Алімпіядныя заданні па беларускай мове


Алімпіядныя заданні па беларускай мове
1. Адгадайце загадкі і запішыце адгадкі:
Невялічка,рыжавата, Не куст,а з лісточкамі,
А хвост доўгі і калматы, Не кашуля,а пашыта._____________
На дрэве жыве
І шышкі грызе._____________
2. Знайдзіце і запішыце словы,якія “схаваліся” ў наступных словах:
Ножка___________, зязюля__________,Эдзік___________,Піліпка_________.
3.Перакладзі на беларускую мову сказ і запішы яго.
У дедушки Демьяна живёт умная собака.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Разгадайце рэбусы і запішыце словы.
ша
та ________________
ба
н _________________
5.Складзі са складоў словы,якія абазначаюць назвы кветак.
Жа, аст, ру, гі, лан, вяр, ня, дыш, пра, ка, зва, чак, лес, но.
________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Падкрэслі словы,якія нельга перанесці.
Слон,елка,мядзведзь,ясень,мёд,чабор,лось.
7.Дапішыце фразеалагізмы.
Нямы як_____________.Баязлівы як___________. Спрытны як_______.
Галодны як________. Балбатлівы як___________.
8.Пастаў націск у словах:
каменны,несці,фартух,чатырнаццаць,выпадак,стары,абапал,рэмень,імя.
9.”Вылечыце” словы.
Векчала_____________,бельрака_____________,
савейла____________, бабуль_______________,
родага_____________, касаба_______________.
10.Падбяры і запішы сінонімы да слоў:
волат____________,вопратка______________,завея_______________,
спаткаліся________________,ззяюць______________.
11.Устаўце,дзе трэба, прапушчаныя літары ці знакі.
В..р..бей,чац..вёрты,ледз..ве,м..дз..ведзь,мен..шы,кап..ё,ц..мяны,с..м..я,стр..каза.
12.Перакладзі на беларускую мову словы,запішы іх.
арбуз-______________, краски-______________, окунь-_____________,
щавель-_____________, черёмуха-________________, луч-_____________,
кисточка-_________, бабочка-_________________, открытка-____________.
13.Знайдзі памылкі:
Тіха назямлю спускаеца ноч.птушкі перастали спевать і дремлюць у своіх гнёздах.
Тонкіе лёхкія хмарки афарбаваліся у золоты коляр.Узышла ужо першая зорка.На болоте заквакаліжабы.Круглый месец запаліл лихтарик і светіть нат чёрнаю землёю.
14. У якіх словах усе зычныя гукі цвёрдыя?
а)зямля; б)дождж;в)пісаць;г)ноч;д)студзень.
15.Колькі зычных гукаў у сказе?
Ціха стаіць заснежаны лес.
а) 4; б) 6; в) 7; г) 8; д) 12.
16.З дадзеных складоў складзіце прыказку і запішыце яе.
Ба,во,чыць,ка,лё,ка,да,а,зум,ро,лей,да,яшчэ
_________________________________________________________________
17.Пастаўце ў словах націск.
Абапал, аер, выпадак, каменны, крапiва, маленькі, несцi, стары, фартух, чатырнаццаць, шэсцьдзесят, як-небудзь, ярына.
18.Падкрэсліце словы, якія маюць прыстаўкі.
Ажыць, ажыны, акіян, акварыум, акенца, акула, азнаёмiцца, асушыць.
«Словы-падманшчыкi». У рускай мове ёсць падобныя словы, але не заўсёды iх значэнне супадае. Паспрабуй перакласцi прапанаваныя словы на рускую мову.
Муляры, трус, плот, дыван, краскi, нагадаць, гарбуз, галiна, нядзеля, лiст.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.Знайдзiце «чужое» слова сярод «сваякоў» i падкрэслiце яго.
Рачулка, рачны, рак, рака.
Казка, расказваць, каза, казаць.
Весела, вяселле, вясёлы, вясло.
Вiтамiн, вiтанне, развiтаўся, прывiтанне.
Вада, вадаправод, водар, водны.
Шкло, шкельца, школьнiк, шкляны.
Лiс, лiсяня, лiст, лiсiны.
20.Знайдзi памылкi.
Нарыхтавала назиму цэлый мех арэхав працавитая вавёрка. У лесе тата злавiл маленькага калючага вожика. Весной на берёзах, таполях, осiнах прымацавали утульныя хаткi для шпакоў. Круглый месяц запалiл лiхтарик i светiть над чёрнаю землёю.
21.Перакладзi на беларускую мову (спачатку паспрабуй зрабiць гэта без слоўнiка, а потым правер свой пераклад).
Гвоздь, лопата, шуба, кукушка, лук, картофель, гусеница, зеркальце, жираф, воробей, хищник, кофе, глаз, лицо, ковёр, кисть, рисунок, пожалуйста, час, часы, взрослый, подарок, строитель, жеребёнок, щенок, ладонь, тарелка, вкусный, грустный, интересный.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложенные файлы

  • docx 22396502
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий