Статут шкільного парламенту


Статут
Шкільного парламенту
Загальні положення:
Шкільний парламент регламентує свою діяльність на підставі нормативних – правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.
Шкільний парламент пропонує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на засадах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами та батьками.
Мета та завдання шкільного парламенту:
Захищати та забезпечувати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.
Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, само реалізовуватися на благо собі, ровесникам, школі, родині, Україні.
Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
Прагнути узгодженості інтересів між учнями і педагогами.
Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного учня у вирішенні важливих справ шкільного життя.
Органи управління шкільного парламенту. Права й обов’язки:
Вищим органом шкільного парламенту є загальношкільні учнівські збори, які проводяться двічі на рік.
Керівні функції учнівського самоврядування виконує рада шкільного парламенту, яку скликають 1 раз на місяць ( також можливі термінові збори, в разі позапланової ситуації ).
Виконавчим органом шкільного парламенту є Міністерства, які обирають на засадах вільного та рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
Головою ( спікером ) шкільного парламенту може бути учень 9-11 класу, якого обирають таємним голосуванням учні 5-11 класів впродовж одного дня, на термін до 1 року.
Структура та склад шкільного парламенту обговорюють та затверджують на учнівських зборах педагогічні та учнівські колективи шляхом відкритого голосування.
Форми діяльності Міністерств Шкільного парламенту визначаються на засідання ради.
Шкільний парламент:
Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
Контролює створення належних умов навчання та дозвілля учнів;
Контролює відвідування уроків, стан навчання, поведінки учнів;
Ухвалює рішення з питань життя школи в межах своєї компетентності;
Бере участь в організації допомоги учням, які погано навчаються;
Організовує і контролює чергування в школі;
Веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;
Проводить заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
Бере участь в ознайомленні всіх учнів школи з їх правовим захистом та обов’язками перед собою, родиною, школою, державою.

Приложенные файлы

  • docx 22444494
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий