Kontrolnaya po fizike


ВАРІАНТ 1
Спостерігач, що стоїть на платформі, визначив, що перший вагон електропоїзда пройшов повз нього протягом 4 с., а другий – протягом 5 с. Після цього передній край поїзда зупинився на відстані 75 м від спостерігача. Вважаючи рух поїзда рівносповільненим, визначити його початкову швидкість, прискорення і час сповільненого руху. Накреслити графіки залежності шляху, швидкості і прискорення поїзда від часу. За початок відліку часу прийняти момент проходження повз спостерігача переднього краю поїзда.
Кабіна ліфта масою m рухається вгору із прискоренням а. Знайти відносне подовження троса, на якому підвішена кабіна, якщо його площа поперечного перетину S, а модуль Юнга – Е.
З шахти глибиною 200 м підіймають тягар масою 500 кг на канаті, кожен метр якого важить 15 Н. Яка робота здійснюється при підніманні тягаря? Який ККД установки?
На горизонтальну вісь посаджені маховик і легкий шків радіусом R = 5 см. На шків намотаний шнур, до якого прив'язаний тягар масою m = 0,4 кг. Опускаючись рівноприскорено, тягар пройшов шлях S = 1,8 м за t = 3 с. Визначити момент інерції маховика. Масою шківа знехтувати.
Акваріум глибиною h наповнений доверху водою. З якою силою тисне вода на стінку акваріума, що має форму прямокутника довжиною l і складає з вертикаллю кут ?
Точка здійснює гармонічні коливання з амплітудою А = 10 см і періодом Т = 2 с. Написати рівняння цих коливань, вважаючи, що при t = 0 зміщення х = 0. Визначити також фазу для двох моментів часу: 1) коли зміщення точки х = 6 см; 2) коли швидкість точки .
Знайти радіус колеса, що обертається, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, лежачої на ободі, в 2,5 разу більше лінійної швидкості точки, лежачої на 5 см ближче до осі колеса.
Тіло, кинуте вертикально вгору, повернулося на землю через . Яка була швидкість тіла? На яку висоту h піднялося тіло? Опір повітря не враховувати.
На кінцях нитки, перекинутої через нерухомий блок, підвішені тіла масами кожне. Яку масу повинен мати додатковий тягар, покладений на одне з тіл, щоб кожне з них пройшло за час шлях ? Знайти силу тиску перевантаження на тягар . Визначити силу тиску на вісь блоку.
Визначити кінетичну і потенційну енергію тіла масою 0,2 кг, кинутого вертикально вгору із швидкістю , після закінчення 2 с після кидання.
У печі нагрівали сталевий болт масою 0,3 кг і помістили його в мідну посудину масою 0,2 кг, що містить 1,27 кг води, при С. Температура води і посудини підвищилася до С. Вичисліть температуру печі.
Знайти коефіцієнт поверхневого натягу олії, якщо при пропусканні через піпетку 4 олії одержано 304 краплі. Діаметр шийки піпетки 1,2 мм. Густина олії 0,91
Газ займає об'єм 4 л під тиском 5 Визначити сумарну кінетичну енергію поступального руху молекул.
Знайти внутрішню енергію U маси m = 20 г кисню при температурі .

Приложенные файлы

  • docx 18582822
    Размер файла: 80 kB Загрузок: 2

Kontrolnaya po fizike: 1 комментарий

Добавить комментарий