suret_test


Рисунки!!!!
1. ДНҚ азоттық негіздері арасында қандай байланыс түрлері болады?
B. пептидная
2. . Көрсетілген сурет бойынша, ДНҚ және РНҚ молекулаларының құрылымындағы ұқсастықты көрсетіңіз?
B. нуклеотидтердің болуы
3. м-РНҚ-на ақпараттың көшірілетін ДНҚ бөлігі қалай аталады?
A. Оперон
4. . Кестеде көрсетілген үдеріс қалай аталады?
D. Трансляция
5. Көрсетілген молекуладағы екі тізбек арасында қандай компоненттер сутектік байланыс арқылы қосылады?
A. азоттық негіздер
6. 33. Суретте Жакоб және Моно оперонының кестесі. Ақуыз–репрессор қосылатын бөлік қалай аталады?

C. оператор
7. Мына суретте Гольджи аппараты көрсетілген. Жасушаның қандай органоидтының пайда болуы Гольджи аппаратымен байланысты?
A. лизосомы
8. Суретте көрсетілгендей, мембрана жүйесі каналдардан, көпіршіктерден, цистерналардан тұратын жасуша органоидтын анықтаңыз?
B. ЭПР
9. Мына суретте, қуысы жасушалық шырынға толы, мембранамен қоршалған жасуша органоидты көрсетілген. Жасуша құрылымын анықтаңыз?
B. Вакуоль
10. Мына суретте екі центрольден тұратын жасуша органоидты көрсетілген. Берілген органоидтың қызметін анықтаңыз?
C. ярдоның бөлінуі
11. Мын суретте метафазалық хромосома берілген, хромосоманы жабысудан сақтайтын бөліті көрсетіңіз?
B. Теломерлер
12.
Трансляция орнына аминқышқылдарды алып келуді қамтамасыз ететін құрылымды сурет бойынша анықтаңыз?
A. т-РНҚ
13. Көрсетілген суретте жасушалық циклдің қай кезеңінде жасушаның полюстеріне центриольдердің қозғалуы басталады?
A. Профаза
14. Көрсетілген суретте жасушалық циклдің қай кезеңінде жасушаның центриольдері полюстерде, хромосомалар жасуша орталығында орналасады?
B. Метафаза
15. Көрсетілген суретте жасушалық циклдің қай кезеңінде жасуша центромері бұзылады және сіңлі (сестринское) хроматидтер полюстерде орналасады?
B. Метафаза
16. Көрсетілген суретте жасушалық циклдің қай кезеңінде жасуша ның ядролық мембранасы қалыптасады және цитокинез өтеді?
D. Телофаза
17. Көрсетілген суретте жасушалық циклдің қай кезеңінде жасушаның ядролық мембранасы қалыптасады және цитокинез аяқталады?
E. Цитокинез
18. Жасушалық циклдің қай фазасында G0-фазасы орналасады?
C. Интерфазада
19. Овогенезде жоқ кезеңді көрсетіңіз?
D. морфодифференцировка кезеңі
20. Суретте бөлшектену процесі көрсетілген. Бөлшектену немен аяқталады?
C. екі қабатты көпжасушалы ұрық
21. . Берілген суреттен хромосомадағы ДНҚ-ның бірінші деңгейін табыңыз?


B. нуклесомды жіп
22 Суретте метафазалық хромосома бейнеленген. 2-цифрымен не көрсетілген?
74803033655B. центромер
23. Сурет бойынша метацентрикалық хромосоманы анықтаңыз?
B. 2
24. Берілген суретте ағзаның қандай үдерісі бейнеленген?
A. Бөлшектену
25. Суретте эмбриональдік дамудың қай этапы көрсетілген?
B. Гаструляция
26. . Берілген суретте не бейнеленген?
A. ұрықтану үдерісі
27. Берілген суретте қандай үдеріс көрсетілген?
B. акросомальный реакция
28. Берілген кестеде қандай үрдіс бейнеленген?
A. хроматиннің жинақталуы
29. . Мына суретте бейнеленген процесті анықтаңыз?
C. Пиноцитоз
30. Мына суреттен мембрана арқылы тасымалдау түрін көрсетіңіз?
C. белсенді тасымалдау
31. Берілген суреттен мембрана арқылы тасымалдау түрін көрсетіңіз?
A. Фагоцитоз
32. Берілген суреттен мембрана арқылы тасымалдау түрін көрсетіңіз?
C. белсенді тасымалдау
33. Мына суреттен ұрықтың даму кезеңін көрсетіңіз?
D. Бластула
34. . Мына суретте көрсетілген процесті анықтаңыз?
A. Транскрипция
35.Мына суретте көрсетілген процессті анықтаңыз?
A. Транскрипция
36. Мына суретте көрсетілген процессті анықтаңыз?
D. интрондарды алып тастау
37. . Мына суретте көрсетілген процессті анықтаңыз?
C. экзондарды тігу
38. Суретте гомологиялық хромосоманың конъюгациясының басталуы бейнеленген, бұл процесс жасушаның бөлінуінің қай фазасына тән?
A. профаза 1
39. Жасушалық циклдің қандай кезеңі үшін гомологиялық хромосомалардың экваторда орналасуы тән?
C. метафаза1
40. Жасушалық циклдің қандай кезеңі үшін хромосомалардың диплоидтық жинағымен екі жасушаның пайда болуы тән?
A. митоз
41. Мына суреттен ұрықтың даму процесін анықтаңыз?
77724080645
B. нейрула
42. . Каналдарды түзуге қатысатын ақуыздарды көрсетіңіз?
A. трансмембраналық ақуыздар
43. Жасушалық циклдің қай фазасында хромосоманың максимальді спирализациясы және экваторлық пластинканың пайда болуы жүзеге асады?
C. метафазада

Приложенные файлы

  • docx 22426261
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий