Elektronika Pitannya do ekzamenu


Перелік питань з дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка»
1.Однофазні схеми випрямлячів.
2.Трифазні схеми випрямлячів.
3.Структурна схема підсилювача, призначення блоків.
4.Зворотний зв'язок в підсилювачах, блок-схеми зворотного зв’язку.
5.Основні показники роботи підсилювача: ККД, коефіцієнт підсилення, викривлення.
6.Підсилювач напруги.
7.Підсилювач потужності.
8.Операційний підсилювач.
9.Вільні коливання в ідеальному контурі.
10.Добротність, хвильовий опір.
11.Вимушені коливання у реальних контурах. Резонанс струмів та напруг.
12.Структурна схема АГ, призначення блоків.
13.Баланс фаз та амплітуд.
14.АГ з індуктивним зворотним зв’язком.
15.АГ з індуктивною триточкою.
16.АГ з ємнісною триточкою.
17.Стабілізація частоти генераторів(параметрична, кварцева).
18.Загальна характеристика імпульсного сигналу. Види і форма імпульсних сигналів.
19.Диференційовані та інтегровані кола. Схеми, принцип дії.
20.Самозбуджуючі мультивібратори.
21.Самозбуджуючий блокінг-генератор.
22.Очікуючий блокінг-генератор.
23.Що таке тригер і навіщо потрібен? Види тригерів.
24.Призначення входів тригерів.
24.Симетричний тригер, електронна схема.
25.Генератор пилоподібних імпульсів.
26.Інтегральні мікросхеми. Їх характеристика.
27.Особливості виготовлення ІМС.
28.Алгебра логіки. Основні закони алгебри логіки.
29.Блок-схеми комбінаційних елементів. Таблиця істинності, метод її формування.
30.Елементи та вузли ЕОМ.
31.Шифратори.
32.Дешифратори.

Приложенные файлы

  • docx 18746592
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий