Abaytanu tarikhy rubezhka(2)


«Абайтану» пәнінен тестілік тапсырмалар Жалпы сағат саны: 45 (30 дәріс, 15 практикалық, 3 кредит)
Барлығы: 600 сұрақ
@@@ Модуль Бөлімдегі барлығы Таңдау Салмағы
Абайтану ғылымы 200 20 2
Абайдың ақындық мектебі 200 20 2
Абайдың ақындық кітапханасы 200 20 2
Барлығы 600 60 6
@@@ Абайтану
$$$ А
Абайдың ақын шәкірттері жайлы жазылған «Абайдың ақын шәкірттері»атты 4 кітаптан тұратын еңбектің авторын ата?
А. Қ Мұхамедханов;
В. М. Әуезов;
С. М. Мырзахметұлы;
D. Ж. Ысмағұлов;
Е. С. Мұқанов.
$$$ А
«Абайдағы әлеуметтік сарынға бойлаңыз. Тақырыптарды шолыңыз, поэтикалық тіл кестесіне, түрлік, бейнелік үлгілерге, кейбір ырғақтық – интонациялық – әуендік құбылыстарға назар аударыңыз – Абай әлемін зерлеген Дулаттық өрнектерді жазбай танисыз» – деген кім ?
А. Т. Шапай
В. М. Әуезов
С. Р.Сыздықова
D. Б. Кенжебав
Е. М. Мағауин
$$$ C
Абайдың «Болыс болдым, мінеки», «Жаздыкүн шілде болғанда» атты өлеңдері тұңғыш рет қай басылымда жарық көрді.
А) «Қазақ»
В) «Абай»
С) «Дала уалаятының газеті»
D) «Сарыарқа»
Е) «Қазақстан»
$$$ A
Абайды не себепті ұлы хакім дейміз?
A) Шығармаларының кез – келген заманның рахани сұранысын өтей алатындығынан;
B) Шығармаларының сыншыл реализмінен; C) Тәлімгерлік бағытынан; D) Шығармаларының көркемдік кестесінен; E) Шығармаларының тіл ерекшегінен.
$$$ C
Абай қай жылдан бастап өз өлеңдерін өз атымен шығара бастаған?
A) 1869 ж.
B) 1874 ж.
C) 1886ж.
D) 1892 ж.
E) 1889 ж.
$$$ E
Абай поэмаларының саны нешеу?
A) 8
B) 1C) 6D) 4E) 3
$$$ E
Біржан сал Абайдың қай шығармасына (аударма өлеңіне) ән шығарған?
A) «Көзімнің қарасы»
B) «Татьянаның әні»
C) «Сегізаяқ»
D) «Айттым сәлем, қаламқас»
E) «Мен көрдім ұзын қайың құлағынын».
$$$ E
Абай ұстанған негізгі әдеби ағымды ата.
A) Пессимизм;B) Романтизм C) Декаденттік ағымD) НатурализмE) Реализм
$$$ E
Абайдың дидактикалық шығармасы қайсы?
A) “Жігіт сөзі” B) “Аттың сыны”C) “Жаз”D) “Қансонарда бүркітші шығады аңға”E) “Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат”
$$$ B
Абайдың қай шығармасы оның көзі тірісінде баспасөзде басылды?
A) “Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында” B) “Жаз”C) “Қыз сөзі”D) “Единица жақсысы”E) “Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы”
$$$ В
Абайдың әнге, әуезге өз көзқарасын білдірген өлеңі
A) «Әсемпаз болма әрнеге»
B) «Құлақтан кіріп бойды алар»
C) «Сегіз аяқ»
D) «Татьяна әні»
E) «Ой»
$$$ D
Абайдың өнер-білім туралы өлеңін табыңыз:
A) “Қалың елім, қазағым”.
B) “Өнер-білім бар жұрттар”.
C) “Өзен”.
D) “Ғылым таппай мақтанба”.
E) “Жазғытұрым”.
$$$ Е
Абайдың Әйгерімге деген жан сезімін білдіретін өлеңін табыңыз.
A) “Сап-сап көңілім”.
B) “Бойы бұлғаң”.
C) “Жарқ етпес қара көңілім”.
D) “Қызарып, сұрланып”.
E) “Көзімнің қарасы”.
$$$ С
Абайдың баласы Әбдірахманға арнаған өлеңдері қандай туынды екенін белгілеңіз.
A) Мадақтау өлең.
B) Әзіл өлең.
C) Жоқтау өлең.
D) Арнау өлең.
E) Эпиграмма.
$$$ D
Абайдың ән құдіретін жырлаған өлеңін көрсетіңіз.
A) «Бойы бұлғаң».
B) «Өлсем, орным қара жер».
C) «Ғылым таппай мақтанба».
D) «Құлақтан кіріп бойды алар».
E) «Кейде есер көңіл құрғырың».
$$$ А
Абайдың өлеңін көрсетіңіз.
A) ’’Жазғытұры’’
B) ’’Өзен’’
C) ’’Әкеме’’
D) ’’Өнер-білім бар жұрттар’’
E) ’’Арғымаққа оқ тиді’’
$$$ А
Ескендір патшаның өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартуына төмендегі мінездемелердің қайсысы сәйкес келетінін көрсетіңіз.
A) Тойымсыз, дүниеқоңыз.
B) Қара басының қамын ойлаушы.
C) Даңққұмар, озбыр.
D) Мақтаншақ, даңғой.
E) Қанішер, жауыз.
$$$ С
«Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы,
Аласы аз қара көзі нұр жайнайды», - деген Абайдың өлең жолдарындағы көркемдегіш құралды табыңыз.
A) Кейіптеу
B) Қайталау
C) Теңеу
D) Ауыстыру
E) Егіздеу
$$$ А
Абайға жеңгелері қойған атты белгілеңіз.
A) Телғара.
B) Әбіш
C) Әбеке.
D) Абай.
E) Ибраһим.
$$$ В
Абайдың Семей кітапханасында танысқан орыс досының атын белгілеңіз.
A) Байрон.
B) Михаэлис.
C) Гете.
D) Некрасов.
E) Герцен.
$$$ D
Абай: “Талаптың мініп тұлпарын,
Тас қияға өрледің,”- деп кімге айтатынын табыңыз.
A) Оспанға.
B) Құнанбайға.
C) Ақылбайға.
D) Әбдірахманға.
E) Мағауияға.
$$$ Е
А.Құнанбаевтың «Аттың сыны» өлеңінен байқалатын ерекшелікті табыңыз.
A) Қазақ тіршілігін терең білетіні көрінеді.
B) Шыншыл, реалистігі сезіледі.
C) Суретшілігі анық көрінеді.
D) Шебер ақындығы байқалады.
E) Шебер ақындығының үстіне, білгір саятшы, сыншылығы көзге түседі.
$$$ С
Aбайдың қай қара сөзі тек афоризмдерден тұратынын анықтаңыз.
A) Бесінші.
B) Он тоғызыншы.
C) Отыз жетінші.
D) Он бесінші.
E) Үшінші.
$$$ С
Абай төмендегі ақын – жазушылардың қайсысының шығармаларын аударған?
А. А. Чехов
В. А. Грибоедов
С. М. Лермонтов
D. В. Брюсов
Е. В. Маяковский
$$$ D
Абайдың табиғат пен махаббат сырын үндестіре жырлаған өлеңі қалай аталады?
А. «Көлеңке бойын ұзартып»
В. «Көк ала бұлт сөгіліп»
С. «Жаз»
D. «Желсіз түнде жарық ай»
Е. «Қараңғы түнде тау қалқып»
$$$ D
Абайдың өлеңін белгілеңіз.
А. «Өзен»
В. «Арғымаққа оқ тиді»
С. «Өнер білім бар жұрттар»
D. «Жазғытұры»
Е. «Әкеме»
$$$ С
Абайдың алғаш жарық көрген өлеңдері кімнің атынан жарияланған?
А. Уәйіс
В. Ақылбай
С. Көкбай
D. Әріп
Е. Мағауия
$$$ В
Абайдың сазгерлік ән дәстүрін жалғастырушы кім?
А. А. Байтұрсынов
В. Ш. Құдайбердіұлы
С. С.Торайғыров
D. С.Көбеев
Е. М. Әуезов
$$$ В
Кім Абайдың «Қазақтың классик әдебиетінің атасы, қазақ поэзиясының күн шуақты асқар биігі» деп атады?
А. С. Торайғыров
В. М. Әуезов
С. С. Көбеев
D. Ы. Алтынсарин
Е. І. Жансүгіров
$$$ D
Абайдың мәдениет пен білімнің маңызын насихаттауға арналған өлеңін көрсетіңіз?
А. «Жаздыгүні шілде болғанда»
В. «Сабырсыз , арсыз, еріншек»
С. «Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да»
D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
Е. «Қан сонарда бүркітші шығады аңға»
$$$ С
«Дүние де өзі, мал да өзі,
Ғылымға көңіл бөлсеңіз» - деген жолдар Абайдың қай өлеңінен алынған?
А. «Интернатта оқып жүр»
В. «Сабырсыз, арсыз, еріншек»
С. «Ғылым таппай мақтанба»
D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
Е. «Қан сонарда бүркітші шығады аңға»
$$$ Е
Абайдың сөз өнері туралы өлеңін белгілеңіз.
А. «Өкінішті көп өмір кеткен өтіп»
В. «Сабырсыз, арсыз, еріншек»
С. «Ғылым таппай мақтанба»
D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
Е. «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы»
$$$ С
Нешінші қарасөзінде Абай орыс ғылымын үлгі етеді?
А. Бесінші
В. Он бірінші
С. Жиырма бесінші
D. Жиырма тоғызыншы
Е. Он тоғызыншы
$$$ Е
Абайдың «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңінің негізі қай ақыннан алынған?
А. Науаи
В. Некрасов
С. Пушкин
D. Фирдоуси
Е. Гете
$$$ С
Абай қазақ өлең құрылысына қандай жаңалық енгізген?
А. 11 буынды өлең жазады
В. 7-8 буынды өлеңдер жазады
С. таза 8 буынды,6 буынды және аралас буынды өлеңдер жазады
D. шұбыртпалы ұйқасты енгізеді
Е. кезекті ұйқас енгізеді
$$$ В
Абайдың Лермонтовтан аударған шығармасы
A. «Евгений Онегин»
B. «Вадим»
C. «Тұтқындағы поляк жандаралының сөзі»
D. «Жарлы бай»
E. «Ала қойлар»
$$$ A
Абай өмір сүрген жылдар?
1845-1904
1845-1904
1897-1904
1855-1905
1855-1904
$$$ D
Қай поэма аяқталмаған?
А.Ескендір                       
В. Масғұт                         
С. Мың бір түн
D. Әзім  әңгімелері
Е. Дұрысжауабы жоқ
$$$ А
Абайдың табиғат лирикасындағы тұңғыш өлеңі?
А. «Жаз»                                   
В. «Қыс»                                   
С. «Күз»
D. «Көктем»
Е. «Жазғытұрым»
$$$ B
Абай Семейге неше жасында оқуға келді?
6 жасында
10 жасында
20 жасында
4 жасында
18 жасында
$$$ Е
Абай Лермонтовтан қанша шығарма аударған?
А. 24                                 
В. 26                                 
С.29
D.28
Е.27
$$$ E
Абай медреседе оқып жүрген кезінде қандай тілдерді игерді?
Иран, түркі
Латын, грек
Моңғол, татар
Ұйғыр, қырғыз
араб, парсы,түркі
$$$ A
Абай алғаш білім алған медресесі?
Ахмет Риза
Приходская школа
Интернат
Униврситет
Мекке
$$$ А
Абай алғаш орыс ақындарынан кімді оқыды
А. Пушкин                                 
В. Лермонтов                            
С.Толстой
D. Островский
Е. Белинский
$$$ C
Абайдың үшінші атасы, Айдос баласы Ырғызбайдың дүниеге келген жері:
Кеңгір өзені
Талас өзені
Ырғыз өзені
Торғай өзені
Іле өзені
$$$ С
«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» атты өлеңі қай жылы жарық  көрді?
А. 1887ж.                          
В. 1888ж.                          
С. 1889ж.
D.1886 ж.
Е. 1884ж.
$$$ A
Абай 1876-1978 жылдары қай елде болыс болады?
Қоңыр-Көкше
Алматы
Семей
Шымкент
Түркістан
$$$ А
«Ызалы жүрек, долы қол,
Ұлы сия, ащы тіл,
Не жазып кетсе, жолы сол,
Жек көрсеңдер, өзің біл», — қай өлеңнен үзінді?
А. Ызалы жүрек долы қол                 
В. Мұң мен зарды қолға алып            
С. Өлсем, орным, қара жер, сыз болмай ма?
D. Құлақтан кіріп бойды алар
Е. Көзімнің қарасы
$$$ E
Абай қай баласынан зор үміт күткен?
Мағауия
Дулат
Тұрағұл
Ақылбай
Әбдірахман
$$$ A
Құнанбай Абайды не себепті оқудан алдыртады?
Ел билеу ісіне араластыру үшін
Денсаулығына байланысты
Ауылда жұмыс істеу үшін
Өзін Меккеге апарсын деп
Дұрыс жауап жоқ
$$$ E
Үш жыл бойы Қоңыр Көкшеге болыс болған Абай 1878 жылы не себептен бұл қызыметін тастап кетеді?
Әкесінің қарсылығынан
Ауыл адамдарымен келіспей қалуынан
Оқуға баратындықтан
Шаршағандықтан
Үзікбай Бөрібаевтың жалған арызына бола
$$$ В
Абайдың табиғат лирикасына арналған неше өлеңі бар?
А. 3                                   
В. 4                                   
D. 6
Е.9
$$$ C
Абайдың сүйікті ұлы Әбдірахман қай жылы дүние салды?
1876ж
1833ж
1895
1890ж
1856 ж
$$$ A
Абайдың алғашқы өлеңдері кімнің атынан шыққан?
Көкбайдың
Ақылбайдың
Сарыбайдың
Әкесінің
Досының
$$$ А
Қай поэмада Аристотель бар?
А. Ескендір                      
В. Масғұт                         
С.Әзім әңгімесі
D. Ешқайсысында жоқ
Е. Барлық жауап дұрыс
$$$ A
Абай неше әйел алған?
3
5
10
4
1
$$$ D
Абай «Сап, сап көңілім» атты өлеңін кімге арнап шығарған?
Шешесіне
Айгерімге
Зереге
Тоғжанға
Салтанатқа
$$$ В
«Әзім әңгімесі» қай ертегіге ұқсас?
А. Бай мен кедей              
В. Мың біртүн                
С. Алтын балық
D. Ақылды жігіт
Е. Иесі мен ит
$$$ D
«Сегіз аяқ» өлеңі қашан шықты?
А. 1887ж                           
B. 1886ж                           
C.1884ж
D. 1889ж
Е. 1890ж
$$$ D
Абайдың сүйегі қайда қойылған?
Семейде
Алматыда
Оралда
Жидебайда
Көкшетауда
$$$ C
Абайдың үш поэмасын ата
«жаз», «Масғұт», «махаббат»
«Ескендір», «Қара сөз», «Масғұт»
«Әзім әңгіме», «Масғұт», «Ескендір»
«Қыс», «Әзім әңгімесі», «Адалдық сыры»
«Ескендір», «Жаз», «Масғұт»
$$$ C
Абай бозбалалық шағында кімнің қызына қатты ынтық болады?
Алшынбайдың қызы Ділдәға
Қуандыққа
Сүйіндіктің қызы Тоғжанға
Бекейдің қызы Әйгерімге
Салтанатқа
$$$ E
Абайтану ғылымын зерттегендер кімдер?
Ш.Жүсіпбек, Ш.Әбенов
М.Әуезов, Ш.Құдайбердіұлы, З.Ахметов
Қ.Ысқақ, Ғ.Сағди, Ә.Найманбаев
С.Қирабаев, Р.Бердібаев, М.Сералин, М.Дулатов
Ш.Құдайбердіұлы, З.Ахметов
Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М.Әуезов, Қ. Мұхамедханов
$$$ A
Абай неше жасқа келгенде ғана көркем әдебиетке шындап көңіл бөлген?
40жас
25жасында
45 жасында
30 жасында
50 жасында
$$$ D
Абайдың өмірі жайлы М.Әуезовтың қай туындысында толығымен қамтылған?
Айттым сәлем, Қаламқас»             
«Жаз»                                             
«Ғылым таппай мақтанба»
«Абай жолы» эпопеясында
Қара сөздер
$$$ С
«Абай шығармашылығының алғашқы кезеңі» атты мақала авторы:
Ж.Шайхысламұлы
С.Нұрышев
М.Әуезов
Көкбай ақын
Ы. Алтынсарин
$$$ E
Кәкітай Абай шығармаларын алғаш рет баспаға қай жылы шығарды?
1856 ж
1845 ж
1900 ж
1923 ж
1909 ж
$$$ A
Абайдың махаббат лирикасына жататын өлеңі?
«Ғашықтық, құштарлық пен – ол екі жол»
Сегіз аяқ
Әсемпаз болма әрнеге
Ғылым таппай мақтан ба
Жаз
$$$ А
Абайдың қай өлеңінде 16 тармақ түгелдей «ж» әрпінен басталады?
А. «Оспанға»                             
В. «Әбдірахманға»                    
С. «Әйгерімге»
D. «Тоғжанға»
Е.Халқына
$$$ Д
«Қараша, желтоқсан, сол бір-екі ай» қашан шықты?
А. 1888ж                           
В. 1897ж                           
С.1864ж
D. 1889ж
Е. 1894ж
$$$ C
Абай сүйіп оқыған шығыс классиктерін ата?
Ж.Шайхысламұлы
С.Нұрышев
Низами, Сағди, Қожа Хафиз, Науаи, Фзули
Көкпай ақын
Ы. Алтынсарин
$$$ А
«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі қай жылы жарық көрді?
А. 1885ж                                    
В. 1886ж                                    
С. 1888ж
D. 1890ж
Е. 1892ж
$$$ А
Абай энциклопедиясы  қашан шықты?
А. 1995ж                           
В. 1996ж                           
С. 1997ж
D.1989ж
Е.1999ж
$$$ В
Абай қай жылы ақындық жолға  біржолата бет бұрды?
А. 1881ж                           
В. 1880ж                           
С. 1882ж
D. 1884ж
Е. 1885ж
$$$ Е
Абайдың неше поэмасы бар?
А. 2                                   
В. 4                                   
С.5
D.6
Е.3
$$$ Е
«Жазғытұрым» өлеңі қашан шықты?
А. 1894ж                           
В. 1893ж                           
С.1894ж
D. 1892ж
Е. 1890ж
$$$ E
Абай «Приходская школада» неше ай оқыды?
9 ай
2 ай
5 ай
1 ай
3ай
$$$ Е
Абай «Бородино»  өлеңін кімнен аударды?
А. Крылов                        
В. Островский                 
С. Толстой
D. Пушкин
Е. Лермонтов
$$$ А
Абай кімнің  хаттарын  аударды?
А. Онегин мен Татьяна    
В. Пушкиннің                   
С. Татьянаның
D. Крыловтың
Е. Онегиннің
$$$ C
Құнанбай Абайды өзіне неше жасында алдыртады?
10 жасында
5 жасында
13жасында
40 жасында
35 жасында
$$$ Е
Абайдың неше қара сөзі бар?
А. 31                                 
В. 26                                 
С.46
D.34
Е.45
$$$ С
«Ескендір» поэмасы Шығыс елдерінде қандай атпен қалған?
А. «Ескендір»                  
B. «Екі мүйіз»                            
C. «ЕскендірЗұлқарнайын»
D. Александр Македонский
Е. Александр
$$$ C
Абай өлеңді неше жасынан бастап жаза бастаған?
18 жасынан
40 жасынан
10 жасынан
25 жасынан
9 жасынан
$$$ B
Абай Михаэлиспен қайда танысады?
Қонақта
Кітапханада
Асханада
Көшеде
Түрмеде
$$$ C
Семей облысы, Абай ауданы, Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген ақын
М.Дулатов
Ж.Досқараев
Абай Құнанбаев
С.Аманжолов
С.Бектұров
$$$ А
Абайдың әні
А «Айттым сәлем, Қаламқас»             
В. «Жаз»                                             
С. «Ғылым таппай мақтанба»
D. Қара сөздер
Е. «Әншілер»
$$$ С
«Интернатта оқып жүр»  өлеңі қай жылы шықты?
А. 1886ж                           
В. 1887ж                           
С.1886ж
D.1885ж
Е.1884ж
$$$ E
Абайдың табиғат лирикасына арнап шығарған өлеңдерін ата?
Масғұт, қыс, көкткм
Жаз, махаббат
Адалдық борышын, қыс, жаз
Ескендір. Әзім әңгімесі, Масғұт
Қыс, жаз, көктем, күз
$$$ С
Күзге арналған неше өлеңі бар?
А. 3                                   
В. 4                                   
С.2
Д.1
Е.5
$$$ B
Абай Тобықтының үлкен руы Кішік ішінде, Ырғызбай деген тобынан шыққан ақынның үшінші атасын атаңыз:
Көтібақ
Айдос
Ырғызбай
Торғай
Кеңгір
$$$ Е 
Абайдың алғаш жазылған өлеңі?
Ғылым таппай мақтанба
Күз                                        
Қалың елім қазағым
Жаз
Жасымда ғылым бар деп ескермедім
$$$ Е
Абайдың өмірден өткен жылы
1854ж
1845ж
1897ж
1855ж
1904ж
$$$ A
Абай жазған барлық өлең жол саны.
А. 5313 жол
В. 4500 жол
С.5698 жол
D. 3333 жол
Е. 5317 жол
$$$ C
Шығыс кітаптары арқылы танып білген аңыз-дастандары негізінде Абай қандай көлемді шығармалар жазған ?
А) « Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы».
В) « Күз».
С) «Ескендір», «Масғұт», «Әзім әңгімесі».
D) «қара сөздері». Е) «Жаз».
$$$ D
Ақынның тұңғыш өлеңдер жинағы қай жылы басылып шықты ?
А) 1901жВ) 1956жС) 1925жD)1909жЕ) 1910ж
$$$ E
Газетке қазанама жазған қайраткер.
А) А.Байтұрсынов
В) М.ДулатовС) М.ЖұмабаевD) І.Жансүгіров Е) Ә.Бөкейханов
$$$ A
1914 жылы « Қазақтың бас ақыны» деген мақала жариялаған қайраткер.
А) А.БайтұрсыновВ) М.ДулатовС) Ә.БөкейхановD) М.ЖұмабаевЕ) І.Жансүгіров
$$$ B
« Абайдың қара сөздері» атты монографияның авторы.
А) Қ.Жұбанов
В) Х.СүйінішәлиевС) М.ДулатовD) М.ЖұмабаевЕ) А.Байтұрсынов
$$$ E
Абай шығармашылығының негізгі объектісі.
А) табиғатВ) қызығушылықС) өнерD) музыкаЕ) адам және оның ішкі жан дүниесі
$$$ A
Абайдың алғашқы тіл ұстартқыш құралы.
А) «Әлифби».В) « Ғылым таппай мақтанба».С) « Күз».D) « Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы».Е) «Қыс».
$$$ D
Қазақтың жазба әдебиетін жасауға бас болған кім ?
А) А.БайтұрсыновВ) М.ДулатовС) С.МұқановD) А. ҚұнанбаевЕ) І.Жансүгіров
$$$ B
Абайтануды дербес ғылым дәрежесіне көтерген кім ?
А) Қ.ЖұбановВ) М.ӘуезовС) Х.Сүйінішәлиев D) М.ДулатовЕ) М.Жұмабаев
$$$ E
Абайдың шығысқа қатысты ірілі-ұсақты қанша мақала, зертттеу еңбегі бар?
А) 50В) 65С) 96D) 63Е) 70-тен аса
$$$ C
« Өлең - сөздің патшасы, сөзсарасы» қай жылы жазған өлеңі ?
А) 1886жВ) 1885жС) 1887жD) 1881жЕ) 1883ж
$$$ A
« Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» қай жылы жазған өлеңі ?
А) 1895жВ) 1883жС) 1890жD) 1898жЕ) 1888ж
$$$ C
« Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма» ?
A) 1895жB) 1885жC) 1898жD) 1896жE) 1880ж
$$$ B
« Жаздүгүні шілде болғанда» өлеңінің көлемі.
А) 55 жолВ) 60 жолС) 45 жолD) 50 жолЕ) 56 жол
$$$ C
Абайдың аяқталмаған поэмасын табыңыз.
A) «Масғұт»
B) «Құлагер»C) «Әзім әңгімесі»D) «Қалқаман-Мамыр»E) «Ескендір»
$$$ D
Абайдың ән құдіреті жайлы өлеңін табыңыз.
A) «Біреудің кісісі өлсе қаралы ол»B) «Өлсем, орным қара жер»C) «Ғылым таппай мақтанба»D) «Құлақтан кіріп бойды алар»E) «Кейде есер көңіл құрғырың»
$$$ C
Абай қайсысының шығармаларын аударған?
A) ШевченкоB) ЧеховC) ЛермонтовD) МаяковскийE) Гоголь
$$$ B
Абайдың XIX ғасырдың 90-шы жылдарында жазған еңбегі
A) арнауB) қара сөздерC) өлеңдерD) аудармаларE) әндер
$$$ A
Абайдың қазақ әдебиетіне әкелген бағыты
A) сыншыл реализмB) фантастикалықC) назиралықD) лирикалықE) романтикалық
$$$ E
Абайдың мына сөздері кімге арналған?
Талаптың мініп тұлпарын,
Тас қияға өрледің.
A) ОспанғаB) МағауияғаC) ЫсқаққаD) АқылбайғаE) Әбдірахманға
$$$ D
Абайдың қай өлеңі Н.Некрасовтың «Аяз ата» өлеңіне ұқсайды?
A) «Жаз»B) «Қараша, желтоқсанмен сол бір екі ай»C) «Жазғытұры»D) «Қыс»E) «Күз»
$$$ B
Абайдың табиғат тақырыбындағы тұңғыш өлеңін табыңыз.
A) «Желсіз түнде жарық ай»B) «Жаз»C) «Күз»D) «Қыс»E) « Жазғытұры»
$$$ C
А.Құнанбайұлы А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романын қашан аударды?
A) 1895B) 1887C) 1889D) 1885E) 1888
$$$ A
Абайдың ән шығарған өлеңін табыңыз.
A) «Айттым сәлем,Қаламқас»B) «Интернатта оқып жүр»C) «Болыс болдым, мінеки»D) «Ғылым таппай мақтанба»E) «Жаз»
$$$ B
Абай «Демон» атты дастанды кімнен аударды?
A) ГогольB) ЛермонтовC) ПушкинD) МаяковскийE) Чехов
$$$ D
«Әкенің баласы – адамның дұшпаны, адамның баласы – бауырың» деп айтқан кім?
A) І.ЖансүгіровB) М.ЖұмабаевC) М.ДулатовD) Абай ҚұнанбаевE) Ә.Бөкейханов
$$$ C
М.Дулатовтың «Абай» атты мақаласы қай жылы жазылды?
A) 1905B) 1909C) 1914D) 1901E) 1902
$$$ A
«Абайдың көп өлеңдері ұшты-күйді жоғалып кеткен» деген пікірді кім айтқан?
A) Нұқ РамазановB) М.ЖұмабаевC) М.ДулатовD) Р.СыздықоваE) І.Жансүгіров
$$$ E
Абай шығармашылығында көп айтылатын, ең сүйкімді әмбебап образдардың бірі.
A) көзB) сұлулықC) махаббатD) тартымдылықE) жүрек
$$$ E
«Абай шығармалар тілі» атты монографияның авторы.
A) М.ДулатовB) М.ӘуезовC) Н.РамазановD) М.ЖұмабаевE) Р.Сыздықова
$$$ D
«Абай тілі сөздігінің» авторы.
A) М.ӘуезовB) М.ДулатовC) М.ЖұмабаевD) Р.СыздықоваE) Н.Рамазанов
$$$ A
Абай алғаш орыс ақындарынан кімді оқыды?
A) ПушкинB) ЛермонтовC) ТолстойD) ОстровскийE) Белинский
$$$ C
Абай шығыстың неше жұлдызымен танысты?
A) 6B) 4C) 7D) 10E) 9
$$$ C
«Ескендір» поэмасы шығыс елдерінде қандай атпен қалған?
A) ЕскендірB) Екі мүйізC) Ескендір ЗұлқарнайынD) А.МакедонскийE) Александр
$$$ B
Күзге арналған неше өлеңі бар?
A) 3B) 2C) 6D) 1E) 4
$$$ E
Абай «Бородино» өлеңін кімнен аударды?
A) КрыловB) ОстровскийC) ПушкинD) ТолстойE) Лермонтов
$$$ B
«Әзім әңгімесі» қай ертегіге ұқсас?
A) Бай мен кедейB) Мың бір түнC) Алтын балықD) Ақылды жігітE) Иесі мен ит
$$$ A
Абай қай өлеңінде 16 тармақ түгелдей «ж» әрпінен басталады?
A) «Оспанға»B) «Әбдірахманға»C) «Әйгерімге»D) «Болысқа»E) «Тоғжанға»
$$$ A
Абайдың шығысқа қатысы жайлы қанша мақала /1994 ж. мәліметі бойынша/ бар?
А.70 тен аса
В.30 ға жуық
С. 40 тай
D. 21
Е.14-15
$$$ A
Әуезов өз зерттеуінде Абайдың шығысқа қатысын неше салаға бөліп қарастырған?
А.4
В.5
С.3
D. 6
Е.2
$$$ A
Абайды сопылық ілімінен бөлек бөліп алып,жеке қарастыру жөнінде пікір айтқан ғалым кім?
А.Сағди
В.Мехайлис
С.Фирдоуси
D. Лермонтов
Е.Пушкин
$$$ A
Семейге жер ауып келіп,Абайдың кітапханада танысқан досы кім?
А.Е.П.Михаэлис
В.Ильминский
С.Долгополов
D. Достоевский
Е.Лермонтов
$$$ A
Абайдың шығыс классиктеріне еліктеу нәтижесінде жазған өлеңін атаңыз?
А. Білімдіден шыққан сөз
В.Ғылым таппай мақтанба
С.Қыс
D. Жазғытұрым
Е.Өлең -сөздің патшасы
$$$ Е
Абайдың қарасөзі жанрлық жағынан несімен ерекшеленеді?
А. Шыққан жылына байланысты
B. Мысқыл, әжуа көп
C. Педагогикалық жайлар турасынан
D. Эстетикалық жағынан
E. Мазмұн, тақырып жағынан
$$$ A
1914 жылы « Қазақтың бас ақыны» деген мақала жариялаған қайраткер.
А) А.БайтұрсыновВ) М.ДулатовС) Ә.БөкейхановD) М.ЖұмабаевЕ) І.Жансүгіров
$$$ C
Абай «Ескендір» поэмасында символ ретінде нені алған?
А. Адамның басын
B. Адамның қолын
C. Қақпа мен адамның көз сүйегін
D. Құлыпты
E. Құлақты
$$$ B
«Әзім әңгімесі» поэмасындағы Әзім әңгімесін кімге айтады?
А. Шешесіне
B. Қыздарға
C. Қарындасына
D. Ауыл адамдарына
E. Ешкімге
$$$ C
Абайдың оқу-білім, өнер тақырыбындағы өлеңдерінде қандай сарын басым?
А. Азаматтық сарын
В. Психологиялық сарын
С. Дидактикалық сарын
D. Эстетикалық сарын
Е. Реалистік сарын
$$$ D
Абай: Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол, - деп қандай мәселені қозғайды?
А. Адамзаттық мәселе
B. Махаббат, ғашықтық жайын
C. Адамдық, адамгершілік мәселесін
D. Ғылым, білім мәселесін
E. Көңіл-күй, достық жайын
$$$ B
Абай «Айттым сәлем, Қаламқас» өлеңін кімге арнаған?
А. Әйгерімге
B. Тоғжанға
C. Шүкіманға
D. Айғызға
E. Ділдәға
$$$ A
Абайдың Байроннан «Европейская мелодия» деген өлеңінің қазақша аудармасы
А. «Көңілім менің қараңғы»
B. «Қараңғы түнде тау қалғып»
C. «Желсіз түнде жарық ай»
D. «Көктем»
E. «Өлсем орным қара жер»
$$$ C
Крыловтан аударған «Шырылдауық шегірткеде» Абай оқырманға нені көрсетпек болған?
А. Оқу-тәрбиеге шақырады
B. Білімді, ақылды, парасатты болуға.
C. Ертеңгісін ойламайтын жалқауларды әшкере етеді.
D. Мақтан сүйгіш, даңғойлардың түлкі мінездес қуларға мазақ болуын.
E. Қулық-сұмдықты, жауыздықты аяусыз шенейді.
$$$ B
Абайдың аяқталмаған поэмасын ата:
А. «Масғұт»
B. «Әзім әңгімесі»
C. «Ескендір»
D. Барлығы аяқталған
E. Үшеуі де аяқталмаған
$$$ A
Ескендір поэмасы шығыстың қай ақынының еңбегінде кездеседі?
А. Низамидің хамсасында
B. Фирдоуси еңбегінде
C. Науаи зерттеуінде
D. Жәми еңбегінде
E. Аристотель еңбегінде
$$$ A
Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы қашан, қай қалада шықты?
А. Петербургте 1909 ж.
B. Семейде 1809 ж.
C. Орынборда 1900 ж.
D. Троицкіде 1901 ж.
E. Алматыда 1908 ж.
$$$ B
«Евгений Онегинді» Абай кімнен аударды?
А. Крыловтан
B. Пушкиннен
C. Лермонтовтан
D. Михаэлистен
E. Гетеден
$$$ A
«Татьянаның қырдағы әнін» Абай кімнен аударған?
А. Пушкин
B. Лермонтов
C. Гете
D. Байрон
E. Крылов
$$$ A
Масғұт поэмасының идеясы қандай?
А. Әйелді қоғамның ерлерге тең мүшесі деп тану, оның әлеуметтік өмірдегі орнын бағалау
B. Қоғам жетістігін көрсету
C. Қазақ өмірінің шындығын суреттеу
D. Жауыздықты әшкерелеу
E. Ешқайсысы емес
$$$ A
«Ескендір” поэмасының басты кейіпкері
А. А.Македонский
B. Әзім
C. Әзіз
D. Ескендір
E. Масғұт
$$$ D
Абайға жеңгелері қойған атты белгілеңіз.
A) Әбеке.
B) Әбіш
C) Абай.
D) Телғара.
E) Ибраһим
$$$ B
Абайдың шын аты?
А. Мұхаммедқанапия
В. Ибраһим
С. Қоңыр
D. Оспан
Е. Шоқан
$$$ A
Абайдың қазақтың ауыз әдебиетімен,шығыс елдерінің классикалық поэзиясынан және европа мәдениетінен үлгі ала отырып қалыптастырған арнасы нешеу?
А.3
В.4
С.6
D.8
Е.11
$$$ A
Абай жастайынан кімнің жырларына қанып өскен?
А.Бұқар,Шортанбай
В.Дулат, Махамбет
С.Шөже
D.Біржан сал
Е.ауыз әдебиеті үлгілеріне
$$$ A
Араб,парсы және түрік тілдес халықтар поэзиясындағы 2 жолды егіз ұйқасты өлең не деп аталады?
А.Бәйіт
В.Ұйқас
С. Өлең
D. Жыр
Е.Дастан
$$$ A
Алматыда қазақ әдебиетін қарым-қатынастарын нақтылы зерттеу қай жылы қолға алынды?
А.1959ж
В.1956ж
С. 1965ж
D. 1968ж
Е.1954ж
$$$ A
Абайдың шығысқа қатысы жайлы қанша мақалалар бар?
А.70 тен аса
В.30 ға жуық
С. 40 тай
D. 21
Е.14-15
$$$ A
Абайдың ақындық кітапханасы мен көлемі жайлы мәселелердің ең сенімді көзі?
А. «Науаи хәм Абай» деген зерттеу
В.17-нші қарасөзі
С. Қыс өлеңі
D. Сағди жазбалары
Е.Михаэлистің пікірі
$$$ A
Әуезов қай жылы Абай мұрасының нәр татқан 3 бұлағы туралы аса күрделі танымын айқын көрсеткен?
А.1945ж
В.1942ж
С.1956ж
D. 1896ж
Е.1943ж
$$$ A
Әуезов өз зерттеуінде Абайдың шығысқа қатысын көргенде оны неше салаға бөліп қарастырған?
А.4
В.5
С.3
D. 6
Е.2
$$$ A
1922 жылы Абайдың Ташкентте басылған кітабы негізінде оның шығысқа қатысын сипаттаған ғалым?
А.Сағди
В.Фирдоуси
С.З.Ахметов
D. М.Мырзахметов
Е.Г.Белинский
$$$ A
Сопылық әдебиет арабтың қандай сөзінен шыққан?
А.Суф-жүн,кеудеге киетін кеудеше
В.Суф-дін
С.Соф-діндар адам
D. Суф-жан
Е.Соф-бағыт
$$$ A
Абайдың шығысқа қатысын зерттеушілердің бірі?
А.Т.Жұртбай
В.С.Сейфуллин
С.Қ.Аманжолов
D. А.Яссауи
Е.А және С жауабы
$$$ A
Софылықтың басты идеясы?
А.Дүниеде болу
В.Дін мәселесі
С.Дүниеден озу
D. Күн көру
Е.Барлығы дұрыс
$$$ A
Абай шығармаларында Алла неше мағынада қолданылған?
А.3
В.4
С.6
D.2
Е.8
$$$ A
Абайды сопылық ілімінен бөлек бөліп алып,жеке қарастыру жөнінде пікір айтқан ғалым кім?
А.Сағди
В.Михаэлис
С.Фирдоуси
D. Лермонтов
Е.Пушкин
$$$ A
Абайдың дін жөніндегі пікірін Алтынсариннің “Мұсылманның тұтқасы” еңбегіне қосуы ,оның ішінде Абайдың қай қарасөзін кіргізуді сөз еткен?
А.38
В.19
С.32
D. 23
Е.45
$$$ A
Адам бойынан табылатын қасиеттерді,дінді Абай қай теориямен түсіндірген?
А.Антропологиялық
В.Физикалық
С.Ғылыми
D.Әдіс
Е.Семантикалық
$$$ A
М.Әуезовті бүкіл әлемге танытқан ең көлемді туындысы?
А.Абай жолы
В.Қаракөз трагедиясы
С.Жетім
D. Көксерек
Е.Бәйбіше-тоқал
$$$ A
А.Құнанбаевтың неше поэмасы бар?
А.3
В.6
С.2
D. 4
Е.5
$$$ A
Абай шығармаларындағы шығыстық белгілердің бір тармағы?
А.Назиралық дәстүр
В.Қараөлең ұйқасы
С.Төрт жолды өлең
D. Өлеңдерінің мәні
Е.Араб сөздері
$$$ A
Әзім әңгімесі Абай жинағына қай жылы енген?
А.1933ж
В.1935ж
С.1936ж
D. 1934ж
Е.1937ж
$$$ A
Абайдың туысы және ақын өлеңдерін жинақтаушы?
А.Ырсаев және Ысқақов
В.М.Әуезов
С.Кәкітай
D. Лермонтов
Е.Б.Майлин
$$$ A
Абай жасаған Ескендір бейнесі Фирдоуси,Науаи жырлаған Ескендірге ұқсай ма?
А.Мүлдем ұқсамайды
В.Ұқсайды
С.Кей жерлері ғана
D. Ұқсамайды
Е.Дұрыс жауабы жоқ
$$$ A
Абайдың поэмасындағы қай кейіпкері патшаның қанішерлігін суреттеу жағынан тарихи шындыққа сай келіп отырады?
А.Александр
В.Ділда
С.Құрмаш
D. Құнанбай
Е.Кәкітай
$$$ A
Абай шығармасында Ескендір қандай бұлаққа тап болады?
А.Суы өзгеше
В.Лай
С.Суы тартылған
D.Мөлдір
Е.А және С жауабы
$$$ A
Абай поэмасында тың жаңалық,Абай Ескендірді қалай дәріптейді?
А.Мақтамайды
В.Көп мақтайды
С.Өзінше сынайды
D. Көкірегі ояулығын айтады
Е.жоғары баға береді
$$$ A
Низамидың бір ғана Ләйлі-Мәжнүн дастанына неше шығарма жазылған?
А.100 ден астам
В.50 ге жуық
С.25
D. 16
Е.67
$$$ A
Михаэлис Евгений Петрович Қай жылдары өмір сүрген?
А.1841-1913ж
В.1842-1915ж
С.1841-1945ж
D. 1865-1917ж
Е.1878-1964ж
$$$ A
Абай мен Михаэлистің таныстығы Әуезов романында қай кезден бастап суреттеледі?
А.Кітапханада танысқан кезінен
В.Жер ауу кезінен
С.Абайдың шығыс ғалымдарын іздестіру сәтінен
D. Дұрыс жауабы жоқ
Е.А және С
$$$ A
1865-1870 жылдары Абай аулына қай әдебиет өкілінің классиктері келе бастайды?
А.Орыс
В.Қырғыз
С.Араб
D. Өзбек
Е.Қытай
$$$ A
М.Әуезовтың Социалистік қазақ газетіне 1950 жылы қай мақаласы шыққан?
А.Абай мен Пушкин
В.Қаракөз
С.Түбі бір қазақ елі
D. Абай
Е.Жетім қыз
$$$ A
Абайдың батысқа қатысы туралы, ақынның кітапханасы туралы алғаш пікір жазған ғалым кім?
А.Ә.Бөкейханов
В.Ш.Уалиханов
С.М.Әуезов
D. М.Жұмабаев
Е.Шаштайұлы
$$$ A
Абайдың ойшылдық,сыншылдық қарымында қай әдебиеттің ықпалы мол?
А.Орыс
В.Халық
С.Тәжік
D. Европа
Е.Араб
$$$ A
Абай мұрасын орыс тілінде танып білуге көп үлес қосқан ғалым?
А. Садуақасов
В.Бекхожин
С.Бөкейханов
D. Алтынсарин
Е. Әуезов
$$$ A
Абайдың кітапханасында әр жылдары,әр ғасырда жарияланған неше кітап болған?
А. 146
В.63
С.41
D. 126
Е.51
$$$ A
М.Әуезов ‘’Абайдың өмірі мен шығармашылығы’’- атты мақаласында оның неше ерекшелігін атап көрсеткен?
А. 4
В.3
С.6
D. 2
Е.9
$$$ A
Абайдың шығыс классиктеріне еліктеу нәтижесінде жазған өлеңін атаңыз?
А. Білімдіден шыққан сөз
В.Ғылым таппай мақтанба
С.Қыс
D. Жазғытұрым
Е.Өлең сөздің патшасы
$$$ С
«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті – ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деп Абай осы үш қасиеті бар адамды қандай адам дейді?
А. Қайратты адам
B. Ақылды адам
C. Толық адам
D. Жігерлі адам
E. Ер жүрек адам
$$$ В
Табиғатты суреттеу арқылы әлеуметтік мәселе көтерген қай өлеңі?
А. «Қансонрада», «Жаз»
B. «Қараша, желтоқсанмен сол бір-екі ай»
C. «Бүркіт сыны», «Жаз»
D. «Аттың сыны», «Теректің сыйы»
E. «Желсіз түнде жарық ай», «Көлеңке басын ұзартып
$$$ Е
Махаббат лирикаларының ішінде қайсысы шығыс поэзиясы үлгісінде жазылған?
А. «Білектей арқасында өрген бұрым»
B. «Қыз сөзі»
C. «Жігіт сөзі»
D. «Қызарып, сұрланып»
E. «Көзімнің қарасы»
$$$ D
Қайрат пен ақыл жол табар
Қашқанға да, қуғанға.
Әділет, шапқат кімде бар
Сол жарасар туғанға,- деген ұйқас түрін көрсет
А. Егіз
B. Шалыс
C. Қара өлең
D. Кезекті
E. Шұбыртпалы
$$$ С
«Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», «Адамның кейбір кездері» қай тақырыпқа арналған?
А. Оқу-білім, ғылым тақырыбы
B. Саяси-әлеуметтік лирика
C. Өлең, сөз өнері, ән тақырыбы
D. Көңіл-күй лирикасы
E. Философиялық лирика
$$$ D
Адамның естіген, көрген нәрселерін есінде сақтап, өзіне өмір серігі ете білуінің жолдарын ақын қай қарасөзінде айтады?
А. 2
B. 19
C. 20
D. 31
E. 46
$$$ Е
Абайдың қарасөзі жанрлық жағынан несімен ерекшеленеді?
А. Шыққан жылына байланысты
B. Мысқыл, әжуа көп
C. Педагогикалық жайлар турасынан
D. Эстетикалық жағынан
E. Мазмұн, тақырып жағынан
$$$ А
Қарасөздерінің ішіндегі көлемі мен мазмұны бойынша ең үлкен орын алатыны қалай аталады?
А. Ғақлиат-тасдиқат
B. Медғат-Қасым
C. Шахнама
D. Бақтатар
E. Аудармалары
$$$ С
Адамгершілік, әлеуметшілдік, ағартушылық ойларын айтуда Абай қандай әдісті қолданады?
А. Сатиралық
B. Ирониялық
C. Реалистік
D. Педагогикалық
E. Психологиялық
$$$ D
Абай өз аудармаларында ұйқастың қай түрін көптеп қолданды?
А. Егіз
B. Аралас
C. Шалыс
D. Барлығы
E. Қолданған жоқ
$$$ C
«Түлкі мен қарға мысалында» Абай нені көрсетпек?
А. Ғашықтық сезімдерді
B. Еңбек сүйгіштікті дәріптейді
C. Мақтан сүйгіштікті, түлкі мінездес қуларға мазақ болмауға
D. Түлкі сияқты аңқауларды тыңдауға
E. Өнерге, білімді болуға шақырады
$$$ В
Крыловтан аударған аудармасын көрсет:
А. «Жалғыз жалау»
B. «Бақа мен өгіз»
C. «Татьянаның хаты»
D. «Бородино»
E. «Теректің сыйы»
$$$ В
Ескендірдің тәрбиешісі болған ұлы ғалым
А. Сократ
B. Аристотель
C. Македонский
D. Платон
E. Толстой
$$$ С
«Масғұт» поэмасындағы шалдың есімі
А.Қадір
B. Кәдір
C. Қызыр
D. Қазар
E. Қыдыр
$$$ В
«Әзім әңгімесі» поэмасындағы Әзім әңгімесін кімге айтады?
А. Шешесіне
B. Қыздарға
C. Қарындасына
D. Ауыл адамдарына
E. Ешкімге
$$$ В
«Ескендір» поэмасының соңында Абай оны кімге кездестіреді
А. Ешкімге
B. Әділдікке
C. Жауыздыққа
D. Аристотельге
E. Платонға
$$$ D
Абайдың әдеби мұрасын танытуда «Ақжол» газетінде кімнің қай мақаласы ерекшеленді?
А. А.Байтұрсыновтың «Қазақтың бас ақыны»
B. І.Жансүгіровтің «Абай» кітабы
C. М.Жұмабаевтың «Абай»
D. Ғабдрахман Сағдидың «Абай» мақаласы
E. Қ.Жұбановтың «Абай – қазақ әдебиетінің классигі»
$$$ A
1951 жылы қорғалған «Абайдың ақындық мектебі» атты диссертацияның авторы
А. Қ.Мұқаметханов
B. Қ.Жұмалиев
C. Б.Кенжебаев
D. М.Әуезов
E. М.Мырзахметов
$$$ В
Ескендір тақырыбын жыр еткен ақындар
А. Еуропа ақындары
B. Низами
C. Шәкәрім
D. Фирдоуси
E. Аталғандардың барлығы
$$$ В
1945 жылы мерейтой қарсаңында басылым көрген еңбек
А. І. Жансүгіров «Абай» кітабы
B. М.С.Сильченконың «Абай» (Жизнь и творчество)
C. М.Дулатовтың «Абай»
D. М.Әуезовтің «Абай ақындығының айналасы»
E. Қ.Жұбановтың «Абай – қазақ әдебиетінің классигі»
Абайтану ғылымының негізін салған кім?
$$$ C
А. Г. Ә.Бөкейханов
B. А.Байтұрсынов
C. М.Әуезов
D. Б.Кенжебаев
E.Мұқаметханов
$$$ E
Абайдың қарасөздерін монографиялық тұрғыдан зерттеген ғалым:
А. Ә.Жиреншин
B. М.Сильченко
C. Е.Ысмайылов
D. М.Әуезов
E. Х.Сүйіншәлиев
$$$ С
Абайдың үшінші атасы атанған, Айдос баласы Ырғызбайдың дүниеге келген жері:
Кеңгір өзені
Талас өзені
Ырғыз өзені
Торғай өзені
Іле өзені
$$$ D
Абай өзінің өмірбаяндық деректерін келтірген шығармаларының бірі:
Ғылым таппай, мақтан ба
Жаз
Әсемпаз болма әрнеге
Сегіз аяқ
Күз
$$$ А
Абайдың тірі кезінде өлеңдері кімнің атынан шыққан:
Ш.Жүсіпбек
М.Әуезов
Ы.Алтынсарин
Ш.Құдайбердіұлы
К.Ысқақұлы
$$$ A
Абай түркіні, арабятты кандай медресседен оқыған:
Ахмет Риза
Приходская школа
Арабияттан
Түрік медрессесі
Медрессе
$$$ A
Абайдың Семейге оқуға келгендегі жасы:
13
10
15
11
12
$$$ В
«Абай шығармашылығының алғашқы кезеңі» атты мақала авторы:
Ж.Шайхысламұлы
С.Нұрышев
М.Әуезов
Көкпай ақын
Ы. Алтынсарин
$$$ А
Шын көңілмен, сүйсе екен, кімді сүйсе
Бір сөзінде тұрса екен, жанса күйсе деген өлең жолдары Абайдың қай өлеңінен алынған:
Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат
Сегіз аяқ
Әсемпаз болма әрнеге
Ғылым таппай мақтан ба?
Жаз
$$$ А
50-ші жылдар ішіндегі зерттеулерде Абай мұрасы жайында кейбір талас тудырған күрделі мәселелерге көңіл аудара бастаған ғалым:
М. Әуезов
Көкпай ақын
О.Сәрсебай
Ы. Әмірбек
С.Жұматов
$$$ А
Құнанбай Абайды не себепті оқудан алдыртады?
А. Ел билеу ісіне араластыру үшін
В.Анасы ауырып қалған соң
С.Өзі сағынғанан кейін
D.Ел билігінен қиналғаннан кейін
Е.Туысқандарының дүниеден өтуіне байланысты
$$$ Е
Үш жыл бойы Қоңыр Көкшеге болыс болған Абай 1878 жылы не себептен бұл қызметін тастап кетеді?
А. Ел билеу ісіне араласқанан жалыққандықтан
В.Анасы ауырып қалған соң
С.Көре алмаушылық кесірінен
D.Ел билігінен қиналғаннан кейін
Е. Үзікбай Бөрібаевтың жалған арызына бола
$$$ С
Абай өлеңді неше жасынан бастап жаза бастаған?
А.Бес
В.он екі
С. он
D.он бес
Е. алты
$$$ С
Абайдың сүйікті ұлы Әбдірахман қай жылы дүние салды?
А.1885
В.1896
С.1895
D.1376
Е.1897
$$$ D
Абай «Cап, сап көңілім» атты өлеңін кімге арнап шығарған?
А.Айгерім
В.Ділдә
С.Ұлпан
D.Тоғжан
Е.Ботагөз
$$$ В
Абай Михаэлиспен қайда танысады?
А.Асханада
В. Кітапханада
С.саябақта
D.үйде
Е.жиында
$$$ В
Абайдың неше қара сөзі бар?
А.қырық
В. қырық бес
С.қырық екі
D.қырық төрт
Е. Отыз тоғыз
$$$ D
Абайдың сүйегі қайда қойылған?
А.Абайда
В.Семейде
С.Ақсуатта
D.Жидебайда
Е.Арқалықта
$$$ Е
Абайдың табиғат лирикасына арнап шығарған өлеңдерін ата?
А.Қыс
В.Күз
С.Ғылым таппай мақтан ба
D.Әсемпаз болма әрнеге
Е. Қыс, жаз, көктем, күз
$$$ С
Абайдың үш поэмасын ата:
А. Әбдірахман өлгенде
В. «Масғұт», Әсемпаз болма әрнеге, Күз
С. «Әзім әңгімесі», «Масғұт», «Ескендір»
D.Әсемпаз болма әрнеге, Қыс, жаз, көктем, күз
Е.жаз, көктем, күз
$$$ А
Абай неше жасқа келгенде ғана көркем әдебиетке шындап көңіл бөлген?
А. 40
В.35
С.46
D.43
Е.39
$$$ D
Абайдың өмірі жайлы М.Әуезовтың қай туындысында толығымен қамтылған?
А.Бөтагөз
В.Қаһарлы күндер
С.Дарабөз
D. «Абай жолы» эпопеясында
Е.Алтын орда
$$$ В
«Абай шығармашылығының алғашқы кезеңі» атты мақала авторы:
А.Ж.Шайхысламұлы
В.С.Нұрышев
С.М.Әуезов
D.Көкпай ақын
Е.М.Әуезов
$$$ Е
Абай медреседе оқып жүрген кезінде қандай тілдерді игерді?
А.орыс, қытай
В.татар, орыс
С.қытай, араб
D.өзбек, қырғыз
Е.араб, парсы,түркі
$$$ А
Абай алғаш білім алған медресесі?
А. Ахмет Риза
В. Татар медресесі
С.Орыс
D.Қытай
Е. Өзбек
$$$ С
Құнанбай Абайды өзіне неше жасында алдыртады?
А. он
В. Он екі
С.он үш
D.тоғыз
Е.сегіз
$$$ Е
Абай «Приходская школада» неше ай оқыды?
А.екі
В.төрт
С.бес
D.алты
Е.үш ай
$$$ Е
Кәкітай Абай шығармаларын алғаш рет баспаға қай жылы шығарды?
А.1885
В.1896
С.1895
D.1376
Е. 1909
$$$ А
Абайдың махаббат лирикасына жататын өлеңі?
А. «Ғашықтық, құштарлық пен – ол екі жол»
В.Жаз
С. Қыс
Д. Әбдірахман өлгенде
С.Күз
$$$ С
Абай сүйіп оқыған шығыс классиктерін ата?
А. Науаи, Фзули
В. Сағди,
С. Низами, Сағди, Қожа Хафиз, Науаи, Фзули
D. Низами, Сағди,
Е. Сағди, Қожа Хафиз,
$$$ Е
Абай қай баласынан зор үміт күткен?
А.Ақылбай
В.Көкбай
С.Шәкәрім
D.Мағауия
Е. Әбдірахман
$$$ С
Абайдың оқу-білім, өнер тақырыбындағы өлеңдерінде қандай сарын басым?
А. Азаматтық сарын
В. Психологиялық сарын
С. Дидактикалық сарын
D. Эстетикалық сарын
Е. Реалистік сарын
$$$ В
Абай қай өлеңінде болыстың бейнесін жасайды?
А. «Бойы бұлғаң»
B. «Болыс болдым, мінеки»
C. «Мәз болады болысың»
D. «Байлар жүр»
E. «Көжекбайға»
$$$ С
Абай: Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол, - деп қандай мәселені қозғайды?
А. Адамзаттық мәселе
B. Махаббат, ғашықтық жайын
C. Адамдық, адамгершілік мәселесін
D. Ғылым, білім мәселесін
E. Көңіл-күй, достық жайын
$$$ D
«Талаптың мініп тұлпарын», «Тұла бойың ұят-ар еді» деген өлеңдерін Абай қай баласына арнаған?
А. Мағауия
B. Ақылбай
C. Әлімбай
D. Тұрағұл
E. Әбдірахман
$$$ A
«Молда да бар жан мен тән,
Ақыл, сезім болмаса,
Тіршіліктің несі сән,
Тереңге бет қоймаса?»
Қай өлеңінен алынған үзінді?
А. «Жүректе қайрат болмаса»
B. «Жүрек – теңіз, қызықтың бәрі – асыл тас»
C. «Жарқ етпес қара көңілім»
D. «Адамның кейбір кездері»
E. «Жүрегім менің қырық жамау»
$$$ B
Абай «Айттым сәлем, Қаламқас» өлеңін кімге арнаған?
А. Әйгерімге
B. Тоғжанға
C. Шүкіманға
D. Айғызға
E. Ділдәға
$$$ D
Абайдың қай шығармасы 1890 жылы жазылған
А. Евгений Онегин
B. Масғұт
C. Әзімнің әңгімесі
D. Қара сөз
E. Ескендір
$$$ Е
Барлық қарасөз жиыны неше тақырыпқа бөлінеді
А. 6
B. 7
C. 8-9
D. 2
E. 10-11
$$$ C
5-ші қара сөзінде қандай мәселелерді қозғайды?
А. Күлкі туралы ойы, сыны
B. Өсиет, үгіт туралы
C. Қазақтың кейбір мақалдарын сынайды
D. Жазуға қалай кіріскені туралы
E. Халықтарды салыстырады
$$$ B
«Ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы-жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады». Бұл қай қарасөзінде айтылған?
А. 1
B. 19
C. 3
D. 26
E. 20
$$$ A
25 қарасөзін тап:
А. Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да – бәрі орыста тұр.
B. Ырыс алды – тірлік
C. Ой кеселді нәрселерден қашық болу керек.
D. Адам баласы 2 түрлі мінезбен туады
E. Жаман дос – көлеңке.
$$$ B
Абайдың Лермонтовтан аударған шығармаларын көрсет
А. «Жүректе көп қазына бар”
B. «Вадим», «Теректің сыйы», «Дұға»
C. «Жарлы бай», «Әншілер»
D. Онегиннің сипаты
E. «Тұтқындағы поляк жандаралының сөзі”
$$$ A
Абайдың Байроннан «Европейская мелодия» деген өлеңінің қазақша аудармасы
А. «Көңілім менің қараңғы»
B. «Қараңғы түнде тау қалғып»
C. «Желсіз түнде жарық ай»
D. «Көктем»
E. «Өлсем орным қара жер»
$$$ C
Абай Лермонтовтан жалпы саны неше шығарма аударған?
А. 23
B. 25
C. 20
D. 27
E. 31
$$$ C
Крыловтан аударған «Шырылдауық шегірткеде» Абай оқырманға нені көрсетпек болған?
А. Оқу-тәрбиеге шақырады
B. Білімді, ақылды, парасатты болуға.
C. Ертеңгісін ойламайтын жалқауларды әшкере етеді.
D. Мақтан сүйгіш, даңғойлардың түлкі мінездес қуларға мазақ болуын.
E. Қулық-сұмдықты, жауыздықты аяусыз шенейді.
$$$ D
Абай Крыловтан қай жанрда шығармалар аударған?
А. Ертегілерін
B. Әңгімелерін
C. Лирикаларын
D. Өлеңдерін
E. Мысалдарын
$$$ C
Абай Крыловтың мысалдарын қандай мазмұнмен аударады?
А. Дәл сол күйінде қолданады
B. Мазмұнын өзгеріссіз сақтайды
C. Адам мінезіндегі өрескел жайларды астарлап сынайды
D. Жанураларды баламалайды
E. Ақыл-нақыл айтады
$$$ A
Абайдың Крыловтан аударған өлеңін көрсет
А. «Бүркіт пен қарға»
B. «Құлагер»
C. «Жаз»
D. «Дұға»
E. «Жартас»
$$$ C
Абай жазған поэмаларды ата
А. «Медғат-Қасым», «Еңлік –Кебек»
B. «Әзім әңгімесі» , «Ақан сері»
C. «Ескендір», «Масғұт», «Әзім әңгімесі»
D. «Қалқаман-Мамыр», «Ескендір»
E. «Ләйлі-Мәжнүн», «Масғұт»
$$$ A
Ағын жесең ақылың жаннан асар,
Сары жесең, дәулетің судай тасар.
Егер де қызыл жеміс алып жесең,
Ұрғашыда жан болмас сенен қашар
Бұл үзінді Абайдың қай поэмасында кездеседі?
А. «Масғұт»
B. «Ескендір»
C. «Әзім әңгімесі»
D. Ешқайсысында емес
E. «Медғат-Қасым»
$$$ B
Абайдың аяқталмаған поэмасы ата:
А. «Масғұт»
B. «Әзім әңгімесі»
C. «Ескендір»
D. Барлығы аяқталған
E. Үшеуі де аяқталмаған
$$$ D
Абайдың қай поэмасы «Мың бір түн» ертегісінен алынған бір уақиғаның өлеңмен жазылған түрі?
А. Ескендір
B. Масғұт
C.Қалқаман-Мамыр
D. Әзім әңгімесі
E. Әзім ертегісі
$$$ C
Кәпір көздің дүниеде араны үлкен
Алған сайын дүниеге тоя ма екен?
Қанша тірі жүрсе де, өлген күні
Өзге көзбен бірдей-ақ болады екен.
Бұл Абайдың қай поэмасынан үзінді?
А. Әзім әңгімесі
B. Масғұт
C. Ескендір
D. Медғат-Қасым
E. Поэмаларда кездеспейді
$$$ A
Ескендір поэмасы шығыстың қай ақынының еңбегінде кездеседі?
А. Низамидің хамсасында
B. Фирдоуси еңбегінде
C. Науаи зерттеуінде
D. Жәми еңбегінде
E. Аристотель еңбегінде
$$$ B
Абайдың «Жаз», «Болыс болдым, мінеки» өлеңдері қай жылы, қай газетте жарияланды?
А. «Түркістан уәлаяты»1987 ж.
B. «Дала уәлаяты» 1887 ж.
C. «Қазақ газеті»1986 ж.
D. «Айқап»1988 ж.
E. «Абай»1986 ж.
$$$ A
Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы қашан, қай қалада шықты?
А. C.Петербургте 1909 ж.
B. Семейде 1809 ж.
C. Орынборда 1900 ж.
D. Троицкіде 1901 ж.
E. Алматыда 1908 ж.
$$$ C
Абай туралы тұңғыш мақала кім жазды?
А. Ж.Аймауытов
B. М.Әуезов
C. Ә.Бөкейханов
D. А.Байтұрсынов
E. М.Жұмабаев
$$$ D
«Абай» журналы қай зерттеушілердің ұйытқы болуымен шығарылды?
А. А.Байтұрсынов, М.Дулатов
B. М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов
C. А.Байтұрсынов, М.Әуезов
D. Ж.Аймауытов, М.Әуезов
E. М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов
$$$ Е
І.Жансүгіров «Тілші» газетінде қандай мақала жариялады?
А. «Абай – қазақ әдебиетінің классигі»
B. «Абайдың 20 жылы»
C. «Абай»
D. «Абай аға»
E. «Абай кітабы»
$$$ A
Абайдың көзі тірісінде айналасына шоғырланып ақындық, азаматтық тәрбиесін алған шәкірттері:
А. Ақылбай, Мағауия, Шәкәрім, Көкбай
B. Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов
C. Мағжан, Сәкен, Ілияс
D. Ж..Аймауытов, М.Әуезов
E. Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәбит Дөнентаев
$$$ B
«Қар – аппақ, түлкі – қызыл, бүркіт – қара...» дегенде айшықтаудың қай түрі?
А. Психологиялық паралллелизм
B.Шендестіру
C. Градация
D. Қайталау
E. Арнау
$$$ D
«Сегіз аяқ» өлеңі неше тармақтан тұрады және қандай ұйқас?
А. Төрт тармақ, шалыс ұйқас
B. Үш тармақ, шұбыртпалы ұйқас
C. Төрт тармақ, кезектес ұйқас
D. Сегіз тармақ, егіз ұйқас
E. Сегіз тармақ, қара өлең ұйқас
$$$ C
«Алланың өзі де рас, сөзі де рас», «Алла деген сөз жеңіл» өлеңдері қай лирикаға жатады?
А. Табиғат лирикасына
B. Көңіл-күй лирикасына
C. Философиялық лирикаға
D. Адамгершілік, достық лирикасына
E. Саяси-әлеуметтік лирика
$$$ C
«Шоқпардай кекілі бар» өлеңінде Абай қай жағынан танылады?
А. Сыншы
B. Гуманист
C. Азамат ақын
D. Суреткер
E. Эстет
$$$ C
Азаматтық лирика тақырыбына жазылған өлеңді көрсет?
А. «Болыс болдым, мінеки»
B. «Қор болды жаным»
C. «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым»
D. «Адамның кейбір кездері»
E. «Талаптың мініп тұлпарын»
$$$ E
Абай өлеңдеріндегі үш сүюдің біріншісін көрсетіңіз
А. Адамзатты сүй
B. Әділетті сүй
C. Еліңді сүй
D. Өмірді сүй
E. Алланы сүй
$$$ A
Абай қарасөздеріндегі толық инсаният, пенделіктің кәмалаттығы туралы танымдар өте күрделі мәселе. Осындағы «инсаният» сөзі қандай мағынаны білдіреді?
А. Адамгершілік
B. Тағылым
C. Көкірек
D. Көсем
E. Рух
$$$ C
«Жалпы алғанда Абайдың қарасөз деген мұралары көркем прозасы өзіне бөлек бір алуаны боп қалыптасты бұлар сюжетті шығармалар емес»,- деп қара сөзге анықтама берген ғалым:
А. А.Байтұрсынов
B. С.Мұқанов
C. М.Әуезов
D. Х.Сүйіншәлиев
E. Қ.Мұқаметханов
$$$ A
2-ші қарасөзінде қазақ, ноғай, сарт, өзбек, орыс халықтарының тіршілігі туралы не айтады?
А. Салыстырады
B. Бір-біріне шағыстырады
C. Ойландырады
D. Сынайды
E. Бақылайды
$$$ C
Абай Лермонтовтың өлеңдерін қай жылдары аударуға кірісті.
А.70-80 жж
B. 80-85 жж
C. 90 ж
D. 60-70 жж
E. 50-60 жж
$$$ D
Лермонтовтың шығармаларын аударуға Абайға не себеп болды?
А. Орыс тілін меңгергісі келді
B. Лермонтовты танығысы келді
C. Шығармаларына қызықты
D. Көңіл сарыны мен сырласын тапты.
E. Өзіне үлгі тұтты
$$$ B
«Евгений Онегинді» Абай кімнен аударды?
А. Крыловтан
B. Пушкиннен
C. Лермонтовтан
D. Михаэлистен
E. Гетеден
$$$ A
«Қараңғы түнде тау қалғып» кімнің өлеңі
А. Гете
B. Лермонтов
C. Крылов
D. Пушкин
E. Бунин
$$$ D
Абайдың алдыңғы кезекте оқыған ақындарының бірі
А.Байрон
B. Гете
C. Крылов
D. Пушкин
E. Лермонтов
$$$ A
«Татьянаның қырдағы әнін» Абай кімнен аударған?
А. Пушкин
B. Лермонтов
C. Гете
D. Байрон
E. Крылов
$$$ A
«Ескендір» поэмасы Еуропаға белгілі қай қолбасшының өмірі жайлы аңыздар негізінде жазылған?
А. Александр Македонский
B.Сергей Македонский
C. Петр Бірінші
D. Павел Екінші
E. Александр Бірінші
$$$ A
Масғұт поэмасының идеясы қандай?
А. Әйелді қоғамның ерлерге тең мүшесі деп тану, оның әлеуметтік өмірдегі орнын бағалау
B. Қоғам жетістігін көрсету
C. Қазақ өмірінің шындығын суреттеу
D. Жауыздықты әшкерелеу
E. Ешқайсысы емес
$$$ B
Абай поэмалары қандай үлгіде жазылған?
А. Мысал үлгісінде
B. Шығыс халқының аңыз, ертегілері сюжеті үлгісінде
C. Үлкен поэма үлгісінде
D. Зерттеу үлгісінде
E. Жай әңгіме үлгісінде
$$$ C
Қыдыр Масғұтқа таңдауға не ұсынады?
А. 3 әйел
B. 3 қияр
C. 3 алма
D. 3 өрік
E. 3 шие
$$$ D
«Ескендір” поэмасының басты кейіпкері
А. А.Македонский
B. Әзім
C. Әзіз
D. Ескендір
E. Масғұт
$$$ B
«Қазақтың бас ақыны» мақаласының авторы кім?
А. М.Дулатов
B. А.Байтұрсынов
C. Б.Кенжебаев
D. Ә.Бөкейханов
E. Қ.Жұмалиев
$$$ B
Абай мұрасының насихатталуы неше жолмен жүрді?
А. 4
B. 3
C. 2
D. 5
E. 1
$$$ C
Абай өлеңдерін көшіріп, таратқан кімдер?
А. Тұрағұл, Мағауия
B. Кәкітай, Мағауия
C. Мүрсейіт, Ғабитхан
D. М.Әуезов, Ж.Аймауытов
E. Кәкітай, Ғабитхан
$$$ A
Абайдың өмірбаянын тұңғыш жазған кім?
А. Кәкітай Ысқақұлы
B. Тұрағұл Абайұлы
C. М.Әуезов
D. А.Байтұрсынов
E. Ә.Бөкейханов
$$$ B
Абайға арналған ең алғашқы өлең қайсы?
А. «Ұлы ақын»
B. «Абай ағаға»
C. «Алтын хакім Абайға»
D. «Қазақтың бас ақыны»
E. «Ақын ағаға»
$$$ C
“Абайтанудан” арнайы курсты кім және қашан ұйымдастырды?
А. К.Ысқақұлы 1909 жылы
B. Қ.Жұбанов 1930 жылы
C. М.Әуезов 1942 жылы
D. Қ.Жұмалиев 1960 жылы
E. З.Ахметов 1952 ж
$$$ D
“Абайтану тарихы” атты ғылыми еңбектің авторы:
А. М.Әуезов
B. Қ.Жұмалиев
C. З.Ахметов
D. М.Мырзахметов
E. Ж.Ысмағұлов
$$$ D
Абайдың «Адамның кейбір кездері» өлеңін А.С.Пушкиннің өлеңдерімен ұштастырған кім?
А. Радлов
В. Досқараев
С. Р.Сыздық
D. М. Әуезов
Е. С.Мұқанов
$$$ А
«Ер шықты тобықтыдан талай-талай, Байлығы, адамдығы бәрі де сай. Атадан артық болып аруағы Ел билеп келе жатыр ақын Абай» - деп өлеңге қосқан кім?
А. Шөже Қаржаубайұлы
В. Дулат Бабатайұлы
С. Мұрат Мөңкеұлы
D. Уәйіс Шондыбайұлы
Е. Тұрағұл Абайұлы
$$$ D
Жанақ ақынның «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» жырын Абай он екі жасында кімнің аузынан естіген?
А. Жанақтың
В. Ұлжанның
С. Зеренің
D. Байкөкшенің
Е. Ерболдың
$$$ С
Абайды ақ сүт беріп өсірген анасы?
А. Ділдә
В. Еркежан
С. Ұлжан
D. Зере
Е. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ А
Абай мектебі деген ұғым әдебиетке қай жылдары келді?
А. 40 - 50
В. 30 - 40
С. 20 - 30
D. 50 - 60
Е. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ В
Абайдың әке – шешесі?
А. Өскембай мен Зере
В. Құнанбай мен Ұлжан
С. Құдайберді мен Айғыз
D. Ибраһим мен Ділдә
Е. Өскембай мен Ділдә
$$$ Е
Жеңгелерінің Абайға қойған аты?
А. Елғара
В. Белғара
С. Желғара
D. Селғара
Е. Телғара
$$$ В
Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағын Кәкітай Ысқақов қай қалада бастырды?
А. Мәскеуде
В. Петербургте
С. Омбыда
D. Орынборда
Е. Ленинградта
$$$ С
Абайдың алғашқы өлеңі?
А. «Ғылым таппай мақтанба»
В. «Желсіз түнде жарық ай»
С. «Кім екен деп келіп ем түйе қуған ...»
D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
Е. «Қансонарда»
$$$ А
«Сонымен, 1934 жылы Әуезовтің мақаласында төрт адамнан ғана құралатын «Абай шәкірттерінің» тізіміндегі адам саны 1951 жылы жиырма бес-отызға жетеді» - деген кімнің пікірі?
А. С. Мұқанов
В. М. Әуезов
С. М. Мағауин
D. М. Жұмабаев
Е. А. Байтұрсынов
$$$ В
Абай аударған «Евгений Онегин» романы кімнің шығармасы?
А. А. Блок
В. А.С.Пушкин
С. Л. Н.Толстой
D. И.А.Крылов
Е. Лермонтов
$$$ Е
1950 жылдары «Абай мектебі» деген атаудың орнына қандай атау қолданыла бастады?
А. «Абайтану»
В. «Абайдың ақындық мұрасы»
С. «Абай шәкірттері»
D. «Абайдың ізбасарлары»
Е. «Абай заманындағы ақындар»
$$$ Д
Абайдың поэмаларын табыңыз
А. «Ескендір», «Жетім», «Әзім»
В. «Боран», «Құлагер», «Қыс»
С. «Құлагер», «Жетім», «Әзім»
D. «Ескендір», «Масғұт», «Әзім»
Е. «Масғұт», «Ләйлі мен Мәжнүн», «Ескендір»
$$$ Е
«М.Әуезов және Абайдың әдеби ортасы» еңбегінің авторы?
А. Ы.Ілиясов
В. Р.Сыздық
С. Қ.Мұхамедханұлы
D. М.Әуезов
Е. М. Мырзахметұлы
$$$ А
Абайдың ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы?
А. «Қансонарда»
В. «Қыс»
С. «Сап, сап көңілім»
D. «Кең жайлау»
Е. «Өлең сөздің патшасы»
$$$ С
Қ.Мұхамедханұлы Абайдың ақындық мектебі жайлы ізденістерді жинақтап, қай жылы кандидаттық диссертация қорғады?
А. 1938 ж
В. 1945 ж
С. 1951 ж
D. 1964 ж
Е. 1971 ж
$$$ В
Абай «Дала уәлаяты» газетінде «Жаз» өлеңін кімнің атынан жариялады?
А. Уәйіс
В. Көкбай
С. Ақылбай
D. Иманғазы
Е. Шәкір
$$$ D
Абайдың алғашқы қара сөздері қай жылы және қай журналда жарық көрді?
А. «Қазақ» журналы 1918 ж
В. «Алаш» журналы 1928 ж
С. «Дала уәлаяты» журналы 1920 ж
D. «Абай» журналы 1918 ж
Е. «Абайтану» журналы 1925 ж
$$$ С
Оспан қаза тапқаннан кейін Абайға әмеңгерлікпен берілген әйелді ата?
А. Әйгерім
В. Тоғжан
С. Еркежан
D. Ділдә
Е. Салтанат
$$$ В
Абайдың қара сөздері қай жылдар аралығында жазылған?
А. 1880 - 1889
В. 1890 - 1898
С. 1899 – 1900
D. 1900 - 1919
Е. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ А
Абай өмірінің соңғы 10 жылы қайда өтті?
А. Жидебайда
В. Торғайда
С. Мәскеуде
D. Ленинградта
Е. Семейде
$$$ С
«Адам ата-анадан туғаңда есті болмайды: есітіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады... Сол естілерден есітіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, соңда іске жарайды, сонда адам десе болады». Абайдың қай қара сөзінен алынған?
А. 7
В. 5
С. 19
D. 30
Е. 25
$$$ D
1966 жылы жарық көрген «Абайдың ақындық дәстүрі» деген еңбек кімнің еңбегі?
А. М.Әуезов
В. Р.Сыздық
С. Қ. Мұхаметханов
D. А. Нұрқатов
Е. Ы. Ілиясов
$$$ В
Абай 10 жасында қай медресеге оқуға түседі?
А. Ғалия
В. Ахмет Риза
С. Физули
D. Низами
Е. Әл Фараби
$$$ Е
Абайдың «Қансонарда» өлеңі қай жылы жарық көрді?
А. 1874
В. 1876
С. 1878
D. 1880
Е. 1882
$$$ С
Абай медреседе оқып жүрген кезде өз бетімен қандай мектепке барып жүрді?
А. араб
В. парсы
С. орыс
D. түрік
Е. француз
$$$ В
Абай неше жасында ел ісіне араласа бастады?
А. 10
В. 13
С. 15
D. 18
Е. 20
$$$ А
1876 - 1978 жылдар аралығында Абай қай елде болыстық қызмет атқарды?
А. Қоңыр-Көкше
В. Таймақкөл
С. Қарамола
D. Жиделібайсын
Е. Барлық жауап дұрыс
$$$ Е
Абай кім?
А. Ақын
В. Философ
С. Композитор
D. Аудармашы
Е. Барлық жауап дұрыс
$$$ С
Абай Лермонтовтан қанша шығарма аударған?
А. 23
В. 25
С. 27
D. 29
Е. 31
$$$ A
Абайды не себепті ұлы хакім дейміз?
A) Шығармаларының кез – келген заманның рахани сұранысын өтей алатындығынан;
B) Шығармаларының сыншыл реализмінен; C) Тәлімгерлік бағытынан; D) Шығармаларының көркемдік кестесінен; E) Шығармаларының тіл ерекшегінен.
$$$ C
Абай қай жылдан бастап өлеңдерін өз атымен шығара бастаған?
A) 1869 ж.;
B) 1874 ж.;
C) 1886ж.;
D) 1892 ж.;
E) 1889 ж.
$$$ D
Семейде Ж. Аймауытов пен М. Әуезов щығарған журнал қалай аталды?
А) «Сарыарқа»;
В) «Қазақ тілі»;
С) «Семей таңы»;
D) «Абай»;
Е) «Екпінді».
$$$ E
«Абай жолы» роман-эпопеясы неше кітаптан тұрады?
А) 8;
В) 2;
С) 6;
D) 3;
Е) 4.
$$$ A
«Абай жолы» роман – эпопеясының алғаш жарыққа шыққан тарауы қайсысы?
А) Татьянаның қырдағы әні; («Биікте»)
В) «Жайлауда»;
С) «Тайғақта»;
D) «Оқапта»;
Е) «Асуда».
$$$ A
М. Әуезовтың екі көзден сорғалай аққан қуаныш жасын тимастан, Алатаудың мәңгі қар басқан асқар шыңына тебірене көз тігіп тұрып, қазақтың кемеңгер хакімі Абай өмірі мен рухани мұрасын өз басын бәйгеге тіге отырып жарыққа шығарған еңбегі үшін: «Мұны мен, бүкіл халқым ешқашан ұмытпайды. Абай аруағы, ата-баба аруағы саған риза. Тірілттің, тірілттің, жаным …» - деген жүрекжарды сөзін кімге арнады?
А) Бейсебай Кенжебаев;
В) Қажым Жұмалиев;
С) Әбділдә Тәжібаев;
D) Сәбит Мұқанов;
Е) Асқар Лекеров.
$$$ C
Абай мұрасына байланысты «Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер!» деген мақала жазып, әдебиетте тұрпайы социологияға жол салған кім?
А) М.Әуезов;
В) М.Жұмабаев;
С) С.Мұқанов;
D) С.Сейфуллин;
Е) Ахаң (А. Байтұрсынов).
$$$ А
«Абайдағы әлеуметтік сарынға бойлаңыз. Тақырыптарды шолыңыз, поэтикалық тіл кестесіне, түрлік, бейнелік үлгілерге, кейбір ырғақтық – интонациялық – әуендік құбылыстарға назар аударыңыз – Абай әлемін зерлеген Дулаттық өрнектерді жазбай танисыз» – деген кім ?
А. Т. Шапай
В. М. Әуезов
С. Р.Сыздықова
D. Б. Кенжебав
Е. М. Мағауин
$$$ А
«Жас жүрек жайып саусағын, талпынған шығар айға алыс» немесе «Жүрегім менің қырық жамау, қиянатшыл дүниеден», «кірлеген жүрек өзі үшін, тұра алмас әсте жуынбай» деген жолдардағы «жүректің саусағы», «қырық жамау жүрек», «кірлеген жүректің жуынуы» сияқты қиыннан қиыстырылған тіркестер кімдікі?
А. Абай
В. Дулат
С. Шортанбай
D. Махамбет
Е. Мұрат
$$$ C
Абайдың «Болыс болдым, мінеки», «Жаздыкүн шілде болғанда» атты өлеңдері тұңғыш рет қай басылымда жарық көрді.
А) «Қазақ»
В) «Абай»
С) «Дала уалаятының газеті»
D) «Сарыарқа»
Е) «Қазақстан»
$$$ A
Абайды не себепті ұлы хакім дейміз?
A) Шығармаларының кез – келген заманның рахани сұранысын өтей алатындығынан;
B) Шығармаларының сыншыл реализмінен; C) Тәлімгерлік бағытынан; D) Шығармаларының көркемдік кестесінен; E) Шығармаларының тіл ерекшегінен.
$$$ E
Абай ұстанған негізгі әдеби ағымды ата.
A) Пессимизм;B) Романтизм C) Декаденттік ағымD) НатурализмE) Реализм
$$$ E
Абайдың дидактикалық шығармасы қайсы?
A) “Жігіт сөзі” B) “Аттың сыны”C) “Жаз”D) “Қансонарда бүркітші шығады аңға”E) “Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат”
$$$ B
Абайдың қай шығармасы оның көзі тірісінде баспасөзде басылды?
A) “Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында” B) “Жаз”C) “Қыз сөзі”D) “Единица жақсысы”E) “Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы”
$$$ А
Ақылбайдың «Дағыстан» поэмасының басты кейіпкері
A) Жәбірейіл
B) Қасым
C) Медғат
D) Жүсіп
E) Харун
$$$ В
Абайдың әнге, әуезге өз көзқарасын білдірген өлеңі
A) «Әсемпаз болма әрнеге»
B) «Құлақтан кіріп бойды алар»
C) «Сегіз аяқ»
D) «Татьяна әні»
E) «Ой»
$$$ D
Абайдың өнер-білім туралы өлеңін табыңыз:
A) “Қалың елім, қазағым”.
B) “Өнер-білім бар жұрттар”.
C) “Өзен”.
D) “Ғылым таппай мақтанба”.
E) “Жазғытұрым”.
$$$ Е
Абайдың Әйгерімге деген жан сезімін білдіретін өлеңін табыңыз.
A) “Сап-сап көңілім”.
B) “Бойы бұлғаң”.
C) “Жарқ етпес қара көңілім”.
D) “Қызарып, сұрланып”.
E) “Көзімнің қарасы”.
$$$ С
Абайдың баласы Әбдірахманға арнаған өлеңдері қандай туынды екенін белгілеңіз.
A) Мадақтау өлең.
B) Әзіл өлең.
C) Жоқтау өлең.
D) Арнау өлең.
E) Эпиграмма.
$$$ D
Абайдың ән құдіретін жырлаған өлеңін көрсетіңіз.
A) «Бойы бұлғаң».
B) «Өлсем, орным қара жер».
C) «Ғылым таппай мақтанба».
D) «Құлақтан кіріп бойды алар».
E) «Кейде есер көңіл құрғырың».
$$$ А
Абайдың өлеңін көрсетіңіз.
A) ’’Жазғытұры’’
B) ’’Өзен’’
C) ’’Әкеме’’
D) ’’Өнер-білім бар жұрттар’’
E) ’’Арғымаққа оқ тиді’’
$$$ А
Ескендір патшаның өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартуына төмендегі мінездемелердің қайсысы сәйкес келетінін көрсетіңіз.
A) Тойымсыз, дүниеқоңыз.
B) Қара басының қамын ойлаушы.
C) Даңққұмар, озбыр.
D) Мақтаншақ, даңғой.
E) Қанішер, жауыз.
$$$ С
«Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы,
Аласы аз қара көзі нұр жайнайды», - деген Абайдың өлең жолдарындағы көркемдегіш құралды табыңыз.
A) Кейіптеу
B) Қайталау
C) Теңеу
D) Ауыстыру
E) Егіздеу
$$$ В
Абайдың Семей кітапханасында танысқан орыс досының атын белгілеңіз.
A) Байрон.
B) Михаэлис.
C) Гете.
D) Некрасов.
E) Герцен.
$$$ D
Абай: “Талаптың мініп тұлпарын,
Тас қияға өрледің,”- деп кімге айтатынын табыңыз.
A) Оспанға.
B) Құнанбайға.
C) Ақылбайға.
D) Әбдірахманға.
E) Мағауияға.
$$$ Е
А.Құнанбаевтың «Аттың сыны» өлеңінен байқалатын ерекшелікті табыңыз.
A) Қазақ тіршілігін терең білетіні көрінеді.
B) Шыншыл, реалистігі сезіледі.
C) Суретшілігі анық көрінеді.
D) Шебер ақындығы байқалады.
E) Шебер ақындығының үстіне, білгір саятшы, сыншылығы көзге түседі.
$$$ С
Aбайдың қай қара сөзі тек афоризмдерден тұратынын анықтаңыз.
A) Бесінші.
B) Он тоғызыншы.
C) Отыз жетінші.
D) Он бесінші.
E) Үшінші.
$$$ E
Абайдың дидактикалық шығармасы қайсы?
А) «Сабырсыз, арсыз, еріншек»
В) «Көзімнің қарасы»
С) «Қансонарда бүркітші шығалы аңға»
D) «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ»E) “Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат”
$$$ С
Абай төмендегі ақын – жазушылардың қайсысының шығармаларын аударған?
А. А. Чехов
В. А. Грибоедов
С. М. Лермонтов
D. В. Брюсов
Е. В. Маяковский
$$$ D
Абайдың табиғат пен махаббат сырын үндестіре жырлаған өлеңі қалай аталады?
А. «Көлеңке бойын ұзартып»
В. «Көк ала бұлт сөгіліп»
С. «Жаз»
D. «Желсіз түнде жарық ай»
Е. «Қараңғы түнде тау қалқып»
$$$ С
Абайдың алғаш жарық көрген өлеңдері кімнің атынан жарияланған?
А. Уәйіс
В. Ақылбай
С. Көкбай
D. Әріп
Е. Мағауия
$$$ В
Абайдың сазгерлік ән дәстүрін жалғастырушы кім?
А. А. Байтұрсынов
В. Ш. Құдайбердіұлы
С. С.Торайғыров
D. С.Көбеев
Е. М. Әуезов
$$$ В
Кім Абайдың «Қазақтың классик әдебиетінің атасы, қазақ поэзиясының күн шуақты асқар биігі» деп атады?
А. С. Торайғыров
В. М. Әуезов
С. С. Көбеев
D. Ы. Алтынсарин
Е. І. Жансүгіров
$$$ С
«Медғат – Қасым» поэмасының авторы кім?
А. Ш. Құдайбердіұлы
В. А. Құнанбаев
С. М. Абайұлы
D. С. Торайғыров
Е. С. Көбеев
$$$ В
Мағауия Абайұлының қай шығармасы Африкадағы құлдар мен құл иеленушілердің арасындағы күрес тақырыбына арналған?
А. «Еңлік -Кебек»
В. «Медғат-Қасым»
С. «Қалқаман-Мамыр»
D. «Ескендір»
Е. «Ләйлі-Мәжнүн»
$$$ D
Абайдың мәдениет пен білімнің маңызын насихаттауға арналған өлеңін көрсетіңіз?
А. «Жаздыгүні шілде болғанда»
В. «Сабырсыз , арсыз, еріншек»
С. «Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да»
D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
Е. «Қан сонарда бүркітші шығады аңға»
$$$ С
«Дүние де өзі, мал да өзі,
Ғылымға көңіл бөлсеңіз» - деген жолдар Абайдың қай өлеңінен алынған?
А. «Интернатта оқып жүр»
В. «Сабырсыз, арсыз, еріншек»
С. «Ғылым таппай мақтанба»
D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
Е. «Қан сонарда бүркітші шығады аңға»
$$$ Е
Абайдың сөз өнері туралы өлеңін белгілеңіз.
А. «Өкінішті көп өмір кеткен өтіп»
В. «Сабырсыз, арсыз, еріншек»
С. «Ғылым таппай мақтанба»
D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
Е. «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы»
$$$ С
Нешінші қарасөзінде Абай орыс ғылымын үлгі етеді?
А. Бесінші
В. Он бірінші
С. Жиырма бесінші
D. Жиырма тоғызыншы
Е. Он тоғызыншы
$$$ Е
Абайдың «Қараңғы түнде тау қалқып» өлеңінің негізі қай ақыннан алынған?
А. Науаи
В. Некрасов
С. Пушкин
D. Фирдоуси
Е. Гете
$$$ С
Абай қазақ өлең құрылысына қандай жаңалық енгізген?
А. 11 буынды өлең жазады
В. 7-8 буынды өлеңдер жазады
С. таза 8 буынды,6 буынды және аралас буынды өлеңдер жазады
D. шұбыртпалы ұйқасты енгізеді
Е. кезекті ұйқас енгізеді
$$$ А
Абайдың ақын шәкірттері жайлы жазылған «Абайдың ақын шәкірттері» атты 4 кітаптан тұратын еңбектің авторын ата?
А. Қ Мұхамедханов;
В. М. Әуезов;
С. М. Мырзахметұлы;
D. Ж. Ысмағұлов;
Е. С. Мұқанов.
$$$ А
Абайдың «Масғұт» поэмасының тақырыбы
A) махаббат, сүйіспеншілік
B) Туған жерін, елін сүю
C) әлеуметтік, өмір қайшылығы
D) ел билеушілер бейнесі
E) тоғышарлық
$$$ Е
Абайдың өлеңсөзге, ақындық өнерге өз көзқарасын білдірген өлеңі
A) «Әсемпаз болма әрнеге»
B) «Құлақтан кіріп бойды алар»
C) «Сегіз аяқ»
D) «Татьяна әні»
E) «Өлең-сөздің патшасы, сөзсарасы»
$$$ С
Ақылбай Абайұлының бізге жетпеген, сақталмаған поэмасы
A) «Дағыстан»
B) «Зұлыс»
C) «Жаррах батыр»
D) «Медғат-Қасым»
E) «Сабалақ»
$$$ В
Абайдың Лермонтовтан аударған шығармасы
A) «Евгений Онегин»
B) «Вадим»
C) «Тұтқындағы поляк жандаралының сөзі»
D) «Жарлы бай»
E) «Ала қойлар»
$$$ А
Ақылбайдың «Дағыстан» поэмасының басты кейіпкері
A) Жәбірейіл
B) Медғат
C) Қасым
D) Жүсіп
E) Ескендір
$$$ Е
Абайдың Крыловтан аудармасын табыңыз.
А) «Шайтан»В) «Жартас»С) «Теректің сыйы»D) «Қасиетті дұға»Е) «Қарға мен түлкі»
$$$ Е
Абайдың Семейге барғандағы ең алғашқы оқыған медресесін белгілеңіз.
А) Мамания мектебіВ) Ахмет Риза медресесіС) Уазифа медресесіD) Ғалия медресесіЕ) Ғабул-Жапар медресесі
$$$ В
Абай «Он жетінші қара сөзінде» жүректі неге жоғары бағалайтынын түсіндіріңіз.
А) Қан тарап, жан мекен қылатын орын болғандықтан.В) Жүрексіз адам тіршілік ете алмағандықтан.С) Ақыл мен қайратқа мекен болғандықтан.D) Адам өмірі үшін ең керекті дене мүшесі болғандықтан.Е) Жамандықтан жиреніп, жақсылыққа құмар қылатын жүрек деп білгендіктен.
$$$ А
М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы Абай қол ұщын бере алмай, қыршын кеткен қарындасының атын табыңыз.
А) КәмшатВ) МағышС) Пәкизат
D) АйгүлЕ) Салиха
$$$ В
Абай ақындығының теңдесі жоқ екендігін, сонымен бірге аса дарынды, сазгер (композитор) болғанын, көптеген әдемі әндер шығарғанын қай академик айтты ?
А. З. Қабдоллов
B. М.Әуезов
C. Х.Сүйіншіәлиев.
D.З.Ахметов
E. Қ.Жұмалиев
$$$ D
Шәкәрімнің қай поэмасы Абайдың тікелей тапсыруымен жазған ?
А. «Қалқаман Мамыр»
B. «Масғұт»
C. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу»
D. «Нартайлақ – Айсұлу»
E. «Еңлік - Кебек»
$$$ A
Низамидың бір ғана Ләйлі-Мәжнүн дастанына неше шығарма жазылған?
А.100 ден астам
В.50 ге жуық
С.25
D. 16
Е.67
$$$ A
Михаэлис Евгений Петрович қай жылдары өмір сүрген?
А.1841-1913ж
В.1842-1915ж
С.1841-1945ж
D. 1865-1917ж
Е.1878-1964ж
$$$ A
Абай мен Михаэлистің таныстығы Әуезов романында қай кезден бастап суреттеледі?
А.Кітапханада танысқан кезінен
В.Жер ауу кезінен
С.Абайдың шығыс ғалымдарын іздестіру сәтінен
D. Дұрыс жауабы жоқ
Е.А және С
$$$ A
1865-1870 жылдары Абай аулына қай әдебиет өкілінің классиктері келе бастайды?
А.Орыс
В.Қырғыз
С.Араб
D. Өзбек
Е.Қытай
$$$ A
Абайдың батысқа қатысы туралы, ақынның кітапханасы туралы алғаш пікір жазған ғалым кім?
А.Ә.Бөкейханов
В.Ш.Уалиханов
С.М.Әуезов
D. М.Жұмабаев
Е.Шаштайұлы
$$$ A
Абайдың ойшылдық,сыншылдық қарымында қай әдебиеттің ықпалы мол?
А.Орыс
В.Халық
С.Тәжік
D. Европа
Е.Араб
$$$ A
Абай мұрасын орыс тілінде танып білуге көп үлес қосқан ғалым?
А. Садуақасов
В.Бекхожин
С.Бөкейханов
D. Алтынсарин
Е. Әуезов
$$$ A
Абайдың кітапханасында әр жылдары,әр ғасырда жарияланған неше кітап болған?
А. 146
В.63
С.41
D. 126
Е.51
$$$ A
М.Әуезов ‘’Абайдың өмірі мен шығармашылығы’’- атты мақаласында оның неше ерекшелігін атап көрсеткен?
А. 4
В.3
С.6
D. 2
Е.9
$$$ A
Абайдың өмірбаянын тұңғыш жазған кім?
А. Кәкітай Ысқақұлы
B. Тұрағұл Абайұлы
C. М.Әуезов
D. А.Байтұрсынов
E. Ә.Бөкейханов
$$$ B
Абайға арналған ең алғашқы өлең қайсы?
А. «Ұлы ақын»
B. «Абай ағаға»
C. «Алтын хакім Абайға»
D. «Қазақтың бас ақыны»
E. «Ақын ағаға»
$$$ C
“Абайтанудан” арнайы курсты кім және қашан ұйымдастырды?
А. К.Ысқақұлы 1909 жылы
B. Қ.Жұбанов 1930 жылы
C. М.Әуезов 1942 жылы
D. Қ.Жұмалиев 1960 жылы
E. З.Ахметов 1952 ж
$$$ D
“Абайтану тарихы” атты ғылыми еңбектің авторы:
А. М.Әуезов
B. Қ.Жұмалиев
C. З.Ахметов
D. М.Мырзахметов
E. Ж.Ысмағұлов
$$$ D
Абайдың «Адамның кейбір кездері» өлеңін А.С.Пушкиннің өлеңдерімен ұштастырған кім?
А. Радлов
В. Досқараев
С. Р.Сыздық
D. М. Әуезов
Е. С.Мұқанов
$$$ А
Абай мектебі деген ұғым әдебиетке қай жылдары келді?
А. 40 - 50
В. 30 - 40
С. 20 - 30
D. 50 - 60
Е. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ В
Абайдың әке – шешесі?
А. Өскембай мен Зере
В. Құнанбай мен Ұлжан
С. Құдайберді мен Айғыз
D. Ибраһим мен Ділдә
Е. Өскембай мен Ділдә
@@@

Приложенные файлы

  • docx 19229329
    Размер файла: 122 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий