Семінари 1, 2


Тема 2. Судовий розгляд справ про розірвання шлюбу та визнання шлюбу недійсним.
Теоретичні питання
Загальні положення про розвиток законодавства, що регулює сімейні відносини.
Правове регулювання сімейних відносин.
Правове регулювання укладення та розірвання шлюбу.
Право на укладення шлюбу і на його розірвання – суб’єктивне право громадян.
Підвідомчість справ про розірвання шлюбу.
Підстави віднесення розлучних процесів до компетенції судів загальної юрисдикції та РАЦСу.
Зміст та подання позову про розірвання шлюбу. Особливості підготовки і розгляду справ про розірвання шлюбу.
Примирення подружжя і його відмінність від мирової угоди.
Спори, які можуть бути дозволені в розлучному процесі.
Судове рішення у справах про розірвання шлюбу.
Момент вступу рішення про розірвання шлюбу в законну силу і його правове значення для сімейних правовідносин.
Процесуальний порядок визнання фактичних шлюбних відносин.
Регулювання відносин з приводу майна, аліментних зобов’язань, немайнових відносин осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах.
Підстави визнання шлюбу недійсним. Особи, які мають право вимагати, визнання шлюбу недійсним. Зміст та подання позову про визнання шлюбу недійсним.
Наслідки визнання шлюбу недійсним.
Задачі:
1. Подружжя Павлових, що мають трьох неповнолітніх дітей, вирішили розірвати шлюб, про що Павлов подав відповідну заяву до суду. У зв'язку з великою завантаженістю суддів справа тривалий час спочатку не призначалося до слухання, а потім кілька разів з різних причин відкладалося.
Тоді Павлови, через чотири місяці після подачі позовної заяви про розірвання шлюбу, оформили нотаріально завірені заяви, в яких висловлювали згоду на розірвання шлюбу та просили суд розглянути справу за їх відсутності.
На підставі цих заяв суд через місяць розглянув справу за їх відсутності і виніс рішення про розірвання шлюбу Павлових.
Дайте оцінку діям судді.
2. У 2005 р. громадянин Вiрменiї Аветiсян i громадянка України Гоцул зареєстрували шлюб в одному з органiв ДРАЦСу м. Одеси. При цьому подружжя громадянства i своїх прiзвищ не змiнили. На початку 2006 р. вони виїхали на постiйне мiсце проживання до Єревана, проте сімейне життя у них не склалося, почалися конфлiкти i сварки.
У зв’язку з цим Гоцул вирiшила розiрвати шлюб з Аветiсяном i повернутися додому, на що той вiдповiв категорично вiдмовою, сподiваючись на нормалiзацiю стосункiв. Тодi Гоцул виїхала до батькiв у м. Одеса, де подала заяву про розiрвання шлюбу з Аветiсяном до суду за мiсцем проживання батькiв. Дiзнавшись про це, Аветiсян визнав дії дружини незаконними i направив до суду письмове прохання не розглядати заяву Гоцул про розiрвання шлюбу по сутi. В обґрунтування свого прохання вiн послався на необхiднiсть розгляду позовної заяви тiльки за мiсцем проживання подружжя i з дотриманням законодавства країни проживання, незалежно вiд громадянства подружжя.
Чи підлягає задоволенню прохання Аветiсяна ? Яке рішення прийме суд за позовом Гоцул ?
3. Харченко звернувся з позовом до Сороки про визнання недійсним шлюбу, зареєстрованого між його батьком Козаком, який уже помер, і відповідачкою. Позивач наголошував, що реєстрацію шлюбу проведено у приміщенні лікарні без додержання місячного строку від дня подання заяви до органів ДРАЦС і що цей шлюб є фіктивним, бо його укладено напередодні смерті Козака лише з метою позбавити спадщини його єдиного спадкоємця за законом – сина, з яким померлий був у поганих стосунках. На суді з’ясувалося, що Козак і Сорока дійсно довгий час проживали однією сім’єю, були у близьких стосунках. Лікар, викликаний як свідок, засвідчив, що Козак до моменту смерті перебував у свідомості.
Як слід вирішити справу? Які види недійсних шлюбів передбачено СК України?
4. До суду з позовом про розiрвання шлюбу з Петренко звернувся Волок, одночасно вiн просив передати йому на виховання двох дiтей — восьми i шести рокiв, оскiльки його дружина вже бiльше року не займається їх вихованням.
У судовому засiданнi Петренко не заперечувала проти розiрвання шлюбу, але просила дiтей передати їй, пояснивши, що пiшла з сiм’ї i не виховувала у час дiтей через неприязнi стосунки з чоловiком. Крiм того, позивач усiляко перешкоджав їй у можливостi бачитися з дiтьми i проводити з ними час.
Якими критерiями повинен керуватися суд при вирiшеннi питання про дітей?
5. Янчук подав позовну заяву про розірвання шлюбу з Куруновою до суду за місцем її проживання. Із заяви випливало, що внаслідок різних причин шлюбні стосунки з дружиною давно припинилися, кошти на утримання дитини, 1999 року народження, він згоден перераховувати добровільно. До позовної заяви їм було прикладено письмову згоду дружини на розлучення, завірене за місцем її роботи. Через два тижні справа була призначена судом до слухання і розглянута, шлюб між Янчуком і Куруновою розірвано При цьому відповідачка в судовому засіданні не була присутня.
Оцініть правомірність прийнятого судом рішення. Який порядок підготовки справ про розірвання шлюбу до судового слухання?
6. Громадянка України Хоменко тривалий час перебувала в iнтимних стосунках з громадянином Республiки Молдова Коробко, внаслiдок чого у Хоменко в 2014 р. за мiсцем її постiйного проживання у м. Котовськ народилася позашлюбна дитина. Пiд рiзними приводами Коробко, який перебував у м. Котовськ в тривалому службовому вiдрядженнi, вiд реєстрацiї шлюбу i з’явлення до органу ДРАЦСу для встановлення свого батькiвства ухилявся, а потiм взагалi виїхав до Кишинева i перестав вiдповiдати на листи Хоменко.
Переконавшись, що Коробко не має намiру на нiй одружуватися i надавати їй матерiальну допомогу у вихованнi дитини, Хоменко подала до суду за мiсцем свого проживання заяву про встановлення батькiвства i стягнення алiментiв на утримання дитини.
Законодавством якої держави (Республiки Молдова або України) слiд керуватися суду при розглядi заяви Хоменко про встановлення батькiвства i стягнення алiментiв на дитину ? Чи пiдлягає задоволенню позов Хоменко?
7. Подружжя Замкових звернулися до суду з позовом про розірвання шлюбу. Позовна заява була підписана обома подружжям.
У позовній заяві було зазначено, що однією з підстав для пред'явлення позову є та обставина, що кожен з подружжя створив іншу сім'ю і в даний час вони проживають окремо, кожен на житловій площі свого фактичного подружжя.
Крім вимоги про розірвання шлюбу в позовній заяві містилося прохання про поділ спільно нажитого майна, до складу якого входила і приватизована квартира.
При підготовці справи до розгляду суддя з'ясував, що у складі майна, що підлягає розподілу, є вказівка ​​на холодильник і стереосистему, які тимчасово перебували в квартирі і належали сестрі Замкового – Точій, яка не знала про те, що у провадженні суду перебуває справа про розірвання шлюбу Замкових.
Що стосується дітей Замкових - дочки Насті 9 років і сина Бориса 11 років, то батьки вказали, що ними було досягнуто домовленості з ким діти будуть проживати після розірвання шлюбу.
Однак, до розгляду справи по суті до суду надійшла заява від сина, в якому він просив суд задовольнити його прохання про те, щоб питання про місце проживання його і сестри після розірвання шлюбу батьків було вирішене при розгляді справи в суді.
Визначте процесуальне становище осіб, що беруть участь в даній справі.
8. Носова до замiжжя перенесла важку операцiю i вiдповiдно до висновку лiкарiв не могла мати дiтей. Одружуючись із Кожухарем, вона цей факт вiд нього приховала. Щодо проходження медичного обстеження перед реєстрацiєю шлюбу Носова і Кожухар не домовлялися.
Кожухар, який дуже хотiв мати дiтей, дiзнався про недуг дружини через декiлька мiсяцiв пiсля реєстрації шлюбу. Кожухар вирiшив написати скаргу до органу РАЦСу, вищого за рiвнем, на вiддiл ДРАЦСу, що зареєстрував їх шлюб з Носовою, який, на його думку, не виконав свого обов’язку — не з’ясував, який стан здоров’я дружини.
Чи є пiдстави для визнання шлюбу Кожухар і Носової недiйсним ? У зв’язку з яким захворювання одного з подружжя i за яких обставин шлюб може бути визнаний недiйсним ?
9. До суду звернувся Кобець із заявою про розірвання договору дарування між ним та Писар. За цим договором Кобець передав Писар як своїй нареченій каблучку з діамантом, вартість якої дуже велика. Шлюб між сторонами не був зареєстрований у зв’язку з відмовою нареченої. Вважаючи цей її вчинок таким, що ганьбить його перед друзями та родичами, Кобець просив повернути йому каблучку в добровільному порядку. Однак Писар відмовилася це зробити, а також відшкодувати заподіяну йому моральну шкоду.
На позов Кобець Писар подала зустрічний позов, у якому вказала, що відмовилася від реєстрації шлюбу, бо дізналася про деякі обставини особистого життя свого нареченого. Як їй стало відомо, у селі, де мешкають батьки Кобець, є жінка, з якою останній був у фактичному шлюбі більше двох років. У Кобця є маленька дитина, яку він відмовляється утримувати. Така поведінка нареченого і відвернула Писар від укладення шлюбу. Тому вона просила суд не розривати договір дарування, тим більше, що каблучку вже продала, а грошей на відшкодування Кобцю її вартості не має. Крім того, Писар вважає, що колишній наречений повинен відшкодувати моральну шкоду, яку їй заподіяв.
Яке рішення має винести суд? Чи змінилося б рішення суду про розірвання договору дарування, якщо сторони перебували б у зареєстрованому шлюбі?
10. У лютому 2010 р. 85-рiчний Соколовський i 52-рiчна Ланова домовилися зареєструвати шлюб за умови забезпечення Лановою належного догляду за Соколовським, за що останнiй обiцяв залишити за нею пiсля смертi у спадок свою приватизовану квартиру.
Пiсля державної реєстрацiї шлюбу (у травнi 2010 р.) Ланова була зареєстрована за мiсцем проживання Соколовського. Через два мiсяцi пiсля цього вона припинила виконувати подружнi обов’язки і доглядати за Соколовським, а з листопада 2010 р. фактично перестала проживати разом з ним.
У зв’язку з цим Соколовський подав до суду позов про визнання шлюбу з Лановою недiйсним, пославшись на те, що шлюб був укладений фiктивно, сторони пiдтримували сiмейнi вiдносини нетривалий час, мiж ними є значна рiзниця у вiцi (36 рокiв).
Яке рiшення повинен ухвалити суд за позовом Соколовського?
11. Макуха та Лобан, які мають дітей від першого шлюбу, вирішили об'єднатися в одну сім'ю і в грудні 2014р. зареєстрували шлюб в органі ДРАЦС.Після реєстрації шлюбу вони вчинили обмін займаної ними за договорами найму житлової площі, в результаті чого їх сім'я стала проживати в трикімнатній квартирі.
У березні 2015р. Лобан звернулася до суду з позовом про визнання шлюбу з Макухою недійсним, посилаючись на те, що відповідач одружився, не маючи наміру створити сім'ю, а з єдиною метою поліпшити в результаті шлюбу свої житлові умови за її рахунок. Макуха до реєстрації шлюбу з Лобан проживав з сином і дочкою в двох кімнатах (20,3 кв.м) в комунальній квартирі, а Лобан з сином в однокімнатній квартирі (17,8 кв.м). Відповідач позов не визнав.
Розглянувши позов, суд встановив, що твердження позивачки не підтверджені доказами. Навпаки, з матеріалів справи випливає, що кожна зі сторін, маючи на вихованні неповнолітніх дітей, потребувала один в одному, і в створенні сім'ї, для чого спеціально зверталася за допомогою у службу знайомств міста. З цією ж метою, як Макуха, так і Лобан вживали активні заходи до обміну своїх квартир, щоб мати загальну житлову площу. Докази позивачки про фіктивність шлюбу не знайшли підтвердження і в показаннях свідків. Судом було встановлено, що конфлікт між сторонами виник на ґрунті ревнощів Макухи, який звинувачував позивача в порушенні подружньої вірності, що не може служити підставою для винесення рішення про визнання шлюбу недійсним.
Разом з тим суд визнав, що сім'я Макухи та Лобана розпалася, подальше спільне життя стало неможливим, і тому шлюб між ними розірвав.
Оцініть дії судді. Визначте предмет доказування у даній справі.Які форми захисту міг використовувати відповідач проти пред'явленого Лобан позову?
12. У червні 2012 р. громадянин України Березенко, перебуваючи у вiдпустцi в Iспанiї, познайомився з громадянкою Казахстану Салтанат, яка також вiдпочивала там за туристичною путiвкою. Через декiлька днiв Березенко та Салтанат за взаємною згодою уклали вiдповiдно до iспанського законодавства шлюб за релiгiйним обрядом. У зв’язку iз завершенням вiдпочинку Березенко та Салтанат повернулися до м. Чернівці, де стали проживати в квартирi Березенка, вважаючи себе чоловіком і дружиною. Повторно шлюб в органi ДРАЦСу вони не реєстрували. Через пiвроку стосунки мiж ними зiпсувалися і Салтанат виїхала до батькiв у м. Астана. Пiсля цього Березенко став вважати, що їх стосунки з Салтьанат були несерйозними, а укладання шлюбу в Іспанiї нiякого значення для нього мати не може.
У березні 2013 р. вiн зареєстрував шлюб iз Кучеренко в органi ДРАЦСу за мiсцем проживання. Через три мiсяцi Березенко трагiчно загинув у результатi автокатастрофи. Претендуючи на спадщину, Салтанат звернулася з позовною заявою про визнання шлюбу мiж Березенком і Кучеренко недiйсним, пред’явивши в обгрунтування позову документи про укладання шлюбу мiж нею i Березенком в Iспанiї.
Яке рiшену повинен ухвалити суд за позовом Салтанат ?
13. До суду звернувся Головін із заявою про розірвання шлюбу. У заяві вказувалося, що подружжя Головіних зареєструвало шлюб шість місяців тому. Дітей у цьому шлюбі не мають. Головін не може більше проживати однією сім’єю з дружиною у зв’ язку з тим, що вона є тяжко хворою – страждає на епілепсію. Під час реєстрації шлюбу Головіна приховала свою хворобу від позивача, хоча той неодноразово пропонував пройти медичне обстеження, вважаючи його обов’ язковим. Тому позивач вирішив, що подальше збереження шлюбу суперечить його інтересам, і просить суд розірвати шлюб з відповідачкою. На судовому засіданні Головіна заперечувала проти розірвання шлюбу, до матеріалів справи вона додала медичну довідку, якою засвідчувався факт її вагітності.
Як слід вирішити спір? Чи змінилося б рішення, якщо дружина не надала б довідку про вагітність?
14. Громадянка Кушнір зареєструвала шлюб з громадянином Тодоровим у червнi 2008 р. У квiтнi 2009 р. до суду був направлений позов прокурора про визнання шлюбу мiж Кушнір та Тодоровим недiйсним. Свої вимоги прокурор мотивував тим, що у 2008 р. Тодоров зареєстрував шлюб з громадянкою Коваль, який до цього часу не припинений. При реєстрацiї шлюбу з Кушнір Тодоров приховав вiд неї цю обставину. Вiдмiтки в паспортi громадянина Тодорова про перший шлюб не було. Паспорт Тодоров отримав у 2008 р. у зв’язку з втратою колишнього і пiд час його видачi в ньому не була зроблена вiдмiтка про шлюб.
Норми якого закону пiдлягають застосуванню в цьому випадку? Чи має право прокурор вимагати визнання шлюбу недiйсним у цiй ситуації (з урахуванням законодавства, яке діяло на той час)?
15. Подружжя Томашевських подало до суду спільну заяву про розірвання шлюбу. У заяві було вказано, що сторони прожили у шлюбі шість років, мають двох неповнолітніх дітей п’яти та двох років. Сімейні стосунки сторін не склалися, тому вони бажають розірвати шлюб. Разом із заявою подружжя подало до суду письмовий договір, відповідно до якого діти після розірвання шлюбу будуть проживати разом із матір’ю. Батько дітей за договором зобов’язується надавати старшій дитині – синові, утримання, яке відповідатиме 1/4 його заробітку. У свою чергу, Томашевська зобов’язалася за договором змінити своє прізвище на дошлюбне – Гаврилюк. Суд відмовив подружжю Томашевських у прийнятті заяви, пояснивши це тим, що сторони не вказали підстав розірвання шлюбу, а це позбавляє суд можливості винести остаточне рішення у справі.
Чи правомірною є відмова суду?
Тема 3. Судовий розгляд спорів про правовий режим майна подружжя.
Теоретичні питання
Правове регулювання спільної власності подружжя і шлюбного договору. Поняття та зміст особистих правовідносин подружжя. Правовідношення подружжя щодо належного їм майна. Поняття та зміст виникнення спільного майна подружжя.
Спільне майно подружжя та сумісна власність. Роздільне майно подружжя.
 Спори подружжя, пов'язані з реалізацією їх права на володіння, користування, розпорядження їх спільною сумісною власністю.
Спори подружжя про поділ їх спільного майна.
Підсудність спорів про правовий режим майна подружжя. Склад осіб, які беруть участь у справі. Судове представництво. Зміст, предмет, підстава позову. Предмет доказування. Належність та допустимість доказів. Особливості підготовки справи в суді. Закінчення процесу по сімейному спору без вирішення його по суті. Примирення сторін.
Особливості судового розгляду справ про поділ спільної власності подружжя і про зміну, розірвання, визнання недійсним шлюбного договору. Судове рішення: зміст та правові наслідки вступу його в законну силу.
Задачі:
1. Бортко пред'явив позов своїй колишній дружині Шумко про поділ майна, спільно нажитого ними під час шлюбу. У позовній заяві він зажадав, щоб йому присудили половину всього майна і одночасно залишили весь відкритий на його ім'я грошовий внесок у комерційному банку «Південний» у сумі 22 тис. грн., так як його колишня дружина за 8 років життя в шлюбі ніде не працювала та займалася лише домашнім господарством. Дітей у них немає.
У свою чергу Шумко пред'явила позов про визнання за нею права на частину будинку, в якому вона проживала разом з Бортко (будинок був оформлений на Бортко і три роки тому повністю оплачений), обґрунтовуючи це тим, що оплата цього будинку здійснена за рахунок коштів, подарованих їй її батьками. Вона також зажадала виключити з опису майна, що підлягає розподілу, її норкову шубу, шкіряну куртку, а також золоті прикраси, подаровані їй колишнім чоловіком.
Розберіть доводи сторін. Як суду слід вирішити суперечку між колишнім подружжям?
2. Шевчук звернулася до суду з позовом до колишнього чоловiка, в якому просила визнати за нею право власностi на автомобiль При цьому вона вказала, що автомобiль був придбаний у перiод шлюбу з вiдповiдачем, але не на спiльнi кошти. 180 500 грн. були наданi її матiр’ю, а 140 000 грн. — одержанi у борг у тiтки вiдповiдача. Цей борг сплачений особисто нею за рахунок її власних коштiв, якi вона одержала у спадок ще до укладання шлюбу з Шевчук.
Чи пiдлягає позов Шевчук задоволенню ?
3. Подружжя Шарніних перебувало у шлюбi з сiчня 2010 р. Пiсля розiрвання шлюбу в червнi 2014 р. Шарніна звернулася до суду з позовом про подiл спiльно нажитого з Шарніним майна: автомашини вартiстю 270 500 грн, гаража металевого – 15700 грн. й iншого майна вартiстю 438 000 грн.
Шарнін також звернувся до суду з позовною заявою, де просив включити до складу спiльного майна, що пiдлягає подiлу, й iнше майно, що залишилося у позивачки, на суму 100 500 грн. (дамськi ювелiрнi прикраси, книги).
З матерiалiв справи випливало, що на iм’я Шарніна був зроблений вклад в Ощадбанк, який був знятий ним 15 грудня 2003 р. Як заявив Шарнін, грошi вiн вiддав дружинi (150 000 грн.), проте Шарніна цей факт заперечувала. При цьому вона повiдомила суд, що про зняття грошей з рахунку дiзналася тiльки 2014 р., коли мiж колишнiм подружжям виникла суперечка про подiл спiльного майна.
У судовому засiданнi Шарніну не вдалося довести факт витрачання грошей (150 000 грн.) на потреби сiм’ї. Крiм того, суд установив, що ювелiрнi вироби придбанi Шарніною до реєстрацiї шлюбу, а частину книг на суму 5 345 грн. вона одержала пiсля смертi своїх батькiв.
Вирiшiть суперечку мiж колишнiм подружжям про подiл майна.
4. При розглядi судом позову Жарової до колишнього чоловiка про подiл сумiсного майна останнiй не погодився з вимогою дружини про подiл у рiвних частках одержаної ним премії за наукове вiдкриття. На думку Жарова, ця премiя є його особистим майном i не може пiдлягати подiлу. Проте Жарова в обгрунтування своєї вимоги заявила, що успiхи її чолонiка у науковiй дiяльностi були нероздiльно пов’язанi з турботою та увагою, якими вона оточувала чоловiка у перiод шлюбу.
Яке рiшення повинен ухвалити суд за позовом Жарової ?
5. Божик та Чернишова з 1998 по 2014рр. проживали однією сім'єю без державної реєстрації укладення шлюбу. У квітні 2015р. Чернишова звернулася до суду з позовом до Божик про поділ вкладу, внесеного в акціонерний банк «Ощадбанк» у 2010р. на ім'я Божик в сумі 30 тис. грн., а також будинку, капітально відремонтованого за час спільного життя (будинок належав Божик і був зареєстрований на його ім'я).
Суд запросив відомості про вклад, про будинок і своїм рішенням здійснив розділ вкладу в рівних частинах між Божик та Чернишовою. Будинок також був поділений в рівних частинах між Божик та Чернишовою.
Чи правильно вчинив суд?
6. Коваль неодноразово висловлювала претензiї своєму чоловiку з приводу його ставлення до сiм’ї, вважаючи, що вiн недостатньо пiклується про дружину i дiтей. В обгрунтування своєї позицiї вона наводила доводи про невисокий дохiд чоловiка за мiсцем державної служби i його небажання зайнятися пiдприємницькою дiяльнiстю.
Проте чоловік вважав ті докори несерйозними i не бажав змiнювати улюбленої професiї, яка не приносить великого доходу. З цього приводу мiж подружжям виникали суперечки. У сiм’ї чоловік поводився гiдно, пiклувався про дiтей, займався домашньою роботою. Проте дружина вважала його поведiнку неправильною, такою, що руйнує сiм’ю.
Переконавшись, що чоловiк не збирається змiнювати свою поведiнку, вона подала заяву до органiв опiки та пiклування, в якiй просила вплинути на поведiнку чоловiка з метою збереження сiм’ї.
Який, на Вашу думку, буде результат звернення Коваль до органiв опiки та піклування? Проаналізуйте вказану ситуацію з правової точки зору.
7. Подружжя Лодкіних проживало в будинку, що належав їм на правi спiльної власностi. У вереснi 2010 р. Лодкіна поїхала у гостi до матерi в iнше мiсто, але до матерi не прибула. Розшуки Лодкіної не дали нiяких результатiв. У листопадi 2010 р. чоловiк Лодкіної вирiшив продати будинок, але нотарiус, вважаючи, що будинок належить подружжю на правi спiльної власностi, у посвiдченнi договору купiвлi-продажу вiдмовив, посилаючись на ненадання доказу згоди дружини Лодкіної на продаж будинку. Тодi Лодкін звернувся до суду з позовом про визнання його власником будинку. Суд задовольнив цю вимогу.
Чи правомiрне рiшення суду? Якi правовi наслiдки з’явлення дружини Лодкіної?
8. Тонконоженко, захоплюючись нумізматикою, протягом тривалого часу таємно від дружини купував за високою ціною рідкісні монети. У зв’язку з чим, він брав гроші в борг у знайомого - Тарева, не порівнюючи розмір боргу, який постійно зростав зі своїми матеріальними можливостями. При цьому він сподівався в майбутньому розрахуватися з Таревим шляхом продажу деяких монет, вартість яких росла. Однак, через деякий час вся колекція у Тонконоженка була викрадена, а винних осіб не вдалося встановити.
Через два роки після цього, Тарев зажадав повернення боргу, однак, Тонконоженко не зміг його віддати. Тоді, Тарев звернувся з позовною заявою до суду, який визнав його вимоги обгрунтованими. При виконанні рішення суду стягнення було звернене на особисте майно Тонконоженка, але його виявилося недостатньо для повного погашення боргу. Тоді Тарев зажадав виділу частки Тонконоженка із спільного майна подружжя (дачного будинку і автомашини) для звернення на неї стягнення.
Чи обґрунтована вимога Тарева? Яке рішення за його заявою має прийняти суд?
9. В липні 2014 р. Балаган повернувшись з тривалого зарубіжного відрядження дізнався, що більше року тому назад (в березні 2013 р.) його дружина продала без його згоди жилий будинок за межами міста, який належав їм на праві спільної власності. Балаган в зв’язку з цим поставив вимоги до дружини про розірвання договору купівлі-продажу. Проте дружина відмовила і заявила, що змушена була продати будинок через тяжке матеріальне становище і в зв’язку з необхідністю придбання нового автомобіля. Вона також пояснила, що не змогла погодити з ним це питання, оскільки він тривалий час був відсутній, отримані від будинку кошти вже потрачені, а тому не може розірвати договір купівлі-продажу.
Оскільки вплив на дружину не дав результату, Балаган через два місяці (вересень 2013 р.) подав позов в суд про визнання договору купівлі-продажу недійсним. Проте дружина заявила, що його звернення в суд буде безрезультатним, оскільки він пропустив строк позовної давності. Балаган в зв’язку з цим вирішив звернутись в юридичну консультацію.
Які норми сімейного і цивільного права повинні застосовуватися в цій ситуації ? Чи розповсюджується позовна давність на вимоги, які пов’язані з сімейними відносинами?
Які роз’яснення повинні дати Балагану в юридичній консультації ?
10. Доценко та Мар’їна прийняли рішення про розлучення та звернулися до суду. Неповнолітній син за спільним рішенням мав залишитися з матір’ю, але виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік Доценко зазначив, що він протягом усього періоду перебування у шлюбі працював на двох роботах, отримуючи досить великі гроші, саме з них було придбано автомобіль, збудовано дачу. В той же час дружина Мар’їна тривалий час не працювала, була домогосподаркою. У зв’язку з чим дружині належать 1/3 майна, а інші 2/3 необхідно залишити за ним.
Яким має бути рішення суду?
11. Пiд час укладання шлюбного договору подружжя Демчуків встановило режим роздiльної власностi тiльки на автомобiль чоловiка i спортивний iнвентар для занять тенiсом i лижами дружини, а до решти речей вирiшили застосовувати режим сумiсної власностi. Спецiальних умов володiння, користування i розпорядження майном вони не передбачили.
Автомобiль та спортивний iнвентар були придбанi подружжям протягом перших трьох рокiв шлюбу. Пiсля того подружжя користувалося ним незалежно один вiд одного. Пiсля спливу двох рокiв через переїзд на постiйне мiсце проживання в сiльський будинок Демчук стала просити чоловiка вiдвозити її по певних днях у мiсто, що було для чоловiка незручно у зв’язку з графiком його роботи. Тому вiн iгнорував прохання дружини, посилаючись на умови шлюбного договору. Тодi Демчук заявила, що, на її думку, шлюбний договiр є недiйсними через змiну їх мiсця проживання, що iстотно вплинуло на умови користування майном.
Що ви можете сказати з приводу суперечок мiж подружжям? Чи є в цьому випадку пiдстави для змiни шлюбного договору?

Приложенные файлы

  • docx 19249604
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий