Питання до екзамену з хімії для I курсу

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ХІМІЇ
Тема. Неметалічні елементи та їх сполуки.
Загальна характеристика неметалічних елементів.
Явище алотропії, алотропні видозміни C, S, P.
Значення озонового шару для життя організмів на Землі.
Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.
Склад, фізичні властивості та добування амоніаку в лабораторії.
Солі амонію. Якісна реакція на йо амонію.
Оксиди неметалічних елементів, їх кислотний характер (S, N).
Сульфатна кислота, сульфати, якісна реакція на сульфат йон.
Нітратна кислота і нітрати.
Проблеми вмісту нітратів у харчових продуктах.
Загальні відомості про мінеральні добрива.
Карбонатна кислота, її солі. Якісна реакція на карбонат йон.
Силікати природні та штучні. Принцип дії вогнегасника.
Будівельні матеріали скло, цемент, бетон, їх використання.
Практичне значення неметалів, їх сполук. Охорона довкілля.
Тема. Металічні елементи та їх сполуки.
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів.
Метали як прості речовини. Металічний зв'язок.
Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їх сполук у природі.
Загальні хімічні властивості металів. Поняття про корозію.
Лужні, лужноземельні елементи та Магній.
Фізичні та хімічні властивості простих речовин(металів I, II групи). Основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.
Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення).
Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію.
Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду.
Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполуки Феруму (II) і Феруму (III).
Метали і сплави у сучасній техніці.
Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів.
Тема. Органічні сполуки.
Органічні речовини в живій природі.
Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова.
Явище ізомерії. Ізомерія й номенклатура насичених вуглеводнів.
Багатоатомність органічних сполук, їх класифікація.
Вуглеводні: алкани, алкени, алкіни, алкадієни, арени, їх застосування.
Природні джерела органічних речовин.
Природний і супутний нафтовий гази, їх склад, властивості.
Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування.
Кам’яне вугілля, продукти його переробки.
Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.
Оксигеновмісні органічні сполуки: спирти, феноли, альдегіди, карбонові кислоти, естери, жири, вуглеводи.
Поняття про альдегіди.
Нітрогеновмісні сполуки: аміни, амінокислоти, білки.
Поняття про аміни як органічні основи.
Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
Генетичний зв'язок між класами неорганічних і органічних сполук.
Тема. Хімія і життя.
Синтетичні високомолекулярні сполуки та полімерні матеріали на їх основі.
Термопластичні та термореактивні пластмаси.
Синтетичні та штучні волокна.
Білки, жири, вуглеводи як компонент їжі, їх роль в організмі.
Вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі.
Харчові добавки, Е числа.
Лікарські препарати.
Поняття про синтетичні лікарські препарати.
Шкідливий вплив вживання алкоголю на організм людини.
Шкідливий вплив вживання тютюну на організм людини.
Шкідливий вплив вживання наркотиків на організм людини.
Побутові хімікати.
Мило, його склад, мийна дія.
Синтетичні миючі засоби.
Органічні розчинники, їх застосування.
Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.
Захист навколишнього середовища від забруднень синтетичними миючими засобами.
Попередження забруднення довкілля при використанні хімічних речовин у побуті.
Значення хімії для розв’язання продовольчої проблеми.
Значення хімії для розв’язання енергетичної проблеми.
Значення хімії для розв’язання екологічної проблеми.
Практичні питання до екзамену з хімії.
Дати характеристику хімічному елементу №8 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва.
Дати характеристику хімічному елементу №6 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва.
Дати характеристику хімічному елементу №16 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва.
Дати характеристику хімічному елементу №7 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва.
Дати характеристику хімічному елементу №17 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва.
Здійснити ланцюг перетворень і назвати речовини:
SSO2SO3H2SO4Fe2(SO4)3
Здійснити ланцюг перетворень і назвати речовини.
NO2HNO3Ba(NO3)2

NO2

Здійснити ланцюг перетворень та назвати речовини.
CCO2H2CO3Na2CO3NaHCO3CО2
Написати окисно відновний баланс для хімічної реакції та назвати речовини.
Zn+ CuCl2ZnCl2+Cu

Дати характеристику хімічному елементу №11 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва.
Дати характеристику хімічному елементу №20 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва
Дати характеристику хімічному елементу №13 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва
Дати характеристику хімічному елементу №26 за місцем положення в періодичній системі елементів ім.. Д.І. Менделєєва
Здійснити ланцюг перетворень і назвати речовини.
FeFeCl3Fe2(SO4)3Fe(OH)3Fe2O3Fe
Здійснити ланцюг перетворень і назвати речовини.
FeFeCl2Fe(OH)2FeOFe(SO4)3
Здійснити ланцюг перетворень і назвати речовини.
CuCl2Cu(OH)2CuOCu(NO3)2
Напишіть всі можливі ізомери для бутану і назвіть їх за міжнародною систематичною номенклатурою.
Напишіть всі можливі ізомери пентану і назвіть їх за міжнародною систематичною номенклатурою.
Здійснити ланцюг перетворень і назвати речовини.
CaC2C2H2C6H6C6H12
Який реактив є комплексним для розпізнавання оксигеновмісних органічних сполук? Як його добути?
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини гліцерину, глюкози та білка. Як розпізнати дані речовини з використанням одного і того ж реактиву.
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини: оцтової кислоти, гліцерину та крохмалю, як їх розпізнати?
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини: мила, крохмалю і гліцерину як їх розпізнати?
Як розпізнати у пробірках машинне масло та рослинну олію?
Як довести, що до складу продуктів або овочів входить крохмаль?
Як довести, що стигле яблуко та мед містять глюкозу?
У пробірках містяться розчини: амоній сульфату, амоній хлориду та хлоридна кислота. Як їх розпізнати, використовуючи знання про якісні реакції та дію речовин на індикатори.
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини: натрій карбонату, калій сульфату, та хлорид на кислота, як їх розпізнати, використовуючи знання про якісні реакції та дію речовин на індикатори?
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини: сульфатної кислоти, амоній гідроксиду та калій карбонату, як їх розпізнати, використовуючи знання про якісні реакції та дію речовин на індикатори?
До складу молекули полівінілхлориду входять атоми хлору. Які властивості полімеру це зумовлює?
Як поводять себе синтетичні волокна (капрон, лавсан) по відношенню до температури, дії кислот, лугів, світла.
Як довести, що поліетилен полімер термопластичний? Які ще властивості він проявляє?
15

Приложенные файлы

  • doc 19870683
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий