Білети и ответы Статут ЗСУ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 1
1. На яку відстань від зовнішніх стін розставляються ліжка у спальних приміщеннях?
а) не ближче 30 см.;
б) 1 м.;
в) не ближче 50 см.
2. Місце, час, порядок шикування й проведення опитування встановлюється командиром військової частини:
а) за 1-2 дні до початку опитування;
б) за 5 годин до початку опитування;
в) за 3 дня до початку опитування.
3. Хто має право нагороджувати цінним подарунком або грошовою премією?
а) командир полку;
б) командир роти;
в) командир батальйону.
4. Хто несе відповідальність за добір і розподіл особового складу варт, його підготовку до несення служби?
а) начальник варти;
б) старшина та командир роти;
в) командир частини та командир підрозділу від яких віднаряджуються варти.
5. Фронт - це:
а) правий /лівий/ край строю;
б) бік, протилежний фронту;
в) бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини лобовою частиною;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 2
1. Який об'єм повітря має бути на кожного військовослужбовця у спальному приміщенні роти?
а) 8-10 куб. м.;
б) 9-12куб.м.;
в) 15-16 куб. м.
2. Хто має право повідомити батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу, про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення?
а) командир роти;
б) командир батальйону;
в) командир взводу.

3. З метою пожежної безпеки заборонено розпалювати вогонь ближче ніж:
а) 40 м. від будівель;
б) 25 м. від будівель;
в) 50 м. від будівель;
4. З якою періодичністю перевіряється наявність і стан запасу патронів у вартовому приміщенні?
а) не рідше одного разу на місяць;
б) один раз на тиждень;
в) не рідше одного разу на півроку.
5. Шеренга - це:
а) стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії;
б) стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної;
в) два військовослужбовці, що стоять один за одним.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ З
1. Яка площа відводиться для кожного військовослужбовця у спальному приміщені роти?
а) 2,5 -4 кв. м;
б) 3-6 кв. м;
в) 1,5-2,5 кв. м.
2. Хто має право заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини?
а) командир полку;
б) командир батальйону;
в) командир роти.
3. Тривалість виконання одного наряду на роботу не повинно перевищувати:
а) 4 години на добу;
б) 10 годин на добу;
в) 8 годин на добу.
4. Паролі визначаються не раніш як за:
а) 5 днів;
б) 10 днів;
в) 30 днів.
5. Фланг це:
а) бік протилежний фронту;
б) правий /лівий/ край строю;
в) бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям.


БІЛЕТ 4
1. Кому військовослужбовець повинен доповідати про зроблені йому зауваження?
а) командиру роти;
б) своєму безпосередньому начальнику ;
в) командиру взводу.
2. Встановлюються такі терміни для прийняття і здавання посади командира полку (окремого батальйону);
а) не більше ніж 10 днів;
б) не більше ніж 15 днів;
в) не більше ніж 7 днів.
3. На скільки діб може надати додаткову відпустку військовослужбовцям строкової служби командир полку?
а) 7 діб;
б) до 5 діб;
в) до 3 діб.
4. Хто визначає місце та час розводу внутрішніх варт?
а) черговий частини;
б) начальник гарнізону;
в) командир частини.
5. Що таке стрій?
а) визначене Стройовим Статутом Збройних Сил України розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку або на машинах;
б) розміщення військовослужбовців, у якому вони розміщені один біля одного;
в) розміщення військовослужбовців для їх спільних дій.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 5
1. Проміжок між харчуванням не може перевищувати:
а) 7 годин;
б) 8 годин;
в) 5 годин.
2. Безпосереднім організатором внутрішньої служби в роті є:
а) командир роти;
б) старшина роти;
в) заступник командира роти.
3. Командир взводу має право призначати рядових поза чергою в наряд на роботу:
а) до 4 нарядів;
б) до 3 нарядів;
в) до 5 нарядів.
4. Пости, залежно від важливості та тривалості несення служби на них поділяються на:
а) внутрішні;
б) постійні та тимчасові;
в) цілодобові.
5. Дистанція - це:
а) відстань у глибину між військовослужбовцями /машинами/, підрозділами та частинами;
б) відстань між флангами;
в) відстань від першої шеренги до останньої.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 6
1. Розпорядок дня військової частини встановлюється:
а) начальником гарнізону;
б) військовим комендантом гарнізону;
в) командиром військової частини.
2. Молодші офіцери за своїм військовим званням начальниками є:
а) для прапорщиків, мічманів;
б) для прапорщиків, мічманів, сержантів;
в) для сержантів і старшин, рядових і матросів.
3. Яка категорія військовослужбовців нагороджується холодною або вогнепальною зброєю?
а) сержанти;
б) старшини;
в) офіцери, генерали.
4. За скільки хвилин особовий склад варти прибуває на місце розводу?
а) за 15 хв.;
б) за 10 хв.;
в) за 5 хв.
5. Інтервал це:
а) відстань у глибину між військовослужбовцями;
б) відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами;
в) відстань між флангами.
БІЛЕТ 7
1. На яку кількість осіб розрахований один кран в кімнаті для вмивання?
а) 15-20;
б) 5 - 7;
в) 20-25.
2. В який термін військовослужбовець повинен ознайомитися із своєю службовою карткою?
а) один раз на рік;
б) один раз у 6 місяців;
в) один раз на два роки.
3. Хто має право присвоювати військове звання старший солдат?
а) командир роти;
б) командир взводу;
в) командир полку.
4. За скільки днів до заступання в наряд проводиться добір і розподіл особового складу варти?
а) за 1 день;
б) за 2-3 дні;
в) за 4 дні.
5. Тильний бік строю - це:
а) бік, протилежний фронту;
б) правий /лівий/ край строю;
в) бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 8
1. Одночасно з підрозділу може бути звільнено:
а) не більш як 30 відсотків;
б) не більш як 10 відсотків;
в) не більш як 40 відсотків.
2. Хто має право віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових, сержантів - до 5 діб?
а) командир роти;
б) командир батальйону;
в)командир взводу.
3. Про виконання наказу військовослужбовець зобов'язаний доповісти:
а) командирові (начальникові), який віддав наказ і своєму безпосередньому начальникові;
б) командиру роти;
в) командиру військової частини.
4. Скільки і коли дозволяється відпочивати начальнику варти?
а) не більше 4-х годин в денний час;
б) не більше 5-ти годин у нічний час;
в) не більше 3-х годин в вільний час.
5. Замикаючий - це:
а) військовослужбовець /підрозділ, машина/, який рухається останнім у колоні;
б) військовослужбовець, призначений для позначення лінії шикування;
в) військовослужбовець, призначений для позначення лінії шикування підрозділів і частин, а також лінії проходження урочистим маршем.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 9
1. Військовослужбовець після отримання наказу відповідає:
а) "Слухаюсь";
б) "Так";
в) "Так, дозвольте іти".
2. Хто має право віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових, сержантів - до 7 діб?
а) командир батальйону;
б) командир полку;
в) командир роти.
3. В який термін заносяться до службової картки військовослужбовця усі заохочення та дисциплінарні стягнення оголошені йому?
а) місячний;
б) тижневий;
в) протягом трьох діб.
4. Хто організовує та проводить підготовку особового складу варти?
а) особисто начальник варти;
б) особисто командир роти;
в) заступник командира роти.
5. Напрямний це:
а) військовослужбовець, який рухається останнім;
б) військовослужбовець, призначений для позначення лінії шикування;
в) військовослужбовець (підрозділ, машина), що рухається на чолі строю у визначеному напрямку.
БІЛЕТ 10
1. На ранкових оглядах перевіряється:
а) наявність особового складу, додержання правил особистої гігієни;
б) зовнішній вигляд, наявність документів;
в) наявність особового складу, зовнішній вигляд і додержання правил особистої гігієни.
2. Хто має право віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових, сержантів - до 3 діб?
а) старшина роти;
б) командир взводу;
в) командир роти.
3. Хто відповідає за нагляд та підтримання встановленого освітлення у підрозділі?
а) черговий та днювальний роти;
б) старшина роти;
в) командир роти.
4. Розвідним призначається військовослужбовець у званні:
а) не нижчому - молодшого сержанта;
б) не нижчому - сержанта;
в) не нижчому за звання вартових.
5. Ряд це:
а) два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому строю один за одним;
б) відстань між флангами;
в) відстань між шеренгами.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 11
1. У дні відпочинку ранкова фізична зарядка:
а) проводиться;
б) не проводиться;
в) проводиться за скороченим варіантом.
2. Старшина роти має право призначати рядових поза чергою в наряд на роботу:
а) до 3 нарядів;
б) до 2 нарядів;
в) до 4 нарядів;
3. Військовослужбовець має право використовувати зброю:
а) для подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
б) для подання сигналу тривоги з метою навчання особового складу;
в) для припинення бійки військовослужбовців у спальному приміщенні роти.
4. Хто призначає пароль для гарнізонних варт?
а) військовий комендант гарнізону;
б) начальник гарнізону;
в) черговий варт.
5. Ширина строю це:
а) відстань від першої шеренги до останньої;
б) відстань міх флангами;
в) відстань у глибину між військовослужбовцями.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 12
1. Старші офіцери за своїм військовим званням начальниками є:
а) для прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;
б) для молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;
в) для сержантів, старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини.
2. Командир роти має право віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових, сержантів:
а) до 5 діб;
б) до 3 діб;
в) до 2 діб.
3. У який термін розглядаються і вирішуються усі пропозиції, заяви чи скарги з часу їх отримання?
а) до 15 діб;
б) до 2-х місяців;
в) до 1-го місяця.
4. Пости, залежно від важливості та тривалості несення служби на них поділяються на:
а) внутрішні;
б) постійні та тимчасові;
в) цілодобові.
5. Відділення виконує військове вітання за:
а) 10-15 кроків до начальника;
б) 15-20 кроків до начальника;
в) 5-10 кроків до начальника.
БІЛЕТ 13
1. Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини несуть:
а) кримінальну та дисциплінарну відповідальність;
б) дисциплінарну і адміністративну відповідальність;
в) дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність.
2. Командир полку має право віддавати під арешт сержантів, рядових?
а) до - 7 діб;
б) до - 10 діб;
в) до - 5 діб
3. Генерал-лейтенанти, віце-адмірали, генерал-майори, контр-адмірали, полковники, капітани 1-го рангу за своїм військовим званням начальниками є:
а) для молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів;
б) для старших і молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів.
в) для молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, рядових і матросів однієї з ними військової частини.
4. Відстань міх дротинами в огорожі поста повинна бути:
а) не більш як 10 см;
б) не більш як 15 см;
в) не більш як 20 см.
5. Колона це:
а) стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи (машини) розміщені один /одна/ за одним/одною/ на дистанціях, установлених Стройовим Статутом Збройних Сил України або командиром;
б) стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного;
в) стрій, у якому машини розміщені на одній лінії.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 14
1. За дозволом на звільнення військовослужбовець звертається до:
а) командира взводу;
б) командира роти;
в) безпосереднього командира (начальника).
2. Хто має право нагороджувати військовослужбовця його фотокарткою, знятою біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини?
а) командир роти;
б) командир батальйону;
в) командир полку.
3. Установлюються такі терміни для прийняття і здавання посади командира батальйону та
командира роти:
а) не більше ніж 5 днів;
б) не більше ніж 7 днів;
в) не більше ніж 3 дня.
4. На якій відстані розміщуються засоби зв'язку на посту?
а) 100м;
б) 250 м;
в) 300 м.
5. Лінійний це:
а) військовослужбовець /підрозділ/, який рухається останнім;
б) військовослужбовець, призначений для спостереження;
в) військовослужбовець, призначений для позначення лінії шикування підрозділів і частин, а також лінії проходження урочистим маршем.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 15
1. Зброя та боєприпаси особовому складу для навчання, занять, а також для чищення видаються:
а) під особистий розпис;
б) під розпис безпосереднього командира (начальника);
в) під розпис чергового частини.
2. Одноразово військовослужбовцю може бути знято:
а) одне дисциплінарне стягнення;
б) всі разом;
в) не більше двох.
3. За скільки діб до початку нового місяця штаб військової частини повідомляє командирам підрозділів, від яких призначаються варти, дні заступання їх в наряд і склад варти?
а) за 5 діб; б) за 7 діб; в) за 10 діб.
4. Пароль обирається за назвою:
а) якогось міста; б) якоїсь області; в) якоїсь країни.
5. Положення носків ніг при стройовому положенні:
а) розвести по лінії фронту на ширину стопи;
б) носки разом;
в) розвести в сторони.БІЛЕТ 16
1. Ключі від шаф і ящиків з боєприпасами мають бути постійно у:
а) командира роти;
б) старшини роти;
в) чергового роти.
2. Командир роти має право призначити рядових поза чергою в наряд на роботу?
а) до 5 нарядів;
б) до 4 нарядів;
в) до 7 нарядів.
3. Виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону здійснюється з дозволу:
а) командира військової частини;
б) безпосереднього командира (начальника);
в) начальника гарнізону.
4. Хто призначає пароль для гарнізонних варт?
а) військовий комендант гарнізону;
б) начальник гарнізону;
в) черговий варт.
5. Щоб припинити виконання стройового прийому подається команда:
а) "Ставай";
б) "Відставити"
в) "Припинити".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 17
1. Ключі від ставниць та кімнати для зберігання зброї мають бути постійно у:
а) командира роти;
б) старшини роти;
в) чергового роти.
2. Скільки позачергових нарядів на роботу може призначити заступник командира взводу?
а) до 2 нарядів;
б) до 4 нарядів;
в) до 1 наряду.
3. В який термін заносяться до службової картки військовослужбовця усі заохочення та дисциплінарні стягнення оголошені йому?
а) місячний;
б) тижневий;
в) протягом 3-х діб.
4. Внутрішні пости, а також пост біля Бойового Прапора огороджуються ґратами заввишки:
а) 2м;
б) 0,7-1 м.;
в) 0,5 - 1 м.
5. Шикування військовослужбовців, підрозділів здійснюється за командою:
а) "Шикуйсь";
б) "Ставай";
в) "Увага".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 18
1. Кімната для зберігання зброї має бути обладнана:
а) електрозвуковою та світловою сигналізацією;
б) світловою сигналізацією;
в) електрозвуковою сигналізацією.
2. Скільки нарядів поза чергою на роботу може призначити командир взводу?
а) до 4 нарядів;
б) до 3 нарядів;
в) до 5 нарядів.
3. Кількість змін днювальних у ротах встановлюється:
а) командиром роти;
б) старшиною роти;
в) командиром військової частини.
4. Хто організовує постачання їжі особовому складу варти, яка перебуває поза розташуванням військової частини?
а) командир підрозділу;
б) начальник варти;
в) черговий варт.
5. Дистанція між машинами під час руху:
а) 25-50 м.;
б) 15-20м.;
в) 40-60 м.БІЛЕТ 19
1. Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині:
а) на місяць;
б) на період навчання;
в) на рік.
2. Скільки додаткових звільнень поза чергою з розташування військової частини має право надавати старшина роти?
а) 2 звільнення;
б) 1 звільнення;
в) не має права.
3.Командир роти зобов'язаний перевіряти наявність озброєння, техніки, речового та іншого майна:
а) не менше ніж один раз на місяць;
б) не менше ні один раз на тиждень;
в) не менше ніж один раз на два місяці.
4. За якої температури повітря зміна чатових проводиться через 1 годину?
а) при - 5 С та сильному вітрі;
б) при + 25°С у тіні;
в) при -20°С і нижче а також при +30°С і вище.
5. Нормальна швидкість руху бігом
а) 160 - 180 кроків за хв.;
б) 110 - 120 кроків за хв.;
в) 180 - 200 кроків за хв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 20
1. Туалети обладнуються з розрахунку одна кабіна з унітазом та один пісуар на:
а) 4 - 6 осіб;
б) 10-12 осіб;
в) 12 - 16 осіб.
2. Про накладені дисциплінарні стягнення рядовим оголошується:
а) особисто;
б) особисто чи перед строєм;
в) перед строєм.
3. Виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону здійснюється з дозволу:
а) командира військової частини;
б) безпосереднього командира (начальника);
в) начальника гарнізону.
4. З якою метою проводять розвід варт?
а) перевірки готовності варт до несення служби, переходу їх у підпорядкування новопризначених чергових та їх помічників;
б) надання вартам права зміни попередніх варт;
в) з метою вказаних у 1-му та 2-му пунктах.
5. Довжина стройового кроку:
а) 60-70 см.;
б) 70-80 см.;
в) 80-90 см.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 21
1. Яка температура повинна підтримуватись у жилих приміщеннях взимку?
а) не нижче+18°С;
б) не нижче +20°С;
в) не нижче+15 °С.
2. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж:
а) 7 діб;
б) 15 діб;
в) 10 діб.
3. На якій відстані від жилих приміщень влаштовуються зовнішні туалети?
а) не ближче 100 м.;
б) не ближче 200 м.;
в) не ближче 50 м.
4. Яка ділянка смуги завдовжки призначається для охорони у ночі?
а) до 2 км;
б) до 0,5 км;
в) до 1 км.
5. Нормальна швидкість руху кроком;
а) 100-110 кроків за хв.;
б) 110-120 кроків за хв.;
в) 160-180 кроків за хв.БІЛЕТ 22
1. У медичному пункті військової частини проводиться:
а) 15-денне стаціонарне лікування;
б)12-денне стаціонарне лікування;
в) 14-денне стаціонарне лікування.
2. Хто має право понижувати у посаді прапорщиків?
а) командир дивізії;
б) командир полку;
в) командир батальйону.
З. Командир роти має право призначити рядових поза чергою в наряд на роботу:
а) до 5 нарядів;
б) до 4 нарядів;
в) до 7 нарядів.
4. Хто призначає пароль для гарнізонних варт?
а) військовий комендант гарнізону;
б) начальник гарнізону;
в) черговий варт.
5. Автомат із положення "на ремінь" береться "на груди" за командою:
а)"Автомат на - ГРУДИ";
б) "Зброю на -ГРУДИ";
в) "На -ГРУДИ".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 23
1. Розпорядок дня військової частини встановлюється:
а) начальником гарнізону;
б) військовим комендантом гарнізону;
в) командиром військової частини.
2. Хто має право понижувати у посаді сержантів /старшин/?
а) командир роти;
б) командир батальйону;
в) командир полку.
3. Кому начальник варти видає Бойовий Прапор?
а) командиру частини;
б) черговому частини;
в) начальникові штабу частини або його помічникові.
4. Боєприпасами варта забезпечується з розрахунку:
а) на кожний автомат і пістолет - по 2 споряджені магазини;
б) на кожний автомат і пістолет - по 1 спорядженому магазину;
в) на кожний автомат і пістолет - по 3 споряджені магазини.
5. Висота підйому ноги від землі під час руху стройовим кроком:
а) 15-20см.;
б) 10-15см.;
в) 30-35 см.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 24
1. Скільки часу надається особовому складу для підготовки до несення служби в наряді та відпочинок (сон):
а) не менше 4-х годин;
б) не менше 5-ти годин;
в) не менше 3-х годин.
2. Кому військовослужбовець повинен доповідати про зроблені йому зауваження?
а) командиру роти;
б) своєму безпосередньому начальнику ;
в) командиру взводу.
3. Скільки може виставляти чатових кожен розвідний?
а) не більше 3;
б) не більше 4;
в) не більше 5.
4. Дисциплінарне стягнення має бути накладене не пізніше ніж:
а) 7 діб;
б) 15 діб;
в) 10 діб.
5. Рух стройовим кроком починається за командою:
а) "Стройовим кроком - РУШ";
б) "Кроком - РУШ";
в) "3 місця кроком - РУШ".
БІЛЕТ 25
1. Ванни обладнуються у приміщенні роти з розрахунку
а) не менше 3 на роту;
б) не менше 1 на роту;
в) не менше 2 на роту.
2. Хто має право нагороджувати іменною холодного та вогнепальною зброєю?
а) командувач військами Оперативного Командування;
б) Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України;
в) Міністр оборони України.
3. Коли виконується наряд на роботи?
а) у будь-які дні тижня у вільний від занять час;
б) у вихідні дні;
в) під час занять.
4. Яка висота огорожі поста?
а) не менше 2,5 м;
б) не менше 2 м;
в) не менше 1,5 м.
5. Довжина кроку під час бігу:
а) 80 - 90 см.;
б) 50 - 60 см.;
в) 110-120 см.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 26
1. Хто встановлює черговість нарядів у взводі?
а) старшина роти;
б) заступник командира взводу;
в) командир роти.
2. Заохочення оголошуються:
а) на зборах (парадах);
б) перед строєм або військовослужбовцю особисто;
в) в усіх перелічених випадках.
3. Хто несе відповідальність за добір і розподіл особового складу варт, його підготовку до несення служби?
а) начальник варти;
б) старшина та командир роти;
в) командир частини та командир підрозділу від яких віднаряджуються варти.
4. Хто замикає та опечатує ящики з боєприпасами у внутрішній варті?
а) начальник гарнізону;
б) начальник варти;
в) начальник штабу військової частини.
5. Військове вітання виконується:
а) за 5-6 кроків до начальника, або старшого за військовим званням;
б) за 3-4 кроки до начальника, або старшого за військовим званням;
в) за 5-7 кроків до начальника, або старшого за військовим званням;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 27
1. Молодші офіцери за своїм військовим званням начальниками є:
а) для прапорщиків, мічманів;
б) для прапорщиків, мічманів, сержантів;
в) для сержантів і старшин, рядових і матросів.
2. На скільки діб може надати додаткову відпустку військовослужбовцям строкової служби командир полку?
а) 7 діб;
б) до 5 діб;
в) до 3 діб.
3. Тривалість розводу варт не повинна перевищувати?
а) 30 хв.;
б) 40 хв.;
в) 50 хв.
4. Встановлюються такі терміни для прийняття і здавання посади начальника служби, якому підпорядковані склади:
а) не більше ніж 15 днів;
б) не більше ніж 20 днів;
в) не більше ніж 10 днів.
5. Командир роти подає команду "Рота, СТРУНКО, рівняння -ПРАВОРУЧ" коли начальник підходить до строю за:
а) 30-50 кроків;
б) 40- 50 кроків;
в) 50-60 кроків.БІЛЕТ 28
1. У кого бере дозвіл рядовий у разі потреби відлучитися в межах військової частини?
а) командира роти;
б) командира взводу;
в) командира відділення.
2. Хто має право нагороджувати цінним подарунком або грошовою премією?
а) командир полку;
б) командир роти;
в) командир батальйону.
3. Скільки і коли дозволяється відпочивати начальнику варти?
а) не більше 4 години у денний час;
б) не більше 5 годин у нічний час;
в) не більше 3 годин у вільний час.
4. Військовослужбовці залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини несуть:
а) кримінальну та дисциплінарну відповідальність;
б) дисциплінарну і адміністративну відповідальність;
в) дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність.
5. Автомат із положення "на груди" береться "на ремінь" за командою;
а) "Зброю на ре-МІНЬ";
б) "На ре-МІНЬ";
в) "Автомат на ре-МІНЬ".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 29
1. Кому підпорядковується черговий роти щодо внутрішньої служби в роті?
а) старшині роти;
б) командиру роти;
в) командиру роти та старшині роти.
2. Хто має право віддавати під арешт з утриманням на гауптвахті рядових, сержантів - до 7 діб?
а) командир батальйону;
б) командир полку;
в) командир роти.
3. Кому підпорядковуються внутрішні варти?
а) начальнику гарнізону;
б) начальнику штабу військової частини;
в) командиру військової частини, черговому частини та його помічникові.
4. Дистанція між машинами під час шикування на місці та на зупинках:
а) 10 м.;
б) 5 м.;
в) 15м.
5. Похідний стрій відділення може бути:
а) в колону по одному або в колону по два;
б) в колону по одному;
в) тільки в колону по одному.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БІЛЕТ 30
1. Хто здійснює підготовку особового складу добового наряду (крім варти), призначеного від роти?
а) старшина роти;
б) командир роти;
в) старшина роти чи інша посадова особа, призначена командиром роти.

2. Службове розслідування не може тривати більше:
а) 5 діб;
б) 3 доби;
в) 10 діб.
3. Командир роти має право призначити рядових поза чергою в наряд на роботу?
а) до 5 нарядів;
б) до 4 нарядів;
в) до 7 нарядів.
4. Що перевіряє черговий частини на розводі варт?
а) склад варт, зовнішній вигляд особового складу;
б) знання обов'язків, справність зброї;
в) все що вказано у пунктах 1 і 2.
5. Команда "СТРУНКО" подається при підході начальника до строю за:
а) 5 - 10 кроків;
б) 20-25 кроків;
в) 10 - 15 кроків.13PAGE 15


13PAGE 141015
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 22448146
    Размер файла: 107 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий