Pitannya do ekzamenu menedzhment 2013r

Питання до екзамену з дисципліни «Основи менеджменту»


Необхідність і суть управління діяльністю.
Основні закони господарського управління.
Суб’єкти та об’єкти управління.
Причини виникнення та суть менеджменту
Управлінські ролі та якості менеджера.
Засновники наукового менеджменту. Управлінські революції.
Школи менеджменту.
«Теорія хаосу» Дж.Гліка.
Перша школа наукового менеджменту.
Класична школа наукового менеджменту.
Школа людських відносин.
Сучасні підходи та концепції у менеджменті.
Суть і ознаки організації. Етапи життєвого циклу.
Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.
Властивості організації як системи.
Функції цілей у системі управління організацією.
Вимоги до цілей. Класифікація цілей.
Загальна організаційна структура.
Загальна характеристика функцій менеджменту
Суть та види планування
Стратегічне планування
Тактичне планування
Поняття «функція організації» у менеджменті
Розподіл повноважень і відповідальності
Централізація та децентралізація повноважень.
Процес делегування повноважень.
Розподіл повноважень і відповідальності у посадових інструкціях та положення про структурні підрозділи.
Поняття та види мотивації
Теорії мотивації
Види та способи мотивації.
Неекономічні способи мотивації. Організаційні способи стимулювання.
Моральні методи мотивації: особисте і публічне визнання. Специфічні моральні методи мотивації.
Суть, основні елементи та завдання контролю.
Види та етапи управлінського контролю
Регулювання як функція менеджменту.
Принципи контролю: всеохоплюваність, гнучкість, економічність та орієнтування на людину.
Зовнішній та внутрішній контроль: цілі та завдання.
Поняття принципів та методів.
Основні вимоги до принципів менеджменту
Основні методи менеджменту.
Визначення поняття управлінського рішення.
Вимоги до управлінських рішень.
Класифікація управлінських рішень та етапи їх прийняття.
Фактори, що впливають на прийняття управлінського рішення.
Інформація як предмет управлінської праці.
Комунікація як сполучний процес
Поняття «комунікаційний процес».
Діловодство, його функції та значення у менеджменті.
Правила ефективного слухання.
Правила спілкування по телефону.
Міжособові та організаційні комунікації.
Ділові наради та переговори
Наради та правила їх проведення.
Вимоги до інформації. Носії інформації. Джерела інформації.
Сутність трудового колективу та його структура
Особливості управлінської праці
Вплив та влада.
Форми впливу.
Характеристика видів влади.
Вимоги до керівника. Навички необхідні керівнику: технічні, комунікативні та аналітичні.
Чинники, що впливають на ефективність роботи групи.
Природа лідерства.
Теорія ситуаційного підходу.
Стилі керівництва.
Конфлікти в системі управління
Управління конфліктами
Стреси як об’єкт управління.
Конфліктна ситуація.
Фізіологічні ознаки стресу.
Попередження стресів у працівників.
15

Приложенные файлы

  • doc 18638590
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий