РОЗДІЛ 2

Укр:
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Інструкція заповнень документів для формування тестів:

Формування та заповнення запитань проводити в комірки, що редагуються.
Забороняється змінювати нумерацію запитань та літери відповідей.
Обов’язково заповнювати останню комірку-стовпець кожного запитання та вставляти тільки один символ, що є правильною відповіддю на запитання.
Формування та заповнення запитань проводити в текстовому редакторі MS WORD 2003, MS WORD 2007
Електронну копію записувати на CD-RW/CD-R.
Приклад заповнення:


Рус:
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

ИНСТРУКЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕСТОВ:

Формирование и заполнение вопросами формы выполнять в ячейках, которые открыты для редактирования.
Запрещается изменять нумерацию вопросов и буквы вариантов ответов.
В обязательном порядке заполнять последнюю ячейку-столпец каждого вопроса и вставлять только один символ, который определяет правильный ответ из перечисленных вариантов.
Формирование и заполнение формы вопросами выполнять в текстовом редакторе MS WORD 2003, MS WORD 2007
Электронную копию записывать на CD-RW/CD-R.
Пример заполнения:

УКР:
1. Документ складається з трьох форм таблиць, що розташовані в документі послідовно. Форма №1 дозволяє сформувати 100 питань, Форма №2 – 50 питань, Форма №3- 50 питань. Таблиці мають необхідний формат вводу питань, тому виставляти параметри та розміри комірок не потрібно.

Типовий приклад формування запитань для кожної форми таблиці:


Рус:
1. Документ состоит из трёх форм таблиц, которые расположены последовательно. Форма №1 позволяет сформировать 100 вопросов, Форма №2 – 50 вопросов, Форма №3 – 50 вопросов. Таблицы имеют необходимый формат ввода, поэтому не требуют начальных установок размера ячеек.

Типовой пример форммирования вопросов для каждой формы таблицы (смотреть выше).
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Факультет_Економічний__

Кафедра__Маркетингу_

Назва розділу __Маркетингові дослідження_


Forma №1
1
Низка послідовних питань, що розташовані у логічній послідовності має назву:
а
b
c
d
a


a) анкета;
b) вибірка;
c) спостереженням;
d) опитуванням.


2
Питання в запропонованому тесті належать до _______________ типу:
а
b
c
d
a


a) закритого;
b) відкритого;
c) альтернативного;
d) дублюючого.


3
Орієнтація читача на основну проблему та створення позитивного іміджу звіту – це основна ціль:
а
b
c
d
a


a) меморандуму;
b) анотації;
c) договору;
d) вступу.


4
Оцінку діяльності конкурентів доцільно проводити за допомогою використання методу:
а
b
c
d
c


a) експерименту;
b) опитування;
c) експертних оцінок;
d) спостереження.


5
До інструментів маркетингового дослідження не відноситься:
а
b
c
d
c


a) анкета;
b) механічні пристрої;
c) спостереження;
d) відповідь відсутня.


6
Оцінку ємності ринку доцільно проводити за допомогою використання методу:
а
b
c
d
d


a) експерименту;
b) опитування;
c) експертних оцінок;
d) відповідь відсутня.


7
Визначити порядок блоків схеми маркетингового дослідження: ( збір інформації, ( виявлення проблеми й формулювання цілей, ( відбір джерел інформації, ( обробка, аналіз і подання зібраної інформації:
а
b
c
d
a


a) 2,3,1,4;
b) 4,3,2,1;
c) 3,1,4,2;
d) відповідь відсутня.


8
Згідно з МКПМСД надають інформацію, необхідну для проведення маркетингових досліджень:
а
b
c
d
b


a) фахівці;
b) інформатори;
c) замовники;
d) конкуренти.


9
Якщо йдеться про вивчення намірів споживачів, то експертами прогнозування розвитку ринку виступають:
а
b
c
d
a


a) покупці;
b) посередники;
c) менеджери;
d) конкуренти.


10
До видів ринку не відносять:
а
b
c
d
d


a) міжнародний;
b) внутрішній;
c) світовий;
d) відповідь відсутня.


11
Цілі маркетингового дослідження, спрямовані на збір попередньої інформації, призначеної для більш точного визначення проблем і перевірки гіпотез, носять наступний характер:
а
b
c
d
b


a) описовий;
b) розвідницький;
c) казуальний;
d) деклараційний.


12
Інформація, що вже існує та створювалась для інших цілей має назву:
а
b
c
d
a


a) вторинна;
b) первинна;
c) трансфертна;
d) відповідь відсутня.


13
Інтерв'ювання покупців з метою визначення, де вони купують товари; інтерв'ювання дистриб’юторів з метою виявлення розмірів їхніх закупівель і кому вони продають товари; одержання даних про обсяги продажів через дистриб’юторів і прямих продажів конкурентів – це методи дослідження:
а
b
c
d
c


a) розміру ринку;
b) динаміки ринку;
c) каналів товароруху;
d) просування товарів.


14
Інтерв'ювання покупців з метою визначення, їхніх вподобань, відношення до майбутнього продукту; інтерв'ювання дистриб’юторів з метою виявлення розмірів їхніх закупівель і оцінок перспектив розвитку; одержання даних про обсяги можливих продажів – це методи дослідження:
а
b
c
d
a


a) розміру ринку;
b) динаміки ринку;
c) каналів товароруху
d) просування товарів.


15

а
b
c
da)
b)
c)
d)


16

а
b
c
da)
b)
c)
d)


17

а
b
c
da)
b)
c)
d)


18

а
b
c
da)
b)
c)
d)


19

а
b
c
da)
b)
c)
d)


20

а
b
c
da)
b)
c)
d)


21

а
b
c
da)
b)
c)
d)


22

а
b
c
da)
b)
c)
d)


23

а
b
c
da)
b)
c)
d)


24

а
b
c
da)
b)
c)
d)


25

а
b
c
da)
b)
c)
d)


26

а
b
c
da)
b)
c)
d)


27

а
b
c
da)
b)
c)
d)


28

а
b
c
da)
b)
c)
d)


29

а
b
c
da)
b)
c)
d)


30

а
b
c
da)
b)
c)
d)


31

а
b
c
da)
b)
c)
d)


32

а
b
c
da)
b)
c)
d)


33

а
b
c
da)
b)
c)
d)


34

а
b
c
da)
b)
c)
d)


35

а
b
c
da)
b)
c)
d)


36

а
b
c
da)
b)
c)
d)


37

а
b
c
da)
b)
c)
d)


38

а
b
c
da)
b)
c)
d)


39

а
b
c
da)
b)
c)
d)


40

а
b
c
da)
b)
c)
d)


41

а
b
c
da)
b)
c)
d)


42

а
b
c
da)
b)
c)
d)


43

а
b
c
da)
b)
c)
d)


44

а
b
c
da)
b)
c)
d)


45

а
b
c
da)
b)
c)
d)


46

а
b
c
da)
b)
c)
d)


47

а
b
c
da)
b)
c)
d)


48

а
b
c
da)
b)
c)
d)


49

а
b
c
da)
b)
c)
d)


50

а
b
c
da)
b)
c)
d)


51

а
b
c
da)
b)
c)
d)


52

а
b
c
da)
b)
c)
d)


53

а
b
c
da)
b)
c)
d)


54

а
b
c
da)
b)
c)
d)


55

а
b
c
da)
b)
c)
d)


56

а
b
c
da)
b)
c)
d)


57

а
b
c
da)
b)
c)
d)


58

а
b
c
da)
b)
c)
d)


59

а
b
c
da)
b)
c)
d)


60

а
b
c
da)
b)
c)
d)


61

а
b
c
da)
b)
c)
d)


62

а
b
c
da)
b)
c)
d)


63

а
b
c
da)
b)
c)
d)


64

а
b
c
da)
b)
c)
d)


65

а
b
c
da)
b)
c)
d)


66

а
b
c
da)
b)
c)
d)


67

а
b
c
da)
b)
c)
d)


68

а
b
c
da)
b)
c)
d)


69

а
b
c
da)
b)
c)
d)


70

а
b
c
da)
b)
c)
d)


71

а
b
c
da)
b)
c)
d)


72

а
b
c
da)
b)
c)
d)


73

а
b
c
da)
b)
c)
d)


74

а
b
c
da)
b)
c)
d)


75

а
b
c
da)
b)
c)
d)


76

а
b
c
da)
b)
c)
d)


77

а
b
c
da)
b)
c)
d)


78

а
b
c
da)
b)
c)
d)


79

а
b
c
da)
b)
c)
d)


80

а
b
c
da)
b)
c)
d)


81

а
b
c
da)
b)
c)
d)


82

а
b
c
da)
b)
c)
d)


83

а
b
c
da)
b)
c)
d)


84

а
b
c
da)
b)
c)
d)


85

а
b
c
da)
b)
c)
d)


86

а
b
c
da)
b)
c)
d)


87

а
b
c
da)
b)
c)
d)


88

а
b
c
da)
b)
c)
d)


89

а
b
c
da)
b)
c)
d)


90

а
b
c
da)
b)
c)
d)


91

а
b
c
da)
b)
c)
d)


92

а
b
c
da)
b)
c)
d)


93

а
b
c
da)
b)
c)
d)


94

а
b
c
da)
b)
c)
d)


95

а
b
c
da)
b)
c)
d)


96

а
b
c
da)
b)
c)
d)


97

а
b
c
da)
b)
c)
d)


98

а
b
c
da)
b)
c)
d)


99

а
b
c
da)
b)
c)
d)


100

а
b
c
da)
b)
c)
d)


Forma №2

1
До етапів маркетингового дослідження не відносять:
a
b
c
d
a


a) реалізацію результатів дослідження;
b) відбір джерел інформації;c) визначення проблем та цілей;
d) вірна відповідь відсутня.


2
Складовими системи аналізу маркетингової інформації є:
a
b
c
d
a


a) статистичний банк та банк моделей;
b) комп’ютерний парк та персонал;c) відділ маркетингу;
d) вірна відповідь відсутня.


3
Набір методів аналізу маркетингової інформації – це:
a
b
c
d
a


a) система аналізу інформації;
b) систему маркетингових досліджень;c) маркетингові інструменти;
d) вірна відповідь відсутня.


4
До системи маркетингової інформації не відносять:
a
b
c
d
c


a) систему внутрішньої звітності;
b) систему маркетингових досліджень;c) виробничу систему;
d) вірна відповідь відсутня.


5
Розрізняють два підходи до структури вибірки у маркетинговому дослідженні, а саме:
a
b
c
d
a


a) імовірнісний та детермінований;
b) детермінований та статистичний;c) імовірнісний та статистичний;
d) вірна відповідь відсутня.


6
Аналіз вторинних даних, вивчення досвіду, аналіз конкретних ситуацій, проекційний метод – це:
a
b
c
d
a


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


7
У яких випадках застосовується збір інформації за допомогою проведення анкетування споживачів по телефону?
a
b
c
d
b


a) експерименті;
b) опитуванні;c) імітації;
d) правильні відповіді а), с).


8
Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу – це:
a
b
c
d
c


a) зміст маркетингових досліджень;
b) принцип маркетингових досліджень;c) мета маркетингових досліджень;
d) задача маркетингових досліджень.


9
Аналіз результатів діяльності організації; виявлення проблем шляхом експертного опитування керівників і фахівців; спостереження за виконанням маркетингових функцій – це:
a
b
c
d
c


a) процедура М.Д.;
b) методи М.Д.;c) підходи до виявлення проблем М.Д.;
d) етапи програми М.Д.


10
Сегмент, що покликаний репрезентувати коло потенційних респондентів називається:
a
b
c
d
a


a) вибіркою;
b) цільовим сегментом;c) списком респондентів;
d) вірна відповідь відсутня.


11
До внутрішніх джерел інформації не відносять:
a
b
c
d
d


a) балансову звітність;
b) звіт про результати діяльності;c) рахунки-фактури;
d) вірна відповідь відсутня.


12
Результативність, об'єктивність, комплексність, системність маркетингових досліджень це:
a
b
c
d
c


a) принципи маркетингових досліджень;
b) задачі маркетингових досліджень;c) вимоги до маркетингових досліджень;
d) проблеми маркетингових досліджень.


13
Сукупність процедур і методів, розроблених для створення, аналізу і поширення інформації для випереджальних маркетингових рішень на регулярній основі - це визначення:
a
b
c
d
b


a) інформаційних технологій;
b) маркетингової інформаційної системи;c) системи маркетингової інформації;
d) комп'ютерних технологій.


14
Використовують офіційно опубліковані джерела інформації, методи економічного аналізу в з'єднанні з елементами математичної статистики:
a
b
c
d
b


a) польові маркетингові дослідження;
b) кабінетні маркетингові дослідження;c) пілотні маркетингові дослідження;
d) емпіричні маркетингові дослідження.


15

a
b
c
da)
b)c)
d)


16
Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу - це:
a
b
c
d
c


a) зміст маркетингових досліджень;
b) принцип маркетингових досліджень;c) мета маркетингових досліджень;
d) задача маркетингових досліджень.


17
Використання засобів обчислювальної техніки і систем зв'язку для створення, збору, передачі, збереження й обробки інформації у всіх сферах діяльності торгового підприємства є:
a
b
c
d
a


a) інформаційними технологіями;
b) маркетинговою інформаційною системою;c) системами маркетингової інформації;
d) комп'ютерними технологіями.


18
За допомогою методу формування вибірки наосліп і за допомогою таблиці випадкових чисел здійснюються:
a
b
c
d
a


a) простий випадковий відбір;
b) систематичний відбір;c) кластерний відбір
d) стратифікований відбір.


19
Маркетингові дослідження, спрямовані на опис маркетингових проблем, ситуацій, ринків – це:
a
b
c
d
b


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


20
Вибір конкретного типу дослідження визначається:
a
b
c
d
b


a) проблемами підприємства;
b) цілями і задачами М. Д.;c) можливостями підприємства;
d) цілями діяльності підприємства.


21
Збір первинної інформації шляхом вибору однотипних груп обстежуваних, видачі їм різних завдань, контролю за факторами, що впливають на результати, порівняння розходжень у групових реакціях - це:
a
b
c
d
d


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


22
Сукупність процедур і методів, розроблених для створення, аналізу і поширення інформації для випереджальних маркетингових рішень на регулярній основі - це визначення:
a
b
c
d
b


a) інформаційних технологій;
b) маркетингової інформаційної системи;c) системи маркетингової інформації;
d) комп'ютерних технологій.


23
Мета маркетингового дослідження визначається:
a
b
c
d
a


a) проблемами підприємства;
b) цілями і задачами М. Д.;c) можливостями підприємства;
d) цілями діяльності підприємства.


24
Формування вибірки за допомогою математичних методів оцінки похибок та ймовірностей має назву:
a
b
c
d
с


a) простий випадковий метод;
b) систематичний метод;c) ймовірнісний метод;
d) стратифікований добір.


25
Не належать до методів збору первинних даних у маркетингових дослідженнях:
a
b
c
d
с


a) спостереження;
b) експеримент;c) кабінетні дослідження;
d) вірна відповідь відсутня.


26
Для попередньої оцінки ємності ринку доцільно використовувати:
a
b
c
d
b


a) польові маркетингові дослідження;
b) кабінетні маркетингові дослідження;c) пілотні маркетингові дослідження;
d) емпіричні маркетингові дослідження.


27
Маркетингові дослідження, проведені для перевірки гіпотез відносно причинно-наслідкових зв'язків – це:
a
b
c
d
c


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


28
Надання респондентом невірних даних внаслідок неповного розуміння суті питань – це:
a
b
c
d
d


a) навмисна помилка дослідника;;
b) ненавмисна помилка дослідника;;c) навмисна помилка респондента;
d) ненавмисна помилка респондента.


29
Маркетинговою проблемою компанії обумовлюються:
a
b
c
d
b


a) принципи М. Д.;
b) задачі М. Д.;c) вимоги до М. Д.;
d) проблеми М. Д.


30

a
b
c
da)
b)c)
d)


31
Маркетингові дослідження, спрямовані на отримання результатів шляхом порівняння реакцій контрольної групи та досліджуваної – це:
a
b
c
d
d


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


32
Визначення одиниці вибірки, контуру вибірки й обсягу вибірки – це:
a
b
c
d
a


a) етапи формування вибірки;
b) проблеми формування вибірки;c) цілі формування вибірки;
d) процедура формування вибірки.


33
При виході на новий зарубіжний ринок для швидкого ознайомлення з його вимогами і звичаями фірмі потрібно використати:
a
b
c
d
a


a) польові маркетингові дослідження;
b) кабінетні маркетингові дослідження;c) пілотні маркетингові дослідження;
d) аналітичні маркетингові дослідження.


34
Визначення змісту предмета дослідження, загальна постановка задачі в межах даного дослідницького задуму це:
a
b
c
d
c


a) мета маркетингових досліджень;
b) задача маркетингових досліджень;c) концепція маркетингових досліджень;
d) принцип маркетингових досліджень.


35
Маркетингові дослідження, проведені для опису тієї чи іншої ринкової ситуації – це:
a
b
c
d
b


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


36
Використання контрольних груп передбачають:
a
b
c
d
d


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


37
До видів інтерв’ю не відносять:
a
b
c
d
d


a) інтерв’ю по телефону;
b) індивідуальне інтерв’ю;c) групове інтерв’ю;
d) дослідницьке інтерв’ю.


38
Збір первинної інформації шляхом вибору однотипних груп обстежуваних, видачі їм різних завдань, контролю за факторами, що впливають на результати, і порівняння розходжень у групових реакціях - це:
a
b
c
d
d


a) розвідницькі дослідження;
b) описові дослідження;c) казуальні дослідження;
d) експериментальні дослідження.


39
Найбільш традиційним методом проведення опитування є:
a
b
c
d
a


a) особисте інтерв’ю;
b) анкетування по пошті;c) анкетування через Інтернет;
d) всі відповіді вірні.


40
Формування, оцінка і відбір продуктово-ринкової комбінації це:
a
b
c
d
a


a) задача ринково-сегментної політики;
b) мета сегментування;c) етапи сегментування;
d) вміст ринково-сегментної політики.


41
Місце, що займає підприємство у конкурентній боротьбі, визначається:
a
b
c
d
с


a) обсягом його продажів;
b) рівнем рентабельності;c) ринковою часткою;
d) рівнем конкурентоздатності.


42
Організація, що бореться за збільшення своєї ринкової частки за входження в число лідерів , займає наступну ступінь:
a
b
c
d
b


a) лідер;
b) претендент на лідерство;c) послідовник /відомий за лідером/;
d) новачки.


43
Обслуговують маленькі ринкові сегменти, що інші організації не помітили чи не взяли до уваги:
a
b
c
d
d


a) лідери;
b) претендент на лідерство;c) послідовник /відомий за лідером/;
d) новачки.


44
Пріоритетними конкурентами для лідера є:
a
b
c
d
a


a) претенденти на лідерство;
b) послідовники;c) послідовники і новачки;
d) всі відповіді вірні.


45
Дозволяє зробити відносну оцінку конкурентів, є основою для вибору стратегії конкурентних переваг і визначення конкретних маркетингових засобів для підвищення конкурентоздатності свого підприємства:
a
b
c
d
b


a) «профіль діяльності»;
b) «профіль полярності»;c) карта сильних сторін підприємства;
d) карта слабких сторін підприємства.


46
До принципів визначення обсягів вибірки не відносять:
a
b
c
d
a


a) експертну оцінку;
b) залишковий принцип;c) принцип статистичних методів;
d) вірна відповідь відсутня.


47
При вивченні потреб вимірюють:
a
b
c
d
d


a) розміри окремих потреб;
b) склад окремих наборів потреб;c) системи переваг споживачів;
d) усе вищезазначене.


48
Задача виявити вимоги покупців до властивостей, якості, зовнішнього вигляду товарів ставиться при вивченні:
a
b
c
d
d


a) реалізованого попиту;
b) нереалізованого попиту;c) незадовільного попиту;
d) попиту, який формується.


49
Які „польові" методи дослідження ринку використовують фахівці з маркетингу:
a
b
c
d
a


a) вибіркове спостереження;
b) оптовий продаж товару;c) аналіз довідкової літератури;
d) усі вище перелічені.


50
До складових маркетингової інформаційної системи відносять:
a
b
c
d
d


a) систему внутрішньої звітності;
b) систему маркетингових досліджень;c) аналітичну систему маркетингу;
d) усі вище перелічені системи.

Forma №3

1
Прагнення респондента фальсифікувати свої відповіді внаслідок небажання відповідати на персональні питання через підозру, що інтерв’юер переслідує якісь свої цілі – це:
a
b
c
d
c


a) навмисна помилка особи, яка збирає інформацію;b) ненавмисна помилка особи, яка збирає інформацію;c) навмисна помилка респондента;d) ненавмисна помилка респондента.


2
Виділити, в яких випадках компанія буде проводити аналіз власними силою:
a
b
c
d
b


a) компанія не має досвіду в дослідженні ринку, в обміні інформації;b) дослідження охоплює продукцію виробничого призначення і вимагає обмеженої кількості інтерв'ю; компанія лічить, що потенціал ринку такий, що є сенс придбати досвід на цьому ринкуc) вперше проводять дослідження ринку;d) здійснюють аналіз первинних даних.


3
Синдикативна інформація являє собою:
a
b
c
d
c


a) офіційно опубліковану, безкоштовну, доступну інформацію;b) внутрішню інформацію підприємства, офіційно опубліковану;c) платну, недоступну для широкої публіки інформацію, видавану окремими організаціями;d) первинну інформацію


4

a
b
c
da)b)c)d)


5
Організований збір інформації; збереження важливих даних ; швидкість обробки даних – це :
a
b
c
d
b


a) призначення маркетингової інформаційної систем;b) переваги маркетингової інформаційної системи;c) задачі маркетингової інформаційної системи;d) цілі маркетингової інформаційної системи


6
Основні недоліки первинної інформації:
a
b
c
d
c


a) можлива наявність застарілих даних;b) можлива відсутність необхідних даних через нечіткість методології проведеного дослідження;c) збирання даних може забрати багато часу та коштів;d) оперативність одержання.


7
При проведенні маркетингового дослідження реклами доцільно проаналізувати:
a
b
c
d
a


a) цілі реклами, відповідність рекламної стратегії цілям реклами, підходи до вибору рекламного повідомлення, рекламний бюджет;b) моделі визначення цілей реклами;c) організацію рекламної діяльності в підприємстві;d) реакцію споживачів на рекламу.


8
Маркетингове дослідження просування-мікс – це:
a
b
c
d
a


a) це функція, яка пов’язує споживачів, конкурентів і громадськість з маркетологами за допомогою інформації;b) процес задоволення фірмою потреби в інформації про ринок, споживачів, ін.;c) систематичний збір, відображення і аналіз, даних по різних аспектах маркетингової діяльності;d) систематичний збір, аналіз, передача інформації про навколишнє підприємство середовище.


9
В основі побудови карти постачальників лежать показники:
a
b
c
d
c


a) привабливості постачальника;b) конкурентної сили постачальника;c) привабливості та конкурентної сили постачальника;d) ціна та якість товарів постачальника


10
Дослідження збутової діяльності спрямоване на:
a
b
c
d
a


a) здійснення діагностики збутового потенціалу підприємства і виявлення збутових ризиків;b) вивчення обсягу збуту;c) вивчення обсягів збуту в розрізі товарного асортименту;г) вивчення структури збуту.


11
В області маркетингових досліджень цін визначають наступні напрямки їх проведення:
a
b
c
d
d


a) вивчення фактично сформованих ринкових цін;b)c) вивчення цінової політики конкурентів (її гнучкість або цінова дискримінація, тобто реагування на нові ринкові умови, розходження для різних ринкових сегментів і споживачів, зміна цін за часом, призначення цін на нові товари; використання цінових знижок; співвідношення ціни і якості товару); вивчення ступеня регулювання цін з боку державних і муніципальних органів влади;d) усе вищезазначене.


12

a
b
c
da)b)c)d)


13
Аналіз результатів діяльності організації; виявлення проблем шляхом експертного опитування керівників і фахівців; спостереження за виконанням маркетингових функцій – це:
a
b
c
d
c


a) процедура маркетингових досліджень;b) методи маркетингових досліджень;c) підходи до виявлення проблем маркетингові дослідження;d) етапи програми маркетингових досліджень.


14

a
b
c
da)b)c)d)


15
Основні переваги вторинної інформації - це:
a
b
c
d
c


a) відсутність суперечливих даних із різних джерел;b) методологія збирання даних відома і є контрольована компанією;c) низька ціна та оперативність одержання;d) отримання найсвіжішої інформації.


16
Типологія споживачів на основі психографічного аналізу поведінки споживача враховує:
a
b
c
d
c


a) соціально-економічні характеристики;b) демографічні характеристики;c) інтереси, уявлення про життєві цінності;d) національні особливості.


17
Процес вивчення поведінки споживачів на ринку включає наступні етапи:
a
b
c
d
a


a) постановка цілей, упорядкування плану дослідження, збір даних, аналіз та інтерпретація результатів;b) збір даних; аналіз даних; визначення проблеми; розробка плану досліджень; підготовка звіту;c) дослідження споживачів, аналіз і оцінка діяльності постачальників, вивчення конкурентівd) визначення ринкової проблеми, аналіз результатів діяльності підприємств, спостереження за виконанням маркетингових функцій.


18
При порівняльній оцінці ефективності маркетингової діяльності фірм-конкурентів використовують:
a
b
c
d
b


a) показники конкурентоспроможності підприємства та його продукції;b) критерії, згруповані за елементами комплексу маркетингуc) показники привабливості й конкурентоспроможності товарів;d) показники ефективності управління діяльністю підприємства.


19
Оцінити конкурентоздатність продуктів фірм-конкурентів можна за допомогою показників:
a
b
c
d
d


a) ринкова частка підприємства; рентабельність підприємства; продуктивність праці;b) надійність, безпека, ощадливе використання ресурсів, транспортабельність;c) вторинне використання; після продажного обслуговування, патентний захист; безпека;d) вірні відповіді b і c.


20

a
b
c
da)b)c)d)


21
Дослідження пріоритетних конкурентів проводиться в наступних напрямках:
a
b
c
d
c


a) дослідження конкурентоздатності продуктів;b) дослідження конкурентоздатності маркетингової діяльності і фірми в цілому;c) п.а і п.bd) дослідження товару, ціни, просування, товароруху, конкурентів.


22
Процес дослідження конкурентів містить у собі:
a
b
c
d
c


a) виявлення конкурентів, оцінку конкурентоздатності їхньої маркетингової діяльності; вивчення маркетингового середовища конкурентів;b) виявлення конкурентів і визначення «ключових факторів» їхнього успіху;c) виявлення конкурентів, оцінка їхньої діяльності, виявлення стратегії активних конкурентів, оцінка конкурентоздатності конкурентів і визначення «ключових факторів» їхнього успіху;d) виявлення конкурентів і визначення «ключових факторів» їх успіху.


23
Безпосередньому збору даних при маркетинговому дослідженні передує:
a
b
c
d
d


a) формулювання гіпотез;b) формулювання маркетингової проблеми;c) формування вибірки;d) всі відповіді вірні.


24

a
b
c
da)b)c)d)


25
Макросегментація в процесі вибору ринку припускає:
a
b
c
d
b


a) визначення ознак сегментації ринку;b) ділення ринку на групи покупців з однаковими споживчими перевагами;c) розподіл ринку на певні групи продавців;d) розподіл ринку на сегменти по галузям промисловості, промисловим групам товарів.


26
Процедура вибору ринку включає:
a
b
c
d
d


a) мікросегментацію, макросегментацію, визначення попиту на ринку;b) процедуру виключення, процедуру вибору, макросегментацію, визначення сегменту ринку, сегментацію ринку для виходу на ринок;c) процедуру вибору, попередній відбір ринку, сегментацію ринку;d) процедуру виключення, макросегментацію, визначення сегменту ринку.


27
Системний підхід до дослідження ринку передбачає:
a
b
c
d
b


a) вивчення і аналіз умов ринку, вивчення суб'єктів, форм і засобів торгівлі;b) відносно недороге кабінетне дослідження, первісне охоплення всіх потенційних ринків; розміщення ринків по ступеню їх переваги;c) поєднання кабінетних і польових досліджень;d) дослідження споживачів, аналіз і оцінка діяльності постачальників, вивчення конкурентів.


28
До засобів дослідження ринку відносяться:
a
b
c
d
b


a) економіко-математичні засоби; засіб «Дельфі»; засіб експертних оцінки;b) кабінетні дослідження; польові дослідження; поєднання кабінетних і польових досліджень;c) системний підхід, ситуаційний підхід, програмно-цільовий;d) загальнонаукові, аналітичні, економіко - математичні засоби.


29

a
b
c
da)b)c)d)


30
Найширше використовуваними методами проведення маркетингових досліджень:
a
b
c
d
b


a) інтерв'ювання користувачів і дистрибьюторів, перегляд рекламних плакатів;b) методи опитування споживачів, аналізу документів, експертні оцінки, експеримент;c) кабінетні дослідження, проведення бесід із ключовими «гравцями» ринку;d) огляд статистичної даних, бесіди з експертами.


31
Основними елементами продуктово-ринкової комбінації є:
a
b
c
d
d


a) споживачі, кон'юнктура ринку, товар;b) попит, пропозиція, товар;c) місцезнаходження ринку, споживачі, кон'юнктура ринку;d) продукція, споживачі, місцезнаходження ринку.


32
Безпосереднє дослідження ринку передбачає:
a
b
c
d
c


a) аналіз вимог споживачів до товару, аналіз перспектив розвитку ринку;b) аналіз попиту, аналіз і оцінку діяльності фірм-постачальників;c) вивчення і аналіз умов ринку, вивчення суб'єктів, форм і засобів торгівлі;d) вивчення і оцінку фірм-конкурентів, вивчення транспортних умов.


33
Вторинною інформацією є:
a
b
c
d
d


a) офіційно опублікована, безкоштовна, доступна інформація;b) внутрішня інформація підприємства, офіційно опублікована;c) платна, недоступна для широкої публіки інформація, видавана окремими організаціями;d) всі відповіді вірні.


34

a
b
c
da)b)c)d)


35
Вивчення власного потенціалу підприємства включає:
a
b
c
d
d


a) аналіз результатів господарчої діяльності, оцінку показників ефективності керування підприємством;b) аналіз конкурентоспроможності підприємства, оцінку готовності підприємства до роботи в умовах ринку;c) аналіз результатів господарчої діяльності, оцінку конкурентних можливостей підприємства;d) аналіз результатів господарчої діяльності, аналіз конкурентоспроможності продукції, аналіз конкурентоспроможності підприємства, оцінку конкурентних можливостей підприємства.


36
Питання зі шкалою Лайкерта – це:
a
b
c
d
a


a) питання в якому пропонується вказати ступінь погодження з твердженням;b) питання в якому пропонується два варіанти відповіді;c) питання на яке респондент може відповісти багатьма варіантами;d) вірна відповідь відсутня.


37
Питання без заданої структури – це:
a
b
c
d
c


a) питання в якому пропонується вказати ступінь погодження з твердженням;b) питання в якому пропонується два варіанти відповіді;c) питання на яке респондент може відповісти багатьма варіантами;d) вірна відповідь відсутня.


38

a
b
c
da)b)c)d)


39
Питання із вибірковою відповіддю – це
a
b
c
d
b


a) питання в якому пропонується вказати ступінь погодження з твердженням;b) питання в якому пропонується три чи більш варіантів відповіді;c) питання на яке респондент може відповісти багатьма варіантами;d) вірна відповідь відсутня.


40
Згідно МКПМСД інформаторами можуть бути:
a
b
c
d
c


a) фахівці-маркетологи, провідні маркетингові дослідження;b) фірми, для яких проводяться маркетингові дослідження;c) споживачі;d) фірми-конкуренти.


41
Фірма ухвалила рішення про вихід на новий ринок і пробний продаж партії нового товару. Який напрям маркетингових досліджень їй потрібно обрати:
a
b
c
d
b


a) дослідження системи просування;b) дослідження ринку і продажу;c) дослідження продукту;d) дослідження доведення товару до споживача.


42
Дослідження ринку включає:
a
b
c
d
b


a) об'єктивний збір, аналіз отриманої інформації в відношенні ринку споживачів, товарів і послуг;b) систематичний збір, запис, аналіз даних з питань, що стосуються продаж товару або послуг;c) організаційний збір інформації, збереження важливих даних, швидкість обробки даних;d) спільне узгодження ринкових рішень.


43
Дослідження ринку припускає:
a
b
c
d
c


a) вивчення і аналіз умов ринку; аналіз попиту; аналіз пропозиції;b) вивчення суб'єктів, форм і засобів торгівлі; аналіз вимоги споживачів товару;c) безпосереднє дослідження ринку; вивчення власного потенціалу підприємства;d) аналіз і оцінку діяльності фірм - постачальників; вивчення і оцінку фірм-конкурентів; вивчення покупців.


44

a
b
c
da)b)c)d)


45
Обробка результатів маркетингового дослідження включає:
a
b
c
d
a


a) сегментування ринку після замірів обсягу попиту; вибір цільових сегментів; позиціонування товарів на ринку;b) вибір цільових сегментів, визначення заходів по виведенню нового товару на ринок; позиціонування товару;c) оцінку споживчого попиту, позиціонування товару, визначення заходів по просуванню;.d) вибір цільового ринку; оцінку якості товару; визначення ринкової «ниші».


46
Проект дослідження ринку включає:
a
b
c
d
d


a) визначення ринкової проблеми, аналіз результатів діяльності підприємств, спостереження за виконанням маркетингових функцій;b) визначення характеристик ринку і його сегментів; тестування продукту, дослідження місця розташування мережі роздрібної торгівлі;.c) виявлення проблем шляхом експертного опитування керівників і фахівців, аналіз і інтерпретація інформації, спостереження за виконанням маркетингових функцій;d) визначення ринкової проблеми, рішення питання про те, може чи вивчення ринку допомогти вирішити проблему; визначення задач і обсягу досліджень; підготовка вимог до інформації; збір інформації, аналіз і інтерпретація інформації; прийняття маркетингових рішень.


47
Під маркетинговими дослідженнями розуміють:
a
b
c
d
b


a) процес задоволення фірмою потреби в інформації про ринок, споживачів та ін.;b) систематичний збір, відображення і аналіз, даних по різних аспектах маркетингової діяльностіc) систематичний збір, аналіз, передача інформації про навколишнє підприємство середовище;d) визначення величини попиту і пропозиції на ринку.


48

a
b
c
da)b)c)d)


49
Визначить правильну послідовність етапів процесу маркетингового дослідження:
a
b
c
d
c


a) визначення проблеми і цілей дослідження; розробка плану досліджень; інтерпретація результатів;b) розробка плану досліджень; визначення проблеми; реалізація плану досліджень; складання звіту;c) визначення проблеми і цілей дослідження; розробка плану дослідження; реалізація плану досліджень інтерпретація отриманих результатів; складання звіту;d) збір даних; аналіз даних; визначення проблеми; розробка плану досліджень; підготовка звіту.


50
Маркетингові дослідження класифікуються за цільовим призначенням таким чином
a
b
c
d
c


a) безпосереднє спостереження; експеримент; моделювання;b) дослідження ринку, товару, ціни, просування, товарорух;c) описові, прогностичні, дослідження первинних зв'язків;d) аналітичні.


51
Дослідження ринку включає:
a
b
c
d
b


a) об'єктивний збір, аналіз отриманої інформації в відношенні ринку споживачів, товарів і послуг;b) систематичний збір, запис, аналіз даних з питань, що стосуються продаж товару або послуг;c) організаційний збір інформації, збереження важливих даних, швидкість обробки даних;d) систематичний збір, аналіз, передача інформації про навколишнє середовище.


52
Результатом маркетингового дослідження смаків, вподобань споживачів, їхнього відношення до товару є:
a
b
c
d
c


a) сегментування ринку після замірів обсягу попиту, вибір цільових сегментів, позиціонування товарів на ринку;b) вибір цільових сегментів, визначення заходів по виведенню нового товару на ринок; позиціонування товару;c) оцінка споживчого попиту, позиціонування товару, визначення заходів по просуванню;d) вибір цільового ринку; оцінку якості товару; визначення ринкової «ниші».


53
Згідно міжнародним кодексом по практиці маркетингових і соціальних досліджень інформаторами можуть бути:
a
b
c
d
c


a) фахівці-маркетологи, провідні маркетингові дослідження;b) фірми, для яких проводяться маркетингові дослідження;c) споживачі;d) фірми-конкуренти.


54

a
b
c
da)b)c)d)


55

a
b
c
da)b)c)d)


56

a
b
c
da)b)c)


57
d)
a
b
c
da)b)c)


58
d)
a
b
c
da)b)c)


59
d)
a
b
c
da)b)c)


60
d)
a
b
c
da)b)c)


61
Існують наступні підходи до збору даних:
a
b
c
d
a


a) самостійне cтворення даних, здійснення збору даних шляхом створення спеціальної групи, здійснення збору даних шляхом залучення спеціалізованих фірм;b) польові, кабінетні;c) первинні, вторинні;d) опитування, спостереження, експеримент.


62
Під маркетинговими дослідженнями ринкової ситуації розуміють:
a
b
c
d
d


a) процес задоволення фірмою потреби в інформації про ринок, споживачів та ін.;b) систематичний збір, відображення і аналіз, даних по різних аспектах маркетингової діяльності;c) систематичний збір, аналіз, передача інформації про навколишнє підприємство середовище;d) визначення величини попиту і пропозиції на ринку


63
Організований збір інформації; збереження важливих даних; швидкість обробки даних – це :
a
b
c
d
b


a) призначення маркетингової інформаційної системи;b) переваги маркетингової інформаційної системи;c) задачі маркетингової інформаційної системи;d) цілі маркетингової інформаційної системи.


64

a
b
c
da)b)c)d)


65

a
b
c
da)b)c)d)


66
За видами цілей реклама підрозділяється на:
a
b
c
d
c


a) агресивну та пасивну;b) загальну, структурну та цільову;c) інформативну, переконання та нагадування;d) масову та диференційовану.


67
Під цілями маркетингових досліджень розуміють:
a
b
c
d
d


a) процес задоволення фірмою потреби в інформації про ринок, споживачів та ін.;b) систематичний збір, відображення і аналіз, даних по різних аспектах маркетингової діяльності;c) систематичний збір, аналіз, передача інформації про навколишнє підприємство середовище;d) вірна відповіді відсутня.


68
Що є первинною інформацією?
a
b
c
d
b


a) інформація з ЗМІ;b) внутрішньо фірмова інформація, не створена спеціально для відділу маркетингу або для компанії, що проводить маркетингові дослідження;c) інформація від третіх осіб;d) інформація зі статистичних збірників та спеціалізованих видань.


69
Що включає в себе такий напрям маркетингових досліджень як дослідження системи доведення продуктів до споживачів?
a
b
c
d
c


a) визначення характеристик ринку і його сегментів; тестування продукту, дослідження місця розташування точок роздрібної торгівлі;b) формування маркетингових заходів зі стимулювання збуту;c) дослідження місця розташування складів, точок роздрібної торгівлі, місця розташування сервісних служб;d) розробка концепції тестування продукту, дослідження місця розташування складів, комплексний аналіз різних коштів і методів просування товарів.


70
Назвіть найбільше широко використовувані методи проведення маркетингових досліджень?
a
b
c
d
a


a) методи опитування споживачів, аналізу документів, експертні оцінки, експеримент;b) інтерв'ювання користувачів і дистриб’юторів, перегляд рекламних плакатів;c) кабінетні дослідження, проведення бесід із ключовими «гравцями» ринку;d) огляд статистичної даних, бесіди з експертами.


71
Що саме передбачає безпосереднє дослідження ринку?
a
b
c
d
c


a) аналіз вимог споживачів до товару, аналіз перспектив розвитку ринку;b) аналіз попиту, аналіз і оцінку діяльності фірм-постачальників;c) вивчення і аналіз умов ринку, вивчення суб'єктів, форм і засобів торгівлі;d) вивчення і оцінку фірм-конкурентів, вивчення транспортних умов.


72
Банк моделей – це:
a
b
c
d
b


a) сукупність експериментальних зразків нової продукції;b) сукупність математичних моделей для аналізу маркетингової інформації;c) сукупність інноваційних проектів компанії;d) вірна відповідь відсутня.


73

a
b
c
da)b)c)d)


74

a
b
c
da)b)c)d)


75

a
b
c
da)b)c)d)


76

a
b
c
da)b)c)d)


77

a
b
c
da)b)c)d)


78

a
b
c
da)b)c)d)


79

a
b
c
da)b)c)d)


80

a
b
c
da)b)c)d)


81

a
b
c
da)b)c)d)


82

a
b
c
da)b)c)d)


83

a
b
c
da)b)c)d)


84

a
b
c
da)b)c)d)


85

a
b
c
da)b)c)d)


86

a
b
c
da)b)c)d)


87

a
b
c
da)b)c)d)


88

a
b
c
da)b)c)d)


89

a
b
c
da)b)c)d)


90

a
b
c
da)b)c)d)


91

a
b
c
da)b)c)d)


92

a
b
c
da)b)c)d)


93

a
b
c
da)b)c)d)


94

a
b
c
da)b)c)d)


95

a
b
c
da)b)c)d)


96

a
b
c
da)b)c)d)


97

a
b
c
da)b)c)d)


98

a
b
c
da)b)c)d)


99

a
b
c
da)b)c)d)


100

a
b
c
da)b)c)d)
а
б
в
га)б)в)г)


13 DATE \* MERGEFORMAT 1418.12.201115. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
для внутрішнього документообігуРисунок 615

Приложенные файлы

  • doc 19281685
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий