Upravl innovats pitannya na ispit-2013


Тема 1. Сутність понять управління інноваціями
Типи розвитку підприємств: їх сутність і порівняльна характеристика.
Поняття "інновація (нововведення)": економічна сутність і особливості.
Поняття "інновація (нововведення)": класифікація та сутність основних типів.
Інноваційний розвиток підприємства та економіки: еволюція та зміст основних теорій.
Роль Й.Шумпетера у створенні теоретичних засад інноваційного менеджменту.
Тема 2. Інноваційна діяльність як об(єкт управління інноваціями
Інноваційна діяльність на підприємстві: учасники та їх ролі.
Порівняльний аналіз понять "інноваційний процес" і "інноваційна діяльність".
Інноваційний процес: сутність, етапи та їхня характеристика.
Інноваційна діяльність: сутність, етапи та їхня характеристика.
Основні моделі поширення інновацій та їхня характеристика.
Управління інноваційною діяльністю підприємства: сутність, місце в системі управління підприємством, завдання.
Технологія інноваційного менеджменту: сутність і особливості застосування.
Сфера інноваційної діяльності: складові та їх характеристика.
Тема 3. Державне регулювання інноваційної діяльності підприємств
Технологічний уклад: сутність, типи та їх характеристика.
Державна інноваційна політика: зміст, типи та їх характеристика.
Методи державного регулювання інноваційної діяльності.
Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційного процесу та інноваційної діяльності у світі та в Україні.
Національна інноваційна система: сутність, моделі та їх характеристика.
Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності
Основні організаційні форми, що забезпечують інноваційний процес та їх характеристика.
Технопарк: сутність і особливості функціонування у світі та в Україні.
Технополіс: сутність і особливості функціонування у світі та в Україні.
Бізнес – інкубатор: сутність, види, особливості функціонування у світі та в Україні.
Консультаційні та венчурні фірми: сутність діяльності та особливості функціонування у світі та в Україні.
Тема 5. Управління інноваційним розвитком підприємства
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: сутність, етапи та їх характеристика.
Стратегія нововведень підприємства: сутність, класифікація та характеристика основних видів.
Стратегія інноваційного розвитку підприємства: сутність, класифікація та характеристика основних видів.
Планування інновацій: сутність, рівні, види та їх характеристика.
Методи прогнозування інноваційного розвитку підприємства.
Особливості планування стратегії та планів інноваційного розвитку.
Характеристика процесу стратегічного планування інноваційної діяльності.
Характеристика процесу планування інновацій.
Організаційні структури управління інноваційною діяльністю (НДДКР): особливості побудови, основні види та їх характеристика.
Характеристика методів стимулювання інноваційної активності персоналу.
Організування винахідницької діяльності. Методи та форми стимулювання винахідництва.
Інноваційна культура: сутність, структура, особливості формування.
Інноваційний потенціал підприємства: сутність та структура.
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.
Методи організування інноваційного процесу на підприємстві: види та їхня сутність.
Тема 6. Управління інноваційними проектами та програмами
Інноваційний проект: сутність, основні види та їх характеристика.
Команда інноваційного проекту: сутність, учасники та їх характеристика.
Життєвий цикл інноваційного проекту: сутність, класифікація та характеристика етапів.
Фінансування інноваційного проекту: види інвестицій та джерела інвестування.
Тема 7. Ризики в процесі реалізації інноваційного проекту
Інноваційний ризик: сутність і види.
Порівняльна характеристика якісного та кількісного аналізу ризику інноваційного проекту.
Характеристика методів кількісного оцінювання інноваційних ризиків.
Особливості визначення ризиків на різних етапах реалізації інноваційного проекту.
Тема 8. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства
Характеристика основних підходів до оцінки ефективності інновацій.
Сутність і характеристика основних показників ефективності інноваційних проектів.
Види ефективності інновацій і їх характеристика.
Характеристика методів оцінювання економічної ефективності інновації.

15

Приложенные файлы

  • doc 18829315
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий