Народознавство і фольклор України


Назва дисципліни (курсу)
Загальний обсяг
Кількість годин відведених на
Форма підсумкового контролю
ПІБ
розробника курсу, науковий ступінь, вчене званнягодин
кредитів
лекції
семінарські
практичні
індивідуальна робота
мкр
самостійна робота10.
Народознавство і фольклор України
72
2
16
12
-
4
4
36
ПМК
Богород А.В.,
ст. викладач

Мета курсу – дати знання про культуру, світогляд і національні здобутки українців як титульної нації та інших національних меншин, що живуть нині в Україні.
Завдання курсу – навчити студентів орієнтуватися в полікультурному середовищі України, прилучити до українських цінностей, світогляду й культури і спонукати студентів поважати всі народи та їхні культурні надбання.
Анотація дисципліни предмет входить в комплекс філософських та мистецьких дисциплін і є інтегрованим комплексом знань з етнології, культурології, історії, естетики та мистецтвознавства. Ця дисципліна включає в себе базові компетенції з українознавства та знання про особливості культури, зокрема, українського фольклору та народних культур інших національних меншин, які живуть в Україні. Авторський курс читається з широким залученням відеоматеріалів, фольклорних записів та презентацій PowerPoint. Курс забезпечений підручником Г.С.Лозко та музичними СD-дисками викладача.


15

Приложенные файлы

  • doc 19975652
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий