Реклама кафедри ТКС 2014


Світ вступив в еру постіндустріального розвитку, еру комп’ютеризованих інформаційних технологій (ІТ), що засновані на використанні найновіших програмно-апаратних засобів інформаційно-телекомунікаційної техніки. Фахівці, які володіють навичками створення та експлуатації засобів ІТ, зокрема програмування та адміністрування засобів інформаційно-телекомунікаційної техніки (ІТТ), користуються високим попитом на світовому ринку праці. Саме таких фахівців готують на кафедрі телекомунікаційних систем Національного Авіаційного Університету.
Якщо Ви хочете присвятити своє життя створенню, модернізації та (або) експлуатації програмно-апаратного забезпечення найновіших зразків ІТ, працюючи, зокрема, у складі інтернаціональних груп фахівців і створюючи програмно-апаратні продукти, що користаються стабільним попитом на глобальних ринках ІТ, то приходьте навчатися до нас за одним з найбільш актуальних напрямів: «Телекомунікації» за двома спеціалізаціями:
«Комп’ютеризовані телекомунікаційні системи та мережі»;
«Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах».
Здобувши ґрунтовні знання та практичні навички роботи за вищеназваними спеціалізаціями, Ви отримаєте здатність створювати найновіші програмні та апаратні засоби ІТ, функціонування котрих базується на використанні сучасних зразків ІТТ: мобільний стільниковий та супутниковий зв'язок, Інтернет, радіо та телебачення, телефонія, корпоративні комп’ютерні мережі тощо. Набуті знання, перш за все, з розробки програмного забезпечення для засобів ІТ,
дозволять Вам претендувати на отримання роботи у найвідоміших виробників засобів ІТ.
Навчальний процес на кафедрі полягає у грунтовному вивченні комп’ютеризованих ІТ, перш за все, програмного забезпечення, з урахуванням особливостей функціонування перелічених нижче систем та мереж.
Телефонні мережі. Навчаючись на нашій кафедрі ви зможете детально вивчити роботу програмного забезпечення сучасних цифрових систем комутації (ЦСК) найвідоміших світових виробників. На базі обладнання ЦСК SI2000 v5 +IP, AVAYA та інших виробників Ви матимете змогу оволодіти навичками програмування та адміністрування сучасних комп’ютеризованих телекомунікаційних систем.
Мережі супутникового та стільникового зв’язку. Ви навчитесь створювати та експлуатувати найсучасніші системи мобільного зв’язку: здійснювати програмування їхньої роботи, конфігурування параметрів, контролювати якість надання інформаційних послуг, вимірювати параметри обладнання тощо.
Комп’ютерні мережі. Ви навчитесь проек-тувати та експлуатувати комп’ютерні мережі – як локальні, так і глобальні, а головне – навчитесь їх адмініструвати, розроблювати програмне забезпечення для них тощо.
Захист інформації. Ви набудете знань із за-хисту інформації у комп’ютерних системах: розробляти відповідне програмне забезпечення, створювати та сертифікувати комплексні системи захисту, шукати закладні підслуховуючі пристрої, протидіяти хакерам тощо.
Склад кафедри. На кафедрі працює високо кваліфікований викладацький склад, з них 6 викладачів вищої категорії – професорів та докторів наук. Це дозволяє кафедрі здійснювати підготовку не тільки бакалаврів, а й магістрів та аспірантів.
Наукова та конструкторська діяльність.
Фахівці кафедри зробили вагомий внесок у розвиток інформаційних технологій. Ми пишаємося багатьма унікальними розробками нашої кафедри, зокрема: у 1964 році розроблено перший у світі телефонний модем, у 1977 році створено перший в Україні вузол Інтернет, у 1975 році вперше розроблено для підприємств цивільної авіації унікальний програмно-технічний комплекс моделювання польотів літаків та роботи бортових систем автоматичного керування заходом на посадку, що знайшов широке застосування на авіапідприємствах.
Наразі фахівці нашої кафедри також ство-рюють нові унікальні розробки у сфері ІТ та технічного захисту інформації. Зо-крема, розроблено сертифіковані комплексні системи експлуатації та захисту інформації інформаційно-телекомунікаційнихсистем, які впроваджені в Адміністрації Президента України, Верховній Раді, Конституційному Суді, Укртелекомі та ін. найбільших підприємств України).
Студенти напряму «Телекомунікації» приймають активну участь у науково-практичних конференціях, наукових розробках та профільних олімпіадах.
Основними напрямками науково-дослідницької діяльність кафедри є:
Математичне, фізичне та комп’ютерне моделювання телекомунікаційних систем;
Розробка програмного забезпечення та технологій експлуатації ІТ;
розробка, побудова та сертифікація програмного забезпечення та комплексних систем захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних мережах;
дослідження особливостей розповсюдження радіохвиль для потреб мобільного зв’язку.
Партнери кафедри.
Кафедра має давні традиції у сфері розроб-ки та експлуатації програмного забезпечення та авіаційно-телекомунікаційного обладнання. Підтримує тісні зв’язки з експлуатаційними підрозділами авіапідприємств. Головний аеропорт
країни ДП МА «Бориспіль» є навчальним полігоном кафедри. Служби підтримки ІТ практично всіх аеропортів країни і великої кількості закордонних аеропортів забезпечені випускниками нашої кафедри. Наші найкращі фахівці працюють у провідних лабораторіях світу в BellLabs, Symantec та ін.. Ми співпрацюємо з розробниками програмного забезпечення для АНТК ім. О.К. Антонова, "Украерорух", ДССЗЗІ, СБУ, "Beeline".
Наші випускники працюють, зокрема,на підприємствах:
• Державна авіаційна служба України;
• Державне підприємство обслуговування пові-тряного руху України «Украерорух» (ДП "Украерорух");
• ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль";
• Міністерство інфраструктури України;
• Служба безпеки України (СБУ);
• Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІ);
• Національне космічне агентство України;
• АНТК ім. О.К. Антонова;
• компанії "Beeline", "Life"та інші.
Форма навчання:
денна та заочна
Термін навчання
на денній формі
Бакалавр – 4 роки;
Спеціаліст – 5 років;
Магістр – 5 років
Наша адреса:
03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1 корпус № 3, ауд. 3.208.
[email protected]тел.:406-73-92
Їхати до зупинки "Національний авіаційний університет" автобусом №69; маршрутними таксі №№ 69, 401, 411, 438, 421, 433, 442, 573.
26670012700Кафедра
телекомунікаційних
систем
00Кафедра
телекомунікаційних
систем

5035553781425Телекомунікації
та
захист
інформації
00Телекомунікації
та
захист
інформації
50355574041000

Приложенные файлы

  • docx 22446956
    Размер файла: 207 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий