Інновації в архітектурі. Лекція 7


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

лекція


7

Ситуативна а
нархітектура

vs

універсальна глобальна
.

Середовищний
підхід,

вернакуляр,

контекстуалізм,

а
нтиглобалізм
.


1.

Анархітектура

і
Луізіанський маніфест

Жан
а

Нувел
я

2.

Контекст

і контекстуальність

3.

Середовищний

підхід

(
Env
ironmental

design
)

4.

Архітектурний вернакуляр


"
Анархітектура

в нашому розумінні
-

це архітектура без архітектора, в якій не працює звичайна
вертикальна організація, а людина одночасно є "замовником", проектантом і будівельником.
Ця архітектура максимально ефективна, використовує всі доступні матеріали та можливості
,
постійно змінюється і перебудовує себе"

Жан Нувель

(
Jean

Nouvel
)
створив

Луізіанський маніфест
, присвячений сьогоднішньому стану
архітектурної практики, після ретроспективної виставки, яку він провів у Музеї сучасного
мистецтва «Луізіана», що знаходиться

у сільській місцевості, за 35 км від Копенгагену. На
написання цього маніфести його надихнув цей своєрідний музей, що будувався і
перебудовувався протягом пів століття. Про що ж ідеться в цьому маніфесті видатного майстра
архітектури, автора понад 70
-
и ре
алізованих об

єктів у всьому світі?

1.

Деколи архітектура підмінює собою ландшафт, перебудовуючи і відтворюючи його по
своєму образу


і це лише ще один спосіб знищити його.

2.

Але архітектура може бути трансцендентною, вона може розкривати очі на географію,
історію, колір, рослинність, горизонт, властивості світла.

3.

Глобальна економіка заохочує ефекти домінуючої архітектури, яка стверджує: «Нам не
потрібен контекст!».

4.

Зараз триває важливе історичне протистояння: глобальна архітектура стикається із
ситуативною
«анархітектурою», універсально
-
анонімна архітектура


з архітектурою
особливостей.

5.

Архітектура особливостей пов’язана з актуалізацією знань, а архітектурні знання за
своєю природою є багатогранні і вкорінені в історії всіх цивілізацій. А подорожі


один
із

суттєвих компонентів архітектурної освіти.

6.

Потрібно протистояти урбанізму зон, сіток, решіток, що позбавляє унікальності й
індивідуальності міста у всіх країнах і кліматичних зонах, яка уможливлює заповнення
міст клонованими офісами, клонованим житлом, кл
онованими магазинами і прямує до
вже баченого, лиш би не думати і не бачити.

7.

Потрібно відмовитися від універсально
-
анонімних правил, територіальних та
архітектурних, і замінити їх іншими, заснованими на структурному аналізі заселеного
ландшафту.

8.

Повинні би
ти встановлені чуттєві, поетичні правила, розроблені підходи, які
розповідатимуть нам про колір, дух, характер, про аномалії творчого акту, про
індивіду
а
льн
і особливості дощу, вітру, моря, гір. Правила, що говорять про просторово
-
часовий континіум, які пов
ернуть процес в сторону мутацій, модифікацій хаосу,
правила, що враховуватимуть всі фрактальні масштаби наших міст.


2

9.

Ідеологія особливостей прагне до автономності, до використання ресурсів даного
місця і даного часу, до пріоритету нематеріального.

10.

Архітекту
ра


це не проектування
ex

nihilo
. Це трансформація, організована мутація
того, що вже існує на своєму місці.

11.

Архітектура означає підтримку процесу вбудовування в ландшафт просторів, які
демонструють тенденцію до самозародження і самовизначення.

12.

Проектувати


означає продовжувати живу історію, зберігаючи сліди минулих життів.

13.


Архітектура, це адаптація місцевих умов до даного часу, що відбувається завдяки
зусиллям, знанням і бажанням конкретних людей.

Див. більше:
Нувель Ж. Луизианский манифест /
/ Проект International.

2007. №15.


На думку Жана Нувеля,
«
унікальність
» дуже важливе поняття, він розуміє його як здатність
архітектури бути особливою,
відбуватися

як подія, формувати контекст. Унікальними він
називає такі об

єкти, як Центр Помпіду
, Всесвітній торгови центр, Біосфера
-
2. Унікальні об

єкти
створюю
ть

події
, ситуації або місця, які принципово неповторні і сингулярні, так як в них
міститься нерефлексійний аспект життя і пам

яті
.
Вони організовують поля впливу,
трансформують не лише серед
овище, але й цілі міста, епохи. В таких об

єктах завди присутній
надлишок значення, що виходить за межі інтерпретованого сенсу.

На думку Жана Нувеля, саме проектування не робить об

єкт

унікальним, таким його робить
процес експлуатації. Архітектура


це подія, проте її унікальність не задається ані історією, ані
соціологією, ані естетичними складовими, а пов

язана з самим існуванням архітектури.


Контекст

і контекстуальність
.

Приклад
контекстуальності


корпус Музею королеви Софії в Мадриді, приваблива будівля
аристократичністю, строгістю, домінує в середовищі, стала не просто адміністративним корпусом,
а громадським просторм. Важко визначити, яиц я будівля є м

якою чи грубою стосовно
контексту.
Новий корпус має зв

язки зі старим музеєм, і змінює складену ситуацію, доповнюючи її, не
руйнуючи. Будівля підпорядковується масштабу забудови, а більші зміни присутні лише в дворі
будівлі. Трансформація сильно і настирно видозмінює місце, перет
ворюючи його в сингулярну
подію. Новий корпус не просто вписався, він зберіг історичну спадщину, також оживив
середовище, встановив свої правила і змусив усіх їм слідувати.

Глобальна архітектура є відповідно деконтекстуалізованою.3

Середовищний

підхід

(
Env
ironmental

design
)буквально
,
процес

звертання

до

оточуючого

середовища

при

проектуванні
,
відштовхування

від

його

специфіки
.
Поняття дуже споріднене із
екологінийм підходом і принципами сталого розвитку.Архітектурний вернакуляр

(син.
стихійна
, народна

забудова)


явище в архітектурі, що
виражає
ться в створенні будівель непрофесійними архітекторами. Характерні риси:
невідповідність будівельним нормам і стандартам, відсутність стильових рамок і прийомів. Існує
також вернакуляр як стиль, вик
ористовуваний
професійними архітекторами. Вернакуляр як
процес створює систему, що сама розвивається і сама регулюється, простір, що формується без
законів формотворення, кожен сам формує свій простір, часто випадковим (стихійним) способом


таке природне освоєння прос
тору.

Література:

1.

Vernacular
architecture


//
https://en.wikipedia.org/wiki/Vernacular_architecture

2.

Contextualism


//
https://en.wikipedia.org/wiki/Contextualism

3.

Postmodern_architecture

//
https://en.wikipedia.or
g/wiki/Postmodern_architecture

4.

Нувель Ж. Луизианский манифест /
/ Проект International.

2007. №15.


4

Приложенные файлы

  • pdf 19653679
    Размер файла: 818 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий