тесты 1 уровня каз-1


Жалпы медицина
Жалпы иммунология
3 курс күндізгі оқу түрі
Каз
1-деңгейлік тестілер
1. Антигентаныстырушы жасушалар - бұл:
А. нейрон
В. полиморфты-ядролы лейкоцит
С. өз мембранасында тіндік үйлесімдік басты кешенінің екінші кластық ақуыздары бар жасуша
D. сегментті ядролы нейтрофил
Е. мультипатентті жасуша
2. Иммундық жүйенің орталық ағзасы болып табылады:
А. тимус
В. бадамша бездер
С. соқырішек өсіндісі
D. көкбауыр
Е. лимфалық түйін
3. Иммундық жүйенің орталық ағзасы болып табылады:
А. қызыл сүйек кемігі
В. бадамша бездер
С. соқырішек өсіндісі
D. көкбауыр
Е. лимфалық түйін
4. Иммундық жүйенің шеткері ағзасы болып табылады:
А. көкбауыр
В. тимус
С. қызыл сүйек кемігі
D. ұйқы без
Е. қалқанша без
5. Иммундық жүйенің орталық ағзаларында жүреді:
А. барлық иммуноглобулиндер класының синтезі
В. лимфопоэз
С. жоғары сезімталдықтың баяу түрінің дамуы
D. комплемент жүйесінің активтенуі
Е. иммуногенез
6. В-лимфоциттер пайда болады:
A. лимфатикалық түйіндердің унипотентті В-лимфоциттер ізашарларынан
B. сүйік миының униптоентті В-лимфоциттер ізашарларынан
C. плазматикалық жасушалардың унипотентті ізашарларынан
D. тимуста кейіннен жетілетін мультипотентті бағаналы жасушалардан
E. лимфатикалық түйіндердің унипотентті В-лимфоциттер ізашарларынан
7. В-лимфоциттердің плазматикалық жасушаларда жетілуі бақыланады:
A. ИЛ-2
B. ИЛ-6
C. ИЛ-1
D. гистаминмен
E. IgG
8. IgE класындағы антиденелер жасушалармен жасалады:
A. базофилдермен
B. плазматикалық жасушалармен
С. Т-лимфоциттермен
D. тимоциттермен
Е. мес жасушалармен
9. Т-хелперлер бөгде антигенді таниды:
А. организмнің кез келген жасушасында
В. лейкоциттерде
С. макрофагтарда
D. мес жасушаларында
Е. «қосалқы» жасушалар мембранасында
10. Цитокиндер- бұл:
А. тыныштықтағы лейкоциттермен бөлінетін нәруыздар
В. белсендірілген лимфоциттермен бөлінетін антидене қатарына жататын нәруыздар
С. белсендірілген лимфоциттер және макрофагтармен бөлінетін, қабыну медиаторлары мен иммунды жауап болып табылатын төменгі молекулярлы нәруыздар
D. өз мембранасында ұлпалық сәйкестік басты комплексі нәруыздарының екінші класы бар жасушалар
Е. көкбауырда кейіннен жетілетін мультипотентті бағаналы жасушалар
11. ...иммуноглобулиндер кластары бар
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5
E. 7
12. Плазматикалық жасушаға В-лимфоциттердің антигенге тәуелді жіктелуі өзара әрекеттесуді шақырады:
А. антигенмен
B. антиденемен
C. аутоантиденемен
D. макрофагпен
E. цитокинмен
13. В-лимфоциттердің бастапқы даму кезеңі жүреді:
А. лимфалық түйіндерде
B. бауырда
C. шеткері қан жасушаларында
D. тимуста
E. Гассаль денешіктерінде
14. В-лимфоциттердің бастапқы даму кезеңі жүреді:
А. шеткері қан жасушаларында
B. көкбауырда
C. сүйек кемігінде
D. тимуста
E. Гассаль денешіктерінде
15. Көкбауырда Т-лимфоциттер орналасқан:
A. ақ пульпада
B. қызыл пульпада
C. медуллярлы тәждерде
D. қан тамырларында
E. милық қабатында
16. Иммунды жүйенің басты элементі болып табылады:
A. лимфоидты жасушалар
B. гранулоциттер
C. макрофагтар
D. эритроциттер
E. тромбоциттер
17. Қоздырғыштарға жасушалардың жергілікті арнайы жұқтырмаушылығын тудыратын, организмді бір қатар жұқпалы аурулардан қорғаумен түсіндірілетін теория:
A. Безредко иммунитет теориясы
B. Иммунитеттің нұсқаушы теориясы
C. Мечниковтің иммунитет теориясы
D. Эрлихтің иммунитет теориясы
E. Бернет теориясы
18. Кандай иммуноглобулин иммунды жауапта антигенге бірінші болып қатысады және комплементті белсендіреді?
A. Ig М
B. Ig G
C. Ig A
D. Ig M
E. Ig D
19. Иммунитеттің фагоцитарлы теориясының авторы:
А. П. Эрлих
B. Л. Пастер
C. Э. Беринг
D. И. Мечников
E. Р. Кох
20. Комплемент жүйесіндегі ақуыздар қалыпты жағдайда болады:
A. қан сарысуының α-глобулиндер фракциясында
B. қан сарысуының β-глобулиндер фракциясында
C. қан сарысуының γ-глобулиндер фракциясында
D. лимфада
E. жұлын ми сұйықтығында
21. Көбіне бауырдан тыс жасалатын комплемент факторлары:
A. C3
B. C4
C. C5
D. C6
E. C7
22. В-лимфоциттер мен макрофагтардың активтену кезінде қосымша сигналдар жіберетін жасушалар:
A. Т-супрессорлар
B. Т-киллерлер
C. Т-хелперлер
D. цитокиндер
E. NK-жасушалар
23. Жергілікті өзара әрекеттесу жасушалардың жақын әсер етуші медиаторлары ошақтарда «сұраныс бойынша» синтезделеді:
A. простогландиндер
B. макрофагтар
C. Т-киллерлер
D. цитокиндер
E. интерлейкиндер
24. Т-хелперлердің негізгі мембраналық маркерін атаңыз:
А. СД-1
B. СД-4
C. СД-5
D. СД-19
E. СД-20
25. Антигенмен өзара әрекетке түсетін бірінші жасуша аталады:
А. Т-лимфоцит
B. макрофаг
C. В-лимфоцит
D. эозинофил
E. плазматикалық жасуша
26. Тимуста жетілетін жасушалар:
А. Т-лимфоциттер
B. В-лимфоциттер
C. макрофагтар
D. нейтрофилдер
E. NK-жасушалар
27. Иммуноглобулиндерді жасап шығаратын жасушалар:
А. NK-жасушалар
B. Т-лимфоциттер
C. плазматикалық жасушалар
D. тимоциттер
E. макрофагтар
{
28. HLA-II класының молекулалары мембраналарда анықталады:
А. дендритті жасушалардың
B.Т-лимфоциттердің
C. В-лимфоциттердің
D. макрофагтардың
E. нейтрофилдердің
*
*
*
29. Иммундық жүйенің анатомо-физиологиялық жасалу қағидалары:
A. нейро-органдық
D. нейро-циркуляторлық
C. органно-циркуляторлық
D. органно-селективтік
E. органно-морфологиялық
*
*
*
30. Антигендік бір эпитоптың иммуноглобулин молекуласының бір белсенді орталығымен химиялық байланыс күші – бұл:
A. авидттілік
B. аффиндік
C. детерминантты
D. поливалентті
E. диссоциативті
*
*
31. И.И.Мечников иммунитет теориясының авторы:
A. фагоцитарлы
B. антиденетүзуші
C. гуморалді
D. нұсқаушы
E. ішек теориясы
*
*
32. В-лимфоциттер жіктелуінің соңғы кезеңі:
A. иммуноглобулиндер молекулаларының қайта құрылуы және олардың өнімдерінің жасушалық метаболизмге бірігуі
B. жасуша ішіне сигнал өткізуді қамтамасыз ететін гендердің молекуласының дәлдігі (экспрессия)
C. басқа жасушалармен өзара әрекеттесу үшін қажетті гендердің молекуласының дәлдігі (экспрессия)
D. корецепторлық кешендер мембранасына дәлдігі (экспрессия)
E. бірнеше адгезия молекуласының дәлдігі (экспрессия)
*
*
33. Ең ауыр иммуноглобулин:
A. IgA
B. IgM
C. IgE
D. IgG
E. IgD
*
*
34. С5-С8 кешенімен әрекеттесуден кейін поляризацияланады:
A. С1
B. С2
C. С3
D. С4
E. С9+
*
*. *
*
35. IgM молекуласының Н-тізбегінің қосымша орны (домен)
A. СН1
B. СН2
C. СН3
D. СН4
C. VH
*
*. – 259 бет)
*
36. Позитивті селекция салдарынан тимоциттердің мынадай мөлшері жойылады:
A. 10%
B. 40%
C. 50%
D. 70%
E. 90%
*
*. – 259 бет)
*
37. Цитоуытты Т-лимфоциттердің қызметін атқарады:
A. CD4
B. CD7
C. CD8
D. CD44
E. CD25
*
*. *
*
38. Тимоциттер тимус қыртысының тереңіне ауысқаннан кейін жойылатын молекулалар:
A. CD4,CD7
B. CD7,CD8
C. CD8,CD44
D. CD44,CD25
E. CD25,CD4
*
*. *
*
39. Антигенді байланыстырған лимфоциттердің кең көлемді активтенуінің болмауы – бұл:
A. анергия
B. синергия
C. антагонизм
D. макроэргия
E. симплецизм
*
*. *
*
40. Иммуносупрессорлық цитокиндерге жатады:
A. ИЛ-3
B. ИЛ-1
C. ИЛ-2
D. ИЛ-5
E. ИЛ-10
*
*. *
*
41. Берілген арнайылық иммуноглобулиндерінің өндіруші болып табылады:
А. базофил
B. лимфоцит
C. плазматикалық жасуша
D. эозинофил
E. нейтрофил
*
{*
*
42. Т-жасушалық рецептордың антигентанушы бөлігі тұрады:
А α және β полипептидтік тізбектен
B. α полипептидтік тізбектен
C. β полипептидтік тізбектен
D. IgМ
E. IgD
*
{*
*
43. С3/α2-макроглобулин тұқымдастығына жатады:
A. С1
B. С6
C. С4
D. С2
E. С7
*
{*
*
44. С7 және и D фактор көбіне жасалады:
A. бауырда
B. бауырдан тыс
C. көкбауырда
D. тимуста
E. айырша безде
*
*
45. Т-лимфоциттердің негізгі шынайы субпопуляциясының дифференцировкасы басталатын кезең:
A. AF2
B. AF3
C. DN4
D. DN3
E. DN5
*
*

46. Т-лимфопоэз үдерісінде құрылатын Т-лимфоциттердің (тек NK-жасуша емес!) ерекше субпопуляциясын түзетін:
A. DFG
B. NKT
C. MGA
D. CBA
E. GTR
*47. Антиген үшін лимфоидты «кеден» болып табылады:
A. көкбауыр
B. бауыр
C. бүйрек
D. лимфатикалық түйіндер
E. тимус
*
*
*
48. В2-лимфопоэздің алғашқы 3 кезеңінің дұрыс реттілігін көрсетіңіз:
A. жалпы лимфоидты жасуша ізбасар – ерте про В жасуша – кеш про В жасуша
B. жетілген иммунды емес В жасуша – үлкен пре В жасуша – жетілмеген В жасуша
C. кеш про В жасуша – үлкен пре В жасуша – жетілмеген В жасуша
D. жетілген иммунды емес В жасуша – кіші пре В жасуша – жетілмеген В жасуша
E. жетілген иммунды емес В жасуша – үлкен пре В жасуша – жалпы лимфоидты жасуша
*
*
*
49. Пептид-МНС комплексін байланыстырушы тимоциттерді жоятын селекцияның түрі болып табылады:
A. позитивті
B. бейтарап
C. негативті
D. тікелей
E. жанама
*
*
*
50. Арнайы антиген қолжетімді кеңістік кезде лимфоциттердің белсенділігінің болмауы – бұл:
A. иммунологиялық төзімділік
B. трансплантация
C. сенсибилизация
D. негативті селекция
E. активация
*
*
*
51. Вакцина – бұл:
A. басымырақ жұқпалы аурулардың иммунды профилактикалық және иммундыбиологиялық емдеуге арналған дәрі-дәрмек
B. арнайы емес профилактикаға және жұқпалы ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмек
C. жұқпалы ауруларды емдеуге арналған антибиотиктер мен антимикробты дәрі-дәрмектер
D. тұрғындардың жалпы резистенттілігін жоғарлатуға арнлаған дәрі-дәрмек
E. тұрғындардың иммунитетін жоғарлатуға арналған дәрі-дәрмек
*
*
*
52. Вакцинаның басты компоненті болып табылады:
A. иммунды кешен, еркін және байланысқан
B. адъюванттар
C. цитокиндер и лимфокиндер
D. белсендірілген лимфоциттер немесе басқа жасушалар
E. микробты денелер және/немесе олардың компоненттері
*
*
*
53. Антисарысу – бұл:
A. ерігіш түріндегі антигендер
B. ерігіш түріндегі адъюванттар
C. химиялық вакциналар
D. антигенге қарсы антиденелері бар дәрі-дәрмек
E. жұқпалы ауруларға резистенттілікті жоғарлатуға арналған иммуностимуляторлар
*
*
*
54. Гендік модифицирленген (рекомбинантты) вакциналарға мысал болып табылады:
A. гепатит В қарсы вакцина
B. пневмокококкты вакцина
C. паротитті вакцина
D. тұтас жасушалық көкжөтелдік вакцина
E. гемофильді вакцина
*
*
*
55. Жұмыртқа ақуызының компоненттері мынандай вакциналардың құрамына кіреді:
A. антигеннің стабилизаторы
B. антигеннің консерваторы
C. иммуномодулятор
D. адъювант
E. қоректік орта компоненті
*
*
*
56. Ұжымдық иммунитет түсіндіріледі:
A. инфекцияларға нәсілдік қабылдамаушылық
B. бір вакцинамен көптеген инфекциялық ауруларды кең қамту
C. салауатты өмір салты кезінде және қоғамда проилактика жоғары дамығанда пайда болады
D. жас ерекшелігіне қарай инфекцияны қабылдамаушылық
E. вакцинацияланбағандарға қатысты кең қамтудың протективті тиімділігі
*
*
*
57. Адам папилломасы вирусына қарсы вакцинаның мақсаты:
A. папилломатозбен аурушаңдықты төмендету
B. ЖЖЖА аурушаңдықты төмендету
C. АИВ аурушаңдығын төмендету
D. жатыр мойны обырымен аурушаңдығын төмендету
E. төс обырымен аурушаңдықты төмендету
*
*
*
58. Тірі вакцинаның мысалы болып табылады:
A. гепатит В қарсы вакцина
B. пневмококкты вакцина
C. паротитті вакцина
D. жасушасы жоқ көкжөтелдік вакцина
E. гемофильді вакцина
*
*
*
59. Тірі вакцинаның мысалы болып табылады:
A. гепатит В қарсы вакцина
B. БЦЖ
C. ВПЧ қарсы вакцина
D. тырысқаққа қарсы сарысу
E. тырысқаққа қарсы вакцина
*
*
*
60. Антигемофилді вакцинасымен вакцинация жүргізу мақсаты болып табылады:
A. балаларда гемофилия ауруының санын төмендету
B. балаларда гемолитикалық ауруының санын төмендету
C. балаларда сары безгек ауруын төмендету
D. балаларда менингит, отит, пневомния ауруларын төмендету
E. балаларда гепатит В ауруын төмендету
*
*
*
61. Аттенуирленге вакциналар – бұл:
A. өлтірілген вакциналар
B. вируленттілігін жоғалтқан вакциналар
C. гендік-модифицирленген вакциналар
D. синтетикалық вакциналар
E. клондалған вакциналар
*
*
*
62. БЦЖ вакцинасы қолданылады:
A. туа пайда болған даму ақауларының алдын алу үшін
B. тырысқақтың алдын алу үшін
C. құтырманың алдын алу үшін
D. туберкулездің алдын алу үшін
E. паротиттің алдын алу үшін
*
*
*
63. Иммунды тапшылық кезінде тіркелетін синдром аталады:
A. инфекциялық синдром
B. кенеттен бала өлімі синдромы
C. Туретта синдромы
D. Шершевский –Тернер синдромы
E. созылмалы шаршау синдромы
*
*
*
64. Асқынулармен жүретін қайталмалы ауыр герпетикалық инфекцияның болуы көрсетеді:
A. фагоцитоздың тапшылығын
B. комплимент жүйесінің тапшылығын
C. антидене тапшылығын
D. Т-жасушалық топшаның тапшылығын
E. В-иммунитет жүйесінің тапшылығын
*
*
*
65. ПИд коррекциясы үшін көктамыр арқылы иммуноглобулиндерді енгізудің басымдылығы құрайды:
A. Ig A
B. Ig G
C. Ig M
D. Ig E
E. Ig D
*
*
*
66. Туа пайда болған ангионевротикалық ісіну болып табылады:
A. Т-жасушалық топшаның біріншілік тапшылығы
B. гуморалді топшаның біріншілік тапшылығы
C. комплимент жүйесінің біріншілік тапшылығы
D. фагоцитоз жүйесінің біріншілік тапшылығы
E. Т-жасушалық топшаның екіншілік тапшылығы
*
*
*
67. Брутон ауруының базистік терапиясы болып табылады:
A. полиоксидонияны 6 мг бұлшық етке N10 жыл сайынғы курсы
B. көктамыр арқылы иммуноглобулинді дәрі-дәрмектермен орынбасушы терапиясы
C. рекомбинантты интерферон терапиясы
D. сүйек миын ауыстыру
E. иммундыстимуляторлар терапиясы
*
*
*
68. Луи-Бар (атаксиялар-телеангиэктазиялар) синдромы тапшылығы болып табылады:
A. комплимент жүйесіндегі біріншілік иммунды тапшылық
B. Т-және В-иммунитет жүйесінің комбинирленген тапшылығы
C. В-лимфоциттердің иммунды тапшылығы
D. фагоцитоз жүйесінің тапшылығы
E. комплимент жүйесінің тапшылығы
*
*
*
69. Біріншілік иммунды тапшылықтың ең жиі түрі:
A. Ди Джорж синдромы
B. Брутон ауруы
C. созылмалы гранулематозды ауру
D. IgА селективті тапшылығы
E. Ig Е селективті тапшылығы
*
*
*
70. Т-жасушалық типтегі біріншілік иммунды тапшылықтың алғашқы клиникалық белгілері байқалуы мүмкін:
A. өмірінің алғашқы күні
B. 4-6 айлығынан бастап
C. 2 жасында
D. 7-10 жаста
E. жас өспірім кезеңде
*
*
*
71. АИВ туыстыққа жатады:
A. ретровирустар (Retroviridae), ротавирустар түрінде
D. парамиксовирустар (Paramyxoviridae), РС-вирустар түріне
C. ретровирустар (Retroviridae), онковирустар туыстығына
D. ретровирустар, лентивирустар туыстығына
E. ретровирустар, мегаловирустар түріне
*
*
*
72. Нысана-жасушаларда АИВ үшін рецептор болып табылады:
A. CD3
B. CD4
C. IgG
D. CD11
E. CD20
*
*
*
73. ЖИТС-индикаторлы CD4+ көлемде Т-лимфоциттер болып табылады:
A. 1000 кл/мкл ( 50%)
B. 500 кл/мкл (29%)
C. 200-499 кл/мкл (14-28%)
D. <200 кл/мкл (<14%)
E. >1000 кл/мкл ( 50%)
*
*
*
74. АИВ жұғу жолдары:
A. қатынастық-тұрмыстық, трансмиссиялы, жыныстық, вертикальді
B. қатынастық-тұрмыстық, парентералді, вертикальді
C. парентеральный, трансмиссиялы, оралді-фекальді, вертикальді
D. парентеральді, вертикальді, жыныстық
E. қатынастық-тұрмыстық, жыныстық, вертикальді
*
*
*
75. ЖИТС-индикаторлы аурулар:
A. кокцидия, токсоплазмалармен шақырылған инфекциялар
B. стафилококк, энтеробактериялар шақырылған инфекциялар
C. энтеробактериялар шақырылған инфекциялар
D. сальмонелез, дезентерия,
E. несеп-жыныстық инфекциялар, ЖЖБА
*
*
*
76. ПИД 10 белгілеріне жатпайды:
A. инфекциялық аурулардың салдарынан болған отбасындағы сәби өлімі жағдайы
B. созылмалы диареялар, сәби кезеңінде асқорытудың бұзылуы
C. қайталамалы ЖЖБА
D. бір жыл бойы жазылмаған шырышты-терілік кандидоз
E. қайталамалы пневмониялар
*
*
*
77. Ісік ауруларының дамуы көбіне тән:
A. фагоцитоз тапшылығына
B. Т-жасушалық топшаның тапшылығына
C. комплимент жүйесінің тапшылығына
D. В-жүйесінің тапшылығына
E. кейбір цитокиндердің тапшылығына
*
*
*
78. Иммунды тапшылық кезінде тіркелетін синдром:
A. көмірсу алмасуының бұзылысы
B. пролиферативті үдерістің дамуы
C. микроэлементтер (калий, натрий) алмасуының бұзылысы
D. қышқыл-сілтілі тепе-теңдіктің бұзылысы
E. май алмасуының бұзылысы
*
*
*
79. Тұқым қуалаушылық ангионевротикалық ісінуде патогенетикалық терапия ретінде жүреді:
A. антигистаминдік дәрілік заттарды тағайындау
B. комплементтің С1-компоненті рекомбинантты ингибиторларын тағайындау
C. көктамыр арқылы иммуноглобулиндер дәрілік заттарымен орынбасушы терапия
D. жүйелі глюкокортикостероидтар
E. тималинді тағайындау
*
*
*
80. Ди-Джоржи синдромы – бұл:
A. фагоцитоз тапшылығы
B. Т-жасушалық топша тапшылығы
C. комплемент жүйесінің тапшылығы
D. В-жасушалық топшаның тапшылығы
E. ИЛ1тапшылығы
*
*
*
81. Ди-Джоржи синдромын емдеуде ұсынылады:
A. иммуностимуляторларды қолдану
B. иммуномодуляторларды қолдану
C. сүйек миын ауыстырып отырғызу
D. тимусты ауыстырып отырғызу
E. жүйелі глюкокортикостероидтар
*
*
*
82. Вискотт-Олдрич синдромы кезінде:
A. киллингтің фагоциттерде оттегіге тәуелді механизмдерінің бұзылады
B. ДНК репарациясы бұзылады және мутагенез ұлғаяды
C. В-лимфоциттердің жетілуі бұзылады
D. гемопоэтикалық жасушалардың цитоқаңқасының нәруызы болмайды
E. Т-лимфоциттердің жетілуі бұзылуы
*
*
*
83. В-жасушалық типтегі біріншілік иммунды тапшылықтың алғашқы клиникалық белгілері байқалады:
A. өмірінің алғашқы күнінен бастап (мысалы, БЦЖ вакцинасы кезінде)
B. 4-6-айлығынан бастап
C. 2 жасында
D. 7-10 жаста
E. жасөспірім кезеңде
*
*
*
84. В-жасушалық иммунды тапшылық кезіндегі патогенетикалық негізделген терапия болып табылады:
A. тимустың трансплантациясы
B. тимикалық гормондарды енгізу
C. иммуноглобулиндерді енгізу
D. антибиотиктерді енгізу
E. гормональді терапия
*
*
*
85. АИВ иммунды жүйеге әсер ету механизмі болып табылады:
A. некроз, апоптоз және Т-хелперлерден синтиция түзілу
B. гемопоэтикалық жасушалардың ісікті трансформациясының дамуы
C. аутоиммунды және аллергиялық серпілістердің дамуы
D. дифференцировканы тежеу, антидене синтезін төмендету, хемотаксистің төмендеуі
E. дифференцировканың белсенділігі, антигендермен қабыну реакциясын ынталандыру
*
*
*
86. АИВ-инфекциясының алғашқы диагностикасы/скрининг жетекші ролді атқарады:
A. вирусқа антиденелерді анықтау
B. вирусқа баяу типтегі жоғары сезімталдықты анықтау
C. қан мен секреттерде РНК вирусын анықтау
D. иммунды статусты анықтау
E. иммуноглобулиндер кластарын анықтау
*
*
*
87. ЖИТС-индикаторлы аурулар:
A. Капоши саркомасы
B. лимфолейкоз
C. жүйелі қызыл жегі
D. герпесвирусты инфекция
E. атопиялық дерматит
*
*
*
88. ПИД 10 белгілеріне жатпайды:
A. сәбилердің дамуы мен бо өсуінің қалыс қалуы
B. сәбилік кезде созылмалы диареялар және асқорытудың бұзылуы
C. қайталамалы ЖЖБА
D. жылына 4 рет отиттің жылына 2 рет синуситтің болуы
E. атопиялық дерматит
*
*
*
89. Қайталамалы абсцесстер жиі пайда болуы:
A. туа пайда болған фагоцитоз жүйесінің тапшылығы
B. Т-жасушалық топшаның туа пайда болған тапшылығы
C. комплимент жүйесінің туа пайда болған тапшылығы
D. ауыр комбинирленген иммунды жеткіліксіздік
E. В-жасушалық топшаның туа пайда болған тапшылығы
*
*
*
90. Гипо(а) гаммаглобулинемия кезінде орынбасушы терапия мақсатында қолданылады:
A. көктамыр арқылы иммуноглобулиндерді енгізу
B. бұлшық ет арқылы иммуноглобулиндерді енгізу
C. интерферон дәрілік заты
D. миелопид
E. глюкортикоидтар
*
*
*
91. Аллергендер - бұл:
A. аллергиялық серпілістің дамуын шақыратын Аг
B. Аг, иммундық жүйенің жасушалық компоненті
C. Аг, иммундық жүйенің арнайы факторы
D. Аг, комплемент компоненті
E. қабыну реакциясын тудырушы Аг
*
*
*
92. Брутон ауруы жүреді:
A. фагоцитоз жүйесінің тапшылығымен
B. Т-жасушалық топша тапшылығымен
C. В-иммунитет жүйесінің тапшылығымен
D. ауыр комбинирленген иммунды жеткіліксіздігімен
E. комплемент жүйесінің тапшылығымен
*
*
*
93. Біріншілік иммунды тапшылық емінде қолданылмайды:
A. көктамыр арқылы иммуноглобулиндерді енгізу
B. сүйек миының трансплантациясы
C. генноинженерлік терапия
D. иммуномодуляторлар
E. клюкортикоидтар
*
*
*
94. Созылмалы гранулематозды аурудың белгісі болып табылады:
A. комплемент жүйесінің біріншілік иммунды тапшылығы
B. Т- және В-иммунитет жүйесінің комбинирленген тапшылығы
C. В-лимфоциттердің ақауы
D. фагоцитоз жүйесінің ақауы
E. комплемент жүйесінің екіншілік иммунды тапшылығы
*
*
*
95. Луи Бар синдромы байқалады:
A. тромбоцитопениямен, экземамен, иммунды тапшылықпен
B. эндокринопатиямен, иммунодефицитпен, энтеропатиямен
C. иммунды тапшылықпен, тырысулармен, жүректің ақауларымен
D. жүрісінің бұзылуымен, капиллярлардың эктазиясымен, иммунды тапшылықпен
E. ориентацияның бұзылуымен, иммунды тапшылықпен, дерматитпен
*
*
*
96. Екіншілік иммунды тапшылыққа жатады:
A. Ди Джоржи синдромы
B. IPEX синдромы
C. шырышты-терілік синдром
D. созылмалы шаршау синдромы
E. Шершевский-Тернер синдромы
*
*
*
97. Жедел және айқын жоғары сезімталдықтың байқалуы:
A. аллергендер
B. аллергиялық аурулар
C. анафилаксия
D. гаптендер
E. сенсибилизаторлар
*
*
*
98. АИВ зақымдайды:
A. Т-хелперлерді, дендриттік жасушаларды және макрофагтарды
B. Т-хелперді, В-лимфоциттерді
C. Т-хелперді, макрофагтарды, нейтрофилдерді
D. В-лимфоциттерді, мес жасушаларды
E. Т-киллерді, В-лимфоциттерді, макрофагтарды
*
*
*
99. ЖИТС-индикаторлы аурулар:
A. 60 жастан жоғары адамдарда Капоши саркомасы
B. пневмоцистті пневмония
C. ЖЖБА
D. бронхиалды астма
E. атопиялық дерматит
*
*
*
100. 2 жастағы балаға қайталамалы инфекциялармен, дерматиттермен, артритпен және тромбоцитопенияның салдарынан қан кетулермен сипатталатын туа пайда болған иммунды тапшылық диагнозы қойылды. Бұл болуы мүмкін:
A. Ди Джорджи синдромы
B. IgA оқшауланған иммунды тапшылық
C. созылмалы гранулематозды ауру
D. Вискотт-Олдрич синдромы
E. Х-байланысқан Брутон агаммаглобулинемиясы
*
*
*
101. Жасушалық иммунитет іске асырылады:
A. Т-лимфоциттер эффекторлары мен реттегіштермен, табиғи киллерлер мен макрофагтармен
B. В-лимфоциттермен
C. тек қана макрофагты-фагоцитарлы жүйемен
D. Т- және В- лимфоциттермен
E. антиденелермен, комплимент жүйесімен, цитокиндермен
*
*
*
102. Т-лимфоциттердің негізгі (жалпы) маркері:
A. CD16
B. CD4
C. CD8
D. CD3
E. CD20
*
*
*
103. Т-лимфоциттердің антиген-тәуелді емес дифференцировка кезеңі жүреді:
A. сүйек миында
B. лимфатикалық түйіндерде
C. көкбауырдың ақ пульпасында
D. тимуста
E. Фабрициус қапшығында
*
*
*
104. Иммунды Т-лимфоциттің иммунды емес Т-лимфоциттен айырмашылығы:
A. активация
B. тоқаш пішінді жасушалар, құрамында гемоглобині бар
C. әртүрлі қан жасушаларының санын анықтауға бағытталған жасушалар жиынтығы
D. тромбоциттер құрамының азаюын көрсетеді
E. нейтрофилдердің есебінен тромбоциттердің жалпы санының көбеюін анықтайтын жасушалар
*
*
*
105. Т-лимфоциттердің теріс селекциясы – бұл:
A. МНС байланыстыруға қабілетті Т-лимфоциттердіңдің жиыны
B. МНС байланыстыруға қабілетсіз Т-лимфоциттердің жиыны
C. МНС аралық ұқсастығы бар Т-лимфоциттердің жиыны
D. арнайы антигенге ұқсастығы бар Т-лимфоциттер жиыны
E. арнайы антигенге ұқсастығы жоқ Т-лимфоциттердің жиыны
*
*
*
106. Т-лимфоцит хелпердің маркері:
A. CD16
B. CD4
C. CD8
D. CD3
E. CD20
*
*
*
107. Т-лимфоциттер МНС-рестрикцияға ие болу дегеніміз:
A. Т-лимфоциттер бөгде антигендерді танымайды
B. Т-лимфоциттер өз антигендерін бөгделерден ажырата алмайды
C. Т-лифоциттер еркін түрдегі антигендерді тануға қабілетті
D. Т-лимфоциттер гистосәйкестік класының біреуін молекуласы кешенінде антигенді таниды
E. Т-лимфоциттер тек меншікті жасушалары мен ұлпаларындағы гистосәйкестік класының молекуласын таниды
*
*
*
108. Т-хелперлер гистосәйкестік молекуласы кешенінің антигенімен өзара әсерлеседі:
A. МНС I
B. МНС II
C. CD20
D. CD40
E. CD56
*
*
*
109. Т-лимфоциттердің дифференцировка сатысындағы дұрыс реттілікті көрсетіңіз:
A. жалған теріс селекция, жалған оң селекция
B. теріс селекция, оң селекция
C. оң селекция, теріс селекция
D. рецептордың редакциясы, анергия, апоптоз
E. апоптоз, теріс селекция, анергия
*
*
*
110. Цитоуытты лимфоциттер (CD8+) гистосәйкестік молекуласы кешенінің антигенімен өзара әрекеттеседі:
A. МНС I
B. МНС II
C. CD20
D. CD40
E. CD4
*
*
*
111. Т-хелпер 2 типі жолдаған иммунды жауаптың соңғы эффекторы болып табылады:
A. комплимент жүйесі, жедел фазаның нәруыздары
B. В-лимфоциттер
C. макрофагтар, фагоциттер
D. лиматикалық түйіндер
E. дендритті жасушалар, эндотелий, эпителий
*
*
*
112. CD8 лимфоциттер жасушалық жауапты іске асырады:
A. гуморальді
B. туа пайда болған (арнайы емес)
C. макрофагальді-фагоцитарлы
D. арнайы цитоуытты
E. арнайы емес цитоуытты
*
*
*
113. Т-цитоуытты лимфоциттер өз беткейлерінде әкеледі тек қана:
A. тек қана CD8
B. CD4 CD8
C. CD3 CD8
D. CD3CD4
E. CD3 CD20
*
*
*
114. NK-жасушалардың маркерлері:
A. CD3 CD8
B. CD4 CD8
C. CD8 CD19
D. CD16 CD56
E. CD3 HLA-DR
*
*
*
115. CD-антигендер - бұл (аса толық жауап):
A. иммунды компетентті жасушалардың дифференцировкасының кластеры
B. Т-лимфоциттердің рецепторлары мен корецепторлары
C. әртүрлі имууноглобулин Fc –фрагментіне рецепторлар
D. комплимент факторларына рецепторлар
E. гистосәйкестік молекуласының маркері
*
*
*
116. Шынайы киллердің цитоуытты механизмі:
A. қатынастық антиденеге тәуелді цитолиз
B. комплимент-тәуелді цитоуыттылық
C. цитокиндердің секрециясы
D. макрофагтардың белсенділігі
E. фагоцитоз
*
*
*
117. Т-лимфоциттердің басты субпопуляциялары:
A. CD-4, CD-8, CD-20,
B. CD-4, CD-8, CD-56
C. CD-4, CD-8, CD-14,
D. CD-19, CD-20, CD-3,
E. CD-4, CD-8, T-reg
*
*
*
118. Шынайы киллерге жатады:
A. үлкен гранулярлы лимфоциттер
B. Т-лимфоциттер
C. В-лимфоциттер
D. макрофагтар, фагоциттер, цитоуытты лимфоциттер
E. нейтрофилдер, макрофагтар, лимфоциттер
*
*
*
119. 1 және 2 типтегі Т-хелперлер дифференцияланады:
A. CD-4, CD-8 маркерлерге
B. CD-3, CD-4 маркерлерге
C. CD-56, CD-16 маркерлерге
D. иммуноглобулиндік рецепторларға
E. цитокиндер секрециясына
*
*
*
120. Орталық иммунологиялық төзімділік құрылады:
A. аутореактивті клондардың жойылу көмегімен иммунды жүйенің орталық ағзаларында
B. аутореактивті клондардың жойылу көмегімен иммунды жүйенің шеткері ағзаларында
C. фагоциттер өнімдерінен шектен тыс зақымданған ұлпаларды тежеу үшін қабыну ошағында
D. трансплантациялық иммунитет кезінде
E. ісікке қарсы иммунитеттің тиімсіздігі кезінде
*
*
*
121. Аллергиялық ауруы бар науқасқа себепті аллергенді анықтау қажеттігі бар. Бұл үшін ықтимал аллергендер жиынтығы қолданылады және оларды анықтайды:
A.Аллерген-арнайы Т-лимфоциттерді анықтау
B.комплимент жүйесіндегі компоненттердің құрамын анықтау
C.жалпы қан анализі эозинофилдер мен базофилдер санын есептеу
D.аллерген-арнайы иммуноглобулин G деңгейін анықтау
E.аллерген-арнайы иммуноглобулина Е деңгейін анықтау
*
*
*
122. Аллергиялық ауруы бар науқасқа себепті аллергенді анықтау қажеттігі бар. in vitro тесті түрінде негізінен қолданатын әдіс:
A. ИФТ
B. ағынды цитометрия
C. микропреципитация реакциясы
D. турбидиметрия
E. микроскопия
*
*
*
123. АИВ диагностикалау үшін бірінші кезеңде вирусты белокқа антиденені анықтау қолданады. Бұл үшін әдістер қолданылу мүмкін:
A. тізбекті полимераздық серпіліс
B. ИФТ
C. ағынды цитометрия
D. микроскопия
E. розеткотүзу
*
*
*
124. ЖИТС кезіндегі Т-хелперлер деңгейі және иммунды реттеуші индекс аурудың сатысы мен прогрессиясын көрсетеді. Анализ парағында бұл тән:
A. anti HIV
B. CD4, CD4/CD8
C. CD3, CD20
D. CD8, CD3
E. anti-HCV
*
*
*
125. Иммунологиялық әдіс – бұл:
A. ферментативті реакцияларға негізделген әдістер
B. хромогенді реакцияларға негізделген әдістер
C. тек сапалы және жартылай сапалы тестілер
D. микроскопияға негізделген әдістер
E. антиген-антидене реакцияларына негізделген әдістер
*
*
*
126. Иммунограмманың диагностикалық маңыздылығы:
A. Иммунограмманың диагностикалық маңыздылығы:
A. ауру қоздырғышын анықтау мүмкіндігі
B. латентті қабыну үдерісінің орналасу жерін анықтауға мүмкіндік береді
C. аурудың ерте сатысында диагноз қоюға мүмкіндік береді
D. ісікті үдерістің жоқтығы дәледейді
E. АИВ/ЖИТС ағымын бағалауға мүмкін береді
*
*
*
127. Функционалды белсенділіктің кейбір жасушалық тестілері үшін лимфоциттер/мононуклеарларды бөліп алу қажеттілігі бар. Бұл мақсаттар үшін қолдануға болады:
A. тізбекті полимеразалық реакция
B. ИФТ
C. иммуноблоттинг
D. тығыздық градиентінде бөлу
E. розеткотүзу
*
*
*
128. Жүктілікті жоспарлаған келіншек TORCH –инфекцияларға анализдер тапсырды. Қызамыққа тапсырылған анализдің нәтижесі: Anti-Rubella-IgM теріс, Anti-Rubella-IgG оң, титр 1:80
A. келіншекте осы сәтте қызамықтың жедел сатысы, жүктілікке тыйым салынады
B. келіншек қызамықпен ауруып болған, жүктілікті жоспарлауға қарсы көрсеткіш жоқ
C. келіншек қызамықтың созылмалы түрімен ауырады, жүктілікке тыйым салынады
D. қызамықтың антиденелеріне тест үлгі бола алмайды
E. келіншек қызамықты генетикалық қабылдамайды, жүктілікті жоспарлауға қарсы көрсеткіш жоқ
*
*
*
129. HLA жүйесінің антигені бойынша типирлеу қолданылады:
A. инфекциялық ауруларды диагностикалау кезінде
B. ісік ауруларын диагностикалау кезінде
C. трансплантация үшін донор таңдау үшін
D. иммунды тапшылықты диагностикалауда
E. профилактикалық мақсатта
*
*
*
130. ЖИТС – бұл:
A. организмге патогенді микробтардың енуімен шақырылатын бір топ аурулар
B. әртүрлі микобактериялармен шақырылатын әлемде кеңінен таралған адам мен жануарлардың инфекциялық ауруы
C. иммунды жүйенің зақымдану нәтижесінен организмнің қорғаныш күші төмендейтін патологиялық жағдай
D. Corynebacterium diphtheriae бактериясымен шақырылған инфекциялық ауру
E. жедел ішек антропозоонозды инфекциясы
*
*
*
131. Біріншілік иммундытапшылықтың жалпы жиілігін құрайды:
A. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 1 жағдай
B. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 10 жағдай
C. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 17 жағдай
D. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 5 жағдай
E. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 3 жағдай
*
*
*
132. ЖИТС тән емес иммунологиялық тестіні көрсетіңіз:
A. Т-хелперлер санының төмендеуі
B. тежелген бластогенез
C. гамма-глобулиндер деңгейінің жоғарлауы
D. гамма-глобулиндер деңгейінің төмендеуі
E. ЭТЖ жоғарлауы
*
*
*
133. HLA гаплотипі ішіндегі рекомбинация жиілігі құрайды:
А. шамамен 1%
В. шамамен 7%
С. шамамен 20%
D. шамамен 5%
Е. шамамен 50%
*
*
*
134. Қандай кешеннің әсерінен жүйелі анафилаксия дамитынын көрсетіңіз:
А. Аг- IgE
В. Аг- IgA
С. Аг- IgG
D. Аг- IgM
Е. Аг- IgD
*
*
*
135. Баяу типтегі жоғары сезімталдықтың классикалық үлгісін көрсетіңіз:
А. туберкулиндік сынама, қатынасты дерматит
В. ревматизм, қатынасты дерматит
С. АИВ, туберкулиндік сынама
D. анафилаксиялық шок
Е. бронхиальды астма
*
*
*
136. Низелоф синдромы - бұл:
A. Т-жасушаның зақымдануымен жүретін ақау
B. В-жасушаның зақымдануымен жүретін ақау
C. комплемент жүйесінің ақауы
D. миелоидты жасушалар ақауы
E. фагоциттердің ақауы
*
*
*
137. IgM:
A. 550 кД молекулярлық массадан тұрады
B. 5 мономерден құралған
C. ά-тізбегі бар
D. γ-тізбегі бар
E. 600 кД молекулярлық массадан тұрады
*
*
*
138. IgM:
A. ерте антиденелерді тұрады
B. кеш антиденелерден тұрады
C. онтогенезде кешірек пайда болады
D. филогенезде кешірек пайда болады
E. IgM мономерлік түрі Т-лимфоциттерде болады
*
*
*
139. IgG барлық Ig ішінде құрайды:
A. 35%
B. 95%
C. 75%
D. 60%
E. 10%
*
*
*
140. IgG мынадай төмен кластарын ажыратады:
A. 2
B. 3
C. 1
D. 5
E. 4
*
*
*
141. IgG биологиялық ролі
A. антибактериалды қорғаныш
B. плацента арқылы ену
C. макрофагтрады жинау
D. аллергиялық серпілістерге қатысу
E. барлығы дұрыс
*
*
*
142. IgА болады:
A. сүтте
B. жұлын-ми сұйықтығында
C. зәрде
D. асқазан сөлінде
E. спермада
*
*
*
143. IgА болады:
A. асқорыту сөлінде
B. жұлын-ми сұйықтығында
C. зәрде
D. асқазан сөлінде
E. спермада
*
*
*
144. IgА болады:
A. мұрынның бөліністерінде
B. жұлын-ми сұйықтығында
C. зәрде
D. асқазан сөлінде
E. спермада
*
*
*
145. IgА барлық Ig ішінде құрайды:
A. 10-15%
B. 5-7%
C. 20-30%
D. 60-70%
E. 30-40%
*
*
*
146. IgА:
A. комплементті байланыстырады
B. комплементті байланыстырмайды
C. бактерицидтік белсенділікке ие
D. негізгі секреторлы Ig болып табылады
E. аллергиялық серпілістерге қатысады
*
*
*
147. IgА секреторлы компоненті:
A. субэпителиалді кеңістікке ауысуға әрекет етеді
B. молекулалар полимеразциясы үшін қызмет етеді
C. субэпителиалді кеңістікке ауысуға әрекет етпейді
D. токсиндерді бейтараптандыруға қатысады
E. антигендермен қосылады
*
*
*
148. IgЕ:
A. макрофагтармен өзара әрекеттеседі
B. микрофагтармен өзара әрекеттеседі
C. Купферов жасушаларымен өзара әрекеттеседі
D. микроглиямен өзара әрекеттеседі
E. Fc- аймақ арқылы мес жасушалармен өзара әрекеттеседі
*
*
*
149. IgЕ:
A. аллергиялық серпілістерге қатысады
B. антибактериалды иммунитетке қатысады
C. комплементті белсендіреді
D. фагоцитозды белсендіреді
E. антипаразитарлы иммунитетті тежейді
*
*
*
150. Ig D:
A. барлық Ig ішінде 10% жоғарысын құрайды
B. В-жасушаларға экспрессияланады
C. антибактериалды иммунитетке қатысады
D. фагоцитозды белсендіреді
E. аллергиялық серпілістерге қатысады
*
*
*
151. Антиденелердің антиинфекциялық жауапты байқалатын түрі:
A. нейтрализация
B. опсонизация
C. комплементті белсендіру
D. агглютинация
E. барлығы дұрыс
*
*
*
152. IgM қабілетті:
A. төмен аффиннділікке
B. нейтралды белсенділікке
C. 10 антиген байланыстырушы орталық
D. комплимент қызметінің белсенділігін күшті белсендіреді
E. барлығы дұрыс
*
*
*
153. Жасушадан тыс кеңістікте токсиндерді нейтрализациялау іске асырылады:
A. IgМ
B. IgЕ
C. IgD
D. IgG
E. IgА
*
*
*
154. Шырыштылардың беткейінде токсиндерді нейтрализациялау іске асырылады:
A. IgG
B. IgА
C. IgМ
D. IgЕ
E. IgD
*
*
*
155. Антидене есебінен организмді патогеннен босату кезеңі кіреді, мынадан басқасы:
A. антидененің Fc-фрагментінің патогенмен қосылуы
B. фагоциттермен қармау
C. опсонизация
D. жасушаішілік қорыту
E. нейтрализация
*
*
*
156. В-лимфоциттердің антигенарнайы дифференцировкасы аяқталады:
A. плазматикалық жасушалар және есте сақтау жасушаларының құрылуы, антидене синтезі
B. плазматикалық жасушалардың құрылуы
C. есте сақтау жасушаларының құрылуы
D. М класының аниденелер синтезі
E. плазматикалық жасушалар және есте сақтау жасушаларының құрылуы
*
*
*
157. IgG және IgM жеткіліксіздігі байқалады:
A. инфекциялық агентке иммунжы жауаптың төмендеуі кезінде
B. иммунитеттің гуморалды топшасының зақымдалуымен жүретін біріншілік имунды тапшылық кезінде
C. белсенді инфекциялық үдеріс кезінде
D. бактериалды антигендерге қарсы жасушалық иммунитеттің белсенділігі кезінде
E. аутоиммундық аурулар кезінде
*
*
*
158. Фосфолипидтарға антиденелер анықталмайды:
A. миокард инфарктісі кезінде
B. тромбоцитопенияда
C. диабетте
D. венозды тромбофлебитте
E. артериалды тромбозда
*
*
*
159. Комплимент жүйесін бағалау үшін қолданылмайды:
A. қойдың эритроциттері
B. радиальды иммунодиффузия
C. сақина преципитация реакциясы
D. ракеталы иммунофорез
E. лазерлі нефелометрия
*
*
*
160. Биосұйықтықтардағы комплимент деңгейі жылдамдық бойынша анықталады:
A. синтез және катаболизм
B. катаболизм
C. синтез
D. ыдырау
E. диффузия
*
*
*
161. Иммунды кешендік патологиялар кезінде комплимент белсенділігінің қызметін бағалау сарысудың қабілеті бойынша жүргізіледі:
A. иммундық преципитацияны белсендіру
B. иммунды преципитацияны тежеу
C. хемотаксисті күшейту
D. хемотаксисті төмендету
E. преципитатты еріту
*
*
*
162. Экссудаттағы комплимент нәруыздарының күрт төмендеуі байқалады:
A. туберкулезді плевритте
B. қызыл жегі перикардитте
C. туберкулезді перикардитте
D. ісікті перикардитте
E. ісікті плевритте
*
*
*
163. Комплемент жүйесінің ақауын диагностикалау мынадан басқа аурулардың барлығында жүргізіледі:
A. ЖҚЖ
B. васкулит
C. артроз
D. полимиозит
E. шашыраңқы склероз
*
*
*
164. Антигенмен алғашқы рет контакт болған кезде ең басында Ig жоғарлайды:
A. IgA
B. IgG
C. IgM
D. IgB
E. IgD
*
*
*
165. Антигенмен қайталап контакт болған кезде жоғарлайтын Ig:
A. IgA IgM
B. IgM IgG
C. IgG IgA
D. IgD IgA
E. IgE IgM
*
*
*
166. Суперинфекциялар кезінде жоғарлайтын Ig:
A. IgA
B. IgG
C. IgE
D. IgM
E. IgD
*
*
*
167. Шырышты қабаттың созылмалы қабынуы кезінде анықталады:
A. IgМ жоғарлайды
B. IgМ төмендейді
C. IgG жоғарлайды
D. IgА төмендейді
E. IgG төмендейді
*
*
*
168. Трансплантациялық иммунитет – бұл иммунитеттің қай түрі?
A. туа пайда болған иммунитет
B. тұқымқуалаушылық иммунитет
C. поствакциналды иммунитет
D. пассивті иммунитет
E. жүре пайда болған иммунитет
*
*
*
169. Генетикалық бөгде ақпаратты тасушы киллинг және организмнің меншікті жасушаларының бұзылуы – бұл:
A. моноциттердің қызметі
B. эритроциттердің қызметі
C. Купферов жасушаларының қызметі
D. базофилдердің қызметі
E. эозинофилдердің қызметі
*
*
*
170. Иммунологиялық төзімділік – бұл:
A. арнайы иммунологиялық жауап бермеушілік
B. арнайы емес иммунологиялық жауап бермеушілік
C. қан жүйесінде өзара әсерлесу механизмі
D. иммунитеттің В-жасушалық топшаның функционалды жеткіліксіздігі
E. иммунитеттің Т-жасушалық топшасының функционалды жеткіліксіздігі
*
*
*
171. Бүйрек трансплантациясы кезінде иммунды супрессорлық терапияның жиі жаымсыз әсерлерін атаңыз:
A. жұқпалы аурулар
B. трансплантантты гипериммунды шеттету
C. трансплантаттың ұзақ уақыт байырқау
D. біріншілік иммунды тапшылық жағдайдың туындауы
E. екіншілік иммунды тапшылықтың туындауы
*
*
*
172. Иммуноцитокиндер – иммунды жүйенің негізгі молекулаларына кіреді:
A. пропердиндер
B. иммуноглобулиндер
C. моноклональды антиденелер
D. лимфокиндер
E. простагландиндер
*
*
*
173. Бөгде жасушаларға қатысты арнайы цитоуыттылық функциясы – бұл:
A. базофилдер
B. В-лимфоциттер
C. моноциттер
D. Т-лимфоциттер
E. эозинофилдер
*
*
*
174. «Жинаушы-жасуша» қызметін атқарады:
A. Т-лимфоциттер
B. В-лимфоциттер
C. моноциттер
D. эозинофилдер
E. базофилдер
*
*
*
175. Трансплантациялық иммунитет – бұл иммунитеттің түрі:
A. туа пайда болған
B. жүре пайда болған
C. тұқым қуалаушылық
D. белсенді
E. пассивті
*
*
*
176. Шынай цитокиндердің негізгі жасушасы болып табылады:
A. табиғи киллерлер
B. эритроциттер
C. В-лимфоциттер
D. тромбоциттер
E. Купферов жасуша
*
*
*
177. Шынайы цитоуытты негізгі жасушалар болып табылады:
A. макрофагтар
B. эритроциттер
C. В-лимфоциттер
D. тромбоциттер
E. Купферов жасушалары
*
*
*
178. Шынайы цитоуытты негізгі жасушалар болып табылады:
A. моноциттер
B. эритроциттер
C. В-лимфоциттер
D. тромбоциттер
E. Купферов жасушалары
*
*
*
179. Басты гистосәйкестік комплексінің қызметі:
A. оттегі радикалдарын түзу
B. иммунды жүйе ағзаларының дамуы
C. антиденегенез деңгейін бағдарламалау
D. иммунды депрессияның дамуы
E. организмге антигендердің ену сипатын анықтайды
*
*
*
180. Ағзаны немесе ұлпаны донордан реципиентке ауысырып отырғызу әртүрлі түрге жатады:
A. аутотрансплантация
B. изотрансплантация
C. аллотрансплантация
D. ксенотрансплантация
E. миксттрансплантация
*
*
*
181. Организм шегінде ұлпаларды ауыстырып отырғызу:
A. аутотрансплантация
B. изотрансплантация
C. аллотрансплантация
D. ксенотрансплантация
E. миксттрансплантация
*
*
*
182. Біржұмыртқалық егіздер немесе бір инбредті линия өкілдері болып табылатындардың бір организмнен екінші организмге ағза немесе ұлпаны ауыстырып отырғызу:
A. аутотрансплантация
B. изотрансплантация
C. аллотрансплантация
D. ксенотрансплантация
E. миксттрансплантация
*
*
*
183. Ағза немесе ұлпаны бір особьтан екіншісіне ауыстырып отырғызу (инбредті емес дербес немесе инбредті линиядағы әртүрлі өкілдер):
A. аутотрансплантация
B. изотрансплантация
C. аллотрансплантация
D. ксенотрансплантация
E. миксттрансплантация
*
*
*
184. Иммунологиялық төзімділік – бұл:
A. басқаларға иммунологиялық реативтілік сақталған кезде белгілі антигенге организмнің иммунды жауапқа қабілетсіздігі
B. белгілі антигенге организмнің иммунды жауап қабілеті
C. иммунды жауапқа организм қабілетінің төмендеуі
D. антигендер әсеріне организмнің тұрақтылығы
E. организмнің интерлейкиндер мен гистаминді синтеуздеу қабілетсіздігі
*
*
*
185. Иммунды есте сақтау:
A. антигенді енгізген кезде иммунды ес жасушаларының түзілуі
B. сенсибилизация
C. иммунды жауапқа қабілетсіздік
D. иммунды статус параметрлерінің ақпараттық маңыздылығы
E. имунитеттің реттеуші топшасын бағалау
*
*
*
186. Аллогенді трансплантатты шеттету реакциясын іске асыратын негізгі жасушаларды атаңыз:
A. макрофагтар
B. NK-жасушалар
C. Т-хелперлер
D. Т-киллерлер
E. Т-супрессорлар
*
*
*
187. Жасушалық шынайы цитоуыттылық қамтамасыз етеді:
A. жоғары титрлі антиденесі бар сарысуды алу
B. нәруыздық антигендерге антидене синтезі
C. кез-келген антигенге антисарысу алу
D. төменгі титрлі антиденесі бар сарысуды алу
E. организмнен генетикалық бөгде жасушалардың элиминициясы
*
*
*
188. Науқастан «D»" (әлсіз байқалатын антиген D) резус-қатыстылық анықталған кезде қан құю туралы сұрақты шешуде міндетті түрде:
A. эритроцитарлы массаны құю
B. жуып-шайылған эритроциттерді құю
C. реузс-теріс қанды құю
D. қанды жеке донор таңдауға жіберу
E. қан плазмасын құю
*
*
*
189. Адамның басты гистосәйкестік комлпексі орналасқан:
A. 10 хромосомада
B. 6 хромосомада
C. 18 хромосомада е
D. 3 хромосомада
E. 5 хромосомада
*
*
*
190. Кумбс сынамасы үшін қажетті сарысу:
A. антиглобулиндік антисарысу
B. поликлонанти-D-cyпep сарысуы
C. АВО стандартты сарысуы
D. поликлональды антисарысуы
E. антирезус стандартты сарысуы
*
*
*
191. 5 жасқа дейінгі балаларда қан тобын анықтау үшін стандартты эритроциттерді қолдану кезінде нәтижеде қателіктер болуы мүмкін:
A. сарысу агглютининнің төмен титры
B. қанда аутоантиденелердің болуы
C. эритроциттердің «әлсіз» агглютиногендері
D. сарысу агглютининнің жоғары титры
E. эритроциттердің «күшті» агглютиногендері
*
*
*
192. МНС 1-классты өнімдерінің иммунобиологиялық белсенділігі – бұл:
A. иммуноглобулиндер синтезін бақылау
D. иммунды статусты ынталандыру
C. жасуша мембранасында антигендерді көрсету
D. монокиндер синтезін бақылайды
E. антидененің антигенге ұсыну
*
*
*
193. HLA-бойынша сәйкес емес қанды құйған кезде, HLA-антигенді енгізгенге организм бөгде антидене бөлу арқылы жауап беретін адамдардың пайызын атаңыз (%)
A. 10%
B. 48%
C. 40%
D. 100%
E. 50%
*
*
*
194. Анкилоздаушы спондилитке генетикалық бейімділік байланысқан:
A. В12 аллелмен
B. В8 аллелмен
C. В16 аллелмен
D. В2 аллелмен
E. В27 аллелмен
*
*
*
195. Иммундыкомпетентті Т- және В-лимфоциттердің беткейлі маркерлердің қандай типтерін ажыратады?
A. жасының, белсенділіктің маркерлері
B. жасының, өзара әрекеттесу сипатының маркерлері
C. жасының, функционалды айырмашылы, түрлілік маркелері
D. жасының, басымдылықтың маркерлері
E. жасының, басымдылықтың, белсенділіктің маркерлері
*
*
*
196. Иммунды конфликт қарқыны, ұзақтығы және соңы анықталады:
A. антигендердің гистосәйкестік салыстырмалы құрамымен
B. қандағы холестерин деңгейімен
C. интерлейкиндер мен гистаминнің өндірілу белсенділігімен
D. реципиенттің тері және шырыштарының жағдайы
E. микроорганизмдер өнімдерінің қызметімен
*
*
*
197. Гаптен түсінігіне анықтама беріңіздер:
A. ұлпалардың зақымдануын шақыратын зат
B. антигендік қасиеті бар, организмге тек қана парентеральді енген кезде аллергиялық серпіліс шақыратын зат
C. иммуногенді қасиеті жоқ, бірақ организм ұлпаларының нәруыздарымен қосылғаннан кейін аллергиялық серпіліс шақыруға қабілетті зат
D. иммунологиялық механизмнің қатысуынсыз аллергиялық серпілісті шақыруға қабілетті зат
E. жергілікті серпілісті шаөыратын зат
*
*
*
198. Организмде антидене синтезінің орнын көрсетіңіз:
A. шеткері лимфа түйіндері және көкбауыр
B. Т-лимфоциттер
C. В-лимфоциттер
D. макрофагтар
E. мес жасушалар мен базафилдер
*
*
*
199. IgM тиесілі антидене организмге енгізілген мына затқа жауап қайтармайды:
A. антигенге
B. аллергенге
C. амин қышқылдарына
D. адъюванттарға
E. гаптенге
*
*
*
200. Ең көп таралған иммуноглобулиндер болып табылады:
A. A класы
B. М класы
C. G класы
D. D класы
E. E класы
*
*
*
201. Эпителиалды жасушалардың ролі:
A. полиморфты ядролы лейкоциттерді бұзады
B. экстрацеллюлярлы ортаға белсенді затты бөледі
C. барлық Ig класы төмендейді
D. IgE өндіреді
E. IgA секреторлы компонентін синтездейді
*
*
*
202. Комплемент қосып алуға қабілетті:
A. IgM
B. IgA
C. IgD
D. IgE
E. IgA2
*
*
*
203. Комплемент қосып алуға қабілетті:
A. IgG
B. IgA
C. IgD
D. IgE
E. IgA2
*
*
*
204. Эпитоп – бұл:
A. Ig
B. антигеннің белсенді орталығы
C. антидененің белсенді орталығы
D. гаптен
E. нәруыз
*
*
*
205. Паратоп - бұл:
A. Ig
B. антигеннің белсенді орталығы
C. антидененің белсенді орталығы
D. гаптен
E. нәруыз
*
*
*
206. Нейтрофилдердің жоғарлауымен болатын лейкоцитоз байқалады:
A. жұқпалы аурулардың соңында
B. лимфобластозда
C. кіші мөлшерде радиациямен ұзақ сәулеленуде
D. вирустық инфекция кезінде
E. жедел қан кетуден кейін
*
*
*
207. Нейтрофилдердің төмендеуімен жүретін лейкопения байқалады:
A. жедел жұқпалы және қабыну үдерістерінде
B. созымалы жұқпалы аурулардың өршуінде
C. сепсис кезінде
D. жергілікті іріңді жарада
E. аутоиммундық ауруларда
*
*
*
208. Ашығу кахексиясында байқалады:
A. лейкопения
B. лимфоциттердің төмендеу басымдылығымен жүретін лейкопения
C. нейтрофилдердің төмендеуімен жүретін лейкоцитоз
D. лейкоцитозсыз нейтропения
E. лейкоцитозсыз нейтрофилия
*
*
*
209. Т-хелперлер саны анықталады:
A. СД-8 моноклональды антиденелермен
B. СД-4 моноклональді антиденелермен
C. Манчини әдісімен
D. қой эритроциттерімен (Е-РОК) розеткотүзу реакциясында
E. тышқан эритроциттерімен розеткотүзу реациясында
*
*
*
210. Т-жүйесін бағалау үшін қолданады:
A. сарысулық иммуноглобулиндер құрамын анықтау
B. қанда комплиментті анықтау
C. фагоциттердің фагоцитарлы белсенділігін анықтау
D. хелпер/супрессорлы индексті (СД4/СД8) анықтау
E. секреторлы иммуноглобулиндер құрамын анықтау
*
*
*
211. Осы моноклональды антидененің көмегімен шеткері қанда Т-лимфоциттердің жалпы құрамы анықталады:
A. СД8
B. СД2
C. СД16
D. СД4
E. СД56
*
*
*
212. Иммунитеттің Т-жүйесін бағалау үшін қолданылмайтын реация:
A. CD3 моноклональды антиденелер
B. CD4 моноклональды антиденелер
C. CD8 моноклональды антиденелер
D. Манчини реакциясы
E. хелпер-супрессорлы индексті анықтау
*
*
*
213. Иммунды кешендердің ИФТ кезінде визуализация үшін қолданады:
A. белгі ретінде изотопты
B. ферменттік белгіні
C. қатты фаза
D. арнайы реагент
E. буферлі ерітінді
*
*
*
214. ИФТ кезінде қолданылмайтын компоненттер:
A. лимфоциттер жиынтығы
B. қан сарысуы
C. қатты фазадағы арнайы реагент
D. иммуносорбент
E. буферлі ерітінді
*
*
*
215. Қатты фазада антиген-антидене арнайы кешен түзілгеннен кейін:
A. сұйық фаза жойылады
B. АГ-АД кешен құрамында ферменттік белгі қалады
C. байланыспай қалған компоненттер жойылады
D. қатты фаза қалады
E. ферментпен нысана алғынған, реагентпен арнайы байланысқа түспегені қалады
*
*
*
216. «Сэндвич» ИФТ әдісі антигендерді анықтау үшін негізделген:
A. антиденелердің бәсекелестік байланыспен, қатты фазада байланысымен, нысанаға алынған және анықталатын антигенмен
B. екі антидененің қатысуымен
C. екі антигеннің қатысуымен
D. 3 компоненттің қатысуымен: екі антидене және бір антиген
E. 3 компоненттің қатысуымен: екі антиген және бір антидене
*
*
*
217. В-жасушаларды есептеу үшін қолданылмайды:
A. ЕАС-РОК
B. ЕМ-РОК
C. Е-РОК
D. моноклональды антидене
E. люминисцентті-серологиялыө әдіс
*
*
*
218. В-лимоциттердің төмендеуі байқалады:
A. ИДС тимомамен
B. ИДС француздық типпен
C. тиреотоксикозда
D. жедел лейкозда
E. созылмалы лейкозда
*
*
*
219. Аса ауыр поллинозды шақыратын шаң-тозаң аталады:
A. алма ағашы
B. терек
C. жусан
D. қара бидай
E. жүгері
*
{Оқулық}=(Ярилин А.А. Основы иммунологии. - М.: Медицина, 1999. - 608 с)
*
220. Поллиноздың асқынуын алдын алуға кіреді:
A. арнайы гипосенсибилизация
B. арнайы емес гипосенсибилизация
C. иммунокоррекция
D. фунгицидтерді қолдану
E. шаң-тозаңмен қатынасты алдын алу
*
*
*
221. Шаң-тозаңға аллергия кезінде науқастарда клиникалық берлгілер байқалады:
A. жыл бойы
B. үй шаң-тозаңымен қатынасқан кезінде
C. аллергендік өсімдіктердің гүлдену кезеңінде
D. жәндіктер шаққан кезде
E. жануарлармен қатынасқан кезінде
*
*
*
222. Поллиноз кезіндегі аллергиялық антиденелер көбіне жатады:
A. IgA
B. IgG
C. IgE
D. IgM
E. IgD
*
*
*
223. Тозаңды аллергиялық конъюнктивит асқынады:
A. жыл бойы
B. жылдың суық маусым кездерінде
C. көкте-жаз маусымдары кезінде
D. тек ылғалды ауа райында
E. жыл мезгіліне тәуелсіз
*
*
*
224. Поллинозды арнайы иммунды терапиясының классикалық әдісінде аллерген сығындысын енгізеді:
A. тері астына
B. аппликациялық әдіспен
C. ауыз арқылы
D. ингаляциялық
E. комбинирленген әдіспен
*
*
*
225. Поллинозды арнайы емдеу кезінде жергілікті аллергиялық серпіліске жатады:
A. температураның көтерілуі
B. аллергиялық конъюнктивит
C. қан қысымының төмендеуі
D. аллергенді енгізген жерде күлдіреу және эритема
E. тұншығу ұстамасы
*
*
*
226. Лимфоцит анергия жағдайында:
A. ынталануға рефрактерлі
B. қозады
C. рефрактерлі емес
D. ынталандыру кезінде қозады
E. қозбайды
*
*
*
227. С3 ақауының клиникалық белгілері:
A. пиогенді инфекциялар
B. пирогенді инфекциялар
C. қатерлі ісіктер
D. қатерсіз ісіктер
E. анемия
*
*
*
228. Клон делециясы - бұл:
A. эритроциттердің апоптозы
B. тромбоциттердің апоптозы
C. TCR/BCR антигенін байланыстырған лимфоциттердің апоптозы
D. жасушалар апоптозы
E. лимфоциттердің апоптозы
*
*
*
229. Адаптивті имунитеттің жетілген жасушалар деңгейінде жүзеге асырылатын біріншілік иммунды тапшылық көбінде қозғайды:
А. плазмоциттерді
В. СD8 жасушаларды
С. Т-лимфоциттерді
D. В-лимфоциттерді
Е. NK-жасушаларды
*
*
*
230. Эндоцитоз, макропиноцитоз, вирустың енуі жұту әдісі қандай антиген таныстырушы жасушаларды болады:
A. дентритті жасушалар
B. таяқшаядерлі нейтрофил
C. В-лимфоциттер
D. макрофагтар
E. мультипатентті жасушала
*
*
*
231. Біріншілік иммунды тапшылық дамуы мүмкін:
A. жүктілікте
B. әртүрлі генетикалық ақауларда
C. ауқымды күйіктерде
D. ерте операияданк ейінгі кезеңде
E. механикалық жарақаттарда
*
*
*
232. АИВ негізгі геннің біреу, яғни СД 4 антигеніне рецептор болып табылады:
A. онкогендер
B. вирус қабықшасын кодтаушы нәруыз гені
C. кері транскриптаза гені
D. өзекті нәруызды кодтаушы ген
E. трансмутаза гені
*
*
*
233. Трансплантатты енгізгеннен кейін шумақты қан тамырлар және аралшықты капилярдың біртіндеп зақымдану және саңылауының облитерациясы, трансплантат қызметінің нашарлауы және фиброзды ұлпаларға орынбасуына қанйдай реакция тән:
A. жедел шеттету
B. жеделден тыс шеттету
C. трансплантациядан кейін болатын қалыпты өзгеріс
D. созылмалы трансплантатты шеттету
E. дұрыс жауап жоқ
*
*
*
234. Аллергиялық аурулар – бұл:
A. организмге патогенді микроорганизмдердің енуімен шақырылатын бір топ аурулар
B. экзогенді заттарға зақымдану негізінде жүретін имунды реакциямен шақырылатын нозологиялық топ
C. адам организміне бөгде вирустардың енумен жүретін бір топ аурулар
D. дұрыс тамақтандау салдарынан туындайтын бір топ аурулар
E. әлсіз иммунитеттің салдарынан дамитын бір топ аурулар
*
*
*
235. Фагоцитоздың оттегіге тәуелді механизмі қандай үдерістен басталады:
A. пероксид үсті анион түзуден
B. оттегіні қарқынды пайдаланудан
C. микробицидті молекула түзуден
D. миелопероксидаза ферментінің белсенділігенен
E. гексомонофосфатты жолдың белсенділігінен
*
*
*
236. Иммуноглобулиндердің құрылымдық әртүрлілігі анықталады:
A. дисульфидті көпіршіктің болуын
B. жеңіл тізбектің болуы
C. ауыр тізбектің болуы
D. амин қышқылдарының бірізділігі
E. сутегі көпіршіктерінің болуы
*
*
*
237. Бірінішілік иммунды тапшылыққа күдік туған кезде қандай зертханалық зерттеу жүргізілмейді?
A. АИВ-инфекциясына анализ
B. қан формуласын анықтау
C. ПТР
D. тетразолий көкті қалпына келтіру тесті
E. АГ баяу типтегі жоғары сезімталдықтың терілік сынамасы
*
*
*
238. Вирустық нәруыздар молекулаға тіклей ұқсастығы бар:
A. Т-хелперлер
B. В-лимфоциттер
C. Т-есте сақтау
D. MHC
E. NK
*
*
*
239. Иммунитеттің негізін құраушы жасушалар?
A. лейкоциттер
B. бластоциттер
C. гранулоциттер
D. эритроциттер
E. тромбоциттер
*
*
*
240. Қанда лейкоциттердің ...түрлері айналып жүреді:
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
E. 4
*
*
*
241. Иммунды жауап дамуына қатысатын медиаторлар:
A. инсулин 
B. цитокин
C. вазопрессинD. окситоцинE. соматостатин*
*
*
242. Микроскоп астында қанның боялған жұғындысында санау кезінде анықталған әртүрлі лейкоциттердің пайыздық қарым-қатынасы:
A. лейкоцитарлы индекс
B. лейкоцитарлы пропорция
C. лимфоцитарлы формула
D. лейкоцитарлы формула
E. лимфограмма
*
*
*
243. Қанның бір нейтрофилімен жұтылған микробтың орташа саны:
A. нейтрофильді сан
B. нейтрофильді индекс
C. фагоцитарлы сан
D. фагоциттік белсенділік
E. фагоцитарлы индекс
*
*
*
244. Сүйек миындағы лимфоидты жасушалардың саны құрайды:
A. 6-8%
B. 98-100%
C. 15-20%
D. 3-5%
E. 45-50%
*
*
*
245. Ынталандырылған В-лимфоциттер аталады:
A. плазмоциттер
B. антигендер
C. антиденелер
D. хелперлер
E. супрессорлар
*
*
*
246. Аса кең таралған біріншілік иммунды тапшылықтың нозологиялық түрі:
A. жіктелмейтін иммунды тапшылық
B. Ди-Джорджи синдромы
C. Вискотт-Олдрич синдромы
D. транзиторлы гипогаммаглобулинемия
E. басқалары
*
*
*
247. АИВ/ЖИТС зертханалық диагностикалаудың алғашқы кезеңі:
A. референтті
B. скринингті
C. сараптамалық
D. сұрастыру
E. қарау
*
*
*
248. Организмге парентералды, ингаляциялық, алиментарлы жолдармен енетін дәрілік, шаң-тозаң, тағамдық аллергендер және бактериалды антигендер салдарынан болған жедел жоғары сезімталдықтың түрі:
A. анафилаксиялық
B. цитоуытты
C. иммунокомплексті
D. биохимиялық
E. патофизиологиялық
*
*
*
249. Антиген синонимі ретінде қолданылатын термин
A. антидене
B. «бөгде»
C. АПФ
D. иммуноглобулин
E. иммуноген
*
*
*
250. Бір мезеттегі экспрессия синонимін атаңыз:
A. преэкспрессия
B. миксэкспрессия
C. аэкспрессия
D. диэкспрессия
E. коэкспрессия
*
*
*
251. Аг молекуласы Fab-фрагментінің белсенді орталығымен қандай байланысқа түспейді?
A. дисульфидті
B. ионды
C. сутетктік
D. ван-дер-ваальсов
E. гидрофобты
*
*
*
252. Тимустың қыртысты қабатының субкапсулярлы аймағында Т-лимфоциттер ізашарлар жасушаларының баяу пролиферациясы жүреді:
A. бірнеше күн бойы
B. 1 апта бойы
C. 2 апта бойы
D. 10-15 күн бойы
E. 1 ай бойы
*
*
*
253. Лаконос (pookweed mitogen, PWM) немесе липополисахарид (LPS) митогенінің қатысуымен В-лимфоциттердің пролиферативті белсенділігі бойынша нені анықтайды?
A. В-лимфоциттердің функционалқы белсенділігін
B. дифференцировкаға қабілеттілікті
C. В-лимфоциттердің пролиферативті белсенділігін
E. барлық аталғандар
*
*
*
254. Біріншілік иммунды тапшылық дамиды:
A. генетикалық бұзылыстардың салдарынан
B. радиацияның әсерінен
C. ана-ұрық жүйесіндгі иммунды бұзылыстардан
D. инфекциялық фактордың әсерінен
E. глюкокортикоидты терапия салдарынан
*
*
*
255. Тимус тәуелді иммунды тапшылық кезінде иммундыкоррекция мақсатында қолданылады:
A. тактивин
B. иммуноглобулиндерді көк тамыр арқылы құю
C. гидрокортизон
D. циклоспорин А
E. интерферон
*
*
*
256. Қай жылы ЖИТС эпидемиясы пандемия ретінде бағаланды:
A. 1981
B. 1985
C. 1989
D. 1990
E. 1995
*
*
*
257. Антигенді тек қана басты гистосәйкестік комплекс молекуласымен таниды:
A. Т- жасушалар
B. В- жасушалар
C. макрофагтар
D. шынайы киллерлер
E. эффекторлы жасушалар
*
*
*
258. Басты гистосәйкестік комплексі 2-класының молекуласы экспрессиялайды:
A. эозинофил
B. базофил
C. нейтрофил
D. макрофаг
E. лимфоцит
*
*
*
259. Аутоиммунды аурулар кезінде қолданған тиімді:
A. Т-супрессорларды ынталандырушымен қоса иммунодепрессанттар қолдану
B. тек қана кортикостероидтар мен цитостатиктерді қолдану
C. цитостатиктерді қолдану
D. иммунодепрессанттарды, Т-супрессорларды ынталандырушы мен қабынуға қарсы стероидты емес дәрілк заттарды қоса қолдану
E. аминохинолинді дәрілік заттарды қолдану
*
*
*
260. Т-жасушалық лимфоциттердің антиденелерден айырмашылығы қандай?
A. әрдайым мембрана байланыстырушы болып қалады
B. эпитоптармен байланыспайды
C. құрылымында глобулярлы домендер болады
D. организм сұйықтықтарына секреттеуші түрінде түседі
E. айырмашылығы жоқ
*
*
*
261. Қызыл сүйек миында синтезделеді:
A. тимопептид
B. миелопептид
C. интерлейкин
D. лимфотоксин
E. убикивин
*
*
*
262. Интерлейкиндер синтезделеді:
A. моноциттармен
B. макрофагтармен
C. эпителиальды жасушалармен
D. лимфоциттермен
E. хемокиндермен
*
*
*
263. Иммунологиялық төзімділіктің шынайы және индуцирленген антигенін түзуге қатысу анықтайтын Т-лимфоциттердің субпопуляциясы:
A. Т-супрессорлар
B. Т-киллер
C. Т-хелпер-1
D. Т-хелпер-2
E. Т-эффекторлар
*
*
*
264. Филиппченко әдісі бойынша лейкоциттерді есептеу кезінде анықтайды:
A. жұғындының төрт аймағынан лейкоциттердің санын (төрттік әдіс)
B. жұғындының үш аймағынан лейкоциттердің санын (үштік әдіс)
C. шеткері қанда жетілмеген (таяқша ядролы) нейтрофилдер санының көбеюі, метамиелоциттердің (жас), миелоциттердің пайда болуы
D. таяқша ядролы нейтрофилдердің қалыпты санының азаюы және гиперсегменттелген ядролары бар сегментядролы нейтрофилдер санының көбеюі
E. микроскоп астында қанның боялған жұғындысында есептеу кезінде анықталған әртүрлі лейкоциттер түрлерінің пайыздық қатынасы
*
*
*
265. Базофилдер мен мес жасушалардың қызметін реттеуші:
A. эозинофилдер
B. сегментядролы нейтрофилдер
C. таяқшаядролы нейтрофилдер
D. лимфоциттер
E. моноциттер
*
*
*
266. Иммунограмманы зерттеу үшін негізгі материал:
А. артериалдық қан
В. веноздық қан
С. аралас қан
D. қақырық
Е. несеп
*
*
*
267. Дені сау нәрестенің иммунограммасының нұсқасы:
A. Ig G – 12,0 г/л, Ig M – 2,1 г/л, Ig A – 3,5 г/л
B. Ig G – 12,0 г/л, Ig M – 0,1 г/л, Ig A – 3,5 г/л
C. Ig G – 12,0 г/л, Ig M – 0,1 г/л, Ig A – 0,1 г/л
D. Ig G – 0,3 г/л, Ig M – 0,1 г/л, Ig A – 0,1 г/л
E. Ig G – 0,1 г/л, Ig M – 0,1 г/л, Ig A – 0,1 г/л
*
*
*
268. Біріншілік иммунды тапшылық – бұл:
A. иммунды жауапты бақылаушы гендердің ақауынан туындаған тұқым қуалаушылық ауру
B. тоқаш пішінді жасушалар, құрамында гемоглобині бар
C. қанның әртүрлі жасушалар санын анықтауға бағытталған тұқым қуалаушылық аурулар, жасушалар жиынтығы
D. тромбоциттер санының азаюын көрсететін аурулар
E. патогенезінде IgE қатысатын созылмалы тері қабыну аурулары
*
*
*
269. АИВ gp120 нәруызы - бұл:
A. CD4 молекуласы
B. вирионның жасуша интернализациясын қатамасыз етеді
C. нысана-жасушалармен байланысын қамтамасыз ететін ең сыртқы нәруыз
D. табиғаты иммуноглобулинді рецепторлар
E. иммундық жүйенің гуморальді факторы
*
*
*
270. Низелоф синдромы - бұл:
A. Т-жасушаның зақымдануымен жүретін ақау
B. В-жасушаның зақымдануымен жүретін ақау
C. комплемент жүйесінің ақауы
D. миелоидты жасушалар ақауы
E. фагоциттердің ақауы
*
*
*
271. HLA бөгде антигены белсенділікті шақырады:
A. В-лимфоциттердің
B. Т-хелпердің
C. Т-киллердің
D. В-лимфоциттердің және Т-киллердің
E. В-лимфоциттердің және Т-хелпердің
*
*
*
272. Аллергендер- бұл:
A. аллергиялық серпілістің дамуын шақыратын Аг
B. Аг, иммундық жүйенің жасушалық компоненті
C. Аг, иммундық жүйенің арнайы факторы
D. Аг, комплемент компоненті
E. қабыну реакциясын тудырушы Аг
*
*
*
273. Аутоиммунды арулар - бұл:
A. нәруыздар жүйесінің бұзылуымен байланысты аурулар
B. жалпы иммунды жауапқа қабілетсіз аурулар
C. жасушалар жүйесінде инфекциямен күресуге көмектеспейтін аурулар
D. организмнің өз жасушаларын бөгде деп қабылдайтын, оларды зақымдайтын адамның иммундық жүйесі қызметінің бұзылуымен байланысты аурулар
E. антигендер әсеріне организмнің тұрақтылығы бар аурулар
*
*
*
274. Шынайы аутоиммунды аурулар – бұл:
A. меншікті жасушалардің еркін молекулаларын танитын және иммунды қабынуды иницирлейтін патогенезінде лимфоциттердің деструкциясын тудырушы аурулар
B. меншікті жасушалардің еркін молекулаларын танитын және иммунды қабынуды иницирлейтін патогенезінде макрофагтардың деструкциясын тудырушы аурулар
C. меншікті жасушалардің еркін молекулаларын танитын және иммунды қабынуды иницирлейтін патогенезінде эритроциттердің деструкциясын тудырушы аурулар
D. меншікті жасушалардің еркін молекулаларын танитын және иммунды қабынуды иницирлейтін патогенезінде цитокиндердің деструкциясын тудырушы аурулар
E. меншікті жасушалардің еркін молекулаларын танитын және иммунды қабынуды иницирлейтін патогенезінде лейкоциттердің деструкциясын тудырушы аурулар
*
*
*
275. Заттың белгілі организмде жасушалармен немесе жасуша аралық матрикспен берік байланысу қабілеті және онымен қоса лимфоциттермен танылуға қолжетімділік – бұл:
А. антигенді анықтаудың басты қасиеті
B. антиденені анықтаудың басты қасиеті
C. иммунды жауапты анықтайтын басты қасиет
D. организмнің басты қасиеті
E. иммунитеттің басты қасиеті
*
*
*
276. Иммунитеттің селективті теориясының авторы:
A. Павлов
B. Эрлих
C. Сеченов
D. Крузенштерн
E. Гоголев
*
*
*
277. Анергия жағдайында лимфоциттерде жүреді:
A. ынталануға рефрактерлі
B. қозады
C. рефрактерлі
D. ынталандыру кезінде қозады
E. ынталандыру кезінде қозбайды
*
*
*
278. Ересектерде В1 – лимфоциттерлдің ерекшелігін атаңыз:
A. пул жоқ
B. пул сүйек миы есебінен толықтырылады
C. пул сүйек жүйесі есебінен толықтырылмайды
D. пул сүйек миы есебінен толықтырылмайды
E. Все ответы неверны
*
*
*
279. В2-лимфоциттердің липфопоэзінде ажыратылады:
A. 1 кезең
B. 2 кезең
C. 5 кезең
D. 4 кезең
E. 6 кезең
*
*
*
280. Қалыпты антидене қызметіне кірмейді:
A. инфекцияға қарсы тұру
B. ұрықты қалыптастыру
C. катаболизм өнімдерін алып тастау
D. аутоиммунды жүйенің гомеостазын қолдау
E. Т-лимфоциттерге антигендерді таныстыру
*
*
*
281. Алғашқы төрт компонентерде комплимент жүйесі жеткіліксіздігінің белгілері:
A. қан жүйесінің аурулары
B. иммунды кешен аурулары
C. гиперсекреция
D. гиповолемия
E. ми ұлпаларының гипоксиясы
*
*
*
282. С3 ақауының клиникалық белгілері:
A. пиогенді инфекциялар
B. пирогенді инфекциялар
C. қатерлі ісіктер
D. қатерсіз ісіктер
E. анемия
*
*
*
283. Антигентанушы рецепторлардың экспрессиясы – бұл:
A. лимфоциттердің дифференцировкасы
B. эритроциттердің дифференцировкасы
C. тромбоциттердің дифференцировкасы
D. эозинофилдердің дифференцировкасы
E. лимфоциттедің бірігуі
*
*
*
284. Лимфоциттердің базалық қасиеті:
A. өзін-өзі реттеу
B. өзін-өзі дамыту
C. өзін танушылық
D. өзін-өзі тану
E. өзіндік
*
*
*
285. Иммунологиялық төзімділікті ашқан:
A. Медодел
B. Феербах
C. Финзе
D. Медавар
E. Медопар
*
*
*
286. Иммунологиялық төзімділіктің ...деңгейлері бар:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
*
*
*
287. Клон делециясы – бұл:
A. эритроциттердің апоптозы
B. тромбоциттердің апоптозы
C. TCR/BCR антигенін байланыстырған лимфоциттердің апоптозы
D. жасушалар апоптозы
E. лимфоциттердің апоптозы
*
*
*
288. Қандағы лейкоциттердің қалыпты көрсеткіші:
A. 11-7*109/л
B. 3-6 *109/л
C. 4-9 *109/л
D. 1-3*109/л
E. 4-5*109/л
*
*
*
289. Қан сарысуында лейкоциттердің әртүрілі пішіндерінің пайыздық қатынасы және оларды бірлік көлемнде есептеу – бұл:
A. эритроцитарлы формула
B. лейкоцитарлы формула
C. тромбоцитарлы формула
D. косинусты анықтау формуласы
E. синусты анықтау формуласы
*
*
*
290. ИФТ негізгі принциптерін атаңыз:
A. антигендерді анықтау үшін
B. антиденелерді
C. эритроциттерді анықтау үшін
D. антиген және антиденені анықтау үшін
E. дерма элементтерін анықтау үшін
*
*
*
291. Цитокиндердің көп бөлінуі куәландырады:
A. in vivo антигенмен белсендірілмеген жасушалар
B. in vivo антигенмен белсендірілген жасушалар
C. in vitro антигенмен белсендірілмеген жасушалар
D. in vitro антигенмен белсендірілген жасушалар
E. жасушалар тіптен антигенге әсерлесуге жарамайды
*
*
*
292. ИФТ негізінде жатыр:
A. сілтілі реакция
B. қышқылды реакция
C. антиген-антидене реакциясы
D. қоздырғышқа реакция
E. температура өзгеруіне реакция
*
*
*
293. Иммунды анализдің шешуші реакциясы:
A. антидененің антигенмен байланысуы
B. субстраттың ферменпен байланысуы
C. заттардың байланысуы
D. оттегінің гемоглобинмен байланысуы
E. антидененің антигеннен ажырауы
*
*
*
294. РИА әзірлегені үшін Нобель сыйлағын иеленген:
A.Галилео Галилей
B.Джордано Бруно
C. Миклуха Маклай
D. Михаил Нечипоренко
E. Розалин Ялоу
*
*
*
295. Тікелей иммунды анализді атап шығыңыз:
A. бәсекелес ИФТ
B. ингибиторлы ИФТ
C. сэндвич ИФТ
D. иммуноферментометриялық анализ
E. О.А.К.
*
*
*

296. Иммунометриялық анализ кезінде бұл антиденелердің шамадан тыс болуы қосады:
A. белгіленген
B. белгіленбеген
C. сапалы
D. сапасыз
E. қауіпсіз
*
*
*
297. Антитүрлілік антииммуноглобулинді антиденелер аталады:
A. бірінші антидене
B. екінші антидене
C. үшінші антидене
D. төртінші антидене
E. бесінші антидене
*
*
*
298. Қанға белгілі аурудың қоздырғышының сарысуын енгізгенде ...иммунитет қалыптасуына әкеледі:
A. пассивті туа пайда болған
B. белсенді жасанды
C.пассивті жасанды
D. табиғи туа пайда болған
E. табиғи жүре пайда болған
*
{*
*
299. Организмді инфекциядан қорғау тек фагоцит жасушаларымен ғана емес және...:
A. лейкоциттермен
B. эритроциттермен
C. тромбоциттермен
D. антиденелермен
E. резус-фактормен
*
{*
*
300. Вакцина - бұл:
A. өтірілген вакцина
B. қоздырғыштар бөлетін уытты
C. әлсіреген қоздырғыштар
D. дайын антиденелер
E. өлтірілген қоздырғыштар
*
{*
*
301. «Кәсіби емес» антигентаныстырушы жасушалар құрамында қалыпты жағдайда басты гистосәйкестік комплекстің II класы болмайды, оларды тек жауап ретінде синтездейді:
A. белгілі цитокиндермен ынталандырады, мысалы: γ-интерферонмен
B. гистаминдерді бөлу
C. брадикининді бөлу
D. простагландинді бөлу
E. инфицирлену
*
*
*
302. «Кәсіби емес» антигентаныстырушы жасушаларға жатады, тек мынадан басқасы:
A. терінің фибробластарыB. тимустың эпителиальді жасушалары
C. қалқанша бездің эпителиальді жасушалары
D. глия жасушалары
E. лимфоциттер
*
*
*
303. Аталғандардың ішінде «кәсіби» антигентаныстырушы жасушалардың негізгі түріне жатпайды:
A. фагоциттер
B. макрофагтар,
C. B-лимфоциттерD. эпителиальді жасушалар
E. лейкоциттер
*
{*
*
304. HLA-I класының молекулалары мембраналарда болады:
A. тек В-лимфоциттердің
B. тек Т-лимфоциттердің
C. организмнің барлық ядролы жасушаларында
D. тек эритроциттердің
E. тек тромбоциттердің
*
*
*
305. В-лимфоциттердің плазматикалық жасушаларда дифференцировкасы бақыланады:
A. ИЛ-2
B. ИЛ-6
C. ИЛ-1
D. гистаминмен
E. Ig G
*
*
*
306. Иммуноглобулин өндіруші жасушалар:
A. NK-жасушалар
B.Т-лимфоциттер
C.плазматикалық жасушалар
D. тимоциттер
E. макрофагтар
*
*
*
307. Плазматикалық жасушалар пайда болады:
A. В-лимфоциттен
B. Т-лимфоциттен
C. макрофагтан
D. эозинофилден
E. эритроциттерден
*
*
*
308. IgЕ класының антиденелері бөліп шығарады:
A. базофилдер
B. плазматикалық жасушалар
C. Т-лимфоциттер
D. тимоциттер
E. мес жасушалар
*
*
*
309. 1 мкл қандағы Т-лимфоциттердің абсолюттік құрамының қалыпты көрсеткіші тең болады:
A. 1500-3000
B. 4000-7000
C. 850-1500
D. 700-2500
E. 400- 700
*
*
*
310. Пассивті резистенттілік үлгісі болып табылады:
A. уытты бейтараптандыру үдерісі
B. қабыну кезіндегі лейкоцитоз
C. гистогематикалық тоқсауылдар
D. антидене түзу
E. фагоцитоз
*
*
*
311. Иммундық жүйенің басты қызметтері:
A. организмде бөгде заттарды тану, жою және шығару
B. эритроциттерді түзу
C. заттарды тасымалдау
D. майларды шоғырландыру
E. несепті шығару
*
{Оқулық}=(Хаитов Р.М., Черешнев В.А., Караулов А.В., Ковальчук Л.В. Иммунология – 2009.- 311 с.)
*
312. Организмде иммунды жүйемен DFTVJT бөгде деп танылған кез-келген зат аталады:
A. майлар
B. дәрі-дәрмектер
C. қышқылдар
D. антигендер
E. антиденелер
*
{Оқулық}=(Хаитов Р.М., Черешнев В.А., Караулов А.В., Ковальчук Л.В. Иммунология – 2009.- 311 с.)
*
313. Антидене – бұл:
A. майлар
B. бөгде агенттердің енуі кезінде өндірілетін нәруыздар-иммуноглобулиндер
C. бөгде микроорганизмдердің заттары
D. ішкі ағзалардың лимфоидты элементтері
E. дәрі-дәрмектер
*
{Оқулық}=(Хаитов Р.М., Черешнев В.А., Караулов А.В., Ковальчук Л.В. Иммунология – 2009.- 311 с.)
*
314. Антибактериалды иммунитетте шешуші роль фагоцитозға берілу теориясын ашқан::
A. Мечников
B. Сеченов
C. Пастер
D. Полинг
E. Бернет
*
{Оқулық}=(Хаитов Р.М., Черешнев В.А., Караулов А.В., Ковальчук Л.В. Иммунология – 2009.- 311 с.)
*
315. Ұлпалық макрофагтардың ізашарлары болып табылады:
A. сегментоядролы нейтрофилдер
B. таяқшаядролы нейтрофилдер
C. моноциттер
D. Т-лимфоциттер
E. В-лимфоциттер
*
*
*
316. Комплимент жүйесі – бұл:
A. антиген-антидене комплексінің бір түрі
B. организмнің гуморальді қорғауына арналған протеолитикалық ферменттер жүйесі
C. В-лимфоциттердің беткейінде жүретін және антигенмен өте таңдаулы байланысу қабілеті бар гликопротеиндердің ерекше класы
D. иммундық жүйенің барлық жасушаларының жиынтығы
E. лимфопоэзді реттеуші биохимиялық агенттердің кешені
*
*
*
317. АІТ, зәршығару жолдарының, тыныс алу жолдарының шырышты қабаттарының қорғанышын қамтамасыз етуші иммуноглобулиндер:
A. Ig A
B. Ig B
C. Ig C
D. Ig D
E. Ig E
*
*
*
318. Иммунограммада анықталатын көрсеткіштер:
A. калий, натрий, кальций иондарының құрамы
B. эритроциттер, гемоглобин және тромбоциттер саны
C. қандағы MCV, PWD, HB, MCH ЛДГ әртүрлі фракциясы құрамының қатынасы
D. қадағы иммунды жүйенің әртүрлі жасушаларының саны және олардың белсенділігі
E. сарысулық темірдің саны
*
*
*
319. Интерферон үшін негізгі биологиялық әсер:
A. вирусқа қарсы
B. иммунодепрессивті
C. провирусты
D. саңырауқұлақтарға қарсы
E. аллергиялық
*
*
*
320. Иммунды жүйенің орталық ағзасына жатады:
A. тимус
B. көкбауыр
C. лимфатикалық түйіндер
D. АІТ лимфоидты ұлпасы
E. Пирогов – Вальдейер сақинасы
*
*
*
321. Гуморальді иммунитетің факторы болып табылады:
A. шынайы киллер
B. альеволярлы макрофагтар
C. интерлейкиндер
D. Т-лимфоциттер
E. бактериофагтар
*
*
*
322. Иммундық жүйенің компоненттеріне жатады:
A. сүйек миы, бүйрек, бас миы
B. сүйек миы, көкбауыр, бауыр
C. тимус, ащы ішек, бауыр
D. бауыр, бас миы, бүйрек
E. кқкбауыр, тоқ ішек, тимус
*
*
*
323. Иммунды жүйемен бөгде деп танылатын зат:
A. антидене
B. иммуноглобулиндер
C. интерлейкин
D. антиген
E. интерферон
*
*
*
324. Иммуноглобулиндер бірнеше кластарға бөлінеді:
A. 5
B. 6
C. 4
D. 3
E. 7
*
*
*
325. Иммуноглобулиндер - бұл:
A. сызықты құрылымдағы нәруыздар
B. глобулярлы екіншілік құрылымы бар нәруыздар
C. липидтер
D. біріншілік құрылымы бар нәруыздар
E. антигендер үшін рецепторлары бар пептид
*
*
*
326. Аг молекуласының бір бөлігі әртүрлі факторларға сенсибилизацияланған және жауапты серпілісті шақырады:
A. экотоп
B. антигенік детерминант
C. аллерген
D. иммуноглобулин
E. А-домен
*
*
*
327. BCR арқылы В-лимфоциттерді белсендіру үшін қажет:
A. бірнеше BCR параллельді қосарластыру
B. бірнеше BCR Аг тоғыспалы қосарлау
C. ТАРА4 белсендіру
D. BCR бөгеттеу
E. СD5 қосарлау
*
*
*
328. Комплимент жүйесін белсендірудің альтернативті жолын реттеуші болып табылады:
A. СЗ-конвертаза
B. C 1-ингибитор
C. В фактор
D. СЗв-инактиватор
E. Д фактор
*
*
*
329. Антипролиферативті АД үшін нысана болып табылатын молекула:
A. CD19
B. TAPA1
C. CR2
D. CD117
E. VLAM6
*
*
*
330. В2-лимфопоэзінде бірнеше кезеңдерді ажыратады:
A. 8
B. 4
C. 6
D. 5
E. 7
*
*
*
331 . Жетілмеген В-лимфоциттердің еригіш Аг байланысы әкеледі:
A. апоптозға
B. лимфоциттің анергиясына
C. В-лимфоциттің белсенділігіне
D. Т-лимфоциттің белсенділігіне
E. иммунды жауапты белсендіреді
*
*
*
332. Т-лимфоциттердің антигентанущы рецепторлары:
A. TCR
B. BCR
C. TBL
D. CD11
E. CD117
*
*
*
333. Т-жасушаның анергиясы – бұл: A. жасушаның антигенмен өзара әсерлесу қабілеті болмайтын қалпы
B. жасушаның басқа жасушалармен өзара әсерлесу қалпы
C. жасушалардың Т-лимфоциттермен өзара әсерлесу қалпы
D. жасушалардың В-лимфоциттермен өзара әсерлесу қалпы
E. жасушалардың иммуноглобулиндермен өзара әсерлесу қалпы
*
*
*
334. Т-лимфоциттердің дифференцировкасы жүреді:
A. бүйректе
B. бауырда
C. көкбауырда
D. тимуста
E. бас миында
*
*
*
335. Тек ИЛ-2 өндіретін жасушалар:
A. Th2
B. Th3
C. Th0
D. Th1
E. Tr
*
*
*
336. Поликлональді иммуноглобулиндерді өндіретін жасушалар:
A. Th1
B. Th2
C. Th3
D. Th4
E. Th5
*
*
*
337. Антиген синтезімен ынталандыратын гаммаглобулиндік фракцияның нәруыздары:
А. иммуноглобулиндер
В. В- лимфоциттер
С. антигендер
D. лейкоциттер
Е. протеиндер
*
*
*
338. Комплимент жүйесінің күшті активаторлары комплимент жүйесінде бар 5 белсенді активаторларына жетеді:
А. Ig E
В. Ig G
С. Ig A
D. Ig М
Е. Ig D
*
*
*
339. Қан сарысуында Ig А концентрациясы құрайды:
А. 0,5 – 1 г/л
В. 0,7 – 5 г/л
С. 0,1– 2 г/л
D. 0,7 – 3 г/л
Е. 5– 7 г/л
*
*
*
340. Т-лимфоциттер пайда болады:
А. лимфаның лимфоциттерінен
В. Пейеров табақшаларынан
С. сүйек кемігіндегі Т-лимфоциттердің унипотентті ізашарларынан кейінірек тимуста жетіледі және антенатальді кезеңде тимуста орналасады
D. қалқанша безінен
Е. барлық аталғандар
*
*
*
341. Иммунды жауап барысында кооперация жүзеге асырылады...
А. макрофагтармен, Т - және В-лимфоциттермен
В. макрофагтармен және В-лимфоциттермен
С. макрофагтармен, тимоциттермен, В-лимфоциттермен
D. макрофагтар және Т-лимфоциттермен
Е. Т-лимфоциттермен, В-лимфоциттермен және плазматикалық жасушалармен
*
*
*
342. Ферменпен белгіленген антиденелерді қолдануда антидененің немесе антигеннің санын анықтау әдісі:
А. ПЦР
В. ИФТ
С. агглютинация әдісі
D. Грам әдісі
Е. коагглютинация әдісі
*
*
*
343. Жедел инфекция кезінде бірінші өндірілетін Ig:
А. Ig М
В. Ig G
С. Ig A
D. Ig E
Е. Ig D
*
*
*
344. Комплиментті белсендіру альтернативті жолының нәруыздары реакцияда қатыспайды:
А. эритроциттер гемолизінде
В. С7 нәруызының белсенділігінде
С. Т-лимфоциттердің цитолитикалық әсері
D. фагоцитозда
Е. иммунды кешенді түзуде
*
*
*
345. АГ+АД байланысының беріктігін сипаттайды:
А. АД валенттілігі
В. АД арнайылығы
С. АД афинділігі
D. АД авидтілігі
Е. АД домендері
*
*
*
346. Барлық төменгі кластың ішінде комплимент жүйесін белсендіру классикалық жолының ең мықты активаторы:
А. Ig G 1
В. Ig G8
С. Ig G4
D. Ig G6
Е. Ig G3
*
*
*
347. Жасушалардың лизисін шақыруға қабілетті қан сарысуының каскадты жүйесі – бұл:
A. комплемент жүйесі
B. цитокиндік тор
C. интерферондар
D. калекреин-кининдік жүйе
E. иммуноглобулиндер
*
{*
*
348. Иммунологиялық төзімділікті ашқан:
А. Бернет и Феннер
B. Глэнни и Гопкинс
C. Уэллс и Маркс
D. Сальзбергер
E. Осборн
*
{*
*
349. барлық Т-лимфоциттерге тән CD антигенді көрсетіңіз:
А. CD3
B. CD4
C. CD8
D. CD 16
E.CD20
*
{*
*
350. Айналымдағы иммунды кешеннің пайда болу себебі:
A. антиген саны мен антидене синтезі арасындағы арақатынасының бұзылуы
B. глюкокортикоидтар синтезінің бұзылысы
C. IgE гиперсинтезі
D. IgE гипосинтезі
E. қалқанша безінің гиперфункциясы
*
{*
*
351. С-реактивті протеинді және маннан-байланыстырушы лектинді синтездеуші жасушалар:
A. гепатоциттер
B. кардиомиоциттер
C. нефрондар
D. ацинус
E. Лангерганс жасушалары
*
{*
*
352. Айналымдағы қан жүйесіне түскен антигендер үшін лимфоцитарлы «кеден» болып табылатын ағза:
A. ГЭБ
B. бауыр
C. тимус
D. көкбауыр
E. пейеров табақшалары
*
{*
*
353. Аллергия – бұл:
A. иммунодефицитное состояние, обусловленное гиперфункцией супрессоров
B. аллергенмен біріншілік қатынасқа сенсибилизирленген организмнің гиперэргиялық реакциясы
C. лимфоциттердің агглютинация реакциясы
D. гиперэргическая реакция организма при повторном воздействии аллергена.
E. лимфоциттердің басттрансформация реакциясы
*
{*
*
354. ЖИТС шақырылған вирустар зақымдайды:
A. Т-хелперлер
B. Т-киллерлер
C. В-лимфоциттер
D. Т-супрессорлар
E. NK-киллерлер
*
{*
*
355. ...Антидене түрінің тапшылығы кезінде шырышты қабаттың жергілікті иммунды қорғаныштың бұзылуы байқалады:
A. gG
B. IgM
C. IgA
D. IgE
E. IgD
*
{*
*
356. I класс Т-тәуелді емес антигендерге жатады:
A. американ фитолакки (PWM) өсімдігінен алынған митоген
B. бактериалды жасушалардың полисахаридтері
C. фиколмен гаптендердің поливалентті конъюгаттары
D. көмірсулардың лентамерлі құрылымы
E. Ливанмен гаптендердің поливалентті конъюгаттары
*
{*
*
357. Т-тәуелсіз антигенге жауап кезінде түзіледі:
A. IgG
B. IgM
C. IgA
D. IgЕ
E. IgD
*
{*
*
358. Антиген-арнайы емес иммунды қорғаныштың жасушалық факторларына жатады мынадан басқасы:
A. шынайы киллер
B. плазматикалық жасушалар
C. нейтрофилдер
D. моноциттер
E. тканевые макрофаги
*
{*
*
359. Иммуноглобулиндер өндіріледі:
A. лейкоциттерде
B. лимфоциттерде
C. макрофагта
D. плазматикалық жасушаларда
E. гистиоцитте
*
{*
*
360. Нәрестелерде аса тез қалыптасатын иммуноглобулиндердің класы:
A. Ig G, IgD и IgA
B. IgG и IgA
C. IgG и IgM
D. Ig барлық класы
E. IgA
*
*
*
361. Адамның В-лимфоциттерді пайда болады:
A. лимфатикалық түйіндердегі В-лимфоциттердің унипотентті ізашарларынан
B. сүйек кемігіндегі В-лимфоциттердің унипотентті ізашарларынан
C. кейінірек тимуста жетілетін сүйек кемігіндегі В-лимфоциттердің унипотентті ізашарларынан
D. кейінірек көкбауырда жетілетін мультипотентті бағаналы жасушалардан
E. лимфатикалық түйіндердегі Т-лимфоциттердің унипотентті ізашарларынан
*
*
*
362. Антигентаныстырушы жасуша – бұл:
A. нейрон
B. полиморфты-ядролы лейкоцит
C. эозинофильді лейкоцит
D. меншікті мембранасында басты ұлпалық сәйкестіктің екінші класындағы (МНС-11) НLА-DR, DР, DQ жасуша
E. мес жасуша
*
*
*
363. Иммуноглобулиндер молекулалары тұрады:
A. екі полипептидті жеңіл L тізбектен
B. екі полипептидті ауыр Н тізбектен
C. екі жұп ұқсас Н- және L- тізбектерден
D. әртүрлі қатынастағы бес Н- және L-тізбектерден
E. бір полипептидті жеңіл L тізбектен және екі полипепидті ауыр Н тізбектен
*
*
*
364. Адамда Фабрициус қапшығының аналогы:
A. бауыр
B. тимус
C. сүйек кемігі
D. көк бауыр
E. лимфатикалық түйін
*
*
*
365. Антигенмен өзара әсерлесетін бірінші жасуша болып табылады:
A. Т-лимфоцит
B. макрофаг
C. В-лимфоцит
D. эозонофил
E. плазматикалық жасуша
*
*
*
366. Нейтрофилдердің негізгі қызметі:
A. аллергиялық серпіліске қатысу
B. фагоцитозға қатысу
C. биологиялық белсенді заттарды (гепарин, серотонин және т.б.) өндіру
D. екі жақты жасушалық кооперацияға қатысу
E. лимфоцитпен АГ таныстыру
*
*
*
367. Реагиндер класына жататын иммуноглобулиндер:
A. IgA
B. IgG
C. IgE
D. IgG2
E. IgE, IgG, IgA, IgG2
*
*. *
*
368. Әрбір түрге тиесілі инфекцияға генетикалық бекітілген қабылдамаушылық:
A. жүре пайда болған иммунитет
B. белсенді жүре пайда болған иммунитет
C. пассивті жүре пайда болған иммунитет
D. туа пайда болған иммунитет
E. инкубациялық иммунитет
*
*. *
*
369. Индивидуумда өмір бойы қалыптасатын иммунитет:
A. туа пайда болған
B. жүре пайда болған
C. генетикалық
D. арнайы
E. автономды
*
*.
370. Пейеров табақшаларының орналасқан орны:
A. қан тамырлары
B. ащы ішек
C. бүйрек
D. тоқ ішек
E. көкбауыр
*
*. *
*
371. Комплимент жүйесінің белсенділік жолының саны:
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
E. 5
*
*. *
*
372. Комплимент жүйесінің белсенділік жолын бірінші ашылуы:
A. классикалық
B. альтернативті
C. лектиндік
D. аралық
E. сериндік
*
*. *
*
373. Тәрбиеші жасушалар болады:
A. бауырда
B. көкбауырда
C. тимус
D. лимфатикалық түйіндерде
E. сүйек кемігінде
*
*. *
*
374. Т8-лимфоциттердің антигентанушы рецептор үшін танушы аймақ болып табылады:
A. МНС-I
B. МНС-II
C. антигенмен МНС-I кешені
D. антигенмен МНС-II кешені
E. бөгде антиген
*
*. *
*
375. Т8-лимфоциттердің антигентанушы рецептор үшін танушы аймақ болып табылады:
A. МНС-I
B. МНС-II
C. антигенмен МНС-I кешені
D. антигенмен МНС-II кешені
E. бөгде антиген
*
*. *
*
376. Нәрестелерде аса тез қалыптасатын иммуноглобулиндердің класы:
A. IgA
B. IgA и IgG
C. IgA, Ig G и IgD
D. IgG и IgM
E. Ig барлық класы
*
*. *
*
377. Гассаль денешіктері үшін аса лайықты анықтаманы көрсетіңіз:
A. тимустың милы қабатында орналасқан бұратылған эпителиалды жасушалардан құрылған тығыз түзінділер
B. тимустың қыртысты қабатында орналасқан бұратылған эпителиалды жасушалардан құрылған тығыз түзінділер
C. периартериолярлы тәж
D. герминтативті орталықтар
E. лимфоидты фолликулалар
*
*. *
*
378. Көкбауырдың лимфоидты ұлпасы аталады:
A. ақ пульпа
B. маргинальді синус
C. қызыл пульпа
D. қан тамырлар
E. капсула
*
*. *
*
379. Иммунологиялық төзімділік – бұл:
A. арнайы иммунологиялық жауап бермеушілік
B. арнайы емес иммунологиялық жауап бермеушілік
C. қан жүйесінде өзара әсерлесу механизмі
D. иммунитеттің В-жасушалық топшаның функционалды жеткіліксіздігі
E. иммунитеттің Т-жасушалық топшасының функционалды жеткіліксіздігі
*
*. *
*
380. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз:
A. антидене синтезі шеткері қанның лимфоциттерінде жүреді
B. антидене синтезі шеткері лимфоидты ағзаларда жүреді
C. антидене синтенді сүйек кемігінде жүреді
D. антидене синтезі тимуста жүреді
E. антиденелердің синтезі бүйректе жүреді
*
*
*
381. Т-хелпердің негізгі мембраналық маркері:
A. СD1
B. CD4
C. CD5
D. СD20
E. СD24
*
*
*
382. Т-хелперлер антигенді мына рецептордың көмегімен таниды:
A. TCR
B. TCR-CD3
C. TCR-CD3 и CD4
D. TCR-CD3 и CD8
E. Ig-CD20
*
*
*
383. Плазматикалық жасушаға В-лимфоциттердің дифференцировкасын бақылайды:
A. ИЛ-1
B. ИЛ-2
C. ИЛ-6
D. гистаминмен
E. Ig G
*
*
*
384. Микробты антигенмен байланыс ненің көмегімен жүзеге асырылады?
A. Fc-фрагменттің
B. Fab-фрагменттің
C. топсалы аймақпен
D. түгелдей молекуламен
E. Fc- және Fab-фрагментпен
*
*
*
385. Мес жасушалардың дегрануляциясын қамтамасыз ететін және қабынуға әкелетін комплемент жүйесінің компоненті:
A. С3а
B. С3b
C. C5a
D. C5b
E. C2a
*
*
*
386. NK-жасушаның негізгі қасиетін атаңыз:
A. нысана жасушалардың антиденетәуелсіз лизисі
B. антигендерді тану
C. иммуноглобулиндерді қндіру
D. гистамин синтезі
E. лимфопоэзге қатысу
*
*
*
387. Туа пайда болған резистенттілік - бұл:
A. белгілі ауруларға индивидтің генетикалық қарсы тұруын болжау
B. организмнің бөгде организмдерге және заттарға нақты қарсы тұру қабілеті
C. адамның өмір сүру барысында дамитын инфекцияға арнайы тұрақтылығы
D. инфекцияның нәтижесінен болған иммунитет
E. вакцинацияның нәтижесінен болған иммунитет
*
*
*
388. Жүре пайда болған иммунитет – бұл:
A. белгілі ауруларға индивидтің генетикалық қарсы тұруын болжау
B. организмнің бөгде организмдерге және заттарға нақты қарсы тұру қабілеті
C. адамның өмір сүру барысында дамитын инфекцияға арнайы тұрақтылығы
D. инфекцияның нәтижесінен болған иммунитет
E. вакцинацияның нәтижесінен болған иммунитет
*
*
*
389. Вирустық жасушаларға белсенді туа пайда болған иммунитеттің компонентіне кіреді:
A. NK-жасушалар
B. B- лимфоциттер
C. В-есте сақтау жасушалары
D. цитоуытты Т-жасушалар
E. Т-есте сақтау жасушалары
*
*
*
390. Антиген-антидене реакциясы жолымен комплименттің фиксациясы әкелуі мүмкін:
A. мононуклеарлы жасушалар үшін хемотаксис факторының қалыптасуы
B. фагоцитоздың күшеюі
C. Т-жасушалардың белсенділігі
D. антидене синтезінің жоғарлауы
E. ұлпалардың өлуі
*
*
*
391. Опсониндер болады:
A. перфорин
B. МАК
C. C9
D. ИФН гамма
E. C3b
*
*
*
392. Антигенбайланыстырушы аймақ бірінші кезекте түзіледі:
A. H және L тізбектердің тұрақты аймақтарымен
B. H және L тізбектердің гипервариабельді аймақтарымен
C. Н тізбектің гипервариабельді аймағымен
D. Н тізбектің вариабельді аймағымен
E. L тізбектің вариабельді аймағымен
*
*
*
393. Идиотиптік детерминанттардың орналасқан аймағы:
A. ауыр және жеңіл тізбектердің гипервариабельді аймақтарында
B. жеңіл тізбектің тұрақты аймағында
C. ауыр тізбектің тұрақты аймағында
D. топсалы аймақта
E. ауыр тізбектің вариабельді аймағында
*
*. *
*
394. VH гендердің қайта құрылуы басталады:
A. пре-В жасуша сатысында
B. про-В-жасуша сатысында
C. В-жасушлалардың плазматикалықта жетілу сатысы
D. дендриттік жасулар дамуында
E. тимуста
*
*. *
*
395. Плацента арқылы енетін антидене:
А. IgG
B. IgM
C. IgA
D. IgD
E. IgE
*
*. *
*
396. Құрылымында пентамері бар антидене:
А. IgG
B. IgM
C. IgA
D. IgD
E. IgE
*
*. *
*
397. Секреторлы компоненттен тұратын иммуноглобулиндер:
А. IgG
B. IgM
C. IgA
D. IgD
E. IgE
*
*. *
*
398. Мес жасушаларда және базофилдерде меншікті Fc –фрагмент рецепторларымен тығыз байланысқан және аллергиялық серпілістерге қатысатын иммуноглобулин:
А. IgG
B. IgM
C.-IgA
D. IgD
E. IgE
*
*. *
*
399. IgM валенттілігі:
A. 2
В. 4
С. 5
D. 10
E. 3
*
*. *
*
400. IgD валенттілігі:
А. 2
В. 4
С. 5
D. 10
E. 3
*
*. *
*
401. IgG валенттілігі:
А. 2
В. 4
С. 5
D. 10
E. 3
*
*. *
*
402. Мономерлі құрылымда IgE валенттілігін көрсетіңіз:
А. 2
В. 4
С. 5
D. 10
E. 3
*
*. *
*
403. Секреторлы IgA валенттілігі:
A. 2
В. 4
С. 5
D. 10
E. 3
*
*. *
*
404. «Реагин» иммуноглобулинді белгілеңіз:
A. IgA
B. IgD
C. IgE
D. IgG
E. IgM
*
*. *
*
405. Ана сүтінде болатын антидене:
A. IgA
B. IgG
C. IgE
D. IgM
E. IgD
*
*. *
*
406. Адамның қан сарысуында максималды концентрациядағы қай IgG субкласы?
A. IgG1
B. IgG2
C. IgG3
D. IgG4
E. IgG5
*
*. *
*
407. IgA:
A. сүтте және сілекейде болады
B. піштен қызбасына қатысады
C. классикалық жолмен комплиментті белсендіреді:
D. плацента арқылы енеді:
E. спермада болады
*
*. *
*
408. IgE класының антиденелерін бөлетін жасуша:
A. базофилдер
B. плазматикалық жасушалар
С. Т-лимфоциттер
D. тимоциттер
Е. мес жасушалар
*
*
*
409. Т-хелперлер бөгде антигенді таниды:
А. организмнің меншікті кез-келген жасушасында
В. лейкоциттерде
С. макрофагта
D. мес жасушаларда
Е. «көмекші» жасушалар мембранасында
*
*
*
410. Цитокиндер- бұл:
А. тыныштықтағы лейкоциттермен бөлінетін нәруыздар
В. белсендірілген лимфоциттермен бөлінетін антидене қатарына жататын нәруыздар
С. белсендірілген лимфоциттер және макрофагтармен бөлінетін, қабыну медиаторлары мен иммунды жауап болып табылатын төменгі молекулярлы нәруыздар
D. өз мембранасында ұлпалық сәйкестік басты комплексі нәруыздарының екінші класы бар жасушалар
Е. көкбауырда кейіннен жетілетін мультипотентті бағаналы жасушалар
*
*
*
411. ...иммуноглобулиндер кластары бар
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5
E. 7
*
*
*
412. Плазматикалық жасушаға В-лимфоциттердің антигенге тәуелді жіктелуі өзара әрекеттесуді шақырады:
А. антигенмен
B. антиденемен
C. аутоантиденемен
D. макрофагпен
E. цитокинмен
*
*
*
413. В-лимфоциттердің бастапқы даму кезеңі жүреді:
А. лимфалық түйіндерде
B. бауырда
C. шеткері қан жасушаларында
D. тимуста
E. Гассаль денешіктерінде
*
*
*
414. В-лимфоциттердің бастапқы даму кезеңі жүреді:
А. шеткері қан жасушаларында
B. көкбауырда
C. сүйек кемігінде
D. тимуста
E. Гассаль денешіктерінде
*
*
*
415. Көкбауырда Т-лимфоциттер орналасқан:
A. ақ пульпада
B. қызыл пульпада
C. медуллярлы тәждерде
D. қан тамырларында
E. милық қабатында
*
*
*
416. Иммунды жүйенің басты элементі болып табылады:
A. лимфоидты жасушалар
B. гранулоциттер
C. макрофагтар
D. эритроциттер
E. тромбоциттер
*
*
*
417. Қоздырғыштарға жасушалардың жергілікті арнайы жұқтырмаушылығын тудыратын, организмді бір қатар жұқпалы аурулардан қорғаумен түсіндірілетін теория:
A. Безредко иммунитет теориясы
B. Иммунитеттің нұсқаушы теориясы
C. Мечниковтің иммунитет теориясы
D. Эрлихтің иммунитет теориясы
E. Бернет теориясы
*
*
*
418. Кандай иммуноглобулин иммунды жауапта антигенге бірінші болып қатысады және комплементті белсендіреді?
A. Ig М
B. Ig G
C. Ig A
D. Ig M
E. Ig D
*
*
*
419. Иммунитеттің фагоцитарлы теориясының авторы:
А. П. Эрлих
B. Л. Пастер
C. Э. Беринг
D. И. Мечников
E. Р. Кох
*
*
*
420. Комплемент жүйесіндегі ақуыздар қалыпты жағдайда болады:
A. қан сарысуының α-глобулиндер фракциясында
B. қан сарысуының β-глобулиндер фракциясында
C. қан сарысуының γ-глобулиндер фракциясында
D. лимфада
E. жұлын ми сұйықтығында
*
*
*
421. Туа пайда болған ангионевротикалық ісінуде патогенетикалық терапия болып табылады:
A. антигистаминді заттарды тағайындау
B. комплименттің С1-компоненттінің рекомбинантты ингибиторын таайындау
C. көктамыр арқылы орынбасушы терапия заттары
D. жүйелі глюкокортикостероидтар
E. тималинді тағайындау
*
*
*
422. Ди-Джоржи синдромы – бұл:
A. фагоцитоз тапшылығы
B. Т-жасушалық топша тапшылығы
C. комплемент жүйесінің тапшылығы
D. В-жасушалық топшаның тапшылығы
E. ИЛ1тапшылығы
*
*
*
423. Ди-Джоржи синдромын емдеуде ұсынылады:
A. иммуностимуляторларды қолдану
B. иммуномодуляторларды қолдану
C. сүйек миын ауыстырып отырғызу
D. тимусты ауыстырып отырғызу
E. жүйелі глюкокортикостероидтар
*
*
*
424. Вискотт-Олдрич синдромы кезінде:
A. киллингтің фагоциттерде оттегіге тәуелді механизмдерінің бұзылады
B. ДНК репарациясы бұзылады және мутагенез ұлғаяды
C. В-лимфоциттердің жетілуі бұзылады
D. гемопоэтикалық жасушалардың цитоқаңқасының нәруызы болмайды
E. Т-лимфоциттердің жетілуі бұзылуы*
*
*
425. В-жасушалық типтегі біріншілік иммунды тапшылықтың алғашқы клиникалық белгілері байқалады:
A. өмірінің алғашқы күнінен бастап (мысалы, БЦЖ вакцинасы кезінде)
B. 4-6-айлығынан бастап
C. 2 жасында
D. 7-10 жаста
E. жасөспірім кезеңде
*
*
*
426. В-жасушалық иммунды тапшылық кезіндегі патогенетикалық негізделген терапия болып табылады:
A. тимустың трансплантациясы
B. тимикалық гормондарды енгізу
C. иммуноглобулиндерді енгізу
D. антибиотиктерді енгізу
E. гормональді терапия
*
*
*
427. АИВ иммунды жүйеге әсер ету механизмі болып табылады:
A. некроз, апоптоз және Т-хелперлерден синтиция түзілу
B. гемопоэтикалық жасушалардың ісікті трансформациясының дамуы
C. аутоиммунды және аллергиялық серпілістердің дамуы
D. дифференцировканы тежеу, антидене синтезін төмендету, хемотаксистің төмендеуі
E. дифференцировканың белсенділігі, антигендермен қабыну реакциясын ынталандыру
*
*
*
428. АИВ-инфекциясының алғашқы диагностикасы/скрининг жетекші ролді атқарады:
A. вирусқа антиденелерді анықтау
B. вирусқа баяу типтегі жоғары сезімталдықты анықтау
C. қан мен секреттерде РНК вирусын анықтау
D. иммунды статусты анықтау
E. иммуноглобулиндер кластарын анықтау
*
*
*
429. ЖИТС-индикаторлы аурулар:
A. Капоши саркомасы
B. лимфолейкоз
C. жүйелі қызыл жегі
D. герпесвирусты инфекция
E. атопиялық дерматит
*
*
*
430. ПИД 10 белгілеріне жатпайды:
A. сәбилердің дамуы мен бо өсуінің қалыс қалуы
B. сәбилік кезде созылмалы диареялар және асқорытудың бұзылуы
C. қайталамалы ЖЖБА
D. жылына 4 рет отиттің жылына 2 рет синуситтің болуы
E. атопиялық дерматит
*
*
*
431. Қайталамалы абсцесстер жиі пайда болуы:
A. туа пайда болған фагоцитоз жүйесінің тапшылығы
B. Т-жасушалық топшаның туа пайда болған тапшылығы
C. комплимент жүйесінің туа пайда болған тапшылығы
D. ауыр комбинирленген иммунды жеткіліксіздік
E. В-жасушалық топшаның туа пайда болған тапшылығы
*
*
*
432. Гипо(а) гаммаглобулинемия кезінде орынбасушы терапия мақсатында қолданылады:
A. көктамыр арқылы иммуноглобулиндерді енгізу
B. бұлшық ет арқылы иммуноглобулиндерді енгізу
C. интерферон дәрілік заты
D. миелопид
E. глюкортикоидтар
*
*
*
433. Аллергендер - бұл:
A. аллергиялық серпілістің дамуын шақыратын Аг
B. Аг, иммундық жүйенің жасушалық компоненті
C. Аг, иммундық жүйенің арнайы факторы
D. Аг, комплемент компоненті
E. қабыну реакциясын тудырушы Аг
*
*
*
434. Брутон ауруы жүреді:
A. фагоцитоз жүйесінің тапшылығымен
B. Т-жасушалық топша тапшылығымен
C. В-иммунитет жүйесінің тапшылығымен
D. ауыр комбинирленген иммунды жеткіліксіздігімен
E. комплемент жүйесінің тапшылығымен
*
*
*
435. Біріншілік иммунды тапшылық емінде қолданылмайды:
A. көктамыр арқылы иммуноглобулиндерді енгізу
B. сүйек миының трансплантациясы
C. генноинженерлік терапия
D. иммуномодуляторлар
E. клюкортикоидтар
*
*
*
436. Созылмалы гранулематозды аурудың белгісі болып табылады:
A. комплемент жүйесінің біріншілік иммунды тапшылығы
B. Т- және В-иммунитет жүйесінің комбинирленген тапшылығы
C. В-лимфоциттердің ақауы
D. фагоцитоз жүйесінің ақауы
E. комплемент жүйесінің екіншілік иммунды тапшылығы
*
*
*
437. Луи Бар синдромы байқалады:
A. тромбоцитопениямен, экземамен, иммунды тапшылықпен
B. эндокринопатиямен, иммунодефицитпен, энтеропатиямен
C. иммунды тапшылықпен, тырысулармен, жүректің ақауларымен
D. жүрісінің бұзылуымен, капиллярлардың эктазиясымен, иммунды тапшылықпен
E. ориентацияның бұзылуымен, иммунды тапшылықпен, дерматитпен
*
*
*
438. Екіншілік иммунды тапшылыққа жатады:
A. Ди Джоржи синдромы
B. IPEX синдромы
C. шырышты-терілік синдром
D. созылмалы шаршау синдромы
E. Шершевский-Тернер синдромы
*
*
*
439. Жедел және айқын жоғары сезімталдықтың байқалуы:
A. аллергендер
B. аллергиялық аурулар
C. анафилаксия
D. гаптендер
E. сенсибилизаторлар
*
*
*
440. АИВ зақымдайды:
A. Т-хелперлерді, дендриттік жасушаларды және макрофагтарды
B. Т-хелперді, В-лимфоциттерді
C. Т-хелперді, макрофагтарды, нейтрофилдерді
D. В-лимфоциттерді, мес жасушаларды
E. Т-киллерді, В-лимфоциттерді, макрофагтарды
*
*
*
441. ЖИТС-индикаторлы аурулар:
A. 60 жастан жоғары адамдарда Капоши саркомасы
B. пневмоцистті пневмония
C. ЖЖБА
D. бронхиалды астма
E. атопиялық дерматит
*
*
*
442. 2 жастағы балаға қайталамалы инфекциялармен, дерматиттермен, артритпен және тромбоцитопенияның салдарынан қан кетулермен сипатталатын туа пайда болған иммунды тапшылық диагнозы қойылды. Бұл болуы мүмкін:
A. Ди Джорджи синдромы
B. IgA оқшауланған иммунды тапшылық
C. созылмалы гранулематозды ауру
D. Вискотт-Олдрич синдромы
E. Х-байланысқан Брутон агаммаглобулинемиясы
*
*
*
443. Жасушалық иммунитет іске асырылады:
A. Т-лимфоциттер эффекторлары мен реттегіштермен, табиғи киллерлер мен макрофагтармен
B. В-лимфоциттермен
C. тек қана макрофагты-фагоцитарлы жүйемен
D. Т- және В- лимфоциттермен
E. антиденелермен, комплимент жүйесімен, цитокиндермен
*
*
*
444. Т-лимфоциттердің негізгі (жалпы) маркері:
A. CD16
B. CD4
C. CD8
D. CD3
E. CD20
*
*
*
445. Т-лимфоциттердің антиген-тәуелді емес дифференцировка кезеңі жүреді:
A. сүйек миында
B. лимфатикалық түйіндерде
C. көкбауырдың ақ пульпасында
D. тимуста
E. Фабрициус қапшығында
*
*
*
446. Иммунды Т-лимфоциттің иммунды емес Т-лимфоциттен айырмашылығы:
A. активация
B. тоқаш пішінді жасушалар, құрамында гемоглобині бар
C. әртүрлі қан жасушаларының санын анықтауға бағытталған жасушалар жиынтығы
D. тромбоциттер құрамының азаюын көрсетеді
E. нейтрофилдердің есебінен тромбоциттердің жалпы санының көбеюін анықтайтын жасушалар
*
*
*
447. Т-лимфоциттердің теріс селекциясы – бұл:
A. МНС байланыстыруға қабілетті Т-лимфоциттердіңдің жиыны
B. МНС байланыстыруға қабілетсіз Т-лимфоциттердің жиыны
C. МНС аралық ұқсастығы бар Т-лимфоциттердің жиыны
D. арнайы антигенге ұқсастығы бар Т-лимфоциттер жиыны
E. арнайы антигенге ұқсастығы жоқ Т-лимфоциттердің жиыны
*
*
*
448. Т-лимфоцит хелпердің маркері:
A. CD16
B. CD4
C. CD8
D. CD3
E. CD20
*
*
*
449. Т-лимфоциттер МНС-рестрикцияға ие болу дегеніміз:
A. Т-лимфоциттер бөгде антигендерді танымайды
B. Т-лимфоциттер өз антигендерін бөгделерден ажырата алмайды
C. Т-лифоциттер еркін түрдегі антигендерді тануға қабілетті
D. Т-лимфоциттер гистосәйкестік класының біреуін молекуласы кешенінде антигенді таниды
E. Т-лимфоциттер тек меншікті жасушалары мен ұлпаларындағы гистосәйкестік класының молекуласын таниды
*
*
*
450. Т-хелперлер гистосәйкестік молекуласы кешенінің антигенімен өзара әсерлеседі:
A. МНС I
B. МНС II
C. CD20
D. CD40
E. CD56
*
*
*
451. Т-лимфоциттердің дифференцировка сатысындағы дұрыс реттілікті көрсетіңіз:
A. жалған теріс селекция, жалған оң селекция
B. теріс селекция, оң селекция
C. оң селекция, теріс селекция
D. рецептордың редакциясы, анергия, апоптоз
E. апоптоз, теріс селекция, анергия
*
*
*
452. Цитоуытты лимфоциттер (CD8+) гистосәйкестік молекуласы кешенінің антигенімен өзара әрекеттеседі:
A. МНС I
B. МНС II
C. CD20
D. CD40
E. CD4
*
*
*
453. Т-хелпер 2 типі жолдаған иммунды жауаптың соңғы эффекторы болып табылады:
A. комплимент жүйесі, жедел фазаның нәруыздары
B. В-лимфоциттер
C. макрофагтар, фагоциттер
D. лиматикалық түйіндер
E. дендритті жасушалар, эндотелий, эпителий
*
*
*
454. CD8 лимфоциттер жасушалық жауапты іске асырады:
A. гуморальді
B. туа пайда болған (арнайы емес)
C. макрофагальді-фагоцитарлы
D. арнайы цитоуытты
E. арнайы емес цитоуытты
*
*
*
455. Т-цитоуытты лимфоциттер өз беткейлерінде әкеледі тек қана:
A. тек қана CD8
B. CD4 CD8
C. CD3 CD8
D. CD3CD4
E. CD3 CD20
*
*
*
456. NK-жасушалардың маркерлері:
A. CD3 CD8
B. CD4 CD8
C. CD8 CD19
D. CD16 CD56
E. CD3 HLA-DR
*
*
*
457. CD-антигендер - бұл (аса толық жауап):
A. иммунды компетентті жасушалардың дифференцировкасының кластеры
B. Т-лимфоциттердің рецепторлары мен корецепторлары
C. әртүрлі имууноглобулин Fc –фрагментіне рецепторлар
D. комплимент факторларына рецепторлар
E. гистосәйкестік молекуласының маркері
*
*
*
458. Шынайы киллердің цитоуытты механизмі:
A. қатынастық антиденеге тәуелді цитолиз
B. комплимент-тәуелді цитоуыттылық
C. цитокиндердің секрециясы
D. макрофагтардың белсенділігі
E. фагоцитоз
*
*
*
459. Т-лимфоциттердің негізгі субпопуляциясы:
A. CD-4, CD-8, CD-20,
B. CD-4, CD-8, CD-56
C. CD-4, CD-8, CD-14,
D. CD-19, CD-20, CD-3,
E. CD-4, CD-8, T-reg
*
*
*
460. Шынайы киллерге жатады:
A. үлкен гранулярлы лимфоциттер
B. Т-лимфоциттер
C. В-лимфоциттер
D. макрофагтар, фагоциттер, цитоуытты лимфоциттер
E. нейтрофилдер, макрофагтар, лимфоциттер
*
*
*
461. 1 және 2 типтегі Т-хелперлер дифференцияланады:
A. CD-4, CD-8 маркерлерге
B. CD-3, CD-4 маркерлерге
C. CD-56, CD-16 маркерлерге
D. иммуноглобулиндік рецепторларға
E. цитокиндер секрециясына
*
*
*
462. Орталық иммунологиялық төзімділік құрылады:
A. аутореактивті клондардың жойылу көмегімен иммунды жүйенің орталық ағзаларында
B. аутореактивті клондардың жойылу көмегімен иммунды жүйенің шеткері ағзаларында
C. фагоциттер өнімдерінен шектен тыс зақымданған ұлпаларды тежеу үшін қабыну ошағында
D. трансплантациялық иммунитет кезінде
E. ісікке қарсы иммунитеттің тиімсіздігі кезінде
*
*
*
463. Аллергиялық ауруы бар науқасқа себепті аллергенді анықтау қажеттігі бар. Бұл үшін ықтимал аллергендер жиынтығы қолданылады және оларды анықтайды:
A.Аллерген-арнайы Т-лимфоциттерді анықтау
B.комплимент жүйесіндегі компоненттердің құрамын анықтау
C.жалпы қан анализі эозинофилдер мен базофилдер санын есептеу
D.аллерген-арнайы иммуноглобулин G деңгейін анықтау
E.аллерген-арнайы иммуноглобулина Е деңгейін анықтау
*
*
*
464. Аллергиялық ауруы бар науқастың аллерген себебін анықтау қажеттігі бар. in vitro тесті ретінде негізінен қолданылатын әдіс:
A. ИФТ
B. ағынды цитометрия
C. турбидиметрия
D. микроскопия
E. иммуногистохимия
*
*
*
465. АИВ диагностикалау үшін бірінші кезеңде вирусты белокқа антиденені анықтау қолданады. Бұл үшін әдістер қолданылу мүмкін:
A. тізбекті полимераздық серпіліс
B. ИФТ
C. ағынды цитометрия
D. микроскопия
E. розеткотүзу
*
*
*
466. ЖИТС кезіндегі Т-хелперлер деңгейі және иммунды реттеуші индекс аурудың сатысы мен прогрессиясын көрсетеді. Анализ парағында бұл тән:
A. anti HIV
B. CD4, CD4/CD8
C. CD3, CD20
D. CD8, CD3
E. anti-HCV
*
*
*
467. Иммунологиялық әдіс – бұл:
A. ферментативті реакцияларға негізделген әдістер
B. хромогенді реакцияларға негізделген әдістер
C. тек сапалы және жартылай сапалы тестілер
D. микроскопияға негізделген әдістер
E. антиген-антидене реакцияларына негізделген әдістер
*
*
*
468. Иммунограмманың диагностикалық маңыздылығы:
A. Иммунограмманың диагностикалық маңыздылығы:
A. ауру қоздырғышын анықтау мүмкіндігі
B. латентті қабыну үдерісінің орналасу жерін анықтауға мүмкіндік береді
C. аурудың ерте сатысында диагноз қоюға мүмкіндік береді
D. ісікті үдерістің жоқтығы дәледейді
E. АИВ/ЖИТС ағымын бағалауға мүмкін береді
*
*
*
469. Функционалды белсенділіктің кейбір жасушалық тестілері үшін лимфоциттер/мононуклеарларды бөліп алу қажеттілігі бар. Бұл мақсаттар үшін қолдануға болады:
A. тізбекті полимеразалық реакция
B. ИФТ
C. иммуноблоттинг
D. тығыздық градиентінде бөлу
E. розеткотүзу
*
*
*
470. Жүктілікті жоспарлаған келіншек TORCH –инфекцияларға анализдер тапсырды. Қызамыққа тапсырылған анализдің нәтижесі: Anti-Rubella-IgM теріс, Anti-Rubella-IgG оң, титр 1:80
A. келіншекте осы сәтте қызамықтың жедел сатысы, жүктілікке тыйым салынады
B. келіншек қызамықпен ауруып болған, жүктілікті жоспарлауға қарсы көрсеткіш жоқ
C. келіншек қызамықтың созылмалы түрімен ауырады, жүктілікке тыйым салынады
D. қызамықтың антиденелеріне тест үлгі бола алмайды
E. келіншек қызамықты генетикалық қабылдамайды, жүктілікті жоспарлауға қарсы көрсеткіш жоқ
*
*
*
471. HLA жүйесінің антигені бойынша типирлеу қолданылады:
A. инфекциялық ауруларды диагностикалау кезінде
B. ісік ауруларын диагностикалау кезінде
C. трансплантация үшін донор таңдау үшін
D. иммунды тапшылықты диагностикалауда
E. профилактикалық мақсатта
*
*
*
472. ЖИТС – бұл:
A. организмге патогенді микробтардың енуімен шақырылатын бір топ аурулар
B. әртүрлі микобактериялармен шақырылатын әлемде кеңінен таралған адам мен жануарлардың инфекциялық ауруы
C. иммунды жүйенің зақымдану нәтижесінен организмнің қорғаныш күші төмендейтін патологиялық жағдай
D. Corynebacterium diphtheriae бактериясымен шақырылған инфекциялық ауру
E. жедел ішек антропозоонозды инфекциясы
*
*
*
473. Біріншілік иммундытапшылықтың жалпы жиілігін құрайды:
A. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 1 жағдай
B. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 10 жағдай
C. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 17 жағдай
D. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 5 жағдай
E. 10-100 мың тірі туылған нәрестелерде 3 жағдай
*
*
*
474. ЖИТС тән емес иммунологиялық тестіні көрсетіңіз:
A. Т-хелперлер санының төмендеуі
B. тежелген бластогенез
C. гамма-глобулиндер деңгейінің жоғарлауы
D. гамма-глобулиндер деңгейінің төмендеуі
E. ЭТЖ жоғарлауы
*
*
*
475. HLA гаплотипі ішіндегі рекомбинация жиілігі құрайды:
А. шамамен 1%
В. шамамен 7%
С. шамамен 20%
D. шамамен 5%
Е. шамамен 50%
*
*
*
476. Қандай кешеннің әсерінен жүйелі анафилаксия дамитынын көрсетіңіз:
А. Аг- IgE
В. Аг- IgA
С. Аг- IgG
D. Аг- IgM
Е. Аг- IgD
*
*
*
477. Баяу типтегі жоғары сезімталдықтың классикалық үлгісін көрсетіңіз:
А. туберкулиндік сынама, қатынасты дерматит
В. ревматизм, қатынасты дерматит
С. АИВ, туберкулиндік сынама
D. анафилаксиялық шок
Е. бронхиальды астма
*
*
*
478. Низелоф синдромы - бұл:
A. Т-жасушаның зақымдануымен жүретін ақау
B. В-жасушаның зақымдануымен жүретін ақау
C. комплемент жүйесінің ақауы
D. миелоидты жасушалар ақауы
E. фагоциттердің ақауы
*
*
*
479. IgM:
A. 550 кД молекулярлық массадан тұрады
B. 5 мономерден құралған
C. ά-тізбегі бар
D. γ-тізбегі бар
E. 600 кД молекулярлық массадан тұрады
*
*
*
480. IgM:
A. ерте антиденелерді тұрады
B. кеш антиденелерден тұрады
C. онтогенезде кешірек пайда болады
D. филогенезде кешірек пайда болады
E. IgM мономерлік түрі Т-лимфоциттерде болады
*
*
*
481. IgG барлық Ig ішінде құрайды:
A. 35%
B. 95%
C. 75%
D. 60%
E. 10%
*
*
*
482. IgG мынадай төмен кластарын ажыратады:
A. 2
B. 3
C. 1
D. 5
E. 4
*
*
*
483. IgG биологиялық ролі
A. антибактериалды қорғаныш
B. плацента арқылы ену
C. макрофагтрады жинау
D. аллергиялық серпілістерге қатысу
E. барлығы дұрыс
*
*
*
484. IgА болады:
A. сүтте
B. жұлын-ми сұйықтығында
C. зәрде
D. асқазан сөлінде
E. спермада
*
*
*
485. IgА болады:
A. асқорыту сөлінде
B. жұлын-ми сұйықтығында
C. зәрде
D. асқазан сөлінде
E. спермада
*
*
*
486. IgА болады:
A. мұрынның бөліністерінде
B. жұлын-ми сұйықтығында
C. зәрде
D. асқазан сөлінде
E. спермада
*
*
*
487. IgА барлық Ig ішінде құрайды:
A. 10-15%
B. 5-7%
C. 20-30%
D. 60-70%
E. 30-40%
*
*
*
488. IgА:
A. комплементті байланыстырады
B. комплементті байланыстырмайды
C. бактерицидтік белсенділікке ие
D. негізгі секреторлы Ig болып табылады
E. аллергиялық серпілістерге қатысады
*
*
*
489. IgА секреторлы компоненті:
A. субэпителиалді кеңістікке ауысуға әрекет етеді
B. молекулалар полимеразциясы үшін қызмет етеді
C. субэпителиалді кеңістікке ауысуға әрекет етпейді
D. токсиндерді бейтараптандыруға қатысады
E. антигендермен қосылады
*
*
*
490. IgЕ:
A. макрофагтармен өзара әрекеттеседі
B. микрофагтармен өзара әрекеттеседі
C. Купферов жасушаларымен өзара әрекеттеседі
D. микроглиямен өзара әрекеттеседі
E. Fc- аймақ арқылы мес жасушалармен өзара әрекеттеседі
*
*
*
491. IgЕ:
A. аллергиялық серпілістерге қатысады
B. антибактериалды иммунитетке қатысады
C. комплементті белсендіреді
D. фагоцитозды белсендіреді
E. антипаразитарлы иммунитетті тежейді
*
*
*
492. Ig D:
A. барлық Ig ішінде 10% жоғарысын құрайды
B. В-жасушаларға экспрессияланады
C. антибактериалды иммунитетке қатысады
D. фагоцитозды белсендіреді
E. аллергиялық серпілістерге қатысады
*
*
*
493. Антиденелердің антиинфекциялық жауапты байқалатын түрі:
A. нейтрализация
B. опсонизация
C. комплементті белсендіру
D. агглютинация
E. барлығы дұрыс
*
*
*
494. IgM қабілетті:
A. төмен аффиннділікке
B. нейтралды белсенділікке
C. 10 антиген байланыстырушы орталық
D. комплимент қызметінің белсенділігін күшті белсендіреді
E. барлығы дұрыс
*
*
*
495. Жасушадан тыс кеңістікте токсиндерді нейтрализациялау іске асырылады:
A. IgМ
B. IgЕ
C. IgD
D. IgG
E. IgА
*
*
*
496. Шырыштылардың беткейінде токсиндерді нейтрализациялау іске асырылады:
A. IgG
B. IgА
C. IgМ
D. IgЕ
E. IgD
*
*
*
497. Антидене есебінен организмді патогеннен босату кезеңі кіреді, мынадан басқасы:
A. антидененің Fc-фрагментінің патогенмен қосылуы
B. фагоциттермен қармау
C. опсонизация
D. жасушаішілік қорыту
E. нейтрализация
*
*
*
498. В-лимфоциттердің антигенарнайы дифференцировкасы аяқталады:
A. плазматикалық жасушалар және есте сақтау жасушаларының құрылуы, антидене синтезі
B. плазматикалық жасушалардың құрылуы
C. есте сақтау жасушаларының құрылуы
D. М класының аниденелер синтезі
E. плазматикалық жасушалар және есте сақтау жасушаларының құрылуы
*
*
*
499. IgG және IgM жеткіліксіздігі байқалады:
A. инфекциялық агентке иммунжы жауаптың төмендеуі кезінде
B. иммунитеттің гуморалды топшасының зақымдалуымен жүретін біріншілік имунды тапшылық кезінде
C. белсенді инфекциялық үдеріс кезінде
D. бактериалды антигендерге қарсы жасушалық иммунитеттің белсенділігі кезінде
E. аутоиммундық аурулар кезінде
*
*
*
500. Фосфолипидтарға антиденелер анықталмайды:
A. миокард инфарктісі кезінде
B. тромбоцитопенияда
C. диабетте
D. венозды тромбофлебитте
E. артериалды тромбозда
*
*
*
501. Комплимент жүйесін бағалау үшін қолданылмайды:
A. қойдың эритроциттері
B. радиальды иммунодиффузия
C. сақина преципитация реакциясы
D. ракеталы иммунофорез
E. лазерлі нефелометрия
*
*
*
502. Биосұйықтықтардағы комплимент деңгейі жылдамдық бойынша анықталады:
A. синтез және катаболизм
B. катаболизм
C. синтез
D. ыдырау
E. диффузия
*
*
*
503. Иммунды кешендік патологиялар кезінде комплимент белсенділігінің қызметін бағалау сарысудың қабілеті бойынша жүргізіледі:
A. иммундық преципитацияны белсендіру
B. иммунды преципитацияны тежеу
C. хемотаксисті күшейту
D. хемотаксисті төмендету
E. преципитатты еріту
*
*
*
504. Экссудаттағы комплимент нәруыздарының күрт төмендеуі байқалады:
A. туберкулезді плевритте
B. қызыл жегі перикардитте
C. туберкулезді перикардитте
D. ісікті перикардитте
E. ісікті плевритте
*
*
*
505. Комплемент жүйесінің ақауын диагностикалау мынадан басқа аурулардың барлығында жүргізіледі:
A. ЖҚЖ
B. васкулит
C. артроз
D. полимиозит
E. шашыраңқы склероз
*
*
*
506. Антигенмен алғашқы рет контакт болған кезде ең басында Ig жоғарлайды:
A. IgA
B. IgG
C. IgM
D. IgB
E. IgD
*
*
*
507. Антигенмен қайтадан контакт болған кезде жоғарлайтын Ig:
A. IgA IgM
B. IgM IgG
C. IgG IgA
D. IgD IgA
E. IgE IgM
*
*
*
508. Суперинфекциялар кезінде жоғарлайтын Ig:
A. IgA
B. IgG
C. IgE
D. IgM
E. IgD
*
*
*
509. Шырышты қабаттың созылмалы қабынуы кезінде анықталады:
A. IgМ жоғарлайды
B. IgМ төмендейді
C. IgG жоғарлайды
D. IgА төмендейді
E. IgG төмендейді
*
*
*
510. Трансплантациялық иммунитет – бұл иммунитеттің қай түрі?
A. туа пайда болған иммунитет
B. тұқымқуалаушылық иммунитет
C. поствакциналды иммунитет
D. пассивті иммунитет
E. жүре пайда болған иммунитет
*
*
*
511. Генетикалық бөгде ақпаратты тасушы киллинг және организмнің меншікті жасушаларының бұзылуы – бұл:
A. моноциттердің қызметі
B. эритроциттердің қызметі
C. Купферов жасушаларының қызметі
D. базофилдердің қызметі
E. эозинофилдердің қызметі
*
*
*
512. Иммунологиялық төзімділік – бұл:
A. арнайы иммунологиялық жауап бермеушілік
B. арнайы емес иммунологиялық жауап бермеушілік
C. қан жүйесінде өзара әсерлесу механизмі
D. иммунитеттің В-жасушалық топшаның функционалды жеткіліксіздігі
E. иммунитеттің Т-жасушалық топшасының функционалды жеткіліксіздігі
*
*
*
513. Бүйрек трансплантациясы кезінде иммунды супрессорлық терапияның жиі жаымсыз әсерлерін атаңыз:
A. жұқпалы аурулар
B. трансплантантты гипериммунды шеттету
C. трансплантаттың ұзақ уақыт байырқау
D. біріншілік иммунды тапшылық жағдайдың туындауы
E. екіншілік иммунды тапшылықтың туындауы
*
*
*
514. Иммуноцитокиндер – иммунды жүйенің негізгі молекулаларына кіреді:
A. пропердиндер
B. иммуноглобулиндер
C. моноклональды антиденелер
D. лимфокиндер
E. простагландиндер
*
*
*
515. Бөгде жасушаларға қатысты арнайы цитоуыттылық функциясы – бұл:
A. базофилдер
B. В-лимфоциттер
C. моноциттер
D. Т-лимфоциттер
E. эозинофилдер
*
*
*
516. «Жинаушы-жасуша» қызметін атқарады:
A. Т-лимфоциттер
B. В-лимфоциттер
C. моноциттер
D. эозинофилдер
E. базофилдер
*
*
*
517. Трансплантациялық иммунитет – бұл иммунитеттің түрі:
A. туа пайда болған
B. жүре пайда болған
C. тұқым қуалаушылық
D. белсенді
E. пассивті
*
*
*
518. Шынай цитокиндердің негізгі жасушасы болып табылады:
A. табиғи киллерлер
B. эритроциттер
C. В-лимфоциттер
D. тромбоциттер
E. Купферов жасушалар
*
*
*
519. Шынайы цитоуытты негізгі жасушалар болып табылады:
A. макрофагтар
B. эритроциттер
C. В-лимфоциттер
D. тромбоциттер
E. Купферов жасушалары
*
*
*
520. Шынайы цитоуытты негізгі жасушалар болып табылады:
A. моноциттер
B. эритроциттер
C. В-лимфоциттер
D. тромбоциттер
E. Купферов жасушалары
*
*
*
521. Басты гистосәйкестік комплексінің қызметі:
A. оттегі радикалдарын түзу
B. иммунды жүйе ағзаларының дамуы
C. антиденегенез деңгейін бағдарламалау
D. иммунды депрессияның дамуы
E. организмге антигендердің ену сипатын анықтайды
*
*
*
522. Ағзаны немесе ұлпаны донордан реципиентке ауысырып отырғызу әртүрлі түрге жатады:
A. аутотрансплантация
B. изотрансплантация
C. аллотрансплантация
D. ксенотрансплантация
E. миксттрансплантация
*
*
*
523. Организм шегінде ұлпаларды ауыстырып отырғызу:
A. аутотрансплантация
B. изотрансплантация
C. аллотрансплантация
D. ксенотрансплантация
E. миксттрансплантация
*
*
*
524. Қандай жағдайда антидене түзу төмендейді?
антибиотиктер енгізу
адъюватармен қоса антигенді енгізу
шамадан тыс дәрумендерді енгізу
бір уақытта бірншеше антигендерді енгізу
иммуномодуляторларды енгізу
*
{Оқулық}=( Хаитов Р.М. Иммунология : учебник, М - 2009. - 320 с)
*
525. Екіншілік иммунды тапшылық кезінде иммундық жауапта қандай өзгерістер жүреді?
индуктивті фаза 3-5 тәуліктен кейін басталады
индуктивті фаза 1-2 күннен кейін басталады
индуктивті фаза кезінде IgM және IgG бір уақытта пайда болады
индуктивті фаза уақытнда бірінші болып IgM пайда болады
АГ алғашқы рет кездескенде Т-жасушаның бір бөлігі бөлінбейді, ол тыныштық қалпына ауысады
*
*
526. Қарапайым серологиялық реакция дегеніміз не?
тек қана антиген-антидене екі компонентінен тұрады
тек сұйық ортада жүреді
реакциялық қоспа 3 компоненттен тұрады
бірнеше реакциялардың өзіндік реттілігімен жүруі мүмкін
комплиментті байланыстыру реакциясы
*
*
527. Иммуноэлектрофорез қандай мақсатпен қолданылады?
A. преципитиндер идентификациясы үшін
B. сыртқы ортада микроорганизмдердің идентификациясы үшін
C. олардың электрофоретикалық белсенділігі бойынша антигендердің идентификациясы үшін
D. комплементті идентификациялау үшін
E. қанның топтың тінділігін анықтау үшін
*
528. Иммунофлюоресценция әдісінің маңыздылығы қандай?
Сарысулық иммуноглобулиндердің дисперсиялығының өзгеруі
Жасушалық мембрананың өткізгіштігі
Диффузия мен осмос үдерісі
Флуорохроммен белгіленген арнайы антиденелер антигеннің қосылуы
Макрофаг ядросының антиген әсерінен соматикалық мутациясы
*
*
529. Толыққанды гуморалды иммунитет дамиды:
В-лимфоциттердің тек антигендік ақпаратты алуы
В-лимфоциттердің тек медиаторлық сигналды алуы
Тек В-лимфоциттер мембранасында этиотоп бөгде АГ тануға қатысу
макрофагтар, Т-хелперлер, В-лимфоциттер қатысуы
Тек Т-хелпердің қатысуы
*
530. Қандай фактор иммунды жауаптың түрі болып табылмайды?
A. антидене синтезі
B. оң хемотаксис
C. иммунологиялық есті қалыптастыру
D. иммунологиялық төзімділікті дамыту
E. жоғары сезімталдық
*
531. Вакцинаның иммуногенділігін күшейту үшін қандай затты енгізеді?
адъювант
антибиотик
бактериофаг
сарысу
пробиотик
*
*
532. Аталған дәрілік заттардың қайсысы адам иммуноглобулинін әзірлеу үшін қолданылмайды?
Иммунизирленген донордық сарысуы
Лейкоцитарлы масса
Иммунизирленген жануардың сарысуы
Реконвалесценттің қаны
Қан плазмасы
*
533. Интерферонның басты әсері қандай?
Жасушадан тыс вирусты зақымдайды
Жасуша үшін токсин
Вирусты РНК синтезін блоктайды
Антибактерилды белсенділігі бар
Лейкоциттермен өндірілмейді
*
*
534. СД-фенотипирлеу әдісі иммунды жүйенің жасушаларына қандай сипаттама береді?
Иммунды жүйе жасушаларының әртүрлі популяциядағы сандық өлшемдері
Гемолитикалық сарысуды титрлеу
Иммуноглобулиндер концентрациясы
адсорбирленген сарысудың диагностикалық жиынтығы
Лимфоциттегі рецепторлардың саны
*
*
535. Қандай жасушалар жасушааралық кооперация жүйесіне қатыспайды?
Т-лимфоциттер
В-лимфоциттер
макрофагтар
дифференцияланбаған жасушалар мен нейтрофилдер
Т- хелперлер
*
536. Антигенді организмге енгізгеннен кейін қанша уақыттан соң біріншілік иммуногенді жауап дамиды?
1-2 күн
3-4 күн
5-6 күн
7-10 күн
10-12 күн
*
537. Иммундық салданудың дамуы қандай факторларға байланысты?
антиген сипатына
антиген мөлшеріне
антидененің болуына
жасына
жынысына
*
*
538. Жартылай иммунологиялық төзімділіктің дамуы қандай жасушалармен байланысты?
A. Т-хелпер
B. Т-супрессор
C. Т-киллер
D. В-супрессор
E. Макрофаг
*
539. Организмнің қандай рекциясы меншікті ұлпаларды заөымдаумен жүреді?
аллергия
туа пайда болған иммунды тапшылық
жүре пайда болған иммунды тапшылық
туа пайда болған иммунитет
белсенді иммунитет
*
*
540. Жедел типтегі жоғары сезімталдық кезінде ерте фаза медиаторларын атаңыз:
лейкотриен В4 және D4
простагландин, лейкотриен
гистамин және қышқыл гидралаза
цитокин, простагландин
интерлейкин, интерферон
*
*
544. Қандай жасушалар аллергиялық қабыну түзілгенде қатысады?
Т-лимфоциттер
В-лимфоциттер
эозинофилдер
нейтрофилдер
базофил
*
*
545. Қандай жасушалар атопиялық аурулар кезінде IgE көзі болып табылады?
A. В-лимфоциттер
B. Т-лимфоциттер
C. мес жасушалар
D. эозинофилдер
E. базофилдер
*
546. қандай рецепторлар асқазанның безді эпителиінде болады?
Н1-рецепторлар
Н2-рецепторлар
Н3-рецепторлар
Н4-рецепторлар
Н5-рецепторлар
*
*
547. Қандай жергілікті реакция тері жамылғысының инфильтраты және некрозымен байқалады?
A. токсикалық эпидермальді некролиз
B. Артюс феномен
C. Стивенс - Джонсон синдромы
D. Вискот-Олдрич синдром
E. аллергиялық контактылы дерматит
*
548. Қандай факторлар эндогенді, жүре пайда болған аллергендердің пайда болуына әкеледі?
шектен тыс инсоляция
рентгендік сәулелену
сәулелік терапия
жоғары деңгейдегі радиация
все определения правильные
*
549. Бала «Бронхиалды астма, ауыр дәрежелі» диагнозымен Д есепке алынған. Анамнезінде асқынулар көбіне ерте көктем және күз айларында тағамда ірімшік, қышқыл сүт сңырауқұлақтар қолданған кезде болады. қандай аллергенге сенсибилизациябар?
A. шаң-тозаң
B. эпидермальді
C. тағамдық
D. саңырауқұлақтар
E. тұрмыстық
*
550. Қандай жасушалардың гранулалары гистаминді ыдыратушы фермент –гистаминазадан тұрады?
мес
моноцит
лимфоцит
базофил
эозинофил
*
*
551. Арнайы диагностика кезінде жоғары сезімталдық серпілісінің 1 типі қанша уақыттан кейін есептеледі?
24 саат
3- 6 сағат
2- 3 сағат
40 минут
20 минут
*
*
552. Қандай аурулар аллергиялық сераілістің цитотоксикалық типінде дамиды?
геморрагиялық васкулиттер
тромбоцитопения
нефрит
Артюс феномен
аллергиялық экзогенді альвеолит
*
*
553. Патогенезінде иммунологиялық фазасы жоқ реакция қалай аталады?
патохимиялық
атопиялық
псевдоаллергиялық
цитотоксикалық
реагинді
*
*
554. Аллергенді енгізген кезде арнайы антиденелердің жиналуы қан фазада жүреді?
A. иммунологиялық
B. патофизиологиялық
C. сенсибилизациялық
D. патохимиялық
E. патофизикалық
*
*
555. Жедел типтегі аллергиялық серпілістің пайда болуы:
бруцеллез
контактылы дерматит
атопиялық ринит
туберкулез
бронхиалды астманың жүйке-психикалық нұсқасы
*
*
556. Қандай аурулар баяу типтегі жоғары сезімталдықпен жүреді?
A. сарысулық ауру
B. тромбоцитопениялық пурпура
C. аллергиялық контактылы дерматит
D. бронхиалды астманың атопиялық нұсқасы
E. Квинке ісінуі
*
*
557. Қандай ауруларда сенсибилизденген Т-лимфоциттер қатысады?
Аллергиялық контактылы дерматитте
Квинке ісінуінде
Бронхиалды астманың атопиялық нұсқасында
Атопиялық аллергиялық ринитте
Артюс феноменінде
**
558. Сенсибилизация – бұл:
аллергиялық серпілістің иммунологиялық сатысы
аллергиялық үдерістің клиинкалық белгілер кезеңі
аллергиялық серпіліске бейім кезең
арнайы емес антиденелердің жиналу кезеңі
биологиялық белсенді заттардың босау кезеңі
*
*
559. Ерігіш иммунды кешендер қандай компоненттерден тұрады?
A. Т- хелперлер және комплименттің С9 компонентінен
B. Ig M, антиген және комплименттің С9 компонентінен
C. Ig A, антиген және комплименттің С1 компонентінен
D. Ig G, антиген және комплименттің С3 компонентінен
E. Т-супрессорлар және комплименттің С5 компонентінен
*
*
560. Баяу типтегі аллергиялық серпілісте қандай цитокиндер босап шығады?
A. брадикинин
B. серотонин
C. лимфокин
D. ацетилхолин
E. комплемент
*
*
561. Организмнің аллергиязацияға ықтималдығы қанашан жоғарлайды?
A. Т-хелпер саны азайғанда
B. Ig А төмендегенде
C. Ig Е төмендегенде
D. Т-киллердің қызметтік белсенділігі төмендегенде
E. В жасушаның қызметтік белсенділігі төмендегенде
*
*
562. Т-супрессордың белсенділігінің төмендеуі қандай жағдайға әкеледі?
Ig Е көбеюіне
Ig Е төмендеуіне
Ig М көбеюіне
қабыну реакциясы дамиды
лимфа аысының қиындауына
*
*
563. Қандай факторлар экзогенді инфекциялық емес аллергендерге жатады?
тағам өнімдері
рентгенконтрасты заттар
көз бұршағының антигендері
гаптендер
вирустар
*
*
564. антиген-антидене кешенін қандай жасуша байланыстырады?
нейтрофилдер
эритроциттер
макрофагтар
мес жасушалар
лимфоциттер
*
565. Аллергиялық бөртпелер кезінде қышыну ненің есебінен пайда болады?
Қан тамырлар қабырғасы өткізгішітігінің жоғарлауы
лимфа ағысының қиындауы
қан тамырлардың спазмы
комплимент жүйесінің белсенділігі
венозды ағыстың бұзылуы
*
{
566. Аллергиялық серпілістің бірінші типіне қандай аурулар тән?
склеродермия
есекжем
аллергиялық контактылы дерматит
бронхиалды астманың барнлық нұсқасы
нефритикалық синдром
*
*
567. Кумбс тікелей сынамасының принципі неде?
Қан айналымнда АГ-АД кешенін анықтау
толық антиденелерді анықтау
эритроциттерде бекітілген антиденелерді анықтау
арнайы антиденелерді анықтау
гаптендерді анықтау
*
*
568. СД-фенотипирлеу әдісі иммунды жүйенің жасушаларына қандай сипаттама береді?
иммунды жүйе жасушаларының әртүрлі популяциядағы сандық өлшемдері
гемолитикалық сарысуды титрлеу
иммуноглобулиндер концентрациясы
адсорбирленген сарысудың диагностикалық жиынтығы
лимфоциттегі рецепторлардың саны
*
*
569. Меншікті ұлпаларды зақымдайтын организмдегі реакция:
туа пайда болған иммунды тапшылық
жүре пайда болған иммунды тапшылық
белсенді иммунитет
жоғары сезімталдық
аллергия
*
*
570. Иммундық статус -бұл:
жасушалық иммунитетті сипаттайтын зертханалық көрсеткіштердің жиынтығы
имунды жүйенің жеткіліксіздігімен шақырылған, туа пайда болған немесе жүре пайда болған аномалиялар
иммунологиялық көрсеткіштердің жоғарлауымен жүретін иммунды жүйенің белсенді қалпы.
иммунды жүйе жасушаларының сапалық және функционалдық белсенділігін сипаттайтын зертханалық көрсеткіштердің жиынтығы
иммунды жүйе жасушаларының дегенеративті өзгерістерінің жиынтығы
*
*
571. Иммунды жауаптың түрін атаңыз:
антигенді ұстап алу және қорыту
иммунологиялық есті қалыптастыру
антигеннің репродукциясы
бактериотасушы
суперинфекция
*
572. Иммундық жүйенің белсенділігін сипаттайтын зертханалық көрстеткіштердің жиынтығы - бұл:
қан анализі
иммунитет
иммунндық жүйе
иммунндық статус
иммунды тапшылық
*
573. Қандай жағдайда антидене түзу төмендейді?
антибиотиктер енгізгенде
адъюванттармен қоса антигенді енгізгенде
шектен тыс дәрумендер енгізгенде
бір уақытта бірнеше антигендерді енгізгенде
*
{
574. Сенсибилизация – бұл:
аллергиялық серпілістің иммунологиялық сатысы
аллергиялық үдерістің клиинкалық белгілер кезеңі
аллергиялық серпіліске бейім кезең
арнайы емес антиденелердің жиналу кезеңі
биологиялық белсенді заттардың босау кезеңі
*
*
575. Аутоантигендер дегеніміз не?
әртүрлі индивидуумдар өзара ажыратылатын антигендер
антидене түзуді шақыратын организмнің меншікті антигендері
әртүрлі микробтар өкілдерінен табылған жалпы антигендер
нәруызды арнайы түрлілік антигендер
айқын ұлпалық-ағзалық арнайылық нәруыздар
*
*
576. Екіншілік иммунды тапшылық кезінде иммундық жауапта қандай өзгерістер жүреді?
индуктивті фаза 3-5 тәуліктен кейін басталады
индуктивті фаза 1-2 күннен кейін басталады
индуктивті фаза кезінде IgM және IgG бір уақытта пайда болады
индуктивті фаза уақытнда бірінші болып IgM пайда болады
АГ алғашқы рет кездескенде Т-жасушаның бір бөлігі бөлінбейді, ол тыныштық қалпына ауысады
*
*
577. Қарапайым серологиялық реакция дегеніміз не?
тек қана антиген-антидене екі компонентінен тұрады
тек сұйық ортада жүреді
реакциялық қоспа 3 компоненттен тұрады
бірнеше реакциялардың өзіндік реттілігімен жүруі мүмкін
комплиментті байланыстыру реакциясы
*
*
578. Иммуноэлектрофорез қандай мақсатпен қолданылады?
A. преципитиндер идентификациясы үшін
B. сыртқы ортада микроорганизмдердің идентификациясы үшін
C. олардың электрофоретикалық белсенділігі бойынша антигендердің идентификациясы үшін
D. комплементті идентификациялау үшін
E. қанның топтың тінділігін анықтау үшін
*
579. Толыққанды гуморалды иммунитет дамиды:
В-лимфоциттердің тек антигендік ақпаратты алуы
В-лимфоциттердің тек медиаторлық сигналды алуы
Тек В-лимфоциттер мембранасында этиотоп бөгде АГ тануға қатысу
макрофагтар, Т-хелперлер, В-лимфоциттер қатысуы
Тек Т-хелпердің қатысуы
*
*
580. 15 жаста С. есімді науқас. Дз: Конъюктивит, ринит, есекжем клиникалық белгілері бар поллиноз. Ауру шамамен 5 жыл бойы жыл сайынғы асықнулармен ,маусымдылықпен жүреді. Поллиноздың осы түрінде жетекші ролді қандай иммунологиялық механизмдер атқарады?
A. реагиндік (жоғары сезімталдықтың I типі);
B. комплимент жүйесінің ақауы;
C. цитоуытты (жоғары сезімталдықтың II типі);
D. иммунды кешендік (жоғары сезімталдықтың III типі);
E. баяу типтегі жоғары сезімталдық (жоғары сезімталдықтың IV типі).
*
581. Науқаста қол-аяқ тырнақтарының зақымдануымен, бастың шаш жамылғысы, екншілік стафилококкты инфекияның дамуымен жүрген созылмалы шырышты-терлік кандидоз. Ауру ұзақ жүреді, шамалы зеңге қарсы терапиядан кейін ауру басылды, иммунды тапшылық жағдай туралы ой туындайды. Иммунологиялық жеткіліксіздіктің ықтимал нұсқасын көрсетіңіз:
A. Т-жасушалық иммунды тапшылық
B. агаммаглобулинемия
C. иммуноглобулин А тапшылығы
D. иммуноглобулин М тапшылығы
E. фагоцитоз тапшылығы
*
*
582. 5 жастағы қыз балада халва жегеннен кейін хал-жағдайы нашарлап, ішінің ауырсынуы, лоқсу, құсу, тынысынң тарылуы байқалды. Қарау кезінде терісінің бозарғаны, тершеңдік, ентігу, ысқырықты тыныс, АҚҚ төмендеуі, жүрек тондарының тұйықталуы байқалды. Диагнозы:
A. тағамдық аллергия
B. Лайелл синдромы
C. анафилаксиялық шок
D. дәрілік аллергия
E. аллергиялық гастрит
*
*
583. 4 жасар балада хайуанаттар бағы мен цирктің барғаннан кейін қал-жағдайының күрт нашарлауы байқалды. Үйлерінде теңіз шошқасы мен мысық асырайды. Қандай аллергенмен сенсибилизация бар?
A. тұрмыстық
B. эпидермальді
C. зең
D. шаң-тозаң
E. тағамдық
*
{
584. Балада бисептол қабылдағаннан кейін мынандай симптомдар байқалды: мультиформды эритема папулезді-везикулалы бөртпелерге ұласқан, дене температурасы 40С, аяқ-қолдарының ауырсынуы. Диагнозы:
A. Лайелл синдромы
B. многоформды экссудативті эритемасы
C. Стивенс – Джонсон синдромы
D. анафилаксиялық шок
E. астматикалық статус
*
*
585. 6 жасар бала басының ауруына, әлсіздікке, басының айналуына, тынысының тарылуына шағымданады. Клиникалық тексерулер кезінде жиі жіп тәрізді пульс, АҚҚ төмендеуі, ентігу анықталды. Анамнезінде-бұл симптомдар сона шаққаннан кейін пайда болды. Клиникалық диагнозды қойыңыз:
A. Лайелл синдромы
B. бронхиалды астма
C. Стивенс-Джонсон синдромы
D. анафилаксиялық шок
E. инсектік аллергия
*

586. Бронхиалды астмамен сырқаттанатын балада нақты маусымдық (көктем-жаз айларында) асқынулар байқалады және симптомдардың бәсеңдеуі жаңбырлы күндері басылады. Қандай аллергендерге жорамалды түрде сенсибилизация бар?
A. тағамдық
B. эпидермальді
C. шаң-тозаң
D. зең
E. тұрмыстық
*
*
587. Ұл балада поливитаминдер қолданғаннан кейін дене температурасы 38 С дейін көтерілді. Терісінде диффузды мультипішінді эритемалар, басымырақ паулезді-везикулярлы бөртпелер байқалады. Ауыз қуысының шышырты қабатының зақымдануы ойық-жара бар. Никольский симптомы оң нәтижелі. Гемодинамикалық бұзылыстар айқын көрінбейді. Диагнозы:
A. Лайелл синдромы
B. көптүрлі экссудативті эритема
C. Стивенс – Джонсон синдромы
D. анафилаксиялық шок
E. астматикалық статус
*
*
588. 9 жастағы бала бронхиалды астма диагнозымен дәрігер бақылауында болды. Бірншеше сағат бойы басылмаған тұншығу ұстамасымен жедел жәрдем көлігімен жеткізілді. Объективті: жиі және қиындалған шулы тыныс, денесі мәжбүрлі қалыпта, өкпесінде көптеген құрағақ және ылғалды сырылдар естіледі. Айқын тахикардия, атериалдық қан қысымының көтерілуі, тері жамылғысы бозарған акроцианоз. Диагнозды қойыңыз:
A. өкпе ісінуі
B. анафилаксиялық шок
C. астматикалық статус
D. өкпе эмфиземасы
E. өкпелік жүрек
*
*
589. Балада вакцинаны қолданғаннан кейін дене температурасы 38 С дейін көтерілді, терінің шырышты қабаттарында іріңді эрозиялар мен біріккен буллалар бар. Айқын гемодинамика бұзылыстары бар. Никольский симптомы оң нәтижелі. Болжамды диагнозыңыз:
A. Стивенс – Джонсон синдромы
B. көптүрлі экссудативті эритема
C. Лайелл синдромы
D. анафилаксиялық шок
E. астматикалық статус
*
*
590. Науқастың денесінің барлық жерлерінде уртикарлы бөртпелер, дене температурасы қалыпты, тәулік бойы бөртпелер жоғалып қайтадан пайда болады. анамнезінен: бөртпелер көп мөлшерде тәттілер мен цитрустарды қолданғаннан кейін пайда болады. Диагнозы:
A. псориаз
B. атопиялық дерматит
C. есекжем
D. қышыма
E. тағамдық токсикоинфекция
*
*
591. Жас өсіпірім қыз бала денісінің барлық жерінде бөртпелерге және қышынуға шағымданды. Тері жамылғысы құрағақ, қол-яқтарының бүккіш жақтарында және ішінде уртикарлы бөртпелер. Диагнозы:
A. қышыма
жедел есекжем
атопиялық дерматит
псориаз
глистік инвазия
*
592. 1,5 жасар қыз балада емізікті сорғаннан кейңн еріннің қызаруы, везикулалардың пайда болғаны байқалды. Объективті: периоралді аймақтың гиперемиясы:
A. инсектілі аллергия
контактылы дерматит
латексті аллергия
атопиялық дерматит
хейлит
**
593. 11 жасар қыз бала қолдың білезік аймағындағы бөртпелерге шағымданды. Бөртпе жуғыш заттарды қолданғаннан кейін пайда болды. Қараған кезде қолдың білезіктерінде тілмелер және везикулярлы бөртпелер, қол терісінің құрғауы, қатқылдығы бар. Диагнозды қойыңыз:
A. латексті аллергия
атопиялық дерматит
контактылы дерматит
экзема
псориаз
*
*
594. Науқас С дәруменін қолданғаннан кейін ұстама тәрізді құрғақ жөтелге шаымданды. Қараған кезде: экспираторлы ентікпе, ФВД көрсеткішінің төмендеуі, С дәруменіне жаымсыз әсері байқалды. Диагнозды қойыңыз:
A. обструктивті бронхит
дәрілік аллергия
өкпе эмфиземасы
аспириндік үштік
бронхиалды астма
*
*
595. Бала ара шаққан жердің ауырсынуына, қызаруына жән ісіп кетуіне шағымданады. Қараған кезде: бетініңі ісінуі, гиперемия, шамамен 5 см диаметрде уртикариялар, бала мазасызданған, шулы ысқырықты тыныс. Анамнезінде: баланың әкесінде сона шаққанға аллергия бар. Диагнозды қойыңыз:
A. латекстік аллергия
атопиялық дерматит
контактылы дерматит
экзема
инсектілі аллергия
*
*
596. 8 жастағы бала, түнгі уақытта ұстама тәрізді құрғақ жөтелге, тұншығу ұстамасына, физикалық жүктемеден кейін ентігуге шағымданады. Үйден тыс жерлерде жадайы жақсаратыны байқалады. Қараан кезде: тері жамылғысы бозарған, мұрн-ерін үшбұрышының цианозы, аускультативті – қатқыл тыныс, күшейтілген тыныс шығару кезінде өкпенің барлық жерінен ысқырықты құрғақ сырылдар естіледі. Диагнозды қойыңыз:
A. аспириндік үштік
бронхиалды астма
обструктивті бронхит
өкпе эмфиземасы
бөгде дене
*
597. Науқаста 3 ай бойы мұрынның бітеліп қалуы, түшкіру, қышу, мұрынан бөліністердің шығуы байқалады. Айтылған симптомдар үйде теңіз шошқасы пайда болғаннан бері басталды. Диагнозды қойыңыз:
A. тағамдық аллергия
B. полипозды риносинусит
C. маусымдық ринит
D. жыл бойы созылған ринит
E. вазомоторлы ринит
*
*
598. Аллерголог 12 жастағы балаға тексеру барысында Бронхиалды астма, жыл бойына созылғн аллергиялық ринит диагнозы қойылды. Диагнозды дәлелдеу үшін қолданылмайтын әдіс:
A. терілік –скарификациялық сынама
B. цитологиялық
C. иммунологиялық
D. бактериоскопиялық
E. ФГДС
*
599. Бронхиалды астмасы бар балада созымалы экспираторлы тұншығу дамыды, бронхиолитиктер қабылдаудан кейінде тұншығуы басылмады. Қарау кезінде: шулы тыныс, сырылдары алыстан естіледі. Айқын ентікпе, тахикардия. Аукультация кезінде өкпенің барлық жерінде құрғақ сырылдар, дем шығару қиындалған тыныс алу жолдарының төменгі бөліктерінде «мыылқау өкпе». Диагнозы:
A. анафилаксиялық шок
B. ауыр ағымдағы бронхиалды астма
C. астматический статус
D. Лайелл синдромы
E. обструктивті бронхит
*
*
600. Аллергиялық ауруы бар науқасқа себепті аллергенді анықтау қажеттігі бар. Бұл үшін ықтимал аллергендер жиынтығы қолданылады және оларды анықтайды:
Аллерген-арнайы Т-лимфоциттерді анықтау
комплимент жүйесіндегі компоненттердің құрамын анықтау
жалпы қан анализі эозинофилдер мен базофилдер санын есептеу
аллерген-арнайы иммуноглобулин G деңгейін анықтау
аллерген-арнайы иммуноглобулина Е деңгейін анықтау
*
601. Аллергиялық ауруы бар науқасқа себепті аллергенді анықтау қажеттігі бар. in vitro тесті түрінде негізінен қолданатын әдіс:
A. ИФТ
B. ағынды цитометрия
C. микропреципитация реакциясы
D. турбидиметрия
E. микроскопия
*
602. Созылмалы қайталамалы фурункулезі бар науқаста фагоцитарлы топша ақауына күдіктенеді. Осы жорамалды тексеру үшін адекватты тест жүргізіледі:
A. микробты жасушалармен және/немесе нитросиний тетразольмен (НСТ-тест) тест инкубациядан кейін фагоцитирлеуші нейтрофилдер/моноциттер санын есептеу
B. моноциттерде және/немесе нейтрофилдерге HLA-DR ағынды цитометриясы
C. антидене және/немесе антигендер деңгейін анықтайтын иммуноферментті талдау
D. стафилакоккты антигенге немесе саңырауқұлақ антигендерге жауап ретінде лимфоциттердің бластрансформациясы
E. белгіленген микробты жасушалар ағынды цитометриясы
*
*
604. Тұқым қауалайтын ангионевротикалық ісінуге күдікті науқасқа комплимент жүйесі компоненттерінің функционалды жағдайын және құрамын анықтау қажет. Ол үшін науқасқа тағайындау керек:
A. эритроциттердің ыдырау дәрежесіне қан жаындысыны микроскопиясы
B. антигендер/аллергендерге лейколизис серпілісі
C. лимфоциттердің бластрансформациясы
D. комплементкомпоненттерін анықтайтын ИФТ
E. комлпемент жүйесінің компонентеріне ағынды цитометрию
*
*
605. Науқастың гуморалды иммунды статус жағдайын анықтау қажет. Ол үшін науқасқа тағайындау керек:
A. маңызды инфекциялық антигендерге антиденені анықтау үшін ИФТ
B. маңызды аллергендерге антиденелерді анықтау үшін ИФТ
C. негізгі иммуноглобулиндер кластарын анықтау үшін ИФТ
D. лимфоциттердің бластрансформациясы
E. жасушаларда CD3 /CD4 /CD8 маркерлерін анықтайтын ағынды цитофлуометрия
*
606. Науқасқа жасушалық иммунитет параметрлерді анықтау қажет. Бұл үшін қолданылады:
A. маңызды инфекциялық антигендерге антиденені анықтау үшін ИФТ
B. маңызды аллергендерге антиденелерді анықтау үшін ИФТ
C. негізгі иммуноглобулиндер кластарын анықтау үшін ИФТ
D. жасушаларда CD3 /CD4 /CD8 маркерлерін анықтайтын ағынды цитофлуометрия
E. лимфоциттердің абсолюттік құрамын есептейтін жалпы қан анализінің микроскопиясы
*
*
*
607. АИВ диагностикалау үшін бірінші кезеңде вирусты белокқа антиденені анықтау қолданады. Бұл үшін әдістер қолданылу мүмкін:
A. тізбекті полимераздық серпіліс
B. ИФТ
C. ағынды цитометрия
D. микроскопия
E. розеткотүзу
*
*
608. Уровень Т-хелперов и иммунорегуляторный индекс при СПИДе отражает стадию и прогрессию заболеванию. В бланке анализа это соответствует:
A. anti HIV
B. CD4, CD4/CD8
C. CD3, CD20
D. CD8, CD3
E. anti-HCV
*
609. гуморалды иммунды жауаптың көрсеткіші келесі жасушалық элементтер болып табылады:
A. CD 3,4,8,
B. CD3-56-, CD3-56-
C. CD4-25-
D. CD19, CD20
E. IgA
*
610. Имунологиялық әдіс – бұл:
A. ферментативті серпіліске негізделген
B. хромогендік серпіліске негізделген
C. тек сапалы және жартылай сапалы тестілер
D. микроскопияға негізделген әдіс
E. антиген-антидене серпілісіне негізделген әдістер
*
611. Иммунограмманың диагностикалық маңыздылығы:
A. ауру қоздырғышын анықтау мүмкіндігі
B. латентті қабыну үдерісінің орналасу жерін анықтауға мүмкіндік береді
C. аурудың ерет сатысында диагноз қоюға мүмкіндік береді
D. ісікті үдерістің жоқтығы дәледейді
E. АИВ/ЖИТС ағымын бағалауға мүмкін береді
*
*
612. Иммунограмма – бұл:
A. басты жұқпалы ауруларда (қызылша, паротит, қызамық, желшешек, герпес, ЦМВ) иммунитеттің қауырттылығын сипаттайтын бірнеше иммундыферменттік анализдердің көрсеткіштері
B. лимфоидты және миелоидты жасушалардың және аз дифференцияланған жасушалардың патологиялық клондардың бар екендігін сипаттайтын ағынды цитометрия көрсеткіштердің кешені
C. иммунды жүйенің компоненттеріне жауапты гендердің полиморфизмі мен мутацияға генетикалық тестілер
D. in vitro аллергендердің толық жинақтамасында (тағамдық, тұрмыстық, шаң-тозаң, дәрі-дәрмектер) толық аллергосынамалар
E. комплекс нескольких разных методов (ИФА, цитометрия, ИФТ, преципатация, фагоцитоз) которые характеризуют разные звенья иммунного статуса
*
613. Иммунды статусты адекватты бағалау үшін иммунограмманы тапсырған жөн:
A. тек қана жоғары температура кезінде
B. тек қана жедел жұқпалы аурулар жағдайында
C. иммунотроптар мен антибиотиктердің әсерінсіз шартты денсаулық аясында
D. ісікті үдерістерге күдіктілік кезінде
E. тамақтан кейін
*
*
*
614. Функционалды белсенділіктің кейбір жасушалық тестілері үшін лимфоциттер/мононуклеарларды бөліп алу қажеттілігі бар. Бұл мақсаттар үшін қолдануға болады:
A. тізбекті полимеразалық реакция
B. ИФТ
C. иммуноблоттинг
D. ағынды сортерде сортинг
E. иммуногистохимия
*
**
615. Функционалды белсенділіктің кейбір жасушалық тестілері үшін лимфоциттер/мононуклеарларды бөліп алу қажеттілігі бар. Бұл мақсаттар үшін тізбекті полимеразалық реакцияны қолдануға болады.
A. ИФТ
B. иммуноблоттинг
C. тығыздық градиентінде бөліну
D. иммуногистохимия
E. розеткотүзу
*
*
*
616. Жүктілікті жоспарлаан келіншек TORCH –инфекцияларға анализдер тапсырды. Қызамыққа тапсырылған анализдің нәтижесі: Anti-Rubella-IgM теріс, Anti-Rubella-IgG оң, титр 1:80
A. келіншекте осы сәтте қызамықтың жедел сатысы, жүктілікке тыйым салынады
B. келіншек қызамықпен ауруып болған, жүктілікті жоспарлауға қарсы көрсеткіш жоқ
C. келіншек қызамықтың созылмалы түрімен ауырады, жүктілікке тыйым салынады
D. қызамықтың антиденелеріне тест үлгі бола алмайды
E. келіншек қызамықты генетикалық қабылдамайды, жүктілікті жоспарлауға қарсы көрсеткіш жоқ
*
*
*
617. Науқасты гепатит В тексеру кезінде келесі нәтижелер алынды: HBsAg (вирустың беткейлі антигені) – теріс, Anti-HBc (вирустың өзекті антигеніне антидене) Ig M–теріс IgG-теріс, Anti-HBs (беткейлі антигенге антидене) IgM-теріс, IgG-оң
A. гепатит В қарсы вакцинация туралы
B. гепатит В инфицирлену туралы
C. HBsAg тест және оларға антиденелер нақты осы сәтте қолданылмайды
D. ауырып кеткені туралы
E. аурудың жедел фазасы туралы
*
*
*
618. Науқасты гепатит В тексеру кезінде келесі нәтижелер алынды:
HBsAg теріс, Anti-HBc оң, Anti-HBs оң
A. гепатит В қарсы вакцинация туралы
B. гепатит В инфицирлену туралы
C. HBsAg тест және оларға антиденелер нақты осы сәтте қолданылмайды
D. ауырып кеткені туралы
E. аурудың жедел фазасы туралы
*
*
*
619. ИФТ жалған оң нәтижелі (зертхананың қателігіне байланысты емес) болуы мүмкін:
A. қандағы глюкозаның жоғарлауы аясында (қант диабеті)
B. полиарнайы шынайы антиденелер деңгейінің (физиологиялық жағдай - жүктілікте) жоғарлауы
C. АИВ/ЖИТС терминалды сатысы кезінде
D. иммунды тапшылық кезінде
E. материал қате алынғанда (көбінде жергілікті қабыну кезіндегі қан анализі, жыныстық инфекциялар, паразитоздар)
*
*
*
620. ИФТ жалған оң нәтижелі (зертхананың қателігіне байланысты емес) болуы мүмкін:
A. қандағы глюкозаның жоғарлауы аясында (қант диабеті)
B. поликлонды белсенділікте (стафилококк инфекциясы)
C. АИВ/ЖИТС терминалды сатысы кезінде
D. иммунды тапшылық кезінде
E. материал қате алынғанда (көбінде жергілікті қабыну кезіндегі қан анализі, жыныстық инфекциялар, паразитоздар)
*
*
*
621. ИФТ жалған оң нәтижелі (зертхананың қателігіне байланысты емес) болуы мүмкін:
A. қандағы глюкозаның жоғарлауы аясында (қант диабеті)
B. антиденелер арасындағы тоғыспалы серпілістерде
C. АИВ/ЖИТС терминалды сатысы кезінде
D. иммунды тапшылық кезінде
E. дәрілік заттардың, токсиндердің қоспасымен ферменттердің ингибирленуінде
*
*
*
622. Жалған теріс серпіліс (зертхананың қателігіне байланысты емес) болуы мүмкін:
A. серонегативті саңылау
B. қандағы глюкозаның жоғарлауы аясында
C. сарысудағы билирубин деңгейінің жоғарлауында
D. антиденелер арасындағы тоғыспалы серпілістерде
E. вакцинациядан кейін
*
*
*
623. Жалған теріс серпіліс (зертхананың қателігіне байланысты емес) болуы мүмкін:
A. поликлонды белсенділік (стафилококк инфекциясы) синдромында
B. қандағы глюкозаның жоғарлауы аясында (қант диабеті)
C. иммунды тапшылықтың терминалды сатысында
D. сарысудағы билирубин деңгейінің жоғарлауында (кез келген этиологиядағы сарғаюлар)
E. антигендер арасындағы тоғыспалы серпілістерде
*
*
*
624. Жалған теріс серпіліс (зертхананың қателігіне байланысты емес) болуы мүмкін:
A. қандағы глюкозаның жоғарлауы аясында
B. қоздырғыштың антигендік гетерогендікте
C. сарысудағы билирубин деңгейінің жоғарлауында (кез келген этиологиядағы сарғаюлар)
D. антиденелер арасындағы тоғыспалы серпілістерде
E. вакцинациядан кейін
*
*
*
625. Ағынды цитометрия әдісі ең алдымен:
A. жасушалық элементтердің зерттеу/өлшеу/есептеу
B. антиденелерді зерттеу/өлшеу/есептеу
C. антигендерді зерттеу/өлшеу/есептеу
D. фагоцитоздың функционалдық белсенділігін зерттеу/өлшеу/есептеу
E. мутациялық үдерісті зерттеу/өлшеу/есептеу
*
*
*
626. Ағынды цитометрия әдісі негізделген:
A. жасушалық элементтердің кондуктометриясына
B. жасушалар суспензиясының фотометриясына
C. ерітіндінің pH өзгерісіне
D. нәруыздық компоненттердің ассоциацисына
E. лазерлік жарық шоғырында жарықтың шашырауын және флуоресценттік жарқырауды өлшеуге
*
*
*
627. Иммуноблоттинг – бұл әдіс:
A. цитометрия мен ИФТ қатар қолдану
B. ПЦР мен флуоресценицияны қатар қолдану
C. флуоресценция мен ИФТ қатар қолдану
D. ИФТ мен ПЦР қатар қолдану
E. ИФТ мен электрофорезді қатар қолдану
*
*
*
628. Иммуноблоттинг сипатталады:
A. құны өте төмен
B. арнайы құрылғыларды қажет етпейді
C. өте жоғары арнайылылық
D. өте төмен сезімталдық
E. өлшенетін концентрацияның жоғары динамикалық диапозон
*
*
*
629. Иммуноблоттинг қолданылады:
A. эксперттік ретінде, растаушы тест
B. скринингтік тест
C. болжалды тест
D. тек сандық баалау үшін
E. клиникалық тәжірибеде қолданылмайды
*
*
*
630. Біріншілік имунды тапшылықты диагностикалау кезінде молекулярлы-генетикалық әдіс қолданылады:
A. гуморалді имунитет деңгейін өлшеу үшін
B. жасушалық имунитет деңгейін өлшеу үшін
C. болжауды бағалау үшін
D. аурудың қоздырғышын немесе себептерін анықтау үшін
E. нақты генетикалық ақауды растау үшін
*
*
*
631. HLA жүйесінің антигені бойынша типирлеу қолданылады:
A. жұқпалы ауруларды диагностикалау кезінде
B. ісік ауруларын диагностикалау кезінде
C. трансплантация үшін донорды таңдау кезінде
D. иммундытапшылықты диагностикалау кезінде
E. профилактикалық мақсатта
*
*
*
632. HLA жүйесінің антигені бойынша типирлеу қолданылады:
A. жұқпалы ауруларды диагностикалау кезінде
B. ісік ауруларын диагностикалау кезінде
C. бедеу жұптарды тексеру кезінде
D. иммундытапшылықты диагностикалау кезінде
E. профилактикалық мақсатта
*
*
*
633. HLA жүйесінің антигені бойынша типирлеу қолданылады:
A. жұқпалы ауруларды диагностикалау кезінде
B. ісік ауруларын диагностикалау кезінде
C. ревматолиты ауруларды диагностикалау кезінде
D. иммундытапшылықты диагностикалау кезінде
E. профилактикалық мақсатта
*
*
*
634. Жоғары мультиплексті әдіске жатады:
A. ИФТ
B. ПЦР
C. xMAP технологиясы
D. электрофорез
E. масс-спектрометрия
*
*
*
635. HLA антигені бойынша донор-реципиент жұпты таңдау әдісіне жатады:
A. иммуноблоттинг
B. электрофорез
C. cross-mach
D. микроскопия
E. биопсия
*
*
*

Приложенные файлы

  • docx 19243860
    Размер файла: 352 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий