Варіант 1-3 ДПА 9кл


Варіант
Завдання 1-19 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна..
Основи вчення Старого Заповіту викладено в
А Б В Г
А посланнях Апостолів
Б Пісні над піснями В Нагірній проповіді
Г десяти Божих заповідях

ЇЇ профіль карбували на монетах, її називали десятою музою, її ім`я
А ЄленаБ Каліпсо
А Б В Г
В Сапфо
Г Деметра
Історія та культурний спадок Давньої Греції і Давнього Риму - це
А античність
Б фольклор
А Б В Г
В міфологія
Г героїчний епос

Провідна тема вірша Ду Фу «При місяці згадую брата…»-
А туга за батьківщиною
А Б В Г
Б засудження війни
В краса природи
Г братерська любов
Герой «Пісні про Роланда» Карл –
А вітчим Роланда
Б сарацинський король
А Б В Г
В батько Роланда
Г сюзерен Роланда
Провідником в уявній подорожі Данте Пеклом і Чистилищем є
А Гомер
А Б В Г
Б Вергілій
В Горацій
Г Август
Назва збірки «Канцоньєре» перекладається як
А книга сонетів
Б книга псалмів
А Б В Г
В книга віршів
Г книга пісень
У класицистичній літературі такі жанри, як комедія, сатира, байка передбачали використання
А «високого» стилю
А Б В Г
Б «середнього» стилю
В «низького» стилю
Г «змішаного» стилю
Закон трьох єдностей у драматургії класицизму передбачає дотримання єдності
А місця, часу, дії
А Б В Г
Б часу, характерів, місця
В дії, часу, героїв
Г часу, місця, сюжету
Століття, яке увійшло в історію культури під назвою «Доба Просвітництва» - це
А XVI ст.
Б XVII ст.
А Б В Г
В XVIII ст.
Г XIX ст.
Оберіть прізвища письменників-просвітників:
А Данте, Сервантес
А Б В Г
Б Кальдерон, Мольєр
В Руссо, СвіфтГ Байрон, Гейне
Жанр твору Ф.Шіллера «Вільгельм Телль» – це
А драма
А Б В Г
Б поема
В повість
Г новела
Укажіть твір, написаний Гете під час адвокатської практики в м.Вецлар, який зробив ім`я автора відомим у Європі:
А «Прометей»
А Б В Г
Б «Герман і Доротея»
В «Страждання юного Вертера»
Г «Фауст»
«Художник – не професія, художник – спосіб життя…». Ці слова належать
А Гофману
Б Байрону
А Б В Г
В Гейне
Г Міцкевичу
Назвіть ім`я поета-мрійника, що викрив малюка Цахеса (казка Гофмана «Крихітка Цахес…»)
А Балтазар
А Б В Г
Б Пафнутій
В ФабіанГ Проспер
Укажіть, яке з тверджень є правильним щодо суті романтизму:
А протиставлення ідеальних уявлень буденній реальності
Б наявність правил та канонів
В тенденція до типізації
А Б В Г
Г гуманізм та зображення гармонійно розвиненої людини
«Енциклопедією російського життя» В.Бєлінський назвав твір
А «Мертві душі»
Б «Герой нашого часу»
А Б В Г
В «Євгеній Онєгін»
Г «Шинель»
Першою частиною журналу Печоріна у творі М.Лермонтова є повість
А «Бела»
Б «Максим Максимович»
А Б В Г
В «Фаталіст»
Г «Тамань»
Зображення людського характеру в дії через участь у подіях і стосунках з людьми – це
А епос
А Б В Г
Б лірика
В драма
Г трагедія
Завдання 20 передбачає встановлення послідовності . Визначте правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ, і впишіть до таблиці відповідні ЦИФРИ
20 . Установіть послідовність подій в епосі «Пісня про Роланда»
А нарада короля Марсилія в Сарагосі
Б помста за Роланда
А Б В Г
В посольство Ганелона та його зрада
Г смерть Роланда
Завдання 21-23 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть цифри до таблиці (два варіанти зайві)
Установіть відповідності між автором і твором.
А Гомер 1. « Ревізор»
А Б В Г Б П.Кальдерон 2. «Вільгельм Телль»
В Ф.Шиллер 3. «Пригоди Робінзона Крузо»
Г М.Гоголь 4. «Дубровський»
5. «Іліада»
6. «Життя – це сон»
Установіть відповідність між жанром і твором
А роман 1. «Гамлет»
Б трагедія 2. «К Чаадаеву»
А Б В Г В вірш 3. «Мазепа»
Г поема 4. «Герой нашого часу»
5. «Вільгельм Телль»
6. «Крихітка Цахес»
23. Установіть відповідність між літературною добою та митцем
А античність 1. Ж.Б.Мольєр
А Б В Г Б Відродження 2. В.Шекспір
В Середньовіччя 3. Вольтер
Г Просвітництво 4. О.Пушкін
5. Дж.Рюдель 6. Сапфо
Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка
Напишіть твір-роздум на тему «Чи потрібні сьогодні донкіхоти?»
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант
Завдання 1-19 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
Книги великих і малих пророків входять до
А Б В Г
А Корану
Б Авести
В Старого Заповіту
Г Нового Заповіту
Основою античної літератури є
А творчість Гомера
А Б В Г
Б Біблія
В усне слово
Г філософія Платона
Віршовий розмір, ким написані твори Гомера
А Б В Г
А гекзаметр
Б амфібрахій
В анапест
Г хорей
Найбільшим за обсягом жанром персько-таджицької поезії є
А бейтА Б В Г
Б рубаїВ газель
Г касида
Хто з китайських філософів стверджував, що людина зобов`язана працювати на землі на благо суспільства
А Конфуцій
А Б В Г
Б ДаоВ Лі Бо
Г Ду Фу
6. Пісня ранкової зорі, яка прославляє взаємну щасливу любов на світанку – це:
А канцона
А Б В Г
Б альба
В сирена
Г пасторелла
В якій країні і коли виникла рицарська лірика
А Б В Г
А у Франції на межі ХІ-ХІІст.
Б у Германії у ХІІІст.
В в Іспанії у ХІ ст..
Г в Англії в кінці ХІІ ст.
Оберіть прізвища митців доби Ренесансу:
А Сервантес, Шекспір, Мікеланджело, Петрарка
А Б В Г
Б Вергілій, Леонардо да Вінчі, Лі Бо, Ду Фу В Овідій, Боккаччо, Омар Хайям, Данте
Г Гомер, Мольєр, Кальдерон, Гофман
Укажіть назву театру, який заснував Мольєр
А «Сучасний театр»
А Б В Г
Б «Блискучий театр»
В «Славетний театр»
Г «Класичний театр»
У Веймарі перед будівлею Національного театру стоїть пам`ятникА Б В Г
А Гете й Гейне
Б Гете й Гофману
В Гете й Шиллеру
Г Гете й Байрону
Країна, де А.Міцкевич перебував на засланні
А Росія
А Б В Г
Б Австрія
В Франція
Г Італія
Укажіть, який вірш Д.Байрона вважають останнім
А «Прометей»
А Б В Г
Б «Корсар»
В «В день мого тридцятишестиліття»
Г «Паломництво Чайльд Гарольда»
Укажіть, які твори не належать перу Е.Т.А.ГофманаА «Золотий горнець»
А Б В Г
Б «Лускунчик»
В «Володар мух»
Г «Володар бліх»
Персонажами твору «Герой нашого часу» є
А Вагнер, Бела, Максим Максимович
А Б В Г
Б Вулич, Максим Максимович, Ольга
В Казбич, ундина, Максим Максимович
Г Вернер, Тетяна, Грушницький
Кого Гоголь відобразив як «героя нашого часу»:
А Б В Г
А чиновника Акакія Башмачкіна
Б пройдисвіта і афериста Хлестакова
В спритного ділка Чичикова
Г козака Тараса Бульбу

Оберіть поетичні твори О.С.Пушкіна
А «До моря», «Зимовий ранок», «Руслан і Людмила»
Б «Мазепа», «Паломництво Чайльд Гарольда»
А Б В Г
В «Чому троянди немов не живі», «Гімн»
Г «Гробниця Потоцької», «Гражина»

Поєднання контрастних, протилежних за значенням слів, які за логікою не поєднуються, називається
А оксюмороном
А Б В Г
Б антитезою
В афоризмом
Г рефреном
Образ бунтівного, самотнього героя, пригніченого неможливістю змінити своє становище і світ, притаманний творам
А романтизму
А Б В Г
Б класицизму
В бароко
Г Просвітництва
Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору
В ті дні, коли в садах ЛіцеяЯ безтурботно розцвітав,
Читав охоче Апулея,
А Ціцерона не читав,
В ті дні, при співах лебединих,
В повитих тайною долинах,
Край вод прозорчастих мені
З`явилась муза навесні…
А Б В Г
А «Гамлет» Шекспіра
Б «Мазепа» Байрона
В «Фауст» Гете
Г «Євгеній Онєгін» Пушкіна
Завдання 20 передбачає встановлення послідовності . Визначте правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ, і впишіть до таблиці відповідні ЦИФРИ
Установіть хронологічну послідовність написання творів
А «Божественна комедія» Данте
Б «Шинель» Гоголя
А Б В Г
В «Простак» Вольтера
Г «Одіссея» Гомера
Завдання 21-23 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть цифри до таблиці (два варіанти зайві)
Установіть відповідності між автором і твором
А Данте Аліг`єрі 1. «Маскарад»
А Б В Г Б Вергілій 2. «Вільгельм Телль»
В Ф.Шиллер 3. «Нове життя»
Г М.Лермонтов 4.«Буколіки»
5. «Одіссея»
6. «Книга пісень»
22. Установіть відповідність між жанром і твором
А. повість 1. «Герой нашого часу»
А Б В Г Б роман 2. «Станційний наглядач»
В героїчний епос 3. «Смерть поета»
Г вірш 4. «Міщанин-шляхтич»
5. «Енеїда»
6. «Пісня про мого Сіда»
23. Установіть відповідність між літературною добою і митцем
А Відродження 1. Вольтер
А Б В Г Б Просвітництво 2. Ф.Петрарка
В античність 3. Данте
Г початок ХІХ ст.. 4. Горацій
5. О.Пушкін
6. П.Кальдерон

Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка
24.Напишіть твір-роздум на тему «Багато говорити і багато сказати – це не одне й те саме» (Софокл) (доведіть або спростуйте цю тезу на матеріалах вивчених творів)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант Завдання 1-19 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
Що є спільним між фіванським циклом міфів («Цар Едіп») та троянським циклом
А трагічний фінал
А Б В Г
Б тема війни
В мотив пророцтва
Г тема братовбивста
Оберіть книги, які входять у Новий Заповіт
А П`ятикнижжя Мойсеєво, Книги пророцькі
А Б В Г
Б Діяння апостолів, Чотири Євангелія
В Книги навчальні, Послання апостолів
Г Книги історичні, Одкровення Іоанна Богослова

Кого з поетів філософ Платон назвав «учителем усієї Греції»
А Гомера
Б ТіртеяА Б В Г
В Есхіла
Г Софокла
Автором «Пісні про хліб і шовк» є
А Конфуцій
А Б В Г
Б Лі Бо
В Ду ФуГ Ван Вей
Герой твору «Пісня про Роланда» Ганелон є втіленням
А лицарської звитяги і доблесті воїна
А Б В Г
Б мудрості і благородства владаря
В підступності і пихатості зрадника
Г васальної вірності і відданості сюзерену
Яке мистецтво стало взірцем для митців доби Відродження
А античне
Б середньовічне
А Б В Г
В міфологічне
Г фольклорне
Справжнє ім`я Дон Кіхота з Ламанчі, героя твору Сервантеса
А Дон ГалаорА Б В Г
Б КикотьВ Роланд
Г Сід Руд Діас
«Звихнувся час…» - слова з монологу
А привида батька Гамлета
А Б В Г
Б короля Клавдія
В принца Гамлета
Г Фортінбраса
Який час Гете створював «Фауста»
А десять років
А Б В Г
Б п`ятнадцять років
В двадцять років
Г майже усе життя
Позначте ім`я головного героя драми Кальдерона «Життя – це сон»
А СигізмундоА Б В Г
Б дон Педро
В ЛаертГ Франсіско
Укажіть справжнє ім`я Мольєра
А Жан Батіст ГренуйА Б В Г
Б Джон Гріффін
В Жан Батіст Поклен
Г Семюель Клеменс
Укажіть, хто з цих авторів НЕ жив у добу Просвітництва
А Д.Дефо
Б Д.Дідро
А Б В Г
В Ж.Ж.Руссо
Г Г.Гейне
Уславлення патріотизму й боротьби за національне визволення – ідейний пафос твору
А «Євгеній Онєгін»
А Б В Г
Б «Вільгельм Телль»
В «Фауст»
Г «Простак»
У романі О.Пушкіна слова «Вони зійшлися. Тьма і промінь, // Пісні і проза, лід і пломінь…» характеризують стосунки
А Ленського і Ольги
А Б В Г
Б Онєгіна і Тетяни
В Онєгіна і Ленського
Г Тетяни і Ленського
Літературний напрям, представником якого був А.Міцкевич
А класицизм
Б сентименталізм
А Б В Г
В романтизм
Г реалізм
Тему «маленької людини» НЕ розкрито в образі
А Акакія БашмачкінаА Б В Г
Б Самсона ВирінаВ Максима Максимовича
Г Григорія Печоріна
Конкретна особа, факти життя або риси характеру якої покладено в основу образу літературного героя, називається
А персонажем
Б псевдонімом
А Б В Г
В прототипом
Г автонімом
Передісторія героїв і подій, покладена в основу літературного сюжету, називається
А зав`язкоюБ експозицією
А Б В Г
В епіграфом
Г епілогом

Прочитайте уривок із твору і визначте його автора:
Мрією не тішусь я пустою
Днів не жаль, що більш не розцвітуть.
Я жадаю волі та спокою!
Я б хотів забутись і заснуть!
А Б В Г
А М.Лермонтов
Б О.Пушкін
В.Дж.БайронГ Г.Гейне
Завдання 20 передбачає встановлення послідовності . Визначте правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ, і впишіть до таблиці відповідні ЦИФРИ
Установіть хронологічну послідовність виникнення літературних напрямів
А бароко
А Б В Г
Б сентименталізм
В реалізм
Г класицизм
Завдання 21-23 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть цифри до таблиці (два варіанти зайві)
Установіть відповідності між роками життя та митцем
А 1547 – 1616 1. Кальдерон
А Б В Г Б 1600-1681 2. Боккаччо
В 1798 – 1855 3. Міцкевич
Г 1809 – 1852 4. Сервантес
5. Гоголь
6. Лермонтов

22. Установіть відповідності між жанром і твором
А трагедія 1. «Бахчисарай»
А Б В Г Б поема 2. «Ромео і Джульєтта»
В героїчний епос 3. «Мцирі»
Г сонет 4. «Шинель»
5. «Лускунчик і Мишачий король»
6. «Пісня про нібелунгів»
23. Установіть відповідності між літературним напрямом або добою і митцем
А бароко 1. Мольєр
А Б В Г Б античність 2. Кальдерон
В реалізм 3. Гоголь
Г Відродження 4. Есхіл
5. Шекспір
6. Гете
Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка

24.Хто винен у тому, що Печорін став «моральним калікою»? Чому, на вашу думку, він нічого не змінює в своєму житті? Відповідь аргументуйте
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложенные файлы

  • docx 19436573
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий