ЗНО геогр відповіді 6 кл 2008 по 2014 21 10 20..


6 клас ЗНО 2014
1)На якій картосхемі позначено шлях першої експедиції Христофора Колумба?
А)
2)Щоб постійно протягом доби спостерігати світанок, потрібно весь час пересуватися з певною швидкістю вздовж
Б паралелі на захід.
3)Яка протока розділяє Антарктиду й Південну Америку?
Г Дрейка4)Які гірські породи утворилися внаслідок осідання речовин із водних розчинів?
В кам'яна сіль, гіпс
5)Прочитайте уривок з літературного твору: «...все Блудове болото, з усіма величезними запасами торфу, є коморою сонця. ...Гаряче сонце було матір'ю кожної травиночки, кожної квіточки, кожного болотного кущика і ягідки. Усім їм сонце віддавало своє тепло, і вони, помираючи, перегниваючи, в добриві передавали його, як спадок, іншим рослинам...». Про яку властивість географічної оболонки йдеться в уривку?
Г ритмічність
6) Найбільшою протяжністю у Світовому океані вирізняється
А Серединно-Атлантичний хребет.
7)Яка характеристика річки залежить від кліматичних умов на тій території, де сформувався її басейн?
Б водний режим
8) Укажіть причину відхилення пасатів у Північній півкулі вправо, а в Південній – уліво.
А рух Землі навколо своєї осі

49. Визначте висоту (у метрах) обриву на правому березі річки Андоги. = 4 м50. Визначте азимут, за яким пройде траса водогону вздовж стежки в напрямку від річки Андоги до загону для худоби = 90
51. Обчисліть відносну висоту (у метрах), на яку потрібно піднімати воду водогоном, що пройде вздовж стежки від річки Андоги до загону для худоби. = 23 м
52. Відстань на карті від річки Андоги до загону для худоби біля села Мостище виміряно вздовж стежки й зіставлено з лінійним масштабом. Використовуючи рисунок, визначте цю відстань у метрах. = 560 м
ЗНО 2013 року з географії 6 клас
1)Від якого півострова вирушили у плавання кораблі експедицій під командуванням X. Колумба і Ф. Магеллана?
А Скандинавського Б Піренейського В Апеннінського Г Балканського3910330271145002)Якою буквою позначено місце Землі на орбіті в той час, коли в Україні найменша тривалість світлового дня?
А) Б) В) Г)
22161505778500
3822065444500

А)
3)До узбережжя якого материка прибуде судно, що рухається, не змінюючи курсу, від берегів Японії за азимутом 90°?
А Австралії Б Антарктиди В Південної Америки Г Північної Америки
4181740102548004)Визначте координати точки X, що позначена на фрагменті карти.
А 10° пд. ш., 45° зх. д.
Б 10° пн. ш., 45°сх. д.
В 45° пд. ш., 10° зх. д.
Г 45° пн. ш., 10° сх. д.
5)Що характерне для осередку землетрусу?
А розрив і зміщення земної кори Б перетворення магми на лаву
В виникнення цунамі Г утворення зсувів
Б)
7)Для якої області помірного кліматичного поясу характерна найнижча температура повітря взимку?
А морського помірного Б помірно континентального В континентального Г мусонного8)Полярний дослідник В. Ю. Візе звернув увагу на те, що в періоди похолодань в Арктиці підвищується рівень води в африканських озерах Ньяса, Вікторія, Танганьїка. Натомість у періоди потеплінь в Арктиці рівень води в цих озерах знижується. На думку вчених, ці явища є проявом
А) широтної зональності. Б) висотної поясності. В) кругообігу речовин у природі.
Г) цілісності географічної оболонки.
15)Розгляньте карту уявної ділянки земної поверхні. Укажіть правильне твердження щодо природи цієї місцевості.
А) гори низькі, з асиметричними схилами Б) річки короткі, маловодні, можуть пересихати влітку
В) клімат формують морські помірні повітряні маси
Г) ландшафти гілей з підняттям угору переходять у савани і рідколісся

44)Установіть відповідність між видом діяльності та найбільш придатною для нього ділянкою, що позначена буквою на фрагменті топографічної карти.
1)насадження лісу на місці вирубаного = А 2)розведення риби = Д
3)видобування будівельного каменю = Г 4)окультурення пасовища = Б

55)Визначте відстань між двома об’єктами на місцевості (у кілометрах), якщо ця відстань на карті, масштаб якої
1: 500 000, становить 12 см. 12 см Х 5 км = 60 км
56)У таблиці подано інформацію про середньомісячну температуру повітря на однійзметеорологічних станцій. Визначте річну амплітуду коливань температури повітря.
Місяці І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
t,°C-8 -7 +1 +9 +17 +20 +23 +21 + 18 + 10 +1 -6
А = +23 – ( - 8) = 31
ЗНО 2012 року з географії 6 клас1)Перші відомості про природу навколополярних областей Північного Льодовитого океану було здобуто завдяки дрейфу судна під командуванням
А)Ф. Нансена Б) Ф. Маґеллана. В) Д. Лівінгстона. Г) М. Міклухо-Маклая.
2)Який час показує встановлений на шкільному географічному майданчику сонячний годинник?
А Всесвітній Б поясний В місцевий Г літній29902158890
130° 120° 110° 100° 90° 80°
00
130° 120° 110° 100° 90° 80°
3)Визначте координати точки, яку
позначено на фрагменті карти буквою X.
А40° пн. ш., 80° сх. д.
Б40° пн. ш., 80° зх. д.
В80° пн. ш., 40° сх. д.
Г80° пн. ш., 40° зх. д.
4)Укажіть головну причину утворення й закономірного розташування сучасних материків.
А метаморфізація гірських порід Б коливальні рухи земної кори
В рух літосферних плит Г виверження вулканів5)Як називається короткочасне раптове підняття води в річці?
А заплава Б межень В повінь Г паводок
6)Укажіть правильну відповідність «природна зона - тип ґрунтів, характерний для неї».
А хвойні ліси – підзолисті Б широколисті ліси – каштановіВ вологі вічнозелені ліси - коричневі Г твердолисті вічнозелені ліси - чорноземні
12)Враховуючи форму і глибину Байкалу, визначте, на якому рисунку відображено походження його озерної улоговини.
52. Які характерні особливості антициклону спричиняють посилення смогу в містах із високим рівнем забруднення повітря, особливо влітку?
1)низький атмосферний тиск2) нисхідні потоки повітря
3)велика захмареність неба
4)низька ймовірність опадів
5)слабкий вітер
6)висока відносна вологість повітря
55. Знайдіть на фрагменті топографічної карти умовний знак колодязя. Визначте абсолютну висоту (у метрах) точки, у якій розташований колодязь.

Суцільні горизонталі проведені через2,5 метрів = 140 м
ЗНО географія 2011 року 6 клас
1, Земна вісь є уявна пряма лінія, що проходить через центр Землі та
А лінію екватора. Б магнітні полюси. В географічні полюси. Г точку з координатами 0“ ш. і 0° д.
2. Можна здійснити навколосвітню подорож, дрейфуючи за течією
А Куросіо. Б Гольфстрім. Б Західних Вітрів Г Південна Пасатна.
3. Найбільшу абсолютну висоту мас точка, позначена на топографічній карті буквою
Г)
4)Унаслідок метаморфізму відсувається перетворення
А) магми в лаву. Б) лави в пемзу. В) граніту в гнейс Г)бокситу в глинозем
5)Який прилад використовують для вимірювання відносної вологості повітря?
( фото приборів)
А) флюгер Б) сонячний годинник В) термометр Г) гігрометр
6) У якій природній зоні поширені перезволожені грунти з дуже сповільненим процесом розкладання органічних решток, малопотужним гумусовим горизонтом, що переходить у глейовий горизонт сіруватого кольору?
А степи Б тундра В широколисті ліси Г савани і рідколісся
7) Користуючись фрагментом карти, визначте країну, в порт якої прийде корабель, що знаходиться в точні з координатами 30° пн. .ш., 45° зх. д. і починає рухатися на південь, не змінюючи курсу.
А) Бразилія Б) Мексика В) Марокко Г) США
( фрагмент карти)
8)Жителі Сахари кажуть, що «каміння кричить». Гучний різкий тріск у пустелі с проявом
А) фізичного вивітрювання. Б) хімічного вивітрювання.
В) внутрішнього магматизму. Г) метаморфізмі! гірських порід
49. Укажіть послідовність дій, необхідних для того, щоб зорієнтуватися на місцевості за Полярною зіркою.
1) Г) знайти сузір'я Великої Ведмедиці( Великого Возу), яке нагадує ківш.
2) А) по думки з'єднати прямою лінією дві зірки, що знаходяться на краю «ковша»
3) Б) продовжити уявну пряму лінію і відкласти на ній приблизно п'ять відрізків, рівних відстані між двома зірками на краю «ковша»
4) В) визначити яскраву зірку в сузір’ї Малої Ведмедиці, що вказує напрям на північ
59) На топографічній карті масштабу 1:200000 відстань між двома селами дорівнює 9 см. Яка відстань між цими селами на місцевості (у кілометрах) = 18 км = 9 см Х 2 км
ЗНО географія 2010 6 клас
1)Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі.
А) Ніколай Копернік Б) Дмитро Мендєлєєв В)Фернан Магелан Г) Гійом Боплан
2)На якому півострові бувають дні. коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів
А Скандинавський Б Кримський В Лабрадор Г Сомалі3)Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, е правильною?
А) річка Совка тече з північного сходу на південний захід
Б) правий берег річки Совки крутий, обривистий
В) річка Совка є правою притокою Вершиш
Г) береги Совки у нижній течії вкриті рідколіссям

4) Які процеси в літосфері і основною причиною землетрусів на планеті?
А) рух магми від астеносфери до поверхні Землі
Б) розривні рухи та змішення пластів літосфери
В) повільні вертикальні рухи літосфери
Г) повільні горизонтальні рухи літосфери
5) Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті?
А у річках Б в озерах В у льодовиках Г у водосховищах
6) На схемі зображено
А) циклон Південної півкулі Б) антициклон Південної півкулі
В) циклон Північної Півкулі Г) антициклон Північної півкулі43) Установіть відповідність між природними процесами та геосферами, взаємопроникнення та взаємодію яких пі процеси забезпечують.
1 випаровування з поверхні водойм 2 фізичне вивітрювання 3ерозія та абразія 4 дихання
А) літосфера та біосфера Б) атмосфера та літосфера
В) гідросфера та літосфера Г) біосфера та атмосфера
1)випаровування з поверхні водойм - В)гідросфера та атмосфера;2)фізичне вивітрювання – Б)атмосфера та літосфера;3)ерозія та абразія – В)гідросфера та літосфера; 4)дихання – Г)біосфера та атмосфера.
53)Установіть послідовність дій під час проведення окомірного полярного знімання невеликої території
1) = В встановити планшет і поставити на ньому точку полюса
2) = А зорієнтувати планшет і накреслити лінію "північ -південь"
3) = Г за допомогою візирної лінійки визначити напрями на об'єкти і відкласти у масштабі виміряні відстані від точки полюса до об'єктів
4) = Б позначити об'єкти, які потрібно нанести на план, умовними знаками
ЗНО географія 2009 6 клас
1)Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?
А) відкрито Антарктиду Б) з'явилися перші географічні картиВ) уперше висловлено припущення. що Земля мав форму кулі
Г) європейці дізналися про нову частину світу2)Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є
А) притягання Місяця та Сонця.
Б)нерівномірний річковий стік.
В)нерівномірне нагрівання земної поверхні.
Г)нахил земної осі до площини орбіти.
3)У якій із точок, що позначені на карті. Сонце знаходиться в зеніті ополудні 2-3 вересня? = Б

4)Розгляньте план місцевості. Яке число найточніше відображає відстань у метрах, яку пройшов пішохід стежкою від річки Совки, що протікає попід лісом, через найдовшу вулицю села до ялини над обривом річки Вершиш? М 1- 150 м
Відповідь = 1300м
5. Визначте схему, на якій відображено походження озерних улоговин Танганьїки та Байкалу
6)Розгляньте карту уявної земної поверхні. Доберіть правильне твердження про природу та господарство цієї місцевості.

А) Середньорічна кількість опадів в місті Р більша, ніж у місті R.
Б) Витрата води в річках X. Y. Z значно більша у квітні, ніж у жовтні.
В) Найімовірніше, що порт буде збудовано в районі міста М.
Г) Н айкоротша дорога між містами S та М проходить через перевал.
42)Установіть відповідність між назвами форм дна океану та їхніми зображеннями на схемі
1)рифт - Д 2)шельф - А 3)ложе океану – В 4)глибоководний жолоб - Г
43)Установіть відповідність між різновидами сонячної радіації, що на схемі

А)сумарна Б) розсіяна В) поглинута Г) пряма Д) відбита1 - розсіяна = Б 2 – відбита = Д 3 - пряма = Г 4 – поглинута = В
51)Розташуйте імена мандрівників за часом їхніх відкриттів, починаючи з найдавнішого.
1 - В Марко Поло 2 - А Христофор Колумб 3 – Б Вітус Берінг 4 – Г Жак Ів Кусто
ЗНО географія 2008 6 клас1)Укажіть твердження, що є визначенням поняття «географія».
А) наука про склад, будову, властивості та перетворення речовин;
Б) наука про загальний розвиток того чи іншого народу, країни або всього суспільства;
437451510287000В) наука про природу земної поверхні, розміщення населення та господарства;
Г) наука про просторові відношення та форми реального світу.
2)Укажіть напрямок обертання Землі навколо своєї осі.
А із заходу на схід; Б із півдня на північ; В зі сходу на захід;
Г залежить від пори року чи від часу доби.
3)Визначте географічні координати точки S.
А 27° пд. ш. і 66° зх. д.; Б 27° пд. ш. і 74° сх. д.; В 33° пн. ш. і 66° сх. д.; Г 33° пн. ш. і 74° зх. д.
4)Що є основним чинником утворення яру?
А) робота вітру; Б) робота текучих вод; В) вплив льодовика; Г) вулканізм і землетруси.
5)Якому поняттю відповідає визначення: «стадія щорічного водного режиму річок, який характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підняттям рівня води, що супроводжується затопленням заплави»?
А повінь; Б паводок; В межень; Г приплив.
20) Знайдіть неправильне твердження щодо використання метеорологічного приладу.
А термометром вимірюють температуру повітря;
Б барометром вимірюють випаровуваність;
В флюгером визначають напрямок і силу вітру;
Г гігрометром вимірюють вологість повітря.
41)Установіть відповідність між шарами внутрішньої будови якими вони позначені на малюнку1)астеносфера; 2)земна кора 3)внутрішнє ядро; 4)мантія.
астеносфера - Б земна кора - А внутрішнє ядро – Г мантія - В

Приложенные файлы

  • docx 22428417
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий