БОӘ 100 сұрақ аттестация-1


Пән атауы «Биологияны оқыту әдістемесі»
Биологияны оқыту әдістемесі Берілген тестегі сұрақтар саны 100
№ Сұрақ Жауабы Күрделілігі Жауаптар саны Сұрақ түрі Жауапқа түсіндірме
1 Биологиялық білімнің рөлі:
A) Биологияны оқытудың әдістемесінің теориялық негіздемесі.
B) Экологиялық проблемалардың мәнін түсіну, әлемнің «экологиялық тұйықтық» сезіну.
C) Биология облысындағы қазіргі ғылым мен тәжірибенің жетістіктеріне негізделген мектепте білім берудің модернизациясы.
D) Биологияны оқытудың әдістері және формасын анықтау.
E) Өздік жұмыстарға дағдыларын дамыту B 2 5 0 2 Жалпы биологияны оқыту әдістемесі қарастырмайды:
A) Биологиялық білімнің тарихы және әдістемесін.
B) Биологиялық білімнің теорияларын және концепцияларын.
C) Биологиялық білімнің жалпы орта мақсаты.
D) Оқыту формасының жүйесін, оқушыларды тәрбиелеу және дамыту.
E) Нақты тақырып бойынша сабақ жүргізу әдістемесін.
F) Оқушылардың жасына және оқу материалдарының мазмұнына байланысты оқу құралдары және әдістерін таңдау E 2 6 0 3 Биологияны оқытудың әдістемесінің арнайылылығы мынаған негізделген:
A) Биология нақты нысандарды оқитындығында.
B) Биология тірі табиғаттың күрделі құбылыстарын оқиды.
C) Биология тіршіліктің сатыларын зерттейді.
D) Биологияны оқу үшін арнайы материалдық қор қажет.
E) Биология міндетті оқу пәні екендігі. D 1 5 0 4 Қазіргі күні БОӘ бойынша қандай кәсіптік құзіреттілігі, дамуы өзекті?
A) Биологиялық әдебиеттерді және әістемеліктерді, оқулықтарды, бағдарламаларды талдау шеберлігі.
B) Қалыптастыратын ұғымдарға сай оқыту әдістерін таңдап алу.
C) Биология бойынша сыныптан тыс сабақтар және әртүрлі сабақ түрлерін дайындау және өткізу шеберлігі.
D) Демонстрациялық тәжірибелерді және эксперименттерді қою техникасы және әдістемесін игеру.
E) Жаратылыс ғылымдарының функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған оқу үдерісін құрастыру E 2 5 0 5 Оқыту пәні «Биология»:
A) Ғылымда ғылыми зерттеулерді жүргізу барысында жинақталған барлық білімді құрайды.
B) Оқушылардың жасы және дайындығы, арнайы оқыту міндеттерін ескеріп таңдаудағы, білімдерін құрайды.
C) Ғылымға қарағанда оқу пәнінің негізгі функциясының ерекшелігі — білім беру.
D) Оқу пәні ғылымның нақты көшірмесі болып табылады.
E) Бұл ғылыми деректерді еске түсіру, тек қана ұғымдарды ықшамдауды талап ететін, қорыту және ғылыми фактілерді жүйелеу мен байымдау B 2 5 0 6 Биология сабағының кезеңдерінің жүйелі дұрыс жоспарлануын көрсетіңіз:
А) Бағдарламаны талдау-сабақ түрі және типі, тақырыптағы сабақтың орынын анықтау-оқулықты талдау-оқытудың мақсатын қалыптастыру- сабақ жоспарын құрастыру.
В) МБС (ГОС) талаптарын оқу-сабақтың мақсатын анықтау- сабақ түрі және типі, тақырыптағы сабақтың орынын анықтау – оқулықты, әдістемелік әдебиеттерді талдау-құралдарды таңдау- сабақ жоспарын құру.
С) Бағдарламаны, КТП, ОӘӘ (УМЛ) талдау-оқылатын тақырыптың мақсатын құрастыру- сабақ түрі және типі, тақырыптағы сабақтың орынын анықтау-әдістер мен оқыту құралдарын таңдау- сабақ жоспарын құрастыру.
E) Сабақ түрі және типі, тақырыптағы сабақтың орынын анықтау–ОӘӘ талдау, әдістер мен оқыту құралдарын таңдау–сабақ жоспарын құру. С 3 5 0 7 5-6 сыныптардағы биология сабақтарында қолданылатын сөйлеу әдісі:
A) Әңгімелесу элементтерімен әңгіме, Пән көрнекілігіне тірек ете отырып түсіндіру. Оқушылардың көрген немесе естігендерінің бейнесін елестетуге тірек етіп түсіндіру
В) Ауызша баяндау
С) Жалпылаған сызбанұсқалар элементтерін іздену схбаты және ұзақ графиктерге негіздеп түсіндіру.
D) Белгілі теориялар, заңдылықтарға негіздеп мазмұндау
E) Проблемалық мазмұндау A 3 5 0 8 Тақырыпта олардың орналасуына байланысты сабақтар:
A) Кіріспе, тақырыптың мазмұнын ашатын
B) Зертханалық
С) Қорытынды
D) Аралас (комбинированные).
E) Практикалық A 3 6 0 9 Ұғымдарды қалыптастырудың прадуктивті жолы – бұл….
A) Ұғымды шығару үшін материалдарды таңдау.
B) Деректердің жиналуы.
C) Жалпы белгілерін анықтау.
D) Басқа ұғымдармен байланысын келтіру.
E) Түсінікті басқа түсініктерді шығару үшін қолдану. Е 2 5 0 10 Ұғымдарды қалыптастырудың дедуктивті жолы – бұл….
A) Ұғымды шығару үшін материалдарды таңда Түсініктерді нақтылау (конкретизация)..B) Деректерді жинақтау.
C) Жалпы белгілерін анықтау.
D) Басқа ұғымдармен байланысын келтіру.
E) Түсініктерді тәжірибелеу (практикование). А 3 5 0 11 Ұғымдарды қалыптастырудың индуктивті жолы – бұл….
A) Түсінікті шығару үшін материалдарды таңдау
B) Деректерді жинақтау, жалпы белгілерін анықтау
C) Ұғымдарды танымдылық мақсаттарды шешу үшін қолдану
D) Ұғымды анықтау және шығару.
E) Ұғымдарды басқа ұғымдарды шығару үшін қолдану. В 3 5 0 13 Классификацияланған Б.Е.Райковтың оқыту әдістерінің жүйесі:
A) Түйсіну сипаты, қисынды үдерістер бағытына
B) Білімді қолдану сипаты.
C) Оқушы мен мұғалімнің іс әрекетіне.
D) Дидактикалық мақсаттардың негізінде.
E) Өзіндік танымдық әрекетінің дәрежесіне. A 3 5 0 14 Биология сабағында қолданылатын әңгімелесу әдісінің түрлері:
A) Кіріспе,эвристикалық.
B) Мазмұндау.
C) Инструктивті.
D) Сюжетті.
E) Шолу. A 3 5 0 15 Сабақтың сапасы және тиімділігі мынаған байланысты:
A) Мектеп әкімшілігіне.
B) Басшылар және ата аналардан.
C) Сабақ тақырыбының нақты анықталуына.
D) Сабақ мазмұнының негізделіп таңдауына.
E) Оқулықтардан.
F) Мектептердің орналасу орынына D 2 6 0 16 «Ұғым»:
A) Диалог.
B) Жалпыланған білім түрі.
C) Ес немесе зерде.
D) Әңгімелесу.
E) Сөйлеу B 1 5 0 17 «Өсімдіктер» бөлімінде морфологиялық ұғымдарды қалыптастыру және олардың жүйелілігі:
A) Сабақ, гүл және жеміс.
B) Жапырақ, тамыр.
C) Гүл, жасуша.
D) Жапырақ, жасуша;
E) Сабақ, тамыр. A 2 5 0 18 Білімді проблемалық мазмұндау әдісінің мәні мынадан жасалады:
A) Мұғалім нақты немесе нақты емес проблемалық міндеттерді тұжырымдайды;
B) Оқушылар еркін тақырыпқа баяндама дайындайды.
C) Мұғалім сабағын дәріс түрінде өткізеді.
D) Мұғалім оқушыларға оқу материалдарын қайталауға береді, ал оқушылар репродуциялайды.
E) Мұғалім білімді дайын материал түрінде ұсынады. A 3 5 0 19 Алғашқы жаратылыстану оқулығын жазған:
A) В.Ф. Зуев.
B) А.Н. Бекетов.
C) А.Я. Герд.
D) В.В. Половцов.
E) Б.Е. Райков A 1 5 0 20 Жаратылыстануды оқыту әдістемесін негіздеуші:
A) В.Ф. Зуев.
B) А.Н. Бекетов.
C) А.Я. Герд.
D) А.М. Теряев.
E) Б.Е. Райков A 1 5 0 21 Зуева В.Ф. уақытында Во времена Зуева В.Ф. «қатты тозу» («прозябениями») деп атады:
A) Прокариоттарды.
B) Тасқа айналуды.
C) Минералдарды.
D) Өсімдіктерді;.E) Жануарларды D 2 5 0 22 Алғаш табиғат зерттеудің бір ізділігін кім анықтады, оның негізіне қазіргі дидактикалық тәртіп «тіріден – өліге» жатады:
A) В.Ф. Зуев.
B) А.Н. Бекетов.
C) А.Я. Герд.
D) А.М. Теряев.
E) Б.Е. Райков А 1 5 0 23 ХІХ ғ. екінші жартысында жаратылыстанудағы табиғат зерттеу жүйесінің бейорганикалықтан жануарларға және адамға кіммен негізделген:
A) В.Ф. Зуев.
B) А.Н. Бекетов.
C) А.Я. Герд.
D) А.М. Теряев.
E) Б.Е. Райков С 2 5 0 24 Жаратылыстануды оқытудың утилитарлық сипаты – мектеп жаратылыстануының негізгі кезеңдері:
A) Систематикалық-сипаттау бағыттары.
B) Биологиялық (любеновский).
C) Экологиялық.
D) Эволюциялық.
E) Ізденушілік А 1 5 0 25 1964 ж. жалпы білім беретін мектептерде биология бойынша бағдарламалар сайысына ғалым биологтар ұжымы және ғылыми жетекшіліктерімен құрастырылған бағдарлама берілді:
A) Б. В.Всесвятскиймен.
B) В. М. Корсунскаямен.
C) Н. М. Верзилинмен.
D) Ю. И. Полянскиймен.
E) И. Боровицкиймен D 1 5 0 26
Оқу үдерісінің гуманизациясына жатқызуға болмайды:
A) Мектептің балаға бұрылысы, оның жеке мақсаттарын қабылдау.
B) Баланың дарынын және қабілеттерін дамыту мен ашылуы үшін максимальды қолайлы жағдайларды жасау .
C) Оқушының өзін анықтауы үшін жағдай жасау.
D) Бағдарламаның мазмұнын толық ашу.
E) Оқушы оқу-тәрбие үдерісінің субъекті ретінде. D 1 5 0 27 Биологиялық білім берудің гуманитаризациялық мәні, ең алдымен мынада:
A) Білім берудің мазмұнын әдебиеттер және өнер деректерімен тоықтыру.
B) Ойын және басқа инновациялық оқыту әдістерін енгізу.
C) Әлемдік мәдениет тарихын оқу.
D) Барлық адамзаттың мәдени мұрасын, мәдениет тарихын терең түсіну және цивилизация негізінде шығармашылық қабілеттері мен ойлау мәдениетін қалыптастыру.
E) Өзара тәртіптік D 2 5 0 28 Оқытудағы жеке оринетациялық тұрғыны көрсететін, жағдайды таңда:
A) Өзара тәртіптік.
B) Оқушы оқу-тәрбие үдерісінің субъекті ретінде.
C) Оқушыоқу-тәрбие үдерісінің объекті ретінде.
D) Теориялық және тәжірибелік әрекет түрлерінің өзара байланысы.
E) Бағдарлама мазмұнының толық ашылуы B 2 5 0 29 Ұсынылған мысалда биологияны оқытудың вариативтік белгілерін таңда:
A) Мектептерде биологияны әр түрлі бағдарламалар бойынша оқиды.
B) Бір мұғалім сабақты әр түрлі өткізеді.
C) Бір мұғалім сабаққа дайындалуға әр түрлі оқулықтарды қолданады.
D) Педагогикалық технологияларды таңдау оқытудың міндеттеріне байланысты.
E) Оқыту құралдарын таңдау биология кабинетінің жабдықтарының деңгейіне байланысты А 2 5 0 30 Биологиялық білім берудің вариативтік тұрғы ный подход к биологическому образованию предполагает:
A) Мұғалімнің қалауы бойынша білім мазмұнын өзгерту.
B) Оқу жоспарының вариативтік бөлімін вариативпен, мектеп айналасының жергілікті жағдайымен байланысты толықтыру.
C) Мұғалімді қызықтыратын материалдармен бағдарламаның мазмұнын толықтыру.
D) Экономикалық географиялық және аймақтың әлеуметтік жағдайларын ескеріп, мұғалімнің шеберлігі (профессионализмі), оқушылардың тілегі және мүмкіншіліктерін ескеріп пәнді оқыту.
E) Оқу жоспарының вариативтік бөлімдерін вариативтік, оқушылардың және олардың ата-аналарыныңқажеттіліктерімен байланысты толықтыру Е 2 5 0 31 Биологияны оқытуда аймақтық компоненттер бағытталған:
A) Биологияны оқытуды аймақтағы педагогикалық кадрлармен жақсарту.
B) Өлкетану материалдарын қолдану арқылы биологияны оқытудың деңгейін көтеру.
C) Жалпы білім беретін ұйымдардың статусын өзгерту.
D) Оқыту үдерісінде аймақтық білім беру ресурстық орталықтарын қолдану.
E) Аймақтың экономикалық арнайы ерекшеліктерін ескеріп оқу материалдарын оқу В 1 5 0 32 Биологиялық білім беруде аймақтық компонентттер біріктереді:
A) Өсімдіктер жіне жануарлар әлемі жайлы мәліметтерді.
B) ШҚО фаунасы мен флорасының алуан түрлілігіне өндірістік-техникалық материалдардың, экономикалық, әлеумет-мәдени факторлардың әсері жайлы.
C) Тірі ағзалардың биологиясының ерекшеліктері жайлы деректерді.
D) Табиғи ортаға адамзат әрекеттерінің мысалы және деректер (фактілер).
E) Қоршаған әлемнің бөлігі ретінде тірі табиғаттың тұтастығының бейнесін жасау B 2 5 0 33Аймақтық биологиялық білім беру – бұл:
A) Биология бойынша жаңа оқулықтар және оқыту бағдарламаларын жасау.
B) Мектеп орналасқан территорияның арнайы әкімшілік талаптарын ескеру.
C) Оқушының жеке тәжірибесін биологияның мазмұнына және оқытуды ұйымдастыруда енгізу.
D) Биологиялық білім беру үдерісінде оқытудың өлкетану принциптерін және тәрбиені күшейту.
E) Оқушылардың ата-аналарының жеке сұраныстарын қанағаттандыру D 2 5 0 34 Келтірілген педагогикалық тәсілдердің қайсысы биологиялық білім беруде аймақтық компоненттерді іске асыруға бағытталған?
A) Оқулық мәтінінде құстардың ішкі және сыртқы құрылысы жайлы оқыту бойынша өздік жұмыс.
B) «Ұжмақтық құстар» («Райские птицы») көрмесіне бару кезінде оқушыларға құстардың құрылысының ерекшеліктерін түсіндіру.
C) Жақын табиғи қоршаудағы құстардың мінез құлықтарын және құрылысын сипаттау бойынша өзіндік бақылаулар негізінде үй тапсырмасы.
D) Тірі табиғат құбылыстары жайлы халық мақалдарының, мәтелдерінің ғылыми мәнін ашу.
E) Адам өмірі және табиғаттағы құстардың рөлі жайлы хабарламаларды дайындау C 2 5 0 35 «Біржасушалы балдырлардың тіршілік әрекеттері және құрылысы» сабағында аймақтық компоненттерді ашу мысалдарын атап көрсетіңіз:
A) Хламидомонаданың құрылысының ерекшеліктері жайлы әңгіме.
B) Көпжасушалы балдыр спирогрианың тақтадағы педагогикалық суреті.
C) Ертіс өзені бассейнін ластайтын балдырлар жайлы оқушының хабарламасы.
D) Біржасушалы және көпжасушалы тұщы су балдырларының слайдтарын демонстрациялау.
E) Біржасушалы балдырлардың құрылысын зерттеу бойынша зертханалық жұмыс C 3 5 0 36 «Балықтар класы» тақырыбы бойынша биологиялық білім берудің мазмұнына жатпайды:
A) Құрылысының ерекшелігі, балықтардың судағы тіршілікке бейімделуі.
B) Балықтардың көбеюі және дамуы.
C) Жануарлар әлемін пайдалану және қорғау заңы жайлы білім.
D) Балық көбейту технологиясы.
E) Балықтардың шаруашылықтағы және тәжірибелік маңызы D 1 5 0 37 Биологиялық білім беру мазмұнының ерекшелігіне жатпайды:
A) Қызметімен өзара байланысты тірі ағзалардың құрылысын ашу.
B) Тірі ағзаларды өлі табиғатпен өзара байланыста зерттеу.
C) Ағзалардың тұқымқуалаушылығы және өзгергіштігі.
D) Қоршаған ортаның химиялық ластануы.
E) Оларды қорғау жайлы іс шараларды білу D 1 5 0 38 Биологиялық сауаттылық элементіне жатпайды:
A) Жалпыоқу шеберлігін дамыту.
B) Таным және табиғат зерттеу әдістерін дамыту.
C) Биологиялық білімді қалыптастыру.
D) Биологиялық ойлауды қалыптастыру.
E) Натуралистік шеберлікті қалыптастыру A 1 5 0 39 Оқу үдерісінде биологияның нақты бөлімін оқытуда күнтізбелік тақырыптық жоспарлауда, бізге биологиялық білім берудің белгілі мазмұндағы материалдары қажет.Келтірілген тізімнен осы құжатты таңдаңыз:
A) Биологиялықтерминдердің сөздігі.
B) Оқу бағдарламасы.
C) Сабақ кестесі.
D) Оқытудың техникалық құралдары.
E) Мұғалімге әдістемелік ұсыныстар B 2 5 0 40 Мектеп биология курсындағы биологиялық ұғымдардың дамуы және қалыптастыру теориясын ленинградтық әдіскерлер ұжымы жетекшілігімен тұжырымдаған:
А) Трайтак Д.И.
В) Верзилина Н.М.
С) Бруновт Е.П.
D) Суравегина И.Т.
E) Пономарева И.Н. E 1 5 0 41 Мектеп пәніндегі биологиялық ұғымдарды дамыту теориясы жайлы қай қағиданы оларды тұжырымдау бойынша биология мұғаліміне әдістемелік ұсынысқа жатқызуға болады?
A) Ғылым және тәжірибе ұғымдарының жүйелі негізі оқу пәні «Биология» болып табылады.
B) Ұғымдарда «Биология» пәнінің мазмұны көрсетіледі.
C) Оқушылардың ойлауын дамыту және тәрбиелеу үдерісінде ұғым басты рөл атқарады.
D) Оқушыларға ұғымды дайын түрде бермейді, оларды оқу үдерісінде дамытып жетілдіреді.
E) Ұғымдардың типтері бар:арнайы, локальды және жалпыбиологиялық D 1 5 0 42 Мектеп пәніндегі биологиялық ұғымдарды дамыту теориясы жайлы қай қағиданы оларды тұжырымдаужәне жетілдіру бойынша биология мұғаліміне әдістемелік ұсынысқа жатқызуға болады?
A) Ғылым және тәжірибе ұғымдарының жүйелі негізі оқу пәні «Биология» болып табылады.
B) Ұғымдарда «Биология» пәнінің мазмұны көрсетіледі.
C) Оқушылардың ойлауын дамыту және тәрбиелеу үдерісінде ұғым басты рөл атқарады.
D) Ұғымның типтері бар: арнайы (специальные), локальды және жалпыбиологиялық.
E) Ұғымды үздіксіз тұжырымдауда және дамытуда оларды саналы түрде және сабақтастықта қабылдау басым болады Е 2 5 0 43 Мектеп пәніндегі биологиялық ұғымдардың дамуы жайлы теорияның қай қағидасын биология мұғаліміне олардың қалыптастыруы бойынша әдістемелік нұсқауға жатқызуға болады?
A) Оқу пәні «Биология» ғылымның және тәжірибенің негізгі ұғымдардың жүйесі болып табылады.
B) Ұғымдарда «Биология» пәнінің мазмұны көрінеді;
C) Оқушылардың ойлауын дамыту және тәрбиелеу үдерісінде ұғым басты рөл атқарады.
D) Оқушыларға ұғымды дайын түрде бермейді, оларды оқу үдерісінде дамытады.
E) Күрделі ұғымдарды басқа оқу пәндерінің ұғымдарымен өзара байланыста және интергацияда, қосып, оларды жетілдіру үдерісінде қарапайым ұғымдармен жинақтап қалыптастырады D 3 5 0 44 Биология әдістемесінде жалпықабылданған ұғымдарды жекелеген және жалпы деп бөлген ұғым ретінде нақтылау болуы мүмкін:
A) Қарапайым және күрделі.
B) Алғашқы және екіншілік,
C) Негізгі және көмекші.
D) Пәнішілік және пәнаралық.
E) Үздіксіз және үздікті A 2 5 0 45 Биология әдістемесінде жалпыға бірдей қабылданған жалғыз және ортақұғымдар келесідей:
A) Алғашқы және екіншілік.
B) Негізгі және қосымша.
C) Үздіксіз және үздік.
D) Пәнаралық және пәнішілік.
E) Арнайы жәнежалпыбиологиялық A 2 5 0 46 Бір курстың көлемінде өрбитін ұғымдар:
A) Қарапайым.
C) Жалпыбиологиялық.
B) Арнай.
D) Локальды.
E) Пәнішілік.
F) Пәнаралық. B 1 6 0 47 Бір тақырып маңында өрбитін ұғымдар:
A) Қарапайым.
C) Жалпыбиологиялық.
B) Арнайы.
D) Пәнішілік.
E) Локальды.
F) Пәнаралық E 2 6 0 48 Жапырақ туралы ұғым алғашқы сабақта тақырып бойынша келесі ұғым болып саналады:
A) Қарапайым, арнайы
C) Күрделі.
B) Пәнішілік
D) Жалпыбиологиялық.
E) Локальды. A 2 5 0 49 «Жапырақ» тақырыбындағы алғашқы сабақта оқушылар жапырақтың жасыл түсті, туралы екенін біледі, яғни түсінің қалыптасады:
A) Жапырақтың сыртқы құрылысыц туралы.
B) Жапырақтың ішкі құрылысы туралы.
C) Жапырақтың бейімдеушілік қасиеттері туралы.
D) Жалпы өсімдік туралы.
E) Жапырақтың қызметі туралы. A 1 5 0 50 Жапырақта органикалық заттың жасалуы және қоректік заттардың қозғалуы туралы ұғымды қосатын сабақ табылады:
A) Морфологиялық мазмұнды.
B) Анатомиялық мазмұнды.
C) Физиологиялық мазмұнды.
D) Экологиялық мазмұнды.
E) Эволюция-систематикалық. C 1 5 0 51 Ұсынған тізімнен жергілікті үйренуге жүргізілген ұғым аңдаңыз:
A) Тұқымқабығы.
B) Жер шарының генофонды.
C) Ағзамен ортаның байланысы.
D) Ағза өзін-өзі реттеуші жүйе.
E) Тіршілік ортасы A 1 5 0 52 Жалпы биологиялық ұғымдарға жатады:
A) Қоршаған ортаның факторлары.
B) Заттардыңайналуыжәнеорынауыстыруы.
C) Тыныс алу және қоректену.
D) Әлемнің эвоюциялық дамуы.
E) Қоршаған орта бақа E 1 5 0 53 Биологиялық ұғым қалыптасу барысында белгілі бір жолдан өтеді:
A) Сезіну – түсіну – білу.
B) Сезіну – қабылдау – сипаттау – түсінік-түсініктер жүйесі.
C) Қабылдау – түсіну – білу.
D) Қабылдау – түсіну-мида бекіту– білім.
E) Сезіну –қабылдау –түсіну- жалпы қабылдау B 2 5 0 54 Биологиялық мүмкіндік:
A) Ойлау түрі.
B) Оқушылардың танымдық өзбеттілігі.
C) Алған білімді қойылған мәселені шешуге қолданылатын әдістер түрі.
D) Өзі-Өзі оқытумен жұмы.
E) Микроскоппен жұмыс.
F) Өз бетімен жұмыс.
H) Барлық жауабы дұрыс.
G) Тапқырлық A 2 8 0 55 Мектепте биологияны оқыту мәселелер бойынша педагогикалық тәжірибеге:
A) Таңдалған тақырыптың айқындығы мен өзектілігін анықтау.B) Зерттелінетін зат және пәнді таңдау.
C) Бағдарламаны максималды орындау.
D) Қорытындының тұжырымы,алынған нәтижелердің практикалық маңызын ашу.
E) Алынған нәтижелердің апробациядан өтуі С 1 5 0 56 Биология сабағындағы педагогикалық эксперименттің нәтижесін бағалауға жатпайды:
A) Мазмұнын меңгеру сапасы.
B) Зерттелінетін проблемаға оқушылардың қызығушылығын арттыру.
C) Сынып ұжымымен проблеманы шешуге қатысу.
D) Пәндік мүмкіншіліктердің қалыптасуы.
E) Творчествалық тәжірибенің қалыптасуы С 1 5 0 57 Биологиялық білім беруде сабақтың ең қиын түрі болып табылады:A) Проблемалық.
B) Бақылаушы.
C) Биологиялық ұғымдарды қалыптастыру және жетілдіру.
D) Дағды мен істей алуды.
E) Аралас А 2 5 0 58 "Қазіргі биология сабағы" ұғымына сәйкес келеді:
A) Жаңа білімді зерттеу сабағы;
B) Білімді бақылау сабағы;
C) Өткенді жалпылау және жүйлеу сабағы ;
D) қайталау және қорытындылау сабағы;
E) Алған білімді қолдану және жаңа білімді меңгеру сабағы. Е 1 5 0 59 Мінсіз интерграцияланған сабақтың кезеңдері:
A) Материал таңдау- Сабақтың негізгі ойын жасау, оның құрылысы-–жаңаны қабылдауға оқушылардың дайындығы –үй тапсырмасы.
B) Сабақты жоспарлау – мұғалімдерден шығармашылық топ дайындау- – көрнекілік құралдарды дайындау – сабақ сценариін құру – дайындық – сабақ жүргізу – сараптама.
C) Мысалдармен тапсырмалардың пәнаралық байланысы- көрнекілік құралдарын таңдау – өткен материалыд қайталау- жаттығулар арқылы интеграцияланған материалды бекіту- үй тапсырмасы- сабақ сипаты.
D) Сабақтың негізгі ойын жасау, оның құрылысы-материал таңдау –жаңаны қабылдауға оқушылардың дайындығы – интерациялық проблемамен танысу- хабарлау- үй тапсырмасы.
E) Өткен сабақпен жаңа сабақтың байланысы -тапсырма арқылы сабақты бекіту– сабақтың қорытындысын шығару. D 3 5 0 60 Интеграцияланған сабақтың тақырыбына жатады:
A) Асбұршақ дәнінің құрылысы.
B) Өсімдік – бүтін ағза.
C) Су және оның табиғаттағы орыны.
D) Қозғалыс және денсаулық.
E) Жалаңаштұқымды өсімдіктердің пайда болу. С 1 5 0 61 Танымдық қызығушылықты жетілдіруге әсер ететінфакторлар:
A) Түсіндіру.
B) Әңгімелесу.
C) Мұғалімнің даралығы.
D) Әңгіме.
E) Диалог C 1 5 0 62 Биологиядағы сабақтан тыс жұмыс бұл:
A) Мектеп бағдарламасындағы күрделі сұрақтарды қосымша оқудың түрі.
B) Тәрбилеу түрі.
C) Биологияның мектеп бағдарламасын танымдық қызығушылықтарын арттыру үшін мұғалім жетекшілігімен оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыс түрі.
D) Үлгермей жатқан оқушылармен жұмыс жасаудың түрі.
E) Мектеп бағдарламасындағы биологияны кеңейту үшін жоғары деңгейдегі оқушылармен сабақ өткізудің түрі С 1 5 0 63 Сыныптан тыс жұмыстың негізгі критерйі:
A) Барлық оқушылардың қатысуы.
B) Қатысам деушілердің еркіндігі.
C) Оқылатын тақырыпқа, проблемаға қызығушылығы және өз бетімен қатысуы.
D) Жоғары және орташа деәгейде оқитындар қатысады.
E) Өлкетану қағидасының іске асыруыС 1 5 0 64 Сабақтан тыс жұмысқа жатады:
A) Лабораториялық практикум.
B) Семинар.
C) "Құстар күні" мейрамы.
D) Мектеп алаңында жұмыс.
E) Биология кабинетіндегі көрнекілік құралдарды жөндеуге қатысу С 1 5 0 65 Биологияны оқытуда бастаушы әдіс:
A) Дедуктивті.
B) Дәріс.
C) Әңгіме.
D) Әңгімелесу
E) Эмпирикалық теориялық әдістердің байланы. E 2 5 0 66 Оқытудығы дидактикалық принциптердің негізгі түрлері
А) Оқытудың түсінікті болуы.
В) Көрнекіліктерді қолдану.
С) Ғылыми жаңалықтарды меңгеру.
D) Әдебиеттерді қолдана білу.
Е) Практикада қолдана білу A 1 5 0 67 Көмекші сұрақтар қою арқылы шындыққа жету үшін қолданылған алғашқы тарихи қалыптасқан оқыту түрі:
A) Түсіндірмелі-иллюстративті.
B) Сократовский;
C) Догмалық.
D) Проблемалық.
E) Бағдарламаланған В 1 5 0 68 Оқушы мен мұғалімнің білім нәтижесіне жету мақсатындағы қарым-қатынасы:A) Мақсатты болжау.
B) Ойлау операциясы.
C) Оқыту әдістері.
D) Бағалай алу.
E) Оқушы мен оқытушының әңгімелесуі С 1 5 0 69 Биологиядан оқу проблемалы тапсырмалар бағытталған:
A) Бар білімді жаңғырту.
B) Биологиялық білімді сабақта қолдану.
C) Биологиялық білімде қарама –қарсы жағдайларды шешуге. э
D) Білім алушылардың биологиялық білімін таныс жағдайларда қолдануы.
E) Нақты тақырып бойынша білімді жалпылау және жүйеге келтіру С 1 5 0 70 Биология сабағында интерактивті оқыту әдісіне жатады:
A) Проблемалық ситуация тудыру.
B) Биологиялық эксперимент жасау.
C) Дәптермен жұмыс.
D) Дискуссия.
E) Мұғалімнің түсіндіруі.
F) Оқушының тақта алдында жауап беруі. D 3 5 0 71 XIX ғасыр соңында педагогикада ерекше ғылыми сала-жаратылыстануды оқыту әдістемесі пайда болуына себепкер болған ғалым
A) Менделеев Д.И
B) Комиссаров Б.Д
C) Герд А.Я
D) Ломоносов М.В
E) Верзилин М.Н С 2 5 0 72 И.И. Павлов жүргізген тәжірибелер арқылы физиологиялық үрдістерді оқушыларға ұқтыру қандай принциппен жүзеге асады
A) Себептілік
B) Түсініктілік
C) Ғылымилылық
D) Көрнекілік
E) Саналылық С 2 6 0 73 Экология пәні
A) Түрлерді оқытады
B) Әртүрлік күрделілік деңгейіндегі биологиялық жүйелердің тіршілік заңдарын оқытады
C) Адам қоғамын зерттейді
D) өз мінезімен еркін тәрбиелеу әдістері турасында
E) ұлы биолог ғалымдардың өмір тарихын зерттейді В 1 5 0 74 5-6 сыныптарда алғашқы биология сабағында оқушылардың тірі табиғатқа деген биология деген танымдық қызығушылын арттыру көпшілік жағдайда мына мәселемен байланысты
A) биология мұғалімінің көңіл-күіне байланысты
B) биология кіріспе сабағының қаншалықты сәтті өтуіне байланысты
C) мектеп басшылығының пәнге деген қатынасына байланысты
D) мұғаліснің бағдарламадан тыс аса көп тапсырмалар мен ақпараттар беруімен байланысты
E) оқушылардың сабаққа қатысуына байланысты В 2 5 0 75 Оқу материалының мазмұнын 20-25 минут ауызша баяндауға жататын әдіс
A) Практикалық
B) Мектеп дәрісі
C) Көрнекілік
D) Нұсқаулық
E) Тәжірибе В 2 5 0 76 Оқу материалын деректер мен дәлелдемелер негізінде нақты логикалық баяндап қорытындылар жасаумен сипатталатын әдіс
A) Практикалық
B) Көрнекілік
C) Нұсқаулы
D) Мультимедиялық
E) Түсіндіру А 3 5 0 77 Білім мазмұнын меңгерудің жоғары деңгейіне жеткізуші жол
A) Тақырыбы
B) Мәтін
C) Шығарма
D) Әрекет
E) Оқыту әдісі D 3 5 0 78 Таным жорықтық жұмыстың « он өсиетін» ұсынған ғалым
A) Я. Герд
B) А.Б. Мырзабайев
C) Э. Рохоф
D) Б.Е. Райков
E) В.Ф. Зуев D 3 6 0 79 Жаңа материалды оқып үйрену, білімді бекіту сабағы талдап қорыту және білімді жүйелеу сабақтары кешенді түрде қолдану мына сабақ типіне жатады
A) сабақ жоспары
B) жаңа материалды оқып үйрену
C) білімді бекіту
D) аралас немесе құрастырылған
E) талдап қорыту және білімді жүйелеу D 2 5 0 80 Биология оқыту әдістемесінің тарихын зерттеген ғалым
A) Д.И. Зверев
B) Б.Д. Комиссаров
C) И.Я. Лернер
D) И.И. Полянский
E) Б.Е. Райков Е 3 5 0 81 Дидактикада әрі педагогикалық проблема, әрі принцип, әрі оқу тәрбие міндеттерін сәтті жүзеге асыратын шарттардың бірі
A) пәнаралық байланыс
B)жиналыс ұйымдастыру
C)уақытты үнемді пайдалану
D)күнделік толтыру
E)оқушының күнделігін тексеру А 3 5 0 82 Оқытудың әр кезеңінде оқу пәніндегі ұғым мазмұнын кеңейту, тереңдету
A)ұғымды дамыту
B)пайда болу
C)өзгеріссіз қалу
D)еш нәтиже бермейді
E)жай оқу үрдісі А 3 5 0 83 Биологияны жануартану бөлімінде оқыту құралдарының ішінде бедерлі(рельефті) кестелер болады, олар
A)платиктен жасалған жануарлардың түрлі-түсті бедерлі бейнелері
B)тірі ағзалардың фото суреттері
C)ағзалар суреттері
D)микроағзалар суреттері
E)белок биосинтезі магнитты нобайы A 3 5 0 84 Мұғалімнің тірі нысанды немесе биологиялық құбылыстарды оқытып үйретуіне жататын қызмет
A)жалпы қызмет
B)талаптандыру
C)жеке қызмет
D)оқыту қызметі
E)дамытушы Е 2 6 0 85 Оқу тәрбие үрдісінің мақсаттарына жетуге бастайтын ұстаз бен оқушының ретпен ұйымдастырылған әрекеттестігі
A)мәтін
B)мазмұн
C)шығарма
D)әрекет
E)оқыту әдісі Е 1 5 0 86 Әңгіме, пікірлесу, түсіндіру, дәріс....әдістер тобына жатады
A)жазбаша
B)көрнекілік
C)ауызша
D)нұсқаулы
E)практикалық
C 2 5 0 87 Оқу процесі кезінде логикалық тәсілдерді қолдану...қызмет түріне жатады
A)дамытушы
B)оқыту қызметі
C)жалпы қызмет
D)жеке қызмет
E)талаптандыру А 3 5 0 88 Тесттік тапсырмалардың басқа тексеру түрлерінен артықшылығы
A)еркін сөйлеуге үйрету,
B) нәтиженің дұрыстығын оқушылардың жалпы дайындық деңгейін объективті анықтау
C)ойын дәйекті жеткізуді үйрету
D)оқушылардың шығармашылық деңгейін анықтау
E)оқушылардың ойлау қадамдарын бақылау В 1 5 0 89 Барлық әдістемешілердің пікірінше биологияда сыныптан тыс жұмыстардың ішіндегі ең негізгісі
A)дәстүрлі жұмыс
B)қабырға газеттерін шығару
C)жас натуралистер үйірмесі
D)биологиялық олимпиада
E)көрмелер ұйымдастыру С 1 5 0 90 Оқушы шығармашылығын дамытуда қолданылатын интеграциялық сабақ мына сабақ түріне жатады
A)дәстүрлі сабақ
B)жалпы сабақ
C)дәстүрлі емес сабақ
D)жеке сабақ
E)зертханалық сабақ 2 5 0 91 Дәстүрлі емес ойын сабақтарында бағдарламадан, алға қойылған мақсаттан ауытқуға
A)оқушылардың қалауы бойынша болады
B)мектеп директорының қалауы бойынша болады
C)ұстаз бен оқушылар қалауы бойынша болады
D)болмайды
E)ұстаздың қалауы бойынша болады Д 1 5 0 92 Қазақ жеріндегі биологияны оқыту әдістемесін дамытуға үлес қосқан ғалым
A)Х.Дүйсембин
B)Т.М.Мұсакулов
C)Ф.Серікбаева
D)Қ.Ташенов
E)С.Қарынбаев 2 5 0 93 Қоршаған ортаға деген эмоционалды-құндылыққа тәрбиелеудегі мақсаты
A)табиғат құндылықтарын түсіндіру
B)эмоцияны қалыптастыру
C)адамдардың қарым қатынасын реттеу
D)мұғалім мен оқушының қарым қатынасын реттеу
E)топпен жұмыс істеуге үйрету А 1 5 0 94 Күнтізбелік жоспарды жасау үшін қолданылатын материалдар
A) пәнге қатысты қосымша әдебинттер
B)пәнге қатысты құнды әдебиеттер
C)пәнге қатысты ғылыми әдебиеттер
D)пәнге қатысты оқу құралы
E)пәнге қатысты бағдарлама оқулық Е 1 5 0 95 Оқу үдерісі кезіндегі оқушылардың білімін тексерудің маңызы
A)оқушылардың оқуға деген жауапкершілігін арттырмайды
B)оқушылардың жауапкершілігін арттырады
C)оқушылардың материалды меңгергенін, меңгермегенін анықтайды
D)оқушылардың білімділігін арттырады
E)оқушылардың біліктілігін арттырады С 1 5 0 96 Биологиядан сабақтың конспектісі(жоспар-конспектісі)дегеніміз
A)биологиядан сабақтың мазмұны мен жүрісін, ұстаз бен оқушының біріккен оқу әрекетін неғұрлым толық, жан-жақты көрсететін жоспар
B)курстың оқу тақырыбы, сабақтың тақырыбы, мерзімі, сабақтан тыс жұмыс үй жұмысы көрсетілген жоспар
C)биологиядан откізілген тәжірибелер, таным-жорықтар мен зертханалық сабақтар мерзімі көрсетілген жоспар
D)сабақтың барысы мен мвзмұнын қысқаша көрсететін жоспар
E)бағдарламаға, типтік оқу жоспарына сәйкес алдын-ала құрылатын ауқымды жоспар А 2 5 0 97 Биолог студенттерге педагогикалық практика кезінде тиісті сабақтың конспектісін құру міндетті ме, әлде тек сабақ жоспарын құрса
A)тек сабақ жоспарын құрса жеткілікті
B)сабақ жоспар конспектісін жасау міндетті
C)ешқандай сабақ жоспарын, сабақтың жоспар конспектісін құру міндетті емес, оқу құралы немесе кітаппенде сабақ өткізуге болады
D)сабақтың жоспар конспектісін жасау міндетті емес
E)сабақтың жоспар конспектісін жасау міндетті емес, тек сабақ жоспарын құрса жеткілікті B 2 5 0 98 Жас мұғалімдерге, тәжірибесі аз мұғалімдерге сабақтың жоспар конспктісін жасау міндетті ме, әлде тек сабақ жоспарын ғана жасаса
A)тек сабақ жоспарын жасаса жеткілікті
B)сабақтың жоспар конспектісін жасау міндетті емес, тек сабақ жоспарын құрса жеткілікті
C)сабақтың жоспар конспектісін жасау міндетті емес
D)сабақтың жоспар конспектісін жасау міндетті
E)шқандай сабақ жоспарын, сабақтың жоспар конспектісін құру міндетті емес, оқу құралы немесе кітаппене сабақ откізуге болады D 2 5 0 99 Тәжірибелі ұстаздардың сабақтың жоспар конспектісін жасауға міндетті кезі
A)ешқандай жағдайда тәжірибелі ұстаздар сабақтың жоспар коспектісін жасауға міндетті емес
B)биологияны оқыту әдістемесінен педагогикалық эксперимент жүргізу кезінде, немесе жаңа оқу бағдарламаларын енгізу кездерінде және ашық сабақ өткізу кезінде
C)топсеруендер кезінде жоспар конспектісін жасауға міндетті
D)алғашқы биология сабақтарында толық жоспар конспектісін жасауға міндетті
E)алғашқы биология сабақтарында және таным жорықтар кезінде толық жоспар конспектісін жасауға міндетті В 2 5 0 100 Биологиядан сабақтың жоспар конспектісін құру
A)сабақтан тыс кездерде оқушылар көмегімен жүргізеді
B)оқушыларды сабақтың жоспарымен таныстыру үшін керек
C)мектеп басшыларын сабақ жоспарымен таныстыру үшін керек
D)биолог студенттермен педагогикалық практика кезінде және жас, тәжірибесі әлі аз мұғалімдерге керек
E)сабақ кезінде оқушыларды жұмылдыру арқылы жүргізіледі В 12 5 0

Приложенные файлы

  • docx 19429519
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий