Psikh lek 5


МАТЕРІАЛИ до лекції №5. Тема: Технологія організації і проведення індивідуальної консультативної бесіди , з дисципліни “Психологія в сфері соціального захисту населення”.
Потрібно брати справу в свої руки, але не в серце.
М. Монтень
Психокорекційний (психотерапевтичний) вплив – фаза здійснення втручання із метою допомогти клієнту сформулювати якомога більше варіантів можливих дій і обрати найзручніший клієнту; метод спрямований, насамперед, на зміну ставлення клієнта до себе, до власної поведінки, і усвідомлення того, що лише як наслідок цієї зміни відбувається полегшення життєвої ситуації, вирішення існуючих проблем.
У сучасній літературі виділяють 4 основні підходи в консультуванні, а також декілька самостійних напрямів.
Психодинімічний підхід ( З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, Е. Фром, Е. Ерінксон, А. Фрейд, К Хорні та інші). Головним завданням психоаналізу є виявлення й дослідження підсвідомої сфери, яка керує людиною. Особлива увага приділяється ранньому дитинству.
Поведінковий (біхевіоральний) підхід ( Дж. Уотсон, Б. Скінер, І. П. Павлов) робить акцент на конкретних діях і вчинках клієнта. Позиція консультанта полягає у тому, щоб навчити клієнта контролювати свої вчинки, викликати конкретні зміни у його поведінці, виробити новий поведінковий репертуар.
Завдання: Прочитайте опис такої ситуації та визначте стратегію консультування у поведінковій парадигмі, яку можна було б застосовувати для надання допомоги людині.
Ситуація: До соціального працівника звернулась дівчина 22 років, що має освіту та достойну роботу, але з проблемою любовної залежності і порушення взаємин у сім’ї (батьки проти стосунків з чоловіком-мусульманином). Клієнтка розповіла наступне:
“Я вирішила звернутись до вас по допомогу… У мене в житті складалось ніби все гарно, я здобула освіту та диплом – юриста, працюю у гарній команді-професіоналів і отримую задоволення від свого життя в робочому процесі… але півроку тому в моєму житті з’явилась людина, яка змінила мій світ, моє “продумане і нудне життя”. Я сто разів переконувала себе, що зустріну обов’язково людину, яка покохає мене, а я її… і так сталось… Він дійсно – справжній, розумний, щирий, добрий та надійний, але він мусульманин. Ніколи не думала, про расову національну чи релігійну приналежність - це забобони? Ні, це питання дуже важливе для двох людей – для двох “різних світів”. Тому коли мої батьки і родичі дізнались про наші стосунки і про нашу подорож на його батьківщину… мене вирішили ізолювати від нього, вбити і вибити почуття, які не мають меж… Я готова на крайнощі… Але батьків втратити не хочу і свого щастя без “нього” я не бачу… Порадьте мені, як бути…”
Консультативний процес ( засоби дії, засновані на позитивному підкріплені):
Техніки сугестій ( НЛП, еріксоніанський гіпноз, “керована уява”)
Систематична десенсибілізація (релаксація у поєданні з візуалізацією)
Тренінг релаксації
Функціональний тренінг поведінки або “тренінг адекватного самовираження”Консультативний процес ( засоби дії, засновані на негативному підкріплені):
Занурення
Аверсивна терапія
Символічна економія (Б. Скінер)
“Тайм-аут”Гіперкорекція.
На понеділок 18.02.13
В зошиті виконати завдання до лекції 5… (Завдання: Прочитайте опис такої ситуації та визначте стратегію консультування у поведінковій парадигмі, яку можна було б застосовувати для надання допомоги людині).
До заняття, ви маєте з’ясувати сутність усіх складових психодинамічного підходу та обрати для себе
1 або 2 механізми подолання психологічного захисту.
Розкрити сутність основних структурних складових психодинамічного підходу (творча робота):
Психологічний захист (проекція, ідентифікація, заперечення, витіснення, заміщення, сновидіння, катарсис, сублімація) та механізми подолання психологічного захисту (
через втеча від … і в…;
пошук “мішені” та її роль;
конфлікт та псевдоконфлікт;
формування нового образу “Я”;
поява символів та фетишизмів;
регулювання висоти бар’єрів;
зниження масштабу травми;
досягнення гнучкості психіки;
відкладання досягнення цілі;
передбачення безпорадності та страхів;
підсилення активності для зміни перебігу подій;
розвиток та підтримка своїх хобі
ставлення до “цього” з гумором;
можливо проблема відсутня, є лише погане самопочуття?;
використання сповіді.
На четвер 21.02.13
До заняття, ви маєте описати ці прийоми (психологічний захист та механізм подолання психологічного захисту), які дозволять скоригувати систему цінностей, впорядкувати поведінку у відповідності зі зміною шкали, спробувати створити нову картину ситуації та новий образ; мінімізувати втручання психологічного захисту, який трансформує способи аналізу мотивів, дій та вчинків.
Рекомендовані джерела: І – 2, 7, 11, 16, ІІ – 18, 22, 23

Приложенные файлы

  • docx 18814194
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий