17_-2006( Рішення задач з цивільного права)


Задача 1.
С. придбав в магазині техніки телевізор, сплативши за нього 1250 грн. Коли С. спробував вдома ввімкнути телевізор, він почав диміти і загорівся.
С. звернувся до магазину про повернення йому сплачених за телевізор коштів та відшкодування завданої шкоди.
Дайте обгрунтовану відповідь стосовно того, чи будуть зазначені відносини регулювання нормами цивільного права.
Допомога у розв’язанні даних задач:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Група: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Задача 2.
ВАТ “Іскра” уклало трудовий контракт з бухгалтером К. на 1 рік. За умовами контракту К. зобовязувався вести бухгалтерський облік на підприємстві. Йому було встановлено посадовий оклад –510 грн. щомісячно, відпустка за 1-ий рік роботи – 24 календ. Дн. За умови успішної роботи – продовження контракту на 5 років.
Якими ознаками характеризується становище субєктів? Норми якої галузі права слід застосовувати для регулювання цих відносин?

Задача 3.
О. керуючи належним йому на праві власності автомобілем, допустив порушення Правил дорожнього руху – рухався в населеному пункті зі швидкістю 95 км/год. За вказане правопорушення він сплатив штраф у розмірі 1 неоп. Мінімуму доходів громадян.
Проаналізуйте вказані відносин з точки зору їх належності до предмета цивільного права.Задача 4.
ТзОВ “Астра” за період з січня по березень 2004 року сплатило податків і зборів (обовязкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів 500 тис. грн. Водночас за цей період сума податкового боргу (недоїмки) з податку на прибуток за цей період склала 20 тис. грн. Державна податкова інспекція у м. Золочеві звернулася з позовом про стягнення вказаної недоїмки, пені і штрафу.
Чи поширюватиметься на вказані відносини дія норм цивільного права?

Задача 5.
К. працює програмістом в ТзОВ “Інтелект” у звязку із виконанням трудових обов”язків К. створив компютерну програму. Посилаючись на ЦК України та Закон України “Про авторське право та суміжні права” К. звернувся до керівництва ТзОВ “Інтелект” і вимогою про виплату йому авторської винагороди за використання створеного ним компютерної програми. Директор ТзОВ відмовив у задоволені вимоги К. мотивуючи це тим, що К. є працівником ТзОВ “Інтелект” і за свою працю одержує заробітну плату, відповідно до трудового законодавства.

Задача 1.
Томін видав своїй дружині Томіній розписку про те, що при вчиненні заповіту не згадає в ньому своїх повнолітніх сина та доньку від першого шлюбу. Через рік Томін помер. За заповітом усе своє майно він заповів в рівних частках сину (20 р.) та доньці (25 р.) від першого шлюбу. Томіна звернулась до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на те, що при його вчиненні Томін порушив домовленість, підтверджену розпискою.
Зробіть правовий аналіз ситуації.


Задача 2.
О. у віці 13 років народила дитину. Через непорозуміння з батьками О. вирішила продати будинок, успадкований від бабці, і за ці кошти утримувати свою дитину. Однак, батьки категорично заперечували.
О. звернулась до органу опіки та піклування про надання їй повної дієздатності.
Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 3.
К. проживав з дружиною та двома малолітніми дітьми. Час від часу він виконував замовлення щодо написання сценаріїв для різних святкових подій. Кожного разу з отриманням гонорару К. витрачав більшу половину цього єдиного заробітку на алкогольні напої. Мати К., яка проживала окремо і перебувала на утриманні сина, звернулась до суду із заявою про обмеження дієздатності К.
Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 4.
Н. проживав один у власному будинку в селі. Сусіди часто бачили його вечорами на місцевому кладовищі біля могили дружини. Н. не бажав ні з ким спілкуватись. Його донька М., дізнавшись, що Н. склав заповіт щодо будинку на користь релігійної громади, звернулась до суду із заявою про визнання батька недієздатним. Чи достатніми для задоволення такої заяви будуть показання свідків – сусідів Н.?

Задача 5.
Л. 01.04.2004 року звернулась до нотаріуса з проханням посвідчити договір житлового будинку, який належав її чоловікові С. Рішенням суду С. з 20.03.1996 року був визнаний безвісно відсутнім. Враховуючи те, що з часу зникнення С. минуло більше 3 років, нотаріус посвідчив правочин.
Зробіть правовий аналіз ситуації.
Задача 6.
П. (14 років), С. (12 років), В. (18 років) спільно завдали шкоди дачному будинку Р. Р. звернувся до них з позовом про відшкодування заподіяної шкоди. В судовому засіданні було встановлено, що батьки П. зловживають алкогольними напоями і фактично його вихованням займається бабуся, а В. за рішенням суду обмежений в дієздатності і його дружина призначена щодо нього піклувальником.


Задача 1.
Подружжя К.Л. та К.М. вирішило зайнятися сімейним бізнесом і створити для цього сімейне підприємство. Державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації вказаного сімейного підприємства, зіславшись на те, що така організаційно-правова форма юридичної особи, як сімейне підприємство, не передбачена Цивільним кодексом України. К.Л. та К.М., вважаючи таку відмову безпідставною, оскільки законодавство не забороняє створення і діяльність сімейних підприємств і представлений ними статут не суперечить законодавству, оскаржили її до суду.
Здійсніть правовий аналіз ситуації. Чи можливе створення юридичних осіб в організаційно-правових формах, не передбачених Цивільним кодексом України? Яке рішення мав би прийняти суд?


Задача 2.
Зборами акціонерів акціонерного товариства “Схід” було прийняло рішення про зміну найменування на “Акціонерна компанія “Захід&Corporated”.
Чи вправі юридична особа змінювати своє найменування, якщо так, то охарактеризуйте порядок проведення такої зміни. Чи можна вважати, що у змодельованій ситуації мало місце перетворення АТ “Схід” у АТ “Захід”? Чи дотримано вимоги, які пред’являються до найменування юридичної особи?

Задача 3.
М. та О., які постійно проживають у с. Ясенівці Золочівського р-ну, вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю і подали державному реєстратору Золочівської районної державної адміністрації документи на проведення державної реєстрації. Через 10 робочих днів після надходження цих документів М. та О. одержали від державного реєстратора повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації, де зазначалися такі підстави для відмови:
А) місцезнаходження ТзОВ визначено: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 16, а тому для здійснення його державної реєстрації слід звертатися у виконавчий комітет Тернопільської міської ради;
Б) учасники не подали установчого договору, який за ЗУ “Про господарські товариства” поряд із статутом є установчим документом для ТзОВ;
В) не представлено документів, які б підтверджували право власності (чи право користування) приміщенням, за яким вказане місцезнаходження ТзОВ;
Г) не подано бізнес-план, а тому державний реєстратор не має змоги визначити доцільність створення такого ТзОВ;
Д) окремі види діяльності, визначені у статуті, за законом підлягають ліцензуванню, а відтак, потрібно також подати ліцензії на право здійснення таких видів діяльності;
Е) статут подано в одному примірнику, підписи учасників не засвідчені нотаріально, статут не погоджено з юридичним відділом Золочівської районної державної адміністрації;
Є) документи на проведення державної реєстрації надіслані поштою, а не подані особисто;
Ж) один з учасників – О. – є неповнолітнім.
Проаналізуйте правомірність кожної із перерахованих підстав відмови. Чи були допущені порушення з боку державного реєстратора? Чи можуть учасники, усунувши недоліки в документах, подати їх повторно для державної реєстрації? Чи повертається сплачений реєстраційний збір у разі відмови у здійсненні державної реєстрації?


Задача 4.
В АТ “Оберіг” 80% акцій належать гр. С. Перебуваючи на виставці “Світ дизайну -2004” С. одержав вигідну пропозицію від генерального директора ТзОВ “Гроліс” щодо укладення договору купівлі-продажу обладнання. С. виходячи з того, що йому належить контрольний пакет акцій АТ “Оберіг” та маючи із собою печатку, уклав вказаний договір купівлі-продажу. Повернувшись з виставки, С. повідомив голову правління АТ “Оберіг” – К. про укладений договір і передав йому другий примірник цього договору.
Проведіть правовий аналіз ситуації. Хто вправі укладати договір від імені АТ?


Задача 5.
Л. є засновником і одночасно директором ПП “Імпульс”. З метою подолання тимчасових фінансових труднощів, які виникли у ПП “Імпульс”, Л. надав йому на умовах позики поворотню фінансову допомогу, уклавши для відповідний договір. При здійсненні перевірки податковий інспектор заявив, що вказаний договір є незаконним, оскільки зі сторони позичальника і зі сторони позикодавця підписаний однією і тією ж особою – Л. Крім того, - додав податковий інспектор: відповідно до ст. 238 ЦК представник не вправі вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах.
Проаналізуйте ситуацію. Хто виступав у спірному договорі на стороні позичальника і на стороні позикодавця? Чи можна ототожнювати поняття “орган юридичної особи” і “представник юридичної особи”?


Задача 6.
Загальними зборами учасників ТзОВ “Надія” прийнято рішення про ліквідацію товариства через збитковість. Вартість майна товариства на момент прийняття цього рішення – 150 000 грн. Кредиторська заборгованість товариства: 50 000 грн. перед банком – сума одержаного кредиту та процентів, забезпечені заставою; 25 000 грн. перед АТ “Львівхолод” – заборгованість оплати за поставлену продукцію; 1000 грн. – перед працівником С. – заборгованість по заробітній платі; 3000 грн. – перед гр. К. – як відшкодування шкоди завданої майну цього громадянина; 2000 грн. – перед гр. О. – сума авторської винагороди за використання створеної ним комп’ютерної програми; 30 000 грн. – перед бюджетом – недоїмка по податку на прибуток.
Окресліть порядок ліквідації ТзОВ. Ким буде призначатися ліквідаційна комісія ? Які обов’язки ліквідаційної комісії? Які документи складатимуться в процесі ліквідації і ким вони будуть затверджуватися? Визначіть черговість задоволення вимог кредиторів. Які правові наслідки наступатимуть, якщо кредитор не заявить своїх вимог протягом строку, визначеного у повідомленні про ліквідацію? Яка подальша доля майна, яка залишається після задоволення вимог кредиторів? З якого моменту товариство вважатиметься ліквідованим?


Задача 1.
К. і Л. вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю. Кожен з них на момент державної реєстрації товариства вніс 50% вкладу. Розмір статутного капіталу –мінімальний, визначений законом для товариства з обмеженою відповідальністю. Розміри часток обох учасників – по 50 %.
Через 6 місяців після створення товариства загальними зборами учасників було прийнято рішення про надання учасникам відстрочки щодо внесення решти суми вкладів на 1 рік. На наступних зборах прийнято рішення про звільнення учасників від внесення ними решти суми вкладів і ухвалено зміни до статуту, яким передбачено зменшення розміру статутного капіталу.
Проаналізуйте ситуацію. Дайте правову оцінку рішенням загальних зборів учасників. Окресліть можливі варіанти розвитку цієї ситуації.

Задача 2.
О. є акціонером АТ “Галінвест”. Оскільки АТ тривалий час працювало без прибутків і О. як акціонер не одержував дивідендів, він вирішив вийти з нього. Для цього О. звернувся до правління АТ із заявою про вихід і вимагав, щоб йому взамін акцій, якими він володіє, виплатили вартість його частки у майні АТ, пропорційно до кількості належних йому акцій. Голова правління відмовив у задоволенні заяви О. і повідомив, що такі питання вирішуються зборами акціонерів.
Здійсніть правовий аналіз ситуації. Чи підлягають вимоги О. задоволенню?


Задача 3.
С., Т. і Х. є учасниками повного товариства “Суржик і компанія”. Т., діючи від імені товариства, уклав кредитний договір з банком на одержання 50 000 грн. Кредиту під 35 % річних. Товариство після настання визначеного у кредитному договорі терміну не здійснило повернення суми кредиту і процентів. Банк звернувся з відповідними вимогами до учасників товариства – С., Т., і Х.
С. відмовився задовольнити вимоги банку, зіславшись на те, що оскільки кредитний договір укладав Т., то нехай він і повертає суму кредиту і проценти, адже у засновницькому договорі товариства немає положення про те, що Т. наділений повноваженнями укладати від імені товариства договори.
Т. заперечував проти вимог банку, обґрунтовуючи це тим, що більш як 5 місяців тому він заявив про свій вихід з товариства, а відтак на момент пред’явлення вимоги банку він не є учасником товариства і не повинен нести відповідальності по його боргах.
Х. заявив, що оскільки повне товариство є юридичною особою і несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов’язаннями, то банку слід звернутися до повного товариства, а не до його учасників.
Проаналізуйте ситуацію. Дайте правову оцінку вимогам банку і запереченням кожного з учасників.


Задача 4.
В юридичну консультацію звернувся голова виробничого кооперативу “Меркурій” за роз’ясненнями щодо таких питань, які виникли в процесі діяльності кооперативу:
загальними зборами членів кооперативу було прийнято рішення щодо доцільності розпочати здійснення нового виду господарської діяльності – роздрібної торгівлі кондитерськими виробами. Проте такий вид діяльності не передбачений в статуті кооперативу, у зв’язку з чим виникло питання що до можливості здійснення цього виду діяльності без внесення відповідних змін до статуту:
Один із членів кооперативу С. заявив про свій вихід з кооперативу і вимагає повернення йому вступного внеску – 500грн. та виплати йому вартості паю. Голову кооперативу цікавить питання, які саме виплати, в якому розмірі і порядку мають бути проведені у разі виходу члена з кооперативу;
До голови кооперативу звернувся один із членів кооперативу Р. із заявою про звільнення його від трудової участі в діяльності кооперативу. Замість трудової участі Р. готовий здійснити додатковий пайовий внесок. Чи підлягає заява Р задоволенню?
До голови кооперативу надійшли заяви від 15-річного О. та від ТзОВ “Промінь” про вступ до кооперативу. Чи можуть вказані особи бути прийняті в члени кооперативу?
Дайте обґрунтовану відповідь по кожному з наведених питань.


Задача 5.
Рішенням установчого з’їзду, що проводився 20.09.2004 р. у м. Львові, було засновано громадську організацію “Клуб цінителів антикваріату”. Установчий з’їзд також затвердив статутний документ організації – положення та обрав її президента. Дана громадська організація була легалізована управлінням юстиції у Львівській області шляхом повідомлення про її заснування в порядку ст.17 Закону України “Про об’єднання громадян”. Громадська організація “Клуб цінителів антикваріату” була внесена до Книги обліку громадських організацій, що ведеться управлінням юстиції у Львівській області.
Дайте обґрунтовану відповідь щодо того, чи набула така громадська організація статус юридичної особи?Задача 1.
Подружжя К. вирішили поділити майно і припинити шлюб. При розподілі майна виник спір щодо столового сервізу. Чоловік настоював на розподілі останнього. Дружина заперечувала і пропонувала виплати колишньому подружжю грошову компенсацію.
Вирішіть спір.
Задача 2.
Гр. Л. продав скрипку гр.Н. У процесі оформлення купівлі-продажу виявилося, що Л. вирішив залишити футляр від скрипки собі. На думку Н. футляр необхідно передати разом із скрипкою.
Задача 3.
За договором майнового найму Н. передав С. корову терміном на 1 рік для отримання наймачем молочних продуктів. Після закінчення терміну договору С. продовжував користуватися предметом договору, незважаючи на вимогу Н. повернути майно. В цей період корова принесла теля.
Погоджуючись, нарешті, повернути корову, С. залишив собі теля.
Зробіть правовий аналіз ситуації.
Задача 4.
Гр. М. звернувся до ТОВ “Зоря” з проханням надати йому за договором майнового найму 50 кг нефасованого цукру.
Юрисконсульт ТОВ “Зоря” заперечив щодо укладення договору майнового найму, оскільки на його думку цукор є річчю, яка визначена родовими ознаками і не може бути предметом договору майнового найму.
Чи обгрунтовані заперечення юрисконсульта.
Задача 5.
Відповідно до договору організація-векселедавець простого векселя доручила обслуговуючому банку провести платіж за виданим векселем за рахунок коштів на її поточному рахунку.
Коли векселедержатель звернувся до банку з вимогою про вчинення платежу банк відмовив у зв’язку із відсутністю коштів на поточному рахунку векселедавця. Векселедержатель звернувся до суду з вимогою про стягнення з банку вексельної суми. Дайте юридичний аналіз ситуації.


Задача 1.
Л. уклав з Н. договір позики на суму 10 тис гривень. На підтвердження факту отримання позики Л. видав Н. боргову розписку із своїм підписом. Чи можна вважати, що форма правочину в даному випадку дотримана? Проаналізуйте ст.ст. 207 та 1047 ЦК України.
Задача 2.
Г., зважаючи на фізичну ваду – сліпоту, попросив свою сусідку по квартирі А. підписати від його імені договір позики на суму 5 тис. гривень з Т. Після спливу обумовленого строку дії договору Т. звернувся з вимогою до Г. про повернення суми боргу. Г. відмовився виконати цю вимогу, посилаючись на відсутність коштів. В судовому засіданні з’ясувалось, що підпис А. ніким не завірено, а сама вона вибула на постійне місце проживання до іншого міста.
Чи дотримана форма правочину в даній ситуації?
Задача 3.
Нотаріус посвідчив заповіт, за яким Л. заповідала все своє майно чоловікові нотаріуса.
Дайте юридичну оцінку ситуації. Хто здійснює нотаріальне посвідчення та які правочини мають бути нотаріально посвідчені?
Задача 4.
Нотаріус з’явився на виклик додому для посвідчення заповіту. Родичі спадкодавця дали нотаріусу заповіт власноручно підписаний спадкодавцем, який на момент приходу нотаріуса був уже непритомний. Нотаріус посвідчив цей заповіт.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 1.
Гр. А. та її колишній чоловік звернулися до нотаріуса з проханням посвідчити досягнуту між ними домовленість, згідно з якою батько не зобов’язаний утримувати своїх неповнолітніх дітей і водночас відмовляється від права на частку в спільно нажитому майні подружжя. Колишня дружина зобов’язувалась не одружуватись повторно до досягнення дітьми повноліття.
Нотаріус відмовився посвідчити даний правочин, мотивуючи тим, що він може бути визнаний недійсним.
Дайте аналіз ситуації.

Задача 2.
8-річному С. дідусь у день народження подарував велосипед. Згодом 10-річний А., який жив у сусідньому будинку, побачив, що С. катається на новому велосипеді, і запропонував тому обміняти велосипед на футболку із автографом футболіста А.Шевченка. С. погодився.
А., не бажаючи, щоб його батьки дізналися про обмін, вирішив сховати велосипед у кущах біля будинку. Наступного дня зранку А. прийшов до схованки, щоб узяти велосипед, але його там вже не було.
Водночас, батьки С., дізнавшись про обмін, наступного дня заявили батькам А. вимогу про повернення назад велосипеда взамін на футболку. Батьки А. пояснили, що нічого про ніякий обмін не знають.
Здійсніть правовий аналіз ситуації.


Задача 3.
Дієздатний Ф. дізнавшись, що його сусідові, 16-літньому Б., дісталась у спадок від дідуся ваза роботи відомого автора, звернувся до Б. з пропозицією продати йому вазу. Договір купівлі-продажу було укладено без відома батьків Б.
Через деякий час, пошкодивши вазу, що призвело до зменшення її вартості, Ф. вирішив звернутись до суду з позовом про визнання правочину недійсним.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4.
Комітет з організації квартири-музею видатного письменника, що помер на початку ХХ ст. публічно звернувся до громадян з проханням про передачу в подарунок або продаж особистих речей, рукописів та документів, пов’язаних із життям та творчістю письменника. Серед інших речей, Комітет придбав у далеких родичів письменника письмовий стіл та частину колекції художньої літератури, які на думку родичів належали письменнику.
Після спливу певного часу мистецтвознавець К. оглядаючи придбані речі, заявив, що ні стіл, ні колекція художньої літератури не мають жодного відношення до письменника.
Дайте правовий аналіз ситуації.


Задача 5.
О. придбав у меблевому салоні спальний гарнітур “Глорія”, сплативши за нього 12 500 грн. Через місяць він звернувся до салону з вимогою про те, що він хоче повернути гарнітур назад і одержати його вартість, оскільки, як виявилось, гарнітур не може повністю поміститися в його спальні. Салон відмовив у задоволенні вимоги О. і останній звернувся з позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу гарнітура недійсним як такого, що укладений під впливом помилки.
У судовому засіданні О. пояснив, що він думав, що вказаний гарнітур поміститься в його спальні. Однак насправді виявилось, що ліжко займає більшу частину спальні і не залишається проходу, двері шафи через недостатність простору не можна повністю відчинити, антрисоль взагалі не поміщається на шафі через низьку висоту стелі.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 6.
Г. за договором купівлі-продажу купив у С. квартиру. Незабаром з’ясувалося, що квартира волога, перекриття під паркетом прогнило, горизонтальна гідроізоляція має дефекти, на стінах виявлено грибок.
У судовому засіданні було встановлено, що про вказані недоліки С. знав, напередодні продажу провів ремонт, завдяки чому була прихована вологість стін. Зі свого боку, С. пояснив, що по-перше, при продажі він і не стверджував, що квартира в ідеальному стані і, по-друге, Г. була надана можливість оглянути квартиру і жодних претензій він не заявив.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 7.
П. звернулася в суд з позовом до Д. про визнання недійсним заповіту. Позивачка зазначила, що перебувала з О. в шлюбі з 1991 року, проживала в його будинку. 8 липня 2004 року, коли П. перебувала на стаціонарному лікуванні, О. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів своїй племінниці Д. 15 липня 2004 року О. помер.
Позивачка вважає, що заповіт слід визнати недійсним, тому що в останні місяці О., у зв’язку з важкою хворобою став психічно неповноцінним, не міг розуміти значення своїх дій та керувати ними.
Свідки, які близько знали померлого, пояснили, що з 1992 року О. важко хворів, останнім часом поводив себе дивно: ночував на кладовищі, говорив нісенітниці, закривався в будинку, нікого не впускав до себе.
Ретроспективна судово-психіатрична екпертиза, проведена за ухвалою суду, зробила висновок про те, що в момент складання заповіту О. міг не розуміти значення своїх дій.
Суд, який розглядав справу, позов задоволив.
Чи правильне рішення постановив суд?Задача 1.
Наливайко уклала договір прокату магнітофона з ТзОВ “Весна”. Прокатний пункт звернувся до неї з вимогою про повернення магнітофона і сплати платежів, передбачених договором, у зв’язку із закінченням строку договору. Наливайко пояснила, що вона в усній формі доручила повернути магнітофон і передати платежі своєму сусіду Максимову, а він магнітофон продав і всі кошти витратив на алкоголь. Максимов своєї вини не заперечував.
Чи можна вважати Максимова представником Наливайко? До кого ТзОВ має звернутися з позовом про відшкодування заподіяних йому збитків?

Задача 2.
Березовський перед від’їздом за кордон видав довіреність Загайському на продаж своєї приватизованої квартири, а Сотник видав Загайському довіреність на продаж автомобіля. Оглянувши квартиру і дізнавшись про повноваження Загайського, Сотник запропонував купити цю квартиру. Коли Сотник і Загайський звернулись до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу, він їм відмовив, посилаючись на ч.3 ст. 238 ЦК України.
Чи обґрунтована відмова нотаріуса?

Задача 3.
Подружжя Бересів(Микола і Соломія) 25.03.2004 р. оформили довіреність Сказко К. на продаж квартири.
27.03.2004 р. Берес Соломія померла. 3.04.2004р. Сказко К., використавши довіреність, продав квартиру своїй дружині – Сказко Н.. Про смерть Берес С. Сказко К. достовірно знав, оскільки він був на її похороні.
Про продаж квартири Берес Микола дізнався лише 9.04.2004 року і 10.04.2004р. звернувся із позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. В судовому засіданні Сказко К. стверджував, що на похороні Берес М. дав усну згоду на продаж квартири.
Визначіть, які норми ЦК України про представництво порушив Сказко К.

Задача 4.
Гр. Н. через похилий вік і фізичну неміч не маючи можливості займатися пошуком особи, яка б погодилася укласти з нею договір довічного утримання, домовилась з Л. про те, що він підшукає таку особу і укладе з нею такий договір від її імені. Для оформлення довіреності Н. та Л. звернулися до нотаріуса.
Однак, нотаріус відмовив їм у посвідченні довіреності, вказавши що Н. через похилий вік не може усвідомлювати значення своїх дій і до того ж договір довічного утримання як і заповіт особа не може вчиняти через представника лише особисто.
Чи обґрунтованою є відмова нотаріуса в оформленні довіреності?
Тема: Строки (терміни) в цивільному праві. Позовна давність.

Задача 1.
17 квітня А. придбала в універмазі зимові чоботи. Через деякий час до неї в гості прийшла подруга і переконала її в тому, що чоботи такого фасону вже вийшли з моди і їй слід поміняти чоботи на іншу пару. 4 травня А. з’явилася в універмазі і попросила обміняти придбані чоботи на чоботи іншого фасону. Однак, працівники універмагу відмовились це зробити, зіславшись на пропуск А. встановленого Законом України “Про захист прав споживачів” 14-денного строку.
А. наполягала на своїх вимогах вказуючи на те, що: а) 26 квітня і 3 травня були вихідні дні; б) 1і 2 травня були святкові дні; в) з 19 по 23 квітня вона була хвора, що підтверджується довідкою лікаря.
Крім того, на думку А., не може йти мова про пропуск вказаного строку, оскільки його обчислення має починатися з настанням зимового періоду.
Проаналізуйте ст.ст.253-255 ЦК України та відповідні положення Закону України “Про захист прав споживачів" і вирішіть спір.
Задача 2.
5 березня 1992 року між Л. та М. було укладено договір позики, за яким Л. повинен був повернути борг до 5 жовтня 1992 року, а у випадку прострочення – сплатити неустойку в розмірі 20 % вартості боргу. У встановлений строк борг не було повернуто.
10 квітня 1993 року М. направив Л. листа, в якому просив відстрочити сплату боргу до 10 липня 1993 року, на що Л. дав згоду. В червні 1993 року М. було призвано на строкову військову службу в іншу область. Після демобілізації 12 травня 1995 року, М. додому не повернувся і залишився на постійне місце проживання за місцем проходження служби. Дізнавшись від родичів адресу М. Л. направив 10 липня о 23.30 переказним листом позовну заяву в суд за місцем проживання М. Лист було отримано адресатом 20 липня 1996 року. У позові Л. просив стягнути з М. суму боргу і неустойку.
Суд відмовив у задоволенні позову на підставі пропуску позовної давності.
Дайте правову оцінку діям Л., М. та суду.
Задача 3.
Л. за проханням свого знайомого І. надав йому у тимчасове користування до першої вимоги, свій автомобіль, оформивши 16 грудня 1994 року відповідну довіреність. 10 травня 1995 року Л. в письмовій формі звернувся до І. з вимогою повернути автомобіль, однак через 2 дні Л., в зв’язку з важкою хворобою, помер.
Дружина Л. знала, що автомобіль її чоловікові не було повернуто, і ніяких дій у зв’язку з цим не вчиняла. 20 грудня 1997 року І. з власної ініціативи повернув автомобіль дружині Л., але через кілька днів заявив, що оскільки дружиною Л. було пропущено позовну давність, він повернув автомобіль помилково. На цій підставі звернувся з вимогою до дружини Л.передати йому автомобіль, інакше він витребує його через суд.
Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 4.
20 травня 1995 року з квартири громадянина Т. були викрадені речі (годинник, хутрові вироби, транзисторний приймач ,1500 грн.). Особу, яка вчинила крадіжку було виявлено органами внутрішніх справ 20 січня 2004 року. 17 лютого 2004 року громадянин Т. звернувся у суд з віндикаційним позовом про витребування своїх речей від обвинуваченого. На думку останнього позов не підлягає задоволенню, оскільки сплив строк позовної давності (з моменту крадіжки сплило більше 8 років )
Ознайомтеся з відповідними положеннями Прикінцевих та перехідних положень ЦК України. Проаналізуйте ситуацію.

Задача 5.
За усною домовленістю між громадянами Р. та С. громадянин Р. передав 20 серпня 1996 року у безоплатне користування для дочки С. флейту для навчання музиці. Згодом Р. переїхав на постійне місце проживання в інше місто.
2 січня 2004 року звернувся до гр. С. з проханням повернути музичний інструмент, оскільки він потрібен йому самому. Проте С. інструмент не повернув. Гр.Р. ще декілька разів телефонував до С. з проханням повернути його річ. Гр.С кожного разу обіцяв повернути інструмент, але так і не повернув його. 07 лютого 2004 року громадянин Р. звернувся до суду з вимогою до С. про повернення флейти.
Чи підлягає захисту право Р.? Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 6.
Згідно із умовами договору купівлі-продажу укладеного 15 травня 1995 року між громадянином М. та сільськогосподарським кооперативом “Прогрес” останній продав гр.М. 40 тисяч штук цегли. 17 травня гр. М . сплатив у касу кооперативу передбачену договором суму , проте на неодноразові звернення М. (20 травня 1995 р. , 12 березня 1996р. , 16 квітня 1996 року) голова кооперативу відмовляв М. у видачі цегли посилаючись на технічну неспроможність задовільнити вимоги усіх контрагентів по укладених господарством договорах.
Лише 01 жовтня 2001 року громадянину М. було видано 2 тис.шт.цегли.
Протягом наступних двох років М. неодноразово звертався до керівництва кооперативу з вимогою про виконання умов договору, але керівництво, посилаючись на зміну цін, відмовлялося виконати свої зобов”язання.
У січні 2002 року с/г кооператив “Прогрес” було реорганізовано у товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Мрія”.
5 січня 2004 року М. звернувся до суду з заявою у якій просив суд зобов”язати товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Мрія” виконати умови договору купівлі-продажу будівельних матеріалів.
У судовому засіданні представник відповідача позов не визнав і зазначив, що строк позовної давності позивачем пропощено, а тому позовні вимоги М. не підлягають задоволенню.
Проаналізуйте зазначені у задачі строки та визначіть їх правове значення. Яке рішення повинен прийняти суд ? Які події впливають на перебіг позовної давності?

Задача 7.
20 січня 2004 р. громадянин М звернувся до громадянина Ш. про повернення суми боргу, строк виплати якого настав 10 грудня 2000 р . З 10 лютого по 10 вересня 2002 року Ш. перебував у складі військового формування миротворчих сил в одній з африканських країн. Після звільнення з служби Ш. повернувся додому .
Як впливає строк перебування на військовій службі на перебіг позовної давності? Коли спливе строк позовної давності щодо повернення суми боргу.Тема: Особисті немайнові права фізичної особи
Задача 1.
Коли Настя досягла 10-річного віку, то звернулась до батьків з проханням посприяти їй у зміні її імені на Віоліну, оскільки їй таке ім’я більш імпонувало. Батьки категорично відмовились. Бабця Насті звернулась до органу опіки та піклування з проханням допомогти змінити ім’я внучки.
Дайте правову оцінку ситуації.
Задача 2.
Косенко залишив у свого дільничного лікаря письмову згоду на донорство нирок у разі своєї смерті. Через півроку Косенко був визнаний недієздатним. Коли ще через три роки Косенко попав в автокатастрофу і знаходився в лікарні у коматозному стані, лікар повідомив його дружину про те, що в разі смерті її чоловіка його нирки імплантують реципієнтові. Дружина категорично заперечувала і стверджувала, що надати таку згоду її чоловіка змусили або ввели його в оману, оскільки він на той час уже мав психічні розлади.
Чи правомірною буде імплантація органів Косенка в разі його смерті за таких обставин?

Задача 3.
У зв’язку з обміном квартири батьки звернулись до органу з проханням провести перереєстрацію місця проживання їхньої дитини, яка не була власником ні попередньої, ні наступної квартири, а тому участі в обміні не брала. Однак, працівник органу пояснив, що зможе оформити такі документи лише при наявності згоди органу опіки та піклування на таку перереєстрацію та пред’явлення батьками усіх квитанцій по оплаті комунальних послуг.
Чи правомірні вимоги органу?

Задача 4.
Вчителька звернулася до батьків свого учня Климова з проханням відвести його на огляд до лікаря-психіатра, оскільки, на її думку, певні його вчинки вказували на психічні розлади у дитини. Зокрема, він погрожував стрибнути з даху школи, якщо йому не виправлять оцінки з деяких предметів, кілька разів, нічого не пояснюючи лупцював однокласників, не реагував жодним чином, коли його викликали відповідати, співав на уроках математики, заважаючи іншим учням або навпаки цілий урок хитався на кріслі і не реагував на інших. Батьки Климова відповіли, що їхній син цілком здоровий і не бажають вести його до психіатра. Вчителька звернулась до відділу освіти з проханням допомогти їй у вирішенні цієї спірної ситуації.
Дайте правову оцінку ситуації і наведіть можливі варіанти її вирішення.Тема: ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ

Задача 1.
У Тернопільський міськрайонний суд звернувся депутат Тернопільської міської ради О. із позовом до редакції газети «Наш край» про захист честі і гідності. Свої позовні вимоги О. обґрунтовував тим, що в газеті «Наш край» за 17.03.2004 р. була поміщена стаття під заголовком «Лебідь, щука й рак, або чому депутати не можуть досягти консенсусу?». На думку позивача, у статті подавалася спотворена оцінка діяльності О. як депутата міської ради та необ’єктивна характеристика його моральних і ділових якостей. Зокрема, у вказаній статті було сказано, що «... О. ніколи не мав і не має власної твердої позиції, оскільки, по-перше, не є достатньо компетентним у питаннях соціально-економічного розвитку міста, і, по-друге, є абсолютно безхребетною людиною без власної точки зору», «... такі як О. здатні кожного дня підлаштовувати свої погляди під ситуацію, метаючись з табору в табір». Також у статті були такі рядки «Такі депутати, як О. є політичними перевертнями і нездарами, а тому їм не місце у міській раді». О. вважаючи вказані висловлювання неправдивими і такими, що принижують його честь і гідність, вимагає, щоб суд виніс рішення, яким би зобов’язав газету у черговому випуску опублікувати спростування разом із вибаченням. Редакція газети позов не визнавала, вважаючи, що позов слід було пред’являти не до неї, а до автора статті – журналіста М.
Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 2.
Л. звернувся у Золочівський районний суд із позовом до Р. про захист честі і гідності. Свої вимоги позивач мотивував тим, що 12.05.2004 р. Р. звернулася до Золочівського РВВС із заявою, в якій повідомляла, що її сусід - Л. незаконно зберігає у себе на горищі макову соломку. В будинку Л. був проведений обшук, про що стало відомо сусідам і співробітникам Л. З тих пір окремі мешканці села перестали спілкуватися з Л., підозрюючи, що він є наркоманом. Позивач вважає, що дії Р., а саме – подання заяви до РВВС, є поширенням щодо нього недостовірної інформації, чим принижується його честь і гідність, і просить суд зобов’язати відповідачку спростувати цю недостовірну інформацію і відшкодувати моральну шкоду 2000 грн.
Здійсніть правовий аналіз ситуації.

Задача 3.
М.О. пред’явила в суд позов до Н.О. про розірвання шлюбу. У позовній заяві позивачка зазначила, що причиною для розлучення є те, що Н.О. страждає на хронічний алкоголізм, систематично знущається з неї та з дітей, неодноразово зраджував її з іншими жінками. Судом було встановлено, що Н.О. за час спільного проживання з позивачкою час від часу вживав спиртні напої, проте хронічними алкоголізмом не страждає. Факти знущання з позивачки та з дітей та подружньої зради у суді підтвердження не знайшли. Взявши до уваги всі обставини справи, суд все ж дійшов висновку, що подальше спільне проживання М.О. та Н.О. неможливе, і виніс рішення про розірвання шлюбу. Н.О. через певний час пред’явив позов до М.О. про захист честі і гідності. Він вимагав спростування недостовірної інформації, викладеної у позовній заяві, про те, що він страждає на хронічний алкоголізм, знущається з дружини і дітей, неодноразово зраджував дружині, а також відшкодування йому завданої цим моральної шкоди у розмірі 3000 грн.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4.
С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з позовом до радіокомпанії «Дзвони сьогодення» про захист честі і гідності. У позовній заяві С. зазначив, що в радіопередачі «Час говорити правду», яка транслювалася в ефірі цієї радіостанції 14.01.2004 р., містилася недостовірна інформація про нього. Так, ведучий неодноразово обізвав С. «злодієм», повідомивши, що «... тільки за останній місяць перебування на посаді начальника відділу, С. спромігся привласнити 150 000 грн. коштів міського бюджету». Крім того, ведучий сказав, що «... по кількості одержаних хабарів С., мабуть, слід визнати рекордсменом серед міських чиновників». Такі відомості, на думку позивача, не відповідають дійсності і нічим не підтверджені. Виходячи з цього, С. вимагав спростування вказаної інформації та відшкодування моральної шкоди 8000 грн. Суд відмовив у задоволенні позову у зв’язку із необґрунтованістю вимог, мотивуючи це тим, що С. не представив доказів того, вказана інформація є недостовірною.
Дайте оцінку рішенню суду.

Задача 5.
У Печерський районний суд м. Києва звернувся народний депутат України А. із позовом до редакції газети «Чиста правда» про захист честі і гідності. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що у номері газети за 01.02.2005 р. була поміщена інформація про те, що у ніч з 31.12.2004 р. на 01.01.2005 р. А. у нетверезому стані вчинив замах на зґвалтування, і що проти А. порушено кримінальну справу за ст.152 КК України. Вважаючи дану інформацію недостовірною, А. вимагав спростування і відшкодування моральної шкоди у розмірі 15000 грн. У судовому засіданні з’ясувалося, що дану інформацію редакція газети одержала від інформаційного агентства «Укрінформ».
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 6.
Після розлучення співака О. та актриси П. остання вирішила написати і опублікувати книгу автобіографічного змісту, в якій висвітлювалися б окремі, найбільш яскраві моменти з життя актриси. Дізнавшись про це, О. заявив своїй колишній дружині та неодноразово у засобах масової інформації, що він проти згадування у книзі будь-яких фактів, пов’язаних із їх колишнім подружнім життям. Натомість актриса запевнила, що жодного неправдивого слова у книзі не буде і підтвердила свій намір опублікувати книгу.
Зробіть правовий аналіз ситуації та окресліть можливі варіанти її подальшого розвитку.Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЯК ОСНОВНОГО РЕЧОВОГО ПРАВА


Задача 1.
К. передав за договором оренди С. у платне користування строком на 2 місяці комп’ютер. Відповідно до умов вказаного договору, комп’ютер мав бути повернутий його власнику – К. 10 березня 2004 р., однак С. не виконав цієї умови і вчасно не повернув комп’ютер. Внаслідок повені 15 березня 2004 р. житловий будинок, де проживав С. і в якому зберігався вказаний комп’ютер, був затоплений, і комп’ютер вийшов з ладу. К. пред’явив до С. вимогу про компенсацію вартості ремонту – 1200 грн. С. заперечував, посилаючись на відсутність його вини у заподіянні шкоди комп’ютеру.
Проаналізуйте ситуацію. Чи змінилось би вирішення, якби комп’ютер був вчасно повернутий К.?

Задача 2.
Подружжю М.О. і Н.О. належить на праві власності житловий будинок у смт. Підволочиськ Тернопільської області. Будинок розташований недалеко від вулиці, і подружжя вирішило використати частину будинку для зайняття підприємницькою діяльністю, для чого переобладнати одну із кімнат будинку під продуктовий магазин. Коли подружжя звернулось за консультацією до знайомого юриста, той роз’яснив, що за чинним законодавством житлові будинки повинні використовуватися лише для проживання в них, але не для підприємницьких цілей. Подружжя заперечувало, не розуміючи, чому вони як власники будинку не можуть користуватися ним на свій розсуд.
Проаналізуйте ситуацію.
Тема: НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ


Задача 1.
Гр.Р. рішенням Золочівської міської ради від 10.05.96 р. була надана земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0,12 га. У серпні 2004 р. будівництво житлового будинку було завершено. У вересні 2004 р. Р. домовився із П. про продаж останньому вказаного житлового будинку. Коли ж вони звернулись до нотаріуса за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії, оскільки, мовляв, Р. ще не набув право власності на житловий будинок, який збирається продавати.
Проаналізуйте підставність відмови нотаріуса у посвідченні договору. Визначте момент набуття Р. права власності на житловий будинок.

Задача 2.
Гр.А. придбав у фірмовому магазині “Норд” холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати за покупкою власним автотранспортом через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний гр.А. холодильник був істотно пошкоджений.
Гр.А. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн. згідно із Законом України “Про захист прав споживачів”.
Чи правомірні вимоги гр.А.? З якого моменту виникає право власності на річ, передану за договором? Вирішіть спір.

Задача 3.
Працівник ВАТ “Хмельницьке БМУ-4” Колодій за завданням виконроба Іванціва копав траншею. Раптом лопата на щось наткнулася. Це виявився дипломат, в якому знаходилось 100 000 доларів США.
Чи можна у даній ситуації говорити про скарб? Якщо так, то хто набуде право власності на нього?

Задача 4.
Сім’я К. вирішила збудувати на місці старого батьківського будинку новий. Розбираючи стару будівлю сусід П., який допомагав сім’ї К. у будівельних роботах, знайшов під підлогою старий глечик. У ньому були заховані 44 старовинні монети; 10 з них були золоті. За попередньою експертною оцінкою вартість знайденого становила 27 500 грн.
Проаналізуйте ситуацію. Чи зміниться вирішення якщо гр. П. допомагав сім’ї К. за оплату?

Задача 5.
На підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 21.01.99 р. № 314/4 та договору оренди ТОВ “Олімп” є орендарем земельної ділянки площею 128,43 кв.м., що є комунальною власністю і знаходиться у м.Хмельницькому по вул. Театральній. На вказаній земельній ділянці розміщено нежитлову будівлю – приміщення закусочної “Леон”. За договором купівлі-продажу від 15.02.2004 р. ТОВ “Олімп” продало вказану будівлю ВАТ “Каварія”. У квітні цього ж року ВАТ розпочало роботи із влаштування на прилеглій до будівлі ділянці майданчику для літнього кафе. ТОВ звернулось у господарський суд із позовом до ВАТ про припинення дій, якими порушується його право оренди земельної ділянки. Представник ВАТ у судовому засіданні проти позову заперечив, зіславшись на ст.377 ЦК.
Проаналізуйте ситуацію. Ознайомтесь із ст.377 ЦК та ст.120 ЗК.

Задача 6.
Відповідно до умов договору купівлі-продажу С. купив у П. житловий будинок. Вказаний житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 0,15 га, на якій також є господарська будівля і гараж. Після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу і державної реєстрації права власності С. пред’явив П. вимогу про те, щоби той забрав з господарських будівель своє майно, яке там залишилось (інструменти, сільськогосподарський інвентар тощо) а з гаража – належний П. автомобіль. П. відмовився зробити це, заявивши, що у договорі купівлі-продажу сказано про продаж житлового будинку, але нічого не згадано про господарську будівлю і гараж, тобто власником останніх продовжує залишатися П.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 7.
Член ЖБК Павлик повністю виплатив пайовий внесок за квартиру станом на 01.06.2004 р. У зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, Павлик вирішив квартиру продати гр. Нікольському. Коли Павлик звернувся до голови ЖБК за довідкою про виплату повної суми внеску і належність йому виплаченої квартири, йому було відмовлено. Голова ЖБК мотивував відмову тим, що відповідно до статуту ЖБК квартира є власністю кооперативу і тільки йому належить право розпорядження квартирою.
Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть можливі шляхи вирішення спору.

Задача 8.
Громадянин А. подав заяву з усіма необхідними документами для приватизації квартири державного житлового фонду, в якій він проживав. Дата реєстрації заяви – 15.05.98. А 21.05.98. гр. А помер. Єдиним спадкоємцем за законом був його син Валерій А.
Чи буде включена квартира в склад спадщини? Як зміниться вирішення ситуації, якщо б смерть сталася 17.06.98.? Проаналізуйте Закон “Про приватизацію державного житлового фонду”, Постанову Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995р. “Про судову практику у справах за позовом про захист права приватної власності”.

Задача 9.
С. уклав із Лізинговою компанією договір фінансового лізингу автомобіля VW-Passat. В період дії договору С. був затриманий працівниками митниці при спробі провезти через кордон предмети антикваріату, які були заховані у обладнаному в салоні автомобіля тайнику. В результаті цього за рішенням суду автомобіль було конфісковано.
Проаналізуйте ситуацію. Ознайомтесь із ст.354 ЦК, ст.ст.322, 326 МК, ст.8 ЗУ “Про фінансовий лізинг”.Тема: Право спільної власності
Задача 1.
На земельній ділянці, набутій Тарасовим до шлюбу, він з дружиною та двома повнолітніми доньками збудував будинок, літню кухню та гараж. Усе це майно було зареєстроване на його ім’я. Через кілька років Тарасов помер і з’ясувалось, що за заповітом усе своє майно він заповів своїй матері. Дружина та доньки Тарасова звернулись до суду з позовом про визнання заповіту частково недійсним і визнання за ними часток в праві власності на будинок, літню кухню та гараж. Мати Тарасова заперечувала проти визнання внучок співвласниками зазначених об’єктів. Під час судового розгляду було встановлено, що доньки допомагали коштами та власною працею при будівництві літньої кухні.
Яке має бути рішення суду?

Задача 2.
Якимів та Степанова з 1993 року, не реєструючи шлюбу, проживали разом. Степанова не працювала, доглядаючи дітей. У 1997 році вони придбали машину, зареєструвавши її на ім’я Якиміва. У 2004 році половину заробітної плати Якимів щомісяця зі згоди Степанової вносив на банківський вклад. У 2005 році вони посварились і Степанова звернулась до банку з проханням повернути їй половину вкладу, однак, їй відмовили, зазначивши, що вкладником є Якимів.
Чи стала Степанова співвласником машини та суми банківського вкладу?

Задача 3.
Під час шлюбу подружжя Маркових придбало трьохкімнатну квартиру, співвласниками якої, крім них, були вказані троє неповнолітніх дітей. У зв’язку із розірванням шлюбу Маркова звернулася до Маркова з позовом про поділ майна і про припинення права власності на його частку в квартирі взамін на грошову компенсацію, оскільки квартира їй потрібна більше, бо з нею залишаються проживати діти, натомість мати Маркова має власний будинок і син міг би переїхати до неї. Марков на судові засідання не з’являвся і суд, розглянувши справу в його відсутності, позов задоволив.
Чи правомірне рішення суду?

Задача 4.
Дві сестри отримали в спадок житловий будинок в рівних частках. Через деякий час одна із сестер – Клименко вирішила свою частину будинку подарувати чоловікові. Дізнавшись про оформлення такого договору, друга сестра – Костенко звернулась до суду з позовом про визнання його недійсним, вважаючи, що сестра порушила її переважне право на купівлю частки і до того ж не мала права розпоряджатися спільною власністю без її згоди.
Чи підлягає такий позов задоволенню?Задача 1.
Колосова віддала дорогий настінний годинник для ремонту в майстерню. Коли вона з’явилась за ним через два тижні, як було домовлено, то їй пояснили, що майстер, який ремонтує її годинник захворів, а сам годинник взяв додому доремонтувати його. За кілька днів Колосова побачила свій годинник у ломбарді. Як з’ясувалось, годинник у ломбард здала дружина майстра, що його ремонтував. Ломбард годинник взяв у заставу і погоджувався повернути його за умови сплати позики. Майстер та його дружина пояснили, що не мають грошей для повернення позики.
Колосова звернулась до ломбарду з віндикаційним позовом.
Вирішіть спір.
Задача 2.
На прохання сусідки, яка проживала одна, Кирилова передала їй в платне користування телевізор. Через кілька місяців сусідка захворіла і попросила Кирилову відстрочити плату. За місяць сусідка померла і все її майно успадкувала її дочка Тарасова. Кирилова звернулась до неї з проханням повернути її телевізор та сплатити заборгованість за користування ним. Однак, донька відмовилась і пояснила, що мати нічого не згадувала про те, що телевізор взяла в користування і вважає, що мати його купила.
Проаналізуйте ситуацію. Який спосіб захисту слід обрати Кириловій для захисту свого права власності.

Задача 3.
Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 1995 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти і кошти, що отримували від їх реалізації вносили на рахунок в Ощадбанк на ім’я Осипової. У 2005 році Осипова померла і її сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення.
Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав.

Задача 4.
Семборак звернувся з позовом до Якимовської про повернення суми позики. Ухвалою судді з метою забезпечення позову на майно Якимовської було накладено арешт і зобов’язано державну виконавчу службу провести опис її майна. Серед майна, яке описав державний виконавець, опинилися телевізор «Самсунг», палас та холодильник, які належали синові Якимовської.
В який спосіб захистити права Якимовського на майно?

Задача 5.
Солоденко кілька років гаражем майже не користувався і передав його в оренду Грабовському. Для під’їзду до гаража необхідно було проїжджати між будинками Гаврилової та Полякової. Довідавшись, що власник наразі гаражем не користується і виїхав на кілька місяців за кордон, сусідки Гаврилова та Полякова викопали рів, щоб Грибовський не їздив щодня між їхніми будинками. Спірна ситуація тривала кілька тижнів, але сусідки відмовлялись закопати рів.
Грибовський звернувся до них з негаторним позовом. Чи правомірні його вимоги і чи має він право на захист своїх прав в такий спосіб?

Тема: РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Задача 1.
Громадянин С. є власником житлового будинку. У лютому 2004 р. до вказаного будинку він вселив громадянку О., з якою познайомився влітку на курорті і перебував у близьких стосунках. Шлюб між С. і О. не укладався, проте вони з лютого 2004 р. по лютий 2005 р. проживали разом, вели спільне господарство, мали спільний бюджет, піклувались одне про одного. У березні 2005 р. С., запідозривши О. у зраді, посварився із нею і сказав, аби вона збирала свої речі і забиралася геть з його будинку. О. відмовилась залишати будинок. Тоді С. змінив замки у вхідних дверях і не впускав О. до будинку. О. звернулась із позовом до суду про визнання за нею права користування житлом у належному С. житловому будинку. У судовому засідання С. заявив, що він є власником житлового будинку, а О. жодних прав на цей будинок не має.
Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.405 ЦК та ст.ст. 156, 157 ЖК.


Тема: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Задача 1.
С. придбав у магазині компакт-диск із записами пісень із кінофільмів, сплативши за нього 30 грн.
Чи набув С. право інтелектуальної власності на записані на компакт-диску пісні?

Задача 2.
Винахідник М. склав заповіт, у якому було зазначено, що всі права інтелектуальної власності на створені і запатентовані ним винаходи, в тому числі право авторства, після його смерті переходять до його сина - С. Нотаріус відмовився посвідчувати заповіт, мотивуючи це тим, що право авторства є невідчужуваним.
Чи підставною була відмова?

Задача 3.
В юридичну консультацію звернувся інженер-програміст К. за роз’ясненням стосовно того, чи може він внести у якості вкладу у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальності створену ним комп’ютерну програму. Його також цікавило питання щодо оцінки такого вкладу, якщо він можливий.
Надайте роз’яснення із поставлених питань з посиланням на законодавство України.

Задача 4.
П. працює старшим науковим співробітником у НДІ “Украгромаш”. Відділ, в якому він працює, займається конструюванням нових типів деталей для сільськогосподарської техніки. В процесі виконання свої трудових обов’язків П. винайшов новий тип підшипника, який не має аналогів у світі. У трудовому договорі, укладеному НДІ з П. умови, що стосуються правового режиму створених ним в процесі виконання трудових обов’язків винаходів, відсутні.
Кому належатимуть особисті немайнові та майнові права на винахід? Проаналізуйте ст.429 ЦК та ст.ст. 1,8,9 ЗУ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.


Тема: АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА


Задача 1.
Відомий письменник детективного жанру В. написав детективний роман “Зникнення свідка”, який був згодом опублікований. Через 5 років після цього вийшов у світ детективний роман іншого письменника О. Незважаючи на те, що назва роману О. була “Страх перед безоднею”, його сюжет був майже ідентичний сюжету роману попереднього автора. В. звернувся із позовом у суд до О. про захист його авторських прав.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 2.
Студія звукозапису “Ґранд-рекорд” випустила компакт-диск, на якому була записана збірка естрадних пісень 70-80-х рр. ХХ ст. під назвою “Поки горить вогонь в очах твоїх жагучих ”. Спадкоємці відомого поета Т. звернулись із позовом у суд до студії звукозапису про виплату їм компенсації у розмірі 150000 грн., мотивуючи це тим, що назва випущеної збірки ідентична назві одного із віршів, автором яких є Т. Тому, на їх думку, випуск збірки пісень під цією назвою без їхньої згоди є порушенням авторського права.
Проаналізуйте ситуацію. Чи обґрунтовані позовні вимоги?

Задача 3.
Журналіст газети “Нова ґенерація” взяв інтерв’ю у відомого вченого-політолога К. Через певний час інтерв’ю було опубліковане. Дізнавшись про це, К. заявив редакції газети, що не давав згоди на опублікування інтерв’ю, але раз воно опубліковане, то йому належить виплати винагороду 50000 грн. Вимоги К. не були задоволені, і він звернувся із позовом до суду.
Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.13 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”.

Задача 4.
М. придбав у магазині “Світ музики” компакт-диск із альбомом відомої української співачки Р., випущений студією “Ді-джей-рекордс”. Один із приятелів М., який працює ді-джеєм на FM-радіостанції, попросив у нього вказаний компакт-диск і записав з нього декілька пісень на свій компакт-диск. Після цього він декілька разів прокручував записані пісні в ефірі FM-радіостанції. Дізнавшись про це, М. заявив приятелеві, що той не мав права записувати пісні з компакт-диску на свій компакт-диск, і тим більше – здійснювати сповіщення цих пісень в ефірі, без дозволу студії звукозапису і виплати винагороди.
Проаналізуйте ситуацію.

Тема: ПАТЕНТНЕ ПРАВО


Задача 1.
Винахідник О. перший у світі висунув ідею створення двигуна для автомобіля, який би працював на воді, і невдовзі створив такий двигун. О. одержав патент на цей винахід. Через 5 років після цього інший винахідник Г. створив новий двигун для автомобіля, який працює на воді, і теж запатентував його. О. звернувся в юридичну фірму за консультацією стосовно можливості визнання виданого Г. патенту на винахід недійсним в силу того, що ідея створення двигуна, який працює на воді, належить О., і Г. не мав права створювати такий винахід. Відповідно, винахід Г. не відповідає умовам патентоздатності, а тому виданий йому патент на цей винахід повинен бути визнаний недійсним.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 2.
В роботах, пов’язаних із створенням винаходу, приймали участь К., Л., М. і Н. Створивши винахід, К., Л. і М. подали заявку і одержали патент на винахід, де вони троє були вказані в якості винахідників. Н. звернувся за консультацією до адвоката. Він розповів, що приймав безпосередню участь у створенні винаходу, яка проявлялась у тому, що протягом усього часу він надавав технічну допомогу К., Л. і М. (проводив обрахунки, виготовляв дослідні зразки пристрою), і без його допомоги цей винахід не був би створений. Виходячи з цього, Н. вважав, що його також має бути вказано серед винахідників даного винаходу.
Яку б консультацію надали Ви?

Задача 3.
Винахідник С. створив винахід і розкрив його сутність в статті, опублікованій в одному з вітчизняних науково-популярних технічних журналів. Номер журналу, в якому опублікована стаття С., підписано до друку 05.04.2000. Згодом, 20.05.2001 С. подав заявку для одержання патенту на цей винахід.
Чи відповідає заявлений винахід умові новизни? Чи змінилась би ситуація, якби стаття С. була опублікована в іноземному журналі?

Задача 4.
О. розробив дизайн меблевого гарнітуру і виявив бажання одержати патент на створений ним промисловий зразок. Гарнітур складається з 5 предметів. О. звернувся за порадою до юриста стосовно того, чи може він подати одну заявку на весь гарнітур, чи йому потрібно подавати окремі заявки на кожен предмет гарнітуру.
Що таке вимога єдиності промислового зразка? Яку пораду дали б Ви у даній ситуації?

Задача 5.
ТзОВ “Арніка” звернулось в господарський суд з позовом до ПП “Орбіта” про припинення неправомірного використання винаходу та відшкодування завданих збитків. В процесі розгляду справи з’ясувалось, що формула винаходу, на який ТзОВ одержало патент, складається з 1 незалежного і 3 залежних пунктів. ПП використало всі ознаки, вказані в незалежному пункті формули винаходу, і деякі ознаки, вказані в залежних пунктах.
Чи мало місце порушення прав ТзОВ на запатентований ним винахід?

Задача 6.
Інженер К. прочитав в Офіційному бюлетені “Промислова власність” інформацію про виданий патент України на винахід – пристрій для одержання яблучного соку. На основі цього він вирішив виготовити такий пристрій для себе з тим, щоб в домашніх умовах одержувати яблучний сік з вирощених на дачній ділянці яблук. Попередньо К. звернувся до свого знайомого юриста із запитанням, чи не буде порушенням прав, що випливають з патенту, виготовлення ним запатентованого пристрою для використання його в особистих (домашніх) цілях.
Проаналізуйте ситуацію.

Задача 7.
ВАТ “Завод феросплавів” одержало патент на винахід – спосіб виплавки чавуну. Через 2 роки керівництву ВАТ стало відомо, що ТзОВ “Меркурій” застосовує в своєму виробничому процесі спосіб виплавки чавуну, який охороняється одержаним ВАТ патентом. ВАТ звернулось в господарський суд з позовом до ТзОВ про припинення неправомірного використання винаходу. ТзОВ проти пред’явленого позову заперечувало, посилаючись на те, що на дату подачі заявки ВАТ даний спосіб виплавки чавуну вже був винайдений працівниками ТзОВ і зберігався в якості конфіденційної інформації. Виходячи із цього, ТзОВ пред’явило зустрічний позов про визнання виданого ВАТ патенту недійсним, оскільки на дату подання заявки винахід не відповідав умові новизни.
Вирішіть спір.Тема: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ


Задача 1.
FM-радіостанція “Світ” звернулася в юридичну фірму за консультацією стосовно можливості одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг. Об’єктом знака виступав набір звуків. На думку представників радіостанції, саме звукові позначення є найбільш ефективними для індивідуалізації радіопередач різних радіостанцій. В юридичній фірмі роз’яснили, що об’єктом знака для товарів і послуг може бути тільки таке позначення, яке сприймається візуально, а тому, скоріш за все, Державний департамент інтелектуальної власності відмовить у реєстрації в якості знака набору звуків.
Дайте правову оцінку ситуації.

Задача 2.
ВАТ “Обрій” розпочало випуск картопляних чіпсів, які відрізнялися відмінними смаковими якостями. Для індивідуалізації цих чіпсів серед картопляних чіпсів інших виробників ВАТ вирішило зареєструвати знак для товарів і послуг, яким би вони позначалися. Об’єктом знака виступав стилізований напис “ЧІПСИ СМАЧНІ”.
Чи відповідає дане позначення умовам надання правової охорони?

Задача 3.
ТзОВ “Мрія” одержало свідоцтво на знак для товарів і послуг, об’єктом якого виступало графічне позначення. Тим часом виявилось, що в Республіці Польща одне з польських підприємств зареєструвало тотожний знак для однорідних товарів і послуг до дати подання заявки ТзОВ “Мрія” до державного департаменту інтелектуальної власності. Свій знак польське підприємство використовувало, в основному, на території Республіки Польща, однак частина його продукції поставлялася в Україну. За таких обставин польське підприємство звернулось в господарський суд м. Києва з позовом про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.
Як потрібно вирішити даний спір?

Задача 4.
ТзОВ “Явір” володіє свідоцтвом на знак для товарів і послуг. Як стало відомо, ПП “Колос” почало наносити на свою продукцію знак, який схожий із знаком ТзОВ “Явір” настільки, що їх можна сплутати. ТзОВ “Явір” звернулося в господарський суд із позовом до ПП “Колос” про припинення неправомірного використання знака і відшкодування завданих цим збитків. ПП “Колос” проти позову заперечувало, вказуючи на те, що воно хоч і використовує знак, який схожий із знаком ТзОВ “Явір”, але зовсім для іншої продукції. Дослідивши обставини справи, суд встановив, що знак ТзОВ “Явір” зареєстрований для лікарських препаратів, а ПП “Колос” використовує схоже позначення для горілчаних виробів.
Як слід вирішити спір?

Задача 5.
ВАТ “Агрополіс” для позначення своєї продукції використовувало словесне позначення. З часом продукція ВАТ завоювала популярність серед споживачів. Водночас, ВАТ використовувало дане позначення, не реєструючи його в якості знака для товарів і послуг. В той же час, ПП “Лан” подало заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг, об’єктом якого виступало використовуване ВАТ позначення, для однорідних товарів.
Чи буде підставою для відмови ПП у реєстрації знака той факт, що відповідне позначення на дату подання заявки вже використовувалось ВАТ? Якщо знак все-таки буде зареєстровано, то як це вплине на правове положення ВАТ стосовно подальшого використання даного позначення?Тема: Виникнення та виконання зобов’язання
Задача 1.
Сорокін та Потапова подали заяву до органу РАЦСу про реєстрацію шлюбу. Цього ж дня батьки Потапової домовились із Сорокіним, що витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не з’явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є підставою виникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними.
Потапові звернулись до адвоката з проханням пояснити, чи виникли між ними та Сорокіним зобов’язання.
Задача 2.
На прохання своєї сусідки Кузьміної, яка їхала у відрядження, на той час Суренко дозволила їй перенести норкову шубу до її квартири. Коли Кузьміна через кілька місяців повернулась за шубою, то з’ясувалось, що її пошкодила міль. Кузьміна зажадала відшкодування вартості шуби і відмовилась забирати її в такому стані. Суренко заперечувала і зазначила, що хотіла зробити послугу сусідці, ніякого договору вона з нею не укладала, плати за послугу не брала, а появу молі на шубі не помітила.
Чи виникло в даному випадку цивільно-правове зобов’язання?
Задача 3.
Панчишина домовилась зі своєю сусідкою Токаревою, що та догляне за будинком, поки вона гостюватиме у сина. Під час відсутності Панчишиної у смт. Сокільниках випав град і в будинку побив вікна та дах. Токарева, ремонтуючи свій будинок, який теж зазнав шкоди, купила скло та кілька листів заліза і заплатила бригаді майстрів, щоб ті полагодили також і будинок сусідки Панчишин. Коли ж сусідка повернулась, то Токарева зажадала від неї повернення витрат на ремонт будинку. Панчишин відмовилась, зазначивши, що про таке сусідку не просила, і якби сусідка не втручалась, то будинок відремонтував би їй син.
Токарева звернулась до суду з позовом про відшкодування її витрат.
Чи виникло між сусідками цивільно-правове зобов’язання?
Задача 4.
Староста групи одного з ПТУ за згодою учнів групи на зароблені під час групової практики гроші придбав лотерейні квитки, які зберігалися у нього. На один із лотерейних квитків випав виграш. Староста відмовився поділити його з іншими одногрупниками, мотивуючи тим, що такий договір не передбачений законодавством.
Вирішіть спір.
Задача 5.
Під час розгляду справи судом було встановлено, що позивач Микитенко не є власником майна, а діє на підставі договору про відчуження права вимоги про повернення майна, укладеного з власником. Суд позов задоволив.
Чи може бути предметом цесії право на віндикацію? Чи мав право Микитенко звертатися з таким позовом?

Тема: Забезпечення виконання зобов’язання
Задача 1.
ВАТ «Вісник» та банк уклали 15.03.2004 року кредитний договір та договір застави – обидва строком на рік. Оскільки станом на 16.03.2005 року кредит не був повернений, банк звернувся до ВАТ «Вісник» з позовом про стягнення боргу, відсотків, пені шляхом звернення на заставлене майно.
ВАТ «Вісник» заперечувало проти звернення стягнення на предмет застави, оскільки договір застави припинився.
Вирішіть спір.
Задача 2.
Кириленко позичив в Остапова гроші під заставу власного жилого будинку строком на три роки. Однак, через рік, коли Кириленко повернув лише третину суми, сталася повінь і фундамент будинку Кириленка був значно пошкоджений.
Дізнавшись про це, Остапов звернувся з позовом до Кириленка про дострокове повернення суми позики.
Чи правомірні вимоги Остапова?
Задача 3.
АТ не виконало вчасно свого зобов’язання перед банком щодо повернення коштів за кредитним договором. Наступного місяця банк надіслав АТ повідомлення про притримання коштів АТ, які перебували на поточному рахунку АТ у цьому ж банку.
Чи правомірні дії банку?

Задача 4.
АТ «Промінь» уклало договір підряду з ТзОВ «Бескид» під забезпечення порукою ТзОВ «Місяць». Оскільки протягом встановленого в договорі строку не було виконано навіть половини обумовлених робіт, АТ «Промінь» направив ТзОВ «Бескид» повідомлення про відмову від договору в односторонньому порядку з моменту отримання повідомлення. ТзОВ «Бескид» погодився. Через місяць АТ «Промінь» звернулося з позовом до ТзОВ «Бескид» та ТзОВ «Місяць» про відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання зобов’язань за договором підряду.
Вирішіть спір.
Задача 5.
ТзОВ «Яблуко» уклало договір про надання послуг із ПП «Гамір» під заставу товарів в обороті, які належали ТзОВ «Явір». Через півтора року після спливу строку виконання зобов’язання, яке не було виконано належним чином, ТзОВ «Яблуко» звернулось до нотаріуса про вчинення виконавчого напису для звернення стягнення суми сплачених за послуги коштів на заставлене майно. Однак, нотаріус відмовив у вчиненні таких дій, оскільки вважав, що ТзОВ «Явір» у даних правовідносинах є поручителем і його зобов’язання припинились через шість місяців з моменту настання виконання основного зобов’язання.
Чи правомірна відмова нотаріуса?


Тема: Зміна та припинення зобов’язання
Задача 1.
Кузьміна звернулася у грудні 2004 року з позовом до Денисової про стягнення 300 гривень. В позовній заяві вона вказала, що Денисова у вересні 2003 року придбала у неї пальто вартістю 600 гривень, заплативши їй лише 300 , а на решту – видала боргову розписку, за якою зобов’язувалася сплатити борг не пізніше 31 січня 2004 року, однак, гроші не повернула.
В суді Денисова пояснила, що у жовтні 2001 року після смерті матері виявила серед її документів боргову розписку, видану матері Кузьміною на суму 300 гривень, а тому вважає, що не повинна нічого їй повертати.
Вирішіть спір.
Задача 2.
Банк уклав з АТ «Помор» кредитний договір, за яким суму кредиту АТ повинно було отримувати рівними частинами щомісяця. Однак, на момент першої видачі банку стало відомо, що проти голови правління АТ порушена кримінальна справа зі звинуваченням у шахрайстві з фінансовими ресурсами. Банк відмовився від виконання своїх зобов’язань.
Чи правомірні дії банку?
Задача 3.
За позовом Таранової до Таранова про поділ спільного майна суд присудив піаніно дружині, але зі сплатою половини його вартості чоловікові. Таранова просила суд провести залік тієї суми, які вона має сплатити, і суми заборгованості по аліментах, які Таранов сплачує на їхню малолітню доньку.
Чи підлягає прохання Таранової задоволенню?
Задача 4.
Дмитрова позичила у брата 20000 гривень, які їй бракувало для придбання квартири. Через кілька місяців Дмитрова померла і брат за заповітом успадкував її квартиру. Повнолітня донька Дмитрової успадкувала усе інше майно матері.
Чи припинилось боргове зобов’язання Дмитрової?
Чи може брат Дмитрової вимагати повернення боргу чи його частини у її доньки?


Тема: Цивільно-правова відповідальність
Задача 1.
ТзОВ звернулось з позовом до АТ про стягнення різниці в ціні товару, яким товариства обмінялись за договором міни та сплати трьох відсотків річних від простроченої суми на підставі ст. 625 ЦК України. Обмін товарами тривав три дні і відсотки ТзОВ нарахувало, починаючи з першого дня обміну і до подання позовної заяви. АТ погодилось сплатити різницю у вартості товару, визначену договором, але сплату відсотків річних заперечувало, оскільки в договорі про них не йшлося.
Вирішіть спір.
Задача 2.
Школяр Буткевич приніс до школи мобільний телефон свого батька і на уроці показував його друзям. Вчителька забрала телефон і поклала до шухляди класної шафи. Після уроку учні класу пішли до театру і Буткевич забув забрати телефон у вчительки. Наступного дня, коли Буткевич звернувся до неї з проханням повернути телефон, вчителька пояснила, що він із шухляди зник.
Чи є підстави для цивільно-правової відповідальності?
Задача 3.
Під час примірки плаття в салоні одягу Розанова розірвала його. Продавець запропонувала їй оплатити повну вартість товару, оскільки його ніхто не захоче придбати і вона попереджала Розанову, що цей розмір їй замалий. Розанова відмовилась заплатити за плаття, оскільки така модель їй не сподобалась і до того ж примірка одягу є безплатною і вона не хотіла розірвати його.
Чи є умови для настання цивільно-правової відповідальності?
Задача 4.
Пилипенко замовила в ательє пошиття пальта з матеріалів підрядника за два місяці. Однак, коли вона у встановлений строк звернулась за готовим виробом, то працівник ательє пояснив, що пальто ще не пошите, оскільки ательє не закупило необхідного матеріалу через його тимчасову відсутність в продажі, тому доведеться ще зачекати. Пилипенко зажадала повернення їй сплаченого завдатку в подвійному розмірі та відшкодування їй моральної шкоди. Працівник ательє заперечував, оскільки вважав, що в простроченні зобов’язання вина ательє відсутня.
Дайте правовий аналіз ситуації та вирішіть спір.


Представництво

Задача 1.
Наливайко уклала договір прокату магнітофона з ТзОВ “Весна”. Прокатний пункт звернувся до неї з вимогою про повернення магнітофона і сплати платежів, передбачених договором, у зв’язку із закінченням строку договору. Наливайко пояснила, що вона в усній формі доручила повернути магнітофон і передати платежі своєму сусіду Максимову, а він магнітофон продав і всі кошти витратив на алкоголь. Максимов своєї вини не заперечував.
Чи можна вважати Максимова представником Наливайко? До кого ТзОВ має звернутися з позовом про відшкодування заподіяних йому збитків?


Задача 2.
Березовський перед від’їздом за кордон видав довіреність Загайському на продаж своєї приватизованої квартири, а Сотник видав Загайському довіреність на продаж автомобіля. Оглянувши квартиру і дізнавшись про повноваження Загайського, Сотник запропонував купити цю квартиру. Коли Сотник і Загайський звернулись до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-продажу, він їм відмовив, посилаючись на ч.3 ст. 238 ЦК України.
Чи обґрунтована відмова нотаріуса?

Задача 3.
Подружжя Бересів(Микола і Соломія) 25.03.2004 р. оформили довіреність Сказко К. на продаж квартири.
27.03.2004 р. Берес Соломія померла. 3.04.2004р. Сказко К., використавши довіреність, продав квартиру своїй дружині – Сказко Н.. Про смерть Берес С. Сказко К. достовірно знав, оскільки він був на її похороні.
Про продаж квартири Берес Микола дізнався лише 9.04.2004 року і 10.04.2004р. звернувся із позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. В судовому засіданні Сказко К. стверджував, що на похороні Берес М. дав усну згоду на продаж квартири.
Визначіть, які норми ЦК України про представництво порушив Сказко К.

Задача 4.
Гр. Н. через похилий вік і фізичну неміч не маючи можливості займатися пошуком особи, яка б погодилася укласти з нею договір довічного утримання, домовилась з Л. про те, що він підшукає таку особу і укладе з нею такий договір від її імені. Для оформлення довіреності Н. та Л. звернулися до нотаріуса.
Однак, нотаріус відмовив їм у посвідченні довіреності, вказавши що Н. через похилий вік не може усвідомлювати значення своїх дій і до того ж договір довічного утримання як і заповіт особа не може вчиняти через представника лише особисто.
Чи обґрунтованою є відмова нотаріуса в оформленні довіреності?Тема : Позовна давність.
Задача 1.
20 травня 1999 р. з квартири громадянина Т. були викрадені речі (годинник, хутрові вироби, транзисторний приймач, 1500 грн.)Особу, яка вчинила крадіжку було виявлено органами міліції 20 жовтня 2004 р.
26 листопада 2004 р. громадянин Т. звернувся у суд з віндикаційним позовом до Т. про витребування своїх речей від затриманого.
На думку викрадача – гр. Т. позов не підлягає задоволенню, оскільки сплив строк позовної давності (з моменту крадіжки сплило більше 5 років).
Проаналізуйте ситуацію. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 2.
За усною домовленістю між громадянами Р. та С. громадянин Р. 20 серпня 2005 року передав у користування для дочки С. флейту для навчання музиці.
Згодом Р. переїхав на постійне місце проживання в інше місто і 15 грудня 2005 року звернувся до гр. С. з проханням повернути музичний інструмент. Проте С. інструмент не повернув.
Гр. Р. ще декілька разів телефонував до С. з проханням повернути його річ. Громадянин С. кожного разу обіцяв повернути інструмент, але так і не повернув його.
30 січня 2006 року громадянин Р. звернувся до суду з вимогою до С. про повернення флейти.
Чи підлягає захисту право Р.? Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача 3.
Згідно із умовами договору укладеного 15 травня 1996 р. між громадянином М. та сільськогосподарським кооперативом “Прогрес” останній зобов’язався продати гр. М . 40 тисяч штук цегли по 150 грн за 1000 шт.
17 травня 1996р. гр. М. сплатив у касу кооперативу передбачену договором суму, проте на неодноразові звернення М. (20 травня 1996 р., 12 березня 1997р., 16 квітня 1997 року) керівник господарства відмовляв М. у видачі цеглу посилаючись на технічну неспроможність задовільнити вимоги усіх контрагентів по укладених господарством договорах.
01 жовтня 2001р. гр. М. було видано 1 тис. 500 шт. цегли.
Протягом наступних двох років М. неодноразово звертався до керівника господарства з вимогою про виконання умов договору, але керівництво кооперативу, посилаючись на зміну цін, відмовлялося виконати свої зобов’язання.
У вересні 2003 року с/г кооператив “Прогрес” було реорганізовано у товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Мрія”.
08 березня 2004 М. звернувся до суду з заявою у якій просив суд зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Мрія” виконати умови договору купівлі-продажу будівельних матеріалів.
В запереченні на позов відповідач зазначав, що кооператив “Прогрес” у 2003 року реорганізовано в товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Мрія”, а тому ТзОВ не зобов’язане виконувати договори, які були укладені кооперативом. В судовому засіданні представник відповідача позов не визнав і зазначив, що строк позовної давності позивачем пропущено, а тому позовні вимоги М. не підлягають задоволенню.
Проаналізуйте зазначені у задачі строки та визначіть їх правове значення.
Яке рішення повинен прийняти суд ?

Допомога у розв’язанні даних задач:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Група: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Приложенные файлы

  • doc 21089853
    Размер файла: 278 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий