5-6 билет


5 билет
1,Өндірістің электрификация көрсеткіші - боп өндірістік және күш процесстерінің электрофикация коэффициенттері табылады.
Күш процесстерінің электрофикация коэеффициенттері – электр моторлары мен өндірілген электр энергиясын күштік процесстерге қолданылатын жалпы энергияға бөлу арқылы есептеледі.
Экстенсивті жүк коэффициенті – құрылғының жұмыс уақыты бойынша пайдалануын сипаттайды. Ол құрылғының іс – жүзіндегі жұмыс уақытын, құрылғының уақыт қорына бөлу жолымен есептеледі.
2. Есеп. Кәсіпорынның №6 «тауарлы өнімнің өзіндік құны» деген форма бойынша жылдың есебінде келтірілген бір жылға ақаудан пайда болатын шығын (зиян) туралы мәліметтері негізінде ақаудың мөлшері мен проценттік және ақаудан болған шығын мөлшері мен пайызын есептейміз.
Ақауы бар бұйымдар құны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5
Ақауды жөндеуге кеткен шығындар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0
Пайдалану бағасы бойынша брак құны . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
Жеткізушілерден сомалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8
Ақауды жасаушылардан ұсталынған сома . . . . . . . . . . . . . . 0,4
Жалпы өнімнің өндірістік өнім құны . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Брак мөлшері: 7500+4000=11500
Брак проценті: (11500/600000)*100%=1.9%
Брактан болған зиян мөлшері: 7500+4000-(600+4800+400)=5700
Зиян проценті: (5700+600000)*100%=0.96%
3. «Жұмыс күшін қолдану коэффициенті. Сандық қозғалыстың көрсеткіштері: жұмыс күшінің кіруі және шығуы, тұрақтамаушылық коэффициенті, қабылдау және шығу бойынша айналым» cұрағының жауабын жазың. Кәсіпорынның ТС-де жұмысшыларды қабылдау және шығару салдарынан үнемі өзгереді, сондықтан жұмысшылардың категориясы бойынша кадрлардың толық қозғалысы және бар болуы туралы арнайы есеп жүргізіледі:
жұмыс күшінің түсуі – кәсіпорын бастамасы бойынша, ауысу тәртібі, қызметтің айналысу бағыты бойынша;
жұмыс күшінің себептер бойынша шығуы:
табиғи (зейнеткерлікке шығу, ұзақ ауру, өлім);
заңмен қарастырылған (әскерге шақыру, оқуға түсу, басқа кәсіпорынға ауыстыру, мемлекеттік билік органдарына таңдау);
заңмен қарастырылмаған (өз қалауы бойынша кету, еңбек тәртібін бұзған үшін, қызмет бойынша жарамсыздығы және сот шешімі бойынша кету).
Заңмен қарастырылған себептер бойынша қуылған жұмысшылардың саны қажетті айналым деп аталды.
Заңмен қарастырылмаған себептер бойынша кеткен жұмысшылар саны артық айналым деп аталады (аайн).
Артық айналымның орта тізімдік санға қатынасын тұрақтамаушылық коэффициенті деп аталады (кт).
Қарастырылған кезеңде қабылданған жұмысшылар санының (xїèí) орта тізімдік саныға қатынасын қабылдау бойынша айналым коэффициенті деп аталады (кқабылд).

Қарастырылған кезеңде шығып кеткен жұмысшылар санының орта тізімдік санға қатынасын кету бойынша айналым коэффициенті деп аталады (ккету).

Кадрлардың тұрақтылық бағасы үшін кәсіпорынның тізімінде жыл бойы тұратын тұрақты жұмысшылар саны (ТЖС) осы кезең ішінде орта тізімдік санға қатынасымен анықталатын кадрлардың тұрақты коэффициенті (ктұрақ) қолданылады.
6 билет
1.Мына терминдерге анықтама беріңізЕңбекақы статистикасы -  еңбек ресурстарының саны мен пайдаланудың және жұмыс күшін ұдайы өндірудін шартын зерттейтін статистика саласы,
Кәсіпорын жұмысшыларының еңбегі еңбекақы қорынан, материалдың ынталандыру қорынан, төленеді. Талдау мерзімде еңбекақы қорында барлық осы қорлардың үлес салмағын анықтау керек.
Жұмысшы күштiң құрамы -әлеуметтiк-экономикалық және демографиялық белгiлердiң көлемдi жиыны бойынша кәсiпорынның мiнездемесi.
2. Есеп. Тігін фабрикасындағы ер кісінің көйлектерінің шығарылуы төмендегідей, мың дана
Қаңтар ақпан наурыз сәуір
жоспар нақты жоспар нақты жоспар нақты жоспар нақты
55 45 52 48 55 57 65 68
Жыл басынан бергі әр ай сайын жоспардың орындалу көрсеткіштерін анықтаңыз
3. «Негізгі қорлардың балансының құрылуы және олардың қозғалысының көрсеткіштері» cұрағының жауабын жазыңыз
Негізгі қорлардың есеп балансы негізгі қорлардың ұдайы өндірісі қалай, қайда болатынын көрсетеді. Негізгі қорлардың балансы олардың толық бастапқы құны және тозу есебімен бірге бастапқы құны бойынша құрылуы мүмкін.
Балансты толық бастапқы құн бойынша құрған кезде қолда бар, түскен және шығарылған негізгі қорлар толық құны бойынша келтіріледі. Ал екінші баланста қалдық құнымен келтіріледі.

Приложенные файлы

  • docx 19324545
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий