Bileti do ekzamenu pitannya 2


Білети (питання 2)
Визначте предмет та завдання науки про поведінку споживачів.
Охарактеризуйте етап усвідомлення потреби у процесі ухвалення рішення про купівлю та назвіть детермінанти, що впливають на перебігання процесу.;
Охарактеризуйте етап пошуку інформації та визначення цінності у процесі ухвалення рішення про купівлю та назвіть детермінанти, що впливають на перебігання процесу;
Охарактеризуйте етап прийняття рішення про купівлю у процесі ухвалення рішення про купівлю та назвіть детермінанти, що впливають на перебігання процесу;
Охарактеризуйте сутність та значення етапу поведінки після купівлі у процесі ухвалення рішення про купівлю та назвіть детермінанти, що впливають на перебігання процесу;
Наведіть типи ухвалення рішення про купівлю та їх сутність.
Назвіть детермінанти, що визначають характер здійснення процесу ухвалення рішення про купівлю. Наведіть блок схему та коротко опишіть її.
Назвіть внутрішні фактори впливу на процес ухвалення рішення про купівлю;
Назвіть зовнішні фактори впливу на процес ухвалення рішення про купівлю;
Які процеси відносяться до внутрішніх активуючих факторів поведінки споживачів? Назвіть та визначте кожний фактор.
Назвіть типи бажань та умови їх активації.
Опишіть, як діє мотивована людина та що таке «мотиваційний конфлікт»?
Опишіть сутність поняття «інтенсивность мотивації на поняття «залученість».
Визначте поняття «цінності» та опишіть, як цінності впливають на споживацьку поведінку.
Опишіть основні типи цінностей. Наведіть класифікацію.
Визначте, що таке «Стиль життя» та коротко опишіть, які існують способи його оцінки?
Визначте поняття «сегмент», «сегментація» та наведіть змінні, які використовуються з метою проведення сегментації.
Опишіть процес проведення сегментації та критерії обирання сегментів.
Визначте, з якою метою проводиться сегментація ринків. Дайте визначення, що таке «сегментований» та «агрегований» ринки.
Визначте поняття «соціальний клас» та «статусна група». Наведіть змінні, що описують певні соціальні класи.
Наведіть класифікацію референтних груп та опишіть кожну з них.
Назвіть види сімей та домогосподарств. Визначте відмінності між ними з точки зору впливу на поведінку споживачів.
Назвіть види сімей та домогосподарств. Визначте відмінності між ними з точки зору впливу на поведінку споживачів.
Назвіть, що мається на увазі під поняттям «лідери думок» та наведіть найбільш впливові ситуації посилення персонального впливу.
Назвіть та опишіть характеристики, що визначають лідерів думок.
Назвіть та опишіть методи визначення впливової особи;
Надайте визначення поняття «Консьюмеризм». Опишіть процеси, що відбуваються на глобальних споживчих ринках та основні напрямки захисту прав споживачів.
Назвіть основні типи потреб та опишіть, яким чином вони впливають на поведінку споживачів. Наведіть приклади сучасних проявів основних типів потреб.
Визначте поняття «ресурси споживачів». Назвіть основні види ресурсів споживачів та коротко опищіть, як вони впливають на ухвалення рішення про купівлю.
Назвіть детермінанти пошуку, що відносяться до продукту та коротко опишіть характер їх впливу.

Приложенные файлы

  • docx 18718044
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий