Pitannya na ekzamen z ekonomiki (2)


Питання на екзамен з дисципліни «Економіка»
Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії, її напрямки, школи і течіїСучасні економічні теорії. Об’єкт економічної теорії та її предмет Методи пізнання економічних явищ та процесів
HYPERLINK \l "_Toc207557662" Функції економічної теорії.
Економічна теорія як теоретична основа економічної політики держави
Економічні закони і економічні категорії
Розвиток економічної думки в Україні.
Основні категорії, що описують ринкову економіку
Сутність та структура економічних потреб суспільства
Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи.
Типи економічних системВласність, її сутність, форми і місце в економічній системі
Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.
Економічні потреби та інтереси молодої людини в ринковій економіці; їх задоволення
Сутність і структура суспільного виробництва.
Матеріальне і нематеріальне виробництво
Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв'язок
Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники
Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне
Економічні та неекономічні блага.
Товар і його властивості
Закон вартості, його сутність та функціїРозвиток сфери послуг у розвинених країнах світу.
Людський капітал і його роль в сучасному виробництві.
Ресурсний потенціал України та його використання.
Виникнення і розвиток грошових відносин.Суть і функції грошей.
Альтернативні теорії грошей.
Еволюція грошей.
Сучасна грошова система.
Грошовий обіг і його закони.Інфляція її суть, види і причини виникнення.
Антиінфляційна політика держави.
Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти.
Суть ринку.
Механізм ринкового функціонування.
Закони попиту та пропозиції.
Ринкова рівновага. Ринкова ціна.
Функції ринку та умови його формування і розвитку
Історія виникнення українських грошей.
Особливості інфляції в Україні.
Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності.
Теорія циклічних коливань
Класифікація економічних циклів за тривалість та їх характеристика.
Нециклічні коливання економіки
Безробіття, його зміст, причини, види і форми.
Рівень безробіття.
Економічне зростання: зміст, типи, чинники..

Приложенные файлы

  • docx 18755772
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий