Питання до заліку бжд


Питання до заліку
Проаналізувати модель життєдіяльності людини. Поясніть чому культура безпеки є елементом загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.
Проаналізуйте базові орієнтири сталого розвитку в світі. Порівняйте базові орієнтири сталого розвитку України, які є складовою системи індикаторів, з світовими.
На Вашу думку, яка роль людського чинника у виникненні небезпек. Визначить поняття «безпека людини, суспільства, національна безпека».
Проаналізувати види евакуації. Дати оцінку плануванню евакуації на різні випадки надзвичайних ситуацій та їх проведення.
Охарактеризуйте аксіоми безпеки життєдіяльності.в чому на Вашу думку полягають методологічні основи безпеки життєдіяльності.
Дайте визначення поняття «Індекс людського розвитку» (ІЛР). В чому полягає критика «Індекс людського розвитку».
Зробіть аналіз системного підхіду у безпеці життєдіяльності. Дайте визначення поняттям «таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек».
У чому полягає сутність і особливості державного оперативного управління за умов виникнення НС.
Охарактеризуйте методи визначення джерел небезпек: інженерний, експертний, соціологічний, реєстраційний, органолептичний; види небезпек та їх джерела.
У чому полягають критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання.
Зробіть аналіз критеріїв переходу небезпечної події у надзвичайну ситуацію, порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності.
Дайте пояснення загальним функціям управління, пов’язаним з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем дій населення у НС.
Охарактеризуйте поняття «вражаючий фактор, класифікація небезпечних геологічних процесів і явищ».
Дайте оцінку застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначте базисні поді. Ідентифікуйте ризики.
У чому полягає негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки проявів вражаючих небезпечних факторів.
Проаналізуйте структурно-функціональну схему державного управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади.
У чому полягає небезпечність гідрологічних процесів і явищ. Охарактеризуйте вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.
Дайте оцінку правовим нормам, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях.
Охарактеризуйте пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа), вражаючи фактори природних пожеж, їх прояви та наслідки.
У чому полягає ризик-орієнтований підхід до аналізу ризику і проблем безпеки складних систем.
Поясніть структуру моделі життєдіяльності людини. Чому культура безпеки є елементом загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.
Зробіть аналіз біологічних небезпек. Дайте загальну характеристику особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.).
У чому полягає медичний та протибактеріологічний захист населення. Охарактеризуйте інфекційні захворювання тварин і рослин.
Проаналізуйте аксіоми безпеки життєдіяльності. У чому полягають методологічні основи безпеки життєдіяльності.
Зробіть аналіз техногенним небезпекам та їх вражаючим факторам.
У чому полягають загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем дій населення у НС.
Проаналізуйте небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.
Дати визначення поняття «психоемоційні напруження (стрес)». Порівняйте психотипи за реакцією людей на небезпеку.
Охарактеризуйте класифікацію радіаційних аварій за характером дії і масштабами, ознаки радіаційного ураження.
У чому полягає психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.
Проаналізуйте аварії на хімічно-небезпечних об’єктах, особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.
Охарактеризуйте програми підготовки населення до дій у НС.
Поясніть сутність системного підхіду у безпеці життєдіяльності. Дати визначення поняттям «таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек».
У чому полягають засоби забезпечення безпеки, їх групи.
Дати оцінку заходам забезпечення безпеки: інформування, оповіщення, спостереження, інженерний, медичний, біологічний, хімічний, радіаційний захист.
Проаналізувати соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Зробіть аналіз явищам: корупція, криміналізація суспільства, маніпуляція свідомістю.
Проаналізувати модель життєдіяльності людини. Поясніть чому культура безпеки є елементом загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.
Проаналізувати види евакуації. Дати оцінку плануванню евакуації на різні випадки надзвичайних ситуацій та їх проведення.
Проаналізуйте базові орієнтири сталого розвитку в світі. Порівняйте базові орієнтири сталого розвитку України, які є складовою системи індикаторів, з світовими.
Проаналізувати види евакуації. Дати оцінку плануванню евакуації на різні випадки надзвичайних ситуацій та їх проведення.
Охарактеризуйте аксіоми безпеки життєдіяльності.в чому на Вашу думку полягають методологічні основи безпеки життєдіяльності.
У чому полягає сутність і особливості державного оперативного управління за умов виникнення НС.
Дайте визначення поняття «Індекс людського розвитку» (ІЛР). В чому полягає критика «Індекс людського розвитку».
Зробіть аналіз системного підхіду у безпеці життєдіяльності. Дайте визначення поняттям «таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек».
Охарактеризуйте методи визначення джерел небезпек: інженерний, експертний, соціологічний, реєстраційний, органолептичний; види небезпек та їх джерела.
Дайте пояснення загальним функціям управління, пов’язаним з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем дій населення у НС.
У чому полягають критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання.
Зробіть аналіз критеріїв переходу небезпечної події у надзвичайну ситуацію, порогові значення у природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності.
Охарактеризуйте поняття «вражаючий фактор, класифікація небезпечних геологічних процесів і явищ».
Проаналізуйте структурно-функціональну схему державного управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади.
Дайте оцінку застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначте базисні поді. Ідентифікуйте ризики.
У чому полягає негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки проявів вражаючих небезпечних факторів.
У чому полягає небезпечність гідрологічних процесів і явищ. Охарактеризуйте вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.
У чому полягає ризик-орієнтований підхід до аналізу ризику і проблем безпеки складних систем.
Дайте оцінку правовим нормам, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях.
Охарактеризуйте пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа), вражаючи фактори природних пожеж, їх прояви та наслідки.
Поясніть структуру моделі життєдіяльності людини. Чому культура безпеки є елементом загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.
Проаналізуйте аксіоми безпеки життєдіяльності. У чому полягають методологічні основи безпеки життєдіяльності.
Зробіть аналіз біологічних небезпек. Дайте загальну характеристику особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.).
У чому полягає медичний та протибактеріологічний захист населення. Охарактеризуйте інфекційні захворювання тварин і рослин.
Зробіть аналіз техногенним небезпекам та їх вражаючим факторам.
Дати визначення поняття «психоемоційні напруження (стрес)». Порівняйте психотипи за реакцією людей на небезпеку.
У чому полягають загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем дій населення у НС.
Проаналізуйте небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.
Охарактеризуйте класифікацію радіаційних аварій за характером дії і масштабами, ознаки радіаційного ураження.
Охарактеризуйте програми підготовки населення до дій у НС.
У чому полягає психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки.
Проаналізуйте аварії на хімічно-небезпечних об’єктах, особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.
Поясніть сутність системного підхіду у безпеці життєдіяльності. Дати визначення поняттям «таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек».
Проаналізувати соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Зробіть аналіз явищам: корупція, криміналізація суспільства, маніпуляція свідомістю.
У чому полягають засоби забезпечення безпеки, їх групи.
Дати оцінку заходам забезпечення безпеки: інформування, оповіщення, спостереження, інженерний, медичний, біологічний, хімічний, радіаційний захист.

Приложенные файлы

  • docx 19871776
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий