3 Варіант 4 пит


3 Варіант 4 питЗагалом в економіці України були використані такі дві моделі її реформування:
Модель Вашингтонського консенсусу(модель шокової терапії)-більш ефективна 1991-1994 рр із здобуттям незалежності було взято на озброєння за рекомендацією міжнародних організацій модель "Вашингтонського консенсусу". Згідно з нею ринкова трансформація здійснювалась у таких напрямах: макроекономічна стабілізація, лібералізація цін та ринків, приватизація та реструктуризація, інституцій ні реформи. Певних позитивних зрушень на основі цих заходів було досягнуто. Уже на початок XXI ст. було сформовано критичну масу ринкових перетворень. Визначальним у цьому є перетворення власності. Протягом 1992-2000 років роздержавлено майже 71 тис. об'єктів. Майже 80% промислової продукції виробляли недержавні підприємства. На приватній основі почала функціонувати банківська система, розвиваються підприємства торгівлі та будівництва. Приватному сектору належить 95% сільськогосподарської угідь. На приватній основі виробляється 99% сільськогосподарської продукції. Майже 15 млн громадян України стали власниками акцій і земельних паїв. Завершено приватизацію присадибних ділянок, власниками яких стали майже 11 млн громадян.
Протягом 1990-х років в Україні сформувався фундамент ринкової інфраструктури. Зроблено істотні кроки в реалізації принципу відкритості економіки, лібералізації господарських зв'язків, цінового механізму, грошового та валютного ринків, ринків товарів і капіталу. В результаті було подолано хронічний дефіцит товарів. Докорінно змінилися економічні функції держави. Замість системи директивного управління створено основні ринкові інструменти макроекономічного регулювання. Сформовано основні засади ринкового права.
Одночасно застосування принципів "Вашингтонського консенсусу" привело до суттєвих негативних наслідків: Відбувся тривалий спад економіки замість очікуваного зростання. Сформувався ринок з надмірною корупцією та злочинністю замість цивілізованого соціально орієнтованого ринку. Великого розмаху набуло безробіття за відсутності механізмів захисту від нього. Створився великий прошарок "тіньової" економіки. Високих темпів набула інфляція. Поглибились структурні деформації економіки замість прогресивних структурних Така ситуація стала свідченням, з одного боку, помилковості принципів "Вашингтонського" і "поствашингтонського консенсусу", а з іншого - підтвердженням непослідовної політики проведення ринкових реформ. Причиною останнього була відсутність у суспільстві економічного консенсусу.
перехід до нової стратегії економічного розвитку. її запропонували експерти Світового банку, і вона базувалась на таких принципах (з-ток інституційного сер-ща,транс національність сприйняття середивоща, дієвість правових і судових процедур,продумана с-ма регулювання,рівноправність доступу до ресурсів)
2.Еволюційна(градуаліська)-після 1995р(поступовий перехід до ринкових відносин.Складовими нової стратегії є дві моделі: дирижистська і ліберальна. Дирижистська модель спирається на зростання ролі держави в процесі трансформації економіки. Вона включає такі заходи, як державні інвестиції в основний капітал, зміцнення державного сектора економіки, промислову політику держави у сфері використання новітніх технологій і проектів, протекціонізм зовнішньої торгівлі, стимулювання попиту, збереження соціальних гарантій і пільг. Ліберальна модель передбачає макроекономічну і правову стабільність, рівність умов конкуренції, відмову від надмірного втручання держави в підприємницьку діяльність, розподіл відповідальності між державою, громадським суспільством і бізнесом у розв'язанні нагромаджуваних проблем, ставку на приватні підприємства і інвестиції, подальшу лібералізацію ринків і інтегрування у світову економіку, реструктуризацію банківської системи і фінансового ринку, розвиток системи соціального захисту населення.
Результатом здійснення протягом періоду незалежності економічних реформ було формування критичної маси ринкових перетворень і створення ринкової економіки. (2005 р-статус країни з ринковою економікою)

Приложенные файлы

  • docx 19435985
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий