zadachi travma 1


Завдання №1
У хворого зрощення перелому стегнової кістки зі зміщенням фрагментів за довжиною 3 см. З правильним вісьовим співвідношенням.
Який вид вкорочення кінцівки буде у хворого? Анатомічне (справжнє)
Завдання №2
Під час обстеження хворого в колінному суглобі виявлено такий об'єм рухів: розгинання -180°, згинання - 150°.
Причина обмеження рухів у хворого? Контрактура
Завдання №3
Після запального процесу і його тривалого лікування у хворого відсутні активні і пасивні рухи в колінному суглобі. Рентгенологічно виявлено значне звуження щілини колінного суглобу, склероз та узурація суглобових поверхонь.
Поставте клініко-рентгенологічний діагноз? Фіброзний анкілоз
Завдання №4
Під час обстеження хворого, який 8 міс. тому мав осколковий перелом виростка плечової кістки, виявлено: кінцівка в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом 90°, активні рухи в суглобі відсутні. При дослідженні пасивних рухів виявлено незначну рухливість (лише 5°). На рентгенограмі визначається значне звуження щілини ліктьового суглобу без порушення конгруєнтності суглобових поверхонь.
Поставте клініко-рентгенологічний діагноз? Ригідність
Завдання №5
Хворому з вікритим переломом дистального метаепіфізу велико-гомілкової кістки, який ускладнився гнійним артритом, застосовувалась тривала іммобілізація суглобу. Після застосування іммобілізації виявлено відсутність активних і пасивних рухів в гомілково-ступневому суглобі. На рентгенограммах консолідований осколковий перелом дистального метаепіфізу велико-гомілкової кістки. Щілина заповнена кістковою тканиною, не визначається.
Поставте клініко-рентгенологічний діагноз? Кістковий анкілоз
Завдання №6
У хворого наявний задній вивих кісток передпліччя, який лікували за загальною методикою. Огляд хворого через 6 міс.після травми: верхня кінцівка в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом 90°. Ліктьовий суглоб веретеноподібно деформований. Активні та пасивні рухи у ньому не виявляються. Рентгенологічно: суглобова щілина чітка, незначно звужена, суглобові поверхні кісток без патологічних змін. Дистальний відділ плечової кістки і верхня третина ліктьової з'єднані між собою кістковими утвореннями (містками) по медіальній і задній поверхні ліктьового суглоба.
Поставте клініко-рентгенологічний діагноз?Позасуглобовий анкілоз
Завдання №7
У хворої, яку лікували фіксаційним методом з приводу перелому діафіза плечової кістки, настало зрощення відламків зі зміщенням за віссю (під кутом).
Який вид вкорочення кінцівки буде у хворого? Анатомічне( справжнє)
Завдання № 8
Дитина 12 років, страждає на невиліковний вроджений вивих стегна. Ця патологія характеризується зміщенням голівки стегна доверху відносно вертлюгової западини. Який вид вкорочення кінцівки буде у дитини? Завдання Відносне (дислокаційне)
Завдання №9
Під час огляду хворого виявлено що перелом середньої третини стегна зрісся зі зміщенням відламків за довжиною до 2см. і є обмеження розгинання в колінному суглобі на 30°. Який вид вкорочення кінцівки буде у хворого? Сумарне (функціональне)
Завдання №10
Під час огляду хворої виявлено порушення анатомічної вісі кінцівки на рівні ліктьового суглобу з кутом відкритим назовні.
Який вид порушення анатомічної вісі кінцівки є у хворої? Вальгусне
Завдання №11
Під час огляду хворої виявлено ушкодження нижньої кінцівки, порушення її анатомічної вісі на рівні стегна з кутом відкритим всередину.
Який вид порушення анатомічної вісі кінцівки у хворої?Варусне
Завдання №12
Під час огляду хворого виявлено травму нижньої кінцівки, порушення її анатомічної вісі в середній третині гомілки з кутом відкритим вперед.
Який вид порушення анатомічної вісі кінцівки є у хворої?Рекурвація
Завдання №13
У пацієнта виявлено травму верхньої кінцівки, порушення анатомічної вісі кінцівки на рівні середньої третини плеча з кутом відкритим назад.
Який вид порушення вісі кінцівки має місце у пацієнта? Антекурвація
Завдання №14
Ви провели вимірювання нижніх кінцівок у хворого. Анатомічна довжина: посегментне вимірювання обох стегон і гомілок однакова, при вимірюванні загальної довжини виявлено вкорочення правої нижньої кінцівки на 5 см.
Які причини приводять до виникнення подібної різниці? Вивихи, внутрішньосуглобові переломи
Завдання №15
У хворого вроджений вивих стегна, хода пірнаюча.
Які пізнавальні лінії і виміри дадуть нам підстави клінично встановити діагноз вивиху стегна? Лінія Шемакера, Розера-Нелатона, трикутник Бріана. Виміряти загальну і анатомічну довжину нижньої кінцівки (відносне вкорочення)
Завдання №16
При вимірюванні об'єму рухів в колінному суглобі ви одержали дані: згинання 90°, розгинання 160°.
Як називається така установка, її різновид, причини виникнення патологічних установок в суглобах? Контрактура розгинальна, згинанальна. Запальні процеси (артрити), внутрішньосуглобові переломи
Завдання №17
При огляді хворого кут між віссю стегна і гомілки відкритій назовні.
Як називається така деформація в ділянці колінного суглобу (латинська назва), чим і як її визначити? Genu valgum. Кутоміром в фронтальній площині
Завдання №18
При огляді хворого кут між віссю стегна і гомілки відкритій всередину.
Як називається така деформація (латинська назва), чим і як її визначити?Genu varum. Кутоміром в фронтальній площині
Завдання №19
Хворий не ходить, рухи в колінних суглобах відсутні, патологічна установка в них під кутом 145°.
Як називаються такі патологічні установки? Причини їх виникнення? Анкілоз. Артрити (запальні процеси в суглобах)
Завдання №20
При огляді хворого (при навантаженні) ступня плеската і відхилена назовні, разом з п'яткою.
Як називається деформація? (Латинська назва?) Pes planum valgum
Завдання №21
У хворого внаслідок неправильно зрослого перелому кісток гомілки виникла деформація з кутом відкритим вперед.
Як називається і визначається деформація? Рекурвація. Кутоміром в сагітальній площині
Завдання №22
У хворого внаслідок неправильно зрослого перелому кісток гомілки виникла деформація з кутом відкритим назад.
Як визначається і називається деформація? Антекурвація. Кутоміром в сагітальній площині
Завдання №23
Хвора Н., 63 роки страждає деформуючим артрозом лівого кульшового суглобу. При огляді: ліва нижня кінцівка знаходиться в положенні згинання і приведення.
Як називається така установка кінцівки? Згинально-привідна контрактура
Завдання №24
Хворий отримав травму плеча. При огляді кисть звисає, активно підняти кисть до тилу не може.
Як називається положення кисті? Пасивне
Завдання №25
Хворий отримав травму таза. При огляді лежить на спині, ноги напівзігнуті в кульшових і колінних суглобах, дещо розведені.
Як називається таке положення кінцівокВимушене
Завдання №26
Хворий отримав травму ліктьового суглобу. При огляді контури ліктьового суглобу згладжені, рухи в ньому обмежені, болючі.
Які пізнавальні лінії і визначення якого трикутника дадуть можливість провести диференціальну діагностику вивиху та перелому? Лінія Маркса, трикутник Гютера
Завдання №27
Мати звернулась з дочкою 7 років до травматолога–ортопеда зі скаргами на болі в спині, наявність викривлення. При огляді: у дівчинки бокове викривлення в нижньо-грудному відділі хребта з нахилом тулуба. Асиметрія трикутників талії, на боці згину опущення надпліччя і лопатки.
Запропонувати дівчинці зігнутись (пальцем дістати підлогу). При згинанні викривлення хребта зникає. Зробити рентгенографію в лежачому положенні і стоячи. В лежачому положенні викривлення немає.
Діагноз: пресколіотична постава
Завдання №28
Хворий Д.,17 років, звернувся до травматолога в поліклініку з скаргами на оніміння пальців, набряк кисті, неможливість рухів пальцями правої кисті. День назад, в травмпункті з приводу перелому плеча в нижній третині, була проведена закрита репозиція і фіксація лангетоциркулярної гіпосовою повязкою від основи пальців до верхньої третини плеча. При огляді виражений набряк кисті – шкіра синюшного кольору, чутливість пальців відсутня, пальці в положенні згинання, розігнути пальці самостійно не може.
Ішемічна контрактура Фолькмана.
2. – пошкодження магістральної артерії
стиснення артерії уламками
стиснення артерії гематомою та набряком м'яких тканин
стиснення артерії тугою гіпсовою пов'язкою
3. – своєчасна діагностика пошкодження артерії або тромбозу. Відновлення кровотоку
невідкладна репозиція кісткових уламків
відмова від глухих гіпсових пов'язок (ліктьовий суглоб)
4. Необхідно розтяти гіпсову пов'язку по всій довжині і послабити її
Завдання №29
Хворий М., 56 років, звернуся за допомогою до травматолога в поліклініку зі скаргами на наявність рубців долонних поверхонь кистей, неможливість повністю розігнути пальці. Працює шофером. Травми заперечує. Хворіє на протязі 10 років. Спочатку з'явилось ущільнення шкіри на долонній поверхні правої, а потім лівої кисті.згодом зявились рубці, обмеження повного розгинання пальців, неможливість виконання основної роботи. При огляді: по долонній поверхні, на рівні 5-4-3 пальців обох кистей щільні, пальпаторно не болючі вузли. Шкіра втягнута лійкоподібно. 5 і 4 пальці встановлені під кутом 90-100°. Розгинання неможливе.
1. Контрактура Дюпюітрена обох кистей
2. Оперативне. Видалення долонного апоневрозу.
Завдання №1
Хворий А, 35 років скаржиться на біль в лівому плечовому суглобі, неможливість рухів в ньому. Отримав травму внаслідок падіння на витянуту і відведену руку. Ліва рука в положенні відведення, хворий підтримує за передпліччя правою рукою. Визначається западіння дельтовидного мяза. Під шкірою чітко контурується акроміальний відросток. Активні рухи неможливі. При спробі привести плече до грудної клітки визначається посилення болючості, опір.
Закритий вивих лівого плеча
Рентгенографію
Знеболення, транспортна імобілізація, (косиночна повязка, драбинчаста шина в положенні, в якому знаходиться кінцівка).
Внутрішньосуглобове введення анастетика (новокаїн, лідокаїн, ксікаїн, ультракаїн, тримекаїн). Вправлення вивиху по Джанелідзе. Фіксація гіпсовою повязкою ДЕЗО. Рентген-контроль. Терміни фіксації 3 тижні. Відновлення функції кінцівки.
Завдання №2
Хворий І., 18 років, упав з опорою на перерозігнуту руку. Відчув різкий біль в ліктьовому суглобі, активні рухи стали в ньому неможливі. Під час огляду: ліктьовий суглоб деформований. Предпіччя вкорочено, зігнуто під кутом 130 градусів. Ліктьовий відросток виступає назад і назовні. Трикутник Гютера порушений. Активні рухи неможливі. Спроба зігнути пасивно передпліччя; визначається опір і посилення болю.
Задній, зовнішній вивих передпліччя. Рентгенографія.
Знеболення, імобілізація драбинчастою шиною, в положенні, в якому знаходиться передпліччя.
Знеболення, (блокада), вправлення (усуненння зовнішнього зміщення, потім згинання передпліччя), фіксація, ренгенконтроль.
Задня гіпсова шина під кутом 90° 10 днів.
Завдання №3
Хворий 42 років, упав на правий лікоть, при зігнутому передпліччі. Відчув різкий біль в ліктьовому суглобі, нездатність активних рухів. При огляді: правий ліктьовий суглоб деформований, передпліччя зігнуто під кутом 70 градусів. Голівка променевої кістки і вінцевий відросток пальпуюються по передній поверхні. Активні рухи неможливі. Спроба розігнути передпліччя викликає опір, посилення болою.
Передній вивих передпліччя, рентгенографія.
Знеболення, імобілізація драбинчастою шиною в положенні згинання.
Знеболення, вправлення, фіксація, рентгенкнтроль, відновлення функції.
Задня гіпсова шина в положенні розгинання під кутом 160 ° 10 днів.
Завдання №4
Хворий К., 35 років упав на витянуту і відведену руку 5 днів тому. Скаржиться на біль в лівому плечовому суглобі, неможливість рухів. Ліва рука при огляді в положенні відведення, правою рукою хворий підтримує за передпліччя. Контури плечового суглобу сгладжені, пальпаторно акроміальний відросток чітко пальпується під шкірою, голівка плечової кістки пальпується по передній поверхні плечового суглобу дещо всередину. Активні рухи неможливі, спроба привести руку до грудною клітки визначається посиленням болючості, пружність. Рентгенологічно – підклювовидний вивих плеча.
Закритий несвіжий підклювовоидний вивих лівого плеча.
Метод вправлення по Кохеру. Він складається з 4 етапів:
а) Виведення зміщеної голівки плечової кістки тракцією за довжиною і приведенням плеча до грудної клітки.
б) Ротація плеча назовні, зігнутим у лікті передпліччям під кутом 90°.
в) Зміщення ротованого плеча і ковзанням по грудній клітці на середину.
г) Запрокинення вправленого плеча в бік здорового надпліччя, щоб кисть знаходилась на рівні протилежної ключиці. Фіксація гіпсовою повязкою ДЕЗО на 3 тижні.
Завдання №5
Хворий Д, 20 років, скаржиться на біль в правому плечовому суглобі, неможливість рухати рукою. Впав на витянуту руку по дорозі на роботу. При огляді: рука відведена від грудної клітки, притримує за передпліччя лівою рукою. Контури плечового суглобу згладжені. Пальпаторно: чітко пальпується акроміальний відросток, головка плеча пальпується в пахвинній ділянці. Рентгенологічно: головка плеча знаходиться нижче суглобової западини, але верхній край її дотикається до нижнього краю суглобового відростка лопатки.
Закритий, свіжий, підсуглобний вивих правого плеча.
Вправлення вивиха методом Мухіна-Мотта.
Гіпсова повязка ДЕЗО на 3 тижні.
Завдання №6
Мати, тримаючи сина 2-х років за руку, несподівано, ривком, потягнула за передпліччя. Дитина заплакала, тримає руку у вимушеному положенні. Передпліччя дещо зігнуте в лікті і проновано. Рухи в ліктьовому суглобі неможливі. При спробі супінувати передпліччя дитина починає плакати.
Пронаційний підвивих голівки променевої кістки.
Рентгенографія не проводиться. Діагноз уточнюється по механізму травми, передпліччя буде в положенні пронації, спроба супінірувати передпліччя – визиває біль.
Знеболення не робиться. В положенні розгинная, передпліччя відводиться у бік променевої кістки, супінується і згинається. Фіксація повязкою Жюде на 7 днів.
Завдання №7
Знімаючи у трирічної доньки светр, мати різко потягнула за передпліччя і кисть. Після чого дитина заплакала від болю. Вказує на болі в ліктьовому суглобі. При спробі активних та пасивних рухів дівчинка плаче.
Пронаційний підвивих голівки променевої кістки.
Рентгенографія не проводиться. Діагноз уточнюється по механізму травми, передпліччя буде в положенні пронації, спроба супінірувати передпліччя – визиває біль.
Знеболення не робиться. В положенні розгинная, передпліччя відводиться у бік променевої кістки, супінується і згинається. Фіксація повязкою Жюде на 7 днів.
Завдання № 8
Хвора К., 36 років, потрапила в ДТП, тимчасово знепритомніла. Що трапилось не памятає. Скаржиться на сильний біль в правому колінномусуглобі. Активні рухи неможливі. При огляді права нога розігнута, колінний суглоб деформований. Наколінок по відношенню до гомілки розташований досередини і назад. Спроба зігнути гомілку викликає біль, пружність.
Закритий задній вивих гомілки. ЗТМ.
Рентгенографі, консультація нейрохірурга.
Задні вивихи гомілки підлягають негайному вправленню, тому що завжди супроводжуються порушенням кровообігу. Вправлення проводиться під наркозом. Асистент втримує стегно за нижню третину, а хірург витягує гомілку і натискає на зміщений кінець гомілки. Контрольна рентгеногорама. Повторно перевірити пульсацію судин, чутливість. Зігнуту в коліні (під кутом на 10-15°) кінцівку фіксують задньою гіпсовою шиною до сідничної складки на 6 тижнів.
Пошкодження судинно-нервового пучка (частіш за все підколінної артерії).
Завдання №9
Хворий С., 38 років, доставлений швидкою допомогою. Отримав травму, коли був збитий автомобілем. Скарги на виражений біль в колінному суглобі. При огляді: колінний суглоб деформований, має форму «багнета». Над наколінком западіння м'яких тканин. Наколінок рухомий. При спробі рухів пружність.
Закритий передній вивих гомілки. Рентгенографія.
Частіше пошкодження малогомілкового нерва (порушення чутливості, падаюча ступня).
Пункція суглобу, вправлення вивиху. Фіксація задньою гіпсовою шиною до сідничної складки терміном на 6 тижнів. Непрацездатність 2,5-3 міс.
Завдання №10
Хворий Д., 41 рік, доставлений бригадою ШМД після ДТП, скаржиться на інтенсивний біль в правому кульшовому суглобі, неможливість рухів в суглобі. При огляді: права нога ротована досередини, напівзігнута в кульшовому та колінному суглобах, приведена. Візуально значне вкорочення порівняно з лівою ногою. Великий вертлюг знаходиться вище лінії Розера-Нелатона. Активні рухи в кульшовому суглобі відсутні, при спробі пасивних – опір.
Закритий, свіжий клубовий вивих правого стегна. Рентгенографія.
Знеболення, імобілізація в вивихнутому положенні (обкласти валіками)
Загальне знеболення. Вправлення по Джанелідзе (в окремих випадках по Кохеру). Скелетне витягування за горбистість великогомілкової кістки терміном 1 міс.
Завдання №11
Хвора С., 34 роки, впала з висоти 3 м. на зігнуті ноги. Поступила з скаргами на болі в лівому кульшовому суглобі, неможливість рухів. При огляді: лежить на спині, ліва нога напвзігнута в колінному та кульшовому суглобі, відведена та ротована назовні. Великий вертлюг не пальпується. Активні рухи неможливі, пасивні болючі, пружні.
Закритий, свіжий надлонний вивих лівого стегна. Рентгенографія.
Знеболення, імобілізація в положенні вивиха, імпровізована.
Загальне знеболення. Вправлення по Кохеру. Скелетне витягування 1 міс.
Завдання №12
Хворий К., 35 років, поступив в травмпункт після ДТП, коли будучи за кермом власного автомобіля перекинувся. Доставлений машиною швидкої допомоги. Після огляду травматолога та рентгенологічного обстеження встановлено діагноз: закритий, свіжий, клубовий вивих правого стегна.
Загальне знеболення. Вправлення вивиху по Джанелідзе. Скелетний витяг на 1 міс. Ходити без навантаження за допомогою милиць до 2-х міс.
Хворий укладається на стіл животом вниз, так, щоб пошкоджена кінцівка звисала вільно за край стола (10-15 хв.). Помічник фіксує однією рукою надавлюючи на крижову кістку таз до столу. Хірург згинає голінку, надавлюючи коліном, або рукою в ділянці верхньої третини голінки, чуть нижче підколінної ямки, повільно надавлюючи вниз по вісі стегна, а зігнутою гомілкою під прямим кутом, робить ротаційні рухи, як ричагом.
Завдання №13
Хворий Д., 25 років доставлений бригадою швидкої допомоги в травмпункт. Після клінічного та ренгенологічного обстеження у хворого виявлено: закритий, свіжий надлобковий вивих правого стегна.
Загальне знеболення, вправлення. Скелетний витяг на 1 міс. Відновлення функції. Ходити без навантаження на милицях до 2-2,5 міс.
Вправлення проводиться за методом Кохера. Хворий укладається на спину. Помічник обома руками фіксує таз хворого до столу надавлюючи на ості клубових кісток. Тракція по вісі, максимальна зовнішня ротація ноги. Ногу поступово приводять, згинають і ротують всередину. Потім проводять розгинання, відведення в положенні внутрішньої ротації.
Завдання №14
Хворий Л., 17 років поступив в травмпункт з скаргами на болі в правому плечовому суглобі, неможливість рухів. Травму отримав, коли 2 години тому впав з велосипеда. Хворий обстежений клінічно і рентгенологічно. Встановлено діагноз: закритий, підключичний свіжий вивих правого плеча.
Метод Джанелідзе.
Внутрішньосуглобово вводиться 60 мл 1% новокаїну (лідокаїну). Хворого вкладають боком на стіл, а голову на тумбочку так, щоб вивихнута рука звисала. Через 10 хв. хіріуг згинає передпліччя під прямим кутом, поступово натискує однією рукю на верхню третину за вісі плеча, а другою проводить ротацію передпліччя назовні та всередину. Фіксація гіпсовою повязкою на 3 тижні. Рентгенконтроль.
Завдання №15
Хвора Л., 60 років, звернулася за допомогою в травмпункт з приводу болю в правому плечовому суглобі, неможливість рухів в ньому. Після обстеження хворій виставлено діагноз: несвіжий підклювовидний вивих правого плеча.
Вправлення вивиха проводиться за методом Кохера в 4 етапи. Знеболення 1% р-ом новокаїну 60 мл.
- тракція по вісі плеча і приведення до грудної клітки;
- ротація плеча назовні зігнутим під 90 градусів передпліччям;
- ковзаючи по грудній клітці в положенні зовнішньої ротації плеча виводять ліктьовий суглоб на середину грудною клітки;
- запрокинення вправленого плеча в бік здорового надпліччя так, щоб кисть знаходилась на рівні протилежного надпліччя. Фіксація повязкою ДЕЗО на 3 тижні. Рентгенконтроль.
Завдання №16
Хворий Б., 52 роки, поступив в травмпункт з скаргами на болі в лівому плечовому суглобі, неможливість рухів. Після обстеження лікарем і рентгенологічно виставлений діагноз: закритий, свіжий, пахвовий вивих лівого плеча.
Вправлення проводиться способом Мухіна-Мотта. Блокада внунтрішньо-суглобово 1% розчином новокаїна 60 мл. Хворий на стільці, або лежить на столі. Помічник фіксує лопатку рушничком перекинутим за підмишкову ямку, проводячи тракцію ввкрх і назад. Хірург захвачує передпліччя і плече, проводить тракцію по вісі плеча, поступово відводить плече до горизонтального положення, проводячи ротаційні рухи. Рентгенконтроль. Фіксаця гіпсовою повязкою на 3 тижні.
Завдання №17
Хворий П., 20 років, звернувся до травматолога з скаргами на болі в лівому плечовому суглобі, обмеження рухів (відведення плеча до кута 30 градусів, виражена атрофія дельтовидного мяза). Травму отримав рік тому. Лікувався з приводу травматичного вивиху лівого плеча. Проведено вправлення вивиху без знеболення, фіксація на косиночній повязці 1 тиждень. Після чого працював, але 3 рази вивих повторювався з проміжками 2-3 міс. при різкому відведенні плеча. Вправлення проводилося амбулаторно. Фіксація на косиночній повязці на 1 тиждень. На рентгенограмі підсуглобовий вивих плеча.
1. Звичний підсуглобовий вивих лівого плеча.
2. Вправлення вивиху без знеболення, короткочасна, недостатня імобілізація.
3. Оперативне лікування.
.
Завдання №18
Хворий Ю., 35 років, звернувся до травматолога з скаргами на біль в правому плечі, яка збільшується при згинанні предпліччя, порушення конфігурації плеча по передній поверхні. Отримав травму, коли раптово підняв камінь. При огляді: порушення контурів правого плеча по передній поверхні порівняно із здоровим. При згинанні передпліччя контурується утворення в формі «клубка» з западінням зверху. Пальпаторно болючість вище «клубка». При пасивному розгинанні плеча біль збільшується, сила кінцівки ослаблена.
Закритий відрив довогої головки двоголового мяза правого плеча.
Оперативне лікування (фіксація сухожилка довогої головки двоголового мяза до грудного, або фіксація через кістковий канал під великим горбиком плечової кістки).
Фіксація гіпсовою шиною при зігнутому передпліччі під кутом 80 градусів на 3 тижні. Потім ЛФК, фізпроцедури, масаж. Непрацездатність 6 тижнів.
Завдання №19
Хворий О., 19 років, поступив в травмпункт з скаргами на болі в правому надпліччі, неможливість відвести руку. Травму отримав під час змагань по дзюдо (під час проведення кидка напарника через себе, відчув «хруст» в плечовому суглобі). При огляді: контури плечового суглобу не змінені. Пальпаторно болючість під надплечовим відростком лопатки. При спробі активно відвести плече, відведення відбувається сходинками в бічній ротації і лише до 60°. Вище відвести плече не може.
1. Закритий розрив сухожилка надосного мяза.
2. При неповному розриві: блокада 1% розчином новокаїну (лідокаїну) 20 мл фіксація кінцівки на відвідній шині під кутом 90-100 градусів на 6-7 тижнів. Працездатність відновлюється через 2-2,5 місяці.
При повному розриві: оперативне лікування. Ушивання сухожилка черезкістково до великого горбика плеча, фіксація торакобрахіальною шиною при відведенні плеча на 70-80 градусів і бічній ротації на 25 градусів на 6-7 тижнів. Непрацездатність 2,5-3 міс.
Завдання №20
Хворий 22 роки, отримав травму під час гри у футбол. В момент різкого удару по мячу, відчув різкий біль в нижній третині стегна. Доставлений машиною швидкої допомоги в травмпункт. При огляді: набряк, синюшність вище наколінка. Пальпаторно: локальна болючість, западіння тканин вище наколінка. Активне розгинання голінки затруднене. Біль збільшується при спробі стати на пальці ступні.
1. Закритий розрив сухожилка чотироголового мяза правого стегна.
2. Лікування оперативне, ушивання сухожилка. Зовнішня фіксація задньою гіпсовою шиною в розігнутому положенні на 3-4 тижні. Після чого: ЛФК, масаж, фізпроцедури. Непрацездатність 6 тижнів.
Завдання №21
Хворий 24 роки, отримав травму під час старту на 100-метрівці. Відчув різкий біль, хруст по задній поверхні гомілково-ступневого суглобу. При огляді: набряк по задній поверхні голінки в нижній третині, синюшність шкірних покривів. Пальпаторно: болючість, западіння в надпятковій ділянці. Позитивний симптом Сімонсона-Томпсона (хворий не може стати навшпиньки).
Закритий розрив пяткового сухожилка ( Ахілла).
Оперативне лікування. Ушивання сухожилка, зовнішня фіксація задньою гіпсовою шиною від кінчиків пальців до верхньої третини стегна при максимальній підошвенній флексії ступні (еквінуса) та голінки під кутом 120-130 градусів. Через 3 тижні коліно звільняють, а через 5-6 тижнів – знімають повністю. Дозоване навантаження через 7 тижнів. Непрацездатність 2,5-3 міс.
Завдання №22
Хворий Ю., 28 років, отримав травму, коли підвернув ступню. Звернувся в травмпункт зі скаргами на болі в гомілково-супневому суглобі. При огляді: набряк, синюшність шкіри нижче зовнішньої кісточки. Пальпаторно: болючість біля верхівки зовнішньої кісточки. При зміщенні ступні всередину (варус) біль збільшується. На рентгенограмі відзначається відрив кісткового фрамента 2х3 мм. Від верхівки зовнішньої кісточки.
Закритий повний розрив зовнішніх звязок гомілковоступневого суглоба з відривом кісткового фрагмента верхівки зовнішньої кісточки.
Тиснуча повязка, холод на місце пошкодження.
3. Знеболення 1% розчином новокаїну 10-15 мл. Зовнішня фіксація гіпсовим чобітком в положенні зовнішнього відведення ступні (вальгуса) на 3-4 тижні.
Завдання №1
Хворого П., 39 років доставлено до приймального відділення з місця ДТП супутнім транспортом. Перша медична допомога не надавалася.
При огляді: відкритий перелом кісток гомілки в нижній третині. Рана забруднена та інтенсивна кровотеча артеріовенозного характеру.
Зупинити кровотечу.
Завдання №2
Хворого Б., 41 рік, госпіталізовано до травматологічного відділення з приводу поперечного перелому середньої третини обох кісток гомілки зі зміщенням уламків. Рана 3х7 см., розчавлена, дуже забруднена.
Черезкістковий остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації.
Завдання №3
У хворого 40 років, наявний перелом II-го грудного хребця з повним розривом спинного мозку на його рівні.
Профілактика уросепсиса, регулярна евакуація кишечника, профілактика пролежнів і контрактур
Завдання №4
Хворого Т., 36 років, доставлено з місця ДТП. Скаржиться на біль у шиї, оніміння тіла на рівні надпліччя і неспроможність рузів верхніми і нижніми кінцівками.
При огляді: знаходиться у вимушеному положенні на спині. Голова схилена до грудей і вправо. Мязи шиї напружені, вистоє остистий відросток 6-го шийного хребця. При натискуванні на нього і на голову (навантаження по вісі) посилення болю. Чутливість тіла, починаючи з рівня надпліччя, відсутня, рузи верхніми і нижніми кінцівками не можливі.
Ушкодження шийного відділу хребта, ускладнене ушкодженням спинного мозку.
Завдання №5
Хвора С., 56 років, госпіталізована з приводу відкритого осколкового перелому середньої третини великогомілкової кістки зі зміщенням фрагментів.
Черезкістковий остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації
Завдання №6
Хвора З., 28 років звернулась зі скаргами на біль в правому плечовому суглобі, обмеження рухів в ньому. 10 днів тому впала з натиском на розігнуту руку. Після падіння виник досить інтенсивний біль в плечовому суглобі і значне обмеження рухів. Інтенсивність болю на час звертання значно зменшилась.
Під час обстеження у хворої діагностовано вбитий перелрм хірургічної шийки плечової кістки із задовільним співвідношенням уламків.
Фіксаційний.
Завдання №7
Хворий І., 42 років, протягом 10 днів лікувався методом постійного скелетного витягу з приводу закритого гвинтоподібного перелому нижньої третини великогомілкової кістки. Репозиції відламків не досягнуто. Під час огляду симптом крепітації відламків не виявлено.
Остеометалосинтез.
Завдання №8
Хвора Б., 34 роки, госпіталізована з приводу закритого поперечного перелому нижньої третини ліктьової кістки без зміщення відламків.
Фіксаційний.
Завдання №9
Хворого Д., 52 роки, госпіталізовано з приводу закритого поперечного пеелому середньої третини діафіза стегнової кістки зі зміщенням фрагментів за довжиною до 7 см.
Металоостеосинтез.
Завдання №10
Хворого К., 26 років госпіталізували з приводу закритого осколкового перелому середньої третини діафіза стегнової кістки зі зміщенням уламків за довжиною і віссю.
Екстензійний.
Завдання №11
Хвору Б., 51 рік, доставлено до травматологічного відділення з приводу закритого косого перелому середньої третини діафізу обох кісток гомілки зі зміщенням відламків довжиною до 3 см.
При огляді: у місці перелому на передній поверхні гомілки є втягання шкіри. Симптом крепітації відламків відсутній.
Металоостеосинтез.
Завдання №12
Хворий К., 40 років отримав масивне пошкодження обох стегон в нижній третині з розчавленням мяких тканин і кісток на межі травматичного відриву. Стан при поступленні вкрай важкий. Пульс на променевій артерії не визначається А/Т 40/0 мм рт. ст.. . Обидві гомілки мають вигляд безформенної маси з кісток та мязів.
Провести інтенсивну противошокову терапію і після стабілізації хворого під провідниковою анестезією виконати ампутацію обох стегон.
Завдання №13
Хвора М., 26 років, поступила в травматологічне відділення зі скаргами на сильні болі в нижній третині правого стегна, наявність нориці в нижній третині по зовнішній поверхні з незначним гнійним виділенням. Значно підвищена температура як локально, так і загалом. Нориця відкрилась минулої доби, три місяці тому перенесла операцію ОМС перелому нижньої третини стегна накістковою пластиною.
Призначити антибіотики, вилучити пластинку. Виконати фістулографію, виконати резекцію нориці, накласти гіпсову іммобілізацію.
Завдання №1
Хворий поступив в операційну через 30 хвилин після травми з діагнозом травматичний відрив нижньої кінцівки на рівні нижньої третини стегна. На місці пригоди накладений джгут на верхнюю третину стегна. АТ 65-60 мм.рт.ст. Найбільш раціонально в цьому випадку слід розпочати?
Розпочати інфузійну терапію і досягти стабілізації гемодинаміки, з наступним проведенням анестезії та операції.
Завдання №2
Клінічними ознаками нежиттездатних тканин при первинній хірургічній обробці будуть всі перераховані, крім
д)запах, підвищенна кровоточивість при пораненні
Завдання №3
Накладення джгута при кровотечі з ран потребує виконання всіх перерахованих маніпуляцій, крім
б)джгут накладається у основи кінцівки на м'яку підкладку*
Завдання №4
Дитині 5 років, що постраждала в автокатастрофі, виконана ампутація лівого плеча в нижній третині. Протезування не проводилось. Через 2 роки, при диспансерному обстеженні, виявлено: кукса плеча має конічну форму, під шкірою пальпується болісний торець кісткового опилу.
Визначте причини розвитку хибної кукси і больового синдрому.
Основною вадою ампутаційної кукси у дітей є її патологічна конічна форма – вікова конічність, яка обумовлена швидким ростом кістки. М’які тканини, відстаючі в рості, витончуються та натягуються.
Завдання №5
Робітнику 47 років. При розвантаженні залізобетонних балок на праву ногу впав тягар вагою 400 кг. Через 2 години після травми проведена ампутація ноги на рівні верхньої третини гомілки. Заживлення рани відбулось первинним натягненням, але через наявність больового синдрому кукси іммобілізація задньою гіпсовою шиною продовжувалась на протязі 6 тижнів у положенні згинання колінного суглоба під кутом 150 градусів.
Вкажіть тактику подальшого лікування хворого. Якими засобами можна усунути згинальну контрактуру колінного суглоба?
Фізіотерапевтичне лікування (масаж, парафінові аплікації, електрофорез з анестезином), редресація суглобу етапними гіпсовими пов’язками.
Завдання №6
Робітнику (37 років), що постраждав у залізничній катастрофі, була виконана ампутація лівого стегна в нижній третині із закриттям кісткового опилу окістям. Рана зажила первинним натягом.
Які заходи необхідно здійснити для підготовки кукси до протезування? Через скільки часу можна його протезувати і який вид протезу будете рекомендувати?
З метою стабілізації розмірів ампутаційної кукси її бинтування, протезування через 3 місяці, протез тотально-контактного типу.
Завдання №7
У тракториста (27 років) під час польових робіт, внаслідок травми трапився відкритий перелом кісток гомілки, у середній третині розвинулась газова гангрена. Консервативне лікування виявилось неефективним. Консіліум лікарів рекомендував здійснити ампутацію.
Вкажіть рівень і засіб ампутації й обгрунтуйте його.
Ампутація на рівні середньої третини стегна з повздовжніми лампасними розтинами та первинно відстроченими швами.
Завдання №8
Хворий звернувся на протезно-ортопедичне підприємство через 6 місяців після ампутації лівої стопи на рівні суглобу Шопара. В зв’язку з формуванням вадного еквінусного положення кукси лівої стопи протезування протипоказано. Хворому рекомендовано хірургічне лікування. Обґрунтуйте причини розвитку еквінусної установки кукси стопи, визначте обсяг хірургічного лікування.
Пошкодження ключа суглобу Шопара. Усунення вадного положення кукси стопи операціями: клиноподібно зміщеним підтараним артродезом або ампутацією за Пироговим.
Завдання №9
На другий день після ампутації правої гомілки на рівні верхньої третини, виконаної з приводу облітеруючого ендартеріїту, хворий відмітив наростаючий гострий розпираючий біль в куксі, прогресуючий набряк м’яких тканин, похолодання кукси. При огляді шкіра блідо-синюшного забарвлення, холодна на дотик, м’який набряк м’яких тканин, пульсація на стегновій знижена, на підколінній – не визначається. Встановіть попередній діагноз, складіть план обстеження.
Гострий тромбоз на рвіні стегнового-підколінного сегментів. Загально клінічні лабораторні обстеження, коагулограма, УЗ доплерографія судин.
Завдання №10
При огляді ампутаційної кукси лівої гомілки, сформованої на рівні верхньої-середньої третини, відмічається різка її булавоподібність, яка значно утруднює протезування. Запальних змін з боку тканин ампутаційної кукси немає. Вкажіть причини формування булавоподібної форми ампутаційної кукси.
Не усічений камбалоподібний м’яз.
Завдання №11
Хворому одразу після ампутації лівого стегна на рівні середньої третини закріплено на куксу лікувально-тренувальний протез. Назвіть вид протезування.
Експрес-протезування
Завдання №12
Після ампутації правої гомілки хворому проведена фіксація кінцівки гіпсовою лонгетою. З якою метою проводиться іммобілізація кінцівки.
З метою попередження розвитку згинальної контрактури колінного суглобу.

Завдання №13
Перебуваючи на холоді хворий отримав відмороження переднього відділу правої стопи. В ЦРЛ за місцем проживання проведена первинна хірургічна обробка- операція Гаранжо. На якому рівні стопи проведено вичленування.
Вичленування всіх пальців стопи.
Завдання №14
Під час перевезення вантажу хворий отримав розчавлення переднього відділу лівої стопи. В лікарні швидкої допомоги проведена первинна хірургічна обробка- операція Шарпа. На якому рівні стопи проведена ампутація.
Ампутація проведена на рівні плеснових кісток.
Завдання №15
Хворому проведено вичленування правої стопи на рівні суглобу Лісфранка. На якому рівні проведено вичленування стопи.
На рівні плесне-клиподібного з’єднання.
Завдання №16
Хворий отримав електричний опік обох кистей. Після численних некректомій, в плановому порядку сформовано ампутаційні кукси на рівні дистальних відділів передпліч. Який вид реконструктивного хірургічного лікування ви запропонуєте хворому.
Операція розщеплення кукси передпліччя – операція Крукенберга.
Завдання №17
Внаслідок залізничної травми хворий отримав травматичний відрив правої гомілки на рівні середньої третини. Сформовано ампутаційну куксу гомілки на рівні верхньої третини. Протезований в термін 3 місяці. Через 2,5 місяці після протезування відмітив наростаючий біль, заніміння по зовнішній поверхні кукси гомілки, нестійкість при користуванні протезом, контурування та відхилення залишку малогомілкової кістки назовні. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте лікування.
Вальгусне відхілення залишку малогомілкової кістки. Проведення операції з дефібуляції кукси правої гомілки або реампутації з стабілізацією кукси малогомілкової кістки.
Завдання №18
Дитина 7 років внаслідок ДТП отримала розчавлення лівої стопи та нижньої третини гомілки. В хірургічному відділенні проведена міопластична ампутація лівої гомілки з пересіченням гомілкових кісток в одній площині на рівні середньої третини. Яка помилка допущена під час операції.
Малогомілкова кістка перетинається на 3-4 см проксимальніше великогомілкової кістки.
Завдання №19
Після виписки з стаціонару на 14 день хворий відмітив формування рани з помірним серозно-геморагічним відділяємим в ділянці післяопераційного рубця. Встановіть діагноз, призначте лікування. Лігатурна нориця.
Завдання №20
В який період слід проводити первинне протезування?
В термін 3-4 міс.
Завдання №21
Назвіть відмінності раннього протезування та експрес-протезування?
Експрес-протезування проводиться в день операції на операційному столі, раннє протезування – через 7-10 днів.
Завдання №22
Перерахуйте різновиди кістковопластичних операцій на нижній кінцівці.
Операції за Пироговим, Біром, Гріті-Шимановським
Завдання №23
Охарактеризуйте такі поняття як міодез та міопластика.
Міопластика перевчає формування м’язової кукси шляхом сшивання над опилом кістки м’язів антагоністів. Міодез – різновид міопластики, відрізняється підшиванням м’язів антагоністів до опилу кістки.
Завдання №24
Хворий через 4 місяці після ампутації госпіталізований в реабілітаційне відділення з діагнозом: Непротезована ампутаційна кукса правого стегна на рівні верхньої третини з згинально-привідною контрактурою в кульшовому суглобі під кутом 155 гр., стійким помірним больовим синдромом. Облітеруючий атеросклероз, хронічна артеріальна недостатність ІІІ ст. Обґрунтуйте подальші реабілітаційні заходи.
Медикаментозне лікування (судинна, протизапальна, метаболічна терапія), фізіотерапевтичне лікування (масаж, теплолікування, електропроцедури), механічна редресація суглобу.
Завдання №25
В яких випадках ампутація називається кістково-пластичною?
Коли опил кісток кукси перекривається кісткою.
Завдання № 1
На прийом принесли дитину 3 місяців з вродженою клишоногістю. 10 днів тому лікар наклав їй гіпсові пов'язки («чобітки»). Поясніть тактику і методику лікування новонароджених із вродженою клишоногістю в амбулаторно-поліклінічних умовах.
Етапні гіпсові пов’язки накладаються (заміна кожні 7 днів) з метою усунення варусної деформації (супінації та адукції), корекції підошвенної флексії (тильного згинання стопи).
Завдання № 2
Мама принесла на прийом 2-місячну дитину (хлопчика) з скаргами, що він постійно лежить з схиленою в один бік головою. Вивести її в середнє положення не вдається. Об'єктивно: дитина неквола, на шкірі патологічних змін не виявлено. Голова нахилена праворуч, лице повернуте у протилежний бік. При пальпації шиї праворуч в середині грудиноключичнососкового м'яза визначається веретеноподібне щільне стовщення. Вивести голову в середнє положення не вдається через різке напруження грудиноключичиососкового м'яза праворуч. З яким захворюванням необхідно провести диференційну діагностику? Обгрунтуйте лікування.
Диференційна діагностика з синдромом Кліпеля-Фейля, шийними ребрами, клиноподібними напів хребцями шиї, крилоподібною шиєю, набутими формами кривошиї (хвороба Гізеля, спастичною, дерматогенною і десмогенною формами кривошиї). Лікування: коригуючи гімнастичні вправи, масаж, УВЧ. Утримання голови в досягнутому положенні гіперкорекції проводиться комірцем Шанца.
Завдання № 3
Батьки звернулись зі скаргами, що їхня 4-річна дочка малорухлива, ходить погойдуючись. Із анамнезу відомо, що пологи були своєчасними. Дівчинка розвивалася добре, ходити почала в 1,5 року, але часто падала. Об'єктивно: розвиток дитини відповідає віку, харчування задовільне, ходить перевалюючись з боку на бік (качина хода). На шкірі патологічних змін не виявлено. В області кульшових суглобів пальпаторно виступають контури великих вертлюгів, верхівки їх на 0,5 см вище лінії Розер—Нелатона. У кульшових суглобах незначне обмеження відведення і ротаційних рухів стегон. Симптом Тренделенбурга позитивний з обох сторін. Атрофії м'язів, порушення чутливості не виявлено.
Проведіть диференційну діагностику, обгрунтуйте клінічний діагноз. Яке обстеження необхідно провести для остаточного діагнозу? Диференційна діагностика проводиться зі всіма захворюваннями, які супроводжуються симптомом Тренделенбурга, качиною ходою: 1) захворювання, які викликають синдром вивиху (патологічні вивихи стегна при ДЦП, остеомієліті, травмі); 2) захворювання, які супроводжуються варусною деформацією шийки стегна (рахіт, хондродистрофія, хвороба Легг-Кальве-Пертеса, пухлини шийки стегна, епіфізіолізи різного ґенезу). З метою уточнення діагнозу слід провести рентгенологічне обстеження.
Завдання № 4
У кабінет доставлений потерпілий 54 років. Годину тому впав на праву руку. Скарги на біль в променево-зап'ястковому суглобі, неможливо активно здійснювати рухи кисті через різкий біль. Об'єктивно: шкірні покриви не пошкоджені. В області нижньої третини правого передпліччя і променево-зап'ясткового суглоба припухлість, деформація по типу «багнета». При пальпації і осьовому навантаженні на передпліччя наявний різкий біль в області дистального епіметафізу променевої кістки. Активні рухи кисті неможливі через біль, а пасивні — різко обмежені. Обгрунтуйте клінічний діагноз. Ваша тактика і методика лікування.
Перелом дистального мете епіфізу променевої кістки справа (перелом променевої кістки в типовому місці). Проведення рентгенологічного обстеження, закрита репозиція перелому з вивведенням кисті в положення долонної флексії ульнарної девіації, іммобілізація гіпсовою пов’язкою.
Завдання № 5
На прийом прийшов хворий у гіпсовій пов'язці (типу «чобіток»), 8 тижнів тому стався двокісточковий перелом лівої гомілки. Обгрунтуйте тактику подальшого лікування. Вкажіть термін непрацездатності при такому переломі.
Контрольна рентгенографія лівого гомілково-стопного суглобу в 2-х проекція, зняття гіпсової пов’язки, розробка рухів в гомілково-стопному суглобі з дозованим приступанням на ліву нижню кінцівку. Приступити до роботи через 1 місяць.
Завдання № 6
Хворий 23 років, токар за фахом, з'явився на прийом зі скаргами на біль у правому колінному суглобі, неможливість здійснювати рухи. Як з'ясовано з анамнезу протягом року подібний стан був раніше. Два попередніх рази проходили, коли хворий досягти розгинання кінцівок не зміг, здійснював пасивні рухи. Цього разу самостійно усунути блокаду колінного суглоба йому не вдалось. Об'єктивно: права нога зігнута в колінному суглобі під кутом 140 градусів. Шкірні покриви не змінені, контури колінного суглоба нормальні. Ні пасивно, ні активно здійснити рухи в колінному суглобі не вдається, біль при пальпації в ділянці колінного суглоба. Яке захворювання суглоба можна запідозрити? Яке додаткове обстеження варто провести? Тактика лікування.
Пошкодження меніску правого колінного суглобу. Методи обстеження: рентгенографічний, УЗД колінного суглобу. Артротомія правого колінного суглобу, вилучення пошкодженого меніску
Завдання № 1.
Хворий А, 27 років, скаржиться на біль в спині справа, який посилюється при спробі руху кінцівкою в правому плечовому суглобі. Травма унаслідок падіння на спину.
При огляді: у області тіла правої лопатки набряк трикутної форми, болючий при пальпації. Здавлення грудної клітки у фронтальній і сагітальній площинах безболісне. Активні і пасивні рухи кінцівкою обмежені із-за посилення болю.
1. Закритий перелом тіла лопатки.
2. Рентгенографію в двох стандартних проекціях - передньо-задній і бічній.
3. Проводитися консервативне лікування – іммобілізація пов'язкою Дезо з валиком в пахвовій западині
Завдання № 2.
У хворого В, 42 років, після клінічного і рентгенологічного обстеження діагностовано закритий перелом шийки лопатки з незначним зміщенням відламків.
1. Показано консервативне лікування – іммобілізація на відвідній шині з кутом відведення 80-90°.
2. Терміни іммобілізації складають 4-5 тижнів.
Завдання № 3.
Хворий Н,18 років, впав з велосипеда. Скаржиться на біль у області лівого надпліччя, обмеження рухів в плечовому суглобі.
При огляді: ліву руку хворий притискує до грудей і підтримує під лікоть правою. Ліве надпліччя укорочене порівняно з правим, в проекції ключиці визначається набряклість і деформація. При пальпації набряку - болючість і крепітація кісткових відламків. Активні рухи в плечовому суглобі обмежені і болючі.
1. Закритий перелом лівої ключиці зі зміщенням відламків.
2. Центральний відламок зміщений догори і назад, а периферичний – вниз і
наперед.
3. Консервативне лікування – закрита репозиція під місцевим
знеболенням, іммобілізація 8 – образною пов'язкою строком на 4-6 тижнів.
Завдання № 4.
Хворий У, 29 років, на виробництві одержав удар металевою арматурою в область правого надпліччя.
При огляді визначається набряк правої надключичної ямки, біль при пальпації правої ключиці, крепітація відламків, укорочення правої половини плечового поясу. По тилу правого плечового поясу забита рана розмірами 3× 5 см., у рані видно кісткові відламки. При рентгенографії визначається осколковий перелом із зміщенням.
1. Відкритий осколковий перелом правої ключиці зі зміщеннням відламків.
2. Показана операція – відкрита репозиція і остеометалосинтез.
Покази до остеометалосинтезу:
- відкритий перелом;
- закритий перелом, що ускладнився пошкодженням судинно-нервового
пучка;
- небезпека перфорації шкіри гострим відламком;
- інтерпозиція м'яких тканин.
3. Відновлення працездатності відбувається через 1.5-2 місяці
Завдання № 5.
Юнак В, 23 років, під час спортивних змагань ударився лівим плечем об землю.
Скаржиться на біль у області лівої ключиці, що посилюється при спробі відвести руку.
При огляді визначається деформація, біль при пальпації і крепітація кісткових відламків. Температура шкіри лівої кисті понижена.
1. Ускладнений перелом лівої ключиці.
2. Зміна кольору шкіри дистальних відділах руки, зменшення об'єму активних рухів в пальцях кисті, зниження шкірної температури в пальцях, зміна наповнення пульсу на променевій артерії.
3. Показана операція відкритого вправлення і остеосинтезу відламків.
Завдання № 6.
До лікувальної установи доставлено жінку 26 років, яка одержала травму правого плеча, знаходячись в салоні автомобіля, що потрапив в автокатастрофу. Скаржиться на біль правому плечі.
Клінічно і рентгенологічний у хворої багатоосколковий перелом правої ключиці, нижній вивих плеча. Крім того, визначається в’ялий параліч верхньої кінцівки, в якій відсутні всі сухожильні та періостальні рефлекси, втрачені всі активні рухи до плеча. Чутливість на цьому рівні відсутня.
Під місцевою анестезією вивих плеча вправлений, проведена репозиція і іммобілізація пошкодженої ключиці в 8-подібній гіпсовій пов'язці. Неврологічні розлади не усунені.
1. До неврологічних розладів привела переламана ключиця, осколками якої пошкоджено плечове нервове сплетення з повним порушенням провідності його стовбурів.
2. Показана термінова консультація невропатолога, нейрохірурга, невідкладне оперативне втручання на нервовому сплетенні. Операцію слід закінчити стабільним синтезом ключиці.
Завдання № 7.
У приймальне відділення звернувся хворий Н, 22 років, з скаргами на біль у області правого плечового суглоба, який посилюється при рухах. Напередодні впав на зовнішню поверхню плеча.
При огляді: у області ключично-акроміального з'єднання набряк і сходиноподібна деформація. При пальпації болючість, позитивний симптом «клавіші».
1. Вивих акроміального кінця правої ключиці.
2. Рентгенографія в стандартних проекціях.
3. Показано оперативне лікування – відкрита репозиція вивиху з пластикою зв'язкового апарату. Іммобілізація торакобрахіальною гіпсовою пов'язкою.
4. Терміни іммобілізації складають 4-5 тижнів
Завдання № 8.
Хворий П, скаржиться на біль у області грудини, який посилюється при рухах в плечовому суглобі і глибокому диханні. Травму одержав під час тренування.
При огляді: у області грудинно-ключичного з'єднання спостерігається набряк і деформація. При натисненні на ключицю та відведенні руки назовні виникає посилення болі і рухливість грудинного кінця ключиці.
1. Вивих грудинного кінця ключиці.
2. Рентгенографія в стандартних проекціях.
3. Вправлення вдається легко шляхом відведення плечових суглобів назад і безпосереднього тиску на вивихнутий кінець ключиці. Після вправлення руку фіксують торакобрахіальною пов'язкою з ватяно-марлевим пелотом на 4-5 тижнів. Кінцівку при цьому переводять максимально наперед (до 100°) при відведенні від тулуба на 90°.
Завдання № 9.
Хвора 62 років посковзнувшись, впала на приведену ліву руку. Відчула різкий біль в плечовому суглобі і неможливість активних рухів.
При огляді: контури плечового суглоба згладжені, руку тримає притиснутою до грудної клітки, деформована верхня третина плеча, крововилив по медіальній поверхні плеча, бічній поверхні грудної клітки. Активні рухи в суглобі неможливі, пасивні підсилюють біль. Осьове навантаження на плече також підсилює біль в плечовому суглобі. Вісь кінцівки порушена. Пальпація: локальний біль нижче великого горбика плечової кістки.
1. Закритий аддукційний перелом хірургічної шийки лівого плеча зі зміщенням відламків.
2. Рентгенографія в передньо-задній і аксіальній проекції.
3. При аддукційному переломі під час одномоментного зіставлення здійснюють тягу по довжині за розігнуту в ліктьовому суглобі кінцівку, а протитягу – за грудну клітку в положенні значного відведення (до 80-90°) і відхилення плеча від фронтальної площини на 30°. Одночасно натискають на зовнішню поверхню плечового суглоба, усуваючи кутове зміщення.
4. Іммобілізація здійснюється гіпсовою пов'язкою в положенні відведення плеча назовні і наперед (або на відвідній шині). Термін іммобілізації 5–6 тижнів.
Завдання № 10.
Пацієнтка 60 років після падіння на відведену руку відчула різкий біль у області правого плечового суглоба.
При огляді спостерігається набряк, деформація у верхній третині плеча, крововилив по внутрішній поверхні плеча. Вісь кінцівки порушена. Хвора підтримує руку у вимушеному дещо відведеному положенні. Активні рухи в плечовому суглобі із-за болю неможливі, пасивні – різко болючі і обмежені. Пальпаторно визначається максимальна точка болю у області метафізарної частини плечової кістки.
1. Закритий абдукційний перелом хірургічної шийки лівого плеча із зміщенням
відламків.
2. Рентгенографія у передньо-задній і аксіальній проекції.
3. При абдукційних переломах тракцію виконують в положенні легкого відведення плеча (на 20-30°). Тиском із сторони пахвової западини і зовні полегшують усунення зміщення зіставляючи відламки кінець в кінець.
4. Кінцівку фіксують гіпсовою пов'язкою в положенні легкого відведення (20-30°) з валиком в пахвовій області. Термін іммобілізації 5–6 тижнів.
Завдання № 11.
Хворий Д, 56 років, скаржиться на біль в правому плечовому суглобі, неможливість рухати кінцівкою. Травма внаслідок падіння з опорою на зігнуту в плечовому суглобі руку.
При огляді: рука приведена до грудей і підтримується протилежною. Плечовий суглоб збільшений в розмірах, контури його не порушені. При пальпації спостерігається болючість плечового суглоба і крепітація. Навантаження по осі кінцівки приводить до посилення болю в суглобі. Активні рухи неможливі, пасивні – різко обмежені із-за болю. Рентгенографічно виявляється поперечна лінія перелому без зміщення відламків.
1. Закритий перелом хірургічної шийки правого плеча без зміщення.
2. Фіксаційний
Завдання № 12.
Хворий І, 54 років, після падіння на правий плечовий суглоб відзначає виникнення болю в ньому, неможливість активних рухів кінцівкою.
При обстеженні хворого, симптом крепітації відламків відсутній. Рентгенографічно виявляється коса лінія перелому зі зміщенням відламків.
1. Закритий перелом хірургічної шийки правого плеча зі зміщенням відламків.
2. Остеометалосинтез. Базовим оперативним втручанням є відкрита репозиція з подальшою фіксацією металоконструкцією
Завдання № 13.
Хворий З, 28 років, звернувся з скаргами на біль в лівому плечовому суглобі, обмеження рухів в ньому. 2 дні тому впав з опорою на розігнуту руку. Після падіння виник дуже інтенсивний біль в плечовому суглобі і обмеження рухів. Інтенсивність болю на момент звернення дещо зменшилася. Під час обстеження діагностовано вбитий перелом хірургічної шийки плечової кістки із задовільним співвідношенням відламків.
1. Фіксаційний.
2. Іммобілізація – гіпсова лонгета від головок п'ясткових кісток до здорового надпліччя в положенні відведення плеча до 40-45° і згинанні від фронтальної осі на 30° строком на 1 місяць з подальшою реабілітацією
Завдання № 14.
Хворий Т, 82 років, госпіталізований з приводу закритого осколкового перелому хірургічної шийки плечової кістки зі зміщенням відламків.
При обстеженні хворого виявлено супутню патологію: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця у стадії декомпенсації, церебральний атеросклероз, пневмосклероз з вираженою дихальною недостатністю.
1. Основним методом лікування переломів хірургічної шийки плечової кістки у хворих літнього і старечого віку є так званий функціональний метод.
2. Він полягає в тому, що кінцівку на 10-12 днів фіксують гіпсовою лонгетою від здорової лопатки до променезап'ясткового суглоба з валиком в пахвовій западині. Після стихання болів гіпс знімають, підвішують руку на пов'язці "змійці", що охоплює передпліччя, і починають заняття лікувальною гімнастикою. Ранні рухи в плечовому суглобі необхідні із-за небезпеки контрактури, яка розвивається у літніх людей і у людей похилого віку. Переломи хірургічної шийки плеча добре зростаються, а ранній початок рухів в плечовому суглобі сприяє повноцінному відновленню функції кінцівки навіть в тих випадках коли було велике зміщення відламків.
Завдання № 15.
Хворий Д, 52 років, скаржиться на біль в правому плечі, порушення функції кінцівки. Травма внаслідок падіння на плече.
При огляді: плече збільшене в об'ємі за рахунок набряку, є кутова деформація його в нижній третині. При пальпації – різка болючість, крепітація, патологічна рухливість в нижній третині плеча. Кисть в положенні долонного згинання, розгинання її і відведення 1-го пальця неможливі. Також відсутня чутливість шкіри у області «анатомічної табакерки», пульсація на променевій артерії збережена.
На рентгенограмі спостерігається коса лінія перелому на межі середньої та нижньої третини зі зміщенням відламків.
1. Закритий косий перелом діафіза правої плечової кістки на межі середньої і нижньої третини із зміщенням відламків.
2. Пошкодження променевого нерва.
3. Показано оперативне втручання в ургентному порядку. Відкривається місце перелому, проводиться ревізія променевого нерва. Для цього необхідно провести невроліз. Операція закінчується стабільним синтезом відламків.У післяопераційному періоді призначається прозерин, вітаміни, додаткова зовнішня іммобілізація кінцівки від кінчиків пальців до здорового надпліччя.
4. Терміни зрощення перелому – 2-2,5 місяця, відновлення функції променевого нерва через 2-4 місяці
Завдання №16.
З хірургічного відділення районної лікарні переведений травмований юнак 15 років, який одержав травму 10 годин тому під час занять спортом.
З виписки історії хвороби: доставлений у відділення через 40 хвилин після травми. Діагностовано закритий косий розгинальний перелом нижньої третини плечової кістки зі зміщенням відламків. Під місцевим знеболенням перелом вправлений, накладено гіпсову лонгету від верхньої третини плеча до кінчиків пальців, на контрольній рентгенограмі стояння відламків допустиме. Для подальшого спостереження хворий госпіталізований. Через 5 годин до хворого запрошений черговий хірург у зв'язку з погіршенням його стану. При огляді: значний набряк кисті пошкодженої кінцівки, оніміння і відсутність рухів в пальцях, сильний розпираючий біль в плечі, підвищення температури тіла до 39,6°С. Стан хворого важкий. З метою знеболення призначено внутрішньом'язево 2мл промедолу, розслаблена гіпсова пов'язка, проте болі повністю не пройшли, стан не покращав. Ухвалено рішення про транспортування потерпілого до спеціалізованої установи.
1. У хворого ішемія передпліччя та кисті, яка пов’язана з пошкодженням плечової артерії або стисненням її гематомою, кістковими відламками. Не можна виключити стиснення судин гіпсовою пов’язкою на тлі прогресуючого набряку кінцівки. У останньому випадку необхідно було звільнити кінцівку від гіпсової пов’язки і накласти скелетний витяг.
2. Помилка лікаря в тому, що він не контролював в динаміці пульсацію периферичних артерій.
3. При пошкодженні артерій виконується її зшивання або пластика. При компресії артерії стабілізують кісткові відламки за допомогою металоконструкцій, віддаляється гематома, проводиться гемостаз. В даному випадку необхідно додатково виконати подовжні розрізи підшкірної і м'язових фасцій передпліччя, призначити антибіотики, антикоагулянти, реополіглюкін, нікотинову кислоту, вітамін С, спазмолітики.
Прогноз несприятливий. Ішемія більше 10 годин призводить до контрактури Фолькмана.
Завдання №17.
Хворий М, 40 років, при падінні на праву руку відчув різкий біль в середній третині правого плеча, порушення функції кінцівки.
При огляді: набряк, деформація, патологічна рухливість в середній третині, біль при осьовому навантаженні, укорочення плеча. Чутливість і рухи пальців кисті збережені.
1. Закритий перелом середньої третини діафіза правої плечової кістки зі зміщенням відламків.
2. Рентгенографія в стандартних проекціях.
3. Екстензійний метод лікування - метод постійного скелетного витягу. Мета методу – поступове вправлення відламків за допомогою вантажів і утримання їх в правильному положенні до утворення первинної кісткової мозолі (4 – 6 тижнів).
Завдання №18.
Хворий До, 46 років, скаржиться на болі в лівому плечі, порушення функції кінцівки. Травму одержав унаслідок падіння на плече.
При огляді: плече збільшене в об'ємі, спостерігається кутова деформація в
середній третині. При пальпації – різка болючість, патологічна рухливість, укорочення плеча. Симптом крепітації кісткових відламків відсутній. Рентгенографічно – коса лінія перелому зі зміщенням відламків.
1. Закритий косий перелом середньої третини лівої плечової кістки зі зміщенням відламків.
2. Оперативний метод лікування.
3. Суть методу полягає в тому, що ідеальна репозиція відламків досягається відкритим способом, а надійна їх фіксація здійснюється металоконструкціями різного вигляду. Покази до оперативного методу лікування: відкриті переломи; переломи, ускладнені пошкодженням магістральних судин і нервів, відривні переломи з утворенням значного діастазу між відламками. Операція показана при інтерпозиції м'яких тканин і осколків в зоні перелому, попаданні між осколками м'язів, фасцій, що заважають утворенню кісткової мозолі, при невправимих і неутримуваних переломах (при косій площині зламу, гвинтоподібних переломах), при безуспішній закритій ручній репозиції відламків. Іншими словами – за відсутності ефекту від застосування консервативних методів лікування.
Завдання №19.
Хворий В, 27 років, звернувся з скаргами на біль в плечі, порушення функції
кінцівки, наявність рани у області плеча. Травма в результаті ДТП. При огляді: відмічається різка болючість, обмеження функції, рухливість впродовж плеча, зміна осі останнього і його укорочення, крепітація. По зовнішній поверхні плеча – забійна рана розмірами 5×11см, помірно кровоточить. У рані видно кісткові фрагменти.
1. Відкритий перелом діафіза плечової кістки зі зміщенням.
2. Первинна хірургічна обробка рани. Черезкісковий остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації
Завдання №20.
Хворий Т, 22 роки, скаржиться на біль в правому ліктьовому суглобі і неможливість рухів в ньому. 2 години тому впав з опорою на зігнутий лікоть.
При огляді: набряк у області суглоба і збільшення його в об'ємі. Передпліччя
відхилене назовні, порушена рівнобедреність трикутника Гютера. Пальпація виростка плечової кістки різко болюча і визначається крепітація. Активні рухи в суглобі неможливі, пасивні – болючі.
Закритий перелом виростка плечової кістки.
Завдання №21.
Хворий Д, 43 роки, госпіталізована з приводу Т-подібного закритого перелому виростка плечової кістки без зміщення.
Який метод лікування доцільно застосувати?
Фіксаційний.
Завдання №22.
При обстеженні хворого Ш, 38 років, встановлено наявність закритого V- подібного міжвиросткового перелому правої плечової кістки зі зміщенняя відламків по довжині.
Який метод лікування доцільно застосувати?
Екстензійний.
Завдання №23.
Дитина Д, 13 років, впала з дерева на зігнутий ліктьовий суглоб. Скаржиться на
біль в лівому ліктьовому суглобі, неможливість рухів в ньому.
При обстеженні: набряк у області ліктьового суглоба, трикутник Гютера правильний, лінія Маркса відхилена назовні, різка болючість при пальпації надвиросткової зони плеча і крепітація.
Поставте попередній діагноз.
Закритий надвиростковий перелом лівої плечової кістки.
Завдання №24.
При обстеженні хворого Т, 51 роки, встановлено наявність Т-подібного міжвиросткового перелому лівої плечової кістки із зміщенням відламків ускладненого стисненням плечової артерії.
Який метод лікування доцільно застосувати?
Остеометалосинтез.
Завдання №25.
Хворий П, 36 років, скаржиться на біль в лівому ліктьовому суглобі неможливість рухів в ньому. Травма унаслідок падіння на внутрішню поверхню ліктьового суглоба.
При огляді: варусне відхилення передпліччя на рівні ліктьового суглоба. Суглоб збільшений в об'ємі, виражений набряк по внутрішній поверхні суглоба. При пальпації – різка болючість і крепітація у області внутрішньої частини суглоба. Порушена рівнобедреність трикутника Гютера. Активні рухи не можливі, пасивні болючі і обмежені.
Поставте попередній діагноз.
Закритий перелом внутрішнього надвиростка лівої плечової кістки
Завдання №26.
Хворий Г, 53 роки, скаржиться на біль в правому плечовому суглобі, порушення
його функції. Травмувався унаслідок падіння на розігнуту руку з опорою на кисть.
При огляді: вальгусне відхилення передпліччя на рівні ліктьового суглоба. Суглоб збільшений в об'ємі, виражений набряк по зовнішній поверхні суглоба. При пальпації – різка болючість і крепітація у області зовнішньої частини суглоба. Порушена рівнобедреність трикутника Гютера. Активні рухи не можливі, пасивні болючі і обмежені. Рентгенографічно - зміщення відламків по довжині і ширині.
Впродовж 10 днів хворий лікувався методом постійного скелетного витягу. Задовільної репозиції відламків досягти не вдалося.
1. Закритий перелом зовнішнього надвиростка правої плечової кістки зі зміщенням відламків.
2. Остеометалосинтез
Завдання № 1.
У приймальне відділення доставлений хворий Т, 42 років, з скаргами на біль в правому ліктьовому суглобі. Травма унаслідок падіння на зігнутий лікоть.
При огляді: ліктьовий суглоб збільшений в об'ємі унаслідок набряку. Особливо виражений набряк по задній поверхні суглоба. При пальпації ліктьового відростка відмічається болючість і крепітація. Рівнобедреність трикутника Гютера не порушена. Активні рухи в ліктьовому суглобі обмежені і болючі. Особливо болюче активне розгинання передпліччя.
Закритий перелом правого ліктьового відростка без зміщення.
Фіксаційний. Глибока гіпсова лонгета від плечового суглоба вщент пальців. Рука розігнута в ліктьовому суглобі.
Завдання № 2.
Хворий З, 28 років, скаржиться на біль в лівому ліктьовому суглобі, порушення рухів в ньому. Травма унаслідок падіння на зігнутий лікоть.
При огляді: ліву руку, зігнуту в ліктьовому суглобі, підтримує протилежною за передпліччя. Ліктьовий суглоб збільшений в об'ємі, виражений набряк по задній поверхні суглоба. При пальпації ліктьового відростка відмічається болючість , порушена рівнобедреність трикутника Гютера, западіння між відламками. Активне розгинання передпліччя неможливе, пасивне – болюче.
Закритий перелом лівого ліктьового відростка зі зміщенням.
Оперативний. Відкрита репозиція, фіксація за допомогою довгого шурупа, спиць і стягуючої дротяної петлі.
Завдання № 3.
Хворий Д, 53 років, доставлений в травмпункт з скаргами на біль в правому ліктьовому суглобі, порушення функції суглоба. Травма унаслідок падіння на розігнуту руку з упором на долоню.
При огляді: хворий підтримує руку в напіврозігнутому положенні. Ліктьовий суглоб набряклий, вальгусне відхилення передпліччя. Пальпаторно – різкий біль зовні від ліктьового відрорстка в проекції головки променевої кістки. Активні і пасивні згинально-розгинальні рухи в лікті обмежені, про-супінаційні із-за болю неможливі. Рентгенографічно – осколковий перелом.
Закритий осколковий перелом головки правої променевої кістки зі зміщенням.
Оперативне лікування. Резекція головки.
Завдання № 4.
Хворий 28 років впав на ліву відведену руку, відчув біль у області ліктьового суглоба, яка посилювалася при рухах.
При огляді: контури лівого ліктьового суглоба згладжені, рухи обмежені, хворий фіксує здоровою рукою передпліччя в середньому положенні між супінацією і пронацією. Супінація, пронація неможливі через біль, який локалізується у області проекції головки променевої кістки. На рентгенограмах в двох проекціях перелом без зміщення відламків.
Закритий перелом головки лівої променевої кістки без зміщення.
Фіксаційний. Гіпсова лонгета від плечового суглоба до пястно-фалангових суглобів в положенні згинання в ліктьовому суглобі до 90-100°. Термін іммобілізації 2-3 тижні.
Завдання № 5.
У травматологічний пункт звернувся хворий П, 37 років, з скаргами на в правому передпліччі, обмеження рухів в ліктьовому і променезап'ястковому суглобах. Травма унаслідок удару по передпліччю.
При огляді: рука напівзігнута в лікті, передпліччя проновано, кисть звисає. У середній третині передпліччя в проекції ліктьової кістки локальний набряк. Пальпаторно там же визначається різка біль і крепітація. Патологічна рухливість відсутня. Активні рухи в променезап'ястковому суглобі обмежені, стиснути руку в кулак хворий із-за посилення болю не може.
Закритий перелом діафіза ліктьової кістки.
Рентгенографія в двох проекціях на всьому протязі передпліччя.
Завдання № 6.
У травматологічний пункт звернувся хворий Р, 42 років, з скаргами на в лівому передпліччі, обмеження рухів в ліктьовому і променезап'ястковому суглобах. Травма унаслідок удару по передпліччю.
При огляді: рука напівзігнута в лікті, передпліччя проновано, кисть звисає. У середній третині передпліччя в проекції променевої кістки локальний набряк. Пальпаторно там же визначається різка біль і крепітація. Патологічна рухливість відсутня. Активні рухи в променезап'ястковому суглобі обмежені, стиснути руку в кулак хворого із-за посилення болю не може.
Закритий перелом діафіза променевої кістки.
Рентгенографія в двох проекціях на всьому протязі передпліччя.
Завдання № 7.
Після обстеження хворого поставлений діагноз: Закритий поперечний перелом середньої третини діафіза променевої кістки без зміщення відламків.
Який метод лікування доцільно застосувати і в чому він полягає?
Фіксаційний. Накладають циркулярну гіпсову пов'язку від основи пальців до
середньої третини плеча в положенні згинання передпліччя під прямим кутом.
Завдання № 8.
Після обстеження хворого поставлений діагноз: Закритий косий перелом нижньої третини діафіза ліктьової кістки зі зміщенням відламків.
Вкажіть подальшу тактику лікування.
Оперативне лікування. Відкрита репозиція, остеометалосинтез.
Завдання № 9.
У травматологічний пункт звернувся хворий До, 29 років, який скаржиться на біль в лівому передпліччі, порушення функції кінцівки. Травма унаслідок падіння на розігнуту руку з упором на долоню.
При огляді: рука напівзігнута в лікті, передпліччя проновано, кисть звисає. Виражений набряк передпліччя і його деформація. При пальпації передпліччя в середній третині відмічається різка болючість, крепітація і патологічна рухливість. Згинально-розгинальні, про-супінаційні рухи неможливі із-за болю. Вимірювання встановили анатомічне вкорочення кінцівки.
Закритий перелом обох кісток лівого передпліччя.
Рентгенографія в двох проекціях з обов'язковим захопленням ліктьового і променезап'ясткового суглобів.
Завдання № 10.
Після обстеження хворого поставлений діагноз: Закритий поперечний перелом обох кісток правого передпліччя у верхній третині зі зміщенням відламків.
Вкажіть подальшу тактику лікування, особливості репозиції і терміни іммобілізації.
Закрита одномоментна ручна репозиція. Після достатньої дистракції периферичні відламки необхідно перевести в максимальну супінацію. Фіксація гіпсовою пов'язкою від середньої третини плеча до головок п'ясткових кісток в середньофізіологічному положенні кисті. Терміни іммобілізації 2-2,5 місяця.
Завдання № 11.
Після обстеження у хворого діагностований закритий поперечний перелом обох кісток правого передпліччя в середній третині зі зміщенням відламків.
Вкажіть подальшу тактику лікування, особливості репозиції і терміни іммобілізації.
Закрита одномоментна ручна репозиція. Відламки необхідно вправляти і фіксувати гіпсовою пов'язкою в середньому положенні між пронацією і супінацією.
Терміни іммобілізації 2-2,5 місяця.
Завдання № 12.
Після обстеження хворого поставлений діагноз: Закритий осколковий перелом обох кісток лівого передпліччя на межі середньої і нижньої третини зі зміщенням відламків.
Який метод лікування доцільно застосувати?
Відкрита репозиція, остеометалосинтез.
Завдання № 13.
Машиною швидкої допомоги в травматологічний пункт доставлений хворий Л, 36 років, з скаргами на болі в правому передпліччі, порушення функції кінцівки, наявність рани. Травма в результаті ДТП.
При огляді: права рука іммобілізована транспортною шиною. Виражений набряк передпліччя і його деформація, вкорочення сегменту. При пальпації передпліччя в середній третині відмічається різка болючість, крепітація і патологічна рухливість. По зовнішній поверхні плеча в середній третині забита рана розмірами 3×8 см, помірно кровоточить, характеризується значним пошкодженням м'яких тканин і забруднена.
Відкритий перелом обох кісток правого передпліччя зі зміщенням відламків.
Первинна хірургічна обробка рани, черезкістковий остеосинтез апаратами зовнішньої фіксації.
Завдання № 14.
У клініку доставлений хворий з скаргами на болі в середній третині правого передпліччя, в ліктьовому суглобі. З анамнезу відомо, що падаючою балкою завданий удар по тильній поверхні передпліччя. При огляді виявлено, що шкірні покриви не пошкоджені, є припухлість м'яких тканин в середній третині передпліччя. Деформація вісі передпліччя з кутом, відкритим до тилу, згладженність контурів ліктьового суглоба, трикутник Гютера і лінія Маркса не порушені. Визначається патологічна рухливість ліктьової кістки на рівні середньої і верхньої третини. Активні рухи в ліктьовому суглобі обмежені із-за болю. На рентгенограмі: косий перелом ліктьової кістки на межі середньої і верхньої третини зі зміщенням відламків по довжині і під кутом, відкритим в тильну сторону, вивих головки променевої кістки в долонну сторону.
Пошкодження Монтеджа(перелом ліктьової кістки у верхній третині, вивих головки променевої кістки).
Відкрита репозиція і остеосинтез відламків ліктьової кістки, вправлення головки променевої кістки і фіксація її спицею. Терміни іммобілізації 8—10 тижнів. Працездатність відновлюється через 3—4 міс.

Завдання № 15.
У травматологічний пункт звернувся хворий В, 40 років, з скаргами на біль у області передпліччя і променезап'ясткового суглоба. Травма унаслідок удару металевою трубою по зовнішній поверхні нижньої третини передпліччя.
При огляді: кисть пронована, активна супінація із-за болю неможлива. Набряк і деформація в нижній третині передпліччя, пальпаторно – болючість, крепітація, патологічна рухливість променевої кістки. Головка ліктьової кістки виступає і контурується над променезап'ястковим суглобом. На рентгенограмі: перелом променевої кістки на межі середньої і нижньої третини зі зміщенням відламків, вивих головки ліктьової кістки в дорзальну сторону.
Пошкодження Галеацці(перелом променевої кістки в нижній третині, вивих головки
ліктьової кістки).
Відкрита репозиція і остеосинтез відламків променевої кістки, вправлення головки ліктьової кістки і фіксація її спицею. Терміни іммобілізації 4—6 тижнів. Працездатність відновлюється через 3 міс.
Завдання № 16.
Хворий Ш., 61 рік, поступила в травмпункт з скаргами на біль у області променезап'ясткового суглоба, порушення функції кисті. Травма унаслідок падіння на руку з упором на розігнуту долоню.
При огляді: праве передпліччя набрякло в нижній третині, є „штикоподібна” деформація. Кисть зміщена в тильному і радіальному напрямі. Пальці кисті знаходяться в напівзігнутому положенні. Пальпаторно – різкий біль. Рухи в суглобі різко обмежені, чутливість в пальцях не порушена.
Закритий перелом правої променевої кістки в типовому місці (Коллеса).
Закрита ручна репозиція, гіпсова іммобілізація
Завдання № 17.
Хворий Л., 57 років, звернувся в травмпункт з скаргами на біль у області променезап'ясткового суглоба, порушення функції кисті. Травма унаслідок падіння на руку з упором на зігнуту кисть.
При огляді: ліве передпліччя набрякло в нижній третині, є „штикоподібна” деформація. Кисть знаходиться в положенні згинання. Пальці кисті знаходяться в напівзігнутому положенні. Пальпаторно – різкий біль. Рухи в суглобі різко обмежені, чутливість в пальцях не порушена.
1 Закритий перелом лівої променевої кістки в типовому місці (Сміта).
Закрита ручна репозиція, гіпсова іммобілізація.
Завдання № 18.
Хворий 60 років посковзнувся на тротуарі, при падінні ударилася долонею. Скаржиться на біль при рухах в променевозап'ястковому суглобі. Тиск на дистальну частину променевої кістки різко болючий.
Екстензійний перелом дистального епіметафіза променевої кістки.
Периферичний відламок зміщується в променеву і тильну сторону.
3. Виконують анестезію області перелому 15—20 мл 2% розчину новокаїну.
Завдання № 19.
Хворий Л., 65 років, скаржиться на біль в правому променезап'ястковому суглобі, порушення функції кисті. Травма унаслідок падіння на розігнуту руку з упором на долоню.
При обстеженні встановлений екстензійний перелом променевої кістки в типовому місці (Коллеса).
Долонного згинання і ліктьового відведення.
Терміни іммобілізації 4-6 тижнів. Працездатність відновлюється через 6-8 тижнів.
Завдання № 20.
Хворий Н., 57 років, скаржиться на біль в лівому променезап'ястковому суглобі, порушення функції кисті. Травма унаслідок падіння на розігнуту руку з упором на тильну поверхню кисті.
При обстеженні встановлений флексійний перелом променевої кістки в типовому місці (Сміта).
Тильного згинання і ліктьового відведення.
Терміни іммобілізації 4-6 тижнів. Працездатність відновлюється через 6-8 тижнів.
Завдання № 21.
Хворий 50 років скаржиться на постійні болі в правій кисті, нижній третині передпліччя. З анамнезу відомо, що 5 тижнів тому у неї відбувся перелом променевої кістки в типовому місці. При зіставленні відламків була накладена лонгетна гіпсова пов'язка строком на 5 тижнів.
При огляді виявлено: набряк м'яких тканин пальців і кисті, забарвлення шкіри синюшне, складки шкіри згладжені, пальці зігнуті в міжфалангових суглобах під кутом 160 градусів. Активні рухи пальців значно обмежені, болючі. Порушення чутливості не відмічається. На рентгенограмі: плямистий остеопороз кісток зап'ястку, п'ястку і нижньої третини передпліччя.
Нейродистрофічний синдром (синдром Зудека).
Розвитку захворювання сприяють болючі маніпуляції при первинній
обробці травми, повторні репозиції, погана пов'язка, нефізіологічне
положення кінцівки при іммобілізації, неусунений біль, ішемія тканин.
Новокаїнові блокади, тиреокальцитонін, внутрішньовенно кальцій хлорид
протизапальні препарати, озокеритопарафинові аплікації, масаж
ЛФК, механофііотерапія
Завдання № 22.
Хворий Н, 28 років, скаржиться на біль в правому променезап'ястковому суглобі, порушення функції кисті. Травма виникла унаслідок падіння на долоню в положенні розгинання кисті.
При огляді: набряк у області променезап'ясткового суглоба, болючість при натисканні на область анатомічної табакерки і по осі 1-2 п'ясткових кісток. Посилення болю виникає при розгинанні кисті і її відведенні.
Перелом човноподібної кістки.
Завдання №23.
У хворого Р, 25 років, з діагнозом: Закритий перелом правої човноподібної кістки, кисть фіксована циркулярною гіпсовою пов'язкою.
Розгинання, променеве відхилення і відведення 1-го пальця. Від пястнофалангових
суглобів до верхньої третини передпліччя.
2. Термін іммобілізації 3 місяці.
Завдання № 24.
Хлопець 16 років, під час гри в баскетбол, при падінні на кисть травмував I палець.
При огляді: набряклість м'яких тканин в області I п'ясткової кістки, деформація пястно-фалангового суглоба, біль, який посилюється при осьовому навантаженні на перший палець.
Перелом основи I п'ясткової кістки.
Пов'язка охоплює основну фалангу I пальця, фіксує у відведенні п'ясткову кістку і досягає верхньої третини передпліччя. Термін іммобілізації 4-6 тижнів.
Завдання № 25.
У травмпункт звернувся хворий 30 років з скаргами на неможливість повного активного розгинання дистальної фаланги II пальця, які виникли три дні тому після падіння на палець в положенні згинання фаланги.
При огляді помітна незначна набряклість м'яких тканин проксимальніше нігтьової пластинки. Активне розгинання фаланги неможливе, пасивне — повне.
Поставте діагноз. Пошкодження сухожилка глибокого розгинача II пальця.
Завдання № 26.
Хворий звернувся по допомогу в травматологічне відділення з різаною раною II пальця по долонній поверхні середньої фаланги.
При огляді відсутнє активне згинання дистальної фаланги, пасивні рухи нормальні.
Вкажіть правильний діагноз. Різана рана II пальця з пошкодженням сухожилка глибокого згинача.
Завдання № 27.
Хворий А, 23 роки, доставлений в лікарню з різаною раною передпліччя.
При огляді: відсутність всіх видів чутливості по долонній поверхні I, II, III і променевої сторони IV пальця кисті. Активне згинання II і III пальці неможливо.
Вкажіть правильний діагноз. Різана рана передпліччя з пошкодженням серединного нерва і сухожиль згинача
II і III пальці.
Завдання № 28.
У хворого діагностований перелом човноподібної кістки. Через 2,5 місяця з моменту травми знята циркулярна пов'язка. На контрольній рентгенограмі кісткова мозоль відсутня.
1 Накласти глуху гіпсову пов'язку ще на 2,5 місяця.
Незростання, асептичний некроз, деформуючий остеоартроз.
Завдання № 1.
Під час стрибка, у хворого 14 років, з'явився різкий біль в ділянці крила клубової кістки зліва. Хворий не може винести ногу вперед та йти через різкий біль. Однак вільно робить крок назад та без болю розгинає ногу назад. Об'єктивно: наявна припухлість і крововилив в ділянці переднього відділу крила лівої клубової кістки, при пальпації в цій ділянці відчуває різкий біль.
. Закритий перелом верхнього передньої ості зліва. Консервативне лікування за відсутності зміщення відламків, при зміщенні відламків оперативне- (ОМС) у разі неможливої репозиції.6-8 тиж.
Завдання № 2.
Хворий 32 років, збитий легковим автомобілем, скаржиться на біль в правій половині таза. При огляді виявлено: асиметрії таза немає, виражена припухлість у правій паховій ділянці, крововилив. При пальпації різкий біль. Клінічні симптоми Габая, Ларея «прилиплої п'ятки» — позитивні. На рентгенограмі таза виявлено перелом лобкової та сідничних кісток без зміщення. Обгрунтуйте механізм травми, проведіть тактику лікування, визначте терміни відновлення працездатності. Механізм травми прямий. Лікування консервативне. 8-10 тиж.
Завдання № 3.
У хворої 42 років, діагностований вертикальний перелом правої половини таза з порушенням неперервності тазового кільця в передньому і задньому відділах зі зміщенням уламків (типу Мальгеня). Здійснена інтенсивна протишокова терапія. Показання гемодинаміки стабілізувались.
Низведення системою скелетного витягу зміщеної половини тазу з подальшою фіксаціею таза гамаком 4-6 тиж. Працездатність 2,5-3,5 міс.
Завдання № 4.
Хворий 31 р., впав з балкону 4 поверху. Стан дуже тяжкий, адинамічний, наявна блідість шкірних покривів, пульс 120 ударів за 1 хв., артеріальний тиск — 65/40 рт. ст., живіт помірно напружений, при пальпації болісний у нижніх відділах. Пальпація і осьове навантаження на таз також болісні. На рентгенограмі кісток таза, помітний перелом лобкових і сідничних кісток з обох сторін із порушенням неперерваності переднього тазового кільця.
Геморагічнй шок 2 ст. Закритий перелом лобкових і сідничих кісток. Пошкодження сечового міхура? Провести цистографію. Компенсація шоку, стабілізація переломів, компенсування ускладнень переломів.
Завдання № 5.
Хворий 43 років, на роботі був стиснений між вагонетками. При усуненні стиснення пересуватися самостійно не міг. Скаржиться на болі в правій паховій ділянці і промежені, що посилюються при рухах кінцівок. Асиметрії таза немає. При пальпації спостерігається помірне напруження м'язів у правій паховій ділянці і різкий біль. При стисненні таза з боків слабке виражене посилення болю. Позитивний симптом «прилиплої п'ятки» праворуч.
Розрив симфізу. Рентгенконтроль. Лікування і тактика залежить від уточнення діагнозу.
Завдання № 6.
Хворий намагався з розгону перестрибнути яму, але злякався і різко зупинився. Виник біль в лівій паховій ділянці. Самостійно пересуватися міг тільки спиною вперед. При огляді: набряклість і крововилив в ділянці переднього відділу лівої клубової кістки. При пальпації – болючість і крепітація. Встановити попередній діагноз.
Перелом передньої верхньої ості клубової кістки.
Завдання № 7.
Унаслідок удару у хворого виник закритий перелом верхнього вертлюга клубової кістки без зміщення. Який метод лікування доцільно застосувати?
Укладання кінцівки на функціональну шину.
Завдання № 8.
Хворий збитий автомобілем. Скаржиться на біль в паху, неможливість пересуватися. При огляді: конфігурація тазу не порушена. Визначається набряклість в ділянці лона і лівої пахової ділянці. Там же – болючість при пальпації, крепітація відсутня. Позитивні симптоми Ларея, Габая і «прилиплої п'яти». Встановити попередній діагноз. Перелом горизонтальної гілки лонної кістки.
Завдання № 9.
У хворого діагностований перелом горизонтальної гілки лонної кістки. Який метод лікування доцільно застосувати? Укладання в ліжко по Волковичу
Завдання № 10.
Хворий під час гри у футбол зробив різкий удар по м'ячу ногою. Відзначає сильний біль в паху після чого зміг пересуватися тільки спиною вперед. Після обстеження діагностований перелом вертлюга клубової кістки. Яким симптомом характеризується це пошкодження?
Симптом Лозінського.
Завдання № 11.
При обстеженні хворого, який був збитий автомобілем, встановлено розрив симфізу. Який метод лікування доцільно застосувати?
Фіксація в гамаку.
Завдання № 12.
Хворий протягом 7 тижнів лікувався за допомогою гамака з приводу розриву симфізу. При спробі дозованого навантаження кінцівок відзначає біль в ділянці лона. На контрольних рентгенограмах визначається діастаз між лонними кістками. Яка повинна бути подальша тактика?
Оперативне (металоостеосинтез
Завдання № 13.
Хворий скаржиться на біль в ділянці тазу, порушення функції нижніх кінцівок. Травма унаслідок падіння на сідниці з висоти 2 м. При огляді: положення вимушене (симптом Волковича), асиметрія тазу – передній - верхній вертлюг мається в своєму розпорядженні вище лівого. В ділянці лобка справа – набряк, болючість при пальпації. Відмічається укорочення правої ноги на 3 см і позитивним симптом «прилиплої п'яти». Позитивні також симптоми Вернейля і Ларея. Встановити попередній діагноз.
Вертикальний перелом Мальгеня справа.
Завдання № 14.
В травматологічне відділення госпіталізований хворий з приводу травми тазу. При обстеженні встановлений вертикальний перелом Мальгеня із зміщенням. Травматичний шок ІІ ст.
Вибрати метод знеболення.
Наркотичні анальгетики.
Завдання № 15.
У травматологічне відділення госпіталізований хворий, який отримав травму тазу унаслідок ДТП. При обстеженні встановлений перелом лонної і сідничої кісток зліва без зміщення.
Вибрати доцільний метод лікування.
Вкладання в ліжко по Волковичу
Завдання № 16.
У травматологічне відділення госпіталізований хворий у якого унаслідок падіння з висоти виник вертикальний перелом тазу типу Мальгеня зліва із зміщенням по довжині до 3 см.
Який метод лікування показаний в даному випадку?
Скелетний витяг за ліву ногу.
Завдання 1.
Хворий 17 років пірнув і вдарився головою в дно річки. Відчув різкий біль у шиї. Дивом дістався берега. Відчував короткочасну слабість у руках. При огляді виявлено: лордоз шийного відділу хребта згладжений, хворий підтримує голову руками. Рухи в шийному відділі хребта різко обмежені. Позитивний симптом вісьового навантаження. При пальпації остистих відростків біль у зоні С4-С5-С6. Тонус м'язів, сухожильні рефлекси, шкірна чутливість праворуч і ліворуч без змін. На рентгенограмах шийного відділу хребта у двох проекціях кісткової патології не виявлено.
. Забій шийного відділу хребта. Імобілізація комірцем Шанца, протизапальна терапія з динамічним спостереженням
Завдання 2.
Хворий 55 років поступив з діагнозом компресійний стабільний перелом 12-го грудного хребця, клиноподібна його деформація. Страждає гіпертонічною хворобою II ступеня, ішемічною хворобою серця. Прийняли рішення провести одномоментну реклінацію за Девісом. Чи правильно обраний метод лікування? Якщо ні, то чому? Невірно обраний метод лікування, тому що є супутнє захворювання,що є протипоказом
Завдання 3.
Хворий 24 років впав на ноги з балкона 4-го поверху. Відчув різкий біль у спині. Самостійно стати не може. При огляді: наявна згладженість лордозу у поперековому відділі, видне неозброєним оком напруження м'язів по типу «віжків». Рухи в поперековому відділі хребта різко обмежені через збільшення болю. Вісьове навантаження на хребет викликає сильний біль. При пальпації остистих відростків біль у зоні з XII грудного по III поперековий, особливо при пальпації остистих відростків з одночасною спробою підняти розігнуті ноги. Однак пошкодження спинного мозку немає.
Первинний діагноз. Яке обстеження необхідне для уточнення діагнозу? Який метод лікування показаний даному хворому? Перелом переднього опорного комплексу L-2-3, необхідний Rо-обстеження, з подальшим функціональним лікуванням.
Завдання 4.
Хворого 42 років вдарили палкою по спині. З'явився різкий біль у поперековому відділі хребта, що посилювався при найменшому напруженні м'язів. При огляді виявлена припухлість і синець в області III—IV поперекових хребців. Пальпація різко болісна, особливо по внутрішньому краю довгих м'язів спини праворуч. Пальпація остистих відростків помірно болісна. Симптом осьового навантаження на хребет негативний. Первинний діагноз. Тактика і лікування. Перелом поперечного відростку L-3-4?. Ro обстеження, з подальшим функціональним лікуванням.
Завдання 5.
Хворий 36 років впав з висоти 2,5 метрів на голову. В результаті травми відбувся компресійний перелом тіла VI шийного хребця без пошкодження спинного мозку. Перелом стабільний. Як лікувати хворого? Фіксаційний метод торако-краніальною гіпсовою повязкою.
Завдання 6.
Хворий 20 років 6 місяців тому мав компресійний перелом С6 - I-го грудного хребця. Зниження висоти переднього відділу хребця було на 1/4 висоти тіла. Лікувався функціональним методом у стаціонарах протягом 2,5 місяців.
На даний момент серйозних скарг немає. Тонус м'язів спини добрий. Позу «ластівка» утримує протягом 4 хвилин. Наполягає на повернення до праці. Спеціальність — автослюсар. Обгрунтуйте тактику подальшого лікування, поведіки.
ЛФК,обмеження в навантаженні на верхні кінцівки,особливо у піднятому положенні.
Завдання 7.
Хворий 42 років скаржиться на болі у поперековому відділі хребта, що ірадіюють у нижні кінцівки, на швидку втому, періодичні приступи радикуліту. В анамнезі: травма в автокатастрофі 6 років тому. Після цього випадку лікувався в стаціонарі на протязі 3 тижнів з приводу струсу мозку І ступеня, переломів VI— VII—VIII ребер праворуч. Боліла спина. Лікар пов'язав болі з ударом, що стався під час автокатастрофи. Через рік після травми захворів на радикуліт, з приводу якого 4—5 разів на рік лікувався амбулаторно і в стаціонарах. Біль повністю не зник. В період останньої госпіталізації проведена рентгенографія, виявлено зниження на 2/з висоти тіла другого поперекового хребця. Останній трохи виступає наперед. Структура збережена.
Ваш діагноз? Проведіть диференційну діагностику. Недіагностований компресійний перелом тіла L-2, післятравматичний остеохондроз з корінцевим синдромом. Дифдіагноз з хворобою Шоєрмана-Мау.
Завдання 8.
У хворого 40 років є перелом 12-грудного хребця з повним перериванням спинного мозку на цьому рівні. Назвіть основні напрями в лікуванні спинальних хворих.
Профілактика уросепсису, пролежин, інших застійних явищ.
Завдання 9.
Хворий скаржиться на біль в шиї, обмеження і болючість при русі головою. Травма в результаті пірнання у воду і удару головою об дно. При огляді: голову, нахилену вперед і вліво підтримує руками. Виражена напруга м'язів шиї і вистояння остистого відростка 4-го шийного хребця. При натисканні на нього і паравертебральні точки – посилення болю. Навантаження по вісі також призводить до посилення болю в шиї.
Ваш діагноз? Неускладнений перелом шийного відділу хребта.
Завдання 10.
Хворий доставлений з місця ДТП. Скаржиться на біль в шиї, оніміння тіла з рівня надпліч і неможливість рухів верхніми і нижніми кінцівками.
При огляді: лежить на спині. Голова нахилена до грудей і вправо. М'язи шиї напружені, вистоїть остистий відросток 6-го шийного хребця. При натисканні на нього і навантаженні по вісі відзначає посилення болю. Чутливість тіла, починаючи з рівня надпліч, відсутня; активні рухи верхніми і нижніми кінцівками неможливі.
Ваш попередній діагноз? Пошкодження шийного відділу хребта, ускладнене пошкодженням спинного мозку.
Завдання 11.
Хворий скаржиться на біль в шиї, обмеження рухів головою. Травма внаслідок зіткнення автомобілів. При обстеженні хворого встановлена наявність неусклад-неного стабільного компресійного перелому тіла С5 І ст.
Який метод лікування доцільно застосувати? Фіксаційний метод торако-краніальною гіпсовою повязкою.
Завдання 12.
Хворий доставлений після ДТП. Скаржиться на біль в шиї, різке обмеження рухів головою. При обстеженні хворого встановлена наявність уламкового неускладненого перелому тіла С5 ІІ ст.
Який метод лікування доцільно застосувати? Витягування за допомогою петлі Гліссона.
Завдання 13.
Хворий скаржиться на біль в шиї, неможливість рухів головою. Травма внаслідок форсованого згинання шиї. При обстеженні хворого встановлена наявність перелому суглобових відростків С7 із зміщенням вищерозташованого відділу хребта наперед. Неврологічних порушень немає.
Який метод лікування доцільно застосувати? Скелетне витягнення за череп.
Завдання 14.
Хворий госпіталізований з приводу травми шийного відділу хребта, яка виникла 3 години тому внаслідок пірнання у воду вниз головою. При обстеженні хворого діагностовано: переломовивих суглобових відростків С5, С6. Тетраплегія і анестезія з рівня надпліч.
Який метод лікування показаний хворому? Оперативний (спонділодез).
Завдання 15.
Хворий скаржиться на біль в шиї, неможливість рухів головою. Травма внаслідок удару по задній поверхні шиї. При обстеженні хворого встановлено: перелом остистого відростка С6 без зміщення. Який метод лікування доцільно застосувати?
Фіксаційний спосіб комірцем Шанца.
Завдання 16.
У хворого 27-и років внаслідок травми хребта виник неускладнений компресійний перелом тіла Th7 І ст. Який метод лікування доцільно застосувати? Функціональний.
Завдання 17.
Хворий скаржиться на біль в міжлопатковій ділянці, посилений біль при русі тулуба. Травма внаслідок різкого згинання у момент падіння. При огляді: збільшений кіфоз грудного відділу хребта і вистояння остистого відростка Th6. Довгі м'язи спини напружені. Натискання на остистий відросток і навантаження по осі хребта підсилюють біль.
Встановити попередній діагноз. Компресійний перелом тіла Th6.
Завдання 18.
Хворий 65-и років госпіталізований з приводу компресійного перелому Th12 І ст. Супутня патологія: ішемічна хвороба серця.
Який метод лікування доцільно застосувати? Функціональний.
Завдання 19.
Хворий отримав удар палицею по спині. Скаржиться на біль в поперековій ділянці, що посилюється при напрузі м'язів. При огляді: набряк і крововилив в області ІІІ –ІV поперекових хребців. Довгі м'язи спини напружені. Пальпація остистих відростків помірно болюча, різка болючість по внутрішньому краю довгих м'язів спини. Симптом вісьового навантаження хребта негативний.
Встановити попередній діагноз. Перелом поперечних відростків.
Завдання 20.
Хворий впав з висоти 1м на сідниці. Скаржиться на інтенсивний біль в поперековій ділянці, що іррадіює в стегно і гомілку. При обстеженні хворого встановлено: осколковий перелом тіла L5 із зменшенням висоти тіла на 1/5 порушення і вдавленність замикаючої пластинки тіла хребця, кутоподібний кіфоз.
Який метод лікування показаний в даному випадку? Оперативний (спонділодез).
Завдання 21.
Хворий скаржиться на біль в шиї, неможливість розгинання її через різкий біль. Травма внаслідок форсованого згинання шийного відділу хребта у момент раптової зупинки автомобіля. При огляді: голова нахилена до грудей, набряк в ділянці остистих відростків С4 – С5. М'язи шиї напружені. Пальпаторно: виражений біль в міжостистих проміжках С4 – С5 і кінчик пальця вільно проникає між ними. Навантаження по вісі хребта мало болюче.
Встановити попередній діагноз. Пошкодження надостних і міжостних зв'язок.
Завдання 22.
У хворого 50-и років має місце перелом Th2 з повним пошкодженням спинного мозку. Який метод лікування доцільно застосувати? Профілактика уросепсису, регулярна евакуація кишківника, профілактика пролежнів і контрактур
Завдання № 9.
Чоловік 80 років оступився і впав на лівий бік. Ударився ділянкою великого вертлюга. З'явилися сильні болі в пахової області. Потерпілий доставлений в травматологічне відділення лікарні. При огляді хворого в горизонтальному положенні права нога ротована дозовні. Самостійно поставити стопу вертикально не може. Спроба зробити це зі сторонньою допомогою призводить до появи сильного болю в кульшовому суглобі. Хворий не може підняти випрямлену в колінному суглобі ногу, замість цього він згинає її, і нога ковзає п'ятою по ліжку (симптом «прилиплої п'яти»). Постукування по п'яті і по великому вертлюгу болісне. Ваш діагноз? Які додаткові дослідження необхідно виконати? Яка тактика?
Перелом шийки лівої стегнової кістки.
Зробити рентгенографію лівого кульшового суглоба. Під наркозом на ортопедичному столі здійснити репозицію. Зробити рентгенологічний контроль за стоянням кісткових відламків. Потім приступити до закритого (зовні-суглобовому) остеосинтезу трилопатевим цвяхом. Лінійним розрізом оголювати підвертлюгову ділянку стегна. В основі великого вертлюга долотом зробити насічки. У цьому місці вбити трилопатевий цвях під телерентгенологічним контролем. Цвях повинен пройти по середині шийки стегна в центр голівки до кортикального шаруючи. Через 3-4 тижні хворий повинен ходити на милицях без навантаження на хвору ногу. Навантаження на хвору ногу дозволити через 5-6 місяців. Цвях видалити через 1 рік після операції.
Завдання № 10.
Хлопчик 7 років заліз на дерево, сівши на одну із гілок і, уявляючи себе вершником, підстрибував. Гілка обломилася, і дитина впала з висоти близько 3 м. Основна сила удару припала па ліву ногу. Хлопчик деякий час лежав під деревом, самостійно піднятися не міг. Доставлений в травматологічне відділення лікарні. При огляді ліве стегно набрякло, деформовано, вісь його викривлена. При пальпації місце травми різко болюче. З'явилася патологічна рухливість в середній третині стегна. Хлопчик не може підняти ліву ногу. Чутливість та рухова функція стопи збережені в повному об'ємі. Пульс на периферичних артеріях збережений.
Ваш діагноз? Які додаткові дослідження необхідно виконати? Яка тактика?
Перелом лівого стегна в середній третині. Виконати рентгенографію лівого стегна. Зробити анестезію місця перелому розчином новокаїну. Накласти скелетний витяг за горбистість великогомілкової кістки. Вкласти ногу на шину Белера. Через 1 місяць витяг зняти і накласти гіпсову пов'язку на 2 місяці. Потім можна вирішити легке навантаження на хвору ногу.
Завдання № 11.
Будівельник 44 років, під час роботи впав 3-го поверху на будівельне сміття. Забив праву ногу. Доставлений в травматологічне відділення лікарні. При огляді праве стегно вкорочене і деформоване в середній третині. Пальпація цієї ділянки болюча. Визначається патологічна рухливість в місці травми. Самостійно підняти випрямлену ногу хворий не може. По передньо- зовнішній поверхні правого стегна в середній третині маються три рани 2x4 см.
Ваш діагноз? Які додаткові дослідження необхідно виконати? Ваша тактика? Відкритий попереково-уламковий перелом середньої третини правого стегна.
Для з'ясування характеру перелому і зміщення кісткових відламків, необхідно зробити рентгенографію правого стегна. Виконати первинну хірургічну обробку ран. Репозицію і фіксацію кісткових відламків, здійснити за допомогою скелетного витягування за виростки стегнової кістки, терміном на 2 місяці. Ногу укласти на шину Белера. Після зняття скелетного витягування, накласти кокситну гіпсову пов'язку.
Завдання № 12.
Хворий 29 років, доставлений в травматологічне відділення лікарні з обширною травмою лівого стегна і розтрощенням лівої кисті. При огляді ліве стегно різко деформоване викривлено, укорочено на 10 см. На передньо-зовнішній поверхні лівого стегна, велика сильно забруднена рана, розміром 20 х 15 см, з рани виступають обривки м'язів. В глибині рани видно кісткові відламки стегнової кістки. Ліва кисть розтрощена, тканини її нежиттєздатні. Загальний стан хворого вкрай важкий. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, покриті холодним липким потом. Потерпілий млявий, адинамічний. Артеріальний тиск 60/0 мм рт. ст.
Ваш діагноз? Яка тактика? Відкритий уламковий перелом середньої третини лівого стегна, розтрощування лівої кисті. Травматичний шок. Провести інтенсивну протишокову терапію (новокаїнова блокада, переливання крові і ін.). Після виходу з шоку, зробити хірургічну обробку відкритого перелому стегна. Через нежиттєздатність тканин лівої кисті, здійснити ампутацію її на рівні нижньої третини передпліччя і сформувати куксу. Для фіксації кісткових відламків стегна накласти скелетне витягнення. У післяопераційному періоді розвинулася важка гнильна інфекція лівого стегна. Виконати повторну хірургічну обробку рани стегна, гнійні набряки розкрити, накласти кокситну гіпсову пов'язку з вікном для перев'язок.
Завдання № 13.
Чоловік 38 років, під час роботи на електрокарі, був придавлений вантажною автомашиною що йде назустріч. Через 30 хв. після травми доставлений в травматологічне відділення лікарні. Стан хворого важкий, збуджений, пульс 120 уд/хв, слабкого наповнення, артеріальний тиск 150/110 мм рт. ст. Шкірні покриви бліді. Ліве стегно деформоване, укорочене на 5 см і викривлене. По задній поверхні нижньої третини лівого стегна є невелика рана 1,0 х 0,5 см, з рани тече темно-червона кров. Стегно значно збільшене в об'ємі за рахунок набряку і обширної гематоми, яка поширилася до підколінної ямки. Ліва гомілка і стопа холодні, бліді. Пульс на артеріях стопи відсутній. Хворому виконані рентгенографія лівого стегна і артеріографія. На рентгенограмі виявлений уламковий перелом лівої стегнової кістки в середній третині із зміщеням по довжині. Великий кістковий відламок лежить в товщі м'яких тканин. На артеріограмі видно розрив стегнової артерії в нижній третині напротязі 8,5 см.
Який діагноз? Яка тактика? Уламковий перелом лівої стегнової кістки в середній третині із зміщенням, розрив стегнової артерії в середній третині. Травматичний шок. Призначити протишокову терапію. Після виведення з шоку розітнути шкірну рану на задній поверхні стегна. Виявлені: велика гематома і обширне розтрощування задньої групи м'язів стегна з повним їх розривом. Розтрощені м'язи посікти, згустки крові видалити. На зовнішній поверхні стегна зробити додатковий розріз (підхід для остеосинтезу). Здійснити інтрамедулярний остеосинтез чотиригранним металевим стержнем. Відновити цілісність артерії, для чого зробити розріз по проекції стегнових судин, виділити кінці пошкодженої артерії. З іншого стегна узяти сегменти великої підшкірної вени завдовжки 10 см і накласти судинний анастомоз «кінець в кінець». Затромбовану вену подовжньо розкрити над місцем тромбу і за допомогою хлорвінілових трубок аспірувати тромб. Стінку вени ушити атравматичною голкою. Пульсація на дистальних артеріях повинна відновитися, а стопа і гомілка придбати нормальне забарвлення.
Завдання № 14.
Хворий 37 років, отримав обширне пошкодження обох стегон в нижній третині з розщавленням м'яких тканин і кісток на межі травматичного відриву. Доставлений в травматологічне відділення лікарні. Стан потерпілого під час поступлення вкрай важкий. Пульс на променевій артерії не визначається. Артеріальний тиск 40/0 мм рт. ст. Шкірні покриви бліді, покриті холодним липким потом. Хворий без свідомості. Обидві гомілки є безформним місивом з кісток і м'язів.
Ваш діагноз? Яка тактика? Відкритий перелом обох стегон в нижній третині з розтрощуванням гомілок. Травматичний шок. Провести інтенсивну протишокову терапію. Перелити внутрішньоартеріально 500 мл крові, поліглюкіну, ввести сердечні засоби і вазопресори (мезатон). Артеріальний тиск підвищився до 80/30 мм рт. ст. Здійснити провідникову анестезію. Перейти на внутрішньовенне переливання крові. Постійно проводити інгаляцію кисню. Артеріальний тиск стабілізувався на рівні 120/50 мм рт. ст. Враховуючи нежиттєздатність гомілок під провідниковою анестезією, провести ампутацію обох стегон на рівні нижньої третини.
Завдання № 15.
Молода дівчина, піднімаючись по сходах, впала і ударилася об сходинку. Звернулася в травматологічний пункт. При огляді: лівий колінний суглоб збільшений в об'ємі (гемартроз). Визначається локальна болючість при пальпації надколінка. Згинання колінного суглоба викликає біль. Розігнуту в колінному суглобі ногу хворий підняти не може. Між фрагментами надколінка пальпаторний визначається щілина.
Ваш діагноз? Які додаткові дослідження необхідно виконати? Яка тактика?
Поперековий перелом лівого надколінка. Зробити рентгенографію лівого колінного суглоба. На рентгенограмі визначається незначна розбіжність кісткових фрагментів надколінника. Здійснювати консервативне лікування. Провести анестезію шкіри і тканин лівого колінного суглоба, що пролягають нижче, 1 % розчином новокаїну. Пунктирувати суглоб і ввести в його порожнину 30-40 мл 0,5 % розчину новокаїну. Шприцом відсисати кров, змішану з новокаїном. Таким чином промити порожнину колінного суглоба 2-3 рази. Потім в порожнину суглоба ввести 20 мл 2 % розчину новокаїну. Ногу зафіксувати глибокою задньою гіпсовою лонгетою від сідничної складки до кісточок. Колінний суглоб має бути зігнутий під кутом 175°. Термін іммобілізації - 3 тижні. Після зняття гіпсової пов'язки призначити лікувальну фізкультуру, масаж, УВЧ-терапию.
Завдання № 1.
Літня жінка при падінні отримала травму правого колінного суглоба. У травматологічний пункт звернулася через 2 дні після травми. Непокоять болі в колінному суглобі. Об'єктивно: правий колінний суглоб збільшений в об'ємі, контури його згладжені. При пальпації в суглобі визначається рідина, надколінок балотує при натисканні. Рухи правого колінного суглоба обмежені та болючі. Нога знаходиться в напівзігнутому положенні.
1) Удар правого колінного суглоба.
2) Щоб виключити перелом, необхідно провести рентгенографію правого колінного суглоба. Виконати анестезію правого колінного суглоба розчином новокаїну, а потім пункцію суглоба, відступивши на 1 см. від верхнього полюса надколінника. Товстою голкою проколоти всі тканини і увійти до порожнини суглоба через верхній заворот . Відсисати шприцом кров, що скупчилася. Накласти на суглоб асептичну пов'язку. Зробити іммобілізацію задньою гіпсовою лонгетой від сідничної складки до пальців.
Завдання № 2.
Металева деталь, що впала з верстата, ударила робітника по зовнішньому краю правої стопи. Потерпілий звернувся в травматологічний пункт. При огляді: припухлість і синець в ділянці тилу стопи. Пальпація основи V плеснової кістки різко болюча. При потягуванні за V палець і при навантаженні по осі, біль в місці травми значно посилюються.
1) Перелом основи V плеснової кістки правої стопи.
2) Виконати рентгенографію правої стопи. У ділянку перелому ввести 10 мл 2 % р -ну новокаїну. Накласти гіпсову лонгету, лонгета йде від пальців через підошовну поверхню стопи і гомілковостопний суглоб до нижньої третини гомілки. Термін іммобілізації 3-4 тижні.
Завдання № 3.
Молодий чоловік отримав травму на тренуванні по вільній боротьбі. Партнер придавив йому випрямлений правий колінний суглоб своїм тілом. Удар припав на внутрішню бічну сторону суглоба. Потерпілий через добу звернувся в травматологічний пункт із скаргами на болі в області травми і нестійкість в колінному суглобі при ходьбі. Об'єктивно: правий колінний суглоб набряклий, контури його згладжені, з внутрішньої сторони видно синець, пальпація внутрішнього виростка стегна болюча. При випрямленій в колінному суглобі нозі, надмірне відхилення гомілки дозовні і об'єм зовнішньої її ротації значно збільшений. Згинання і розгинання в колінному суглобі не обмежені.
1) Розрив внутрішньої бічної зв'язки правого колінного суглоба.
2) Щоб виключити перелом і переконатися в розриві внутрішньої зв'язки, необхідно провести функціональне рентгенологічне дослідження правого колінного суглоба. Для цього між гомілковостопними суглобами вкласти валік, а нижні третини стегон максимально зблизити та зв'язати бинтом. Враховуючи, що бічне відхилення гомілки не перевищує 10°, вирішено провести лікування консервативно. На ногу накласти задню гіпсову лонгету від стопи до верхньої третини стегна. Колінний суглоб має бути в положенні згинання - 170°, (варусне положення). Термін іммобілізації 4-5 тижнів. Якщо консервативне лікування виявиться безуспішним, необхідно виконати оперативне лікування зв'язкового апарату.
Завдання № 4.
На змаганнях по боротьбі у молодого чоловіка сталося різке «перерозгинання» в колінному суглобі. В результаті в колінному суглобі щось хруснуло і з'явився сильний біль. Потерпілий по допомогу не звертався, бинтував колінний суглоб еластичним бинтом. Через 5 днів звернувся в травматологічне відділення лікарні. Непокоїть нестійкість в лівому колінному суглобі при ходьбі. Утруднений підйом по сходах. Пацієнт не може присісти на лівій нозі. Огляд лівого колінного суглоба виявив надмірну рухливість гомілки при висуненні її наперед по відношенню до стегна (симптом «переднього висувного ящика»). Нога при цьому була зігнута під прямим кутом в колінному суглобі і розслаблена. На рентгенограмі перелом не виявлений.
1) Розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого колінного суглоба.
2) Виконати оперативне лікування цілісності передньої хрестоподібної зв'язки.
Завдання № 5.
Натирач, натираючи підлогу щіткою, одітою па праву ногу, різко обернувся корпусом при фіксованій гомілці. Після цього відчув різкий біль в правому колінному суглобі. Звернувся в травматологічний пункт. Непокоять болі в колінному суглобі, що посилюються при ходьбі зі сходів. При огляді правий колінний суглоб набряклий, гемартроз. Повне розгинання колінного суглоба неможливе, оскільки в глибині його з'являються болі. При пальпації суглоба зявляється локальна болючість на рівні суглобової щілини між зв'язкою надколінка і внутрішньою бічною зв'язкою колінного суглоба. При згинально-розгинальних рухах в пошкодженому суглобі чути клацаючий звук. На рентгенограмі колінного суглоба кісткових пошкоджень немає.
1) Розрив внутрішнього меніска правого колінного суглоба.
2) Для уточнення діагнозу здійснити ультразвукове дослідження суглоба, провести артропневмографію, ввести в порожнину суглоба контрастну речовину і зробити рентгенівський знімок. Виконати пункцію правого колінного суглоба і відсисати кров. Ввести в порожнину суглоба 20 мл 2 % розчину новокаїну з антибіотиком. Здійснити фіксацію кінцівки задньою гіпсовою лонгетою на 1-2 тижні. Перший тиждень хворий ходить за допомогою милиць, а потім навантаження необхідно збільшити. При обмеженні рухливості колінного суглоба призначити лікувальну гімнастику і фізіотерапевтичні процедури. Проте надалі може бути защемлення пошкодженого меніска і суглоб блокується. Блокади суглоба, які неодноразово повторюються, є прямим свідченням до оперативного лікування.
Завдання № 6.
Студенти вивантажували із автомашини бетонні блоки для фундаменту. Один блок впав з машини і ударив студента, що близько стояв, по лівій нозі. В результаті травми в нижній третині гомілки утворилася рана з інтенсивною кровотечею. Товариші надали потерпілому першу допомогу: наклали вище рани товсту повстяну вірьовку. Кровотеча зупинилася. Доставлений в травматологічне відділення лікарні. За період транспортування (5 год.) джгут не перекладався. При огляді на передньовнутрішній поверхні нижньої третини лівої гомілки рвана рана розміром 4 х 8 см, в глибині рани видно кісткові відламки великогомілкової кістки. Нижче імпровізованого джгута кінцівка бліда, чутливість в ній не визначається. Після зняття вірьовки на її місці залишився глибокий роздавлюючий слід, кровотечі з рани і пульсації периферичних артерій немає. Легкий масаж гомілки і стопи нічого не змінив.
1) Відкритий перелом лівої великогомілкової кістки в нижній третині.
2) Виконати рентгенографію нижньої третини лівої гомілки. На рентгенограмі виявлений уламковий перелом великогомілкової кістки. Виконати первинну хірургічну обробку рани. Накласти гіпсову лонгету по задній поверхні ноги від сідничної складки до кінчиків пальців. Після невміло накладеного джгута в потерпілого з'явилися безповоротні зміни в нижній третині гомілки. Поступово розвинувся некроз. Загальний стан значно погіршився. Виконана ампутація лівої гомілки на рівні середньої третини.
Завдання № 7.
Молодий чоловік впав з висоти 2 м. Основний удар припав на ліву п'яту. Доставлений в травматологічне відділення лікарні. Об'єктивно: ліва п'ята уплощена, розширена і набрякла. Під внутрішньою кісточкою синець. Подовжнє зведення стопи уплощене. Навантаження на п'яту неможливе через сильний біль. Пальпація п'яти болюча. Скорочення м'язів гомілки викликає посилення болю в п'яті. При огляді ззаду обох стоп видно, що на пошкодженій стороні кісточки стоять нижче, а вісь кістки п'яти нахилена всередину. Активне приведення і відведення, пронація і супінація відсутні.
1) Перелом лівої кісті п'яти.
2) Для уточнення характеру перелому зробити рентгенографію лівої п'яти. Накласти циркулярну гіпсову пов'язку до колінного суглоба на 6-8 тижнів. Необхідно ретельно відмоделювати подовжні зведення стопи. Ходити на милицях, не навантажуючи хвору ногу. Через 2 тижні додати невелике навантаження, вгіпсувавши в пов'язку металеве стремено. Після зняття пов'язки зробити контрольну рентгенографію і призначити фізіотерапію для відновлення рухливості в суглобах стопи.
Завдання № 8.
Робітникові 28 років на праву гомілку впала металева балка. Протягом 1 год з моменту травми доставлений в травматологічне відділення лікарні в стані середньої важкості. На передньовнутрішній поверхні верхньої третини правої гомілки є рана розміром 10 х 3 см. Відмічається виражена деформація та вкорочення гомілки. При спробі перекласти пошкоджену ногу, гомілка згинається в місці пошкодження (патологічна рухомість).
1) Відкритий перелом обох кісток правої гомілки у верхній третині.
2) На рентгенограмі правої гомілки виявлений гвинтоподібний перелом кісток. Зробити новокаїнову блокаду футляра, перелити кров. Виконати первинну хірургічну обробку рани та репозицію кісткових відламків з фіксацією їх шурупом, введеним перпендикулярно осі перелому. Накласти циркулярну гіпсову пов'язку від верхньої третини стегна до пальців стопи.
Завдання № 9.
Жінка 47 років впала зі сходів на випрямлену в колінному суглобі праву ногу. Максимальне осьове навантаження припало на колінний суглоб. В результаті травми з'явилися сильні болі в ділянці правого колінного суглоба. Потерпіла доставлена в травматологічне відділення лікарні. У верхній третині правої гомілки є розлита гематома, визначається гемартроз. Контури колінного суглоба згладжені, суглоб збільшений в об'ємі і деформований. Гомілка відхилена дозовні (вальусне положення). При пальпації суглоба визначається різка болючість в ділянці зовнішнього виростка і балотування надколінка. Активні рухи в колінному суглобі різко обмежені і болючі. Хвора не може самостійно підняти випрямлену ногу. З'явилася бічна рухливість гомілки. При легкому постукуванні по п'яті, біль різко посилюються в місці травми.
1) Перелом зовнішнього виростка правої великогомілкової кістки.
2) Зробити рентгенографію правого колінного суглоба. Здійснити місцеву анестезію. Виконати пункцію колінного суглоба і видалити кров з його порожнини. Не виймаючи голки, ввести в порожнину суглоба 20 мл 2 % розчину новокаїну. Накласти циркулярну гіпсову пов'язку від сідничної складки до кінчиків пальців на 4-6 тижнів. Ногу зігнути під невеликим кутом в колінному суглобі. З 2-го дня призначити вправи для чотирьохголового м'яза стегна (піднімання ноги в гіпсовій пов'язці). Через 1 тиждень хворий може ходити на милицях, не навантажуючи хвору ногу. Після зняття гіпсової пов'язки призначити лікувальну фізкультуру і теплові процедури. У повному об'ємі кінцівку можна навантажувати через 2-3 місяці після перелому
Завдання № 10.
Жінка підвернула ліву стопу всередину. В результаті цієї травми з'явилися сильні болі в ділянці гомілковостопного суглоба. Звернулася в травматологічний пункт. Непокоїть біль в ділянці зовнішньої кісточки при ходьбі. Потерпіла не може твердо стати на хвору ногу. При огляді лівого гомілковостопного суглоба ділянка зовнішньої кісточки набрякла, болюча при пальпації. Рухи в гомілковостопному суглобі обмежені і болючі.
1) Перелом зовнішньої кісточки лівого гомілковостопного суглоба.
2) Зробити рентгенографію лівого гомілковостопного суглоба. Накласти гіпсову пов'язку по типу «чобітка» на 5-6 тижнів. Перед іммобілізацією в ділянку перелома ввести 10 мл 2 % розчину новокаїну. Стопу встановити під прямим кутом до гомілки. Через 2 тижні пригіпсувати каблук і дозволити злегка приступати на хвору ногу. Навантаження збільшувати поступово, аби до кінця місяця хвора могла ходити з паличкою. Після зняття гіпсової пов'язки призначити заняття лікувальною фізкультурою, масаж
Завдання № 11.
Дівчина швидко йшла до автобусної зупинки. Високий каблук попав в щілину, і права стопа підвернулася всередину. З'явився біль в ділянці зовнішньої кісточки. Потерпіла звернулася в травматологічний пункт. При огляді правого гомілковостопного суглоба визначається припухлість по зовнішній поверхні стопи і нижче за зовнішню кісточку. Визначається болючість при пальпації. Рухи в гомілковостопному суглобі збережені в повному об'ємі, болючі. Пальпація зовнішньої кісточки безболісна.
1) Розтягнення зовнішньої бічної зв'язки правого гомілковостопного суглоба.
2) Щоб виключити перелом, необхідно зробити рентгенографію правого гомілковостопного суглоба. Ділянку зовнішньої кісточки окропити хлоретилом. На гомілковостопний суглоб накласти 8-подібну бинтову пов'язку. Прагнути утримати пов'язкою стопу під прямим кутом до гомілки. З 2-го дня призначити теплові процедури (ванни, парафін, УВЧ).
Завдання № 1.
Хворий До, 50 років, скаржиться на біль в колінному суглобі, який виникає після тривалого навантаження.
При обстеженні виявлений ідіопатичний деформуючий артроз правого колінного суглоба I ст.
Яке лікування доцільно призначити хворому?
Негормональні протизапальні, хондропротектори.
Завдання № 2.
Хворий М, 45 років, скаржиться на біль в колінному суглобі, який посилюється після незначного навантаження і обмеження рухів в суглобі.
При обстеженні виявлений деформуючий артроз лівого колінного суглоба III ст. на тлі варусної деформації(genu varum).
Яке лікування доцільно призначити хворому? Оперативне (коригуюча остеотомія).
Завдання № 3.
Хворий В, 52 років, скаржиться на біль в гомілковостопному суглобі, яка посилюється після тривалого навантаження кінцівки. 10 років тому у хворого був перелом внутрішньої кісточки.
При обстеженні виявлений послятравматичний деформуючий артроз лівого гомілковостопного суглоба I ст. на тлі плоско-вальгусної деформації стопи.
Яке лікування доцільно призначити хворому в першу чергу? Ортопедична вкладка-супінатор у взуття.
Завдання № 4.
Хворий З, 47 років, скаржиться на біль в гомілковостопному суглобі, яка посилюється після незначного навантаження кінцівки і значне обмеження рухів в суглобі.
При обстеженні виявлений деформуючий артроз гомілковостопного суглоба III ст.
Яке лікування доцільно призначити хворому? Оперативне (артродез суглоба, ендопротезування).
Завдання № 5.
Хворий Р, 54 років, скаржиться на біль у області правого кульшового суглоба, яка посилюється при рухах. Хворіє декілька років. Травми заперечує, не лікувався.
При обстеженні – біль, обмеження рухів. Рентгенологічно – зменшення суглобової щілини, остеофіти, деформація головки стегна.
Поставте попередній діагноз. Правосторонній коксартроз.
Завдання № 6.
Хворий Е., 42 років, скаржиться на болі в правом колінному і кульшовому суглобах, в правій попереково-крижовій області, порушення ходьби. Хворим себе рахує впродовж 5 років. Відзначає прогресивне порушення ходьби, обмеження рухів в правому кульшовому суглобі, згинально-привідна установка правого стегна, вкорочення правої ноги, посилення болю в кульшовому суглобі вночі.
Які скарги і дані анамнезу свідчать про поразку кульшового суглоба ?
А. Біль в суглобі, посилення болю вночі, обмеження рухів, тривалість захворювання.
Завдання № 7.
Хвора О., 37 років, скаржиться на біль і обмеження рухів в обох кульшових суглобах. Періодично турбують болі в поперековому відділі хребта. У ранньому дитячому віці лікувалася консервативно з приводу дисплазії кульшових суглобів. Перенесла операцію з приводу лівобічної клишоногості. Рік тому з'явилися порушення функції сечовипускання. Визначається згинально-привідна контрактура обох кульшових
суглобів, посилення поперекового лордозу, «качина хода», легкий парез в правій стопі.
Про переважну поразку якої системи свідчать приведені дані?
А. Опорно- руховий апарат
Завдання № 8.
Хвора Д, 55 років, 4 роки тому з приводу медіального перелому шийки лівого стегна перенесла операцію остеосинтезу. З моменту відновлення опороздатності лівої ноги відзначає біль в лівому кульшовому суглобі при ходьбі і вночі. Інтенсивність болю збільшується. Багато років страждає ревматоїдним поліартритом. У аналізі крові –ускорена ШОЕ, позитивні ревмопроби.
При обстеженні: гіпотрофія м'язів лівої сідничної області і лівого стегна, відсутність розгинання і внутрішньої ротації в кульшовому суглобі. На рентгенограмі – остеосклероз, сплощення верхнього полюса головки стегна.
Який найбільш вірогідний характер захворювання лівого кульшового суглоба ?
Післятравматичний асептичний некроз головки стегнової кістки.
Завдання № 9.
Хворий Б., 52 роки, страдає асептичним некрозом головки лівої стегнової кістки. Хворим себе вважає протягом 5 років після перенесеного травматичного заднього вивиху лівого стегна. Турбують постійні болі в кульшовому суглобі.
При обстеженні визначається значна гіпотрофія сідничної ділянки і стегна, згинально-привідна контрактура лівого кульшового суглоба. Прогресує порушення опорної і рухової функції кінцівки. Ходить за допомогою палички.
Який тип оперативного втручання показаний?
Тотальне ендопротезування кульшового суглоба.
Завдання № 10.
Хворий П, 56 років, звернувся по медичну допомогу з скаргами на біль
у області правого колінного суглоба, різної інтенсивності, при ходьбі по сходах, особливо при спуску. Болючість посилюється при втомі, в сиру і холодну погоду. Періодично з'являється раптове обмеження рухливості в суглобі.
Об'єктивно: пальпація болюча навколо надколінника, болі посилюються при зміщенні надколінника, ротації гомілки. На рентгенограмі нерівномірне звуження суглобової щілини, загострення міжвиросткового підвисунення великогомілкової кістки.
Поставте попередній діагноз.
Деформуючий артроз колінного суглоба.
Завдання № 11.
Хворий Ж, 68 років, відзначає різке збільшення в об'ємі обох колінних суглобів. Шкірні покриви над місцем хвороби не змінені. Значно обмежені рухи в суглобах, активні і пасивні. При ходьбі відмічається різкий біль в колінних суглобах.
При пальпації у області виростків визначаються остеофіти кам'яної щільності.
Який клінічний симптом дає можливість допустити наявність у хворого деформуючого артрозу колінних суглобів? Наявність остеофітів.
Завдання № 12.
Хворий В, 53 років, шахтар з 20 річним стажем. Відзначає біль в правому колінному суглобі постійного характеру, яка зменшується у спокої.
При пальпації болючість в проекції суглобової щілини, згинання гомілки обмежене до 50°, має місце значна атрофія м'язів стегна. На рентгенограмі нерівномірне, значне звуження суглобової щілини.
Якій стадії остеоартрозу колінного суглоба відповідає представлена клініко-
рентгенологічна картина? II стадія гонартроза.
Завдання № 13.
У поліклініку звернулася хвора з скаргами на біль в лівому кульшовому суглобі, яка посилюється після тривалого ходіння і обмеження рухів (відведення, приведення). Біль в суглобі виник після других родів. У анамнезі: у дитинстві хвора лікувався з приводу дисплазії кульшового суглоба.
При огляді визначається гіпотрофія м'язів лівого стегна, обмеження розгинання і відведення лівої нижньої кінцівки, вкорочення лівої нижньої кінцівки на 1,5см.
1.Правосторонній диспластичний коксартроз.
2.За допомогою сантиметрової стрічки і кутоміра.
3.Оперативне (ендопротезування).
Завдання № 14.
Хворий Д., 48 років скаржиться на болі, обмеження рухів і хрускіт при рухах в правом
плечовому суглобі, ниючих болів у області надпліччя, лопатки, які іррадіюють в область ліктьового суглоба. Рік тому переніс травматичний вивих правого плеча з відривом великого горбика плечової кісти.
При обстеженні відмічається гіпотрофія м'язів плечового поясу, біль при пальпації параартикулярних м'яких тканин, рухи в суглобі обмежені, супроводжуються хрускотом, понижена сила правої кисті. На рентгенограмі плечового суглоба – звуження суглобової щілини, склероз головки.
1. Деформуючий артоз плечового суглоба.
2. Розлитий характер болі, контрактура суглоба, травма суглоба в анамнезі, хрускіт в суглобі, зміни на рентгенограмі
Завдання № 15.
Хворий Д, 48 років, звернувся з скаргами на біль в правому гомілковостопному суглобі при ходінні. Працює вантажником. Відомо, що за 2 роки до цього відбувся перелом обох кісточок із зміщенням.
При огляді — шкірні покриви звичайного кольору. При пальпації -- місцева температура в межах норми, обмеження рухів в правому суглобі (тильне згинання), при статичному навантаженні збільшується вальгусна деформація стопи. На рентгенограмі правого суглоба (рентгенограма без статичного навантаження) незначне звуження суглобової щілини, субхондральний склероз.
Сформулюйте первинний діагноз. Деформуючий артроз правого гомілковостопного суглоба.
Завдання № 16.
Хворий Д, 52 років, скаржиться на стомлюваність кінцівки, помірне обмеження рухів в кульшовому суглобі. Болі виникають на початку ходьби, у спокої відсутні. Вважає себе хворим впродовж 2 років.
При огляді: зниження амплітуди рухів в межах 10°, болючість при пальпації суглоба. Рентгенологічно виявляється незначне звуження суглобової щілини і легкий субхондральний склероз.
Якій стадії остеоартрозу кульшового суглоба відповідає представлена клініко-рентгенологічна картина?
I стадія коксартрозу.
Завдання № 17.
Хворий Р, 54 років, скаржиться на біль у області правого кульшового суглоба, який посилюється при рухах, зменшується тільки після тривалого відпочинку. Хворіє декілька років.
При обстеженні – біль при пальпації у області суглоба, гіпотрофія м'язів, згинальна контрактура. Рентгенологічно виявляється звуження суглобової щілини в 2-3 рази порівняно з нормою, виражений субхондральний склероз, остеофіти.
Якій стадії остеоартрозу кульшового суглоба відповідає представлена клініко-рентгенологічна картина? II стадія коксартрозу.
Завдання № 18.
Хворий Е., 42 років, скаржиться на інтенсивні болі в правому кульшовому суглобі, в правій попереково-крижовій області. Хворий себе рахує впродовж 7 років. Болі зберігаються і у спокої, не проходять після відпочинку.
При огляді: атрофія м'язів стегна і сідниці, збережені тільки пасивні гойдаючі рухи, виражена згинально-привідна і ротаційна контрактура, вкорочення правої ноги, нахил тазу в праву сторону. Рентгенологічно – суглобова щілина майже повністю відсутня. Суглобова поверхня деформована, виражені краєві розростання. Виявляються множинні кісти в субхондральних зонах суглобових поверхонь.
Якій стадії остеоартрозу кульшового суглоба відповідає представлена клініко-рентгенологічна картина?
III стадія коксартрозу.
Завдання № 19.
Жінка 49 років поводилася з скаргами на болі в обох колінних суглобах механічного ритму, які турбують протягом останнього року.
При обстеженні виявлена помірна болючість в проекції суглобової щілини колінних суглобів без ознак запалення. Деяке обмеження згинання в колінних суглобах.
Що найімовірніше виявить рентгенографія колінних суглобів? Несиметричне звуження суглобової щілини.
Завдання № 20.
У хворого 50 років з двостороннім коксартрозом III стадії, різким больовим синдромом і обмеженням рухів в кульшових суглобах (згинально-привідна контрактура в сагітальній площині в межах 160-100°, ротаційних рухів немає, відведення стегон відсутнє).
На рентгенограмах суглобова щілина ледве простежується, головки і дахи вертлюгових западин склерозовані. Є одиночні дегенеративні кісти в головках і в западинах.
При радіонуклідному обстеженні наголошується зниження концентрації радіофрампрепарата в проекції обох кульшових суглобів.
Який лікування показано хворому? Двостороннє ендопротезування кульшових суглобів.
Завдання № 1.
Хворий М, 43 років, скаржиться на біль в поясниці, яка виникає після фізичного навантаження. Останній місяць з'явилася іррадіація болю в праву ногу до I пальця стопи.
При огляді: зменшений лордоз поперекового відділу хребта, помірна атрофія м'язів правої ноги, гіпестезія в області I пальця стопи, позитивні симптоми натягу.
На рентгенограмах поперекового відділу хребта – звужена щілина між тілами хребців на рівні L4 – L5.
Поставте діагноз. Грижа міжхребетного диска L4 – L5.
Завдання № 2.
Хворий М, 43 років, скаржиться на біль в поясниці.
При огляді: поперечний лордоз збільшений, слабкість і парестезія нижніх кінцівок.
На рентгенограмах поперекового відділу хребта відмічається зісковзування хребця L5 вперед на ½ тіла.
Виберіть метод лікування. Хірургічний метод лікування
Завдання № 3.
Чоловік 57 років доставлений в приймальне відділення з скаргами на постійний тиснучий біль у області серця і лівого надпліччя. Біль почався раптово з міжлопатковоі області під час роботи на городі і посилюється при кашлі, рухах і піднятті лівої руки. Нітрогліцерин, який прийняв хворий, біль не зменшив.
Об'єктивно: Ps 86 за 1 хвилину, АТ 120/80 мм.рт.ст. Тони серця ослаблені. У легенях везикулярне дихання. Живіт м'який. Зміни, характерні для ішемії міокарду, на ЕКГ відсутні.
Поставте діагноз. Кардіальний симптом, пов'язаний з шийно-грудним остеохондрозом.
Завдання № 4.
Тракторист 50 років впродовж 4 років скаржиться на біль в поясниці, інтенсивність якої виросла в останній рік. З'явилися ознаки люмбоішалгії, рентгенологічні ознаки остеохондрозу.
Які клінічні ознаки вирішальні для постановки діагнозу? Біль в поясниці з іррадіацією в ногу.
Завдання № 5.
У хворого 36 років раптово після фізичного навантаження в правому плечовому суглобі з'явився різкий біль, який посилюється під час рухів, особливо при відведенні плеча, слабкість в руці, відчуття повзання мурашок в пальцях рук.
Поставте діагноз. Остеохондроз шийного відділу хребта. Плечолопатковий періартрит.
Завдання № 6.
Хворий В, 57 років. Відчув біль в поперековій області, яка поступово стала наростати. Звернувся до лікаря, було рекомендоване МРТ. На МРТ поперекового відділу хребта визначається зміщення міжхребцевого диска на рівні L3 – L4 хребців до 0,8 см. Яка патологія має місце у даного хворого? Грижа міжхребцевого диска L3 – L4.
Завдання № 7.
Хворий З, 27 років, хворіє впродовж 4-х років. Скарги на виражені болі попереково-крижовому відділі хребта, що віддають в праву і ліву нижні кінцівки, оніміння, слабкість в стопах, утруднення при сечовипусканні. Обстежений на КТ. При дослідженні виявленна грижа диска L4-L5-0,3 мм; L5-S1-0,9 мм Визначити тактику лікування? Інтерламінектомія.
Завдання № 8.
Хворий Д., 34 років, хворіє впродовж 2-х років. Пред'являє скарги на виражені болі в попереково-крижовому відділі хребта, що віддають в праву і ліву нижні кінцівки, оніміння, слабкість в стопах, утруднення при сечовипусканні.
Визначите метод обстеження? Магнітно – резонансна томографія.
Завдання № 9.
У хворого 48 років, виражені болі в попереково-крижовому відділі хребта, що віддають в ліву ногу, по задній поверхні стегна, бічної поверхні гомілки, у великий палець стопи. Відзначає слабкість в стопі. Неврологічно у хворого парез згинання великого пальця і самої стопи, гіпалгезія в зоні іннервації L5 корінця зліва. Сухожильні рефлекси звичайні.
Сформулюйте діагноз. Радікулоішемічний синдром (L5 корінець) в результаті грижі диска.
Завдання № 10.
Хворий Н., 45 років. Скарги на біль між лопатками. При дослідженні лікар визначив біль при пальпації остистого відростка на рівні кута лопатки.
Який хребець втягнутий в патологічний процес? Th 7.
Завдання № 11.
У хворого шийним остеохондрозом рентгенологічний визначається артроз вертебральних суглобів. Хворий скаржиться на шум у вухах, головний біль.
Яка судина може бути травмованою кістковими наростами? Хребетна артерія.

Завдання № 12.
На функціональних рентгенограмах шийного відділу хребта 35-річної жінки, яка страждає на остеохондроз, лікар визначив невідповідність задніх контурів тіл С3-С4 хребців.
Про що свідчить цей рентгенологічний симптом і за допомогою якого методу можна його виявити?
Про нестабільність. Звичайна бесконтрастна рентгенографія в положенні згинання і розгинання хребта в бічній проекції.
Завдання № 13.
Жінка 57 років, бухгалтер, скаржиться на болі в шийному відділі хребта, що розповсюджуються по зовнішній поверхні правої руки. Болі турбують протягом останніх 3-х місяців, поступово посилюються. При обстеженні виявлені напруга м'язів шиї, посилення кіфозу в шийному відділі, обмеження рухливості в шийному відділі хребта із-за болів. Визначаються напруга і болючість переднього драбинчатого м'яза справа. При пальпації драбинчатого м'яза, повороті голови вліво виникають болі по зовнішній поверхні правої руки. Відмічаються гіпестезія по медіальній поверхні передплічь і кисті і зниження рефлексу з m.biceps справа, інших неврологічних порушень немає. Поставте діагноз.
Остеохондроз шийного відділу хребта. Синдром переднього драбинчастого м'яза.
Завдання № 14.
У хворого після фізичного навантаження виник різкий біль в шиї, що віддає в ліву руку до IV і V пальців кисті. Біль посилюється при рухах. Виявлено зниження больової чутливості на кисті в області IV і V пальці, по внутрішній поверхні передпліччя і плеча. Понижений рефлекс з трицепса. М'язова слабкість в кисті.
У якому диску локалізований патологічний процес? C 7-Th 1.
Завдання № 15.
Хворий штангіст. Після тримісячного періоду болю в поясниці, з'явився біль по задній поверхні правих стегон і гомілки, на підошовній поверхні стопи. Біль посилювався при рухах. Зоні болю відповідала зона больової гіпестезії. Випав ахіллів рефлекс з цієї ж сторони. З'явилася слабкість в підошовних згиначів. Назвіть уражений корінець. S 1.
Завдання № 16.
Хворий 40 років, звернувся зі скаргами на оніміння по латеральній поверхні лівої ноги, болючість у ділянці попереку при нахилах вперед і в сторони з іррадіацією по задній поверхні лівої ноги. Також відмічається часте відчуття втоми і болю в поперековій області, що посилюється після фізичного навантаження.
При огляді: астенічної статури, поперековий лордоз посилений, грудний кіфоз збільшений, шия нахилена вперед з посиленням шийного лордоза і перерозгинанням в середньому відділі. Грудна клітка овальної форми. Сідничні м'язи напружені, паравертебральні точки болючі при пальпації, паравертебральні м'язи напружені. Болючі точки Валле. Симптом Ласега зліва під кутом 45°. Сухожильні рефлекси на руках рівномірно жваві, колінні - злегка понижені з двох сторін, ахіллів рефлекс понижений зліва. Зона гіпестезії по латеральній поверхні ноги зліва. У ногах відмічається відчуття оніміння, підвищена чутливість до холоду, шкіра стоп синюшна, бліда, холодна на дотик.
На рентгенограмі зміщення хребця L5 наперед (передній листез), ознаки остеохондрозу хребта.
1. Остеохондроз хребта з вторинним корінцевим синдромом на рівні L5-S1 зліва, спондилолістез з вторинним звуженням хребетного каналу.
2. Зміщення вищерозміщеного хребця відносно нижчепролягаючого викликає звуження хребетного каналу і вторинне здавлення корінців.
3. Лікування: знеболюючі і нестероїдні протизапальні препарати, іглорефлексотерапія, масаж, лікувальна фізкультура. Мануальна терапія не показана.
Завдання № 17.
Хворий 48 років поступив в клініку нервових хвороб з скаргами на сильні болі в попереково-крижовій області, що віддають в праву ногу. Болі посилюються при сидінні і у вертикальному положенні і декілька стихають в горизонтальному. З анамнезу відомо, що вчора вдень під час підняття тяжкості раптово виник прострілюючий біль в поперековій області з подальшою іррадіацією по задній поверхні правої ноги. Раніше були епізоди болів у області поясниці, останній раз близько 3 місяців тому.
При огляді - сколіоз поперекового відділу хребта, обмеження рухів вперед, назад і в сторони, болючість паравертебральних точок більше справа і остистих відростків на рівні L4-S1, у точках Валле по ходу сідничого нерва. Симптом Ласега справа до кута 300, зліва до кута - 700, слабопозитивні симптоми Вассермана і Мацкевича справа, колінні рефлекси D=S, ахіллові - D<S, підошовний рефлекс справа не викликається, гіпестезія в зоні L5-S1 дерматомів на правій нозі.
На МР-томограмах визначається деформація тіл L5-S1 хребців, задня протрузія дисків між L4-L5 і L5-S1.
1.Остеохондроз хребта. Грижі дисків L4-L5 і L5-S1.
2. Обговорення питання про хірургічне втручання. Консервативна терапія: протибольові і протизапальні препарати, можлива іглорефлексотерапія.

Завдання № 18.
Хворий 31 роки поступив в клініку нервових хвороб з скаргами на болі в попереково-крижовому відділі хребта з іррадіацією по задньо-зовнішній поверхні лівого стегна і гомілки, обмеження рухів. Вищезгадані скарги з'явилися після підняття тяжкості.
При огляді: стан задовільний, високого росту, астенічної статури, обмежені нахили тулуба вперед, у меншій мірі назад. У неврологічному статусі позитивні симптоми натягу (Нері, Дежеріна, Ласега) з двох сторін, більше зліва, напруга довгих м'язів спини, сколіоз в попереково-крижовому відділі хребта дугою управо, зниження лівого ахіллова рефлексу, слабкість розгинача великого пальця лівої стопи.
На магніто-резонансній томографії попереково-крижового відділу хребта між тілами L5 і S1 хребців визначається утворення, виступаюче в спинно-мозковий канал.
1. Грижа диска L5-S1 у хворого з остеохондрозом хребта з вторинним корінцевим синдромом на рівні L5-S1 зліва.
2. Консервативна терапія: протибольові і протизапальні препарати, можлива іглорефлексотерапія і мануальна терапія, витягнення. При стійкому больовому синдромі обговорення питання про хірургічне втручання.
Завдання № 19.
Хворий 36 років звернувся до невролога поліклініки з скаргами на періодичне запаморочення, похитування при ходьбі, стомлюваність, дратівливість, зниження пам'яті. Протягом останніх 3-х років відзначає періодичні болі у області шиї, “хрускіт” при поворотах голови в сторони. Парезів кінцівок немає, рухи в повному об'ємі, м'язовий тонус не змінений. Сухожильні і періостальні рефлекси на руках D=S, живі. Колінний і ахіллів рефлекс D=S, середньої жвавості. Розладів чутливості немає. При ультразвуковій допплерографії (УЗДГ) магістральних артерій голови виявлено зміну гемодинаміки в правій хребетній артерії у вигляді зниження кровотоку в ній. При дуплексному скануванні виявляється зменшення діаметру до 1,8 мм і зниження об'ємної швидкості кровотоку до 18 мл/мін в правій хребетній артерії. У лівій хребетній артерії - діаметр 3,9 мм, об'ємна швидкість кровотоку 212 мл/хв (компенсаторне підвищення об'ємного кровотоку).
1. Синдром вертебрально-базилярної недостатності, обумовлений гіпоплазією хребетної артерії. Диференціювати від стенозу артерії, пов'язаного з розвитком атеросклерозної бляшки або экстравазальной компресії.
2. Лікування - антиагрегантні і метаболічні препарати.
Завдання № 20.
Хворий 40 років, працює креслярем. Звернувся з скаргами на болі в прекардиальній області і у області грудини з іррадіацією в ліву руку, оніміння по ульнарному краю лівої руки. Вказані скарги з'явилися близько двох тижнів тому, носять постійний характер, не залежать від рівня фізичного навантаження, не купуються нітратами. З анамнезу відомо, що хворий неодноразово лікувався в неврологічних стаціонарах з приводу поширеного остеохондрозу хребта, попереково-крижового радикуліту. Був обстежений рентгенологічно 2 роки тому, в період попередньої госпіталізації. Тоді був виявлений остеохондроз попереково-крижового відділу хребта, ретролистез L2 хребця. При лікуванні була досягнута стійка ремісія захворювання, больовий синдром купейний, після виписки продовжував працювати.
При справжньому огляді виявляється синдром Горнера зліва. Парезов кінцівок немає. Легка гіпотрофія м'язів лівого плеча. Сухожильні і періостальні рефлекси на руках декілька понижені D>S, колінні, ахіллові рефлекси живі, рівномірні. Координаторних порушень немає. Виявляється зниження поверхневої чутливості по ліктьовому краю лівої кисті
1. Разповсюдженний остеохондроз хребта, цервікальна мієлопатія.
2. Хворому показана вітамінотерапія (B1, B6), протизапальна терапія НПВС, фізіотерапія, лікувальний масаж.
Завдання № 21.
Хворий М; 34 роки. Впродовж останніх 3 років періодично відчував ноючі болі в спині. Грубий вертебральний синдром, синдром тазових порушень, розлад чутливості по провідниковому типу з L5 з двох сторін, периферичний парапарез ніг.
1. Грижа диска на рівні L4-L5.
2. ДД: 1. Пухлина спинного мозку, кінського хвоста (але буде повільна течія; болі корінцевого типа що посилюються лежачи, ассиметрия корінцевих розладів чутливості) 2. Порушення спинального кровообігу (при ішемічній мієлопатії немає болів, є змішаний парез, нетримання сечі).
3. Лікування: обмеження руху спокій; хондропротектори. Носіння корсетів, внутрішньодискове введення папаїну, оперативне видалення грижі диска.
Завдання № 22.
Хворий До. 42 роки. Впродовж останнього десятиліття відчував непостійні болі в поперековій області. Вертебральний синдром (локальний біль, сколіоз, пальпація остистих відростків болюча), екстравертебральний рефлекторний синдром.
1. лівобічна люмбоішалгія, обумовлена остеохондрозом на рівні L5-S1 (може бути грижа міжхребцевих дисків на рівні L5-S1).
2. Масаж, ЛФК, підводне витягнення, фізіотерапія.
Завдання № 23.
63-річний чоловік скаржився на гострий стріляючий біль у ділянці шиї, який іррадіював по медіальній поверхні правого плеча і передпліччя. Біль зменшувався в положенні лежачи і посилювався при кашлі або чханні, не залежав від фізичного навантаження. Вертебральний синдром, екстравертебральний синдром, синдром порушення чутливості (гіпестезія, гіпалгія С6-С7).
1. Поразка С7 корінця за рахунок вузькості каналу (остеохондроз, можливо, грижа).
2. Спокій, постільний режим, з використанням щільної підстави ліжка, протизапальна терапія(нестероїдні протизапальні засоби: реопірін; гормональні засоби; іноді призначають протинабряклу терапію: фуросемід, міорелаксіруюча терапія).
Завдання № 24.
Хворий А., 42 років, звернувся на амбулаторний прийом до поліклініки. Скарги на біль в поперековому відділі хребта з іррадіацією в ліву ногу. Страждає на остеохондроз з періодичними загостреннями протягом 10 років. На цей раз біль виник гостро, день тому при підйомі значного вантажу.
При огляді напруги м'язів спини, різкий біль при пальпації на рівні L4-L5, рухи в хребті на цьому рівні різко обмежені. На інших ділянках – пальпація майже безболісна, рухи і чутливість в пальцях стоп збережені.
Що визначає покази до мануальної терапії в даному випадку? Наявність функціонального блоку.
Завдання № 25.
При обстеженні хворого Р., 51 рік, на можливість проведення мануальної терапії виявлено на функціональній рентгенограмі: spina bifida S1 хребця, спондилолістез L4 з дислокацією 2 мм при згинанні.
На МРТ (магнітно-резонансна томографія): протрузія диску L4-L5 у бік міжхребетного отвору зліва розміром 6 мм Що в даному випадку є протипоказанням до мануальної терапії? Ступінь протрузії диска.
Завдання № 26.
Хворий В., 37 років, проходить лікування з приводу остеохондрозу поперекового відділу хребта у стадії загострення, з больовим і помірним радикулярним синдромом. Призначений комплекс лікування: манульная терапія, диклофенак, фуросемид, блокади з лідокаїном, магнітотерапія, парафінові аплікації на поперековий відділ.
Що з приведених призначень є протипоказаним в даному комплексі? Парафінові аплікації.
Завдання №1
Хвора А, 48 р. поступила зі скаргами на болі по задній поверхні лівого стегна, обмеження рухів в кульшовому суглобі, кульгання. Хворіє протягом року. Спочатку зявилися неясні неприємні відчуття на задній поверхні лівого стегна. Лікувалася тривалий час у невропатолога з приводу «люмбоішалгії». Після тривалої фізіотерапії стан хворої погіршився, поступово зявилася пухлина по задній поверхні стегна, яка збільшується, обмеження рухів в кульшовому суглобі, кульгання. Пальпаторно: ущільнення мяких тканин, наявність потовщення кістки; помірна болючість. Рентгенологічно: в верхній третині стегна, ближче до метафізу овальної форми просвітлення 15х5 см. з чіткими краями. На фоні просвітлення визначаються ділянки склероза.
а) Енхондрома верхньої третини лівого стегна.
б) Тривала фізтерапія, яка була протипоказана.
в) Резекція верхньої третини стегна з аутопластикою.
Завдання №2
Хворий І., 40 років, поступив у клініку зі скаргами на болі тупого характеру. Наявність пухлини в нижній третині лівого стегна, кульгання. Хворіє протягом 4 років, коли зявилися незначні болі, ниючого хараткеру після фізичного навантаження. Рік тому отримав травму, упав, ударившись коліном об бордюр. Після чого болі поступово почали збільшуватися, зявилася пухлина по зовнішній поверхні лівого стегна, яка в останні місяці збільшується. Пальпаторно: по зовнішній поверхні нижньої третини стегна пальпується пухлина у вигляді щільного нерухомого утворення з шероховатою поверхнею. Рухи в колінному суглобі обмежені. Рентгенолгічно: по зовнішній поверхні лівого стегна ближче до епіфіза визначається пухлина з широкою основою 15х10 см, неоднорідної структури з розширенням у вигляді шляпки на вільному кінці. Контури її різко виражені. Основа пухлини безпосередньо преходить в кортикальний шар кістки.
а) Остеохондрома нижньої третини лівого стегна.
б) Глибока резекція пухлини з частиною здорової кістки і покриваючої її синовіальною оболонкою.
в) Благоприємний при радикальному оперативному втручанні. Тривале відкладення операції призводить до малігнізації.
Завдання №3
Мати привела хлопчика 12 років на прийом до травматолога. Скаржиться на періодичні ниючі болі в правому плечі, частіше після фізичного навантаження, які зявилися 1 міс. тому без причини. Після детального опитування виявлено, що в 9 років лікувався у травматолога з приводу забія правого плеча. При огляді: плече не змінене; пальпаторно: помірна болючість верхньої третини, незначне потовщення порівняно з лівим плечем. Рентгенологічно: в ділянці метафіза вогнище деструкції овальної форми розміром 10х5 см з витонченням кортикальних пластинок. Епіфізарний край голівки плечової кістки витончений, але збережений. Структура пухлини негомогенна (вогнище просвітлення і затемнення). Веретеноподібне потовщення верхньої частини плечової кістки.
а) Солітарна кісткова кіста.
б) Резекція плечової кістки з ауто-алопластикою.
в) Благоприємний при умові активного лікування (своєчасне оперативне лікування).
Завдання №4
Хворий К., 20 років звернувася до травматолога з приводу вираженої припухлості в нижній третині правого стегна, яка зявилася місяць тому, поступово збільшується. Травму заперечує, турбують нічні болі. При огляді: виражена припухлість нижньої третини стегна. Пальпаторно: ущільнення мяких тканин, потовщення кістки, болючість, хруст. Рентгенологічно: обмежена деструкція в ділянці метафіза нижньої третини стегна з витонченням кортикального шару, який перфорований. Структура пухлини багатокамерна, нагадує мильний пузир.
а) Остеобластокластома нижньої третини правого стегна.
б) Резекція стегна з аутопластикою.
в) При радикальній резекції благоприємний, зустрічаються рецидиви. При літичній формі остеобластокластоми можливі метастази в легені.
Завдання №5
Хворий А, 27 р. звернувся за допомогою до травматолога зі скаргами на наявність пухлин по передній поверхні лівого стегна, яку пальпував на проязі року. Так як болю не було, обмеження функції кінцівки також – за допомогою не звертався. Під час гри у футбол отримав удар в місце пухлини. При огляді: незначна припухлість по передній поверхні нижньої третини стегна. Пальпується пухлина твердої консистенції, неболюча. Мякі тканини не ущільнені, рухомі. Шкіра не змінена. Рентгенологічно: по передній поверхні стегна в нижній третині визначається пухлина на широкій ніжці розміром 15х10 см. з чіткими краями, структура якої не відрізняється від структури основної кістки.
а) Остеома передньої поверхні лівого стегна в нижній третині.
б) Видалення пухлини з кортикальною пластикою здорової кістки, екстраперіостально.
в) Благоприємний при радикальному видаленні.
Завдання №6
Хворий І., 16 років, направлений на консультацію з районної лікарні до ортопеда зі скаргами на невизначені болі в лівій гомілці, які турбують вдень і вночі тупого ниючого характеру. Періодично настільки сильні, що застосовує анальгетики. Неодноразово звертався за допомогою в ЦРЛ, але в звязку з тим, що юнак не може точно вказати на місце болючості, відсутність припухлості, запальної реакції мяких тканин, температури, зміни в крові, районний травматолог вважає його агравантом. Вперше в обласній лікарні зроблено рентгенографію на якій виявлено: в кортикальному шарі під окістям великогомілкової кістки вогнище просвітлення овальної форми 0,3х0,2 см з чіткими контурами. По периферії з вираженим склеротичним валом, виражене потовщення кортикального шару до 2-3 см.
а) На основі характерних болей, відсутності запальної реакції мяких тканин, рентгенологічної картини яка типова для остеоїд-остеоми.
б) Абсцесом Броді.
в) Радикальне видалення в межах здорової тканини.
г) Благоприємний при точному визначені вогнища і радикальному видаленні
Завдання №7
Хворий 20 років звернувся до ортопеда зі скаргами на періодичні болі в нижній третині правого стегна ниючого характеру. Початок появи болю вказати точно не може. Травм не було. За останній період болі постійного характеру, кульгає. При огляді: незначна припухлість нижньої третини правого стегна, пастозність мяких тканин, болючість при глибокій пальпації. Окружність стегна в нижній третині стегна і гомілки в верхній – збільшена на 1-2 см. На рентгенограмі: в метафізарній ділянці стегна безпосередньо під окістям деструкція кістки, витянутої форми з нерівними змазаними і бахромчастими контурами. Компактний шар на межі дефекта розчеплений. Окістя відшаровано і піднято під гострим кутом по типу «козирька».
а) На основі болю періодичного характеру (на відміну від остеоїд-остеоми), пастозності мяких тканин, болючості при пальпації, збільшення окружності стегна, відсутності травми, а також характерних рентгенологічних даних можливо виставити діагноз остеогенної саркоми.
б) Онкодиспансер.
в) Ампутація стегна.
г) Неблагоприємний.
Завдання №8
Хворий К., 50 років звернувася до ортопеда зі скаргами на наявність пухлини в ділянці внутрішньої поверхні правого стегна верхньої третини, яку самостійно виявив пів року тому. Так як біль був відсутній, рухи в кульшовому суглобі не порушені. За допомогою не звертався, продовжував працювати. В останній час турбує ниючий біль, кульгання, набряк в ділянці гомілково-ступневого суглобу, який зявляється наприкінці дня. Зовні – контури кінцівки не змінені, температура шкіри не змінена. Пальпаторно: по внутрішній поверхні стегна у верхній третині визначається щільна пухлина, зпаяна з кісткою, горбиста. Рентгенологічно: в міжвертлюговій ділянці визначається пухлина у вигляді пишних розростань. Вільна поверхня пухлини нерівномірна, у вигляді окремих вузлів. Бличже до основи, визначаються більш зрілі ділянки з вогнищем кальцифікації і осифікації.
а) Враховуючи клініко-рентгенологічні дані слід думати про хондросаркому.
б) Онколога.
в) Обширна резекція, можлива ампутація після експрес діагностики.
г) Сумнівний. Залежить від часу встановлення перших симптомів.
Завдання №9
Хворий К., 19 років звернувася за допомогою зі скаргами на ниючий біль в правому стегні, який в останній час посилюється, зявилося кульгання. Рік тому, під час гри у хокей отримав удар по стегні. Звертався за допомогою. Був зроблений рентгензнімок на якому перелому не виявлено. Згодом почав відмічати підвищення температури тіла, яка коливається від субфебрильної до 38 грдусів. В аналізах крові лейкоцитоз. Лікувався антибіотиками, але підвищення температури до субфебрильної визначається до сьогоднішнього дня. Зовні незначне потовщення правого стегна, болючість при пальпації на протязі діафіза, підвищення температури шкірних покривів. Рентгенологічно: потовщення діафізу стегна з розширенням кістково-мозкового каналу. Виражена періостальна реакція у вигляді нашарувань з нерівномірними, горбистими контурами. В спонгіозній частині кістки мілкоплямистий малюнок.
а) Пухлина Юінга правого стегна.
б) Хронічним гематогенним остеомієлітом, остеогенною саркомою.
в) Комбіноване хірургічне, променеве з хіміотерапією.
Завдання №10
Хворий А, 30 р. госпіталізований в травматологічне відділення з діагнозом кіста внутрішнього меніска лівого колінного суглобу. Хворіє протягом 3 років, коли впереше замітив незначну припухлість. За допомогою не звертався, так як функція колінного суглоба тривалий час не порушена. При поступленні по внутрішній поверхні колінного суглоба пухлина по величині з «грецький горіх», малоболюча, щільна на дотик, малорухома. Оперований. Пухлина видалена. Макроскопічно пухлина являє собою вузловаті, щільні утворення світло-сірого кольору, різних розмірів. На розрізі жовтуваті вогнища з мілкими порожнинами, які заповнені мукоїдно-желатинозним вмістом.
а) Синовіальна саркома (синовіома).
б) Гістологічне дослідження макропрепарата.
в) Так як видалення пухлини призводить до рецидиву, необхідно виконати широку резекцію кінців стегнової і великогомілкової кісток з тотальною синовектомією, або ампутації стегна.
г) Неблагоприємний. Більшість хворих помирають раніше ніж через 5 років після операції.
Завдання №11
Хворий І., 17 років, посупив через 3 години після того, як при спробі одягнутися відчув різкий біль в дистальній третині лівого стегна. Скаржиться на біль в ділянці колінного суглоба, найменші рухи підсилюють біль, опірність кінцівки різко порушена. Дистальний відділ стегна деформований, пальпаторно виражена болючість. Патологічна рухливість, шкірні покриви бліді, АТ 130/80 мм рт ст., пульс 80 уд/хв, задовільного наповнення
б) Рентгенографію в 2-х проекціях.
в) Найчастіше до патологічного перелому призводить солітарна кісткова киста. Дифдіагностику треба проводити з остеобластокластомою, фіброзною дисплазією, неостеогенною фібромою, енхондромою.
г) Скелетне витягування, операція-резекція стегна з аутопластикою, остеосинтез.
Завдання №12
Хворий 18 років скаржиться на болі в середній третині правого плеча, які особливо посилюються вночі. При огляді: стан задовільний, незначний мякотканинний компонент по зовній поверхні плеча. Пальпаторно: виражена болючість, на ренгенограмі виявлено ущільнення кортикального шару правої плечової кістки, де-кілька вогнищ кістозного характеру (0,1-0,2 см овальної форми).
а) На основі характерних больових проявів (посилення вночі), відсутності ознак запального процесу і характерної рентгенологічної картини слід думати про остеоїд-остеому правого плеча.
б) З хронічним остеомієлітом Броді.
в) Парацетамол.
г) Видалення в межах здорової тканини, прогноз благоприємний при точному визначенні вогнища і радикальному видаленню.
Завдання №13
Хвора А, 25 р. звернулася за допомогою до травматлога зі скаргами на болі в нижній третині лівої гомілки. Постійні болі на протязі доби ниючого характеру, які посилюються після навантаження. Хворіє протягом кількох місяців. При огляді: припухлість; пальпаторно: болючість. Рентгенологічно виявлено вогнище патологічної перебудови кісткової тканини в нижній третині великогомілкової кістки, овоїдної форми з чіткими контурами та наявність перетинок, які формують порожнини різних розмірів. Кортикальний шар витончений, реакції окістя немає.
а) Підвищення внутрішньокісткового тиску .
в) Остеобластокластома (гігантоклітинна пухлина).
г) Видалення пухлини з заповненням порожнини аутотрансплантатом.
Завдання №14
Хвора І., 67 років, посупила зі скаргами на біль в ділянці голівки лівого плеча. Збільшення мяких тканин за обємом, обмеженість рухів в плечовому суглобі через біль. Вважає себе хворою на протязі 6 місяців. Стан задовільний. Шкірні покриви бліді. АТ 140/90 мм рт ст., пульс 80 задовільного наповнення. Проксимальний відділ плеча деформований за рахунок збільшення обєму мяких тканин. Рухи обмежені через біль. На рентгенограмі: проксимальний відділ немає змін, але контурується тінь мякотканинного новоутворення, яке деформує кортикальний шар.
а) Синовіальна саркома (синовіома).
б) Біопсія клаптика тканини з гістологічним дослідженням.
в) Метафізарно-епіфізарна резекція суглобних кінців з синовектомією, прогноз неблагоприємний, такі хворі помирають на протязі 5 років.
Завдання №15
Хвора 38 років поступила з встановленим діагнозом: остеогенна саркома дистального відділу лівого стегна з руйнуванням метаепіфізу.
а) Передопераційна внутрішньокісткова хіміотерапія, висока ампутація стегна.
б) Неблагоприємний. Високозлоякісна пухлина, схильна рано давати метастази.

Приложенные файлы

  • docx 18560747
    Размер файла: 150 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий