Ekzamen test fiziologia 201339504174

Екзамен_Медичний факультет 2013 рік (УКР.)
?
1. До складу сухого залишку плазми крові обов’язково входять білки. Яка група білків забезпечує 60-70% онкотичного тиску плазми крові?
- Фібриноген
+ Альбуміни
- гама- глобуліни
- бета-глобуліни
- альфа-глобуліни
?
2. Яка ШОЕ у людини в нормі (мм за год.)?
+ 2 - 15
- 0,5 - 0,8
- 16 - 20
- 25 - 30
- 0,9 - 1,5
?
3. До складу сухого залишку плазми крові обов’язково входять білки. Які білки активно приймають участь у процесах згортання крові?
- альфа - глобуліни
- Альбуміни
+ Фібриноген
- бета - глобуліни
- гама - глобуліни
?
4. Укажіть нормальну кількість лімфоцитів у периферичній крові дорослої людини:
+ 20 – 40 %.
- 0 – 1%.
- 1 – 5 %.
- 5 – 10 %.
- 45 – 70 %.
?
5. Аналіз крові жінки виявив підвищення ШОЕ до 50 мм/годину. Найвірогіднішою причиною цього є:
- Стрес
- Фізична праця
- Втрата крові
+ Вагітність
- Прийом їжі
?
6. Гематокритне число (у відсотках) – це:
+ Частина об’єму крові, яка припадає на формені елементи
- Частина об’єму крові, яка припадає на лейкоцити
- Частина об’єму крові, яка припадає на плазму
- Частина об’єму крові, яка припадає на тромбоцити
- Відсоткове співвідношення плазми та лейкоцитів крові
?
7. Якi розчини називають ізотонічними?
- Осмотичний тиск яких бiльший, ніж плазми крові
- Осмотичний тиск яких менший, ніж плазми крові
+ Осмотичний тиск яких дорівнює осмотичному тиску плазми крові
- Розчини, в яких концентрація iонiв більша, ніж у плазмі крові
- Розчини, в яких концентрація iонiв менша, ніж у плазмі крові
?
8. Яку функцію крові забезпечує гемоглобін?
- Підтримання осмотичного тиску
+ Дихальну функцію
- Виділення метаболітів
- Трофічну функцію
- Формування ШОЕ
?
9. Скільки лімфоцитів у лейкоцитарній формулі крові дорослої людини в нормі?
- 65 – 75%
- 1 – 4%
+ 20 – 40%
- 5 – 8%
- 0,5 – 1%
?
10. Від яких компонентів плазми крові найбільше залежить осмотичний тиск?
+ Електролітів
- Фібриногену
- Глюкози
- Речовин, якi містять азот
- Амінокислот
?
11. Основні формені елементи крові, якi беруть участь у судинно-тромбоцитарному гемостазі:
- Еритроцити
- Лейкоцити
+ Тромбоцити
- Агранулоцити
- Нейтрофiли
?
12. Якi аглютиногени i аглютиніни характеризують другу групу крові (за Янським – Ландштейнером)?
- А i альфа
+ А i бета
- В i альфа
- А, В
- альфа i бета
?
13. Чому дорівнює кількість крові у дорослої людини в нормі (у відсотках від маси тіла)?
- 2 - 3
- 3,5 - 4,5
+ 6 - 7
- 8 - 10
- 10 - 12
?
14. Якi аглютиногени належать до I групи крові (за Янським-Ландштейнером)?
- А
- В
- А і В
+ Відсутні
- Rh
?
15. Яка сполука гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі, якщо передчасно перекрити димохід?
+ Карбоксигемоглобін
- Карбгемоглобін
- Дезоксигемоглобін
- Метгемоглобін
- Оксигемоглобін
?
16. Які вітаміни обов’язково повинні приймати участь у процесі згортання крові?
- Вітамін В1
- Вітамін А
- Вітамін Д
- Вітамін В12
+ Вітамін К
?
17. Максимальна концентрація NaCl в розчині, при якій відбувається повний гемоліз еритроцитів (утворюється лакова кров), називається:
- Мін. резистентністю (0,32 – 0,34%)
- Мін. резистентністю (0,44 – 0,48%)
+ Макс. резистентністю (0,32 – 0,34%)
- Макс. резистентністю (0,44 – 0,48%)
- Мін. резистентністю (0,8 – 0,9%)
?
18. Які аглютиногени належать до третьої групи крові (за системою АВО)?
- Відсутні
+ В
- А
- А і В
- D
?
19. Скільки відсотків плазми крові припадає на воду?
+ 90 – 91%
- 80 – 85%
- 94 – 99%
- 75 – 80%
- 60 – 70%
?
20. У вигляді якої сполуки гемоглобіну здійснюється транспорт вуглекислого газу кров’ю?
- Оксигемоглобіну
+ Карбгемоглобіну
- Метгемоглобіну
- Міоглобіну
- Карбоксигемоглобіну
?
21. Що може відбуватися з еритроцитами в гіпертонічному розчині?
+ Плазмоліз
- Гемоліз
- Аглютинація
- Утворюються монетні стовпчики
- Зсідання
?
22. Максимальна кількість О2, яка може бути поглинута 100 мл крові, називається кисневою ємкістю крові. Вона залежить від кількості:
+ Гемоглобіну
- Білків плазми крові
- Карбоангідрази
- Електролітів
- Вуглекислого газу
?
23. Якi аглютиногени i аглютиніни характеризують четверту групу крові (за Янським - Ландштейнером)?
- Альфа i бета
- А i бета
- А i альфа
- В i альфа
+ А i В
?
24. Який білок крові в процесі її зсідання переходить із розчинної форми у нерозчинну?
- Протромбін
- Тромбін
+ Фібриноген
- Альбумін
- Глобулін
?
25. Який механізм прискорення ШОЕ у вагітних жінок?
+ Збільшення концентрації фібриногену
- Збільшення кількості еритроцитів
- Збільшення об’єму крові
- Збільшення концентрації альбумінів
- Посилення функції кісткового мозку
?
26. Яку функцію крові забезпечує гемоглобін?
+ Підтримання pH крові
- Підтримання осмотичного тиску
- ШОЕ
- Трофічну
- Виділення метаболітів
?
27. Яка основна функція онкотичного тиску плазми крові?
+ Перерозподіл води між кров’ю i міжклітинною рідиною
- Виділення
- Травлення
- Перенесення кисню
- Перенесення вуглекислого газу
?
28. Явище, яке виникає в організмі людини при коливанні рН плазми крові в кислий бік:
- Алкалоз
+ Ацидоз
- Гемоліз еритроцитів
- Плазмоліз еритроцитів
- Фібриноліз
?
29. Нестача якого вітаміну в організмі порушує здатність крові до зсідання?
- А
- В6
+ К
- РР
- В12
?
30. Реакція аглютинації спостерігається при взаємодії:
+ Аглютиногена А з аглютиніном альфа
- Aглютиногена А з аглютиніном бета
- Aглютинiна альфа з аглютиніном бета
- Аглютиногена А з аглютиногеном В
- Аглютиногена В з аглютиніном альфа
?
31. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу діє тромбостенін?
- Адгезії тромбоцитів
- Рефлекторного спазму судин
+ Ретракції тромбоцитарного згустка
- Зворотної агрегації тромбоцитів
- Незворотної агрегації тромбоцитів
?
32. В еритроцитах якої групи крові не міститься аглютиногенів А і В ?
- IV
- II
- III
+ I
- Такого не може бути
?
33. Яка сполука гемоглобіну крові є фізіологічною?
+ Оксигемоглобін
- Метгемоглобін
- Карбоксигемоглобін
- Міоглобін
- Сполучення гемоглобіну із закисом азоту
?
34. Який вид гемолізу виникне, якщо помістити еритроцити в гіпотонічний розчин?
+ Осмотичний
- Термічний
- Механічний
- Хімічний
- Фізичний
?
35. Де знаходяться аглютиногени груп крові за системою АВО?
+ В еритроцитах
- У лімфоцитах
- B агранулоцитах
- У плазмі
- У лейкоцитах
?
36. Які іони необхідні для запуску системи зсідання крові?
+ Кальцію
- Калію
- Хлору
- Магнію
- Натрію
?
37. Де знаходяться аглютиніни груп крові за системою АВО?
- В еритроцитах
- У лімфоцитах
- B агранулоцитах
+ У плазмі
- У лейкоцитах
?
38. Водій після роботи заснув в автомобілі з працюючим двигуном. Прокинувшись, він відчув головний біль, почалась блювота, після чого він був доставлений у приймальне відділення лікарні. Утворення якої сполуки в крові стало причиною такого стану?
+ Карбоксигемоглобін
- Метгемоглобін
- Карбгемоглобін
- Оксигемоглобін
- Дезоксигемоглобін
?
39. 10 % розчин натрію хлориду не можна вводити внутрішньовенно, тому що відбувається:
- Зменшення осмотичного тиску крові
- Гемоліз еритроцитів
- Зсідання еритроцитів
- Злипання еритроцитів
+ Плазмоліз еритроцитів
?
40. Яка сполука гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі, якщо перекрити димохід?
+ Карбоксигемоглобін
- Карбгемоглобін
- Дезоксигемоглобін
- Метгемоглобін
- Оксигемоглобін
?
41. Кількість еритроцитів у чоловіка протягом декількох років була біля 4,8 х 1012/л. Після переселення в іншу місцевість кількість еритроцитів збільшилась до 7 х 1012/л. В яку місцевість переїхав цей чоловік?
- У лісисту місцевість
- Біля моря
- У долину
- У село
+ У гірську місцевість
?
42. Перед проведенням оперативного втручання з’ясували, що у людини час кровотечі збільшений до 9 хвилин. Дефіцит яких формених елементів крові може бути причиною цього?
+ Тромбоцити
- Еритроцити
- Лімфоцити
- Лейкоцити
- Моноцити
?
43. При визначенні групи крові 33-річного пацієнта встановлено, що реакція аглютинації відбувається зі стандартними сироватками I і II груп і відсутня з сироваткою III групи, а також з антирезусною сироваткою. Кров якої групи, враховуючи систему СDЕ, можна переливати пацієнту?
+ III (B) Rh-
- I (О) Rh+
- II (A) Rh-
- IV (AB) Rh+
- IV (AB) Rh-
?
44. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів та онкотичний тиск плазми крові. Що буде наслідком цього?
- Збільшення об’єму крові
- Зменшення діурезу
+ Набряки
- Зменшення ШОЕ
- Збільшення щільності крові
?
45. У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок). Зменшення якого параметру гомеостазу є найімовірнішою причиною розвитку набряку?
- В’язкості крові
- Осмотичного тиску плазми крові
- рН
+ Онкотичного тиску плазми крові
- Гематокритного числа
?
46. Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. У її крові знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?
- Метгемоглобін
- Дезоксигемоглобін
- Карбгемоглобін
+ Карбоксигемоглобін
- Оксигемоглобін
?
47. Клінічні дослідження крові рекомендують проводити натщесерце. Зміни яких компонентів периферичної крові можливі, якщо здійснити забір крові після вживання їжі?
- Збільшення білків плазми
- Зниження числа еритроцитів
- Збільшення числа еритроцитів
- Зниження числа тромбоцитів
+ Збільшення числа лейкоцитів
?
48. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір, на 11 добу трансплантат почав відторгатися. Які клітини беруть участь у цьому процесі?
+ Т-лімфоцити
- Еозинофіли
- Базофіли
- Еритроцити
- В-лімфоцити
?
49. Яку речовину слід додати, щоб запобігти зсіданню крові?
+ Цитрат натрію
- Розчин NaCl
- Вiкасол
- Глюкозу
- HCl
?
50. Жінка з групою крові О(I) Rh(-), яка має трирічну дитину з групою крові А(II) Rh(+), доставлена у лікарню з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку кров можна перелити?
- АВ(IV) Rh(-)
+ 0(I) Rh(-)
- А(II) Rh(+)
- А(II) Rh(-)
- О(I) Rh(+)
?
51. Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат Na+. Який механізм його дії?
- Зменшує адгезію тромбоцитів
+ Зв’язує іони Са++ в плазмі крові
- Активує плазмін
- Інактивує тромбін
- Є антагоністом фактора Хагемана
?
52. У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на яснах, твердому і м’якому піднебінні, слизовій оболонці щік. З порушенням функцій яких формених елементів крові це пов’язано?
- Моноцитів
- Еозинофілів
+ Тромбоцитів
- Лімфоцитів
- Еритроцитів
?
53. У хворого 38 років, який переніс гепатит С і продовжує вживати алкоголь протягом тривалого часу, виникли ознаки цирозу печінки, асцит і набряк нижніх кінцівок. Які зміни складу крові стали вирішальними в розвитку набряків?
- Гіпоглікемія
- Гіпохолестеринемія
+ Гіпоальбумінемія
- Гіпоглобулінемія
- Гіпокаліємія
?
54. Жінка з групою крові А(II) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити
- АВ(IV), Rh(-)
- 0(I), Rh(-)
- А(II), Rh(+)
+ А(II), Rh(-)
- АВ(IV), Rh(+)
?
55. Робітник при температурі повітря 350С дві години інтенсивно фізично працював. Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?
+ Збільшиться гематокритне число
- Зменшиться гематокритне число
- Збільшиться колірний показник
- Зменшиться ШОЕ
- Збільшиться ШОЕ
?
56. Проведено обстеження спортсменів після бігу. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?
- Збільшення ШОЕ
- Лейкопенія
- Анемія
+ Лейкоцитоз
- Зменшення колірного показника
?
57. При профогляді у людини, яка не має скарг на стан здоров’я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:
- Вживання алкоголю
- Розумової праці
- Відпочинку на курорті
- Значного вживання води
+ Фізичного навантаження
?
58. У дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при цьому?
- Лейкоцитоз
+ Еозинофілія
- Нейтрофілія
- Базофілія
- Моноцитоз
?
59. Після тривалого голодування у хворого виникли набряки тканин. Що є причиною цього явища?
- Зниження гідростатичного тиску крові
- Збільшення осмотичного тиску плазми крові
- Зниження осмотичного тиску плазми крові
+ Зниження онкотичного тиску плазми крові
- Збільшення онкотичного тиску крові
?
60. Водій після роботи заснув у гаражі, в машині з працюючим двигуном. Прокинувшись, він відчув головний біль, почалося блювання. Утворення якої сполуки гемоглобіну в крові стало причиною даного стану?
- Карбгемоглобіну
- Дезоксигемоглобіну
- Метгемоглобіну
+ Карбоксигемоглобіну
- Оксигемоглобіну
?
61. При визначенні групи крові за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася з сироватками I та II груп і не відбулася з сироваткою III групи. Яка група крові у пацієнта?
+ III (B)
- II (A)
- IV (AB)
- I (O)
- Неможливо визначити
?
62. У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінка тощо). Зменшення якого параметру крові є найімовірнішою причиною розвитку набряків?
- В’язкість
- Осмотичний тиск плазми крові
- рН
+ Онкотичний тиск плазми крові
- Гематокритне число
?
63. У приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею. Які зміни можуть бути в її аналізі крові?
- Збільшення колірного показника
- Еозинофілія.
- Уповільнення ШОЕ
- Лейкоцитоз
+ Зменшення гематокритного числа
?
64. У парашутиста після стрибка з висоти 2-х тисяч метрів визначили час зсідання крові. Він зменшився до 3 хвилин. Яка речовина викликала даний ефект?
- Антитромбін – ІІІ
+ Адреналін
- Гепарин
- Фібриноген
- Тромбін
?
65. Вагітна жінка (38 тижнів вагітності) має відхилення в загальному аналізі крові. Яке з цих відхилень перебуває у межах фізіологічної норми?
+ ШОЕ – 42 мм/год
- Лейкоцити – 18 х 109/л
- Еритроцити – 3,7 х 1012/л
- Гемоглобін – 100 г/л
- Колірний показник – 0,81
?
66. У 2-річної дитини кількість лімфоцитів більша, ніж кількість нейтрофілів. Який висновок повинен зробити лікар?
- Кровотеча
- Запальний процес
- Алергія
+ Здорова дитина
- Онкологічний процес
?
67. Людина постійно живе високо в горах. Які зміни показників крові можна виявити у цієї людини?
- Змін у крові не буде
- Зниження вмісту гемоглобіну
- Поява в крові еритробластів
- Зниження кількості ретикулоцитів
+ Збільшення кількості еритроцитів
?
68. В аналізі крові у людини виявлено 12 % еозинофілів. Про які патологічні зміни в організмі може думати лікар?
- Зниження імунітету
- Гостре запалення
- Хронічне запалення
+ Алергічна реакція
- Правильної відповіді немає
?
69. 10 % розчин натрію хлориду не можна вводити внутрішньовенно, тому що відбувається:
+ Збільшення осмотичного тиску плазми крові
- Гемоліз еритроцитів
- Зсідання еритроцитів
- Злипання еритроцитів
- Збільшення онкотичного тиску плазми крові
?
70. У 3-річного хлопчика виразний геморагічний синдром – гемофілія А. Дефіцит якого плазменного фактору зсідання крові має місце при цьому?
- Іонів кальцію
- X
- XI
- YI
+ YIII
?
71. Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба підібрати?
- I (О) Rh-
- II (А) Rh+
+ III (В) Rh+
- IV (АВ) Rh-
- III (В) Rh-
?
72. Жінка 25 років, вагітна втретє, потрапила в клініку із загрозою переривання вагітності. Яка комбінація Rh-фактора у неї та у плода може бути причиною цього?
+ Rh(-) у матері, Rh(+) у плода
- Rh(-) у матері, Rh(-) у плода
- Rh(+) у матері, Rh(-) у плода
- Rh(+) у матері, і Rh(+) у плода
- Вірної відповіді немає
?
73. Після тривалого голодування у хворого виникли набряки тканин. Що є причиною цього явища?
- Зниження гідростатичного тиску крові
- Збільшення осмотичного тиску плазми крові
- Зниження осмотичного тиску плазми крові
+ Зниження онкотичного тиску плазми крові
- Збільшення онкотичного тиску плазми крові
?
74. У людини вміст гемоглобіну в крові становить 120 г/л. Чому дорівнює киснева ємкість крові даної людини?
- 120 мл/л
- 134 мл/л
- 150 мл/л
+ 161 мл/л
- 180 мл/л
?
75. При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без змін інших показників. Причиною цього може бути те, що перед дослідженням людина:
- Не снідала
+ Поснідала
- Погано спала
- Палила тютюн
- Випила 200 мл води
?
76. Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини в першу чергу?
+ Утворення тромбіну
- Утворення протромбінази
- Утворення фібрину
- Фібриноліз
- Ретракція кров’яного згустка
?
77. Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з групою крові АВ(IV) Rh(+), доставлена у лікарню з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові можна перелити?
+ АВ(IV) Rh(-)
- 0(I) Rh(-)
- А(II) Rh(+)
- А(II) Rh(-)
- АВ(IV) Rh(+)
?
78. Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?
- I (О) Rh-
- II (А) Rh+
+ III (В) Rh+
- IV (АВ) Rh-
- III (В) Rh-
?
79. Які клітини крові не мають ядра?
+ Еритроцити
- Лімфоцити
- Нейтрофіли
- Моноцити
- Еозинофіли
?
80. При аналізі крові чоловіка 35 років знайшли: еритроцитів – 3,7 х 1012 /л, гемоглобіну 130 г/л, тромбоцитів – 190 х 109/л, загальний час згортання крові – 8 хвилин, час кровотечі за Дуке – 7 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про зменшення швидкості
+ Судинно-тромбоцитарного гемостазу
- Коагуляційного гемостазу
- Утворення прокоагулянтів
- Утворення тромбіну
- Утворення плазмінів
?
81. За рахунок буферних властивостей білків забезпечується:
- Підтримання осмотичного тиску
- Зниження концентрації іонів водню у крові
- Обмін речовин у крові
+ Підтримання постійності концентрації іонів водню у крові
- Підтримання об'єму циркулюючої крові
?
82. Максимальна концентрація NaCl у розчині, при якій відбувається повний гемоліз еритроцитів (утворюється лакова кров), називається:
- Мін. резистентністю (0,32 – 0,34%).
- Мін. резистентністю (0,44 – 0,48%).
+ Макс. резистентністю (0,32 – 0,34%).
- Макс. резистентністю (0,44 – 0,48%).
- Мін. резистентністю (0,8 – 0,9%).
?
83. У хворого в загальному аналізі крові виявлений лейкоцитоз і зрушення лейкоцитарної формули вліво (підвищення кількості паличкоядерних і юних нейтрофілів). Про що це говорить?
- Гельмінтоз.
- Алергоз.
+ Гострий запальний процес.
- Зниження імунітету.
- Зниження лейкопоезу.
?
84. Зрілі еритроцити циркулюють у крові:
- 10
- 20
- 60
+ 120
- 180
?
85. Яку основну функцію крові забезпечує гемоглобін?
- Підтримку осмотичного тиску
+ Дихальну
- Виділення метаболітів
- Трофічну
- ШОЕ
?
86. Скільки у плазмі крові міститься фібріногену (у г/л)?
- 0.5 - 0. 6
+ 2 – 4
- 1.0 - 1.5
- 20 - 25
- 0.7 - 0.9
?
87. Жінка віком 21 рік звернулась до лікаря зі скаргами на слабкість і підвищення температури тіла. Аналіз крові: еритроцити – 3,11012/л, гемоглобін - 52 г/л, тромбоцити - 100109/л, лейкоцити - 14109/л, сегментоядерних нейтрофілів – 82 %, палочкоядерних – 3 %, лімфоцитів – 15 %. Такий аналіз крові свідчить про:
- Лейкоцитоз, тромбоцитоз, лімфопенію
- Нейтропенію, ерітропенію, лімфопенію
+ Анемію, тромбоцитопенію, лейкоцитоз, нейтрофільоз
- Гіперволемію, тромбоцитопенію, лейкоцитоз
- Тромбоцитопенію, гранулоцитопенію, лімфопенію
?
88. Який розчин використовують для визначення ШОЕ за методикою Панченкова?
- 3 %-й розчин NaСl
+ 5 %-й розчин цитрату натрію
- N розчин НСl
- 5 %-й розчин оцтової кислоти
- 0.48 %-й розчин NaCl
?
89. У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину анестетика додають адреналін. Це робиться з метою:
+ Місцевого звуження судин
- Місцевого розширення судин
- Зниження артерiального тиску
- Місцевого зниження опору судин
- Покращення мікроциркуляції
?
90. Чому дорівнює кількість крові в нормі у дорослої людини (у відсотках від маси тіла)?
- 4-5
- 4,5
+ 6-7
- 2-3
- 9-10
?
91. Лейкоцитарна формула - це процентне співвідношення різних форм:
- Лімфоцитів
+ Лейкоцитів
- Гранулоцитів
- Агранулоцитів
- Нейтрофілів
?
92. Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого жителя села втрату свідомості, порушення дихання та інші прояви отруєння чадним газом. Яка сполука стала причиною порушення дихання?
+ Карбоксигемоглобін
- Карбгемоглобін
- Метгемоглобін
- Дезоксигемоглобін
- Оксигемоглобін
?
93. У спортсмена 30 років з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об'єм циркулюючої крові змінився з 5,6 л до 5,4 л, гематокритне число - 50 %, загальний білок - 80 г/л. Такі показники крові стали наслідком, перш за все:
- Збільшення кількості еритроцитів
- Збільшення вмісту білків в плазмі
+ Втрати води з потом
- Збільшення об'єму циркулюючої крові
- Збільшення діурезу.
?
94. Яка кількість лейкоцитів у крові дорослої людини (у нормі)?
- 10 - 20 х 10 в 9 ступені в1 л.
- 3 - 3,5 х 10 в 9 ступені в 1 л.
+ 4 - 9 х 10 в 9 ступені в 1 л
- 400 - 800 х 10 в 6 ступені в 1 л.
- 4 – 8 х 10 в 12 ступені в 1 л
?
95. Від яких компонентів плазми крові найбільше залежить осмотичний тиск?
+ Електролітів
- Фібріногену
- Глюкози
- Речовин, які містять азот
- Амінокислот
?
96. Під час обстеження у пацієнта було встановлено що кількість гемоглобіну складає 95 г/л, кількість еритроцитів 2,5 х 1012/л, колірний показник 1.0. Оцініть ці результати обстеження, про що це може свідчити?
+ Нормохромна анемія.
- Гіпопротеінемія
- Збільшення кількості еритроцитів
- Зменшення кількості гемоглобіну
- Зрушення лейкоцитарної формули вліво
?
97. Підвищення кількості еритроцитів має назву:
+ Еритроцитоз
- Поліцитоз
- Поліглобулія
- Еозинофілія
- Ерітропенія
?
98. Які клітини утворюють гістамін при їх стимуляції (наприклад, при зв’язуванні антигена з поверхнево-клітинним IgE)?
- Нейтрофіли
- Еозинофіли
+ Базофіли
- Моноцити
- Плазмоцити
?
99. Коагулянтні та антикоагулянтні механізми регулюються нервовою системою. Як відреагує процес гемокоагуляції на підвищення тонусу симпатичної нервової системи?
- Гемокоагуляція не зміниться
- Гемокоагуляція сповільниться
+ Гемокоагуляція посилиться
- Активується антикоагулянтна система
- Пригнічується фібринолітична система
?
100. У лікарню був госпіталізований хворий з шлунковою кровотечею. При обстеженні встановлено, що частота пульсу дорівнює 98 уд./хв., артеріальний тиск дорівнює 95/60 мм. рт. ст., частота дихань – 24 за хвилину. Яка функція крові порушена у хворого?
- Підтримка водно-електролітного балансу
- Всі відповіді вірні
- Підтримання кислотно-лужної рівноваги
+ Забезпечення тканин киснем
- Забезпечення виведення кінцевих продуктів метаболізму
?
101. Еритроцити в дорослих здорових людей утворюються:
- У печінці
- У лімфатичних вузлах
+ У червоному кістковому мозку
- У селезінці
- У тимусі
?
102. Скільки у плазмі крові міститься альбумінів (у г/л)?
- 4 - 6
+ 40 - 50
- 10 - 15
- 6.5 - 7.0
- 75 - 80
?
103. У крові основною транспортною формою вуглекислого газу є:
- Карбгемоглобін
- Карбоксигемоглобін
- Фізично розчинений СО2
+ Бікарбонат натрію (NaHСО3)
- Вугільна кислота (H2СО3)
?
104. В якому діапазоні коливається активна реакція крові (рН) у нормі?
- 7,0 - 7,5
+ 7,35 - 7,45
- 7,25 - 7,85
- 7,9 - 8,0
- 8,1 - 8,4
?
105. Яким засобом можливо запобігти зсіданню крові ?
- Додати розчину NaСl
- Додати вікасол
- Додати глюкозу
+ Осадити іони кальцію
- Додати НСl
?
106. Які системи забезпечують місцеві механізми підтримання рН крові в організмі?
+ Буферні системи крові
- Ендокринна
- Серцево-судинна
- ЦНС
- Усі відповіді вірні
?
107. При дослідженні білків плазми крові у жінки 25 років встановлено, що загальний білок складає 75 г/л, альбуміно-глобуліновий коефіцієнт - 0,9. Це всього вірогідніше приведе до збільшення:
- Онкотичного тиску
- Осмотичного тиску
- Концентрації іонів водню
+ Швидкості осідання еритроцитів
- Об'ему циркулюючої крові
?
108. У хворого з порушенням всмоктування жирів у кишківнику збільшений час згортання крові. Коагулограма показала зниження рівня протромбіну (з 0,15 г/л до 0,05 г/л), що бере участь у другій фазі згортання крові – утворення тромбіну. Це стало наслідком: - Зниження концентрації Са++
- Недостатності вітаміну В12
- Недостатності вітаміну С
+ Недостатності вітаміну К
- Зниження кількості глобулінів крові
?
109. Які клітини крові є носіями імунологічної пам'яті?
- Моноцити
- В-лімфоцити
+ Т-лімфоцити
- Тромбоцити
- Еритроцити
?
110. У лікарню привезли хворого з діагнозом “гострий живіт”. Лікар запідозрив гострий апендицит і для перевірки своєї версії призначив негайний аналіз крові. Які зміни в аналізі крові можуть підтвердити наявність гострого запалення ?
- Еозинофілія
- Еритроцитоз
- Лейкопенія
- Еритропенія
+ Лейкоцитоз
?
111. Чим відрізняється лімфа за складом від плазми?
- Більшою концентрацією білків
- Концентрацією фосфоліпідів
+ Меншою концентрацією білків
- Великою кількістю формених елементів
- Вмістом амінокислот
?
112. Яка величина гематокритного показника у нормі (у відсотках)?
- 25-30
- 30-35
+ 40-45
- 50-55
- 60-65
?
113. Який складовий компонент плазми крові має найбільше значення для механізмів підтримання ШОЕ?
- Альбуміни
- Глюкоза
+ Фібріноген
- Іони хлору
- Іони калію
?
114. Коагулянтні та антикоагулянтні механізми регулюються нервовою системою. Як відреагує процес гемокоагуляції на підвищення тонусу симпатичної нервової системи?
- Гемокоагуляція не зміниться
- Гемокоагуляція сповільниться
+ Гемокоагуляція посилиться
- Активується антикоагулянтна система
- Пригнічується фібринолітична система
?
115. Відомо, що у судово-медичній практиці факт батьківства при народженні дитини встановлюється за рядом показників, зокрема за факторами крові, котрі забезпечують її групову належність. Які особливості крові новонародженого необхідно при цьому враховувати?
- Низький вміст аглютиногенів у плазмі крові
+ Відсутність аглютинінів у плазмі новонародженого
- Наявність аглютиногенів на мембрані еритроцитів
- Відсутність аглютиногенів на мембрані еритроцитів
- Наявність аглютиногенів за іншою системою
?
116. Яка сполука гемоглобіну крові у дорослої людини належить до фізіологічних?
- Карбоксигемоглобін
- Метгемоглобін
+ Оксигемоглобін
- Міоглобін
- Сполуки гемоглобіну з закисом азоту
?
117. Яка фракція білків володіє імунними властивостями?
- Альбуміни
- Глобуліни
+ Гамаглобуліни
- Фібриноген
- Фібрин
?
118. У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?
- Кількість еритроцитів у крові
- Час кровотечі
+ Загальний час згортання крові
- Вміст плазмінов у крові
- Кількість тромбоцитів у крові
?
119. Чому дорівнює кількість еритроцитів у дорослої людини в нормі ?
+ 3,8 - 5.5 1012 / л
- 3.0 - 3.5 1012 / л
- 4.5 - 5.5 109 / л
- 6.0 - 6.5 1012 / л
- 450 - 550 106 / мкл
?
120. Який плазменний фактор крові запускає процес згортання?
- IX (АГГ-Б)
+ XII (контактний Хагемана)
- VIII (АГГ-А)
- Проакцелерин
- Конвертин
?
121. Проводять лабораторне дослідження крові здорової жінки 32 років. Яким у неї повинна бути величина гематокритного показника?
- 30-36%
- 36-42%
- 35-45%
+ 40-45%
- 40-48%
?
122. Чому дорівнює осмотичний тиск плазми крові (мосмоль) ?
- 600
+ 300
- 100
- 450
- 800
?
123. Проводять лабораторне дослідження крові здорового чоловіка 40 років. Яким повинен бути у нормі вміст білків у плазмі крові?
- 56 - 66 г/л
+ 60 - 85 г/л
- 55 - 95 г/л
- 70 - 85 г/л
- 65-95 г/л
?
124. Паразитарна інфекція звичайно супроводжується
- Базофілією
+ Еозинофілією
- Моноцитозом
- Тромбоцитозом
- Нейтрофілією
?
125. Під час лабораторного дослідження крові пацієнта 44 років знайдено, що вміст білків у плазмі крові становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
- Обмін води не зміниться
- Збільшиться фільтрація та резорбція
- Зменшиться фільтрація та резорбція
+ Збільшується фільтрація, зменшиться резорбція
- Зменшується фільтрація, збільшується резорбція
?
126. Скільки триває систола шлуночків (при тривалості серцевого циклу 0,8 с)?
- 0,25 с
+ 0,33 с
- 0,37 с
- 0,40 с
- 0,42 с
?
126. Зубець Р на ЕКГ відображає деполяризацію:
- Пучка Гіса
- Тільки правого передсердя
- Тільки лівого передсердя
- Волокон Пуркінє
+ Обох передсердь
?
127. Серце дає одиночні скорочення завдяки:
- Наявності екзальтаційної фази
- Укороченій фазі відносної рефрактерності
+ Тривалій фазі абсолютної рефрактерності
- Укороченій фазі абсолютної рефрактерності
- Усі відповіді вірні
?
128. Гетерометрична регуляція роботи серця базується на:
+ Законі Франка-Старлінга
- Законі “Все або нічого”
- Ефекті Анрепа
- Феномені “сходинки Боудіча”
- Градієнті автоматії
?
129. Об'ємна швидкість кровотоку в різних частинах кровоносного русла дорівнює (у станi спокою):
- 0,5 л/хв.
- 2 л/хв.
+ 5 л/хв.
- 10 л/хв.
- 20 л/хв.
?
130. Скільки триває систола шлуночків (при тривалості серцевого циклу 0,8 с.)?
- 0,25 с.
+ 0,33 с.
- 0,37 с.
- 0,40 с.
- 0,42 с.
?
131. В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:
+ Са++ - канали
- К+ - канали.
- Сl- - канали
- Мg++ - канали.
- Li+ - канали
?
132. Які фізіологічні властивості міокарда відображають зубці, сегменти та інтервали ЕКГ?
+ Збудливість, провідність
- Збудливість, скоротливість
- Збудливість, рефрактерність
- Скоротливість, автоматію
- Скоротливість, рефрактерність
?
133. Скільки триває систола передсердь (при тривалості серцевого циклу 0,8 с)?
+ 0,1 с
- 0,33 с
- 0,37 с
- 0,40 с
- 0,47 с
?
134. Внаслідок зміни якої з фізіологічних властивостей серця може виникати екстрасистола?
- Скоротливості
- Збудливості
+ Автоматизму
- Провідності
- Рефрактерності
?
135. Назвіть позитивні зубці ЕКГ у стандартних відведеннях.
- P, Q, R
+ P, R, T
- Q, R, S
- Q, R, T
- R, S, T
?
136. Які фактори впливають на серцевий викид?
- Кінцевий діастолічний об’єм
- Негативний тиск у грудній порожнині
- Частота серцевих скорочень
- Сила серцевих скорочень
+ Усі відповіді вірні
?
137. Ендокринна функція серця полягає в тому, що в передсердях виробляється:
- Вазопресин
- Тироксин
- Антидіуретичний гормон
- Альдостерон
+ Натрійуретичний гормон
?
138. В яку фазу серцевого циклу всі клапани серця закриті?
- Асинхронного скорочення
+ Ізоволюметричного скорочення
- Швидкого вигнання
- Повільного вигнання
- Швидкого наповнення
?
139. Назвіть негативні зубці ЕКГ у стандартних відведеннях.
- P, Q
- P, R
+ Q, S
- Q, T
- R, S
?
140. Величина хвилинного об'єму серця у спокої у дорослої людини дорівнює:
- 2 л
- 3 л
+ 5 л
- 10 л
- 15 л
?
141. Зубець Т на ЕКГ відображає:
- Деполяризацію лівого шлуночка
- Реполяризацію передсердь
- Деполяризацію шлуночків
+ Реполяризацію шлуночків
- Деполяризацію правого шлуночка
?
142. Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси з частотою 43 за 1 хв. Дану клітину отримано з:
- Передсердь
- Синоатріального вузла
- Шлуночків
+ Атріовентрикулярного вузла
- Пучка Гіса
?
143. Тиск у лівому шлуночку дорівнює 120 мм рт. ст. В яку фазу серцевого циклу це можливо?
+ Швидкого вигнання
- Асинхронного скорочення
- Ізометричного скорочення
- Швидкого наповнення
- Повільного наповнення
?
144. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва викликає:
- Посилення скорочення передсердь
- Збільшення артеріального тиску
- Посилення скорочень шлуночків
+ Зменшення частоти серцевих скорочень
- Зростання частоти серцевих скорочень
?
145. В яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?
- Артеріоли
- Аорта
- Вени
- Крупні артерії
+ Капіляри
?
146. Адреналін викликає звуження судин, діючи на:
+ Альфа-адренорецептори
- Бета-адренорецептори
- М-холінорецептори
- Н-холінорецептори
- Пресорецептори
?
147. Тривалість серцевого циклу дорівнює 0,8 с. Яка частота серцевих скорочень забезпечує таку тривалість серцевого циклу?
- 60 за 1 хв.
+ 75 за 1 хв.
- 100 за 1 хв.
- 120 за 1 хв.
- 150 за 1 хв.
?
148. Особливістю потенціалу дії робочого кардіоміоцита є наявність:
+ Фази повільної реполяризації (фази плато)
- Деполяризації
- Фази швидкої реполяризації
- Фази гіперполяризації
- Фази спонтанної деполяризації
?
149. В якому відділі нервової системи розташований серцево-судинний центр?
- Мозочок
+ Довгастий мозок
- Спинний мозок
- Проміжний мозок
- Міст
?
150. Повернення крові по венах до серця обумовлює:
- Негативний тиск у грудній порожнині
- Скорочення скелетних м’язів
- Скорочення шлуночків серця
- Наявність клапанів у венах
+ Усі вiдповiдi вiрнi
?
151. Ацетилхолін викликає розширення судин, діючи на:
- Альфа-адренорецептори
- Бета-адренорецептори
+ М-холінорецептори
- Осморецептори
- Пресорецептори
?
152. Укажіть пейсмекер 2-го порядку:
- Синоатріальний вузол
- Пучок Гіса
- Волокна Пуркін’є
+ Атріовентрикулярний вузол
- Пучок Бахмана
?
153. Підсилюють скорочення серця:
+ Адреналін та iони кальцію
- Ацетилхолін та iони калію
- Тироксин та iони хлору
- Інсулін та iони калію
- Усі вiдповiдi вiрнi
?
154. Лінійна швидкість руху крові найменша в капілярах, тому що капіляри мають:
+ Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу
- Малу довжину
- Малий діаметр
- Низький гідростатичний тиск
- Найтоншу стінку
?
155. Які з наведених механізмів регуляції не можуть реалізуватися на ізольованому серці ссавця?
+ Центральні рефлекси
- Місцеві рефлекси
- Закон серця (закон Франка-Старлінга)
- Ефект Анрепа
- Драбина Боудіча
?
156. Величина хвилинного об'єму серця у спокої у дорослої людини дорівнює:
- 2 л
- 3 л
+ 5 л
- 10 л
- 15 л
?
157. Які судини мають найбільшу розтяжність і в стані спокою депонують кров?
- Капіляри
- Аорта
- Венули
- Крупні артерії
+ Вени
?
158. В який період серцевого циклу відбувається наповнення передсердь кров`ю?
- Загальна діастола
- Систола шлуночків
- Систола передсердь
- Діастола шлуночків
+ Діастола передсердь
?
159. Тривалість комплексу QRS в нормі:
+ 0,06 – 0,1с.
- 0,02 – 0,05с.
- 0,04 – 0,12с.
- 0,06 – 0,15с.
- Ні одна відповідь не є вірною
?
160. Укажіть пейсмекер 2-го порядку для збудження серця:
- Волокна Пуркін’є
- Синусно-передсердний вузол
- Пучок Гіса
+ Атріовентрикулярний вузол
- Пучок Бахмана
?
161. Який режим скорочень притаманний серцевому м `язу?
- Зубчастий тетанус
- Суцільний тетанус
+ Одиночне скорочення
- Тонічне скорочення
- Ізометричне скорочення
?
162. У здорової людини легке фізичне навантаження викликає помірне збільшення систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. У чому причина цього явища?
- Послаблення роботи серця, пониження тонусу судин
- Посилення роботи серця, збільшення тонусу судин
- Посилення роботи серця, зменшення еластичності судин
+ Посилення роботи серця, зниження тонусу судин у м’язах
- Послаблення роботи серця, збільшення тонусу судин
?
163. Лінійна швидкість руху крові в капілярах становить:
- 0,1 мм/с
+ 0,5 мм/с
- 0,1 м/с
- 0,25 м/с
- 0,5 м/с
?
164. Фактори, що визначають величину кров’яного тиску:
- ОЦК, в’язкість крові
- Сила скорочення міокарда шлуночків
+ Робота серця, периферичний опір судин, ОЦК, фізико-хімічні властивості крові
- Стан периферичних судин
- Кількість міжклітинної рідини
?
165. У міокарді шлуночків порушені процеси реполяризації. Це призведе до зміни на ЕКГ амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:
- R
- Q
+ Т
- S
- P
?
166. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень у 30-річної людини досягла 112 за 1 хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
- Ніжки пучка Гіса
- Волокна Пуркін’є
+ Синоатріальний вузол
- Атріовентрикулярний вузол
- Пучок Гіса
?
167. У людини необхідно зменшити частоту і силу серцевих скорочень. Для цього їй доцільно призначити препарати, що блокують:
- М-холінорецептори
- Повільні кальцієві канали
- Н-холінорецептори
- альфа-адренорецептори
+ бета-адренорецептори
?
168. Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк ступнів і гомілок. Яка причина цього набряку?
- Дилятація артеріол
+ Венозний застій
- Підвищена проникність капілярів
- Зниження рівня білків плазми
- Високий рівень гістаміну
?
169. У 30-річної жінки хвилинний об’єм крові в стані спокою дорівнює 5,1 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
- 3,75 л
+ 5,1 л
- 2,55 л
- 2,0 л
- 1,5 л
?
170. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можна пояснити вказані зміни?
+ Кори великих півкуль
- Проміжного мозку
- Довгастого мозку
- Середнього мозку
- Гіпоталамуса
?
171. У хірургічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину місцевого анестетику (новокаїну) додають 0,1 % розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає:
+ Місцеве звуження судин
- Місцеве розширення судин
- Зниження артерiального тиску
- Зниження опору судин
- Підвищення артерiального тиску
?
172. Для реєстрації другого стандартного відведення ЕКГ електроди розташовуються за схемою:
- Права рука + ліва рука
+ Права рука + ліва нога
- Ліва рука + ліва нога
- Права рука + права нога
- Від верхівки серця
?
173. У клінічній практиці застосовують пробу Даніні-Ашнера (натискання на очні яблука протягом 30-40 с). Які зміни в діяльності серця будуть спостерігатися при цьому?
+ Зменшиться частота скорочень
- Збільшиться частота скорочень
- Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця
- Збільшиться сила скорочень
- Зменшиться тривалість атріовентрикулярної затримки проведення збудження
?
174. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?
+ Хлорид кальцію
- Хлорид калію
- Хлорид натрію
- Бікарбонат натрію
- Сульфат магнію
?
175. У пацієнта в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40 за 1 хвилину. Де виникають імпульси автоматії?
- У синусному вузлі
+ В атріовентрикулярному вузлі
- У пучку Бахмана
- У волокнах Пуркін'є
- У міокарді шлуночків
?
176. При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні зубці Т позитивні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:
- Скорочення
- Деполяризації
- Збудження
+ Реполяризації
- Розслаблення
?
177. При реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість другого тону серця вдвічі перевищує норму. Це свідчить про порушення стану:
- Атріовентрикулярних клапанів
+ Півмісяцевих клапанів
- Усіх клапанів серця
- Міокарду шлуночків
- Міокарду передсердь
?
178. За рахунок чого у добре тренованого спортсмена переважно збільшується хвилинний об’єм серця?
+ Збільшення серцевого викиду
- Збільшення частоти серцевих скорочень
- Емоційного стану
- Дії тироксину
- Дії альдостерону
?
179. У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність?
+ Укорочення інтервалу R–R
- Подовження інтервалу R–R
- Розширення комплексу QRS
- Подовження інтервалу P – Q
- Подовження сегменту Q–T
?
180. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 0,5 с. Яка у неї частота серцевих скорочень (за 1 хв.)?
- 50
- 60
- 70
- 100
+ 120
?
181. У людини частота серцевих скорочень у стані спокою становить 70-75 за 1 хвилину. Що є водієм ритму?
- Волокна Пуркін'є
+ Синоатріальний вузол
- Пучок Гіса
- Ніжки пучка Гіса
- Атріовентрикулярний вузол
?
182. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
+ Довгастий мозок
- Спинний мозок
- Середній мозок
- Проміжний мозок
- Кора великих півкуль
?
183. У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?
+ Зросте переважно діастолічний тиск
- Зросте переважно систолічний тиск
- Тиск не зміниться
- Зменшиться переважно діастолічний тиск
- Зменшиться переважно систолічний тиск
?
184. Для припинення нападу правцевих судом хворим вводять курареподібні речовини (міорелаксанти). Про що при цьому обов’язково слід пам’ятати лікареві?
- Про можливість зупинки серця
+ Що ці речовини розслаблюють дихальні м’язи
- Про можливість втрати свідомості
- Про можливість посиленого потовиділення
- Про можливість тромбоутворення в судинах м’язів
?
185. Для реєстрації першого стандартного відведення ЕКГ електроди розташовуються за схемою:
- Права рука + права нога
+ Права рука + лiва рука
- Права рука + лiва нога
- Лiва рука + лiва нога
- Від верхівки серця
?
186. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с. В якій ділянці провідної системи серця розташований водій ритму?
- У синоатріальному вузлі
+ В атріовентрикулярному вузлі
- У пучку Гіса
- У лівій ніжці пучка Гіса
- У правій ніжці пучка Гіса
?
187. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшились частота серцевих скорочень, систолічний об’єм і хвилинний об’єм крові. Який рівень регуляції забезпечує ці реакції?
+ Інтракардіальний
- Екстракардіальний
- Гіпоталамус
- Кора великих півкуль
- Базальні ганглії
?
188. В умовах жаркого клімату внаслідок потовиділення зростає в’язкість крові. Як це впливає на величину артеріального тиску?
- Зростає систолічний та пульсовий тиск
+ Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску
- Зростає лише діастолічний тиск
- Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного
- Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного
?
189. У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі суттєво вища, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:
- Серцевого викиду
- Артеріального тиску
+ Еластичності судинної стінки
- Частоти серцевих скорочень
- Швидкості кровотоку
?
190. У хворого з гіперфункцією щитовидної залози відмічається тахікардія. На підставі аналізу яких елементів ЕКГ було зроблено такий висновок?
- Інтервал P - T
- Сегмент P - Q
- Інтервал P - Q
+ Інтервал R-R
- Комплекс QRS
?
191. Хворий приймає препарати, які блокують кальцієві канали. На які процеси в міокарді вони впливають?
- Збудливість
- Провідність
- Скоротливість
- Електромеханічне супряження
+ Усі відповіді вірні
?
192. Для реєстрації третього стандартного відведення ЕКГ електроди розташовуються за схемою:
- Права рука + ліва рука
- Права рука + права нога
- Права рука + ліва нога
+ Ліва рука + ліва нога
- Від верхівки серця
?
193. Як змінюється робота серця при фізичному навантаженні?
- Збільшується за рахунок зростання частоти серцевих скорочень
- Збільшується за рахунок зростання систолічного об'єму
- Зменшується за рахунок зменшення частоти серцевих скорочень
+ Збільшується за рахунок збільшення частоти серцевих скорочень та систолічного об'єму
- Зменшується за рахунок збільшення частоти серцевих скорочень та зменшення систолічного об'єму
?
194. При реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість другого тону серця вдвічі перевищує норму. Правильним є висновок про те, що у досліджуваного порушений стан:
- Міокарда передсердь
+ Півмісяцевих клапанів
- Клапанів серця
- Міокарда шлуночків
- Атріовентрикулярних клапанів
?
195. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким інструментальним методом дослідження доцільно скористатися для цього?
+ Сфігмографія
- Електрокардіографія
- Фонокардіографія
- Флебографія
- Векторкардіографія
?
196. Внаслідок крововтрати у людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине на величину артеріального тиску?
+ Зменшиться систолічний та діастолічний тиск
- Зменшиться лише систолічний тиск
- Зменшиться лише діастолічний тиск
- Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного
- Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного
?
197. Необхідно зменшити насосну функцію серця людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних рецепторів?
- ?-адренорецепторів
- Н-холінорецепторів
- М-холінорецепторів
+ бета-адренорецепторів
- альфа і бета -адренорецепторів
?
198. Під час змагань з футболу воротарю влучили м’ячем у ділянку сонячного сплетіння. Яка реакція виникла у спортсмена з боку серцево-судинної системи?
- Тахікардія, рефлекс Бейнбріджа
- Зростання об’єму циркулюючої крові
- Зростання сили та частоти серцевих скорочень
- Зростання тонусу артеріол
+ Брадикардія, рефлекс Гольца
?
199. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,4 с., частота серцевих скорочень - 43 за 1 хвилину. Що є водієм ритму серця?
- Пучок Гіса
- Синусовий вузол
+ Атріовентрикулярний вузол
- Ліва ніжка пучка Гіса
- Права ніжка пучка Гіса
?
200. Визначте тривалість серцевого циклу, якщо частота серцевих скорочень становить 60 за 1 хв.
- 0,9с
+ 1с
- 0,8с
- 0,7с
- 0,6с
?
201. Під час емоційного стресу має місце значне підвищення тонусу симпато-адреналової системи. Які зміни діяльності серця спостерігатимуться при цьому?
- Діяльність серця залишається незмінною
- Зупинка серця внаслідок тетанічного скорочення серцевого м`яза
- Зменшення частоти та сили серцевих скорочень
+ Зростання частоти та сили серцевих скорочень
- Аритмії
?
202. Чому для лікування гіпертонічної хвороби поряд з іншими препаратами призначають діуретики?
- Для зменшення тонусу периферичних судин
- Для зменшення діурезу
+ Для зменшення об'єму циркулюючої крові
- Для збільшення в'язкості крові
- Для покращення кровопостачання нирок
?
203. При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:
+ Збільшення ЧСС
- Зменшення ЧСС
- Зниження діастолічного тиску
- Зменшення тонусу судин
- Зменшення загального периферичного опору
?
204. Величина артеріального тиску залежить від периферичного судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший
+ Артеріоли
- Артерії
- Аорта
- Вени
- Капіляри
?
205. Після фізичного навантаження у людини збільшився артеріальний тиск. Чому?
- Збільшилась кількість функціонуючих капілярів
+ Збільшився хвилинний об’єм кровотоку
- Збільшилась кількість гемоглобіну
- Збільшився вміст іонів калію в плазмі крові
- Збільшився вміст води в плазмі
?
206. У людини із захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена в крові хворого?
- Норадреналіну
- Адреналіну
+ Реніну
- Вазопресину
- Катехоламінів
?
207. У пацієнта знижена швидкість проведення імпульсів через атріовентрикулярний вузол. Це викличе:
- Розширення комплексу QRS
- Збільшення амплітуди зубця Р
- Зменшення частоти серцевих скорочень
+ Подовження інтервалу PQ
- Збільшення тривалості сегменту ST
?
208. Які ефекти в роботі серця можна очікувати у схвильованої людини внаслідок збудження симпатичної нервової системи?
- Негативні батмотропний і дромотропний, позитивні хронотропний та інотропний ефекти
+ Позитивні хронотропний, інотропний, батмотропний і дромотропний ефекти
- Позитивні інотропний, батмотропний, тонотропний і негативні хронотропний і дромотропний ефекти
- Позитивний хронотропний ефект без проявів дромотропного, батмотропного, інотропного і тонотропного ефектів
- Позитивні батмотропний, інотропний, хронотропний і негативний дромотропний ефекти
?
209. У дорослої людини системний артеріальний тиск становить 160/100 мм рт. ст. Підвищена концентрація якого гормону може бути причиною цього?
- Соматотропіну
- Глюкагону
+ Адреналіну
- Інсуліну
- Тироксину
?
210. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким інструментальним методом дослідження доцільно скористатися для цього?
+ Сфігмографія
- Електрокардіографія
- Фонокардіографія
- Флебографія
- Векторкардіографія
?
211. У 18-річного студента під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку. В яких судинах кровотік підвищився найбільше?
- Печінки
+ Скелетних м’язів
- Головного мозку
- Нирок
- Шлунково-кишкового тракту
?
212. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити дані зміни?
+ Кори великих півкуль
- Проміжного мозку
- Довгастого мозку
- Середнього мозку
- Гіпоталамуса
?
213. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити препарати-блокатори:
+ Альфа-адренорецепторів
- Бета-адренорецепторів
- Альфа- та бета-адренорецепторів
- М-холінорецепторів
- Н1-рецепторів
?
214. Зміна положення тіла (з горизонтального на вертикальне) зумовила зменшення венозного повернення крові до серця і, як наслідок, зменшення ударного об'єму та АТ. Сигнали з яких рецепторів, у першу чергу, запускають компенсаторні механізми відновлення гемодинаміки
+ Барорецептори дуги аорти і каротидних синусів
- Хеморецептори синокаротидної зони
- Механорецептори правого передсердя
- Барорецептори легеневої артерії
- Волюморецептори нижньої порожнистої вени
?
215. Укажiть пейсмекер 2-го порядку:
- Синусний вузол Кiс-Фляка
- Пучок Гiса
- Волокна Пуркiньє
+ Атріо-вентрикулярний вузол Ашоф-Тавара
- Пучок Бахмана
?
216. Гетерометрична регуляцiя дiяльностi серця має прояв у:
+ Законi Франка-Старлiнга
- Ефектi Анрепа
- Рефлексi Цiона-Людвiга
- Рефлексi Герiнга-Iванова
- Рефлексi Парiна-Швiгка
?
217. Якi судини мiстять найбiльшу кiлькiсть кровi?
- Артерiоли
+ Вени
- Аорта
- Капiляри
- Артерiї
?
218. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?
- 60 скорочень за хвилину
- 50 скорочень за хвилину
+ 70 скорочень за хвилину
- 80 скорочень за хвилину
- 90 скорочень за хвилину
?
219. У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?
- Поширення збудження від передсердь до шлуночків
+ Поширення збудження по шлуночкам
- Електричну діастолу серця.
- Реполяризацію шлуночків
- Поширення збудження по передсердям
?
220. Укажiть пейсмекер 1-ого порядку:
- Волокна Пуркiньє
- Атріо-вентрикулярний вузол Ашоф-Тавара
+ Синусовий вузол Кiс-Фляка
- Пучок Гiса
- Пучок Бахмана
?
221. Наприкiнцi фази асинхронного скорочення серця вiдбувається:
- Вiдкриття атрiовентрикулярних клапанiв
- Вiдкриття пiвмiсяцевих клапанiв
+ Закриття атрiовентрикулярних клапанiв
- Закриття пiвмiсяцевих клапанiв
- Вiдкриття усiх клапанiв
?
222. Характеристика I тону серця:
- Низький
- Глухий
- Тривалий
- Бiльш гучний на верхiвцi
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
223. Закон серця Франка-Старлiнга полягає в залежностi сили скорочень серця вiд:
+ Довжини волокон мiокарда в діастолу
- Систолічного об'єму серця
- Постачання серця киснем
- Температури кровi в серцi
- Усi вiдповiдi вiрнi
?
224. Адреналiн викликає звуження судин, дiючи на:
+ Альфа-адренорецептори
- Бета-адренорецептори
- М-холiнорецептори
- Н-холiнорецептори
- Пресорецептори
?
225. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.
+ Лівий шлуночок
- Правий шлуночок
- Праве передсердя
- Ліве передсердя
- Аорта
?
226. Тиск у правому передсердi пiд час систоли дорiвнює (в мм рт.ст.):
+ 2-4
- 7-9
- 10
- 15
- 30
?
227. Вплив блукаючого нерва на серце:
- Негативний хронотропний
- Негативний батмотропний
- Негативний дромотропний
- Негативний тонотропний, негативний iнотропний
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
228. Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке уповільнення атріо-вентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:
- Зубця Р
+ Інтервалу РQ
- Комплексу QRST
- Зубця Т
- Інтервалу RR
?
229. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
- Електрокардіографія
- Сфігмографія
- Флебографія
- Зондування судин
+ Фонокардіографія
?
230. У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?
- У венозні судини
- У міжплевральний простір
- У черевну порожнину
+ У лімфатичні судини
- В артеріальні судини
?
231. Автоматія серця в нормі обумовлена:
+ Повільною діастолічною деполяризацією у синусному вузлі Кіс-Фляка
- Потенціалом дії в атріо-вентрикулярному вузлі Ашофа-Тавара
- Потенціалом дії кардіоміоцитів
- Потенціалом дії пучка Гіса
- Електричною активністю волокон Пуркіньє
?
232. Чому дорiвнює тривалiсть скорочення передсердь при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?
- 0,04 с
- 0,08 с
+ 0,1 с
- 0,25 с
- 0,33 с
?
233. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
- Вазопресин
- Адреналін
- Норадреналін
- Серотонін
+ Ангіотензин-II
?
234. Чому для лікування гіпертонічної хвороби поряд з іншими препаратами призначають діуретики ?
- Для зменшення тонусу периферичних судин;
- Для зменшення діурезу;
+ Для зменшення об’єму циркулюючої крові;
- Для збільшення в’язкості крові;
- Для покращення кровопостачання нирок.
?
235. Накладання першої лiгатури Станнiуса на серце жаби викликає зупинку:
- Усiх вiддiлiв серця
- Синуса
- Передсердь
- Шлуночка
+ Передсердь та шлуночка
?
236. Тривалість рефрактерної фази в серці залежить від проникнення у кардіоміоцити іонів:
- Na+
+ Ca++
- K+
- Cl-
- J-
?
237. Яка нормальна величина систолiчного тиску у людини вiком 20 рокiв (мм рт ст)?
- 80
- 90
- 100
+ 114
- 150
?
238. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
- Електрокардіографією
+ Сфігмографією
- Фонокардіографією
- Флебографією
- Векторкардіографією
?
239. Накладання другої лiгатури Станнiуса на серце жаби викликає:
- Зупинку усiх вiддiлiв серця
- Зупинку передсердь
- Зупинку шлуночка
- Зупинку передсердь та шлуночка
+ Скорочення передсердь та шлуночка
?
240. Укажiть походження анакроти сфiгмограми:
- Cкорочення лiвого передсердя
+ Cкорочення лiвого шлуночка
- Дiастола лiвого шлуночка
- Дiастола лiвого передсердя
- Поштовх кровi у пiвмiсяцевi клапани аорти на початку дiастоли
?
241. В експерименті на собаці виникла необхідність знизити збудливість міокарду. Який розчин для цього доцільно ввести тварині внутрішньовенно?
- Хлориду кальцію
+ Хлориду калію
- Хлориду натрію
- Бікарбонату натрію
- Глюкози
?
242. У хворого спостерігається гіпертрофія лівого шлуночка. Яким буде положення електричної осі за ЕКГ?
- Реєструється нормограма
- Реєструється правограма
+ Реєструється лівограма
- Амплітуда зубця R у стандартних відведеннях однакова
- Амплітуда зубця R у I стандартному відведені буде меншою ніж у III
?
243. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити препарати-блокатори
+ Альфа-адренорецепторів
- Бета-адренорецепторів
- Альфа- та бета-адренорецепторів
- М-холінорецепторів
- Н1-рецепторів
?
244. Частоту серцевих скорочень збiльшує рефлекс:
- Цiона-Людвiга
+ Бейнбрiджа
- Герiнга-Iванова
- Парiна-Швiгка
- Гауера-Генрi
?
245. Укажiть походження катакроти сфiгмограми:
- Систола лiвого передсердя
- Дiастола лiвого передсердя
- Систола лiвого шлуночка
+ Дiастола лiвого шлуночка
- Поштовх кровi у пiвмiсяцевi клапани аорти на початку дiастоли
?
246. Якими змінами діяльності серця супроводжується емоційний стрес?
- Діяльність серця не змінюється
- Серце дає тетанічні скорочення
- Зменшується частота скорочень
+ Збільшується сила і частота скорочень
- Виникають аритмії
?
247. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити вказані зміни?
- Проміжного мозку
- Довгастого мозку
- Середнього мозку
- Гіпоталамуса
+ Кори великих півкуль
?
248. Скiльки триває фаза швидкого вигнання кровi при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?
- 0,08 с
- 0,09 с
- 0,1 с
+ 0,12 с
- 0,20 с
?
249. Зубець S ЕКГ вiдображає деполяризацiю:
+ Сосочкових м'язiв
- Атрiовентрикулярного вузла
- Основи лiвого шлуночка
- Пучка Гiса
- Пучка Бахмана
?
250. Укажiть походження дикротичного зубця сфiгмограми:
- Систола лiвого передсердя
- Дiастола лiвого передсердя
- Систола правого шлуночка
- Дiастола правого шлуночка
+ Вiдштовхування кровi вiд пiвмiсяцевих клапанiв аорти на початку дiастоли
?
251. Хвилювання студентів під час іспитів викликає:
- Збільшення частоти скорочень серця
- Збільшення сили скорочень серця
- Збільшення систолічного об’єму
- Збільшення хвилинного об’єму серця
+ Всі відповіді правильні
?
252. Який вид скорочення притаманний серцевому м’язу?
- Зубчастий тетанус
- Суцільний тетанус
+ Поодиноке скорочення
- Тонічне скорочення
- Ексцентричне скорочення
?
253. До депо кровi вiдноситься:
- Шкiра
- Легенi
- Печiнка
- Селезiнка
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
254. На iзольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження у різних його ділянках. Де було виявлено найменшу швидкість?
+ В атріовентрикулярному вузлі
- У пучку Гіса
- У волокнах Пуркін’є
- У міокарді передсердь
- У міокарді шлуночків
?
255. Наприкiнцi другої фази закритих клапанiв вiдбувається:
+ Вiдкриття трiовентрикулярних клапанiв
- Відкриття пiвмiсяцевих клапанiв
- Закриття атрiовентрикулярних клапанiв
- Закриття пiвмiсяцевих клапанiв
- Вiдкриття усiх клапанiв
?
256. Лiнiйна швидкiсть руху кровi в капiлярах становить:
- 0,1 мм/с
+ 0,5 мм/с
- 0,1 м/с
- 0,25 м/с
- 0,5 м/с
?
257. Гетерометрична регуляція базується на:
- Законі “все або нічого”
- Ефекті Анрепа
+ Законі серця Франка – Стерлінга
- Зменшенні систолічного об’єму
- Зменшенні діастолічного об’єму
?
258. У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріо-вентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує:
- Одночасність скорочення обох передсердь
- Одночасність скорочення обох шлуночків
- Достатню силу скорочення передсердь
- Достатню силу скорочення шлуночків
+ Послідовність скорочення передсердь та шлуночків
?
259. Скiльки триває фаза iзоволюметричного скорочення шлуночкiв при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?
+ 0,03 с
- 0,05 с
- 0,08 с
- 0,1 с
- 0,12 с
?
260. Час повного кругообiгу крові в станi спокою становить:
- 1 с
- 12 с
+ 23 с
- 55 с
- 120 c
?
261. При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?
+ Ацетилхолін
- Адреналін
- Норадреналін
- Тироксин
- Атріопептид
?
262. При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:
- Деполяризації
+ Реполяризації
- Збудження
- Скорочення
- Розслаблення
?
263. Ацетилхолiн викликає розширення, судин дiючи на:
- Альфа-адренорецептори
- Бета-адренорецептори
+ М-холiнорецептори
- Осморецептори
- Пресорецептори
?
264. У хворого пересаджене серце. Які механізми регуляції у нього діють?
- Вазокардіальні рефлекси
- Екстракардіальні рефлекси
+ Місцеві механізми та гуморальна регуляція
- Рефлекси з пропріорецепторів
- Рефлекси з вісцерорецепторів
?
265. У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення в шлуночках швидкості:
+ Реполяризації
- Деполяризації та реполяризації
- Деполяризації
- Скорочення
- Розслаблення
?
266. У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі виявилася суттєво вищою, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:
- Артеріального тиску
- Серцевого викиду
+ Еластичності судинної стінки
- Частоти серцевих скорочень
- Швидкості кровотоку
?
267. Скiльки триває перiод наповнення шлуночкiв при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?
- 0,12 с
+ 0,25 с
- 0,33 с
- 0,37 с
- 0,47 с
?
268. Зубець Q ЕКГ вiдображає деполяризацiю:
+ Пучка Гiса, мiжшлуночкової перетинки, субендокардiального шару мiокарду
- Обох передсердь
- Обох шлуночкiв
- Пучка Бахмана
- Основи лiвого шлуночка
?
269. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновило їх з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?
- Синоатріальний вузол
+ Атріоветрикулярний вузол
- Пучок Гіса
- Ніжки пучка Гіса
- Волокна Пуркіньє
?
270. При підйомі на 5 поверх пішки в людини підвищився артеріальний тиск. Причиною цього є збільшення:
- Кількості функціонуючих капілярів
+ Хвилинного обєму крові
- Вязкості крові
- Вмісту іонів у плазмі крові
- Обєму депонованої крові
?
271. В яку фазу людина затримала дихання, якщо величина внутрішньоплеврального тиску дорівнює 4 мм рт. ст.?
+ Спокійний видих
- Спокійний вдих
- Форсований вдих
- Форсований видих
- Пауза між вдихом і видихом
?
272. Яким терміном позначають частку повітря в легенях, яка обмінюється за один дихальний цикл?
- Хвилинна легенева вентиляція
- Функціональна залишкова ємкість
+ Коефіцієнт легеневої вентиляції
- Дихальний коефіцієнт
- Об’єм мертвого простору
?
273. Якi подразники активують центральнi хеморецептори бульбарного дихального центру в нормi?
- Гіпоксія, гiперкапнiя, зниження рН ліквору
- Гіпоксія, зниження рН ліквору
- Гiпокапнiя, підвищення рН ліквору
+ Гiперкапнiя, зниження рН ліквору
- Гіпоксія, підвищення рН ліквору
?
274. Який медіатор є збуджувальним для м’язів бронхів?
- Адреналін
- Норадреналін
- Серотонін
+ Ацетилхолін
- ГАМК
?
275. Сурфактанти відіграють роль у багатьох процесах, ОКРІМ:
- Зменшують еластичну тягу легень
- Розчиняють кисень i сприяють його дифузії
+ Сприяють спаданню альвеол
- Мають захисне значення
- Запобігають спаданню альвеол
?
276. В яку фазу людина затримала дихання, якщо величина внутрішньоплеврального тиску дорівнює 8 мм рт. ст.?
- Спокійний видих
+ Спокійний вдих
- Форсований вдих
- Форсований видих
- Пауза між вдихом і видихом
?
277. Функціональна залишкова ємкість - це повітря, що залишається у легенях після:
- Глибокого видиху
+ Спокійного видиху
- Глибокого вдиху
- Спокійного вдиху
- Міститься у трахеї, бронхах, бронхіолах
?
278. Пристосувати легеневу вентиляцію до фізичного навантаження дозволяє:
- Бульбарний дихальний центр
- Пневмотаксичний центр
- Апнейстичний центр
+ Ядра гiпоталамуса
- Ядра середнього мозку
?
279. Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами, називається:
- Хвилинним об’ємом дихання
- Парціальним тиском газів
- Кисневою ємкістю крові
+ Коефіцієнтом утилізації кисню
- Залишковим об’ємом
?
280. При скороченні діафрагми під час вдиху тиск у плевральній порожнині стає:
- Рівним тиску в бронхах
+ Більш негативним
- Більш позитивним
- Рівним тиску в альвеолах
- Рівним атмосферному тиску
?
281. При тривалому скупченні людей у недостатньо провітрюваному приміщенні дихання у людей стає частішим. Це виникає внаслідок:
+ Збільшення вуглекислого газу в приміщенні
- Зменшення вмісту кисню в повітрі
- Підвищення вологості повітря
- Підвищення температури в приміщенні
- Зменшення вологості повітря
?
282. Людині пропонують зробити спокійний видих в атмосферу, а потім - максимальний видих у спірометр. Так визначається:
- Дихальний об’єм
+ Резервний об’єм видиху
- Резервний об’єм вдиху
- Життєва ємкість легень
- Загальна ємкість легень
?
283. Що є стабілізатором форми i об’єму альвеол, забезпечує газообмін, механічно захищає альвеоли, має протимікробні властивості:
- Кровоносні судини альвеол
+ Шар сурфактантiв
- Еластичні волокна легень
- Шар води в альвеолах
- Гладенька мускулатура бронхів
?
284. Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?
- Ємкість вдиху
- Життєва ємкість легень
+ Загальна ємкість легень
- Функціональна залишкова ємкість легень
- Дихальний об’єм
?
285. Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 мм рт. ст. під час:
+ Паузи між вдихом і видихом
- Спокійного вдиху
- Спокійного видиху
- Форсованого вдиху
- Форсованого видиху
?
286. Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в даний момент у її легенях?
- Альвеолярний об’єм
- Функціональна залишкова ємкість
- Ємкість вдиху
- Резервний об’єм видиху
+ Залишковий об’єм
?
287. Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язків бульбарного дихального центру з:
+ Пневмотаксичним центром
- Ретикулярною формацією
- Мозочком
- Корою великих півкуль
- Червоними ядрами
?
288. Об’єм повітря, який людина вдихає або видихає при спокійному диханні, має назву:
- Життєва ємкість легень
+ Дихальний об’єм
- Резервний об’єм видиху
- Резервний об’єм вдиху
- Загальна ємкість легень
?
289. Проводять реєстрацію електричної активності нейронів. Вони збуджуються перед вдихом та на його початку. Де розташовані ці нейрони?
+ Довгастий мозок
- Проміжний мозок
- Середній мозок
- Спинний мозок
- Кора головного мозку
?
290. У хворих з діабетичною комою виділення ацетону відбувається легенями (запах яблук). Завдяки якій функції легень проходить цей процес?
+ Екскреторній
- Захисній
- Фільтраційній
- Всмоктувальній
- Метаболічній
?
291. У людини визначили дихальний об’єм (500 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (100 мл). Скільки повітря пройде у неї через альвеоли за хвилину?
+ 6000 мл
- 7500 мл
- 1500 мл
- 9000 мл
- 7400 мл
?
292. Чемпіони по пірнанню занурюються на глибину до 100 метрів без акваланга і повертаються на поверхню через 4-5 хв. Чому в них не виникає кесонна хвороба?
+ Пірнальник не дихає
- Знижується парціальний тиск кисню
- Підвищується парціальний тиск вуглекислого газу
- Швидке виділення газів з крові при підйомі
- Повільне виділення газів із крові при підйомі
?
293. У пацієнта порушена діяльність усіх дихальних м’язів, крім діафрагми. Де локалізується зона пошкодження в НС?
- Меж 5 i 6 грудними сегментами спинного мозку
+ Між шийним та грудним відділами спинного мозку
- Між головним та спинним мозком
- Між довгастим мозком і мостом
- Між мостом і середнім мозком
?
294. Пацієнт за проханням лікаря глибоко видихнув. Який об’єм повітря залишився в його легенях?
- Дихальний об’єм + резервний об’єм видиху
- Залишковий об’єм + дихальний об’єм
- Залишковий об’єм + резервний об’єм видиху
+ Залишковий об’єм
- Резервний об’єм видиху
?
295. У пацієнта необхідно оцінити прохідність дихальних шляхів. Якою пробою доцільно скористатися для цього?
+ Тифно
- Крiстi
- Штанге
- Генче
- Шафрановського
?
296. У недоношених новонароджених часто спостерігається синдром дихальних розладів (СДР). Що є найвірогіднішою причиною цього?
- Внутрішньоутробна гіперкапнія
+ Незрілість альвеол легень у зв’язку з нестачею сурфактанту
- Недосконалість нервової регуляції дихального акту
- Внутрішньоутробна асфіксія
- Ковтання навколоплідних вод
?
297. Небезпека швидкого підіймання водолаза з великої глибини полягає в утворенні в його кровоносному руслі пухирців газу. Якого саме газу?
- Вуглекислого газу
+ Азоту
- Кисню
- Гелiю
- Водню
?
298. У пацієнта з легеневою патологією відмічається порушення вироблення сурфактанту. Це може бути пов’язано з :
- Вживанням сала
- Вживанням алкоголю
+ Палінням тютюну
- Вживанням соняшникового насіння
- Вживанням копченостей
?
299. Пацієнта попросили зробити максимальний вдих. Як називається кількість повітря, що знаходиться в легенях при цьому?
+ Загальна ємкість легень
- Життєва ємкість легень
- Дихальний об’єм
- Залишковий об’єм
- Резервний об’єм вдиху
?
300. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні рецептори доцільно заблокувати для цього?
+ М-холінорецептори
- Н-холінорецептори
- альфа- та бета-адренорецептори
- альфа-адренорецептори
- бета-адренорецептори
?
301. Який етап дихання у немовлят турбує акушерів щойно після пологів?
+ Зовнішнє дихання
- Дифузія газів у легенях
- Транспорт газів кров’ю
- Дифузія газів у тканинах
- Внутрішнє дихання
?
302. Якщо дихальний об’єм - 565 мл, частота дихання 20 за 1 хвилину, об’єм мертвого простору - 165 мл, то альвеолярна вентиляція дорівнює:
- 4000 мл
- 3000 мл
- 6000 мл
- 5000 мл
+ 8000 мл
?
303. Довільна затримка дихання протягом 50 с. викличе в організмі:
- Гіпероксемію
- Алкалоз
+ Гіперкапнію
- Гіпокапнію
- Гіперкапнію та алкалоз
?
304. У людини травматичне пошкодження m. sternocleudomastoideus. Це призвело до зменшення величини:
+ Резервного об’єму вдиху
- Резервного об’єму видиху
- Дихального об’єму
- Залишкового об’єму
- Функціональної залишкової ємкості легень
?
305. У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення?
- Зменшиться глибина
+ Збільшиться глибина і частота
- Збільшиться глибина
- Зменшиться частота
- Зменшиться глибина і частота
?
306. У 27-річного альпініста на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання: за кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глибокі дихальні рухи і т.п. Яка найімовірніша причина зміни дихання?
- Зниження парціального тиску СО2 в повітрі
+ Зниження парціального тиску О2 в повітрі
- Підвищення кисневої ємкості крові
- Збільшення об’ємної швидкості кровотоку
- Зниження температури повітря
?
307. У пацієнта визначили дихальний об’єм (540 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (140 мл). Скільки повітря пройде у нього за 1 хвилину через альвеоли?
- 1500 мл
+ 6000 мл
- 7500 мл
- 9000 мл
- 12000 мл
?
308. Людина фізично працює. Який із наведених показників легеневої вентиляції у неї значно більший, ніж в стані спокою?
- Життєва ємкість легень
+ Дихальний об’єм
- Резервний об’єм вдиху
- Резервний об’єм видиху
- Загальна ємкість легень
?
309. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як внаслідок цього зміниться дихання?
- Стане більш частим
- Стане більш глибоким
- Припиниться
- Стане більш рідким
+ Не зміниться
?
310. Як зміниться дихання при випадковій перерізці під час операції обох блукаючих нервів на шиї?
- З’явиться поверхневе дихання
- Виникне апное
- Виникає диспное
- З’явиться часте глибоке дихання
+ З’явиться глибоке рідке дихання
?
311. До лікаря звернувся 58-річний чоловік зі скаргами на задишку в стані спокою та відходження харкотиння зранку. Яке функціональне дослідження дихальної системи слід провести для уточнення діагнозу?
- Динамометрію
- Велоергометрію
- Пульсотахометрію
+ Спірографію, спірометрію
- ЕКГ
?
312. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Які зміни слід очікувати у хворого?
- Зменшення трахеобронхіального секрету
- Зміна еластичних властивостей легень
+ Схильність альвеол до спадання і неможливість їх швидкого розправлення
- Порушення кровообігу в легенях
- Розростання сполучної тканини
?
313. Спірометрично визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?
- Життєва ємкість легень
- Резервний об’єм вдиху
- Резервний об’єм видиху
+ Дихальний об’єм
- Залишковий об’єм
?
314. У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 у м’язах. Яким чином це можна зробити?
+ Дихати в режимі гіпервентиляції
- Дихати в режимі гіповентиляції
- Робити швидкий вдих та повільний видих
- Дихати поверхнево
- Дихати з низькою частотою
?
315. У людини в стані спокою значно збільшена робота м’язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
+ Звуження дихальних шляхів
- Поверхневе дихання
- Рідке дихання
- Негативний внутрішньоплевральний тиск
- Зменшення хвилинного об’єму дихання
?
316. У герметичній барокамері тиск знизився до 400 мм рт. ст. Як зміниться дихання людини, що знаходиться в цій камері?
+ Збільшиться глибина і частота дихання
- Зменшиться глибина і частота дихання
- Зменшиться глибина і зросте частота дихання
- Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання
- Залишиться без змін
?
317. У пацієнта визначили дихальний об’єм (540 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (140 мл). Скільки повітря пройде у нього за хвилину через альвеоли?
+ 6000 мл
- 7500 мл
- 1500 мл
- 9000 мл
- 7400 мл
?
318. Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким із перелічених об’ємів повітря Ви це зможете зробити?
- Резервним об’ємом вдиху
- Ємкістю вдиху
- Функціональною залишковою ємкістю
- Загальною ємкістю легень
+ Життєвою ємкістю легень
?
319. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?
- Гіпероксемія
- Зменшення опору дихальних шляхів
- Зменшення роботи дихальних м’язів
- Збільшення вентиляції легень
+ Схильність альвеол до спадання
?
320. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолярно-капілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:
+ Дифузійної здатності легень
- Кисневої ємкості крові
- Хвилинного об’єму дихання
- Альвеолярної вентиляції легень
- Резервного об’єму видиху
?
321. Вироблення сурфактантiв в альвеолах гальмується:
- Харчовими продуктами, багатими на арахiдонову кислоту
- Перiодичним, приблизно 3 рази на годину, глибоким зiтханням
+ Тютюнопалiнням
- Збудженням блукаючого нерва
- Гормонами кори наднирників
?
322. До лікаря звернулася 40-річна жінка зі скаргами на задуху в стані спокою, вологий кашель, значне відходження мокроти зранку. Яке функціональне дослідження дихальної системи слід провести для уточнення діагнозу?
- Динамометрію
- Велоергометрію
- Пульсотахометрію
+ Спірографію, спірометрію
- ЕКГ
?
323. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як у нього зміниться дихання?
- Стане частішим
- Стане глибшим
- Припиниться
- Стане рідшим
+ Не зміниться
?
324. Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупинка дихання. Що викликає такі зміни?
+ Зменшення напруги СО2
- Зменшення рН
- Збільшення напруги СО2
- Зменшення напруги О2
- Збільшення напруги СО2 і О2
?
325. У людини травматичне пошкодження великого грудного м’язу. Це призвело до зменшення величини:
- Дихального об’єму
- Резервного об’єму видиху
+ Резервного об’єму вдиху
- Залишкового об’єму
- Функціональної залишкової ємності
?
326. Форсований видих здійснюється завдяки:
- Розслабленню діафрагми
- Розслабленню зовнішніх міжреберних м’язів
- Скороченню внутрішніх міжреберних м’язів
- Скороченню м’язів живота
+ Усі вiдповiдi вiрнi.
?
327. Резервний об'єм вдиху становить у середньому:
- 0,5 л;
- 1-1,5 л;
+ 2,5 л;
- 3,5 л;
- 4-5 л.
?
328. Що є стабілізатором форми i об'єму альвеол, забезпечує газообмін, механічно захищає альвеоли, має протимікробні властивості:
- Кровоносні судини альвеол
+ Шар сурфактантiв
- Еластичні волокна легень
- Шар води в альвеолах
- Гладенька мускулатура бронхів
?
329. У результаті нещасного випадку виникла обтурація трахеї. Який етап дихання порушується в першу чергу?
- Тканинне дихання
- Газообмін у легенях
- Транспорт кисню та вуглекислого газу кров’ю
- Газообмін у тканинах
+ Вентиляція легень
?
330. Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:
- Ретикулярною формацією
- Мозочком
- Червоними ядрами
- Корою великих півкуль
+ Пневмотаксичним центром
?
331. Функціональна залишкова ємкість - це повітря, що залишається в легенях після:
- Глибокого видиху
+ Спокійного видиху
- Глибокого вдиху
- Спокійного вдиху
- Міститься у трахеї, бронхах, бронхіолах.
?
332. При палінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?
- Центральних хеморецепторiв
- Хеморецепторів дуги аорти
- Хеморецепторів каротидних синусів
+ Ірритантних рецепторів
- Механорецепторів легень
?
333. Які показники артеріальної крові будуть найменше збуджувати рецептори довгастого мозку (наведені показники напруги кисню та вуглекислого газу в мм рт. ст.)?
- 70 та 50
+ 100 та 40
- 40 та 40
- 60 та 40
- 100 та 80
?
334. Якщо дихальний об`єм - 450 мл, а частота дихання - 20 за 1хв., то альвеолярна вентиляція дорівнює:
- 4000 мл
- 3000 мл
+ 6000 мл
- 5000 мл
- 8000 мл
?
335. Напруга газів у венозній крові, що притікає до легень, складає:
- Кисню – 40 мм рт. ст., вуглекислого газу – 100 мм рт. ст.
- Кисню – 100 мм рт. ст., вуглекислого газу – 46 мм рт. ст.
- Кисню – 100 мм рт. ст., вуглекислого газу – 40 мм рт. ст.
- Кисню – 46 мм рт. ст., вуглекислого газу – 40 мм рт. ст.
+ Ні одна відповідь не є вірною.
?
336. Під час вдиху тиск у плевральній порожнині стає:
+Більш негативним
- Рівним нулю
- Рівним тиску в альвеолах
- Рівним атмосферному тиску
- Більш позитивним
?
337. У герметичній барокамері тиск знизився до 400 мм рт. ст. Як зміниться дихання людини, що знаходиться в цій камері?
+ Збільшиться глибина і частота дихання
- Зменшиться глибина і частота дихання
- Зменшиться глибина і зросте частота дихання
- Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання
- Залишиться без змін
?
338. У пацієнта захворювання бронхолегеневої системи, яке супроводжується підвищенням тонусу гладком’язових елементів бронхів. В який час доби найбільша вірогідність виникнення спазму бронхів (враховуючи циркадний ритм тонусу бронхів)?
+ Близько 6-ої години ранку
- Близько 10-ої години ранку
- Близько 12-ої години дня
- Близько 18-ої години вечора
- Близько 24-ої години ночі
?
339. Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 мм рт. ст. під час:
- Форсованого видиху
- Спокійного видиху
- Спокійного вдиху
- Форсованого вдиху
+Паузи між вдихом і видихом
?
340. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеоло-капілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:
+ Дифузійної здатності легень.
- Кисневої ємкості крові.
- Хвилинного об’єму дихання.
- Альвеолярної вентиляції легень.
- Резервного об’єму видиху.
?
341. Пневмоторакс супроводжується наступними змінами внутрішньоплеврального тиску (ВПТ):
- ВПТ стає більш негативним.
- ВПТ стає позитивним.
+ ВПТ стає близьким 0 мм рт. ст.
- ВПТ стає більшим атмосферного тиску.
- ВПТ суттєво не змінюється.
?
342. Якi процеси забезпечують пасивний видих?
- Розслаблення діафрагми, внутрішніх міжреберних м’язів, зовнішніх мiжхрящевих м’язів
+ Розслаблення діафрагми, зовнішніх міжреберних м’язів, внутрішніх мiжхрящевих м’язів
- Розслаблення діафрагми, зовнішніх міжреберних м’язів, зовнішніх мiжхрящевих м’язів
- Скорочення внутрішніх міжреберних м’язів
- Скорочення зовнішніх міжреберних та внутрішніх мiжхрящевих м’язів
?
343. Експериментальна перерiзка у тварини викликалa порушення діяльності всіх дихальних м’язів, крім діафрагми. Перетин було проведено:
- Між 5 i 6 грудними сегментами спинного мозку
+ Між шийним та грудним відділами спинного мозку
- Між головним та спинним мозком
- Між довгастим мозком та мостом
- Між середнім мозком та мостом
?
344. Акт вдиху змінюється актом видиху. Що є пусковим моментом у здійсненні рефлексів Герінга-Брейєра?
- Подразнення рефлексогенних зон аорти
- Подразнення пневмотаксичного центру
- Дефіцит кисню в крові
- Збільшення об’єму грудної клітки
+ Подразнення механорецепторів легень під час вдиху
?
345. Як впливають зазначені нижче речовини на моторику тонкої кишки?
+ Адреналін гальмує, ацетилхолін посилює
- Адреналін посилює, ацетилхолін гальмує
- Адреналін посилює, ацетилхолін не впливає
- Адреналін не впливає, ацетилхолін посилює
- Адреналін не впливає, ацетилхолін гальмує
?
346. У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений ураженням ЦНС, значно збільшилась добова кількість сечі. Який з відділів мозку ймовірно був уражений?
- Спинний
- Середній
- Задній
+ Проміжний
- Кора
?
347. Експериментальне звуження ниркової артерії у кроля призвело до збільшення системного артеріального тиску. Причиною гіпертензії є збільшення концентрації у плазмі крові:
- Вазопресину
- Еритропоетину
- Простагландинів
+ Реніну
- Медулін
?
348. Людина вийшла з кондиційованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює + 40гр.С, вологість повітря 60%. Віддача тепла організмом на вулиці буде здійснюватись за рахунок:
- Радіації
- Конвекції
+ Випаровування поту
- Теплопроведення
- Всіма способами
?
349. Якi структури входять до складу харчового центру?
- Довгастий мозок
- Кора великих пiвкуль (орбiтофронтальна)
- Медiальний гiпоталамус
- Латеральний гiпоталамус
+ Усi відповіді вірні
?
350. Величина фiльтрацiйного тиску у нирках у людини (мм рт. ст.):
- 100
+ 20
?
351. Після введення в дванадцятипалу кишку гіпертонічного розчину солі швидкість евакуації хімусу з шлунка зменшелась завдяки:
- Ваговагальним рефлексам
- Симпатичним рефлексам
- Метасимпатичним рефлексам
- Виділенню холецистокініну
+Виділенню секретину
?
352. Встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
- Білки
- Вуглеводи
+ Жири
- Білки та жири
- Жири та вуглеводи
?
353. В якому випадку в органiзмi людини буде позитивний бiлковий баланс (за азотом)?
- в похилому вiцi
+ пiд час росту органiзму
- при голодуваннi
- при значному зменшеннi вмiсту бiлка i збiльшеннi вмiсту вуглеводiв в їжi
- при тривалих i iнтенсивних фiзичних навантаженнях
?
354. При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
+ 0,8
- 1,25
- 0,9
- 0.84
- 1.0
?
355. У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найменшими?
- 14-16 годин жня
- 7-8 годин ранку
- 10-12 годин дня
+ 3-4 години ранку
- 17-18 годин вечора
?
356. Порушення функцiй якої з залоз є найбільш значним за показниками величини основного обмiну?
+ щитоподібної
- коркової речовини наднирникових залоз
- паращитовидних залоз
- підгрудинної залози
- епіфiзу
?
357. В якому з перерахованих вiддiлiв ЦНС розташований основний центр терморегуляцiї?
- таламусi
- мозочку
+ гiпоталамусi
- чорнiй речовинi
- базальних гангліях
?
358. Реакцiї м'язiв сечового мiхура при подразненнi n.pelvici?
- розслаблення детрузора i скорочення сфiнктера
- скорочення детрузора i скорочення сфiнктера
+ скорочення детрузора i розслаблення сфiнктера
- розслаблення детрузора i розслаблення сфiнктера
- вiрної вiдповiдi немає
?
359. Збiльшення секрецiї слини викликає:
- Адреналiн
- Норадреналiн
- Атропiн
+ Пiлокарпiн
- Лiзоцим
?
360. У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов’язано?
- язикоглоткового
+ під’язикового
- лицевого
- додаткового
- блукаючого
?
361. Рецептори яких дiлянок ШКТ приймають участь у регуляцiї секрецiї шлункового соку в мозкову фазу?
- Ротової порожнини
- Язика
- Глотки
+ Усi вiдповiдi вiрнi
- Стравоходу
?
362. Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють виділення:
- Панкреозиміну
- Секретину
- Соматостатину
+ Гастрину
- Нейротензину
?
363. Скільки шлункового соку утворюється за добу та які його основні складові частини в людини за нормальних умов?
- 1 л., ферменти, HCl, слиз
- 2,5 л., ферменти, NaCl, слиз
+ 2,5 л., ферменти, HCl, слиз
- 2.5 л., ферменти Н2SO4 , слиз
- 5 л., ферменти, HCl, слиз
?
364. До головних (основних) ферментів слини належать:
- Пероксидаза
+ Амілаза
- Трипсин
- Еластаза
- Амінопептидаза
?
365. Назвіть фактори, які впливають на швидкість евакуації вмісту шлунку в дванадцятипалу кишку:
- Об’єм вмісту шлунка
- Ступінь наповнення дванадцятипалої кишки
- Консистенція вмісту шлунка
- рН шлункового соку
+ Всі відповіді вірні
?
366. У хворого знижений синтез вілікініну. До порушення яких процесів у тонкій кишці це призведе?
+ Скорочення мікровосинок.
- Ритмічної сегментації.
- Секреції соку
- Перистальтичних скорочень
- Гідролізу поживних речовин
?
367. Які гуморальні речовини пригнічують моторику тонкої кишки?
- серотонін
- гастрин
+ адреналін
- гістамін
- мотилін
?
368. Вкажiть нормальну величину калоричних коефiцiєнтiв для жирiв, бiлкiв i вуглеводiв (ккал/г):
- жири - 9,3; бiлки - 5,4; вуглеводи - 4,1
+ жири - 9,3; бiлки - 4,1; вуглеводи - 4,1
- жири - 4,1; бiлки- 4,1; вуглеводи - 5,4
- жири - 5,4; бiлки - 9,3; вуглеводи -4,1
- жири - 5,4; бiлки - 4,1; вуглеводи - 9,3
?
369. Яка добова кiлькiсть утвореної жовчi (у мілілітрах)?
- 50
- 50 - 80
- 100
+ 600-1200
- 5000
?
370. У тварини в експерименті виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси травлення будуть порушенні?
- Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів
+ Гідроліз і всмоктування жирів
- Гідроліз і всмоктування білків
- Гідроліз і всмоктування вуглеводів
- Всмоктування води
?
371. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1.0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окисляються:
- Білки.
+ Вуглеводи.
- Жири.
- Білки та жири.
- Жири та вуглеводи.
?
372. Вплив АДГ на процеси реабсорбцiї води в нирках:
- збiльшення облiгатної реабсорбцiї води
- зменшення облiгатної реабсорбцiї води
- зменшення факультативної реабсорбцiї води
+ збiльшення факультативної реабсорбцiї води
- зменшення облiгатної i факультативної реабсорбцiї води
?
373. При якому спiввiдношеннi величин кров'яного тиску (КТ), онкотичного тиску (ОТ) i внутрiшньониркового тиску (НТ) вiдбуватиметься дiурез?
- OT > KT - OT
- KT < OT + HT
- OT = KT - HT
+ KT > OT + HT
- KT = OT + HT
?
374. Як впливають зазначені нижче речовини на моторику тонкої кишки?
- Адреналін не впливає, ацетилхолін посилює
- Адреналін посилює, ацетилхолін гальмує
- Адреналін посилює, ацетилхолін не впливає
+ Адреналін гальмує, ацетилхолін посилює
- Адреналін не впливає, ацетилхолін гальмує
?
375. При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
- Обмін не змінюється
- Збільшується фільтрація і реабсорбція
- Зменшується фільтрація і реабсорбція
- Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
+ Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
?
376. Трансплантована нирка реагує на больові подразнення зупинкою сечовиділення. Чим зумовлена ця реакція?
- Впливом парасимпатичної нервової системи.
- Зниженням секреції АДГ.
+ Збільшенням секреції АДГ.
- Впливом симпатичної нервової системи.
- Зниженням секреції АКТГ.
?
377. При якiй величинi кров'яного тиску в капiлярах ниркових клубочкiв припиняється утворення сечi (мм рт.ст.)?
+ 30-40
- 60-65
- 70-75
- 80-85
- 90-95
?
378. Секрецiї в канальцях нирок пiдлягають:
- Натрiй, хлор, глюкоза, бiлки
- Сечовина, креатинiн, вода
+ Амiак, Н+
- Сечовина, креатинiн, глюкоза
- Хлор, бiкарбонати, бiлки
?
379. В нормі приносна артеріола клубочка суттєво ширша за виносну. Чому сечоутворення зменшиться, якщо приносна артеріола стане вужчою, ніж виносна?
- Порушиться секреція сечовини.
- Виникне склероз ниркової артерії.
- Фільтраційний тиск підвищиться.
+ Фільтраційний тиск знизиться.
- Порушиться реабсорбція натрію.
?
380. Якi речовини використовуються в клiнiчнiй практицi для визначення клубочкової фiльтрацiї?
+ iнулiн, креатинiн
- iнулiн, дiодраст
- iнулiн, глюкоза
- креатинiн, дiодраст
- параамiногiпурова кислота
?
381. Який з наведених факторiв є головним в пiдтриманнi нирками осмотичного гомеостазу?
- Ренiн
- Ангiотензин
+ Альдостерон
- Мiогенна ауторегуляцiя
- АДГ
?
382. У жінки після масивної кровотечі припинилося сечоутворення. Що з наведеного є причиною анурії?
- Збільшення онкотичного тиску крові
- Збільшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі Шумлянського-Боумена
+ Зниження гідростатичного тиску крові у капілярах ниркового тільця
- Порушення проникності ниркового фільтру
- Зниження онкотичного тиску крові
?
383. Наявність їжі багатої жиром є подразником секреції тканинного гормону, що викликає скорочення жовчного міхура. Який це гормон?
- Гастрин
+ Холецистокінін –панкреозимін
- Серотонін
- Мотилін
- Соматостатин
?
384. У жінки при дуоденальному зондуванні після виведення до 12-палої кишки 30 мл рідкого масла не відбулося випорожнення жовчного міхура. Причиною цього може бути недостатність секреції
- Мотиліну
- Гастрину
+ Холецистокініну
- Бомбезину
- Секретину
?
385. Латентний період першої (мозкової) фази шлункової секреції дорівнює:
- 1 год
- 0,5 год
+ 5 -10 хв
- 1-2 хв
- 30 -40 хв
?
386. Дитині першого року життя лікар призначив вітамін Д. Які іони будуть посилено всмоктуватися у травному каналі при прийомі цього вітаміну?
- Калію
- Кальцію
- Фосфатів
+ Кальцію та фосфатів
- Натрію та хлору
?
387. Які гуморальні речовини підсилюють моторику тонкої кишки?
- Ацетилхолін
- Гастрин
- Мотилін
- Гістамін
+ Усі відповіді вірні
?
388. Звичайна людина в стані алкогольного сп’яніння на морозі замерзає швидше, ніж твереза. У чому причина?
- Порушується функція крові
- Судини спазмуються, шкіра швидко охолоджується
+ Алкоголь розширює судини
- Порушується функція підкоркових утворень
- Зменшується вміст ліпідів крові
?
389. Латентний перiод видiлення панкреатичного соку (у хвилинах):
- 8
+ 3
- 5
- 10
- 15
?
390. Яке значення має ентерокiназа?
- Порушує процес розщеплення бiлкiв
+ Активує першi порцiї трипсиногену
- Активує процес розщеплення жирiв
- Активує процес всмоктування жирiв
- Порушує процес розщеплення вуглеводiв
?
391. У лектора під час лекції „пересохло в роті„ бо зменшилось виділення слини завдяки впливу на слинні залози:
- Дегідратації
- Гіперосмії
- Кортизолу
- Парасимпатичних нервів
+ Симпатичних нервів
?
392. Роль HCl у травленнi:
- Активує протеолiтичнi ферменти шлункового соку та стимулює ceкрецію пiдшлункового соку
- Обумовлює набрякання та денатурацiю бiлкiв
- Має бактерициднi властивостi
- Є регулятором евакуацiї вмiсту шлунка в 12-палу кишку
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
393. У неадоптованної до спеки людини спостерігається значна втрата води й солей за рахунок посиленого потовиділення. Збудження яких рецепторів викликає у неї відчуття спраги?
- Волюморецепторів передсердь.
- Волюморецепторів гіпоталамусу.
- Волюморецепторів порожнистих вен.
+ Осморецепторів гіпоталамусу.
- Волюморецепторів порожнистих вен і передсердь.
?
394. У експериментальної тварини подразнювали периферичний відділ симпатичних волокон, що інервують під’язикову слинну залозу. В результаті з фістули протоки залози виділяється:
- Мало рідкої слини
+ Мало в'язкої слини
- Не виділялася слина
- Багато рідкої слини
- Багато в'язкої слини
?
395. У людини виділяється невилика кількість густої слини, знижена її ферментативна активність, збільшений вміст слизу. Найбільш імовірною причиною цього є порушення функції:
+ Привушних залоз
- Власних залоз слизової оболонки
- Під'язикових залоз
- Піднижньощелепних залоз
- Піднебінних
?
396. рН панкреатичного соку:
- 1,8 - 2,2
- 5,0 - 6,0
- 6,2 - 7,2
- 7,3 - 7,4
+7,8 - 8,5
?
397. Який компонент панкреатичного соку активується ентерокіназою в 12- палій кишці?
- Химотрипсиноген
+ Трипсиноген
- Ліпаза
- Амілаза
- Мальтоза
?
398. Чи причетнi нирки до регуляцiї системного артерiального тиску?
- усі відповіді вірні
- причетнi до короткочасних коливань тиску через нервовi механiзми
+ причетнi до тривалої регуляцiї тиску завдяки ренiну
- причетнi до тривалої регуляцiї тиску завдяки простагландинам
- причетні до тривалої регуляції тиску шляхом виділення вазоактивних речовин
?
399. При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 900 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
- 0,8
- 1,25
+ 0,9
- 0.84
- 1.0
?
400. Вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:
+ Конвекції
- Радіації
- Теплопроведення
- Випаровування
- Перспірації
?
401. Назвіть компонент слини, який володіє бактерицидною дією:
- Каталаза
- Амілаза
+ Лізоцим
- Фосфатаза
- Нейрамінідаза
?
402. У лабораторії аналізують первинну сечу здорової тварини. Що з наведеного там буде відсутнім?
+ Високомолекулярні білки
- Сечова кислота
- Сечовина
- Глюкоза
- Натрій
?
403. У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації, для цього збільшили
- Осмотичний тиск сечі
+ Онкотичний тиск плазми
- Гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків
- Проникність ниркового фільтру
- Нирковий кровотік
?
404. Гальмують секрецiю ентероцитiв тонкої кишки:
- Механiчне подразнення
- Жир, вуглеводи, пептиди
- Прянощi
- Молочний цукор (лактоза)
+ Соматостатин, енкефалiн
?
405. рН соку товстої кишки:
- 1,8 - 2,2
- 3,5 - 5,5
- 6,0 - 7,0
- 7,5 - 8,0
+ 8,5 - 9,0
?
406. У хворого виявлено високу концентрацію в крові осмотично активних речовин. Як це впливатиме на об`єм діурезу? За яким механізмом ?
- Секреція АДГ збільшується – діурез не змінюється .
- Секреція АДГ збільшується – діурез збільшується.
- Секреція АДГ і діурез не змінюється.
- Секреція АДГ не змінюється, діурез зменшується.
+ Секреція АДГ збільшується – діурез зменшується.
?
407. Хворому видалили частину шлунка. Якого режиму харчування він повинен дотримуватись?
- Приймати їжу вночі
- Приймати їжу великим порціями 2 рази на добу
- Дотримуватися звичайного режиму, харчування 3 рази на добу
+ Приймати їжу невеликими порціями 6-8 разів на добу
- Приймати їжу під час обіду, 1 раз на добу
?
408. Натщесерце періодичне скорочення каудального відділу шлунку й евакуація вмісту шлунка до дванадцятипалої кишки здійснюється завдяки періодичному виділенню:
- Гастрину
- НСI
- Гістаміну
+ Мотиліну
- Холецистокініну
?
409. Досліджують процеси тепловіддачі у роздягненої людини при кімнатній температурі. З’ясовано, що за таких умов найбільша кількість тепла віддається шляхом:
- Конвекції
- Теплопроведення
+ Теплорадіації
- Випаровування
- Перспірації
?
410. Якому процесу сприяє нормальний фiльтрацiйний тиск у нирках?
+ Утворенню первинної сечi
- Реабсорбцiї води i Na+
- Секрецiї електролiтiв К+ та Н+
?
411. Як змiниться внаслiдок пристосування теплопродукцiя i тепловiддача у гомойотермних тварин при температурi навколишнього середовища +30 градусiв?
+ теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача збiльшиться
- теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача зменшиться
- теплопродукцiя i тепловiддача не змiнюються
- теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача зменшиться
- теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача збiльшиться
?
412. О котрiй годинi у людини найвища температура тiла?
- 7 - 8
- 8 - 12
- 12 - 16
+ 16 - 18
- 18 – 20
?
413. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми крові. Це супроводжується збільшенням діурезу внаслідок зменшеної секреції, перш за все:
- Альдостерону.
+ Вазопресину
- Реніну
- Натрійуретичного гормону
- Адреналіну
?
414. При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є порушення:
+ Надходження жовчі в кишечник
- Кислотності шлункового соку
- Секреції підшлункового соку
- Секреції кишкового соку
- Процесів всмоктування білків в кишечнику
?
415. У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:
- Гістаміну
- Гастрину
+ Холецистокініну та секретину
- Гастрину та гістаміну
- Нейротензину
?
416. У чоловіка 45 років, зайнятого фізичною працею середньої важкості, енерговитрати встановлюють методом прямої калориметрії шляхом визначення:
- Об’єму виділеного СО2.
- Складу харчового раціону.
- Об’єму поглиненого кисню.
+ Виділеного тепла.
- Дихального коефіцієнту.
?
417. Перша (мозкова) фаза шлункової секреції забезпечується:
- Комплексом безумовних рефлексів з рецепторів слизої оболонки шлунка
- Вплив екстрактивних речовин на залози шлунка
- Комплексом умовних рефлексів з рецепторів слизої оболонки порожнини рота
- Комплексом безумовних рефлексів з дистантних рецепторів на вигляд, запах їжі
+ Поєднання умовних рефлексів з дистантних рецепторів на вигляд, запах їжі і безумовних рефлексів з рецепторів слизої оболонки порожнини рота
?
418. При клінічно-лабораторному обстеженні пацієнта виявилося значне підсилення шлункової секреції після капустяного пробного сніданку. Якої дієти слід дотримуватись?
- Білкової
- Вуглеводної
- Рослинної
+ Молочної
- Молочно-рослинної
?
419. Головним механізмом регуляції секреції слинних залоз під час розмови про їжу є:
- Гуморальний
- Нейро – гуморальний і місцевий
+ Складнорефлекторний
- За рахунок автоматії
- Питання не вивчено
?
420. За добу видiляється панкреатичного соку (в лірах):
- 0,1
- 0,5
- 0,3 - 0,4
+ 1,2 - 2,5
- 5
?
421. Натщесерце жінка з’їла кремове тістечко. Де розпочинається гідроліз вуглеводів?
- У стравоході
- У шлунку
+ У порожнині рота
- У товстому кишечнику
- У тонкому кишечнику
?
422. При гіперсекреції хлористоводневої кислоти парієтальними клітинами доцільно обрати препарат тривалої дії, що блокує:
- М-холінорецептори
- Н2-рецептори
- Гастринові рецептори
+ Водневий насос
- Натрій-калієвий насос
?
423. Хворий 57 років, який протягом довгого часу лікувався антибіотиками, скаржиться на порушення функції кишечника. Що призвело до такого стану?
+ Пригнічення мікрофлори кишечника
- Порушення секреції кишечника
- Порушення всмоктування
- Підвищення моторики кишечника
- Порушення жовчовиділення
?
424. Який виняток з перелiку речовин, здатних всмоктуватись у ротовiй порожнинi?
- Глюкоза
- Вода
- Деякi лiкарськi препарати
+ Бiлки
- Синильна кислота та її солі
?
425. Які речовини являються адекватними нейрорегуляторними стимуляторами виділення шлункового соку під час шлункової фази секреції ?
+ Гістамін і гастрин
- Гістамін і соматостатин
- Ентерогастрин і секретин
- Секретин і холецистокінін
- Кініни і простагландини
?
426. У експериментальної тварини заблокували активність карбоангідрази, внаслідок чого у неї суттєво збільшився діурез. Що з наведеного є причиною збільшення діурезу у тварин?
- Збільшення секреції аміаку.
- Збільшення секреції іонів калію.
- Зменшення секреції іонів водню.
+ Зменшення реабсорбції іонів натрію.
- Збільшення секреції іонів водню.
?
427. У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової
фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
- Збільшення ниркового плазмотоку.
- Збільшення системного артеріального тиску.
- Збільшення проникності ниркового фільтру.
- Збільшення коефіцієнту фільтрації.
+ Зменшення онкотичного тиску плазми крові.
?
428. При обстеженні чоловіка 45 років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
- Надмірна кількість води
+ Недостатня кількість білків
- Надмірна кількість вуглеводів
- Недостатня кількість жирів
- Недостатня кількість жирів і вітамінів
?
429. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми крові. Це супроводжується збільшенням діурезу внаслідок зменшеної секреції, перш за все:
+ Вазопресину
- Альдостерону
- Реніну
- Натрійуретичного гормону
- Адреналіну
?
430. Вкажiть виняток серед названих механiзмiв, вiднесених до пасивного транспорту поживних речовин:
- Осмос
- Фiльтрацiя
- Дифузiя за концентрацiйним градiєнтом
+ Фосфорилювання
- Дифузiя за електрохiмiчним градiєнтом
?
431. В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого фактора це можна пояснити?
- Реніну
- Альдостерону
+ Натрійуретичного гормону
- Ангіотензину
- Вазопресину
?
432. У дитини 10 років видалено задню частку гіпофіза в зв’язку з пухлиною. Це призведе до:
- Затримки росту
- Зменшення діурезу
+ Збільшення діурезу
- Затримки розумового розвитку
- Гіперглікемії
?
433. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти, перш за все, йому потрібно обмежити в харчовому раціоні?
+ Жирне м'ясо, міцні бульйони
- Відварені овочі
- Кисломолочні продукти
- Овочі, багаті білками (боби, соя)
- Фрукти
?
434. В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок чого зменшилась кількість сечі, тому що він:
- Зменшує реабсорбцію кальцію
- Посилює реабсорбцію натрію
- Зменшує реабсорбцію води
+ Посилює реабсорбцію води
- Збільшує реабсорбцію кальцію
?
435. При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?
- 7 – 8
- 4,4 – 2-4
+ 9,5 - 10,5
- 4,44 – 6,66
- 3,0 – 5,0
?
436. В якому вiддiлi канальцiв нирки повнiстю вiдбувається реабсорбцiя амiнокислот i бiлкiв?
- дистальному сегментi
+ проксимальному сегментi
- проксимальному i дистальному сегментах
- збиральнiй трубцi
- дистальному сегментi i збиральній трубці
?
437. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно через
+ Вироблення гастрину
- Смакові рецептори
- Механорецептори ротової порожнини
- Механорецептори шлунка
- Вироблення секретину
?
438. Стимулятори видiлення панкреатичного соку
- Секретин
- Панкреозимiн
- Панкреатичний гастрин
- Серотонiн
+ Усi відповіді вірні
?
439. Який механiзм реабсорбцiї глюкози в канальцях нирок?
- спряжений
- пасивний
- первинно-активний
+ вторинно-активний
- за концентрацiйним градiєнтом
?
440. Рефлекторне блювання часто заважає проведенню шлункового зондування. Як це попередити?
- Вводити зонд «стоячи»
+ Змастити піднебіння та корінь язика препаратом для місцевої анестезії
- Змастити зонд рослинним маслом
- Змастити зонд фізіологічним розчином
- Вводити зонд під наркозом
?
441. У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найімовірніше, є причиною цього?
- Жовчі
- Слини
- Шлункового
+ Підшлункового
- Кишкового
?
442. Пацієнту призначена дієта, що містить збільшену кількість хліба грубого помолу та овочів. З якою метою це призначено?
+ Підсилення моторики
- Гальмування секреції шлункового соку
- Активації трипсиногену
- Виділення великої кількості слини
- Нейтрализації HCl
?
443. У гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки піднижньощелепної слинної залози виділялося:
- Мало в'язкої слини
- Мало рідкої слини
- Не виділялася слина
+ Багато рідкої слини
- Багато в'язкої слини
?
444. Чи буде регулюватися функцiя пересадженої нирки?
- Не буде
- Буде за нервовими механiзмами
- Буде за нервовими та гуморальними механiзмами
- Буде завдяки нервовiй та внутрiшньонирковiй ауторегуляцiї
+ Буде завдяки гуморальнiй та внутрiшньонирковiй ауторегуляцiї
?
445. Де розташовується центр ковтання?
- Спинний мозок
+ Довгастий мозок
- Середній мозок
- Таламус
- Гіпоталамус
?
446. Функцiї мiкрофлори товстої кишки:
- Вплив на швидкiсть оновлення епiтелiю кишечника
- Бере участь у розщепленнi клiтковини, лiгнiну та iнших грубоволокнистих структур
- Причетна до синтезу вiтамiну К та вiтамiнiв групи В
- Бере участь в утвореннi природного iмунiтету
+ Усi відповіді вірні
?
447. Домінуючу роль у регуляції секреторної функції тонкої кишки відіграють:
+ Місцеві рефлекси
- Умовні подразники
- Безумовні подразники слизової рота
- ХЦК-ПЗ
- Соматостатин
?
448. Яка з зазначених функцiй належить ниркам?
- пiдтримка сталостi iонного складу
- пiдтримка сталого осмотичного тиску
- пiдтримка pH
- регуляцiя судинного тонусу
+ усi відповіді вірні
?
449. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,8 Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окисляються:
+ Білки
- Вуглеводи
- Жири
- Білки та жири
- Жири та вуглеводи
?
450. У хворого суттєво знижена кислотність шлункового соку. Як зміниться моторика кишечника?
- Посилиться
- Прискориться
+ Послабиться
- Не зміниться
- Повністю зникне
?
451. У хворого порушений акт ковтання внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний шлях відповідного рефлексу, який нерв уражений у хворого?
+ Язикоглотковий
- Блукаючий
- Підязиковий
- Трійчастий та блукаючий
- Лицьовий
?
452. Величина рН шлункового соку натщесерце складає:
- 0,5
- 1,0
- 1,8
- 3,5
+ 6,0
?
453. Kiлькiсть слини, видiленої за добу (в мл):
- 100
- 300
+ 500 - 2000
- 3000
- 3500
?
454. У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок якобсонова нерва (гілочки n. glossopharyngeus). В результаті з фістули привушної залози виділялося:
- Мало рідкої слини
- Мало в’язкої слини
- Багато в’язкої слини
- Не виділялась слина
+Багато рідкої слини
?
455. Вміст яких продуктів доцільно збільшити в харчовому раціоні людини зі зниженою секреторною функцією шлунка?
+ Бульйони
- Солодке
- Солоне
- Молоко
- Жирне
?
456. Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу шлунка. Секреція якого гастроінтестинального гормону внаслідок операції буде зменшена?
- Нейротензину
- Гістаміну
- Секретину
- Холецистокініну
+ Гастрину
?
457. У людини визначили величину енерговитрат. В якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?
+ Сон
- Відпочинок
- Легка робота
- Нервове напруження
- Спокій
?
458. Після введеня в кров альдостерону збільшилось всмоктування шляхом вторинного активного транспорту:
- Вітаміну А
- Вітаміну Е
- Вітаміну Д
- Фруктози
+ Глюкози
?
459. При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5оС нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує:
+ Тепловіддачу
- Теплоутворення
- Виділення поту
- Випаровування
- Радіацію і випаровування.
?
460. Добова кiлькiсть води, що необхiдна дорослiй людинi, у лiтрах:
- 4,5 – 5
- 5,5 – 6
+ 2,5 – 3
?
461. У людини з захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Яка можлива причина цього?
+ Збільшення утворення реніну.
- Зниження в крові трийодтирозину.
- Підвищення тонусу парасимпатичної системи.
- Зниження тонусу симпатичної системи.
- Правильної відповіді немає.
?
462. Яка роль секретину в травленнi?
- Гальмує секрецiю кишкового соку
- Гальмує секрецiю жовчi
- Стимулює секрецiю соляної кислоти шлункового соку
+ Стимулює секрецiю соку пiдшлункової залози
- Гальмує секрецiю кишкового соку
?
463. У хворого виявлено у сечі високомолекулярні білки. Причиною цього може бути порушення:
+ Проникності ниркового фільтру
- Величини ефективного фільтраційного тиску
- Процесів секреції
- Реабсорбції білків
- Поворотно-протипотокової системи
?
464. Перебування людини в умовах пониженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?
+ Збільшенням секреції еритропоетинів
- Зменшенням секреції еритропоетинів
- Збільшенням фільтрації
- Зменшенням фільтрації
- Порушенням реабсорбції
?
465. Хворий із запаленням слизової язика скаржиться на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. З ураженням якого нерва це пов’язано?
+ Язикового
- Барабанної струни
- Барабанного
- Язикоглоткового
- Блукаючого
?
466. До яєчного білка додали панкреатичний сік, який був отриманий шляхом зондування протоки підшлункової залози, але гідролізу білка не відбулося. Отже, протеолітичні ферменти підшлункового соку виділяються в неактивному стані. Який фермент є активатором трипсиногену?
- Кисла фосфатаза
- Карбоангідраза
- Амілаза
- Карбоксиполіпептидаза
+ Ентерокіназа
?
467. Як змiниться теплопродукцiя i тепловiддача у гомойотермних тварин при низькiй температурi навколишнього середовища внаслiдок пристосування?
- теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача збiльшиться
- теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача зменшиться
- теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача збiльшиться
+ теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача зменшиться
- вiрної вiдповiдi немає
?
468. Який з внутрiшнiх органiв за рахунок великої теплопродукцiї має найвищу температуру?
- серце
- легенi
+ печiнка
- шлунок
- селезінка
?
469. Холецистокінін – панкреозимін викликає:
- Розслаблення м’язової стінки жовчного міхура
+ Скорочення м’язової стінки жовчного міхура
- Скорочення сфінктера Одді
- Пригнічення жовчоутворення
- Не впливає на стан жовчного міхура
?
470. Якi залози ротової порожнини видiляють переважно серозний секрет?
+ Привушнi
- Пiдщелепнi
- Пiд'язиковi
- Залози кореня язика
- Залози на твердому та м'якому пiднебiннi
?
471. Вуглеводи в шлунку:
- Не розщеплюються
- Розщеплюються під дією шлункового соку
- Піддаються гідролізу при любій реакції вмісту шлунка
+ Розщеплюються в середині ядра хімусу під дією ферментів слини
- Піддаються гідролізу при лужній реакції вмісту шлунка
?
472. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунка ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?
+ Гастрину
- Соматостатину
- Інсуліну
- Глюкагону
- Нейротензину
?
473. Як змiниться процес гiдролiзу речовин у кишечнику при вiдсутностi ентерокiнази?
+ Порушиться процес розщеплення бiлкiв
- Порушиться процес розщеплення вуглеводiв
- Порушиться процес розщеплення жирiв
- Порушиться всмоктування жирiв
- Порушиться всмоктування вуглеводiв та жирiв
?
474. У складі нормально забарвленого калу знаходиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення:
+ Всмоктування жирів
- Гідролізу жирів
- Жовчовиділення
- Жовчоутворення
- Секреції ліпаз
?
475. В якому випадку у людини буде негативний бiлковий баланс (за азотом)?
- при вагiтностi
- пiд час росту
+ при значному зменшеннi вмiсту бiлка в їжi
- при значному збiльшеннi вмiсту бiлка в їжi
- при значному збiльшеннi вмiсту бiлка i вуглеводiв в їжi
?
476. Вкажiть виняток серед названих механiзмiв, вiднесених до пасивного транспорту поживних речовин:
- Осмос
- Фiльтрацiя
- Дифузiя за концентрацiйним градiєнтом
+ Фосфорилювання
- Дифузiя за електрохiмiчним градiєнтом
?
477. Моторна функція тонкої кишки характеризується всіма нижче перерахованими видами скорочення, крім
- Перистальтичне
+ Антиперистальтичне
- Ритмічна сегментація
- Маятникоподібні скорочення
- Тонічні скорочення
?
478. Пацієнт знаходиться в палаті в легкому одязі. Температура повітря +140 С. Вікна й двері зачинені. Яким шляхом він віддає найбільше тепла?
- Перспірація
- Теплопроведення
- Випаровування
- Перспірація і теплопроведення
+ Теплорадіація
?
479. Після резекції клубової кишки у хворого зменшилася кількість еритроцитів, гемоглобіну, кольоровий показник становив 1,25. Причиною зазначеного стало припинення всмоктування:
- Заліза
- Вітаміну К
- Вітаміну С
+ Вітаміну В12
- Амінокислот
?
480. У людини значно зменшилась кількість сечі після споживання солоної їжі. Впливом якого з гормонів це можна пояснити?
- Соматостатину
- Адреналіну
+ Антидіуретичного
- Окситоцину
- Глюкагону
?
481. Визначте не протеолітичні ферменти:
- Пепсин
- Хімозин
- Желатинaза
- Гастриксин
+ Ліпаза
?
482. У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:
+ Білків
- Фосфоліпідів
- Полісахаридів
- Нуклеїнових кислот
- Ліпідів
?
483. Які з зазначених факторів сприяють відкриттю пілоричного сфінктера?
- Нейтральне середовище в пілоричному відділі та лужне в 12-палій кишці
- Лужне середовище в пілоричному відділі та кисле в 12-палій кишці
- Лужне середовище в пілоричному відділі та в 12-палій кишці
- Кисле середовище в пілоричному відділі та в 12-палій кишці
+ Кисле середовище в пілоричному відділі та лужне в 12-палій кишці
?
484. Який механiзм регуляцiї соковидiлення кишкового соку є головним?
- Умовнорефлекторний
- Безумовнорефлекторний
- Гуморальний
+ Мiсцевий
- Усi відповіді вірні
?
485. Яка оптимальна рH шлункового соку для дiї пепсину A?
- 0,5 - 1
+ 1,5 - 2,5
- 2,8 - 3,5
- 3,8 - 7,5
- 5,5 - 5,8
?
486. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться у тварини?
+ Секретину
- Холецистокінін-панкреозиміну
- Гастрину
- Глюкагону
- Нейротензину
?
487. У холодну погоду з вітром люди зaмерзають швидше, ніж при відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:
- Радіації
- Теплопроведення
- Перспірації
- Випаровування
+ Конвекції
?
488. Яку речовину використовують для визначення плазмотоку та кровотоку через нирки?
- Інулін
- Креатинін
- Дiодраст
+ Парааміногіпурову кислоту
- Глюкозу
?
489. Якi речовини всмоктуються в шлунку?
- Мiнеральнi солi
- Вода
- Слабкi розчини алкоголю
- Глюкоза
+ Усi відповіді вірні
?
490. Холецистокінін – панкреозимін викликає:
- Розслаблення м’язової стінки жовчного міхура
+ Скорочення м’язової стінки жовчного міхура
- Скорочення сфінктера Одді
- Пригнічення жовчоутворення
- Не впливає на стан жовчного міхура
?
491. Якi залози ротової порожнини видiляють переважно серозний секрет?
+ Привушнi
- Пiдщелепнi
- Пiд'язиковi
- Залози кореня язика
- Залози на твердому та м'якому пiднебiннi
?
492. Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З якими субстратами для цього її необхідно змішати?
- ДНК
- Казеін
- Жир
+ Крохмаль
- РНК
?
493. В екперименті на кролеві через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами, стимуляція утворення яких викликана:
+ Гіпоксемією
- Гіперкапнією
- Гіпертонією
- Гіпоосмією
- Гіповолюмією
?
494. Який основний неорганiчний компонент шлункового соку?
- Вугiльна кислота
+ Соляна кислота
- Молочна кислота
- Кисла фосфатаза
- Пепсин
?
495. Які вітаміни синтезує флора товстої кишки?
- Вітамін P
+ Вітаміни групи В,K
- Вітамін А
- Вітамін Е
- Вітамін Д
?
496. Ліпіди транспортуються з епітелія тонкої кишки в лімфу у вигляді:
- Міцел
+ Хіломікронів
- Тригліцеридів
- Моногліцеридів
- Жирних кислот
?
497. Внаслідок обтурації жовчовивідного протоку у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-палу кишку, що призвело до порушення всмоктування:
+ Жирів
- Білків
- Вуглеводів
- Білків та вуглеводів
- Мінеральних солей
?
498. Яка з наведених речовин впливає на моторно-евакуаторну функцію шлунка?
- Гастрин
- Секретин
- Бульбогастрон
- Ентерогастрон
+ Усі відповіді вірні
?
499. Як вiдiб'ється на дiурезi збiльшення внутрiшньониркового тиску?
- сечовидiлення збiльшиться
+ сечовидiлення зменшиться
- клубочкова фiльтрацiя збiльшиться
- реабсорбцiя води зросте
- реабсорбцiя води не змiниться
?
500. У хірургічне відділення поступив хворий 50 років з нападом печінкової коліки. При обстеженні був виявлений камінь у загальній жовчній протоці, який перешкоджає виходу жовчі в кишечник. Порушення якого процесу травлення при цьому спостерігається?
- Перетравлення вуглеводів
- Перетравлення білків
- Засвоєння вітамінів групи В, С
+ Перетравлення жирів
- Засвоєння мінеральних речовин
?
501. Як впливає на дiурез звуження arteriola glomerularis afferens ниркових клубочкiв?
- Збільшення діурезу
+ Зменшення дiурезу
- Відсутність змін діурезу
- Збiльшення клубочкової фiльтрацiї
- Збiльшення реабсорбцiї води
?
502. З метою схуднення жінка обмежувала кількість певних продуктів у харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явились набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього? - Вітамінів
- Жирів
- Вуглеводів
+ Білків
- Мінеральних речовин
?
503. Всмоктування глюкози в ентероцитах забезпечує:
- Дифузія
+ Вторинно – активний транспорт
- Осмос
- Первинно – активний транспорт
- Ендоцитоз
?
504. Якщо температура повітря +380 С, відносна вологість повітря 72%, швидкість вітру 0 м\с, тоді тепловіддача буде відбуватися за рахунок:
- Радіації
- Перспірації
- Теплопроведення
+ Випаровування поту
- Радіації та перспірації
?
505. Якi з перерахованих вiтамiнiв є водорозчинними?
- В1, В2, В3
- РР, H
- С
- В6, В12
- усi відповіді вірні
?
506. Пiсля якої операцiї на собацi можна спостерiгати в чистому виглядi складнорефлекторну фазу шлункової секрецiї?
+ На езофаготомованому собацi з фiстулою шлунка
- На собацi з iзольованим за Гейденгайном шлуночком
- На собацi з фiстулою шлунка
- На собацi з виведеним протоком слинноі залози
- На езофагопанкреатотомованому собацi
?
507. Подразнення яких рецепторних полів сприяє виділенню шлункового соку?
- Зорових
- Нюхових
- Рецепторів язика
- Рецепторів шлунку
+ Усі вище перераховані
?
508. Якi речовини повнiстю реабсорбуються у проксимальному сегментi нефрона?
- Натрій, калій, глюкоза
- Вiтамiни, мiкроелементи
- Значна кiлькiсть натрiю, хлору, бiкарбонату
- Глюкоза, білки, креатинін
+ Усi відповіді вірні
?
509. Якi речовини повнiстю реабсорбуються в ниркових канальцях за звичайних умов?
- натрiй, калiй, хлор, глюкоза
- бiлки, глюкоза, сечовина
+ бiлки, амiнокислоти, глюкоза
- глюкоза, бiлки, креатинiн
- натрiй, хлор, вiтамiни, аміак
?
510. В якій з перелічених ситуацій процеси обміну стають найінтенсивнішими?
- Розумова праця
+ Фізична праця
- Гіпофункція щитоподібних залоз
- Емоційне хвилювання
- Гіперфункція епіфіза
?
511. Як впливає подразнення симпатичного нерва, що іннервує кишечник, на його моторику?
- Підсилює
+ Гальмує
- Не впливає
- Спочатку посилює, потім гальмує
- Спочатку гальмує, потім посилює
?
512. У людини значно зменшилась кількість сечі після споживання солоної їжі. Впливом якого з гормонів це можна пояснити?
- Соматостатину
- Адреналіну
+ Антидіуретичного
- Окситоцину
- Глюкагону
?
513. Яка з складових частин плазми кровi не фiльтрується в клубочках нирок?
- всi бiлки
- низькомолекулярнi бiлки
+ високомолекулярнi бiлки
- бiлки i глюкоза
- бiлки i креатинiн
?
514. При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7 %. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у людини:
+ Відбуваються нормально
- Помірно підвищені
- Помірно пригнічені
- Суттєво пригнічені
- Суттєво підвищені
?
515. Яка основна роль гастрину?
- Активує ферменти пiдшлункової залози
- Перетворює в шлунку пепсиноген на пепсин
+ Стимулює секрецiю шлункового соку
- Гальмує моторику тонкої кишки
- Гальмує моторику жовчного мiхура
?
516. Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?
+ Привушні
- Щічні
- Підщелепні
- Під’язикові
- Піднебінні
?
517. За добу видiляється кишкового соку (в мілілітрах):
- 100
- 200
- 300
- 500
+ 2000
?
518. Визначте виняток серед функцiй, якi властивi товстiй кишцi:
- Резервуарна, моторна, евакуаторна
- Всмоктування води, мiнеральних солей
- Утворення вiтамiну К та вiтамiнiв групи В
- Причетнiсть до органiзацiї природного iмунiтету
+ Ферментативне розщеплення їжi
?
519. Яка величина клубочкової фiльтрацiї у нирках за звичайних умов у чоловіків(мл/хв)?
- 1
+ 125
- 650
- 1300
- 8000
?
520. Мікрофлора травного тракту у дорослої людини найінтенсивніше «заселяє»:
- Шлунок
- 12- палу кишку
- Тонку кишку
- Клубову кишку
+ Товсту кишку
?
521. Визначте виняток серед факторiв, що активують секреторну дiяльнiсть ентероцитiв тонкої кишки?
- Механiчне подразнення
- Продукти розщеплення їжi
- Гормони ДЕС: секретин, холецистокiнiн-панкреозимін, ВIП
+ Гормони ДЕС: соматостатин, енкефалiн
- Прянощi
?
522. Хворий переведений на безсольову дієту. Як зміниться поріг смакової чутливості на солоне?
- Мало зміниться
- Не зміниться
- Зменшиться
- Підвищиться
+ Спочатку підвищиться, потім зменшиться
?
523. В товстому кішківнику проходять усі нижче перераховані процеси,крім
- Всмоктування води
- Виділення соку
- Перетворення хімусу в калові маси
- Антиперестальтичні рухи
+ Пристінкове травлення
?
524. В якій з перелічених ситуацій процеси обміну стають найінтенсивнішими?
+ Фізична праця
- Розумова праця
- Гіпофункція щитоподібних залоз
- Емоційне хвилювання
- Гіперфункція епіфіза
?
525. Чому дорiвнює дiурез у людини за нормальних умов (мл за 1 хв)?
- 0,1
+ 1
- 5
- 10
- 50
?
526. У хворого зі зниженою видільною функцію нирок відзначається неприємний запах з рота. Збільшення екскрецiї слинними залозами якої речовини є причиною E. Муцин
+ Сечовина
- Альфа-амілази
- Лізоцим
- Фосфатаза
- Муцин
?
527. У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому режимі?
+ Всмоктування не зміниться
- Зменшиться всмоктування вуглеводів
- Зменшиться всмоктування білків
- Зменшиться всмоктування жирів
- Зменшиться всмоктування води
?
528. Якi речовини використовуються в клiнiчнiй практицi для визначення реабсорбцiї?
- Інулін
- Креатинін
+ Глюкоза
- Діодраст
- Параамiногiпурова кислота (ПАГК)
?
529. Основним іоном який стимулює процеси збудження і скорочення гладеньких м’язів шлунка є:
- Натрій
- Калій
+ Кальцій
- Магній
- Хлор
?
530. Звуження arteriola glomerularis afferens ниркових клубочків викликало зменшення діурезу. Причиною є зниження:
- Секреції сечовини
- Реабсорбції води
- Реабсорбції глюкози
- Реабсорбції іонів
+ Ефективного фільтраційного тиску
?
531. Який вмiст цукру в сечi, коли концентрацiя цукру в кровi людини дорiвнює 5,0 ммоль/л
- 2,0 %
- 0,6 %
- 6,0 %
+ Відсутній повніст
- 4,0 %
?
532. Мiсце основного процесу всмоктування?
- Ротова порожнина
- Шлунок
- 12-пала кишка
+ Порожня кишка
- Пряма кишка
?
533. Після введеня паратирину в кров збільшилося всмоктування в тонкій кишці іонів:
- Натрію
- Калію
+ Кальцію
- Магнію
- Хлору
?
534. Швидкість евакуації хімусу зі шлунка до дванадцятипалої кишки прискориться завдяки збільшенню:
- Концентрації в крові холецистокініну
- Концентрації в крові секретину
+ Частоти скорочення антрального відділу
- Частоти скорочення воротаря
- Частоти мігрувального моторного комплексу
?
535. Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:
- Випаровування поту
- Конвекції
- Тепловипромінювання
+ Теплопроведення
- Всіма шляхами
?
536. У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:
- Іонів натрію
- Жовчних пігментів
- Ліполітичних ферментів
+ Жовчних кислот
- Жиророзчинних вітамінів
?
537. Назвiть основнi механiзми всмоктування:
- Фiльтрацiя
- Осмос
- Полегшена дифузiя
- Активний транспорт
+ Усі відповіді вірні
?
538. В експерименті на собаці вводилася речовина, яка призвела до ушкодження ниркового фільтру. Які з нижченаведених речовин можна виявити у сечі тварини внаслідок цього?
+ Білків
- Глюкози
- Амінокислот
- Іонів Nа
- Іонів Са
?
539. Через 6 годин після прийому жирної їжі змінився колір лімфи в грудному ліматичному протоці. Чому?
+ Всмоктались жири
- Всмоктались білки
- Всмоктались вуглеводи
- Всмокталаась вода
- Всмоктались мінеральні речовини
?
540. У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунка й запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?
+ Вісцеро-соматичний
- Вісцеро-вісцеральний
- Вісцеро-кутанний
- Кутанно-вісцеральний
- Сомато-вісцеральний
?
541. З метою профілактики гладком'язевої недостатності кишечника і шлунка застосовують серотонін, який збільшує частоту скорочень гладких м'язів органів травлення. Яка з фізіологічних властивостей м'язової тканини органів травлення проявляється більш активно під дією серотоніна?
+ Автоматія
- Збудливість
- Провідність
- Скоротливість
- Пластичність
?
542. Обід з трьох страв: свинина з картоплею, бульйон, компот. У якій послідовності необхідно приймати ці страви, щоб забезпечити нормальну секрецію шлункового соку?
- Бульйон, компот, свинина з картоплею
- Свинина з картоплею, бульйон, компот
- Компот, свинина з картоплею, бульйон
+ Бульйон, свинина з картоплею, компот
- Свинина з картоплею, компот, бульйон
?
543. Дефіцит якого ферменту найчастіше є причиною неповного перетравлення жирів у шлунково-кишковому тракті й збільшення кількості нейтрального жиру в калі?
- Кишкової ліпази
- Шлункової ліпази
- Печінкової ліпази
+ Панкреатичної ліпази
- Ентерокінази
?
544. Особливості печінкової жовчі:
+ рідка, прозора, золотава
- густа, зелена
- рідка, мутна
- коричнева, рідка
- густа, прозора, коричнева
?
545. Речовини, які гальмують секрецію панкреатичного соку:
- Глюкагон
- Соматостатин
- Кальцитонін
- ШІП, ВІП
+ Всі вище перераховані
?
546. Які травні соки мають здатність емульгувати жири?
- Панкреатичний сік
+ Жовч
- Слина
- Кишковий сік
- Шлунковий сік
?
547. У людини зменшено всмоктування іонів натрію з порожнини кишківника в кров. Всмоктування яких з наведених речовин при цьому залишиться незмінним?
+ Жири
- Вуглеводи
- Білки
- Вода
- Хлориди
?
548. Що підсилює жовчовиділення?
- акт жування
- жири, пептони
- жовток курячого яйц
- сірчанокисла магнезія
+ Всі відповіді вірні
?
549. Як змiниться процес гiдролiзу речовин у кишечнику при вiдсутностi ентерокiнази?
+ Порушиться процес розщеплення бiлкiв
- Порушиться процес розщеплення вуглеводiв
- Порушиться процес розщеплення жирiв
- Порушиться всмоктування жирiв
- Порушиться всмоктування вуглеводiв та жирiв
?
550. Який механiзм регуляцiї соковидiлення кишкового соку є головним?
- Умовнорефлекторний
- Безумовнорефлекторний
- Гуморальний
+ Мiсцевий
- Усi відповіді вірні
?
551. Функцiональне значення бiкарбонатiв панкреатичного соку:
- Приймають участь у нейтралiзацiї кислого шлункового вмiсту
- Створюють оптимальнi умови для дiяльностi ферментiв панкреатичного соку
- Захищають слизову оболонку тонкої кишки вiд дiї ферментiв шлункового соку
- Забезпечують нормальне травлення в кишечнику
+ Усі відповіді вірні
?
552. У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?
+ Секреція кишкового соку
- Пристінкове травлення
- Ритмічна сегментація
- Маятникоподібні рухи
- Всмоктування
?
553. У чоловіка 40 років після щелепно-лицьової травми порушилася функція підязичної та підщелепної залози. Залози виділяють невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?
+ Лицьового
- Підязикового
- Блукаючого
- Язикоглоткового
- Трійчастого
?
554. Бiлки перетравлюються:
- Пепсином А
- Гастриксином
- Желатиназою
- Реннiном
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
555. Функцiї слизу шлунка:
- Запобігає самоперетравленню слизової шлунка
- Гальмує видiлення шлункового соку
- Нейтралізує НСl
- Є носієм групових властивостей, забезпечує протипухлинний захист, є регулятором еритропоезу
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
556. Як впливає на рухову функцію тонкої кишки введення атропіну?
- Моторика збільшиться
- Моторика не зміниться
- З’явиться перистальтика
- З’явиться антиперистальтика
+ Моторика зменшиться
?
557. При розтягнені хімусом дистального відділу клубової кишки зменшується евакуація вмісту шлунку до дванадцятипалої кишки завдяки:
- Парасимпатичному рефлексу
- Симпатичному рефлексу
- Нейротензину
- Холецистокініну
+ Метасимпатичному рефлексу
?
558. Всі нижче перераховані речовини гальмують шлункову секрецію, крім:
- Атропіну
- Ентерогастрону
+ Гістаміну
- Адреналіну
- Норадреналіну
?
559. Вкажіть основний неорганiчний компонент панкреатичного соку:
- СаCl2
- МgСl2
- NaCl
- KCl
+ NaHCOз
?
560. рН слини:
- 1,8 - 2,5
- 3,5 - 4,5
+ 5,8 - 7,8
- 8,0 - 8,5
- 8,7 - 9,0
?
561. Під час полювання мисливський пес ушкодив лапу і почав її зализувати. Яку функцію
виконує слина в цьому випадку?
+ Захисну
- Секреторну
- Ферментативну
- Екскреторну
- Інкреторну
?
562. У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в найзначній мірі?
- Ковтання
- Слиновиділення
- Формування відчуття смаку
+ Жування
- Слиноутворення
?
563. Експериментальним шляхом підвищили гідростатичний тиск в кишечнику тварини. Як зміниться всмоктування і за рахунок якого механізму?
- Сповільниться за рахунок активного транспорту
+ Прискорення за рахунок фільтрації
- Не зміниться
- Прискориться за рахунок активного транспорту
- Сповільниться за рахунок дифузії
?
564. У чоловіка 45 років, зайнятого фізичною працею середньої важкості енергозатрати визначають методом прямої калориметрії.
- Об’єм виділеного СО2.
- Склад харчового раціону.
- Об’єм поглиненого кисню.
+ Виділене тепло.
- Дихальний коефіцієнт.
?
565. В якій з перелічених ситуацій процеси обміну стають найінтенсивнішими?
+ Фізична праця.
- Розумова праця.
- Гіпофункція щитовидної залози.
- Емоційне хвилювання.
- Гіперфункція епіфіза.
?
566. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1.0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окисляються:
- Білки
+ Вуглеводи
- Жири
- Білки та жири
- Жири та вуглеводи
?
567. Чому при охолодженні головного мозку можна продовжити тривалість періоду клінічної смерті?
- Звужуються судини головного мозку.
- Підвищується активність ретикулярної формації.
+ Метаболізм нейронів і процеси аутоліза знижуються.
- Уповільнюється вироблення медіатора.
- Уповільнюється вироблення біопотенціалів.
?
568. При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного перевищує належну величину на 8%. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у людини.
+ Відбуваються нормально
- Помірно підвищені
- Помірно пригнічені
- Суттєво пригнічені
- Суттєво підвищені
?
569. У людини вимірюються енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найменшими?
+ 3-4 години ранку
- 7-8 годин ранку
- 10-12 годин дня
- 14-16 годин дня
- 17-18 годин вечора
?
570. У людини вимірюються енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?
+ 17-18 годин вечора
- 7-8 годин ранку
- 10-12 годин дня
- 14-16 годин дня
- 3-4 години ранку
?
571. Через 3 години після прийому їжі енерговитрати у людини збільшились на 30%.
Яку саме їжу споживала людина?
+ білкову
- Вуглеводну
- Жирову
- Білково-вуглеводну
- Вуглеводно-жирову
?
572. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
+ Вуглеводи
- Білки
- Жири
- Білки і вуглеводи
- Вуглеводи та жири
?
573. У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін ?
+ Сон
- Відпочинок
- Легка робота
- Нервове напруження
- Спокій
?
574. При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7 %. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у людини:
+ Відбуваються нормально
- Помірно підвищені
- Помірно пригнічені
- Суттєво пригнічені
- Суттєво підвищені
?
575. При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
+ 0,8
- 1,25
- 0,9
- 0,84
- 1,0
?
576. З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з’явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?
- Вуглеводів
- Жирів
+ Білків
- Вітамінів
- Мінеральних речовин
?
577. У пацієнта сурово виконуючого поради з дотриманню певної дієти на протязі 10 днів було проведено дослідження величини дихального коефіцієнта. (Результат ДК= 1.0). Якої дієти дотримувався пацієнт?
+ З переважаючим змістом вуглеводів
- З переважним змістом жирів
- З переважним змістом білків і жирів
- З переважним змістом білків і вуглеводів
?
578. Енергетичні витрати чоловіка 40 років, який працює шахтарем, складають більше 5000 ккал/добу. Який компонент у харчовому раціоні найбільш доцільно збільшити для відновлення таких витрат енергії?
- Вуглеводи
- Білки
+ Жири
- Вітаміни
- Рідина
?
579. У молодої жінки при надходженні з їжею 120 г білка за добу з сечею виділиться 16 г азоту. В якому стані знаходиться жінка?
- Гостре інфекційне захворювання
+ Вагітність
- Лейкоз
- Момент овуляції
- Період менструації
?
580. Людина зїла підсоленого до смаку супу (ізотонічний розчин). Які з нижче перерахованих рецепторів насамперед прореагують на зміну водного балансу організму?
- Осморецепторів печінки
- Осморецепторів гіпоталамусу
+ Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
- Терморецептори гіпоталамусу
- Барорецептори дуги аорти
?
581. Особам що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки:
- Мають найбільшу специфічно-динамічну дію
+ Мають низку калорійність
- Довго затримуються у шлунку
- Швидко викликають насичення
- Погано всмоктуються
?
582. Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж\д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла?
+ 12 000 – 13 000 кДж\д.
- 10 500 – 11 500 кДж\д.
- 10 000 – 11 000 кДж\д.
- 9 000 – 10 000 кДж\д.
- 8 000 – 9 000 кДж\д.
?
583. У дитини 14 років був виявлений позитивний азотистий баланс. Що з наведеного може бути причиною цього?
+ Ріст організму
- Голодування
- Зниження вмісту білка у їжі
- Значні фізичні навантаження
- Емоційне напруження
?
584. При визначенні білкового балансу (за азотом) встановлено, що він є позитивним. Коли це можливо?
- В похилому віці
- При голодуванні
- При значному зменшенні вмісту білка в їжі
- При значному збільшенні вмісту вуглеводів в їжі
+ Під час росту організму
?
585. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Це означає, що уклітинах досліджуваного переважно окислюються:
+ Жири
- Білки
- Вуглеводи
- Білки і вуглеводи
- Вуглеводи та жири
?
586. Звичайна людина в стані алкогольного сп’яніння на морозі замерзає швидше, ніж твереза. В чому причина?
- Порушується функція крові
- Судини спазмуються, шкіра швидко охолоджується
+ Алкоголь розширює судини
- Порушується функція підкоркових утворень
- Зменшується вміст ліпідів крові
?
587. Пацієнт знаходиться в палаті в легкому одязі. Температура повітря +140 С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом він віддає найбільше тепла?
- Перспірація
- Теплопроведення
- Випаровування
- Перепірація і теплопроведення
+ Теплорадіація
?
588. Якщо температура повітря 380 С., відносна вологість повітря 80 %, швидкість вітру 0 м\с, то тепловіддача буде проходити за рахунок:
- Радіація
- Перспірація
- Теплопроведення
+ Випаровування
- Радіація і перспірація
?
589. У людини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження обєм циркулюючої крові становить 3,4 л, гематокрит – 65 %, загальний білок крові-80 г\л. Такі показники є наслідком, перш за все:
+ Втрати води з потом
- Збільшення кількості еритроцитів
- Збільшення вмісту білків в плазмі
- Збільшення обєму циркулюючої крові
- Збільшення діурезу
?
590. Європеєць 40 років під час роботи в одній з країн Південно – Східної Азії скаржився, що високу температуру при високій вологості він переносить набагато важче, чим при низькій вологості. Як це можна пояснити?
- Полегшенням випаровування
- Неможливістю випаровування
- Утрудненням випромінювання
+ Погіршенням випаровування
- Полегшенням теплопроведення
?
591. Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної кількості води. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:
+ Підсолену воду
- Газовану воду
- Молоко
- Натуральні соки
- Квас
?
592. Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:
+ Теплопроведення
- Конвекції
- Тепловипромінювання
- Випаровування поту
- Конвекція і випаровування
?
593. Досліджують процеси тепловіддачі у роздягненої людини при кімнатній температурі. Зясовано, що за таких умов найбільша кількість тепла віддається шляхом:
+ Теплорадіації
- Теплопроведення
- Конвекції
- Випаровування
- Конвекції і випаровування
?
594. Людина вийшла з кондиціонованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює
40 0 С, вологістю повітря – 60 %. Віддача тепла з організму на вулиці буде здійснюватися за рахунок:
+ Випаровування поту
- Конвекції
- Радіації
- Проведення
- Конвекції і радіації
?
595. При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5 (нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує
- Конвекції
+ Радіації
- Проведення
- Випаровування
- Радіацію і випаровування
?
596. У неадоптованної до спеки людини спостерігається значна втрата води і солей за рахунок посиленого потовиділення. Збудження яких рецепторів викликає у неї відчуття спраги?
- Волюморецепторів передсердь
- Волюморецепторів гіпоталамусу
- Волюморецепторів порожнистих вен
+ Осморецепторів гіпоталамусу
- Волюморецепторів порожнистих вен і передсердь
?
597. У холодну погоду звітром люди змерзають швидше, ніж при відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:
+ Конвекції
- Радіації
- Теплопроведення
- Випаровування
- Випаровування і радіацію
?
598. Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80 %, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок :
+ Випаровування поту
- Радіації
- Конвекції
- Зменшення кровозабезпечення шкіри
- Ні одна відповідь не є вірною
?
599. У кабінеті під час реєстрації ЕЕГ у пацієнта задзвонив мобільний телефон. Які зміни виникнуть на ЕЕГ?
- Бета-ритм посилиться
+ Альфа-ритм зміниться на бета-ритм
- Альфа-ритм зміниться на дельта-ритм
- Альфа-ритм посилиться
- Бета-ритм зміниться на альфа-ритм
?
600. У лікарню звернувся хворий зі скаргами на вибіркову нездатність виконувати математичні підрахунки, яка виникла після травми головного мозку. В якій зоні кори головного мозку локалізується ураження?
- Прецентральна звивина
- Постцентральна звивина
+ Нижня ділянка лівої лобової частки
- Веретеноподібна закрутка на внутрішній поверхні правої скроневої частки
- Потилична ділянка кори
?
601. У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту втрачена здатність розпізнавати обличчя. Яка частина мозку ушкоджена?
- Прецентральна звивина
- Постцентральна звивина
- Потилична ділянка кори
+ Внутрішня поверхня правої скроневої частки
- Нижня ділянка лівої лобової частки
?
602. Для робітників конвейєрного цеху заводу розробили рекомендації щодо ефективної організації робочого часу і підвищення працездатності. Яка особливість праці в цьому цеху викликає найбільше навантаження на робітників?
- Соціальна неефективність праці
- Підвищення інтелектуального компоненту
+ Монотонність праці
- Підвищення відповідальності
- Стан «оперативного спокою»
?
603. Випробовуваного розбудили, коли йому снився сон. Під час якої фази сну його розбудили ?
- Наркотичний
+ Щодобовий "парадоксальний"
- Гіпнотичний
- Щодобовий повільний
- Летаргічний
?
604. Дочка приїхала у гості до матері. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, аромати збудили у неї апетит. Який елемент функціональної системи (П.К. Анохіна) в даному випадку викликав таку поведінку?
- Домінантна мотивація
- Акцентор результату дії
+ Обстановочна аферентація
- Пусковий стимул
- Пам'ять
?
605. И.П. Павлов встановив, що тип ВНД зумовлюється силою, врівноваженістю і рухливістю процесів збудження і гальмування в ЦНС. Яким способом можна перевірити силу процесу збудження у тварини (людини)?
- Загальмувати умовний рефлекс
- Піддати неврозу
- Перевірити швидкість стомлення
+ Виробити умовний рефлекс.
- Зареєструвати ЕЕГ
?
606. Структури лімбічної системи взаємодіють з різними відділами мозку. Вкажіть найважливіші впливи скроневої частки на емоції:
- Свідомо управляє проявом емоцій
+ Забезпечує активнішу обробку різного роду сенсорних сигналів
- Забезпечує підключення пам'яті
- Забезпечує підключення вегетативної нервової системи для прояву емоційної поведінки
- Несвідомо управляє виникненням емоцій
?
607. У основі сприйняття глядачем образів і дій при прогляданні фільму лежить:
- Сенсорна пам'ять
+ Короткочасна пам'ять
- Словесно-логічна пам'ять
- Найближча пам'ять
- Довгочасна пам'ять
?
608. У студента, який раптово зустрів кохану дівчину, збільшився системний артері-альний тиск. Посилена реалізація яких рефлексів спричинила таку зміну тиску?
- Безумовні симпатичні
- Умовні симпатичні та парасимпатичні
- Умовні парасимпатичні
- Безумовні парасимпатичні
+ Умовні симпатичні
?
609. Дівчина 15 років народила дитину та через соціальні негаразди віддала її до притулку. Але через деякий час у неї виникло нестримне бажання забрати її додому. Який інстинкт, найімовірніше, стимулює її бажання?
+ Батьківський
- Вітальний
- Імітаційний
- Статевий
- Зоосоціальний
?
610. Умовний слиновидільний рефлекс на дзвінок зникає при:
+ Викликанні рефлексу без підкріплення їжею
- Пошкодженні спинного мозку на рівні L2-L4
- Відшаруванні сітківки
- Пошкодженні чотириголового м’яза стегна
- Пошкодженні пірамідного шляху
?
611. Спортсмен перейшов на тренерську роботу і продовжує регулярно обстежуватись у фізкультурному диспансері. Які особливості ритмів ЕЕГ можна виявити у цього чоловіка віком 65 років, якщо він здоровий?
- Судомні розряди
- Атипові високочастотні хвилі
- Депресія бета-ритму
+ Сповільнення альфа- і тета-ритму
- Активацію скроневих ділянок
?
612. Який вид гальмування виникає у людини, яка тривалий час знаходиться в приміщенні з високим рівнем шуму.
- Умовне гальмування
- Внутрішнє гальмування
- Диференційне гальмування
- Згасальне гальмування
+ Позамежне гальмування
?
613. Людина на короткий проміжок часу [декілька секунд] запам'ятала номер телефону. Після дзвінка абоненту він вже зміг відтворити використаний порядок цифр . Який вид пам'яті лежав в основі процесу запам'ятовування?
- Довготривала пам'ять
- Іконічна пам'ять
+ Найближча пам'ять
- Вторинна і третинна пам'ять
- Короткочасна пам'ять
?
614. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність відчувати смаки. Як зветься це захворювання?
+ Агевзія
- Гіперосмія
- Аносмія
- Гіпоосмія
- Гіпогевзія
?
615. У пацієнта обстежували вестибулярну сенсорну систему. Для цього його обертали у кріслі Барані в положенні з головою, нахиленою донизу на 30°. В яких півколових каналах у пацієнта виникало позачергове збудження?
- У задньому вертикальному
+ У горизонтальних
- У всіх каналах
- У передньому вертикальному
- В обох вертикальних (передньому і задньому)
?
616. Травматичне пошкодження спірального органу в області овального вікна призводить до:
- Ослабленню сприйняття низькочастотних звукових коливань
+ Ослабленню сприйняття низько- і високочастотних звукових коливань
- Підсиленню сприйняття високочастотних звукових коливань
- Підсиленню сприйняття низькочастотних звукових коливань
- Ослабленню сприйняття високочастотних звукових коливань
?
617. У обстежуваного виявлено анізокорію (неоднаковий розмір зіниць при однаковому освітленні). Які нейрони пошкоджені, якщо з боку головного мозку патології не виявлено?
- Пігментні клітини сітківки.
+ Сітківка.
- Війчасте тіло.
- Чотиригорбкове тіло.
- Зовнішнє колінчасте тіло.
?
618. У хворого порушений зіничний рефлекс при збереженні функції зору. Яке функціональне пристосування втрачене?
+ Регуляція освітлення сітківки.
- Інтенсивність кольоросприйняття.
- Регуляція тонусу райдужки.
- Сприйняття глибини простору.
- Цілісність рефлекторної дуги.
?
619. Який функціональний механізм зорового аналізатора дозволяє людині сприйняти двогодинний кінофільм із візуальнимми спецефектами?
- Наявність бінокулярного зору.
+ Збудження одночасно багатьох нейронів кори.
- Вироблення колбочками хлоролабу і еритролабу.
- ГАМК-ергічна передача імпульсів.
- Оклюзія у підкіркових центрах.
?
620. Чоловік 30 років працює рентгенологом. В процесі роботи йому часто приходиться переходити із затемненого приміщення в освітлене. Щоразу йому приходиться перечекати деякий час, щоб звикнути до освітлення. Які процеси в зоровій сенсорній системі?
- Дивергенція нервових імпульсів.
+ Переключення з системи паличок на систему колбочок.
- Регуляція просвіту зіниці.
- Підсилення імпульсів від паличок.
- Регуляція нервових імпульсів.
?
621. У людини в результаті травми голови пошкоджені зорові асоціативні сенсорні зони, що призвело до зміни зорового сприйняття.У чому це виявляється?
- Зменьшилось поле зору на білий колір
- Порушено кольоровий зір
- Зменьшилось поле зору на червоний колір
+ Порушена здатність до оцінки зорових образів
- Зменьшилось поле зору на чорний колір
?
622. У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні долі кори великих півкуль головного мозку. Які галюцинації це викликатиме у хворого?
- Слухові
+ Зорові
- Смакові
- Дотикові
- Нюхові
?
623. В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру було зруйновано?
- Медіальні колінчасті тіла
- Червоні ядра
- Латеральні колінчасті тіла
- Верхні горбики чотирьохбугір'я
+ Нижні горбики чотирьохбугір'я
?
624. У пацієнта віком 60 років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
- М’язів середнього вуха
+ Органу Корті ближче до овального віконця
- Барабанної перетинки
- Євстахієвої труби
- Органу Корті ближче до гелікотреми
?
625. В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції яких рецепторів слід звернути увагу?
- Тактильних
- Суглобових
- Сухожильних органів Гольджи
- Больових
+ М’язових веретен
?
626. До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка 52 років з симптомами втрати відчуття слуху. При проведенні дослідження головного мозку методом комп’ютерної томографії було знайдено вогнище крововиливу в області коркового представництва слухового аналізатору. В якій області кори головного мозку знаходиться представництво слухового аналізатору?
- В сомато-сенсорній області
- В лобних долях
- В потиличній області
+ В скроневій області
- В тім’яних долях
?
627. До лікаря отоларинголога звернувся чоловік 35 років зі скаргами на погіршення слуху після приймання діуретиків, що могло бути пов’язаним з:
- Надлишком Na+ в крові
- Дефіцитом Na+ в крові
- Дефіцитом Ca2+ в крові
- Надлишком K+ в крові
+ Дефіцитом K+ в крові
?
628. У пацієнта, що звернувся до лікаря отоларинголога, ліве вухо однаково погано сприймає звук як шляхом повітряної, так і кісткової провідності, що може бути пов’язаним з захворюванням:
- Середнього вуха зліва
- Зовнішнього вуха зліва
- Внутрішнього вуха зправа
- Середнього вуха зправа
+ Внутрішнього вуха зліва
?
629. В експерименті на морській свинці виключення лабіринту зправа, шляхом обробки його хлороформом, привело до підвищення тонусу:
- Всіх екстензорів
- Екстензорів зправа
+ Екстензорів зліва
- Флексорів зліва
- Флексорів зправа
?
630. У лабораторних дослідженнях на приматах вивчали фоторецепцію. Встановлено, що внаслідок поглинання кванту світла руйнуються молекули ц-ГМФ, які у темряві утримують відкритими іонні канали для Na+ i Cl-. Які зміни потенціалу мембрани рецептору при цьому спостерігалися?
- Реверсія.
+ Гіперполяризація.
- Вихід на рівень плато.
- Зникнення потенціалу
- Деполяризація.
?
631. Майбутні водії проходили медкомісію. Обстежували колірний зір. При цьому перевіряли сприйняття різних комбінацій кольорів. Якої комбінації сприйняття кольорів ніколи не може бути?
- Зелений – сприймається, червоний – не сприймається.
+ Синій – не сприймається, блакитний – сприймається
- Зелений – не сприймається, червоний – сприймається.
- Синій – сприймається, зелений – не сприймається.
- Синій – не сприймається, зелений – сприймається.
?
632. У лабораторному експерименті вивчали електричні явища у провідниковому відділі слухової сенсорної системи. Була зафіксована електрична активність слухового нерва - 100 імп/с. Якому стану відповідає названа електрична активність?
- Дії звуків низької частоти.
- Дії голосних звуків.
+ Абсолютній тиші.
- Дії тихих звуків.
- Дії звуків високої частоти.
?
633. Дитина ненавмисно порізала палець. Спочатку виникло відчуття гострого болю, а потім виник пекучий, ниючий біль, що довго не проходив. Якими речовинами викликаний пекучий біль?
- Fe3+.
- Ca2+, Mg2+.
+ H+, K+.
- Na+, Cl-.
- Fe2+,
?
634. До чого призводить цикл фотохімічних реакцій у зорових рецепторах паличках і активація кальмодуліну?
- Дифузія іонів калію в клітину
- Дифузія іонів калію з клітини
- Дифузія іонів магнію з клітини
- Дифузія іонів кальцію з клітини
+ Змінюється проникність мембрани до натрію
?
635. Для отримання прав водіїв молода людина 23 років пройшла огляд у лікаря окуліста. Встановлено, що пацієнт не розрізняє червоний і зелений кольори. Вкажіть як називається порушення кольорового зору.
+ Протанопія і дейтеранопія
- Дальтонізм
- «Куряча сліпота»
- Тританопія
- Протанопія
?
636. Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:
- Вестибулорецепторів півколових каналів
- Пропріорецепторів
- Механорецепторів шкіри ступні
- Фоторецепторів сітківки ока
+ Вестибулорецепторів маточки і мішечка
?
637. У балерини під час танцю при обертанні в ліву сторону очні яблука швидко рухаються вліво, це є наслідком активації:
- Рецепторів сухожиль
- М’язових веретен
- Отолітових вестибулорецепторів
+ Вестибулорецепторів півколових каналів
- Рецепторів суглобів
?
638. У тварини зникли орієнтовні рефлекси на звукові подразнення і збереглися на спалах світла після перерізу мозку:
- Нижче ядер Дейтерса
- Між мостом і середнім мозком
+ Між передніми і задніми двогорбиками
- Між довгастим мозком і мостом
- Між довгастим і спинним мозком
?
639. У людини формуються звукові відчуття, якщо камертон ставлять на тім’я, але вони зникають, якщо його підносять до вушної раковини. Причиною цього є порушення функції:
+ Звукопровідного апарату вуха
- Середнього вуха
- Зовнішнього вуха
- Звукосприймаючого апарату вуха
- Слухових кісточок
?
640. У людини значно порушено сприйняття звуків високої частоти. Причиною цього, найімовірніше, є порушення функції:
- Слухових кісточок
- Вершини завитки
+ Основи завитки
- Середнього вуха
- Внутрішнього вуха
?
641. В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:
- Високої та середньої
- Низької
+ Середньої
- Високої
- Низької та середньої
?
642. У жінки під час пологів збільшені пороги больової чутливості внаслідок активації такої системи (таких систем):
+ Антиноцицептивна
- Симпато-адреналова та антиноцицептивна
- Симпато-адреналова та гіпофізарно-надниркова
- Симпато-адреналова
- Гіпофізарно-надниркова та антиноцицептивна
?
643. У людини під час травми пошкоджена потилична зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:
- Дотикові
- Слухові
- Температурні
+ Зорові
- Смакові
?
644. У людини під час травми пошкоджена скронева зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:
- Дотикові
- Зорові
- Температурні
+ Слухові
- Смакові
?
645. У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць. Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:
- Симпатичний умовний
- Парасимпатичний умовний
- Мета симпатичний
- Парасимпатичний безумовний
+ Симпатичний безумовний
?
646. Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?
+ Релейнi
- Асоцiативнi
- Інтраламiнарний комплекс
- Неспецифiчнi
- Ретикулярнi
?
647. Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?
- А - альфа
- А - бета
+ А - гама
- В
- С
?
648. Якi механiзми збудження м'язових веретен?
- Збудження альфа-мотонейронiв
- Скорочення екстрафузальних волокон
+ Розтягування м'яза, скорочення iнтрафузальних волокон
- Розтягування м'яза, скорочення екстрафузальних волокон
- Збудження гама-мотонейронiв, скорочення екстрафуз.волокон
?
649. Ядра яких черепних нервiв розташованi в задньому мозку?
- I - VIII
- III - X
+ V - XII
- VII - XII
?
650. Якi провiдниковi шляхи починаються або закiнчуються в довгастому мозку?
- Кортикобульбарний, пiрамiдний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний
- Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса, кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний
- Монакова, пiрамiдний, кортикобульбарний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний
- Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний, Монакова
+ Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний
?
651. Якi центри довгастого мозку є життєво-необхiдними?
+ Дихальний, серцево-судинний
- Травний, м'язового тонусу
- Захисних рефлексiв, травний
- Рухових рефлексiв, травний
- М'язового тонусу, захисних рефлексiв
?
652. Пiсля якого перетину мозку у тварин розвивається децеребрацiйна ригiднiсть?
- Мiж довгастим i спинним
+ Мiж довгастим i середнiм
- Мiж середнiм i промiжним
- Пiсля вiддiлення мозочка
- Мiж шийним i грудним вiддiлами спинного
?
653. Як можна довести причетнiсть гама-петлi до розвитку децеребрацiйної ригiдностi у тварин?
- Перерiзати переднi корiнцi спинного мозку
- Зруйнувати альфа-мотонейрони спинного мозку
+ Перерiзати заднi корiнцi спинного мозку
- Зробити перетин мiж довгастим i спинноим мозком
- Зробити перетин мiж промiжним i середнiм мозком
?
654. Як можна продемонструвати виключно шийнi рефлекси у децереброваних тва-рин?
- Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою
- Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку
- Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку
+ Зруйнувавши лабiринти
- Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами
?
655. Як можна продемонструвати виключно лабiринтнi рефлекси у децереброваних тварин?
+ Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою
- Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку
- Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку
- Зруйнувавши лабiринти
- Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами
?
656. Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає гене-ралізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:
+ Гальмівних синапсів
- Збуджувальних синапсів
- Клітин Реншоу
- Адренорецепторів
- Холінорецепторів
?
657. При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:
+ Через центральні синапси
- Через нервово-м’язові синапси
- Еферентними нервами
- Аферентними нервами
- Провідними шляхами
?
658. Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких струк-турах, перш за все, є причиною втоми?
+ Нервові центри
- М’язи
- Аферентні нерви
- Еферентні нерви
- Нервово-м’язові синапси
?
659. Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу рефлексу?
+ Просторова сумація збудження
- Iррадіація збудження дивергентними нервовими ланцюгами
- Часова сумація збудження
- Принцип домінанти
- Рециркуляція збудження
?
660. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?
+ Дофамінергічних
- Гістамінергічних
- Серотонінергічних
- Холінергічних
- Опіоїдних
?
661. Яку назву має взаємодiя нейронiв, нервових центрiв i нервових процесiв (збу-дження i гальмування) в них, що забезпечує узгоджену дiяльнiсть при здiйсненнi рефлексiв?
+ Координацiя
- Дивергенцiя
- Конвергенцiя
- Принцип загального кiнцевого шляху
- Принцип зворотного шляху
?
662. Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до морфо-логiчних?
- Дивергенцiя, iррадiацiя
- Генералiзацiя, полегшення
- Оклюзiя, конвергенцiя
+ Дивергенцiя, конвергенцiя
- Усi перераховані
?
663. Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до функцiо-нальних?
+ Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, по-легшення, оклюзiя, домiнанта
- Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, дивергенцiя, полегшення, оклюзiя, домiнанта
- Дивергенцiя, конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, домiнанта
- Конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя ре-флексiв, полегшення, оклюзiя, домiнанта
- Домiнанта, генералiзацiя, дивергенцiя, гальмування, взаємодiя рефлексiв, iрадiацiя i генералiзацiя збудження
?
664. Яку назву має розгалуження волокон одного нейрона з утворенням синапсiв на багатьох нейронах?
- Ірадiацiя
- Генералiзацiя
- Полегшення
+ Дивергенцiя
- Конвергенцiя
?
665. Яку назву має явище сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi?
- Дивергенцiя
- Домiнанта
- Оклюзiя
- Полегшення
+ Конвергенцiя
?
666. Яку назву має явище розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишнi?
+ Ірадiацiя
- Полегшення
- Домiнанта
- Оклюзiя
- Конвергенцiя
?
667. Як зветься нервовий процес, котрий, започатковуючись на єдиному аферентному шляху, спричиняє збудження одного центру й гальмування через вставнi нейрони iншого?
- Ірадiацiя збудження
+ Реципрокне гальмування
- Зворотний зв'язок
- Конвергенцiя збудження
- Домiнанта
?
668. Як назвати перевищення ефекта одночасної дiї двох вiдносно слабких аферентних збуджуючих входiв в ЦНС над сумою їх роздiльних ефектiв?
- Оклюзiя
- Домiнанта
- Генералiзацiя
+ Полегшення
- Ірадiацiя
?
669. Що таке iнактивацiя Na+-каналiв?
+ Припинення проникливостi мембрани для Nа+
- Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+
- Лавиноподiбний вхiд Nа+ у клiтину
- Змiна полярностi клiтини
- Вихiд Nа+ з клiтини
?
670. У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом по-вністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?
+ Калієві
- Натрієві
- Калієві та натрієві
- Хлорні
- Кальцієві
?
671. У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень по-тенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?
+ Натрієві
- Калієві
- Натрієві та калієві
- Хлорні
- Кальцієві
?
672. Якi умови потрiбнi, щоб виникло повноцiнне збудження збудливої тканини?
- Висока лабiльнiсть i нормальна збудливiсть
- Допорогове подразнення i знижена збудливiсть
- Допорогове подразнення i нормальна збудливiсть
- Порогове подразнення i знижена збудливiсть
+ Порогове подразнення i нормальна збудливiсть
?
673. Що виникне у збудливiй тканинi при пороговому подразненнi?
- Локальний потенцiал
- Мембранний потенцiал спокою
+ Потенцiал дiї
- Метаболiчний потенцiал
- Альтерацiйний потенцiал
?
674. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь червонi ядра?
+ Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються
- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу
- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну
- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук
- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв
?
675. Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є:
+ Специфічною ознакою збудження
- Неспецифічною ознакою збудження
- Ознакою періоду відносного спокою
- Ознакою періоду відпочинку
- Ознакою умовного рефлексу
?
676. При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яке є:
- Специфічною ознакою збудження
+ Неспецифічною ознакою збудження
- Ознакою періоду відносного спокою
- Ознакою періоду відпочинку
- Ознакою умовного рефлексу
?
677. Яким iонним процесом викликана деполяризацiя?
- Входом Сl- у клiтину
- Входом К+ у клiтину
+ Входом Nа+ у клiтину
- Виходом К+ з клiтини
- Виходом Nа+ з клiтини
?
678. Яке явище лежить в основi деполяризацiї мембрани?
- Збiльшення мембранного потенцiалу
- Інактивацiя Nа+-каналiв
- Гальмування роботи селективного фiльтру
+ Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+
- Усi вiдповiдi вiрнi
?
679. Який iонний процес зумовлює фазу реполяризацiї?
- Вхiд К+ у клiтину
- Вхiд Сl- у клiтину
- Вихiд Ca++ з клiтини
- Вхiд Na+ у клiтину
+ Вихiд K+ з клiтини
?
680. Лабiльнiсть тканини залежить вiд:
- Величини мембранного потенцiалу
- Довжини мiофiбрил
- Активностi АТФ-ази
- Сили подразнення
+ Тривалостi абсолютної рефрактерної фази
?
681. В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:
+ Калієвих
- Натриівих
- Калієвих та натрієвих
- Кальцієвих
- Натрієвих та кальцієвих
?
682. У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвих насосів. Безпосередньо внаслідок цього в клітині зникне:
+ Іонні градієнти
- Потенціал спокою
- Потенціал дії
- Збудливість
- Рефрактерність
?
683. Унаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою змен-шився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?
+ Калієві
- Натрієві
- Кальцієві
- Магнієві
- Хлорні
?
684. Якi м'язовi рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?
+ Шийнi та лабiринтнi позно-тонiчнi
- Статичнi рефлекси випрямлення
- Статокiнетичнi рефлекси
- Нiстагм голови та очей
- Усi перерахованi
?
685. У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації?
+ Втрата чутливості
- Втрата рухових функцій
- Зниження тонусу м’язів
- Підвищення тонусу м’язів
- Втрата чутливості і рухових функцій
?
686. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?
+ Дофамінергічних
- Гістамінергічних
- Серотонінергічних
- Холінергічних
- Опіоїдних
?
687. У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?
+ Проміжний
- Середній
- Кінцевий
- Задній
- Спинний
?
688. У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи роз-машистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?
+ Мозочок
- Довгастий мозок
- Спинний мозок
- Гіпоталамус
- Таламус
?
689. Яка залоза виробляє гормон, що впливає на обмiн кальцiю i фосфору?
- Гiпофiз (задня частка)
- Наднирковi залози (коркова речовина)
- Пiдгрудинна залоза (тимус)
+ Прищитоподібна залоза
- Пiдшлункова залоза
?
690. Вкажiть гормони, якi спричиняють виражений вплив на вуглеводний обмiн i ви-робляються пiдшлунковою залозою? Яким типом клiтин вони виробляються?
- Інсулiн - альфа-клiтинами, лiпокаїчна субстанцiя - бета-клiтинами
- Глюкагон- бета-клiтинами, iнсулiн - альфа-клiтинами
- Інсулiн - альфа-клiтинами, калiкреїн - бета-клiтинами
+ Інсулiн - бета-клiтинами, глюкагон - альфа-клiтинами
- Інсулiн - бета-клiтинами, калiкреїн - альфа-клiтинами
?
691. Який ефект на вуглеводний обмiн спричиняє гормон пiдшлункової залози глюка-гон?
- Синтез глiкогена в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю
+ Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гіперглікемію
- Синтез глiкогену в печiнцi i м’язах, гiперглiкемiю
- Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю
- Депонування глiкогену в печiнцi, мобiлiзацiю глiкогену з мя’зiв
?
692. У людини надмірне потовиділення, тахікардія, сильний голод і збудження. Зміна концентрації якої речовини в крові спричинило такий стан?
+ Зменшення глюкози
- Збільшення глюкози
- Зменшення білків
- Збільшення білків
- Зменшення кальцію
?
693. Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостатністю якого гормону пов'язані ці зміни?
+ Інсуліну
- Глюкагону
- Естрадіолу
- Тестостерону
- Паратгормону
?
694. У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:
+ Тиреокальцитоніну
- Тироксину
- Інсуліну
- Альдостерону
- Паратгормону
?
695. У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:
+ Прищитоподібних залоз
- Гіпофізу
- Кори наднирників
- Шишкоподібної залози
- Тимусу
?
696. Вкажiть головнi функцiї таламусу?
- Перемикання усiєї сенсорної аферентацiї (окрiм нюхової), що прямує до вищих вiддiлiв мозку
- Опрацювання сенсорної i моторної iнформацiї
- Участь у мiжцентральних взаємодiях
- Регуляцiя рiвня збудливостi рiзних вiддiлiв мозку, у т.ч. кори великих пiвкуль (змiна сну i неспання, увага)
+ Усi перерахованi
?
697. У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реак-ція?
+ Сухожилкові рецептори Гольджи
- М’язові веретена
- Суглобові рецептори
- Дотикові рецептори
- Больові рецептори
?
698. У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження ви-явило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?
+ Червоних ядер
- Вестибулярних ядер
- Покришки
- Чорної речовини
- Ретикулярної формації
?
699. У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура зруй-нована?
+ Нижні горбики покришки
- Верхні горбики покришки
- Чорна речовина
- Ядра ретикулярної формації
- Червоне ядро
?
700. У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах:
+ Випрямлення та статокінетичні
- Статичні позні шийні
- Статичні позні вестибулярні
- Міотатичні тонічні
- Міотатичні фазичні
?
701. У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?
+ М’язові веретена
- Сухожилкові рецептори Гольджи
- Суглобові рецептори
- Дотикові рецептори
- Больові рецептори
?
702. Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?
+ Латеральне колінчасте тіло
- Медіальне колінчасте тіло
- Асоціативні ядра таламуса
- Супраоптичне ядро гіпоталамуса
- Супрахіазматичне ядро гіпоталамуса
?
703. Після перерізання мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке під-вищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?
+ Між середнім і заднім мозком
- Між проміжним і середнім мозком
- Між довгастим і спинним мозком
- Між проміжним і кінцевим
- Між довгастим мозком і мостом
?
704. При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри ре-флексів, які при цьому виникають?
+ В ядрах Дейтерса
- В руховій корі
- В базальних гангліях
- В червоних ядрах
- В спинному мозку
?
705. У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур голов-ного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:
+ Nucleus vestibularis lateralis
- Nucleus caudatus
- Nucleus ruber
- Nucleus reticularis medialis
- Nucleus intermedius lateralis
?
706. У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?
+ Нижче червоних ядер
- Між спинним та довгастим мозком
- Нижче вестибулярних ядер
- Вище червоних ядер
- Спинного мозку
?
707. Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано?
+ Задні горбики покришки
- Передні горбики покришки
- Червоні ядра
- Вестибулярні ядра
- Чорну речовину
?
708. Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?
+ Горбики покрівлі
- Медіальні ядра ретикулярної формації
- Червоні ядра
- Вестибулярні ядра
- Чорну речовину
?
709. У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?
+ Стовбур мозку
- Шийний відділ спинного мозку
- Передній мозок
- Проміжний мозок
- Середній мозок
?
710. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь верхнi горбики по-кришки?
- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються
- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу
- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну
+ Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук
- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв
?
711. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь нижнi горбики по-кришки?
- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються
- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу
- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон
- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук
+ Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв
?
712. Iннервацiю яких структур забезпечують розташованi в cередньому мозку ядра черепних нервiв?
- Утворюють синаптичнi з'язки з cпинальними iнтернейронами:
- Активують альфа- i гама-мотонейрони флексорiв i гальмують - екстензорiв
- Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв флексорiв i гальмують такi для м'язiв екстензорiв
+ Іннервують верхнiй, нижнiй i внутрiшнiй прямi, нижнiй косий м'яз ока, цiлiарний м'яз, сфiнктер зiницi (III пара), верхнiй косий м'яз (IV)
- Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв i гальмують такi для м'язiв флексорiв
- Моносинаптично або через вставнi нейрони активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв
?
713. Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi мезенцефальної тварини?
- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала
- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала
- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала
+ Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статичні та ста-токiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала в стані спокою
- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; дихання рiдке, глибоке; температура нестала
?
714. Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi бульбарної тварини?
- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала
- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала
- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала
- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала
+ Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; ди-хання рiдке, глибоке; температура нестала
?
715. Що називається мембранним потенціалом спокою?
- Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою
+ Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою
- Різниця потенціалів між збудженою і незбудженою ділянками клітинної мембрани
- Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані при збудженні клітини
- Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани при збудженні клітини
?
716. В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?
+ Потенціал дії не виникає
- Амплітуда потенціалу дії зменшується
- Амплітуда потенціалу дії збільшується
- Тривалість потенціалу дії збільшується
- Тривалість потенціалу дії зменшується
?
717. В яку фазу збудливостi може виникнути вiдповiдь на допорогове подразнення?
+ Суперномальностi
- Вiдносної рефрактерностi
- Субнормальностi
- Абсолютної рефрактерностi
- Взагалi не виникне
?
718. На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють негативним полюсом (катодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?
+ Часткова деполяризація
- Гіперполяризація
- Потенціал дії
- Змін не буде
- Реполяризація
?
719. На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють позитивним полюсом (анодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?
- Часткова деполяризація
+ Гіперполяризація
- Потенціал дії
- Змін не буде
- Реполяризація
?
720. Пiд яким електродом при замиканнi постiйного струму пiдвищується збудливiсть тканини?
- Пiд анодом
+ Пiд катодом
- Пiд обома електродами
- Нi пiд одним з полюсiв
- Усi вiдповiдi вiрнi
?
721. Що є мiрою збудливостi?
- Хронаксiя
- Лабiльнiсть нерва
- Корисний час
+ Порiг подразнення
- Величина скорочення м'яза
?
722. У експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?
+ У мотонейронах спинного мозку
- У залозистих клітинах
- У міоцитах скелетного м’яза
- У міоцитах гладкого м’яза
- У кардіоміоцитах
?
723. Вiдсутнiсть вiдповiдi на допорогове подразнення i максимальна вiдповiдь на по-рогове подразнення це:
- Закон скорочення
- Закон електротону
- Полярний закон
+ Правило "все або нiчого"
- Закон середнiх навантажень
?
724. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
+ Не зміниться (суттєво не зміниться)
- Припиниться
- Стане більш рідким
- Стане більш глибоким
- Стане більш частим
?
725. У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок спра-ва, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш характерними?
+ Правої половини спинного мозку
- Рухової кори зліва
- Лівої половини спинного мозку
- Передніх стовбів спинного мозку
- Задніх стовбів спинного мозку
?
726. Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в ділянці іннервації?
+ Втрата рухів
- Втрата дотикової чутливості
- Втрата температурної чутливості
- Втрата пропріоцептивної чутливості
- Гіперчутливість
?
727. У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?
+ Припиниться
- Стане поверхневим і рідким
- Стане глибоким і частим
- Стане поверхневим і частим
- Стане глибоким і рідким
?
728. У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:
+ Спино-таламічного
- Медіального спинокортикального
- Заднього спино-мозочкового
- Латерального спинокортикального
- Переднього спино-мозочкового
?
729. Що таке гальмування в ЦНС?
+ Активний процес пригнiчення або припинення збудження при подразненнi
- Вiдсутнiсть збудження
- Припинення збудження
- Припинення видiлення збуджувальних медiаторiв
- Зменшення працездатностi пiд час роботи
?
730. Чим запускається процес звiльнення медiатора в синапсах?
- Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани
- Збудженням хеморецепторiв
+ Потенцiалом дiї, що надходить до кiнцевої бляшки
- Активацiєю холiнестерази
- Слiдовою гiперполяризацiєю
?
731. Чим зумовлене постсинаптичне гальмування?
+ Активацiєю калiєвих чи хлорних каналiв
- Активацiєю натрiєвих каналiв
- Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв
- Проникненням гальмiвних медiаторiв через постсинаптичну мембрану
- Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани
?
732. Чим зумовлене пресинаптичне гальмування?
- Гiперполяризацiєю постсинаптичної мембрани
- Дiєю гальмiвного медiатора на дендрити мотонейронiв
- Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв
- Блокуванням синтезу гальмiвних медiаторiв
+ Деполяризацiєю за типом катодичної депресiї на шляху до пресинаптичної мембрани за участю натрiєвих та кальцiєвих каналiв iз створенням блоку проведення збудження
?
733. Що вiдноситься до особливостей проведення збудження через синапси?
- Синаптична затримка, сумацiя збудження, двобiчнiсть проведення збудження, трансформацiя збудження
- Однобiчнiсть проведення збудження, сальтаторне проведення збудження, стом-люванiсть
- Сумацiя збудження, трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, вiдносна невтомнiсть
- Трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, посттетанiчна потенцiацiя, двобiчне проведення збудження
+ Однобiчнiсть проведення збудження, синаптична затримка, сумацiя збудження, трансформацiя ритму, пiслядiя
?
734. Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подраз-нення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?
+ Стрихнін
- Адреналін
- Ацетилхолін
- Серотонин
- Дофамін
?
735. Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?
+ Нервово-м'язовий синапс
- Натрієві канали
- Калієві канали
- Процеси енергоутворення
- Спряження збудження і скорочення у м'язі
?
736. В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища?
+ Реципрокне
- Гальмування слідом за збудженням
- Пессимальне
- Зворотнє
- Латеральне
?
737. Якi функцiї належать базальним ядрам?
- Програмування рухiв, регуляцiя пози, видiлення гормонiв
- Іннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон
+ Програмування рухiв, регуляцiя пози, пластичного тонусу м'язiв
- Опрацювання зорової iнформацiї перед надходженням її до кори
- Усi перераховані
?
738. Що синтезується в нейросекреторних клiтинах супраоптичного i паравентрику-лярного ядер гiпоталамусу?
- Тропнi гормони (кортикотропiн, тиреотропiн та iн.)
- Рилiзiнг-фактори
- Окситоцин, статини
+ Антидiуретичний гормон, окситоцин
- Усе перераховане
?
739. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь чорна речовина?
- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються
+ Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу
- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон
- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук
- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв
?
740. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь синя пляма?
- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються
- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу
+ Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон
- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук
- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв
?
741. Якi з наведених груп функцiй притаманнi мозочку?
- Регуляцiя тонусу м'язiв, пози i рiвноваги
- Координацiя рухiв; узгодження мiж рефлексами пози й цiлеспрямованими рухами; корегування рухiв завдяки узгодженню між антагоністами та синергістами за часом і силою
- Регуляцiя швидких автоматизованих рухiв, зокрема, створення програми та її iнiцiацiя
- Адаптацiйно-трофiчна функцiя - задоволення потреб працюючих м'язiв шляхом залучення вегетативних центрiв
+ Усi наведенi
?
742. Якi групи симптомiв найбiльш характернi для пошкоджень мозочка?
- Атаксiя
- Астазiя
- Дистонiя
- Астенiя
+ Усi перерахованi
?
743. Якi структури функцiонально вiднесено до базальних ганглiїв?
- Хвостате ядро
- Блiда куля, чорна речовина
- Субталамiчна дiлянка, огорожа
- Лушпина
+ Усi перерахованi
?
744. До яких фiзiологiчних процесiв причетнi базальнi ганглiї?
- Регуляцiї пози, тонусу м'язiв за пластичним типом; здiйснення стереотипних по-вiльних "хробакоподiбних" рухiв
- Забезпечення загального рухового фону, мiмiки, iнтонацiї
- Органiзацiї узгоджених з основним додаткових рухiв (жестикуляцiя)
- Інiцiацiї та прикорочення рухiв, головним чином, повiльних; запам'ятовування моторних програм
+ До усiх перерахованих
?
745. Пошкодження яких структур головного мозку призводить до розвитку синдрому Паркiнсона (маскоподiбне обличчя, вiдсутнiсть жестикуляцiї, обережна хода мiлкими кроками, пластична ригiднiсть, тремтiння спокою)?
- Мозочка
- Таламуса
+ Базальних ганглiїв
- Стовбура мозку
- Спинного мозку
?
746. Порушення перш за все якого медiаторного процесу призводить до розвитку синдрому Паркiнсона?
- Порушення зв'язкiв вiд синьої плями i завдяки цьому дефiцит норадреналiну
+ Порушення зв'язкiв вiд чорної речовини i завдяки цьому дефiцит дофамiну
- Дефiцит холiнестерази i завдяки цьому надлишок ацетилхолiну
- Пошкодження нейросекреторних клiтин супраоптичного i паравентрикулярного ядер гiпоталамусу, котрi синтезують АДГ
- Пошкодження надниркових залоз i завдяки цьому дефiцит норадреналiну
?
747. У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного мозку може бути причиною цього?
+ Мозочка
- Гіпокампу
- Ретикулярної формації
- Червоних ядер
- Вестибулярних ядер
?
748. У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пош-кодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?
+ Ретикулярної формації
- Гіпокампу
- Чотиригорбикового тіла
- Кори великих півкуль
- Чорної субстанції
?
749. У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?
+ Задній мозок
- Гіпоталамус
- Довгастий мозок
- Кора великих півкуль
- Мозочок
?
750. У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку привело до цієї хвороби?
+ Чорної субстанції
- Таламуса
- Червоних ядер
- Мозочка
- Ретикулярної формації
?
751. Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
+ Мозочка
- Рухової кори
- Базальних гангліїв
- Чорної субстанції
- Вестибулярних ядер
?
752. У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно, уражені:
+ Мозочок
- Базальні ганглії
- Лімбічна система
- Таламус
- Прецентральна звивина кори великих півкуль
?
753. У чоловіка при ураженні одного з відділів ЦНС спостерігається астенія, м'язова дистонія, порушення рівноваги. Який з відділів ЦНС уражено?
+ Мозочок
- Чорна субстанція
- Ретикулярна формація
- Червоні ядра
- Вестибулярні ядра
?
754. Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними очима, він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з наведених структур мозку найбільш ймовірно вражена у цієї людини?
+ Мозочок
- Таламус
- Гіпоталамус
- Прецентральна звивина кори великих півкуль
- Базальні ганглії
?
755. Де розташований ефекторний нейрон еферентного вiддiлу рефлекторної дуги автономної нервової системи (АНС)?
+ В одному з вузлiв АНС поза межами ЦНС
- У бокових рогах спинного мозку
- У довгастому мозку
- У довгастому мозку та бокових рогах спинного мозку
- У спинальних вузлах
?
756. Якi структурнi елементи мiстяться в метасимпатичнному вiддiлi автономної не-рвової системи?
- Еферентнi та аферентнi нейрони
- Еферентнi та аферентнi волокна
- Аферентнi нейрони
- Вставнi нейрони
+ Аферентнi, вставнi та еферентнi нейрони
?
757. В яких закiнченнях автономної нервової системи звiльняється ацетилхолiн?
+ В усiх преганглiонарних, бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних, частинi постганглiонарних симпатичних
- У преганглiонарних i постганглiонарних парасимпатичних
- В усiх преганглiонарних
- У бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних i частинi постганглiонарних симпатичних
- У постганглiонарних парасимпатичних
?
758. Якi функцiї органiзму можна вiднести до автономних?
- Сприйняття зовнiшнiх подразнень i руховi реакцiї поперечносмугастих м'язiв
- Обмiн речовин, травлення
- Дихання, кровообiг
- Видiлення, розмноження
+ Обмiн речовин, травлення, дихання, кровообiг, видiлення, розмноження
?
759. Яка назва у комплекса центральних i периферичних нервових клiтинних структур, котрi регулюють функцiональний рiвень внутрiшнього середовища, необхiдний для адекватних реакцiй?
- Автономна нервова система
- Автономна нервова система
- Ганглiонарна нервова система
- Вiсцеральна нервова система
+ Вченими запропонованi всi наведенi назви
?
760. Якi з наведених особливостей вiдрiзняють автономну нервову систему вiд сома-тичної?
- Функцiї не контролюються свiдомiстю; еферентний вiддiл рефлекторної дуги має два нейрони - ефекторний i вставний
- Еферентнi волокна на шляху до органа перериваються в ганглiях
- Центральнi й периферичнi вiддiли розташовані нерiвномiрно; немає сегментарностi; має велику територiю iнервацiї
- Медiаторами є ацетилхолiн, адреналiн, норадреналiн
+ Усi перерахованi
?
761. Що є складовими симпатичної частини автономної нервової системи?
+ Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII, паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів
- Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв
- Автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв
- Нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку
- Усi перерахованi структури
?
762. Що є складовими парасимпатичної частини автономної нервової системи?
- Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII
+ Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв; нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку; автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв
- Паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів
- Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СІ до СVIII
- Усi перерахованi структури
?
763. За якими ознаками метасимпатична нервова система вiдрiзняється вiд iнших ча-стин автономної нервової системи?
- Іннервує тiльки внутрiшнi органи, яким властивий автоматизм
- Поряд з загальним вiсцеральним аферентним шляхом має власний сенсорний ланцюг
- Володiє значно бiльшою, нiж симпатична i парасимпатична нервова системи, незалежнiстю вiд ЦНС
- Не має прямих синаптичних контактiв з еферентною частиною соматичної ре-флекторної дуги
+ Усі відповіді вірні
?
764. Яку назву має вiддiл нервової системи, розташований в стiнках органiв, котрим притаманна автоматiя, i здiйснює регуляцiю дiяльностi цих органiв?
+ Метасимпатична нервова система
- Автономна нервова система
- Парасимпатична частина автономної нервової системи
- Симпатична частина автономної нервової системи
- Можна вживати будь-яку з наведених назв
?
765. Де здiйснюється переключення аферентних сигналiв на асоцiативнi й еферентнi клiтини в дузi автономного рефлексу?
- У превертебральних i паравертебральних ганглiях
- В iнтрамуральних ганглiях
- У спинному мозку
- У довгастому мозку
+ На усiх указаних рiвнях
?
766. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на поздовжнi й циркулярнi м'язи травної системи?
+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
?
767. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктери травної системи?
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
?
768. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на детрузор сечо-вого мiхура?
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
?
767. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на внутрiшнiй сфiнктер сечового мiхура?
+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
?
768. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на бронхiальнi м'язи?
+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
?
769. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на м'яз, котрий розширює зiницю?
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
?
770. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктер зiницi?
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
+ Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
?
771. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на вiйковий м'яз?
- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення
- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення
+ Симпатичнi - незначне розслаблення, парасимпатичнi - скорочення
?
772. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї шкiри, черевної порожнини, скелетних м'язiв у станi спокою?
- Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення
+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - не дiють
- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження
- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження
- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - не дiють
?
773. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на коронарнi ар-терiї?
- Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення
+ Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - звуження
- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження
- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження
- Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють
?
774. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на судини мозку?
- Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження
+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - можливе розширення
- Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють
?
775. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї статевих органiв?
- Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження
- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження
+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення
?
776. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на слиннi залози?
+ Симпатичні - секрецiя, парасимпатичні - секрецiя
- Симпатичні - зниження секрецiї, парасимпатичні - секрецiя
- Смпатичні - не дiють, парасимпатичні - секрецiя
- Сатичні - не дiють, парасимпатичнi - не дiють
- Симпатичні - секрецiя, парасимпатичнi - не дiють
?
777. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?
+ Дофамінергічних
- Гістамінергічних
- Серотонінергічних
- Холінергічних
- Опіоїдних
?
778. Для кращого огляду дна очного яблука лікар закапав в кон'юнктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці через блокаду таких мембранних циторецепторів:
+ М-холінорецепторів
- Н-холінорецепторів
- Альфа-адренорецепторів
- Бетта-адренорецепторів
- Н2-рецепторів
?
779. У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунто-ваним буде використання для зняття нападу активаторів:
+ Бета-адренорецепторів
- Альфа-адренорецепторів
- Альфа- та бета-адренорецепторів
- Н-холінорецепторів
- М-холінорецепторів
?
780. Якi функцiї антидіуретичного гормону?
- Сприяє зниженню осмотичного тиску в плазмi кровi, регулює дiяльнiсть нирок, дiє як вазоконстрiктор (у малих дозах);
- Забезпечує осморегулюючий рефлекс, спричиняє реабсорбцiю води в нисхiдному вiддiлi петлi Генле, дiє як вазодилятатор;
+ Зменшує дiурез, пiдвищує реабсорбцiю води в дистальному сегменті ка-нальців і збиральних трубках нирок, дiє як вазоконстрiктор (у великих до-зах);
- Причетний до гомеостазуючої функцiї нирок, знижує проникливiсть клiтинних мембран до води, дiє як вазоконстрiктор;
- Сприяє пiдвищенню осмотичного тиску кровi, пригнiчує реабсорбцiю води в нирках, пiдвищує проникливiсть клiтинних мембран до води.
?
781. Якi речовини є гуморальними регуляторами функцiй органiзму?
- Електролiти й мiкроелементи
- Гормоноїди (система АПУД)
- Гормони
- Метаболiти
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
782. Які речовини стимулюють вивільнення гормонів аденогіпофізом?
+ Ліберини
- Статини
- Енкефаліни
- Ендорфіни
- Усі відповіді вірні
?
783. Які речовини пригнічують вивільнення гормонів аденогіпофізом?
- Ліберини
+ Статини
- Енкефаліни
- Ендорфіни
- Усі відповіді вірні
?
784. Яка з речовин виконує функції вторинного месенджера?
- Аденілатциклаза
+ цАМФ
- Іони калію
- Іони хлору
- Креатин фосфат
?
785. При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?
+ Вазопресин
- Натрійуретичні фактории
- Альдостерон
- Кортизол
- Ренін
?
786. Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час пологів?
- Вазопрессин
- Натрійуретичні фактории
- Альдостерон
- Кортизол
+ Окситоцин
?
787. При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?
+ Еритропоетину
- Реніну
- Кортизолу
- Адреналіну
- Тестостерону
?
788. Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?
+ Вазопрессину
- Окситоцину
- Інсулину
- Трийодтироніну
- Кортизолу
?
789. Яка з ендокринних залоз причетна до органiзацiї клiтинного iмунiтету?
- Наднирковi залози
- Прищитовиднi залози
- Щитовидна залоза
+ Пiдгрудинна залоза (тимус)
- Статевi залози
?
790. Гормон якої з ендокринних залоз є регулятором дiяльностi зорового аналiзатора (зокрема, чутливостi до свiтла та кольоросприймання?)
- Надниркових залоз (мозкової речовини);
- Надниркових залоз (коркової речовини)
+ Шишкоподiбної залози (епiфiза)
- Гiпофiза (передньої частки)
- Гiпофiза (задньої частки)
?
791. Якi з перерахованих гормонiв виробляються передньою часткою гiпофiза?
+ Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, кортикотропiн, гонадотропнi гормони
- Вазопресин (антидіуретичний гормон), окситоцин, мелатонін
- Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, мелатонін, антидіуретичний гор-мон
- Тіреотропний гормон, кортикотропiн, вазопресин, антидиуретичний гормон
- Тіреотропний гормон, вазопресин, кортикотропiн, окситоцин
?
792. Які функцiї гормону передньої частки гiпофiзу соматотропiну?
- Сприяє збiльшенню росту, активує остеобласти епiфiзiв трубчастих кiсток, не впливає на зкостенiння росткової зони хрящів
- Збiльшує масу тiла, активує остеокласти, прискорює енхондральне зкостенiння
+ Сприяє збiльшенню росту й маси тiла, активує остеобласти, затримує зко-стенiння росткової зони хрящiв
- Не впливає на масу тiла, збiльшує зрiст, затримує зкостенiння трубчастих кiсток
- Не впливає на зрiст, активує остеобласти, прискорює зкостенiння хрящiв трубчастих кiсток
?
793. Після пологів у породілі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофунк-цію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?
+ Аденогіпофізу
- Нейрогіпофізу
- Щитоподібної залози
- Підшлункової залози
- Надниркових залоз
?
794. Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри. Чому?
+ Зменшення меланотропіну
- Зменшення тиреотропіну
- Збільшення вазопресину
- Збільшення тиреотропіну
- Збільшення окситоцину
?
795. При клiнiчному обстеженнi встановлено: пiдвищення основного обмiну на 40%, пiдсилене потовидiлення, тахiкардiю, худорлявiсть. Функцiї якої з ендокринних залоз порушено i в якому напрямку?
- Задньої долi гiпофiзу, гiперфункцiя
+ Щитоподібної залози, гіперфункція
- Гiпофункцiя щитоподібної залози
- Прищитоподібних залоз, гіпофункція
- Пiдгрудинної залози (тимусу), гіперплазія
?
796. Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нор-мальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки?
+ Соматотропіну
- Гонадотропного
- Адренокортикотропного
- Тиреотропного
- Тироксину
?
797. У дитини від народження знижена функція щитоподібної залози. Що є головним наслідком цього?
+ Кретинізм
- Нанізм
- Гігантизм
- Гіпопітуітарізм
- Гіперпігментація шкіри
?
798. У дитини тиміко-лімфатичний статус. Що призвело до цього?
+ Збільшення підгрудинної залози
- Зменшення підгрудинної залози
- Збільшення щитоподібної залози
- Зменшення щитоподібної залози
- Збільшення при щитоподібних залоз
?
799. У хворого похилого віку спостерігали збільшення та потовщення пальців на руках та ногах, носа, нижньої щелепи. Із збільшенням виділення якого гормону пов’язані дані порушення?
+ Соматотропного
- Гонадотропного
- Адренокортикотропного
- Тиреотропного
- Тироксину
?
800. Який з гормонiв є гiпоглiкемiзуючим?
- Соматостатин
- Глюкагон
- Адреналін
+ Інсулін
- Глюкокортикоїди
?
801. Після того, як вранці людина одягнеться, вона поступово перестає відчувати одяг, відбувається адаптація. Ці процеси на рівні рецепторів виявляються зміною проникності мембран до іонів:
- Підвищується проникність до іонів калію
- Знижується проникність до іонів калію
+ Знижується проникність до іонів натрію
- Підвищується проникність до іонів натрію
- Знижується проникність іонів кальцію
?
802. Зниження фiзiологiчних властивостей м'яза пiд катодом при тривалiй дiї сильного постiйного струму це:
- Кателектротон
- Анелектротон
+ Катодична депресiя
- Фiзичний електротон
- Хронаксiя
?
803. Що є основою акомодацiї тканини?
- Пiдвищення амплiтуди потенцiалiв дiї
- Зникнення мембранного потенцiалу
- Пiдвищення проникливостi мембрани для Na+
- Припинення роботи Са++-каналiв
+ Інактивацiя Na+-каналiв i пiдвищення проникливостi мембрани для К+
?
804. Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії не виклика-ють збудження, а викликають тільки тепловий ефект. Як можна пояснити це явище?
- Стимул попадає в фазу субнормальної рефрактерності
- Інтенсивність стимулу менше порогової величини
- Стимул попадє в фазу абсолютної рефрактерності
+ Тривалість стимулу менше корисного часу
- Розвивається акомодація
?
805. Мiнiмальна сила, що викликає максимальне скорочення м'яза, це:
- Хронаксiя
- Реобаза
- Корисний час
- Мiнiмальний порiг подразнення
+ Максимальний порiг подразнення
?
806. У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак у роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною причиною є:
+ Явища гальванізму
- Пошкодження чутливих нервових волокон
- Застосування неякісної пластмаси
- Занесення інфекції
- Пошкодження смакових рецепторів
?
807. Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті й пе-чію язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?
+ Гальванометрію
- Мастикаціографію
- Оклюзіографію
- Електроміографію
- Рентгенографію
?
808. Яка частина нейрона має вищу концентрацію Na+-каналів на 1 мм2 клітинної мем-брани?
- Дендрити
- Ділянки тіла клітини біля дендритів
+ Початковий сегмент аксона
- Мембрана аксона під мієліном
- Жодна з наведених вище частин
?
809. Яким з перелічених волокон властива найменша швидкість проведення збудження?
- А_альфа-волокна
- А_бета-волокна
- А_гама-волокна
- В-волокна
+ С-волокна
?
810. Яким з перелічених волокон властива набільша швидкість проведення збудження?
+ А_альфа-волокна
- А_бета-волокна
- А_гама-волокна
- В-волокна
- С-волокна
?
811. До якого типу належать автономні прегангліонарні нервові волокна?
- А_альфа-волокна
- А_бета-волокна
- А_гама-волокна
+ В-волокна
- С-волокна
?
812. До якого типу належать автономні постгангліонарні нервові волокна?
- А_альфа-волокна
- А_бета-волокна
- А_гама-волокна
- В-волокна
+ С-волокна
?
813. Жінці 52 років перед видаленням зуба зробили ін’єкцію місцевого анестетику. Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:
+ Фізіологічної цілісності
- Ізольованого проведення збудження
- Анатомічної цілісності
- Функціонування мікротрубочок
- Аксонного транспорту
?
814. В експерименті після обробки нервово-м’язового препарату жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується цими препаратами?
- Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною
- Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета
- Зміна проникності для різних речовин
+ Рецепція медіаторів у нервово-м’язовому синапсі
- Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани
?
815. В експерименті на нервово-м’язовому препараті жаби вивчають одиночні скоро-рочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміняться скорочення м’яза після обробки препарату курареподібною речовиною?
+ Зникнуть
- Збільшиться сила
- Збільшиться тривалість
- Зменшиться тривалість
- Не зміняться
?
816. Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх ске-летних м’язів. Що є причиною цього?
+ Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани
- Порушення виділення ацетилхоліну
- Блокада Са 2+ – каналів пресинаптичної мембрани
- Порушення синтезу холінестерази
- Порушення синтезу ацетилхоліну
?
817. У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:
+ Натрієві
- Калієві
- Швидкі кальцієві
- Повільні кальцієві
- Хлорні
?
818. В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка ви-кликала її гіперполяризацію. Проникність для яких іонів через постсинаптичну мембрану збільшилась у даній ситуації?
+ Калію
- Натрію
- Кальцію
- Магнію
- Марганцю
?
819. Що таке електромеханiчне спряження м'яза?
- Виникнення потенцiалу дiї i проведення його вздовж клiтинної мембрани й у глибину м'язового волокна по трубочках
- Вивiльнення Ca++ з бокових цистерн саркоплазматичного ретикулуму й дифузiя його до мiофiбрил
- Активацiя системи тропонiн-тропомiозину та зчеплення актину з мiозином
- Взаємодiя ("ковзання") актинових i мiозинових ниток, яка призводить до укорочення мiофiбрили
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
820. Роль Са++ в м'язовому скороченнi:
- Гальмує роботу Nа+-К+-насоса
- Викликає розпад АТФ
+ Сприяє взаємодiї мiозину з актином завдяки активацiї тропонiн-тропомiозинової системи
- Викликає утворення тропомiозину
- Ущiльнює Z-мембрани
?
821. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?
- Зменшення сили скорочень
- Зменшення частоти скорочень
+ Зменшення частоти й сили скорочень
- Зупинка серця в діастолі
- Зупинка серця в систолі
?
822. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в пер-фузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?
+ Збільшення частоти і сили скорочень
- Зменшення сили скорочення
- Збільшення частоти скорочень
- Збільшення сили скорочень
- Зупинка серця в діастолі
?
823. В эксперименті до мяза, взятого з сечовода тварини, підвішують вантаж. Мяз розтягується і залишається в такому стані при відєднанні вантажа. Яку властивість демонструє даний експеримент?
- Автоматію
+ Пластичність
- Эластичність
- Скоротливість
- Розтяжність
?
824. Яке електричне явище можна виявити у клітинах м’яза на першій стадії після де-нервації, поки бездіяльність не призведе до його атрофії?
- Локальний потенціал
- Альтераційний потенціал
- Пасивну деполяризацію
+ Спонтанні потенціали дії (потенціали фібриляції)
- Гіперполяризацію
?
825. Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщен-ні) вантажу в певному положенні?
+ Ізометричним
- Ізотонічним
- Ауксотонічним
- Концентричним
- Ексцентричним
?
826. Що таке рефлекс?
- Шлях, по якому iде збудження при подразненнi
+ Реакцiя органiзму у вiдповiдь на чутливе подразнення за участю ЦНС
- Центр, де збудження перемикається з чутливого шляху на руховий
- Орган, де збудження перетворюється в специфiчний вид енергiї
- Чутливi закiнчення, що сприймають подразнення i генерують ПД
?
827. Що таке периферичне нервове волокно?
- Осьовий цилiндр в мiелiновiй оболонцi
- Дендрити нервових клiтин
+ Аксони чи дендрити з оболонками, що входять до складу периферичних нервiв
- Осьовий цилiндр з нейрофiбрiлами
- Мiкротрубочки i нейрофiламенти
?
828. Яка послiдовнiсть залучення в реакцiю ланок рефлекторної дуги при здiйсненнi рефлексу?
- Центр - еферентний шлях - ефектор - рецепторне поле - аферентний шлях
- Аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор
- Рецепторне поле - центр - еферентний шлях - ефектор
- Рецепторне поле - еферентний шлях - центр - аферентний шлях - ефектор
+ Рецепторне поле - аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор
?
829. Яку назву мають складнi рефлекторнi акти, в яких кiнець одного рефлексу зумо-влює виникнення наступного?
- Антагонiстичнi рефлекси
- Генералiзацiя
+ Ланцюговi рефлекси
- Синергiчнi рефлекси
- Алiйованi рефлекси
?
830. Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зни-женням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?
+ У нервових центрах
- В аферентному провіднику
- У рецепторах
- В еферентному провіднику
- У м'язах
?
831. Доросла донька приїхала до матусі у гості. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, смачні пахощі пробудили апетит. Поясніть з позиції вчення П. К. Анохіна про структуру акту поведінки значення приказки “Апетит приходить під час їжі“ і назвіть компонент цієї структури, який у даному конкретному випадку викликав таку поведінку доньки.
- Домінантна мотивація
+ Обстановочна аферентація
- Пусковий стимул
- Пам`ять
- Акцептор результату дії
?
832. У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40 с зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
+ Безумовні симпатичні рефлекси
- Безумовні парасимпатичні рефлекси
- Умовні симпатичні рефлекси
- Умовні парасимпатичні рефлекси
- Безумовні периферичні
?
833. У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунку й запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “дошкоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?
+ Вісцеро-соматичний
- Вісцеро-вісцеральний
- Вісцеро-кутанний
- Кутанно-вісцеральний
- Сомато-вісцеральний
?
834. Як назвати зменшення ефекту одночасної дiї двох сильних стимулiв, котрi разом збуджують групу мотонейронiв, порiвняно з арифметичним складанням ефектiв вiд порiзно збуджених цих мотонейронiв?
- Полегшення
- Домiнанта
- Конвергенцiя
- Послiдовне гальмування
+ Оклюзiя
?
835. Як називається панiвний осередок збудження, котрий пiдсилюється пiд впливом iмпульсiв, що надходять з iнших центрiв, гальмуючи при цьому їх?
+ Домiнанта
- Полегшення
- Оклюзiя
- Центральне гальмування
- Ірадiацiя
?
836. Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є чутливими?
- Спино-таламiчний, Монакова, Голя, Бурдаха
- Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний
- Флексiга, Говерса, пiрамiдний, Монакова
- Бурдаха, текто-спинальний, Говерса
+ Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса
?
837. Де розташованi центри лiктьових згинальних та розгинальних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?
+ C V - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий
- C VII - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий
- C VII - T I; м'язово-шкiрний, променевий
- C IV - C VI; променевий
- C V - C VIII; серединний, променевий
?
838. Яку назву має частина спинного мозку з парою переднiх i заднiх корiнцiв?
- Метамер
+ Сегмент
- Вiддiл
- Центр
- Ядро
?
839. Скiльки сегментiв мiстить в собi спинний мозок?
- 21
- 27
+ 31
- 35
- 37
?
840. Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є руховими?
- Пiрамiдний, Монакова, Голя i Бурдаха, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний
- Кортико-спинальний, рубро-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний
- Монакова, спино-церебелярний, кортико-спинальний, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний
- Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний
+ Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний
?
841. Яку назву мають явища, що виникають внаслiдок "половинного" пошкодження спинного мозку (порушення рухiв на боцi травми, больової i температурної чутливостi - на протилежному, пропрiоцептивної i тактильної чутливостi - частково з обох)?
+ Синдром Броун-Секара
- Зони Захар'їна-Геда
- Закон Бела-Мажандi
- Домiнанта Ухтомського
- Гальмування Сєченова
?
842. Де розташованi центри колiнних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?
+ L III - L IV, стегновий
- L I - L II, стегновий
- T VII - T XII, стегновий
- I - S III, м'язово-шкiрний
- С V - C VIII, серединний
?
843. Де розташованi центри рефлексу з ахiллового сухожилка i якi нерви причетнi до його здiйснення?
- L III - L IV, стегновий
- L I - L III, стегновий
- T VII - T XII, стегновий
+ S I - S II, великогомiлковий
- С V - C VIII, серединний
?
844. Де розташованi центри черевних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?
- L III - L IV, стегновий
- L I - L III, стегновий
+ T VII - T XII, мiжребернi
- S I - S II, великогомiлковий
- С V - C VIII, серединний
?
845. Де розташованi центри пiдошовних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?
- L III - L IV, стегновий
+ L V - S I, сiдничний
- T VII - T XII, мiжребернi
- S I - S II, великогомiлковий
- С V - C VIII, серединний
?
846. При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років вияв-лені деструкція і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному й грудному відділах. Які функції були порушені пр житті?
+ Моторні функції верхніх кінцівок
- Моторні функції нижніх кінцівок
- Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок
- Чутливість нижніх кінцівок
- Чутливість верхніх кінцівок
?
847. У результаті травми у чоловіка 40 років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в ділянці іннервації цих корінців?
+ Втрата всіх видів чутливості
- Порушення функції посмугованих скелетних м’язів
- Порушення функції гладеньких м’язів
- Втрата температурної та вібраційної чутливості
- Втрата больової чутливості
?
848. У результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним перери-вом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?
+ Дихання припиняється
- Дихання не змінюється
- Зростає частота дихання
- Зростає глибина дихання
- Зменшиться частота дихання
?
849. У хворого виявляється повна демієлінізація волокон провідних висхідних шляхів. Формування яких відчуттів при цьому погіршиться найменше?
+ Температурних
- Пропріоцептивних
- Зорових
- Дотикових
- Слухових
?
850. У чоловіка 60 років рівень цукру в крові становить 6,8-7,0 ммоль/л, вміст інсуліну у крові - нормальний, кількість інсулінових рецепторів зменшена. Який механізм гіперглікемії?
+ Зменшення кількості інсулінових рецепторів і зниження толерантності до глюкози
- Порушення гіпоталамічного глюкостатичного механізму
- Глюконеогенез переважає над гліконеогенезом
- Порушена глюконеогеназна функція печінки
- Підвищена гліколітична функція печінки
?
851. Якi з перерахованих гормонiв мають протизапальну дiю?
- Адреналiн
- Мiнералокортикоїди
+ Глюкокортикоїди
- Глюкагон
- Інсулiн
?
852. Якi гормони виробляються мозковою речовиною надниркових залоз?
- Глюкокортикоїди, мiнералокортикоїди
+ Адреналiн, норадреналiн
- Адреналiн, андрогени
- Норадреналiн, глюкокортикоїди
- Кортикотропiн, естрогени
?
853. Якi з перерахованих гормонiв специфiчно впливають на обмiн натрiю в органiзмi за рахунок збiльшення реабсорбцiї його канальцями нирок?
- Глюкокортикоїди
+ Мiнералокортикоїди
- Паратгормон
- Андрогени
- Антидіуретичний гормон
?
854. Вкажiть вiрну послiдовнiсть стадiй загального адаптацiйного синдрому за Г.Сельє. Стадiї:
- Резистентностi, виснаження, тривоги
+ Тривоги, резистентностi, виснаження
- Виснаження, резистентностi, тривоги
- Тривоги, виснаження, резистентностi
- Резистентностi, тривоги, виснаження
?
855. Яке призначення альдостерону?
- Залучений до ренiн-ангiотензивної системи
- Впливає на водно-сольовий обмiн
- Пiдвищує активний транспорт Nа+ через клiтинні мембрани
- Стимулює виведення К+ нирками в обмiн на Н+
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
856. У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові
+ Адреналіну
- Тироксину
- Соматотропіну
- Кортизолу
- Плазмінів
?
857. Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але пра-цевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?
+ Надниркові
- Прищитоподібні
- Сім’яники
- Підгрудинна
- Щитоподібна
?
858. У хворого бронзове забарвлення шкіри, особливо обличчя, шиї та рук; втрата апетиту, нудота, блювання; підвищена втомлюваність при фізичній та розумовій праці; підвищена чутливість до холоду та болю, висока сприйнятливість до інфекцій. Що призвело до цієї хвороби?
+ Гіпофункція кори надниркових залоз
- Гіперфункція кори надниркових залоз
- Гіперфункція щитоподібної залози
- Гіпофункція щитоподібної залози
- Гіперфункція підгрудинної залози
?
859. Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше збільшиться в крові студента?
+ Адреналіну
- Тіреоліберину
- Кортикотропіну
- Кортизолу
- Соматотропну
?
860. Після перенесеного стресу у людини похилого віку підвищився артеріальний тиск. Чому?
+ Активувалась симпато-адреналова система
- Підвищився тонус парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи
- Активувалась функція статевих залоз
- Розвинулись процеси гальмування в ЦНС
- Збільшилась кількість депонованої крові
?
861. Якi гормони видiляються статевими залозами?
- Лютропiн
- Люлiберин
- Пролактин
+ Естрогени
- Усi вiдповiдi вiрнi
?
862. Вкажiть гормон жiночих статевих залоз:
- Фолiкулостимулюючий гормон
- Пролактин
+ Прогестерон
- Лактотропiн
- Тестостерон
?
863. Вкажiть чоловiчi статевi гормони
- Естрогени
+ Андрогени
- Прогестерон
- Лютропiн
- Соматостатин
?
864. Яка послiдовнiсть стадiй менструального циклу в органiзмi жiнки є вiрною?
- Передовуляцiйний перiод - пiсляовуляцiйний перiод - овуляцiя - перiод спокою
+ Передовуляцiйний перiод - овуляцiя - пiсляовуляцiйний перiод - перiод спо-кою
- Передовуляцiйний перiод - перiод спокою - постовуляцiйний перiод – овуляцiя
- Овуляцiя - перiод спокою - постовуляцiйний перiод - передовуляцiйний перiод
- Постовуляцiйний перiод - передовуляцiний перiод - овуляцiя - перiод спокою
?
865. Якi ефекти гормонiв статевих залоз вiднесено до вторинних статевих ознак?
- Особливостi енергетичного обмiну
- Особливостi психомоторної сфери
- Особливостi скелету
- Особливостi розподiлу волосяного покрову i пiдшкiрної жирової основи
+ Усi вiдповiдi вiрнi
?
866. Яку дію статевих гормонів віднесено до забезпечення первинних статевих ознак?
- Диференціювання статі в ембріональному періоді
- Розвиток зовнішніх статевих органів
- Місячні циклічні зміни в статевому апараті
- Вироблення статевих клітин
+ Усі відповіді вірні
?
867. При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?
+ Недостатність гормональної функції яєчників
- Гіперфункція щитоподібної залози
- Гіпофункція щитоподібної залози
- Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози
- Гіперфункція мозкової речовини наднирників
?
868. Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?
+ Пролактину
- Соматостатіну
- Адренокортикотропного гормону
- Інсуліну
- Глюкагону
?
869. У жінки протягом останніх 6 місяців є ознаки макулінізації: підсилення росту во-лосся на обличчі, по білій лінії живота, ногах. Нерегулярний менструальний цикл. Причиною цього може бути підвищення секреції:
+ Андрогенів
- Естрогенів
- Соматотропного гормону
- Тироксину
- Мінералокортикоїдів
?
870. Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацеп-тивів, які містять статеві гормони?
+ Гонадотропних
- Вазопресину
- Тіреотропного
- Соматотропного
- Окситоцину
?
871. До лікаря звернулися батьки хлопчика 10 років, у якого відмічалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди та вусів, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна запідозрити?
+ Тестостерону
- Вазопресину
- Тиреотропного
- Соматотропного
- Окситоцину
?
872. Результати дослідження стероїдних гормонів в плазмі крові здорової жінки із ре-гулярними 28-добовими менструальними циклами свідчить, що протягом останніх 12-ти годин відмічався пік концентрації естрадіолу. Вміст прогестерону був незначний. Розвиток якої ситуації можна очікувати протягом наступних 3 діб?
+ Овуляції
- Початку менструації
- Закінчення менструації
- Зниження базальної температури
- Регресії жовтого тіла@
b

І
К
О

·

·

·

·

·

·

·

·
ъ15

Приложенные файлы

  • doc 18767072
    Размер файла: 567 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий