ВАРІАНТ 2

ВАРІАНТ 1

1. Вища форма загальнонародної мови це:
А. Територіальні діалекти.
Б. Наріччя.
В. Сучасна українська літературна мова.
Г. Суржик

2. Мовний стиль це:
А. Різновиди текстів певного стилю.
Б. Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.
В. Різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території.
Г. Розмовний сить дипломатів.
3. Державна мова це:
А. Закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства.
Б. Єдина національна мова українського народу.
В. Найважливіший універсальний засіб спілкування.
Г. Жодної вірної відповіді.
4. Літературна мова це:
А. Національна мова.
Б. Унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей.
В. Нижча форма загальнонародної мови.
Г. Територіальна мова.
5. Літературна мова реалізується:
А. В усній і писемній формах.
Б. В сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах.
В. Лише в офіційно-діловому стилі.
Г. Всі відповіді вірні.
6. Українська мова належить до:
А. Західнослов'янської групи.
Б. Південнослов'янської групи.
В. Східнослов'янської групи.
Г. Північнослов'янської групи
7. За формою оголошення бувають:
А. Повні, стислі, стенографічні.
Б. Писані, мальовані; друковані; в газетах, журналах тощо.
В. Звичайні, термінові.
Г. Офіційні, повсякденні.
8. Протокол загальних зборів підписують:
А. Керівник установи і секретар.
Б. Голова зборів і керівник структурного підрозділу.
В. Голова зборів і секретар.
Г. Керівник відділу.
9. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:
А. Звіт.
Б. Довідка.
В. Заява.
Г. Акт.

10. Питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:
А. Порядок денний.
Б. Повістку денну
В. Питання протоколу.
Г. Термінові питання.

11. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою:
А. Адреса.
Б. Телеграма.
В. Телефонограма.
Г. Візитка

12. Якщо лист адресовано установі, поштову адресу вказують:
А. Перед назвою установи чи структурного підрозділу.
Б. Після назви установи чи структурного підрозділу.
В. В будь-якому порядку.
Г. Жодної вірної відповіді
13. Розписка оформляється:
А. Машинописним способом в одному примірнику.
Б. Від руки в одному примірнику.
В. Від руки в двох примірниках.
Г. Машинописним способом в двох примірниках.
14. Документ, що оформляється експертною комісією чи уповноваженими особами, яких призначає керівник установи, називається:
А. Актом.
Б. Накладною.
В. Відомістю.
Г. Звітом.

15. Договір вважають укладеним тоді, коли:
А. Сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово.
Б. Сторони дійшли згоди усно з усіх пунктів.
В. Його затвердила вища інстанція.
Г. Коли юрист затвердив зміст договору.
16. Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен, ви повинні:
А. Покласти слухавку й ще раз зателефонувати.
Б. З'ясувати причину своєї невдачі.
В. Перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.
Г. Вибачитись і покласти слухавку.
17. Ініціатива закінчення розмови зазвичай належить тому:
А. Хто телефонує.
Б. Кому телефонують.
В. Будь-кому.
Г. Жодної вірної відповіді.

18. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді:
А. Коли хочете когось переконати.
Б. Коли хочете відповісти на запитання.
В. Коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.
Г. Коли не хочеться відповідати на питання.
19. Усна форма, невимушеність спілкування, емоційність характерні для
А. Офіційно-ділового стилю.
Б. Розмовного стилю.
В. Наукового стилю.
Г. Художнього стилю.

20. Котре речення належить до наукового стилю?
А. Підручник з геодезії, який ми уклали, дуже коротенький, схематичний.
Б. Комп’ютер – електронний пристрій для виконання складних обчислень і перетворення даних, керований спеціальними програмами; складається з процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам’яті.
В. Дослідники називають наших предків екоцентричними, тобто такими, що жили у злагоді з природою, берегли землю, водойми та джерела, змалечку наставляючи дітей: не плюй у криницю, бо доведеться води напиться.
Г. Орендар має право вимагати перерахунок плати за оренду за умови невиконання орендодавцем обов’язків, передбачених у п. 2 (з договору).
21. Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?
А. Прошу Вас дозволити мені пропустити третю пару з української мови в зв’язку з хворобою.
Б. Прошу надати мені академку на рік із-за погіршення стану здоров’я.
В. Прошу дозволити мені скласти сесію достроково у зв’язку з виїздом за кордон.
Г. Прошу зачислити мене на перший курс навчання НУЛП.
22. Яке мовне явище відображають виділені слова в словосполученнях?
Стояти коло аудиторії – мале коло; дзвінка пісня – не чути дзвінка; багато міст – міст через річку; сів на віз – навіз багато товару.
А. Паронімія.
Б. Синонімія.
В. Антонімія.
Г. Омонімія.

23. Що означає слово світлина?
А. Галявина.
Б. Скульптура.
В. Фотографія.
Г. Великий зал.

24 У котрому рядку є лексичні помилки?
А. Уживаний, врешті-решт, шкідлива звичка, страйк.
Б. На протязі дня, оголошення, ліки, каплі.
В. Надіслати поштою, пояснювальна записка.
Г. Дотримуватися дистанції, розпочати роботу.
25. У котрому рядку вжито професіоналізм?
А. Плюралізм.
Б. Помити посуд.
В. Відсоткова ставка.
Г. Лімітувати.

26. Що означає фразеологізм “дамоклів меч”?
А. Зброя.
Б. Героїчний вчинок.
В. Небезпека.
Г. Поразка.

27. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.
А. Зводити кінці з кінцями, пекти раків.
Б. Нитка Аріадни, дати по шапці.
В. Закласти фундамент, звести до спільного знаменника.
Г. Зворотний бік медалі, опанувати себе.
28. У котрому рядку правильно написано всі власні назви?
А. Порошенку Олегу Андрійовичу, з Василем Семеновичем, Андрієм Петровичом.
Б. Марії Петрівні, Оксані Мирославівні, Романові Олександровичу Петренко.
В. Богданною Кузьмівною, Антіном Павловичом, до Ігора Євгеновича.
Г. Борисом Сидоровичем, з Остапом Матвійовичем, Геннадію Леонідовичу.
29. У котрому рядку всі слова написано правильно?
А. Досвідчений, немовбито, премьєр-міністр, ландшафтний.
Б. Техногенний, кінець кінцем, презинтація, напівавтомат.
В. З року в рік, дослідно-виробничий, нафтопровід, реєстрація.
Г. Магнійово-кальцієвий, менший, віце-президент, військкомат.
30. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?
А. Євгенівна, Юрійович, Семенівна.
Б. Павлівна, Юрієвич, Семенівна.
В. Петрівна, Юрівна, Степанович.
Г. Андрієвич, Юріївна, Іванович.
31. У котрому рядку в реченні порушено словотвірні норми?
А. Лінійка завдовжки 20 сантиметрів.
Б. Залишилось одне посадочне місце.
В. Навесні місто прикрашають живими квітами.
Г. Виставкової зали ще не прибирали.
32. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?
А. Виконуючим обов’язки назначили пана Дороша.
Б. В аптеку завезли імпортні лікарства.
В. На численні прохання було скорочено робочий тиждень.
Г. Пояснююча записка не мала офіційного характеру.
33. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?
А. Літом, як правило, найбільша кількість працюючих йде у відпустки.
Б. Нам довелося говорити пошепки.
В. Міська рада звітувала про випереджаючі темпи будівництва стадіону.
Г. Командуючий Сухопутними військами вирішив піти у відставку.
34. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?
А. Лише вимірюючий прилад допоміг розв’язати суперечку.
Б. На довгих полках лежали особові справи.
В. Кольоровий вкладиш уже давно був підготовлений.
Г. Декілька працівників взяли оздоровчі путівки.
35. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?
А. Купили 400 грамів необхідного розчину.
Б. Мій брат вирішив поступати до університету.
В. За законом слід вчасно уплатити послуги.
Г. Наш шахматист прибув разом із двома англічанами на товариську зустріч.
36. У котрому рядку не дотримано вимог милозвучності щодо вживання і/й?
А. Інструкції і анотації, рекомендації і вказівки.
Б. Довідки й звіти, доручення й резюме.
В. Факти й аргументи, розпорядження й накази.
Г. Постанови й укази, доповіді й рекомендації.
37. У котрому рядку правильно узгоджено прикметники з іменниками у формі роду?
А. Новий щабель, висока ступінь, університетська філія.
Б. Акційний розпродаж, електронне табло, п’ята авеню.
В. Справедливий рефері, Рівненська АЕС, вища степінь.
Г. Сильна нежить, новий тунель, економічна криза.
38. У котрому рядку правильно узгоджено підмет і присудок у формі роду?
А. Наш директор Рудницька М.І підписала наказ.
Б. Журі визначили переможців конкурсу проектів.
В. ЮНЕСКО розпочали роботу з перевірки стану пам’яток архітектури.
Г. Аташе прибуло для термінових консультацій.
39. У котрому рядку правильно узгоджено іменники з прикметниками?
А. Ці ліки від головного болю є на сьогодні найефективніші.
Б. НБУ повідомило про подальші надходження інвестицій.
В. Львівське ДПС полегшило правила проходження техогляду.
Г. ЦВК оприлюднив результати виборів.40. У котрому рядку правильно узгоджено абревіатури з дієсловами в минулому часі?
А. МНС оголосив про надзвичайний стан у західному регіоні.
Б. ООН не ухвалили рішення щодо миротворців в Іраку.
В. ДЕК повідомило результати першого іспиту.
Г. ЛКП провело ремонтні роботи в кількох аварійних будинках.
41. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?
А. Два примірники, чотири екземпляра, дві третіх розчину.
Б. Двадцять три корпуси, чотири номери, два з половиною місяці.
В. Три гектара, два грузини, півтора параграфа.
Г. Сто два прилада, чотири телефона, із сьомим лютого.
42. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?
А. Три учасника, чотири мільярда, сім кілограмів.
Б. Чотири реферати, два з половиною відсотки, двадцять три киянина.
В. Три стола, сто два кілограма, двадцять чотири учасника.
Г. Два грами, три болгарини, двадцять два викладача.
43. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?
А. Два львів’янина, чотири листа, півтора тижня.
Б. Із двадцять четвертим серпня, дві сьомі метра, три львів’янина.
В. Чотири корпуси, двадцять сім кілограм, тридцять три номери.
Г. Три пенсіонери, два з половиною сантиметра, півтори гривні.
44. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?
А. Два учня, три зошити, п’ять студентів, три яруси.
Б. Три роки, п’ять корпусів, два питання, два автобуси.
В. Два учні, чотири завдання, півтора кілометри, сім днів.
Г. Один відвідувач, чотири записи, три стола, двадцять кілограм.
45. У котрому рядку всі іменники правильно узгоджено з числівниками?
А. Дві книги, півтора місяці, десять банків, три з половиною дні.
Б. Двоє працівників, одна друга метра, чотири острови, два фахівці.
В. Два керівники, півтора дня, два з половиною місяця, троє випускників.
Г. Шість кілограм, одна друга тонни, двадцять три кілометри, троє киян.
46. У котрому словосполученні є помилка в уживанні прийменника?
А. Відпустка по хворобі, за нашим проханням.
Б. З вини працівника, за місцем роботи.
В. Після повернення з відрядження, через незначне непорозуміння.
Г. Згідно з новим законом, на ваше замовлення.
47. У котрому рядку всі словосполучення утворено правильно?
А. Працювати по контракту, піти за документами.
Б. Працювати на комп’ютері, при проведенні експерименту.
В. Називати на ім’я, рекомендації щодо застосування.
Г. Подорож по морю, по всім питанням.
48. У котрому рядку всі прийменникові конструкції утворено неправильно?
А. Папка з документами, згідно з постановою.
Б. Прийти у справі, торт на замовлення.
В. Надіслати по пошті, при несприятливих умовах.
Г. Відповідно до ухвали, тренер з плавання.
49. У котрому рядку всі прийменникові конструкції утворено неправильно?
А. Працювати за покликанням, агент із продажу.
Б. Пішов у справі, автобус на замовлення.
В. Відповідно з законом, чинний по даний час.
Г. До п’ятого числа, поличка на квіти.
50. У котрому рядку не допущено мовностилістичної помилки?
А. Ми не зможемо Вам допомогти по тій причині, що не маємо достатніх засобів.
Б. При виявленні хиб у роботі звертайтеся до контрольних органів.
В. Ми не будемо брати участі в цих заходах.
Г. Механізм можна увімкнути при допомозі пульта.

ВАРІАНТ 2

1. Офіційно-діловий стиль це:
А мова ділових паперів;
Б єдність художніх образів і форм їх вираження;
В письмове знаряддя, яке використовувалося в часи Відродження;
Г. правила прийому офіційних осіб.
2. Основною ознакою офіційно-ділового стилю є:
А вживання побутової лексики;
Б широке використання емоційно-забарвлений лексики;
В наявність реквізитів, що мають певну черговість;
Г. стриманість у розмовах.
3. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають:
А двозначності тлумачення змісту;
Б точності формулювань, документації тверджень;
В суто розмовної лексики;
Г всі відповіді вірні.

4. Зачинателем нової української літературної мови був:
А Т. Г. Шевченко;
Б П. Котляревський;
В Панас Мирний.;
Г Леся Українка

5. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, це:
А орфоепічні норми;
Б стилі української літературної мови;
В норми літературної мови;
Г жодної правильної відповіді.

6. Сукупність правил вимоги це:
А орфоепічні норми;
Б орфографічні норми;
В морфологічні норми;
Г синтаксичні норми.

7. За обсягом фіксованих відомостей протоколи поділяються на:
А стислі, повні, стенографічні;
Б особисті, службові;
В прості й складні;
Г секретні та відкриті

8 Звіти поділяють на:
А офіційні та особисті;
Б повні, звичайні;
В статистичні (цифрові) й текстові;
Г термінові та річні

9. Доповідні записки поділяються на:
А внутрішні та зовнішні;
Б організаційні, розпорядчі, інформаційні;
В звичайні й термінові;
Г особисті та міжвідомчі.

10. Контракт укладається:
А тільки на певний період;
Б на невизначений термін;
В на період виконання певної роботи;
Г на 5 років.

11. Список це:
А перерахування предметів, осіб і об'єктів, на які поширюються певні норми й вимоги;
Б перелік, зведення статистичних відомостей, розташованих у певному порядку й за графами;
В реєстрація предметів, осіб, документів.;
Г порядок при лічбі.
12. За походженням розписки поділяються на:
А внутрішні й зовнішні;
Б особисті й службові;
В організаційні й розпорядчі.
Г звичайні й термінові;

13. Мовний етикет це:
А сукупність речень, об'єднаних у тематичну структурну цілісність за правилами певної мовної системи;
Б правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;
В модель побудови однотипних документів;
Г правила поведінки
14. Стандартна послідовність фраз у зверненні до незнайомої людини може мати таку послідовність:
А Щиро вдячний за ...; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати ...;
Б Вибачте, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка, Добрий день!
В Добрий день!; Будьте ласкаві, скажіть ...; Щиро дякую Вам;
Г жодної вірної відповіді
15. Пораду можна висловити так:
А Чи не спробувати Вам вступити до університету?
Б Доведеться Вам вступити до університету;
В Не варто про це думати;
Г всі відповіді вірні

16. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.
А м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.
Б м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.
В Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.
Г м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.
17. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.
А с. Стільське, Миколаївського району Львівської області.
Б с. Стільське Миколаївського району, Львівської області
В с. Стільське, Миколаївського району, Львівської області.
Г с. Стільське Миколаївського району Львівської області.
18. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі.
А. Директор видавництва; прізвище та ініціали; підпис.
Б Директор видавництва; підпис; прізвище та ініціали.
В Директор видавництва; ініціали та прізвище; підпис.
Г Директор видавництва; підпис; ініціали та прізвище.
19. Котре речення з пояснювальної записки відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?
А. Я не відвідав останню пару в п’ятницю в зв’язку з тим, що мені терміново треба було бути вдома, і тому я пішов на поїзд раніше, не відвідавши лекції по історії.
Б. Я не був на парах по тій причині, що був хворий і лежав на стаціонарі.
В. Я не був на заняттях з 10 до 15 жовтня 2009 року через хворобу.
Г. Я не прийшов на пару у зв’язку з тим, що я був хворий і сидів вдома.
20. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: лишати студента стипендії; заказати квиток на поїзд?
А. Морфологічні.
Б. Лексичні.
В. Орфоепічні.
Г. Синтаксичні.
21. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: важливе міроприємство; получити нагороду?
А. Морфологічні.
Б. Синтаксичні.
В. Орфоепічні.
Г. Лексичні.
22. У котрому рядку немає лексичних помилок?
А. Зустрічна полоса, зробити щеплення.
Б. Мраморний пам’ятник, лезо для гоління.
В. Дитяча площадка, довіреність на машину.
Г. Згідно з наказом, усі охочі.
23. У котрому рядку правильно подано значення іншомовних слів?
А. Інтелектуальний – розумовий, інституція – заклад.
Б. Конфуз – ніяковість, маневрувати – блукати.
В. Інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати.
Г. Реакція – відступ, мініатюрний – крихітний.
24. У котрому рядку неправильно утворено словосполучення з іншомовними словами?
А. Автентичні джерела.
Б. Перманентний рух.
В. Кінцева преамбула.
Г. Рентабельне підприємство.
25. У котрому рядку усталений зворот вжито згідно з нормами української мови?
А. Залишитися в дурнях.
Б. Не в своїй тарілці.
В. Робити для видимості.
Г. Просто неба.
26. У котрому рядку усталені звороти вжито згідно з нормами української мови?
А. Узяти себе в руки.
Б. Терпіння луснуло.
В. Брати слова назад.
Г. Про людське око.
27. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.
А. Поставити питання руба, прикусити язика.
Б. Обминати гострі кути, не з лякливого десятка.
В. Раціональне зерно, зірка першої величини.
Г. Бути під тиском, з космічною швидкістю.
28. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?
А. Оксани Василівни, Степан Андрійович, Вірі Володимирівній.
Б. Оксани Василівни, Степан Андрійович, Вірі Володимирівні.
В. Оксани Василівної, Степан Андрійович, Вірі Володимирівні.
Г. Оксани Василівни, Степан Андрієвич, Вірі Володимирівній.
29. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?
А. Ірини Сергіївни, Андрій Олексійович, Оксані Петрівні.
Б. Ірини Сергіївної, Андрій Олексійович, Оксані Петрівні.
В. Ірини Сергіївни, Андрій Олексієвич, Оксані Петрівні.
Г. Ірини Сергіївни, Андрій Олексійович, Оксані Петрівній.
30. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?
А. Віталівна, Олексійович, Ігорівна.
Б. Віталіївна, Олексієвич, Ігорівна.
В. Віталіївна, Олексійович, Ігорівна.
Г. Олексієвна, Віталійович, Ігорівна.
31 У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?
А. Цього року були проблеми з паливом, бо наші поставщики постійно страйкували.
Б. Я і сам здогадався, що треба застосувати цей спосіб.
В. Йому сказали написати пояснюючу записку.
Г. Потрібно удосконалити в цій системі гальмуючий пристрій.
32. У котрому рядку в реченні порушено словотвірні норми?
А. Цей клинуватий ареал належить також Україні.
Б. Передусім треба перевірити останні розрахунки.
В. Командувач пішком добрався до найближчої військової частини.
Г. Завідувач відділу моніторингу наголосив на проблемних питаннях.
33. У котрому рядку є помилка у спрощенні в групах приголосних?
А. Проїздний квиток, науковий вісник.
Б. Контрастний приклад, агентство нерухомості.
В. Щотижневе засідання, студентська рада.
Г. Обласна адміністрація, шістнадцяте вересня.
34. У котрому рядку немає помилки у спрощенні в групах приголосних?
А. Виїздне засідання, перехресний вогонь.
Б. Очисна система, баласний вантаж.
В. Контрастний фон, новий захисник.
Г. Тиждневий звіт, безкорисливий вчинок.
35. У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?
А. Парижський, вінницький, київський.
Б. Кременчуцький, острожський, турецький.
В. Празький, запорізький, нью-йоркський.
Г. Калушський, дрогобицький, черкаський.
36. У котрому рядку правильно узгоджено абревіатури з дієсловами в минулому часі?
А. США погодилось на повне врегулювання стосунків на Сході.
Б. ЧАЕС закрила ще два свої блоки.
В. Учора ЗМІ повідомило про штормове попередження в нашій області.
Г. НБУ запропонувало створити загальноукраїнський реєстр кредитних боржників.
37. У котрому рядку правильно вжито форму множини іменників?
А. Надійшли в продаж лопати, вили, граблі.
Б. Влада ліквідовує незаконні поселення кримських татарів.
В. Іноді причиною пошкодження електричної мережі є щури.
Г. До військової частини прибула рота солдат.
38. У котрому рядку немає помилкових форм числа іменників?
А. Мої учителя, італійські макарони, відомі обличчя.
Б. Сучасна молодь, господарські угіддя, офісні приладдя.
В. Вимогливі інспектори, розлогі гілля, рибна консерва.
Г. Морське каміння, ефективні ліки, досвідчені столяри.
39. У котрому рядку правильно утворено форми множини іменників?
А. Українська делегація прибула до Нідерланд.
Б. Гуртова ціна цього продукту складатиме 5 гривнів і 60 копійок.
В. На будівництві потрібні муляри і столяри.
Г. Кожен мішок цукру важив 5 кілограм.
40. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка однини іменників?
А. Лондону, тижня, десятка, прибутку.
Б. Синтезу, сектора, піску, гіпсу.
В. Єгипта, вівторка, жовтня, капіталу.
Г. Києва, коридора, університета, екзамена.
41. У котрому рядку не допущено помилки?
А. Кажучи другими словами, пара боксерів, інша справа.
Б. Зробити другим разом, півтора дня, один з одним.
В. Пара днів, два модуля, більша частина шляху.
Г. Котра година, перший курс, півтора кілограма.
42. У котрому з поданих речень правильно вжито числівники?
А. Ми привітали його з п’ятидесятирічним ювілеєм і вручили вітальний адрес.
Б. Двісті п’ятдесят трьом працівникам видано премії.
В. Наша організація здала в експлуатацію три нові будинки.
Г. Ми працюємо разом уже півтора місяці.
43. У котрому рядку правильно записано форму числівника в математичному виразі?
А. Якщо до семи тисяч трьохсот сорока додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.
Б. Якщо до семи тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятсот дев’яносто сім.
В. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одну тисячу двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме вісім тисяч п’ятсот дев’яносто сім.
Г. Якщо до сім тисяч триста сорок додати одна тисяча двісті п’ятдесят сім, це дорівнюватиме восьми тисячам п’ятистам дев’яноста семи.
44. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок?
А. На зустріч із кандидатом прийшли одні студенти.
Б. Я записалася на трьохмісячні мовні курси.
В. Щиро вітаю Вас із Першим вересня.
Г. Усім стам двадцятьом шістьом студентам було роздано індивідуальні завдання.
45. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок?
А. Чотири з половиною відсотка працівників не впоралися із роботою.
Б. У нашій крамниці є товари трьохста двадцяти семи найменувань.
В. У мене вже є чотирьохрічний стаж роботи.
Г. Для приготування цього розчину потрібно два літри води.
46. У котрому рядку не допущено мовностилістичної помилки?
А. По розпорядженню керівництва ми урізноманітнюємо продукцію.
Б. Відрекомендуйте мене, будь ласка, своєму товаришеві.
В. При всьому цьому ми працюємо над збільшенням асортименту.
Г. Цей законопроект можна прийняти за основу.
47. У котрому рядку в реченні правильно вжито прийменники?
А. Розв’язати складний приклад можна при допомозі калькулятора.
Б. Міліціонери ведуть роботу по знешкодженню організованої злочинності.
В. Згідно з наказом ректора курити біля навчальних корпусів заборонено.
Г. Книжки відправили по місцю призначення.
48. У котрому рядку в реченні правильно вжито прийменники?
А. У наступний четвер працюємо по вільному графіку.
Б. Будемо діяти в залежності від обставин.
В. Документи складено відповідно до законодавства.
Г. Другу іноземну мову вивчають по власному бажанню.
49. У котрому рядку в реченні правильно вжито прийменник?
А. По наказу ректора його відрахували з університету.
Б. Я не відвідував занять три дні, оскільки брав участь у змаганнях по баскетболу.
В. Я звернулася до кваліфікованого фахівця з продажу нерухомості.
Г. Екзамен по фізиці буде найтяжчим для студентів.
50. У котрому реченні правильно вжито прийменник?
А. Треба виконувати інструкції з техніки безпеки.
Б. Я буду складати екзамен по українській мові.
В. Інструктор з плавання стежив, щоб змагання проходило по всім правилам.
Г. Засідання по питаннях створення нових робочих місць відбудеться наступного тижня.

ВАРІАНТ 3


1. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?
А. Євгенівна, Юрійович, Семенівна.
Б. Павлівна, Юрієвич, Семенівна.
В. Петрівна, Юрівна, Степанович.
Г. Андрієвич, Юріївна, Іванович.
2. Основоположником сучасної української літературної мови вважають:
А І. П. Котляревського;
Б Т. Г. Шевченка;
В Лесю Українку;
Г П. Мирний
3. У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі готові словесні формули:
А у відповідності до, згідно, взяти участь;
Б відповідно до, згідно з, взяти участь;
В відповідно, згідно з, приймати участь;
Г всі відповіді вірні
4. Нормативним є вживання таких словосполучень:
А військова доктрина, військова частина, військовий квиток, військовий округ, воєнні дії;
Б воєнна доктрина, військова частина, військовий квиток, воєнний округ, воєнні дії;
В військова доктрина, військова частина, військовий квиток, воєнний округ, військові дії.
Г жодної вірної відповіді
5. Грошова одиниця незалежної України зветься:
А гривна;
Б гривни;
В гривня.
Г жодної вірної відповіді
6. Головна ознака літературної мови:
А варіативність;
Б черговість;
В унормованість.
Г стислість
7. Ксерокопія документа, що передається до організації за допомогою спеціального апарата телефонними каналами зв'язку, називається:
А телеграмою; ,(
Б факсом; ^
В радіограмою.
Г ксерокопією
8. Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:
А назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прізвище, ім'я та по батькові;
Б Прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири, назва міста;
В Прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.
Г ім'я та по батькові прізвище адресата назва вулиці, номер будинку і квартири
9. Основною метою рецензії є:
А швидко ознайомити читачів з твором;
Б висловити пропозиції;
В рекомендувати твір до друку чи захисту.
Г заохочення до співпраці
10. Трудовий договір це:
А угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи;
Б договір, за яким підрядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт;
В договір, за яким установа зобов'язується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.
Г угода, що укладається на 10 років
11. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують:
А адресу й місце роботи того, хто їх отримує;
Б адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує;
В номер і серію паспорта, освіту того, хто їх отримує.
Г адреса доставки12. Офіційні доручення можуть бути:
А разовими, загальними й постійними;
Б разовими, спеціальними й загальними;
В спеціальними, загальними й тимчасовими
Г постійними і разовими
13. Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою:
А Я рахую, що цю книжку варто придбати;
Б Я вважаю, що цю книжку варто придбати;
В Я пропоную Вам придбати цю книжку.
Г всі відповіді вірні
14. Заспокоїти, втішити людину можна за допомогою такої словесної формули:
А Ти(Ви) не зовсім добре вчинив(ли);
Б Це все дрібниці! Не варто про це думати;
В Ви маєте рацію!
Г жодної вірної відповіді
15. Відповідь адресата на зауваження може являти собою:
А вибачення, подяку, співчуття;
Б заперечення, розраду, згоду;
В вибачення, заперечення, з'ясування.
Г лише вибачення
16. Виберіть правильний початок автобіографії.
А Я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва.
Б Я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві.
В Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві.
Г Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.
17. Виберіть правильний варіант оформлення відомостей про навчання в школі.
А Був неодноразовим призером олімпіад з фізики, математики та хімії.
Б За час навчання мав одні позитивні відгуки від вчителів, тому отримав грамоту...
В На протязі 2002-2004 рр. вчився в СЗШ м. Червоноград №2.
Г Під час навчання приймав активну участь у громадянському житті школи.
18. Виберіть правильний варіант оформлення особистих даних.
А. Розведений. Маю доньку і батьків.
Б. Одружений. Жінка – Вепряк Ольга Іванівна, 1980 р.н., вчитель.
В. Не одружений. Батько – Перців Іван Петрович, 1965 р.н., сантехнік. Мати – Перців Галина Петрівна, 1963 р.н., продавець.
Г. Не одружений. Тато – Перців Іван Петрович, 1965 р.н., сантехнік. Мама – Перців Галина Петрівна, 1963 р.н., продавець.
19. У котрому рядку є слово, якого не використовують в офіційно-діловому стилі?
А. Діяти за наказом, директор скликав нараду.
Б. Акт підписали члени комісії, відповідно до закону.
В. Згідно з інструкцією, члени колективу почимчикували на нараду.
Г. Завідувач лабораторії, на прохання дирекції.
20 У котрому рядку подано речення з офіційно-ділового стилю?
А. До заяви додаю такі документи.
Б. Через народження дитини мушу взяти академку.
В. У старших класах я чудово вчився.
Г. Книжку на кафедрі можна взяти під заліковку.
21. У котрому реченні є лексико-стилістичні помилки?
А. До уваги приймається будь-яка інформація на рахунок путівок.
Б. Молодий викладач вимогливо ставиться до студентів.
В. На мою адресу надійшов грошовий переказ і чотири листи.
Г. Т. Шевченко посідає чільне місце в українській літературі.
22. Запозиченим є термін:
А. Бухгалтер.
Б. Замовник.
В. Зовнішньоторговельний.
Г. Речення.
23. Власне українським є термін:
А. Відсоток.
Б. Бюджет.
В. Банкір.
Г. Процент.

24. У котрому рядку всі словосполучення правильні?
А. Грошовий перевод, порушити питання.
Б. Підняти питання, прийти по адресу.
В. Порушити питання, грошовий переказ.
Г. Прийти за адресою, в значній мірі.
25. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.
А. Загинати ціну, опинитися просто неба.
Б. Грати першу скрипку, сходити зі сцени.
В. Рубати під самий корінь, замилювати очі.
Г. Напускати туману, сидіти склавши руки.
26. Виберіть рядок, у котрому усталений зворот вжито згідно з нормами української мови.
А. Слід підвести підсумки поточного року.
Б. Згідно закону людина має право на безкоштовне навчання.
В. Новий проект прийняли за основу.
Г. Тільки в лютому закон набуде чинності.
27. Значення “перешкоджати кому-небудь у здійсненні чогось” має фразеологізм:
А. Наступати на хвіст комусь.
Б. Встромляти палиці в колеса.
В. Натиснути на всі педалі.
Г. Показати, де раки зимують

28. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?
А. Підійди до Сан Санича.
Б. Не прийшов Олег Олексієвич.
В. Надіслати лист Вікторії Максимівній.
Г. Сьогодні не було Оксани Петрівни.
29. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?
А. Маю зустріч з Назаром Павловичом.
Б. Не дочекалися Наталії Євгенівної.
В. Із цікавою доповіддю виступив Юрчук Остап Якович.
Г. Захарчук Свєти не було сьогодні на парах.
30. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?
А. Це питання потрібно обговорити зі Степаном Михайловичом.
Б. Зустріч Остап’юка Валерія з Венгерак Євгенією.
В. У Наталкіних конспектах важко щось знайти.
Г. Передавай привіт Наталії Андріївній.
31. У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?
А. Волинський, криворізький, одеський.
Б. Калуський, уманьський, дрогобицький.
В. Кременчукський, празький, рава-руський.
Г. Запоріжський, івано-франківський, львівський.
32. У котрому рядку правильно утворено прикметники у всіх словосполученнях?
А. Латишські студенти, іракські звичаї, празькі історичні пам’ятки.
Б. Острожська академія, ризькі вулиці, Бузький лиман.
В. Славутицький мікрорайон, Гаазький трибунал, казахські степи.
Г. Паризькі музеї, Дрогобицький педуніверситет, криворіська сталь.
33. У котрому рядку правильно утворено прикметники у всіх словосполученнях?
А. Товариська зустріч, Збаражська фортеця, кембриджська освіта.
Б. Ірпінський район, кавказькі краєвиди, Калуський хімкомбінат.
В. Уманьський завод, братські могили, студентський квиток.
Г. Санкт-петербурзькі музеї, чеські майстри, агенські послуги.
34. У котрому рядку всі іменники треба писати разом?
А. Термо/устаткування, прес/конференція, держ/стандарт.
Б. Авіа/лайнер, макро/економіка, електро/двигун.
В. Лісо/степ, гео/політика, тонно/кілометр.
Г. Кам’янець/Подільський, дощо/мір, водо/провід.
35. У котрому рядку всі іменники треба писати разом?
А. Мікро/економіка, праце/здатність, напів/автомат.
Б. Купівля/продаж, атомо/хід, рентгено/грама.
В. Макро/аналіз, штаб/квартира, теле/автоматика.
Г. Член/кореспондент, лісо/смуга, чотири/кутник.
36. У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка однини іменників?
А. Підручника, поверху, мільйону, Відня.
Б. Грама, інституту, радіуса, телефону.
В. Урагану, автомобіля, випадка, театру.
Г. Товару, департаменту, Парижу, долара.
37. У котрому рядку всі іменники записано неправильно у формі родового відмінка однини?
А. Спирту, грама, каталогу.
Б. Болю, принтера, комплекту.
В. Гуртожитка, трамваю, правописа.
Г. Екрана, інституту, відгуку.

38. У котрому рядку правильно вказано всі форми родового відмінка однини?
А. Листопада, інститута, комплекту, коментарю.
Б. Директора, тролейбуса, заліка, фактора.
В. Критерія, болю, тюлі, насипу.
Г. Токаря, столяра, слюсаря, шампуню.

39. У котрому рядку неправильно вказано форми давального відмінка однини?
А. Марії Данилівній, панові Володимирові Семеновичу.
Б. Товаришеві Бондаренку, Василеві Петровичу.
В. Світлані Іванівні Романюк, Мирославові Дмитровичу.
Г. Працівникові Варениченку, панові Ігорю Валерійовичу.
40. Котра із зазначених форм давального відмінка відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?
А. Надіслати вітання ректорові Присяжнюку Андрієві Миколайовичу.
Б. Надіслати вітання ректору Присяжнюку Андрію Миколаєвичу.
В. Надіслати вітання ректорові Присяжнюкові Андрієві Миколайовичові.
Г. Надіслати вітання ректору Присяжнюк Андрієві Миколайовичу.
41. У котрому рядку допущено помилку у вживанні числівникової форми?
А. Вітаємо Вас із п’ятдесятирічним ювілеєм.
Б. Двомстам шістдесятьом трьом працівникам вручено премії.
В. Я чекаю тебе вже півтора години.
Г. Протягом останнього року здали в експлуатацію три нові будинки.
42. У котрому з поданих речень правильно вжито числівники?
А. У двотисячному році обидвох товаришів було зараховано на перший курс вищого навчального закладу.
Б. На зустрічі були присутні двадцять троє представників областей.
В. Він неправильно розв’язав задачу, оскільки в умові не дописав ноля.
Г. Мені дали двадцять п’ять гривень решти.
43. У котрому рядку немає граматичних помилок?
А. Ми поселилися в новий чотириповерховий будинок.
Б. До відмінної оцінки мені не вистачило три бала.
В. Двостам п’ятдесяти працівникам оголошено подяку.
Г. Перед двадцятим жовтнем треба провести інвентаризацію.
44. У котрому рядку неправильно утворено складне слово?
А. Чотиризначне число.
Б. Трьохкімнатна квартира.
В. Сорокап’ятиріччя письменника.
Г. Двохатомна молекула.

45. У котрому рядку неправильно утворено складне слово?
А. Двохактна вистава.
Б. Трьохповерховий будинок.
В. П’ятдесятирічний керівник.
Г. Двохсотріччя від дня народження.

46. У котрому реченні правильно вжито прийменник?
А. Шиємо взуття на індивідуальне замовлення.
Б. Він розмовляє на англійській мові.
В. В шостій годині почали обговорювати останнє питання порядку денного.
Г. Пішов до магазину за канцелярськими товарами.
47. У котрому рядку правильно скоординовано підмет із присудком?
А. Я з друзями ходили в музей.
Б. У Львівській політехніці навчаються велика кількість студентів.
В. Виставка-продаж виправдав очікування загалу.
Г. УПА засвідчила приклад нескореності та свободи.
48. У котрому реченні неправильно узгоджено підмет і присудок у формі числа?
А. Більшість студентів, аспірантів, викладачів прийшла на мітинг.
Б. Більшість громадян, які звернулися до юридичного відділу, отримала консультацію.
В. Багато людей так і не змогло потрапити на виставку.
Г. На стенді висіли декілька нових оголошень.
49. У котрому рядку правильно узгоджено підмет із присудком?
А. Виставка-продаж вражала асортиментом продукції.
Б. Більшість керівників адміністрацій зібрались на збори.
В. США запропонувала провести екологічну конференцію.
Г. Невелика кількість студентів-іноземців навчаються у Львівській політехніці.
50. У котрому рядку правильно скоординовано підмет із присудком?
А. Місто Суми відсвяткували День незалежності.
Б. Журі визначили переможців.
В. Більшість студентів виконує домашнє завдання.
Г. Газета «Поступ» опублікував виступ міністра.

ВАРІАНТ 4

1. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:
А досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;
Б користуватися мовою в повсякденному житті;
В добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.
Г правильно створювати документи
2. Нормативним є вживання таких словосполучень:
А телерадіомовна кампанія, виборча компанія, весела компанія, посівна кампанія;
Б телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна компанія;
В телерадіомовна компанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна кампанія.
Г жодного правильного словосполучення
3. Виберіть правильні варіанти слововживання:
А. оцінки по предметах, працюють по обраних спеціальностях, гід по магазинам;
Б оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинах;
В оцінки по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинам;
Г оцінки по предметах, працюють за спеціальностями, гід в магазині
4. Нормативним є таке слововживання:
А вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет;
Б вакансія, написати автобіографію, імунітет;
В вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет.
Г захисний імунітет, вакансія, автобіографія
5. Мова це:
А найважливішій, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності;
Б. сукупність загальноприйнятих правил реалізації, мовної системи;
В. вища форма національної мови.
Г жодної правильної відповіді
6. Утвердження української мови як державної неможливе без:
А. функціонування її в судочинстві;
Б. створення такої мовної ситуації, за якої українська мова мала б усі можливості безперешкодного вживання;
В. територіальних діалектів.
Г. всі відповіді вірні
7. Документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статі, рукопису, називається:
А. анотацією;
Б. відгуком;
В. рефератом.
Г. резолюцією

8. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:
А. витягом з протоколу;
Б. стислим протоколом;
В. коротким протоколом.
Г. жодної вірної відповіді

9. Довідка може бути:
А. індивідуальною та стандартною;
Б. секретною і несекретною;
В. особистою й службовою.
Г. різноплановою

10. Акт це:
А офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
Б. офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;
В. письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
Г. особистий документ з грифом КТ
11. Контракт може бути змінений:
А. керівником установи;
Б. тільки за угодою сторін;
В. особою, що наймається на роботу.
Г. лише відповідальною особою

12. Текст акта має дві частини:
А. вступну й основну;
Б. вступну й закінчення;
В. вступну й констатуючу.
Г. закінчення і висновки


13. Спілкування це:
А. один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;
Б. не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;
В. найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.
Г. всі відповіді вірні
14. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:
А. ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;
Б. ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховувати точку зору співбесідника;
В. ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати;
Г. знати вимоги співрозмовника
15. Бесіда це:
А. розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;
Б. одна з найістотніших ознак нації;
В. сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.
Г. вміння правильно вести переговори
16. Виберіть правильний варіант оформлення заяви.
А. Директорові ІНЕМ В. Директору ІНЕМ
НУ “Львівська Політехніка” НУ “Львівська політехніка”
проф. Кузьміну О.Є. проф. Кузьміну О.Є.
студента ІНЕМ від студента ІНЕМ
Каленюка В.П. Каленюка Володимира
Б. Директорові ІНЕМ Г. Директорові ІНЕМ
НУ “Львівська політехніка” НУ “Львівська політехніка”
проф. Кузьміну О.Є. проф. Кузьміну О.Є.
студента групи МК-11 студента групи МК-11
Каленюка Володимира Петровича Каленюк Володимира Петровича
17. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви.
А. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії.
Б. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму навчання Інституту геодезії.
В. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар у Інститут геодезії.
Г. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний стаціонар геодезичного інституту.
18. Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви.
А. До заяви прикладаються такі документи.
Б. До заяви додаються слідуючі документи.
В. До заяви додаються наступні документи.
Г. До заяви додаю такі документи.
19. У котрому реченні немає лексико-стилістичних помилок?
А. Політики досі не сформували єдиного виборчого блоку.
Б. Студент зробив вірний переклад з іспанської мови.
В. Я заказала перстень у ювелірній майстерні.
Г. Визначну роль в науці посідає І. Пулюй.
20. У котрому рядку всі словосполучення правильні?
А. Взяти участь, згідно до постанови.
Б. Приймати участь, відповідно до постанови.
В. Приймати участь, за постановою.
Г. Брати участь, згідно з постановою

21. У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
А. Вищий учбовий заклад, більша половина працівників.
Б. Значною мірою, за сімейними обставинами.
В. Відповідно до наказу, із-за невчасної виплати заробітної плати.
Г. Об’єм виконаних робіт, науковий ступінь.
22. Що в українській літературній мові означає слово заказати?
А. Наказати виконати що-небудь.
Б. Замовити.
В. Заборонити.
Г. Почати говорити.

23. Котре з поданих слів можна поєднати за змістом зі словом земна (-ий)?
А. Ділянка.
Б. Наділ.
В. Куля.
Г. Кодекс.

24. У котрому рядку є застаріла лексика (архаїзми, історизми)?
А. Газета, дорога, паритет.
Б. Подорож, синоптик, електорат
В. Заборона, схема, принтер.
Г. Дилер, бунчук, грамота.


25. Значення “розумний, тямущий, кмітливий” має фразеологізм:
А. Не в тім’я битий.
Б. Як перемитий.
В. Стріляний птах.
Г. І нашим і вашим.
26. У котрому рядку подано нормативні усталені звороти?
А. В кінці кінців, потерпіти поразку.
Б. Увірвався терпець, дати прочухана.
В. У випадку необхідності, залишитися в дурнях.
Г. Вішати лапшу, вселяти надію.
27. У котрому рядку подано нормативні усталені звороти?
А. Замилювати очі, даруйте на слові.
Б. Закон вступає в силу, не в обіду сказано.
В. Брати слова назад, диву даєшся.
Г. Кидатися в очі, в порядку речей.
28. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?
А. Дати довідку Максимчук Юлії Сергіївній.
Б. Поїхати у відрядження з Максимчуком Сергійом Віталійовичом.
В. Заставної Оксани Євгенівної не було в кабінеті.
Г. Передати кошти Захарчукові Віталію Остаповичу.
29. У котрому рядку вжито правильні форми власних назв?
А. Зустріч Курило Юрія Васильовича з Пилипчуком Іваном Петровичем.
Б. Виступ Тимошенко Юлії Володимирівної.
В. Написати листа Павлюку Віктору Андрієвичу.
Г. Переказати вітання Столярчук Світлані Сергіївні.
30. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?
А. Р.в. Ольги Вікторівної, Олега Михайловича.
Б. Д.в. Ользі Вікторівні, Олегові Михайловичу.
В. З.в. Ольгу Вікторівну, Олега Михайловича.
Г. О.в. Ольгою Вікторівною, Олегом Михайловичем.
31. У котрому рядку всі іменники треба писати через дефіс?
А. Прем’єр/міністр, людино/день, віце/президент.
Б. Авто/контейнер, інженер/механік, Нью/Йорк.
В. Виставка/продаж, експорт/імпорт, термо/пара.
Г. Турбо/помпа, пів/Європи, Володимир/Волинський.
32. У котрому рядку всі іменники треба писати через дефіс?
А. Енерго/носій, міні/процесор, пів/Львова.
Б. Екс/президент, залізо/бетон, дизель/мотор.
В. Ампер/секунда, віце/консул, Івано/Франківськ.
Г. Генерал/лейтенант, метало/прокат, розтяг/стиск.
33. У котрому рядку всі прикметники треба писати разом?
А. Західно/український, південно/західний, машино/будівний.
Б. Загально/державний, суспільно/корисний, двох/опорний.
В. Радіо/фізичний, залізо/бетонний, латино/американський.
Г. Двадцяти/процентний, віце/президентський, макро/економічний.
34. У котрому рядку всі прикметники треба писати через дефіс?
А. Науково/дослідний, офіційно/діловий, суспільно/політичний.
Б. Конкуренто/спроможний, чорно/білий, електронно/цифровий.
В. Навчально/виховний, електро/хімічний, адміністративно/територіальний.
Г. Механіко/технічний, суспільно/необхідний, чотирнадцяти/поверховий.
35. У котрому рядку всі прикметники треба писати через дефіс?
А. Економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський.
Б. Суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий.
В. Екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний.
Г. Воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний.
36. У котрому рядку правильно вказано адресата заяви, пояснювальної записки?
А. Директорові департаменту.
Б. Ректорові університета
В. Начальникові відділа.
Г. Завідувачу кафедрою.

37. У котрому рядку правильно вказано адресата заяви, пояснювальної записки?
А. Деканові інститута.
Б. Завідувачу відділа.
В. Начальникові військкомату.
Г. Директорові коледжа.
38. У котрому рядку всі іменники правильно записано у формі орудного відмінка однини?
А. Олексійом Петровичом, ювілярем, м’ячом.
Б. Вчительом, рояллю, межою.
В. Завідувачем, Олесею, слухачем.
Г. Степінню, перемикачом, дисплейом.
39. У котрому рядку в усіх словах подано правильні форми кличного відмінка іменників?
А. Ігоре Петрович, пане директор, пане директоре.
Б. Зоряно Йосипівно, пані викладач, Андрію.
В. Геннадію Леонідовиче, Володю, Настю.
Г. Колего Ващишин, Ігор Петрович, пан професор.
40. У котрому рядку подано правильну форму звертання в офіційно-діловому стилі?
А. Високопоставлений пан міністр!
Б. Високошановний пан віце-президенте!
В. Вельмишановний пане ректоре!
Г. Шановний Михайло Васильовиче!
41. У котрому рядку неправильно утворено складне слово?
А. Чотирьохтижнева відпустка.
Б. Двадцятидводенна акція.
В. Стосімдесятисторінкова книжка.
Г. Триразове харчування.

42. У котрому рядку ненормативно вжито числівники?
А. Один за одним, понад сімнадцять днів.
Б. Завдовжки два метри, два кілометри від станції.
В. В шість годин, більше п’ятидесяти міст.
Г. Сімдесят чотири роки тому, о пів на дев’яту.
43. У котрому рядку неправильно утворено особові форми дієслів?
А. Борються, борешся, бореться.
Б. Сміються, смієшся, сміється.
В. Бачать, бачиш, бачить.
Г. Мелять, мелеш, меле.
44. У котрому рядку неправильно утворено особові форми дієслів?
А. Гудуть, гудиш, гуде.
Б. Крають, краєш, крає.
В. Кроять, кроїш, кроїть.
Г. Біжимо, біжать, біжить.
45. У котрому рядку правильно утворено наказовий спосіб дієслів у першій особі множини?
А. Читаємо, робімо, ловимо.
Б. Розв’язуємо, дивімося, йдемо.
В. Малюймо, пишімо, думаймо.
Г. Ходімо, летимо, печемо.
46. У котрому рядку не порушено синтаксичних норм?
А. По понеділкам заняття відбуваються в четвертому корпусі.
Б. Цього року робітники професійно виклали бруківку.
В. Такі лекції важко сприймаються студентами.
Г. Курсову роботу написано першокурсником.
47. У котрому рядку немає синтаксичних помилок?
А. Указ підписав Президент України.
Б. Указ підписаний Президентом України.
В. Указ підписано Президентом України.
Г. Указ підписується Президентом України.
48. У котрому рядку немає логічних помилок у вживанні однорідних членів речення?
А. Запрошуємо на роботу провізорів, фармацевтів та працівників з медичною освітою.
Б. В асортименті мучні вироби: крупи, макарони, сири.
В. Продаємо вітчизняне та імпортне взуття.
Г. Надішлемо Вашу кореспонденцію, буклети, листівки тощо фізичним особам.
49. У котрому рядку немає логічних помилок у вживанні однорідних членів речення?
А. Пропонуємо фарби: інтер’єрні, фасадні, ґрунтовки, вікна і двері.
Б. Пропонуємо екскурсії по Львову та Україні.
В. Продаємо вітчизняне та імпортне медичне обладнання.
Г. В асортименті канцелярське приладдя, ручки, олівці, гумки, маркери.
50. У котрому рядку неправильно вжито однорідні члени речення?
А. Лікар надає консультації: обстеження, лікування.
Б. Напишіть ділові документи: автобіографію, заяву, пояснювальну записку.
В. Відвідали Марокко, Індію та інші екзотичні країни.
Г. Іменник має граматичні категорії роду, числа, відмінка.
ВАРІАНТ 5

1. Нормативним є вживання таких словосполучень:
А торгуючі організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;
Б торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення української мови;
В торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови.
Г торговельні організації, здавати екзамени, курси з вивчення української мови
2. У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 р., записано:
А Державною мовою в Україні є українська мова;
Б Державною мовою в Україні є російська мова;
В Державною мовою в Україні є українська й російська мови.
Г жодної вірної відповіді
3. Мовний етикет це:
А використання різноманітних засобів вираження думок;
Б типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;
В виділення найважливіших місць свого висловлювання.
Г правила ведення дипломатичних зустрічей
4. Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті
А 5 Конституції України;
Б 10 Конституції України;
В 9 Конституції України;
Г 12 Конституції України

5. Кому належать такі рядки про мову:
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос більш нічого.
А серце б'ється ожива, Як їх почує!
А Лесі Українці;
Б Павлу Тичині;
В Тарасові Шевченку.
Г П. Мирному

6. Виберіть правильний варіант слововживання:
А машиніст розфасувально-пакувальних машин;
Б водій розфасувально-пакувальних машин;
В машиніст розфасувально-упаковочних машин.
Г шофер розфасувально- пакувальних машин
7. Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається:
А рецензією;
Б рефератом;
В статтею.
Г прес-реліз

8. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу подію із життя вашої установи. Це можна зробити, оформивши:
А лист-повідомлення;
Б лист-запит
В прес-реліз,
Г доручення

9. За кількістю адресатів службові листи поділяються на:
А секретні й несекретні;
Б колективні, звичайні, циркулярні;
В внутрішні й зовнішні.
Г вітальні

10. Доручення це:
А офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
Б офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;
В письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
Г договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників його
11. Договір про спільну діяльність це:
А договір, що спрямований на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків;
Б договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників його;
В договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних робіт.
Г. офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб
12. Таблиця це:
А. перелік, зведення статистичних відомостей, розташованих у певному порядку й за графами;
Б. реєстрація предметів, осіб, документів;
В. угода, що укладається між організаціями.
Г. офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб

13. Будь-яку телефонну розмову починаємо коротким виявом ввічливості:
А. Я Вас вітаю;
Б. Добрий день (ранок, вечір)!
В. Вельмишановний добродію! .
Г. Здрастуйте.

14. Візитна картка це:
А. картка для поздоровлення з нагоди певної події;
Б. картка для вручення під час знайомства чи візиту;
В. картка з фотографією.
Г. офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб
15. Вступ доповіді повинен містити:
А. причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;
Б. переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування;
В. підсумок виступу.
Г. всі відповіді вірні
16. Виберіть правильно оформлений варіант довідково-інформаційного документа.
А. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.
Б. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету, що відбулося 17 жовтня 2009 р.
В. Витяг із протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.
Г. Витяг із протокола № 4 засідання профспілкового комітета від 17 жовтня 2009 р.
17. Документ, у якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності, – це:
А. Автобіографія.
Б. Резюме.
В. Характеристика.
Г. Пояснювальна записка.

18. Коротка довідка про освітні та професійні дані автора – це:
А. Автобіографія.
Б. Резюме.
В. Характеристика.
Г. Заява.

19. У котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок?
А. Укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі.
Б. Бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая.
В. Їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою.
Г. Згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.
20. Котре речення відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?
А. Відповідно до плану роботу буде завершено наступного тижня.
Б. На рахунок цього я маю свою власну думку.
В. По наказу ректора його відчислили з університету.
Г. Моя мама на даний час тимчасово не працююча.
21. У котрому реченні немає стилістичних помилок?
А. Незважаючи на складні завдання, студенти успішно написали контрольну роботу.
Б. Будинок фарбується фарбою від німецької фірми “Капарол”.
В. Приїхавши додому, у мене появились цікаві ідеї.
Г. Я не придала даному питанню ніякого значення.
22. У котрому рядку обидва слова можна поєднати за змістом зі словом відношення?
А. Міждержавні, політичні.
Б. Ринкові, математичні.
В. Геометричні, процентні.
Г. Службові, правові.

23. У котрому рядку обидва слова можна поєднати за змістом зі словом дружний (-а, -е)?
А. Погляд, розмова.
Б. Група, спів.
В. Листування, сім’я.
Г. Сміх, рука.

24. У котрому рядку вжито слово, яке не можна поєднати зі словом знімати?
А. Пальто.
Б. Кіно.
В. Квартиру.
Г. З вішака.

25. У котрому рядку подано нормативні усталені звороти?
А. Не в обіду сказано, ні звука.
Б. Опануй себе, впадати в око.
В. Не прийшло в голову, не в своїй тарілці.
Г. Закон вступає в силу, залишитися в дурнях.

26. У котрому рядку подано стійкі словосполуки, притаманні для офіційно-ділового стилю?
А. Узяти участь, піти на побачення, пристосуватися до обставин.
Б. Зробити висновки, подати заяву, відповідно до наказу.
В. Узяти відпустку, засмагати на морі, скористатися допомогою.
Г. Згідно з графіком, взятися за розум, прийти вчасно.
27. Який із фразеологічних зворотів походить із виробничо-професійних висловів?
А. Сади Семіраміди.
Б. Сізіфова праця.
В. А судді хто?
Г. Сходити зі сцени.
28. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?
А. Р.в. Марії Ігорівної, Андрія Олександровича.
Б. Д.в. Марії Ігорівні, Андрію Олександровичу.
В. З.в. Марію Ігорівну, Андрія Олександровича.
Г. О.в. Марією Ігорівною, Андрієм Олександровичем.
29. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?
А. Андрійович, Вікторович, Петрівна.
Б. Віталієвич, Михайлівна, Сергієвич.
В. Романович, Ігорович, Анатолієвна.
Г. Дмитрівна, Якович, Григорієвич.
30. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?
А. Олексієвич, Михайлівна, Вікторович.
Б. Максимівна, Віталієвич, Степанович.
В. Мирославович, Андрійович, Петрівна.
Г. Юрієвич, Ігорович, Віталіївна.
31. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?
А. Балканський півострів, Генеральна Асамблея ООН.
Б. Південне Полісся, вулиця Ярославів вал.
В. Нью-Йорк, Майдан незалежності.
Г. Організація Об’єднаних Націй, республіка Польща.
32. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?
А. Львівська область, Національний Банк України.
Б. Арбітражний суд України, Студентський Профком Університету.
В. Міністерство фінансів України, Республіка Польща.
Г. Кавказький хребет, генеральний секретар ООН.
33. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?
А. Львівська Політехніка, Миколаївський район.
Б. Балканські країни, Акт проголошення незалежності України.
В. Конституція України, міжнародний валютний фонд.
Г. Організація об’єднаних націй, проспект Тараса Шевченка.
34. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?
А. Тернопільська область, американська Федерація праці.
Б. Палац Спорту, Державна податкова адміністрація.
В. Національний університет «Львівська політехніка», День матері.
Г. Антимонопольний Комітет України, санаторій «Україна».
35. У котрому рядку всі слова написано правильно?
А. Пів’ящика, освічений, по-українському, інженер-механік.
Б. Реквізит, по-батькові, вакуум-камера, суспільно корисний.
В. Проїздний, примирити, вантажоперевезення, тонно-кілометр.
Г. Інцидент, політико-економічний, зв’язківець, багато-діапазонний.
36 У котрому рядку подано правильні словосполучення?
А. Пам’ятник Тараса Шевченка.
Б. Зустріч із Сергійом Петровичом.
В. Вечір пам’яті Ігоря Білозора.
Г. Зустріч із заступником Наталії Іванівної Лозової.
37. У котрому рядку подано всі правильні форми називного відмінка множини?
А. Паспорта, викладачі, товариші.
Б. Слюсарі, столяри, комп’ютери.
В. Професора, працівники, громадянини.
Г. Інженера, учителя, края.
38. У котрому рядку правильно вказано форми родового відмінка множини?
А. Грам, жител, договорів, пристрастей.
Б. Суддів, протоколів, доповідів, статей.
В. Архітекторів, солей, громадянів, знань.
Г. Болгар, перснів, тонн, учителів.
39. У котрому рядку подано всі правильні форми вищого ступеня порівняння прикметників?
А. Більш швидший, менш важкий, чорніший.
Б. Спритніший, більш якісний, більш кращий.
В. Товщий, дорожчий, менш ефективний.
Г. Важливіший, старший, надпотужніший.
40. У котрому рядку подано всі правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників?
А. Якнайвужчий, самий найближчий, найменш привабливий.
Б. Найбільш нижчий, ультрасерйозний, найменш рухливий.
В. Найбільш могутній, якнайдобріший, щонайважливіший.
Г. Найефективніший, найвеличезніший, найдужчий.
41. У котрому рядку правильно утворено наказовий спосіб дієслів у першій особі множини?
А. Святкуємо, робімо, носимо.
Б. Розв’язуємо, дивімося, пливемо.
В. Борімось, читаймо, сміймося.
Г. Їжмо, варимо, печемо.
42. У котрому рядку є помилка в утворенні особових форм дієслів?
А. Контролюють, падають, подають, знайдуть.
Б. Пишуть, розуміють, чекають, інспектують.
В. Знаходять, знайдуть, хотять, котять.
Г. Доганяють, вітають, зупиняються, відтворять.
43. У котрому рядку є помилка в утворенні особових форм дієслів?
А. Полють, поллють, біжать, ллють.
Б. Хочуть, колять, носять, думають.
В. Заряджають, зарядять, обпилюють, майструють.
Г. Оновлюють, оновлять, пропонують, записують.
44. У котрому рядку є неправильна особова форма дієслова?
А. Літаєте, зробив, переписуватиму, знає, приніс.
Б. Опиши, зроби, принеси, залиш, пишемо.
В. Прийди, прийшли, хай знайде, спробуємо.
Г. Зрозумій, напиши, пиши, робитеме, хай прийде.
45. У котрому рядку немає мовностилістичних помилок ?
А. Завдавати шкоди, оточуюче середовище.
Б. Хворіти на грип, несуча стіна.
В. Звернутися на адресу, мешкати за адресою.
Г. Зраджувати ідеям, наслідувати брата.
46. Правильне продовження речення Повернувшись з-за кордону подано в рядку:
А. Його зустрічали всією родиною.
Б. Він відкрив власну фірму.
В. Довелося шукати нову роботу.
Г. Їм було повідомлено дату наступної поїздки.
47. Синтаксично правильне продовження речення Закінчивши університет подано в рядку:
А. Мене зарахували на посаду редактора.
Б. Наступний рік пройшов успішно.
В. Я став редактором журналу.
Г. Переді мною відкриються блискучі перспективи.
48. У котрому рядку порушено синтаксичну норму?
А. Вжити заходи, говорити на українській мові.
Б. Говорити українською, дотримати обіцянки.
В. Оволодіти нормами, опанувати фах.
Г. Постачати товар, телефонувати замовникові.
49. У котрому рядку вжито невластиву українській мові пасивну конструкцію?
А. Ми написали дві розрахункові роботи.
Б. Нам треба написати дві розрахункові роботи.
В. Нам дозволили написати дві розрахункові роботи.
Г. Нами написані дві розрахункові роботи.
50. У котрому рядку є прямий порядок слів у реченні?
А. Невідомі віруси атакують комп’ютери.
Б. Комп’ютери атакують невідомі віруси.
В. Атакують невідомі віруси комп’ютери.
Г. Атакують комп’ютери невідомі віруси.


$Љ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ёА
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·15

Приложенные файлы

  • doc 19436575
    Размер файла: 299 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий