зарубіжна залік 37-40 питання

37. Своєрідність романістики Жорж Санд.
Письменниця Аврора Дюпен писала під псевдонімом Жорж Санд і була найкрупнішим представником французького романтичного соціально-психологічного роману, який надав живильного ґрунту для розвитку класичного реалізму. Ця освічена і революційно налаштована жінка вважала своїми літературними вчителями Руссо і Ґете, і присвятила життя боротьбі із соціальною нерівністю, як між окремими верствами суспільства, так і між чоловіком і жінкою. Ця жінка сприймалася за життя як екзотичне явище, адже вона, на відміну від інших жінок того часу, виступала сама по собі, як самостійний художник і як самостійна особистість.
Аврора Дюпен почала писати заради економічної незалежності від чоловіка і поступово набула слави одного із найсерйозніших письменників соціально-романтичної школи. Романтик завжди втілює у творі мистецтва власний ідеал, і героїні численних романів Жорж Санд ( “Індіана” (1832), “Лелія” (1833), “Жак” (1934) та ін. ) виступають втіленням суб’єктивного ідеалу. Головною цінністю фундаторка жіночої емансипації вважала свободу. І саме такими є її героїні. Вони розривають зв’язки із нелюбими чоловіками і йдуть назустріч справжньому коханню. Творчість Жорж Санд несе в собі чимало суперечливих моментів. Існує думка про досить складне ставлення Флобера до Жорж Санд. Сам письменник не залишив коментарів, але інколи “Мадам Боварі” сприймають як пародію на життя знаменитої жінки. Занадто ідеалізовані героїні не можуть не викликати іронії. Всі вони говорять занадто правильною мовою і ніколи не вчиняють неправильно. Одночасно не можна не зазначити: Жорж Санд є справжньою спадкоємицею просвітників. Головною метою її творчості був не епатаж, в якому її часто звинувачують, а служіння суспільству із високою метою його вдосконалення. Коли французький романтизм розділився на два напрямки: на чисте мистецтво і на школу соціального роману, або на “мистецтва заради мистецтва” і “мистецтво заради прогресу”, Жорж Санд разом із Віктором Гюґо очолили другий напрямок. Жорж Санд називала своє мистецтво “романтизмом для людей” і не тільки захищала загальнолюдські цінності, а і боролася з проявами так званого “демонічного начала”, до якого схилялися Байрон, Мюссе та ін. Її романи розвінчують індивідуалізм, байдуже ставлення до проблем суспільства. Романи “Консуело” (1843) і “Графиня Рудольштадт” (1844) присвячені Поліні Віардо, дочці цигана із Севільї, яка вразила колись Європу своїм унікальним талантом. В романах про долю геніальної співачки існує багато натяків на сучасників Жорж Санд. Але головним у них є інше: Консуело, дочка бідної співачки, розумом і талантом перевищує багатьох з аристократів. Вона йде гідним шляхом не тільки в житті, а і в творчості, підкорює публіку не зовньошністю або кривляннями, а голосом і акторським талантом. Доля приводить Консуело до Богемії (Чехії ), де вона стає невільним учасником трагічної боротьби слов’ян за свою національну гідність і зустрічає цікаву особистість – чеського аристократа, Артура Рудольштадта, з яким відчайдушно зв’язує життя. На зображенні боротьби чеських патріотів відобразилась багатолітня дружба Жорж Санд із Шопеном, польським композитором, який перебував в Європі в еміграції через придушення духовної свободи в його рідній Польщі. Так само, як Польща страждала під російським гнітом, так само страждала Чехія під гнітом австрійців. Жорж Санд звертається до подій ХУІІІ ст., але осмислює події століття ХІХ (принцип В.Скотта). В романі діють історичні особи ( прусський монарх Фрідріх, австрійська імператриця Марія Терезія, просвітник Вольтер ), але на рівні фону; головними героями є вигадані персонажі. І тут Жорж Санд нібито наслідує Скотта, але, на відміну від англійського письменника, який прибрав із своїх книжок все те містичне і загадкове, чим так щедро оснащували свої твори автори “ґотичних романів”, Жорж Санд зображує таємні збори франкмасонів, сповнює свою розповідь неймовірними збігами і обставинами. Особливо названа тенденція проявилася у другій частині ( “Графиня Рудольштадт” ). Але не дивлячись на всі недоліки, французька письменниця залишила глибокий слід в історії світової літератури, і не тільки в силу своєї боротьби за права жінок, а і в силу розробки жанру соціально-психологічного романтичного роману, якого було підхоплено реалістами, і де він набув значення основного жанру.


38англійський реалізмЯкщо у Франції романтикам і реалістам прийшлося долати суспільну впевненість у тому, що мірилом “доброго смаку” може виступати тільки класицизм, то англійська література ХІХ ст. розвивалися іншим шляхом. Класицизм не був широко розповсюдженим в Англії, і тому класичний реалізм виступив спадкоємцем просвітницького реалізму. Хоча названий вплив у творчості різних художників позначився по різному. Різним був також вплив романтичного мистецтва. Якщо Діккєнс знаходився під сильним впливом , то в творчості Теккерея він позначився набагато менш наявно.
Взагалі англійський класичний реалізм відрізняється зосередженням на проблемах гріху й моралі, несе в собі сильний християнський вплив. Названа особливість є неодмінною рисою вікторіанської епохи, яку названо на честь правління королеви Вікторії ( 1837 – 1901 ). Вікторіанська епоха вважається однією з провідних в історії Англії. Традиційне обличчя країни було сформовано саме тоді, коли після суворого протистояння “голодних сорокових” держава прийшла до соціального компромісу. Починаючи із 30 – 40 рр. англійські романтичні школи починають втрачати домінуючи позиції у мистецтві, а у 50 – 60 рр. реалізм отримує кінцеву перемогу. Хоча романтизм продовжує існування, поступово переходячи у стадію неоромантизму (Керолл, Стівенсон, “Братство прерафаелітів” ).
Розвиток критичного реалізму

Критичний реалізм кінця ХІХ століття вступає в нову смугу свого розвитку, набуває ряд нових рис, що відрізняють його від класичного реалізму середини століття. На межі століть він завойовує провідні позиції в світовому літературному процесі. Письменники-реалісти діють у Франції (Мопассан, Франс, Роллан), Великобританії (Веллс, Шоу, Голсуорсі), Німеччині (брати Манни, Гергарт Гауптман), Скандинавських країнах (Ібсен, Мартін Андерсен-Нексе), США (Марк Твен, Джек Лондон, Драйзер, О. Генрі), а також в інших країнах. Піднесенню реалізму сприяв органічний зв’язок з традиціями національного мистецтва, революційним романтизмом, співзвучним письменникам нової епохи своєю спрямованістю у майбутнє. Різко підсилюється публіцистичний бік реалістичної літератури, з'являється відкрита тенденційність у захисті своїх поглядів. Прийом об'єктивної оповіді, вдосконалений Флобером, поступається прийомові, в якому оцінка явищ, полеміка, дискусія, відкритий вияв позиції письменника є звичайними речами. Широкі узагальнення, сміливі гіпотези, звернення до досягнень науки та культури все це риси нового реалізму.

Критичний реалізм ознаменувався небувалим поширенням епосу і драматургії, які помітним чином потіснили поезію. У епічних жанрів найбільшу популярність придбав роман. Причина його успіху головним чином у тому, що він дозволяє письменник-реаліст з найбільшою повнотою здійснити аналітичну функцію мистецтва, оголити причини виникнення соціального зла.

Критичний реалізм не обмежується викриттям потворного. Він зображує також позитивні сторони життя - працьовитість, моральну красу, поетичність російського селянства, прагнення передової дворянської та різночинної інтелігенції до суспільно корисної діяльності та багато іншого. Біля витоків російського реалізму XIХ століття варто А.С. Пушкін. Велику роль в ідейно-естетичної еволюції поета зіграла його зближення під час південної посилання з декабристами. Він знаходить тепер опору своїй творчості в реальної дійсності.39Ча
·рлзДі
·ккенс(7 лютого 1812, Лендпорт-9 червня 1870, Гейдсгілл) англійський письменник, один із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи, відомий політичний агітатор.
Деякі критики називали Діккенса майстром прози та хвалили за численних унікальних персонажів і яскраве зображення суспільства, інші ж звинувачували його в надмірній сентиментальності, незвичайних подіях та гротескних образах. Популярність творів Діккенса завжди була дуже високою, вони ніколи не припиняли видаватися. Багато з романів Діккенса вперше з'явилися як популярні на той час періодичні видання, крім того, Діккенс часто писав твори частинами, що задавало їм певний ритм, в якому сюжет був розбитий на частково незалежні епізоди, із розв'язкою на початку кожної нової частини.Твори Діккенса пронизані дотепністю, що вплинула на оригінальність національного характеру й образу мислення, відомого у світі, як «англійський гумор».
Початок реалізму в Англії формально пов’язується з творчістю Ч. Діккенса, але по суті є відгуком і реакцією на реалії так званоїдоби “вікторіанства”, тобто часу правліннякоролевиВікторії (1837-1901).В творчостіДіккєнсавиділяютьчотириперіоди. Перший ( 1833 – 1841 ) – “НарисиБоза”, “Посмертні записки Піквікського клубу”, “ПригодиОлівераТвіста”, “Життя і пригодиНіколасаНікльбі”. Другийперіод ( 1842 – 1848 ) – “Американськінотатки”, “Життя і пригодиМартінаЧезлвіта”, “Різдвяніоповідання”, “Домбі і син”. Третійперіод( 1849 – 1859 ) – “ДевідКопперфільд”, “Холоднийдім”, “Скрутна година”, “КрихіткаДорріт”. В останнєдесятиріччясвогожиттяДіккєнсстворюєромани “Великісподівання”, “Наш спільний друг”, починає, але не встигаєзавершити роман “ТаємницяЕдвіна Друда”.
РеалізмДіккєнса є реалізмом, одухотвореним романтизмом. Підвпливом романтизму письменникзнаходивсязавжди, але молодийДіккєнссприймавромантичнітрадиціїще у доситьнаївному і простонародному плані. Звідсиказковазабарвленістьйогоранніхтворів. Діккєнсвірив у можливість морального вдосконаленнясуспільствазасобамилітератури. Тут вінвиступаєпослідовникомєвропейськихпросвітників ( Свіфта, Філдінга, Дідро ), тому ідеал грошей протиставиться у ньогоідеалущасливоїродини.
Відомі твори: Посмертні запискиПіквікського клубу (18361837), ПригодиОлівераТвіста (18371839),ПригодиНіколасаНіклбі (18381839),Крамницястарожитностей (18401841), Різдвянапісня в прозі, аборіздвянеоповідання з привидами (1843),Домбі й син (18461848),ДевідКоперфільд (18491850),Холоднийдім (18521853),Важкічаси (1854),МаленькаДорріт (18551857),Великісподівання (18601861),Наш спільний друг (18641865),ТаємницяЕдвіна Друда (1870).
Аналіз роману Дыккенса «Пригоди Оливера Твіста»
Уромані «Пригоди Оливера Твісту» Диккенс вишиковує сюжет, у центріякогозіткнення хлопчика з невдячноюдійсністю. Головний герой роману – маленький хлопчик по імені Оливер Твіст. Народившись у работном будинку, він з перших хвилинсвогожиттязалишився сиротою, а це означало в йогоположенні не тількиповненегод і позбавленьмайбутнє, але й самітність, беззахисність перед тими образами й несправедливістю, якійомудоведетьсяперетерпіти. Дитинабулаквола, лікарговорив, щовін не виживе. З работного будинку Оливера віддають в учні до трунаря; там вінзіштовхуєтьсяіз приютским хлопчиком НоэКлейполом, що, будучи старше й сильніше, постійнопіддає Оливера приниженням. Незабаром Оливер збігаєВлондон.
Хлопчики й дівчинки, якібулинікому не потрібні, волею случаючи очутившись на вулицяхміста, часто ставали зовсімзагубленими для суспільства, оскільки попадали в кримінальнийсвіт з йогожорстокими законами. Вони ставали злодюжками, жебраками, дівчини починали торгувативласнимтілом, а післяцьогобагатохто з них закінчувалисвоєнедовге й нещасливежиття у в’язницяхабо на шибениці. Цей роман кримінальний. Суспільстволондонськихзлочинців Диккенс зображує просто. Це законна частинаіснуваннястолиць. Хлопчик з вулиці на прізвиськоСпритнийшахрайобіцяє Оливеру в Лондонінічліг і заступництво й приводить його до скупника краденого, хрещеномубатьковілондонськихзлодіїв і шахраївєвреєвіФеджину. Оливера хочутьпоставити на злочиннийшлях.Для Диккенса важливодатичитачевіподання про те, що душу дитини не схильна до злочину. Діти – уособленнящиросердечноїчистоти й незаконнихстраждань. Цьомуприсвяченачималачастий роману. Диккенс створює в романі образ Нэнси – дівчини, щопотрапила в ранньомувіці в кримінальнийсвіт, але сохранившей добре, чуйнесерце, здатністьспівчувати, адже не зрячи ж вона намагаєтьсязахистити маленького Оливера від порочного шляху.
Таким чином, ми бачимо, щосоціальний роман Ч. Диккенса "Пригоди Оливера Твісту" являє собою живийвідгук на найбільшзлободенні й животрепетніпроблемисучасності. А по популярності й вдячностічитачівцей роман по праву можнавважатинародним


40 . "Ярмарок суєти" - "роман без героя" Особливості творчої манери автора.
В історію західноєвропейської літератури У.Теккерей увійшов як творець свого кращого роману - "Ярмарок суєти". Роман був написаний напередодні Великої буржуазної революції 1848 р. Письменник працював над твором у 1847-1848 рр. Окремі частини роману виходили тоненькими випусками, раніше в цупких жовтих обкладинках. Жовтий колір не був випадковим, адже під сатиричним псевдонімом Жовтоплюш письменник друкував раніше вигадані нотатки лакея-авантюриста.
Роман епічного розмаху, події якого відбувалися у 10-30-х рр. XIX ст. не тільки на Британських островах, а й на континенті. У підзаголовку автор поставив напис "Роман без героя":
- жодного, з величезної кількості героїв, автор не виділив своїм особистим ставленням, своєю симпатією чи любов'ю;
- жоден із героїв не наділений автором такими позитивними якостями, які б допомогли йому стати справжнім героєм у морально-етичному плані;
- у цих словах відбито не так характер роману, як характер суспільства, зображеного у творі.
Головний образ, який виступив не лише в назві твору, а й пояснений у тексті в авторських відступах - це образ Ярмарку суєти (Ярмарку марнославства). Це світ, де панували буржуазні стосунки, світ гонитви за грішми. Світ Теккерея - це суспільство, де все купується і продається, гроші - це ідеал, якого всі прагнуть. "Ярмарок суєти - розпусне, звичайно, місце і невеселе, хоч дуже галасливе".
Серед героїв роману люди різних соціальних прошарків - аристократи, члени парламенту, чиновники, поміщики, маклери, військові, дипломати, гувернантки, учителі, лакеї, економки. Усі вони жили за законами Ярмарку, де достойність людини визначалася величиною капіталу. Автор створив узагальнений образ буржуазного суспільства, реалістичний символ світу, заснованого на несправедливості. У цьому середовищі письменник не знайшов героя, який би зміг посісти достойне місце у творі.
У романі дві сюжетні лінії: 1) доля Емілії Седлі; 2) доля Беккі Шарп.
На деякий час їх життєві дороги перетнулися, щоб розійтись і знову зійтись. Автор дав яскраву і багатогранну характеристику Ребеці Шарп, оскільки саме вона стала основним двигуном сюжету, а не Емілія.
Емілія Седлі - донька лондонського купця, досить заможної людини. Вона була незвичайною дівчиною з добрим серцем, мала багато подруг у пансіоні.
Ребекка Шарп платила за пансіон своєю працею з маленькими дітьми. До неї і директорша міс Пінкертон ставилася не так люб'язно, як до Емілії. "Світ до мене жорстокий, - говорила вона, - світ - це дзеркало, він кожному відбиває його власне обличчя. Світ нехтував мною, та і я ще нікому не зробила добра".
Емілія спочатку ніби позитивна героїня. Вона привітна, добра, хвилювалася за подругу, намагалася компенсувати той недолік домашнього тепла, якого та була позбавлена, залишившись сиротою. Але той факт, що вона забула про батьків, повністю перекреслив репутацію Емілії як "голубої героїні".
Беккі - повна протилежність Емілії. Вона честолюбна, розумна, привітна і красива, її очі та посмішка могли обманути недосвідчену людину. Беккі прагнула вибороти місце серед аристократів. Вона влаштувалася гувернанткою в будинок містера Піта Кроулі. Там дівчина потрапила в центр смішних інтриг. Ребекка поступово завоювала серця всіх Кроулі - жіночої і чоловічої статі. Вона прикинулася тихою і скромною, безкорисливою і відданою. У Піта Кроулі не було дружини, і він захотів одружитися з Беккі. Але з часом вона довідалася, що грошима завідував молодий син Кроулі Родон. Вони таємно одружилися і втекли.
Ребекка була терплячою з чоловіком, її турботливість зробила із запеклого гульвіси Родона щасливого і покірного господаря. Разом з чоловіком вона поїхала до Бельгії, куди Родона направили воювати проти Наполеона. Там Ребекка зачарувала генерала, приймала подарунки і при живому чоловікові думала, що їй залишиться після його смерті. Натомість Родон пристрасно її кохав. Опинившись у столиці Франції, Ребекка посіла постійне місце у столичному аристократичному товаристві. Усюди Беккі знаходила коханців.
Автор не засудив жодної з героїнь. Він вважав, що причиною всьому було суспільство, яке створило такі умови для життя. Герої - лише учасники Ярмарку, де все продавалося і купувалося. Вони були ляльками ярмаркового театру маріонеток, дуже схожі на живих людей. Ці маріонетки рухалися не з власної волі, а відповідно до того, за яку ниточку смикав їх лялькар в образі автора.
Таким чином, У.Теккерей вклав у вислів Шекспіра "Світ - театр, а люди - актори" інший смисл - "Люди - не актори, а маріонетки".
Особливості творчої манери:
тема народу не знайшла широкого художнього втілення;
створив неперевершені зразки сатири, які становили особливу цінність його реалізму;
не змалював позитивного героя (подібно до Г. Флобера);
структура роману визначалася майстерним переплетінням окремих людських доль, для роману розгорталося цікаво і напружено;
побудова роману природна, як природний плин людського життя;
найчастіше вживана барва в палітрі художніх засобів - іронія;
автор розвінчав всі сфери буржуазно-аристократичного існування: кохання, подружнє життя, стосунки батьків і дітей, приятелів;
оригінальність епітетів, вільне володіння живою мовою


Приложенные файлы

  • doc 19710471
    Размер файла: 79 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий