LEK 5

5

ДІГРАМИ ПАРЕТО

На будь-якому підприємстві можуть виникнути проблеми, коли, незважаючи на прагнення підвищити якість продукції, виникають різні проблеми, які в кінцевому результаті приводять до значних втрат. Пошук рішення цих проблем починають з їх класифікації за окремими факторами (операціями) з метою виявлення основних, які пов’язані, наприклад, з найбільшими втратами. Для цього будують діаграми Парето і потім проводять їх аналіз.
При застосування діаграм Парето складові, за якими проводиться аналіз, об’єднують у три групи A, B i C.
У першу чергу об’єднують 3 фактори, які за своєю величиною перевищують всі решта і розставляють їх у порядку зменшення.
У другу групу заносять 3 наступних фактори, теж у порядку зменшення.
І в третю групу заносять всі решта фактори, виділяючи як останній фактор групу “решта причини (фактори)”, тобто ті, що не вдалося розділити на складові
Якщо проводити вартісний аналіз, то вважається, що на групу А припадає 70-80% усіх витрат, на групу С – 5-10%, а на групу В – 10-25% витрат, що пов’язані з помилками і дефектами в роботі. Це наводить на думку про те, що контроль факторів в групі А повинен бути найбільша в групі С – більш спрощеним.
Приклад. Підприємство випускає листове залізо. Протягом місяця було виготовлено 8020 бракованих листів. Необхідно сформулювати і вирішити задачу із зменшення браку. Для аналізу побудуємо діаграму Парето. Для цього:
Збирають місячні дані, які мають відношення до різних видів браку, виявляють кількість видів браку і підраховують суму втрат, що відповідає кожному виду браку;
Впорядковують види браку у порядку зменшення суми втрат таким чином, щоб наприкінці були види, що відповідають меншим втратам, і види, що входять в групу “решта”;
Будують стовпчастий графік, де кожному виду браку відповіда
·є свій прямокутник(стовпчик), вертикальна сторона якого відповідає величині втрат від цього виду браку (основи всіх прямокутників рівні) і викреслюють криву кумулятивної суми, так звану криву Лоренцо: на правій стороні графіка відкладають значення кумулятивного відсотка; одержаний графік і є діаграмою Парето;
На осі абсцис відкладають види браку, а на осі ординат – суму втрат;
Підраховують накопичену суму, її приймають за 100%;
На діаграмі Парето вказують її назву, період одержаних даних, число даних, відсоток браку, загальну суму втрат.
Дані про брак листового заліза за місяць наведено в таблиці.

Таблиця 1 – Дані про брак у виробництві листового заліза
Вид браку і кількість
неякісних виробів
Втрати від браку, тис.грн
Втрати від браку, %

1. Бокові тріщини – 140
5,4
3,449

2. Відшаровування фарби – 3400
3,7
2,397

3. Короблення – 900
62,0
40,181

4. Відхилення від перпендикулярності – 320
20,0
12,961

5. Бруд на поверхні – 1320
4,5
2,91

6. Гвинтоподібність – 1250
8,5
5,508

7. Тріщини на поверхні – 820
10,0
6,488

8. Боковий згин – 420
30,0
19,442

9. Решта причин – 600
10,2
6,660

Всього
154,3
100%


За даними таблиці побудовано діаграму Парето (рисунок 1).

13 EMBED CorelDRAW.Graphic.11 1415

Проведемо аналіз діаграми. Три види браку: короблення, боковий згин, відхилення від перпендикулярності складають відповідно 40,181%; 19,442% і 12,961% втрат, а в загальній сумі група А складає 72,584%. На цю групу і слід звернути особливі увагу на першому етапі. На другому етапі необхідно проаналізувати кожну з операцій групи А і скласти графік заходів, що дозволяють знизити брак. Якщо діаграма будується кожен місяць, то служба якості негайно визначає причину браку і розробляє заходи з її усунення.
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 18814154
    Размер файла: 100 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий