Динаміка світових туристичних потоків

Практичне заняття №1
ДИНАМІКА СВІТОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

Мета: сформувати уявлення про особливості світових туристичних потоків, про характерні особливості розвитку туризму в різних регіонах світу, про перспективи найбільш популярних туристичних напрямків.

Завдання 1. Проаналізувати рейтинг країн-лідерів світового туризму, пояснити причини значної кількості туристів у цих країнах. Чи співпадають країни за кількістю прибулих та обсягами надходжень. Охарактеризувати тенденції у прибуттях туристів та надходження від них

Країни-лідери за кількістю прибулих міжнародних туристів
Країни
Кількість міжнародних туристичних прибуттів


млн. прибуттів
зміни, %


2010
2011
2010/2009 рр.
2011/2010 рр.

1. Франція
77,1
79,5
0,5
3,0

2. США
59,8
62,3
8,8
4,2

3. Китай
55,7
57,6
9,4
3,4

4. Іспанія
52,7
56,7
1,0
7,6

5. Італія
43,6
46,1
0,9
5,7

6. Туреччина
27,0
29,3
5,9
8,7

7. Велика Британія
28,3
29,2
0,4
3,2

8. ФРН
26,9
28,4
10,9
5,5

9. Малайзія
24,6
24,7
3,9
0,6

10. Мексика
23,3
23,4
4,2
0,5

Україна
21,2
21,4
1,9
1,8


Країни-лідери за обсягами надходжень від міжнародного туризму
Країни
Обсяги надходжень від міжнародного туризму


млн. дол..
зміни, %


2010
2011
2010/2009 рр.
2011/2010 рр.

1. США
103,5
116,3
9,9
12,3

2. Іспанія
52,5
59,9
-1,2
14,0

3. Франція
46,6
53,8
-6,0
15,6

4. Китай
45,8
48,5
15,5
5,8

5. Італія
38,8
43,0
-3,6
10,9

6. ФРН
34,7
38,8
0,1
12,0

7. Велика Британія
32,4
35,9
7,5
10,9

8. Австралія
29,8
31,4
17,4
5,5

9. Макао (Китай)
27,8

53,2


10. Гонконг (Китай)
22,2
27,7
35,3
24,7

Україна
3,8
4,3
5,9
13,2


Завдання 2. Проаналізувати структуру та динаміку туристичних потоків за регіонами світу, виявити регіони, які характеризуються найбільшими та найменшими темпами приросту. Розрахувати частку кожного регіону у загальносвітовому показнику та середньорічні темпи зростання туристівКількість міжнародних туристичних прибуттів
Світ та регіони
Міжнародні туристичні прибуття, млн..
Частка у загальносвітовому показнику,
Середньорічні темпи зростання


1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012Світ
435
528
674
799
940
983
1035Регіони (відповідно до схеми ВТО)

Європа
262
304
385
441
475
504
535Азіатсько-Тихоокеанський регіон
56
82
110
154
204
217
233Америка
93
109
128
133
151
157
162Африка
15
19
26
35
46
50
52Середній Світ
10
14
24
36
60
55
53
Завдання 3. Проаналізувати дані динаміки показників розвитку міжнародного туризму, на основі наведеної статистичної інформації побудувати діаграму. Виявити, чи пропорційно зростає кількість туристів та валютних надходжень. Співставити графік. Розрахувати витрати на одного туриста
Динаміка показників розвитку міжнародного туризму
Рік
Кількість туристів, млн. осіб
Валютні надходження від міжнародного туризму, млрд. дол. США
Витрати на одного туриста

1950
22
2,3


1960
69
5,5


1965
80
9,8


1970
165
17,4


1975
121
46,3


1980
223
106,0


1990
435
279,0


1995
528
411,0


2000
674
475,9


2005
799
680,0


2010
940
988


2011
983
1030


2012
1035
Завдання 4. Проаналізувати прогноз найбільш популярних туристичних напрямків, висловити власну позицію стосовно даної проблематики
Прогноз найбільш популярних туристичних напрямків до 2020 р.
Країна


Кількість
туристичних
прибуттів, мли.
Частина на світовому туристичному ринку, %
Динаміка зростання 2000-2020 рр., %


Китай
137,1
8,6
8,0

США
102,4
6,4
3,5

Франція
93,3
5,8
1,8

Іспанія
71,0
4,4
2,4

Гонконг
59,3
3,7
7,3

Італія
52,9
3,3
2,2

Великобританія
52,8
3,3
3,0

Мексика
48,9
3,1
3,6

Росія
47,1
2,9
6,7

Чеська Республіка
44,0
2,7
4,0

Всього
708,8
44,2
15

Приложенные файлы

  • doc 19534815
    Размер файла: 104 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий