Варіант 3

Варіант 3

1. З метою профілактики зараження СНІД-ом та вірусним гепатитом шприци, інструменти дезінфікують.
5% розчином хлораміну
2% розчином хлорного вапна
0,5% розчином хлорного вапна
3% розчином хлораміну
1% розчином перекису водню

2. Доглядаючи за пацієнтом К., 40 років медична сестра повинна враховувати, що особиста зона комфорту має розмір
15 - 46 см
0,46 – 1,2 м
Більш 3,6 м
1,2 – 3, 6 м
0,05- 0,15 м

3. Режим стерилізації повітряним методом
темп 1600С час 45 хв.
темп 180 0С час 45 хв.
темп 180 0С час 20 хв.
темп 160 0С час 60 хв.
темп 180 0С час 60 хв.

4. Потреби людини за А. Маслоу групуються за скількома рівнями
5
4
3
2
1

5. Якою повинна бути температура в повітряному стерилізаторі для проведення стерилізації інструментів.
120о С
140о С
180о С
110о С
90о С

6. Для миття підголи в палаті медична сестра приготувала робочий розчин хлорного вапна. Скільки води та 10% розчину хлорного вапна вона використала для його приготування
9,5 л води та 1 л 10% розчину хлорного вапна
9 л води та 1 л 10% розчину хлорного вапна
8 л води та 2 л 10% розчину хлорного вапна
9,5 л води та 0,5 л 10% розчину хлорного вапна
5 л води та 5 л 10% розчину хлорного вапна7. Вибіркова перевірка якості передстерилізаційної обробки інструментів виявила наявність на інструментах залишків крові. За допомогою якої проби це можна підтвердити
Тимолової
Фенолфталеїнової
Стрептоцидової
Формалінової
Азопірамової

8. Метод організації і виконання систематичного догляду за пацієнтом, спрямований на задоволення фізичних, психологічних і соціальних потреб людини, сім’ї і суспільства це
Сестринська справа
Сестринський процес
Медсестринство
Диспансеризація
Профілактика


9. Режим стерилізації паровим методом
темп 1320С, тиск – 2 атм, час 20 хв.
темп 1500С, тиск – 2 атм, час 20 хв.
темп 1000С, тиск - 1,5 атм, час 30 хв.
темп 1320С, тиск - 1,5 атм,
час 20 хв. темп 1320С, тиск - 2 атм, час 15 хв.

10. Захворювання, які викликані діями мед. працівників
Санологія
Канцерофобія
Ятрогенія
Деонтологія
Егогенія

11. Який етап сестринського процесу передбачає виявлення проблем пацієнта і планування сестринського догляду
І
Ш
У
ІІ
ІУ

12. Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами. Вкажіть поняття стандартів.
Це положення, які визначають обов’язки медичної сестри
Це положення, які визначають діагноз, лікування патологічного стану
Це положення, які визначають дійсні та потенційні проблеми пацієнта
Це положення, які визначають навчання пацієнта навичкам
Це положення, які визначають об’єм, цінність, якість діяльності

13. Згідно з твердженням В.Хендерсон, кожна людина має 14 основних потреб. Назвіть потребу, яку В.Хендерсон поставила в цьому списку на 1 місце.
Спати та відпочивати
Нормально дихати
Вживати їжу та рідину
Одягатись та роздягатись
Виділяти продукти життєдіяльності
14. Пацієнт потрапив до стаціонару. Медична сестра оглядає пацієнта, проводить з ним інтерв’ю. Який це етап сестринського процесу?
Третій етап
Другий етап
Перший етап
Четвертий етап
П’ятий етап

15. При обстеженні пацієнта медична сестра виявила потребу пацієнта в спілкуванні. Відповідно до теорії потреб за А. Маслоу до якого рівня належний цей тип потреб ?
Потреба в самовираженні
Потреби в самоповазі
Потреби в безпеці
Фізіологічні потреби
Соціальні потреби

16. Медсестра після вимірювання температури тіла хворому продезінфікувала термометри 3% розчином перекису водню, який час дезінфекції в цьому розчині.
60 хв.
10 хв.
20 хв.
80 хв.
90 хв.

17. Медична сестра повинна приготувати 0,2% розчини хлораміну для обробки рук. Скільки вона повинна взяти хлораміну на 1 л води?
2 гр.
20 гр.
гр.
5 гр.
50 гр.

18. Процес проникнення мікроорганізму в тканини і органи макроорганізму називається:
Носійство
Інфекція
Інвазія
Патогенність
Токсигенність

19. Процес взаємодії збудника і макроорганізму, який виключає патологічні, захисно-пристосувальні і компенсаторні реакції називається:
Інвазія
Інфекція
Носійство
Патогенність
Токсигенність

20. Тривале перебування патогенних мікроорганізмів в макроорганізмі, яке не викликає розвитку інфекційного процесу називається:
Токсигенність
Інвазивність
Інфекція
Патогенність
Носійство
21. Скільки мл 27,5% розчину пергідролю необхідно взяти для приготування 1л миючого розчину який застосовують для передстерилізаційної обробки інструментів ( мл):
27
5
12
17
33

22. Який розчин перекису водню застосовують для хімічної стерилізації інструментів (%):
2
1
6
5
7

23. Який режим обробки клейонки і клейончастого фартуха після їх використання:
Дворазове протирання 3% розчином хлораміну на протязі 15 хв.
Дворазове протирання 1% розчином хлораміну з інтервалом 15 хв.
Замочування в 3% розчині хлораміну на 60 хв.
Протирання миючим розчином, а через 15 хв. зрошення 3% розчином перекису водню
Протирання миючим розчином, а через 15 хв. 70%спиртом.

24. На протязі якого часу проводять дезінфекцію білизни забрудненої кровю в 3% розчині хлораміну (хв.):
240
60
90
180
120

25. Який колір реактиву буде при позитивній азапірамовій пробі:
Фіолетовий
Жовтий
Зелений
Рожевий
Червоний

26. Які дії медсестри при попаданні на слизову оболонку очей крові чи інших біологічних рідин пацієнта:
Промити 6% перекисом водню, закрапати розчином протарголу
Промити водою, закрапати 90%розчином спирту
Промити 0,05% розчином калію перманганату, закрапати 70% розчином спирту
Промити водою, закрапати 30% розчином альбуциду
Промити 3% перекисом водню, закрапати 1% розчином борної кислоти

27. Який індикатор використовують для контролю якості стерилізації гумових виробів:
Антипірин
Бензойна кислота
Антифебрин
Резорцин
Сахароза28. Скільки одиниць медичного інструментарію підлягає контролю під час передстерилізаційної очистки:
13-15
1-2
6-9
10-12
3-5

29. У терапевтичному відділенні лікується пацієнт з приводу пневмоцистної пневмонії. Пацієнт ВІЛ-інфікований. За яким наказом повинна діяти медична сестра при виконанні призначень лікаря та догляду за хворим.
№ 720
№ 408
№ 120
№ 228
№ 159

30. Згідно якого наказу МОЗ України з метою профілактики зараження ВІЛ-інфекцією медичний персонал при підготовці до проведення маніпуляції пацієнту з ВІЛ-інфекцією повинен впевнитись в цілісності аварійної аптечки, виконувати маніпуляцію в присутності другого спеціаліста?
Наказ 408
Наказ 120
Наказ 720
Наказ 158
Наказ 288

31. В центральному стерилізаційному відділенні медична сестра виконала передстерилізаційну очистку медичного інструментарію. Для контролю якості передстерилізаційної очистки виконала пробу на залишки прихованої крові. Протягом якого часу враховується результат?
3 хв.
30 сек.
2 хв.
1 хв.
15 сек.

32. Пацієнт 70 років, після перенесеного інсульту, погано пересувається. В наслідок захворювання нездатний здійснювати турботу про себе. Медсестра створює умови для здійснення пацієнтом самодогляду, виступає в ролі вчителя і контролера. Визначте модель сестринської допомоги?
Модель поведінкової системи
Вдосконалена оздоровча модель Аллен
Адаптаційна модель
Еволюційно-адаптаційна модель
Модель дефіциту самодогляду

33. Операційна сестра підготувала бікс до стерилізації, в який помістила операційну білизну. Який режим стерилізації слід застосувати для стерилізації операційної білизни?
То - 132оС, тиск 1,5 атм, 45 хв.
То - 120оС, тиск 2 атм, 20 хв.
То – 132оС, тиск 2атм, 20 хв.
То - 120оС, тиск 1,5атм, 45 хв.
То - 180оС, 60 хв.34. Пацієнтка К. 38 років, терапевтичного відділення скаржиться на безсоння. Пов’язує свій стан з госпіталізацією у відділення з приводу захворювання шлунку. Раніше такої проблеми не спостерігала. Потреба якого рівня порушена у пацієнтки відповідно до класифікації
потреб за А.Маслоу?
Другого рівня
Першого рівня
Третього рівня
Четвертого рівня
П’ятого рівня

35. Медична сестра замінила постільну та натільну білизну тяжкохворому пацієнту. Працювала в гумових рукавичках, які не забруднила біологічними виділеннями пацієнта. Після завершення процедури медична сестра зняла рукавички і вимила руки. Який рівень обробки рук використала медична сестра?
За допомогою первомуру
Гігієнічний
За методом Спасокукоцкого-Кочергіна
Соціальний
0,5% спиртовим розчином хлоргексидину біглюконату

36. Який індикатор використовується для контролю стерилізації перев’язувального матеріалу?
Сечовина
Сахароза
Тіосечовина
Альбумін
Бензойна кислота

37. З якого розрахунку від загальної кількості інструментів проводять проби при проведенні перед стерилізаційної очистки інструментів.
З розрахунку 30% від загальної кількості інструментів
З розрахунку 5% від загальної кількості інструментів;
З розрахунку 3% від загальної кількості інструментів
З розрахунку 10% від загальної кількості інструментів
З розрахунку 1% від загальної кількості інструментів

38. Скільки разів на тиждень проводять генеральне прибирання процедурного кабінету?
3 рази на тиждень
2 рази на тиждень
1 раз на тиждень
Кожний день
Через день

39. Скільки разів можна підігрівати до необхідної t° миючий розчин на добу, якщо колір розчину не змінюється?
До 3 разів
До 6 разів
До 2 разів
До 10 разів
До 8 разів

40. Перерахуйте елементи філософії сестринської справи – етичні цінності, яких прагне медсестра:
Навколишнє середовище і суспільство – сукупність природних, соціальних, психологічних і духовних чинників, на які спрямована активність людини
Пацієнт – індивід, який потребує і одержує сестринського догляду
Сестринська справа – професійна дія, направлена на вирішення наявних і потенційних проблем зі здоров’ям пацієнта в умовах зміни навколишнього середовища
Здоров’я – динамічна гармонія особистості з навколишнім середовищем, досягнута за допомогою адаптації
Пацієнт, здоров’я, сестринська справа, навколишнє середовище

41. Термін зберігання стерильності при стерилізації паровим методом в паперовій упаковці
Використовувати відразу після стерилізації
1 доба
5 діб
3 доби
20 діб

42. Яка відповідальність полягає при не впровадженні санітарно-протиепідемічних заходів:
Дисциплінарна;
Адміністративна
Кримінальна
Цивільна
Моральна

43. В якому випадку медичні працівники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності:
При видачі фіктивних документів
Значні перевитрати медикаменті
Невиконання розпоряджень головного лікаря
Завдавання збитків лікувальному закладу через псування майна
Систематичне запізнення на роботу

44. Що належить до навмисних злочинів:
Порушення правил зберігання, видачі наркотичних препаратів
Ненадання допомоги хворому
Незаконне здійснення аборту
Порушення правил боротьби з епідеміями
Усе перелічене вірно

45. Кримінальним Кодексом України відповідальність за ненадання допомоги хворому передбачена статтею:
Стаття 108
Стаття 113
Стаття 172
Стаття 167
Стаття 117

46. Відповідальність за незаконне здійснення аборту передбачена статтею ККУ:
Стаття 113
Стаття 172
Стаття 108
Стаття 167
Вірна відповідь Д

47. Основні положення фахової медичної етики Гіппократа:
Лікарська таємниця
Повага до життя, до професії
Заборона на заподіяння шкоди хворому
Повага до особистості хворого
Усі відповіді вірні

48. ВООЗ у 1947 р. визначила здоров’я людини як:
Універсальна стійкість до труднощів життя
Відсутність захворювань або фізичних дефектів
Процес, який визначається як об’єктивно, так і суб’єктивно
Стан повного фізичного, психічного і соціального добробуту
Нормальна структура і функція організму при відсутності проявів захворювання

49. Медичній сестрі ЦСВ необхідно провести стерилізацію білизни і перев’язувального матеріалу. Назвіть режим стерилізації.
0,5атм (110° С) –25 хв.
2атм.(132° С) – 20хв.
1,5атм (110° С) –30хв.
2атм (120° С) –20хв.
2атм (132° С) –45хв.

50. Ви старша медсестра. Згідно 120 наказу комплектуєте аптечку для надання термінової медичної допомоги працівникам відділення у разі попадання на шкіру їх рук, слизові оболонки, одяг та інше, крові, біологічного матеріалу та біологічної рідини пацієнта. Який із дезінфектантів для обробки шкіри рук медичного персоналу ви приготуєте ?
700 етиловий спирт
6% р – н пероксиду водню
5% р – н хлораміну
1,5% р – н НГК
0,5% р – н хлораміну

51. Медичній сестрі маніпуляційного кабінету необхідно простерилізувати перев’язувальний матеріал. Який метод стерилізації і режим для нього?
Повітряний - 1600 С - 150 хв.
Хімічний – 6% перекис водню360 хв.
Паровий - 1320С, 2,0 атм. - 20 хв.
Повітряний – 1800С - 60 хв.
Паровий – 1100С, 2,0атм- 20 хв.

52. Після проведення фракційного зондування шлунку, медична сестра повинна провести обробку зонда. В чому полягає ця обробка?
Провести передстерилізаційну очистку і стерилізацію
Промити під проточною водою і прокип’ятити
Прокип’ятити в дистильованій воді - 15хв.
Ополоснути дезінфікуючим розчином
Провести дезінфекцію, передстерилізаційну обробку і стерилізацію53. Медична сестра проводить інтерв’ю з пацієнтом А., 42 р., в приймальному відділенні лікарні. В якому зональному просторі їй найбільш зручно це здійснювати?
Суспільна зона
Над інтимна
Інтимна зона
Особиста зона
Соціальна зона

54. Медична сестра маніпуляційного кабінету виконує ін’єкції шприцами одноразового використання. Після чого вона може здати шприци на утилізацію?
Використання
Дезінфекції
Промивання проточною водою
Стерилізації
Обробки етиловим спиртом

55. Медсестра зробила пацієнту ін’єкцію шприцом багаторазового використання .
Які будуть її наступні дії?
Промити шприц розчином калію перманганату
Промити шприц під проточною водою
Покласти в миючий розчин на 15 хвилин
Провести кип’ятіння в 2% розчині соди
Промити шприц в ємкості з 3% хлораміну

56. Медичною сестрою оздоровчого пункту технікуму встановлено, що в аудиторії, об’єм якої 1500 м3 навчається 100 студентів. Аудиторія оснащена механічною витяжною вентиляцією з кратністю повітрообміну 3 рази/год. Необхідно встановити, чи достатньо подається свіжого повітря в аудиторію?
Достатньо
Не достатньо
Частково достатньо
Потребує провітрювання
Потребує кондиціонування

57. В лікарняній палаті терапевтичного відділення температура повітря 20о С, відносна вологість 60%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Оцінити мікроклімат приміщення.
Оптимальна відносна вологість
Показники не відповідають нормі
Не оптимальна температура
Оптимальні всі показники
Оптимальна швидкість руху повітря

58. Медична сестра перевіряла наявність розчинів в аптечці термінової медичної допомоги медпрацівникам. В наявності були: спирт етиловий 70%, спиртовий розчин йоду 5%, розчин перекису водню 3%. Який розчин повинен бути в наявності, крім перерахованих
Розчин спирту етилового 96%
Розчин альбуциду 30%
Розчин діамантового зеленого
Фурациліну 1:4000
Хлорного вапна 10%
59. Медичну сестру хірургічного відділення звинувачують в безгосподарському зберіганні перев’язувального матеріалу та медикаментів. Як класифікується проступок медичної сестри:
Дисциплінарний проступок
Адміністративний проступок
Громадський проступок
Медична помилка
Порушення, за яке несуть кримінальну відповідальність

60. Медична сестра терапевтичного відділення систематично спізнюється на роботу, двічі за місяць не вийшла на чергування, пояснивши, що переплутала дату. Як класифікувати проступки медичної сестри
Нещасні випадки
Громадські проступки
Адміністративні проступки
Медичні помилки
Дисциплінарні проступки

61. Медична сестра запросила пацієнта на перев’язку. Він побачив брудний перев’язувальний матеріал після попередньої перев’язки, внаслідок чого знепритомнів. Який психологічний стан може розвинутись у пацієнта.
Шок
Егогенія
Егротогенія
Ятрогенія
Іпохондрія

62. Пацієнт постійно скаржиться на погане самопочуття, вимагає призначення нових медикаментів та консультацій лікарів. При огляді лікарів стан пацієнта класифікується як задовільний, страх безпідставний. Про який варіант ставлення до хвороби можна говорити
Зверхнє ставлення
Іпохондричне ставлення
Поринання в хворобу
Негативне
Утилітарне

63. Пацієнт ігнорує факт хвороби, вплив чинників на здоров’я, відмовляється від рекомендацій лікаря щодо лікування. Назвіть варіант ставлення до хвороби
Негативне
Зверхнє
Поринання в хворобу
Утилітарне
Іпохондричне

64. У пацієнта спостерігається порушення режиму сну, що підтверджується роздратованістю, швидкою втомлюваністю, загальмованістю. Який рівень потреб людини (за А. Маслоу) порушений у пацієнта?
Соціальні потреби
Потреба у безпеці
Фізіологічні потреби
Потреба самовираження
Потреба в самоповазі і повазі людей, що оточують65. Яка модель сестринської справи розглядає пацієнта, як пасивного носія хвороби?
К. Рой
В. Хендерсон
М. Аллен
Лікарська (медична) модель
Д. Орем

66. У виникненні таких внутрішньолікарняних інфекцій, як грип, ГРЗ, гепатит В, С, герпес, краснуха, ВІЛ відіграють роль:
Стафілококи
Віруси
Стрептококи
Ентерококи
Найпростіші

67. Внутрішньолікарняна інфекція не розповсюджується шляхом:
Парентеральним
Фекально-оральним
Контактним
Повітряно-краплинним
Внутрішньо утробним

68. Генеральне прибирання приміщень лікарень проводиться:
Через день
Щоденно
Один раз на тиждень
Двічі на день
Двічі на тиждень

69. Посуд хворого (чайний, столовий), звільнений від залишків їжі дезінфікують шляхом кип’ятіння протягом 15 хвилин у:
2% содовому розчині
1% содовому розчині
Мильному розчині
3% перекису водню
6% перекису водню

70. Машинку для стрижки волосся дезінфікують методом:
Занурення в перекис водню 3% на 10 хв.
Занурення в 3% розчин хлораміну на З0 хв.
Занурення в 1% розчин хлораміну на 30хв.
Занурення в 700 етиловий спирт на 15хв.
Занурення в перекис водню 6% на 15хв.

71. Після знезаражування медичний інструментарій:
Кип’ятять
Промивають содовим розчином
Промивають мильно-содовим розчином
Висушують
Промивають під проточною водою
72. Після контакту з хворими на гепатит В, С руки медичного персоналу дезінфікують розчином:
Хлораміну 0,2%
Хлораміну 1%
Хлораміну 0,5%
Хлораміну 0,75%
Хлораміну 3%

73. При попаданні інфікованого матеріалу в ротову порожнину необхідно виполоскати:
Розчином перекису водню 3%
Розчином борної кислоти 5%
Етиловим спиртом 70о
Проточною водою
Дистильованою водою

74. Контейнери, в яких доставляли зразки сироваток, після розвантаження дворазово протирають з інтервалом 15 хв. серветкою, змоченою у розчині:
Хлораміну 3%
Хлораміну 1%
Хлорного вапна 0,5%
Хлорного вапна 1%
Перекису водню 3%

75. Після знезаражування забрудненого місця на халаті, його знімають, та:
Замочують у розчині хлораміну 0,5% на 60 хв.
Замочують у розчині хлораміну 0,5% на 120хв.
Замочують у розчині хлорного вапна 1% на 60 хв.
Замочують у розчині хлораміну 1% на 180 хв.
Здають у пральню.

76. Вкажіть основні поняття на яких, згідно міжнародної домовленості, базується філософія сестринської справи
Пацієнт, медсестра, дієтолог, здоров’я
Повітря, вода, сонце, рух
Пацієнт, лікар, медсестра
Родичі, друзі, колеги
Пацієнт, сестринська справа, навкілля, здоров’я

77. Відповідно до теорії потреб за А.Маслоу, до потреб нижчого порядку відносяться:
Соціальні потреби
Фізіологічні потреби
Безпека
Самоповага і повага оточуючих
Самовираження

78. Вкажіть, яка із перерахованих медсестринських моделей взята за основу на Україні:
Модель Д.Джонсон
Лікарська (медична) модель
Модель Н.Роупер
Модель В.Хендерсон
Модель К.Рой
79. Після обробки шприців та голок необхідно здійснити контроль якості передстерилізаційної очистки на залишки миючого засобу. Яку пробу необхідно провести?
Бензидинову пробу
Азопірамову пробу
Фенолфталеїнову пробу
Амідопіринову пробу
Пробу з суданом-3

80. Вогнищева дезінфекція поділяється на поточну та заключну. Вкажіть місце та час проведення поточної дезінфекції:
Проводиться в нестерильній зоні ЦСВ під час проведення передстерилізаційної очистки інструментів
Проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія
Проводиться постійно, незалежно від наявності джерел інфекційного захворювання
Проводиться в маніпуляційному кабінеті, перед і після проведення маніпуляції
Проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія

81. Азопірамова проба рахується позитивною якщо з’являється забарвлення:
Блідо-рожеве
Фіолетове
Рожеве
Вишневе
Яскраво-червоне

82. Робочий розчин (азопірам із перекисом водню) можна використовувати
Протягом 12 годин
Протягом 3 годин
Протягом 8 годин
Протягом 1 – 2 годин
Протягом 6 – 7 діб

83. На внутрішню поверхню шприца, замоченого в розчині миючого засобу, а потім промитого проточною водою нанесено кілька крапель 1% спиртового розчину фенолфталеїну. Про що може свідчити поява рожевого забарвлення?
Наявність у шприці залишків вітаміну В12
Наявність у шприці залишків крові
Наявність у шприці залишків миючих засобів
Наявність у шприці залишків вітаміну В6
Рожевий колір зумовлений забарвленням реактиву

84. Згідно з ієрархією людських потреб за А.Маслоу, до потреб вищого рівня належать:
Потреби в безпеці
Потреби в самоповазі
Соціальні потреби
Фізіологічні потреби
Самовираз

85. До соціальних потреб людини відносяться:
Самоповага
Розуміння
Секс
Самостійність
Надійність

86. Найбільш частою причиною внутрішньолікарняних інфекцій можуть бути:
Кишкова паличка
Стафілококи
Синьогнійна паличка
Гострі респіраторні вірусні інфекції
Стрептококи

87. Медсестра терапевтичного відділення проводила передстерилізаційну очистку інструментів. Після нанесення 3 крапель 1% спиртового розчину фенолфталеїну через 20 сек. з’явилось рожеве забарвлення. Які подальші дії медсестри?
Повторити 2-3 етапи очистки
Повторити 1-2 етапи очистки
Повторне промивання під проточною водою
Прокип’ятити інструменти у 2% розчині соди
Провести ополіскування дистильованою водою

88. Медсестрі операційного блоку необхідно простерилізувати перев’язувальний матеріал. Який метод стерилізації вона використає?
Кип’ятіння
Повітряний
Хімічний
Газовий
Паровий

89. Після огляду пацієнта в приймальному відділенні використаний шпатель медсестра продезінфікувала. Який метод дезінфекції вона використала?
Занурення в 3% розчин хлораміну
Кип’ятіння протягом 15 хв.
Занурення в 0,1% розчин дезоксину
Занурення в 3% розчин перекису водню
Занурити в 0,5% розчин хлорного вапна

90. У зональному просторі людини виділяється такі зони: інтимна, особиста, соціальна, суспільна. Яка із них розділяє лектора і аудиторію слухачів?
А. Суспільна
В. Соціальна
С. Інтимна
D. Особиста
Е. Надінтимна

91. До якого рівня потреб за А. Маслоу відноситься потреба в любові
4
1
2
3
5

92. Яка модель розглядає пацієнта у нерозривній єдності з його потребами, які людина повинна задовольнити для повної гармонії в цивілізованому суспільстві
Вдосконалена оздоровча модель Аллен
Еволюційно-адаптаційна
Дефіциту самодогляду
Модель поведінкової системи
Додатково - доповнююча
93. Наука про здоров’я, покликана вивчати механізм підтримки і зберігання стану здоров’я, засоби збільшення тривалості життя, зберігання працездатності
Геронтологія
Валеологія
Геріатрія
Синологія
Сестринська справа

94. Для приготування 3 літрів 3 % розчину хлораміну потрібно взяти
100 г хлораміну + 3000 мл води
90 г хлораміну розчину + 3000 мл води
90 г розчину хлораміну + 2910 мл води
100 г хлораміну + 3900 мл води
150 г хлораміну + 2850 мл води

95. Для дезінфекції шприців і голок використовується:
1 % хлорамін
4 % хлорамін
6 % хлорамін
3 % хлорамін
0,5 % хлорамін

96. Для дезінфекції придатне хлорне вапно, яке містить активного хлору
15%
10%
5 %
7%
1 %

97. З метою профілактики зараження СНІД-ом та вірусним гепатитом шприци і інструменти дезінфікують.
1% розчином перекису водню
2% розчином хлорного вапна
0,5% розчином хлорного вапна
5% розчином хлораміну
3% розчином хлораміну

98. Доглядаючи за пацієнтом К., 40 років медична сестра повинна враховувати, що особиста зона комфорту має розмір
Більш 3,6 м
15 - 46 см
0,46 – 1,2 м
1,2 – 3, 6 м
0,05- 0,15 м

99. Режим стерилізації повітряним методом
темп 180 0С час 45 хв.
темп 180 0С час 60 хв.
темп 180 0С час 20 хв.
темп 160 0С час 60 хв.
темп 1600С час 45 хв.100. Потреби людини за А. Маслоу групуються за скількома рівнями
2
4
3
5
1

15

Приложенные файлы

  • doc 19436441
    Размер файла: 183 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий