ЛЕКЦІЯ № 2 ТФП

2 з дисципліни
„ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМНИХ ПРОЦЕСІВ”


ТЕМА ”КЛАСИФІКАЦІЯ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ ТА МЕТОДИ ЇХ
ЗАПИСУ”
План
Друкарські форми.
Високий друк.
Глибокий друк.
Плоский друк.

Класичний високий друк – це тверді (нееластичні ) друкарські форми переважно виготовлені зі сплаву – свинець-сурма-олово, пластмаси та інших твердих матеріалів, флексографія – еластичні (гумові) друкарські форми. Їх розділяють на оригінальні та друкарські форми -дублікати.
Оригінальні: металеві форми – ручного та машинного складання, ручного та механічного гравірування, букволиварне машинне складання та рядколиварне машинне складання, форми, отримані механічним та електронним гравіруванням, форми, отримані травленням і вимиванням.
Друкарські форми –дублікати – стереотипи, гальваностереотипи, мідні гальваностереотипи, нікельовані гальваностереотипи, хромовані гальваностереотипи, гартові стереотипи, пластмасові стереотипи, гумові стереотипи.

Глибокий друк – друкарські елементи складаються з растрових осередків і растрових опорних ліній між ними, растрові осередки різної глибини.
Форми глибокого друку – форми зі змінною глибиною друкарських елементів, форми зі змінною глибиною та площею друкарських елементів, форми зі змінною площею друкарських елементів, форми – гравюра на міді, гравюра на сталі, форми електронного гравірування, форми виготовленні травленням.

Плоский друк – це моно- та поліметалеві пластини з гідрофобними, які сприймають фарбу та гідрофільними, які сприймають воду елементами.
Форми плоского друку – це форми із захисним покриттям, форми з одношаровим та багатошаровим покриттям, форми виготовлені травленням, форми з чутливим шаром, форми з діазо шаром, форми з полімерним покриттям, форми із захисним покриттям за допомогою технологічних методів, наприклад під дією електростатичних сил.


Матеріали і технології
В класичних формних виробництвах використовують попередньо чутливі пластини різних виробників. Інша ситуація склалась на ринку офсетних пластин для технології СТР – існує лише декілька фірм, які спеціалізуються на цій технології і продають матеріали виключно для своїх експонуючих систем. Тому ці матеріали різняться між собою діаметрально протилежними властивостями, такими, як способи надання пластинам чутливості формування зображення, технологія обробки та ін.
На даний час для виготовлення офсетних пластин в системах СТР використовують чотири базових технології і відповідні їм матеріали:
емульсії на основі галогеносрібних матеріалів;
гібридні емульсії на основі діазосполук;
фотополімерні шари;
емульсії, чутливі до ІЧ-випромінювання.

Пластини з світлочутливим галогеносрібним шаром. Ця технологія є найстарішою, яка використовується в системах СТР. Пластини виробляють фірми Agfa, DuPont. На відміну від класичних діазошарів в цих пластинах використано більш чутливі матеріали на основі солей срібла. Механізм утворення зображення в цих пластинах подібний до утворення на фотографічних плівках. Недоліки: невисока накладостійкість, висока вартість матеріалів, спеціальний процес обробки пластин.

Гібридні пластини. Розробка фірм FUJI та Polychrome. Поєднують матеріали класичних діазошарів з фотосрібною емульсією, яка використовується в системах Rapid Access.
Зображення насвітлюється лазерним випромінюванням на срібній емульсії пластини, яка після проявлення створює так звану маску для експонування діазошару УФ-джерелом. Обробка діазоемульсії виконується за класичною технологією діазоматеріалів. Під час обробки змивається також срібна маска. Переваги цих матеріалів в тому, що мають характеристики ідентичні до класичних діазотливих пластин, а саме: фізико-хімічні властивості, накладостійкість. Серед недоліків можна відзначити: складний подвійний процес обробки, висока вартість матеріалу, обов’язковість обробки експонованих пластин в темноті або при червоному світлі.

Фотополімерні пластини. У цій технології галогеносрібні матеріали замінено фотополімеризаційноздатними (фотополімерними) шарами, які чутливі до випромінювання аргонового лазера. При значно меншій ціні матеріалу ці пластини характеризуються гіршою роздільною здатністю і світлочуливістю. У фотополімерних пластинах лазерне випромінювання викликає в шарі матеріалу процес радикальної фотоініційованої полімеризації, надаючи освітленим елементам характер нерозчинності. Неекспоновані ділянки вимиваються в процесі обробки.

Термічночутливі пластини. IR Termal наймолодша серед розглянутих технологій, проте найбільш перспективна з огляду на технологічність і забезпечення відмінних показників як в процесах фотонасвітлення, обробки, так і в друці. Тому, що це новітня технологія, виробники (фірми Kodak, Polaroid, Presstek і DuPont) зберігають в таємниці її особливості. В загальному можна сказати, що зображення на пластині виникає внаслідок теплового опромінення (ІЧ-промені з довжиною хвилі 830 нм і вище) спеціальної плівки, яка містить субстанцію, що випаровується під дією тепла і осідає на металевій підкладці. При цьому друкарські і пробільні елементи друкарської форми можуть формуватись по принципу безпосередньої теплової дії на термошар, в якому експоновані ділянки переходять з гідрофільного в гідрофобний стан, або по принципу дифузійного переносу зображення в багатошарових структурах, або по принципу двійного шару, при якому після дії ІЧ-випромінення друкарські і пробільні елементи формуються в різних шарах, утворюючи мікрорельєф зображення. Переваги цих пластин: друкарські властивості пластин ті ж самі, що і в класичних пластинах; можливість обробки пластин при денному світлі; можливість фотонасвітлення, як цифровими, так і аналоговими пристроями; стандартний процес обробки; висока роздільна здатність; висока тиражостійкість (2 млн. відбитків). Серед недоліків можна відзначити лише один – висока вартість пластин.
Огляд систем СТР показує, що сьогодні ще не існує достатньої технологічної проробки процесів цифрового виготовлення друкарських форм, особливо для високоякісного кольорового друку. Це не дозволяє урізноманітнити перелік типів пластин, які можуть використовуватись на виробництві, бо для кожного типу пластин існує лише обмежена кількість обладнання, а іноді і єдина.
Зараз в системах СТР, що орієнтовані на виготовлення офсетних і фотополімерних форм високого і флексографічного друку, використовуються лазерні експонуючі пристрої – рекордери трьох основних типів:
барабанні, виконані по технології "зовнішний барабан", коли форма розміщена на зовнішній поверхні циліндра, що обертається;
барабанні, виконані по технології "внутрішний барабан", коли форма розміщена на внутрішній поверхні нерухомого циліндру;
планшетні, коли форма розміщена в горизонтальній площині непорушно чи здійснює рух у напрямку, перпендикулярному напрямку запису зображення.
На практиці для експонування пластин використовуються, як правило, рекордери із записом на внутрішній поверхні барабану або, як часто говорять, рекордери з внутрішним барабаном. Це пояснюється перш за все подібністю їх конструкцій з фотовивідними пристроями для експонування плівок.
Впровадження СТР-технології забезпечує переваги порівняно з традиційною технологією фотонабору і формного процесу, які можна сформулювати наступним чином:
скорочується час технологічного циклу виготовлення друкарських форм (виключаються операції обробки фотоматеріалу, копіювання фотоформ на формні пластини та ряді випадків обробку експонованих формних пластин);
виключаються з виробництва фотонаборні автомати, проявочні машини, копіювальне обладнання, а це економія виробничих площ, затрат на купівлю та експлуатацію техніки, електроенергії. При малих тиражах пряме експонування пластин, незважаючи на їх дещо більшу вартість, часто є більш економічним, ніж традиційне, перш за все за рахунок відсутності витрат на виготовлення фотоформ;
підвищується якість зображення на друкарських формах завдяки зниженню рівня випадкових і систематичних поміх, що виникають при експонуванні і обробці традиційних фотоматеріалів (вуаль, ореольність) і копіюванню монтажів на формні пластини. Оскільки при виготовленні форм прямим експонуванням монтаж плівок відсутній, проблеми пов’язані з неточністю монтажу чи помилками в ньому, повністю виключаються;
покращуються екологічні умови на поліграфічному підприємстві через відсутність хімічної обробки плівок, підвищується культура виробництва і вдосконалюється організація технологічного процесу.
Зараз технологія СТР швидко розвивається. Особливо успішно використовують цю технологію в газетних друкарнях, де підготовка полос видання і виготовлення з них друкарських форм відбувається в одному приміщенні і не розділене часом.
Стримуючим фактором для розвитку даного способу є достатньо висока вартість обладнання для цієї технології, що робить її раціональною лише при виготовленні великої кількості друкарських форм.

Розрізняють 3-и способи запису:
Запис на рулонний фотоматеріал, що нерухомо закріплюється на внутрішній стороні циліндричної поверхні. Запис здійснюється за допомогою відхиляючого дзеркала системи насвітлення, яка виконує складний спіральний рух. Цей спосіб поширений під назвою “internal drum” (внутрішний, віртуальний барабан). Він використовується для одержання високоякісних високолінатурних кольороподілених фотоформ.
Запис зображення на аркушевому фотоматеріалі, що закріплюється зовнішній стороні барабанного насвітлювача. Запис відбувається при обертанні барабана шляхом переміщення каретки з оптичною системою насвітлення вздовж твірного циліндру. Якість аналогічна, але за рахунок застосування до 6 шт. паралельних променів лазеру досягається вища продуктивність.
Спосіб під назвою “capstan” (протягувати), в якому запис відбувається на рулонний фотоматеріал, який протягується навпроти плоского чи багатогранного дзеркала відхиляючої системи. Формат – обмежений, чутливість до вібрацій, змін навколишнього середовища, знижується точність позиціювання, чіткість растрової точки. Має низьку вартість, вища продуктивність, але найменш точний.

Питання для самоперевірки:

1. Друкарські форми.
2. Високий друк.
3. Глибокий друк.
4. Плоский друк.

13PAGE 15


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 18636603
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий