Концепція діяльності Новоселицького МНВК


НОВОСЕЛИЦЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ
ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту освіти і науки
молоді та спорту Чернівецької обласної
державної адміністрації
М.Й. Бауер
________________________
« ____» _________________ 2013 р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Новоселицького МНВК
С. О. Довганюк
________________________
« ____» _________________ 2013 р.
Розглянуто на засіданні
експертної комісії
Протокол № _____
від « ____ » _______________ 2013 р.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти:
професійно-технічне навчання
з ліцензованим обсягом освітньої послуги 240 осіб
(навчального закладу 240 осіб)


м. Новоселиця Концепція діяльності міжшкільного навчально-виробничого комбінату розроблена на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування”, Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 року за № 854, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року за № 964, Положенням про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.1993 року за № 430, Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 року за №552, Положенням про освітній округ, затвердженим Постановою КМУ №777 від 27 серпня 2010 року та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.
Новоселицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат – навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці.
МНВК є носієм технологічного профілю навчання
Новоселицький МНВК заснований у 2007 році Новоселицьким районним відділом освіти.
МНВК є підрозділом районного управління освіти з загальнодержавною формою власності.
У 2010 році Міністерство освіти і науки України визнало Новоселицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат атестованим на термін до 2020 року (Свідоцтво № 030867).

МНВК - опорний заклад

Новоселицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат є опорним закладом Новоселицького технологічного округу.
До округу ввійшли загальноосвітні навчальні заклади:
- Новоселицький ліцей,
- Новоселицька загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів,
- Зеленогайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
- Динівецький НВК,
- Черленівська ЗОШ,
- Маршинецький НВК,
- Малинівська ЗОШ,
- Довжоцька ЗОШ,
- Котелівський НВК.
До послуг учнів – майстерні, лабораторії та спеціалізовані кабінети з сучасним обладнанням: 10 автомобілів, 15 комп’ютерів, 23 швейні машини та інше обладнання і устаткування. Професійну підготовку учнів забезпечують висококваліфіковані інженерно-педагогічні працівники.
Новоселицький МНВК забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує умови для надання освітніх послуг учням старших класів інших шкіл району (суб’єктів округу). Здійснює допрофільну та профільну підготовку, допрофесійне та професійне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.
Опорний заклад визначено з урахуванням:
- потреби у забезпеченні певних напрямків освітньої діяльності;
- рівня забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;
- наявності належної матеріально-технічної бази (навчальних кабінетів, майстерень із сучасним обладнанням, високошвидкісним доступом до Інтернету);
- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
- зручності та наявності автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.
Основними завданнями Новоселицького МНВК є:
- проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, профільній підготовці, допрофесійному та професійному навчанні;
- проведення факультативних занять, спецкурсів, конкурсів, для учасників навчально-виховного процесу базової та старшої школи;
- концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;
- впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;
- організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.
Навчально-виховний процес в МНВК здійснюється відповідно до окремого робочого навчального плану.
Опорний заклад має свій штатний розпис, затверджений управлінням освіти Новоселицької райдержадміністрації.
Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту.

Організація навчально-виховного процесу в МНВК

Організація навчально-виховного процесу в МНВК регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про Новоселицький технологічний округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.
Суб’єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.
З метою належної організації надання освітніх послуг учням старших класів за пропозицією ради округу, управління освіти Новоселицької райдержадміністрації приймає рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб’єктів округу. У такому разі для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу та встановлюється режим їх роботи.
Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу складається колегіально за участю всіх керівників (заступників керівників) суб’єктів округу та узгоджується з робочими навчальними планами закладів, що входять до складу округу.
Предмети можуть викладатися як педагогічними працівниками МНВК, так і викладачами навчальних закладів (суб’єктів округу).
До проведення факультативних занять, курсів за вибором, можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.
Режим роботи суб’єктів округу встановлюється у межах часу, визначеного в установленому порядку єдиним робочим навчальним планом суб’єктів округу.
Розклад навчальних занять Новоселицького МНВК складається відповідно до єдиного робочого навчального плану суб’єктів округу з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.
Єдиний робочий навчальний план суб’єктів округу, режим роботи, розклад навчальних занять, маршрути шкільних автобусів погоджуються з керівниками навчальних закладів (суб’єктів округу) та затверджуються управлінням освіти.
З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб’єктів округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб’єкта округу.

Профорієнтація

Одними із провідних напрямків діяльності Новоселицького МНВК є профорієнтаційна робота. В комбінаті працює творча група для проведення профорієнтаційної роботи і надання консультацій учням 9-х, 11-х класів шкіл району та їх батькам з метою їх подальшого самовизначення в світі професій.
Її завдання – допомога старшокласникам у свідомому виборі професії. Педагогічні працівники МНВК проводять свою діяльність за розробленою спеціалістами комбінату профорієнтаційною програмою, застосовуючи комп’ютерну техніку та програмний комплекс «Світ професій».
З метою розширення освітніх послуг укладені угоди з міським центром зайнятості населення.
Допрофесійне навчання

Допрофесійне навчання проводиться за напрямком «Основи комп’ютерної техніки».

Професійне навчання

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат проводить навчання з професійної підготовки відповідно до отриманої ліцензії Міністерства освіти і науки України за такими напрямами:
водій автотранспортних засобів категорії «С1».
водій автотранспортних засобів категорії «В».
швачка
нянька
Підбір професій проводиться згідно з потребами регіону в цілому, а також за бажанням учнів та їх батьків.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність МНВК здійснюється відповідно до чинного законодавства: Законів України “Про освіту”, “Про бюджетну систему України”, “Про власність”, “Про місцеве самоврядування” та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність навчальних закладів.
Утримання та розвиток МНВК здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Кошти МНВК витрачаються на діяльність, передбачену статутом .


Приложенные файлы

  • doc 22431773
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий