинастыру және оны экранға шығаруды ұйымдастыру Құжат тақырыптары мен абзацтарды белгілеу, гипермәтінге арнайы белгілер орнату жөнінде туралы түсінік Сілтеме енгізілген мәтін НТМL форматында дайындалатын WЕВ-беттерді іздеп және оларды қалыпты жағдайға аударып, экранға шығаруға арналған бағдарлама Ақпаратпен мазмұндалған құжат 3
1456 Телеконференция дегеніміз Интернетте атау беріліп, түрлі компьютерлерден таратылатын жаңалықтар тобы Компьютер арқылы қашықта орналасқан абоненттерге хат, түрлі басқа мәліметтер жіберу мен оларды қабыладу бағдарламасы Компьютерде ақпаратты, дыбысты, қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған технология Бір тақырып бойынша біріктірілген және гиперсілтемелер бойынша байланыстырылған Веб-беттер жиынтығы Мәтіндер 1
1457 Ms Word-та масштабты қалауыңыз бойынша орнату командасы? Пішін (Формат)-Масштаб Түр (Вид) - Масштаб Кірістіру (Вставка)-Файл Файл –Параметр страницы Түр (Вид)-Бүкіл экран (Во весь экран) 2
1458 Ms Word-та қажетті сөзді тауып жаңа сөзге ауыстыру комбинациясы: Alt + Z Ctrl + H Ctrl +V Ctrl +A Alt + Esc 2
1459 MS Word редакторында Clip Gallery дегеніміз: Белгілі бір есепті орындайтын командалар тізбегі Графикалық объектілер мен видео файлдар жинағы Стильдер мен шаблондар кітапханасы Мәтінді безендіруге арналған үлгілердің жинағы Шрифттер кітапханасы 2
1460 MS Word. Бас әріптер режимінен шығу үшін қай пернені басады? Caps Lock Alt Enter Ctrl+X Ctrl+V 1
1461 Ms Word. Алмасу буферінен фрагментті орнату келесі пернелер арқылы орындалады: CTRL + X CTRL + C CTRL + L CTRL + D CTRL + V 5
1462 Ms Word.Кестеге қосымша қатар қосу пернесі? Tab Shift Shift + Caps Lock Caps Lock Delete 1
1463 Місrosoft Word-та бет нөмірлерін қою: Кірістіру (Вставка) - Бет нөмірлері (Номера страниц) Формат - Бет нөмірлері (Номера страниц) Сервис - Бет нөмірлері (Номера страниц) Терезе (Окно)- Бет нөмірлері (Номера страниц) Файл- Бет немірлері (Номера страниц) 1
1464 МS Word. Сохранить как командасы не үшін қолданылады? Бip қосымшамен екінші қосымшаның объектілерін байланыстыру үшін Файлды желі арқылы жіберу Жаңа бума құру немесе файлды сақтау Файлды басқа атпен немесе басқа жерде сақтау үшін Алмастыру буферімен жұмыс icтey 4
1465 Ms Word-та мәтін тізімінің келесі түрлері бар: маркерленген, нөмірленген, графиктік араб сандар, рим сандар, маркерлер маркерленген, графиктік маркерленген, сандық маркерленген, нөмірленген, бірнеше деңгейлік 5
1466 MS Word. Мәтіндік немесе парақты рамкамен қоршау үшін ...... таңдау керек Формат — Границы и заливка Вставка- Разрыв Формат- Табуляция Правка- Вставить Файл – Колонки 1
1467 Ms Word. Формула редакторын қалай шақыруға болады? Формат- Объект - Microsoft Equation Сервис- Объект - Microsoft Equation Файл- Объект - Microsoft Equation Kipicтipy (Вставка)- Рисунок -Microsoft Equation Kipicтipy (Вставка)- Объект- Microsoft Equation 5
1468 МS Word. Бағдарлама терезесінде жаңа құжат құру үшін Сервис мәзірінен Создать бұйрығын таңдау керек Файл мәзірінен Открыть бұйрығын таңдау керек Файл мәзірінен Құру (Создать) бұйрығын таңдау керек Вид мәзірінен Открыть бұйрығын таңдау керек Вид мәзірінен Создать бұйрығын тандау керек 3
1469 MS Word мәтіндік редакторында кесте ішінде келесі ұяшыққа көшу үшін қолданылатын
перне ... Space Backspace Enter Tab End 4
1470 Word. Бағдарламалық қамтамасыз етудің қандай бөлігі болып табылады Қолданбалы бағдарлама Сервистік бағдарлама Архивті бағдарлама Өңдеу бағдарлама Вирустық бағдарлама 1
1471 Word. Формулалар редакторын көрсет? WortArt ClipCallery MS Equation 3.0 WordPad MS Access 3
1472 MS Word. Кесте ұяшықтарын бiрiктiру командасы? Кесте (Таблица)-Қатарлар қосу (Добавить строки) Кестелер (Таблицы) - Ұяшықтарды бiрiктiру (Обьединить ячейки) Кесте (Таблица)-Кестенi бөлу (Разбить таблицу) Кесте (Таблица)-Автопiшiм (Автоформат) Кесте (Таблица)-Бағандарды бiрiктiру (Обьединить стольбцы) 2
1473 МS Word. Алдын-ала қарап шығу (Предварительный просмотр) командасының қызметі Құжатты баспадан бұрын қарап шығу Ағымдағы папкалардың файлдарын қарап шығу Ашылатын құжаттарды қарап шығу Файл қателерін түзету Дискеттен информацияны қарап шығу 1
1474 МS Word. Мәтін теру кезінде жоларалық интервалды қалай орнатуға болады? Азат жол (Абзац) - Пішімдеу (Формат) Файл - Азат жол (Абзац) - Жоларалық (Междустрочный) өрісінен қажеттісін таңдау Пішімдеу (Формат) - Азат жол (Абзац) - Жоларалық (Междустрочный) өрісінен қажеттісін таңдау Пішімдеу (Формат) - Азат жол (Абзац) - Аралық (Интервал) өрісінен қажеттісін таңдау Пішімдеу (Формат) - Азат жол (Абзац) - Туралау (Выравнивание) өрісінен қажеттісін таңдау 3
1475 Photoshop. Объектілерді жылжыту құралы Clone Stamp (Штамп) Move (Перемещение) Pencil (Карандаш) Lasso (Лассо) Magic Wand (Волшебная палочка) 2
1476 Photoshop программасында жасалған құжат кеңейтілуі JPG PSD PNG GIF CDR 2
1477 MS EXCEL. Электронды кестеде формулаға кірмейді: арифметикалық амалдар белгілері ұяшық аттары тырнақшадағы мәтін сандар мәтін 5
1478 MS EXCEL-ді іске қосу? Пуск-Программы-
MS Office-MS EXCEL Пуск-Программы-Стандартная-MS EXCEL Пуск-MS EXCEL Мой компьютер-MS EXCEL Пуск-Документы-MS EXCEL 1
1479 MS EXCEL. Бір жұмыс парағындағы ұяшықтар саны 4523215 16000 32000 16777216 65536 4
1480 MS EXCEL.Қатарлардың максималдық саны: 65536 12350 15673 14286 16384 1
1481 Windows-та терезенің қандай түрлері болмайды: Тізім терезесі. Құжат терезесі. Сұхбат терезесі. Анықтамалық жүйелер терезесі. Бума терезесі. 1
1482 Әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін программалар тобы қалай аталады: Сервистік программалар. Архивтеу программасы. Утилиттер. Антивирустық программа. Мәтіндік редактор. 1
1483 Бағдарламалық жабдықтаудың құрамдас негізгі бөлігі: Бағдарламалау тілдері мен компьютерлік вирустар. Инструменталды құрылғылар мен жүйелік БҚ. Бағдарлама комплиятор және бағдарлама интерпретатор. Драйвер және операциялық жүйе. Қолданбалы БЖ және жүйелік БЖ. 5
1484 Жүйе – дегеніміз: Техникалық объект. Табиғаты жағынан бірдей элементтердің кез-келген жинағы. Табиғаты жағынан әртүрлі элементтердің кез-келген жинағы. Өзара байланысты элементтердің жиынтығы. Тек математикалық ұғым. 4
1485 Жүйелік дискета не үшін керек: Операциялық жүйені жүктеу үшін. Есептерді шешу алгоритмін жүзеге асыратын командалар тізбегі. Файлдарды жүйелеу. Есептегі берілген шамаларды оқу. Архивтелген файлдарды сақтау. 1
1486 Контекстік меню ... басу арқылы шақырылады: Scroll Lock. F10 пернесін. F1 пернесін. Тышқанның оң жақ кнопкасын. Тышқанның сол жақ кнопкасын. 4
1487 Лицензиялық программалық қамтамасыз ету ... қорғалған: Программистердің бүкіл әлемдік қоғамымен. Осы программалық қамтамасыз етуді құрған жеке тұлғамен. Тауарлық белгімен және авторлық құқықпен және ҚР заңнамасымен. Осы программалық қамтамасыз етуді құрған заңды тұлғамен. Меншік тұлғамен. 3
1488 Операциялық жүйенің атқаратын қызметі: Компьютердің сыртқы кұрылғыларын басқару. Компьютер экранының, принтерінің бастапқы параметрлерін орнату және өзгерту. Компьютердегі мәліметтерді көшіреді, өшіреді, олардың орнын ауыстырады, қағазға шығарады және оларды жаңадан құрайды. Компьютердің барлық әрекеттерін басқарады. Мәтіндер теру, кестелер жасау және мәліметтер базасын құру. 4
1489 Операциялық жүйеге жатады: MS DOS, Windows NT. MS Word, Word Pad, Power Point. MS Excel, FoxPro. C++, Borland Pascal. MS Office. 1
1490 Алгоритмдi құру түрлерiн атаңыз Графиктiк, Сызықтық(тізбектелген), Текстiк Табиғи (күнделiктi) тiлде, Блок-схема (графиктiк), Алгоритмдiк тiлде Блок-схема, Алгоритмдiк тiлде, Графиктiк тiлде Сызықтық(тізбектелген), Тармақталу, Қайталанушы (Циклдық) Табиғи (күнделiктi) тiлде, Қайталанушы, Тармақталу 2
1491 Алгоритмдi графикалық түрде көрсету-? Табиғи (күнделiктi) түрiнде Программа түрiнде Блок-схема түрiнде Алгоритмдiк тiлде Сызықтық түрде 3
1492 Анықталған шарттың ақиқат немесе жалғандығына байланысты кейбiр нұсқаулардың бiреуінің орындалуы қандай алгоритм? алгоритм сызықтық алгоритм тармақталған алгоритм циклдік алгоритм диаграмма 3
1493 Бұл қандай оператордың жазылуы := ? алмастыру операторы бос оператор меншіктеу мәліметтерді енгізу мәліметтерді шығару 3
1494 Мониторлар сәуле сигналымен басқарылатын түріне байланысты бөлінеді цифрлық және терминальдық аналогтік және цифрлық аналогтық және планшеттік цифрлық және планшеттік біртүсті және аналогтық 2
1495 Біздің заманымызға дейін V ғасырда есептеу үшін қолданылған арнайы тақталарды қалай атады: Арифмометр. Компьютер. ЭВМ. Абак. ENIAC. 4
1496 Есептеу техникасының (ЕТ) дамуындағы бірінші буынында ... пайдаланылған: Вакумдық ( электрондық) шамдар. Интегралдық схемалар. Үлкен интегралдық схемалар. Микросхемалар. Транзисторлар. 1
1497 Алғашқы компьютер қай мемлекетте шықты: Германияда. КСРО-да. АҚШ-та. Жапонияда. Англияда 3
1498 ЭЕМ-нің дамуының үшінші кезеңінде ... физикалық негіз болып табылады: Интегралдық схемалар. Үстемі үлкен интегралдық схемалар. Электрондық лампалар. Оптикалық талшықтар. Жартылай өткізгіштер. 1
1499 Тұнғыш рет алгоритмдер теориясының негіздері қандай ғалымның еңбектерінде жарық көрді: Чарльз Бэббидж. Блез Паскаль. С.А. Лебедев. Алан Тьюринг. Фон Нейман 4
1500 ЭЕМ-лар қай ғалымның принциптері бойынша құрастырылған: Блез Паскаль. Вильгельм Лейбниц. Джон Фон Нейман. Говард Эйкен. Конрад Цузе. 3

Приложенные файлы

  • docx 19199677
    Размер файла: 508 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий