ТИТУЛ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ-580788659ТИТУЛ КУРСОВИЙ ПРОЕКТНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


_____________________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________________
(повна назва кафедри, циклової комісії)


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)
з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)
на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________
Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки__________________
спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали


м. _________ - 20 __рік

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 20012403
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий