тест


А1 – нұсқа
Теңдеуді шешіңіз.: 1,5х-1,15==1,1
А) 0,5 В) 1,5 С) 2 Д) 0,15 Е) 15
Есептеңіз(37,41:4,3+1,3*2,6):4
А) 3,02 В) 3,2 С) 30,2 Д) 0,302 Е) 3.2
Есептеңіз: 100,8:11,2-1,2*7,5
А) 1 В) 0 С) 2 Д) 3 Е) 4
Есептеңіз:0,6+
А) 1 В) 2 С) 0,5 Д) 0,9 Е) 3
Есептеңіз: (1,234-0,1234)*0,1-0,1
А) 0,001106 В) 11,06 С) 0,01106 Д) 0,15 Е)1,106
Есептеңіз:
А) 9 В) 10 С) 100 Д) 7 Е) 99
Есептеңіз:
А) 9 В) 2 С) 0 Д) 1 Е) -1
Есептеңіз: 43:21,5-1,5*2
А) 0,5 В) 0,02 С) 2 Д) 0,15 Е) 0,2
Өрнектің мәнін табыңыз:
А) 13,12 В) 15,4 С) 13,46 Д) 58,72 Е) 17,8
Тік төртбұрышты параллелепипедтің ұзындығы 7,7 см, биіктігі 1,2 см. Ал толық бетінің ауданы 86,12 см2. Параллепипедтің енін табыңыз.
А) 4 В) 3,8 С) 2,9 Д) 2,2 Е) 2,8
Бір сан екіншісінен 1,5 есе артық, ал олардың арифметикалық ортасы 37. Үлкен санды табыңыз.
А) 27,9 В) 35,4 С) 2,96 Д) 29,6 Е) 45
Теңдеуді шешіңіз: 178,14у+740,19у-96,43у=205,475
А) 0,25 В) 1,5 С) 1 Д) 0,75 Е) 2
Катер 3,5 сағ. өзеннің ағысы бойынша және 0,6 сағ көлмен жүзді. Катердің өзіндік жылдамдығы 16,5 км/сағ, өзеннің ағысы 2,1 км/сағ екендігін ескеріп, катердің өзен мен көлде өткен жолын табыңыз.
А) 115 В) 100 С) 90 Д) 85 Е) 75
Өрнектің мәнін, есептеңіз:
А) 0,5 В) 1,5 С) 2 Д) 5 Е) 15
Ойлаған санды 3,2 есе көбейтіп, нәтижені 3,6 азайтқанда 10,8 саны шықты. Қандай сан ойланды?
А) 4,5 В)9 С) 2 Д) 1,5 Е) 12
Теңдеуді шешіңіз: 3,6х+0,4(7-х)=15,6
А) 0,5 В) 1 С) 2 Д) 4 Е) 8
Тік төртбұрыштың қабырғалары 1,2 м және 0,6 м. Периметрі тік төртбұрыштың периметріне тең болатын квадраттың ауданын табыңыз.
А) 0,5 м2 В) 1,5 м2 С) 0,81 м2 Д) 0,8 м2 Е) 0,36м2
Теплоход ағысы 2,64 км/сағ болатын өзенде 67,76 км жүзіп және кері қайтты. Ағыстың жылдамдығы теплоход жылдамдығының 120/0 -і екенін ескеріп, теплоходтың осы әрі-бері өткен жолға кетірген уақытын табыңыз.
А) 6,25 В) 7,25 С) 7 Д) 6 Е)8
Бірінші сан екіншіден 1,8 есе кем. Егер бірінші санға 5,6 қосып, ал екіншіден 0,4 шегерсек, пайда болған нәтижелер тең болады. Осы сандарды табыңыз.
А) 3,5 және 8 В) 15 және 21 С) 7,5 және 13,5 Д) 15 және 23 Е)7,5 және 18
Есептеңіз:
А) 2,95 В) 1,5 С) 2 Д) -3 Е) 0,98
Амалдарды орындаңыз: -9,36+6()
А) 1,9 В) -31,86 С) -38,16 Д) 38,16 Е) 31,86
Амалдарды орындаңыз: (0,008+0,992)(5*0,6-1,4)
А) 1,9 В) 1,8 С) 2 Д) 1,6 Е) 0,5
Есептеңіз: 5(89,1-83,7:2,7)
А) 290,5 В) 300 С) -300 Д) 289 Е)138
5,6а+8,4а+186,4 өрнегінің мәнін табыңыз, егер а=3,5 болса.
А) 235,4 В) 345 С) 212 Д) 344 Е) 289
Амалдарды орындаңыз: 96:7,5+288,51:(80-76,74)
А) 112 В) -95,7 С) 57.8 Д) 95,7 Е) 15
А2 нұсқа
56 санының 250/0 табыңыз.
А) 14 В) 20 С) 18 Д)12 Е)16
55 санының 20 0/0 табыңыз.
А) 22 В) 6,5 С)11 Д) 33 Е)13
45 санының 300/0 табыңыз.
А) 26 В) 13,5 С) 14,5 Д) 12,5 Е)7
65 санының 40 0/0 табыңыз.
А) 21 В) 22 С) 25 Д) 26 Е)30
Бүлдіргеннің 60/0 құмшекер болады. 27 кг бүлдіргеннің неше кұмшекер болады?
А) 12,6 В)1,26 С) 0,12 Д)1,62 Е)1
200 санының 50/0 табыңыз.
А) 20 В)50 С)100 Д) 15 Е)10
900 санының 120/0 табыңыз.
А) 118 В)101 С) 107 Д) 120 Е)108
3санының 250/0 табыңыз.
А) 3/5 В) 5/3 С) 4/5 Д)2/5 Е)5/3
6 км-дің 300/0 табыңыз.
А) 3 В) 1 С) 4 Д) 2 Е)5
5 кг-ның 250/0 табыңыз.
А) 2 В) С)1 Д) Е)
Райхан 145 санын 60 0/0 –ке артырып, оның 250/0-ін есептеп тапты. Райхан қандай санды есептеп тапты?
А) 48 В) 52 С) 58 Д) 56 Е)60
Үш бала орманда 200 саңырауқұлақ тауып алды. Сабыр барлық саңырауқұлақтардың 400/0-ін, Марат Сабырдың тапқанының 250/0-ін, ал Тимур қалғанын тауып алды. Тимурдың тауып алған саңырауқұлақ санын табыңыз.
А) 40 В) 80 С) 100 Д) 50 Е)120
Автомобиль бөліктеріне жарамды болаттың құрамында 3,40/0 никель бар. 2,2 тонна болаттың құрамындағы никельдің массасын табыңыз.
А) 0,0748 В) 0,748 С)0,00748 Д)1 Е) 0,0408
Мыс, мырыш және қалайы қорытпасының салмағы 42 кг. Мырыштың салмағы барлық қорытпаның салмағының 150/0-ін, ал қалайының салмағы мырыш салмағының 160/0-ін құрайды. Берілген қорытпадағы мыстың салмағын табыңыз.
А) 35,65 В) 3,465 С) 34,65 Д)35 Е)36
Автомобиль багының сыйымдылығы 40л бензин. Жол жүрудің алдында бак 800/0-ке толтырылды. Бензиннің 250/0-ін жолға жұмсалды. Сонда қанша бензин қалды?
А) 34 В) 44 С) 14 Д)24 Е)54
Аквариумның 7/10-сіне су құйылған, оның неше процентіне су құйылған.
А) 30 В) 60 С) 85 Д) 65 Е)70
24 санының 250/0-ін табыңыз.
А) 8 В) 3 С) 4 Д) 6 Е)10
40 саны өзінің квадратының қанша процентін (0/0) құрайды?
А) 10 В) 2,5 С) 5 Д) 4,5 Е)3,5
450 кг рудадан 67 кг мыс алынды. Руда құрамындағы мыс неше процент?
А) 15 В)20 С) 18 Д) 25 Е)10
Кітаптың бағасы 22 0/0-ке арзандаған соң156 теңге болды. Кітаптың алғашқы бағасы қанша?
А) 182 В) 450 С) 200 Д) 300 Е)220
Тракторшы жыртуға тиісті жердің 760/0-ін жыртқанда, 2км2 жер жыртылмай қалды. Ол барлығы қанша жер жыртуға тиіс еді?
А) 15
В) 12
С)11
Д) 10
Е) 18
Шофер 6 жұмыс күнінде 63 т. Белгіленген жоспарды 75 0/0 процентке артық орындады. Бидай тасып, белгіленген жоспардың артық неше тонна бидай тасыды?
А) 5,5 В) 6,5 С) 3,5 Д) 3 Е)4,5
Жүгі бар ұшақ 2640 кг. Ондағы жүк 990 кг. Жүктің массасы ұшақтың массасының неше проценті?
А) 75 В)64 С) 80 Д) 60 Е)40
Күніне жылқыларға 96 кг шөп беретіндей етіп шөп қоры дайындалды. 2 жылқыны көрші колхозға өткізгендіктен, күніне әр жылқыға беретін тиісті мөлшері шөпті 4 кг-ға артық беруге тура келді. Әуелде қанша жылқы болып еді?
А) 6 В) 10 С) 12 Д) 8 Е)4
Трактористерден құрылған бригада бір күнде 24 га егістік жыртты. Бұл жұмыс барлық егістіктің 150/0 құрайды. Егістіктің ауданын табыңыз.
А) 100 В) 120 С) 180 Д)160 Е)200
А3 – нұсқа
10/0-і 75 болатын санды табыңыз.
А) 750 В)0,75 С) 7500 Д)700 Е)75000
340/0-і 170 болатын санды табыңыз.
А)60 В) 55 С)75 Д) 500 Е)45
10/0-і 85 болатын санды табыңыз.
А) 8500 В) 850 С) 0,850 Д) 85000 Е)8000
Турист қайықпен 504 км жүзді. Бұл барлық жодың 360/0-і болса, барлық жолды табыңыз.
А)1600 В) 1400 С) 1200 Д) 2000 Е)1800
130/0-і 325 болатын санды табыңыз.
А) 2900 В) 3000 С) 2500 Д) 2250 Е)3250
Саяжайдағы ағаштардың 30-ы жеміс ағаштары. Бұл барлық ағаштардың 750/0-і. Саяжайда барлығы қанша ағаш бар?
А) 45 В) 50 С) 60 Д) 20 Е)40
600/0-і 30-ға тең белгісіз санды табыңыз.
А) 30 В) 60 С)40 Д)45 Е)50
400/0-і 52-ге тең белгісіз санды табыңыз.
А) 160 В) 140 С) 150 Д)130 Е)200
600/0-і 108-ге тең белгісіз санды табыңыз.
А) 200 В) 120 С) 160 Д) 100 Е)180
800/0-і 9-ке тең белгісіз санды табыңыз.
А)15 В)12 С) 13 Д) 18 Е)16
Көкөніс дүкені өзіндегі бар картоптың 280/0-ін сатты. Осыдан кейін дүкенде сатылғанна гөрі 22 т. Картоп артық қалды. Дүкенде болған картоптың салмағы?
А) 100 В) 45 С) 50 Д) 60 Е)70
Егер станок бағасының 0/0-і 240 теңге құрайтын болса, станок бағасын анықтаңыз.
А) 400 В)500 С)450 Д) 360 Е)380
Саяхатшы бірінші күні маршруттың 400/0-ін, екінші күні қалғанның 450/0-ін , осыдан кейін оған екінші күнге қарағанда 6 км артық өтетін жол қалды. Маршруттың барлық ұзындығын табыңыз.
А)120 В)80 С)90 Д) 100 Е)110
Автомобиль бірінші жол жүруге бақтағы бар бензиннің 100/0-ін, сосын екінші рет қалғанның 250/0-ін жолға жұмсады. Осыдан кейін ең басында болғаннан бакта 13 л кем бензин қалды. Бактағы бастапқы болған бензин?
А)25 В) 40 С) 50 Д)45 Е)30
Санның 300/0-і, 60, 48,45 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішінің және ең кіші ортақ еселіктің қосындысына тең. Сол санды табыңыз.
А) 2400 В) 2410 С) 2440 Д) 2140 Е)2040
Санның 130/0-і 12-ге тең болса, онда берліген санды табыңыз.
А) 80 В)85 С) 75 Д) 65 Е)90
800/0-і 16-ға тең белгісіз санды табыңыз.
А) 25 В)24 С) 20 Д)18 Е)30
Бір сыныптың оқушыларының 14-і ұл балалар, ал қыздардың ондан 7-еуі артық. Сыныптағы оқушылардың неше проценті ұл балалар?
А) 35 В) 25 С) 40 Д)38 Е)29
18 саны 15-тің неше проценті?
А) 120 В) 150 С)140 Д)130 Е)110
Сағатына 70 км/сағ жол жүретін жүрдек пойыз С станциясынан Д станциясына қарай шықты, ал 1 сағ өткеннен кейін оған қарама-қарсы Д станциясынан сағатына 45км/сағ жол жүретін жүк пойызы шықты. Егер СД темір жол бөлігінің ұзындыңы 530 км болса, онда осы екі пойыз бірімне бірі Д станциясынан қандай қашықтықта кездесер еді?
А) 200 В)180 С)160 Д) 140 Е)190
Санның 130/0-і 1,69 –ге тең болса, онда берілген сан нешеге тең? А) 26 В) 19 С)29 Д)13 Е)15
Жұмысшы жалақысының 110/0-ін жұмсағаннан кейін 7120 теңге қалды. Оның алған жалақысы қанша?
А) 8000 В) 8500 С)8200 Д) 8100 Е)8300
Екі санның 120, біреуінің 400/0-і екіншісінің 600/0-не тең. Осы сандардарды табыңыз.Тір төртбұрыштың ұзындығы 15 дм, ауданы 90 дм3. Оның ұзындығының неше проценті?
А) 72 және 48 В) 42 және 78 С)70 және 50 Д)75 және 45 Е)74 және 46
Бұйымның бағасы 120/0-ке арзандағанда, 440 теңге болды. Бұйымның алғашқы бағасы неше теңге болған?
А) 520 В) 500 С)510 Д)600 Е)610
Атай жинақ кассасына жылына 100/0-тік өсіммен 36 мың теңге ақша салды. Атайдың ақшасы бір жылдан соң қанша теңге болады?
А) 40 мың В) 35 мың С) 39 мың Д)40,04 мың Е)40,06 мың
В1-нұсқа
Фирма жарнама агенттеріне заказ құнының 50/0-ін төлейді. 200 теңге табу үшін, заказдың құны қанша болу керек?
А)4000 В) 40000 С) 4000000 Д)20000 Е)2000
Фотоаппараттың бағасы бір айдың ішінде 180/0-ке, одан кейін 200/0—ке төмендеді, соңында 1640 теңге болды. Фотоаппараттың бастапқы бағасын табыңыз.
А) 3000 В)2600 С) 2500 Д)1500 Е)1900
Жұмысшы еңбек ақысын орындаған нормасы бойынша алады. Айдың аяғында нормасын 200/0-ке асыра орындағаны үшін 8400 теңге алды. Оған осы айда қосымша есептелген ақшасын табыңыз.
А) 1600 В)2000 С) 1800 Д) 1400 Е)1900
100/0-тік 2 литр сірке қышқылына 8 л таза су қосылды. Пайда болған ерітіндіге сірке қышқылының проценттік мөлшерін табыңыз.
А) 2 В) 3 С) 1 Д) 4 Е)3,5
Май заводы күніне 50 ц сүт қабылдап, оның 590/0-ін май дайындайтын цехқа жібереді. Онда қабылданған сүттің 160/0-індаймай алынады. Завод күніне неше центнер май дайындайтынын табыңыз.
А) 57,2 В) 47,2 С) 4,72 Д) 5,72 Е)50
Машина бір қала мен екінші қаланың арасын 3 күн жүрді. Ол бірінші күні 52,8 км/сағ жылдамдықпен 4 сағатта барлық жүруге тиісті жолдың 120/0-ін, екінші күні қалған жолдың 600/0-ін жүрді. Машина үшінші күні қанша жол жүруге тиісті екенін табыңыз.
А) 639,42 В)369,52 С)479,69 Д)529,42 Е)619,52
Қоймада 100 кг жидек бар еді. Тексере келгенде жидек құрамының 990/0-і су екен. Біраз уақыт өткенен кейін жидектегі су мөлшері 980/0-ке дейін азайды. Сонда қалған жидек масссасының қанша екенін табыңыз.
А) 60 В)80 С) 50 Д)100 Е)70
Қоймада сақталған бидайдың ылғалдылығ 200/0 болған. Кептірілгеннен кейін оның ылғалдылығ 150/0 болды. Алғашқыда қоймада 51 т бидай болған. Кептірілгеннен кейінгі бидайдың массасын табыңыз.
А) 58 В)38 С) 68 Д) 48 Е)46
950/0-тік күкірт қышқылын алу үін 800/0-тік күкірт қышқылының 50г-на 1000/0-тік күкірт қышқылын қосу керек. Қосылатын 1000/0- тік күкірт қышқылының массасын табыңыз.
А) 120 В) 135 С) 157 Д) 110 Е)150
Тауардың бағасын алдымен 200/0—ке, ал содан кейін жаңа бағасын тағы да 250/0-ке кемітті. Тауардың бастапқы бағасын барлығы неше процент кеміткен?
А) 40 В) 34 С) 24 Д) 56 Е) 63
Кітапханада ағылшын, француз және неміс тілінде кітаптар бар. Ағылшын тіліндегі кітаптар шет тіліндегі кітаптардың 400/0-ін, француз тіліндегілер ағылшын тіліндегілердің 750/0 құрайды, ал қалған 210 кітап неміс тіліндегілер. Кітапханада шет тілінде неше кітап бар.?
А) 800 В) 700 С)1000 Д) 650 Е)600
Тір төртбұрыштың ені оның ұзындығының 750/0 құрайды. Осы төртбұрыштың ауданы 48 м2 болса, оның периметрін табыңыз.
А)28 В)38 С)48 Д)58 Е)18
1 кг май 80 теңге тұратын, ал бір жылдан кейін 360 теңге болды. Май қанша процентке қымбаттады.
А) 450 В)300 С) 350 Д)320 Е)370
14 т капуста магазинге әкелінді. Барлық капустаның 300/0-і сатылды. Магазинде қанша капуста қалды?
А)9,8 В) 9 С) 8,6 Д)9,4 Е)8,8
Жаңа жұлынған саңырауқұлақтарды кептірген, ол өз салмағының 980/0-ін жоғалтады. 4 кг кептірілген саңырауқұлақ алу үшін қанша жаңа жұлынған саңырауқұдақ қажет.?
А)270 В) 180 С)220 Д) 200 Е)250
Товар 1386 мың теңгеге сатылғанда 100/0 пайда алынды. Товардың өзіндік құнын анықтаңыз.
А) 1360 В)1300 С) 1260 Д)1220 Е)1240
Жұмыс күні 8 сағаттан 7 сағатқа азайтылды. Бұрынғы жалақы 50/0—ке өсу үшін еңбек өнімділігін неше процентке көтеру керек?
А) 40 В) 20 С) 50 Д) 30 Е)25
Гаражда 54 жүргізуші бар. Егер әр күні гараждағы 60 атвомашинаның 250/0-і өз ақауларын жөндеу үшін жұмысқа шықпай қалса, онда бір айда (30 күн) әр жүргізуішінің неше бос күні болады?
А) 4 В) 5 С) 3 Д) 1 Е)6
Тауардың 1 килограмының сатылатын бағасы 2,2 мың теңге, азық-түлік магазині бұдан 100/0 пайда табылды. Егер осы тауардың килограмын 1,8 мың теңгеден сатса, онда магазин 43 мың теңге зиян шегеді. Магазиндегі тауар қанша еді?
А) 215 В) 235 С) 245 Д)250 Е)280
кітаптың бірінші томының 60-ының, кінші томының 75-інің құны 270 мың теңгені құрайды. Ал іс жүзінде барлық кітаптарға 237 мың теңге төленді, өйткені кітаптың бірінші томы 150/0-ке, ал екінші томы 100/0-ке арзандатылды. Кітаптардың алғашқы бағасы қанша еді?
А) 2000,2000 В) 1900,2100 С) 1800,2200 Д)1600,2400 Е)1400,2600
екі жұмысшы бір сменада 72 деталь дайындады. Бірінші еңбек өнімділігін 150/0-ке, екіншісі 250/0-ке арттырғаннан кейін бір сменада 86 деталь жасайтын болды. Еңбек өнімділігін артырғанан кейін бір сменада қанша деталь жасайтын болды?
А) 44,42 В) 46,40 С) 42,44 Д) 40,46 Е)45,43
Теңіз суында 50/0 тұз бар. Құрамында тұз мөлшері 20/0 болу үшін 80 кг теңіз суына қанша таза су қосу керек?
А) 120 В) 150 С)180 Д)140 Е)160
Мыс пен қалайыдан тұратын екі кесек қорытпа бар. Бірінші қорытпа 400/0, екіншісінде 32 мыс бар. 350/0 мысы бар 8 кг қорытпа алу үшін бірге қорытылатын кесектердің салмағы қанадй болуы керек?
А) 4,5 В)4 С)3 Д)2,5 Е)3,5
массасы 0,5 т целлюлозаның 850/0-і су. Құрамында 250/0 целлюлоза болу үшін қанша суды құрғату керек?
А)220 В) 190 С)150 Д) 250 Е)200
Ұста мен оның шәкірті 1ауысымда жсопар бойынша 65 тетік жасауы тиіс еді. Ұста өзінің жсопарын 100/0-ке, шәкірті 200/0-ке артық орындағандықтан, бір ауысымда 74 тетік жасалды. Ұста мен шәкірті жеке-жеке жұмыс істегенде жоспар бойынша бір ауысымда неше тетік жасауы керек еді?
А) 44,21 В) 45,20 С)35,30 Д) 25,40 Е)40,25
В2- нұсқа
1. Кему пайызының өзгеруін анықтаңыз: 200-ден 160-қа дейін.
А) 40 В)60 С)80 Д) 20 Е)10
2. 250-ден 230 –ға дейінгі азаю пайызының шамасы.
А) 10 В) 16 С) 4 Д)10 Е)8
3. Азаю пайызының өзгеруін анықтаңыз: 4,8-ден 3,6 –ға дейін.
А) 35 В) 50 С) 25 Д)45 Е)15
4. Азаю пайызының өзгеруін анықтаңыз 6-дан 4,5-ке дейін.
А)15 В)25 С) 35 Д)45 Е)30
5. Көбею пайызының өзгеруін анықтаңыз: 15,4-тен 38,5-ке дейін
А) 60 В) 20 С) 30 Д) 40 Е)50
6. Бағасын арзандатқанға дейін қалам 30 теңге тұрады, ал арзандатқаннан кейін 27 теңге болды. Қаламның бағасы қанша пайызға төмендетілді?
А) 20 В) 10 С)30 Д)40 Е)5
7. Егер бір санда 200/0—ке, ал екіншіні 400/0-ке арттса, онда олардың көбейтіндісі қанша пайызға артады?
А) 68 В)48 С) 58 Д)38 Е)18
8. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе үлкен. Ұзындығы 200/0, енін 400/0-ке кеміткенде, тік төртбұрыштың периметрі қаншаға кемитінін табыңыз.
А)35 В) 45 С)20 Д) 25 Е)30
9. Квадраттың қабырғаларын 25 0/0-ке ұзартылған. Квадраттың ауданы қанша процентке үлкейтілген?
А)5,625 В) 562,5 С) 0,5625 Д)562,5 Е)56,25
10. Дөңгелектің ауданы 14,490/0—ке өсу үшін оның радиусын неше процентке үлкейту керек?
А) 9 В) 8 С) 7 Д) 0,7 Е)0,9
11.Егер дөңгелектің радиусы 150/0—ке үлкетілсе, оның ауданы қаншаға үлкейеді?
А)3,225 В) 322,5 С)0,3225 Д)32,25 Е)625
12.Дана дүкеннен 18алма алды. Бұл алмаларды шешесі , әкесі және Дана 2:1:3 қатынасындай етіп бөліп алды. Олардың әрқайсысы неше алмадан алған?
А) 3,6,9 В)9,3,6 С)3,9,6 Д)6,3,9 Е)6,3,9
13.480 санын 3:5 қатынасындай етіп екі бөлікке бөліңіз.
А) 300,180 В) 180,300 С)200,280 Д)160,280 Е)150,230
14. 60 санын 2:3:5 қатынасындай бөліктерге бөліңіз.
А) 12,18,30 В)30,12,18 С) 12,30,18 Д)18,12,30 Е)30,18,12
15. Жаңа күміс- бұл 3:4:13 қатынасындағы никель, мырыш және мыс қорытпасы. Осындай 4 кг жаңа күмісте қанша кг никель болады?
А) 0,8 В) 1 С) 0,6 Д) 0,4 Е)0,9
16.Қоспадағы алтын мен күмістің массаларының қатынасы 5:3-ке тең. 32г қоспада қанша алтын , қанша күміс бар?
А)12,20 В) 20,12 С) 18,14 Д) 16,16 Е)14,18
17. Үшбұрыштың периметрі 48 см. Олардың қабырғаларының ұзындықтарының қатынасы 3;4;5 қатынасындай Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз.
А) 12,16,20 В) 20,12,16 С) 16,12,20 Д) 12,20,16 Е)20,16,12
18. Төрт төртбұрыштың енінің ұзындығына қатынасы 2:5 қатынасындай. Периметрі 84см. Төрт төртбұрыштың ені мен ұзындығын табыңыз.
А) 30,12 В) 20,22 С)18,24 Д)12,30 Е)24,18
19. 360 санын 2:4 қатынасындай екі бөлікке бөліңіз.
А) 240,120 В) 100,260 С) 80,280 Д) 140, 220 Е)120,240
20. 120 санын 1:2:3 қатынасындай бөліктерге бөліңіз.
А) 60,20,40 В) 20,40,60 С) 40,60,20 Д) 15,35,70 Е)70,35,15
21. Жазыңқы бұрыштың төбесінен жүргізілген сәуле оны екі бұрышқа бөледі. Олардың градустық өлшемдерінің қатынасы 5:4 қатынасындай. Екі бұрыштың градустық өлшемдерін табыңыз.
А) 1000, 800 В) 600,1200 С)800,1000 Д) 1200,600 Е)700, 1100
22. Жаңа күміс –бұл 3:4:13 қатынасындағы никель, мырыш, мыс қорытпасы. Осындай 4 кг жаңа күміс алу үшін әрбір металлдан неше кг-нан алу керек екенін табыңыз.
А) 0,8;2,4;0,8 В)2,6;0,6;0,8 С)2,2;1;0,8 Д) 0,6;0,8;2,6 Е)0,8;2,2;1
23. Жез-мыс пен мырыштың қорытпасы, олардың массаларының қатынасы 3:2 қатынасындай. Бір кесек жез дайындау үшін 120г мыс қажет. Осы кесек жезді дайындау үшін қанша мырыш қажет?
А) 100 В) 60 С) 80 Д) 120 Е)40
24. Үш учаскенің ауданы 60 га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 250/0 –не тең. Екінші жәнеүшінші учаскелерінің аудандарының қатынастары 4:5 қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз.
А) 30,5,25 В) 20,10,30 С)15,20,25 Д) 15,30,15 Е)25,15,20
25.Екі салт атты адамның жылдамдықтарының қатынасы +ге қатынасындай. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы екінші салт атты адамның жылдамдығының 1км/сағ артық. Бірінші салт атты адамның жылдамдығын табыңыз.
А) 16 В) 20 С) 12 Д)14 Е)18
С1-нұсқа
Өрнекті қысқармайтын жай бөлшек түрінде көрсетіңіз

А) 2 В) 3 С)4 Д)2,5 Е)5
2. Банк өзінің салымшыларына салымның жылдық өсуін 40/0 –ке арттырмақ. Егер адам банкке 1200 теңге салса, онда бір жылдан кейін алатын ақшасын табыңыз.
А) 1252 В) 1248 С) 1680 Д) 1500 Е) 1400
3. 46 тонна акучук өндіру үшін 92 т. Спирт керек. 84 тонна акучук өндіру үшін қанша спирт керек?
А) 58 В) 168 С)170 Д) 184 Е) 136
4. Жер үш күнде жыртылады. Бірінші күні барлық жердің 560/0-ін, екінші күні қалғанының 750/0-ін, үшінші күні 330 га жер жыртылды. Жердің ауданы қанша?
А) 2000 га В) 2500 га С)3000 га Д) 3150га Е) 3050га
5. Үш санның қосындысы 77. Бірінші сан екінші санның 0,4 бөлігі, ал екінші сан үшіншіден 1,25 есе артық. Осы сандарды табыңыз.
А) В) С) Д) Е)
6. Бірінші сан екінші санның 0,4 бөлігін, ал екінші сан үшінші санның 0,5 бөлігін құрайды. Бірінші сан мен үшінші санның қосындысы 24. Осы сандарды табыңыз.
А) 10,4,20 В) 20,10,4 С) 4,20,10 Д) 10,20,4 Е)4,10,20
7. х-ті табыңыз:
4,75-х=418
А) 80 В)77 С)88 Д)70 Е)67
8. 87 x:8,7=29,508
А) 2567,196 В)256,96 С)256,71 Д)256,7196 Е)256,796
9. 0,005:x=0,1
А) 0,05 В) 0,5 С) 0,005 Д) 0,25 Е)0,505
10. Теңдеуді шешіңіз:
(х*100-0,7357):0,01-15,88=0,55
А) 0,09 В) 0,09 С)0,009 Д) 0,90 Е)0,095
11. 14:
А) 0,1 В) 0,01 С)0,001 Д) 1 Е)0
12.
А) 2 В) 20 С) 200 Д) 0,02 Е) 0,2
13.Өрнекті ықшамдап, мәнін есептеңіз: 5,6а+8,4а+186,4 , егер а=3,5 болса.
А) 95,7 В) 100 С) 99 Д) 89 Е)82
14. Есептеңіз: (7-6,35):6,5+9,9
А) 10,5 В) 8 С) 10 Д) 9,9 Е)9
15. Амалдарды орындаңыз:96:7,5+288,51(80-76,74)
А) 101,3 В) 1013 С) 10,13 Д) 1,103 Е)0,1013
16. Өрнектің мәнін табыңыз:

А) 10 В)100 С)1 Д)0,1 Е)0,01
17. Теңдеуді шешіңіз: 4х-(11,8-х)=3,8-5x
А) 15,6 В) 1,56 С)156 Д) 0,156 Е)1,65
18. Велосипедші барлық жолдың 4/9-ін жүріп өтті. Егер ол 20 км-ді жүрсе, тағы да қанша километр жүру керек?
А) 45км В)40км С) 35км Д)25км Е)50км
19. Сүттен 100/0 ірімшік алынса, 40 кг сүттен қанша ірімшік алынады?
А)10 кг В)5 кг С) 4 кг Д) 0,4ег Е)0,5 кг20. Егер 300 грамм қоспада 15 грамм тұз болса, қоспада неше процент тұз болған?
А) 20 0/0 В)100/0 С) 50/0 Д) 0,50/0 Е)0,20/0
21. Белгісіз х-ті табыңыз:
А) 9,3 В) 62/15 С)100 Д) 930 Е)15/31
22. Жинақ банкісіне алғашында 400 теңгені жылдағы 30/0-тік өсіммен салынған. 2 жылдан кейін қанша теңге болады?
А)424,36 тг В) 400,36 тг. С)403тг. Д) 400,27тг Е)402,36тг.
23. Қоймадағы ұнның 400/0-і нан зауытта, ал қалғаны 0,3:2,5:0,8 қатынасымен үш дүкенге бөлінді. Егер бірінші дүкен үшінші дүкенге қарағанда 40 т. Ұн кем түсірілгені белгілі болса, онда қоймада барлық қанша ұн бар еді? А)460 тонна В)480 тонна С)450тн Д) 440тн Е)470 тн.
24. Егер дөңгелектің радиусы 150/0-ке үлкейтілсе, оның ауданы қанша 0/0-ке үлкейтілді? А)30,6250/0 В) 30,050/0 С)30,250/0 Д)32,250/0 Е)31,250/0
25. Санның 1,60/0-і өрнектің мәніне тең. Сол санды табыңыз. А)12 В)15 С) 13 Д) 16 Е)14

ІІ тарау
АЛГЕБРАЛЫҚ ӨРНЕКТЕР
Алгебралық өрнектер.
А1 нұсқа.
Көбейтуді орындаңыз: a5+b5∙a-ba+b.
A) -5a+b; B) -5a-b; C) 5a+b; D) 5a-b; E) a-b5;
Өрнекті ықшамдаңыз: 8 x2+4,5-x2-5,4x2+1. A) -1,6 x2+5,5; B) 1,6 x2+5,5; C) 1,6 x2-5,5; D) 1,6х-5,5; E) -1,6х+5,5;
Көпмүше түрінде жазыңыз: x2-1111+x2. A) х4-121; B) 121-х4; C) х4+121; D) -х4-121; E) x2-121;
Егер a =-2 болса, a4∙a өрнектің мәнін табыңыз. A) -8; B) -32; C) 16; D) -16; E) 32;
Бөлшекті қысқартыңыз: y2-z22у+2z. A) у-z4; B) у-z5; C) у-z6; D) у-z3; E) у-z2;
Бөлшекті қысқартыңыз: 2ay3-4a2b. A) -y32ab; B) -2y32ab; C) y32ab; D) 3y32ab; E) y32a;
Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарыңыз: 5 a5-15 a2b+5ab2. A) a2b3 a3-a+b; B) 3 a a4-5ab+2b; C) 3a2(a-12b+2b);
D) 5a a4-3ab+b2; E) a3 a4+15ab+5b2;
Көбейткішке жіктеңіз: 3х-3у- aх+aу. A) у-х3+a; B) у+х3+a; C) (x-y)( a-3);
D) (x-y)(3- a); E) x-ya+3;Өрнекті ықшамдаңыз: -xy3+2x2∙(-3x) A) x2y-6x3; B) x2y-3x3; C) -5 x2y; D) x3y+6x3; E) -x2y9+6x3;
Көпмүшеге түрлендіріңіз: 2a+2(4 a2-4a+4) A) 8 a3-8; B) 8 a3-4a+8; C) 8 a3+8; D) 8 a3-6; E) 8 a3+6;
Дәреже түрінде көрсетіңіз: -4∙-4∙-4∙-4∙-4∙-4 A) 46; B) -46; C) -4∙6; D) 4-6; E) 4∙6;
Көпмүше түрінде жазыңыз: 5y(y2-3)( y2+3) A) 5y4+45y; B) 5y4-45; C) 5y4-45y; D) 5y4+45; E) -5y4-45y;
Өрнектер а-ның қандай мәнінде тепе-тең болады? 2xx+3 және 2+ax+3 A) 6; B) -6; C) 0; D) -3; E) x;
Көбейткішке жіктеңіз: a2+ b2+ c2+2ab+2bc+2ac A) a+c+b2; B) a+b(a+c); C) a+c(b+c);
D) a-c+b2; E) a+b(c+b);
Егер x=3, у=-112 болса, x+2xy өрнектің мәнін табыңыз A)-6; B) 4; C)-4; D) 6; E) 2;Көбейткішке жіктеңіз: 3x2+15x+18 A) 3(x+3)(x+2);B) (x+3)(x+2); C) (x+2)(x-3);D) (x-2)(x+3);E) 3(x+3);
Бөлуді орыңдаңыз: a∙x-bxa:(a-b) A) x-a; B) xa; C)-xa; D) x-aa; E) x+aa;Сандар түрінде көпмүше келтіріңіз: (a2-b+7)-( a2+8) A)-b+1; B)-b+15; C)-(b+1); D)-b+10; E) 2-b;Көбейткішке жіктеңіз: 9-4x2 A) 3(x+2); B) 3(x-2); C) 2(x-3); D) (3+2x); E) (3+2x)(3-2x);Көбейткішке жіктеңіз: x(y-z)-(z-y) A) (x-1)(z-y); B) (x-1)(y-z); C) (x+1)(z-y);D) y(x-z); E) (x+1)(y-z);
Қосуды орыңдаңыз: a5x-10+a6x-12 A) a15(x-2); B) 11a30(x+2); C) 2a11x-23; D) 11a30(x-2); E) ax+2; 3-ке қалдықсыз бөлінетін сандардың жалпы формуласын жазыңыз: A) 3n-1; B) 3n; C) 2n+1; D) 9; E) n+3;Егер a= -2, b= 1 болса, 5 a2-10ab3ab+2 b2 бөлшегінің мәнін табыңыз. A)-43,75; B) 10; C)-10; D) 107; E) 50;Көбейтінді түріне келтіріңіз. 2x(3x-4y)-6x+8y A) 2xy; B) (3x-4y)(2x+2); C) 36x2-32y2; D) 2(3x-4y)(x-1);E) 2x(3x-4y);
Бөлшекті қысқартыңыз: 81-x2x2+10x+9 A) 9+xx+2; B) x-9x-2; C) 9-xx-2; D) 9-xx+1; E) x-9x+2.
A2 нұсқа
b+2a(2a-b) өрнегін ықшамдаңыз A) b-2 a2; B) b+2 a2; C) 4a-b2; D) 4a+b2; E) 4 a2-b2; x2+3y2 көпмүше түрінде жазыңыз. A) x4+9y2; B) x4+6x2y+9y2; C) x4-9y2; D) x2+6xy; E) x2-6xy; Амалды орындаңыз: 3b-25-2b+6b2 A) 19b+10; B) 10b+19; C) 10b-19; D) 19b-10; E) 9b-10;10-2a25- a2 бөлшегін қысқартыңыз.
A) 5+a; B) 5-a; C) a-5; D) a-2; E) 25+a;922-482272-172 санды өрнектің мәнін табыңыз
A) 12; B) 27; C) 48; D) 14; E) 92;Есептеңіз: 95∙273814 A) 3; B) 27; C) 9; D) 81; E) 243;M∙(0,4x2∙y3)2=(2x3∙y2)3 болса, М бір мүшені табыңыз A) 50x2y3; B) 50x5; C) 5x5y; D) 5x5y; E) 50x5y;Өрнектің мәнін табыңыз: x+32-3x+3, мұндағы x=500. A) 255100; B) 215000; C) 255000; D) 251500; E) 250500;3 a2bc3: 6 a3cb2∙4 a2cb3 өрнегін ықшамдаңыз.
A) ab2c2; B) 2abc2; C) 2ac3; D) a2c; E) ac;3x1-2x(2x+1) өрнегін ықшамдаңыз.
A) 3x-12x3; B) 3x-x3; C) 3x+12x3; D) 3-12x3; E) 5x-12x2;x3+2x2+x+2 көпмүшесін көбейткішке жіктеңіз A) (x-2)(x2-1); B) (x+2)(x2+1); C) (x-2)(x2+1); D) (x+2)(x2-1); E) (x-1)(x+1);
Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңыз. 10 a2b-25b2 A) 10(5 a2b-b2); B) 5b(2 a2-5b); C) 10( a2b-b2); D) 25(10 a2b2-1); E) ( a2b-b)250;
Амалды орындаңыз: (x3+1,3x2-2x)-(1,3x+2x2) A) x3-0,7x2-3,3x; B) x2-0,7x-3,3; C) x2+0,7x-3,3; D) x2-0,7x+3,3; E) x3+0,7x2+3,3x;
Есептеңіз:-3133∙0,027 A)-2; B)-3; C) 0; D) 1; E)-1;Есептеңіз: 2∙1,40-1,42 A) 0,4; B) 0,04; C) 4; D)-0,4; E)-0,04;-12n:-1:(-1) өрнегін ықшамдаңыз, мұндағы n∈N A) 0; B)-1; C) 1; D) -1n; E) -12n;5a+0,2(0,2-5a) өрнегін ықшамдаңыз. A) 0,4-25 a2; B) 0,04+0,25 a2; C) 0,25 a2-4; D) 0,25 a2-2; E) 0,04-25 a2;b2+4b-2(b+2) өрнегін ықшамдаңыз.
A) b3-16; B) b2-4; C) b2-16; D) b4-16; E) b4-4; көпмүшесін көбейткішке жіктеңіз: -a4+16 A) 2-a(2+a); B) (4-a2)(4+ a2); C) (4-a); D) (4+a); E) (4-a)(4+a);
8 a3+0,064b3 өрнегін көбейтінді түрінде көрсетіңіз. A) (2a+0,4b)(4 a2-0,8ab+0,16b2); B) (2a+b)(2a-b); C) (a+0,4b)(a-0,4b); D) (4 a2-0,8ab+0,16b2)(a+b); E) (3a-b)(4a-3b);
Ықшамдаңыз: 1-2x4x2+2x+1+8x3 A) 4x2; B) 2x; C) 0; D)-1; E) 1;
Есептеңіз: 2+5(9-45)
A) 0; B) 2; C) 3; D) 1; E)-1;Есептеңіз: (2-2)2+2;
A) 1; B) 2; C) 0; D) 2; E)-2;Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босатыңыз: 441+39
A) 2(41-39); B) (41-39); C) 2; D) 41-39; E) 41+39;Бөлшекті қысқартыңыз: 2n-4mn+2m5m-5n
A) 25(n-m); B) 0,4(m+n); C) 0,4(m-m); D) 0,4(m-n); E) 0,4m;А3 нұсқа
Өрнектің мәнін табыңыз: 316∙43∙34∙427 A) 6; B) 12; C) 10; D)18; E) 20;Өрнектің мәнін табыңыз: 448∙2455∙43 A) 16; B) 8; C) 0,4; D) 15; E) 14;Өрнектің мәнін табыңыз: 131126+51215 A) 13; B) 129; C) 258; D)-15; E) 15;Өрнектің мәнін табыңыз: 326∙612 A) 12; B) 72; C) 24; D) 288; E) 512;Өрнектің мәнін табыңыз: 24236∙816∙49122 A) 84; B) 42; C) 3; D) 21; E) 16;Есептеңіз: 116-0,75+18-43 A) 12; B) 16; C) 36; D)-12; E) 24;Өрнекті ықшамдаңыз: a-b3a-3b-a+ba13+b13 A) 23ab; B) 2ab; C) 2a; D) 2b; E) ab;Өрнекті ықшамдаңыз: a13-b13a+b+1a23-a13b13+b23 A) -2a+b; B) 1a+b; C) 23aa+b; D) 2a+b; E) 2a-b;Есептеңдер: 4913∙6411837+363∙81121218 A) 92; B) 50; C) 2; D) 0; E) 1;Есептеңдер: 147348-75 A) 3; B) 4; C) 1; D) 2; E) 7;Өрнекті ықшамдаңыз: c5+8cc5-11c∙2c3, c≥0. A)-2c3∙c; B)-2c3; C) c3; D) 2c; E) cc;Өрнекті ықшамдаңыз: 54+11+819-11-1019+3 A) 11; B) 3; C) 19; D) 7; E) 6;Өрнекті ықшамдаңыз: x+2x2-2x+1∙3(x-1)x2-4-3x-2 A) 11-x; B) 2x-1; C) 3x+1; D)3x-1; E) 31-x;Өрнекті ықшамдаңыз: 85x+380x-70,05x A) 19,3; B) 19,35x; C) 5x; D)-19,3; E) 195x;Амалды орындаңыз: x-1+y-1(x-1-y-1) A) y2-x2x2y2; B) y2-x2x2y2; C) x-yx2y2; D) x+yx2y2; E)-x2-y2x2y2;Өрнекті ықшамдаңыз: 45n+132n+1∙5n A) 12; B) 13; C) 15; D) 16; E) 14;Өрнектің мәнін есептеңіз: 66∙23-3666+33∙63+36 A) 5; B) 9; C) 8; D) 6; E) 7;Өрнекті ықшамдаңыз: 14m2∙n3∙(-32m2n) A) 0,5m2n4; B) 0,5m8; C)-05n4; D)-0,5m8n4; E)-0,5m8;Амалды орындаңыз: 2a4b-33x4∙y-3∙6a-4b45x-5∙y3 A)-0,8bx; B) 0,6bx; C) 0,86x; D) 0,8x; E) 0,86;0,0000125 санын стандарт түрінде жазыңыз. A) 1,25∙105; B) 1,25∙103; C) 1,25∙104; D) 1,25∙10-3; E) 1,25∙10-5;Квадрат үшмүшені көбейткішке жіктеңіз: -4x2-7x+2 A) (x+2)(4x-1); B)-(4x-1); C)-(x+2); D) (x+2)(4x-1); E) (-x+2)(4x-1);
Өрнекті ықшамдаңыз: 4a-4b3a+3x∙a+x2a2-b2 A) 4a+4x3(a+b); B) 4a+4xa+b; C) 4ax+ba-b; D) 4a-4xa-b; E) 4(a+x)3(a-b);Көбейткішке жіктеңіз: 12a2b2-6abc+3ac2-6a2bc-c+2ab. A) (2ab-c)a; B) (ab-c)c; C) (2ab-c)(6ab-3ac+1); D) (6ab-3ac+1)(a-1); E) (3a+1)(3a-b);
Бөлшекті қысқартыңыз: 5x2-x-4x3-1 A) 5x-4x2+x+1; B) 5x+4x2+x+1; C) 3x+4x2+x+1; D) 3x-4x2+x+1; E) 5xx2+x+1;a2x+2axbx+b2y-ax+by2 өрнекті ықшамдаңыз. A) 2axbx; B) axby; C) 4axby; D) 0; E) 2axbx+2b2y;В1 нұсқа
Көбейткіштерге жіктеңіз: x8-16. A) (x2-2)(x2+4); B) (x2-2)(x2+2)(x2-2x+2)(x2+2x+2); C) (x2-2)(x2+2x+2); D) (x2+2)(x2-2);E) (x2+2)(x2-2x+2);
Көбейткішке жіктеңіз: 2a+b2-a-2b2 A) (a+b)(3a-b); B) (a+3b)(a-b);C) (a+3b)(3a-b);D) (a+3b)b;E) (3a-b)a;
Көбейткішке жіктеңіз: a-2b3+8b3 A) a(a2-6ab+12b2); B) (a+2b)(a2-6ab); C) (a+2b)(a2+12b2); D) (a+2b)(a-b); E) (a+2b)(a+b);
Өрнекті ықшамдаңыз: 3a2+3ab+3b24a+4b∙2a2-2b29a3-9b3. A)-16; B) 16; C) 112; D)-112; E) 1;Өрнектің мәнін табыңыз: 111-230-111+230. A)-230; B)-430; C) 430; D) 30; E) 230;Санды өсу ретімен орналастырыңыз: 2372; 30;72. A) 30<2372≤72; B) 2372<30<72; C) 30<72<2372; D) 30≤2372≤72; E) 2372≤30≤72;
Бөлшекті қысқартыңыз: 2x-52x+5. A) 2x-5; B) 2x; C) 5; D)-2x; E)-5;Өрнекті ықшамдаңыз: (x2-1)1x-1-1x+1-1. A) 3-x; B) 3-x2; C) x2-3; D) x-3; E) x+3;Өрнекті ықшамдаңыз: a-25b8ab:a+4bab+1a+5b8. A) 18; B) a; C) 18a; D)-18a; E)-18;Өрнекті ықшамдаңыз: c7+8cc5-11c2c3, c≥0. A)-2c3; B) c; C) 2c3c; D)-2c3c; E) 2cc;Көбейткішке жіктеңіз: nt-ns+mt-ms. A) (n+m)t-s; B) (n+m); C) t-s; D) n-m; E) t+s;Өрнекті ықшамдаңыз: a-b3a-3b+a+b3a+3b. A) 2(3a2+3b2); B)-2(3a2+3b2); C) 3a2+3b2;D) 3a2-3b2; E) 4(3a2+3b2);
Өрнекті ықшамдаңыз: z3-125z2+5z+25+z3+125z2-5z+25. A) z; B) 3z; C) 2z; D) 4z; E) 5z;Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтқарыңыз: 12+3-3. A) 3+2+3(2+6)4; B) 3+2+34; C) (2+6)4; D) 3-2+34; E) 3-44;Ықшамдаңыз: a+1+1a-1-1+1a. A) 1; B) a; C)-a; D)-1a; E) 1a;Ықшамдаңыз: (a-4)2-(2-a)2. A) 2; B)-2; C)-1; D) 1; E) 0;Есептеңіз: 14+65-14-65. A) 4; B) 5; C) 6; D) 7; E) 8;Амалдарды орындаңыз: 414+65∙3-5. A) 4; B) 0; C) 3; D) 2; E) 1;Есептеңдер: 23+3∙120-2-2∙4+-22:12∙2. A) 24; B) 26; C) 22; D) 20; E) 16;Есептеңіз: (0.04)-1,5∙(0.125)-13-1121-12. A) 226; B) 230; C)-230; D)-239; E) 239;Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтқарыңыз: 12-33 . A) 4+233+39; B) 4+233+395; C) 4-233+39; D) 4+233-39; E) 4-233+393;
Өрнекті ықшамдаңыз: x2-y2x-y-x3-y3x2-y2. A) xyx+y; B) xyx-y; C) x-y; D) xy; E)-xy;x+yy=3 болса, xy өрнектің мәнін табыңыз: A) 3; B) 4; C)-2; D) 2 E) 1;xy=5 eкенін ескеріп, x-yy өрнегінің мәнін табыңыз: A) 0; B) 1; C) 2; D) 3; E) 4;Көбейткішке жіктеңіз: 2a2+ab-15b2. A) (a+3b)(2a-5b); B) (a+3b); C) 2a-5b; D) (a-5b); E) a+4b. В2 нұсқа
Есептеңіз: 0,2 ∙53-0,4∙24. A)-0,2; B) 1,2; C) 18,6; D) 31,6; E)-3,5;Есептеңіз: 179∙1751713. A) 245; B) 1; C) 1732; D) 17; E) 34;Сандардың көбейтіндісін стандарт түрінде жазыңыз: 1,5∙10-7∙9,9∙109. A) 1,485∙106; B) 1,485∙104; C) 1,485∙105; D) 1,485∙103; E) 1,485∙102;Есептеңіз: 822-182. A) 80; B) 4096; C) 2048; D) 64; E) 8;Есептеңіз: 52117. A) 23; B) 12; C) 37; D) 13; E) 611;Бөлшектің бөліміндегі ирроционалдықтан арылыңыз: 323 . A) 26; B) 2; C) 232; D) 23; E) 32;Бөлшектің бөліміндегі ирроционалдықтан арылыңыз: 43+1. A) 3+14; B) 3-14; C) 3-12; D) 2(3-1); E) 3;Бірмүшені стандарт түрде жазыңыз: 10ab2∙-a2b∙0,5b3. A)-50ab2; B) 5a2b4; C)-5a3b6; D) 15ab3; E) 500a3b2;Ықшамдаңыз: 2a2-a2a-5b-b2a-b. A) 0,2; B) 3ab+b2; C) 18,6ab+b2; D) 24,5; E)-3,6;Көпмүшенің көбейткіштерге жіктеп жазыңыз: 5x2-5ax-7a+7x. A) 5(x-a)(x+7); B) (x-a)(5x+7); C) 35(x-a); D) (7x-5a)(x+a); E) (7a-x)(5x+a);
Ықшамдаңыз: a+1(a2-a+1)-a3. A) a+1; B) a2+1; C) 1; D) a2-a+1; E)-1;Азайтуды орындаңыз: 7x3x+3y-2x3x-3y. A) 5x2-9xy3(x2-y2); B) 5x23(x2-y2); C) 5x23x+y(x-y); D) 4x23(x2-y2); E) 5x3;Бөлуді орыңданыз: c+dc-d:c2+cd2c2-2b2. A) c+d2; B) 2; C) c2(c+d) D) dc; E) 2(c+d)c;Өрнекті ықшамдаңыз: x2y2+yx:xy2-1y+1x. A) x+yy2x; B) x+y; C) x+yx2y; D) x+yx2-y; E) yx2-y;Есептеңіз: 810,75∙32-0,4-8-23∙2713+2560,5. A) 12; B) 105; C) 22; D) 45; E) 65;Анықталу аймағын табыңыз: 62-xx+3. A) [3;2]; B) (2;3]; C) (3;-2); D) (-3;2]; E) ∞;х-тің дәрежесі түрінде жазаңыз: x3x2x. A) x2; B) x7; C) x; D) x23; E) x156;Бөлшекті қысқартыңыз: a16+525-a13 . A) a16+55-a16; B) a165+a16; C) a135-a16; D) 15-a16; E) a13+55-a16;Ықшамдаңыз: 16ab+121ab-59ab-336ab. A) ab; B) 18ab; C)-18ab; D) 4ab+11ab; E) 32ab-36ab;Ирроционалдықтан арылыңыз: a3a-3x. A) a(3a-3x)a-x; B) a(3a+3x)a-x; C) a(3a2+3ax+3x2)a-x; D) 3a2+3ax+3x2a-x; E) a(3a+3x)a2-x2;Өрнекті ықшамдаңыз: 102(x3)210x72. A) x-8; B) x8; C) x10; D) 107; E) 10-7;Өрнекті ықшамдаңыз: 45n+132n+1∙5n. A) 14; B) 11; C) 12; D) 13; E) 15;Егер b=3 болса, 1-d-14d12+d14∙d12+1 өрнегінің мәнін есептеңіз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;Түбірді тауып, оның a=5, b=1, c=2 болғандағы мәнін есептеңіз: 40,0016a8625b4c12. A) 12; B) 14; C) 18; D) 116; E) 1;Өрнекті ықшамдаңыз: 2x-1x2-0,5x+4x+2x2+0,5x. A) 6x; B) 1x; C) 2x; D) 3x; E) 8x. B3 нұсқа
Дәреже түрінде жазаңыз : x∙x23. A) x9; B) x27; C) x6; D) x8; E) x;Өрнектің мәнін табыңыз. 28∙791410∙265∙210136∙84. A) 713; B) 1314; C) 78; D) 726; E) 291;Көпмүшенің ұқсас мүшелерін біріктіріп, a=-3, x=-1 болғандағы, өрнектің мәнін табыңыз: 12ax2-x3-6ax2+3a2x-5ax2+2x3. A) 23; B)-31; C)-21; D) 11; E) 17;Ықшамдаңыз: 3x-5x-2x-1. A) 4x2+1; B) 10x2-1; C) 1; D)-1; E) 4x; Көбейткіштерге жіктеңіз. 8x3-27y18. A) (2x+3y)(4x2-6xy+9y2); B) (2x-3y6)(4x2-6xy+9y12); C) (2x2-3y6)(4x2-6xy+9y2); D) (2x-3y6)(4x2+6xy6+9y12);
E) (2x-3y6)(4x2+6xy6-9y12);
Көбейткіштерге жіктеңіз.x2-2xy+y2-c2. A) (x+y+c)(x-y-c); B) 2(y-c)(x-y); C) (x-y)(x+y-c); D) (x-y-c)(x+y-c); E) (x-y-c)(x-y+c);
Бөлшекті қысқартыңыз: x6+x4x4+x2 A) x2; B) 2x2; C) x4; D) 1x2; E) x+1x;Ықшамдаңыз : a2-1a-b∙7a-7ba2+a. A) a-1a-b; B) 7a+1; C) 7(a-1)a-b; D) 7a-7ba; E) 7;Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңыз:a2-y2-x2+2xy:a+y-xa+y+x. a=8,6; y=111415; x=103. A) 2; B) 0; C) 1; D) 3715; E) 19415;Өрнектің мүмкін мәндерін табыңыз.3x5x2+2x. A) x>0; B)-25≤x<0; C) x<-25;-25<x<0;x>0; D) x<-25; E)-2≤x<5;
Көбейтуді орындаңыз.2∙23-538+432∙32. A) 256; B) 156; C) 3811; D) 359; E) 1;Ықшамдаңыз: 3+13+3-13. A) 83; B) 123; C) 33+2; D) 63-1; E) 3;Ықшамдаңыз: 12+63. A) . 7+12; B) 7-12; C) 2+74; D) 6(7+1)2; E) 3(7+1)2;Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз. 23+353. A) (23-3)315; B) (23+3)32; C) 2-3315; D) 6-332; E) 2+35;Өсу ретімен орналастырыңыз. 120,5, 89, 34160 A) 120,5, 89, 34160; B) 89, 34160, 120,5 ; C) 89, 120,5, 34160 ; D) 34160, 89, 120,5; E) 34160, 120,5, 89; Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз . 15-3+2 A) 5-3+24; B) 5-3-28; C) (2+15)4; D) 2+3+52; E) 2+3-5(2+15)22;Өрнектің мәнін табыңыз. 9-42-9+42. A) 0; B) 3,2; C)-2; D)-7; E)-82;Есептеңіз: 1-1-2-1-1-1+1+1+2-1-1-1. A)-0,5; B) 0,3; C)-0,4; D) 0,2; E) 0;Ықшамдаңыз: 11325a8b-10-4a85b10:0,2a-7b-1a-3b2. A) 18a125b7; B) a12b7; C) b225; D) a2b25; E) 18a125b7;Ықшамдаңыз : 20a+92+a4+16a2+64. A) 4a+a2+8; B) a+10; C) a2+a+12; D) 10a+8; E) a2;4x-3x=5 болса, 16x2+9x2 Өрнектің мәнін табыңыз. A) 48; B) 49; C) 50; D) 47; E) 46;Өрнекті ықшамдаңыз: a-1+b-1a+b-1. A)-a; B)-b; C) a; D)-ab; E) ab;Есептеңдер: 2∙522-9∙5212510. A) 5; B) 4; C) 3; D)-5; E)-25;Егер a=-2 болса, 4a54∙4a3316a93 Өрнектің мәнін табыңыз. A) 13; B) 14; C) 15; D) 16; E) 17;Өрнекті ықшамдаңыз: 1-x(1+x+x) A) xx; B) 1-xx; C) -xx; D) x; E) 1.
C1 нұсқа
Амалдарды орындаңдар: 157x6y-10∙0,7x-4∙y12. A) 1,4x2y2; B) 1,9x2y2; C) 1,2x2y2; D) x2y2; E) 1,6;Егер 4n=256; 3k=81 екені белгілі болса, n3+k3 неге тең? A) 512; B) 256; C) 34; D) 121; E) 128;Өрнекті ықшамдаңыз:c46x2y-5-2∙13c2x3y-24 A) 4x129y34; B)4x169y18; C) 4x169y18; D)3x166y18; E) 3x1612y18;Өрнекті ықшамдаңыз:ab-2+a-2b(a-1+b-1)-1. A) a2-ab+b2ab; B) 2a2-ab+b2ab; C) a2-ab+b2; D) a2b2; E) 1;Өрнекті ықшамдаңыз: 3n+3n-129n-1. A) 12; B) 13; C) 14; D) 15; E) 16;Өрнекті ықшамдаңыз:60n22n∙3n-1∙5n+1. A) 37; B) 35; C) 12; D) 1; E) 23;Санды өрнекті ықшамдаңыз:25+26+272-5+2-6+2-7. A) 214; B) 212; C) 216; D) 2-14; E) 2-12;Егер a+1a=4 болса, a4+17a2 неге тең? A) 235; B) 14; C) 2; D) 18; E) 20;Көбейткішке жіктеңіз: p4+324 A) (p2-14+6p)(p2-18+6p); B) (p2+16+6p)(p2-18+6p); C) (p2+18+6p)(p2+18+6p); D) (p2+18-6p)(p2-24+8p); E) (p2+18-6p)(p2+18+6p); Бөлшекті қысқартыңыз: 25-x2+12x3+2x2+16x+12. A) 2-x; B) x2+1; C) 2x2+16x+12; D) 1; E) x;Өрнекті ықшамдаңыз:3x2-3xx2-2x+1:1-x2x3-x. A) 3xx-1; B) 3x2x-1; C) 2x2x+1; D) 6x2x-1; E) x;Ықшамдаңыз: 8n-1∙4n+216n+1. A) 2-3n-3; B) 2n-1; C) 6n+1; D) 4n; E) 2n+1;Өрнекті ықшамдаңыз: a4-18a2b2+81b4a4-81b4. A) a2-9b2a2+9b2; B) a2+9b2a2-9b2; C) a2+3b2a2-3b2; D) 1; E) a2b2;Көбейтіндіні ықшамды түрде жазыңыз. 2a(x+y)∙5b(x+y)2∙110∙cx+y3. A) a2bc(x+y)2; B) abc(x+y)2; C) abc(x+y)6; D) abc(x+y)7; E) a2bc(x+y)6;Көпмүшені көбейткішке жіктеңіз: x5+x3+x A) x(x2+x+1)(x2-x+1); B) x(x2+x+1); C) x2+x+32; D) x9; E) x(x2-x+1)(x2+x+1);
Көпмүшені көбейткішке жіктеңіз: x4-x3+2x2+x-3. A) x(x2+x+3); B) x(x2-x+3)(x2+x+3); C) (x2-1)(x2-x+3); D) x2+x+32; E) x(x2+3)(x2+x+3);
Өрнекті ықшамдаңыз: a4-64aa2-2a+1∙a2-1a2-16:a3+4a2+16aa+4. A) a+1a-1; B) 3a-2; C) 1a+1; D) 1; E) 1a-1;Өрнекті ықшамдаңыз: yx+xy-yx-xy∙x-y2xy. A) yx; B) 5-xy; C)-7x; D) 3y-x; E) 2x;Ықшамдаңыз: 2+52+45-12. A) 25; B) 20; C) 9; D) 12; E) 16;Өрнектің мәнін табыңыз. 3-53+510-2. A) 4; B) 6; C) 12; D) 10; E) 8;Есептеңіз: 2312-35-563-20. A) 12; B) 23; C) 15; D) 22; E) 24;Өрнекті ықшамдаңыз:17-49+45. A) 5-2; B) 21; C) 24; D) 5-4; E) 11;Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз. 11+2+3. A) 14(2-2-6); B) 14(2+2-6); C) 14(2+2-4); D) 12(2+2-4); E) 14(2-2+6);
Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз. 816-34. A) 9; B) 122; C) 9(122+17); D) 7; E) 9(122-13);Өрнекті ықшамдаңыз: 37-2-27+2-27. A) 6-577+2; B) 10-375; C) 373; D) 574; E) 10-573.C2 нұсқа
Өрнекті ықшамдаңыз: 4xx+x2-12x+x2-14-1. A) 1x2+1; B) 2x2+1; C) x2+1; D) x2-1; E) 1x2-1;Өрнекті ықшамдаңыз: a2-5a+6a2+7a+12∙a2+3aa2-4a+4. A) a(a-3)a-2(a+4); B) a(a+3)a-2(a+4); C) a+3; D) a+4; E) a-2(a+4);Амалдарды орындаңыз: 17-2(34+8+17+2)2+1. A) 2-3; B) 2+3; C) 9; D) 13; E) 217-1;Өрнекті ықшамдаңыз: 0,25a-4y-32∙a-34y2-3. A) 5a; B) 4a; C) 3a; D) 4y2; E) 4y;Өрнекті 10−ның дәрежесі түрінде жазыңыз: 0,01n:102-2n. A) 102; B) 103; C) a4; D) 10-2; E) 10n;Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңіз.81-x4-12x3-36x2. A) (9-x2-6x)(9-x2-6x); B) (9-x2+6x)(9-x2-6x); C) (9+x2+6x)(9-x2-6x); D) (9-x2-6x)(9+x2-6x);
E) (9-x2-6x)(9+x2+6x);
Есептеңіз: 63+532+5∙21+5. A) 16; B) 13; C) 6; D) 12; E) 3;Өрнекті ықшамдаңыз: x9x-3+x-118x-6-x+24-12x. A) 7x-4; B) 3-x12x+4; C) 6-3x; D) 5x-9; E) 9x+412(3x-1);Бөлшекті қысқартыңыз: xy-a-y(x-a)xy-a2-yx-a2. A) y-xx-a2; B) aa2+xy; C) y-ax-y2; D) xx-y2; E)-aa2+xy;Егер 4x+4-x=23 болса, 2x+2-x қосындысын табыңыз : A) 10; B)-10; C)-5; D) 15; E) 5;14-32+3∙0,0081-0,25+116-0,75өрнегінің мәнін табыңыз. A) 26; B) 24; C) 22; D) 28; E) 25;Есептеңіз: 1+72+27-102. A) 25; B) 18; C) 19; D) 17; E) 21;Көбейткішке жіктеңіз.a2+a+44+8aa2+a+415a2. A) a+22(a2-6a+4); B) a+22(a2-6a-4); C) a-22(a2-6a+4); D) a+22(a2+6a+4); E) a2+a+4;
Өрнекті ықшамдаңыз: 2x+1-11-2x:2x-4x22x-1. A) 5; B)-2x; C) 1-2x; D) 2x; E) 1;Өрнекті ықшамдаңыз: m+2m-2+m-2m+2m+2m-2-m-2m+2 . A) 12; B) m2; C) 1; D) 14; E) m4;Өрнекті ықшамдаңыз: x2a2-ax-4a2ax-x2. A) 5+4ax; B)-5ax3ax; C) 6-7ax; D) –2a+xax; E) 4ax-1;Өрнекті ықшамдаңыз: a-2a2+2a:aa2-2a-a2+4a3-4a-1a2+2a. A) a-2; B) 6a-1; C) a-4; D) 7-a; E) a+3;Егер x=3+5 және y=3-5 болса, x2-3xy+y2x+y+2 бөлшегінің мәнін табыңыз. A) 0; B) 2; C) 1; D) 3; E) 4;Амалдарды орындаңыз: 3-22(3+22)78-0,125+120. A)-4,25; B)-7,25; C)-5,25; D)-8,25; E)-6,25;Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз. 135-33. A) 5+4; B) 10-4; C) 325+310+343; D) 25-3; E) 5-3;Егер 4x-3x=5 болса, 16x2+9x2 өрнегінің мәнін табыңыз. A) 49; B) 7; C) 5; D) 25; E) 8;Егер a+1a=25 болса, a-1a2өрнегінің мәнін табыңыз. A) 4; B) 8; C) 49; D) 16; E) 18;Өрнекті бөлшек дәреже түрінде жазыңыз: 5x24x-3. A) x-4; B) x-14; C) x14; D) x; E) x2;Өрнекті ықшамдаңыз:a3+a2x-3ax+9x+27. A) a-32;B) a2+3a+9; C) a2-3a+9;D) (a2-3a+9)(a+3+x);E) a+3+x;Өрнекті ықшамдаңыз: a∙4a∙8a… 512a. A) a1256; B)a511512 ; C) a181; D) a19; E) a132;C3-нұсқа
Өрнекті ықшамдаңыз:10-722+10+722. A) 296; B) 196; C) 256; D) 512; E) 396;Өрнекті ықшамдаңыз:a-3b29-1c-2-2:a2b36c32. A) 4a2c29b10; B) 4a2c9b10; C) 2a2c29b8; D) 2a2b29c8; E) 4a2b29c8;
Өрнекті ықшамдаңыз:ab-2+a-2ba-1+b-1-1. A) a2-abab; B) a2-ab+b2ab; C) ab+b2ab; D) a2-b2ab; E) a2+b2ab;Өрнекті ықшамдаңыз:2m2+m-12+3m, m<0. A) 0; B) 4; C) 3; D) 2; E) 1;Өрнекті ықшамдаңыз:3aa-4+10aa2-8a+16:3a-2a2-16-4(a+4)a-4. A) a-4; B) a+4; C) 1+3a; D) 5-2a; E) a-3;Бөлшекті қысқартыңыз: x8+x4+1x2+x+1. A) x+12; B) (x2+x+1)(x4-x2-1); C) x4-x2+1; D) x2-x+1; E) (x2-x+1)(x4-x2+1);Көпмүшені көбейткішке жіктеңіз: x6+27. A) (x2+3)(x2-3); B) x2-3x+3; C) x2+3x+3; D) x2+3; E) (x2+3)(x2+3x+3)(x2-3x+3);
2x2+9x+113x2+11x+12 өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз. A) 1; B) 4; C)-1; D) 2; E) 3;Көпмүшені көбейткішке жіктеңіз:81x4+4. A) 4(x-2y)(9x2+6x+2)(9x2-6x+2); B) 4(x-2y)(x-y); C) (9x2+6x+2)(9x2-6x+2); D) 4(x-2y)(9x2+6x+2);
E) (9x2+6x-2)(9x2-6x-2);
Егер 25-x2-15-x2=2 болса, онда 25-x2+15-x2 табыңыз . A) 10; B)-10; C) 1; D)-5; E) 5;Өрнекті ықшамдаңыз: 3x2y+3+x2+3x4xy-3-2y+6x. A) 9x22x-1(2y+3); B) 2y-3x; C) 7x22x-1(2y+3); D) 2y+3x; E) 9x2-6y;Көпмүшені көбейткішке жіктеңіз: x7-x6-x5+x4-x3+x2+x-1. A) x-13x+12(x2+1); B) x-13x+12; C) x+12(x2+1); D) x-14x-13x+12(x2+1); E) x-14x-13;
Өрнекті ықшамдаңыз: 7m-n7m-n-1. A) 7m-n; B) 7m-n; C) 7m+n; D) mn; E) 7m+n;k3-5k+10k+2 саны k-ның қанша мәніндерінде натурал болады? A) 12; B) 10; C) 11; D) 9; E) 8;Егер c=1,6∙10-3 болса, c12-c341-c12-1-c-14. Мәні тиісті аралықта көрсетініз. A) (-24;10); B) [-24;10]; C) (15;25); D) (24;100); E) (18;25); Есептеңіз: 0,463-0,2630,2-3∙0,26∙0,46. A) 0,004; B) 0,0004; C) 0,04; D)-0,004; E)-0,004;Есептеңіз: 0,3-3+37-1+0,5-2∙34+-1-8∙6. A) 48727; B) 481127; C) 48527; D) 481027; E) 48927;Бөлуді орындаңыз:-0,05x5-0,08x4-0,09x3+0,01x2:(-0,01x2). A) 5x3+8x2+9x-1; B) 5x3+8x2+9x+1; C) 5x3+8x2; D) 9x-1; E) 5x3+8x2-9x-1;Өрнекті ықшамдаңыз: a+x4-a+x. A) 5x+394; B) 3x; C) 5x-3a4; D) 5x; E) 3a;Бөлшекті қысқартыңыз: x2-x+1x4+x2+1. A) 3x2+x+1; B) 1x2-x+1; C) 1x2+x+1; D) x2+x+1; E) 1;Өрнекті ықшамдаңыз: x2-xyxxy:x+yx∙y-2. A) x+yxy; B) xyx+y; C) x+yx-y; D) x-y2xy; E) x(x+y);Өрнекті ықшамдаңыз:3ab4a2+12ab+9b2-a2a+3b∙2+3a-1b2. A) 0; B) 1; C)-1; D) 2; E)-2;Егер a=30,14, x=-310 болса, x2-2ax4+2ax2+4a2+8a3 өрнегінің мәнін табыңыз. A) 90; B) 100; C) 110; D)120 ; E) 1;Егер m=4 болса, 1-m-13+m-23m+m23 өрнегінің мәнін табыңыз. A)-5; B) 5; C) 4; D)-4; E) 3;Өрнекті ықшамдаңыз: 2a14∙a76∙132∙a-23-8. A) 210a4; B) 211a4; C) 29a4; D) 212a4; E) 28a4.
III тарау
АЛГЕБРАЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР
Теңдеулер
А1 нұсқа
6(x-1)=9,4-1,7x теңдеуін шешіңіз. A) -2; B) 0,2; C) -0,2; D) 2; E) 12;
x-52-x2=3 теңдеуін шешіңіз. A) -2,4; B) 6,2; C) 3,5; D) 2,4; E) 2,2;
6y-y2=0 теңдеуін шешіңіз. A) -7;-8; B) 7;-8; C) -7;-6; D) 7;8; E) 0;6;
4-x1,2=5x+3 теңдеуін шешіңіз. A) -2; B) 3; C) -3; D) 3;-2; E) 2;-3;
2x2-15x+18=0 теңдеуінің барлық түбірлері қай аралықта жатыр. A) [2;5]; B) [2;5,5]; C) [1,5;6]; D) [3;7]; E) [4;6];
1-2x-56=3-x4 теңдеуін шешіңіз. A) 13; B) 14; C) 12; D) 10; E) 11;
4x-32-5-2x3-3x-43=5 теңдеуін шешіңіз. A) 5; B) 4,1; C) 3,9; D) 5,1; E) -4,1;
12x+1+13x+2=3-14(x+3) теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) 3; C) -1; D) 1; E) -2;
2x3-7=9 теңдеуін шешіңіз. A) 20; B) 23; C) 24; D) 25; E) 26;
234x-14=12x+34 теңдеуін шешіңіз. A) 45; B) 49 ; C) 29 ; D) 19; E) 56 ;
1-2x=43 теңдеуін шешіңіз. A) -18;20; B) -19;20 ; C) 21;-22 ; D) -21;22; E) 20;21;
3x2+5x=2 теңдеуін шешіңіз. A) 23;13;-2;1; B) 23;-13;2;1; C) -23;-13;2;1; D) -2;1; E) -23;13;-2;-1;
5x-1+3x+1=0 теңдеуін шешіңіз. A) -0,25; B) 0,5 ; C) 0,25; D) -0,5; E) 1;
2x2-4+3x-2=1x+2 теңдеуін шешіңіз. A) 5; B) -5 ; C) 4 ; D) -4; E) 3;
7x+2+3x-2=2 теңдеуін шешіңіз. A) 1;3; B) 2;3; C) 0;5; D) 0;-5; E) 0;4;
x2-16=0 теңдеуін шешіңіз. A) -4;4; B) -4; C) 4; D) 0;4; E) -4;0;
1,2x2+x=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0;2,4; B) 0;1,2; C) 0; 56; D) -56;0; E) 0;-1,2;
x2+6x+5=0 теңдеуін шешіңіз. A) -2;3; B) -5;1; C) 2;3; D) 5;1; E) -5;-1;
6x2-28x=-32 теңдеуін шешіңіз. A) 2;223; B) -2;223; C) -2;-223; D) 2;-223; E) түбірі жоқ ;
x3-x=0 теңдеуін шешіңіз. A) 2;1; B) -1;0 ; C) -1;0;1 ; D) 0; E) түбірі жоқ;
4 x4-18x2+8=0 теңдеуін шешіңіз. A) -2;-22;22;2; B) -2;2; C) -22;22; D) -2;-22; E) 0;2;
Түбірі бойынша квадрат теңдеу құрыңыз: x1=1; x2=-2 A) x2+x+2=0; B) - x2-x-2=0; C) x2+x-2=0; D) x2-x+2=0; E) x2+x=0;
x4+x2-2=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;1; B) -1;1;-2;2; C) 1;2; D) -1;-2; E) -3;3;
9 y4-6y2+1=0 теңдеуін шешіңіз. A) -3;3; B) -13;13; C) -3; D) 3; E) -13;
x2-92-8x2-9+7=0 теңдеуін шешіңіз. A) ±10; B) ±5; C) ±10; D) ±10; ±4; E) ±4;
A2 нұсқа
5x+6=3x-8 теңдеуін шешіңіз. A) 0,25; B) 7; C) -0,25; D) -7; E) -5;
4(x+5)+12=5(x-6) теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) 62; C) -62; D) -2; E) 3;
2x+14,8=43 теңдеуін шешіңіз. A) 2,7; B) 3,8; C) 4,5; D) 1,3; E) 5,6;
2-x2-x+3x-3=3x теңдеуін шешіңіз. A) 713; B) -713; C) -13; D) -137; E) 137;
2x3+8x=x2+4 теңдеуін шешіңіз. A) 5; B) -5; C) 0,5; D) 15; E) 3;
x2+1,5x-1=0 теңдеудің түбірлері қай аралықта жатыр. A) (1,5;3); B) (0,5;2]; C) [-2;0,5]; D) (-2,2;0,4); E) (-0,3;0,5);
3x+124=2- 5x-73 теңдеуін шешіңіз. A) 1529; B) 1629; C) 129; D) 2529; E) 1229;
2x+3x-12-5x-23=2 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) -1; C) 1; D) -2; E) 3;
5x+16+3x-15=9x+18-1-x3 теңдеуін шешіңіз. A) 7; B) 6; C) 5; D) 3; E) 2;
2x3-7=11 теңдеуін шешіңіз. A) 25; B) 20; C) 26; D) 24; E) 27;
3x-12+5x-412x=8 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) 3; C) 4; D) түбірі жоқ; E) -2;
6x-8=4 теңдеуін шешіңіз. A) -1; -3; B) -2;-23; C) -2; -23; D) 2; 23; E) 1; -23;
5x+x2=6 теңдеуін шешіңіз. A) 6; -3; 2; B) -6; -3; -2; C) -6; 3; 2; D) -6; 3; E) -3; 6;
3x2-16-2x-4=1x+4 теңдеуін шешіңіз. A) 13; B) 0; C) -13; D) 12; E) -12;
4x-3=2x-4 теңдеуін шешіңіз. A) 1; B) 4; C) -1;-4; D) 1;4; E) 1;2;
x-x2+1x-1=-xx+1 теңдеуін шешіңіз. A) -13; B) 13; C) 12; D) -12; E) 1;
2x2-98=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0;7; B) -7;7; C) -7;0; D) -7; E) 7;
x2+8x=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0;8; B) 8; C) 0; D) -8; E) -8;0;
x2+2x-48=0 теңдеуін шешіңіз. A) -8;6; B) -6;8; C) 6;8; D) -6;-8; E) 2;12;
100-20y=-y2 теңдеуін шешіңіз. A) 10;-10; B) 10; C) -10; D) 0;10; E) 2;10;
x3-4x=0 теңдеуін шешіңіз. A) -2;2; B) түбірі жоқ; C) -2;0,2; D) -2;0,2; E) -2;0;
18+7x2=x4 теңдеуін шешіңіз. A) -3;3; B) 0;3; C) -3;0; D) 2; E) 9;
Түбірлері бойынша квадрат теңдеуін құрыңыз: x1=-3, x2=4 A) x2+x+12=0; B) x2-x-12=0; C) x2-x+12=0; D) x2+x-12=0; E) x2+x=0;
5y4-5y2=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;1; B) -1;0;1; C) 0; D) 0;1; E) -1;0;
16y4-10y2=0 теңдеуін шешіңіз. A) 18;12; B) -122;1; C) -122;122;-12;12; D) ;-12;12; E) 12;-1.

A3 нұсқа
x-5=3 теңдеуін шешіңіз. A) 2;4; B) 2;8; C) 3;4; D) 6;7; E) 1;5;
3x2+7=2x+7 теңдеуін шешіңіз. A) 1;3; B) -3;2; C) 0;-23; D) 23;2; E) 0; 23;
x+25=0,5635 теңдеуін шешіңіз. A) 1,92; B) 11,2; C) -1,92; D) 192; E) 12,2;
1-3y11=3-y5 теңдеуін шешіңіз. A) 7; B) -7; C) 17; D) 0,7; E) -17;
3-2x2-2x-52x+5=0 теңдеуін шешіңіз. A) 617; B) -617; C) 176; D) -176; E) 3;
Қай аралықта 3x2-3x=0 теңдеуінің барлық түбірлері бар. A) (-2;9); B) (-5;-1); C) (-5;0); D) (1;5); E) (3;6);
x+175-3x-74=-2 теңдеуін шешіңіз. A) 11; B) 12; C) 13; D) 10; E) 14;
x-45+3x-210=2x+13-7 теңдеуін шешіңіз. A) 30; B) 34; C) 31; D) 33; E) 35;
1412-2(x+3)5=3x2-7 теңдеуін шешіңіз. A) 7; B) 6; C) 4; D) 3; E) 2;
2,5x-3=0,5(x-7) теңдеуін шешіңіз. A) 5; B) 4; C) 3; D) 1; E) 2;
x2+x3+x4+x6=1 теңдеуін шешіңіз. A) 0,8; B) 0,4; C) түбірі жоқ; D) 0,2; E) 2;
10-15x=15 теңдеуін шешіңіз. A) 13;53; B) -13;53; C) -13;-53; D) 23;53; E) 13;1;
x+x2=12 теңдеуін шешіңіз. A) 4;-5; B) -4;-3; C) -4;3; D) 4;3; E) 4;-3;
x2+5x2-7x+12=1 теңдеуін шешіңіз. A) -2; B) 2; C) 0; D) -1; E) 1;
2x2-4+3x-2=1x2+2x теңдеуін шешіңіз. A) -13; B) 13; C) 0; D) 12; E) -12;
2x+1x-5=-4x2x+1 теңдеуін шешіңіз. A) -1;2; B) -1;0,5; C) 1;-0,5; D) -1;-0,5; E) 1;-2;
4x2-9=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0; 32; B) -23; 23; C) 1,5; D) -1,5; E) -1,5;1,5;
0,7x2-x=0 теңдеуін шешіңіз. A) -137; B) 0;-137; C) 0; 107; D) 0,7; E) 0;
x2-7x-18=0 теңдеуін шешіңіз. A) -2;9; B) 2;9; C) 2;-9; D) -2;-9; E) 1;18;
-3x2-2x-1=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;- 13; B) -1; 13; C) - 13;1; D) 1;3; E) -1;3;
x3-9x=0 теңдеуін шешіңіз. A) -3;0;3; B) 0;3; C) -3;0; D) -3;3; E) 0;
x4-5x2=5x2-25 теңдеуін шешіңіз. A) -5;5; B) -5; C) 5; D) -5;5; E) 0;
Түбірлері бойынша квадрат теңдеуін құрыңыз: x1=1, x2=-6 A) x2+5x+6=0; B) x2+5x-6=0; C) x2-5x+6=0; D) x2-5x-6=0; E) -x2-5x-6=0;
t4+t2+3=0 теңдеуін шешіңіз. A) түбірі жоқ; B) 1;3; C) -1;-3; D) -3;-2; E) 3;2;
2x4-9x2+4=0 теңдеуін шешіңіз. A) ±12; B) ±2; C) ±12; ±2; D) -1;2; E) ±12; ±2.

B1 нұсқа
x+b2a=bxa+a теңдеуін шешіңіз. A) x=a+b,(a≠b;a≠0); B) x=a-b,(a≠b;a≠0); C) x=ab,(a≠b;b≠0); D) x=a; E) x=b2;
xa-b-3a+b=4bxa2-b2 теңдеуін шешіңіз. A) 3a-ba-3b,(a≠±b;a≠±3b); B) a+b; C) a+ba-b(a≠b); D) ab(b≠0); E) b2a,(a≠0);
m-nx+mnm+n+m+nx-mnm-n=2x теңдеуін шешіңіз. A) n2; B) m+n2; C) m-n2; D) m2; E) m+n;
3+x3=8+x3 теңдеуін шешіңіз. A) 3; B) түбірі жоқ; C) 83; D) -3; E) -83;
0,758x-12+x-54x-8=0 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) 3; C) -2; D) 5; E) түбірі жоқ;
x-1+x-3=3 теңдеуін шешіңіз. A) 3,5;0,5; B) -3,5;0,5; C) -3,5;-0,5; D) 3,5;-0,5; E) түбірі жоқ;
3x-5=5-2x теңдеуін шешіңіз. A) 0; B) 0;2; C) 0;-2; D) 2;3; E) 0;3;
1x+12+4xx+12-52x(x+1)=0 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) -2; C) 0; D) 1; E) -1;
30x2-1-13x2+x+1=7+18xx3-1 теңдеуін шешіңіз. A) 6;4; B) 9;5; C) 9;-4; D) -9;4; E) -9;-4;
x2+2x+3x-6xx2+2x+3=5 теңдеуін шешіңіз. A) 1;3; B) -1;-3; C) 1;-3; D) -1;3; E) 2;3;
x2-163x+12=0 теңдеуін шешіңіз. A) -4;4; B) 4; C) 4; D) 0;4; E) 0;-4;
2x6=32x4 теңдеуін шешіңіз. A) -4;0;4; B) -4;4; C) 0;-4; D) 0;4; E) -2;2;
4x2+12x+9=0 теңдеуін шешіңіз. A) 3; B) -2,5; C) 2,5; D) 1,5; E) -1,5;
4x-3=2x-4 теңдеуін шешіңіз. A) -4;1; B) 4; C) -4;-1; D) 1;4; E) -1;4;
y14-7y=0 теңдеуін шешіңіз. A) 7; B) -137; 137; C) 0;-7; D) 0;7; E) 0;137;
x4-34x2=-x4-32 теңдеуін шешіңіз. A) -4;4; B) 4;1; C) -4;-1; D) -4;-1;1;4; E) -1;0;
Түбірлері бойынша квадрат теңдеуін құрыңыз: x1=2, x2=-6 A) x2+6-2x-23; B) x2-6-2x-23; C) x2-6-2x+23; D) x2+4x+12=0; E) x2-4x+12=0 ;
(x2+x) 2-8x2+x+12=0 теңдеуін шешіңіз. A) 2;1;3;-2; B) 2;1; C) 3;2; D) -2;1;-3;2; E) -2;-3;
x6-2x3-3=0 теңдеуін шешіңіз. A) 1; 33; B) -1; 33; C) ±33; D) ±1; ±33; E) түбірі жоқ;
x2+2x+1x2+2x+2+x2+2x+2x2+2x+3=76 теңдеуін шешіңіз. A) -1;2; B) 0;2; C) -2;0; D) -1;-2; E) түбірі жоқ;
x3-27x-3=27 теңдеуін шешіңіз. A) -6;3; B) -3;6; C) -6; D) 6; E) -3;
x+0,5x2-9=2x+1x+32 теңдеуін шешіңіз. A) 0,5;3; B) -0,5;3; C) -0,5; D) -9;-3;-0,5; E) 3;9;
x4-1x2-1-x2-1x+1=4 теңдеуін шешіңіз. A) 5; B) -4; C) 4; D) -5; E) 6;
x+22+24x2+4x=18 теңдеуін шешіңіз. A) -2;-6; B) 2;6; C) -6;2; D) -2 ±6; E) -6;2;-2±6;
x2-2x-9=0 теңдеуінің түбірлері х1 және х2 x13+x23-ны есептеңіз. A) -62; B) 62; C) 60; D) -60; E) 50;
В2 нұсқа
x-mn=x-nm теңдеуін шешіңіз. A) m-n(m≠n); B) m+n(m≠n); C) mn; D) mn(m≠n≠0); E) m-2n;
x+pq-qp=x-qp+pq теңдеуін шешіңіз. A) 0(p≠0, q≠0,p≠q); B) p; C) q; D) p+q; E) p-q;
x3a-x-a5a=2 теңдеуін шешіңіз. A) 13a(a≠0); B) 12a(a≠0); C) 13,5a(a≠0); D) 15a(a≠0); E) 10a(a≠0);
3351415=x5 теңдеуін шешіңіз. A) 117; B) 317; C) 315; D) ; E) 217;
5-3x-2x-2x-2=2 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) 3; C) 1; D) 5; E) 0;
x-12+x-1-2=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0;2; B) 2; C) 0; D) 0;-2; E) 1;2;
x2+3x=2x-6 теңдеуін шешіңіз. A) 6;1; B) 6;-1; C) -6;1; D) -6;-1; E) 1;0;
3x-32x2-2-2x+23x2+6x+3=5(x-1)12x2-24x+12 теңдеуін шешіңіз. A) -3; B) 3; C) 2; D) -2; E) 1;
x2+1x-xx2+1=32 теңдеуін шешіңіз. A) -2; B) 2; C) 0; D) 1; E) -1;
6x+9x3-27+2xx2+3x+9=1x-3 теңдеуін шешіңіз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 0;
y3-7y=0 теңдеуін шешіңіз. A) -7;0;7; B) 0;7; C) -7;0; D) -37;0; 37; E) 7;
4x2+4+5x2+5=2 теңдеуін шешіңіз. A) ±32; B) -92; C) -3;3; D) 0; E) 3;
4x2+12x+9=0 теңдеуін шешіңіз. A) 3; B) -2,5; C) 2,5; D) 1,5; E) -1,5;
x2+2x-48=0 теңдеуін шешіңіз. A) 6;-8; B) -6;-8; C) 6;8; D) 12;16; E) -6;8;
y4+27x=0 теңдеуін шешіңіз. A) 3; B) 0; C) 0;3; D) 0;-3; E) түбірі жоқ;
16y4=25y2-9 теңдеуін шешіңіз. A) -2;2; B) -1;-34; 34;1 C) -1;2; D) -34; 34; E) -1;1;
Түбірлері бойынша квадрат теңдеуін құрыңыз: x1=a-2b, x2=a+2b A) x2-2ax+a2-4b2=0; B) x2-4ax-a2-4b2=0; C) x2+2ax+a2-4b2=0; D) x2-4ax+a2-2b2=0; E) x2+2ax+a2+2b2=0;
xx+12-5xx+1+6=0 теңдеуін шешіңіз. A) 2; 32; B) -2;-32; C) -2; 32; D) 2;-32; E) 2;
x6-5x3+4=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;-34; B) -1;1; C) 1;34; D) -34; E) түбірі жоқ;
xx+2x+3x+5=72 теңдеуін шешіңіз. A) 1;6; B) 0;3; C) 0;5; D) -6;1; E) түбірі жоқ;
х2+25x2x+52=11 теңдеуін шешіңіз. A) -3;5; 7±734; B) 1±212; C) -3;5; D) түбірі жоқ; E) -5;3;
x2+2x2-4x+12+7=0 теңдеуін шешіңіз. A) -3;-1; B) -3;1;-1 ±2; C) 1 ±2;3; D) 1;2; E) 3;4;
x2+4x+52=x2-2x-12 теңдеуін шешіңіз. A) -5;5;4; B) 2;5; C) 1;2;3; D) 3;5; E) 3;4;5;
2x2+4x2+3x-2x-13=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;2;-5+572; -5-572 ; B) -1;2; C) 3±332; D) -2;1; E) -2;-1;
x2+ax+6=0 теңдеудің түбірлері x1 және x2, x12+x22=13 екенін белгілі x1+x2 анықтаңыз. A) -4;4; B) -3;3; C) -5;5; D) -5; E) 5;

B3 нұсқа
5nx-4mn7m-3nx-9ab3b=5ab теңдеуін шешіңіз. A) 2b(a,b ≠0); B) 2a(a,b ≠0); C) a; D) ab(a,b ≠0); E) ab(a,b≠0);
x-mn+m=x-nn-m теңдеуін шешіңіз. A) m2-n22mm≠±n,m≠0; B) m2+n22mm≠±n,m≠0;
C) mn(n≠0); D) mn; E) m;
a2-cxa+c+cx-b2b+c=a-b теңдеуін шешіңіз. A) a; B) b; C) c(n ≠0,m≠±m); D) ac(m ≠0,m≠±m); E) ab;
2x+3-6x-1=41-x+5 теңдеуін шешіңіз. A) 1; B) 2; C) 3; D) кез келген сан; E) 4;
457x:23=9,9:1,4 теңдеуін шешіңіз. A) 5; B) 4; C) 3; D) 1; E) 2;
x2-4x+1+5x+3=0 теңдеуін шешіңіз. A) 3; B) 4; C) -5; D) -9-332; E) -9-532;-1+52;
x+3+2x-1=8 теңдеуін шешіңіз. A) -313;2; B) 313;2; C) 313;-2; D) -13;2; E) -13;-2;
14x+8=20x+14x-16-7-5xx2-4x+4 теңдеуін шешіңіз. A) 1;2; B) -1; 6239; C) 1;- 6239; D) 1;2; E) 1; 5239;
x2+1x+xx2+1=2,9 теңдеуін шешіңіз. A) 0; 12; B) 0;2; C) 12;2; D) -12;2; E) 12;-1;
1-3x1-2x+52x-12-3=0 теңдеуін шешіңіз. A) -13;32; B) 13;1,5; C) 0; 13 ; D) 0;1,5; E) -3;1;
x4-16=0 теңдеуін шешіңіз. A) -4;4; B) 4; C) 2;4; D) 2; E) -2;2;
4x2+5x=9x2-15x теңдеуін шешіңіз. A) 12; 13; B) 0;4; C) -9;0; D) 2;6; E) -3;1;
10x2-x+1=0 теңдеуін шешіңіз. A) 3; B) түбірі жоқ; C) -1;2; D) 4;1; E) 1;2;
x2+3x-15=0 теңдеуін шешіңіз. A) 41; B) 39; C) 37; D) 19; E) 36;
x4+9x2=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0; B) 1; C) -3; D) 3; E) 9;
1-x4=5x2-35 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) -2;2; C) -2; D) -2;0; E) 0;2;
Түбірлері бойынша квадрат теңдеуін құрыңыз: x1=-4, x2=4 A) x2-8x-4=0; B) x2-4x-4=0; C) x2-16=0; D) x2-4=0; E) x2+4x-4=0;
7x2+x+1-16x2+x+1=-1 теңдеуін шешіңіз. A) 0;-1;-3;2; B) 0;-1; C) -3;2; D) 0;2; E) -2;3;
x6-8x3+15=0 теңдеуін шешіңіз. A) ±33; ±35; B) -33; C) 33; 35; D) 3;5 E) -5;-3;
x2-3xx-2+x-2x2-3x=2,5 теңдеуін шешіңіз. A) 2;3; B) -1;-4; C) түбірі жоқ; D) 1;4; 7±334; E) 7±334;
xx+3x+5x+8+56=0 теңдеуін шешіңіз. A) -3;5; B) 1;7; C) түбірі жоқ; D) -7;-1; E) -7;-1;-4 ±22;
1xx+4+1x+22=1445 теңдеуін шешіңіз. A) 1;8; B) -8;1; C) 1;6; D) 2;5; E) -2;-4;
6x+9x3-27+2xx2+3x+9=1x-3 теңдеуін шешіңіз. A) 1; B) 0; C) 3; D) -3; E) 9;
x2+3xx+4=4x+4 теңдеуін шешіңіз. A) -4;1; B) -1; C) 1; D) 2; E) 3;
x2+x+a=0 теңдеудің түбірлері x1 және x2, 1x1+1x2=12 екенін белгілі болса, а-ны анықтаңыз. A) 2; B) -2; C) 1; D) 3; E) 4;
С1 нұсқа
x2-16x+3=0 теңдеуін шешіңіз. A) -4;4; B) -4;-3;4; C) -3;3; D) 0;4; E) -4;0;
6x2-1-2x-1=2-x+4x+1 теңдеуін шешіңіз. A) 3; B) -2; C) 4; D) 5; E) 2;
x-32-xx+4=15-10x теңдеуін шешіңіз. A) 6; B) 5; C) түбірі жоқ; D) 2; E) 3;
x3-x2-4x+4=0 теңдеуін шешіңіз. A) 1; ±2; B) ±1; C) ±2; D) ±3; E) ±4;
x-125-x+42=2x-23 теңдеуін шешіңіз. A) -16;-6; B) 16;6; C) -16;6; D) 16;-6; E) 0;6;
x2-4x-21=0 теңдеуін шешіңіз. A) ±1; B) ±2; C) ±3; D) ±7; E) ±6;
x2-x-5=5 теңдеуін шешіңіз. A) -1±412; B) -2±412; C) -3±412 ; D) ±2; E) ±3;
2x-14-2x-12-12=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0,5;1,5; B) -0,5;1,5; C) ±0,5; D) ±1,5; E) 0;1;
x2+2x-1=0 теңдеулердің түбірлерінің квадраттарының қосындысын табыңыз: A) 5; B) 4; C) 6-42; D) 3; E) 3±23;
x-22x2-4x+3=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;-3; B) ±(2±3); C) 2±3; D) 1;3; E) 1;3; 2±3;
Түбірлері бойынша квадрат теңдеуін құрыңыз: x1=3, және x2=3 A) x2-23x+3=0; B) x2-6x+3=0; C) x2-2x+3; D) x2+3x+3; E) x2-3x-3;
2 x2-7x-3=0 теңдеуінің түбірлері x1 және x2 болса, 1x1+1x2 табыңыз: A) 4; B) 35; C) -23; D) 13; E) -13;
x2-2x+a=0 теңдеуінің квадраттарының айырымы 16, а-ны табыңыз: A) -1; B) -2; C) 0; D) -3; E) -4;
3x2+1x2-7x+1x=0 теңдеуін шешіңіз. A) 1;1;1; B) -1;0;9; C) 0;0;3; D) 3±52; E) -1;0;2;
x2+3x-15=0 теңдеуінің түбірлерінің кубтарының қосындысын табыңыз: A) -175; B) -162; C) 119; D) 162; E) 171;
3x2-2x-6=0 теңдеуінің түбірлері x1 және x2 болса, 1x1+1x2 табыңыз: A) -13; B) 13; C) 2; D) -12; E) 12;
3x3-x2+18x-6=0 теңдеуін шешіңіз. A) -3; B) 3; C) 13; D) -13; E) ±3;
x-2-4x-1-5=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;0;2; B) 2;3; C) -4;0; D) -2;2; E) 0;1;
t+24-t+22=12 теңдеуін шешіңіз. A) 0;4; B) -4;4; C) -4;0; D) -1;0;1; E) 0;2;
x3+x2=9x+9 теңдеуін шешіңіз. A) -3;3; B) -3;-1;3; C) -1;1; D) -1;0;1; E) 0;3;
x2+1x2+x+1x-4=0 теңдеуін шешіңіз. A) -3±32; B) -3±72; C) -3±52; D) түбірі жоқ; E) -2;-1;
x+33-x+13=56 теңдеуін шешіңіз. A) 3;5; B) 1;2; C) -5;-1; D) -5;1; E) 1;5;
x2+x-5=0 теңдеуінің түбірлері x1 және x2 болса,x12+x22 табыңыз: A) 5; B) 6; C) 10; D) 9; E) 11;
x4+4x-1=0 теңдеуін шешіңіз. A) 1±22; B) -1±22+12; C) ±3; D) ±2; E) -1±22-12;
2x3+1+(x2-x+1)2=3x+12 теңдеуін шешіңіз. A) -2;2; B) -1;1; C) 3;4; D) 0;2; E) түбірі жоқ.
С2 нұсқа
x2-x-2x2-3x+2=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1; B) -1;2; C) -1;-2; D) 1;2; E) 0;1;
4x+2-3x-2-124-x2=17 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 6;
3-0,5+2x2-x+22x-4=5x-20 теңдеуін шешіңіз. A) 7,9; B) 7,5; C) 8.5; D) 7; E) 8,5;
2x4+9x3-x2+9x+2=0 теңдеуін шешіңіз. A) 5±192; B) -5±212; C) 6; D) 5; E) түбірі жоқ;
x+2(x-5)3-11x+1210=2-x-23 теңдеуін шешіңіз. A) 2;5; B) 3;5; C) 2,7;7; D) -2;8; E) -2,7;8;
x2-7x+6=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;-6; B) 1;6; C) ±1;±6; D) -1;6; E) -6;1;
x2-x+4=4 теңдеуін шешіңіз. A) ±2; B) ±1; C) -1;0; D) 0; E) -1;
x+34-13x+32+36=0 теңдеуін шешіңіз. A) -5;1; B) -1;0; C) -5;-6; D) -6;-5;-1;0; E) 0;1;5;6;
x2-4x+1=0 теңдеуінің квадраттарының қосындысын табыңыз. A) 28; B) 30; C) 25; D) 26; E) 20;
x+12x2+2x=12 теңдеуін шешіңіз. A) -1;-3; B) -1;3; C) 1;2; D) -3;1; E) 3;4;
Түбірлері бойынша квадрат теңдеуін құрыңыз: x1=-5, және x2=-5 A) x2-25x=0; B) x2-5x-1=0; C) x2-5x+5=0; D) x2-25x+5=0; E) -x2+10x+5=0;
3x2+8x-1=0 теңдеуінің түбірлері x1 және x2 болса,x12+x22 табыңыз: A) 1125; B) 4116; C) 1516; D) 516; E) 58;
x2-4x+a=0 теңдеулердің түбірлерінің квадраттарының қосындысын 16, а-ны табыңыз: A) 1; B) 2; C) 0; D) -2; E) -3;
x2-4xx2-4x+3=0 теңдеуін шешіңіз. A) 1;4; B) -1;0;3;4; C) -1;1; D) түбірі жоқ; E) 0;1;3;4;
x2+x+32-2x2+x+3=3 теңдеуін шешіңіз. A) 0;1; B) -1;0; C) -1;1; D) түбірі жоқ; E) -1;2;
2x3+8x=x2+4 теңдеуін шешіңіз. A) 2; B) -2; C) ±12; D) -12; E) 12;
2x2+3+4x2+7=1 теңдеуін шешіңіз. A) -1;1; B) 0;1; C) 2;3; D) 3;4; E) -2;-3;
x3+x2-x-1=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0;1; B) -1;0; C) -1;1; D) 1;2; E) 2;3;
x2+2x-2=0 теңдеуінің түбірлері x1 және x2 болса, 1x1+1x2 табыңыз: A) 0; B) -1; C) 1; D) -2; E) 2;
x-2+x+4=8 теңдеуін шешіңіз. A) -5;3; B) -3;5; C) 1;2; D) -1;2; E) -3;2;
x2-1+x2+10x-11=0 теңдеуін шешіңіз. A) 0; B) 2; C) 1; D) -1; E) -2;
xx3-2x+1=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1;1; B) 0;1; -1±32; C) түбірі жоқ; D) 0;1;2; E) 0;1; -1±52;
2x-34+2x-54=82 теңдеуін шешіңіз. A) 1;3; B) -1;3; C) -3;1; D) -2;3; E) -2;2;
2x3+1+x2-x+12=3x+12 теңдеуін шешіңіз. A) -1;1; B) 0;2; C) -3;3; D) 3;4; E) -1;3;
x-24+3x-22x-32-4x-34=0 теңдеуін шешіңіз. A) -1,5; B) 3,5; C) 1,5; D) 2,5; E) 3.

IV. ТЕҢСІЗДІКТЕР
Теңсіздіктер
А1 нұсқа
-3x+6>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;2); B) (-∞;2]; C) (-∞;-2); D) (-2;2); E) [-2;2].7x+49≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) x>-7; B) x<7; C) x>49; D) x<49; E) x≤-7. 2-41-x<2x+0,8 теңсіздігін шешіңіз. A) x>1,4; B) x<0,4; C) x>0,7; D) x<0,7; E) x<1,4.2-3x>-7 теңсіздігін шешіңіз. A) (3;∞); B) (0;∞); C) (-∞;3); D) (∞;4); E) (-4;∞). x-12x+11<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-11); B) (-11;-12); C) (12;∞); D) (-15;-11); E) (13;17).x2-5x<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-5;5); B) (-∞;0); C) (0;5); D) (-∞;-5); E) (-3;-5).x3<4x теңсіздігін шешіңіз. A) (-2;2); B) (0;2); C) (-∞;-2)U(0;2); D) (-2;0); E) (-1;-4).12-8x2x+1>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-0,5); B) (-0,5;1,5); C) (1,5;∞); D) (-2;-0,5); E) (-3;1,5).x+47>x+74-3 теңсіздігін шешіңіз. A) (-17;17]; B) (-∞;-17); C) (-17;∞); D) (-∞;17); E) (-17;17).3x≥1 теңсіздігін шешіңіз. A) (0;3); B) [13;∞); C) (0;3]; D) (3;∞); E) (-∞;3).4x-16+2x+33>x-12 теңсіздігін шешіңіз. A) x<0,8; B) x>-1; C) x>16; D) x>-85; E) x<0.
2x2-2x<2xx+5+15 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-54); B) (54;∞); C) [-∞;-54); D) (-54;∞); E) (-3;∞).1x+2-3x-3<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-4;5); B) (-4,5;-2)U(3;∞); C) (3;∞); D) (-2;∞); E) (-4,5;∞).3-5x5x+1+2≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-1); B) [-1;-15]; C) (-1;-15); D) [-1;-15); E) (-∞;-1).x+25-x>0 теңсіздігінің қанағаттандыратын неше бүтін шешімі бар? A) 4; B) 5; C) 6; D) 7; E) 8.x2-2x<3 теңсіздігін шешіңіз. A) 3<x<4; B)-3<x<-2; C)-2<x<-1; D)-1<x<3; E) 4<x<5.
x-1(x+1)≤0 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5.x7-x>0 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз. A) 3; B) 7; C) 6; D) 1; E) 0.xx-3≤0 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз. A) 3; B) 2; C) 0; D)-1; E)-3.x-4x-2<0 теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз. A)-2; B)-4; C) 0; D) 1; E) 2.x6-x7<1 теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз. A) 1; B) 6; C) 7; D) 40; E) 41.3x≥-13 теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз. A) 3; B) 0; C)-3; D) 2; E) 1.3x-2<1,5x+4 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші натурал шешімін табыңыз. A) 2; B) 3; C) 1; D) 4; E) 5.
x+47-x+74>-3 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші натурал шешімі тиісті арқылы көрсетіңіз. A) (-∞;1); B) (-1;1]; C) (-2;0); D) (3;5]; E) [10;∞).
x+23-2x≤0 теңсіздігінің ең үлкен теріс бүтін шешімін табыңыз. A)-1; B)-3; C)-4; D) 2; E)-2.
A2 нұсқа
-3x≥13 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-19); B) (-∞;-19]; C) (-19;∞); D) (-∞;19); E) (-19;19).1x≥13 теңсіздігін шешіңіз. A) (0;3]; B) (0;3); C) [0;3); D) [0;3]; E) (-3;3).-3x≤-12 теңсіздігін шешіңіз. A) (0;6); B) (-6;0); C) (0;6]; D) (-6;6); E) [-6;6].2x2-18≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-3;0); B) (0;3); C) (-3;3]; D) (3;0); E) (-3;3).15x2-5x-23x+1<7x-8 теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз. A) 0; B) 1; C) 3; D) 2; E)-1.-x2-5x+6≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-6;1); B) [-6;1]; C) (-6;1]; D) [-6;1); E) (-6;6).x-1(x-2)x-3≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;2); B) (3;∞); C) [3;∞); D) [1;2]; E) [1;2]U[3;∞).6x-16+x+13>x-12 теңсіздігін шешіңіз. A) (-0,8;∞); B) [-0,8;∞); C) (-0,8;-∞); D) (-0,8;0,8); E) (0,8;∞).7x+17-x7>11x-314 теңсіздігінің ең кіші теріс бүтін мәнін көрсетіңіз. A)-5; B) 7; C)-4; D)-7; E)-3.1,4-xx+3,8>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-3,8;∞); B) (-3,8;1,4); C) (1,4;∞); D) (-∞;∞); E) [-3,8;∞).
8x-73x+1<0 теңсіздігінің бүтін шешімін табыңыз. A) 1; B) 7; C) 8; D) 3; E) 0.
1x+2<3x-3 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші бүтін шешімін табыңыз. A)-5; B)-1; C)-2; D)-4; E)-3.7x-2(x-3)+9x-3+1<0 теңсіздігін шешіңіз. A) x>1,5; B) x<-5; C)-5<x<1,2<x<3; D) -5;1U[2;3); E) x>3.
xx2-3x-4≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) -1;0U(4;∞); B) (0;1); C) (-1;0)U[4;∞); D) (4;∞); E) (-∞;-1).x2-9x+206-x х-тің қандай мәндерінде өрнектің мағынасы болады? A) [5;6); B) (5;6]; C) (5;6); D) (-∞;4); E) (-∞;4]U[5;6).
x2+2x-3x+1>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-3); B) (-3;-1)U(1;∞); C) [1;∞); D) (-3;-1]U[1;∞); E) (1;∞).x3-11x2+28x≥0 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші бүтін шешімін табыңыз. A)-1; B)-2; C)-3; D) 0; E) 1.
x≤1-1x-3 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;3); B) (3;∞); C) (-∞;3]; D) (-3;3); E) [-3;3).4x+1-3x≤7x+10 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;1); B) (-1;∞); C) [-1;∞); D) (-1;1); E) [-1;1].
(x-3)2-11≥(x+2)2 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;∞); B) (-∞;-0,6]; C) (-∞;0,6); D) (0,6;0,6); E) [-0,6;0,6). (x-2)2-2x+10<(-x+3)2 теңсіздігін шешіңіз. A) (-2;2); B) (-∞;-2); C) (2;∞); D) шешімі жоқ; E) шексіз көп шешімі бар.
2x>4x+64x+3<2x+1 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-∞;-3); B) (-∞;-3]; C) [-∞;-3); D) (-∞;3); E) (-3;3).
5x-3>1+x3-18x<4x-30 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (1,5;∞); B) [1,5;∞); C) (1,5;-1,5); D) [-1,5;1,5]; E) (-∞;1,5].2x+3≤42x+3>-1 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-2;2); B) (-2;0,5]; C) (-1;1); D) (-2;2]; E) [-2;2).1-2y<2,41-2y>-1,2 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (0,7;-0,7]; B) (-0,7;0,7); C) (-0,7;1,1); D) (0,7;1,1); E) [-0,7;1,1).A3 нұсқа
x+2(x2-64)x2+15≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-2;-15); B) [-2;64]; C) [-8;8]; D) (-∞;-8]U[-2;8]; E) [-8;15].x+13x-72x-15>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-13)U(15;∞); B) (-13;15); C) (-13;7)U(15;∞); D) (15;∞); E) (-∞;-13).
xx+1<2(1-2x-x2) теңсіздігін шешіңіз. A) (-1;13); B) (-2;13); C) (2;-13); D) (-1;0); E) (6;4).4x-2x2-5≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (1;6); B) (1;8); C) (3;5); D) шешімі жоқ; E) (6;4).5x-5x-33≤11 теңсіздігін шешіңіз. A) x<-5; B) x>-3; C) x≤3; D) x≥5; E) x<-3.x2-4x-5≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (0,5;1); B) [-1;5]; C) (3;5); D) (1;5); E) (1;4).3,6-5x<2x+17,623x≤13x+123 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-2;5]; B) (-∞;23); C) (-2;2); D) (-∞;-2); E) [-23;∞).3x2-7x-10≤02x-12-3x>3 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (711;23); B) (-711;23]; C) (711;23]; D) (-711;-23); E) [-711;∞).x2+3,5x-172,5x-5>1 теңсіздігін шешіңіз. A) (-4;2); B) (3;∞); C) [-4;2)U(3;∞); D) (-4;2)U(3;∞); E) (3;∞).10-x2-3xx+1 өрнектің х-тің қандай мәнінде мағынасы болады? A) -∞;-5U(-1;2]; B) (-∞;-5); C) (-1;2); D) (-5;-1); E) (2;∞).x3-11x2+28x≥0 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші бүтін санды табыңыз. A) 1; B) 2; C)-1; D) 0; E)-2.x4-3x3+x2+3x-2≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-2;∞); B) (-∞;-1)U(2;∞); C) (2;∞); D) (-∞;-1); E) (-∞;-1]U{1}U[2;∞).
24-4x+6x2-x3≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) x>6; B) x≥6; C) x<6; D) x≤6; E) (-6;6).x2-3x+24x2-3x+3<4 теңсіздігін шешіңіз. A) (-1;4]; B) (-∞;-1]; C) [4;∞); D) (-∞;-1); E) (-∞;-1)U(4;∞).x3-5x2+8x-43+2x-x2≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-1;3); B) (-1;1); C) [-1;1)U(3;∞)U{2}; D) [-1;1)U(3;∞); E) (-1;1)U{2}U(3;∞).
tt-22t+33(t+5)≥0 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші бүтін санын табыңыз. A)-4; B)-3; C)-5; D)-6; E)-7.
(z+2)4(z-1)3(2z+3)5z(2z+1)3≤0 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең үлкен бүтін санды табыңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E)-1.
x2+x+3x2+x+4<12 теңсіздігін шешіңіз. A) (-1;0]; B) (-1;0); C) (-1;1]; D) (-1;2); E) (-1;3).
(x+2)2≥16 теңсіздігін шешіңіз. A) 2;∞; B) (2;∞); C) (-∞;-6]; D) (-∞;-∞); E) (-∞;-6]U[2;∞).
x-3x-7<5(x-3) теңсіздігін шешіңіз. A) (3;12]; B) (3;4); C) (3;12); D) [3;12); E) (-3;12].x+1x-22x-23<0 теңсіздігін шешіңіз. A) [1;2]; B) [-1;1]; C) (-1;1); D) (-1;1)U(1;2); E) (1;2).x3-4x2-x+4<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-1)U(1;4); B) (-∞;-1); C) (-1;4); D) (-1;4); E) [-1;4].x2+5x+4x2-6x+4<0 теңсіздігін шешіңіз. A) -4;-1U(2;4); B) (-4;-1)U(2;4); C) (2;4); D) (-4;-1); E) -4;-1.
4-xx-4≥x-4 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-3]; B) (-∞;∞); C) (-∞;-3); D) (-∞;3); E) (-∞;3].-1x-6≥1 теңсіздігін шешіңіз. A) [5;6); B) (5;6); C) [5;∞); D) (6;∞); E) [6;∞).B1 нұсқа
x+32x2-x-20<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-4;-3); B) (-3;5); C) (-3;4); D) (4;5); E) (-4;-3)U(-3;5).x-23x+1x-12x2+2x+5>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-1)U(2;∞); B) (-∞;-1); C) (2;∞); D) (-1;2); E) [-1;2].x2-1x+3<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-3]U(-1;1); B) (-∞;-3)U(-1;1); C) (-∞;-3); D) (∞;-3); E) [-1;1].7x-12-x22x2-x-3<0 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-1U1,5;3U(4;∞); B) (-∞;-1); C) (-∞;-1)U1,5;3U(4;∞); D) (-∞;1,5); E) (-1;1,5).x-13-x≤1 теңсіздігін шешіңіз. A) [2;3]; B) (2;3); C) (3;∞); D) (-∞;2]U(3;∞); E) (-∞;2].4-xx-4≥x-4 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-3); B) [-3;∞); C) (-∞;-3]; D) (-3;3); E) [-3;3].12-x+52+x<1 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;2); B) (-∞;2)U(2;∞); C) (2;∞); D) (-∞;-2]; E) (∞;2].x≤7-16x+1 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-1); B) (-∞;-1]; C) (-∞;1); D) (-∞;-1)U{3}; E) (-∞;3].2x2-4x-64x-11≥2 теңсіздігін шешіңіз. A) [2;114)U[4;∞); B) (2;114)U[4;∞); C) (2;114)U[4;∞]; D) [4;∞]; E) (2;114).12+x≤-x теңсіздігін шешіңіз. A) [-2;1]; B) [-2;1); C) (-2;1); D) (-∞;-2); E) (-∞;-2)U{1}.x2+x-6<0-x2+2x+3≤0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-3;1]; B) (-3;-1]; C) (-3;-1); D) [-3;-1); E) (-3;1).x2+x-6>0x2+x+6>0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) -∞;-3U(2;∞); B) -∞;-3; C) (2;∞); D) (-∞;-3]; E) [2;∞).x2-144>0x-3<0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-∞;-12]; B) (-12;12); C) (-∞;-12); D) (-12;∞); E)[-12;∞) .x-32 x-2x(x+1)4(x+5)>0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A)-5;-1∪-1;0; B)2;3∪3;∞; C)2;3∪3;∞; D)-3;3;E-5;-1∪-1;0∪2;3∪3;∞.
xx-1-2x+1<8x2-1 теңсіздігін шешіңіз. A)-2;-1∪1;3; B-2;-1∪1;3; C)-2;-1; D1;3; E)-1;1.x2-3x+2-x2-7x-12≥0 теңсіздігін шешіңіз. A)-4≤x≤-3; B)-4<x<-3, 1≤x≤2; C)1<x<2; D)-4<x<-3; E)-5<x<4.
14xx+1-9x-30x-4<0 теңсіздігін шешіңіз. A)-1;1; B4;6; C-1;1∪4;6; D-1;1∪4;6; E)(4;6).–x2+5x-4-x2+9<0 теңсіздігін шешіңіз.
A)-3<x<1; B)3;4; C-3;1∪3;4; D-1;3; E(-3;1).
x2-4x+4x2-9<0 теңсіздігін шешіңіз. A)-3;2∪2;3; B-3;2; C2;3; D-3;2; E[2;3).1x+2-1x-2≤1 теңсіздігін шешіңіз. A)-∞;-2; B0∪2;∞; C-∞;-2∪0∪2;∞; D-∞;-2; E[2;∞).4x2-3x-1x2≤0 теңсіздігінің ең улкен бүтін шешімін табыңыз. A)3; B)2; C)1; D)-2; E)-1.x2-5x+6≤0x2-4x+3≥0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-3;0); B) [0;3]; C) [0;5]; D) 3; E) 5.xx-5>1281-x2≥0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-5;5]; B) [-9;-5)U(5;9]; C) (-9;-5); D) (5;9); E) [-9;-5].2x2-6x+5<0 теңсіздігін шешіңіз. A) x≥1; B) x<-0,5; C) x<-0,4, x>1 ; D) шешімі жоқ; E) x>1.x2-133x2+1≤x2-13(6-3x-5x2) теңсіздігін шешіңіз. A) {1}U[58;1]; B) (58;1); C) {-1}U(1;3); D) {-1}U(5;15); E) (58;1].
B2 нұсқа
x+2xx-1x-2<0 теңсіздігін шешіңіз. A) -2;0U(1;2); B) (-2;2); C) (0;1); D) (-2;0]U[1;2); E) (1;2).2x+13-x(x-6)≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-0,5;3)U(6;∞); B) [-0,5;3]U[6;∞); C) (-0,5;3); D) (6;∞); E) (3;6).4x2+4x+1 A) (0;3); B) (2;3); C) (-1;0); D) (-3;-1); E) (-3;-0,5).x2-9(x-5)(x-2)2>0 теңсіздігін шешіңіз. A) -3;2U[2;3); B) (2;3]; C) (-3;3); D) (-3;-1); E) (-3;-0,5).5x-3≤3x-79-4x>25 теңсіздігінің ең улкен бүтін шешімін табыңыз. A)-1; B)-2; C)-3; D)-4; E)-5.x+2(x+3)1-x теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші бүтін санын табыңыз A)-10; B)-2; C)-4; D) -3; E)-5.2x+2(2x+3)1-2x≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-1,5]U[-1;1,5); B) (-∞;-1,5); C) [-1;1,5); D) (-∞;-1,5]; E) [-∞;-1,5].x3+3x2-x-3>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-3;1); B) (-3;-1)U(1;∞); C) (-3;-1)U(-1;-∞); D) [-3;-1]U(-1;∞]; E) (1;∞).6x2+1>5x-x24 теңсіздігін шешіңіз. A) [-0,4;0,4]; B) (-0,4;0,4); C) (0,4;∞); D) (-∞;0,4); E) (-∞;0,4)U(0,4;∞).-5x+15(x-5)≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-0,2;5]; B) [-0,2;5]; C) (-0,2;5); D) (-0,2;3); E) (-0,2;1).7x2-4x+1>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;0); B) (0;∞); C) [0;∞); D) (-∞;∞); E) (-∞;∞].2-5+x7<1-9-x1412-1347-60x<3 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-∞;-133); B) (133;∞); C) (-∞;133]; D) (-133;133); E) [-∞;133).(x-1)x+1x2x+2≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) -2;-1U0U[1;∞); B) [-2;-1]U{0}; C) (-2;-1)U{0}; D) (-2;2); E) (-2;0).x+12-x≤1 теңсіздігін шешіңіз. A) (0,5;2]; B) (-0,5;2); C) (-∞;0,5]U(2;∞); D) (-∞;0,5]; E) (2;∞).2-3x(3x-3)3x+1≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (0;13); B) (-13;23]; C) (-13;23); D) (-13;23]U[1;∞); E) (1;∞).x2-3x+29-x2≥0 теңсіздігінің кіші шешімі тиісті аралықты анықтаңыз. A) (-1;0); B) (-2;3); C) [-2;0); D) (0;3); E) (-1;0).x3-25x<0 теңсіздігін шешіңіз. A) x<-5;0<x<5; B) x≤-5; C) x>0; D) x≤-5,x>0; E) x≤-5,x>3. x+1(x-1)x+2≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-2;∞); B) (-2;-1]U[1;∞); C) (-2;-1)U(1;∞); D) (1;∞); E)-2;-1.x+31-x≤1 теңсіздігін шешіңіз. A) [1;∞); B) (1;∞); C) (-∞;-1); D) (-∞;∞); E) (-∞;-1]U(1;∞).-4x2+12x-9<0 теңсіздігін шешіңіз. A) x≠1,5; B) (-∞;1,5); C) (1,5;∞); D) [1,5;∞); E) (-∞;1,5].2x+73-x≥0 теңсіздігінің ең үлкен натурал шешімі тиісті аралықты көрсетініз. A) (-3,5;1); B) (-1;0); C) (-2;-1); D) [2;3); E) (2;3).x-2(x-3)x+1≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) -1;2U[1;∞); B) (-1;2)U(1;∞); C) (1;∞); D) (-1;2); E) (1;2).x-2(x-3)x2x+1≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-1;3); B) (-∞;-1)U[2;3]U{0}; C) (-∞;-1)U{0}; D) (-1;0)U{0}; E) (-1;0).1-14x2≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) x<-2,x>2; B) x≤-2; C) x≤-2,x≥2; D) x≥2; E) (-2;2).1x+3-1x-3>0 теңсіздігін шешіңіз. A) [-3;3]; B) (-3;0); C) (3;0); D) (-3;3); E) [-3;3).В3 нұсқа
1x-5-22x+3≤0 теңсіздігін шешіңіз. A)9;3; B)-1,5;5; C)2;7; D)6;8; E)(-1;3).2x+32>x-12+x+23 теңсіздігін шешіңіз. A) x>-8; B) x>-2; C) x<-8; D) x<-2; E) x>0.x+23x+351-x≤0. теңсіздігін шешіңіз. A)-3;2∪1;∞; B)-3;-2∪1;∞; C)-3∪-2∪1;∞;D)-3;-2∪1;∞; E)-∞;-3∪-2;1.x2+7x-4≤2x+2x+1x-5<0 1x-14>0 теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз.
A)-3; B) 1; C) 0; D)-1; E) 4.5-4-3x+x2<-1 теңсіздігін шешіңіз.
A)-1;4; B)-1;3; C)-1;4; D)-1;3; E)[-1;4).1x+2>11-x теңсіздігін шешіңіз.
A) x<-2, x>1; B)-2<x<1; C) x<0, x>2; D) 0<x<2; E)-2<x<2.5-xx<-xx+5 теңсіздігін шешіңіз. A)0;∞; B-5;5; C-5;0; D-∞;-5; E(-5;∞).x2+x10x-6<12 теңсіздігін шешіңіз. A)-∞;1; B)-∞;0.6∪1;3; C)1;∞; D)3;∞; E)(0;1).x2+x+13x-3<x2-xx2-2x+1 теңсіздігін шешіңіз. A) x<0; B) x<1; C) x>0; D) x>1; E) 0<x<1.x+3x+24(1-x)<0 теңсіздігін шешіңіз. A) -3;-2∪1;∞; B) -∞;-3; C) -∞;-3; D) 2;3; E) (1;3).x2-3<2x теңсіздігін шешіңіз. A) 3<x<4; B)-3<x<-2; C)-2<x<-1; D)-1<x<3; E)4<x<5.23∙x+24-x+232>0 теңсіздігін шешіп, x-тың ең кіші мәнін анықтаңыз. A) 4; B) 1; C)-1; D)-2; E)-4.x-3x+1≥2 теңсіздігін шешіңіз. A)-3;-1∪-4; B)-5;-1; C)-4;-1∪-5; D)-∞;-5; E)[-5;-1).x+3x-1≥-1 теңсіздігін шешіңіз. A)-∞;-1; B)-1∪1;∞; C)-∞;-1∪1;∞; D)-∞;-1; E)-∞;-1∪(1;∞).x2-3x-28<0 теңсіздігінің неше бүтін шешімі бар? A)6; B)7; C)8; D)9; E)10.x2>x3 теңсіздігін шешіңіз. A) x<1, x≠0; B) x>1; C)-1<x<2, x≠0; D) x<0; E) x<2.–(x+4)(x+5)2x>0 теңсіздігінің бүтін теріс ең кіші шешімін табыңыз. A)-6; B)-5 C)-3; D)-4; E)-5.1x3-27<1x3+8 теңсіздігінің неше бүтін шешімі бар? A) 5; B) 4; C) 8; D) 2; E) 1.x2-5x-6≤0x2-9x+14>0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) -1;2; B) 2;6; C) 2;7; D) -1;6; E) (-∞;1).x-7x+2<0 -3x+2<0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) -2;7; B) -∞;-2; C) 1;3; D) 5;1; E) (3;1).5x-3≤3x-79-4x>25 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-2;4); B) (-∞;-2]; C) (-4;-2); D) (-4;∞); E) (-∞;-4). -3x2+6x+9>0 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз. A) 3; B) 2; C) 1; D) 4; E) 0.x2+2x-15x2+1<0 теңсіздігін шешіңіз. A )0,5;1; B)-5;3; C) 3;5; D) 1;4; E) (1;5).2x+11-x<-3 теңсіздігін шешіңіз. A) 0,5;1; B) 1;4; C) 3;5; D) 0;2; E) (1;5).x3-4x<0x2-x-2<0 теңсіздіктер жүйесін шешіңдер. A) 0;2; B) 0;2; C) 0;2; D) 0;2; E) (2;∞).C1 нұсқа
-x2-10x-12>0 теңсіздігін шешіңіз. A)(-5-13;-5+13); B)9)(-5-13); C)(-5+13); D)(-5;5); E)(6;7).6x2+5x+3x2+3x-4<0 теңсіздігін шешіңіз. A)-4≤x≤1; B)-4;1; C-4;1; D-4;1; E[-4;1).x2-2x+1x2-4≥0 теңсіздігін шешіңіз. A)x≤-2; B)x=1; C)x>2; D)x<-2; E)x<-2, x=1, x>2.4x2-4x+1x2-x≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) x<2,x=2,5,x>3; B) x≥0,5; C) x=0,5; D) x>0; E) x<0,x=0,5,x>1;1x≤1x2-5<0теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) x<-5; B) -5<x<0,1≤x<5; C)-5≤x≤0,1<x<5; D) 1≤x≤5; E)-5<x<5;
xx-5>1281-x2≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) -9;-5U(5;9); B) (-9;-5); C) [-9;-5)U(5;9]; D) (-9;9); E) 0;-2x2+x+1x2≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-0,5;1); B) [-0,5;1)U(0;1]; C) (0,5;0); D) (0;1); E) [0,5;1];–x1-x(x2-x+3)-x2+4x-4>0 теңсіздігін шешіңіз. A) 0<x<1; B) 1<x<2; C) 2<x<3; D) 4<x<5; E)-2>x>-3;–(x+4)(x+5)2x>0 теңсіздігінің бүтін теріс ең кіші шешімін табыңыз. A)-6; B)-5; C)-3; D)-2; E)-1;0,2x2-5x-23>0,2 теңсіздігінің натурал түбірлерінің қосындысын есептеңіз. A) 8; B)-13; C) 25; D)-17; E) 22;–x+3x2-5x+4≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) x<1; 3<x<4; B) x≥1; C) x=0; D) x<4; E) x<1;3≤x<4;x2-4x+3(x2-x-6)≤0 теңсіздігінің бүтін шешімдерін табыңыз. A) {-2;-1;0;1}; B) {-1;0;1}; C) {-2;-1}; D) {xϵR}; E) {-2;-1;0};x2x2+3x+2x2+1>0 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-2U(-1;0); B) -∞;-2U(-1;∞); C) (-2;1); D) (-∞;2)U(0;∞); E) (-∞;-2)U(-1;∞){0};
x2(x2-4)2x2+3(x-3) теңсіздігін шешіңіз. A) x>3; B) x<2; C) x>-2; D) 2<x<3; E) 0<x<3;x4-17x2+165x+20≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-1]U[4;∞){0}; B) (-∞;-1]U[-4;-∞); C) [-4;-∞); D) (-∞;-1)U(-4;-∞); E) (-∞;-1]U[4;∞);
x4x2-9(x2-3x)(x3-x)(x+2)3≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) -3;-2U-1;0U(0;1); B) (-3;-2)U(-1;0); C) (-3;-2); D) (-1;0); E) {0};x3-1x4-16<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;-2); B) (-∞;-2)U(1;2); C) (0;2); D) [1;2]; E) (-∞;-2];1x>15 теңсіздігін шешіңіз. A) (0;5); B) [0;5); C) [0;5]; D) (0;5]; E) (5;-5];x+13x-5≤13 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;53]; B) [-∞;53); C) (-∞;53); D)(-∞;0); E) -∞;53;4-xx-5>11-x теңсіздігінің бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз. A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 6;3x2+x-9x≥-5 теңсіздігінің бүтін теріс түбірлерінің қосындысын табыңыз. A)-2; B)-1; C) 0; D)-6; E)-5;x≥251-x-9 теңсіздігінің кіші шешімін табыңыз. A)-2; B)-4; C)-6; D)-8; E)-10;4x2+45xx-1≥25 теңсіздігінің қанағаттандыратын ең кіші бүтін мәнін табыңыз. A) 3; B) 4; C) 5; D) 0; E) 2;9-x23x+1≥2x теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-2U-13;0U{1}; B) -∞;-2; C) -13;0; D) -13;0U{0}; E) 0;5-x≥6x теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;0U(2;3); B) (-∞;0)U[2;3]; C) (2;3); D) (-∞;0); E) -∞;0;С2 нұсқа
x2-133x2+1≤x2-13(6-3x-5x2) теңсіздігін шешіңіз. A) 58;1; B) {-1}U58;1; C) 58;1; D) -58;1; E) 58;-1;x4-3x3+x2+3x-2≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-1U{1}U[2;∞); B) (-∞;-1); C) (2;∞); D) (0;3)U{1}; E) [0;3);x-1(x+2)2(-1-x)5<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;∞); B) (-∞;-2)U(-2;-1)U(1;∞); C) (1;∞); D) (-2;-1); E) [-2;-1];x2+x-2x2-4x+3≤0 теңсіздігін шешіңіз. A)-2<x<1; B)-2<x<3; C) 1<x<3; D) 1≤x≤3; E)-1≤x<1,1<x<3;x3-3x2-x+3x2+3x+2>0 теңсіздігін шешіңіз. A) -1;0U(0;4); B) (-1;0); C) (-2;-1)U(-1;1)U(3;∞); D) [0;4]; E) [-1;1];3x3-x4+4x2x2+x+2>0 теңсіздігін шешіңіз. A) -1;0U(0;4); B) (-1;0); C) (0;4); D) [0;4]; E) [-1;0];3x2+x-1x2-6x-7≤4x3+3x-1x+1x-7 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-2U(-2;∞); B) -∞;-2U1;0; C) (7;∞); D) -∞;-2U-1;0U(7;∞); E) (-∞;7);
x+32(x2+x+1)x2+x+1≤1 теңсіздігін шешіңіз. A) (-4;2) B) [-4;-2); C) (-4;2); D) (-4;-2]; E) [-4;-2];1x+1-1x≤1x-1-1x-2 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-1U0;0,5U1;2; B) (-∞;-1); C) 0;0,5; D) 0;-0,5; E) (-∞;-1];7-x2-3<3+4x5-453x+54-x<2(4-x) теңсіздігінің бүтін ең кіші бүтін мәнін табыңыз. A) 9; B) 8; C) 7; D) 10; E) 11;
x-32x-3x+1≥0x-4(x+4)≤0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) -4;-1U(3;4]; B) (-4;-1); C) (3;4); D) (-3;4); E) [-3;4];x2-5x+4x2-x+1≤0x2>9 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) [3;4]; B) [3;4); C) (3;4]; D) (-3;4); E) (-3;4]; x2+x<12x2+x≥-1 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-4;3); B) [-4;3); C) (-3;4); D) [-3;4); E) [-3;4];1≤2-xx+1≤2 қос теңсіздігін шешіңіз де ең кіші бүтін мәнін табыңыз. A) 2; B) 0; C) 1; D)-1; E)-2;20x-4x-5+10x-5+1>0 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-1U(0;4)U(5;∞); B) -∞;-1U[0;4]; C) (0;4); D) -∞;-1U(0;4)U[5;∞]; E) (5;∞);
4x2+2x+3x2-x-2<0 теңсіздігін шешіңіз. A) (1;2); B) (0;2); C) (-1;2); D) [-1;2); E) [-1;2];x2+2x+1x-53-x≥0 теңсіздігін шешіңіз A)-1<x<3; B) 3<x≤5; C) 3≤x≤5; D) x=1; E) x=-1, 3<x≤5;-5x2+3x-1x2-4x-12>0 теңсіздігін шешіңіз. A) [2;6); B) (-2;6); C) (-2;6]; D) (-6;6]; E) (-7;3];5x+4x+3-x+21-x≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-3;1); B) [-3;1); C) (-3;1]; D) (-2;6]; E) (-1;3];x4-10x2+9≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) [-3;3]; B) (-∞;3]U[3;∞); C) (-1;1); D) (-∞;3]U[-1;1]U[3;∞); E) (-3;3);–x2+13x-40-7x2+4x+3<0 теңсіздігін шешіңіз. A) [-37;1); B) (-∞;∞); C) (37;1); D) (-37;1)U(5;8); E) (5;8);3-5x5x+1≤-2 теңсіздігінің ең кіші бүтін мәнін табыңыз. A)-1; B)-2; C) 1; D) 2; E) 3;x-3x+2≥2 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімі тиісті аралықты көрсетіңіз. A) [-2;3); B) (-2;3); C) (0;3); D) (-1;3); E) (-2;3];x+2x+3x-1x2<0 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;1U2U[3;4]; B) (-∞;-3)U(-2;0)U(0;1); C) -∞;1U2U(0;1); D) (-∞;-3)U(-2;0)U2; E) [3;4]U(0;1)U2;
x-13x-22x-35(x-4)≤0 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;1U2U[3;4]; B) (-∞;-3)U(-2;0)U(0;1); C) -∞;1U2U(0;1); D) (-∞;-3)U(-2;0)U2; E) [3;4]U(0;1)U2;
C3 нұсқа
x≤3-1x-1 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;3); B) (1;2); C) (-∞;3]; D) [1;2]; E) (-∞;1)U{2}; x+3<-1x+1 теңсіздігін шешіңіз. A) -∞;-2U(-2;-1); B) (-2;-1); C) (-∞;-2); D) (-2;-1]; E) (-2;1]; x≤2x+1 теңсіздігін шешіңіз. A) (-2;-1); B) (-∞;-2]U[-1;1]; C) (-1;1); D) (-∞;-2); E) (-∞;-2]U(-1;1);21-6x-14-3x>0 теңсіздігін шешіңіз. A) (-∞;16); B) (43;∞); C) 16;43; D) -∞;∞ ; E) (-∞;16)U(43;∞);2x+3x-2>2x+11 теңсіздігін шешіңіз. A) (-5;2,5); B) (-∞;2]; C) (-∞;-5)U(2;2,5); D) (-∞;-5]; E) (2;2,5);1x2-5x+6>2x-2 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз. A)1; B)-2; C)-1; D) 2; E) 3;x2-7x2+x-6≥1 теңсіздігін шешіңіз. A) (-1;2]; B) (-∞;-3)U[-1;2); C) (-∞;-3]; D) (-1;2); E) [-1;2); x2-1x2+x+1<1 теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімі тиісті аралықты көрсетіңіз. A) (-1;2); B) (-∞;-3); C) [-2;3]; D) (-3;2); E) [-1;2);x2-2x+1x2-7x+10<0 теңсіздігінің натурал шешімдер санын табыңыз. A)1; B)-2; C)-1; D) 3; E) 2;12≤3-xx-4≤23 қос теңсіздігін шешіңіз де кесінді ұзындығын табыңыз. A) 15; B) 13; C) 715; D) 115; E) 815; 1≤2-xx+1≤2 қос теңсіздігінің тиісті кесіндісінің арифметикалық ортасын табыңыз. A) 14; B) 15; C) 13; D) 12; E) 26;3x3-x4+4x2x2+x+2>0 теңсіздігін шешімін анықтаңыз. A) (4;3)U(2;∞); B) (-4;3); C) (-1;3]U(-2;4); D) (-2;4); E) (-1;0)U(0;4);
x2-5x-6(3x2-2x-1)5-x≤x2-5x-6(2+2x-4x2)5-x теңсіздігін шешіңіз. A) [-1;-37]; B) [1;5); C) [-1;-37]U[1;5)u[6;∞); D) (-1;-37)u(1;5); E) [6;∞); 3x-1<x2+2,2x-3<x4+1,3-x>2+4x. теңсіздіктер жиынының бірігуін көрсетіңіз. A) -∞;76; B) -∞;167; C) -∞;176; D) -∞;76; E) (-∞;∞); 3x2-4x+1>03x2-5x+2≤0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (13;23); B) [1;23); C) шешімі жоқ; D) (1;23]; E) [13;23];x2-7x+63x2-x+1<0,x2<36. теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (1;3); B) (1;4); C) (1;2); D) (1;6); E) (1;5);
x>04x2+5x-6>0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-3;1,5); B) (2;5); C) (-1;0,25); D) (0,75;∞); E) (1;-3);x-5<x66-0,6x≤1,4x теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) [3;∞); B) (-∞;6); C) [3;6); D) (3;∞); E) (-6;-3];2x-33x+5>0-23x+5>0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-∞;-53); B) (-∞;-3); C) (-∞;-1); D) (-∞;-2); E) (-∞;-4);3-2x15≤x-23+x5,1-3x12≥5x-13-7x4. теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) [1,3;2,5]; B) [1,2;2,1]; C) 5;2,1; D) [1,3;4]; E) [1,3;2,1];3,6-5x<2x+17,623x≤13x+123. теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-∞;23); B) (-∞;-2); C) [-23;∞); D) (-2;5]; E) (-2;2);21x2+39x-6<0x>0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (0;17); B) (-2;-1); C) (4;-2); D) (6;-3); E) (0;12);3x+2<7x-4-x3≥-1 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) [1,5;3); B) (-∞;23); C) [3;∞); D) 0; E) (1,5;3];x-4>03x2-18x<0 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. A) (-∞;∞); B) [4;6); C) (4;6); D) шешімі жоқ; E) (-∞;4); x2-4(x+7)≥0 теңсіздігін шешіңіз. A) [-7;-2]U[2;∞); B) [7;∞); C) [-7;4]; D) [-7;∞); E) [-2;2];
IV тарау
МӘСЕЛЕ ЕСЕПТЕР
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАР
1. Райхан 145 санын 60% - ке арттырып, оның 25% - тін есептеп тапты.
Райхан қандай санды есептеп тапты?
Жауабы: 58
2. Банк өзінің салымшыларына салымның жылдық өсуін 4% -ке арттырмақ.
Егер адам банкке 1200 теңге салса, онда бір жылдан кейін алатын ақшасын табыңыз.
Жауабы: 1248 теңге.
3. 39 г тұзы бар ерітіндіге 1000 г су құйылды, сондықтан тұздың концентрациясы 10%-ке азайды. Ерітіндідегі тұздың алғашқы проценттік концентрациясын табыңыз.
Жауабы: 13 %.
4. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе үлкен. Ұзындығын 20% -ке, ал енін 40 %-ке кеміткенде, тік төртбұрыштың периметрі қанша %-ке кемитінін табыңыз.
Жауабы: 25%.
5. Ара қашықтығы 500км екі қаладан бір мезгілде қарама-қарсы бағытта трактор мен одан жылдамдығы 4 есе артық жүк машинасы шығып, 4 сағаттан кейін кездесті. Трактордың жылдамдығы қандай?
Жауабы: 25 км/сағ.
6. Тік ұшақтың жылдамдығы автомобильдікінен 85 км/сағ артық. Олардың жылдамдықтарының қатынасы 35:18 қатынасындай. Тік ұшақ пен автомобильдің жылдамдықтарын анықтаңыз.
Жауабы: 90 км/сағ, 175 км/сағ.
7. Факультетте 360 қыз оқиды. Егер ер балалар барлық студенттің 52% - ін құраса, факультетте барлығы қанша студент бар?
Жауабы: 750.
8. Комбайыншы жоспарды 15% - ке асыра орындап, 230 га жердің егінін жинады. Комбайыншы жоспар бойынша қанша га егін жинау керек еді?
Жауабы: 200 га9. Екі бидонда 70 л сүт бар. Егер бірінші бидоннан екінші бидонға 12,5 л сүтті құйсақ, онда екі бидондағы сүт бірдей болады. Бірінші бидонда неше литр сүт болған еді?
Жауабы: 47,5 л.
10. Айлақта екі орындықты және үш орындықты барлығы 6 қайық тұрған еді. Осы қайықтарға 14 адам орналастыруға болады. Айлақта неше екі орындықты қайық, неше үш орындықты қайық тұрған еді?
Жауабы: 4 және 2.
11. А және В пункттерінен бір мезгілде бір-біріне қарсы жаяу кісі мен велосипедші шығып, олар 50 минуттан кейін кездесті. Егер велосипедші бүкіл АВ жолын жаяуға қарағанда 4 сағат тез жүріп өтетін болса, осы жолды жаяу кісі қанша уақытта жүріп өтер еді?
Жауабы: 5 сағат.
12. 10 %-тік 2 литр сірке қышқылынан 8 литр таза су қосылды. Пайда болған ерітіндідегі сірке қышқылының %-тік мөлшерін табыңыз.
Жауабы: 2%.
13. Күніне жылқыларға 96 кг шөп беретіндей етіп шөп қоры дайындалды. 2 жылқыны көрші ауылға өткізгендіктен, күніне әр жылқыға беретін тиісті мөлшерлі шөпті 4 кг-ға артық беруге тура келді. Әуелде қанша жылқы болып еді?
Нұсқау:
Жауабы: 8 жылқы.
14. Таразының 0,2 м иініне 4,5 кг жүк ілінсе, таразы тепе-теңдікте болуы үшін 0,3 м иініне қанша жүк ілінуі керек?
Жауабы: 3 кг.
15. Үш учаскенің ауданы 60 га. Бірінші учаскенің ауданы барлығының ауданының 25 %-ке тең. Екінші және үшінші учаскелердің аудандарының қатынастары 4:5-ке қатынасындай. Учаскелердің әрқайсысының ауданын табыңыз.
Жауабы: 15 га, 20га, 25га.
16. Цистернаға 38 л бензин құйғаннан соң, цистернаның 5% толмағаны байқалды. Цистерна толық толтырылуы үшін қанша бензин құйылуы керек?
Жауабы: 2 л.
17. Екі қаланың арасын қосатын екі түрлі жол бар. Оның біреуінің ұзындығы екіншісінен 10 км артық. Бірінші жолмен автомобиль жүріп келеді, ол екі қаланың арасын жүріп өтуі үшін 3,5 сағат жұмсайды; ал екінші машина екінші жолмен екі қаланың арасындағы жолға 2,5 сағат жұмсайды. Егер бірінші машинаның жылдамдығы екіншісіне қарағанда 20 км/сағ аз болса, онда машиналардың әрқайсысының жылдамдықтары қандай?
Нұсқау: v1 – x км/сағ, v2 = (x+20) км/сағ.


Жауабы: 60 км/сағ, 80 км/сағ.
18. Саяхатқа шығу үшін ақша жинау керек еді. Егер әр саяхатқа 75 теңгеден өткізсе, барлық шығынға 440 теңге жетпейді, егер әрқайсысы 80 теңгеден жинаса, онда 440 теңге артылып қалған болар еді. Саяхатқа қанша адам шығады?
Нұсқау: 75 х + 440 = 80 х – 440
Жауабы: 176 адам.
19. 168 матадан 56 көйлек тігілді. Сондай 96 м матадан қанша көйлек тігуге болады?
Жауабы: 32.
20. Зауытқа белгілі мерзімге 8000 деталь жасау тапсырылған. График бойынша жұмыс істеп зауыт тапсырыстың 25 %-н орындады. Бұдан соң әр күні жоспардан 100 деталь артық орындап, тапсырысты мерзімінен екі күн бұрын бітірді. Зауыт тапсырысты неше күнде орындады?

Нұсқау: 8000 ∙ 0,75 = 6000,
Жауабы: 14 күн.
21. Егер бір санды 20 %-ке, ал екіншісін 40 % -ке арттырса, онда олардың көбейтіндісін қанша процентке артады?
Жауабы: 68 %.
22. Екі бригада орындықтар жасады, сонда бірінші бригада 65 орындық, ал екінші бригада 66 орындық жасады. Бірінші бригада бір күнде екіншіден екі орындық артық, бірақ одан бір күн кем жұмыс жасады. Екі бригада бірлесе отырып бір күнде қанша орындық жасайды?
Нұсқау: орындық 1-бригаданың бір күндегі жасағаны
орындық 2-бригаданың бір күндегі жасағаны теңдеуі:
Жауабы: 24
23. Егер екі еселенген бірінші мен үш еселенген екінші санның қосындысы 23, ал төрт еселенген екінші сан үш еселенген біріншісінен 8-ге артық болса, онда әрбір сан қаншаға тең?

Нұсқау:
Жауабы: 4,5;
24. Тракторшы жыртуға тиісті жердің 76 % -ін жыртқанда, км2 жер
жыртылмай қалды. Ол барлығы қанша жер жыртуы тиіс еді?
Жауабы: 10 км2 .
25. Екі заттан тұратын салмағы 18 кг қоспа бар. Қоспадан 40 % бірінші, 25 % екінші затты айырып алғаннан кейін екінші зат қанша қалса, бірінші зат та сонша қалды. Қоспада әрқайсысында неше кг зат бар еді?
Шешуі: 1-қоспада х кг зат бар, 2-қоспада 7 кг зат бар
1-қоспада қалған зат 60%, яғни 0,6х кг зат.
2-қоспада қалған зат 75 %, яғни 0,75у кг зат.
х+у = 8 у = 8
Теңдеуі: 0,6х = 0,75у х = 18 – 8 = 10
Жауабы: 1 – 8 кг,
2 – 10 кг.

26. Сүттен 21 % қаймақ алынады, ал қаймақтан 24 % май алынады. 630 кг май алу үшін неше литр сүт керек?
Нұсқау: 630 · 0,24 = 2625 кг қаймақ; 2625 · 0,21 = 12500 литр сүт.
Жауабы: 12500 л.
27. Қоймада бидай 51 т, ылғалдылығы 20 %, кептіргеннен кейін 15 % ылғалдылық қалды. Соңғы массасы қандай?
Жауабы: 48 т.
Нұсқау: 100 % - 20% = 80 %; 0,8 · 51 = 40,8 т; 40,8 · 0,85 = 48 т.
28. Екі қапта 140 кг ұн бар. Бірінші қаптағы ұнның 12,5%-ін екінші қапқа салса, екі қаптағы ұн бірдей болады. Әр қапта неше кг ұн бар?
Жауабы: 80 кг; 60 кг.
Нұсқау: 1-қаптан 12,5 % алғанда 87,5 % қалды, бұл 140 : 2 = 70 кг ұнға тиісті %-і. 70 – 87,5 % 70 % : 87,5 = 80 кг х – 100 % 140 – 80 = 60 кг.
29. Кварталда 8 көпқабатты үй салынды. Олардың орташа биіктігі 38 м. Егер 8 үйдің төртеуінің орташа биіктігі 29 м болса, онда қалған 4 үйдің орташа биіктігі қандай?
Жауабы: 47 м.
Нұсқау: = 38

30. Жаңа жұлған саңырауқұлақты кептіргенде, ол өз салмағының 98 % - ін жоғалтады. 4 кг кептірілген саңырауқұлақ алу үшін қанша кг саңырауқұлақ қажет?
Жауабы: 200 кг.
Нұсқау: х – 0,98 х = 4; х – қажетті саңырауқұлақ.
31. Екі диірмен барлық бидайды 4 күнде басып бітіреді; біреуі жартысын басып болғанда, екіншісі қалғанын бітіреді. Сөйтіп, барлық бидайды 9 күнде басып бітіреді. Әр тиірмен жеке-жеке қанша күнде басып бітіреді?
Жауабы: 12,6 күн.
Нұсқау: 1 – х күн
2 – у күн 1x+1y∙4=1 x2+y2=9
32. Екі салт атты адамның жылдамдықтарының қатынасы : -ге
Қатынасындай. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы екінші салт атты
адамның жылдамдығынан км/сағ артық. Бірінші салт атты адамның
Жылдамдығын табыңыз.
Жауабы: 12 км/сағ.
33. Поезд жолда 6 мин-қа тоқтады да, өзінің кешігуін 20 км-лік жол кесіндісінде жойды. Ол үшін поездың қозғалыс кестесі бойынша жорамалдаған жылдамдығынан 10 км/сағ-қа артық жылдамдықпен жүруіне тура келді. Берілген жол кесіндісіндегі поездың кесте бойынша жорамалданған жылдамдығын табыңыз.
Жауабы: 40 км/сағ.
34. Алтын мен күмістің екі балқымасы бар. Бір балқымадағы бұл металдардың мөлшері 2:3 қатынасындай да, ал екіншісінде 3:7 қатынасындай. Алтын мен күміс 5:11 қатынасында енетіндей 8 кг жаңа балқыма шығарып алу үшін, әр балқымадан қанша алу керек?
Жауабы: 1 кг; 7 кг.
Нұсқау: 1 – балқыма – 2:3
8 кг-да 5:11
2 – балқыма – 3:7
1 х кг-да — х алтын бар
2 (8 – х)кг-да (8 – х) алтын бар
8 кг-да · 8 = 2,5 кг алтын болуы керек
+ (8 – х) =2,5; х = 7 кг, 8 – 7 = 1 кг.
35. Оқушының үйінен мектепке дейін 700м болады. Оқушының ағасының адымы інісінің адымынан 20см артық болғандықтан, ол үйден мектепке дейін інісінен 400 адым кем аттайды. Оқушы мектепке дейін неше адым аттайды?
Жауабы: 1400
36. 20 дана бірінші том мен 30 дана екінші томның бағасы 15000 теңге. Бірінші томның бағасы 15%-ке, ал екінші томды 10%-ке кеміткеннен соң 13200 теңге төлеу керек. Бірінші томның және екінші томның бағасын табыңыз.
Жауабы: 300; 300
37. Кептірілген жүзім алғашқы салмағының 32%-ін құрайды. 2 кгв кептірілген мейізді алу үшін қанша кептірілмеген жүзім керек?
Жауабы: 6,25 кг
38. Бір сағатта автоматты станок 240 деталь жасап шығарады. Осы станокты жаңа өңдеуден өткізгеннен кейін ол сағатына 188 жеталь жасап шығаратын болды. Станоктың жұмыс жасау өнімділігі қанша процентке артты?
Жауабы: 20%
39. 30 ерлер көйлегі мен 25 әйелдер көйлектеріне 14750 теңге төлеу керек, ерлер көйлегі 20%-ке, ал әйелдер көйлегі 10%-ке арзандылғаннан кейін әйелдер көйлегі мен ерлер көйлегі үшін төленетін ақшаның айырмашылығы 3075 теңге болды. Әйелдер және ерлер көйлегінің бағасын анықтаңыз.
Жауабы: 350 теңге, 200 теңге.
40. Рельстен ұзындығының 72%-ін құрайтын бір бөлігі кесіліп алынды. Қалған бөлігінің салмағы 45,2 кг. Кесіліп алынған бөліктің салмағын анықтаңыз.
Жауабы:
41. Үш санның екіншісі біріншісінен қанша үлкен болса, үшіншісі екіншісінен сонша есе үлкен. Егер екі кіші сандардың көбейтіндісі 85-ке тең, ал екі үлкен сандардың көбейтіндісі 115-ке тең болса, сол үш санды табыңыз.
Жауабы: 8,5; 10; 11,5.
42. Калькулятордың бағасын алдымен 25%-ке, ал содан соң тағы да 65%-ке арттырды. Калькулятордың бағасы қанша есе өсті?
Жауабы: 2,0625.
43. Бөлшектің алымын 1-ге кемітсе, онда -ке тең болатын бөлшек шығады, ал оның бөлімін 1-ге кемітсе, онда бөлшек -ге тең болады. Осы бөлшек санды табыңыз.
Жауабы:
44. Үш үйдің көлемдері 2410 м, 1790 м, 1050 м. Бұл үйлерді жылытуға жұмсалған 2625 мың теңгені олардың көлемдеріне пропорционал етіп бөліңіз.
Жауабы: 1205 мың, 895 мың, 525 мың теңге.

V тарау
ПРОГРЕССИЯЛАР
Прогрессияларға тест тапсырмалары
A1 нұсқа
an=n2n+1 формуласымен берілген сан тізбегінің он екіншісі мүшесін табыңыз. A) a12=1225; B) a12=1125; C) a12=1025; D) a12=1325; E) a12=1425;
an=(-1)n2n формуласымен берілген сан тізбегінің бесінші мүшесін есептеңіз. A)-0,01; B) 0,2; C) 0,01; D) 0,1; E)-0,1;7;11;15;… арифметикалық прогрессияның отызыншы мүшесін табыңыз. A)-12; B) 12; C)-123; D) 123; E) 125;4;9;14;19;24,... арифметикалық прогрессия берілген. n-ші мүшесі 304-ке тең. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің реттік номерін анықтаңыз. A) n=60; B) n=61; C) n=62; D) n=63; E) n=64;71 саны -10; -5,5; -1; 3,5,... арифметикалық прогрессияның мүшесі бола ма? A) иә, n=15; B) ия, n=16; C) ия, n=17; D) ия, n=18; E) ия, n=19;егер х1=1, хn+1=3-хn тең болса, тізбегінің алғашқы үш мүшесін табыңыз. A) 1;-2;1; B)-1;2;-1; C) 1;2;-1; D) 1;2;1; E) 1;2;2;xn=n+5 тізбегінің алғашқы төрт мүшесін көрсетіңіз: A) 6,7,8,9 ; B) 5,6,7,8; C) 4,5,6,7; D) 1,2,3,4; E) 2,3,4,5;Арифметикалық прогрессияда а1 = 2, d = 5 болса, оның алғашқы бес мүшесін табыңыз: A) 1;3;4;5;6; B) 2;3;12;17;22; C) 2; 7; 2;17;22; D) 1;3;4;6;7; E) 12;17;19;20;21;Арифметикалық прогрессияда d = 1,5, а9 = 12 болса, оның бірінші мүшесін табыңыз: A) 1; B) 0; C)-1; D) 2; E)-2;Егер а7 = -5, а32 = 70 тең болса, а1 және d мәндері неге тең? A)-23;-3; B)-3;20; C)-3;-20; D) - 23; 3; E)-3;-23;Барлық екі таңбалы сандардың қосындысың табыңыз. A) 4905; B) 5120; C) 4620; D) 5675; E) 4125;
Егер а6 + а9 + а12 + а15 = 20 болса, арифметикалық прогрессиясының алғашқы жиырмасыншы мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 70; B) 80; C) 90; D) 60; E) 100;Егер а5=8,7 және а8=12,3 болса, d және а1-ді табыңыз: A) d=1,4, a1=3,6; B) d=1,2, a1=3,6; C) d=1,2, a1=3,9; D) d=1,2, a1=3,6; E) d=1,2, a1=3,9;
Арифметикалық прогрессияда а1= –7,3 және а2= –6,4 болса, 26 саны тізбектің несінші мүшесі болады? A) n=37; B) n=38; C) n=39; D) n=40; E) n=41; аn=6n+2 тізбектің алғашқы он алты мүшесінің қосындысын табыңыз: A) 842; B) 1245; C) 625; D) 512; E) 848; Егер в1 = 4, q = тең болса, геометриялық прогрессияның жетінші мүшесін табыңыз: A) ; B) ; C) ; D) ; E) ; 2; 6; 18 … геометриялық прогрессияның сегізінші мүшесін табыңыз: A) 4256; B) 5642; C) 2457; D) 4374; E) 5647; Геометриялық прогрессияда: в1 = -4, q = 3 болса, оның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз: A) - 4372; B)-5647; C) 3245; D) 5421; E) 2154; Егер S8 = ; q = 2 тең болса, геометриялық прогрессиясының бірінші мүшесін табыңыз: A) 1245; B) 1256; C) 1156; D) 1175; E) 1192;
Геометриялық прогрессияда: в5 = -6, в7 = -54 болса, оның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз: A) -; ; B) -; ; C) -; ; D) ; ; E) ; ;Геометриялық прогрессияда: 10, 20, 40… болса, осы прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысы табыңыз. A) 10050; B) 10230; C) 10500; D) 12300; E) 15000; Геометриялық прогрессияда: в2 – в1 = -4, в3 – в1 = 8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысың табыңыз. A) 59; B) 60; C) 61; D) 62; E) 63; Геометриялық прогрессияда: q = 2, S7 = 635 болса, осы прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз: A) 140; B) 150; C) 180; D) 160; E) 170;Егер S4 = -28, S6 = 58 тең болса, S16 -? A) 1477; B) 1533; C) 1488; D) 1455; E) 1466; Арифметикалық прогрессияда: a1=10; d=4; an=50, болса n және Sn- табыңыз. A) 11;330; B)-11;330; C) 11;-330; D) 11;333; E)-11;-333.A2 нұсқа
5;2;-1;-4;… арифметикалық прогрессияның алғашқы жиырма мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 654; B) 245; C)-470; D)-456; E) 435;a9-a1=48 болса, арифметикалық прогрессияның айырмасын табыңыз. A) 4; B) 5; C) 6; D) 7; E) 8;17,13,… арифметикалық прогрессияның жетінші мүшесін табыңыз. A)-8; B)-3; C)-1; D)-6; E)-7;-31,-28,-25… арифметикалық прогрессияның қандай мүшесі 53-ке тең болады? A) 27; B) 28; C) 29; D) 30; E) 31;Екі таңбалы натурал сандардың қосындысын табыңыз. A) 3905; B) 4905; C) 5905; D) 4568; E) 4587;Арифметикалық прогрессияның жетінші және жирма бесінші мүшелері сәйкесінше 23 және 59-ға тең. Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі неге тең? A) 13; B) 18; C) 23; D) 35; E) 38;Егер a5+a21=106, a9=37 болса, онда арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесі неге тең? A) n+4; B) 4n+1; C) 2n+4; D) 4n+2; E) 2n+1;12 және 78 сандардың арасына арифметикалық прогрессия құрайтын 5 сан жазыңыз. Сол бес санның қосындысын табыңыз. A) 200; B) 215; C) 220; D) 225; E) 235;Егер S100=10000 және a100=199 болса, арифметикалық прогрессияның a1d қатынасын есептеңіз. A) 14; B) 12; C) 1; D) 2; E) 4;Арифметикалық прогрессияда a1=5 және S5=75 болса, прогрессияның айырмасын табыңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;Арифметикалық прогрессияда: a1=5, an=509, n=100 болса, d, Sn- ді табыңыз. A) 5611;24700; B) 5611;23700; C) 5611;22700; D) 5611;21700; E) 5611;25700;
Арифметикалық прогрессияда d=3, an=59, Sn=610 болса, прогрессияның номерін және бірінші мүшесін анықтаныз. A) n=20;a1=2; B) n=19;a1=2; C) n=18;a1=2; D) n=20;a1=3; E) n=19;a1=3;
Арифметикалық прогрессияның a1=8, an=104, d=3 болса, мүшелерінің санын және алғашқы n- мүшесінің қосындысын табыңыз. A) n=33,Sn=1748; B) n=33,Sn=1848; C) n=32,Sn=1748; D) n=33,Sn=1648; E) n=33,Sn=1548;
Арифметикалық прогрессияда a1=4, an=100, Sn=1716 болса, n-ді және d-ны табыңыз. A) n=33,d=5; B) n=33,d=4;C) n=33,d=1; D) n=33,d=2;E) n=33,d=3;Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі 64, ал еселігі 14-ге тең болса, онда n-неге тең? A) 4; B) 5; C) 6; D) 8; E) 9;bn- мүшелерінің оң геометриялық прогрессия. Егер b3=3,b7=27 болса, онда b15 неге тең? A) 35; B) 36; C) 37; D) 38; E) 39;
bn- геометриялық прогрессияның барлық мүшелері оң және b4∙b6=36 болса, онда b5- мүшесін табыңыз. A) 12; B) 6; C) 4; D) 15; E) 2;bn геометриялық прогрессия b1+b5=30. b3+b7=120 болса, b1-ді табыңыз. A) 2; B) 1730; C) 1820; D) 2017; E) 3017;bn-геометриялық прогрессияда b4+b5=24, b6-b4=24, Sn=127 болса, n-неге тең? A) 6; B) 7; C) 8; D) 9; E) 10; Екі прогрессияда (6;8;10,...) және (1;2;4,...) 61 мүше бар. Осы прогрессиялардың ортақ мүшелер санын табыңыз. A) 6; B) 4; C) 5; D) 7; E) 3;bn-геометриялық прогрессияда q=2 және S4=45 болса, тізбектің төртінші мүшесін табыңыз. A) 30; B) 32; C) 27; D) 28; E) 24;Геометриялық прогрессияның b1=512, bn=1,Sn=1023 болса, еселігін және номерін табыңыз. A) q=12, n=6; B) q=12, n=7; C) q=12, n=8; D) q=12, n=9; E) q=12, n=10;Шексіз геометриялық прогрессияның b1=-20, q=17 болса, қосындысын табыңыз. A)-2313; B)-23; C) -2312; D)-24; E)-2017;х- тің қандай мәнінде 1+х; х2+4; 2х+9; 9х төрт сандары арифметикалық прогрессия болады? Сол сандарды табыңыз. A) 3;8;13;18; B) 2;7;12;17; C) 1;3;5;7; D) 4;5;6;7; E) 3;4;5;6; к-нің қандай мәнінде 2к-1; 2к+1; 9к; к+26 төрт саны геометриялық прогрессия болады? Сол тізбекті жазыңыз. A) 2;6;18;54; B) 1;2;4;8; C) 1;4;16;64; D) 5;10;20;40; E) 1;3;9;27.B1 нұсқа
Арифметикалық прогрессияның он бірінші мүшесі 8-ге, жиырмасыншы мүше 35-ке тең, үшінші мүшесін табыңыз. A)-3; B)-6; C)-16; D)-22; E)-28;Арифметикалық прогрессия бірінші мүшесі 7-ге және айырмасы 13-ге тең, прогрессияның жалпы мүшесін табыңыз. A) 3n+4; B) n+73; C) n-73; D) n+43; E) n+203;an-арифметикалық прогрессияда a3+a4=23, a5+a4=37, a8-ді табыңыз. A) 49; B) 47; C) 45; D) 44; E) 43;Арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 12-ге, ал n-ші мүшесі 116-ға тең. Барлық мүшелерінің қосындысы 9. Мүшелер санын табыңыз. A) 9; B) 16; C) 32; D) 48; E) 64;х-2, х+8, 3х+2 арифметикалық прогрессия құрайды. х-ті табыңыз. A) 12; B) 11; C) 10; D) 9; E) 8;Арифметикалық прогрессияның S4=3S4-S7, a1=1. Прогрессияның айырмасын табыңыз. A)-251; B)-1351; C) 251; D) 1351; E) 1551; Арифметикалық прогрессияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы 33-ке және алғашқы отыз үш мүшесінің қосындысы 3333-ке тең. Прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 320; B) 330; C) 340; D) 350; E) 360;an-арифметикалық прогрессия, мұндағы a1=4, a3=10. Прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 460; B) 480; C) 350; D) 175; E) 165;an-арифметикалық прогрессия, a1=3, d=4. 91саны қандай мүшесі болады? A) 18; B) 20; C) 23; D) 25; E) 30;3,5,7,9,… арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін табыңыз. A) 2n-1; B) 2n; C) 2n+1; D) n+2; E) n+1;
13,a,d,с,58 арифметикалық прогрессияның тізбектес мүшелері, a+b+с-ны табыңыз. A) 724; B) 2324; C) 2116; D) 2316; E) 6948;
1+ a және a2+1 сандардың арасына a саны жазылған, олар арифметикалық прогрессия құрайды. Прогрессияның айырмасын табыңыз. A) a2+a; B) a2-a; C) -a2-1; D) a2-1; E) a-1;Өспелі он мүшелерімен арифметикалық прогрессия берілген. Алтыншы, жетінші және сегізінші мүшелерінің қосындысы 36-ға және осы мүшелерінің квадраттарының қосындысы 450-ге тең. 19-ші мүшесін табыңыз. A) 39; B) 42; C) 48; D) 49; E) 54; Геометриялық прогрессияда b4=56 және b19=12. b11∙b12-ні табыңыз. A) 9; B) 10; C) 12; D) 16; E) 20;Геометриялық прогрессияның төртінші және жетінші мүшелері сәйкесінше 32 және 316-ке тең. Осы прогрессияның алғышқы үш мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 21; B) 212; C) 214; D) 15; E) 16;Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі 4, ал сегізінші мүшесі 25. Алғашқы сегіз мүшесінің көбейтіндісін табыңыз. A) 106; B) 107; C) 108; D) 1010; E) 1012;Геометриялық прогрессияның алғашқы бес мүшесінің көбейтіндісі 1243-ке тең. Егер бірінші мүше 1-ге тең болса, онда бесінші мүшесі неге тең? A) 181; B) 19; C)13; D)-13; E)-181;Өспелі геометриялық прогрессияның алғашқы үш мүшесінің қосындысы 13-ке және олардың көбейтіндісі 27-ге тең. Осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысы неге тең? A) 112; B) 116; C) 121; D) 134; E) 142;bn- геометриялық прогрессия. Егер b1+b2+b3b1+b2=76 болса, прогрессияның еселігін табыңыз. A) -12 немесе 13; B) 13 немесе 12; C) 13 немесе 12; D) 12 немесе-13; E) 12;bn- геометриялық прогрессия, b3-b4=169, b6-b7=83. Прогрессияның еселігін табыңыз. A) 12; B) 23; C) 1; D) 332; E) 2;62532, 12516, 258 геометриялық прогрессияның алғашқы үш мүшесін. Прогрессияның сегізінші мүшесінің табыңыз. A) 1258; B) 2516; C) 1625 ; D) 8625; E) 4125;Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі 3-ке және алғашқы үш мүшесінің квадраттарының қосындысы 189-ға тең. Алғашқы мүшелерінің қосындысының мүмкін болатын мәнін табыңыз. A)-15; B) 0; C) 5; D) 30; E) 45;Санды жай бөлшек түрінде жазыңыз: 0,1(3). A) 215; B) 1390; C) 175; D) 1190; E) 1390;5-5 және 5+5 сандардың арасына бір сан жазсақ, бұл үш сан геометриялық прогрессия құрайды. Осы прогрессияның еселігін табыңыз. A) 2+5; B) 5+12; C) 105-105+5; D) 10-1055-5; E) 2-5;16 және 116 сандардың арасына жеті сан жазсақ, геометриялық прогрессия болады. Осы прогрессияның төртінші мүшесінің табыңыз. A) ±4; B) ±2; C) ±12; D) ±14; E) ±18.В2 нұсқа
Арифметикалық прогрессияда 21 мүше бар. Егер a1=10 және d=3 болса, соңғы мүшесі неге тең? A) 40; B) 50; C) 57; D) 60; E) 70; Арифметикалық прогрессияның a8-a6=6 және S10=155. Прогрессияның бірінші мүшесі неге тең? A)-1; B) 1; C) 2; D) 3; E) 4;Егер a1=7 және a8=42 болса, арифметикалық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысы неге тең? A) 102; B) 116; C) 117; D) 118; E) 123; Егер a21=23 және a31=53 болса, арифметикалық прогрессияда a75- неге тең? A) 123; B) 137; C) 185; D) 141; E) 148;Арифметикалық прогрессияда d=0,5 және S15=337,5 болса, бірінші мүшесі неге тең? A) 18,5; B) 19; C) 16,5; D) 17; E) 20,5;Арифметикалық прогрессияда a10=18 және S9=82 болса, осы прогрессияның бірінші мүшесі неге тең? A) 6; B) 5; C) 3; D) 2; E)-1;(5;8;11;...) және (3;7;11;...) прогрессияларының қандай мүшесі 227-ге тең? A) 74-ші және 56-шы; B) 73-ші және 57-шы; C) 75-ші және 57-шы; D) 71-ші және 53-шы; E) 75-ші және 50-шы;
Егер арифметикалық прогрессияның Sn=2n2 болса, a15 неге тең? A) 52; B) 58; C) 64; D) 72; E) 88;Арифметикалық прогрессияда a1+a4=18 және a1+a9=33. a6-неге тең? A) 392; B)-392; C) 292; D) 18; E) 19;Арифметикалық прогрессияның алғашқы он алты мүшенің қосындысы 560-қа тең. Егер a16-a1=60 болса, a1∙d неге тең? A) 20; B) 15; C) 12; D) 54; E) 35;Арифметикалық прогрессияда a15=19 және a17=5 болса, онда a11 неге тең? A) 12; B) 25; C) 26; D) 34; E) 47;Егер a1=1 және S20-S12=380 болса, арифметикалық прогрессияның айырымы неге тең? A) 6; B) 5; C) 4; D) 3; E) 2;12,a,b,с,d,212 тізбектес арифметикалық прогрессияның мүшелері болса, онда a+b+с+d неге тең? A) 22; B) 20; C) 25; D) 11; E) 15;
Геометриялық прогрессияның q=-2 және b1=3. S7- неге тең? A)-63; B) 63; C)-129; D) 129; E)-255;2, k,18 геометриялық прогрессия құрайды, k-неге тең? A) ±6; B) ±5; C) ±3; D) ±6; E) ±5;Геометриялық прогрессияда b3+b4=36 және b2+b3=18 болса, b5 неге тең? A) 24; B) 48; C) 54; D) 72; E) 83;Геометриялық прогрессияда b9=32∙b6 және b2=14, прогрессияда, b5 неге тең? A) 6; B) 8; C) 14; D) 16; E) 32;Геометриялық прогрессияның мүшелері оң, b3=12, b5=48. Sn=189 болса, n неге тең? A) 5; B) 6; C) 7; D) 8; E) 9;Геометриялық прогрессияда b2-b1=-4 және b3-b1=8. Осы прогрессияда S5 неге тең? A)-20; B) 0; C) 3; D) 45; E) 61;Геометриялық прогрессияда b2+b1=96 және b3+b1=80 болса, S5 неге тең? A) 124; B) 100; C) 28; D) 304; E) 256;Геометриялық прогрессияда b4=-54 және b5=162 болса, S5 неге тең? A)-40; B) 100; C)-202; D) 122; E) 164;Геометриялық прогрессияда b6=486 және q=3 болса, бірінші мүше неге тең? A) 9; B) 6; C) 5; D) 3; E) 2;27 және 127 сандардың арасына бес сан жазылғаннан кейін геометриялық прогрессия болады. Осы прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз. A) 9; B) 1; C) 19; D) 13; E) 12;1-12+14-18+... қосындысы неге тең? A) 23; B) 13; C) 14; D) 5; E) 6;an=(1+13+132+...+13n+1). Осы прогрессияның 5-ші мүшесі неге тең? A) 181; B) 127; C) 119; D) 12181; E) 3427.
В3 нұсқа
Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі 18. Ал оның бесінші мүшесі 9-ға тең. Прогрессияның бірінші мен алтыншы мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 25; B) 26; C) 27; D) 28; E) 29;Арифметикалық прогрессияның үшінші мен бесінші мүшелерінің қосындысы 30-ға, ал алтыншы мен бірінші мүшелерінің айырмасы 20-ға тең. Прогрессияның алғашқы сегіз мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 136; B) 119; C) 160; D) 121; E) 176;Егер a1=16,5;d=1,5 болса, онда арифметикалық прогрессия құрайтын тізбектің алғашқы он екі мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 107,25; B) 307,25; C) 207; D) 297; E) 423;Арифметикалық прогрессияның a4=-4, a17=-17 екендігі белгілі. Осы прогрессияның алғашқы он жеті мүшесінің қосындысын табыңыз. A)-154; B)-156; C)-155; D)-153; E)-150;Егер a1=72;d=-6 болса, онда арифметикалық прогрессия құрайтын тізбектің алғашқы он сегіз мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 408; B) 378; C) 336; D) 418; E) 496;Арифметикалық прогрессияның a5=8,7 және a8=12,3 белгілі, d және a1 табыңыз. A) d=3,6; a1=-5,7; B) d=1,2; a1=3,9; C) d=1,6; a1=2,4; D) d=1,9; a1=-2,4; E) d=1,4; a1=3,1;
Арифметикалық прогрессияның төртінші мен алтыншы мүшелерінің қосындысы 14-ке тең. Осы прогрессияның алғашқы тоғыз мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 14; B) 56; C) 64; D) 63; E) 126;Арифметикалық прогрессияның алғашқы сегіз мүшесінің қосындысы 120-ға, ал a7a2=5 тең. Прогрессияның бірінші мүшесі және айырмасын табыңыз. A) a1=2;d=4; B) a1=1;d=5;C) a1=1;d=4; D) a1=1;d=3;E) a1=2;d=3;a1=10, d=4,n=11 болатын арифментикалық прогрессияның соңғы мүшесін есeптеңіз. A) 47; B) 104; C) 43; D) 50; E) 41;Арифметикалық прогрессияның үшінші мен бесінші мүшелерінің қосындысы 22-ге тең. Осы прогрессияның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 88; B) 66; C) 64; D) 77; E) 76;Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі 9-ға, ал үшінші мүшесі бірінші мүшесінен 12-ге артық. Алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 310; B) 290; C) 300; D) 320; E) 280;Арифметикалық прогрессияның n=52; an=106; Sn=2860 екендігі белгілі. Прогрессияның бірінші мүшесін мен айырмасын табыңыз. A) a1=4, d=2; B) a1=5, d=3; C) a1=2, d=4; D) a1=4, d=3; E) a1=7, d=2;Арифметикалық прогрессияның a1=7, a8=42 екендігі белгілі. Осы прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 102; B) 117; C) 125; D) 118; E) 116;Арифметикалық прогрессияның алғашқы он бес мүшелерінің қосындысы 225-ке, ал екінші мүшесі 3-ке тең. Осы прогрессияның үшінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз. A) 20; B) 18; C) 12; D) 16; E) 14;132 саны 4;2;1;... геометриялық прогрессияның мүшесі болама? Болса, оның номерін көрсетіңіз. A) Болады, номер 8; B) Болмайды; C) Болады, номер 7; D) Болады, номер 6; E) Болады, номер 5;
Геометриялық прогрессияның b2-b1=-4, b3-b1=8 екендігі белгілі. Осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 0; B) 2; C) 43; D) 24; E) 61;Геометриялық прогрессияда еселігі 3-ке, алғашқы алты мүшесінің қосындысы 1820-ға тең екендігі белгілі болса, онда бірінші және бесінші мүшелерін табыңыз. A) b1=5,b5=405; B) b1=5,b5=80; C) b1=7,b5=46; D) b1=3,b5=668; E) b1=3,b5=788;Егер геометриялық прогрессиясының еселігі 2-ге, ал алғашқы жеті мүшесінің қосындысы 635-ке тең болса, онда бірінші мүшесін табыңыз. A) 5; B) 7; C)-6; D) 6; E)-5;Геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңыз, оның b1=81;q=13. A) 3013; B) 364; C) 15023; D) 12113; E) 6023;Егер геометриялық прогрессиясының x5=-49, x7=-4 болса, онда оның еселігін табыңыз. A)-3; B) ±3; C) 3; D) ±13; E) 13;Барлық мүшелерінің оң геометриялық прогрессияның үшінші мен жетінші мүшелері көбейтіндісі 25-ке тең. b5+1b5 мәнін табыңыз, мұндағы b5 прогрессияның бесінші мүшесі. A) 1615; B) 2625; C) 65; D) 2120; E) 1110;Геометриялық прогрессия құрайтын үш санының қосындысы 39-ға, ал олардың үш негізіндегі логарифмдерінің қосындысы 6-ға тең. Прогрессия еселігін табыңыз. A) q=13; B) q=13немесе q=-3; C) q=3; D) q=-3 немесе q=13; E) q=3 немесе q=13;Бірінші мүшесі 12, үшінші мүшесі 150, ал еселігі оң болатын геометриялық прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 2,5; B) 7811250; C) 2314625; D) 99625; E) 3,5;Егер геометриялық прогрессиясының алғашқы алты мүшесінің қосындысы 1820-ға, ал еселігі 3-ке тең болса, онда бірінші және бесінші мүшелерін табыңыз. A) 164; B) 246; C) 410; D) 492; E) 328; Мүшелері оң геометриялық прогрессияның екінші мүшесі 81, ал үшінші мен төртінші мүшелерінің қосындысы 36-ға тең. Прогрессияның бірінші мен бесінші мүшелерінің айырмасын табыңыз. A) 216; B) 228; C) 240; D) 204; E) 252.С1 нұсқа
Егер b1=1,b2=3 болса, bn+1=bn+bn-1 формуласымен берілген тізбектің бесінші мүшесін табыңыз. A) 11; B) 12; C) 13; D) 14; E) 15;Арифметикалық прогрессияда 2S6=S8 болса, S4S8-S4 қатынасын есептеңіз. A) 0,01; B) 0,1; C) 0,2; D) 0,002; E) 0,02;Арифметикалық прогрессияның алғашқы мүшесінің қосындысы Sn=3n2-2n формуламен берілген. Прогрессияның оныншы мүшесін табыңыз. A) 45; B) 55; C) 35; D) 25; E) 15;Барлық екі таңбалы сандардың ішінен 4-ке бөлінгенді 1 қалдық қалатын сан тізбегінің қосындысын табыңыз. A) 1010; B) 1110; C) 1210; D) 1310; E) 1410;Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесі an=51-3n формуламен берілген. Прогрессияның барлық оң мүшелерінің қосындысын табыңыз. A) 98; B) 108; C) 208; D) 308; E) 408;Үшбұрыштың бұрыштарының градустық өлшемдері арифметикалық прогрессия құрайды. Егер үлкен бұрыштарының градустық өлшемі 750 болса, кіші бұрыштарының тангенсін табыңыз. A) 2; B) 4; C)-1; D) 1; E) 0;x-тің қандай мәнінде 2х; 5-х; 7+х; 20-4х; тізбектің төрт мүшесі геометриялық прогрессия құрайды? A) 0; B)-1; C) 1; D) 2; E)-2;k-ның қандай мәнінде 2k-2; k2+1;4k;3k2-1; тізбектің төрт мүшесі арифметикалық прогрессияны құрайды. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 0;Арифметикалық прогрессияның он төртінші мүшесі 140-қа тең, ал алғашқы он тортінші мүшесінің қосындысы 1050. Осы прогрессияның бірінші мүшесі мен айырмасын табыңыз. A) a1=10, d=10; B) a1=10, d=-10; C) a1=1000, d=-10013; D) a1=-10, d=10; E) a1=-20, d=20;Геометриялық прогрессияның 4 мүшесі берілген. Шеткі мүшелерінің қосындысы 13, ал ортаңғы екі мүшесінің қосындысы 4-ке тең. Осы сандарды табыңыз. A) 15;45;165;645 немесе 645;165;45;15; B) 15;45;165;645; C) 165;645;45;15; D)-15;-45;-165;-645; E) -15;-45;-165;-645 немесе 645;165;45;15; Арифметикалық прогрессияның n=25; an=-12; Sn=900 екендігі белгілі. Прогрессияның бірінші мүшесі мен айырмасын табыңыз. A) a1=72, d=-4; B) a1=60, d=-4; C) a1=60, d=4; D) a1=84, d=-4; E) a1=72, d=4;Үш орынды 100-ден 550-ге дейін 7-ге бөлгенде 5 қалдық қалатын тізбектің қосындысын табыңыз. A) 20122; B) 20472; C) 20372; D) 20672; E) 20572;x-тің қандай мәнінде x-1; x+1; 2x+5 геометриялық прогрессияның мүшелері болады? A) 1; B) 3; C) 2; D) 0; E) 4;754;718;76,… геометриялық прогрессияның оныншы мүшесін табыңыз. A) 52052; B) 51052; C) 50032; D) 501022; E) 51032;Геометриялық прогрессияда: S2=4 және S3=13 болса, S5-ті табыңыз. A) 121;12116; B) 121;1818; C) 121 және 18116; D) 121,10716; E) 121 және 1078;7-ге қалдықсыз бөлінетін барлық екі таңбалы сандардың қосындысын табыңыз. A) 10; B) 11; C) 12; D) 13; E) 14;Геометриялық прогрессияда: b2-b1=-4; b3-b1=8 болса, осы прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 61; B) 60; C) 59; D) 58; E) 57;Геометриялық прогрессияда: q=2, S7=635 болса, осы прогрессияның алтыншы мүшесін табыңыз. A) 140; B) 160; C) 180; D) 200; E) 220;Геометриялық прогрессия құрайтын төрт санының үшіншісі біріншісінен 9-ға артық, ал екінші төртіншісінен 18-ге артық болатын төрт санды теріп жазыңыз. A) 3;-6;12;-24; B) 3;-6;12;24; C) 3;6;12;24; D) 3;6;8;12; E) 3;6;12;24;Геометриялық прогрессияның еселігі 13, ал төртінші мүшесі 154 және барлық мүшелерінің қосындысы 121162-ге тең болатын, прогрессия мүшелерінің санын табыңыз. A) n=3; B) n=5; C) n=4; D) n=6; E) n=2;Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы 9, осы прогрессияның мүшелерінің квадраттарының қосындысы 40,5. Прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігін табыңыз. A) b1=-6,q=-13; B) b1=6,q=13; C) b1=6,q=-13; D) b1=-6,q=13; E) b1=-4,q=13;
Радиусы a-ға тең дөңгелекке іштей квадрат сызылған, бұл квадратқа іштей дөңгелек сызылған және т.с.с. онда барлық квадраттардың аудандардың қосындысын табыңыз. A) 2πa2; B) 3aπ; C) 4πa2; D) 4a2; E) 3a2;Екінші мүшесі 6-ға тең, мүшелерінің қосындысы мүшелерінің квадраттарының қосындысының 18-не тең, болатын шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігін анықтаңыз. A) b1=12,q=0,4; B) b1=8,q=0,6; C) b1=12,q=0,5; D) b1=8,q=4; E) b1=3,q=2;
Үшінші мүшесі біріншісінен 36-ға артық болатын төрт сан геометриялық прогрессия құрайтын болса, онда 180 санын төрт қосылғыштың қосындысы түрінде көрсетіңіз. A) 12+24+48+96; B) 24+12+48+96; C) 12+24+48+96 немесе 92+272+812+2432; D) 12+24+48+96 немесе 32+92+272+812; E) 32+92+272+812 немесе 92+272+812+2432;Алты мүшеден тұратын геометриялық прогрессияның алғашқы үшеуінің қосындысы 14, ал соңғы қосындысы 112 болса, прогрессияның мүшелерін теріп жазыңыз. A) 2, 4;12, 16, 24, 48; B) 2, 4;16, 32, 48, 64; C) 2, 4, 8;16, 18, 24; D) 2, 4, 8, 12, 16, 24; E) 2, 4;8, 16, 32, 64;
С2 нұсқа
Арифметикалық прогрессия құрайтын алғашқы үшеуінің көбейтіндісі 6-ға, ал алғашқы төртеуінің көбейтіндісі 24 болатын натурал сандардың тізбегін жазыңыз. A) 1,2,3,4,…; B) 2,3,4,5,…; C) 1,3,5,7,…; D) 1,2,4,6,…; E) 2,3,4,5,…;Барлық екі орынды оң сандардың ішіндегі 3-ке қалдықсыз бөлінетін сандардың косындысын табыңыз. A) 406; B)158; C) 808; D) 800; E) 810;Арифметикалық прогрессияныі бірінші мүшесі 429, оның айырмасы (-22)-ге тең. Қосындысы 3069 болу үшін неше мүшесін алу қажет? A) 9 немесе 31; B) 7 немесе 21; C) 8 немесе 24; D) 9 немесе 27; E) 10 немесе 30; Арифметикалық прогрессияның үшінші және тоғызыншы мүшелерінің қосындысы 6, ал олардың көбейтіндісі 1366. Прогрессияның алғашқы 15 мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 37,5 немесе 52,6; B) 37,5 немесе 52,5; C) 37 немесе 52; D) 37,2 немесе 52,2; E) 37,5 немесе52,4;
Арифметикалық прогрессияның үшінші және алтыншы мүшелерінің көбейтіндісі 406, ал тоғызыншы мүшесін төртінші мүшеге бөлігінде 2 болады да қалдығы 6-ға тең. Прогрессияның бірінші мүшесінің айырмасын табыңыз. A) 797;3714; B) 4;5; C)-797;-3714 және 4;5; D) 797;3714 және 4;5; E)-797;3714;Арифметикалық прогрессияның үшінші және тоғызыншы мүшелерінің қосындысы 8-ге тең болса, алғашқы 11 мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 22; B) 33; C) 55; D) 44; E) 11;Арифметикалық прогрессияның бесінші мүшесі (-150) -ге, алтыншы мүшесі (-147) -ге тең. Прогрессияның теріс таңбалы мүшелерінің санын табыңыз. A) 50; B) 54; C) 53; D) 52; E) 51;Арифметикалық прогрессияда: a1=-150;d=5; an=-5 болса, алғашқы отыз мүшесінің қосындысын табыңыз. A) 2325; B)-2325; C)-2225; D) 2225; E) 2425;Арифметикалық прогрессияда тоғызыншы мүшенің екінші мүшеге қатынасы 5-ке тең, ал он үшінші мүшесін алтыншы мүшеге бөлгенде, 2 бөлінді болады да, 5 қалдық қалады. Прогрессияның бірінші мүшесін және айырмасын табыңыз. A) 3;4; B)-3;4; C) 4;3; D) 2;3; E) 3;2; Арифметикалық прогрессияда a3+a7=24, ал a3∙a7=128 болса, прогрессияның айырмасын табыңыз. A)-3; B) ±2; C) 2; D)-2; E) ±3; Арифметикалық прогрессияда: a5+a9=40, ал a7+a13=58 болса, прогрессияның бірінші мүшесін және айырмасын табыңыз. A) 1;4; B) 4;5; C) 2;3; D) 3;4; E)-3;-4;3-ке еселігі барлық үш орынды сандардың қосындысын табыңыз. A) 165250; B) 14250; C) 145150; D) 155150; E) 165150;11-ге бөлінгенде 9 қалдық қалатын барлық үшорынды сандардың қосындысын табыңыз. A) 45287; B) 45387; C) 45187; D) 45087; E) 45487;Геометриялық прогрессияның алғашқы үш мүшесінің көбейтіндісі 1728, ал олардың үшеуінің қосындысы 63 болатын прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігін табыңыз. A) 3;4 және 24;14 ; B) 3;4 және 72;14; C) 3;4 және 64;14; D) 3;4 және 48;14; E) 3;4 және 12;14;
Геометриялық прогрессияның бірінші, екінші және соңғы мүшелері сәйкесінше 3; 12 және 3072 болса, прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз. A) 8; B) 7; C) 4; D) 9; E) 6; 2x+1+x2-x3+x4-x5+...=136, мұндағы x<1 теңдеуін шешіңіз. A)-12;79; B) -12;-79; C) 12;-79; D) 12;136; E) 12;79;(bn) шектеусіз геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысы оның бірінші мүшесінен 3 есе үлкен. b2b4 қатынасты табыңыз. A) 32; B) 49; C) 94; D) 23; E) 13;1-1q+1q2-1q3 өрнгінің q=-12 болғандағы сан мәнін табыңыз. A) 5; B) 15; C) 0; D)-9; E) 17;Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз: 5-12+120-1200+... A) 4911; B) 5013; C) 5011; D) 4013; E) 4011;Геометриялық прогрессияның алғашқы тоғыз мүшесінің қосындысының өзінен кейінгі тізбектес тоғыз мүшесінің қосындысына қатнасы 512-ге тең болса, онда прогрессияның еселігін табыңыз. A)-12; B) 12; C) 14; D)-14; E) 13;Геометриялық прогрессияның b3=18,b5=162. Осы прогрессияның 6-ші мүшесін табыңыз. A) ±486; B) 486; C) 243; D) ±162; E) 162;Геометриялық прогрессияда: b1=722; b3=82 болса, еселік q- ді табыңыз. A) 32; B) 9; C) 3; D)-13;13; E)-13;Геометриялық прогрессия 12 мүшеден тұрады. Алғашқы төрт мүшесінің қосындысы 1440, ал келесі төрт мүшесінің қосындысы 90-ға тең. Соңғы төрт мүшенің қосындысын табыңыз. A) 358; B) 258; C) 558; D) 458; E) 658;Геометриялық прогрессияда: b1=12, S3=372 болса, b3- ті және q-ді табыңыз. A) 300;432; B) 250;432; C) 200;432; D) 100;432; E) 400;432;Геометриялық прогрессияда: S2=4; S3=13 болса, S5 мәнін табыңыз. A) 121;12116; B) 121;1818; C) 121 және 18116; D) 121,10716; E) 121 және 1878.
С3 нұсқа
Тізбек реккурентті түрде берілген. a1=cosπ6+log319, a2=tgπ4-5-2, an+1=an+an-1, онда a5- мүшесінің мәнін табыңыз. A) 3-42; B) 3-42+1415; C) 3-21415; D) 3-1325; E) 3+1325;Арифметикалық прогрессияның он үшінші мүшесін үшінші мүшесіне бөлсек, бөліндісі 3-ке тең, ал он сегізінші мүшесін жетінші мүшесіне бөлсек толымсыз бөлімді 2, қалдық 8-ге тең. Прогрессияның бірінші мүшесін, айырмасын табыңыз. A) a1=10,d=2; B) a1=7,d=3; C) a1=12,d=4; D) a1=9,d=5; E) a1=14,d=6;20 мүшесі бар болатын арифметикалық прогрессияның жұп номерлі мүшелерінің қосындысы 250-ге, ал тақ номерлі мүшелерінің қосындысы 220-ға тең. Прогрессияның 10-ші мүшесін табыңыз. A) 27; B) 22; C) 32; D) 25; E) 30;Арифметикалық прогрессияның бесінші мүшесі (-150)-ге, алтыншы мүшесі (-147)-ге тең. Прогрессияның теріс таңбалы мүшелерінің санын табыңыз. A) 54; B) 45; C) 44; D) 43; E) 55;Арифметикалық прогрессияның a1+a3+a5=-12 және a1∙a3∙a5=80 екені белгілі болса, алғашқы a1,a2,a3 мүшелерін анықтаңыз. A) 2;-1;-4 немесе-10;-7;-4; B)-2;-1;-4 немесе-10;-7;-4; C) 2;1;4 немесе-10;-7;-4; D)-2;-1;-4 немесе-10;7;4; E) 2;1;4 немесе10;7;4;Арифметикалық прогрессия құрайтын үш санның қосындысы 2-ге тең, ал осы сандардың квадраттарының қосындысы 149 –ке тең. Осы сандарды табыңыз. A) 1;23;13 немесе 13;23;1; B) 13;23;1 немесе 1;23;13; C) 23;13;1 немесе 1;23;13; D) 13;1;23 немесе 13;23;1; E) 13;23;1 немесе 13;1;23;
Арифметикалық прогрессияның он жетінші және жиырмасыншы мүшелерінің қосындысы 35, ал он алтыншы және жиырма бірінші мүшелерінің көбейтіндісі 150-ге тең болса, прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз. A) a1=70 немесе a1=105; B) a1=70 немесе a1=-105; C) a1=-70 немесе a1=105; D) a1=-70 немесе a1=-105; E) a1=35 немесе a1=-105;x; 5x+4; 12x+13 сандары арифметикалық прогрессия құрайтын болса, х-тің барлық мәндерін табыңыз. A)-2;9; B) 2;9; C) 1;-9; D)-1;9; E) 1;9;Арифметикалық прогрессияның алғашқы төрт мүшесінің қосындысы 40, соңғы төрт мүшесінің қосындысы 104, ал барлық мүшелердің қосындысы 216 болса, прогрессияның мүшелерінің санын анықтаңыз. A) n=14; B) n=13; C) n=10; D) n=12; E) n=11;Арифметикалық прогрессияның n=25; an=-12; Sn=900 екендігі белгілі. Прогрессияның бірінші мүшесі мен айырмасын табыңыз. A) a1=72,d=-4; B) a1=60,d=-4; C) a1=60,d=4; D) a1=84,d=-4; E) a1=72,d=4;Өспелі оң мүшелер мен арифметикалық прогрессия берілген. Алтыншы, жетінші және сегізінші мүшелердің қосындысы 36-ға тең және осы мүшелерінің квадраттарының қосындысы 450-ге тең. Он тоғызыншы мүшесін табыңыз. A) 39; B) 42; C) 48; D) 49; E) 54; (bn) геометриялық прогрессияда b7-b4=-216, b5-b4=-72, Sn=1023 болса, b1,q,n- ді табыңыз. A) b1=-3;q=-2;n=10; B) b1=3;q=2;n=10; C) b1=-3;q=-2;n=-10; D) b1=3;q=2;n=-10; E) b1=3;q=-2;n=-10;а-ның қандай мәнінде 1; 2-a және 3a2 үштігі геометриялық прогрессия құрайды. Осы прогрессияның еселігін табыңыз. A) 3 немесе 33; B) 3 немесе-23; C) 3 немесе 23; D) 3 немесе-33; E) 3 немесе 233;(bn) геометриялық прогрессия b1+b2+b3=70b1∙b2∙b3=8000 болса, b1 және q-ді табыңыз. A) q=2, b1=10; B) q=12,b1=40; C) q=2, b1=10 немесе q=12,b1=40; D) q=2, b1=10 немесе q=12,b1=10; E) q=10, b1=2 немесе q=12,b1=10;
Өспелі оң мүшелі геометриялық прогрессияның бірінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі 27, ал екінші және үшінші мүшелерінің қосындысы 12-ге тең болса, екінші және бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз. A) 80; B) 84; C) 82; D) 86 ; E) 90 ;Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшелерінің қосындысы Sn=4∙3n-1 формуламен өрнектеледі. Прогрессияның бірінші мүшесін және еселігін табыңыз. A)-8; 3; B) 8; -3; C) 5;3; D) 8;3; E)-5;3;Геометриялық прогрессияда b18+b19b6+b7=13. Прогрессияның алғашқы 24 мүшесінің қосындысының алғашқы он екі мүшесінің қосындысына қатынасын табыңыз. A)-14; B) 14; C) 12; D)-11; E) 20;32+23+2323+... қосындыны есептеңіз. A) 263; B) 36; C) 364; D) 363; E) 362;Теңдеуді шешіңіз .x-1x2+x-2x2+x-3x2+...+1x2=715, x≠0.x∈z. A) 11; B) 12; C) 13; D) 14; E) 15;Үш сан геометриялық прогрессия құрайды, егер үшінші санды 4-ке кемітсек, онда арифметикалық прогрессия болады. Пайда болған арифметикалық прогрессияның екінші және үшінші мүшелерін 1-ге кемітсек, онда қайтадан геометриялық прогрессия болады. Осы үш санды табыңыз. A) 1;3;9,(19;79;499); B) 1;3;9; C) (19;79;499); D) -1;-3;-9,(19;79;499); E) -1;-3;-9;a,b,c үш сан айырмасы 4 болатын арифметикалық прогрессия құрайды. Егер үшінші мүшесіне 8-ді қоссақ, онда геометриялық прогрессия болады. Осы сандарды табыңыз. A) 2;4;6; B) 4;6;10; C) 2;6;10; D) 6;10;12; E) 8;10;12;Арифметикалық прогрессия құрайтын үш санның қосындысы 15-ке тең. Егер екінші мүшесіне 1-ді, ал үшіншісіне 5-ті қосқанда және бірінші мүшесін сол қалпында қалдырсақ, онда геометриялық прогрессия шығады. Сол үш санның көбейтіндісін табыңыз. A) 100; B) 105; C) 110; D) 104; E) 106;Үш сан геометриялық прогрессия құрайды. Егер ортаңғы мүшесі екі еселесек, онда арифметикалық прогрессия шығады. Осы прогрессияның еселігін табыңыз. A) 2-3; B) 2±3; C) 3; D) 3-1; E) 3+1;3+33+1+333+12+... қосындысын есептеңіз. A) 1+3; B) 3-3; C) 1-3; D) 2-3; E) 3+3;Қабырғасы a-ға тең қабырғалы үшбұрыш берілген. Осы қабырғаның ортасы екінші үшбұрыштың төбелері болатындай етіп, екінші үшбұрыш салынған. Екінші үшбұрышқа үшінші үшбұрышты осылайша іштей сызылған т.с.с. бірнеше рет қайталаймыз. Барлық үшбұрыштардың аудандарының қосындысын табыңыз. A) a233; B) a234; C) a235; D) a236; E) a237.
VI тарау
МОДУЛЬ ТАҢБАСЫМЕН БЕРІЛГЕН ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ТЕҢСІЗДІКТЕРге ТЕСТ КУРАСТЫРУ

VII тарау
ИРРАЦИОНАЛ ТЕҢДЕУЛЕР мен ТЕҢСІЗДІКТЕР
Иррационал теңсіздіктерді шешіңіз

34. [3; 12)

35. [-2; ∞)
36. [-3; -1]
37.

38. 39.
40.
41. (-2; 1) U (1; ∞)
42. [-4; 0) U (4; 6]
43. (-∞; -2]U(14; ∞)
44. (-∞; -2]U(5; )
45. (3; 5]
46. (-∞; 0)U[1; 2]
47. (-0,8; 3)
48. [1; ∞)

49. [1; 2,5)
50. [0; ∞)
51. [-; 7)
52. > x – 3 (-∞; -4]U[-1; ∞)

53. 5x-2x2+3≤3-x (1; 4]
54. [2; ∞)
55. [0; 3]
56. U {3}
57. (-4; 4)
58. (-∞; -7] U
59. (x – 1) ≥ 0 {-1} U [2; ∞)

60.
61. [1; 3)

62. x > (6; ∞)
63. 3 (- 2 ≤ x < 2)

64. < 1 [-6; 0) U (3; 4]
65. > 8, x > 10
66. (-∞; - 2) U (5; ∞)
67. (x + 2) ≥ 0 [-2; -1) U [3; ∞)
68. (x2 – 3x – 40) ≥ 0
69. (x + 5)(x – 2) + 3 > 0 x < - 4; x > 1
70. x Є [12; ∞)
Иррационал теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесін шешу әдістері.
71. (1; 9), (9; 1)
72. (-∞; - 4]U[4; ∞)

73. (9; 4)

74. (81; 16)

75. (25; 4)
76. (-9; -4), (-4; -9), (4; 9), (9; 4)

77. жүйесінің х - у мәнін табыңыз ( 4 )
78. (4; 2)

79. (2; 2)
80. (124;76)

81. (4; 1)

82. (5; 4)
83. (1; 81), (81; 1)
84. (1; 8), (8; 1)
85. (2; 1), (1; 2), (-1; -2), (-2; -1)
Тест тапсырмалары
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[-2;1)[2;4)
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[-8;2) (4;8)
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[-6;1) [3;5]
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[-5;1) [3;5)
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
(3;7]
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
(1;5]
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
(1;8)
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[3;5]
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
(-1;5)
теңдеуінің шешімі
65
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
(0;5)
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
(-2;5)
теңдеуінің шешімі
x=
теңдеуінің шешімі

14
теңдеуінің шешімі

83
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[1;4]
теңдеуінің шешімі жатпайтын аралық
[0;7)
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[-2;3]
теңдеуінің шешімі жатқан аралық
[0;2]
теңдеуінің шешімі
3
теңдеуінің шешімі
0;
теңдеудің шешімі
5
теңдеудің шешімі
25
теңдеудің шешімі
2
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
[-3;1]
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
[1;6)
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
[1;4]
теңдеудің шешімі
5
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
[1;7]
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
[-24;0]
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
(1;3)
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
(1; 9)
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
(-1;2]
теңдеудің түбірлері жатқан аралық

теңдеудің түбірлері жатқан аралық
[0;21]
теңдеудің түбірлері жатқан аралық
[-1;2)
теңдеудің шешімі
83
теңдеудің түбірлері жатқан аралық

теңдеудің шешімі
1
теңдеудің шешімі

теңдеудің шешімі

теңдеудің шешімі
{3;2}
теңдеудің шешімі
{1;-3}
теңдеудің шешімі

теңдеудің түбірлері жатқан аралық
(-4;3]
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

x=24, y=25
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

x=9, y=9
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

x=25, y=16
Теңдеулер жүйесінің х мәнін табыңыз:

729
Теңдеулер жүйесінің y мәнін табыңыз:

25
Теңдеулер жүйесінің х мәнін табыңыз:

243
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

x=256, y=81
Теңдеулер жүйесінің y шешімдері жатқан аралықты көрсетіңіз:

[-27;27]
Теңдеулер жүйесінің шешімдерінің қатынасын табыңдар:


Теңдеулер жүйесінің шешімдерінің қатынасын табыңдар:

-1,7
Теңдеулер жүйесінің х мәнін табыңыз:

41
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

(0;-3,5), (0;3), (21,21)
Теңдеулер жүйесінің y шешімдерін көрсетіңіз:

-5;-4
Теңдеулер жүйесінің шешімдерінің қосындысын табыңыз:

87
Теңдеулер жүйесінің x шешімін табыңдар:

25
Теңдеуді шешіңіз:


теңдеуінің түбірлерінің қосындысы
8
теңдеуінің түбірлерінің қосындысы
19
теңдеудің шешімі
0
теңдеудің шешімі
0
теңдеудің шешімі
-4;4
теңдеудің шешімі
шешімі жоқ
теңдеудің шешімі
5
Теңдеулер жүйесінің y шешімдерін табыңдар:

4; 16
теңдеулер жүйесінің шешімі бойынша x+y қосындысы
7
Теңдеулер жүйесінің шешімдерінің арифметикалық ортасын табыңыз:

36
теңдеудің шешімі
-3; 3
теңдеудің шешімі
5; 7

VIII тарау
ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ӨРНЕКТЕР
Тригонометриялық өрнектерге тест тапсырмалар
А1 -нұсқа
Есептеңіз: cos2π6-cos2π4. A) 14; B) 114; C)-π2; D) 12; E) 3-22;Өрнекті ықшамдаңыз: 1-sin2α-cos2α. A) 0; B) 2cos2α; C) 2cos2α; D) 2; E)-2sin2α;Егер cosα=1213, ал 3π2<α<2π болса, онда 4ctgα неге тең болады. A) 1,6; B) 0,6; C) 0; D)-3,6; E)-9,6;sinα=15; ал π2<α<π болғанда cosα неге тең? A)-265; B) 65; C) 35; D)-235; E) 265;Есептеңіз: arcsin-12. A) 1500; B) -300; C) 1200; D) 1800; E) -600;Өрнекті ықшамдаңыз: cosαcosα2+sinαsinα2. A) sinα; B) cosα2; C) tgα2; D) cosα; E) sinα2;Егер sinα=513, π2<α<π болса, онда tgα-неге тең? A) 125; B)-125; C) 512; D)-512; E) 34;Өрнекті ықшамдаңыз: cosα-11+cosα. A)-sin2α; B) 1-2cosα; C)-1+cosα; D) sin2α; E) cos2α;ctgxsinx қай ширекте теріс мәнге ие болады? A) 3 және 4; B) 2 және 3; C) 2 және 4; D) 1 және 3; E) 2,3 және 4;Өрнекті ықшамдаңыз: sin2α+cos2α+tg2α. A) 1cos2α; B) 2cos2α; C) 1sin2α; D) cos2αsin2α; E) 2;Өрнекті ықшамдаңыз: 1-sinα1+sinα. A)-sin2α; B) 2sinα; C) cos2α; D) sin2α; E)-cos2α;Өрнекті ықшамдаңыз: tgα∙ctgα-1 A) 2; B)-2; C) cosα-1; D)-sin2α; E) 0;Өрнекті ықшамдаңыз: cos2α-cos4α+sin4α. A) cos2+1; B) cos2(1-cosα); C) cos2α; D) sin2α; E) cos2α+cos2α;Өрнекті ықшамдаңыз: tgx+tg(π6-x)1-tgx∙tg(π6-x). A) 1; B)-33; C)-3; D) 1; E) 12;Есептеңіз: arccos-12. A) 1500; B) -300; C) 1200; D) 1800; E) -600;Егер cosα=35, cosβ=1213α,β IVширекте анықталғанда, cos⁡(α-β)-ны есептеңіз. A) 6556; B)-3656; C)-6556; D) 6556; E)-5665;Есептеңіз: 4sin7030`∙cos7030`∙sin750. A) 12; B) 3; C) 0; D) 32; E) 1;Өрнектің мәнін табыңыз: 2sin⁡(α2)∙cos⁡(α2)cosα A) 12sin2α; B) sin2α; C) 2sinα; D) 2sin2α; E) sinα2;Өрнектің мәнін табыңыз: arcsin-1+arctg0 A) 12; B)-π2; C) π2; D)-1; E)-12;Есептеңіз: arccos12+arcsin12-arctg1. A) 2π3; B) π4; C) π3; D) π2; E) π6;Өрнекті ықшамдаңыз: 11+tg22+11+ctg22. A) 1; B) 12; C) 1,5; D) 2; E) 4;Өрнекті ықшамдаңыз: 1-2sin2α+cos2α. A) cos2α; B) sin2α; C) 2cos2α; D) 2sin2α; E) 2cosα;Өрнекті ықшамдаңыз: cosx1-sinx+cosx1+sinx. A) 2sinx; B) 2; C) cosx; D) 2cosx; E) sinx;Өрнекті ықшамдаңыз: 6-6sin2α+6cos2α. A) 6; B) 12cos2α; C) 6+6cosα; D) 0; E) 6sin2α;Өрнекті ықшамдаңыз: cos3α+sin2α∙cosαctgα. A) 1; B) cosα; C) 1+cos2α; D) sinα; E) -cosα;A2-нұсқа
α=860,β=640 болғанда, sinα-β+2cosα∙cosβ өрнектің мәнін табыңыз. A)-0,5; B) 0,5; C) 1; D)-1; E) 1,5;α=150 болғанда, 2sin2α-2cos2α∙tg2α. өрнектің мәнін табыңыз. A)-0,5; B) 0,5; C) 1; D)-1; E) 1,5;α=460, β=740 болғанда, cosα-β-2sinα∙sinβ өрнектің мәнін табыңыз. A)-0,5; B) 0,5; C) 1; D)-1; E)-0,4;2sin2α+cosα-1=0 және -3π2<α<-π болғанда, cosα-ні табыңыз. A)-0,25; B)-0,5; C) 1; D) 0,5; E) 0,25;α=750 болғанда, sin2α-cos2α∙tg2α. өрнектің мәнін табыңыз. A)-0,5; B) 0; C) 1; D)-1; E) 1,5;Есептеңіз: sin-7500+4sin150∙cos150. A) 0,25; B) 1; C)-0,5; D) 0,5; E)-1;Есептеңіз: sin-10π3+cosπ6. A)-32; B) 0; C) 32; D) 232; E) 3;sinα=0,8 және π2<α<π болғанда, sin2α-ні табыңыз. A) 0,48; B) 0,96; C)-0,48; D)-0,96; E) 0,5;Есептеңіз: 23∙tg1501-tg2150. A) 3; B) 1; C)-3; D)-1; E) 33;Есептеңіз: 6sin150∙cos1502cos2150-1. A) 33; B) 3; C) 322; D) 3; E) 32;Есептеңіз: cos222,50-sin222,50cos250∙cos200-sin250∙sin200. A)-1; B) 22; C)-22; D) 1; E) 32;Өрнекті ықшамдаңыз: sinα2+cosα221+sinα. A) 1; B) 1+cosα; C) 1+sinα; D) 1-cosα; E) 1-sinα;Өрнекті ықшамдаңыз: tg(π-α)∙cos⁡(-α)sinπ2-α. A) cosα; B) tgα; C) ctgα; D) sinα; E)-tgα;
Есептеңіз: sin750+cos750∙tg600. A) 2; B) 22; C) 3; D) 32; E) 22;Өрнекті ықшамдаңыз: cos⁡(π2+α)∙sin⁡(2π-α)sin2α A) 0,5tgα; B) 2ctgα; C) 0,5sinα; D) 0,5cosα; E) tgα;Егер tgα=3 және π2<α<π болғанда, cosα-ні табыңыз. A)-110; B)-110; C)-1; D) 110; E) 12;Есептеңіз: ctg5π3. A)-3; B)-33; C)-1; D) 33; E) 3;Есептеңіз: sin⁡(π-arctg3). A)-32; B) 32; C)-12; D) 12; E) 22;Өрнектің мәнін табыңыз: cosπ-2sin37π6. A) 0; B) -3; C) 1-3; D)-2; E) 2;Өрнектің мәнін табыңыз: cos267,50-sin267,50. A) -32; B)-22; C)-12; D) 22; E) 32;
Өрнектің мәнін табыңыз: sin2750-cos2750. A) -32; B)-22; C)-12; D) 22; E) 32;
Өрнектің мәнін табыңыз: cos350cos100-sin350sin1002. A) 14; B) 12; C) 34; D) 32; E) 43;Өрнектің мәнін табыңыз: sin2260-sin2640sin190cos190. A)-2 B)-1; C) 0,5; D) 1; E) 2;Егер ctgα=3 болса, tgπ4-α-нің мәні неге тең? A)-2; B)-1; C) 12; D) 1; E) 2;cos-7π3 өрнегі неге тең? A) 1; B) 2,5; C) -12; D) 12; E) -32;A3-нұсқа
sinα=22, 0<α<π2 болғанда, 2tg2α+3ctgα+4cosα мәнін есептеңіз. A) 523; B) 323; C) 11; D) 9; E) 3;Егер ctg α=-2 тең болса, 2sinα+3cosα5sinα-cosα өрнегңн есептеңіз: A) 27; B) 1; C) 47; D)-27; E) 47;Өрнекті ықшамдаңыз: sin⁡(π+α)sinπ2+α, α=π4. A) ctgα; B) 1; C)-tgα; D)-ctgα; E) tgα;
Ықшамдаңыз: (sinα-cosα)2-1+4sin2α. A) cos2α; B) 3sin2α; C) 4sin2α; D) 0; E) sin2α;Есептеңіз: ctg10∙ctg20∙…∙ctg1790. A)-2; B) 0; C)-1; D) 2; E) 1;
cosα=0,4 болғанда, cos2α2 мәнін табыңыз. A) 0,7; B) 0,2; C) 0,3; D) 0,5; E) 0,6;Есептеңіз: sinαcosα, егер sinα+cosα=13 болса. A)-49; B)-13; C) 49; D)-1; E) 1;fx=arccos2x-1. f10-ді табыңыз. A) π; B) 2π; C) 4π; D) 6π; E)-2π;Мына өрнекті оған тең функциясының ең кіші оң аргументінің мәнімен аламстырыңыз: tg18π5.A)tg2π5; B)-tg2π5; C)-tgπ5; D)-tg3π5; E) tg3π5;
Ықшамдаңыз: cosα+β+2sinαcosαcos⁡(α-β). A) 12cos⁡(α+β); B)-1; C) 12cos⁡(α-β); D) 1; E) 1cos⁡(α-β); Өрнекті ықшамдаңыз: sinπ4-α∙sinπ4+α-cosπ4+α∙cosπ4-α. A) cos2α; B) 0; C) sin2α; D)-1; E) 1;Ықшамдаңыз: 1+tg23π2-α∙cos2α. A) tgα; B) tg2α; C) ctg2α; D) ctgα; E) 1ctg2α;Ықшамдаңыз:1+1tg2π2+α∙sin2α. A) tgα; B) tg2α; C) ctg2α; D) ctgα; E) 1ctg2α;α=π3 мәніндегі sin2α1+cosα өрнегін есептеңіз. A)-12; B) 1; C) 35; D)-1; E)12;Көбейтінді түрінде жазыңыз: sin2π5+sinπ5. A) sinπ10cosπ10; B) sin3π5; C) 2sinπ10cosπ10; D) sinπ10; E) 2sin3π5cosπ10;Ықшамдаңыз: (sinα+cosα)2-sin2αcos2α+2sin2α. A) 1; B) 2; C) sinα-cosα; D) 0; E) sinα+cosα;Есептеңіз: cos1050-sin1950+sin⁡(-1350). A)-12; B)-22; C) 0; D) 22; E) 12;Өрнекті ықшамдаңыз: sin2α1+cosα+cosα. A)-1; B) cosα; C) sin2α; D) 1; E) sinα;Есептеңіз: sin320sin1480-cos320sin3020+ctg2250. A) 0; B) 2; C) 4; D) 5; E) 1;Егер sinα=15 болса, онда 1-cos2α өрнегін есептеңіз. A) 15; B)-25; C)-15; D) 25; E) 1;Өрнекті ықшамдаңыз: sinα2+cosα221+sinα. A) 1; B) sinα; C) tgα; D) ctgα; E)-1;Ықшамдаңыз: tgα+tgβtg(α+β)+tgα-tgβtg(α-β)-2. A)-0,5; B) 0,5; C) 1; D)-1; E) 0;Есептеңіз: sinα-cosαsinα+cosα, егер tgα=2. A) 0; B) 12; C) 13; D)-13; E) 1;Мына өрнекті оған тең функцияның ең кіші оң аргументінің мәнімен алмастыр: cos-15π8. A) sinπ8; B)-cos7π8; C) cos7π8; D) cosπ8; E)-cosπ8;Ықшамдаңыз: sin2α1+sin-1α+ctgα∙1-sin-1α+ctgα. A) sin2α; B) ctg2α; C) tg2α; D) cos2α; E) 2sinα; B1-нұсқа
Өрнекті ықшамдаңыз: cos42α-6cos22α∙sin22α+sin42α. A) cos4α; B) cos8α; C) sin8α; D) sin4α; E) 12cos8α; Есептеңіз: cos1350∙sin2400∙ctg2100tg3300. A) 346; B)-346; C) 126; D)-64; E) 64;Өрнекті ықшамдаңыз: 2ctg12∙sin212cos212-sin212. A) tg1; B) sin1; C) tg12; D)ctg1; E) cos1;Өрнекті ықшамдаңыз: tgαtgβ+tgα+tgβctgα+β. A) ctgα+β; B)-1; C) 1; D) 0; E) tgα+β;Өрнекті ықшамдаңыз: tgα-πcosπ2+αcos⁡(π+α)sin-αctg(32π+α). A)-sinα; B)-cosα; C) cosα; D) sinα; E) tgα;cosα=0,3 болғанда, sin2α2 мәнін табыңыз. A) 0,35; B) 0,4; C) 0,7; D) 0,2; E) 0,65;Өрнекті ықшамдаңыз: sin2α-sin3α+sin4αcos2α-cos3α+cos4α. A) 2tg2α; B) 2tg3α; C) tg2α; D) tg3α; E) tg4α;Есептеңіз: 1-cos2α, sinα=15. A) 35; B)-15; C)-25; D) 25; E) 15;Есептеңіз: sinα-0,5sin2αcosαsin2α. A)-12; B) 12; C) 32; D)-32; E) 1;Есептеңіз: sinα, sinα2-cosα2=1,4. A) 9,6; B) 0,96; C)-0,96; D)-9,6; E) 0,9;Табу керек: tgα2, егер tgα=337 және 1800<α<2700. A) 13; B) 34; C)-34; D)-43; E) 43;Есептеңіз: 102ctg1350sin2100cos2250. A) 1,5; B) 2,5; C)-1,5; D)-2,5; E) 1;Өрнекті ықшамдаңыз: 1+tg2(3π2-α)∙cos2α. A) 1ctg2α; B) ctgα; C) ctg2α; D) tgα; E) tg2α;Өрнекті ықшамдаңыз: (sin2α+3cos2α)2+(cos2α-3sin2α)2. A)-8; B) 8; C) 10; D) 11; E)-10;sinα=12, 0<α<π2 болғанда, 3tgα+ctg2α-2cos2α өрнектің мәнін табыңыз. A) 2; B) 3; C) 23; D) 13; E) 5;Егер tgα2=12 болса, онда cosα- ні табыңыз. A) 0,2; B) 0,3; C) 0,4; D) 0,5; E) 0,6;Егер α-β=π2 болса, онда sinα-sinβcosα+cosβ - ні есептеңіз. A) 1; B) 2; C) 2; D) 12; E) 32;Өрнектің мәнін табыңыз: 10sin40∙sin500cos100. A) 2; B)-1; C) 5; D) 4; E) 3;Өрнекті ықшамдаңыз: 2cos2(π+α)4-2sin2(π+α)4. A)-2sinα2; B) cos2α; C) 2sinα; D)-12cosα; E) 12sin2α;Өрнекті ықшамдаңыз: sinα-π2∙cos⁡(-α-π)∙tg(3π2-α)cos⁡(α-2π)∙ctg(α-π). A) cosα; B)-sinα; C) sinα; D) tgα; E)-cosα;Есептеңіз: sec2150-cosec2150sin165∙cos1650. A)-323; B)-32; C) 163; D) 32; E) 323;tg2α-2tgα-3=0 және π<α<3π2 болғанда tg2α-ні табыңыз. A) 0; B) 0,5; C)-0,75; D) 0,75; E)-0,5;Өрнекті ықшамдаңыз: cosarctg-3. A) 13; B) 12; C) 32; D) 22; E) 13;cosα=22 болғанда, 182∙sinα∙ctg(π-α) өрнегінің мәнін есептеңіз. A) 9; B) 12; C)-18; D)-9; E) 6;Өрнекті көбейтіндіге түрлендіріңіз: sinx+cosx. A) 2cos⁡(x+π4); B) 2sin⁡(x+π4); C) 2cos⁡(x-π4); D) 2sin⁡(x-π4); E) 22cos⁡(x+π4);B2-нұсқа
Ықшамдаңыз: 2sin2α-11-2cos2α. A) -1cos2α; B) 1; C) sinα+1sinα-1; D)-1; E) 2sin2α-cos2α;Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=arctg3x+1+1x+5. A) -∞;-5∪-5;∞; B) -∞;5∪5;-∞; C) (-∞;5); D) (5;-∞); E) -∞;-5;
Өрнектің мәнін табыңыз: cos680-cos220sin680-sin220. A) 1; B) 0; C)-1; D) sin800; E) cos800;Өрнекті ықшамдаңыз: sin350∙cos200-cos350∙sin200cos440∙cos290+sin440∙sin290. A) tg150; B) tg350; C) cos200; D) ctg350; E) ctg150; Өрнекті ықшамдаңыз: tg2α-sin2α-tg2α∙sin2α. A)-1; B) ctgα; C) 1; D)-2; E) 0;Есептеңіз: sinπ+arcsin23. A) ±53; B) 53; C) 23; D) 13; E)-23;Ықшамдаңыз: cos4500-6α∙sin31800-2α-cos6α-1800∙sin3900-2α. A) cos24α; B) cos32α; C) cos34α; D) cos33α; E) cos34α;Егер tgα=12, tgβ=13 тең болса, tg(α-β) мәні A) 23; B) 17; C) 45; D) 1; E)-1;Өрнектің мәнін есептеңіз: (tgα+ctgα)2-2, мұндағы α=-π4. A) 0; B)-1; C) 1; D)-2; E) 2;Есептеңіз: ctg130∙ctg170∙ctg210∙…∙ctg770. A) 3; B)-1; C)-12; D) 12; E) 1;Ықшамдаңыз: sin5α+sin3αcos5α-cos3α. A) tg4α; B)-ctgα; C)-tg4α; D) tgα; E)-tg3α;Есептеңіз: 2cos400-cos200sin200 A)-3; B) 1; C)-1; D) 3; E) 0;Ықшамдаңыз: cos4500-6α∙sin31800-2α-cos6α-1800∙sin3900-2α. A) cos24α; B) cos32α; C) cos54α; D) cos33α; E) cos34α;Өрнекті ықшамдаңыз: cos23+cos21-cos4cos2. A) 0; B) 2; C) 4; D) 1; E) 12;Ықшамдаңыз: sin2π8+α2-sin2π8-α2. A) 22sinα; B) 22tgα; C) 22ctgα; D) 12sinα; E) 22cosα;Егер sinα=0,6; π2<α<π болса, онда ctgα мәнін есептеңіз. A) 14; B) 34; C) 23; D)-43; E)-13;Ықшамдаңыз: cos4α+4cos2α+3. A) 8sin4α; B) 6sin4α; C) 8tg4α; D) 8ctg4α; E) 6cos4α;Өрнекті ықшамдаңыз: cosβ+150-cosβcos150⁡sinβcos150. A) –tg150; B) tg150; C) ctg150; D)-ctg150; E) tg300;Ықшамдаңыз: sinπ3+α+sinπ3-α. A) 0; B) 32; C) sin2α; D) 3cosα; E) 3;Ықшамдаңыз: (sin2α+3cos2α)2+(sin2α-3cos2α)2. A) 10; B) 8; C) 11; D)-8; E)-10;Ықшамдаңыз: cosα+320+cos⁡(α-280)cos⁡(880-α). A)-32; B) 3; C) 1; D)-3; E) 32;Өрнектің ең кіші мәнін табыңыз: 2-3cosα. A) 57; B)-12; C) 12; D)-1; E) 1;Есептеңіз: cos3π5cos6π5. A) 14; B) 114; C) 34; D) 12; E) 43;Ықшамдаңыз: 2cosx-2cos⁡(450-α)2sin300+α-3sinα. A) 2tgα; B) 2ctgα; C)-2tgα; D)-2ctgα; E) sinα;Ықшамдаңыз: sinα+600sin⁡(150+α4)sin⁡(750-α4). A) sin⁡(300+α2); B) cos⁡(300+α2); C) cos⁡(600+α2); D) cosα2; E) sin⁡(600+α2);
B3-нұсқа
Есептеңіз: 2sinπ24cosπ24∙cos2π24-sin2π24. A) 1; B) 2-3; C) 2+3; D) 1,25; E) 0,5;Өрнекті ықшамдаңыз: 2sin2∙cos2cos22-sin22. A) 12sin8; B) 12sin4; C) 14sin8; D) 2sin4; E) 2sin8;
Өрнекті ықшамдаңыз: 1-8sin2βcos2β. A) sin4β; B) sinβ; C) cos2β; D) sin2β; E) cos4β;Есептеңіз: sin320sin1480-cos320sin3020+ctg2250. A) 4; B) 1; C) 0; D) 2; E) 5;Егер tgx+ctgx=2 болса, онда tg2 x+ ctg2x -ні табыңыз. A) 4; B) 3; C) 1; D)-4; E) 2;Өрнекті ықшамдаңыз: 1tgα+sinα1+cosα. A) 1cosα; B) 1sinα; C) sinα; D) cosα; E) tgα;Өрнекті ықшамдаңыз: ctg22α-12ctg2α. A) cosα; B) sin8α; C) sinα; D) cos8α; E) cos4α;Өрнекті ықшамдаңыз: sinα+sin3αsin4α. A) 1cos2α; B) sinαsin2α; C)-cosαcos2α; D) cosαcos2α; E) cos2α;Есептеңіз: tg200+tg2501-ctg650ctg700. A) 12; B) 1; C)-1; D) 2; E) 4;Өрнекті ықшамдаңыз: sin2α1+cos2α∙cosα1+cosα. A) tg2α2; B) sinα2; C) tgα2; D) ctgα2; E) cosα2;Өрнекті ықшамдаңыз: sin100+sin800(cos800-cos100)sin700. A)-1; B) 1; C) 0,5; D) 0; E) 2;Егер tgα=15 және 00<α<900болса, онда cosα-ні табыңыз. A) 0,25; B) 0,5; C) 1; D)-1; E) 1,25;Егер cosα=-45 және π<α<3π2 болса, онда sinα2-ні табыңыз. A) 1010; B) 21010; C) 31010; D) 255; E) 355;Егер tgα2=2 болса, онда 2sinα-sin2α2sinα+sin2α-ні табыңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 6;Егер tgα=157 және π<α<3π2 болса, онда cosα2-ні табыңыз. A)-0,25; B) 0,25; C) 0,5; D)-0,5; E)-0,75;Өрнекті ықшамдаңыз: sin2π2+α-cos2(α-3π2)tg23π2+α-ctg2(α-π2). A) sin2α; B) cos2α; C) 14sin22α; D)-12sin2α; E)-12cos2α;Есептеңіз: sinα∙cosαsin2α-cos2α, егер ctgα=34 болса. A) 127; B) 138; C) 37; D) 1225; E)-127;Егер tg100 болса, онда tg800-ctg26001-tg3500 өрнегінің мәнін неге тең? A) 1+α; B) 1-α; C) α; D) 1+αα; E) 1-αα;Егер sinα+cosα=12 болса, онда sinα-cosα өрнегінің мәнін неге тең? A)-52; B) 52; C) 72; D)-72; E) ±72;Өрнекті ықшамдаңыз: 2sin2π4+1,5α-1. A)-sin3α; B) sin3α; C)-1,5sin3α; D) 1,5sin3α; E) 2sin3α;Өрнекті ықшамдаңыз: cos360+sin2180cos2180. A) 1; B) 2; C) 1,5; D) 12; E) 14;Өрнекті ықшамдаңыз: 1+sin2α-cos2α1+sin2α+cos2α. A) ctgα; B) tgα; C) sinα; D) cosα; E) 2tgα;Өрнектің мәнін табыңыз: 96∙sinπ12∙cosπ12∙cosπ6sin2π12-cos2π12. A) 18; B) 24; C)-18; D)-24; E) 36;Егер tg2α+ctg2α=23 болса, tgα+ctgα-ні табыңыз. A)-5; B)-4; C)-3; D) 4; E) 5;Егер sinα+cosα=α болса, sin4α+cos4α-ні табыңыз. A) 12(1+2α2); B) 12(1-α4); C) 12(1-α3); D) 12(1+2α2-α4); E) 12(1+α2-α4);
C1-нұсқа
Ықшамдаңыз: sin2α1+sin-1α+ctgα∙1-sin-1α+ctgα. A) sin2α; B) ctg2α; C) tg2α; D) cos2α; E) 2sinα; Ықшамдаңыз: cos2π7+cos4π7+cos6π7. A)-12; B)-1; C) 1; D) 12; E) 0;Ықшамдаңыз: sin2α2+2β-sin2α2-2β. A) cosαcos4β; B) sinαsin2β; C) sin2αsin4β; D) sinαsin3β; E) sinαsin4β;Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=1-3tgx-3. A)-π6+πn<x<π2+πn, nϵZ; B) π6+πn<x<π2+πn, nϵZ; C) π3+πn<x<π2+πn, nϵZ; D)-π3+πn<x<π2+πn, nϵZ; E) π6+πn<x<2+πn, nϵZ;Есептеңіз: 128sin2200∙sin2400∙sin2600∙sin2800. A) 1; B) 2,5; C) 4,5; D) 2; E) 3,9;Есептеңіз: sin150cos70-cos110cos790. A) 12sin80; B) sin110; C) cos220; D) 12cos220; E) sin80;Теңдеуді шешіңіз: sinxsinx-3cosαx+4tgx+3=18tg2x-9. A) arcsin10+πk, kϵZ; B)-arctg10+πk, kϵZ; C) arctg3+πk, kϵZ; D) ; E) arccos3+πk, kϵZ;Ықшамдаңыз: tgπ9+tg5π361+tg8π9tg5π36-1. A) 0; B)-1; C) 0,5; D)-0,5; E) 1;Есептеңіз: sin2π8+cos2π8+sin25π8+cos27π8. A) 1; B) 4; C) 3; D) 2; E)-1;Есептеңіз: 2sinα+sin2α2sinα-sin2α, cosα=15. A)-1; B) 12; C) 13; D) 32; E)-32;Есептеңіз: sin2α, tgα=1. A)-12; B) 12; C)-1; D) 0; E) 1;Есептеңіз: cos120cos240cos360cos480cos600cos720cos840. A) 132; B) 115; C) 11; D) 12; E) 1128;Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=cos2x1+sinx. A) π4+πn<x<3π4+πn, nϵZ; B) –π4+2πn≤x≤π4+2πn, nϵZ; C) –π4+πn<x<π4+πn, nϵZ; D) π4+2πn≤x≤3π4+2πn, nϵZ;
E) -π4+πn≤x≤π4+πn, nϵZ;
Есептеңіз: 1-cos4αcos-2α-1+1+cos4αsin-22α-1. A) 2; B) 1; C) 0; D)-1; E)-2;Есептеңіз: tg670-tg2201+tg670∙tg220. A) 0; B)-1; C) 1; D)-32; E) 32;Есептеңіз: 4cos240+cos480-cos840-cos120. A) 0; B) 2; C) 12; D)-12; E)-1;Есептеңіз: ctg130∙ctg170∙ctg210∙…∙ctg770. A) 3; B)-1; C) 12; D)-12; E) 1; Егер sinα-cosα=0,5 болса, онда 16∙(sin3α-cos3α)-ні табыңыз. A) 8; B) 9; C) 10; D) 11; E) 12;Егер sinα+cosα=0,5 болса, онда 32∙(sin4α+cos4α)-ні табыңыз. A) 20; B) 21; C) 22; D) 23; E) 24;Есептеңіз: tg2arccos-23 A) 5; B) 25; C) 35; D) 45; E) 55;Есептеңіз: cosπ7∙cos4π7∙cos5π7 A) 12; B) 14; C) 16; D) 18; E) 116;Есептеңіз: sin870-sin590-sin930+sin610 A) sin10; B) cos10; C) sin20; D) cos20; E) –sin10;Өрнектің мәнін табыңыз: 35tg(arcsin27) A) 1; B) 2; C) 5; D) 25; E) 4;Өрнектің мәнін табыңыз: sin6π8+cos67π8 A)-1316; B) 58; C) 7216; D)-7216; E) 724;Есептеңіз: arccos⁡(cos10π3) A) π3; B) 2π3; C) 4π3; D) 5π3; E) 7π3;C2-нұсқа
Көбейткіштерге жіктеңіз: 2-2cosα A) 4sin⁡(π8+α2)cos(π8-α2); B) sin⁡(π8+α2)cos(-π8+α2); C) 4sin⁡(π8+α2)sin(-π8+α2); D) 4sin⁡(π8+α2)sin(π8-α2); E) 4cos⁡(π8+α2)cos(π8-α2);
Есептеңіз: 3∙1-2sin27350 A) 1; B) 1,5; C) 2; D) 2,5; E) 3;Есептеңіз: tgarctg-13+π6. A)-2; B)-1; C) 0; D) 1; E) 2;Егер tgα2=12 болса, онда sin4α-cos4α- ні табыңыз. A) 0,16; B) 0,25; C) 0,28; D) 0,35; E) 0,4;Егер tgα=0,3 болса, онда 1-cos2α+sin2α1+cos2α+sin2α-ні табыңыз. A) 0,1; B) 0,2; C) 0,3; D) 0,4; E) 0,5;Өрнекті ықшамдаңыз: 10sin400∙sin500cos100. A) 2; B)-1; C) 5; D) 4; E) 3;Өрнектің мәнін табыңыз: 23∙cosarctg23. A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 6;Егер sinα-cosα=0,4 болса, онда sin3α-cos3α- ні табыңыз. A) 0,2; B) 0,3; C) 0,5; D) 0,56; E) 0,568;Есептеңіз: sinarctg2+arccos35. A) 15; B) 25; C) 35; D) 45; E) 5;Есептеңіз: sin⁡(12arccos79) A) 12; B) 13; C) 14; D) 23; E) 32;Егер cosα=-0,4 болса, онда tgαtgα+ctgα өрнегін есептеңіз. A) 0,81; B) 0,82; C) 0,83; D) 0,84; E) 0,85;Егер ctgα=34 болса, онда sinα∙cosαsin2α-cos2α өрнегін есептеңіз. A)-1217; B) 1217; C) 712; D)-712; E) 512;Ықшамдаңыз: 1+1-cos2α+tg2α∙cos2αsin2α. A) 1; B)-2; C) 2; D)-3; E) 3;Ықшамдаңыз: sin6α+cos6α+3sin2αcos2α. A) 0; B)-2; C) 2; D)-1; E) 1;Ықшамдаңыз: sin3(α-2700)∙cos⁡(3600-α)tg3α-900cos3(α-2700) A) cosα; B) sinα; C)-cosα; D)-sinα; E) tgα;Егер tgα=34 және π<α<3π2 болса, ондаsin2α-? A)-2425; B) 2425; C) 325; D)-325; E) 925;Егер tgα-β=2 және sinβ=35 және π2<β<π болса, онда tgα-? A)-0,5; B)-1; C) 1; D) 2; E)-2;Ықшамдаңыз: tgα∙tgβ+tgα+tgβ∙ctgα+β. A) 0; B)-1; C) 1; D) 2; E)-2;Есептеңіз: cosπ9∙cos2π9∙cos4π9. A) 12; B) 18; C)-18; D)-12; E) 34;Ықшамдаңыз: 1-4sin2αcos2αcos2α-sin2α. A) cos2α; B) sin2α; C)-cos2α; D)-sin2α; E) tg2α;Ықшамдаңыз: 1-11-sin-1(2α+3π2). A)-12cos2α; B) 1cos2α; C)-1cos2α; D) -13cos2α; E) 12cos2α;Есептеңіз: arctg-tg1200. A) 300; B) -300; C) -600; D) 1200; E) 600;Есептеңіз: cos3arcsin32+arccos-12∙4. A)-2; B) 2; C) 1; D)-1; E) 0;Есептеңіз: 9sin2arcsin23:5. A) 0; B) 1; C) 2; D) 3; E) 4;Есептеңіз: 13cos2arctg23. A)-5; B) 5; C) 4; D)-4; E) 3;C3-нұсқа
Ықшамдаңыз: cos42α-6cos22αsin22α+sin42α. A) sin8α; B) cos8α; C) sin4α; D) 12cos8α; E) cos4α;Ықшамдаңыз: 2(sin4x+sin2xcos2x+cos4x)2-sin8x-cos8x. A)-1; B) 1; C) 2; D) 14; E) 12;Ықшамдаңыз: 3sin αcos3α+9sinαcosα-sin3αcos3α-3cos3αcosα. A) 2cos32α; B) 2sin2α; C) sin32α; D) 2sin32α; E) 12sin32α;Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=1-3tgx-3. A)-π6+πn<x<π2+πn, nϵZ; B) π16+πn2<x<3π16+πn2, nϵZ; C) π3+πn<x<π2+πn, nϵZ; D)-π3+πn<x<π2+πn, nϵZ; E) π6+πn<x<2+πn, nϵZ;Есептеңіз: 128sin2200∙sin2400∙sin2600∙sin2800. A) 1; B) 2,5; C) 4,5; D) 2; E) 3,9;Есептеңіз: cos240+cos480-cos840-cos120. A) 0; B) 1; C) 12; D)-12; E)-1;Есептеңіз: cosπ33∙cos2π33∙cos8π33∙cos1633. A) 116; B) 118; C) 132; D) 124; E) 18;Есептеңіз: sinarctg-17. A) 210; B)-210; C) 110; D)-110; E) 17;Есептеңіз: cos2arccos-14. A) 78; B)-58; C) 58; D)-78; E) 38;Есептеңіз: ctgαarccos-4041. A)-409; B) 409; C) 4090; D) 49; E) 19;Есептеңіз: 1sin100-3cos100. A) 3; B) 4; C) 2; D) 1; E) 0;Есептеңіз: sin1600+sin400∙sin1400+sin200+sin500-sin700∙sin1300-sin1100. A) 0; B)-2; C) 2; D)-1; E) 1;Есептеңіз: sin180∙sin540 A) 0,25; B) 0,5; C) 0,2; D) 0,3; E) 0,4;Егер sinα+cosα=72 және 0< α<π3 болса, онда tgα2-? A) 75; B) 7-23; C) 7+23; D) 73; E) 23;Егер cosα=34 болса, онда 16sinα2∙sin3α2-? A) 3; B) 2; C) 1; D) 5; E) 4;Егер cosα=-0,6 және 1800<α<2700 болса, онда tg2α2-ні есептейміз. A) 1-52; B) 52; C) 12; D) 2+52; E) 1+52;Есептеңіз: arccossin2. A) 2-π2; B) π2-2; C) 2+π2; D) 2+π; E) 2-π;Есептеңіз: tg400-cos-1400cos400-ctg400-1-sin400cos2400. A) 1; B) 0; C) 2; D) 3; E)-1;Егер sinx=-0,44 болса, онда sinx2-cosx2 өрнегінің мәнін табыңыз. A) 1,2; B)-1,2; C) ±1,2; D) 2,2; E)-2,2;Егер sinα-cosα=1,2 және болса, онда sin3α-cos3α өрнегінің мәнін табыңыз. A) 0,93; B) 0,36; C) 0,96; D) 0,9; E) 0,936;Егер sinα+cosα=12 болса, онда sin4α+cos4α өрнегінің мәнін табыңыз. A) 78; B)-78; C)-58; D) 58; E) 38;cos2230+cos2830+cos2370+3 өрнегінің мәнін табыңыз. A) 2,5; B) 1,5; C) 3,5; D) 4,5; E) 5,5;cos4500-6αsin31800-2α-cos6α-1800sin3900-2α. A) cos34α; B) cos32α; C) cos54α; D) cos33α; E) cos24α;Көбейтіндіге түрлендіріңіз: 1+sin2α+cos2α. A) 22cosαcosπ4-α; B) 22cosα; C) 22cosαπ4-α; D) 22; E) cosα;Өрнекті ықшамдаңыз: sin32α∙cos6α+cos32α∙sin6α. A) 34sin8α; B) 12sin8α; C) 34sin6α; D) 34sin4α; E) 12sin6α.
8.3 Тригонометриялық теңдеулер.
A1 нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: cos3x=12. A) ±π9+23πk, kϵZ; B) ±π+6πk, kϵZ; C) ±π+3πk, kϵZ; D) π9+23πk, kϵZ; E)-π9+23πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 3tg6x+3=0. A) π36+π6k,kϵZ; B) ±π36+π6k,kϵZ; C)-π36+π6k,kϵZ; D) 4πk, kϵZ; E) π2+2πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin3x∙cosx-cos3x∙sinx=32 A) (-1)kπ6+3π2k,kϵZ; B) (-1)kπ3+2πk,kϵZ; C) (-1)kπ6+πk,kϵZ; D) (-1)kπ3+π2k,kϵZ; E) (-1)kπ6+π2k,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx=-12. A) π2n, nϵZ; B) (-1)nπ2+πn, nϵZ; C) π6+πn, nϵZ; D) (-1)n+1π6+πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sin3x∙cos3x=-12 A) πk6,kϵZ; B) (-1)k+1π18+πk6,kϵZ; C) (-1)k+1π36+πk6,kϵZ; D) π18πk, kϵZ; E) (-1)kπ36+πk6,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2cos3x+1=0. A) 23πk, kϵZ; B)-2π9+23πk, kϵZ; C) 2π9+23πk, kϵZ; D) ±2π9+23πk, kϵZ; E) π2πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 5sin3x-2cos3x=0. A) 12arctg25+πk,kϵZ; B) 13arctg25+πk,kϵZ; C)-12arctg25+πk,kϵZ; D) 12πk, kϵZ; E) 2πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: ctg=3 A) 12+πn, nϵZ; B) π6+πn, nϵZ; C) πn, nϵZ; D) 2πn, nϵZ; E) 12+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosx=32 A) 2πn, nϵZ; B)-π6+2πn, nϵZ; C) π6+2πn, nϵZ; D) ±π6+2πn, nϵZ; E) 12πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sinx2+3=0. A)(-1)k+15π2+πk2,kϵZ; B) (-1)k+1π2+πk2,kϵZ; C)(-1)k+12π3+2πk,kϵZ ; D) π2πk, kϵZ; E) (-1)kπ2+πk2,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx2-π4=22. A)(-1)kπ2+π2πk,kϵZ; B) (-1)k+1π2+πk2,kϵZ; C) (-1)k+1π2+πk2,kϵZ; D) π2πk, kϵZ; E) (-1)kπ2+πk2,kϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: cos-x=1. A)-12+2πn, nϵZ; B)-12πn, nϵZ; C) 12+2πn, nϵZ; D) 12πn, nϵZ; E) π+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sinx+2=0. A) ±π3+2πn, nϵZ; B) π2-2πn, nϵZ; C) (-1)n+1π4+πn, nϵZ; D) (-1)nπ4+πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos3π2-0,5x=0,5. A) (-1)n+1π3+2πn, nϵZ; B) 0; C) 3π; D)-π2+2πn, nϵZ; E) πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: ctg-x2=1. A) π4+πn, nϵZ; B) π2+2πn, nϵZ; C)-π2+2πn, nϵZ; D) ±π2+2πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: tg-x=1. A) 2πn, nϵZ; B)-π2+πn, nϵZ; C) π2+πn, nϵZ; D)-π4+πn, nϵZ; E) π4+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 3cosx=0. A) π6+πn3,nϵZ; B) π3+πn3,nϵZ; C)-π3+πn3,nϵZ; D)-π6+πn3,nϵZ; E) 2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx4=-1. A)-π2+4πn, nϵZ; B)-2π+8πn, nϵZ; C) π2+4πn, nϵZ; D) 2π+8πn, nϵZ; E) -π2+π2+4πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: ctg3π2-2x=-1. A)-π8+πn2,nϵZ; B) πn2,nϵZ; C)-π4+2πn, nϵZ; D) π4+2πn, nϵZ; E) π4+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 3-2cos2x=0. A) πn, nϵZ; B) 2πn, nϵZ; C)-π12+πn, nϵZ; D) ±π12+πn, nϵZ; E) π12+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos3π2+x=32. A) 2πn, nϵZ; B) (-1)4π3+πn, nϵZ; C) (-1)3π3+πn, nϵZ; D) (-1)4+1π3+πn, nϵZ; E) 12πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: tgπ3+x+3=0. A) π6+πn, nϵZ; B) π3+πn, nϵZ; C) 5π3+πn, nϵZ; D) 2πn, nϵZ; E) 12πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinπ2+x-32=0. A) 2πn, nϵZ; B)-π6+2πn, nϵZ; C) π6+2πn, nϵZ; D) ±π6+2πn, nϵZ; E) 5π3+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosπ2+2x+1=0. A) π4+πn, nϵZ; B) π4+2πn, nϵZ; C)-π4+2πn, nϵZ; D) -π6+2πn, nϵZ; E) π6+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosπ2-x=32. A)-π3+πn, nϵZ; B) π3+πn, nϵZ; C) (-1)nπ3+πn, nϵZ; D) 12πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;
A2 -нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: 5cos5x-π6=2. A) 15arcsin25+π30+πk5,kϵZ; B) 15arccos25+π30+πk5,kϵZ; C) ±15arccos25+π30+πk5,kϵZ; D) -1k15arccos25+2πk5,kϵZ; E) 15arccos25+π30+2πk5,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin2x=2sin2x. A) ±π4+2πk, kϵZ; B) πk, kϵZ;π2+πn, nϵZ; C) πk, kϵZ;π4+πn, nϵZ; D) πk, kϵZ; E) π4+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2cosx-π6=3 A) ±π6+π6+πk, kϵZ; B) ±5π6+π6+2πk, kϵZ; C) ±π3+π6+πk, kϵZ; D) ±π6+π6+2πk, kϵZ; E) ±π3+2πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sin4x-π3=3 A) -1kπ12+π12+π4k, kϵZ; B) -1kπ6+πk2, kϵZ; C) arcsin3+πk, kϵZ; D) π3+2πk3,kϵZ; E) π6+πk2, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos2π8-x-cos2π8+x=12. A) π+2πn, nϵZ; B) -1nπ8+πn2,nϵZ; C) -1nπ6+πn,nϵZ; D) π6+πk, kϵZ; E)-π6+πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2cosx4-3=0. A) ±π6+πk, kϵZ; B) ±2π3+8πk, kϵZ; C) ±2π3+2πk, kϵZ; D) ±π24+πk2,kϵZ; E) ±5π3+2πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosx=sin2x. A) πn, nϵZ,-1kπ9+πk, kϵZ; B) π22n+1,nϵZ; C) -1kπ9+πk, kϵZ; D) π2+πk, kϵZ; E) π9n+1,nϵZ;sinx=12 5000;7600 A) 3600; B) 5100; C) 5000; D) 4800; E)7800;cosx=12 7050;10500 A) 3600; B) 5100; C) 5000; D) 4800; E)7800;
Теңдеуді шешіңіз: tg4x=3. A) π12+4πk, kϵZ; B) π12+πk, kϵZ; C) π12+π4k, kϵZ; D) π18+π3k, kϵZ; E) 3π4+3πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sin2x+2sinx=3+3sinx. A) ±π3+2πn, nϵZ,2π3+πk, kϵZ; B) -π2+2πn, nϵZ,-1kπ3+πk, kϵZ; C) Жауабы жоқ; D)-π3+2πn, nϵZ,2π3+πk, kϵZ; E) π3+2πn,3π2+πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosx∙cos2x-sinx∙sin2x=1. A) 2π3n, nϵZ; B) ±2π3+πn, nϵZ; C) πn3,nϵZ; D) 6πn, nϵZ; E) ±2π3+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: tgx=-13. A) π2+3πn, nϵZ; B) π6+πn, nϵZ; C) π3+πn, nϵZ; D)-π3+πn, nϵZ; E)-π6+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos2x-sin2x=32. A) ±π12+πn, nϵZ; B) ±π6+πn, nϵZ; C) ±π6+2πn, nϵZ; D) ±π12+2πn, nϵZ; E) π12+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: tgπ4-x2=-1. A)-π4+2πk, kϵZ; B) 2πk, kϵZ; C) π+2πk, kϵZ; D) π4+2πk, kϵZ; E) πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos0,5x=-1. A) 3π+4πn, nϵZ; B) π2+2πn, nϵZ; C) 2π+4πn, nϵZ; D) π2+π2n, nϵZ; E) π+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sinx2+3=0. A) -1k+1π3+2πk, kϵZ; B) Жауабы жоқ; C) -1k+12π3+2πk, kϵZ; D) π2+2πk, kϵZ; E) π3+πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin2x-sinx=0. A) π4+πn, nϵZ; B) 1; C) 2; D) πn, nϵZ;π2+2πk, kϵZ; E)-π2+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 3sinx-cosx=0. A) arctg13+πn, nϵZ; B) π2+πn, nϵZ; C) arctg13+2πn, nϵZ; D) 2πn, nϵZ; E)-arctg13+πn, nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: 1-cos2x=2sinx. A) π4+πn, nϵZ; B) π2n, nϵZ;πk, kϵZ; C) π24n+1, nϵZ; πk, kϵZ; D) π24n+1, nϵZ; πk, kϵZ; E) π42n+1, nϵZ; πk, kϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: 5sin3x-2cos3x=0. A) π32k+1,kϵZ; B) π2k,kϵZ; C) 13arctg25+πk,kϵZ; D) πk3,kϵZ; E) 2πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos2x-cosx=0. A) π2+πn, nϵZ;2πn, nϵZ B)-1; C) π4+πn, nϵZ; D) π6+2πn, nϵZ; E) 1;
Теңдеуді шешіңіз: cosx+π6=-12. A) ±π2+2πk, kϵZ; B) ±2π3-π6+2πk, kϵZ; C)-π2+2πk, kϵZ; D) π2+2πk, kϵZ; E)-π2+πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx+cos2x=2. A) Жауабы жоқ; B) πk, kϵZ; C) 2πk, kϵZ; D) π3+2πk, kϵZ; E) π42k+1, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2cosx∙cos2x-cosx=0. A) πn, nϵZ,π3+πk, kϵZ; B) π2+πn, nϵZ, ±π6+πk, kϵZ; C) π6+πk, kϵZ; D) π6+πn, nϵZ, π2+πk, kϵZ; E) π6+πn, nϵZ, π2+2πk, kϵZ;A3-нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: 23∙tg-x-6=0. A) π3+πn, nϵZ; B) 2π3+πn, nϵZ; C)-2π3+πn, nϵZ; D) π3+πn, nϵZ; E) π2+πn, nϵZ;
Теңдеудің ең кіші оң түбірін табыңыз: tg3x+450=13 A) 150; B) 750; C) 430; D) 550; E) 300;Теңдеудің ең үлкен теріс түбірін табыңыз: 2cosx-3=0. A)-π3; B)-π6; C)-2π3; D)-5π3; E)-π4;Теңдеуді шешіңіз: sin-x4=-22 A) -1nπ+4πn, nϵZ; B) π+4πn, nϵZ; C) π+2πn, nϵZ; D) (-1)nπ+2πn, nϵZ; E) π2+12πn, nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: 8sinx∙cosx=-23. A) π2+2πn, nϵZ; B)-π2+2πn, nϵZ; C) π2+πn, nϵZ; D) π4+πn, nϵZ; E) π2+4πn, nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: sin3x∙cos3x=-12. A)-π4+πn3,nϵZ; B) π4+πn3,nϵZ; C)-π2+2πn3,nϵZ; D) π2+2πn3,nϵZ; E) 2πn, nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: 3∙tgπ6-2x=3. A)-π12+πn2,nϵZ; B) π12+πn2,nϵZ; C)-π6+πn, nϵZ; D) π6+πn, nϵZ; E) π8+2πn, nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: cosx-300-cosx+300=0. A) πn, nϵZ; B) 2πn, nϵZ; C) 4πn, nϵZ; D) πn2,nϵZ; E)-π2+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: tg2x-300=tgx+600. A) 900+1800∙n,nϵZ; B) 600+1800∙n,nϵZ; C) 450+1800∙n,nϵZ; D) 300+1800∙n,nϵZ; E) -900+1800∙n,nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: cos2x+π3=-12. A) π2+πn;π6+πk,n,kϵZ; B) π2+πn,nϵZ; C) –π2+πn,nϵZ; D) 2πn,nϵZ; E)-π2+πn;π6+πk,n,kϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: cosπ2-x+sinx=cos2π. A) π6+πn, nϵZ; B)-5π6+πn, nϵZ; C) 5π6+πn, nϵZ; D)-π6+πn, nϵZ; E) π6+2πn,5π6+2πk,n,kϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: sinx+1∙2cosx-3=0. A)-π6+2πn, nϵZ; B) π6+2πn, nϵZ;±π6+πk,n,kϵZ; C) ±π6+2πn, nϵZ; D) ±π6+πn, nϵZ; E)-π2+πn;±π6+πk,n,kϵZ;
cos2x=sinx теңдеуінің 00;1800 аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 1800; B) 1650; C) 900; D) 1350; E) 1500; Теңдеуді шешіңіз: 4sin2x-5sinxcosx-6cos2x=0. A) arctg2+πn, nϵZ; -arctg34+πk, kϵZ; C)-arctg2+πn, nϵZ; arctg34+πk, kϵZ; B) ±arctg2+πn, nϵZ; ±arctg34+πk, kϵZ; D) arctg2+2πn,nϵZ;arctg34+πk, kϵZ; E) -arctg2+2πn, nϵZ; arctg34+2πk, kϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: cosπ4+x+cosπ4-x=1. A) ±π2+πn, nϵZ; B) π2+πn, nϵZ; C)-π2+πn, nϵZ; D) ±π4+2πn, nϵZ; E) π4+2πn, nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: 2sin22x+cosx=-2. A) πn, nϵZ; B) π3+πn, nϵZ; C)-π3+πn, nϵZ; D) πn,±π3+πk,n,kϵZ; E) π3+2πn, nϵZ;sinx=sinx2 теңдеуінің xϵ(-3π;3π) болғандағы түбірлерінің санын табыңыз. A) 3; B) 2; C) 6; D) 5; E) 4;tg5x+π8=-13 теңдеуінің 00;1800 аралығында жатқан түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 4000; B) 3600; C) 487,50; D) 3700; E) 475,50;Теңдеуді шешіңіз: tg2x+ctg3x=2. A) π8+πn2,nϵZ; B) π4+πn, nϵZ; C) 2πn, nϵZ; D) 12πn, nϵZ; E) π8+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2cos4x-sin4x=1. A)-π6+2πn, nϵZ; B) π6+2πn, nϵZ;±π6+πk,n,kϵZ; C) ±π6+πn, nϵZ; D) ±π6+2πn, nϵZ; E)-π2+πn;±π6+πk,n,kϵZ;
Теңдеулер жүйесін шешіңіз: x+y=π2,sinx+siny=-2 A) x=-5π4+πn;y=-3π4-πn,nϵZ; C) x=5π4+2πn;y=-3π4+πn,nϵZ; B) x=-3π4+πn;y=-π4-πn,nϵZ; D) x=5π4+2πn;y=-3π4+2πn,nϵZ;
E) x=3π4+πn;y=π4-πn,nϵZ;1-4sin2x=0 теңдеуінің [0;2π] аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 4π; B) π; C) 7π6; D) 2π; E) 5π2;Теңдеуді шешіңіз: 1-sinx=sin2π4-x2 A) ±±π2+2πk,kϵZ; B)-π2+2πk,kϵZ; C) π2+2πk,kϵZ; D) Жауабы жоқ; E) (-1)nπ2+2πk, kϵZ;
sinx+cosx=2 теңдеуінің -π;π кесіндісінде жатқан түбірлерінің санын табыңыз. A) 1; B) 0; C) 2; D) 3; E) 4;Теңдеуді шешіңіз: sin4x+cos4x=58. A) π6+πn2,nϵZ; B)-π6+πn2,nϵZ; C) ±π6+πn2,nϵZ; D) π3+π2n,nϵZ; E) ±π3+π2n,nϵZ;B1-нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: cos2π8-x-cos2π8+x=12. A) π+2πn, nϵZ; B) (-1)nπ8+πn2,nϵZ; C) (-1)n2π8+πn2,nϵZ; D) (-1)nπ6+πn2,nϵZ; E) (-1)nπ8+5πn4,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin3x∙sin9x=sin5xsin11x. A) π14k,kϵZ; B) π2k,kϵZ; C) 2πk,kϵZ; D) 16πk,kϵZ; E) πk,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin2x-5sinxcosx+4cos2x=0. A) π4+πk, kϵZ; B) arctg4+πn, nϵZ; C) ; D) π4+2πk, arctg4+πn,kϵZ; E) π4+πk,arctg4+πn, k,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos3x+cos5x2=2. A) ; B) ±π3+2πn, nϵZ; C) 4πn, nϵZ; D) 4π5n,nϵZ; E) 2π3n,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin7x=sin5x. A) π5k,kϵZ, π42n+1,nϵZ; B) π2k,kϵZ;π10 C) πk,kϵZ;π122n+1,nϵZ; D) π5+πk, kϵZπ102n+1,nϵZ; E) 2πk, kϵZ;5π22n+1,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx2∙cos3x2=-0,5sinx. A) 3πk,kϵZ; B) π2k,kϵZ; C) πk, kϵZ; D) π2k+1,kϵZ; E) π22k+1,kϵZ; π2n+1,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos-x=-1. A) π+πn, nϵZ; B) π+2πn, nϵZ; C)-π2+2πn, nϵZ; D) π2+2πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin2x+xcosx=0. A) π2+2πn, nϵZ; B) π2+πn, nϵZ; C)-π2+πn, nϵZ; D) π2+2πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;tgx≥-1 xϵ(-π2;π4] A) [-π2;π2]; B) (-π4;π4); C) (0;π); D) [-π4;π4]; E) (-π2;π2);Теңдеуді шешіңіз: sin2x=22. A) π8+πn, nϵZ; B) (-1)nπ8+π2n,nϵZ; C) (-1)nπ8+5π4n,nϵZ; D) (-1)nπ8+πn,nϵZ; E)-π8+πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosx-π6=32. A)-π2+πk, kϵZ; B) ±π6+2πk, kϵZ; C) ±π6+π6+2πk, kϵZ; D) ±π2+πk, kϵZ; E) ±π2-π2+πk, kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos-π3-5x=12. A) ±15π+2πn, nϵZ; B) π15+πn, nϵZ; C)-π15+πn, nϵZ; D) ±π15+πn, nϵZ; E) ±π15+2πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 3sinx4≥4. A) (arcsin34+2πn;π2+2πn, nϵZ); B) arcsin34+2πn;π2+2πn, nϵZ; C) (arcsin34+πn;π2+2πn, nϵZ]; D) arcsin34+2πn;π2+πn, nϵZ; E) ;Теңдеуді шешіңіз: sinx=sin3. A) x=3; B) x=-1nπ-3+πn, nϵZ; C) x=-1nπ-3+2πn, nϵZ; D) x=2πn+πn, nϵZ; E) x=3πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin2x=-cos2x. A)-π4+2πn, nϵZ; B) π4+2πn, nϵZ; C) 2πn, nϵZ; D) π8+πn2,nϵZ; E)-π8+πn2,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 3tgπ6-2x=3. A) π2k,kϵZ; B) π12+π2k,kϵZ; C) ; D)-π12+π2k,kϵZ; E) πk,kϵZ; Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: cos2x≥0,sin2x≥0 A)-πn≤x≤π4+πn, nϵZ; B) πn≤x≤π4+πn, nϵZ; C) πn≤x<π4+πn, nϵZ; D) π2≤x≤π4+πn, nϵZ; E)-π2≤x≤π4+πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: cosπ8cosx-sinxsinπ8<-32. A) 17π12+2πn,π24+2πn,nϵZ; B) 8π12+2πn,25π24+2πn,nϵZ;
C) 17π12+2πn,25π24+2πn,nϵZ;
D) –π+2πn,-π2+2πnUπ2+2πn,π+2πn,nϵZ;
E) π2+2πn,π+2πn,nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: 1+sinx∙cos2x=sinx+cos2x. A) x=π2+2πn,x=πk,n,kϵZ; B) x=π2+2πn; C) x=π2+πn,x=2πk,n,kϵZ; D) x=-π2+πn,x=2πk,n,kϵZ; E) x=2πk,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos4x=sin⁡(π2+6x). A) πn3,nϵZ; B) πn4,nϵZ; C) πn7,nϵZ; D) πn9,nϵZ; E) πn5,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sin2x-2sin22x+2sin23x=1. A) π41+2n,π66n±1,n,kϵZ; B)-π41+2n,π66n±1,n,kϵZ; C) π41+2n,π26n±1,n,kϵZ; D)-π81+2n,π66n±1,n,kϵZ; E) π81+2n,π66n±1,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 3cosx+4sinx=5. A) arcsin35+2πn, nϵZ; B) π2-arcsin35+2πn, nϵZ; C)-π2-arcsin35+2πn, nϵZ; D) arcsin12+2πn, nϵZ; E) π2+arcsin35+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: tg11x=tgx A) πn2,nϵZ; B) πn3,nϵZ; C) πn10,nϵZ; D) πn7,nϵZ; E) πn5,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin4x-cosx=2. A) πn, nϵZ; B) 2πn, nϵZ; C) 3πn, nϵZ; D) ; E) π2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 6arcsinx2-6x+8,5=π. A) x=4; B) x=2; C) x1=2, x2=3; D) x1=2, x2=5; E) x1=2, x2=4;B2 -нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: tgx+ctgx=-2. A) π4+2πn, nϵZ; B) 2πn, nϵZ; C) -π4+2πn, nϵZ; D)-π4+πn, nϵZ; E) 12πn, nϵZ;00;450 кесіндісіндегі sinxcosx=-0,5 теңдеуің шешіңіз
A) 150; B) 200; C) 450; D) 300; E) 650;Теңдеуді шешіңіз: cos22x=12 A) π42k+1,kϵZ; B) π88k±1,kϵZ; C) π28k±1,kϵZ; D) ; E) π82k+1,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosx+2tg2x+1=0. A) π6+2πk2,kϵZ; B) 2πk, kϵZ; C) x=-π6+2πk2,kϵZ; D) x=-π8+2πk2,kϵZ; E) π8+2πk2,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2cos2x-3cosx+2=0 A) π2+2πn, nϵZ; B) 2πn, nϵZ; C) π2+πn, nϵZ; D)-π2+πn, nϵZ; E)-π2+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinπ3-x+cosπ6-x=3. A) π2+2πn, nϵZ; B) 2πn, nϵZ; C)-π2+πn, nϵZ; D)π2+πn, nϵZ; E)-π2+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin2x+sin6x=3cos22x. A)-π4+π2k,kϵZ;(-1)m2arcsin34+π2m,mϵZ; B) π2k,kϵZ;(-1)m2arcsin34+π2m,mϵZ; C) (-1)m2arcsin34+π2k,m,mϵZ; D) ; E) π4+π2k,kϵZ;(-1)m2arcsin34+π2m,mϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 4sin2x=3. A) π3+πk, kϵZ; B) ±π3+πk, kϵZ; C) ±π6+πk, kϵZ; D) π6+πk, kϵZ; E)-π6+2πk, kϵZ;00;450 sinxcosx=-0,5 A) 200; B) 150; C) 450; D) 300; E) 650;Теңдеуді шешіңіз: 2sin2x-5=-5cosx A) x=2πn, nϵZ; B) x=-π2+πn, nϵZ; C) x=πn, nϵZ; D) x=-πn, nϵZ2; E) x=π2+πn, nϵZ; Теңдеуді шешіңіз: sin2x=14. A) π6+πn, nϵZ; B)-π6+πn, nϵZ; C) ±π6+πn, nϵZ; D) ±π6+2πn, nϵZ; E) π6+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: tgx=ctgx. A) π4+πn, nϵZ; B)-π4+πn2,nϵZ; C) π4+πn2,nϵZ; D)-π4+πn, nϵZ; E) π4+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx+cosx=1. A)-2πn,π2+πk,n,kϵZ; B) 2πn,π2+πk,n,kϵZ; C) 2πn,π2+2πk,n,kϵZ; D)-2πn,π2+2πk,n,kϵZ; E) π2+2πk,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx+cosx=-2. A) 3π4+2πn, nϵZ; B)-3π4+2πn, nϵZ; C) -π4+2πn, nϵZ; D) π4+2πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sinx∙sin3x=12. A) π4+π2n,nϵZ; B)-π4+πn2;±π6+πk,n,kϵZ; C) π4+πn2,nϵZ; D) π4+πn2;±π6+πk,n,kϵZ; E) ±π6+πk,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin23x=34. A)-π9+π3n,nϵZ; B) π9+π3n,nϵZ; C) ±π9+π3n,nϵZ; D) -π9+2πn, nϵZ; E) ±π9+2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin2x2+sinx2∙cosx2=0. A) 2πn, nϵZ; B) π2+2πn, nϵZ; C) ±π2+2πn, nϵZ; D)-π2+2πn, nϵZ; E)-2πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 1-tg2x1+tg2x=12. A) π66n±1,nϵZ; B) π33n±1,nϵZ; C) π66n-1,nϵZ; D) π33n-1,nϵZ; E) π33n+1,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosx∙cos2x+sin2x=-1. A) 2πn, nϵZ; B) π+2πn, nϵZ; C)-πn, nϵZ; D)-π+2πn, nϵZ; E) π2+πn, nϵZ;sinx=12 5000;7600 A) 5200; B) 3550; C) 487,50; D) 5100; E) 575,50;tg5x+π8=-13 xϵ(00;1800) A) 5200; B) 3550; C) 487,50; D) 5100; E) 575,50;Теңдеуді шешіңіз: tgx+3ctgх=4. A) π2+2πn, nϵZ; B) 4πn, nϵZ; C) π4+πn,arctg3+kπ,n,kϵZ; D) π2+πn,arctg3+kπ,n,kϵZ; E)-π2+πn,arctg3+kπ,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos2x=cos2. A) 1+πn, nϵZ; B)-1+πn, nϵZ; C) ±1+πn, nϵZ; D)-1+2πn, nϵZ; E) 1+2πn, nϵZ;sinx+cos2x=0 теңдеуінің [0;π] неше түбірі бар A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;Теңдеуді шешіңіз: sin3x+sin7x=2sin5x. A)-π4+πn, nϵZ; B) π4+2πn, nϵZ; C) π4+πn, nϵZ; D) π4n,nϵZ; E) π5n,nϵZ;B3 -нұсқа
4sinx+2∙cos2x=0 теңдеуінің (0;2 π) аралығына тиісті түбірін санын табыңыз. A) 0; B) 1; C) 2; D) 3; E) 4;2∙log2sinx+cosx=1 теңдеуді шешіңіз: (0;2 π) аралығына тиісті түбірін санын табыңыз. A) 2; B) 3; C) 1; D) 5; E) 4;sin4x-cos4x=12 теңдеуінің -1800;1800 аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 1250; B) 1350; C) 1200; D) -1500; E) 1450;cosx2+sinx2=1 теңдеуінің -1800;1800 аралығына тиісті түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 350; B) -400; C) 0; D) 600; E) -550;Теңдеуді шешіңіз: 2cos2x=3sinx. A) (-1)nπ6+πn,nϵZ; B) (-1)nπ4+πn,nϵZ; C) (-1)nπ2+πn,nϵZ; D) 5πn,nϵZ; E) 12πn,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 1-cos2x=2sinx A) πn,nϵZ; B) π24π+1+πn,nϵZ; C) πk, kϵZ;π24π+1+πn,nϵZ; D) 2πk, kϵZ;π24π+1+πn,nϵZ; E) 12πk, kϵZ;π24π+1+2πn,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosx+cos2x=12-sin2x. A) 2π3+2πn,nϵZ; B)-2π3+2πn,nϵZ; C) ±2π3+2πn,nϵZ; D) 5π3+2πn,nϵZ; E) 2πn,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos2x=2sin2x A) π6+πn,nϵZ; B)-π6+πn,nϵZ; C) ±π6+πn,nϵZ; D)±π2+πn,nϵZ; E)-π2+πn,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos2x=2sin2x A) πn,nϵZ; B) ±π4+2πn,nϵZ; C) ±π4+2πn,n,kϵZ; D) 2πk;±π4+2πn,n,k,mϵZ; E) πk;±π4+2πn,n,k,mϵZ;
1-4 sin2x=0 теңдеуінің [0;3 π] аралығына тиісті түбірінің қосындысын табыңыз. A) 6π; B) 2π; C) 3π; D) 4π; E) 5π;3-4 cos2x=0 теңдеуінің [0;2 π] аралығына тиісті түбірінің қосындысын табыңыз. A) 5π; B) 6π; C) 7π; D) 8π; E) 9π;cosx3=-12 теңдеуінің [-3600;00] аралығына тиісті түбірінің қосындысын табыңыз. A)-900; B) 1800; C) 2700; D) 2600; E) 3600;sinx∙cosx=14 теңдеуінің [00;450] кесіндісіне тиісті түбірін табыңыз. A) 50; B) 150; C) 100; D) 350; E) 250;Теңдеуді шешіңіз: tgx∙sinx-1=0 A) πn6,nϵZ; B) πn4,nϵZ; C) πn3,nϵZ; D) πn2,nϵZ; E) πn,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 3-tgx=tgπ3-x. A) πn,nϵZ; B) π3+πn,nϵZ; C) πk,π3+πn,n,kϵZ; D)-πk,π3+πn,n,kϵZ; E) 2πk,π3+πn,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin4x2-cos4x2=12 A)-2π3+2πn,nϵZ; B) 2π3+2πn,nϵZ; C) ±2π3+2πn,nϵZ; D) 2π3+πn,nϵZ; E)-2π3+πn,nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 2cos3x-2. A)-π4+πn;π4+πn, nϵZ; B)-π4+πn;π4+2πn, nϵZ; C)-π4+2πn3;π4+2πn3, nϵZ; D)-π6+2πn;π6+2πn, nϵZ; E)-π8+πn4;π8+πn4,nϵZ .
Теңдеуді шешіңіз: sin2x=34 A) ±π3+πn,nϵZ; B) ±π6+πn,nϵZ; C) π6+πn,nϵZ; D)-π6+πn,nϵZ; E) π3+πn,nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: sin⁡(x+π4)≤12. A)-π6+2πn;-π3+2πn, nϵZ; B)π6+2πn;π3+2πn,nϵZ; C)-17π12+2πn;-π12+2πn,nϵZ; D)-13π12+2πn;-π12+2πn, nϵZ; E)-7π12+2πn;-π12+2πn, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: 3cosx+sinsinx=1. A) ±π6+πn,nϵZ; B) π3+πn,nϵZ; C) π6+2πn; D) -π6+2πn; E)-π6+2πn;π2+πk,n,k,kϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: sinx<cosx. A)-π4+πn;π4+πn, nϵZ; B)-π4+2πn;π4+2πn, nϵZ; C)-3π4+2πn;π4+πn,nϵZ; D)-3π4+πn;π4+πn,nϵZ; E)π4+πn;π2+πn,nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: cos2x-sin2x=sinπ. A)-π4+πn,nϵZ; B) π4+πn,nϵZ; C) ±π4+πn,nϵZ; D) π2+πn,nϵZ; E)-π2+πn,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cosπ2+x∙cosπ2-x=-12 A) - π4+πn2,nϵZ; B) π4+πn2,nϵZ; C) ±π4+πn2,nϵZ; D) ±π2+πn2,nϵZ; E) π2+πn2,nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: ctg2x+ctgx>0. A)πn;π2+πn, nϵZ; B)-π4+πn;πn, nϵZ; C)πn;π2+πn∪-π4+πn;πn, nϵZ; D)πn;π3+πn, nϵZ; E)πn;π6+πn, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: cos200+x+cos1000-x=0,5. A) 200±3800∙n;nϵZ; B) 400±3800∙n;nϵZ; C) 400±2800∙n;nϵZ; D) 400±1800∙n;nϵZ; E) 400±3600∙n;nϵZ;С1 -нұсқа
Теңсіздікті шешіңіз: 2cos⁡(2x+π3)≥1. A)-3π2+2πn≤x≤4πn, nϵZ; B) 2π+πn≥x≥πn, nϵZ; C)-2πn≤x≤3πn, nϵZ; D) 5π6+πn≤2x≤5πn, nϵZ; E)-π3+πn≤x≤πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: cos3x<12. A) π9+πn3;5π9+πn3,nϵZ; B) -π9+πn3;π9+πn3,nϵZ; C) π9+2πn3;5π9+2πn3,nϵZ; D) π9+2πn3;π9+πn3,nϵZ; E) -π9+2πn3;π9+πn3,nϵZ;[0;4π] кесіндісінде теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: cos=-12,sinx>0 A) 2,5π; B) 5π3; C) 4π3; D) 13π6; E) 10π3;Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: sinx≥12,cosx>12. A) π2+2πn≤x<π3+πn, nϵZ; B) π6+2πn≤x<2π3+2πn, nϵZ; C) -π6+2πn≤x<2π3+2πn, nϵZ; D)-π6+2πn≤x<π3+2πn, nϵZ; E) π6+2πn≤x<π3+2πn, nϵZ;sinx≥22 теңсіздігінің [-π2;π2] кесіндісіндегі шешімін табыңыз. A) [π4;π2]; B) [5π4;3π2]; C) [0;π2]; D) [5π4;π2]; E) [-π2;3π2];Теңсіздікті шешіңіз: 2sinx+2≥0. A)-π4+πn≤x≤5π4+πn, nϵZ; B) π4+πn≤x≤5π4+πn, nϵZ; C) -π4+2πn≤x≤5π4+2πn, nϵZ; D) π4+πn≤x≤5π4+2πn, nϵZ; E) π4+2πn≤x≤5π4+2πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 3tgx+3≥0. A) -π6+πn≤x<π2+πn, nϵZ; B) -π6+2πn≤x≤π2+2πn, nϵZ; C) -π6+2πn≤x≤π2+πn, nϵZ; D) π6+πn≤x≤π2+2πn, nϵZ; E) π6+2πn≤x≤π2+2πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 2cosx-3<0. A) [5π6+πn, 11π6-2πn]nϵZ; B) [5π6+πn, π6-2πn]nϵZ; C) [5π6+2πn, 11π6-2πn]nϵZ; D) [π6+2πn, 11π6-2πn]nϵZ; E) [π6+2πn, 11π6+2πn]nϵZ;y=cosxsinx+1 функцияның анықталу облысын табыңыз: A) π2+2πn<x≤5π2+πn, nϵZ; B) -π2+2πn<x≤5π2+2πn, nϵZ; C) -π2+2πn<x≤π2+2πn, nϵZ; D) π2+πn<x≤5π2+πn, nϵZ; E) π2+2πn<x≤π2+2πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: cos2x3≤sin2x3-0,5. A) π+3πk,5π2+3πk,kϵZ; B) -π+3πk,5π2+3πk,kϵZ; C) π+3πk,2π+3πk,kϵZ; D) π+2πk,5π2+2πk,kϵZ; E) -π+3πk,π+3πk,kϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: cos2x<0,5 A) -π3+πn,π3+πn,nϵZ; B) π6+πn,5π6+πn,nϵZ; C) -π6+πn,5π6+πn,nϵZ; D) π3+πn,π3+πn,nϵZ; E) 2π3+πn,4π3+πn,nϵZ;ctg2x>-3 теңсіздігінің xϵ(0;π) аралығында жатқан барлық шешімдерін табыңыз: A) [0;π6]; B) (π2;5π12+πn2); C) [5π12+πn2]; D) (π2;π6]; E) [π2;5π12+πn2);Теңсіздікті шешіңіз: 3ctgπ6+x2>-3. A) π3+2πn<x<π+2πn, nϵZ; B)-2π3+2πn<x<π+2πn, nϵZ; C)-π3+2πn<x<π+2πn, nϵZ; D) -π3+2πn<x<π+πn, nϵZ; E) π3+πn<x<π+πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: sinx2≥12. A) π3+4πn≤x≤5π3+4πn,nϵZ; B) π3-πn≤x≤5π3+4πn,nϵZ; C) 5π3-πn≤x≤5π3+4πn,nϵZ; D) π4+3πn≤x≤3π3+4πn,nϵZ; E) π6+3πn≤x≤5π3+4πn,nϵZ;Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: sinx≥32tgx≥0 A) π3+πn≤x<π2+2πn,nϵZ; B) π3+2πn≤x<π2+2πn,nϵZ; C)-π3+2πn≤x<π2+2πn,nϵZ; D)-5π3+2πn≤x<3π2+2πn,nϵZ; E) 5π3+2πn≤x<3π2+2πn,nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: -12<sint<12. A) (-π3+2πn; π6+2πn)U(5π3+2πn; 7π3+2πn; B) (π3+2πn; π6+2πn)U(5π3+2πn; 7π3+2πn;
C) )(π6+2πn; π6+2πn)U(5π6+2πn; 7π6+2πn;
D) (-π6+2πn; π6+2πn)U(5π6+2πn; 7π6+2πn);
E) (5π6+2πn; 7π6+2πn);
y=sin2xcosx функцияның анықталу облысын табыңыз: A) πn≤x<π2+πn, nϵZ; B) π2+πn≤x<π2+πn, nϵZ; C)-π2+πn≤x<π2+πn, nϵZ; D)-πn≤x<π2+πn, nϵZ; E) π2+πn≤x<πn, nϵZ;sinx4-12cosx8=0 теңдеуінің [17π;25π] кесіндісіндегі түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 20π; B) 19π; C) 20π+π2; D) 21π; E) 20π-π2;cosx+cos3x+cos5x+cos9x=0 теңдеуінің [0;π2] кесіндісіндегі түбірлерінің санын анықтаңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;Теңдеуді шешіңіз: cosx2+cos2x=2. A) πn,nϵZ; B) 4πn,nϵZ; C) 2πn, nϵZ; D) 3πn,nϵZ; E) 5πn, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 8cos4x-8cos2x-cosx=2. A) 2πn5;2πk3 n, nϵZ; B) 2πn5;4πk3 n, nϵZ; C) -2πn5;4πk3 n, nϵZ; D) -2πn5;2πk3 n, nϵZ; E) -2πn5;πk3 n, nϵZ;
Теңдеуді шешіңіз: sinx-cosx=1. A) {π2+2πk,kϵZ}; B) π+2πn,π2+2πk k, nϵZ; C) {π+2πk,kϵZ}; D) -π+2πn,π2+2πk k, nϵZ; E) π+2πn,π2+πk k, nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: arctgx2-3x-3=π4. A) {-1;1}; B) {1;-4}; C) {-1;-4}; D) {1;4}; E) {-1;4};Теңсіздікті шешіңіз: 3-4cos2x<0. A) -π6+2πk;π6+2πk ,nϵZ; B) -π6+2πk;π6+πk ,nϵZ; C) -π6+πk;π6+πk ,nϵZ; D) -2π6+2πk;π6+πk ,nϵZ; E) 2π6+2πk;π6+πk ,nϵZ;sinx>cosx теңсіздігін қанағаттандыратындай 10-кіші натурал сандардың қосындысын табыңыз. A) 19; B) 21; C) 20; D) 23; E) 22;С2 -нұсқа
sin20x+10cos10x=0 теңдеуінің (3π;3,1π) аралығында жатқан түбірін табыңыз. A) 3π+π10; B) π+π10; C) 2π+π10; D) 3π+π20; E) 4π+π20;sin4x3+cos4x4=58 теңдеуінің [-900;900] кесіндісіндегі түбірлерінінің қосындысын табыңыз. A) 1350; B) 1250; C) 1480; D) 1500; E) 1700;Теңдеуді шешіңіз: cos2x-3cosx=4cos2x2 A) 2π3+2πn, nϵZ; B) ±2π3+2πn, nϵZ; C)-2π3+2πn, nϵZ; D) 2πn, nϵZ; E)-2π3+2πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 2cos3π2+3x≤-2. A) -π4+2πn;-π12+2πn, nϵZ; B) -π4+2πn3;-π12+2πn3, nϵZ; C) -π2+2πn;-π6+2πn,nϵZ; D) π4+2πn;3π4+2πn, nϵZ; E) π12+2πn3;π4+2πn3, nϵZ.
cos2x=cosx-1 теңдеуінің [0;2π] кесіндісіндегі түбірлерінінің қосындысын табыңыз. A) π; B) 4π; C) 2π; D) 5π2; E) 2,5π;Теңсіздікті шешіңіз: tg(π-2x)≥√3. A) -π4+πn;-π6+πn,nϵZ; B) (-π4+πn2;-π6+πn2], nϵZ; C) -π2+πn;-π3+πn, nϵZ; D) π6+πn;π4+πn,nϵZ; E) π6+πn2;π4+πn2, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: tg2x+ctg2x+3tgx+3ctgx+4=0 A)-π4+πn,nϵZ; B) 3π4+πn,nϵZ; C) π4+πn,nϵZ; D)-3π4+πn,nϵZ; E) 2πn,nϵZ;cosx=-12sinx>0 жүйенің 0;4π кесіндісіндегі түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 13π3; B) 5π3; C) 4π3; D) 10π3; E) 15π3;Теңсіздікті шешіңіз: sinx>cosx A) π4+πn;π2+πn, nϵZ; B) (π4+2πn;5π4+2πn), nϵZ; C) π4+2πn;3π4+2πn, nϵZ; D) (-π2+πn;π4+πn), nϵZ; E) π4+πn;3π4+πn, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: sinx4-12cosx8=0 A) 18π; B) 20π; C) 22π; D) 24π; E) 22π-π2;sin3x+cos3x=2 теңдеуінің [7π4;9π4] кесіндісіндегі түбірлерінің қосындысын табыңыз. A) 3100; B) 3350; C) 4100; D) 3750; E) 3150;
2cos2x+5sinx=5 теңдеуінің [-3;2] кесіндісіндегі түбірлерінің санын табыңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5; Теңдеулер жүйесін шешіңіз: x-y=4π3,sin2x+sin2y=14 A) x=7π2-πn;y=2π6; B) x=7π2-πn;y=π6; C) x=7π2-2πn;y=π6; D) x=5π2-πn;y=π6; E) x=-5π2-πn;y=π6;Теңдеуді шешіңіз: cosx+sin2x-cos3x=0 A) (-1)k-1π6,kϵZ; B)-πn,nϵZ;(-1)k-1π6+πk, kϵZ; C) πn,nϵZ;(-1)k-1π6+πk, kϵZ; D) π2n,nϵZ;(-1)k-1π6+πk, kϵZ; E) π2n,nϵZ;(-1)k+1π6+πk, kϵZ;tg2x-1+3tgx+3=0 теңдеуінің 00;900 аралығына тиісті түбірін табыңыз. A) 350; B) 400; C) 450; D) 550; E) 600;Теңсіздікті шешіңіз: cosx-π3≥32. A) -π6+2πn;π6+2πn, nϵZ; B) π6+2πn;π2+2πn, nϵZ; C) π6+2πn;5π6+2πn, nϵZ; D) π3+2πn;2π3+2πn, nϵZ; E) π6+2πn;π2+2πn, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: sinx∙sin5x=cos4x. A) π10+πn5,nϵZ; B) 2π5+πn5,nϵZ; C)-2π5+πn5,nϵZ; D) π2n,nϵZ; E) 2πn,nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 2sin22x<1. A) -π8+πn2;π8+πn2, nϵZ; B) -π8+2πn;π8+2πn, nϵZ; C) -π4+πn;π4+πn, nϵZ; D) -π3+π2∙n;π3+π2∙n, nϵZ; E) -π6+πn2;π6+πn2, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: sin9x=2sin3x. A)-πn3;±2π17+2πk,n,kϵZ; B) πn3;±2π17+2πk,n,kϵZ; C) πn3;±2π17+πk3,n,kϵZ; D) πn3;±π18+πk3,n,kϵZ; E)-πn3;±π18+πk3,n,kϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: tg2x-14tgx-34>0. A) π4+πn;-arctg34+πn, nϵZ; B) π4+πn;π2+πn, nϵZ; C) -π2+2πk;-arctg34+πk∪π4+πn;π2+πn, n,kϵZ; D) π4+πn, arctg34+πn, nϵZ; E) -π2+πn;π4+πn, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: sin3x∙cosx=sin5x∙cos3x A) πn2,nϵZ; B) π12+πn6,nϵZ; C) πn2;±π12+πk6,n,kϵZ; D) πn,nϵZ; E) π6+πn2,nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: cos6x-sin6x<0. A) π24+πn3;5π24+πn3, nϵZ; B) π8+πn;5π8+πn, nϵZ; C) π4+2πn;5π4+2πn, nϵZ; D) π12+2πn3;5π12+2πn3, nϵZ; E) π2+2πn;5π2+2πn,nϵZ.
sin4x-cos4x=12 теңдеуінің 00;900 аралығына тиісті түбірін табыңыз. A) 350; B) 400; C) 450; D) 600; E) 550;Теңсіздікті шешіңіз: 2cos22x-1≥0. A) -π8+πn2;π8+πn2, nϵZ; B) -π4+πn;π4+πn, nϵZ; C) -π2+2πn;π2+2πn, nϵZ; D) [-π6+πn2;π6+πn2, nϵZ; E) -π12+πn3;π12+πn3, nϵZ.
sin2x+cos2x+sinx+cosx+1=0 теңдеуінің 900;1800 аралығына тиісті түбірінінің қосындысын табыңыз. A) 1250; B) 1350; C) 1450; D) 1500; E) 1550;
C3нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: sinx+tgx2=0. A) 2πn, nϵZ; B) πn, nϵZ; C)-2πn, nϵZ; D) π3+πn, nϵZ; E)-π3+πn, nϵZ;Теңдеулер жүйесін шешіңіз: cosx+cosy=3x+y=π3 A) π6+2πn;π6-2πn,nϵZ; B) π6+2πn;π6+2πn,nϵZ; C) -π6+2πn;π6+2πn,nϵZ; D) π6+πn;π6-πn,nϵZ; E) π6+2πn;π6-πn,nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: |tgx|<3. A) -π3+πn;π3+πn, nϵZ; B) (-π2+nπ;-π3+nπ),nϵZ; C) π3+nπ;π2+nπ,nϵZ; D) 2π3+nπ;4π3+nπ,nϵZ; E) -π6+πn;π6+πn,nϵZ.
sinπ3-2x=-12 теңдеуінің (00;600) аралығына тиісті түбірін табыңыз. A) 200; B) 450; C) 150; D) 300; E) 650;1-cosx=23sinx2теңдеуінің (-3π2;0) аралығына тиісті түбірін табыңыз. A)-π2; B) 2π; C) π; D) 0; E)-4π3;
cosx≥12 теңсіздігінің 0,3π кесіндісінде жатқан барлық шешімдерін табыңыз. A) 0;π3; B) 5π3;7π3; C) 0;π3∪5π3;7π3; D) 0;π6; E) 4π3;5π3.
Теңдеуді шешіңіз: sin3x=cos5x. A) π16+πn4,nϵZ; B) π6+πn4,nϵZ; C) π6+πn4; 3π4+πk,n,kϵZ; D) π16+πn4; 3π4+πk,n,kϵZ; E) π16+πn4; 3π4+2πk,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: 2sin2π4-x=cos2x. A) 2πn, nϵZ; B) πn,π2+πk,n, kϵZ; C) πn,π4+πk,n, kϵZ; D) π2+πn, nϵZ; E)-2πn,π2+πk,n, kϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 2sin2x+π4+3cosx >0. A)π4+πn;5π12+πn,nϵZ; B) -π4+nπ;5π12+nπ,nϵZ; C) -π4+nπ;5π6+nπ, nϵZ; D) -π4+nπ;5π8+nπ, nϵZ; E) -π4+πn;π4+πn,nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: sin2x+cos2x=sinx+cosx. A) πn,π6+πk3n,kϵZ; B) πn,π6+2πk3n,kϵZ; C) πn4,π6+2πk3n,kϵZ; D) 2πn,π6+2πk3n,kϵZ; E) πn4,π3+2πk3n,kϵZ;Теңсіздікті шешіңіз: 2sin2x-7sinx+3>0. A) -7π6+2πn;π6+2πn, nϵZ; B) -π6+2nπ;π6+2nπ,nϵZ; C) -5π6+2nπ;π6+2nπ,nϵZ; D) -7π3+2nπ;π3+2nπ, nϵZ; E) -4π3+2πn;π6+2πn, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: arccosx=arctgx. A) 3-12; B) 3-12; C) 5+12; D) 5-12; E) 5-12;
Теңсіздікті шешіңіз: cos3x∙cos3x-sin3x∙sin3x>58 A)-π12+πn2;π12+πn2,nϵZ ; B)-π3+nπ2;π3+nπ2, nϵZ; C)-π6+nπ2;π6+nπ2, nϵZ; D)-π4+nπ2;π4+nπ2, nϵZ; E)-π8+πn2;π8+πn2, nϵZ.
sin2x+π18∙cos2x-π9=-1 (00;900) A) 300; B) 350; C) 480; D) 500; E) 700;sin4x-cos4x=sin2x [00;900] A) 21,500; B) 350; C) 47,50; D) 500; E) 67,50;Теңсіздікті шешіңіз: rccosx>π6 . A) (-∞;-1]; B)[32;+∞); C)[-1;32]; D)(-1;32); E)(-∞;-1).
Теңсіздікті шешіңіз: sinx+π6∙cos⁡(x+π6)>14. A)π6+2πn;5π6+2πn, nϵZ; B)-π12+nπ;π4+nπ, nϵZ; C)-π6+2nπ;π2+2nπ, nϵZ; D)-π4+nπ;π12+nπ, nϵZ; E)-π12+2πn;π4+2πn, nϵZ.
Теңсіздікті шешіңіз: sinx∙cosx>0. A)πn;π6+πn, nϵZ; B) ( nπ;π4+nπ), nϵZ; C)nπ;π3+nπ, nϵZ; D)nπ;π2+nπ, nϵZ; E)πn;π+πn, nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: tgx+tg2x=tg3x. A) π22+πn11,nϵZ; B) π22+πn8,nϵZ; C) π11+πn8,nϵZ; D) 2πn, nϵZ; E) πn8,nϵZ;Теңдеуді шешіңіз: sin23x-π4+cos22x+π3=0. A) π4+πn, nϵZ; B) π6+πn, nϵZ; C) π8+πn, nϵZ; D) π10+πn, nϵZ; E) π12+πn, nϵZ;cosx>12 теңсіздігінің шешімі жатқан аралықты көрсетіңіз. A)(π4;π2); B)(7π4;9π4); C)(3π4;5π4); D)(-π2;-π4); E)(π4;3π4).
Теңдеуді шешіңіз: sin4x+cos4x=sin2x-0,5. A) π4+πn, nϵZ; B)-π4+πn, nϵZ; C) π2+πn, nϵZ; D)-π2+πn, nϵZ; E) 2πn, nϵZ;Теңсіздікті шешіңіз:3-4cos2x<0. A)-π3+πn;π3+πn,nϵZ; B)-π4+nπ;π4+nπ, nϵZ; C)-π6+nπ;π6+nπ, nϵZ; D)π6+nπ;11π6+nπ, nϵZ; E)(- π6+2πn;π6+2πn),nϵZ.
Теңдеуді шешіңіз: sin2x+sin22x=sin23x+sin24x. A) πn, nϵZ; B) πn3;nϵZ; C)-πn2,πk5,n,kϵZ; D) -πn3,πk5,n,kϵ; E) πn2,πk5,n,kϵZ;Теңдеуді шешіңіз: cos2π8-x-cos2π8+x=12. A) (-1)nπ8+πn2,nϵZ; B) (-1)nπ8+πn4,nϵZ; C) (-1)nπ8+πn4,n,2πk, kϵZ; D) πn4,nϵZ; E) 2πn, nϵZ;
IX тарау
ТУЫНДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
А1-нұсқа
fx=x33-2x2-12+5 функциясы берілген f'x=0 теңдеуін шешіңіз.
А) -2, 6; В) -2; -6; С) -3; 4; D) 3; -4; Е) 2;-6;
fx=tg3x функциясынын туындысын табыңыз.
А) 3sin3x; В) 3xcos23x; С) -3sin23x; D) 1cos23x; Е) 3cos23x;Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = 2sin 5x .
A) 2cos5x; B) 52sin5x; С) -I0cos5x; D) 10cos5x; E) 25cos5x;
Нүкте түзу бойымен s=2t3+t2-4 заны бойынша козғалады. t=2 кезіндегі нүктенің жылдамдығын табыңыз.
А) 28; В) 64; С) 16; D) 148; Е) 20;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=x4+1x3x4А) х7-12; B) 8x7+l; С) 18х5-4; D) 8x5-l; E) 7x8-9;
fx=(2х-6)8 функциясының туындысын табыңыз. A) 8(2x-6)7; B) -7(2х-6)7 ; С) 16(2х-6)7; D) 4(2x-6)7; E) -7(2x + 6)7;
fx=3-4xx2 функциясынын туындысын табыңыз.
А) 2x2-4xx4; В) x-4x2; С) 4x-2x4; D) 4x-6x3; Е) x-4x4;
fx=35-4x функциясынын туындысын табыңыз. А) 125-4x2; В) 155-4x2; С) 8x5-4x2; D) 12x5-4x2; Е) -125-4x2;
y(x)= cosx2 функциясының туындысын табыңыз.
A) xcosx2; B) 2sinx2; C) -2xsinx2; D) -2xcosx2; E) 2xcosx2;
Функцияның туындысын табыңыз: y=13x-624.A) 813x-623; B) 2413x-623; C) 1313x-624; D) 63x+yx2+y2-623;
E) 721x+5x-624;
f(x) = 6х2 функция берілген. f ’ (2) есептеңіз.
А) 28; В) 14; С) 24; D) 8; Е) 16;
Функцняның туындысын табыныз: f(x)= (3 - 4х)3 А) -12(3-4х)2; В) -9(3-4х)2; С) 12(3-4х); D) 3(3-4х)2; Е) -4(3-4х)3;
Функцияның туындысын табыңыз: y=2,5x2-x5A) -5x + 5x4; B) 12,5x-15x4; C) 2,5x2-5x4; D) 5x-x5; E) 5x-x4;
Туындыны табыңыз: y = 51nx - x3.
A) x5-x; B) -x5+ 2x; C) 5x-2x; D) 5x+ 2x; Е) 5x-x;
Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = 4-x2+x.
А) 62+x2; В) 1x2; С) 43-x2; D) 62-x2; Е) 4x-22;
y(x)=tgx функциясының х = π3 нүктесіндегі туындысының мәнін табамыз:
А) 4; В) 14; С) 18; D) 12; Е) 116; Егер f(x)=x болса, онда f'(16) мәнін табыңыз.
А) 4; В) 34; С)-43; D) 12; Е) 116; Егер f(x)= 2х2 болса онда, f'(-1) мәнін табыңыз. А) 4; В) 43; С) -4; D) 2; E) -2
fx= 1x+5x-2 функциясының туындысын табыңыз.
А)- 1x2+5x+2; В) - 1x2+5; С)- 1x+2; D) 1x-5; Е) - x2+5 Функцияның туындысын табыңыз: f(x)=( x2+4x-1)6А) 6(x-4x+1)5(2x2 +4); В) 6(х2 + 4х -1)5(2х2 -4);
С) 6(х2 + 4х -1)5(2х-4); D) 6(x+4x-1)5(2x2 +4);
Е) 6(x+4x-1)5(2x +4) ;
Функцияның туындысын табыңыз: g(x)= x-3+2x.
A) -3x-44; B) 3x4+2; C) -3x2+2; D) -3x4+2; E) -12x2 х2;
fx=x2-4x функциясының, f'(4) мәнін табыңыз.A) 6; B) 7; C) 8; Д) 9; Е) 10.
f(x) = 4x3 +2x4-x5 функциясының туындысын табыңыз.
А) 12х+8х2-5x4; В) 4x2+8х-5х3; С) 4х3 +8x2 -5х4;
D) 12x2+ 8x3-5х3; Е) 12х2+8х5-5x3;
Абсциссасы х0 = 1 нүктесінде у = х4+ х функциясының фафигінс жүргізілген жанаманын теңдеуін жазыныз. А) у=5х; В) у=х+3; C) y=3x+7; D) y=5x-3; Е) у=х-7;
Абсциссасы х0 = 3 нүктесікде у = х2 - 4х + 9 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз. А) 2у=2х+1; B) y=3x+2; C) y+x=0; D) y+x=l; E) у=2х;
А2
Функцияның туындысын табыныз: fx=(x7-3x4)120A) 120(7x6-12x3)(x7-3x4)119; B) 120(x7-3x4)119 ; C) 1120(x7-3x4)119; D) 120(7x6-12x3);E) (7x6-12x3)120;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=1-cos4xA) sin4x; B) tg4x; C) 4sin4x; D) cos4x; E) 0;
Функциянын туындысын табыңыз: f(x)= sin24 x + cos24x + 5. A) 4cos4x; B) 1; C) tg4x; D) sin4x+cos4x; E) 0;
Функцияныц туындысык табыныз: fx=ln1-0,2x.А) 55-x; В) 15(5-x); C) 11-5x; D) 5x; Е) 1x-5;
Функциянын туындысын табыңыз: у=ln(2х + 3).
A) 12x+3; В) 12ln⁡(2x+3); С) 2x+3ln2; D) 22x+3; Е) 32x+3Туындыны табыныз: fx=ex∙e5 А) ex+5; B) xe5; С) 5ex; D) е5; Е) ex;
f(x)= x+22x+1функциясы берілген. f' (1) нүктесіндегі туындыны табыңыз.
А) -3; В) - 13; С) 13; D) 3; Е) 0; .
f(x)=4sin3x функциясының f'(x) есептеңіз.A) 6cos3x; B) 12cos3x; C) -4cos3x; D) -4cosx; E) 12cosx;
Функцияның туындысын табыңыз: у = 4e -2x.
А) -2 е-2x; В) 4хе -2; С) -4е-2x; D) 8xe -2x; Е) -8e -2х;
f(x) =tgπ4-x фүнкциясының x =-34π нүктесіндегі туындысын табыңыз. А) Мәні жоқ; В) -34; С)-1; D) 1; Е) 0;
f(x)=4x3 -2x-40 функциясы берілген. f'(3) есептеңіз.A) 106; В) 48; С) 36; D) 46; E) 98;
fx=13x2-7x+5 функциясын туындысын тауып, f'(0)+ f'(-1) өрнегінін мәнін есептеңіз. А) 30; В) 25; С) -10; D) -40; Е) 12;
fx=2x2-1 функциясының графигіне х0 =0 нүктесі арқылы өтетін жанаманың теңдеуін жазыңыз. А) fx=-1; B) fx=2; C) f(x)=x+1; D) f(x)=3x; Е) fx=1-x;
Функциясының туындысын табыңыз: f(x) =x5-2x.
A) 5x4+12x; B) 5x4-12x; C) 5x4-2x; D) 5x4-1x; E) 5x4-2x2; Функцияның туындысын табыңыз: fx=cos5xcos4x-sin5xsin4xA) 2sin5xcos4x; B) cos9x; C) 1; D) -9sin9x; E) sin9x;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=2x+1x+1 A) 12x+12; В) 1x+12; C) 22x-22; D) 22-x2; E) 11-x2;
f(x) = (4 - 1,5x)10 функциясының туындысын табыңыз. А) 6(4-1,5х)9; В) 1,5(4-1.5х)9; С) 1,5(4-1,5х)10; D) 9(4-l,5x)9; Е) -15(4-1,5х)9;
Туындыны табыңыз: fx= cos2x+3. A) -sin(2x+3); B) 12sin(2x+3); C) 2sin(2x+3); D) sin(2x+3); E) -2sin(2x+3);
Функцияның туындысын табыңыз: fx=ctgx3. A)-13sin2x3 ; B) -33sin2x3 ; C) 1cos2x3 ; D) -1sin2x3 ; E) -3cos2x3 ;
Материалдық нүкте түзу сызық бойымен S(t) =3t2+4cos(0,5πt) заңы бойынша қозғалады. Уақыт t = 2с болғандағы жылдамдықты табыңыз. А) 13 м/сек; В) 12 м/сек; С) 19 м/сек; D) 21 м/сек; Е) 15 м/сек;
Абсциссасы x0 = 1 нуктесінде у = 9x-x2 функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.
А) у=7х+1; В) у=9х+1; С) у=х-1; D) у=7х-2, Е) у=9х+3;
Функцияның туындысын табыңыз. f(x) = хInx
А) 3-lnх; В) 1+lnх; С) 1-lnх; D) lnx-1; E) lnx;
Функцияның туындысын табыңыз. f(x)= 2x∙sinπ6+12А) 2 3+1; В) 2x+133; С) 3 2x∙sinπ6+1;
D) 3 2x∙sinπ6+1; E) 2(x+1);
fx= sinx2 функциясының туындысын табыңыз.
A) cos2x ; B) -2xcosx2; С) -2xsinx2 , D) 2xcosx2; E) 2xsinx2
Функциянын туындысын табыңыз: f(x) = sin2xcos2x
A) 2cos4x; B) 4sin2x; C) cos22x-sin22x;
D) 2cos22x+2sin22x; Е) -4cos2xsin2x;
А3-НҰСҚА
fx=xcosx функциясы берілген, f'2π нүктесіндегі туындыны табыңыз: A) -l; B) l; C) 2; D) 0; E) 22;Функцияның туындысын табыңыз: у = x2.
А) 2lnx; В) 2x2-1; С) 2x2-1; D) 2lnx; Е) 2x2-1;
Туындыны табыңыз: f(x) = 4-7-xА) 7-xln7; В) 7xln7; С) 7lnх; D) 7xlnx; E) In7;
fx=x3-3x2+4x+5 функциясы берілген. f ' (2) нүктесіндегі туындыны табыңыз.А) 2; B) l; C) 4, D) 0; E) 3;
Функциясының туындысын табыңыз: fx=1-cos2xsinx. A) cos2x; B) -sin2xsin2x;; C) -2cosxsin2x D) sinx; E) cosx;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=3x-25x+8. А) 24x5x+82; В) 245x+82; С) 345x+82; D) 34x5x+82; E) 245x+8;
Функцияның туындысын табыңыз: у = ctg2x. А) - 2sin22x; B) -1sin22x; C) 2cos22x; D) -12sin22x ; E) sin2x;
Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = ln(3х2- x). A) 13x2-x; B) 6x-1ln⁡(3x2-x); C) 6x-13x2-x; D) 1ln⁡(6x-1); E) 3x2-xln⁡(3x2-x);
Функцияның туындысын табыңыз: у= sin x5.
A) 5cosx5; B) -5cosx5; С) cosx5; D) -15cosx5; E) 15cosx5;
Функцияның туындысын табыныз: f(x) = (3+4x)(4x-3). А) 16; В)32х; С) 16х; D) 32x2; Е) 8х2;
Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = 10cosx+sin2π2. А) -1; В) 0; С) 10; D) -5sinx; E) 5sinx;
f(x) = 7х3 + Зх7 - 3х +1 функциясының туындысын тауып, f '(l), f '(2) өрнегінін мәнін есептуңіз. А) 24; 93; В) 23; 93; С) 23; 95; D) 24; 95; Е) 25;93;
fx=16x-15 функциясының туындысын табыңыз.
A) 656x-15; B) 156x-14; C) -306x-16 ; D) 246x-14; E) 306x-16 ;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=cos⁡(3-4x). A) -4sin(3-4x); B) -sin(3-4x); C) sin(3-4x); D) 4sin(3-4x); E) 14sin(3-4x);
Функцияның туындысын табыңыз fx=sin3x+cos5x.A) 3cos3x + 5sin5x; B) 3cos3x-5sin5x; C) sin3x-cos5x;
D) cos3x-sin5x; Е) 3sin3x + 5cos5x;
y= 3xsinx функциясының туындысын табыңыз. A) 3xln3sinx-3xsinxsin2x ; B) 3xln3+3xcosxsin2x ; C) 3xln3+3xsinxcos2x ;
D) 3xln3-3xcosxcos2x ; E) 3xln3-3xcosxsin2x ;
fx=x9-3x5-2x4+2. A) 9x8-15x4+12x-5; B) x10-x62-3x5; C) 9x8-15x4- 12x4; D) 9x8-l5x4-I2x-5; Е) 9x5-15x4+12х-3;
fx=4x+7-6 функцнясының туындысын табыңыз. А) -24(4х + 7)-7; В) -6(4х + 7)-5; С) -42(4х + 7)-4; D) -4(4х + 7)-6; Е) -4(4х + 7)-7;
f(x) = 52 х3 - 4х2 -11 х + 20 функциясы берілген. f'(-5) -ті табыңыз.
А) 34; В) 32; С) 31; D) 30; E) 28.
f(x) = 3 + 4x - х2 функциясының экстремумын табыңыз. A) xmin=2; В) хmax=2; C) xmax= -2; D) xmin= -2; E) xrnin=34.
f(x) = 3x2 - 2x +1 функциясының өсу аралығын табыңыз. А) -∞;13; В) ∞;13; С) (-1;0); D) (1;4); Е) (-1; 13).
Дене S(t) =3t+5t2 заңы бойынша қозғалады. t=2 болғанда дененің қандай жылдамдықпен қозғалатынын табыңыз. А) 20; В) 23; С) 25; D) 5; E) 2.
Егер fx=ln⁡(4-x) болса, f'(4,5) неге тең? А)4; В)-2; С)2; D)-4; E)1.
fx=x2-11x+28 функциясының [4;5] кесіндісіндегі а) ең үлкен ; б) ең кіші мәндерін табыңыз. А) а) 0; б) -2 ; В) а) 0; б) 2 ; С) а) 0; б) 4; D) а) 0; б) 6; Е) а) 0; б) 8.
Егер материалдық нуктенің түзу бойымен қозғалыс жылдамдығы V(t) = Зt2 + 2t-1 заңы бойынша өзгеріп тұрса, онда t=1 уақыт мезетіндегі үдеуін табыңыз. А) 4; В) 6; С) 8; D) 10; E) 12.
В1-нұсқа
f(x) = (2x - 7)8 функциясының туындысын табыңыз. A) 16(2x - 7)7; B) - 7(2x - 7)8 ; C) 8(2x - 7)7; D) 4(2x - 7)4; E) - 7(2x - 7)7;
fx=x22x-1 функциясының туындысын табыңыз. А) х-1; В) 2x22x-12; С) 2x2-2x2x-12 ; D) 2x-12x-12; Е) 2x2x-12;
fx=(4x + 7)-6 функциясының туындысын табыңыз. A) - 4(4x + 7)-6 ; В) - 42(4x + 7)-4 ; С) - 24(4x + 7)-7; D) - 6(4x + 7)-5; Е) - 4(4x + 7)-7;
Егер fx= 5x2-x-1x болса, f'12 мәнін табыңыз. А) 8; В) 9; С) 2; D) 7; Е) 1;
Функцияның туындысын табыңыз: f(x)= 1+sinxcosx. A) 11-cosx; B) 1-sinx; C) 11+sinx; D)1-cosx; E) 11-sinx; fx=3e3x функциясының туындысын табыңыз. А) 9e3x; В) 6e 3x; С) -6е3x; D) -9e3x ; Е) 9e 3x;
f(x) =35-4xфункциясының туындысын табыңыз. А) 155-4x2; В) 12x5-4x2; С)-125-4x2; D) 125-4x2; Е) 8x5-4x2;
f(x) = e3sinx функциясының туындысын табыңыз. А) e3sinx; В) -3cosxe3sinx; С) 3cosxe3sinx; D) 3sinxe3sinx; E) e3cosx;
Егер fx=3x-x2-23 болса, f'0+f'(1) өрнегі неге тең? А) 108; В) 36; С) 576; D) 0; E) 27.
Егер fx=x2-4x болса, f'(4) неге тең? А) 5; В) 7; С) 9; D) 12; Е) 10.
Erep fx=(x3+ 1) ∙ (x2 +1) болса, онда f'(1) неге тең? A) 12; B) 6; C) 10; D) 11; E) 13.
у = х2-5х-6 функциясының [0;5] кесіндісіндегі ең кіші мәні неге тең? А) 0; В) -4; С) -13; D) -6; E) -494.
Егер fx=2x+x болса, f'(0) неге тең? А) 1+1ln2; B) 2ln2+1; C) 1 + ln2; D) 1; E) ln2.
Егер fx=x-32+x болса, f'(3) неге тең? А) 4; В) 3; С) 2, D) 1; E) 0.
Eгеpfx=tgx+4x болса, f'(π4) неге тең? А) -2; В) 4,5; С) 6; D) 8; E) 12.
Eгеp fx=cosx+x2 болса, f'(0) неге тең? А) -1; В) 0; C) l; D) 2; E) 3.
Erеp fx=ex+x3 болса, f'(-1) неге тең? А) 1e-2; В) е+3; С) 1e + 2; D) 1e + 3; Е) е+2.
f(x) = х2 - Зх + 2 функциясының кему аралығын табыңыз.
А)(-∞; 32); В) ( 32;+∞); C) (-∞; 32)U( 32;+∞); D) (-∞;+∞); E) (-∞;32]. у= cos2x функциясынын графигіне x0=π4 нүктесінде жүргізілген жанаманын теңдеуін жазыңыз. А ) у =2x+π2; В) у = -2x+π2; С) у =x+π4; D) у = -x+π2; E) у =2x-π2.
y = tgx функциясының графигіне x0=π4 нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңыз. А) -2; B) -l; C) 0; D) l; E) 2.
fx=2x3-3x2-12x функциясының өсу аралығын табыңыз. А) (- ∞;-1]; В) [2;+ ∞); С) (-;-1]U[2 ; + ); D) [-1;2]; Е) (-1;2).
fx=-х2 + 7х функциясың экстремумға зерттеңіз: А) x=3,5-максимум нукте; В) х=3,5-минимум нукте; С) х = -3,5-максимум нукте; D) х = -3,5-минимум нукте; Е) х= 2,5-максимум нукте.
fx=2х2 -9x+ 10 функциясының [0;2] кесіндісіндегі а) ең улкен; б)ең кіші мәндерін табыңыз. A) a) 10; б)0; В) а)8;б)0; С)а)6;б)0; D) а)4; б)0; Е)а)2;б)0.
fx=2x-1 функциясының графигіне қандай нуктеде жүргізілген жанама, Ох осімен 450 бұрыш жасайды? А) (1;1); В) (1;2); С) (2;1); D) (1;3); Е) (1;1).
t0= 1 уақыт мезетіндегі S(t) = 8 – 2t+ 24t2 - 3tЗ заңы бойынша қозғалатын материалдық нүктенің үдеуін табыңыз. А) 22; В) 24; С) 26; D) 28; E) 30.
В2-нұсқа
Туындыны табыңыз: fx=8x2x+3x-2ln3. A) 8xln8-ln3; B) 4xln8-Зx; C) 4xln4 + 3x; D) 2xln2+3x-2; Е) 8xln4 + 2-3x;
y = x2-3x функциясының графигіне абсциссасы x0 = 1 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.
А) у=-x-1; В) у = x+1; С) у = -x+1; D) у = x+2; Е) у = -х + 2;
Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = 2 + Inx.
А) 23x; В) 1x С) 12x; D) 1x2; E) 2x;
Фуякцияның туындысын табыңыз. f(x)= 2-3xx.
А)-6x+2x2; В)-3; С)-2x2; D)3x; E) 2x2;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=(1+x-x2)4. A) 1-2x3; В) 4(1+x- x2)3(1-2x); С) 2(1-x); D) 1-2x4; Е) 4(1 +x- x2)3;
fx=8x3+3x2+sinx+3 функииясының туындысын тауып, f'(0) өрнегінін мәнін есептеңіз: А) 0; В) 1; С) 12; D) 2; Е) 32.
Туындыны табыңыз: f(x) = (x+ 2)5 + 2. A) 5(x - 2)4; В) 5(х + 2)4 ; С) In5 ; D) 5(х + 4)6 ; Е) 2(x -5)4;
Erеp f(x) = (1+2x)(2x-1) болса, онда f'(0,5) мәнін табыңыз. A) 4; В) 3; С) -4; D) 2; E) 0;
fx=xsin4x функциясы берілген, f'π8 нүктесіндегі туындыны табыңыз. А) 0; В) 4; С) -2; D) 1; Е) 3;
у =x2-4x+1 функцкясының графигіне жүргізілген жанама қандай нүктесінде y=2x+3 түзуіне параллель болады? А) (3;2); В) (-3;-2); С) (3;-2); D) (-3;2); Е) (0;-1);
M0π4;2 нүктесі арқылы өтетін y=sin2x+1 қисығына жүргізілген жанама теңдеуін жазыңыз. А) у = х+2-π4; В) у= -1; С) у=1; D) y=2; Е) y = 2x+2-π4;
Қандай нүктелерде y=2x3-2x2+x-1 функцнясының графигіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэфнценті 3-ке тең болатынын анықтаңыз. А) (1;0); В) (2;0); С)(3;0); D) (-13;-4427); Е) (1;0),(-13;-4427).
fx=sinπ2-2x3 функциясының туындысын табыңыз. A) 6sinπ2-2x2; В) -2х; С) (1 -2х)3; D) cos2x; Е) -6(1 -2х)2;
M0π4;-2 нүктесі арқылы өтетін y=cos4x-1 қисығына жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз. А) у= х-1; В) у= -2; С) у= х-3; D) y= 3; E) y= -1;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=3-cosx. A) cosx∙3-cosx∙ln3; В) sinx∙3-cosx; C) 3-cosx∙ln3; D) sinx∙3-cosx∙ln3; E)-sinx∙3-cosx∙ln3. у=lnх функциясының графигіне жургізіліген жанаманың қандай нүктесінде у= х-1 түзуіне параллель болады? А) (-1,0); В) (1;0); С) (0;-1); D) (0;1); Е) (-1;1)
fx=lncos1-x функциясының туындысын табыңыз. А) tg(1-x); В)-1cos⁡(1-x); С) 1sin⁡(1-x); D) tg(x-1); E) sin(1-x).
Функцияның туындысын табыңыз: fx=4x+24x4x-24x. А) 12x+2xx; В) 1x-1xx; С) 3x-1xx; D) 2x22-x3; Е) 34xx+23xx.
Қандай нуктелерде y= x3-3x+1 функцияның графигіне жүргізілген жанама ох-өсіне паралель болады ? А) (0;0); В) (-1;0); С) (1;0); D) (-l;0),(l;0); E) (0;1).
Функцияның туындысын табыңыз: fx=x2sinπ2-xcosπ2. А) -1; В) х; С) 2х-1; D) 0; Е) 2х.
fx=ctgπ4-x функциясының х =-π4 нүктесіндегі туындысың табыңыз. А ) -1; В) 0; С) 1; D) Мәні болмайды; Е) -2.
Erep fx=5x2-x-1x болса, f'(12) мәнін табыңыз. A) 2; B) 1; C) 7; D) 8; E) 9;
fx=3sinx3-π2 функциясының туындысын табыңыз. A) 3cosx3-π2; B) 3cosx3-π23; C) cosx3-π2; D) 2cosx3-π2; E)- 3cosx3-π23; fx=2x+1x функциясының кризистік нүктелерін табыңыз. А) х=0: х=1; В) х= -1: х=1; С) х=0; D) х= 1; Е) х=0: х= -1;
Абсциссасы x = -π6 болатын нуктеде y=cos2x қисығына жүргізілген жанама Ох осіне қандай бұрышпен көлбеген? А) arctg32; B) π4; C) π3; D) π6; Е) π2;
В3-нұсқа
Функцияның туындысын табыңыз: fx=lnx+1x-1. A) 1x2-1; B) 2x2+2; C) 22-x; D) 11-x; E) 11-x2;M0π3;-1 нуктесі арқылы өтетін y=2cos3x+1 қисығына жүргізілген жанама теңдеуін жазыңыз. А) у=2x- π3; В) у = 3x ±π3; C) y= 1; D) y=2х+ π3; Е) y= -1;
М(7;-11) нуктесінен у = -2x+ 5 түзуге параллель өтетін түзудің теңдеуін табыңыз.А) y= -2х-1; В) y= -2х+3; С) у = -2х+4; D) y= -2x+l; Е) у = -2x+2.
x=27 нуктесінде fx=93x2 функцияның туындысын табыңыз.A) 29; B) 215; C) 23; D) 227; E) 2;
fx=cos2х+2x-1 функциясы туындысының х=π4 нуктесіндегі мәнін табьңыз. A) -1+32π2; B) -2-32π2; C) 1+32π2; D) -1-32π2; E) 1-32π2;
Қандай нүктеде y=x функциясының графигіне жүргізілген жанама у=х түзуіне параллель болады ?
A) (4;2); B) (2;4); С) (1;1); D) ( 12; 14;) E) (14; 12 );
fx=2sin3x функциясының х=π4 нуктесіндегі туындысын табыңыз.A) З3; В) 32; C) -3; D) З34; Е) З22;
Функцияның туындысын табыңыз: fx=2cos1-x. A) cos1-xx; B) 2cos1-xx; С) cos1-xx; D) 2sin1-xx; E) sin1-xx;
y=2x түзуіне паралель болатын, у =2x+x функциясының графигіне жургізілген жанаманын теңдеуін жазыңыз. А) у=2х-2; В) у=2х-1; С) у=2х; D) y=2x+1; E) y=2x+2;
у= lnxx функциясының туындысын табыңыз. A) 1; В) 1-lnxx2; С) 1+lnxx2; D) 1x; Е) -lnxx2;
fx=sin2x функиясының туындысын табыңыз. A) 2sinx; B) 3sin2x; C) cos2x; D) sin2x; E) 2cosx;
y=x4-4xфункиясының:
а) нөлдерін б) өсу аралықтарын; в) кему аралықтарын анықтаңыз.
A) a) -4,4; б) (-∞;0),(0;+ ∞) в)жоқ;
В) a) -4,0; б) (-∞;-4),(0;+ ∞) в) жоқ;
C) a) -4,4; б) (-∞-4),[4;+ ∞) в) (-4;4];
D) a) -4,4; б) (-∞;+∞)в) жоқ;
E) a) -4,0,4; б) [-4;0),[4+ ∞) в) (-∞;-4],0;4; fx=xex функциясының кему арaлығын табыңыз: A) (-∞;1]; B) (-∞ ;-1]; C) [-1;+ ∞ ); D) (-∞;+∞); E) [1;+ ∞);
fx=sin2x2 функциясының f'(π) мәнін табыңыз: A) 1; B) -1; C) π; D) 2; E) -12;
y= x2+4x-1 функциясының туындысын табыңыз. A) x-2x4+4x+1; B) x+2x3-4x+1; C) x+2x2+4x+1; D) x-2x3+4x-1 ; E) x-2x2-4x+1;
y(x)= x2+2x+3 функциясының туындысы арқылы өсу аралықтарын табыңыз: A) (-∞;1]; B) (0; ∞); C) (-∞;∞); D) [-2; ∞); E) [-1; ∞);
fx=14x4-43x3+32x2+5 функциясының өсу аралығын табыңыз: A) (-∞;∞); B) (-∞;0]U[3;∞); C) [0;1]U[3; ∞); D) [0;1]U[1;3]; E) (-∞;0]U1;3; fx=1-cos8x2; функциясының туындысын табыңыз. A) 4cos8x; B) 0; C) -4sin8x; D) tg8x; E) 4sin8x;
fx=x3-3x болса, онда f'3 мәнін табыңыз. A) 34; B) 23; C) 1; D) 113; E) 2;
y(x)=x+1x функциясының туындысы арқылы өсу аралықтарын табыңыз: A) (-∞;-1); B) (1; ∞); C) (-∞;∞); D) [0; ∞); E) (-∞;1)U(1;+ ∞);
fx=7xx функциясының туындысының x=4 нүктедегі мәнін табыңыз. A) 28; B) 14; C) 72; D) 10,5; E)17;
fx=(2x-3)x функция үшін f'1+f'(1) қосындысың табыңыз. A) 0,5; B) 2,75; C) 15; D) 10,5; E) 7,5;
Функцияны экстремумға зерттеңіз: fx=3+4x-x2 A) xmax=2; B) x=-12 ; C) xmin= -3; D) x=1; E) xmax = -1 ;
fx=x+1x; x∈[12;1] берілген кесіндідегі функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз. A) 4;-3; B) 9;-3; C) 2; -14; D) 3;-3; E) 2,5;2.
fx=cos⁡(x+3) функциясының графигіне x= -3 жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңыз . A) 12; B) 0; C) -1; D) 1; E) -12;C1-нұсқа
Функцияның туындысын табыңыз: fx=-12lnctgx. А) 12sinx; В) 12; С) 12cos2x; D) 1cos2x; Е) 1sin2x.
fx=lnx2+4x3-1 функциясы берілген, f'(2) нүктесіндегі туындыны табыңыз. A) 35; В) 6; С) -56; D) 0; E) -3;
Erep fx=31-2xx-4 болса, онда f'(2) мәнін табыңыз.
А) 3227ln3; В) 3227(1-lnЗ); С) 1-lnЗ; D) 2732(1-lnЗ); Е) 2732lnЗ ;
fx=6(1+3x2) функциясының x=8 нүктесіндегі туындысын табыңыз A) 27; В) 9; C) 34; D) 3; E) 36;
Функцияның туындысын табыңыз: у = ln(xsinx). A) x-3tgx; B) 1x+ctgx; С) x+2ctgx; B) x+tgx; Е) x-clgx;
Функциясының туындысын табыңыз: y=(x2-1)ln1-x1+x. A) x∙ln1-x1+x+1; B) x∙ln1+x-2; С) x∙ln1-x+2; D) x∙ln2-x+3; E) x∙ln1-5x+2;
fx=lnx-1x2+1функциясы берілген. f'(2) нүктесіндегі туындыны табыңыз. A) 15; B) 5 ; C) 13; D) 12; E) 2;
Егер fx=x20,51-2x болса, онда f'(1) мәнін табыңыз. А) 1+ln2; В) 2(1-ln2); С) 1-2ln2; D) 1-ln2, Е) 1+Зln2;
Туындыны табыңыз: fx=ln3x2+1x2-1 A) 43∙x1-x4; B) 34∙xx4-1; C) x2+1x2-1; D) 34∙x2x3-1; E) 43∙xx4-1;
Функцияның туындысын табыңыз. f(x)= ctgx + tgx-π4. A) -1sin2x+1cos2π4; B) 1sin2x+1cos2x-π4; C) -1sin2x+-1cos2x; D) -1sin2x-1cos2π4; E) 1cos2x+1sin2x-π4;
y=x-2∙e1+2x функциясының графигінің х0 = -0,5 нүктесінде жүргізілген жанаманын теңдеуін жазыңыз. А) у=24х+120; В) у= -24х-8; С) у=24х+16; D) y=-24x+16; Е) у=24х-8;
fx=ecos2x функциясының туындысының x0=π4 нүктедегі мәнін табыңыз. A) -4; B) -2; C) -6; D) -3; E) 4;
fx=2e2x+1 функциясының x0=0 нүктедегі туындысының мәнін табыңыз. A) 2; B) 4; C) 3; D) 6; E) 13;
fx=esinx+ecosx функциясының x=π2 нүктедегі туындысын есептеңіз.
A) -2,6; B) -2; C) 1,5; D) 1,7; E) -1;
y= cos2x+lntgx2 функциясының туындысын табыңыз. A) 1+ sinx∙sin2x; B) 1- sinx∙sin2xsinx; C) 1- sinx∙sin3xsinx; D) 1- sinx∙sin2x; E) 2+ sinx∙sin2x;
y=-x3-3x функциясының; а) барлық кризистік нүктелерін б) минимум және максимум нүктелерін аныктаңыз. A) а) x1 = -1; х2 = 1; б) x1= хmax, х2 = хmin; B) а) х1=- 0, б) Максимум және минимум нүктелері жоқ; C) а) х1 =0; x2 = 3; б) x1= хmin, х2 = хmax; D) а) x1 = -3; x2 = 0; х3 = 3; б) x1= хmax, х2 = хmin, x3= хmax; Е) а) x1= -3; x2 =3; б) x1= хmin, х2 = хmax;
fx=ex-e-xex+e-x функциясының туындысын табыңыз және f'(0) мәнін есептеңіз.
А) 1; В) -12; С) 3; D) -2; Е) -12;
Функцияның туындысыны табыңыз: fx=lnx+1x-1A) 22-x; B) 11-x; C) 1x2-1; D) 11-x2; E) 2x2+2;
φx=xe-3x функциясының өсу аралықтарын табыңыз.
A) (-∞;13]; B) (-∞;-13]; C) (-∞;∞); D) [13;∞) ; E) [-13;∞);
fx=cos2π4-sin2π4x3+sinπ6x2 функциясының туындысын табыңыз. A) 3x2+2x; B) 32x; C) 322; D) x; E) 32x2;
у(х)= функциясы берілген. у′ (х) -табыңыз. A) ; B) ; C) ; D) ; E) ;
f (х)=2х ∙sinx функциясының туындысын табыңыз. A) sin2x; B) cosx+sin2x; C) 2х (sinx ∙ln2+sinx); D) 2х (sinx ∙ln2+cosx); E) sinx ∙ln2+sinx;
f (х) = функциясының туындысын табыңыз. A) ; B) sin2x; C) cos2x; D) ; E) 1;
у(х)= 2ех –log2х функциясы берілген у′ (х) -табыңыз.
A) ; B) 2ех −; C) 2ех +; D) ; E) 2ех +;
Егер fx= болса, f'x-табыңыз. A) ; B) ; C); D) ; E);

X тарау
АЛҒАШҚЫ ФУНКЦИЯ
Алғашқы функция
А1 нұсқа
fx=3e3x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 9e3x+C; B) e3x+C; C) 13e3x+C; D) 19e3x+C; E) 27e3x+C;fx=2sinx+3cosx функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-cosx-3sinx+C; B) 2cosx+3sinx+C; C) 2cosx-3sinx+C; D)-2cosx+3sinx+C; E)-12cosx+13sinx+C;fx=1-x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A)-x22+C; B) x+x22+C; C) x-x22+C; D) x+2x2+C; E) x-2x2+C;fx=2-4x-2x2 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) x2-4x3-2x+C; B) x3-2x2-23x;+C C) 2x-4x2-2x3+C; D) x-x2-3x3+C; E) 2x-2x2-23x3+C;fx=4x3-6x5 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A)-4x4+6x6+C; B) x4+x6+C; C) x4-x6+C; D) -x4+x6+C; E) 4x4-6x6+C;fx=5x4-3x2 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A)-x5+x3+C;B) 5x5-3x3+C; C) x5-x3+C; D) 4x5-2x3+C; E) -x5-x3+C;fx=1+sin⁡(1-x) функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x-cos1-x+C; B) x+cos1-x+C;C) x-cosx-1+C; D) x+cosx-1+C; E)-x-cosx-1+C;fx=x2 функциясы үшін М(2;1) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) Fx=x33-13; B) Fx=x33-23; C) Fx=x33-1; D) Fx=x33-43; E) Fx=x33-53;fx=1x функциясы үшін М(1;-2) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) Fx=2x-1; B) Fx=2x-2; C) Fx=2x+3; D) Fx=2x-4; E) Fx=2x-5;fx=cos⁡(4x-3) функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A)-14sin4x-3+C; B) 14sin4x-3+C; C) -4sin4x-3+C; D) 4sin4x-3+C; E) sin4x-3+C;fx=x-3x2 функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) x22-3x; B) x22+3x; C) x22-3x2; D) x22+3x2; E) x22+32x;fx=4cosx-2sinx функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 4sinx-2cosx; B)-4sinx+2cosx; C)-4sinx-2cosx; D) 4sinx+2cosx; E) 2sinx+4cosx;fx=x3 функциясы үшін М(2;1) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) 14x4-1; B) 14x4-2; C) 14x4-3; D) 14x4-4; E) 14x4-5;fx=x функциясы үшін М(2;1) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) 23xx-4; B) 23xx-5; C) 23xx-6; D) 23xx-7; E) 23xx-8;fx=cos3x функциясы үшін М(0;0) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) 13sin3x-2; B) 13sin3x-1; C) 13sin3x; D) 13sin3x+1; E) 13sin3x+2;fx=sin2x-e5x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) cos2x2-e5x5+C; B)-12cos2x-15e5x+C; C) cos2x-15e5x+C; D)-cos2x-15e5x+C; E) 2cos2x-15e5x+C;fx=2x-6 функциясы үшін М(2;-3) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) x2-6x+1; B) x2-6x+2; C) x2-6x+3; D) x2-6x+4; E) x2-6x+5;fx=8x3-5 функциясы үшін М(1;4) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) 2x4-5x+3; B) 2x4-5x+4; C) 2x4-5x+5; D) 2x4-5x+6; E) 2x4-5x+7;fx=3x2-2cosx функциясы үшін М(π2;-2) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) x3-2sinx-π32; B) x3-2sinx-π34; C) x3-2sinx-π36; D) x3-2sinx-π38; E) x3-2sinx-π310;fx=sinx+5x4 функциясы үшін М(0;3) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A)-cosx+x5+1; B) -cosx+x5+2; C) -cosx+x5+3; D) -cosx+x5+4; E) -cosx+x5+5;fx=(x-1)-2 функциясы үшін М(2;1) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A)11-x-2; B) 11-x-1; C) 11-x; D) 11-x+1; E) 11-x+2;Интегралды есептеңіз: 01e4xdx. A) 14(e-1); B) 14(e2-1); C) 14(e3-1); D) 14(e4+1); E) 14(e4-1);Интегралды есептеңіз: -3x0cos3xdx. A)-2; B)-1; C) 0; D) 1; E) 2;Интегралды есептеңіз: 0π2sin2x+π3dx. A) 0,5; B) 1; C) 1,5; D) 2; E) 2,5;Интегралды есептеңіз: 0π(2x+sin2x)dx. A) 1; B) 1,5; C) 2; D) 3; E) 4.А2 нұсқа
ϑt=3t2-2t заңы бойынша түзу сызық бойымен қозғалатын нүктенің жылдамдығы берілген. Нүктенің қозғалыс заңдылығын табыңыз. A) t3-t2+C; B) t3+C; C) 6t-2+C; D) t3+t2+C; E) t33-2t2+C; fx=cosx+cos-x функциясы үшін алғашқы функциясын табыңыз. A)-2cosx+C; B) C; C) 2sinx+C; D)-sinx+C; E) x+C;fx=4x+2 функцияның -0,5;∞ аралығындағы алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз. A) Fx=14x+2+C; B) Fx=8(4x+2)4x-23+C; C) Fx=(4x+2)4x-26+C; D) Fx=-2(4x+2)4x+23+C; E) Fx=4(4x+2)4x+23+C; fx=13sinx3+12cosx2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-cosx3+sinx2+C; B) 13cosx3+13sinx2+C; C) -cosx3-sinx2+C; D) cosx3+13sinx2+C; E)-13cosx3-13sinx2+C;fx=13cos2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 13tgx+C; B)- 13tgx+C; C)-3tgx+C; D) 3tgx+C; E)-13ctgx+C;fx=2x-1 функцияның 0,5; ∞ аралығындағы алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыз. A) Fx=232x-1+C; B) Fx=2(2x-1)2x-13+C; C) Fx=(2x-1)2x-13+C; D) Fx=132x-1+C; E) Fx=4(2x-1)2x-13+C;fx=e2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-12e2x+C; B) 2e2x+C; C) 12e2x+C; D) 14e2x+C; E) -2e2x+C;fx=1+1sin24x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) x+14tg4x+C; B) x-ctg4x+C; C)x-14ctg4x+C; D) x-tg4x+C; E) x-4tg4x+C;fx=2(2x+5)4 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 8(2x+5)3+C; B) 25(2x+5)5+C; C) 15(2x+5)5+C; D) 4(2x+5)3+C; E) 45(2x+5)5+C;fx=cos⁡(3x-π6) функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 13sin3x-π6+C; B)-13sin3x-π6+C; C) 3sin3x-π6+C; D)-3sin3x-π6+C; E) sin3x-π6+C;fx=sinx2+cosx2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-2cosx2+sinx2+C; B) 2cosx2+sinx2+C; C) cosx2+sinx2+C; D) cosx2-sinx2+C; E) 2cosx2+2sinx2+C;fx=2-cosπ6-x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 2x+sinπ6-x+C; B) 2x-sinπ6-x+C; C) 2x+sinx-π6+C; D) 2x-sinx-π6+C; E) x+sinπ6-x+C;fx=cosx-π3 функциясы үшін Fπ2=1 шартын қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыз. A) 1+sinx-π3; B) 1-sinx-π3; C) 12+sinx-π3; D) 12-sinx-π3; E) 2+sinx-π3;fx=sinx-π4 функциясы үшін F3π4=2 шартын қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыз. A) 2-cosx-π4; B) 1-cosx-π4; C) 2+cosx-π4; D) 1+cosx-π4; E) 32-cosx-π4;fx=3cos2x функциясы үшін Fπ4=2 шартын қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыз. A) 3tgx+1; B) 3tgx-1; C) 3tgx+2; D) 3tgx-2; E) 3tgx+12;fx=x-2+x2 функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A)-1x+x33; B) x22+3x; C) x22-3x2; D) x22+3x2; E) x22+32x;fx=2x2-1x функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 1x2-2x; B)-1x2+2x; C) -1x2-2x; D) 1x2+2x; E) 2x2-2x;fx=cosπ3-4x функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A)-14sinπ3-4x; B) 14sinπ3-4x; C)-4sinπ3-4x; D) 4sinπ3-4x; E) sinπ3-4x;fx=1x функциясы үшін М(4;4) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) 2x-2; B) 2x-1; C) 2x; D) 2x+1; E) 2x+2;fx=sinx функциясы үшін М(-π;0) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A)-cosx-2; B) -cosx-1; C) -cosx; D) –cosx+1; E) –cosx+2;fx=sinx∙cos3x-cosx∙sin3x функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 12cos2x; B) 12sin2x; C) 2cos2x; D) 2sin2x; E) 14cos4x;fx=ex-x2 функциясы үшін М(1;е) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) ex-13x3-23; B) ex-13x3-13; C) ex-13x3; D) ex-13x3+13; E) ex-13x3+23;fx=10xx функциясы үшін М(1;5) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A)-4x2x-2; B) -4x2x-1; C) -4x2x; D) -4x2x+1; E) -4x2x+2;fx=-3x+2x3 функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 1x2+3lnx; B)-1x2-3lnx; C) 2x2+3lnx; D) 2x2-3lnx; E) 1x2-2lnx;Интегралды есептеңіз: 0π2x+sin2xdx. A) π2; B) π22; C) 32π2; D) 2π2; E) 52π2.А3 нұсқа
fx=cos23x-sin23x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 6sin6x+C; B)-16cos6x+C; C) 6cos6x; D) sin6x+C; E) 16sin6x+C;fx=12-x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A)-2-x+C; B) -22-x+C; C) 2-x+C; D) 22-x+C; E) 122-x+C;fx=cos24x+sin24xx3 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 12x2+C; B) 12x2+cosx+C; C) 12x2+x+C; D)-12x2+C; E) 12x2+cosx+sinx+C;fx=e5x+1x6 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 15e5x-1x5+C; B) e5x+1x5+C; C) e5x-1x5+C; D) 15e5x+1x5+C; E) 5e5x+1x5+C;y=x3+1x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x43-1x2+C; B) x33-1x2+C; C) x44-1x+C; D)-x44-1x+C; E) x43-1x+C;fx=ex-1x+1 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) ex-lnx+x+C; B) ex-lnx+C; C) 2ex+x+C; D) ex+lnx+C; E) x∙ex-x+C;fx=1xx функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 2x+C; B)-2x+C; C) 2x+C; D)-2x+C; E) 1x+C;fx=cos2x2-sin2x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) sinx+C; B)-sinx+C; C) cosx+C; D)-cosx+C; E) 12sinx+C;fx=sin⁡(3-x4) функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) cos3-x4+C; B) 4cos3-x4+C; C) 14cos3-x4+C; D)-14cos3-x4+C; E)-4cos3-x4+C;fx=46x+5 функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 436x+5; B) 26x+5; C) 46x+5; D) 66x+5; E) 126x+5;fx=x-3x функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 13x-1∙22; B) 13x-2∙22; C) 13x-3∙22; D) 13x-4∙22; E) 13x-5∙22;fx=4x+3x-2e-x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 8x+3lnx+2e-x+C; B) 4x+3lnx+2e-x+C; C) 2x+3lnx-2e-x+C; D) 4x+3lnx-2e-x+C; E) 6x+3lnx+2e-x+C;fx=cos23x-sin23x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 6sin6x+C; B)-16cos6x+C; C) 6cos6x+C; D) sin6x+C; E) 16sin6x+C;Егер F-3=2 болса, fx=x2+4x функциясы үшін алғашқы функцияны табыңыз. A) Fx=x33+2x2-2; B) Fx=x33+x22-7; C) Fx=x33+2x2-7; D) Fx=x33+x22+9; E) Fx=-x33+2x2+7;fx=6x2-3x-2,5. F-1=3 болса, F-2- ні табыңыз. A)-15; B)-27; C)-23; D)-13; E)-18;fx=cos24x-sin24x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 8sin8x+C; B) sin8x+C; C) 18sin8x+C; D) 18cos8x+C; E) cos8x+C;fx=cos2x2+sin2x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x+C; B) x22+C; C) sinx+C; D)-x+C; E) 2x+C;fx=x-2 функциясы үшін М(1;-1) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A)-1x-2, x>0; B) -1x-1, x>0; C) -1x, x>0; D) -1x+1, x>0; E) -1x+2, x>0;fx=2x-4 функциясы үшін М(-1;2) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) x2-4x-2; B) x2-4x-1; C) x2-4x+1; D) x2-4x+2; E) x2-4x+3;fx=1sin2x3 функциясы үшін М3π4;0 нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A)-ctgx3-2; B) -ctgx3-1; C) -ctgx3+1; D) -ctgx3+2; E) -ctgx3+3;fx=2cos2x2-1 функциясы үшін М( π4;16) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) sinx-2; B) sinx-1; C) sinx+1; D) sinx+1; E) sinx+3;fx=2x-6 функциясы үшін М(4;0) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) Fx=x2-6x+4; B) Fx=x2-6x+5; C) Fx=x2-6x+6; D) Fx=x2-6x+7; E) Fx=x2-6x+8;Интегралды есептеңіз: 0145x+1dx. A) 415; B) 528; C) 730; D) 1960; E) 1360;Интегралды есептеңіз: 34dx(x-2)2. A)-1; B) 0,5; C) 0; D) 0,5; E) 1;Интегралды есептеңіз: π4π22sinx+3cosxdx. A) 1-22; B) 2-22; C) 3-22; D) 4-22; E) 6-22.В1 нұсқа
fx=cos2x+sin2x-5cos5х функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) x-sin5x+C; B) x-5cos5x+C; C) x+cos5x+C; D) x+5cos5x+C; E) x+5sin5x+C;fx=8(2x+1)5 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 40(2x+1)6+C; B)-1(2x+1)4+C; C) 16(2x+1)6+C; D) 8(2x+1)4+C; E)-16(2x+1)6+C;fx=1x3+x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 1x+x22+C; B)-12x2+x22+C; C) 1x4+x2+C; D) x22+12x2+C; E) 12x2-x2+C;fx=-3sin23x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-ctg3x+C; B)-tg3x+C; C) ctg3x+C; D) 23tg3x+C; E) 13ctg3x+C;Интегралды есептеңіз: dx25+x2. A) 15arcsinx5+C; B) 17arccosx6+C; C) 15arctgx5+C; D) arctgx5+C; E) arcsinx5+C;fx=37x+1 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 37ln7x+1+C; B) 17ln7x+1+C; C) 3ln7x+1+C; D) ln7x+1+C; E) 73ln7x+1+C;fx=4x+1x3 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 4lnx-12x2+C; B) xx+C; C) x3x4+C; D) 373x7+C; E) 37x+C;fx=12-x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-2-x+C; B) 2-x+C; C)-22-x+C; D) 22-x+C; E)-122-x+C;fx=1cos2x4 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 4tgx4+C; B) 4ctgx4+C; C) 14tgx4+C; D) 14ctgx4+C; E) tgx4+C;fx=1cos23x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 13tg3x+C; B)-13ctg3x+C; C) 3tg3x+C; D) 3ctg3x+C; E) 13ctg3x+C;fx=1x2-9 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 12lnx-3x+3+C; B) 13lnx-3x+3+C; C) 16lnx-3x+3+C; D) 14lnx+3x-3+C; E)-13lnx-3x+3+C;fx=2sin2x функциясы үшін Fπ4=2 шартын қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыз. A)-2ctgx+1; B)-2ctg+2; C) -2ctg+3; D)-2ctg+4; E) -2ctg+5; fx=x3-3sin2x функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) Fx=x44-32cos2x; B) Fx=x44+32cos2x; C) Fx=x44-3cos2x; D) Fx=x44+3cos2x; E) Fx=x44+34cos2x;fx=13x-67x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 13lnx+6x67+C; B) lnx-7x67+C; C) lnx+7x67+C; D) 13lnx-7x67+C; E) 13lnx-x67+C;fx=1x4+x2 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 1x+arctgx+C; B) 1x-arctgx+C; C)-1x+arctgx+C; D) -1x-arctgx+C; E) x-arctgx+C;fx=sin2xsinx функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 2sinx+C; B)-2sinx+C; C) 2cosx+C; D)-2cosx+C; E) 12sinx+C;fx=1a2+x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 1aarcctgxa+C; B) arcctgxa+C; C) 1aarcctgxa+C; D) a∙arcctgxa+C; E) a∙arcctgxa+C;fx=2cos21-2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) ctg1-2x+C; B) ctg2x-1+C; C) tg2x-1+C; D)-tg2x-1+C; E) tg1-2x+C;fx=2+3x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 2x+32+C; B) 32x+33+C; C) 132x+33+C; D) 122x+33+C; E) 22x+33+C; fx=sin2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x2+sin2x4+C; B) x2-sin2x4+C; C) x2+cos2x4+C; D) x2-cos2x4+C; E) x2+sin2x2+C;fx=cos2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x2+sin2x4+C; B) x2-sin2x4+C; C) x2+cos2x4+C; D) x2-cos2x4+C; E) x2+sin2x2+C;fx=1sin2(π2+x) функциясы үшін Мπ4;-1 нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) tgx-2, -π2<x<π2; B) tgx-1, -π2<x<π2; C) tgx, -π2<x<π2; D) tgx+1, -π2<x<π2; E) tgx+2, -π2<x<π2;fx=cos⁡(2π-x) функциясы үшін М-π2;-1 нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) sinx-2; B) sinx-1; C) sinx; D) sinx+1; E) sinx+2;Интегралды есептеп шығарыңыз: -101-2x4dx A) 24,2; B) 25,2; C) 26; D) 25; E) 24; 042dx3x-1 интегралды есептеңіз: A) ln2; B) ln3; C) 0; D) ln5; E) ln4.В2 нұсқа
fx=x-1x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)lnx-1+x+C; B) x-lnx+C; C) 2lnx+C; D) x+lnx+C; E) x2-xx2+C;fx=(3x-2)4 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 4(3x-2)5+C; B) 35(3x-2)5+C; C) 12(3x-2)5+C; D) 5(3x-2)5+C; E) 115(3x-2)5+C;fx=sin2x2-cos2x2 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A)-cosx+C; B) cosx+C; C)-sinx+C; D) sinx+C; E) cosx-sinx+C;fx=sin2xcosx функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 2cosx+C; B)-2cosx+C; C) 2sinx+C; D)-2sinx+C; E) 12cosx+C;fx=x-1x+1 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) xx-x+C; B) 2xx-x+C; C) 13xx-x+C; D) 23xx-x+C; E) x-x+C;fx=x2+7x+12x+3 функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) x2+4x+C; B) x2-4x+C; C) 12x2+4x+C; D) 12x2-4x+C; E) x2+3x+C;fx=tg2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) ctgx-x+C; B) ctgx+x+C; C) tgx-x+C; D) x+tgx+C; E) x-tgx+C;fx=x-1x2+x-2 функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) lnx+2-2; B) lnx+2-1; C) lnx+2; D) lnx+2+1; E) lnx+2+2;fx=3cos2x2 функциясы үшін М(π44) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) 6tgx2-2; B) 6tgx2-1; C) 6tgx2; D) 6tgx2+1; E) 6tgx2+2;fx=2x2-1функциясы үшін М(2;ln3) нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) lnx-1+2ln3; B)-lnx-1+2ln3; C) lnx-1-lnx+1+2ln3; D) lnx-1+2ln2; E) -lnx-1+lnx+1+2ln2;Интегралды есептеңіз: sin23xdx. A) x5-sin3x14+C; B) x3-sin7x13+C; C) x2-sin6x12+C; D) x2-sin7x15+C; E) x4-sin9x12+C;fx=2x+5 функциясының алғашқы функцияларының қайсысына y=7x-3 түзу жанама болатынын анықтаңыз. A) x2+5x-2; B) x2+5x-1; C) x2+5x; D) x2+5x+1; E) x2+5x+2;fx=-4x+1 функциясының алғашқы функцияларының қайсысына y=5x+1 түзу жанама болатынын анықтаңыз. A)-2x2+x-2; B) -2x2+x-1; C) -2x2+x; D) -2x2+x+1; E) -2x2+x+2;fx=sinx3cosx функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-38cos4x3+34cos2x3+C; B) 38cos4x3-34cos2x3+C; C) -38sin4x3+34sin2x3+C; D) 38sin4x3-34sin2x3+C; E) 4sin4x3+34sin2x3+C;Интегралды есептеп шығарыңыз: π3πsinx2-π6dx. A) 1,3; B) 1,1; C) 0; D) 1,5; E) 1;Интегралды есептеңіз: 0π3dxcos2x. A)-32; B) 3; C) 12; D) 33; E)-3;Интегралды есептеңіз: 12(1-2x-x2)dx A) 413; B)-523; C)-413; D) 2; E) 523;Интегралды есептеңіз: 0π2cosx-sinxdx. A)-2; B)-1; C) 0; D) 1; E) 2;Интегралды есептеңіз: 14xdx. A) 143; B) 133; C) 4; D) 3; E) 2;Интегралды есептеңіз: 122x3+1x2dx. A) 2; B) 52; C) 3; D) 72; E) 92;Интегралды есептеңіз: 01dx4-3x. A) 13; B) 23; C) 3; D) 32; E) 2;Интегралды есептеңіз: 013e1-3xdx. A) e3; B) e2; C) e-12; D) e-13; E) e-14;Интегралды есептеңіз: 01dx4-x2. A) π6; B) π3; C) π4; D) π2; E) 3π4;Интегралды есептеңіз: π6π3sinx+π3dx. A)-1; B)-0,5; C) 0; D) 0,5; E) 1;Интегралды есептеңіз: π3π2cosx-π6dx. A) 32; B) 3-12; C) 3+12; D) 12; E) 3-22.В3 нұсқа
fx=xx+3x+1 функциясы үшін алғашқы функцияның жанама түрін табыңыз. A) x22+x116+2x323+C; B) x22+611x116+2x323+C; C) 2x2+x4+1x+C; D) x2+x4+1x+C; E) x22-6x116+2x323+C;fx=1x-1x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x43-1x2+C; B) x33-1x2+C; C) lnx+1x+C; D)lnx+x-1x+C; E) x43-1x+C;fx= 1x2+2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) arctgx2+C; B) 12arctgx2+C; C) arcctgx2+C; D) 12arcctgx2+C; E) 12arctgx2+C;fx=-3x+2x3 функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A)-1x2+3lnx; B)-1x2-3lnx; C) 1x2-3lnx; D) 1x2+3lnx; E) 1x3-3lnx;fx=4x+3x-2e-x функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 4x+3lnx+2e-x; B) 8x+3lnx+2e-x; C)-8x+3lnx+2e-x; D) 4x+3lnx-2e-x; E) 8x+3lnx-2e-x;fx=33x+3 функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 123(x+3)2; B) 323(x+3)2; C) 523(x+3)2; D) 723(x+3)2; E) 923(x+3)2;fx=-sin8х функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) 8sin8x+C; B) sin8x+C; C) 18sin8x+C; D) 18cos8x+C; E) cos8x+C;fx=-1x+2+sin⁡(3-x4) функциясы үшін алғашқы функцияның түрін табыңыз. A) 2x+2-14cos3-x4+C; B) 2x+2+14cos3-x4+C; C) 2x+2+cos3-x4+C; D) 2x+2+cos3-x4+C; E) 12x+2-14cos3-x4+C;fx=1sin2xcos2x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) tgx-ctgx+C; B) ctgx-tgx+C; C) tgx+ctgx+C; D)-tgx-ctgx+C; E) 12(tgx-ctgx)+C;fx=1sin2x+cos2x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) ctgx+C; B) tgx+C; C)-tgx+C; D)-ctgx+C; E) 12tgx+C;fx=cos2x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x2+sinx2+C; B) x2+cosx2+C; C) x2-sinx2+C; D) x2-cosx2+C; E)-x2+sinx2+C;fx=1b2-x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) arcsinxb+C(b>0); B) arccosxb+C; C)-arcsinxb+C; D)-arccosxb+C; E) 1barcsinxb+C;fx=13-4x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) arcsin2x3+C; B) arcsin2x3+C; C) 12arcsin2x3+C; D) arccos2x3+C; E) 12arccos2x3+C;fx=e-x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-2e-x2+C; B)-e-x2+C; C) 12e-x2+C; D)-12e-x2+C; E) 2e-x2+C;fx=13-x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) arccosx3+C; B) 13arccosx3+C; C) 13arcsinx3+C; D) arcsinx3+C; E) 3arcsinx3+C;k-ның қандай мәнінде kx2+x+12 фукциясы 8x+1 функциясының алғашқы функциясы болады? A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;k-ның қандай мәнінде k∙cosx+x-4 фукциясы 3sinx+1 функциясының алғашқы функциясы болады? A)-3; B)-2; C)-1; D) 0; E) 1;fx=tgx функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) lncosx+C; B)-lncosx+C; C) lnsinx+C; D)-lnsinx+C; E)lncosx+C;fx=sin3x∙cos5x функциясы үшін алғашқы функциялардың бірін табыңыз. A) 12cos2x-18cos8x; B) 14cos2x-116sin8x; C) 12sin2x-18sin8x; D) 14sin2x-116sin8x; E) 14cos2x+116cos8x;fx=sin4x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін табыңыз. A) x8-sin2x+sin4x+C; B) 3x8-14sin2x+132sin4x+C; C) 3x8-14sin2x+132cos4x+C; D) 3x8+14sin2x-132sin4x+C; E) 3x8-14sin2x+132sin4x+C;fx=e2x-cosx функцияның координаттарының бас нүктесі арқылы өтетін алғашқы функцияны табыңыз. A) x2e2x-sinx-12; B) x2e2x+sinx+12; C) x2e2x-sinx-1; D) x2e2x-sinx+1; E) x2e2x-sinx-32;fx=x функциясының алғашқы функцияларының қайсысына y=2x-2 түзуі жанама болатынын анықтаңыз. A) 12x2-2; B) 12x2-1; C) 12x2; D) 12x2+1; E) 12x2+2;Есептеңіз: 0,51(4x-3)4dx. A) 0; B) 320; C) 15; D) 110; E) 120;Интегралды есептеңіз: 1ex2-1xdx. A) e; B) e-1; C) e2; D) e-12; E) e2-1;Интегралды есептеңіз: 03dx9+x2. A) π6; B) π8; C) π12; D) π15; E) π18.С1 нұсқа
fx=14-x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 14ln2+x2-x+C; B) 12ln2+x2-x+C; C) ln2+x2-x+C; D)-14ln2+x2-x+C; E)-12ln2+x2-x+C;fx=xx2-a2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x2-a2+C; B) 12x2-a2+C; C) 2x2-a2+C; D) 13x2-a2+C; E) nx2-a2+C;fx=ctg2x2 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A)-2ctgx2-x+C; B) 2ctgx2-x+C; C)-2tgx2-x+C; D) 2tgx2-x+C; E) -ctgx2-x+C;fx=tg23x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 13tg3x+x+C; B)-13tg3x+x+C; C) 13tg3x-x+C; D) 13ctg3x+x+C; E) 13ctg3x-x+C;fx=x-1 функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) x-x22+C; B) x22-x+C; C) Fx=x-x22+C,x≤1, x22-x+1+C,x>1; D) x-x22+2+C; E) x22-x+2+C;fx=x+3 функциясының алғашқы функцияларының қайсысына y=5x-2 түзуі жанама болатынын анықтаңыз. A) 12x2+3x-2; B) 12x2+3x-1; C) 12x2+3x; D) 12x2+3x+1; E) 12x2+3x+2;Интегралды есептеңіз: 124x+22x-1dx. A) 2-ln3; B) 2+ln3; C) 2+2ln3; D) 2-2ln3; E) 2+3ln3;Интегралды есептеңіз: 121-8x31-2xdx. A) 1213; B) 1913; C) 20; D) 13; E) 1313;Интегралды есептеңіз: 132x+32x-1dx. A) ln9-ln3; B) ln3-ln5; C) ln3; D) 2+ln25; E) ln5-1;Егер ab2x-2dx=200 және a+b=22 болса, (b- a) неге тең? A) 10; B) 5; C) 0; D)-5; E)-10;Интегралды есептеңіз: π3πsinx4∙cosx4dx. A)-32; B)-12; C) 12; D) 32; E) 1;Егер 2a2x-3dx=12 болса, a-ның мәні неге тең? A) 3; B) 4; C) 5; D) 6; E) 7;Егер 21a1xdx=ln2 болса, a -ның мәні неге тең? A) 316; B) 23; C) 14; D) 12; E) 1;Интегралды есептеңіз: 01x21+xdx. A) 1+ln2; B) 1-ln2; C)-1-ln2; D)-12+ln2; E)-2+ln2;Егер 31m1xdx=ln3 болса, m-неге тең? A) 13; B) 16; C) 19; D) 118; E) 127;Интегралды есептеңіз: 0π3cos2x-π6dx. A) 12; B) 13; C) 14; D) 32; E) 34;Интегралды есептеңіз: π23π2sin2x2dx. A) π-12; B) π+12; C) π-22; D) π+22; E) π2;Интегралды есептеңіз: 0π3sinx3-cosxdx. A) ln2,5; B) ln2; C) ln0,5; D) ln5; E) ln;Интегралды есептеңіз: 0π2sin2x1+cosxdx. A) π2-1; B) π2; C) π2+1; D) 1; E) 2;Интегралды есептеңіз: 0πsin4x-cos4xdx. A)-2; B)-1; C) 0; D) 1; E) 2;Интегралды есептеңіз: -103-5xdx. A) 215(2-33); B) 215(42-33); C) 215(82-33); D) 215(122-33); E) 215(162-33);Интегралды есептеңіз: -42dx2-0,5x. A)-23; B)-43; C)-63; D)-83; E)-103;Интегралды есептеңіз: 133x-1xdx. A) 3; B) 23; C) 33; D) 43; E) 53;Интегралды есептеңіз: 0π3cos7x∙cos5xdx. A) 32; B) 34; C) 36; D) 38; E) 310;Интегралды есептеңіз: 0πsin4x+cos4xdx. A) π2; B) 3π4; C) π; D) 3π2; E) 2π.С2 нұсқа
fx=cos4x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 34x+sin2x2+sin4x16+C; B) 38x+sin2x2+sin4x32+C; C) 38x-sin2x2+sin4x32+C; D) 38x+cos2x2+cos4x32+C; E) 34x-cos2x2-cos4x32+C;fx=sin32x∙cos12x функциясының алғашқы функциясын табыңыз. A) 14cos2x+12cosx+C; B)-14cos2x+12cosx+C; C) 14cos2x-12cosx+C; D) -14cos2x-12cosx+C; E) 14sin2x+12sinx+C;Интегралды есептеңіз: 1ex+2xxdx. A) 2e-2; B) 2e-1; C) 2e; D) 2e+1; E) 2e+2;14(x2-6x+9)dx интегралдың мәнін есептеңіз: A) 4; B) 3; C) 5; D) 7; E) 8;Интегралды есептеңіз: 2e+12x+1x-1dx. A) e; B) e+1; C) 2e+1; D) e-1; E) 2e-1;Егер ab2x+3dx=50 және b –a=5 болса, a+b неге тең? A) 11; B) 10; C) 9; D) 8; E) 7;
Интегралды есептеңіз: 35dx(2-x)3. A)-412; B)-59; C)-49; D) 49; E) 59;Интегралды есептеңіз: 12dx(2x+1)2. A) 115; B) 110; C) 125; D) 19; E) 215;Интегралды есептеңіз: 01dx4x2+4x+4. A) π8; B) π16; C) π18; D) π318; E) π24;Интегралды есептеңіз: π6π3dxsin2x∙cos2x. A) 233; B) 34; C) 36; D)-233; E) 433;Интегралды есептеңіз: 0π2sinx3∙cosx3dx. A) 12; B) 23; C) 34; D) 16; E) 38;Интегралды есептеңіз: -0,20,42+5xdx. A) 215; B) 415; C) 715; D) 1115; E) 1415;Интегралды есептеңіз: 0π4tg2xdx. A) π4; B) 2+π4; C) 2π4; D)-π4; E) 1-π4;Интегралды есептеңіз: -ππsin23xdx. A) π2; B) 1,5π; C) π; D) 2,5π; E) 3π;Интегралды есептеңіз: 0π2sin2x∙cos3xdx. A)-0,1; B)-0,2; C)-0,3; D)-0,4; E)-0,5;Интегралды есептеңіз: 0π2cos2π6-xdx. A) π+32; B) π+33; C) π+34; D) π+36; E) π+38;Интегралды есептеңіз: -2-14x21-2xdx. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;Интегралды есептеңіз: 34x2-4x+5x-2dx. A) 0,5+ln2; B) 1+ln2; C) 1,5+ln2; D) 2+ln2; E) 2,5+ln2;Интегралды есептеңіз: 3732x-5dx. A) 1; B) 2; C) 4; D) 6; E) 8;Интегралдың ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз: 0a+π2cos2xdx,aϵR. A) 1;-1; B) 3;-3; C) 2;-2; D) 0,25;-0,25; E) 0,5;-0,5;Интегралдың ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз: 0acosx2dx,aϵR. A) 0;2; B)-5;6; C)-4;3; D) 3;-2; E) 2;-2;Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y=11-x,y=2,x=0. A) 12; B) 312; C) 14; D) 412; E) 212;1ρdxx интегралы бар болатын параметр ρ-ның барлық мәндерін табыңыз: A) ρ<0; B) ρ>0; C) ρ>1; D) ρ<1; E) 0<ρ<1;1adx3x+4=13 теңдігін қанағаттандыратын a- ның барлық мәндерін табыңыз. A) e-12; B) e+12; C) e-23; D) e+23; E) e-43;e+43;16acos8xdx=-116 теңдігін қанағаттандыратын a- ның барлық мәндерін табыңыз. A) -1n∙π6+πn,nϵZ; B) -1n∙π12+πn2,nϵZ; C) -1n∙π24+πn4,nϵZ; D) -1n∙π48+πn8,nϵZ; E) -1n∙π18+πn,nϵZ.С3 нұсқа
Интегралды есептеңіз: 13333x-1dx. A) 2; B) 3; C) 4; D) 5; E) 6;Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y=x-x2, y=x2-x. A) 1; B) 2; C) 12; D) 13; E) 14;Мына сызықтармен шектелген қисық сызықты абцисса осінен айналдыра бұрғанда шығатын дененің көлемін табыңыз: y=2x+1, x=0,x=2,y=0. A) 2013π; B) 2035π; C) 2025π; D) 2023π; E) 2012π;y=2,5+2x-0,5x2,x=-1 сызықтармен және берілген параболаға абциссасы x=3 нүктесінде жүргізілген жанама мен шектелген фигуралардың ауданын табыңыз. A) 610; B) 1023; C) 123; D) 924; E) 1123;a -ның қандай мәнінде 0πsinxdx>0 теңсіздігі орындалады? A) a≠π+2πn,nϵZ; B) a≠±π2+πn,nϵZ; C) a≠π2+πn,nϵZ; D) a≠2πn,nϵZ; E) a≠±π+2πn,nϵZ;Мына сызықтармен шектелген қисық сызықты абцисса осінен айналдыра бұрғанда шығатын дененің көлемін табыңыз: y=x+2,x=0,x=2,y=0. A) 6π; B) 8π; C) 7π; D) 5π; E) 9π;
Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y=14x3 және y=2x. A) 223; B) 113; C) 313; D) 213; E) 123;y=x2-4x+9 функциясының грфигімен және осы функцияға x0=3 нүктесінде жүргізілген жанама мен және ордината осімен шектелген фигураның ауданын табыңыз. A) 12; B) 7; C) 4; D) 8; E) 9;Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y=0,y=1x+1,x=0,x=3. A) ln3; B) ln4; C) ln7; D) 1; E) 5;Мына сызықтармен шектелген қисық сызықты абцисса осінен айналдыра бұрғанда шығатын дененің көлемін табыңыз: y=x2,x=1,x=2,y=0. A) 2π; B) 615π; C) 116π; D) 323π; E) 215π;Мына сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңыз: y=x2+5x+4, y=3x+4. A) 2; B) 115; C) 113; D) 114; E) 213;Мына сызықтармен y=lnx, x=e және х – осімен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 12; B) 1; C) 32; D) 2; E) 52;y=2-x2 және y= x2 сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 34; B) 56; C) 43; D) 12; E) 83;Интегралды есептеңіз: π2π1-cos4xdx. A)-2; B)-32; C) 0; D) 22; E) 2;
y=sinx, x=π6, x=π3 сызықтармен және х – осімен шектелген ауданы неге тең? A) 12; B) 32; C) 3+12; D) 3-12; E) 3-14;y=x,y=1x және x=2 сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 1+ln2; B) 2-ln2; C) ln2; D) 32-ln2; E) 32+ln2;y=2x, y=2-x және y=2 сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 4-2ln2; B) 2-2ln2; C) 2+2ln2; D) 1+2ln2; E) 4+2ln2;Егер 23fx=8 болса, 0π2sinx∙(2+cosx)dx интегралы неге тең? A) 2; B) 4; C) 6; D) 8; E) 10;0π6sin3x=-16 теңдігін қанағаттандыратын a -ның барлық мәндерін табыңыз. A) ±2π9+2πn, nϵZ; B) 2πn3+2πn, nϵZ; C)-2πn3+2πn, nϵZ; D) 2π9+2πn3, nϵZ; E) ±2π9+2πn3, nϵZ;0a(2-4x+3x2)dx≤a теңсіздігінің қанағаттандыратын a -ның барлық мәндерін табыңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;y=x2+1,y=0, x=-1, x=2 сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 3; B) 72; C) 4; D) 92; E) 6;y=1x2,y=1,y=4,x=0 сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 1; B) 23; C) 2; D) 52; E) 3;y=x, y=x-2 сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 76; B) 116; C) 136; D) 176; E) 196;y=x-2, y=x2. сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 43; B) 83; C) 103; D) 148; E) 163;y=x2+8x-12, y=18x-x2. сызықтармен шектелген фигураның ауданы неге тең? A) 8; B) 263; C) 283; D) 10; E) 323.
хI тарау
КӨРСЕТКІШТІК ФУНКЦИЯ
Көрсеткіштік теңдеулер мен теңсіздіктер
А1 нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: 4х=64
А) 1 В) -2 С) -3 Д) 2 Е) 3
Теңдеуді шешіңіз: 3х∙2х=576
А)6 В)2-4log62 С)-4log65 Д)2+4log62 Е)4log62
3. теңсіздігін шешіңіз.
А) В) С) Д) Е)
4. Теңдеудің түбірі тиісті аралықты көрсетіңіз:
А) [3;5) B) (3;5) C) [4;15) Д) (3;10) E) (4;15]
5. Теңдеуді шешіңіз:
А) В) С) 2 Д) 5 Е)
6. Теңдеулердің түбірлерінің қосындысын табыңыз:
А) 1 В) -1 С) 0 Д) -2 Е) 2
7. Теңсіздікті шешіңіз:
А) В) С ) Д) Е)
8. Теңсіздікті шешіңіз:
А) B) C) [5;7] Д) [0; 5] E) [0;7]
9. Теңсіздікті шешіңіз:
А) -4 В) С) [3; Д) [-4; Е) -3
10. Теңсіздікті шешіңіз:
А) [7; В) С) Д) Е) ( )
11. Теңсіздікті шешіңіз:
А) x>2 B) x<2 C) [2; Д) (2; E) (-2;2)
12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) (-2;2) В) (2;3) С) (1,5;2) Д) (3;2) Е) (2;1,5)

13. Теңдеуді шешіңіз: 4x=5
А) log45 В) log25 С) 2log25 Д) log52 Е) log4314.Теңдеуді шешіңіз: 2x=-3А) x=1 В) x=2 С) x=-3 Д) x∈R Е) шешімі жоқ
15. Теңдеуді шешіңіз: 2x=3x+1А) x=1 В) x=2 С) x=3 Д)x=4 Е)x=0
16. Функциясына кері функциясын табыңыз: y=3xА) y=3x В) y=-3x С) y=x2 Д)y=3x Е) y= log3x17. Функциясының мәндер жиынын табыңыз: ( 12)x-1А) (1;∞) В) (-1; ∞) С) (0; ∞) Д) [0; ∞) Е) [1; ∞)
18. y=31-x және y=2x-1 функциялар графиктерінің қилысу нүктесін табыңыз.
А) (-1;0) В) (0;1) С) (1;1) Д) (0;0) Е) (-2;2)
19. Өрнекті ықшамда: 62x-1-6x-1(6x+1)А) 6 В) -1 С) 2 Д) 1 Е) 0
20. Функциясының анықталу облысын табыңыз: y=2x-3xА) [0; ∞) В) ( ∞;0] С) (0;1) Д) (-1;0) Е) (-∞;-1)

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: 2x∙3y=24,3x∙2y=54.
А) (1;3) В) (2;3) С) (3;1) Д) (-3;1) Е) (-1;3)
22. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: 3∙7x∙3y=12,7x∙2y=15. А) ( log75;1) В) ( log57;1) С) (1; log57) Д) (-1; log57) Е) (-1; log75)
23. Теңсіздікті шешіңіз: x2∙5x-52+x≤0А) (-5;5] В) [-5;5] С) [-5;5) Д) (-5;-5) Е) [-5;-5]
24. Теңсіздікті шешіңіз: 0, 22x-26∙0,2x+25≤0А) [-2;0) В) (-2;-2) С) [-2;0] Д) (-2;0) Е) (-2;0]
25. Теңдеуді шешіңіз: 32x+3-5∙32x=66А) 0.5 В) 1.5 С) 2 Д) -0.5 Е) -1.5
А2-нұсқа.
1. теңдеуін шешіңіз.
А) -2,4 В) 0 С) 0,4 Д)-4/3 Е) -0,2
2. теңдеуді шешіңіз:
А) 0,5 В) 1; 5 С( 0; 1 Д) 0; -5 Е) -5;1
3. теңдеуінің түбірі тиісті емес аралығын көрсетіңіз.
А) В) (-1;7 ) С) [1;10] Д) (2;5] E)(-1;0]
4.Теңсіздікті шешіңіз: 3х+9
А) x<-11 B) C) x>7 Д) дұрыс шешімі жоқ Е) x<-7
5. Теңдеуді шешіңіз: 52х-2∙5х-15=0
A) 1 B)-1 C) -2 Д)2 E) 3
6. Теңдеуді шешіңіз:
A)1;9 B) 0;9;-9 C)-3;0,2 Д)3;0 E)-3;0;3
7. Теңдеуді шешіңіз:
A) -2 B)2 C) 0 Д)-1 E) 1
8. Теңдеуді шешіңіз:
A) 3;7 B)4;7 C) 7;9 Д)2;7 E) -4;7
9. Теңдеуді шешіңіз:
A) 5 B)6 C) 7 Д)8 E) 9
10. теңдеуінің ең үлкен түбірін табыңыз.
A) 1 B) 2 C) 4 Д) 3 E) 0
11.y=3x функциясына өзара кері функциясын табыңыз.
А) y=х3 В) y=logx3 C) y=3-x Д)y=x/3 E)y=log3x
12. Теңдеуді шешіңіз:
A) 3/7 B)1 C) -0,1 Д)0,1 E)- 1
13. Теңсіздікті шешіңіз:
A) B) C) Д) E)
14.23x+1=8 теңдеуінің түбірі тиісті аралықты көрсетіңіз:
А) [-6;-4] B)[-4;-2] C)[-2;2] Д) [2;4] E) (2;4)
15.y=14-2∙7x функциясының мәндер жиынын табыңыз.
А) Б) С) Д) Е)
16. Теңсіздікті шешіңіз: 24х<16
A) B) x>-1 C) x<1 Д)x E) x>1
17. Теңсіздікті шешіңіз:
А) В) С)x<1 Д) x>1 E) x
18. Теңсіздікті шешіңіз: (0,2)(2x-3)(x-2)>5
А) В) С) Д) Е)
19. Теңсіздікті шешіңіз:
A) x>1 B)x<1 C) Д) x E)
20. Теңсіздікті шешіңіз: 27>136-x A)x<9 B) C)x>9 Д)x E)[-9;9]
21. Теңсіздікті шешіңіз:
A)x<4 B) C)x>3 Д)x E)x<3
22. Теңсіздікті шешіңіз:
A) x>-5 B)x>0 C) -5<x<0 Д) x<-5 E) x<0
23.y=3x және y=19 функциялар графиктерінің қилысу нүктесін табыңыз.
А)(2;19) В)(-12;9) С)(-9;9) Д)(2;-2) Е)(-9;9]
24. Өрнекті ықшамда: a2x+2axbx+b2x-(ax+bx)2А)ax В)axbx С) bx Д) ab Е)a
25. Теңсіздікті шешіңіз: 38x2+x≥83x-15А)[-5;3] В)(-5;3) С)(-5;5) Д)[-5;5] Е)(-3;3)
А3-нұсқа
Теңдеуді шешіңіз:
А) 2 В) 3 С) 4 Д) 5 Е) 6
2. Теңдеуді шешіңіз:
А) 4 В) 0;4 С) 4 ;3 Д) 3;5 Е) 0;5
3. Егер 4х+4-х=23 болса, онда 2х+2-х қосындысын табыңыз.
А) 5 В) 10 С) 15 Д) -10 Е) 5
4. 22х-6∙2х+8=0 теңдеуінің түбірлерінің қосындысын табыңыз.
А) 6 В) 7 С) 3 Д) 5 Е) 4
5. Теңсіздікті шешіңіз:
А) (0;0,5) В) (0,5;) С) (0;2,5) Д) (- ;0,5) Е) (2,5; )
6. Теңдеуді шешіңіз:4х-1+4х+4х+1=84
А)0 В)1 С)3 Д)2 Е)4
7. Теңдеуді шешіңіз:4∙22х-6х=18∙32x
А)5 В)1 С)-1 Д)-2 Е)2
8/ Теңдеуді шешіңіз:52x+1- 3∙52x-1=550
А)1,5 В)-1,5 С)2,5 Д)-2,5 Е)3
9. Теңдеуді шешіңіз:8x-4x=2x+1
А)0 В)-1 С)1 Д)-2 Е)3
10. Теңдеуді шешіңіз:9∙811-2x=272-x
А)2 В)1 С)-1 Д)0 Е)-2
11. Теңдеуді шешіңіз:
А)7 В)-7 С)0 Д)0;7 Е)0;-7
12. Теңдеуді шешіңіз:
А)2 В)1/7 С)1 Д)7 Е)1/2
13. Теңсіздікті шешіңіз:
А) (1;) В) (-;1)U(1; ) C)(0;1) Д) (-1;1) E)(- ;-1)
14.Дұрыс аралықты анықтаңыз:
А) (-;3] В) (1/3; ) C) [3; ) Д) (-;3) E) [1/3; )
15. Теңсіздікті шешіңіз: 32x-1-3x-1>2
А) B) C) - Д)1 E)0
16. Теңсіздікті шешіңіз:
A) (-;11] B)(- ;11) C) (-11;11) D) [-11;11) E) (-11;11]
17. Функицясының мәндер жиынын табыңыз.y=4x+4А)[0; ∞) В)(0; ∞) С)[1; ∞) Д)(1; ∞) Е)(- ∞;∞)
18. Функциясына кері функцияны көрсетіңіз: y=10xА) -logx10 В) -log210 С) -log310 Д)lgx Е)lnx
19. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: x+5y+2=9,2x-5y+3=11.А)(8;-2) В)(4;0) С)(-4;2) Д)(0;-4) Е)(0;8)
20. Теңдеуді шешіңіз: 7x-1-62-2x=0А)3 В)-2 С)1 Д)-1 Е)2
21. Теңдеуді шешіңіз: 3 ∙52x-1-2∙5x-1=0,2
А)4 В)0 С) 2 Д) 5 Е)3
22. [-2;0] кесіндісіндегі f(x)=4 ∙23x-27∙22x+3 ∙2x+3 функциясының ең кіші мәнін табыңыз.
А)-1 В)3 С)-2 Д)1 Е)1,5
23. Теңдеуді шешіңіз: 10x=20А)0,2 В) 1+lg2 С)2 Д)10 Е)lg2
24. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: x+5>-6,2x<18. А)(-5;-3) В)(-5;-3] С)[-5;-3] Д)(-3;5] Е)[-5;-3)
25. Теңсіздікті шешіңіз: 52x+1+6x+1>30+5x∙30xА)(0,5log56;log65) В)( log56;log65) С)(5;6) Д)(-6;5) Е)[-6;5]
B1-нұсқа.
1. Теңдеуді шешіңіз. 7х-1-62-2х=0
A)3 B)-2 C)1 Д)-1 E)2
2. Теңдеудің түбірі тиісті аралықты көрсетіңіз:

А) (7;10) В) [7;8) C)(-7;0) Д)(1;7) E)(0;7)
3. Теңдеуді шешіңіз:
А) 1 В)2 С)3 Д)4 Е)5
4. Теңдеуді шешіңіз:
А) 10;-30 В)10;30 С)-10;30 Д)-30;-20 Е)20;30
5. функциясының анықталу облысын табыңыз.
А) (-;-2) В)[2; ) С)(- ;-2)U[2; ) Д)(1; ) Е)(-2;2)
6. y=2x-5 функицясының мәндер жиынын табыңыз.
А) [-5;-) В)(-5; ) С)(- ;5) Д)(-;5]) Е)(-5;5)
7. Теңдеуді шешіңіз: 5x-24=255x
А)1 В)-2 С) 2 Д)3 Е)-3
8.теңсіздігінің ең үлкен және ең кіші х-тің бүтін мәндерінің қосындысын табыңыз.
А) -6 В)6 С)-5 Д)5 Е)4
9. 22х-6*2х+8=0 теңдеуінің түбірлерінің қосындысын табыңыз
А) 0 В)1 С)3 Д)2 Е)4
10. Теңдеуді шешіңіз: 0,52х∙42х=0,5∙23x-1
А) 0,5 В)2 С)-0,2 Д)-2 Е)0
11. Теңдеуді шешіңіз: 8x-3=9x-3
А) 0 В)3 С)1,5 Д)1 Е) жауабы жоқ.
12. Теңсіздікті шешіңіз:
А) В) С) Д) Е)
13. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) В) С) Д) Е)
14. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) (0;-7) В)(0;-5) С)(-5;0) Д) (-7;-5) Е) (-7;0)
15. 34x+1=9 теңдеуінің түбірі тиісті аралықты көрсетіңіз:
A)[-2;0] B) (0;1) C)[1;3] Д)[4;6] E)(4;6)
16. Функцияның мәндер жиынын көрсетіңіз: y=(0,1)x-0,1
A) (-;0] B)[-0,1; ] C)(- ;-0,1) Д)(-0,1;) E)(- ;0]
17. y=10x функциясына кері функцияны көрсетіңіз:
А)lg10x B) ln10 C) lne Д)lgx E)lgx10
18.Теңдеуді шешіңіз:
А)-1 В)2 С)4 Д)3 Е)5
19. Теңдеуді шешіңіз:
А)-1 В)-0,5 С)-5 Д) 0,5 Е)5
20. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:23x∙89-x>2764,2x2-6x-3.5<82.А)(-3;1) В)(-3;3] С)(-1;3) Д)[-1;3) Е)[-1;3]
21. Теңдеуді графиктік тәсілмен шешіңіз: 4x=5-xА)0 В)1 С)-1 Д)-2 Е)2
22. Теңсіздікті шешіңіз: 72x-6∙7x∙2x+5∙22x>0А)(0;1)U(log725; ∞) В)(0;1) С)(0;1)U(-5; ∞) Д)(-5; ∞) Е)(5; ∞)
23. Теңсіздікті шешіңіз: 0,5x-2>6А)(1-log23;∞) В)x∈(-log23;∞) С)(- ∞;-1-log23) Д)(- ∞;1) Е)(1; ∞)
24. Теңсіздікті шешіңіз: 25x+12<6∙5x-5А)(0;3) В)(0;1] С)[0;1] Д)[0;1) Е)(0;1)
25. Теңсіздікті шешіңіз: 0,008x+51-3x+0,0432(x+2)<30,04А) [-13;∞) В)(-13;∞) С)(- 13;13) Д)[- 13;13) Е)(-13; 13]
В2-нұсқа
1. Теңдеуді шешіңіз:
А)2 В)-2 С)0 Д)-1 Е)1
2. Теңдеуді шешіңіз: 2x+2х+2=40
A) 5 B)1 C)2 D)3 E)4
3. Теңдеуді шешіңіз:2x∙x-4x-4+2x=0
A)0;1 B)-2;2 C)-2;1 Д)1;2 E)-1;2
4. 9x-3x=702 теңдеуінің түбірі х болса, х2+х өрнегінің мәнін есептеңіз:
А) 6 В)12 С)20 Д)30 Е)42
5. функциясының анықталу облысын анықтаңыз:
А) [0; B) C)(0; Д) (0;1) E)[0;1]
6. Теңдеуді шешіңіз:
А) -1;1 В)-2;2 С)-2;1 Д)-1;2 Е)1;2
7. функциясының мәндернің жиынын көрсетіңіз:
А)0 В) [0; C) ;0] Д) ( 0) E) (0;
8. Теңдеуді шешіңіз:
A)-3 В)1 C)-4 Д)3 E)
9. Теңсіздікті шешіңіз:
A) (2;3) B) [2;3] C) (-2;3) Д) [-2;3) E)(2;5)
10. 4x-102x+16<0 теңсіздігінің бүтін шешімін табыңыз:
А) 10 В)2 С)3 Д)20 Е)30
11.Теңсіздікті шешіңіз:
А) B)(0;2] C)[0;2) Д)(0;2) E) [0;2]
12. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А)(-1;3) В)(-3;-3) С)(-1;-1) Д) (1;1) Е) (1;-3)
13. y=5x+3x функциясы жұп не тақ екенін анықтаңыз.
А) жұп В) тақ С) жұп та, тақ та емес Д) жалпы түрде Е) тақ та емес
14. y=5x функциясына кері функцияны анықтаңыз:
a) lgx5 B)log3x C)log5x Д) logx5 E) log510
15. функциясының анықталу облысын табыңыз.
А)[-2;1)U(1;2] B) (-2;1) C) (1;2) Д)[-2;1]U(1;2] E)[1;2]
16. Теңдеулер жүйесінің түбірлерінің айырмасын табыңыз
А) 0 В)3 С)2 Д)1 Е)-3
17. Теңдеуді графиктік тәсілмен шешіңіз. 3-x=-3x
А)1 В)0 С)-1 Д)-2 Е)2
18 y=2x-4 функциясының мәндернің жиынын табыңыз: А)(- ;) В)(- ;0] С)[0;2] Д)[0; ) Е)[2; )
19. Теңсіздікті шешіңіз: 5x+1<(125)1xА)(- ;0) В)(- ;0] С)(- ;) Д)(1; ) Е)[1; )
20.x-1,5=27 және (15)х=125 теңдеулер қосындысын табыңыз.
А)1619 В)1613 С)1623 Д)15115 Е)1523
21. Теңсіздікті шешіңіз: 0,045х-x2-8<625А)-2<x≤3 В)-2≤x<3 С)-1<x<3 Д)-2<x<3 Е)2<x<3
22. x-3x2-9>1 теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз.
А)4 В)3 С)5 Д)2 Е)0
23. Теңсіздікті шешіңіз: 2x∙5x≤10x2∙0,01
А)x∈(-∞;2] В)(- ∞;-1] С)(- ∞;-1) Д)(- ∞;-1)U(2; ∞) Е)(2; ∞)
24. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:1x-2>1x+23x<81А)(- ∞;-2)U(2;4) В)(- ∞;-2] С)(2;4) Д)[2;4] Е)(- ∞;4)
25. Теңсіздікті шешіңіз: 23x+5∙53x+5=0.1
А)-2 В)-1 С)0 Д)1 Е)2
B3-нұсқа
1. Теңдеуді шешіңіз: 2х∙3х=72
A) log2 72 B)2log62 C)2 Д)2+ log62 E)3
2. Егер 72x+2+2∙72x-1=375 теңдеуінің түбірі х болса, өргенінің мәнін табыңыз:
А) 1/3 В)-1/3 С) -1/3 Д) ½ Е) 1/5
3. функциясының жұп не тақ екенін анықтаңыз;
А) жұп В) жұп,тақ емес С) дұрыс жауап жоқ Д) тақ Е) тақ емес
4. функциясының анықталу облысын табыңыз.
А)(-;0) В) (-1;0) С) [-8;8] Д)(-8;8) E) (-;0].
5. f(x)=2x-8 функциясының мәндер жиынын анықтаңыз.
a) [-8; ] B) (-8; ) C) [-8;8] Д) (-8;8) E) (0;8)
6.Теңдеуді шешіңіз:
А) 0 В) -1 С)1 Д)-2 Е)2
7. Теңдеуді шешіңіз:
А)-1 В)0 С)2 Д)1 Е)-2
8. Теңсіздікті шешіңіз : 4x+3>3∙2x+3-2
A) (-;-3)U(-2; ) B) (1;2) C) (-;0)U(1; ) Д)(2; ) E) (1; )
9. Теңдеулер жүйесінің түбірлерінің көбейтідісін табыңыз:
А)0 В)-1 С)2 Д)1 Е)-2
10. теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) (2;3) В) (-2;3) С) (0;3) Д) (-2;0) Е) (20;30)
11. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
А)[3; ) B) (2; ) C) (3; ) Д) (-3; ) E)[-3; )
12. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (3; ) B)[3; ) C) (-3; ) Д)[-3; ) E) (-3;3)
13. Теңсіздікті шешіңіз:
A) (-2;2) B)(-2;0] C) [-2;0) Д) (-2;0) E) [-2;0]
14. Теңсіздікті шешіңіз: 4x-10∙2x+16<0
A) (1;3) B)[1;3) C) (1;3) Д) (-1;1) E) (-3;3)
15.Tеңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (-1;1) B) (-2;2) C) (2;-1) Д) (2;1) E) [-2;1)
16. Теңдеуді графиктік тәсілмен шешіңіз. (13)х=х+1
A) 0 B)1 C)-1 Д) 2 E)-2
17. Функциясына кері функцияны анықтаңыз: у=е3хA) е2х B) lnx C) е-3х Д) 13lnx E) ln3x
18. Теңдеуді шешіңіз: 52x+1-26∙5x+5=0A)-1;2 B)-1;1 C)(-1;1] Д)[-1;1] E)(0;1)
19. Теңдеуді шешіңіз: 3∙2x-5∙21-x+7=0A) 1B)-1 C)0 D) 2 E)-2
20. Теңсіздікті шешіңіз: 0.2x-0.008x2-10x+25≤0.A) [3;5)U(5; ∞) B)(3;5)U[5; ∞) C)(3;5) Д)(5; ∞) E)(3;5]
21. Теңдеуді шешіңіз: 3∙22x+2∙32x=5∙6xA) {0;2} B) {0;1} C) {0;3} Д) {3;2} E) {1;2}
22. Теңсіздікті шешіңіз: x2∙5x-5x+2>0
A) ( ∞;-5)U(5; ∞) B)(- ∞;-5] C) [5; ∞) Д) (-5;5) E)[-5;5]
23. Теңсіздікті шешіңіз: 5-16x>4x+1A) (-∞;2]B)(-∞;1] C)(- ∞;0] Д)(- ∞;1) E)(- ∞;0)
24. Теңдеуді шешіңіз: 32x-5=5xA) 22-log35B) 12-log35 C) 52-log35 Д) 4log35-3 E) 32-log3525. Tеңдеулер жүйесін шешіңіз:2x+2∙3x+y=56, 3∙2x+3x+y+1=87.A)[1;2) B)[-1;2) C)(-1;-2) Д)(1;2) E)(-1;2)
C1—нұсқа
1. Теңдеуді шешіңіз: 3х+3х+1+3х+2=39
А)-2 В)-1 С)2 Д)1 Е)0
2. Теңдеуді шешіңіз: 2x ∙ 52x=2500
A)-1 B)1 C)2 Д)0 E)6
3. Теңдеуді шешіңіз: 33x+3=2x+1
A)-2 B)4 C)-1 Д)3 E)6
4.24x-9∙22x+14=0 теңдеуінің түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз.
А) В) С) Д)3/4 Е)
5. теңдеудің үлкен түбірі мен кіші түбірінің айырмасын табыңыз.
А)3 В)1 С)5 Д)2 Е)4
6.
А)2 В)-4 С)3 Д)-3 Е)4
7. Теңдеуді шешіңіз:
А)-1;4 В)-4;1 С)1;4 Д)-2;4 Е)2;3
8. Теңсіздікті шешіңіз:
А)[1; ) B)(- ;-2] C)(- ;1] D)[-2; ) E)[-2;1]
9. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А)(-25;36) В)(15;25) С)(20;25) Д)(0;15) Е)(25;36)
10. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) (log75;1) B)(log57;1) C)( 5;7) Д) (log53;1) E)(2;7)
11. функциясының анықталу облысын табыңыз.
А)-1 В)(- ;-1) С)(- ;1) Д)(-1;1) Е)(- ;-1)U(1; )
12. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
А)(3;5) В)(2;6) С)(-2;6) Д)(2;5) Е)[2;6)
13. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
А) (-;-4]U[4; ) B) (-;-4) C)(4; ) Д)[-4;4] E)(-4;4)
14 .Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A)(0;2) B)(0;2)U(6; ) C)(6; ) Д)(2;6) E)[2;6]
15. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A)(12;1), (-6;4) B)(-6;6),(0;0) C)(0;6), (6;-6) Д)(0;-6) E)(0;6)
16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A)(5;1) B)(6;2) C)(8;4) Д)(4;0) E)(5;2)
17. Теңсіздікті шешіңіз:
A)(- ;-2) B)(-2;2) C)(3;7) Д)(2; ) E)[2; )
18. Теңсіздікті шешіңіз:
A)(-1;3] B)(- ;1} C)[3;7] Д)[1; ) E)(1; )
19. Теңсіздікті шешіңіз: 81x-10∙9x+1+729<0
A)(1;2] B)(1;2) C)[1;2) Д)(-1;2) E)(-1;2]
20. Теңдеуді шешіңіз:
A)1 B)-2 C)2 Д)5 E)0,5
21. Теңдеуді шешіңіз: 4x+6x=9x
A) B)log23 C)1-log23 Д) E)
22. Теңдеуді шешіңіз:
A)-2 B)2 C)2 Д)-1 E) 1
23. Теңдеуді шешіңіз:
A) B) C) Д) E)
24. Теңсіздікті шешіңіз(x2+x+1)x<1
A)x<-1 B)x>-1 C)x Д)x-1 E)-1
25. y=7-53x функциясының мәндер жиынын табыңыз.
A) (7; ) B)[7; ) C)(- ;7) Д)(- ;7) E)(- ;7]
C2-нұсқа.
1. Tеңдеуді шешіңіз: 2х+2х+1+2х+2=14
A) -3 B)-2 C) 2 Д)-1 E)1
2. Tеңдеуді шешіңіз:5x∙23x=1600
A) -1 B)1 C)-2 Д)0 E)2
3. Tеңдеуді шешіңіз:22x-2=5x-1
A)1 B)2 C)5 Д)-1 E)-2
4. функциясының жұп не тақ екенін анықтаңыз.
А) тақ В) тақ та, жұп та емес С) жұп Д) жұп та емес Е)дұрыс жауап жоқ
5. y=5-0,253x функциясының мәндер жиынын табыңыз:
a) (-;0,25) B)[5; ) C) (5; ) Д) (-;5) E) (-;5]
6. 35x+1+35x-1=30 теңдеуінің түбірі х болса, өрнегінің мәнін есептеңіз.
А) 2/5 В) 1/3 С)2/7 Д) 4/9 Е)2/3
7. 8х+18х=2∙27хА) 1 В) 2 С)3 Д) 0 Е)-1
8. Теңсіздікті шешіңіз:
А) (1;3) В) (-2;1) с) (-2;) Д) (-;1)U (3; ) E) (-;-2)
9. Tеңдеуді шешіңіз:
A)-1 B)1 C)-2 Д)0 E)2
10. Теңдеулер жүйесі шешімдерінің көбейтіндісін табыңдар.

А)1,5 В)2,5 С)-2,5 Д)-1,5 Е)3
11. Теңдеулер жүйесінің түбірлерінің қосындысын табыңыз:

А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)6
12. Теңдеуді шешіңіз:
А) -0,5 В) 1,5 С) 2 Д) 0,5 Е) -1,5
13. Теңдеуді шешіңіз: 10х=2
A) 2+lg2 B)1-log23 C) 1+log23 Д)1-lg2 E) 1+lg2
14.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіздер:
А)[;4) B) (;4] C)( ;4) Д)(- ;4) E) (-;4]
15. теңсіздігінің шешімін табыңыз
А) В) С)x>9 Д) x<-1, x>9 E)x<9
16. 2x=x+1 теңдеуінің түбірлерін табыңыз:
А) {-1;0} B){0;1} C){0;-2} Д){-3;0} E){-2;2}.
17. y=1-10x функциясына кері у-1 функциясын жазыңыз:
А) y=lg(1-10x) B~ y=lg(1+x) C) y=lg(1-x) Д) y=10x+1 E)y=10x-1
18. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
А) (-;) B)[-5;-3] C)(-2;3] Д)[-5;0) E) шешімі жоқ.
19. Теңдеудің шешімі тиісті аралықты көрсетіңіз:9∙811-2х=272-x
A)(-2;10) B)(-2;10] C)[-2;10] Д)[0;10] E0(-1;10)
20. теңдеуінің шешімдерінің қосындысын табыңыз.
А) 4 В)2 С)1 Д)-2 Е)-1
21. Теңдеулер жүйесінің түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз:

А)12 В)24 С)30 Д)25 Е)20
22. Теңдеуді шешіңіз: 3х=(x-1)2+3
A)7 B)1 C)-3 Д)19 E)-1
23. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
А) [-11;-5) В) (-11;-5) С)-11;-5 Д)-11;5) Е)-11;524. теңсіздігін шешіңіз.
А)(2;3)U(4; ) B) (4; ) C) (2;3) Д) [2;3]U(4; ) E) [4; )
25 Теңдеуді шешіңіз: х-33x2-10х+3=1 А)2;4 В) 13;2 С13;2;4 Д) 13;4 Е) -13;-2;-4
XII тарау
ЛОГАРИФМДІК ФУНКЦИЯ
Логарифм
А1 нұсқа.
y=log2(x-2) функциясының анықталу облысын табыңыз.
А) x>0 В) x<2 С) x<0 Д) x Е) x>2
f(x)=lg(4-5x) функциясының анықталу облысын табыңыз
А) (-;0,8) В)(- ;0,8 ] С)(0,8; ) Д) [0,8; ) Е)(-8;8)
y=log0,1(x2-3x-4) функциясының анықталу облысын табыңыз
А)x В) x С) x Д) x Е)-1
f(x)=loga(-2x) функциясының анықталу облысын табыңыз.
А) x>0 В)x<0 С) Д) x Е) x
Есептеңіз: log381
А) 0 В) 2 С)3 Д) 5 Е) 4
Есептеңіз:log0,20,04
А) 0,02 В) 0,2 С) 2 Д) 20 Е) 200
Есептеңіз:
А) 9 В) 3 С) 5 Д) 25 Е) 9
Есептеңіз: log25+log2
А) 13 В) 8 С) 5 Д)3 Е) 2
Есептеңіз:
А) 7 В)9 С) 2 Д) 49 Е) 3
Егер lg5=a және lg3=c болса, log308 өрнегін мәнін табыңыз.
А) В) С) Д) Е)
Егер log23=a болса, log36 өрнегінің мәнін табыңыз.
А) 1+2a В)1+a С)2+a Д) a Е) 1
Теңдеуді шешіңіз: log3(2x-1)=2
А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5
Теңдеуді шешіңіз: log5(x+1)=log5(4x-5)
А) 5 В) 2 С) 1 Д) 4 Е) -5
Теңдеуді шешіңіз: lg(3x-2)=3-lg25
А) 14 В) 11 С)12 Д) 13 Е) 15
Теңдеуді шешіңіз: log2(4-x)+log2(1-2x)=2log23
А) 20 В) 30 С) 60 Д) 50 Е) 40
Теңдеудің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз: ln(x2-6x+9)=ln3+ln(x+3)
А) 7 В) 8 С) 9 Д) 10 Е) 11
Теңдеудің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз:
А) 23 В) 24 С)25 Д) 26 Е) 27
Теңдеуді шешіңіз: log2x=log49
А) 3 В) 4 С) 9 Д) 2 Е)1
Теңсіздікті шешіңіз:
А) x>0 В) x< С)x<0 Д) x>1 Е) 0<x<
Теңсіздікті шешіңіз: lg(x+1)>lg(5-x)
А) -1<x<5 В)-1<x<2 С) 2<x<5 Д)x>-1 Е) -4<x<-1
Теңсіздікті шешіңіз:
А) (0;3) В)(-3;) С)(- ;-3) Д)(-3;0) Е)(-2;0)
Теңсіздікті шешіңіз: lg2x+lg4x>lg2
А) x> В)x С)x< Д) x Е) x=
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
А) (25;15) В)(25;10) С)(40;15) Д)(25;10) Е)(25;40)
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз.
А) (15;3) В)(-15;3) С)(-3;15) Д)(-3;-15) Е) (3;-15)
y=5x функиясына кері функцияны табыңыз.
А) log3x В) log35x С) log53 Д) log35 Е) log5x
A2 нұсқа
y=ln(x2-3) функциясының анықталу облысын табыңыз.
А) В) С) Д) Е)
y= функциясының анықталу облысын табыңыз.
А) (-3;6) В)(-6;6) С) (-;-3)U(6; ) Д)(0;6) Е)(-3;3)
y=log функциясының анықталу облысын табыңыз.
А) В) С)[0;] Д) Е)[0; )
y=log0,5(25-x2) функциясының анықталу облысын табыңыз.
А) [0;5) В)[-5;5] С) Д)(-5;5) Е)[-5;5)
y=log3(x-2) функциясының графигі қай ширекте орналасқан?
А) 1,2 В) 3, 4 С) 1,4 Д) 2,4 Е)1,3
Өрнектің мәнін есептеңіз:
А) В) -6 С) 6 Д)3 Е)4
Өрнектің мәнін табыңыз:
А) 12 В) 12,1 С) 12,2 Д) 12,5 Е) 12,25
Өрнектің мәнін табыңыз:
А) 4 В) 5 С) 8 Д) 10 Е)12
Егер lg64=a болса, өрнегін есептеңіз.
А) В) С) Д) Е)
Егер log болса, log а арқылы өрнектеңіз.
А) 2+2a В) 2a-2 С) 2-2a Д)2 Е)2a
Есептеңіз: 2log96-log312
А) 12 В) 6 С) 10 Д) 2 Е)3
Теңдеуді шешіңіз: log3x=log
А) В) С) Д) Е)
Теңдеуді шешіңіз: log7(2x-7)-log7(x-2)=0
А) 0 В) 1 С)5 Д)7 Е)49
Теңдеуді шешіңіз: log6(4x2-18x+13)-log6(2x-8)=0
А) 1,5 В) 1,5;3,5 С) 1;3 Д) 3,5 Е)шешімі жоқ
Теңдеуді шешіңіз: log13log3log2x=0
А) 8 В) -8 С) Д)12 Е)-
Теңдеуді шешіңіз:
А) 5 В) 2 С) 1,25 Д)1,5 Е)0,5
Теңдеуді шешіңіз:
А) 2 В) 3 С) 4 Д) 5 Е)6
Теңсіздікті шешіңіз: log3(3-4x)>2
А) (-;-1,5) В) (-;1) С)(1;2) Д)(-1,5;-1) Е)(-1,5;0)
Теңсіздікті шешіңіз: log5(x+1)+log5(x-1)<log53
А) В) -2<x<2 С) Д) Е)1<x<2
Теңсіздікті шешіңіз:
А) В) С) (1;2) Д) (1;1,5) Е)
Теңсіздікті шешіңіз: lg(x2-5x+7)<0
А) (2;3) В)(1;2) С)(-1;1) Д)(1;10) Е)(2;3)
Теңсіздікті шешіңіз: log0,5(1+2x)>-1
А) (0,5;1) В) (-0,5;0) С)(-0,5;0,5) Д)(0,5;1,5) Е)(0,5;2)
Теңсіздікті шешіңіз: log2(x-2)+log2(5-x)>1
А) (2;) В) (2;5) С)(3;4) Д)(3;5) Е)(2;4)
Теңсіздіктің уң үлкен бүтін шешімін анықтаныз: lg(4x-1)
А) 2 В) 1 С) 3 Д) 4 Е)5
Теңсіздікті шешіңіз:
А) (0;1) В)(0;1] С)[-1;0) Д)(0;-1) Е)(-1;0]
A3 –нұсқа.
y=ln(3x-9) функциясының анықталу облысын табыңыз
A) [3;∞) B) (3;∞) C) [3;∞] D) [-3;∞] E) (-3;∞] функциясының анықталу облысын табыңыз.
A) [-∞;3)U[4; ∞) ; B) (-∞;3); C) (-∞;3)U[4; ∞); D) [4; ∞); E) [-∞;3); D) E)
Есептеңіз:
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E)6
Есептеңіз:
A) B) C) D) E)
Теңдеуді шешіңіз: log3(1-2x)=1
A) 3 B)2 C)1 D) -2 E)-1
Теңдеуді шешіңіз: log18log2log2log2(-)=0
A) - B) C)- D) E)
Теңдеуді шешіңіз:
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E)0,5
Теңдеуді шешіңіз: xlgx=0
A) -1 B)1 C) -2 D) 2 E)3
Теңдеуді шешіңіз:
A) -6 B) -7 C) -8 D) -9 E)-5
Теңдеуді шешіңіз: lgx=2-lg5
A) 16 B) 19 C)20 D)18 E)25
Теңдеуді шешіңіз: lg(3x-11)+lg(x-27)=3
A) 19 B) 20 C)12 D) 23 E)25
Теңдеуді шешіңіз:
A){10;100} B){100;1000} C){1;10} D){0;10} E){10;1000}
Теңдеуді шешіңіз: 3lg(x2)-lg2(-x)=9
A) -1000 B) 1000 C) 100 D)-100 E)10
Теңсіздікті шешіңіз: A) 52;73; B) -52;73; C) -52;73; D) 52;73; E) (∞;0);Теңсіздікті шешіңіз:A) (-∞;0); B) (-2;-1); C) (1;-2); D) [1;-2]; E) (1;2];
Теңсіздікті шешіңіз:log3(4x-1)<log3(5x-11)
(-10; ∞] B)[10; ∞] C) (∞;5) D) (10; ∞) E) (-10; ∞)
Теңсіздікті шешіңіз:
A)(-1,5;1) B) [-1,5;1) C)[1;-4) D) (3;5) E) [-1,5;1]
Теңсіздікті шешіңіз:log4(x+1)+log4x<log42
A)[0;1] B) (0;1] C)(0;1) D[0;1) E)(-1;0)
теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз.
A) 2 B)1 C) -2 D) -1 E)0
теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз.
A)1 B)0 C) -1 D)-3 E)-2
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A)(1;1),(2;4) B) [1;0) C)[2;0) D) (2;4) E)(-4;0)
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) (3;7) B)(3;7] C) [3;7] D)[3;7) E)(-3;7)
Теңдеулер жүйесін шешіңіз:
A) (0;0) B) (-1;-1) C)(1;1) D)(-1;1) E)(-1;0)
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) [4;4,5) B)(4;4,5) C)(0;4) D)(-4;4) E)( -1;0)
Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:
A) [4;8) B)(4;8) C)(0;4) D)(0;8) E)(-8;8)

B1 нұсқа
y=log13(1-4x) функцияның анықталу облысын табыңыз: A) x>14; B) x<14; C) x≤14; D) x≥14; E) x=14;y=log5x-1x+1 функцияның анықталу облысын табыңыз: A) (-1;1); B) (0;1); C) (-∞;-1)U(1;∞); D) (-∞;1]; E) [1;∞);Есептеңіз: log25∙log258 A) 5; B) 3; C) 2,5; D) 1,5; E) 0,5;Есептеңіз: 92+0,5log310 A) 810; B) 820; C) 790; D) 830; E) 780;
Есептеңіз: 251-14log549 A) 0,5; B) -257; C) 257; D) 0; E) 1;Есептеңіз: 2log327-1+6log672-log62 A)-30; B) 30; C)-20; D) 20; E) 10;Таблицаның көмегінсіз есептеңіз: log224log962-log2192log122 A) 0; B) 1; C) 2; D) 3; E) 4;Теңдеуді шешіңіз: log0,5x2+x=-1 A)-1; B) 0; C) 1; D)-2; E) {-2;1};Теңдеуді шешіңіз: 2log5-x=log5(x+2) A) 0; B)-1; C)-2; D)-3; E)-4;Теңдеуді шешіңіз: log32x-3log3x+2=0 A) 0; B)-1; C)-2; D)-3;9; E) 3;9;Теңдеуді шешіңіз: xlog5x=625. A) 125;25; B) -125;25; C) 25; D)-25; E) 125;Теңдеуді шешіңіз: 32-log3x=81x A) 3; B)-3; C) 13; D)-13; E) 5;Теңдеуді шешіңіз: 2log53+4log257=log5x A) 241; B) 444; C) 111; D) 222; E) 441;Теңдеулер жүйесін шешіңіз: x+y=34,log2x+log2y=6. A) (2;1); B) (1;2); C) (32;1); D) (2;32); E) (32;2);fx=xlog3x және gx=127x4 функция графиктерінің қиылысу нүктесін табыңыз: A) (1;3); B) (3;9); C) (3;27); D) (1;3); E) (9;27);Теңдеулер жүйесін шешіңіз: log2x+y=3,log15x=1-log15y A) 3;5,(5;3); B) (-3;5); C) (3;-5),(1;3); D) (-5;5); E) (1;3);Теңдеулер жүйесін шешіңіз: log2x+y=4,36-x∙2y=54. A) (-2;2); B) (0;1); C) (-∞;-1)U(1;∞); D) (-3;1); E) (3;1);
Теңсіздікті шешіңіз: log0,5x-4x+3≤-2 A) [-163;-3); B) (-163;-3]; C) (-163;-3); D) (163;3); E) (-3;3);Теңсіздікті шешіңіз: log32x+log3x≥2 A) 0;19; B) 0;19U[3;∞); C) (3;∞); D) 0;19U(3;∞) ; E) 0;-19U(3;∞);Теңсіздікті шешіңіз: log0,4(x+3)2x-4≤0 A) (-3;-2]U(2;∞); B) (-3;-2]; C) (-3;-2)U(2;∞); D) (2;∞); E) [-3;-2]Теңсіздікті шешіңіз: 3log2(x2-3x+2)≥3. A) -∞;0U[3;∞); B) -∞;0U(3;∞); C) -∞;0U(-3;∞); D) -∞;0; E) (-3;∞);2x+3∙log25<0 теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз: A) 1; B) 2; C)-1; D)-2; E) 0;Теңсіздікті шешіңіз: logx5-x<1 A) 2<x<10; B) 1<x<3; C) 3<x<8; D) 2,5<x<3; E) 2,5<x<5;Теңдеулер жүйесін шешіңіз: lg⁡(x2-3x-3)≥0lgx2-15<1 A) -5;-15U[4;5); B) -5;-15; C) [4;5); D) (-4;-15); E) (4;5);Теңдеулер жүйесін шешіңіз: log3(x-2)≥0x2-16<0 A) [3;4); B) [0;4]; C) [0;3); D) [0;3]; E) [3;4];В2 нұсқа
Теңдеуді шешіңіз: log33x-5=log3x+9
А) 5 В) 6 С) 7 Д) 2 Е) 3
Теңдеуді шешіңіз: log2x-2+log2x-3=1А) 4 В) 1 С) 2 Д) 3 Е) 0
Теңдеуді шешіңіз: logxx2-2x+2=1А) 1 В) 3 С) 2 Д) 4 Е) 5
Теңдеуді шешіңіз: log22x-1+log2x+5=log252-2А) 3 В) 2,5 С) 4 Д) 1,5 Е) 3,5
Теңдеуді шешіңіз: log25x-3logx25=1А) 125 В) 15 С) 25 Д) 5;25 Е) 125; 15Теңдеуді шешіңіз: lg121x2-3x=4А)-1 В) 4 С) -1;4 Д) 1;-4 Е) -1;2
Теңдеуді шешіңіз: logx5x=logx215А) 5 В) 4 С) 25 Д) 15 Е) 125
Теңдеуді шешіңіз: log22x-log0,51x=6А) 14 В) 8 С) 14;1 Д) 14;8 Е) 12;8Теңдеуді шешіңіз: lg22x-1=lgx-0,5+lg2А) 1;2 В) 1; 5,5 С) 2;5,5 Д) 2;1 Е) 3; 5,5
Теңдеуді шешіңіз: log22x-1+log2x+5=log0,5113А) 1,5 В) 2 С) 3 Д) 5 Е) 1
Теңдеуді шешіңіз: log222x+2x=log4144А) log25 В) 3 С) log32 Д) log23 Е) log27Теңдеуді шешіңіз: 0,5lg(8-x)=lg(1+x+5)А) 4 В) -1 С) 4;1 Д) -4;1 Е) -1;4
log2x2-4x+1=3 теңдеуін шешіп, түбірлерінің қосындысын табыңыз.
А) 3 В) 2 С) 5 Д) 4 Е) 7
Теңдеуді шешіңіз: log2x2+8-log2x-1=log0,518А)4 В) 3 С) 2 Д) 6 Е) 5
Теңсіздікті шешіңіз: x∙log0,1x2+x+1>0А) x>1 В) x<1 С) x<-1 Д) x≤1 Е) x≤-1Теңсіздікті шешіңіз: log2x-3x2-25>0А)(- ∞;3) В) (4;5) С) (-4:5) Д) (-3;4)U(5; ∞) Е) (5; ∞)
Теңсіздікті шешіңіз: log0,4x+32x-4≤0А) (-3;-2]U(2; ∞) В) (-3;2)U[2; ∞) С) (-3;2) Д) (2; ∞) Е) [-3;2]
Теңсіздікті шешіңіз: 5log52x+xlog5x<10А)(- ∞;15)U(5; ∞) В) (15;5) С) (-∞;15) Д)(1; ∞) Е) 15Теңсіздікті шешіңіз: log3log22-log4x-1<1А) [2-28;1] В) (-∞;2-28) С) 2-28;1 Д) (1; ∞) Е) (-∞;1]Теңсіздікті шешіңіз: QUOTE log0,25x+3<log0,25x+15 log0,25x+3<log0,251-x
А) (-∞;1) В) (-3;1) С) (-∞;1] Д) [1; ∞) Е) (-1;1)
log31-log0,5x2-2x-2,5 өрнегі х- тің қандай мәнінде анықталған.
А) (-∞;-1) В) (3; ∞) С) (-∞;-1)U(3; ∞) Д) (-∞;-1]U[3; ∞) Е) [-1;3]
Теңдеулер жүйесін шешіңіз: lgx-3-lg5-y=04-1∙y4x-8x8y=0 А) (3;2) В) (2;2) С) (1;2) Д) (5;2) Е) (2;3)
Теңдеулер жүйесін шешіңіз: 3-x∙27=1152log5x+y=2А) (-2;7) В) (2;7) С) (1;2) Д) (3;7) Е) (2;3)
Теңдеулер жүйесін шешіңіз: 0,48x2+22x-y=1 lgx+7-1lg-lgx+2yА)(1;2) В) (1;3) С) (2;4) Д) (2;3) Е) (1;4)
Теңдеулер жүйесін шешіңіз: 3x∙27=972 log3x-y=2А) (3;2) В) (1;2) С) (1;3) Д) (5;2) Е) (1;5)
C1нұсқа
Егер log927=b болса, онда log36a неге тең? A) b-2; B) b; C) b2; D) b-1; E) b-3;Өрнекті ықшамдаңыз: a1logba+1∙b-2∙alogab+1∙blogba+1+ab2logab+1. A) ab; B) b(a-b)2; C) ab(a-b); D) (a-b)2; E) ab(a-b)2;Егер x=log24-lg20-lg5 болса, онда 3x есептеу керек. A) 13; B) 9; C) 1; D)-13; E) 3;Өрнектің мәнін табыңыз: lg8+lg182lg2+lg3 A)-1; B)-2; C) 2; D) 0; E) 5;Өрнектің мәнін табыңыз: log17log71449 A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 4;Өрнектің мәнін есептеңіз: log22sinπ6+arccos⁡(-12)π A) 3; B) 53; C)-53; D)-3; E) 0;Өрнектің мәнін табыңыз: 12lg25-2lgcos450∙log23-cos2π3 A)-5; B)-4; C)-3; D)-2; E)-1;y=log2x және y=5-log2(x+4) функция графиктерінің қиылысу нүктесінің ординатасын табыңыз. A) 2; B)-2; C) (5;-5); D) 1; E)-1;х-тің қандай мәнінде y=log2(x3-5x2+4x) және y=log31-x+log3(4x-x2) функцияларының мәні сәйкес келеді? A) (-1;0); B) (0;1); C) (-1;1); D) (1;2); E) (-2;2);y=lg⁡(2-x-1) функцияның анықталу облысын табыңыз: A) (-1;0); B) [0;1); C) [1;2]; D) (1;2); E) [-2;2);y=lg⁡|x-3| функцияның анықталу облысын табыңыз: A) -∞;3; B) (3;∞); C) -∞;3U(3;∞); D) -∞;5; E) (5;∞);y=log12(x-x2) функцияның өзгеру облысын табыңыз: A) (-2;∞); B) (2;∞); C) (-2;∞)U [2;∞); D) -∞;2; E) [2;∞);Теңдеуді шешіңіз: logx2+x-44=2 A)-3;0; B)-2;0; C)-2;2; D)-2;3; E)-3;2;Теңдеуді шешіңіз: x2-5=41+log4x A)5; B)4; C)3; D)2; E)1;
Теңдеуді шешіңіз: log4x3+x2-3x-3=log4(x3+1) A)5; B)6; C)4; D)-2; E)-5;
Теңдеуді шешіңіз: x2-9∙log3x-4=0 A)-3; B) 5; C)-5; D) 4; E) 3;Теңдеуді шешіңіз: log2log3log4x+1=1 A) 4; B) 45; C) 48-1; D) 49-1; E) 410;Теңдеуді шешіңіз: log2(9x-1+7)=log23x-1+1+2 A) 1; B) 1;2; C) 1;3; D) 2;3; E)-1;2;Теңдеуді шешіңіз: logxx2+5x-5=2 A)-5;1; B) түбірі жоқ; C) 1;5; D) 1; E) 2;Теңдеуді шешіңіз: logx9x2∙log32x=4 A)-2; B)-1;2; C) 3; D) 19; E) 19;3;Теңсіздікті шешіңіз: log3x-1x+1≥1 A) [-2;-1]; B) (-1;2); C) (-2;-1); D) [-2;1); E) (-1;1);
Теңсіздікті шешіңіз: log13log2x-1x+1≥-1 A) (1;1,5); B) (-1,5;0); C) (-2;-1); D) [-2;-1]; E) (32;179);Теңсіздікті шешіңіз: (3-x)∙log3(x+5)≤0 A) -5;-4U[3;∞); B) -5;-4; C) [3;∞); D) 5;-4U[-3;∞); E) [-3;∞);Теңдеулер жүйесін шешіңіз: lnx2-lny=3lnx+lny=6 A) (e3;e2); B) (e2;e3); C) (e1;e2); D) (e3;e3); E) (e1;e-1);Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: log2x2-2x-2>022x2+5x+2>1 A) (-∞;-2); B) (-∞;-2)U(3;∞); C) (3;∞); D) [-∞;-2]; E) [3;∞];
XIII тарау
ФУНКЦИЯ
Функция
А1 нұсқа
Сөйлемді толықтырыңыз: «Сызыктық функцияның графигі ... болады». А) сәуле; В) кесінді; С) гипербола; D) парабола; Е) түзу сызық;
Зх-ху=15 теңдеуінің графигі ординатасы 2 нүктеден өтеді. Осы нүктенің абсциссасының мәнін табыңыз. А) 15; В) 14; С) 12; D) 10; Е) 13;
Сейлемді аяктаңыз: «Синус пен косинус функцияларының мәндерінің облысы-...» А) (-∞;0]; В) [0; ∞); C) [-1;0]; D) [0; 1]; Е) [-1; 1];
Мына функциялардың қайсысы көрсеткіштік функцияға жатады: А)у = 5х2; В)у=5х+3; С) у = -5x; D) у = 5x Е) y = x5;
Сөйлемді толықтырыңыз: «Сызықтық функцияның анықталу облысы ... тұрады». А) Барлық оң бүтін сандардан; В) барлық теріс бүтін сандардан; С) барлық рационал сандардан; D) барлық нақты сандардан; Е) барлық натурал сандардан;
Сөйлемді толықтырыңыз: «...айнымалының қабылдайтын барлық мәндері функцняның мәндерінің облысын құрайды А) белгісіз; В) тәуелді; С) белгілі; D) тәуелсіз; Е) сәйкес;
Қандай сызық мына теңдеу арқылы берілген: х2 + у +1 = 4(2y + x) А) түзу; В) эллипс; С) шеңбер; D) гипербола; Е) парабола;
f(x) = log3x-4 функциясының анықталу облысын табыңыз. А) (∞; 4); В) (3; +∞); С) (4; +∞); D) (0; +∞); Е) (-∞; 3);
Аргументтің қандай мәнінде у = 0,4х-5 функциясының мәні 13-ке тең болады? А) -45; В) -54; C) 45; D) 34; Е) 54;
Сөйлемді толықтырыңыз: «Тәуелсіз айнымалының бір мәніне тәуелді айнымалының... мәні сәйкес келетін тәуелділікті функция деп атайды». А) екі; В) бірнеше; С) жалғыз ғана; D) бірінші; Е) үш;
f(x)= Зх +1 функциясының анықталу облысын табыңыз. А) -13;+∞; В) -∞;-13; С) -∞;+∞; D) -∞;3; Е) -13;+∞;Функция fx=-2x+3 формуласымен берілген. f(x)=5 болса, х-тің мәнін табыңыз. А) -1; В) 4; С) 5; D) 1; E) -4;
y=x функциясының графигі мына нүкте арқылы өтеді: A) Q(-900; 30); B) K(-400;20); C) P(25;-5); D) N(81;-9); E) M(121;11);
y=4x+3 және у=Зх+4 функциялары графиктерінің қиылысу нүктесін табыңыз. A) (1;2); B) (-1;-7); C) (1;7); D) (1; 8); Е) (7; 1);
f(x) = Зх4 - x2+ 5 функциясы: А) жұп; В) тақ; С) жұп та емес,тақ та емес; D) периодты; Е) периодсыз.
Сөйлемді аяқтаңыз: «Көрсеткіштік функцияның аныкталу облысы ...». А) Накты сандар жиыны;В) бүтін сандар жиыны;С) бүкіл оң накты сандардың жиыны; D) натурал сандар жиыны; Е) бүкіл оң бүтін сандар жиыны;
Мына функциялардың қайсысы сызықтық функцияға жатады? А) y=x6+1; В) y= 2х3-3; C) y = 3x + 4; D) y = x2+3; Е) у = 12x2-3x; Сөйлемді толықтырыңыз. «...айнымалының қабылдайтың барлық мәндері функцияның аныкталу облысын кұрайды». А) белгісіз; В) тэуелді; С) бслгілі; D) тәуелсіз; Е) сәйкес
Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=log312-x. А) (-∞;-12); В) -∞;12; С) (12;+ ∞); D) -∞;12; Е) [12;+ ∞); fx=x3-2x+3. fx=f-1 теңдеуін шешіңіз. A) -1;1-52;1+52; B) 1;1-52;1+52; C) 0;1; D) 0;-3; E) 3;
Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=1+xx2+x. А) x≠1,x≠0; В) x≠-1,x≠0; C) x≠0; D) x≠-1; Е) x≠1, x≠-1;
y=4-x2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) x>0; В) -2< x <2; С) x≥-2; D) x≤2; Е) -2≤x≤2
f(x)= 2+x функциясының x= 4 нүктесіндегі мәнін табыңыз. A) 1; B) 4; C) -12; D) 14; E) 2;
y = log13Зх + 4 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -43;+∞; В) -∞;43;; C) -∞;-43; D) 43;+∞; E) (-∞;+∞);
Егер fx=x-3x+2 болса, f(-1) неге тең? А) 2; В) -2; С) 3; D) -4; Е) 4.
А2 нұсқа
Функцияның анықталу облысын табыңыз: Iog7(x2 +х-6). A) (-3;2]; В) (-∞;-2)U(3;+ ∞); C) [-3; 2); D) (-∞;-3)U(2;+∞); Е) (-2; 3);
Сөйлемді толықтырыңыз: «... айнымалының қабылдайтын барлық мәндері функцияның мәндерінің облысын құрайды». А) тәуелді; В) тәуелсіз, С) белгісіз; D) белгілі; Е) сәйкес;
Сейлемді толықтырыңыз: «Егер у = f(x) функциясының анықталу облысы... қарағанда симметриялы болса және х- аргументінің кез-келген мәні ушін ... теңдігі тура болса, ол жұп функция деп аталады». А) абсцисса осіне; - f(x) = -f(x); В) координата басына; f(x)= -f(х С) бірге; f(x) = f(x); D) нөлге; f(-x) = f(x); Е) координата осіне; f(-x) = -f(x);
Ньютон-Лейбниц формуласын аяқтаңыз: abfxdx=... A) F(b)+F(a); В)-F(a)+F(b); C) F(a)-F(b); D) F(b)-F(a); E) F(a)+F(b);
Сөйлемді толықтырыңыз:«... болганда у = аx көрсеткіштік функция бүкіл caн түзуінде өседі». А) 0<а<1; В) х>1; С) 0<х<1; D) a<l; Е) а>1;
fx=ax. fx=18 болса, f-2 неге тең? А) 4; В) 8; С) 16; D) 116; E) 14;Функцияның анықталу облысын табыңыз: y= 1+xx2+x+x A) x ≠-1;x ≠0 B) x ≠1;x≠0; C) x ≠-1;; D) x ≠1; E) x ≠0;
fx=x-32+x. f-12– ді табыңыз. A) -37; B) -73; C) 73; D) 1; E) 37;
у=х3 функциясының графигі мына координаттық ширектерде орналасады: А) бірінші және екінші; В) екінші және үшінші; С) екінші және төртінші; D) үшінші және төртінші; Е) бірінші және үшінші;
y=х3 функцнясының кері функциясы А) y= 3x; B) y= 2x3; С) у = -1x3; D) y= -x2; E) y = x3;
Функцияның анықталу облысын табыңыз: y= 8-x22 А) [-4;4]; В) (-∞;-4]U[4;+ ∞); C) [4; ∞); D) [-4;+ ∞) ; Е) (-∞,4];
fx=2sin2x+cosx. fx=π4 – ді табыңыз. А) 2; В) -2; С) -3; D) 1; Е) 3;
Жұп функцияны анықтаңыз: A) у = xx4+x5; В) у = xx4+х ; С) у = xx4+x3; D) у = xx4-x3; Е) у = xx4+x2; y=5-x+log2x функциясының анықталу облысын табыңыз. А) (5, ∞); В) (0;5]; C) (0;5); D) (-∞;5); Е) (0; ∞);
fx=log3x+2 функциясының графигі координат жазықтығынын қай ширегіндe орналасқан? А) I,II,III; В) I,II; С) III,IV; D) II,III,IV; Е) II,III;
у = 3x+13x2 функциясының х= -3 болғандағы caн мәнін табыңыз А) -3; В) -6; С) -9; D) 9; Е) 6;
f(x)= arccos(2x -1). f(0) -ді табыңыз
А) π4; В) π2; С) π; D) 3π; Е) 2π;
Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = lg(x2 -1)
А) ( -∞; ∞); В) (-∞;-1)U(1; ∞); С) (1; ∞); D) (-1;1); E) ( -∞;-1)U(0; ∞);
Жұп функцияны табыңыз 1. f(x) = 3x2+x; 2. fx=xsin2x; З. fx=sin2xx2-1; A) 1,2,3; В) 2; С) 2,3,4; Д) 1; Е) 1,2;
φt=t3-1. φa+1-ді табыкыз. A) a3+3a2+3a; В) a3-3a2-3a; С) a3+6a2+6a; D) a3+3a2+3a; Е) а3 -За2 +3а;
Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=14+x2 А) х-кез келген сан; В) х≠2, С) х ≠ -2, х ≠ 2; D) х ≠-2; Е) х≠ 0;
Функцияның анықталу облысын табыңыз: y=1x2-1 A) (-∞;-l]U[1;+ ∞); B) [-1;l]; C) (-∞;-l)U(-1;l)U(l;+ ∞); D)(-l;l); E) ( -∞;-1)U(l;+ ∞);
Функцияның анықталу облысын табыңыз: у =sinx А) πn;π+2πn,nϵZ; В) 2πn,π+2πn,nϵZ; С) π2;2πn,nϵZ; D) π2+πn;2πn,nϵZ; Е) 3πn2;π+2πn,nϵZ;
у = 3x+1 функциясының анықталу облысын табыңыз. А) -13;+∞; В) 13;+∞; С) -∞;-13∪13;+∞; D) -13;+∞; Е) барлық нақтыы сандар,
fx=sinx∙cosx; fx=cos3x∙cosx+sin3x∙sinx; fx=5tgx3 функцияларының ең кіші оң периодын табыңыз. A) 2 π;π;3π;; B) π;π;3π; C) 4π;π;4π; D) 2π;4π;2π; E) π;π;π;
А3 нұсқа
y= 3x функцияның өзара кері функцияны табыңыз. A) y= 3x; B) y=logx3; C) y= 3-x; D) y= x3; E) y=log3x;
y= e3x функциясына кері функцияны табыңыз. A) ex3; B) lnx; C) e-3x; D) 13lnx; E) ln3x;
Анықталу облысында тақ функцияны анықтаңыз:
A) y=x+x3x2-4; B) y=x+x2x2-4; C) y=x+x4x2-4; D) y=x+x6x2-4; E) y=x+x8x2-4;
fx=2x-1x+3 фуккциясына кері функцияны табыңыз. A) fx=2-x3x+1; B) fx=3x+12-x; C) fx=3x+2x+2; D) fx=2x+3x+2; E) fx=3x-2x-1;
fx=x2-9 функциясының анықталу облысы неге тең? A) -∞;-3; B) [3;+ ∞); C) -∞;-3U(3;+ ∞); D) [-3;3]; E) (-3;3);
fx=log2x2-4 функциясының анықталу облысы неге тең? A) (-∞;-1); B) (2;+ ∞); C) (-∞;-2)U(2;+ ∞); D) (-2;2); E) (0;2);
fx=x-4x2+x+1 функциясының анықталу облысы табыңыз. A) (4; ∞); B) (0;4); C) [4;+ ∞); D) [0;4]; E) x ≠4;
Төмендегі функциялардың қайсысы жұп функция емес? A) fx=sinx2; B) fx=x4+x2+1; C) fx=cosx+3x2; D) fx=x2sinx; E) fx=x3tgx;
fx=arcsin⁡(2x-5) функциясының анықталу облысы табыңыз. A) [-1;1]; B) [1;2]; C) [2;3]; D) [1,5;2,5]; E) 12;2; Қай функцияның графнгі у осіне қарағанда симметриялы орналасқан? A) x5-x; B) 2x; C) cosx-xsinx; D) sinx-x∙cosx; E) x2∙sinx;
Төмендегілердің қайсысы тақ функция? A) x4+x2+2; B) x3+2x2-x+3; C) x2+x; D) x5+x2+1; E) x7-x;
Егер fx=4x-7 болса, f2x+3 – ті табыңыз. A) 12∙fx; B) 2∙fx; C) 2∙fx+9; D) 2∙fx+19; E) fx-7;
Егер fx=x2-3x2+3x+1 болса, f3+1 -ді табыңыз. A) 2; B) 3; C) 3 3; D) 27; E) 3+13;
fx=log3log2x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (1;2); B) (1;+ ∞); C) (0;1); D) (-∞;0); E) [0;1];
Төмендегі функциялардың қаншасы жұп функция? 1. fx=-2x2; 2. fx=3x3-x2; 3. fx=x7+2x3; 4. fx=xx. 5. fx=x-32-x+32; A) 2; B) 1; C) 3; D) 4; E) ешқайсысы;
fx=1x2-3x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [0; ∞); B) (3; ∞); C) (-∞;0)U(3; ∞); D) (0;3); E) (0; ∞);
fx=x2+1 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [0; ∞); B) [-1;1]; C) (-∞;∞); D) [1; ∞); E) (-∞;0);
fx=x2-x+1 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;∞); B) [0; ∞); C) [1; ∞); D) [3;∞); E) [2;∞);
fx=17-6x-x2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;-7); B) (1; ∞); C) (-7;1); D) (-∞;1); E) (-7; ∞);
y=lg2-x-x9-x2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;-3); B) (2; ∞); C) (-3;2); D) (-∞;2); E) (-3; ∞);
y=log0,53+4x-x2 функциясының анықталу облысы табыңыз. A) (-∞;2-7); B) (2+7;∞); C) (2-7;2+7); D) (2-7;∞); E) (-∞;2+7);
y=2+x1-x функциясының анықталу облысы табыңыз. A) (-∞;-2]; B) (1; ∞); C) (-2;1); D) [-2;1); E) (-2; ∞);
fx=2-x+x-114 функциясының анықталу облысы табыңыз. A) [-2;2]; B) [-3;2]; C) [1;7]; D) [-1;1]; E) [1;2];
x=-13 болғанда, y=3x+6x+5 функциясының мәнін табыңыз A) -1; B) 1; C) -2; D) 2; E) 0;
y=42-lg⁡|x-2| функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;98]U(2;102]; B) [-98;2); C) (2;102); D) [2;102); E) [-98;2)U(2;102];
В1-нұсқа
y=log63x+21-x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -1;23; B) -23;1; C) -23;1; D) -1;23; E) -23;1;
y=0,54-x2+1x-1 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;1)U(1; ∞); B) [-2;1)U(1;2]; C) [-2;2]; D) (-2;1]U[1;2]; E) (-2;1)U(1;2];
y=x2-5xx-2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [0;2)U(2;5); B) (-∞;2); C) [0;2)U[5; ∞); D) (-∞;2)U(5; ∞); E) (0;2]U[2;5];
y=arcsin⁡(2x-5) функциясының анықталу облысын табыңыз A) -1≤x≤1; B) 2≤x≤3; C) x≥2; D) x≤3; E) x≥π2;
y=arctg8x+1+arctg1x-2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [2; ∞); B) (-∞;2)U(2; ∞); C) (-∞;∞); D) (-∞;2]; E) (0;2);
y=2x-3x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (0;1); B) [0; ∞); C) (-1;0); D) (-∞;0]; E) (-∞;-1);
y=x2-2x-15+log3-x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [5; ∞); B) (0; ∞); C) (-∞;-3]U[5;∞); D) (-∞;5]; E) (-∞;-3];
y=2x-4 функциясының өзгеру облысын табыңыз. A) [2; ∞); B) (-∞;∞); C) (-∞;0]; D) [0; ∞); E) [0;2];
y=7x+1x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -17;∞; B) -17;∞,x≠0; C) x≠0; D) -∞;-17U17;∞; E) 17;∞;
y=log63x+21-x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -23;1; B) 23;-1; C) 23;-1; D) -23;1; E) -23;1;Функциялардың графигінің қилысу нүктелерінің координаталарын табыңыз: y=4x2+3x+6 және y=3x2-3x-3 A) (-3;33); B) -3±878;3±456; C) (3;15); D) (-33;-3); E) (3;33);
y=xx2-3 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) x≥0,x≠3; B) x≥0,x≠-3; C) x≥0, x≠3; D) x≠±3; E) x≠13;
y=6x-12 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) (0; ∞); B) (-12; ∞); C) [-12∞); D) (-∞;-12); E) (-∞;0);
y=3x-2x2-x-2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [23;∞);-3; B) [23;2)U(2; ∞); C) [23;2);-1; D) (2; ∞); E) (-∞;2);
fx=x-52+5+x2 функциясы үшін төмендегілердің қайсысы орындалады.
А) тақ функция; B) жұп функция; C) функция жұп та тақ та емес; D) әрі жұп, әрі тақ функция; E) бұл функция жайында ештеңе айтуға болмайды;
fx=log2(x-3)+16-x2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [4; ∞); B) (3;4]; C) (4; ∞); D) [3;4); E) [3;4];
fx=3-x+4 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [-3;4]; B) [-7;-1]; C) [3;4]; D) [-4;-3]; E) [1;7];
fx=4-lgx функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (0;100]; B) (0;1000]; C) (0;10000]; D) (0;10); E) [0;100];
fx=log2(log2x) функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (2; ∞); B) [1; ∞); C) (1; ∞); D) (0;2); E) (0;2];
Егер fx=ex-x болса, f4f2-ні табыңыз. A) e+2; B) e-1; C) e2-2; D) e2+2; E) e4-4;
fx=12x-x2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;0); B) (2; ∞); C) (0;2); D) (0; ∞); E) (-∞;2);
fx=x-4 функциясының анықталу облысы табыңыз. A) (-∞;0]; B) [81; ∞); C) [0;81]; D) [0;16]; E) [0;64];
fx=1lgx-3-1 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (3;13); B) (13; ∞); C) (3;13)U(13; ∞); D) (3; ∞); E) (-∞;3);
fx=1x-1 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;0); B) [1; ∞); C) (0;1]; D) (0; ∞); E) (0;1);
y=1-cosx функциясының анықталу облысын табыңыз. A) [-1;1]; B) [0;2]; C) [1;3]; D) [-1;2]; E) [-1;0].
B2-нұсқа
fx=12-cosx функциясының анықталу облысын табыңыз. A) π3+2nπ;5π3+2nπ,nϵz; B) -π3+2nπ;π3+2nπ,nϵz; C) -π6+2nπ;π6+2nπ,nϵz; D) -π4+2nπ;π4+2nπ,nϵz; E) π3+2nπ;2π3+2nπ,nϵz;
fx=sinx-12 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) π6+2nπ;5π6+2nπ,nϵz; B) π3+2nπ;2π3+2nπ,nϵz; C) π6+2nπ;π3+2nπ,nϵz; D) π3+2nπ;5π3+2nπ,nϵz; E) -π4+2nπ;3π4+2nπ,nϵz;
fx=2+3sinx функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) [-1;2]; B) [-1;3]; C) [-1;4]; D) [-1;5]; E) [-1;1];
fx=5sin2x функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) [4;5]; B) [3;4]; C) [3;5]; D) [4;6]; E) [3;4];
fx=x2+3 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) (-∞;3); B) [3;∞); C) (-∞;3]; D) [3; ∞); E) (3;3);
fx=1x2+3 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) (0; ∞); B) 0;13; C) 0;13; D) 0;13; E) (-∞;∞);
fx=sin5x-cos5x функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) -2;2 ; B) -3;3 ; C) -1;1; D) 0;2; E) -2;2;
fx=x2-4x+3 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) (-∞;-1]; B) [-1; ∞); C) (-∞;1]; D) [1; ∞); E) (-∞;∞);
fx=x(x-4)x функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) (-∞;-4); B) (-4; ∞); C) (-∞;∞); D) -∞;-4U-4;∞; E) (4; ∞);
fx=2-x2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;∞); B) (-∞;2); C) (2; ∞); D) (-∞;2)U(2; ∞); E) (0;2);
Анықталу облысы [-7;0)U(0; ∞) болатын функцияны көрсетіңіз. A) fx=x+7x; B) fx=x+7x; C) fx=x+7x; D) fx=x+7x; E) fx=xx+7;
Анықталу облысы fx=sinπ2-x-cos⁡(π+x) аралығы болатын функцияны көрсетіңіз. A) [-2;2]; B) -1;1; C) -∞;∞; D) -2;2; E) -1;1;
fx=x-32-2 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) (-∞;3]; B) [3; ∞); C) (-∞;-2); D) [-2; ∞); E) [2;3];
fx=sin150∙cosx+cos150sinx функциясының мәндерінің облысы табыңыз. A) -1;1; B) -2;2; C) -3;3; D) [-∞;∞); E) -0,5;0,5;
fx=x+12+x-32 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) [1; ∞); B) [0; ∞); C) [16; ∞); D) [8; ∞); E) [4;∞);
fx=5+cosx функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) 4;6; B) -5;5; C) 0;5; D) -6;4; E) -4;6;
fx=x2+xx функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) ; -∞;-1U-1;∞;B) -∞;0U0;∞; С) -∞;1U1;∞; D) -∞;∞; E) -1;1;
х-тің қандай мәндерінде fx=-x2-4x+5 оң мәндер қабылдайды. A) -∞;-5U-5;∞; B) [0;9]; C) (-5;1); D) (0;1); E) (-5;0);
Анықталу обылсында кемімелі функйияны көрсетініз: A) y=log2(1-x); B) y=-12x; C) y=x-1; D) y=x-1; E) y=tgx;
fx=3x2-x+5 функциясының 1;2 кесіндісіндегі ең үлкен бүтін мәнін табыңыз. A) 7; B) 11; C) 15; D) 13; E) 16;
y=1sinx∙cosx функциясы х-тің қандай мәндерінде анықталмаған? A) [-2;0]; B) [-2;1]; C) [-3;1]; D) [-2;2]; E) [-1;1];
fx=2sinx-1 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) -2;0; B) -2;1; C) -3;1; D) -2;2; E) 1;-1;
fx=3+lgx функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) [3; ∞); B) -∞;∞; C) -∞;-3; D) (∞;3); E) (-∞;3];
y=4cos2x функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) -4;4; B) -8;8; C) -5;-3; D) 3;5; E) -2;2;
y=sinx∙cosx функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) π2; B) π; C) 3π2; D) 2π; E) π4;
B3 нұсқа
y=sin3x-2cos5x функциясының негізгі периодын табыңыз A) π2; B) π; C) 3π2; D) 2π; E) π3;y=2x-3x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -∞;0; B) (0;∞); C) 0; D) (-∞;0]; E) [0;∞);
y=0,54-x2+1x-1 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;5); B) (7; ∞); C) [5;7); D) [5; ∞); E) (-∞;7);
y=x2-2x+10 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) (-∞;9]; B) [9;∞); C) (-∞;6]; D) [6;∞); E) [8;∞);
y=-x2+5x-9 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) -∞;-2,75; B) [-2,75; ∞); C) (-∞;2,5]; D) [2,5; ∞); E) (-∞;-1,5;
y=3-0,4x функциясының мәндер облысын табыңыз. A) -∞;1; B) 1;∞; C) -∞;3; D) 3;∞; E) 1;3;
y=sinπx функциясының периодын табыңыз A) 1; B) 12; C) 2; D) 4; E) 1,5;
y=sinx+cos2x функциясының периодын табыңыз A) π2; B) π; C) 3π2; D) 2π; E) 3π4;y=lg1-x функциясына кері функцияны табыңыз A) 10x; B) -10x; C) 1-10x; D) 1+10x; E) 2-10x;
fx=2x+3x-1 функциясының анықталу облысында жатқан ең кіші бүтін санды табыңыз A) -2; B) -1; C) 0; D) 1; E) 2;
fx=16-5x-x2 функциясының анықталу облысында жатқан ең кіші бүтін санды табыңыз A) -1; B) -2; C) -3; D) -4; E) -5;
y=3-x+log2(2x-1) функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -∞;12; B) [3;∞); C) 12;3; D) ∞;12; E) (-∞;3];
y=lgxarcsin⁡(x-3) функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;2); B) (2,4); C) [2;3)U(3;4]; D) (4; ∞); E) [2;4];
y=22x-2x+3+15 функциясының өзгеру облысын табыңыз. A) [0; ∞); B) (-∞;0]; C) (-∞;log23]; D) [log25;∞); E) (-∞;∞);
y=lg⁡(2x-1+2-x-1,5) функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -∞;0U2;∞; B) -∞;0U1;∞; C) -∞;0U3;∞; D) -∞;0U4;∞; E) -∞;0U5;∞;
y=x+1x функциясының мәндер облысын табыңыз. A) [2; ∞); B) 2;∞; C) 0;∞; D) -1;∞; E) [1; ∞);
fx=3-x және fgx=3x+3 болса, g3-ті табыңыз A) -33; B) -27; C) -9; D) 3; E) 18;
fx=lg2x+4x-3 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) -∞;-7U3;∞; B) -∞;-7 C) 3;∞; D) (-7;∞); E) -7;-3;fx=x-1-x+2 функциясының анықталу облысын табыңыз. A) 18;; B) -12;0; C) -∞;-12; D) -12; 12 ; E) 0; 12 ;
Егер fx=1-x және g(x)= x-1 болса, fgx функциясының анықталу облысын табыңыз. A) {1}; B) -1;1; C) 1;2; D) [1; ∞); E) (-∞;0];
y=sinx+cosx2 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) (0; ∞); B) (-∞;0]; C) (-2;0]; D) [0;2]; E) [-13;13];
y=5sinx-12cosx функциясының мәндер облысын табыңыз. A) (-∞;13]; B) [13; ∞); C) (-13;15); D) (13;15); E) [-13;13];
fx=6x+73-10x функциясының мәндер облысын табыңыз. A) -∞;-0,6; B) 0,6;∞; C) -∞;-0,6U-0,6;∞; D) -0,6;0,6; E) -∞;∞;
fx=x2+2x2+3 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) -∞;23; B) (1; ∞); C) 23;1; D) (-∞;∞); E) 23;∞;fx=cosx-3sinx функциясының ең кіші мәнін табыңыз. A) -2; B) -1; C) 0; D) 1; E) 2.
C1 нұсқа
fx=log41-xx+2 функциясының анықталу облысында жатқан бүтін сандардың санын табыңыз A) 1; B) 2; C) 3; D) 0; E) 4;
fx=lg1-3xx-2 функциясының анықталу облысын болатын аралықтың ұзындығын табыңыз. A) 1; B) 1,25; C) 1,5; D) 2; E) 2,5;
fx=9cosx-12sinx функциясының ең үлкен мәнін табыңыз A) 17; B) 13; C) 18; D) 16; E) 15;
y=arcsin1+x22x функциясының анықталу облысын табыңыз. A) {-1}; B) {1}; C) {-1;1}; D) [-1;1]; E) [-0,5;0,5];
y=4x-x2+lg⁡(x2-1) функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;1); B) [4; ∞); C) (1;4]; D) [1; ∞); E) (-∞;4];
y=x2-2xlog5(x-1) функциясының анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;2); B) (2; ∞); C) -∞;1; D) (1; ∞); E) (1;2);
y=2xx2+1 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) (-∞;-1]; B) [1; ∞); C) -1;1; D) -∞;-12; E) 12;∞;y=2x-x2 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) [0; ∞); B) [1; ∞); C) 0;1; D) 0;2; E) 0;∞;
y=2sinx+cos2x функциясының мәндер облысын табыңыз. A) -1;1; B) -2;2; C) 0;2; D) -2;2; E) -1;2;
fx=2x-x2-34 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) 0;1; B) -∞;14; C) 14;∞; D) -34;14; E) 0;14;
y=x2+2x+3 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) E(y)=(-∞;2]; B) E(y)=[2;∞); C) E(y)=R; D) E(y)=(-∞;2); E) E(y)=(2;∞);
y=-x2+4x+5 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) E(y)=(-∞;9]; B) E(y)=[9;∞); C) E(y)=R; D) E(y)=(-∞;9); E) (9; ∞);
y=1x2+2x+3 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) E(y)= (-∞;0); B) E(y)=(0;12]; C) E(y)=[12;∞); D) E(y)=R; E) (0; 12);
y=sin2x∙cos2x функциясының мәндер облысын табыңыз. A) 0;12; B) 0;14; C) 0;1; D) 0;2; E) 0;18;
y=x-2+x-3 функциясының мәндер облысын табыңыз. A) (-∞;1]; B) [1; ∞); C) -1;1; D) (-∞;-1]; E) [-1; ∞);
y=cos23x функциясының периодын табыңыз A) π6; B) π4; C) π3; D) π2; E) 3π4;
y=sin2x3 функциясының периодын табыңыз A) π2; B) π; C) 3π2; D) 2π; E) 3π;
y=sinx+cos2x функциясының периодын табыңыз A) π2; B) π; C) 3π2; D) 2π; E) 3π;
y=sin3x+cos2x функциясының периодын табыңыз A) π2; B) π; C) 3π2; D) 2π; E) 3π;
y=tg2x5 функциясының периодын табыңыз A) π2; B) π; C) 3π2; D) 2π; E) 5π2;
y=cos3x4 A) 4π3; B) 5π3; C) 2π; D) 7π3; E) 8π3;
y=sinx7+tgx5 функциясының периодын табыңыз A) 30 π; B) 40 π; C) 50 π; D) 60 π; E) 70 π;
y=sinx+cosx функциясының мәндер облысын табыңыз. A) (-∞;-2]; B) [2;∞) ; C) -2;2; D) -3;3; E) -2;2;
y=3cosx-sinx функциясының мәндер облысын табыңыз. A) -∞;-2; B) [2; ∞); C) [-2;2]; D) (-2;2); E) (-∞;∞);
y=cos2x функциясының периодын табыңыз A) π3; B) π6; C) π4; D) π2; E) π.С2 нұсқа
y= сызықтық функциясының графигі (−2;−3) нүктесі арқылы өтеді в.-табыңыз A) 2; B) 3; C) -6; D) -4; E) -2;
y= функциясы берілген. Егер болса,функция қандай мән қабылдайды. A) 3≤ у≤2; B) −5≤ у≤−2; C) 5≤ у≤−4 ; D) 3≤ у≤−1; E) −7≤ у≤4;
Функцияның мәнін табыңыз егер х = болса, A) 2; B) 3; C) -6; D) -4; E) -2;
Функцияның мәнін жиынтығын табыңыз у= A) у ≤ 13; B) y≤-12; C) у ≤ 5; D) у ≥ 8; E) у ≤ -2;
y= функциясының анықталу облысын табыңыз A) x≠-3; B) x≥0; C) xϵ(-∞;∞); D) x≤0; E) x>0;
У= . функциясының анықталу облысын табыңыз A) x>0; B) x≥0; C) x<0; D) x≠0; E) x≤0;
y= функциясының анықталу облысын табыңыз A) (1; ∞); B) (-1;∞;]; C) (-∞;1); D) (-1;∞); E) R;
y= функциясының анықталу облысын табыңыз A) x<2; B) x≤2; C) x>2; D) x≥2; E) x≥3;
У = функциясының мәндерінің облысын табыңыз A) (0; ∞); B) [2; ∞); C) (-2; ∞); D) (∞;2); E) (0; ∞];
жјне функциялары арқылы күрделі функциясын құрастырыңыз A) ; B) ; C) ; D) ; E) ;
жјне функциялары арқылы күрделі функциясын құрастырыңыз A) cos2x; B) ; C) ; D) ; E) sinx;
функциясының анықталу облысын табыңыз A) (0; ); B) [0;1,5]; C) [1;-1,5); D) (1; ); E) (0; );
функциясының анықталу облысын табыңыз
A) (3;6); B) (-3;1]; C) [6;1); D) (6;1); E) (3; 3,5];
функциясының анықталу облысын табыңыз A) (7;0,5]; B) (; ]; C) [-1; ); D) (7;-1); E) (;-7);
функциясының мәндерінің облысын табыңыз
A) [-1;-3]; B) (1;2); C) (-1;3]; D) (1;2]; E) [−1; 3];
функциясыны мәндеріні облысын табыңыз
A) [0.5;1]; B) (0;1); C) [;]; D) [1;]; E) [0;1);
функциясы берілген. х-тің қандай мәнінде функция ең кіші мән қабылдайды.
A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;
функциясы берілген. х-тің қандай мәнінде функция ең үлкен мән қабылдайды.
A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;
х –тің ќандай мәнінде функциясы оң мән қабылдайды?
A) ( ; -∞); B) (−∞; − ); C) (−∞; − )∪( ; ∞); D) ( ; ∞); E) ( ; ∞);
функциясының анықталу облысын табыңыз.
A) (1; ∞); B) (-∞;1); C) (∞;-∞); D) [1; ∞); E) [-∞;1];
функциясының анықталу облысын табыңыз.
A) (0;9); B) [0; 3); C) [0;-9); D) [0; 9); E) (0;3];
функциясының анықталу облысын табыңыз A) х≠ 2π+4πn, nZ; B) х≠ 4πn, nZ; C) х≠ 2π+πn, nZ; D) х≠4πn2π , nZ; E) 0;
функциясының анықталу облысын табыңыз.
A) (∞;-1]; B) [-∞;0]; C) [0; ∞); D) (−∞; +∞); E) (0; ∞);
функциясының графигіне тиісті нүктені көрсетіңіз.
A) [-1;2]; B) (−2; 1); C) (-1; ∞); D) [-∞;1); E) (-∞;-2);
функциясының ең үлкен мәні мен ең кіші мәнінің қосындысын табыңыз. A) 1; B) 2; C) 3; D) 4; E) 5;
C3 нұсқа
y=x+5+7 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) [7;12]; B) [7; ∞); C) (-∞;-12]; D) [5;7]; E) [12; ∞);
y=2x-4 функциясының өзгеру облысын табыңыз. A) (-∞;∞); B) (-∞;0]; C) [0;2]; D) [0; ∞); E) [2; ∞);
y=5-2sin2x функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) [0;3); B) [3;5]; C) (0;5]; D) (-5;-3); E) (3;5);
y=xx2-3 функцияның анықталу облысын табыңыз. A) x ≥0,x≠3; B) x ≠13; C) x ≥0,x≠3; D) x≠±3; E) x ≥0,x≠-3;
y=xx2-3 функцияның анықталу облысын табыңыз. A) x≥0,x≠3; B) x≠13; C) x≥0, x≠3; D) x≠±3; E) x≥0, x≠-3;
y=x2-4x2+5 функцияның анықталу облысын табыңыз. A) -∞;5∪5;∞; B) -∞;-2∪2;∞; C) [-2;2]; D) (-2;2); E) (-∞;-2]∪2;∞;y=0,54-x2+1x-1 функцияның анықталу облысын табыңыз. A) (-2;1]∪1;2; B) -∞;1∪1;∞; C) [-2;2]; D)[-2;1) ∪(1;2] ; E) (-2;1) ∪(1;2];
y=log0,3x-1x+5 функцияның анықталу облысын табыңыз. A) (-∞;1); B) (-∞;1]; C) (1; ∞); D) (-5; ∞); E) [1; ∞);
y=2x2+8x2 функциясының мәндерінің облысын табыңыз. A) -∞;-8∪8;∞; B) [8; ∞); C) (8; ∞); D) (0; ∞); E) (-8; ∞);
y=x2+1(x-3)x-1 функцияның анықталу облысын табыңыз. A) -∞;1∪-3;∞; B) (1; ∞); C) -∞;1∪3;∞; D) 1;3∪3;∞; E) (-∞;1];
fx=1-x1+x функцияның өзгеру облысын табыңыз. A) (-∞;∞); B) -∞;-1∪1;∞; C) -∞;1; D) -∞;1∪1;∞; E) -∞;-1∪-1;∞;
y=3+2sin23x функциясының мәндерінің жиынтығын табыңыз. A) (0;3); B) (-5;0); C) (0;5); D) [-5;5); E) [3;5];
y=2x2-x-1x2+x-2 функциясының мәндерінің жиынтығын табыңыз. A) y≠-1; B) y≠2; C) y≠3; D) y≠-3; E) y≠1;
y=cos2x∙cosx+sin2x∙sinx-5 функциясының мәндерінің жиынтығын табыңыз. A) (0;6]; B) [-6;0]; C) [-4;6); D) (-6;4); E) [-6;-4];
y=(sinx+cosx)2 функциясының мәндерінің жиынтығын табыңыз. A) (-∞;0]; B) [-13;13]; C) [0;2]; D) (-2;0]; E) (0; ∞);
y=-x2+5x-9 функциясының мәндерінің жиынтығын табыңыз. A) (2 12,∞); B) (-∞,-234]; C) (-∞,-314]; D) [112,∞); E) (-∞,112];
y=2x-3x функцияның анықталу облысын табыңыз. A) [0; ∞); B) (-∞;0]; C) (0;1); D) (-1;0); E) (-∞;-1);
fx=3x2+4x+2 функциясының мәндерінің жиынтығын табыңыз. A) (-∞;23]; B) (-∞;-23); C) [23;∞); D) [-23;∞); E) (-∞;∞);
y=(x-3)2-ax-2a а параметрінің қандай мәнінде функция жұп болады? A) -6; B) 6; C) 2; D) -3; E) 3;
Тақ функциясын табыңыз A) y=(x-3)2-(x+3)2; B) y=(x-3)2-(x+4)2; C) y=(x-3)2-(x+2)2; D) y=(x-3)2-(x+1)2; E) y=(x-3)2-x2;
Анықталу облысында тақ функциясын табыңыз A) y=lgx5+11-x; B) y=lgx4+11-x; C) y=lgx3+11-x; D) y=lgx+11-x; E) y=lgx2+11-x;
Тақ функциясын атаңыз A) y=x2x+x; B) y=xx+x; C) y=xx+x2; D) y=xx-x2; E) y=-xx+x2;
y=cosxcosx2-sinx2 функциясының мәндерінің жиынтығын табыңыз. A) [-2;2]; B) (0; 2]; C) [-2;0); D) [-∞;∞]; E) (2;12);
y=1-2|cosx| функциясының мәндер облысын табыңыз. A) (-1;1); B) (-1;1]; C) [-1;1]; D) [-2;1]; E) (-2;1);
y=lg⁡(2-x-1) функцияның анықталу облысын табыңыз. A) (1;- ∞); B) [1;2]; C) (-1;2); D) [-2; ∞); E) (-1;-2];

Приложенные файлы

  • docx 22444681
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий