Євангельська правда №50


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.лви.РеЗфв.
НВ.еГЕБфЗфвж


иЕКжиВжВ.е. МЕивВ.!юмик: Відмикіщ Лидиеиюь

рими: иьдлвж ЕьеценпКоли ж народився
І
сус

у

Віфлеємі

ЮдейськімХ за днів
царя
І
рода
,
то

ось

мудреці

прибули

до

Єрусалиму

зо

сходу
Х і питалиЧ Де народжений Бар ЮдейськийЯ Бо на
сході ми бачили зорю ЙогоХ і прибули поклонитись Йому.
І
,
як

зачув

це

цар

І
род
,
занепокоївся
,
і

з

ним

увесь

Єрусалим
.
І
,
зібравши

всіх

первосвящеників

і

книжників

людських
,
він

випитував

у

них
,
де

має

Арис
тос
народитисьЯ

яМатв.2Ч5
-
4)


К
іб)юи


рЯ яькзЯ лющми
. Влш)в є лющмдиювг
зьлмкіг, юлш)в еш)в юімьшмц
и)вз и)зияи
. Влш)в
жв жиаЯжи еьсвмв йквдкьтЯзі щевздв, св
юімквзв
жьяьбвзію. ВлЯ зіев люиєш дкьлиш
юЯевсьє Яилйи)ь. Мьд юизи і йиювз
зи енмв, ь)аЯ н
рЯг люім йквгт
еь

зЯ йкилми щдьлц еш)взь,
зьки)аЯзь иькієш,

ь ю рЯг люім йквгтию Лвз
Еиавг

-

иЯліщ

ЛйьлвмЯец. Мижн, рЯ жьє енмв
юЯевдиш кь)ілмш і )ещ зьл.

ВЯевдь йкиееЯжь міец
дв ю мижн, уи еш)в йи
кібзижн юі)зилщмцлщ )и Ілнль.

МьдЯ лмьюеЯззщ
енеи щд 2000 кидію мижн, мьдЯ а беЯкЯяеилщ ьа )и
лцияи)зі.
ЗЯи)зикьбиюи жв б юьжв свмьев ілмикіш
йки йквпі) )и жьеЯзцдияи Ілнль жн)кЯрію бі
Лпи)н. ЗьйЯюзи, юв юаЯ зьйьж'щмц бзьємЯ йки мі
й
и)ії, і б)ьюьеилц ев, уи зиюияи жв мнм жиаЯжи
юі)дквмв )ещ лЯеЯ ю рвп леиюьп.
Ві)зилзи мЯдлмн, щдвг жв йкисвмьев, щ пимію
ев бюЯкзнмв
юьтн нюьян зь
иж) жіягі віьгдоеггх
бфьеЯ ьд зЦвдгд ПзйзЦ
. Зьки)аЯззщ Пквлмь
рЯ зЯ йкилми йи)іщ зь жЯаі 2 мвлщсиеімц, рЯ
юЯевдЯ сн)и леьюзияи йквпи)н иЯлії ЛйьлвмЯещ н
рЯг люім, рЯ Еиавг )ькнзид якітзвдьж; ьеЯ
щд
ми)і, мьд і лцияи)зі кібзі еш)в йи
-
кібзижн
юі)зилщмцлщ )и мияи Ілнль
.


ПерЦ за вПе С ЛаЦгЗ рМзНМвгВг Ки зСПРргХабКМ ІрМВа г
вгЛ СМПМблюб С
ПМбг вПгУ РиУ
люВеЗ, якг
ЛеБаРивЛМ
вгВЛМПяРьПя ВМ
ІПСПа, Вля якиУ
ІПСП заважаб г якг
НраБЛСРь
НМзбСРиПя ЙМБМ.

ив свмьев, уи
)и Іки)ь ю
Скнльевж
йквгтев йиюьазі яилмі бі Лпи)н


жн)кЯрі. І йЯктЯ
їпзє йвмьззщ )и рькщ Іки)ь енеи мьдЯ:
рДе
народжений Бар ЮдейськийЯП.

лиснютв мьді
леиюь, Іки) зЯ йкилми бьпювешюьюлщ, юіз бьдвйію
юі) беилмі. аиюяі кидв юіз зьжьяьюлщ йибенмвлщ
юліп, пми йкЯмЯз)нюью зь мки
з ю Скнльевжі. Віз
зьюімц невю )юип юеьлзвп лвзію, уие юизв зЯ
бьгзщев гияи мкиз. Віз невю екьмь )кнавзв, щдвг
еню йЯкюилющуЯзвдиж і еню йиюьаьзиш еш)взиш
лЯкЯ) зьки)н. Віз невю зьюімц юеьлзн )кнавзн.
Іки) йкьювю в)Яєш, диев зьки)вюлщ Ілнл. Зь миг
сьл юіз
еню

юаЯ лмьквг, ьеЯ юлЯ уЯ зЯзьюв)ію
юліп, пми пис щдвжилц свзиж ен)Я бьбіпьмв зь гияи
мкиз. Зь гияи кндьп енеь дкию еьяьмцип. І юв
жиаЯмЯ евтЯ нщювмв мі мЯжзі мь пвмкі бь)нжв,
диев )и зцияи йквгтев жн)кЯрі бі Лпи)н і
бьйвмьев:
лДе народився цар юдейський
?"
.

гдвг юіз еню кибешсЯзвг, йиснютв рЯ
йвмьззщ! Іки) )нжью, уи юаЯ юевю юліп
йкЯмЯз)Язмію зь мкиз.
Не дивно, що весь прусалим
був стурбований, або краще сказати, що весь
прусалим тремтів, бо знав, що буде знову вбивство.

еияи леняв )вюнюьевлщ, щд юіз )ибюиевю
жн)кЯрщж юбьяьеі ювгмв б жілмь авювжв
.

Зьлйкью)і Іки) бьгжью йкЯлмие щд
снаибЯжЯрц, илдіецдв зЯ еню б ки)н рькщ аьюв)ь
(б диеізь в)в), еь еіецтЯ, зьюімц єюкЯєж зЯ еню.
Іки) бьгжью мкиз міецдв бью)щдв юйевюн Квжлцдиї
юеь)в. Влі бзьев: Іки) мьд йкилми зЯ йимЯкйвмц,
уие н гияи рьклмюі еню уЯ щдвглц Рьк.
Новонароджений Цар Ісус дуже заважав Іроду, тому
той злий та ненависний чоловік робить все, аби
позбутися Ісуса
.

гд щ юаЯ дьбью:
ІрМВ СМПМблюб в ПМбг вПгУ РиУ
люВеЗ, кМК
С ІПСП г ПьМБМВЛг заважаб, УРМ ЛгХМБМ Ле УМХе ХСРи
НрМ ІПСПа, кМКС ІПСП рСЗЛСб вПг НлаЛи
. лиюікмЯ, уи мьдвп
еш)Яг є еьяьми і еіецтілмц б звп зьбвюьшмц лЯеЯ
пквлмвщзьжв. Визв зЯ писнмц, уие Еия юмкнсьюлщ
н їпзє авммщ, н їпзі йеьзв, дЯкнюью звжв. Мьді
еш)в з
Я писнмц диквмвлщ зі Еиян, зі еияи
бьйиюі)щж. Сьлми диев юв зьжьяьємЯлц кибйиюілмв
йки Ілнль, жиаЯмЯ йиснмв н юі)йиюі)ц:
«тільки не
розказуй мені про Бога, не 'очу я знати про того
Ісуса…»
.
аещ мьдвп еш)Яг Ілнл )наЯ бьюьаьє, мьді
еш)в льжі писнмц енмв рькщ
жв і биюліж зЯ писнмц
диквмвлщ дижнлц. І, щдев їпзщ юиещ, юизв бкиевев
е юлЯ зЯиепі)зЯ, ьев бзвувмв Ілнль
.

аьеі н зьтижн мЯдлмі жв бнлмкісьєжи
НервМПвящеЛикгв г кЛижЛикгвВСУМвЛС верУгвкС
гзрадльПькМБМ ЛарМВС.

Іки) зЯ бзью, )Я жью
зьки)вмвлщ Рьк в)Яглц
двг, мижн і біекью )и
лЯеЯ )нпиюзвп еі)Якію, уие ювйвмьмв н звп.
лЯкюилющуЯзвдв і дзвазвдв лйидігзи бзьгтев н
йкикирмюьп жілрЯ, )Я жьє б‱щювмвлщ зь люім Рьк
в)Яглцдвг, і юдьбьев Іки)н зь жілми ВіоеЯєж.
авюзвж є мЯ,
уи
ці духовні лідери прекрасно знали
характер ІродаХ знали і теХ що цар так просто не
залишить у спокої новонародженого Наступника
престолу. І вони спокійно вказують ІродовіХ куди
має бути направлений його гнів
.


кдкіж рцияи юлі ш)Яї, ю мижн свлеі оьквлЯї мь
дзвазвдв, мвлщсі кидію сЯдьев зь й
квпі) иЯлії
-
Рькщ. жиазияи мвазщ юизв жиевевлщ )и Еияь,
уие лдикітЯ йквгтию рЯг иЯліщ, ь мнм, диев Віз
лйкью)і йквгтию, жв зЯ свмьєжи йки щднлц
кь)ілмц ю )нпиюзиї юЯкпіюдв ібкьїецлцдияи зьки)н.
ив еьсвжи, уи зіпми зьюімц зЯ лйкиенюью
кибтндьмв зиюизьки)аЯзи
яи Рькщ, зіпми б звп зЯ
йітию йидеизвмвлщ Ілнлн.
Ввпи)вмц мьд, уи
)нпиюзвж еі)Якьж, зьгювуижн )нпиюЯзлмюн
Ібкьїещ еьг)наЯ св є Миг
иЯліщ, св еияи зЯжьє
.

Цг люВи НМказСюРь ВрСБиЗ
РиН вгВЛМЦеЛЛя ВМ БМБа г
СМПМблююРь вПгУ РиУ, УРМ баЗВСже
ПРавиРьПя ВМ ХриПР
а. ТакиК
люВяК абПМлюРЛМ баЗВСже ВМ
якМБМПь РаК ІПСПа, МеПгя ВгЛ, Хи
УРМПь ще.

г мнм жьш зь нюьбі
зЯ щбвсзвдію, ьеЯ мьд
бюьзвп пквлмвщз, щді )наЯ
жьеи бзьшмц йки Еияь,
лмькьшмцлщ ювдизнюьмв
щділц мкь)врії мь иекщ)в,
жианмц зьюімц ю рЯкдюн
йькн кьб лпи)вмв
і зь рцижн
їпзщ юікь бьдізснємцлщ. Мьді
еш)в зЯ бзьшмц Рькщ Ілнль
мь і бзьмв зЯ )наЯ писнмц.
Визв ьелиешмзи зісияи зЯ
киеещмц, ьев еіецтЯ
)ібзьмвлщ йки Яилйи)ь,
юизв зідиев зЯ йквг)нмц
йидеизвмвлщ еижн. Мьді
еш)в авюнмц люиїж авммщ і
зісияи зЯ писнмц бжізш
юьмв
н люиїп юі)зилвзьп б Еияиж. Зь аьец, мьді еш)в
йквпиаьзв рЯкдию Ндкьїзв мЯа, і рЯ еш)в, щді
зьбвюьшмц лЯеЯ пквлмвщзьжв. анаЯ лпиаі зь мвп
лющуЯзвдію, оьквлЯїю мь дзвазвдію н сьлв Ілнль
Пквлмь
.

МкЯмі, йки дияи жв свмьєжи ю зьтижн мЯдлмі


юиепюв бі

Лпи)н.

Пис рі еш)в енев б щбвсзврцдияи
зьки)н, зідиев зЯ авютв мвжв юліжь мкь)вріщжв
мь иекщ)ьжв, уи ювдизнюьев єюкЯї, йкимЯ,
щд
міецдв )ібзьевлщ йки зьки)аЯззщ иЯлії, йидвзнев
юлЯ і ювкнтвев н мквюьен мь ювлзьаевюн йи)икиа
бь лимзі діеижЯмкію, ьев бзьгмв

зиюизьки)аЯзияи
Рькщ мь йидеизвмвлщ еижн
. Рщ йи)икиа енеь
)наЯ лдеь)зиш. РЯ а зЯ лілмв ю еімьд св ю
жьтвзн і йквїпьмв, рЯ діецдь жілщрію н )икибі,
еьяьми мкн)зиуію, свжьеи
зЯйикибнжізц, зьюімц зьлжітдв б еидн
ізтвп еш)Яг. жиев жн)кЯрі йквгтев
ю Скнльевж і

йисьев йвмьмв йки
зиюизьки)аЯзияи иЯліш еьяьми пми
лжіщюлщ б звп, еи жн)кЯрі тндьев
Рькщ, йки гдияи зіпми зЯ бзью
.

ДивЛг бСли цг КСВрецг, але ЛаПНравВг
вМЛи СМПМблююРь в ПМбг РреРю каРеБМргю
люВеЗ, якг Ле жалгюРь Лг ХаПС, Лг Пил, Лг
КМжливМПРеЗ, аби Ргл
ьки зЛаЗРи ІПСПа,
НгзЛаРи ЙМБМ Ра НМклМЛиРиПя ЙМКС.

Мьдвп жьеи.
анаЯ
жьеи еш)Яг ю зьт сьл тндьє Яилйи)ь, )наЯ жьеи
мвп, пми йкьязЯ еіецтЯ бзьмв йки Ілнль, ювбзьмв
еияи РькЯж і ЛйьлвмЯеЯж. анаЯ жьеи иписвп
йидеизвмвлщ Яилйи)н мь юі))ьмв люиє авммщ ю
еияи кн
дв
. Б и)зияи еидн рЯ )июяь мь зЯйкилмь
йи)икиа, еи еш)взі )июи)вмцлщ еьяьми свж
аЯкмюнюьмв, ьеЯ Еия )ьє Люиш зьяики)н )ещ
еьаьшсвп бзьгмв еияи. Б ізтияи еидн, кі)зі мь
бзьгижі зЯ бьюа)в жианмц кибнжімв зьті йитндв,
аЯкмюв, щд і зЯ бьюа)в
еш)в кибнжіев і жн
)кЯрію,
диев юизв йітев бь бікдиш.
лкимЯ рі юиепюв )ілмьев
люиш зьяики)н юі) Яилйи)ь
і )ещ еьяьмцип зьлмнйзвп
йидиеізц Еия лмьювмц їп бь
йквдеь) йитндн Пквлмь,
йквдеь) ювбзьззщ мь
йидеизіззщ Еиян
.

Екьмв і лЯлмкв,
жв
йиеьсвев мкв мвйв еш)Яг,
мкв кібзі
юі)зитЯззщ )и
Ілнль
.
аи дияи юв илиевлми
жиаЯмЯ лЯеЯ йквкіюзщмв?
гд юв юі)зилвмЯлщ )и иЯлії
-
Рькщ?

Як цар ІродХ для
якого Ісус заважав іХ який
зробив все можливеХ аби
позбутися того ІсусаЯ ВиХ
можливоХ ви схожі на
священиків та книжниківХ
яким байдуже до то
го
АристаХ чи Він єХ чи немає
ЙогоЯ ВиХ можливоХ ви
можете себе прирівняти до
мудрецівХ які зробили все можливе і неможливеХ аби
знайти ІсусаХ поклонитися Йому і принести дариЯ

Б двж юв лЯеЯ ьлирішємЯ? гд юв юі)зилвмЯлщ )и
Ілнль? Пми Віз )ещ юьл
?

ЗЯпьг
рЯг лцияи)зітзіг лющмдиювг )Язц
)ийижиаЯ зьж ювбзьсвмвлщ, пми є )ещ зьл Ілнл?

ЗЯпьг Яилйи)ц юлЯ а уилц йижізщє н зьтижн
авммі, уие жв зЯ йкилми еьг)наЯ лмьювевлщ )и
Ілнль, ьеЯ йисьев тндьмв є)зилмі б Звж, тндьев
миг тещп )и лйьліззщ, щдвг Віз йквяимнюью )е
щ
зьл і уие жияев йидеизвмвлщ йЯкЯ) Звж,
ювбзьшсв е
ияи щд Рькщ і ЛйьлвмЯещ.

Мурза В.В.

п
астор У
ЄРБ м.Свалява

А шостого місяця від Бога був посланий Ангол Гаври
ї
л

у

галілейське

місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що
заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип, із дому
Давидового, а ім'я діві Марія

(Лук.1:26
-
38
)


иьш зьжік кибйиюілмв юьж )Яуи йки
иькіш
.
Бзьш, уи юв юаЯ зьлмикиавевлц, уие щ зісияи мьдияи
йияьзияи зЯ лдьбью йки зЯї, еи юЯевсЯбзь діецділмц
еш)Яг, зьюімц н зьтіг дкьїзі, йи
-
илиеевюижн
лмьюещмцлщ )и рієї аіздв. Лйкью)і, юлі юв бзьємЯ, уи ю
мкь)врігзвп рЯкдюьп її ьа бьзь)ми нееьаьшмц,
ть
зншмц, йидеизщшмцлщ мь жиещмцлщ )и зЯї. С
лйЯріьецзі жиевмюв )и иькії, і, жиещсвлц )и зЯї, еш)в
)нжьшмц, уи ен)нмц еіецт ювленпьзі, ьзіа диев юизв
зьйкщжн жиевмвжнмцлщ Еияиюі. С )наЯ еьяьми
ювяь)ьзвп ілмикіг йки иькіш, )Я еш)в її зьлміецдв
юибюЯевсншмц, у
и мьдЯ тьзнюьззщ тюв)тЯ зьяь)нє
і)иеийидеизлмюи. жиев бьжілмц Еияь йидеизщшмцлщ уЯ
дижнлц
.
Б ізтияи еидн

еьяьми йкимЯлмьзмлцдвп рЯкдию йкилми зЯпмншмц зЯш,
бьенюьшмц йки зЯї, йквжЯзтншмц її бьленяв, мь
ююьаьшмц її йкилмвж ізлмкнжЯзми
ж ю кндьп Еиавп, зіев
еігдиш, сЯкЯб щдн н рЯг люім йквгтию Пквлмил.


Зпт фсфйспки йбси Миріз?
Зп оуиси
Миріз, щф уи умВ
ьм‫исф? Зп оуиси, ‫пт йблм ВВ Спу? Зп лфсшфруи йбси ши‫фВ
ьмсші? Зп йбси Чфшфки прфршп ксі кппрфйфкбкиууз? т‫пт
ьпу
фт лікьпуи, уи іт″з Миріз, ї прп‫силфт лсз сьфЧфлуіяуіх
хрпсшпзу
?

Кибйисзн б )вюзияи йвмьззщ )и аізид: а
‮ж!умрійж!
б!аж!бсрж!лм!кіпфі!Ммоії?р

Писн бьбзьсвмв, уи юлі
єюкЯглцді аіздв люияи сьлн жиевевлщ мьдиш жиевмюиш,
ю щдіг йкипьев Еияь, енмв н)илмиєзвжв сЯлмі лмьмв
жьмік‱ш иЯлії. к)зь б мьдвп жиевмию юлЯ
-
мьдв енеь
ювленпьзь.
Вв бьжвлешюьевлц диев
-
зЯен)ц, щд
рЯ
енмв жьмік‱ш Ілнль, иЯлії мь Лйьл
вмЯещ люімн.
Рідьюи,
як поводилась Марія з ІсусомХ знаючиХ що
це Син БожийЯ Ви могла вона Його насваритиХ
якщо Ісус щось не так зробивХ абоХ скажімоХ не
давав їй спати вночіЯ Ви завжди Ісус виконував
теХ що Марія Його просилаЯ Ви завжди Марія
готувала смач
ну їжуЯ Ви задумувалась вона коли
-
небудьХ що сам Син Божий їсть її супЯ Ви завжди
Марія чинила правильно по відношенню до ІсусаЯ
Ви було такеХ що маленький Ісус приходив додому з
синякамиЯ Ви був у Нього в дитинстві друг на імБя ЮдаЯ
Як реагував маленький
Ісус на нечесних друзів і чи
приходив жалітися до мамиЯ Як Ісус навчався у школіХ чи
був відмінникомЯ Ви задавав Він питання для МаріїХ чи
вже і так все знавЯ Як маленький Ісус реагував на теХ
коли Марія Його вчила молитисяЯ Коли Марія молиласьХ
на кого во
на дивиласьЧ на небоХ чи на Сина БожогоХ
тобто свогоЯ Ви завжди
Господь відповідав на
її молитви іХ що вона
просила у
Нього
?Зіпми зЯ бзьє юі)йиюі)і зь рі бьйвмьззщ, идкіж
льжиї иькії. І, щд юв еьсвмЯ,
б и)зияи еидн

енмв жьмік‱ш
)ещ Ілнль рЯ йквєжзь і кь)ілзь жіліщ, ьеЯ
б ізтияи)наЯ юьадЯ мь юі)йиюі)ьецзЯ бью)ьззщ, щдЯ йЯкЯ) зЯш
йилмьювю Яилйи)ц. Їг, йкью)н дьансв, )июЯеилц зЯ
лиеи)ди, і сьлми юизь квбвднюьеь юеьлзвж авммщж,
ленаьсв Яилйи)н.
аруднощі та випробову
вання

)ещ зЯї
льжиї йисьевлщ юаЯ ми)і, диев юизь жьеь йиюі)ижвмв
еилвйн йки )вмвзн, щдь ен)Я зЯ юі) зцияи. І )ьеі
йиїпьеи: зЯйикибнжіззщ б еилвйиж, йияещ)в еш)Яг зь
зЯи)кнаЯзн, ьеЯ юьяімзн (ю міг днецмнкі бь рЯ жияев
йкилми бьдв)ьмв дьжіззщж); йЯкЯпиюнюьзз
щ н ки)всдв
СевбьюЯмв; )июяь йи)икиа н ВіоеЯєж; зьки)аЯззщ
авмвздв н пеіюі; йЯкЯлеі)нюьззщ рькЯж Іки)иж;
тюв)дь юмЯсь н СявйЯм йі) йидкиюиж зисі


юлЯ рЯ і
еьяьми сияи ізтияи, йки уи жв зЯ бзьєжи, лйімдьеи
биюліж шзн )іюсвзн
.

Зп оуиси Миріз
прф цю іуяб с
шфрфуб
тмлисі? Зп рфобтіси,
щф ВВ ьм‫исф? І
уирЧфсфкуіям


ьп
тфЧси кфуи
кілтфкпшпсз кіл шіїВ
уфяі, з‫б прпЧфшбкик
лсз умВ Дфспфль?
анжьш, юизь зЯ
бзьеь, уи її сЯдьє. Н лжвкЯззі йЯкЯ) Еияиж мь б
йидикиш йЯкЯ) звж, юизь йкилми лдьбьеь:
аг а
Яилйи)зщ кьеь: з
Япьг ен)Я жЯзі бяі)зи б леиюиж
Мюиїж


Сижнлц її ілмикіщ жЯзі зьяь)нє
!юкььжь

і мЯ, щд
Яилйи)ц гияи ювекью )ещ юьаевюиї жілії. Віз мьдиа зЯ
бзью дн)в г)Я, і уи зь зцияи сЯдьє. Віз мьдиа йиюіквю
Еиаіг иеімзврі. Віз йкилми )июіквюлщ Яилйи)н і гтию,
дн)в Еия гияи юію. РЯ мьдиа енеи йЯюзЯ бью)ьззщ мь
жіліщ, щдн юіз жью ювдизьмв. Віз ен
ю иекьзвг Еияиж, і
сЯкЯб зцияи Еия лйкью)і бкиевю юЯевді кЯсі
.

Рідьюи, сижн йЯкті леиюь ьзяЯеь )и иькії енев:
Таг!бізпяр
? Б мьдвжв а леиюьжв Еия бюЯкмьюлщ )и
!юкььжь, гдиюь, ииглЯщ, Ілнль Зьювзь мь ізтвп.
Бью)ьззщ, щдЯ йквяимнюью Яилйи)ц )ещ иькії енеи
л
йкью)і зЯбювсзвж і зЯйкилмвж. СЯкЯб ьзяЯеь Еия
юі)кьбн йийЯкЯ)аьє її мь йі)еь)цикшє леиюьжв
азЯ
еіглщ».

ЛьжЯ иькіщ енеь иекьзь Еияиж мь, щд лдьбью
ьзяЯе: а
ю Еияь ееьяи)ьмц бзьгтеь!
» І ювдешсзи
бью)щдв Еиаіг ееьяи)ьмі, ь зЯ сЯкЯб юеьлзі бьленяв,
Яилйи)ц зь)
іевю її )наЯ кь)ілзвж мь юи)зисьл юьадвж
бью)ьззщж


енмв жьмік‱ш Ілнль
.Екьмв і лЯлмкв,
ьпт
цз ісшфріз сшфсбїшьсз уис о
китп? Щф кинспкфЧф тп
тфнмтф козшп ‫фнму лсз
смйм?
ив щд пквлмвщзв
мьдиа имквжьев юі) Еияь
илиеевюн ееьяи)ьмц мь
диздкЯмзЯ бью)ьззщ
.

иькіщ жьеь люиш жіліш,
зьть а йиещяьє ю
ізтижн


енмв )імцжв
Еиавжв мь зЯлмв люиє
ленаіззщ йЯкЯ)
Яилйи)иж. КЯьецзи еьяьмциж б зьл йимкіеЯз ьзяЯе,
щдвг диевлц лдьбью ев зьж: а
Не бійся. Бог тобі
приготував щось дивне та невідомеХ відгукнись на Його
заклик
. Саме тебе Бог обрав для тогоХ щоб бути
дитиною Божою. Він поведе тебеХ тільки довірся Йому. І
головнеХ не бійсяП.

г зЯ бзьш, св юв снев диев
-
зЯен)ц
мьді леиюь, ьеЯ уилц йи)іезЯ )наЯ зЯиепі)зи йиснмв
зьж і бкиевмв дкид )и Яилйи)ь. лімв бь Пквлмиж
-

ибзьсьє юі)ікюьмвлщ юі) бювсзияи лйилиен авммщ,
юі)жиювмвлщ юі) юеь)в зь) зьжв мияи, зь уи зь)ішмцлщ
йкилмі еш)в н рцижн

люімі. Зьмижілмц юі))ьмвлщ ю кндв
Еиаі, )июіквмвлц міецдв еижн, гмв зіев б бью‱щбьзвжв
исвжь йи юнбцдижн жілмисдн, ьеЯ, мквжьшсвлц бь кндн
Яилйи)зш.
І мнм )наЯ )икЯсзі леиюь: аЗЯ еіглщ»
.

Б и)зияи еидн

зьл сЯдьє кь)ілмц н
зьтижн авммі, щд )імЯг Еиавп. Уи
)зщ жв
жиаЯжи юі)снюьмв зь лиеі еияи ешеию.
Уи)зщ )вювмвлщ, щд льж Еия йкьршє ю
зьтижн лЯкрі мь киевмц зьл зиювжв
еш)цжв. ив жиаЯжи жьмв кь)ілмц н
лйіеднюьззі б Яилйи)иж мь зьтвжв
екьмьжв і лЯлмкьжв
.

Б ізтияи еидн

рЯ юьадЯ мь
юі)йиюі)ьецзЯ бью)ьззщ, щдЯ

жв
имквжьев юі) Яилйи)ь: жв зЯ бзьєжи
уи зьл сЯдьє бьюмкь, дн)в Яилйи)ц
зьйкьювмц зьті лмийв. Зьж жиаЯ енмв
юьади юі) сияилц юі)жиювмвлщ мь уилц
юі)двзнмв. Зьж жиаЯ енмв лмкьтзи
лйиюі)нюьмв Ілнль йЯкЯ) ізтвжв еш)цжв мь
кибйиюі)ьмв йки люиш юікн. Зь зьл еЯ
авмц юЯевдь
юі)йиюі)ьецзілмц енмв люімеиж )ещ ізтвп еш)Яг мь
йиюи)вмвлц, щд )імв Еиаі. Зьж юьади йевюмв йкимв
мЯсії, енмв зЯ мьдвжв, щд юлі. Вьади енмв ие‱єдмиж
зьлжітид мь яенбнюьзц, диев кі)зі ьеи еевбцді еш)в зЯ
кибнжішмц зьл мь
зьлжіпьшмцлщ зь) юікиш ю

Еияь. Вьади мЯкйімв
йЯкЯлеі)нюьззщ бь юікн
.

Зп оуиси Миріз, щф уи умВ
ьм‫исф, і з‫м оиклиууз кфуи тиси
кіл Дфспфли? Зп тфнмтф тп оуишп
шфр ясзх, з‫пт Дфспфль уис пфкмлм і
з‫м оиклиууз Віу прпЧфшбкик лсз
уис фсфйпсшф?

ив мьдиа зЯ
бзьєжи. !еЯ жьєжи енмв
юй
ЯюзЯзі н мижн, уи зьть
жіліщ зь ріг бЯжеі, щд )імЯг
Еиавп, мьдиа є бзьснуиш мь
юьаевюиш. І зЯпьг диаЯз
кьбиж б иькієш жиаЯ лдьбьмв Еиян:
Т‶!д!Гмпнмвля!омбм:!
лгумз!бсвг!кглі!ебівлм!е!пймамк!рамїк р

В рцижн юизь
жиаЯ енмв йквдеь)иж )ещ зьл, йквдеь)иж йиленпн

Яилйи)июі, йквдеь)иж лжвкЯззщ йЯкЯ) мвж
бью)ьззщж, щдЯ лмьювмц йЯкЯ) зьжв ВлЯювтзіг Еия
.

п одна цікава історія про чоловіка з Америки. Він жив
у Нью
-
Йорку в 50 рока' позаминулого століття. Був
простим при'ожанином помісної церкви, і нічим
особливим не ви
ділявся. скось його запросили взяти
участь у євангелізаційній програмі: допомогти зібрати
людей. Він 'одив по цілому місту та розвішував плакати і
молився, щоб люди прийшли . Але ні'то не при'одив, і він
відчував розчарування. аоді в цього чоловіка виникла

ідея
організувати молитовне зібрання під час обідньої
перерви, і він надіявся, що люди зможуть прийти і
помолитися. Настав визначений день і час, але так ні'то
і не прийшов. Згодом прийшла одна людина. иерез
тиждень прийшло ще декілька. ке через тиждень
п
рийшло 20, а по тому ще 40. етось запропонував
проводити такі молитовні зустрічі щодня. І через пару
місяців людей стало при'одити так багато, що церква
не могла вмістити всі' бажаючи'. ааке пробудження
поширилося на інші міста. Рівно опівдні всі офіси та
магазини закривалися, і люди йшли на зібрання. Згодом всі
газети, і навіть

теле
граф, передавали новину про
молитовні зібрання. Завдяки цьому, більше 500 тисяч
людей прийняли Ісуса, як свого Спасителя. Можна
сказати, що через одного звичайного чоловіка, Бо
г
здійснив таке велике пробудження серед людей
.

Енмв пквлмвщзвзиж
-

рЯ уилц )вюзЯ і
зЯюі)ижЯ.

Зіпми зЯ бзьє, щдЯ бью)ьззщ Еия
йквяимнюью )ещ зьл. Б и)зияи еидн рЯ
жиаЯ енмв юьадЯ бью)ьззщ, йизь) зьті
бнлвеещ, б квбвдиж зьюімц )ещ авммщ, ьеЯ
б ізтияи еидн кЯбнецмьм зьтияи бью)ьззщ
йквзилвмц зьж кь)ілмц мь юміпн. иькіщ зЯ
бзьеь, уи її сЯдьє, ьеЯ йид
иквютвлц Еиян,
Віз зьяики)вю її. !юкььж зЯ бзью, уи гияи
сЯдьє, ьеЯ Еия бкиевю гияи еьмцдиж юліп
юікншсвп еш)Яг.
Зіпми б зьл зЯ бзьє, уи
гияи сЯдьє, ьеЯ щдуи жв )июіквжилц Яилйи)н,
щдуи ю йидикі, мьд щд иькіщ, юі))ьжилщ н кндв
Еиаі, ми)і Віз ееьяилеиювмц з
ьл мь сЯкЯб зьл
бжиаЯ бкиевмв юЯевді кЯсі.

аиюікмЯ юьтЯ авммщ н кндв
Еиаі. лидикімцлщ еижн, уие енмв пикитвж
ізлмкнжЯзмиж ю еияи кндьп
.

Мурза В.В.

пастор У
ЄРБ м.Свалява


ає сталось, як були вони там, то настав їй день
породити. є породила вона свого Первенця Сина, і
Його сповила, і до ясел поклала Його, бо в заїзді місця
не стало для них» (Лк.2:6
-
7).

Чи не дивує вас те, що Господь єсус Христос, Який
є Володарем неба, Якому підпорядковано все у всесвіті,
народившись, мав

смиренно лежати в яслах, у
годівничці, з якої зазвичай їла худоба? Невже Бог не міг
влаштувати так, щоб Його Дитя
-
Немовля було
покладене в більш достойне місце?

Звичайно, Бог міг так зробити. Він міг зробити,
щоб в розпорядженні Його Сина були найкращі лі
карі
того часу. Він міг влаштувати так, щоб єсус наробився в
чудових царських палатах, щоб Його сповили в
багряницю й поклали в дитяче ліжечко зі слонової
кістки. Бог міг все це зробити.

Чому ж Він не зробив цього? Навіть людина
розуміє: якщо в неї є вибір
, у якому місці краще
народитися її дитині, то варто ним скористатися.

Я згадую народження своєї другої дитини. Моїй
дружині робили операцію на першому поверсі в одному
з пологових будинків Бішкеку. А я в той час стояв біля
вікна, хвилювався й молився, щоб

все пройшло добре.

Я не міг всього бачити, але приблизно
здогадувався, що відбувається в пологовому залі. Коли
закінчилася операція, я побачив, що дитину перенесли в
сусідню палату. Я підійшов до вікна тієї палати (воно
було прочинене, оскільк
и було літо) і зазирнув у нього.
Моє немовля поклали на якусь металеву поверхню!
Жодних пелюшок, абсолютно нічого. Дитя кричить, а
поряд ні лікаря, ні медсестри. Як же мені стало
неприємно! А Бог? Що відчував Бог
-
Отець, коли Його
Сина поклали в годівничку
для худоби? Ми можемо
собі це уявити? Дорогі друзі, у цьому є глибокий смисл і
велика таємниця. Це відбувалося не апросто так»:
Господу єсусу Христу потрібно було, народившись,
лежати в яслах. Замислімося ж, для чого це було
потрібно і яке
значення це
має
для нас особисто?

Щоб поглянути на
народженого Христа, треба
низько схилитися
.

Я хотів би звернути
увагу на те, що вхід в місце,
де лежало немовля, був
невисоким. Зазвичай у
хлівах, у стодолах не
роблять високих дверей, а
роблять низькі. є, перш ніж
потрапити всередину,
потрібно нахилитися. Я
переконаний, що й у печері,
де народився Господь, був
низький вхід. Це дуже
символічно
.

Нам доводиться жити в
такий час, коли гордість
зведена в ранг певної
чесноти. є якщо людина не
наділена гордим характером,
ї
ї вважають аслабаком». Бог
дивиться зовсім по
-
іншому. В Біблії ми читаємо: аБог
противиться гордим, а смиренним дає благодать
»
(Як.4:6).

Можливо, й ти у своєму житті не раз стикався з
проявом гордості. Бо ж перша наша реакція


захистити себе гордістю, щоб

не показати своєї
слабкості, щоб люди сказали: аОт це горда людина
».

Гордість цінується в людей. А в Біблії з цього
приводу написано: а…Що бо високе в людей, те перед
Богом гидота». У печеру, де народився єсус, не можна
було ввійти, щоб перше не схилитися

перед Ним. Якщо
ти сьогодні хочеш прийти й подивитися на народженого
Христа, тобі треба низько схилитися, щоб увійти в те
місце, де Він лежить у яслах
.

Якщо наш Господь лежав у яслах, то нам...

є ще я хотів би звернути увагу на те, що Бог підніс
нам, віру
ючим у Нього, урок смирення й послуху
.

Останнім часом в християнстві з‱явилися дуже
дивні вчення, які стверджують, що діти Божі повинні
мати у своєму житті повне благополуччя. У нас все має
бути добре. Ми повинні жити в найкращих домах,
їздити на найдорожч
их машинах. Ми не повинні знати
ні хвороб, ні страждань, одним словом


жити на землі,
як в раю. Ну, а якщо ви страждаєте, якщо ви небагаті,
значить, у вашому житті щось не в порядку, можливо,
ви в гріху і вам потрібно покаятися
.

Подібним горе
-
проповідник
ам я хочу сказати:
читайте уважніше Євангелію, читайте уважно різдвяну
історію. Син Божий, який народився, був покладений у
годівничку для худоби. А Він
-
то, звичайно ж, був
гідний набагато кращого! Ми повинні зрозуміти, що
якщо наш Господь, народившись, ле
жав у яслах, то нам
не слід засмучуватися, що наші діти не народжуються в
дорогих госпіталях Лондона чи Нью
-
Йорка. Нам не
треба хвилюватися, що ми не їздимо на ашестисотих»
мерседесах, які щойно зійшли з конвеєра, а на простих
жигулях чи навіть в автобусі.

Господь наш не мав навіть
ослика у Своєму розпорядженні. Він ходив пішки. Не
треба засмучуватися, що ми живемо не в особняках, а в
невеликій квартирі чи кімнаті. Нашому Господу не було
місця, де й голову прихилити. є ніде в Біблії Бог не
обіцяє нам раю на

землі. Писання каже, що з багатьма
скорботами слід нам увійти в Царство Боже (див. Дії
14:22). Отож, першою причиною, чому народжений
Господь був покладений у годівничку для тварин, було
те, що через Нього нам даний урок смирення
.

Господь, коли лежав у яс
лах,

був доступний кожному

Наступне, на що треба звернути увагу: народжений
єсус Христос був покладений в ясла для того, щоб бути
доступним усім. Згадайте, хто першим прийшов до
Немовляти і поклонився Йому? Так, першими були
прості люди


пастухи, пастухи

з віфлеємських полів!
Усім зрозуміло, що якби єсус народився в царських
палатах, то шлях до Нього був би закритий не лише
пастухам, але й більшості простих смертних. є те, що
єсус народився в загоні для тварин, був покладений у
ясла, стало для нас великою

радістю, тому що нам не
закрита дорога до Нього, як закриті дороги до великих
світу цього. Ми не маємо доступу до президентів та
правителів, але Цар усіх земних царів, Господь усіх
панів народився в простому хліві, щоб показати, що
дорога до Нього відкрит
а для кожної людини
.

Уявіть собі, що стало б, якби президент якоїсь
країни раз на рік робив день відкритих дверей у свій
дім. Такий день, коли всі, хто бажає, могли б відвідати
його, поговорити з ним, поставити

свої питання,
розповісти про ті потреби, які

їх хвилюють. Напевно,
черга була б розписана не на один рік. Я впевнений, що
жоден президент у світі не зміг би прийняти всіх просто
тому, що вони люди й обмежені у своїх можливостях.
Але Господь у яслах був доступний кожному. Будь
-
хто
міг прийти й поклон
итися Йому
.

Дорогий друже, чи не хочеш ти прийти до єсуса,
щоб побачити дивне Немовля, про народження Якого
сповістив ангельський хор? Поспішай, двері до нього
відчинені. Ти можеш прийти до Нього й розповісти про
свої болі, хвилювання, труднощі. Ти можеш
поплакати з
Ним. Не сумнівайся, Він готовий тебе вислухати,
зрозуміти й прийняти. Коли Христос Господь
приступив до Свого служіння, Він сказав: аПрийдіть до
Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою!»
(Мт.11:28). Це запрошення в силі й дотепер. Чи
готовий
ти прийняти запрошення Царя Небесного й прийти
поглянути на народжене Немовля
-
Христа? Якщо так, то
поспіши, як це зробили пастухи. Про них написано: ає
прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа,
та Дитинку, що в яслах лежала»

(Лк.2:16).

С
піши! Небеса ще відчинені, ангельські хори ще
співають, день спасіння ще сповіщається! Спіши! Ти
можеш спізнитися. Спіши, поки ще є час. Йди до
Христа таким, який ти є. Під час свого земного життя
Господь багато разів показував, що саме до тих, кого всі
ві
дкинули, від кого відвернулося суспільство і сім‱я, які
в очах людей були невиправними грішниками,


саме до
таких прийшов єсус Христос. Ви пам‱ятаєте, кому
першому з‱явився Він після воскресіння? Це була Марія
Магдалина. єсус вигнав з неї сім духів. Але Г
осподь
явився саме їй. Ти також, яким би грішним не був, якою
б брудною не була б твоя душа, яким би чорним не було
твоє серце, йди до єсуса. Тільки Він, небесний лікар,
Який зійшов з небес, допоможе тобі
.

є ще одна думка. Вона належить проповіднику
Чарльз
у Сперджену. Самі по собі ясла не були нічим
особливим. Як тільки з них забрали немовля єсуса, вони
знову стали звичайною годівничкою. Дорогі брати й
сестри, так само й наші серця: поки в них перебуває
єсус, ми можемо жити свято, випромінювати Його
світло,

бути праведниками. Але тільки
-
но єсус відходить
з нашого серця, усі старі гріхи повертаються в нього. є
найсвятіша людина за короткий час може стати знову
грішником, який гине. Якщо ми бачимо подібний
процес у своєму житті, якщо наше серце покинув єсус,
п
оспішімо до ясел. Поспішімо привести своє життя в
порядок, поки ще ми на шляху, поки є час, оскільки з
усього видно, що він підходить до кінця
.

Дорогі друзі, чи відомий вам стан, коли на кожній
сторінці вашого зошита плями і його неприємно брати в
руки? К
оли я навчався у школі, то часто мав подібні
переживання. Тоді я просто викидав цей зошит і
заводив новий. Наше життя часто схоже на такий
зошит. У ньому багато такого, про що й самим
соромного згадувати, тому що кожна сторінка з
минулого життя наповнена т
о брудом, то аплямами».
Але от проблема: наше життя


це не шкільний зошит.
Його не можна викинути, хоча деякі саме так і чинять.
Та це не вихід зі становища. Ми ж не зможемо
азавести» нового життя
.

Ти, можливо, також не раз докоряв собі й казав:
аЯкби мож
на було все повернути, то я вчинив би
зовсім по
-
іншому». На жаль, нам не підвладний час,
ми не в змозі змінити того, що давно минуло. Та все ж
ми можемо почати своє життя з чистого аркуша. Таку
можливість дає Господь єсус Христос. Він віддав Своє
життя, що
б ти і я були спасенні. Кров, яку Він пролив
на хресті Голгофи, має силу омити будь
-
який гріх.
Будь
-
який, яким би важким він не був. Чи хочеш ти
почати життя з чистого аркуша? Якщо так, то відкрий
для Нього двері своєї душі. Він увійде туди й приведе
все в

порядок. Ти відчуєш мир, спокій, радість,
близькість твого Небесного Отця. Ти зможеш
приєднатися до сім‱ї Божих дітей


Церкви викуплених
людей, які йдуть у небо. Ці благословення обіцяє Сам
Бог. Та щоб їх отримати потрібно впустити єсуса у своє
життя
.

Костянтин Лиховодов (Бішкек, Киргизстан)Я була матір'ю
-
одиначкою з чотирма
маленькими дітьми на руках. Я працювалаХ
але
з грошима завжди було туго ямені платили
мінімальну зарплату). Ми ніколи не жили з
надлишкомЧ нам цілком вистачало тогоХ що у
нас був дах над головоюХ ми не голодували і не
ходили в лахмітті. Пізніше мої діти говорилиХ
що тоді навіть не підозрювалиХ що

ми були
бідні. Вони просто думалиХ що матуся вміє
торгуватися. А я завжди раділа цьому
.

Наближалося Різдво. Грошей на безліч
подарунків у нас не булоХ і святкувати ми
планували з церквою і сім'єюЧ зустрітися з
друзямиХ з'їздити в центр міста подивитися
на
різдвяні гірляндиХ прикрасити будинок і
повечеряти сім'єю
.

Але
діти найбільше чекали
походу в величезний
супермаркетХ де вони
зможуть купити
подарунки. Задовго до
цього хвилюючого дня
вони вже обдумували і
планувалиХ випитуючи
один у одного і у бабусь і

дідусів про теХ що вони
хочуть отримати на Різдво.
Мене охопив жахЧ я змогла
заощадити тільки 120
доларів і їх потрібно було
поділити на п'ятьох
.

І ось довгоочікуваний
день настав. Я дала дітям
по 20 доларів і нагадалаХ
щоб вони вибирали
подарунки приблизно по 4 долари кожен.
Після цього вони кинулися врозсип. У нас
було 2 години на покупкиХ а потім ми
повинні були зустрітися

біля вітрини
рМайстерня Санти
П.

Додому ми їхали у піднесеному
настрої і в передчутті свята. Ми сміялися і
дражнили одне одного натяками і
підказками. І тільки моя молодша донька
Джинджер яїй тоді було майже вісім) була
незвично тихою. Я помітилаХ що всі
результати її шопінгу вмістилися в
маленький плоский пакетик. Пакет
просвічувався достатньоХ щоб я
зрозумілаЧ вона купила батончики
-

батончики по 50 центів штука! Я була
розгнівана. рКуди ти поділа ті двадцять
доларівХ що я тобі давалаЯПХ
-

мало не
зареві
ла яХ але вирішила не говорити ні
словаХ поки ми не приїдемо додому.
Вдома я покликала її в свою кімнатуХ
зачинила дверіХ іХ відчуваючиХ що на мене
знову накочує гнівХ запитала їїХ що вона
зробила з грошима. І ось що я почула
:

р
Я
бродила по магазинах думаю
чиХ що купитиХ і
зупинилася біля одного з рд
ерев бажань
П
Армії
Спасіння

і стала читати картки на ньому. Там
була одна картка від маленької чотирирічної
дівчинки. Вона хотіла отримати на Різдво
ляльку з одягом і гребінцем. Я зняла картку з
дерева і купила

лялькуХ одежину та гребінецьХ а
потім віднесла їх до стенду Армії

Спасіння

і
віддала. рЗалишених грошей вистачилоХ щоб
купити батончики для всіх насХ
-

продовжувала
ДжинджерЧ Ну і нехай! Адже у нас і так багато
всьогоХ а у цієї бідної дівчинки нічого нем
ає
П.


... Ніколи я не почувалася такою щасливою і
багатоюХ як у той день.

жЯмеіз аідлиз (йЯкЯдеь)

Л.жьюЯр
ц
дияи)

ЯьбЯмь ааещ мЯещ»

Пр‬iіт!лЗ–аВт…)лулм…–…л–…‪арарГмл
Д…–йлoарГеР…––я.лІл«Гра‪)лз…с–ГлкаРуз‬)л
еГiкГ‶ал–йГдГлсті‶йк‬лда‶асу.лЦйГдГлрГку)л–аž…i–Г)лiс…лруе…лякл
‪i‬зай–Г:л‶‬стіiк‬)лž‶акат‬)лž…р…еазілžГлт…‶…iі‪
Гру)л–іхтГл
žражкiат‬л–…лруе….л

g‶…)ляк«Глiіеi…ртГ)л«Гріз–Г)ляклžіехГе‬тйлмійлД…–йл
oарГеР…––ялм…–ілеуР…лсум–Г)л«Глма‶Гл
хтГлiлж…йле…–й

‪даеуВл
žрГлм…–….лПГда–Г)лкГ‶‬л
‶ке‬лрі‶йи…луiад‬лžр‬еі‶яктйл
сiяткуiа––клoГi
ГдГлрГку)ла–іРлмГВмул–
арГеР
…––к.л
ВсілдрГиіл
iР…лi
‬траз…–іл–алoГiГріз–‬йлсті‶)ліл–алмійлД…–йлoарГеР…––ял
iР…л–…маВл–іякГїл‪аž…з…–Гїлкурк‬)лтіст…зГкліл‶‬мГ–аеу.лpіра)л
«Глті‶йк‬л‪а‶‬ик‬л‪лoГiГдГлРГку.л

ПГеару–к‬лт…РлусілiР…лžГеарГiа–і.лУлмада‪‬–ахлїхл–іхтГл
–алiітр‬–‬л–…лi‬стаi‶яВ.лТі‶йк‬ляк«Г)л‪а‶‬иактйсялта
кіле‬i–іл
ерір–‬зк‬ларГлРлрракГiа–і.лІля)лiлмійлД…–йлoарГеР…––ял‪–Гiул
‪а‶‬иаксял–іл‪лз‬м.лЗ–аВт…)ляклсум–Г!

Талйлс‬‶л–ілiлкГдГлiР…л–…маВ)л«Грлžіс‶ялoГiГдГлРГкул
‪–Гiул«Гсйлсiяткуiат‬.лВсі)л‪а‪i‬зайле‬i‶ятйсялт…‶…iі‪Гр.л
Уяiітй)лякр‬лулiаилД…–йлoарГеР…––ял–…лр
у‶Гл–іякГдГл
сiяткуiа––я)лалiсілiаиілрГе‬зілілеру‪ілiлж…йле…–йлті‶йк‬л
мГiза‶‬лрліле‬i‬‶‬сялт…‶…iі‪Гр.лТак...лi…с…‶ГдГлма‶Г...

‫леуР…л‶кр‶клеіт…й.лІлм…–ілžр‬даеуктйсялзас‬)лкГ‶‬лiГ–‬л
з…ка‶‬лмГдГле–ял–арГеР…––ял‪л–…т…рžі––ям.лВГ–‬лрГ‪мГi‶я‶‬л
‪ілм–Гк)лžрГс‬‶‬л
žрГ«…––я)л«Глі–ГеілžГда–ГлžГiГе‬‶‬ся)л
еякуiа‶‬л‪алтілžГеару–к‬)лякілялїмлеаруiаi.лgлт…ž…р...л‫к‬йсйл
еіел‪лз…рiГ–‬мл–ГсГм)лфа‶йи‬iГклрГрГеГк)лулиурілžр‬хГе‬тйл
еГлеітГкл–алт‬Ре…–йлра–іил‪алм…–…лілiсілžГд‶яе‬леіт…йлті‶йк‬ліл
‪i…р–…–іл–ал–йГдГ)лžрГлм…–…л–іхтГлi
Р…ліл–…л‪даеуВ.лПГраз‬iи‬л
йГдГ)лiсілiіера‪улкр‬затй:л"Діелh
ГрГ‪лžр‬йиГi!
"

gлж…йле‬i–‬йлтГiар‬и)луР…лžр‬дріт‬йлратйкам‬лiл
žГž…р…е–іхлруе‬–ках)лžГх‬тукз‬сйлžр‬хГе‬тйлілеГлiас.лІлеіт‬л
‪аi‪ятГлžГз‬–актйлрГ‪žГiіеат‬лйГмулiіриілз‬лсžіiат‬лžіс–і)л‪ал
«Глiі–леаруВлїмлžГеару–к‬)лякілiГ–‬л–ір‬тГлžрГс‬‶‬.лТі‶йк‬л
žГеумайт…)л
-

ул–йГдГ)лал–…лi

м…–….лgляклžрГс‬‶‬?лПГс‬‶а‶‬л
йГмул‶‬ста)л–ір‬тГл–алПіi–із–‬йлžГ‶кс)ле…лiі–л–аз…ртГлР‬i…л‪іл
сiГВклi–узкГк
-
с–ідуркГк)л‪iір‬–кам‬лілс–ідГi‬кам‬.лМіе–ілеіт‬л
яклїхлГреуркктй.лУяi‶яклїх–ВлрГ‪заруiа––я)лкГ‶‬лiГ–‬л
i‬рГстутйліл‪рГ‪уміктй)л«Глiс…лж…л‪i‬зай–алi‬даек
а.л

Зада‶Гм)лкі–…жйлžр‬йиГiлмГВмулт…рžі––к.лЗ–аВт…)лскаРул
iамлžГлс…кр…ту)л
-

ялтутлеаi–Глеумаiлілi‬ріи‬i)л«Гл–…‪арарГмл
самлi‶аитуклi…‶‬з…‪–улi…зірку.лoу)ляк)лiраРаВ?лІлж…лруе…л–іл‪л
з‬мл–…л‪ріi–я–…лсiятГ:л‪лїР…к)лi…с…‶Г«ам‬)лžіс–ям‬!л
Зi‬зай–Г)л–…лГріжяк)л«Гл
ялГрда–і‪уклiс…лсам…лжйГдГлрГку)ла‶…л
ялiР…лžГзаiлi‬с‬‶ат‬л‪аžрГи…––я.лmГдГлкГР…–лžГi‬–…–л
Гтр‬мат‬.лo…лiтразайт…лзасу)лžГсžіиаВт…лžр‬йт‬)лмісж…л
‪–айе…тйсяле‶ялкГР–ГдГ)лхтГлті‶йк‬лžГраРаВлžр‬Ве–ат‬ся!лУл
м…–…л–алi…зіржілруе…лрадатГл‪–ам…–‬тГст…й)лілуяi‶яВт…)л
-

i‬л
žГрузл‪л–‬м‬!

o…лiтразайт…лиа–с)лтГмул«ГлкГ‶‬лiлм…–…лiс…лГстатГз–Гл
руе…лдГтГi…)лмГялi…‶‬з…‪–алi…зіркалžГз–…тйсял‪–…–ажйка)лалті)л
хтГл–…лiіедук–у‶‬сял–алмГВл‪аžрГи…––я)л‪а‶‬иатйсялстГят‬л–ал
хГ‶Геіл‪алеi…р‬малілiР…л–…лžГтраž‶ятйл–алсiятГ.л

Зада‶Гм)ляк«Г

i‬л‪ахГз…т…лžр‬йт‬л–алмГклi…зірку)леайт…л
м…–іл‪–ат‬)лілял‪аž‬иулiаи…лім'ялулВ…‶‬кулК–‬дулЗаžрГи…–‬х!

Щиро вашХ Ісус
Чи
в
арто християнам
прикрашати

ялинку4


НаНереВМВЛг РгзВва С ВеякиУ УриПРияЛ виЛикаюРь

НМВгбЛг
НиРаЛЛя. Як г в СПьМКС гЛЦМКС, Ки НМвиЛЛг керСваРиПя бгблгЗЛМю
рМзПСВливгПРю. В РакМКС разг, я Ле баХС ЛгХМБМ НМБаЛМБМ в
РраВицгЗЛгЗ ргзВвяЛгЗ ялиЛцг. ТиК Ле КеЛЦ, Веякг вХаРь РМКС, щМ
УриПРияЛи в жМВЛМКС разг Ле НМвиЛЛг ПРавиРи в ПвМбКС бСВиЛкС
я
лиЛкС. Чи б дУ ВМвМВи МбнрСЛРМваЛиКи? МеЛг Рак Ле зВабРьПя.
ДаваЗРе зверЛеКМ СваБС Ла Вва ЛаЗНМЦиреЛгЦиУ арБСКеЛРи
НрМРи ргзВвяЛиУ ялиЛМк в УриПРияЛПькиУ бСВиЛкаУ
.

ПМ
-
НерЦе, Веякг БМвМряРь НрМ Ре, щМ ПвяРМ РгзВва Каб
язиХЛицьке кМргЛЛя. ПриЗЛяРМ вважаРи, щ
М БМЛгфацгЗ
(аЛБлгЗПькиЗ КгПгМЛер, якиЗ жив С VIII ПРМлгРРг), ЛгбиРМ НМПРавив
НерЦС ргзВвяЛС ялиЛкС. За ПлМваКи ВеякиУ люВеЗ, вгЛ заКгЛив
жерРвМНриЛеПеЛЛя язиХЛицькМКС бМБМвг бгля ПвящеЛЛМБМ ВСба
Ла НрикраЦеЛС ялиЛкС, як ПиКвМл ЦаЛСваЛЛя ХриПРа. ЗБгВЛМ з
г
ЛЦиКи ВжерелаКи, МарРгЛ ЛюРер ввгв РраВицгю ргзВвяЛМд
ялиЛки, НрикраЦеЛМд ПвгХкаКи. ЯкщМ вгриРи циК гПРМргяК,
КМжЛа ПказаРи, щМ ргзВвяЛа ялиЛка Каб ЛеБаРивЛе
УриПРияЛПьке кМргЛЛя
.


ОВЛак ЛавгРь якщМ КМжЛа бСлМ б ВМвеПРи язиХЛицьке
НМУМВжеЛЛя цгбд РраВицгд
, це Ле МзЛаХалМ б, щМ ЛаК Ле КМжЛа дд
викМриПРМвСваРи. ММжливМ, це ПлгВ НрМглюПРрСваРи ЛаПРСНЛиК
ХиЛМК. ПгВ ХаП ДрСБМд ПвгРМвМд вгЗЛи аКерикаЛПька арКгя
викМриПРМвСвала Левеликг МПРрМви Ла НгвВЛг ТиУМБМ МкеаЛС в
якМПРг РиКХаПМвиУ НрМВМвМльХиУ баз. ДМ цьМБ
М ХаПС, КгПцевг
абМриБеЛи ЛгкМли Ле ПРикалиПя з ПСХаПЛиКи РеУЛМлМБгяКи.
ВелиХезЛг ваЛРажЛг лгРаки НривМзили Ла МПРрМви вПякС вПяХиЛС,
а ПаКе: заНальЛиХки (якг зВавалиПя РСбгльцяК ХиКМПь
ХаргвЛиК), авРМКМбглг, УМлМВильЛики, раВгМНриЗКаХг,
елекРриХЛг гЛПРрСК
еЛРи г ргзЛМКаЛгРЛг НрМВСкРи УарХСваЛЛя.
КМли вгЗЛа закгЛХилаПя, абМриБеЛи визЛали аКерикаЛПькиУ
НглМРгв бМБаКи г НМХали ПНМрСВжСваРи ПвяРиЛг, щМб вЦаЛМвСваРи
дУ, ПНМВгваюХиПь, щМ вМЛи НМверЛСРиПя з ХерБМвиК ваЛРажеК
.

МалМ УРМ зЛаЗМКиЗ з дУЛгК забМбМЛЛиК П
РавлеЛЛяК ВМ
лгРакгв. ТакМж КалМ УРМ з ЛаП зЛаЗМКиЗ з НМклМЛгЛЛяК ВереваК.
КМли ВиРиЛа зЛаУМВиРь НгВ ялиЛкМю заБМрЛСРС в НМВарСЛкМвиЗ
НаНгр КМВель ваЛРажЛМБМ лгРака, ЛгУРМ Ле ВивиРьПя Ла це, як Ла
гВМлМНМклМЛПРвМ. НгУРМ з ЛаП Ле вважаб ргзВвяЛС ялиЛкС
риРС
альЛМю Вля НМклМЛгЛЛя язиХЛицькМКС бМБМвг. Ми рМзСКгбКМ
ргзЛицю Кгж гБраЦкМю г бМвваЛМК Рак ПаКМ ВМбре, як ргзЛицю
Кгж бМвваЛМК г ргзВвяЛиК ВеревМК. Я Ле баХС жМВЛМд НгВПРави
НМв'язСваРи НМклМЛгЛЛя ВереваК г Верев'яЛиК бМжкаК з
ргзВвяЛМю ялиЛкМю. ТиК, УРМ
ЛаНМляБаюРь Ла цьМКС, ПлгВ
ЛаБаВаРи НМНереВжеЛЛя СвяРМБМ ПиПьКа НрМ заПСВжеЛЛя МВиЛ
МВЛМБМ в ПСКЛгвЛи
У НиРаЛЛяУ (РиК. 14 г 1 КМриЛР.

10: 23
-
33).


Іе МВЛиК НМЦиреЛиК арБСКеЛРМК б заява НрМ Ре, щМ
ргзВвяЛг ялиЛки забМрМЛеЛг СвяРиК ПиПьКМК. На НгВПРавг цьМБМ
ХаПРМ НМкликаюРьПя РекПР з кЛиБи ЄреКгд 10 рМзВгл. Але бгльЦ
МбережЛиЗ НгВУгВ ВМ цьМБМ СривкС НМказСб, щМ в ЛьМКС ЛгХМБМ Ле
ПказаЛМ НрМ ргзВвяЛг
ялиЛки. Ця Блава заПСВжСб НМклМЛгЛЛя
гВМлаК.

ПМклМЛгЛЛя гВМлаК забМрМЛеЛМ ДеПяРьКа заНМвгВяКи.
ВиУгВ 20:3
-
6 БМвМриРь: аХаЗ Ле бСВе РМбг гЛЦиУ бМБгв НереВМ
МЛМю! Не рМби ПМбг ргзьби г вПякМд НМВМби з РМБМ, щМ Ла Лебг
вБМрг, г щМ Ла зеКлг ВМлг, г щМ в вМВг Н
гВ зеКлею. Не вклМЛяЗПя дК
г Ле ПлСжи дК, бМ Я ГМПНМВь, БМБ РвгЗ
…»

НеКаб абПМлюРЛМ ЛгякМБМ зв'язкС з НМклМЛгЛЛяК гВМлаК г
викМриПРаЛЛяК ргзВвяЛиУ ялиЛМк. НаК Ле варРМ НереживаРи
Херез ЛеМбнрСЛРМваЛг арБСКеЛРи НрМРи ргзВвяЛиУ НрикраП.
ЗаКгПРь цьМБМ ЛаК ПлгВ

НрМНМвгВСваРи НрМ ЛарМВжеЛМБМ ІПСПа г
Ле забСваРи НрМ ПНравжЛю НриХиЛС цьМБМ УриПРияЛПькМБМ ПвяРа
.

Джон


Мак
-
Артур

Дорог
і

брати

і

сестри
!

Запрошу
є
мо

вас

в
і
дв
і
дати

сайт


"
Реформатський погляд
":

http://reformed.org.ua
.

Цей сайт присвячений реформатському руху в
слов'янському світі в цілому і Україні зокрема. Ви
знайдете тут багато різних статей, пов’язаних із
минулим та сьогоденням реформатського богослов’я,
духовності та церковного життя. Крім ць
ого, ми
публікуємо "класичні" праці різних християнських
теологів минулого і сучасності. Ми не завжди
погоджуємось із усім, що вони пишуть, проте ми
вважаємо, що реформатське богослов’я глибоко вкорінене у
вченні отців церкви, і прагнемо перейняти найкраще

із
інших християнських традицій


в межах, у яких вони
відповідають Слову Божому
,

як джерелу мудрості.

ае'нічний редактор: Мурза Вячеслав

илени редколегії: Мурза В.В.,
Пилипенко В.В.,
Панько Герман

НАйА АДРЕСА:

вул.

йевченка 46,

м.Свалява

Закарпатська область, бкраїна, 89300

аелефон: (03133) 73
315

e
-
mail
:
uerc
@
ukr
.
net

************************************

Газета розповсюджується за пожертви

Попередн
i

номери газети можна знайти

на сай
т
i


«В контакте»
-

http://vk.com/club59279909


1
КОРИН
ТЯН

13

-

РІЗДВЯНА ВЕРСІЯ


-

Якщо я прикрашаю мій дім
гілками ялинки, гірляндами і
лампочками, але не зрозумів сенсу Різдва, то я не більше ніж
декоратор.


-

Якщо я працюю з ранку до вечора на кухні, готуючи кілограми
тортів, тістечок і особливих пригощань, запрошую гостей за
ідеально накритий стіл, але при

цьому в мо
є
му

серці

нема
є

радості

від

народження

Ісуса
,
то

я

не

більше
,
ніж

кухар
.


-

Якщо

я

працюю

у

благодійних

організаціях
,
співаю

пісні

в

будинках

для літніх людей

та

всі

сво
ї

заощадження

віддаю

на

благодійні

цілі
,
але

при

цьому

не маю любові до сво
єї

сім
'
ї
,
то

все

це

безглуздо
.


-

Якщо

я

прикрашаю

ялинку

блискучими

ангелятами

і

зірочками
,
беру

участь

у

тисячах
свят

і

співаю

в

хорі
,
але

не

прийняв

у

сво
є

серце

Ісуса
,
тоді

я

не

зрозумів
,
у

чому

головний

сенс

Різдва
.


Любов

до

Ісуса

пе
рерива
є

роботу

на

кухні

для

того
,
щоб

обійняти

дитину
.
Любов

перериває

прикрашання

квартири
,
щоб

поцілувати

дружину
.
Любов

дружелюбна
,
незважаючи

на

стрес

і

нестачу часу
.
Любов

не

заздрить

красивому

будинку

в
інших
.

Любов

не

кричить

на

дітей за те, що вони вештаються під ногами,
навпаки, вона вдячна, що вони
є
,
і

що

вони

можуть

вештатися

під

ногами
.
Любов

да
є

не

тільки

тим
,
які

можуть

дати

назад
.
Навпаки
,
з

величезною

радістю

вона

обдарову
є

саме

тих
,
які

у

відповідь

нічого

подарувати

не

мож
уть. Любов усе терпить, усе зносить, всього
сподіва
є
ться
,
все

переносить
.
Любов

ніколи

не

переста
є
.


Подарунки

забудуться

чи поламаються,
торти

з’їдяться
,
різдвяна

ялинка

всохне
,
але

подарунок Бога на Різдво, благодать в
Ісусі Христі, залишиться наза
вжди! З Різдвом Христовим
!


Приложенные файлы

  • pdf 22417178
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий