lek 4

Лекція 4. Екологічні групи водоростей
Зміст:
Основні екологічні групи водоростей. Водорості водного середовища. Класифікація водойм. Хімічні особливості різних типів водойм. Пристосування водоростей для мешкання у водному середовищі. Водорості морів та океанів. Водорості континентальних водойм.
Фітопланктон. Поняття планктону. Пристосування водоростей до планктонного способу життя. Систематичний склад фітопланктону. Явище „цвітіння” води та „червоних приливів” у морях. Сезонна динаміка фітопланктону. Фітопланктон континентальних водойм та відкритих водних просторів.
Бентосні водорості. Життєві форми і адаптивна морфологія. Вертикальне розподілення макрофітів. Бентосні водорості континентальних водойм (мікробентос), систематичний склад.
Перифітон. Пристосування водоростей до перифітонного способу життя. Систематичний склад перифітонних водоростей. Епіфіт ний та епілітний перифітон. Нейстон. Пристосування водоростей до нейстонного способу життя. Систематичний склад нейстонних водоростей.
Водорості позаводних місцезростань.
Пристосування водоростей до життя у повітряному середовищі. Аерофітні водорості. Склад аерофітону. Водорості-епіфіти та епіліти.
Едафофільні водорості. Згальне уявлення про грунтові водорості. Особливості методів дослідження ґрунтових водоростей. Склад, особливості поширення, чисельність, біомаса, продукція. Екологія ґрунтових водоростей, життєві форми. Грунтові водорості зональних та азональних біотопів.
Водорості екстремальних біотопів. Гіпергалійні водорості та пристосування до життя у гіпергалійних умовах. Систематичний склад. Водорості снігу та льоду, особливості біології, систематичний склад. Водорості гарячих джерел.
Основна література:
Ботаніка. Водорості і гриби / Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. - К.: Арістей, 2006. – 476 с.
Курс низших растений / Под ред. Горленко М.В. – М.: Высшая школа, 1981. – 519 с.
Додаткова література
Визначник грибів України. В 5 т.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990.
Оляницька Л.Г. Курс лекцій з систематики нижчих рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 72 с.
Определитель высших растений Украины. – К.: Наук. Думка, 1987. – 548 с.
Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника (В 2-х т.) – М.: Мир, 1990.

15

Приложенные файлы

  • doc 18814106
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий