Олімпіада з біології 8 клас

Олімпіада з біології
8 клас
Правильна відповідь - 1 бал
1. Сформулюйте визначення: соруси, гаметофіт, ксилема,
мезоглея, параподії, міксоцель

Тест А Правильна відповідь - 1 бал
2. Гриби вивчає біологічна наука:
А цитологія;
Б альгологія;
В мікологія;
Г екологія.
3. Паразитичним організмом є:
А трюфель;
Б дріжджі;
В фітофтора;
Г зморшки.
4. До відділу Бурі водорості належить:
А навікула;
Б ламінарія;
В спірогіра;
Г хлорела.
5. Процес, при якому рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ:
А ріст;
Б розмноження;
В фотосинтез;
Г дихання.
6. Вкажіть тип, до якого типу належить клас Стьожкові:
А Круглі черви;
Б Плоскі черви;
В Кільчасті черви;
Г Кишковопорожнинні.
7. Вусики відсутні у:
А рака;
Б сарани;
В дафнії;
Г павука.
8. Ехінокок належить до класу:
А Сисуни;
Б Сцифоїдні;
В Стьожкові;
Г Малощетинкові.
9. Для горіха волоського характерний плід:
А кістянка;
Б коробочка;
В горіх;
Г супліддя.
10. Гусінь шовковичного шовкопряда годують листками рослини, яка для людини теж є їстівною. Вкажіть, які частини цієї рослини вживає в їжу людина:
А плоди;
Б бруньки;
В супліддя;
Г насіння.
11. До кільчастих червів не належить:
А волосоголовець;
Б п’явка;
В нереїс;
Г піскожил.
Тест Б Кожна правильна відповідь – 1 бал.
Вкажіть правильні відповіді
1. Які з перелічених пар належать до однієї родини:
А мигдаль і арахіс;
Б нагідки і волошка ;
В лілія і троянда;
Г перець і баклажан.
2. Плід кістянку мають:
А персик і вишня; В горіх і мигдаль;
Б айва і груша; Г малина і ожина.
3. Виберіть вториннопорожнинних тварин:
А беззубка; Д краб;
Б п’явка; Е піскожил;
В аурелія; Є гострик.
Г дощовий черв’як;
4. Чим відрізняється щитник чоловічий від зозулиного льону?
А листки лінійно-ланцетні;
Б переважає спорофіт;
В спора проростає у протонему;
Г спорангії зібрані у соруси;
Д спори проростають у двостатевий гаметофіт;
Е спорогон складається з ніжки, коробочки, гаусторії;
Є переважає гаметофіт;
Ж пагони видозмінені на кореневища.
5. Назвіть характерні ознаки типу Кишковопорожнинні:
А первинна порожнина тіла;
Б наявність проміжних клітин;
В тришаровість;
Г драглисте тіло;
Д двошаровість;
Е двобічна симетрія тіла;
Є проміжки між клітинами заповнені паренхімою;
Ж нервова система дифузна.

Тест В Кожна правильна відповідь – 1 бал
1. Встановіть відповідність між назвами плодів та рослинами, що їх мають :
1. ягода А мак
2. стручок Б малина
3. біб В картопля
4. коробочка Г арахіс
Д капуста
2. Встановіть відповідність між родинами та їх представниками:
1. Розові А баклажани
2. Пасльонові Б деревій
3. Злакові В горобина
4. Айстрові Г грицики
Д пирій
3. Встановіть відповідність між класами та їх представниками:
1. Головоногі А краб
2. Сцифоїдні Б дощовий черв’як
3. Ракоподібні В ціанея
4 Малощетинкові Г планарія молочна
Д кальмар
Практичний тур (20 балів)
Чому гриби не відносять до рослин і тварин , а об’єднують в окреме царство? Відповідь обгрунтуйте та представте у вигляді таблиці, зробіть відповідні малюнки. (10 б.)
Порівняйте тип Плоскі та Круглі черви. Відповідь подайте у вигляді таблиці. Назвіть ознаки пристосування червів до паразитизму? Запропонуйте правила профілактики гельмінтозів. (10 б.)

ђ Заголовок 1ђ Заголовок 2ђ Заголовок 3ђ Заголовок 4ђ Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 19325051
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий