Олімпіада 8 клас


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ
8 клас
Рівень 1
У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один.
Діатомові водорості мають панцирі зтакої речовини:
а)кремнезем;
б)целюлоза;
в)крохмаль;
г)хітин.
Наука, яка вивчає мохи, називається
а)альгологія;
б)бріологія;
в)ліхенологія;
г)птеридологія.
З перелічених їстівним грибом є:
а)пеніцил;
б)мукор;
в)ріжки;
г)зморшки.
Причиною "цвітіння" води влітку єінтенсивне розмноження:
а)ціанобактерій;
б)водних вищих рослин;
в)бурих водоростей;
г)дріжджеподібних грибів.
Голкоподібна форма листків тарозвинута стрижнева коренева системау сосни є пристосуванням до:
а)запилення вітром;
б)існування в умовах нестачі вологи;
в)існування в умовах недостатньогоосвітлення;
г) існування на засолених ґрунтах.
Листків не має:
а)ламінарія;
б)цибуля;
в)кактус;
г)кокосова пальма.
Крила комах - це:
а)видозмінені кінцівки;
б)видозмінений ротовий апарат;
в)вирости покривів тіла;
г)видозмінені статеві органи.
Рівень 2
У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти.
1.До багатоклітинних зелених водоростей відносяться:
а)кладофора;
б)хламідомонада;
в)ульва;
г)фукус;
д)спірогіра.
2.До голонасінних належать:
а)ламінарія;
б)сальвінія;
в)вельвічія;
г)маршанція;
д)кукурудза.
3.Однодольними рослинами є:
а)кульбаба;
б)квасоля;
в)конвалія;
г)капуста;
д)ковила.
4.Гриби формують мікоризу з:
а)зеленими водоростями;
б)мохами;
в)голонасінними;
г)однодольними покритонасінними;
д)дводольними покритонасінними.
5.Нещодавно було виявлено, що певна рослина роду Philcoxia за допомогою підземних листків з клейкою поверхнею ловить ґрунтових нематод. Спіймані тварини слугують для рослини джерелом:
а)води;
б)кисню;
в)вуглекислого газу;
г)мінеральних речовин;
д)крохмалю.
6.Мертві клітини можуть входити доскладу таких тканин рослинногоорганізму:
а)покривних;
б)твірних;
в)провідних;
г)фотосинтезуючих;
д)механічних.
7.Подвійна оцвітина є притаманною дляквіток представників таких родин:
а)Бобові;
б)Капустяні (Хрестоцвіті);
в)Лілейні;
г)Пасльонові;
д)Розові.
8.Оберіть ознаки, які характеризуютьгрупу дводольних рослин:
а)мають стрижневу кореневу систему;
б)є виключно травами;
в)квітки переважно тричленні;
г)листки часто з сітчастим жилкуванням;
д)листки часто з паралельним абодуговим жилкуванням.
9.Які ознаки будови плодів єпристосуванням до поширення вітром? а)яскраве забарвлення;
б)невелика маса;
в)наявність гачечків і причіпок;
г)наявність волоскоподібних виростів;
д)наявність м’ясистих, соковитихпокривів.
10.Плід яблуко мають:
а)банан;
б)персик;
в)груша;
г)горобина;
д)кокосова пальма.
11. За допомогою численних війок пересуваються у просторі:
а)амеба протей;
б)трипаносома;
в)інфузорії;
г)форамініфери;
д) малярійний плазмодій.
12. Видільна система Членистоногих може бути представленою:
а)протонефридіями;
б)метанефридіями;
в)мальпігієвими судинами;
г)черевними нирками;
д)антенальними залозами.
13 Комахами з повним перетворенням є:
а)клоп постільний;
б)блоха собача;
в)колорадський жук;
г)травневий хрущ;
д)сарана.
14Хто є обов'язковим проміжним хазяїному сисунів?
а)хребетні тварини;
б)павуки;
в)молюски;
г)комахи;
д)вищі раки.
Рівень 3
На малюнку наведено типи кореневої системи рослин.

Стрижнева коренева система зображена на рисунках:
а)позначених літерами А і В;
б)позначених літерами Б і В;
в)позначених літерами А і Г;
г)позначених літерами В і Г.
Ознайомтеся з наведеними нижче зображеннями рослин. Вкажіть, коренева система якого типу притаманна для кожної з цих рослин.

1.2. 1.5. –стрижнева3,4-мичкувата


Розгляньте наведені на малюнку діаграми суцвіть

1А 2. Г 3. Б 4. Е 5. В

Приложенные файлы

  • docx 19325630
    Размер файла: 313 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий