Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя


Прыстаўныя і ўстаўныя зычныя. Правапіс у,ў
А1. Адзначце сповы, у якіх на месцы пропуску вымаўляецца і пішацца в:
_усаты (чалавек),4) акно,
на_ обмацак,5) _оптыка.
_астрэйшы,
А2. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску вымаўляецца і пішацца в:
1)_оптам,4)_одмель,
па_уцінне,5) _ордэр.
_уголле,
А3. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску вымаўляеццаі пішацца в:
1)_урок, 4)_офіс,
2) па_узіць, 5) аб_углены.
3) _обласць,
А4. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску вымаўляецца і пішацца в:
За_ облачны,4) Лары_ он Пятровіч,
_урна,5) _аблачынка.
_узельчык,
А5. Адзначце словы, у якіх на месцы пропуску вымаўляецца і пішацца в:
_узенькі,4) чарна_усы,
_опера,5) _олава.
_указка,
А6. Адзначце словы, пры змяненні якіх адбываецца чаргаванне в або л з ў:
1) палка, 4) перажылі,
2)гатовы,5) Балгарыя.
3)дровы,
А7. Адзначце словы, у якіх пішацца літара ў (нескладовае):
ла_рэат,4) згуляць _нічыю,
са_на,5) кантрольна- _ліковы.
пера_ васабленне,
А8. Адзначце словы, у якіх пішацца літара у (складовае):
укол _нутрывенны,4) рады_ с,
а_ сянішча,5) прадпрыемства “Світанак”
мане_р,_караняе новыя тэхналогіі.
А9. Адзначце словы, у якіх пішацца літара ў (нескладовае):
крочыў _перад,4) натары_ с,
вогне_ стойлівы,5) баржа “Дняпро” _ранку
шэдэ_р,выйшла з порта.
А10. Адзначце словы, у якіх пішацца літара у (складовае):
прада _гаваты,4) ла _сан,
ліноле_м,5) За_ралле.
3)бачыць _ першыню,
А11. Адзначце словы, у якіх пішацца літара ў (нескладовае):
1)стаяць _поравень, 4) а_давець,
2) накда_н, 5) прадпрыемства “Дарыда” _трымлівае лідэрства сярод
3) сімпозі_м, айчынных вытворцаў.
Правапіс і, ы,й пасля прыставак
А1. Адзначце словы, у якіх пішацца літара й (нескладовае):
узы_сці,4) пады_ход,
за_скрыцца,5) пера_сці.
за_мальны,
А2. Адзначце словы, у якіх пішацца літара і (складовае):
пады_ сці,4) звыш _мклівы,
суб_нспектар,5) між_ нстытуцкі.
пад_ спытны,
АЗ. Адзначце словы, у якіх пішацца літара й:
пры_ду, 4) пады_ду,
па_ менны,5) пера _начваць.
за_ мацца,
А4. Адзначце словы, у якіх пішацца літара і (складовае):
транс__арданскі,4) за_ граць,
борт_ нжынер,5) дэз_ нфіцыраваць.
абы_ сціся,
А5. Адзначце правільна напісаныя словы:
зайкнуцца, 4) канвейер,
выйграць,5) перайменаваць.
мазаічны,

Приложенные файлы

  • docx 22414958
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий