Документ Microsoft Word


КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Кафедра товарознавства
Циклова комісія з товарознавства та комерційної діяльності
ЗВІТ
про проходження навчальної/виробничої практики
за матеріалами
________________________________________________________________
(назва підприємства (організації) – бази практики)
Студента(-ки)______________курсу
___________________групи
Спеціальності 5.03051001(-02)
_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник практики
від ККІБП__________________________
(ПІБ і підпис)
Керівник практики
від підприємства ______________________
(ПІБ і підпис)
Печатка підприємства-бази практики
Київ 2016
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
ЗМІСТ
ВСТУП
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Відомості про підприємство
Торговельно-технологічні процеси в (магазині, оптовій базі тощо)
Торговельно-технологічне обладнання
Організація роботи основних категорій працівників
Асортимент товарів та принципи його формування
Порядок приймання, реалізації та зберігання товарів. Вимоги до якості та безпечності товарів
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Програма навчальної практики
Етап Завдання Компетенції
Організаційно-ознайомчий оформити дозвільні та інші документи (прибуття на базу практики, наказ про зарахування, призначення керівника, скласти графік проходження практики відповідно до програми, пройти інструктаж з техніки безпеки);
ознайомитись з типом підприємства, спеціалізацією, підпорядкованістю, режимом роботи, організацією техніки безпеки працівників, станом забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, пожежобезпеки тощо, організацією торговельно-технологічного процесу, матеріальної відповідальності Студент повинен:
знати: тип і характер підприємства, його місце (статус) у конкурентному середовищі, порядок організації роботи працівників, систему матеріально-технічного забезпечення, порядок обслуговування споживачів;
вміти: визначати відповідність підприємства вимогам чинного законодавства в галузі торговельного підприємництва
Навчально-виробничий (оволодіння професійно-орієнтованими вміннями)
оволодіти навичками роботи продавця
Студент повинен:
знати: основні положення посадових інструкцій продавця харчових продуктів і непродовольчих товарів; порядок розміщення (принципи товарного сумісництва) товарів на торговельних площах; основи формування асортиментної групи товарів; основні правила маркування і зберігання товарів та їх основні властивості (характеристики);
порядок оформлення ярликів і товарно-супровідних документів;
вміти: організувати робоче місце продавця; надавати консультації споживачам щодо вибору товару; розміщувати і викладати товари відповідно до їх характеристик; формувати асортиментний перелік; оформляти ярлики (цінники) і товарно-супровідні документи; складати заявку на відсутні в торговельному залі товари
оволодіти навичками роботи фасувальника Студент повинен:
знати: порядок безпечної роботи з технологічним обладнанням; правила санітарії та гігієни; основні положення посадових інструкцій фасувальників; правила фасування та маркування товарів;
вміти: організувати робоче місце фасувальника; працювати з обладнанням; готовити до фасування, фасувати і маркувати розфасовані і штучні товари
оволодіти навичками роботи касира-контролера (оператора розрахункових операцій) Студент повинен:
знати: основні положення посадової інструкції оператора розрахункових операцій, його права та обов’язки; організувати робоче місце; правила роботи з контрольно-касовим обладнанням; порядок розрахунків з покупцями; основні форми документів фінансової звітності та вимоги до їх ведення;
вміти: працювати з реєстратором розрахункових операцій і здійснювати розрахунки за покупки; заповнювати реквізити основних документів фінансової звітності
Інформаційно-аналітичний збір інформації про підприємство, його діяльність на ринку, торговельно-технологічні операції тощо Студент повинен:
знати: правила підбору інформаційних джерел за їх призначенням; принципи системного аналізу;
вміти: систематизувати інформацію і використовувати її за призначенням; синтезувати висновки
Календарний графік проходження практики

п\п Назва робіт Тиждень проходження практики Відмітки про виконання
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
Етап 1. Організаційно-ознайомчий 1. Оформлення дозвільних документів.
Складання графіку проходження практики.
Ознайомлення з організацією техніки безпеки.
Інструктаж з техніки безпеки. + 2. Ознайомлення з типом підприємства, спеціалізацією, підпорядкованістю, режимом роботи працівників , структурою асортименту магазину. + 3. Ознайомлення зі станом дотримання санітарно-гігієнічних вимог пожежобезпеки технічним забезпеченням. + 4. Ознайомлення з організацією матеріальної відповідальності. + 5. Ознайомлення зі структурою торговельно-технологічного процесу на підприємстві. + Етап 2. Навчально – виробничий. Оволодіння навичок продавця. 6. Ознайомлення з посадовою інструкцією продавця. + 7. Ознайомлення з основами формування асортименту товарів.
Асортиментом товарів. +
+ 8. Вивчення властивостей товарів, маркування. +
+ 9. Ознайомлення з прийманням товарів, супровідними документами. +
+ 10. Організація робочого місця продавця.
Розміщення і викладка товарів. +
+ 11. Оформлення ярликів( цінників) товарів. + 12. Зберігання товарів. Складання замовлень на відсутні в торговельному залі товари. +
+ 13. Консультація споживача щодо вибору товару, обслуговування споживачів. +
+ Оволодіння навичок фасувальника, підготовка товарів до продажу. 14. Ознайомлення з посадовою інструкцією фасувальника,обладнанням для фасування, технікою безпечної роботи, правилами санітарії,гігієни, правилами фасування і маркування товарів
( розфасованих і штучних). + 15. Підготовка товарів до продажу. + Оволодіння навичками роботи касира-контролера( оператора розрахункових операцій). + 16 Ознайомлення з посадовою інструкцією оператора розрахункових операцій, контрольно-касовим обладнанням технікою безпечної роботи основними формами документів фінансової звітності вимогами до їх ведення. 17. Здійснення розрахунків за покупки, заповнення реквізитів документів фінансової звітності. + 18. Зібрання інформації + 19. Оформлення і здача звіту + Примірний перелік додатків
№ пункту календарного графіку Примірний перелік інформаційно-аналітичних даних, про підприємство, його діяльність
П. 2 Дозвільні документи і свідоцтво про реєстрацію, патент, ліцензії тощо (дивись куточок «Для покупця»)
П.6
П.14
П.16 Посадова інструкція:
Продавця
Фасувальника
Контролера-касира
П. 7 Асортиментний перелік товарів (дивись куточок «Для покупця»)
П. 9 - супровідні документи на товар
- товарно-транспортні накладні
- сертифікати відповідності
- якісні посвідчення, тощо.
П.11 - рекламно-інформаційні матеріали підприємства
- цінники
П.12 Замовлення на відсутні в торговій залі товари
П.17 Дані фінансової звітності , щодо розрахунків зі споживачами

Приложенные файлы

  • docx 19346068
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий