rodini

Практичне заняття № 1
Тема: Взаємодія родинного і суспільного родинного виховання
План
Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників.
Психолого-педагогічні засади родинного виховання.
Педагогічні умови виховання дітей у сім'ї.
Шляхи взаємодії суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку.
Завдання для самостійної роботи:
Складіть схему «Компоненти виховного потенціалу сім'ї» та дайте їх характеристику.
Порівняйте два поняття - «авторитарність» і «авторитет». Доведіть, що авторитет батьків і гуманне виховання не виключають один одного.
Напишіть міні-твір «Мій дім».
Пригадайте біографії видатних людей або героїв художніх творів, у житті яких значну роль відіграли бабусі.
Підберіть з усної народної творчості приклади, в яких відображені сімейні звичаї. Визначіть, які з них можна застосувати у сучасних умовах.
Розробіть зміст консультацій для батьків на теми: «Як готувати дитину до появи у сім'ї малюка», «Формування позитивних взаємин між старшими і молодшими дітьми».
Вирішіть педагогічну ситуацію:
Коли п'ятирічну Оленку з дитячого садка забирає мама, вона радо спілкується з нею, розповідає про свої справи, дисциплінована і зібрана, а коли бабуся - дівчинка неохоче одягається, не виявляє бажання йти додому. На пропозицію вихователя показати бабусі малюнок, який Оленка виконала на занятті, дитина відмовляється: «Вона не розуміє, їй це нецікаво». Чим зумовлене таке ставлення? Як вихователю скоректувати взаємини дитини, батьків і бабусі?
Запитання для самоконтролю:
Охарактеризуйте типи сімей та відповідні типи сімейного виховання.
Як узгоджується повсякденний та педагогічно спрямований вплив членів родини на дітей?
Розкрийте умови правильного сімейного виховання.
Чому дитячий садок не повинен заміняти дитині сім'ю? Виділіть специфічні функції сім'ї та дошкільного закладу у вихованні дітей.
Розкрийте значення виховання та освіти батьків.
Виокреміть та проаналізуйте основні напрями спіробітництва вихователів і батьків.
Охарактеризуйте форми спільної роботи дошкільного навчального закладу та сім'ї.
Література:
Алексєєнко Т. Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї. -К., 1997.
Буре Р. С. Готовим детей к школе. - М., 1987. Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. -М., 1989.
Детский сад и семья / Под ред. Т. А. Марковой. - М., 1986. Дошкільна педагогічна психологія /За ред. Д. Ф. Ніколенка. - К.,1987.
Завтра в школу / За ред. В. К. Котирло. - К., 1977.
Кондратенко Т. Д, Котирло В. К, Ладьівир С. А. Обучение старших дошкольников. - К., 1986.
Котирло В. К. Молодой семье о воспитании детей. - К., 1981.
Котирло В. К, Ладьівир С. А. Детский сад и семья. - К., 1984.
Кравцова Е. Е. Психологические проблеми готовности детей к обучению в школе. - М., 1991.
Макаренко А. С. Книга для батьків. - К., 1969.
Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитаний дошкольников. - М., 1990.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. - К., 1978.
Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. - К., 1974.
Фромм Аллан. Азбука для родителей. - М., 1991.
Щербакова К. Й., Григоренко Г. І. У сім'ї росте дитина. - К, 1995.


ПЕРЕДАТИ ПОПОВИЧ ОКСАНІ старості гр.ПОДО -50

Художня праця
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ
Значення художньої праці у всебічному розвитку дітей дошкільного віку.
Розвиток у дитини творчих здібностей:
а) відчуття форми;
б) відчуття композиції;
в) відчуття кольору.
Формування елементарних умінь і навичок у дошкільників з художньої праці.
Методична робота вихователів і батьків з художньої праці.
Художня праця дітей дошкільного віку з батьками (спільна підготовка до художнього оформлення свят, підготовка подарунків, декоративні ляльки для інтер'єру).
Художня праця дошкільників удома.
Зміст і структура занять з художньої праці.
Методи організації дітей на занятті з художньої праці.
Аналіз дитячих робіт.
Техніка безпеки на заняттях.
Види обробки різних матеріалів.
Використання виробів дитячої творчості.
Планування художньої роботи з різними матеріалами.
Методика виготовлення виробів із рваного паперу.
Методика виготовлення виробів із м’ятого паперу.
Методика виготовлення виробів шляхом згинання паперу. Виготовлення виробів у техніці орігамі.
Методика виготовлення виробів із смужок паперу.
Методика виготовлення виробів із гофрованого паперу.
Методика виготовлення аплікації.
Методика виготовлення виробів із тканини.
Методика виготовлення виробів із природніх матеріалів.
Методика виготовлення виробів із використаних матеріалів.
Методика виготовлення виробів із пакувального матеріалу.
Методика виготовлення виробів із пластмасових упаковок.
Методика виготовлення виробів із поролону.
Використання природних матеріалів для оформлення інтер’єрів ДНЗ.
Композиції з сухих рослин.
Аранжування букетів для прикрашення столу.
Мистецтво аранжування квітів.
Підготовка рослин для зимового букету.
а) засушування на повітрі;
б) засушування в спеціально створених умовах.
Методика навчання дітей дошкільного віку вишиванню.
Техніка та методика витинання.
Методика виготовлення керамічних виробів.
Методика ознайомлення дітей з художнім ткацтвом і килимарством.
Методика ознайомлення дітей з карбуванням, лозоплетінням та писанкарством.


Програмові вимоги
Вплив сім'ї на формування особистості дитини дошкільного віку.
Типи сімей та основні хиби сімейного виховання.
Взаємодія дитячої дошкільної навчальної установи з сім'єю.
Родинне виховання, його принципи.
Співробітництво дитячого дошкільного закладу із сім’єю.
Методи вивчення сім'ї та участь батьків у діяльності дошкільного навчального закладу.
Форми взаємодії дошкільного навчального закладу з сім'єю.
Умови успішного родинного виховання в сучасних умовах.
Актуальність педагогічної просвіти сучасних батьків.
Програми ДНЗ України про взаємодію дошкільного навчального закладу із сім'єю вихованців.
Проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу й сім'ї на сучасному етапі.
Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників.
Психолого-педагогічні засади родинного виховання.
Педагогічні умови виховання дітей у сім'ї.
Шляхи взаємодії суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку.
Правила педагогічного спілкування з батьками:
Педагогічна культура сім'ї.
Дослідження морально-психологічної підтримки батьків для гармонійного розвитку дошкільника.
Сім'я як соціально-педагогічне середовище.
20.Особливості та перспективи розвитку сучасної сім'ї.
Функції сім'ї.
У мови реалізації виховних можливостей сім’ї.
Педагогічна культура батьків, її структура.
Правила педагогічного спілкування вихователів з батьками.
Методи вивчення сім'ї.
Родинне виховання, його завдання.
Колективні форми роботи з батьками.
28.Індивідуальні форми роботи з батьками.
29.Наочно-інформаційні форми роботи з батьками.
.Завдання та методи сімейної педагогіки.Лисенко Н. В., Кирста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля: у 3-х частинах. - Ч. 2: Навч. посіб. - К.: Видавничий дім «Слово», 2010. - 360 с.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: «Академвидав», 2004. - 456 с. (Альма-матер)
Ковбас Б., Костів В. І. Родинна педагогіка. - Івано-Франківськ: Плай, 2002.-288 с.Заголовок 1 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18496273
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий