10 клас Контрольна..


10 клас Контрольна робота № 1
Головними функціями мови є:А) комунікативна і мислетворча;
Б) комунікативна і номінативна;
В) мисле творча і експресивна.
2. Правильним визначенням поняття культура мовлення є:
А) наука, що вивчає стан і статус норм сучасної українськоїлітературної мови в конкретну історичну добу;
Б) система вимог, регламентацій стосовно вживання мови вмовленнєвій діяльності;
В) формування естетичної сприйнятливості до цінностей світовоїкультури й осмислення серед них місця культури свого народу;
Г) правила літературно опрацьованого мовлення, що є зразкомписемної та усної форм спілкування.
Вкажіть правильну генетично-хронологічну послідовністьукраїнської лексики:
А) індоєвропейський лексичний фонд – праслов’янський лексичний
фонд – давньоруський лексичний фонд – власне український
лексичний фонд;
Б) праслов’янський лексичний фонд – індоєвропейський лексичний
фонд – давньоруський лексичний фонд – власне український лексичний фонд;
В) давньоруський лексичний фонд – праслов’янський лексичний фонд – індоєвропейський лексичний фонд – власне український лексичний фонд;
Г) давньоруський лексичний фонд – індоєвропейський лексичний фонд – праслов’янський лексичний фонд – власне український лексичний фонд.
4. В українській мові існують такі наріччя:
А) Північне, південне, східне, західне;
Б) північне, північно -західне, північно- східне;
В) північне, південно-західне, південно-східне.
5. за метою спілкування буває:
А) ділове, розважальне, виховне;
Б) ділове, релігійне, виховне,
В) ділове, вербальне, офіційне.
6. Українська, російська та білоруська мови належать до:
А) Романської групи,
Б) Германської групи,
В) слов’янської групи, східної підгрупи;
Г) слов’янської групи, західної підгрупи.
7. Види письма в період Київської Русі – це…
А) устав, напівустав, скоропис;
Б) Кирилиця, глаголиця;
В) кирилиця, латиниця.
8. урочистість і піднесеність як стилістичні домінанти, благозвуччя, символізм та стійкість (стандартність) стильової норми – це ознаки:
А) художнього стилю;
Б) публіцистичного;
В) конфесійного.
9. Соціальні діалекти:
А) професіоналізми, сленг, арготизм;
Б) професіоналізми, жаргонізми, сленг;
В) професіоналізми, сленг, діалект.
10. Характеристику якого виду письма подано: літери чітко
виписувалися, ставилися перпендикулярно до рядка і мали форми,
близькі до геометричних; проміжків між словами не було: (1 б)
А) устав;
Б) напівустав;
В) скоропис;
Г) гражданка.
11. Автором першої української рукописної граматики є:
А) М. Смотрицький;
Б) Кирило та Мефодій;
В) І. Ужевич.
12. діалекти поділяються на :
А) фонетичні та територіальні;
Б) територіальні та соціальні;
В) соціальні та несоціальні.
ІІ рівень
Замініть фразеологізм одним словом
Фразеологізм Значення
1 до сьомого поту А потроху
2 з миру по нитці Б щиро
3 з притиском В тяжко
4 на чистоту Г суворо
Д рясно
2. Доберіть приклад до кожного виду речення
1 називне
2 означено-особове
3 неозначено-особове
4 безособове
А Яку ще хочем собі славу?
Б Солодке тяжіння земної орбіти.
В В моїй сльозі є сіль землі.
Г Небо затягло сизими хмарками.
Д Тут уміють цінувати працю хлібороба
3.Усі розділові знаки правильно вжито в реченні
А) Багато струмків народжується тут, високо на горах, де росами опадають тумани, й де хмари часто сіють дощі.
Б )Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним пензлем?
В )Дерева у цвіту такі казково білі й легкі вночі, зараз обважніли, посірішали й ніби танули, розтікалися сірим туманом по низині.
Г) Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним.
Д) Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю на котрій, чіпляючись колосками за гілки, буяє розкішна рослина. 4. Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Зробіть висновок про те, що таке алфавіт і яке його значення. Байка, стипендія, диня, бюро, війна,свято, бджола, сонце, виїзний, дидактика, візерунок, вийти, слово, болото,дзвоник, бандурист, сучасний,виїжджати, дебют, джем.

Приложенные файлы

  • docx 19235933
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий