А.Байтұрсынов 2018 номенклатураТүркістан қаласының білім бөлімінің А.Байтұрсынов атындағы№1 жалпы орта мектеп КММ
ІСТЕР НОМЕНКЛАТУРАСЫ
_________№ _______________
2017-2018 жылдарға арналған
Түркістан қаласы Бекітемін
А.Байтұрсынов атындағы
жалпы орта мектеп
коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің директоры
_______________Г.Шерімқұлова
______ __________2018ж.
Қызмет бағыттары мен құрылымдық бөлімшелер тізбелері:Директор
Іс жүргізуші
Оқу ісі
Тәрбие ісі
Кітапхана ісі
Мейірбике ісі
Шаруашылық ісі
Тәлімгер
Педагог-психолог
Қосымша білім беру педагогы
Әлеуметтік педагог
Шағын орталық
Кәсіподақ қызметін ұйымдастыру
Дене тәрбиесінің нұсқаушысы
Ұйымдастырушы педагог
Алғашқы әскери дайындық


Істің индексі Істің (томның,бөліктің)тақырыбы Істертомдар,бөлік-тер)саны Тізбе бойынша істің(том-ның,бөлік
тің)сақтау мерзіміжәне тармақ нөмірі Ескерту
1 2 3 4 5
01-Директор 01-01 ОҚО Білім Министрлігінің облыстық және қалалық білім беру бөлімінің бұйрықтары, шешімдері(көшірме) 5 жыл
2 –тармақ/2/ 1Ұйым қызметіне қатысты -тұрақты
01-02 Мектептің құрылтайшылық құжаттары(жарғысы, тіркеу куәлігі, ережесі, стат картасы)
15 жыл СК
50-тармақ Ұйымда таратылғанға дейін сақталады.Тіркеуші органда – тұрақты
01-03 Мектептің техникалық, ғимраттың паспорты Тұрақты
403-тармақ 01-04 Әкім аппаратының және Білім бөлім басшыларының тапсырмалары; олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (шолулар, баяндамалар, есеп айырысулар, қорытындылар, анықтамалар, және басқа құжаттар)
Тұрақты1
8-тармақ. 1Қызметінің
жедел мәселелері бойынша – СТК
5 жыл
01-05 Мектептің штат кестесі Тұрақты
58-тармақ 01-06 Педагогикалық Кеңес отырысының хаттамалары және қосымша құжаттары Тұрақты
16- тармақ/9/ 01-07 Мектеп директоры жанындағы Кеңес отырысының хаттамалары және қосымша құжаттары Тұрақты
16-тармақ/9/ 01-08 Мектептің жұмысын тексеру актілері мен анықтамалары 5 жыл СК
28-тармақ/1/ 01-09 Мектеп қызметкерлерінің жеке іс-қағаздары (өтініштері, өмірбаяндары, жеке карточкалар,еңбек шарттары,аттестатциялық парақтары және басқалар) 75 жыл
484,485,486-тармақтар 01-10 Жеке тұлғалардықабылдаудыесепкеалу журналы 5 жыл33-тармақ 01-11 Мектептіңоқужылынаарналғанжұмысжоспары Тұрақты
523-тармақ/1/ 01-12 Мектепкүзетінжәнеөрткеқарсыжағдайыныңжай-күйінзерттеп-тексеружөніндегіқұжаттар/актілер, анықтамалар, жоспардар, есептер, мәліметтер,хаттар/ 3 жыл744-тармақ 01-13 Біліктілік санаты берілген туралы дипломдар, куәліктер беруді тіркеу журналы 5жыл
519-тармақ 01-14 Орта білім беру туралы аттестаттарды беру есебінің кітабы 75 жыл
399-п. 9 сынып бітірушілер
01-15 Мектеп қызметкерлерін және оқушыларды марапаттау қағаздарын тіркеу тұрақты
548-тармақ 01-16 Негізгі мектепті бітірушілерге берілетін куәліктерді есепке алу кітабы 75 жыл
399-п. 11 сыныпты бітірушілер
01-17 Қызметкерлердің функцияналдық міндеттері туралы нұсқаулықтар Тұрақты
438-тармақ/1/ 01-18 Еңбеккітапшалары Талап етілгенге дейін 1
488-тармақ 1 Талап етілмегендері – кем дегенде – 50 жыл талап етілмеген еңбек кітапшалары – қызметкер жалпы белгіленген зейнеткер жасына жеткеннен кейін 10 жыл
01-19 Еңбек кітапшалардың бланкілерін және оларға қосымша беттерді есепке алу кіріс-шығыс кітаптары 5 жыл
498-тармақ 01-20 Іс номенклатурасы тұрақты
120-тармақ/1/ 1Жаңамен ауыстырғаннан кейін
02.Іс жүргізуші 02-01 Негізгі қызмет бойынша бұйрықтары
Тұрақты
12-тармақ/1/ 02-02 Негізгі қызмет бойынша бұйрықтарын тіркеу журналы Тұрақты
131-тармақ /2/ 02-03 Жеке құрам жөніндегі бұйрықтары (жұмысқа қабылдау (тағайындау, оқуға қабылдау), жұмыстан босату (шығару), ауысу, аттестаттау, білім алу, біліктілікті арттыру, атақтар (шендер) беру, демалыстар, іс сапарлар, тегінің (әкесінің атын) өзгергені, көтермелеу, марапаттау, еңбекақы төлеу, сыйақы беру, төлемдер, жәрдемақылар, тәртіптік жазалар қолдану мен алу туралы)
75 жыл СК
12-тармақ/2/ 02-04 Жеке құрам жөніндегі бұйрықтарын тіркеу журналы75 жыл131-тармақ /3/ 02-05 Оқушылардың жеке құрамы жөнінде бұйрықтары 75 жыл12-тармақ/2/ 02-06 Оқушылардың жеке құрамы жөнінде бұйрықтарды тіркеу журналы 75 жыл131-тармақ/3/ 02-07 Қызметкерлерге демалыс беру кестесі 1жыл
509- тармақ 02-08 Келген-кеткен оқушыларды тіркеу журналы 1жыл
534-тармақ 02-09 Кіріс және ішкі құжаттарын тіркеу журналы 5жыл
131-тармақ/4/ 02-10 Шығыс және ішкі құжаттарын тіркеу журналы 5 жыл131-тармақ/4/ 02-11 Жеке тұлғалардан түскен өтініштері 5 жыл СК
31-тармақ 02-12 Жеке тұлғалардан түскен өтініштерді тіркеу журналы 5 жыл33-тармақ 02-13 Заңды тұлғалардан түскен өтініштері 5 жыл СК
31-тармақ 02-14 Заңды тұлғалардан түскен өтініштерді тіркеу журналы 5 жыл33-тармақ 02-15 Іс номенклатурасының үзіндісі ЖАД
120-тармақ 03.Оқу ісі
03-01 Сабақтар кестесі 1жыл
537-тармақ 03-02 Жылдық жұмыс есебі тұрақты
360-тармақ/1/ 03-03 12 жылдық бағдарлама туралы тұрақты
522-тармақ 03-04 Аттестациялық комиссия мәжілісінің хаттамалары мен құжаттары 15 жыл.СТК
512-тармақ 03-05 Мектеп ұстаздарының тарифтік ведомосы
15 жыл СК
440-тармақ 03-06 Оқытушылардың жұмыс сағаттарын есепке алу ведомостары
5 жыл1
535- тармақ 03-07 Әдістемелік кеңес мәжілісінің хаттамалары Тұрақты
16-тармақ/9/ 03-08 Сынып журналдары 5 жыл
403-п. Бағалардың жиынтық ведомосы-
25 жыл
03-09 Мектеп ұйымындағы оқушылар қозғалысының алфавиттік журналы
50 жыл
398-п. 03-10 Балардың үлгерімдік жиынтық ведомосы және басқа мектеп орнына ауыстырылуы 25 жыл
392-п. Сынып журналынан алып тастағансон
03-11 Статистикалық есептері (МЕ-1, МЕ-2, МЕ-6, МЕ-9 нысанды)
Жылдық
тоқсандық Тұрақты
3 жыл
364-тармақ/1,3/ 03-12 Сынақтар, кеңестер, сабақтарды өткізу туралы құжаттар (сабақ кестелері, жоспарлар,кестелер) 1 жыл
537-тармақ 03-13 Оқу жоспарлары,бағдарламала Тұрақты
523-тармақ 03-14 Үйде оқыту папкасы (кіріс-шығыс) 5 жыл
131-тармақ/4/ 03-15 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру, курстық және оқу орындары тыңдармандарының бақылау жұмыстары (ұйымның) 1 жыл
526- тармақ 03-16 Тұл жетім балалардың жеке істері 3 жыл
Оқу орның бітіргеннен немесе шыққаннан кейін
03-17 Азаматтық қорғаныс жұмысын ұйымдастыру туралы құжаттар (жоспарлар, есептер, актілер, анықтамалар 5 жыл СК
741-тармақ 03-18 Емтихан комиссиясының хаттамалары тұрақты
16-тармақ/9/ 03-19 Мектеп оқушылардың жеке карточкалары 3 жыл
396-п. Оқу орның бітіргеннен немесе шыққаннан кейін
03-20 ҰБТ, оқу жетістіктерін сырттай бағалауға дайындық жұмыстары құжаттары 5 жыл
26-тармақ 03-21 ҰБТ-ке өтілетін семинарлардың іс шаралары 5 жыл СК
576-тармақ/1/ 03-22 Әскери міндеттілер және шақырушы қызметкерлердің есеп санын жүргізу журналы 3 жыл
511-тармақ/5/ 03-23 Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 04. Тәрбие ісі 04-01 Тәрбиелеу жұмысының жылдық жоспары 5 жыл1
183-тармақ/1/ Жиынтық жұмыс есебі болмағанда-тұрақты
04-02 Президенттің Қазақстан халқына «Қазақстан-2030» Үндеуін жүзеге асыру және зерделеу бойынша құжаттар Тұрақты
164-тармақ 04-03 Оқу-өндірістік экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу туралы құжаттар /жоспар,сабақтар,мәліметтер,хат алмасу/ 1жыл
540-тармақ 04-04 Нашақорлық, ЖҚТБ, шылым шегу шараларын қарастыру жұмыстары бойынша құжаттар (есептер,анықтамалар,мағлұматтар) 5 жыл
26- тармақ 04-05 Тәрбиесі қиын, қиынға бейім оқушылармен жүргізілген жұмыс құжаттары 5 жыл
26-тармақ 04-06 Жол ережесін зерделеу бойынша құжаттар
5 жыл
26-тармақ 04-07 Құқық бұзушылықтың алдын алу жұмысы жөніндегі құжаттар
5 жыл СК
114-тармақ 04-08 Ата- аналар жиналысының хаттамалары
3 жыл
16-тармақ/15/ 04-09 «Кәсіби мамандық таңдау бағыты» оқу-тәрбие жұмыстары бойынша 9-11 сынып құжаттыр 5 жыл
26-тармақ 04-10 Жазғы демалыста оқушылармен сауықтыру іс-шараларын өткізу туралы құжаттары 5 жыл СТК
791-тармақ 04-11 «Жасыл ел» бағдарламасын іске асыру бойынша құжаттар 5 жыл
26-тармақ 04-12 Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 05.Кітапхана ісі
05-01 Кітапхананы пайдалану ережесі 15 жыл СК
50-тармақ/1/ 05-02 Кітапхананың жылдық жұмыс жоспары
5 жыл
183-тармақ/1/ Жиынтық жұмыс есебі болмағанда-тұрақты
05-03 Кітапхана жұмысына статистикалық есеп беру(НК-6 нысанды)
-жылдық
- айлық 5 жыл
1 жыл
368-тармақ/1,3/ Жиынтық жұмыс есебі болмағанда-тұрақты
05-04 Берілген оқулықтарды есепке алу құжаттары (карточкалар, оқушылар тізімі) ҚӨД
601-тармақ 05-05 Әдебиетке жазылуды рәсімдеу туралы құжаттар (тізімдер, каталогтар, өтінімдер 1 жыл
598-тармақ Жазылған әдебиеттерді алғаннан кейін
05-06 Кітапхананы қабылдау,тапсыру актісі 5 жыл
65-тармақ 05-07 Кітаптарды және мерзімді басылымдарды есептен шығару актілері 3 жыл
600-тармақ Ұйымның анықтамалық ақпараттық қызметтерінтексеруден кейін
05-08 Инспекторлық тексеру актілері 1жыл
599-тармақ Келесі тексеруден кейінгі
05-09 Кітапхана қорының есебі(Д-4) тұрақты
373-тармақ 05-10 Ұйымның анықтамалық, ақпараттық қызмет құжаттарын есепке алу құжаттары, анықтамалық, ақпараттық басылымдарды есепке алу кітаптары, мерзімді басылымдардың картотекалары, журналдары, тізімдері, каталогтары, деректер. ҚӨД
601-тармақ 05-11 Кітаптарды, әдебиеттерді уақытша пайдалануға беру 3 жыл147-тармақ/3/ Барлықістерқайтарылғаннанкейін
05-12 Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 06.Мейірбике ісі
06-01 Профилактикалық егуді тіркеу журналы (н.026/у)064/е 3 жыл
3 тарау-45 тармақ ҚР Министрінің Денсаулық сақтау ұйымдарының есепке алу медициналық нысандары және оларды сақтау тізбесі 06.03.2013 жылғы № 127 бұйрығы
06-02 Диспансерлік журнал (н.279/у)030/е 3 жыл
3 тарау-85 тармақ //-//
06-03 Жұқпалы ауруларды тіркеу журналы (н.060/у) 3 жыл
2 тарау-25 тармақ //-//
06-04 Амбулаторлық аурулардың тіркеу журналы (н.074/у) 3 жыл
2 тарау-28 тармақ //-//
06-05 Бактериалық препараттар алғандарды тіркеу журналы 5 жыл
1 тарау-18 тармақ //-//
06-06 Бракеражды журнал(асханада дайықталған тағамдарды бақылау) 1 жыл
587-тармақ 06-07 Оқушылардың медициналық картасы (н.026/у) 25 жыл
3 тарау-7 тармақ //-//
06-08 Алдын ала егу картасы (н.063/у) (манту ОПВ, БЦЖ)
5 жыл
3 тарау-44 тармақ //-//
06-09 Жылдық есеп беру(86,95- нысанда) Тұрақты
364- тармақ/1/ 06-10 Еңбек жағдайларын жақсарту, санитарлық-эпидемиологиялық іс-шараларының кешенді жоспарлары және оларды орындау бойынша құжаттар (анықтамалар, ұсыныстар, негіздемелер, және басқа құжаттар) Тұрақты
448-тармақ 06-11 Профилактикалық және профгигиеналық іс-шараларды өткізу туралы хат алмасулар
3 жыл
469-тармақ
06-12 Санитарлық нормаларды және ережелерді бұзғаны үшін әкімшілік жазалауларды тіркеу журналдары 3 жыл
468-тармақ 06-13 Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
1120- тармақ /1/ 07. Шаруашылық меңгерушісі 07-01 Шаруашылық жөніндегі бұйрықтар/көшірме/ 5 жыл
12-тармақ/1/ 07-02 Мүлік және материалдарды қабылдау, тапсыру актілерді есепке алу кітабы Тұрақты
356-тармақ/6/ Түп нұсқасы есеп бөлімде
07-03 Тауар материалдық бағалы заттарын сақтау және есеп жүргізу бойынша құжаттар 5жыл
676-тармақ Тексеру ревизия жүргізу шартымен
07-04 Өрт сөндіру бойынша құжаттар (анықтама, жоспар, есептер) 5 жыл
740- тармақ 07-05 Материалдық жауапкершілік құжаттар 5 жыл
354-тармақ 1Материалдық жауапты тұлға жұмыстан босатылға-нынан кейін
07-06 СЭБ актілері,АҚ,ТЖ актілері өрт сөндіру күзеті 5 жыл
761-тармақ 07-07 Техникалық сақтандыру және өрт сөндіру қауіпсіздігі бойынша инструктаж журналы 5 жыл
459-тармақ/2/ 07-08 Инвентарлық тізімдеме,құндылықтарды есепке алу 5 жыл
676-тармақ 07-09 Мектептің техперсоналдық тізімі (тізімдік-штаттық құрам) 75 жыл
60-тармақ 07-10 Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 08.Тәлімгер 08-01 Оқу жоспарлары,бағдарламалар
жылды Тұрақты
523- тармақ 08-02 Жылдық есеп беру 5 жыл
368-тармақ/1/ Жиынтық жұмыс есебі болмағанда-тұрақты
08-03 Әдістемелік ұйымдастыру жұмыстары «Жас ұлан» балалар ұйымының бағыттары бойынша тұрақты
635-тармақ/1/ 08-04 Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
170- тармақ /1/ 09.Педагог-психолог 09-01 Мектеп ұжымының диагностикасы
5 жыл
26-тармақ 09-02 Психологиялық қызмет орталығының кеңес беру журналы 5 жыл
131-тармақ/4/ 09-03 Сыныптар бойынша психологиялық зерттеу нәтижелерінің қорытындысы 5 жыл СТК
471-тармақ 09-04 «Ерекше назардағы» оқушылармен құжаттары (мәліметтер, мінездемелер) 3 жыл
510-тармақ 09-05 Педагог-Психолог жұмысының есебі 5 жыл
368-тармақ/2/ Жиынтық есеп болмаған жағдайда-тұрақты
09-06 Ата-аналармен, мұғәлімдермен жүргізілетін жұмыстар 5 жыл СК
471-тармақ 09-07 Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 10. Қосымша білім беру педагогы Оқу жоспарлары,бағдарламалар
жылдық
тоқсандық Тұрақты
5 жыл
523-тармақ/1/ Жылдық есеп беру 5 жыл
368- тармақ/1/ Мектептің пәндер олимпиадасы құжаттары 5 жыл
26- тармақ Факультатив сабақтардың журналы 1 жыл
534-тармақ Үйірмелік жұмыс журналы 1 жыл
534-тармақ Сабақтар кестесі 1жыл
537-тармақ Оқушылармен сыныптан тыс жұмыс құжаттар (сценарийлер, шараларды әзірлеу) 1жыл
540-тармақ Үйде оқитың оқушылардың құжаттары (мәліметтер, тізімдер) 5 жыл
26-тармақ Іс номенклатурасы ЖАД
120- тармақ /1/ 11.Әлеуметтік педагог
Жұмыс жоспары 5 жыл
183-тармақ/1/ Ұйымның жиынтық жылдық жоспары болмаған жағдайда – тұрақты
«Қамқорлық» акциясының құжаттары тұрақты
793-тармақ Оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз ету 1 жыл
466-тармақ Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар аз қамтылған, (жартылай жетім, оралман, мүгедек, тұрмысы төмен отбаслары және көп балалы отбасы балалары) тізімі ҚӨД
Қамқорлық кеңесінің хаттамалары Тұрақты
16-тармақ/9/
Мемлекеттік атаулы көмекті алуға құқығы бар оқушылардың құжаттары ҚӨД Оқу орнын бітіргеннен кейін
Шипалы балалар лагеріне баратын балалар тізімі 1 жыл
791-тармақ Қайырымдылық қызмет туралы хат алмасулар 5 жыл СК
288-тармақ Жылдық есебі 5 жыл
368-тармақ/1/ Ұйым жұмысы туралы жылдық, тоқсандық есептер болмаған жағдайда – тұрақты
Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
133- тармақ /1/ 12. Шағын орталық Шағын орталықтың жұмыс жоспары Тұрақты
160-тармақ/1/ Жылдық статистикалық есебі Тұрақты
364-тармақ/1/ Жылдық оқу тәрбие жұмысының жоспары тұрақты
523-тармақ Балалардың қозғалыс жөнінде бұйрықтары 75 жыл
12-тармақ/2/ Мектепке дейінгі және мектеп мекемелерден балаларға орын беру туралы құжаттар (өтініштер, анықтамалар, хат алмасулар) 5 жыл СК
31-тармақ Балалардың келуін есепке алу туралы 1 жыл
534-тармақ Ұйымдастырылған оқу –іс әрекеттерінің кестесі 1 жыл
537-тармақ Оқу әдістемелік құралдар тұрақты
524-тармақ/2/ Әдістемелік кеңес мәжілісінің хаттамасы Тұрақты
16-тармақ/9/ Ата-аналар жиналысының хаттамалары 5 жыл СК
16-тармақ/13/ Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 13- Кәсіподақ қызметін ұйымдастыру Жалпы кәсіподақ және өндірістік жиналыстарының хаттамалары тұрақты
823-тармақ Қызметкерлер мен зейнеткерлер мұғәлімдердің тізімі 75 жыл
504-тармақ/9/ Кәсіподақ пен әкімшіліктің ұжымдық келісім шарты Тұрақты
423-тармақ Кәсіподақ ұйымының қаржысын жұмсау туралы хат алмасу 3 жыл
831-тармақ Іс-шараларды өткізу, ұйымдастыру құжаттары(баяндамалық жазбалар, жоспарлар, анықталамар) 5 жыл СК
839-тармақ Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 14- Дене тәрбиесінің нұсқаушысы Оқу жоспарлары,бағдарламалар
жылдық
тоқсандық Тұрақты
5 жыл
523-тармақ/1/ Президенттік тестілері бойынша сынақтар, хаттамалар 5 жыл
16-тармақ/14/ Мектеп аралық өткізілетін іс шаралары, жоспарлары 5 жыл
26-тармақ Оқушылардың жарысқа жолданған іс сапар туралы құжаттары (бағдарламалар, техникалық тапсырмалар, тапсырма-жоспарлар, баяндамалар, анықтамалар, есептер) 5 жыл
61-тармақ Іс номенклатурасынан үзінді Тұрақты
120- тармақ /1/ 15.Ұйымдастырушы педагог Педагог ұйымдастыру ісін жетілдіру туралы құжаттар (жоспарлар, негіздемелер, есептеулер)жоспарлары
жылдық
жарты жылдық
айлық 5 жыл
183-тармақ/1,3,4/ Ұйымның жиынтық жылдық жоспары болмаған жағдайда – тұрақты
Кештерді, концерттерді, шығармашылық кештерді өткізуінің тематикалық жоспарлары, сценарийлері Тұрақты
17-тармақ Оқушылармен сыныптан тыс жұмыс құжаттар (сценарийлер, шараларды әзірлеу) 5 жыл
540-тармақ Іс номенклатурасынан үзінді ЖАД
120- тармақ /1/ 16-Алғашқы әскер дайындық 18-1 Оқу жоспарлары
-жылдық
-тоқсандық 5 жыл
183-тармақ/1,3,4/ Ұйымның жиынтық жылдық жоспары болмаған жағдайда – тұрақты
18-2 Әскери міндеттілер және шақырушы қызметкерлердің есеп санын жүргізу журналы
3 жыл
504-тармақ/7/ 18-3 Әскери басқару органдарымен әскери есептілік мәселелері бойынша хат алмасу 5 жыл
506-тармақ 18-4 Іс номенклатурасынан үзінді
ЖАД
120-тармақ(1) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 бұйрығыменбекітілген «Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесіне» сәйкес істер номенклатурасы жасақталды.
Электрондық құжат айналымы жүйесі болмаған жағдайда қағаз жеткізгіштегі құжат ресімделеді.
      Мәлімет және жұмыста басшылыққа алу үшін жолданған құжаттар қажеттілігі өткенге дейін сақталады.
     ҚӨД- "Қажеттілігі өткенге дейін" белгісі құжаттаманың практикалық мәні ғана бар екендігін білдіреді. Олардың сақтау мерзімін ұйымның өзі анықтайды, бірақ бір жылдан кем болмауы қажет.
ЖАД- жаңамен ауысқанға дейін.
Іс жүргізушіА.Әліқұлова
Тексерген
Түркістан қалалық мемлекеттік
архиві _______________
Түркістан қаласы А.Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта мектебінің сараптау комиссиясының
2018 жылғы ___ _____
№ _____ хаттамасымен
келісілді Түркістан қалалық мемлекеттік
архивінің СК-ның
2018 жылғы ___ _____
№ _____ хаттамасымен
келісілді

Оңтүстік Қазақстан Облысы
«КЕНТАУ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК
МҰРАҒАТЫ» мемлекеттік мекемесінің
директоры Е.Алмерденовке
Түркістан қалысы Білім бөліміне
қарысты « Ә.Науаи атындағы №13
мектеп-гимназия коммуналдық
мемлекеттік мекемесінен
Мәлімет
Мекеменің қазіргі атауы Мекеменің қай жылы құрылғаны және аталуы (№ шешімнің мезгілі) Мекеменің қай жылдары атаулары өзгергені (№ шешімнің мезгілі) Мекеме қай жылы жабылды (№ шешімнің мезгілі)
« Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен
1930 жылы құрылған 1939 жылы №42 нөмір берілген 1954 жылы жалпы орта мектепке ауыстырылды 1957 жылы №388 нөмірі берілді 1976 жылы Алматы теміржолына қарасты №1 мектеп болып ауыстырылды
1997 жылы №13 мектеп болып ауыстырылды 2003 жыл №13 Ә.Науаи атындағы көп салалы мектеп-гимназия болып ауыстырылды
Мектеп директоры Х.Ажиметов

Түркістан қаласы әкімдігінің Білім бөлімінің «Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия»коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БҰЙРЫҚ
Түркістан қаласы№16 16 қаңтар 2018ж.
Сараптау комиссиясын
құру туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат және мұрағаттар туралы 1998 жылғы 22- желтоқсан №326-1 заңы, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 146 бұйрығымен бекітілген «Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын және басқа да мұрағат құжаттарын ведомстволық және жеке мұрағаттардың қабылдау,сақтауы, есепке алу мен пайдалану қағидасын» басшылыққа ала отырып
БҰЙЫРАМЫН:
Құжаттардың құндылығына сараптама жүргізу және оның нәтижелерін қарастыру үшін мектеп-гимназия мемлекеттік мекемесінің тұрақты жұмыс істейтін сараптау комиссиясы құрылсын.
Х.Ажиметов - Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия директоры, комиссия төрағасы
З.Закиров- оқу жұмысы жөніндегі директор орынбасары, комиссия мүшесі.
А.Мураметов- тәрбие ісі жөніндегі директор орынбасары, комиссия мүшесі.
Б.Исраилов- шаруашылық жөніндегі директор орынбасары, комиссия мүшесі.
Н.Дадаханова- іс жүргізуші, комиссия мүшесі
Архив ісін жүргізу іс жүргізуші Н.Дадахановаға жүктелсін.
Осы бұйрықтың орындалуын қадағалау өз құзырымда қалдырамын.
Мектеп директоры Х.Ажиметов
Кентау өңірлік мемлекеттік
архивінің басшысы
Е.Алмерденовке
Сұраныс
Түркістан қаласының Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бекітілген 2017-2018 оқу жылдарына арналған істер
номенклатурасын келісіп беруіңізді сұранамыз.
Қосымшада: парақта;
Мектеп директоры Х.Ажиметов
Түркістан қаласының әкімдігі білім бөлімінің «Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің сараптау комиссиясының
ХАТТАМАСЫ
_______________2018 ж №1
2018 жылғы істер номенклатурасын
бекіту жөніндегі комиссиясының отырысы
Комиссия төрағасы: Х.Ажиметов «Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры.
Комиссия хатшысы: Д.Джумабаева «Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.
Қатысқандар
1. З.Закиров- оқу жұмысы жөніндегі директор орынбасары, комиссия мүшесі.
2. А.Мураметов- тәрбие ісі жөніндегі директор орынбасары, комиссия мүшесі.
3. Б.Исраилов- шаруашылық жөніндегі директор орынбасары, комиссия мүшесі.
4. Н.Дадаханова- іс жүргізуші, комиссия мүшесі
Күн тәртібі:
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2017 жылғы 29қыркүйектегі № 263 бұйрығы, «Сақтау мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметіне жасалатын үлгілік құжаттардың тізбесін» басшылыққа алып, «Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2018 жылға арналған істер номенклатурасын бекіту туралы ұйымдастыру және жинақтау талдау бөлім басшысының міндетін атқарушы хабарлама жасады.
ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің мұрағат ісі және құжаттама саласындағы мәселелерді қарастыру жөніндегі әдістемелік кеңесі отырысының 2015 жылғы 23 қазандағы № 1 хттаманы басшылыққа ала отырып, мектеп-гимназияның сараптау комиссиясының ережесін құру жөнінде оқу ісі меңгерушісі хабарлады.
Қаулы етті:
«Ә.Науаи атындағы №13 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2018 жылға арналған істер номенклатурасы және ұйымның СК ережесі бекітіліп, Кентау өңірлік мемлекеттік архивімекемесіне келісуге ұсынылсын.
Осы хаттаманың орындалуын бақылауды өз құзырымда қалдырамын.
Мектеп директоры Х.Ажиметов
Хатшы Д.Джумабаева
Бекітемін
«Некрасов атындағы №9
мектеп –гимназия »
коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің директоры
__________Ж.А.Орынбаева
______ __________2018ж.
Түркістан қаласы әкімдігінің Білім бөлімінің «Некрасов атындағы №9 мектеп –гимназия » коммуналдық мемлекеттікмекемесінің сараптау комиссиясы туралы ережесі
1. Жалпы ережелер
1. Түркістан қаласы әкімдігінің «Некрасов атындағы №9 мектеп –гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесініңсараптау комиссиясы (бұдан әрі – СК) құрылды.
Сараптау комиссиясы (бұдан әрі – СК) жекелеген ұйымдарда құрылады.
2. СК кеңесші орган болып табылады. Оның шешімі белгіленген тәртіппен Кентау өңірлік мемлекеттік мұрағаты СК-ымен келісе отырып, мектеп директоры бекіткеннен кейін күшіне енеді.
3. Мектеп директоры бір орынбасарының төрағалық етуімен, мамандардан жасақталған СК құрамы басшының _______.2018 жылғы № бұйрығымен бекітілді. Комиссия құрамына ұйымның басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету қызметінің және ұйым архивініңбасшылары енгізілді.
4. СК өз қызметінде Қазақстан Республикасының мұрағаттық іс және құжаттама саласындағы заңнамалық және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерімен, мектеп директорының бұйрықтарымен және СК туралы ережені басшылыққа алады.
5. СК туралы ереже ұйым басшысымен, Кентау өңірлік мемлекеттік архиві келісімі бойынша бекітіледі.
2. СК міндеттері және функциялары
6. СК негізгі міндеттері:
1) ұйымда іс жүргізу мен мұрағат ісін жетілдіру жөнідегі әдістемелік және практикалық жұмыстарды ұйымдастыру;
2) құжаттарды ұйым мұрағаттарында одан әрі сақтау, есепке алу және пайдалану мақсаттарымен олардың құндылығына сараптама жасаудың нәтижелерін ұйымдастыру және қарастыру болып табылады.
7. Негізгі міндеттерге сәйкес СК мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) мұрағаттық іс және құжаттама мәселелері бойынша ұсыныстарды әзірлейді;
2) құжаттардың құндылығына сараптама жасауды ұйымдастырады;
3) үлгілік істер номенклатурасын, ұйымның істер номенклатурасын;
сақтау мерзімдері көрсетілген салалық (ведомстволық) құжаттар тізбесін;
іс жүргізу және мұрағат ісін жүргізу мәселелері бойынша салалық (ведомстволық) әдістемелік құжаттарды;
қолданыстағы тізбеде ескерілмеген құжаттарының сақтау мерзімдерін және жекелеген құжаттардың сақтау мерзімдерін өзгерту туралы ұсыныстарын;
тұрақты, уақытша (10 жылдан жоғары) сақталатын істердің тізімдемесін, жеке құрам бойынша істерді және сақтауға жатпайтын істерді жоюға бөлу туралы актерді;
дыбыс-бейне жазу және ғылыми-техникалық құжаттаманың, ғылыми-тарихи құндылығы мен практикалық мәнін жоғалтқан құжаттарын жоюға бөлу туралы актісін;
іздестіру жолдары тамамдалған, табылмаған істер туралы актіні;
істердің түзетілмейтін зақымданулары туралы актіні келісу туралы шешім шығарады.

3. СК жұмысының тәртібі
8. СК құзыретіне жататын мәселелер, қажеттілігіне қарай, жылына кем дегенде екі рет өткізілетін отырыстарда қаралады.
9. СК шешімі көпшілік дауыспен қабылданады.
10. СК отырыстары хаттамаланады, отырыстардың хаттамаларына комиссия төрағасы, хатшысы қол қояды және мектеп директоры бекітеді.
11. СК іс жүргізуін жүргізу және оның құжаттарын жедел сақтау комиссия хатшысына жүктеледі.
12. Ұйым қызметкерлерінің СК-дегі жұмысы жылдық жоспарда көзделеді және қосымша ақы төлеуге жатпайды.
Тексерген
Кентау өңірлік мемлекеттік
архивінің архивисіИ.Есентаева
Кентау өңірлік мемлекеттік
архивінің СК-ның
2018 жылғы ___ _____
№ _____ хаттамасымен
келісілді

Приложенные файлы

  • docx 19981510
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий