Лабораторно-практична робота №2 2.dok

Текстовий процесор(ТП)- це програСергіймаСергій ,
признаСергійченаСергій для створення,
редаСергійгуваСергійння,
формаСергійтуваСергійння таСергій оформлення тексту ,
які маСергійють більше заСергійсобів для створення склаСергійдних заСергій формoю текстів.
НаСергій сьогодні поширеними є декількаСергій десятків текстових процесорів, наСергійприклаСергійд:
Microsoft Word, WordPerfect, WordStar, Write, Latex тощо.
Популярними таСергійкож є процесори Лексикон, Твір.
Проміжною між ТР і процесораСергійми є
програСергіймаСергій WordPad, якаСергій постаСергійчаСергійється раСергійзом з ОС Windows 95/98/МЕ/ХР.
Процесор Latex маСергійє широкі
можливості щодо роботи з маСергійтемаСергійтичними формулаСергійми і підготовки до друку
наСергійукових стаСергійтей і книг,
що зумовило його широке поширення серед наСергійуковців.
Деякі сучаСергійсні текстові процесори дозволяють таСергійкож використовуваСергійти маСергійкрос
(програСергіймні каСергійди) в текстових документаСергійх.
Сніжко Сергій Миколайович
Сніжко Сергій Миколайович
Сніжко Сергій Миколайович


Висновок: я навчився використовувати різні функції WORD (задавати параметри сторінки; виправити граматичні помилки; виконувати автоматичні заміни у тексті), які допомогли мені виконати цю лабораторну роботу та які допомагатимуть мені у подальшому навчанні.

Загальний висновок до лабораторної роботи: я розвив пізнавальні інтереси, навички свідомого й раціонального використання програмних засобів, вміння слухати, аналізувати, використовувати набуті знання в практичній діяльності. Набув навиків роботи з текстовою інформацією.


15

Приложенные файлы

  • doc 18638024
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий